NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Is het ‘project Debaillie’ in de Schorrestraat nog steeds megalomaan?
 • Nieuwe burgemeester, nieuwe grote projecten … Te grote? Te veel?
 • helaas computer defect
 • Wordt er in 2018 - 2020 geschiedenis geschreven in Lombardsijde?
 • Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (43)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (48)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • Immobiliën (17)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (59)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden

  Op 22 oktober 2018 heb ik het al in een artikel gehad over de samenstelling van het nieuw schepencollege. Ik was namelijk uiterst benieuwd …
  Het is nu zover.
  De toekomstige burgemeester van Middelkerke, Jean Marie Dedecker, maakte de namen en de bevoegdheden van de schepenen bekend voor de volgende legislatuur.

  Het gaat over 5 mannen en één vrouw. Dat is één minder dan in het college met Open VLD en CD&V omdat Dirk Gilliaert, toen als OCMW-voorzitter toegevoegd werd als schepen. Hij is nu als schepen van sociale zaken geïntegreerd in het college.

  Ziehier de toegewezen bevoegdheden voor de gekozen schepenen met daarop mijn commentaar.

  De burgemeester:
  Het is natuurlijk voor een buitenstaander onmogelijk te achterhalen waarom een burgemeester een welbepaalde verantwoordelijkheid tot de zijne neemt, bijvoorbeeld Archief en Kerkraden.
  Ik vind de keuze van de nieuwe burgemeester anders wel gepast, vooral de twee die Janna niet waarnam.

             Janna Rommel Opstaele                                                Jean-Marie Dedecker 

  Archief                                                                                                    idem                                                                                     
  Burgerzaken                                                                                            idem
  Concessies en inname openbaar domein                                                    idem
  Gelijke kansenbeleid en participatie                                                             -
  Kerkraden                                                                                              idem
  OCMW (ondergeschikte en nevengeschikte besturen)                            idem, zonder OCMW
  Parkeerbeleid                                                                                            -
  Veiligheid (lokale politie en brandweer) en preventie                                  idem

                                                                                                 Personeelsbeleid en secretariaat
                                                                                                 Ruimtelijke ordening en patrimoniumbehoud
  De schepenen
  In mijn vorig artikel had ik het over de twee mogelijkheden voor het aanduiden van de schepenen: ofwel volgens het aantal voorkeurstemmen ofwel rekening houden met de ervaring, de bekwaamheid, de beschikbare tijd, …

  Er werd dus gekozen voor de tweede oplossing.

  Jean-Marie: “Ik eis van alle schepenen zonder meer een dagelijkse aanwezigheid. Iedere schepen is onderlegd in hetgeen tot zijn bevoegdheden behoort.

  Wat betekent ’dagelijkse aanwezigheid’? De schepenen, behalve de vijfde, behouden toch hun vroegere job? Zullen zij de juiste verhouding vinden tussen job en schepenambt? We durven het verhopen. Dat is trouwens niet nieuw dat beide gecombineerd worden.
  Wat betekent ‘onderlegd in bevoegdheden? Is dat niet een beetje overdreven? We kunnen aannemen dat dit voor sommige juist is voor sommige bevoegdheden, maar daar zal toch nog ervaring moeten voor verworven worden en zullen nog inspanningen voor nodig zijn. Ik schreef vroeger al dat achter iedere schepen weliswaar bekwame ambtenaren staan. Het is dus aangewezen daar goed mee te willen en te kunnen samenwerken.

  Eerste schepen
  Zoals reeds vroeger meegedeeld, wordt dat Tom Dedecker.
  Zijn bevoegdheden: toerisme en evenementen, reddingsdienst, communicatie, media en persdienst, financiën, juridische zaken en verzekeringen en overheidsopdrachten.

  Het grootste deel van zijn pakket lijkt mij logisch, zeker Financiën. Hij was ook ooit Voorzitter van Toerisme en de Reddingsdienst is hem welbekend.

