NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • De zoveelste 'parel' aan de kroon van Middelkerke?
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (19)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  02-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsbrief aan de lezers

  Beste lezers van ‘Westendse blik op Middelkerke’

  Vooreerst wil ik jullie allen en jullie families mijn beste wensen overmaken voor 2012. Welke?
  Als ik even de wederzijdse wensen overloop, dan komen daarin vooral de woorden ‘gezond’ en ‘gelukkig’ voor. Daarom: ‘mijn beste wensen voor een gezond en gelukkig 2012’.
  Dat ‘gezond’ slaat niet enkel op de persoon die de wensen ontvangt, maar ook op de familieleden.
  Normaal haal ik in mijn blog geen persoonlijke belevenissen of ontboezemingen aan, zeker geen recente, maar ik wil deze keer wel een uitzondering daarop maken. Op 21 juli overleed namelijk mijn oudste zoon. Men zegt: “een kind verliezen is het ergste wat iemand kan overkomen en mijn vrouw en ik werden hierdoor inderdaad in een immens verdriet gedompeld. 2011 was voor ons een rampjaar en wij kunnen enkel hopen dat 2012 voor ons wat milder zal zijn.

  In mijn vijfde blogjaar, wil ik breken met mijn gewoonte om de zondagvoormiddag rond 10 uur een nieuw artikel op mijn blog te plaatsen. Om allerhande redenen is dat soms moeilijk en voortaan zal dat dus de maandagvoormiddag gebeuren.

  Met mijn hartelijke dank voor jullie trouw.

  02-01-2012, 10:49 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Mijn blog
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer feest in Middelkerke: van een saai naar een aantrekkelijk (?) marktplein voor enkele luttele miljoenen euro’s

  Op 10 april 2010 maakte burgemeester Michel Landuyt zijn ‘reeds goedgekeurd en financieel mogelijk‘ plan bekend om het marktplein van Middelkerke te laten overdekken. Hij spiegelde zich daarvoor aan enkele pleinen in Frankrijk.
  Ik heb daar op 18 april 2010, als ‘jaloerse Westendenaar’, een artikel aan gewijd met de titel ‘Westende-dorp wil ook een overdekt marktplein zoals Middelkerke-dorp’.
  Jullie kunnen het lezen in de map ‘Categorieën – Pleinen en straten’.

  Hoe zag Landuyt ‘zijn’ marktplein?
  Zoals we hem kennen, schetste Landuyt toen met hoogdravende woorden een toekomstbeeld waarbij Middelkerke de enige badplaats zou zijn met zo’n overdekt plein, dat zou dienen als “centrale uitvalbasis van waaruit de toerist de regio zou kunnen verkennen”. Waarom wij absoluut uniek daarin moeten zijn, was mij niet direct duidelijk.
  Maar, hij verklaarde zich nader: 'Momenteel verblijven de toeristen vooral ten noorden van de Koninklijke Baan en daar willen we met dit project verandering in brengen. Het plein moet Middelkerke-centrum integreren in het toeristisch gebeuren. De herinrichting van de Kerkstraat was een succesverhaal en deze as kan een ideale verbinding vormen met de markt, die zonder overdrijven een uniek karakter krijgt.'

  Applaus op de eigen banken voor deze prachtige woorden, natuurlijk!
  Het plein moest dus specifiek uitgerust worden, vandaar de “noodzaak van een agora met tribune en plaats voor een mobiel podium.” Het begrip ‘agora’ schijnt een belangrijk onderdeel te zijn van Michel’s blufwoordenschat.
  Dat was namelijk een open ruimte in een Griekse of Romeinse stad, gebruikt als marktplein of openbare vergaderplaats, omringd door één of meerdere zuilenrijen. De stemgerechtigde mannen kwamen er bijeen om te converseren, zodat de agora eigenlijk het politiek centrum van de stad was. Ook het sociaal en commercieel leven speelden zich daar af. Men kwam er de laatste nieuwtjes aanhoren en men liet er zich onderwijzen door allerlei filosofen.
  Ik zou graag eens aanwezig zijn als hier ook zo’n vergadering plaatsgrijpt.