  Tweede schepen is CD&V-er Dirk Gilliaert met sociale zaken en welzijn, armoedepreventie, wonen en huisvesting, volksgezondheid en buurthuiswerken als bevoegdheden. Als vroegere voorzitter van de OCMW-raad bezit hij zeker de ervaring voor de meeste van zijn bevoegdheden.

  Derde schepen is Henk Dierendonck, verantwoordelijk voor sportpromotie, -park, -beheer en zwembad, landbouw, groendienst, energie, duurzaamheid en milieu. Dat zal van Henk zeker een serieuze inspanning vergen om zich in te werken in die diverse sectoren.

  Vierde schepen Natacha Lejaeghere is bevoegd voor onderwijs, jeugd, kinderopvang en onthaalouders, interne poetsdienst, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, vrede en Europese samenwerking, markten, foren en strandvisserij, gelijke kansenbeleid en participatie, lokale economie en citymanagement. Ook op Natacha lijken mij heel wat studiewerk en bezoeken te wachten te staan om de nodige kennis en ervaring te verwerven.

  De vijfde schepen wordt Eddy Van Muysewinkel, bevoegd voor openbare werken, milieuvergunningen, mobiliteit en afvalbeheer, AGB, cultuur, erfgoed en musea, kunst in de publieke ruimte, ICT en bibliotheek.
  Een zware verantwoordelijkheid!!

  Eddy is de meest verrassende schepen in het nieuwe college. Vijf van zijn collega’s - verkozene haalden namelijk meer voorkeurstemmen. Hebben zij verzaakt? Of werd er gewoon geoordeeld dat Eddy de meest geschikte man is voor de bevoegdheden van zijn schepenambt? Wij kunnen niet weten hoe de schepenkeuze verliep omdat het uiteraard als vertrouwelijk beschouwd wordt. Ik kon er dus geen vragen over stellen.
  Eddy: “Ik ben gepensioneerd, dus wordt dit schepenambt voor mij een dagtaak. Ik heb er 6 jaar OCMW op zitten. Ik ben bovendien een dossiervreter. Ik wil vooral meer transparantie in de verschillende dossiers en uiteraard zal de beginperiode er een zijn van ontdekken en leren kennen. Ik wil ook het personeel een comfortabel gevoel geven”.

  Nu ben ik enkel nog benieuwd wie voorzitter van de gemeenteraad wordt, al vermoed ik dat Jean-Marie dat klusje zelf zal willen klaren.
  We weten al dat Francine Ampe - Duron (CD&V) 'Directeur Toerisme' wordt en dat  enkele CD&V’ers functies krijgen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. (vroegere OCMW – raad).

  De burgemeester in spe heeft enkele prioriteiten
  Er zijn een aantal zaken die volgens Jean-Marie dringend op de agenda moeten worden geplaatst. Hij denkt hierbij aan de toeristische ontsluiting van de gemeente met een ontlasting van de Spermaliestraat, de aanpak van Lombardsijde en Westende-bad, de aanleg van het sportpark met zwembad en uiteraard het casino. Voor dat laatste stellen zich nog veel vraagtekens en juridische problemen. Hij wil daar zijn tanden inzetten en hij wil vooral niet dat de dijk er nog langer bij blijft liggen als Tsjernobyl, dat in 1986 getroffen werd door een kernramp. Typische uitspraak van Jean-Marie! Hier is de dijk natuurlijk nog bewoonbaar, ook zonder casino, want radioactiviteit heerst er niet.


  Besluit
  Natuurlijk zijn de nieuwe bestuurders groot en wijs genoeg om dat te beseffen, maar ze kunnen niet rap genoeg van één en ander op de hoogte zijn. Ze weten ook wel dat ze te doen krijgen met zes oppositieraadsleden, waaronder drie oud-leden van het college, die hun ervaring en kennis meebrengen in de gemeenteraad en die uit zijn op wraak, na de hevige oppositie die zij voorheen moesten ervaren en na de rammeling die zij kregen bij de verkiezingen. Of gaan zij nu toepassen wat zij altijd al gepredikt hebben, namelijk respect en kalmte?