  Janna Rommel-Opstaele doet er nog een schepje bovenop
  In een artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 25 oktober 2011, bewijst Janna dat ze in geen geval voor Michel moet onderdoen: “Samen met de Oostendelaan moet dat één van de grootste realisaties ooit in Middelkerke uitmaken. Het nieuwe marktplein moet een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. Het plein dat er vroeger saai uitzag, wordt zonder meer omgetoverd tot een aantrekkelijke vlakte met leuke details en rustplaatsen. We zijn ervan overtuigd dat zowel toeristen als de eigen bewoners hun weg naar hier zullen vinden.”
  Zou het kunnen dat dit project eigenlijk een ideetje van Janna is? Haar woorden gelijken namelijk fel op deze die bij de start door Michel Landuyt gebruikt werden.
  Elke dag groeit bij mij de overtuiging dat iemand met alle kracht Opstaele moet inprenten dat het hoog tijd wordt dat door het bestuur van Middelkerke een soberder levensstijl aangekleefd wordt. Wie is daartoe in staat/ wie pakt die taak aan??
  Wat (veel) meer bescheidenheid zouden Michel en Janna zeker sieren!

  Hoe zal/ zou het plein er uitzien?
  Het plein is dus gedeeltelijk overdekt. De oorspronkelijke plannen voor de volledige heraanleg van het marktplein moesten tijdens de werken bijgesteld worden maar het opzet van het project bleef onveranderd.
  Er zou minder groen zijn dan oorspronkelijk gepland omdat de boomwortels op termijn schade zouden kunnen berokkenen aan de ondergrondse parkeerruimte. Kon dan echt niemand dat vooraf vermoeden?
  Dat betekent echter niet dat er helemaal geen groen voorzien is.
  De volgende inrichtingen/ attracties/ bezienswaardigheden werden voorzien. Ter hoogte van het zwembad werd een nieuw en modern speelplein met een onvervalste piratenboot ingeplant. Dat was eerst niet gepland. Daarnaast is er een groot terras.

  Voor het cultureel centrum de Branding is er een open ruimte en ter hoogte van de bibliotheek werd een arena aangelegd voor onder meer groepen en scholen. (zie foto hieronder links)
  Tussen het zwembad en de grote luifel is er een kiss-and-ride zone. (zie foto hieronder rechts)

            

  Er zijn zitbanken gepland en de sfeerverlichting zou voor een stemmig geheel moeten zorgen.
  Er worden ook ‘subtiele’ fonteinen geplaatst die ingewerkt worden in bassins, vervaardigd in architectonisch designbeton. Ze zijn mobiel en kunnen op eenvoudige wijze verplaatst worden.

  Ereburger en bekend filmmaker en kunstenaar Raoul Servais levert ook een bijdrage aan het vernieuwd marktplein, zij het dan een (zeer) dure. Aan de kant van de Oostendelaan en aanleunend tegen het nieuwe bushokje ziet men een kunstwerk van zijn hand. Het heet ‘Transcendente Metamorfose’ en kost 71.318 euro. Het is 6 meter op 4,5 meter groot. Het is uitgevoerd in Zuid-Chinese gevlamde graniet en gepolierde Italiaanse graniet. Het stelt in zes taferelen de evolutie van mens tot vogel voor. Het werk beschrijft de hoogmoed van de mens om telkens weer beter te willen zijn dan ieder ander wezen.

  Men zou haast denken dat de kunstenaar geïnspireerd werd door Michel en Janna.

  Plannen voor verhoogde handelsactiviteit
  Op 6 september 2007 verscheen in ‘Het Nieuwsblad (auteur efo) een artikel waarin de burgemeester verklaarde dat bij een pleinfunctie ook horecazaken en terrassen horen.
  'We willen als gemeentebestuur een duidelijk signaal geven. Als we eind 2009 de markt openen, dat dacht hij toen nog, staan we volledig achter de uitbouw van terrassen. We praten nu al met projectontwikkelaars om op de gelijkvloerse verdieping van toekomstige projecten geen appartementen, maar handelsruimtes in te plannen.'
  Waarom de dijkraad daarover geraadpleegd werd, dat begrijp ik niet. Die vond terecht dat iedereen vrij is een horecazaak te beginnen en dat iedereen er baat bij heeft als er nieuwe horecazaken bijkwamen en dus meer volk aangetrokken wordt. Vroeg hij dat misschien omdat het eigenlijk niet mag volgens het geldend BPA?
  In de gemeenteraad van 13 november 2008 vroeg raadslid Lieve Landuyt (toen nog CD&V) inderdaad om dat BPA te wijzigen teneinde horecazaken te kunnen toelaten in de Populierenlaan.

  Als ik het Bijzonder Plan van Aanleg nr 5 ‘Kerkstraat’, daterend van 25 april 2000, bestudeer (zie http://www.middelkerke.be/kerkstraat.aspx), dan stel ik ook vast dat de Populierenlaan gelegen is in de perifere woonzone waar GEEN horeca toegelaten is. Wist de burgemeester dat toen niet???
  Ziehier het toepasselijk uittreksel uit het BPA.

  Wil iemand mij misschien eens uitleggen waarom het café ‘De Sportkroeg’ wel mag in die perifere woonzone? Of werd het BPA aangepast, zonder dat de gemeentelijke website gevolgd is?
  Mag de operatie ‘Horeca’ vier jaar later ‘geslaagd’ genoemd worden? Ik denk het niet.
  Om een eufemisme te gebruiken, de handelsactiviteit die ontplooid wordt rond het marktplein is nogal naar de magere kant. Vooral de soort handelszaken lijkt mij niet van aard om veel leven te scheppen rond het plein. Enkel de dagbladwinkel, het eethuisje ‘Bocadilli’, het terras van de zwemkom in de zomer of bij zeer goed weer en ‘De Sportkroeg’ die niet echt op het plein gelegen is, beantwoorden min of meer aan die behoefte. De weinig talrijke andere zaken veroorzaken immers geen in- en uitloop en kunnen dus nauwelijks een sfeer van drukke handelsactiviteit scheppen: kinderartikelen ‘Pernukkel’, takelbedrijf ‘Degrave’, kleinhandel in verven en vernissen ‘Aldekor’ en het kantoor van ‘Argenta’.
  De meeste van die zaken bestonden vroeger ook reeds en kunnen dus nauwelijks aangezien worden als product van een inspanning tot bevorderen van de lokale economie.
  Dat de drukke Oostendelaan langs het plein loopt, lijkt mij ook een handicap voor gezelligheid.
  De laan snijdt eigenlijk de drie daar gelegen handelszaken af van het marktplein.

  De timing van de werken
  De voorbereidende werken zijn gestart in augustus – september 2009.
  Van september 2009 tot juni 2010 werd de ondergrondse parking uitgegraven. Van september 2010 tot juni 2011 was de aanleg voorzien van de ondergrondse parkeergarages en van de markt evenals de vernieuwing van de Populierenlaan. Volgens ‘Het Nieuwsblad’ van 7 oktober 2010 startte één van de kandidaten voor de werkzaamheden toen een juridische procedure tegen Dexia, de bouwheer van het project, in verband met de toewijzing van de werken. Deze moesten toen tijdelijk opgeschort worden wat natuurlijk vertraging veroorzaakte. De werken aan de ondergrondse parkeergarages en de aanleg van de nieuwe busstrook in de Oostendelaan konden wel verder gezet worden.
  Het einde van de werken was dus voorzien tegen de zomer van 2011.
  Ziehier enkele beelden van de werken.

  De inhuldiging werd voorzien op 16 december 2011
  Bij de inhuldiging van de ondergrondse parking op 1 juli 2011 deelde Janna Opstaele mee dat er een groots feest zou gegeven worden bij het beëindigen van het overdekt marktplein einde oktober 2011. Ze heeft natuurlijk woord gehouden, al was er nog wat uitstel nodig. Het werd dus vrijdag 16 december.
  Er werd een heuse reclamecampagne opgezet. De inwoners werden uitgenodigd door middel van een kleurrijke folder, die jullie hieronder kunnen zien. Er werden affiches opgehangen, borden geplaatst, interviews afgenomen op de radio, de schrijvende pers werd ingeschakeld en verschillende websites riepen op om dat evenement vooral niet te missen.

  Mijn voorafgaande verkenning op donderdag 15 december 2011
  Om ongehinderd wat foto’s te kunnen nemen bracht ik daags voordien van 10u20 tot 11u15 een bezoek aan het plein.
  Wat een ontgoocheling! Het plein is gewoon niet afgewerkt. Een omstaander zei mij dat de werken slechts tergend langzaam vorderden omdat er zeer vaak slechts een paar werklieden te werk gesteld waren.
  Ziehier hoe de omgeving van de bibliotheek er uit zag en hoe losse kabels van de elektrische leidingen blootlagen.

            

  Mijn gesprekspartner vertelde mij tevens dat reeds een aantal vandalenstreken vastgesteld werden zoals het leegspuiten van brandblusapparaten. De laagste verdieping van de ondergrondse parking zou te lijden hebben onder waterinsijpeling.
  Een andere door mij naar haar mening gevraagde voorbijgangster bevestigde dat laatste en beweerde dat sommige chauffeurs hun wagen daar niet durven parkeren. Ik ging dus eens kijken en stelde vast dat de “-3” kurkdroog was, hoewel het zojuist fel geregend had.
  Maar, er zal wel iets van waar zijn, zeker? Nochtans kan het moeilijk dat iemand het nodig zou vinden om daar zo laag te gaan staan want ik had zojuist weer vastgesteld dat ik als tiende wagen op “-1” kon gaan staan. Akkoord, het is winter, het weer was slecht hoewel het droog bleef vanaf 10 uur maar het was toch marktdag. En bij mijn voorgaande bezoeken in de zomer waren er even weinig bezoekers.
  Toen ik aan een omstaander vertelde dat we daar met 10 auto’s stonden, beweerde hij dat ik geluk had, want dat er zeer vaak niet meer dan drie staan.
  Op het plein zelf stond er wel een grote plas water. Getuige hiervan onderstaande foto.

  Groen is er wel, zij het weinig: twee ongelukkig geplaatste bloembakken in de Populierenlaan en vijf boompjes.

  Van fonteinen en van zitbanken was er nog geen spoor te bekennen. Het is nu wel nog niet het seizoen om daar te gaan zitten.
  Als er in Middelkerke van sfeerverlichting gesproken wordt, dan gaat het steevast over lampenkappen zoals er nu reeds staan op het kerkpleintje in Westende-dorp (paarse kleur) en in de Oostendelaan (witte). Deze keer zijn het echter gele.
  Het was dus de bedoeling het plein te overdekken om er activiteiten te kunnen organiseren bij alle weersomstandigheden. Hieronder zien jullie dat wie onder de luifels een kraam opstelt, niet tegen de regen (en sneeuw) zal beschut zijn.

            

  De feesten zelf op 16 december 2011
  Hevige wind, felle regen en bijtende kou gooiden roet in het eten van Michel en Janna die op veel activiteit op het plein en een massa volk gerekend hadden. Spijtig!
  Als het einde van de werken voorzien is in de zomer en men moet dat uitstellen tot het jaareinde, dan is de kans op mooi weer natuurlijk klein.
  De feesten werden ingezet met een avondshopping.
  Van 18 tot 20u. kon je ‘ongehaast’ kerstshoppen bij heel wat handelaars in Middelkerke-centrum, Westende-dorp en –bad, in Lombardsijde en in het shoppingcenter , dus niet enkel die rond het marktplein zoals eerst aangekondigd, want dat zijn er maar een drietal die meedoen. Met een hapje, een drankje en korting probeerden de handelaars het ‘perfecte shoppingklimaat’ te creëren.
  Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat dit een groot succes was bij zo’n weer.
  In de loop van de dag zou de opgestelde tribune stormschade geleden hebben.
  De organisatoren hadden dus maar wijselijk besloten de festiviteiten indoor te laten plaatsgrijpen en dus week iedereen uit naar de gemeentelijke sporthal ‘De Branding’. Het ‘ontdekken van alle hoekjes en kantjes’ van het plein zou dus alvast niet plaatsgrijpen.
  Natuurlijk wilde ik alle festiviteiten bijwonen.
  Het programma voorzag dat de officiële openstelling van de markt en de onthulling van het kunstwerk van Servais om 19u30 zou starten. Ik was dus, zoals altijd, ruim op tijd. Bij mijn aankomst, viel mij op dat de sfeerverlichting niet brandde, noch in de Oostendelaan noch op het plein. Defect? Of nog niet klaar?
  De voor de gelegenheid opgestelde gekleurde spots op de zuilen van de luifel gaven daaraan wel een feeëriek uitzicht.
  Een vijfkoppige, goed spelende en enthousiaste muziekgroep was al druk bezig met de opwarming. Steltlopers, duistere en andere figuren en jongleurs met fakkels deden hun best in afwachting van de start.
  Die kwam er maar niet, niet na het academisch kwartiertje noch na een halfuur. Om 20u10 omgordden de leden van het college eindelijk plechtig hun linten en betrad een speaker het podium. Hoe durven ze de mensen zo lang laten wachten? Waren de hoge gasten niet op tijd? Hadden ze dan geen respect voor de lage gasten die weer en wind getrotseerd hadden?
  Toen kwamen een resem politici aan het woord, die de kans kregen zichzelf uitvoerig te bewieroken.
  Bart Andries, kabinetchef van Vlaams minster van toerisme beet de spits af, gevolgd door Patrick Van Gheluwe (SP-a), provinciaal gedeputeerde voor toerisme en recreatie, die zijn streven voor een kwalitatieve invulling van het openbaar domein benadrukte.
  Toen kwamen de ‘locomotieven’: burgemeester Landuyt, eerste schepen Rommel-Opstaele en schepen voor cultuur Dejonghe.
  Michel was duidelijk ontgoocheld omdat er niet meer volk opgekomen was. Ik schat het aantal op 150-200 personen wat volgens mij toch niet zo slecht was bij dat weer.
  Natuurlijk is een groot gedeelte daarvan samengesteld uit de politici zelf, gemeentepersoneel, brandweerlieden en sympathisanten van de meerderheid.
  Ik was dan ook dubbel verbaasd over de zeer lauwe reactie van het publiek op de vraag van de speaker ‘Jullie zijn toch ook tevreden over het plein?’
  Michel’s uitleg over het plein dat de gebouwen (zwembad, cultureel centrum, bibliotheek, gemeenteschool) met elkaar verbindt, had ik nooit voorheen gehoord. Een goeie vondst!!
  Hij had het opnieuw over de ‘toeristische uitvalbasis’, over ‘wij willen ons onderscheiden van andere kustgemeenten, ja zelfs van het buitenland’. Wat een arrogantie!! Toen hij naar de kosten van het project gevraagd werd, kwam hij af met de dooddoener ‘koken kost geld’ en ‘als het voor iets speciaal is’. Als je natuurlijk absoluut naar een driesterrenrestaurant wenst te gaan! In minder dure eetgelegenheden kan men ook lekker eten, maar men kan er minder over opscheppen!
  Dat het project niet uitvoerbaar zou geweest zijn zonder de hulp van de Vlaamse gemeenschap en van de provincie, vond ik ook een ‘goeie’. Lees daarover verder maar eens mijn uitleg over de ‘subsidies’.
  Hij wil op het plein de stempel van ‘evenementenplein’ drukken, met andere woorden een nieuwe traditie creëren…
  Maar, over welke evenementen heeft hij het? De kermis, de wekelijkse markt? En wat nog?
  Of zal het marktplein nu het Epernayplein vervangen? Of zullen alle activiteiten op het Oudstrijdersplein, in het park, op de dijk, in de Kerkstraat nu allemaal verhuizen naar het marktplein?
  Of waren dat weer van die typische burgemeesterswoorden? Ik las alleszins al in de ‘Sirene’ dat de nieuwjaarsreceptie 2012 van de gemeente verhuist van het Oudstrijdersplein naar de markt.
  In tegenstelling tot wat ikzelf vrees, heeft de ondergrondse parking volgens Michel wel een toekomst: ‘Er zullen borden geplaatst worden die erheen moeten leiden en de familieleden van de meer dan 14.000 tweede verblijvers zullen ooit hun wagens daar wel plaatsen.’ Wie zei ook weer dat optimisme de beste medicijn is? En gratis bovendien!
  Van de twee schepenen heb ik enkel onthouden dat ze uitvoerig al diegene bedankten die meegewerkt hadden aan de realisatie van het project.
  Het kunstwerk van ereburger Raoul Servais kon ook niet ‘in the spotlight' gezet worden, althans niet ter plaatse. De kunstenaar werd uitvoerig geprezen en bedankt en nam zelf ook nog het woord.
  Met een groepsfoto van de hoge gasten samen met het schepencollege werd het officieel gedeelte om 20u45 afgesloten. Toen werd koudweg meegedeeld dat het optreden van ‘Cirq’ulation locale’, dat geprezen werd voor zijn welwillendheid en begrip, slechts om 21u30 zou beginnen, in plaats van om 20 uur, zoals voorzien.
  Ondertussen konden de aanwezigen zich te goed doen aan de aangekondigde ‘gezellige smulmarkt met spectaculaire animatie’. Men kon inderdaad in verschillende standjes, vier binnen en twee buiten, genieten van een cola, een pint,een tas soep, een bordje crielaardappeltjes aan de democratische prijs van 1,5 euro of voor de smulpapen van een taartje aan 2 euro. Dus geen ‘gemeentelijke hapjes en drankjes’ meer! Ja, ‘koken kost geld’, nietwaar!
  Ik heb geen drie kwartier meer gewacht. Ik twijfel er wel niet aan dat de circusgroep meer dan het bekijken waard was.
  En niet te vergeten … Om veilig en comfortabel te kunnen shoppen en feesten mochten alle bezoekers gratis hun wagen parkeren in de nieuwe ondergrondse parking. Was dat de reden waarom de ‘-1’ plots voor drie vierde gevuld was? Spijtig dat de lift defect/in onbruik/buiten dienst/niet in werking was!!

  Hoeveel heeft dat allemaal weer gekost?
  Ziehier het bord dat opgesteld stond op het marktplein en waarop de gegevens over de werken konden afgelezen worden.

  De bouwheer was dus de Dexia Bank, wat betekent diegene die aan een studiebureau de opdracht geeft voor het ontwerpen, die de aanbesteding regelt en die het werk gunt aan een aannemer.Dexia zal dus per definitie, tegen betaling, ook het toezicht en beheer, de verantwoordelijkheid en de financiering voor zijn rekening nemen. Bovendien krijgt de bank ook het ‘recht van opstal’.
  Het vermelde ‘Bedrag der werken’ is het aanbestedingsbedrag (btw medecontractant*), namelijk 1.927.606,93 euro. Bijna twee miljoen euro of 80 miljoen goeie oude Belgische francs!!!!!
  Het werk omvat het ‘Herinrichten van de Oostendelaan, met inbegrip van het Marktplein en Molenstraat – Deeldossier Marktplein en Populierenlaan’.

  *Het stelsel van BTW met medecontractant vermijdt de zogenaamde pre-financiering van de te verrekenen BTW. In plaats van die eerst zelf te moeten betalen om pas veel later terug te krijgen, zorgt men voor een nul-operatie. De aannemer factureert geen BTW en de gemeente plaatst het betreffende BTW-bedrag bij ‘verschuldigd’ én ‘bij terug te vorderen’.

  Ik vroeg aan de dienst ‘Openbare werken’ van de gemeente wat de uiteindelijke kostprijs geworden is en wat er allemaal inbegrepen is in die prijs. Er werd mij geantwoord dat het definitieve netto eindafrekeningsbedrag pas gekend zal zijn begin 2012, omdat de werken momenteel nog bezig zijn.
  Ik heb dan maar een schatting uitgevoerd. Op de twee borden voor het geheel van ondergrondse parking en bovenbouw stond dus 9,2 miljoen (parking) + 1,93 miljoen (bovenbouw) euro, samen dus 11,13 euro zonder btw. Dat werd € 12.905.599,23 met erelonen, onvoorziene kosten en BTW inbegrepen. Op de gemeenteraad van 13 september 2007 werd een raming gemaakt van 14 miljoen euro maximum (€ 12.905.599,23 + kost financiering + kost projectbeheer).
  In de gemeenteraad van 13 november 2008 werd aangekondigd dat het bedrag van voormelde financiering met projectbeheer op dat ogenblik door Dexia Bank geraamd werd op 21.758.000,00 EUR hetzij 15.005.517,24 EUR netto bouwkost, meer een geraamd bedrag van 6.752.482,75 EUR (inclusief erelonen, projectbeheer en BTW, exclusief de intresten tijdens bouwperiode).
  Als ik dus benaderend de verhouding van totaal aanbestedingsbedrag (11,13 miljoen euro) tot het geraamd bedrag in 2008 (21,758 miljoen euro) toepas op het aanbestedingsbedrag voor de bovenbouw alleen (1,9 miljoen euro x factor 1,95)) dan kom ik aan drie miljoen zevenhonderd veertien duizend euro (3.714.000). Ik weet dat het bedrag niet correct is …. het zal waarschijnlijk nog te laag zijn.
  Volgens de gemeente zou het bedrag op het aankondigingsbord de prijzen omvatten voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, het vernieuwen van de bovenbouw in de Populierenlaan, aan weerszijden van het marktplein en de aanleg van een nieuwe verharding rond het marktplein en het zwembad, het speelplein met piratenboot, het groen, het groot terras naast het speelplein, de open ruimte voor het cultureel centrum ‘De Branding’, de arena voor groepen en scholen ter hoogte van de bibliotheek en de ‘kiss-and-ride’ tussen het zwembad en de grote luifel.
  Een nieuw marktplein vergt natuurlijk ook een renovatie van de openbare verlichting van het plein, de omgeving van de bibliotheek, van het zwembad, van het cultureel centrum en van de Populierenlaan.
  Op de gemeenteraad van 10 september 2009 werd al een bedrag van 20.993,08 euro voorzien voor ie renovatie maar waarschijnlijk heeft men later gevreesd dat het niet sfeervol genoeg zou worden, want in de gemeenteraad van 10 maart 2011 werd nog een bedrag van 173.414,42 euro voorzien voor een sfeerverlichting. Samen geeft dat dus 194.407,5 euro of (wat meer tot de verbeelding spreekt) zeven miljoen zevenhonderd en zes en zeventig duizend zeshonderd dertig Belgische francs!!!!

  Ook de interesten zijn nog niet inbegrepen. Dat is een ingewikkeld zaak.
  In het gemeenteraadverslag van 13 november 2008 kunnen we vinden welke de DEXIA – voorwaarden zijn. Daar staat, zonder uitleg:

  - looptijd: 30 jaar
  - tijdens de bouwperiode: dagelijks Euribor 3m + 85 bp
  - na de bouwperiode: Irs Duration Icap 13h + 85 b

  Begrijpt iemand van jullie dat? Dat zijn dus de rentetarieven en ik vraag me al een tijdje af hoeveel schepenen en gemeenteraadsleden, daardoor iets wijzer geworden zijn. Later zal ik daar eens op terugkomen en uitleggen wat ‘recht van opstal’, ‘medecontractant’ en die complexe tarieven juist betekenen.

  Subsidies
  De gemeente beroept zich dus weer op het feit dat ze geniet van subsidies om de pil van de hoge kosten van het project te verzachten. Jullie zullen nu wel al weten wat ik over subsidies denk. Trek die bedragen dus alstublieft niet af van de kostprijs van het marktplein. Dat geld komt dus ook van de belastingbetaler.
  Voor de uitbouw van het marktplein tot een toeristisch-recreatieve ruimte, springt de Vlaamse overheid bij voor een bedrag van 265.000 euro.
  In het kader van het provinciaal reglement voor toeristische impulsen in West-Vlaanderen werd aan de campus ‘Marktplein’ door de provincie een subsidie toegekend van 125.000 euro.
  Beide samen stellen dus slechts een peulschil voor van het totaal bedrag.

  Hoe moest het dan wel?
  Misschien verwijt men mij nu wel dat ik geen welwillend oog heb voor verbetering en vooruitgang.
  Dat klopt natuurlijk niet. Zolang er maar een evenwichtige verdeling is onder de deelgemeenten en er geen excessen begaan worden.
  Maar, moest voor dat plein bijna een miljard Belgische francs uitgegeven worden?
  Mijn mening over de ondergrondse parking kennen jullie: die was zeker niet nodig.

  Verder kan men zich de vraag stellen of een paar miljoen euro (meer dan 10 keer minder) niet zouden volstaan hebben om van een saai marktplein een ontmoetingsplaats te maken? Natuurlijk wel, alleen kan het in Middelkerke nooit pompeus genoeg: die luifels waren er niet nodig. Een ‘gewone’ renovatie met een voldoende aantal parkeerplaatsen zoals op het Arthur Meynneplein zou aangewezen geweest zijn. Ook vroeger werden de markt, de kermis, brandweerfeesten, enz… toch op dat marktplein gehouden? Wat groen en eventueel zelfs een (goedkoper) kunstwerk zouden het plein een heel ander uitzicht kunnen gegeven hebben. Al had ik het wel aan de binnenkant van het plein geplaatst. Voorbijrijdende chauffeurs krijgen immers niet de tijd om rond te gapen en het werk te bewonderen.
  Dat bewonderen is trouwens enkel maar mogelijk bij daglicht. Het is namelijk niet verlicht, tenzij op de openingsdag. Of komt dat ook nog?
  De bushalte van de Oostendelaan had op het plein moeten geplaatst worden. Nu is die versmalling levensgevaarlijk.

  Besluit
  Ik vrees dat ik het project ‘Marktplein’ geen goed initiatief kan noemen. Als al ons mooi geld dan toch uitgegeven werd, had ik liever het tegenovergestelde gewenst. Ik vind echter te veel argumenten die mij zeer sterk doen twijfelen, alleen al door de (voor de toerist) gedecentraliseerde ligging van het plein.
  Hoewel dat een ziekte is die meestal voor het eerst optreedt tussen de leeftijden 18 en 40 jaar en ik die periode al een tijdje achter mij gelaten heb, begin ik zo stilaan te lijden aan agorafobie of pleinvrees. Ik heb nog geen paniekaanvallen gehad en ik durf wel nog mijn vertrouwde omgeving verlaten om mij naar buiten te begeven, maar de angst voor nog meer pleinen en nog meer geldverkwisting in Middelkerke bekruipt mij steeds vaker. Hebben jullie geen angst om besmet te geraken?

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=4R2OMUNT
  http://www.middelkerke.be/page43604844.aspx Plan van het plein
  http://nl-nl.facebook.com/event.php?eid=263644673672780&ref=nf
  http://www.vldmiddelkerke.be/
  http://www.middelkerke.be/page504031431.aspx
  http://www.zee-online.be/nieuwsblog/?tag=koetfeu
  http://www.middelkerke.be/koetfeu.aspx
  Artikel in “HetNieuwsblad” van 15 Dec 2011 over Raoul Servais, door Dany Van Loo

  02-01-2012, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  Archief per week
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!