  Bronnen
  ‘Zeedijk niet langer zoals Tjernobyl’ door Paul Bruneel in HLN van 6.11.2018
  ‘Namen en bevoegdheden nieuwe schepenen in Middelkerke bekend’ in HNB door Dany Van Loo

  12-11-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  25-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Griekse Goden afgedaald in Middelkerke

  Misschien zijn er een aantal lezers van deze blog die op school de Griekse mythologie bestudeerd hebben. Zij zullen zich natuurlijk vertrouwd voelen met de namen van de Goden en andere figuren in mijn artikel. Maar ik twijfel er niet aan dat die ook door de andere gekend zijn.

  De Goden
  De Olympus speelt een belangrijke rol in de Griekse mythologie. Deze berg werd door Homerus 'Huis van de goden' genoemd. Ze staat bekend als de plaats waar de twaalf Olympische goden woonden en waar de troon stond van de oppergod Zeus, heerser over hemel en aarde, vader van de goden en van de mensen. De twaalf Olympische goden zijn: Zeus, Hera, Athena, Poseidon, Demeter, Apollo, Artemis, Hermes, Aphrodite, Artes, Hepphaestus en Hestia.

  De Goden daalden regelmatig af van hun berg om die van beneden hulp te bieden, te straffen en zelfs om er kinderen bij te verwekken.

  De halfgoden
  Ik heb mij laten vertellen dat de Goden ook regelmatig afdaalden in Middelkerke … en dus verwekten zij er ook nazaten.
  De kinderen die gesproten zijn uit de verbinding tussen een God en een mens worden halfgoden genoemd. Ziehier enkele namen van gekende halfgoden: Yannina (God is verzoenend), Liliana (genadige lelie), Michalis (Wie is als God?), Joannis (God is genadig), Bartholomeus (de vorentrekker), Francina (de vrije), Diderica (macht over de mensen) en Petros (de steen, de rots)

  Door hun afkomst hebben de halfgoden bijzondere (goddelijke) eigenschappen. Zij verrichten heldendaden en worden door iedereen bewonderd. De mythologie van het oude Griekenland heeft figuren voortgebracht, die al eeuwenlang worden beschouwd als ethische gedragsvoorbeelden. Het zal dus niemand verwonderen dat zij zeer machtig zijn en dat zij zich enorm veel (kunnen) veroorloven.

  Wat hebben wij aan die halfgoden te danken?
  Zij richten vooral veel sportwedstrijden in zoals hindernissen overwinnen met een tweewieler, soms in het slijk of een balletje over een net slaan, binnen afgebakende rechthoeken.
  Het kan hen niet deren dat daarmee zeer hoge uitgaven gepaard gaan.

  Om de Goden te behagen (en er dichter bij te komen) bouwen zij steeds meer ‘landmarks’ zoals uitkijktorens terwijl ze ook voorstander zijn van hoogbouw. Waarschuwingen dat ze wel eens zouden kunnen varen zoals Ikaros, slaan ze gewoon in de wind. Jullie weten toch nog wel dat dit de zoon was van meesteruitvinder Deadalus. Hij werd gevangen gehouden in het labyrint in Kreta en vloog ervan weg met door zijn vader gemaakte vleugels van veren en was om ze te bevestigen. Omdat de was zou kunnen smelten, waarschuwde Daedalus zijn zoon om niet te hoog en te dicht bij de zon te vliegen. Icarus was echter zo overmoedig en deed dat toch. De zon deed de was inderdaad smelten en zo viel Icarus in zee. Men zegt ook ‘Hoogmoed komt vóór de val!

  Zij lieten ondergrondse stallingen aanleggen, een soort onderwereld met drie verdiepingen, om hun onderdanen en bezoekers toe te laten hun koetsen te stallen. In hun gedachten zullen die stallingen ooit wel eens volgeraken.
  Soms gaven zij ook enorm veel geld uit voor stallingen die er nooit gekomen zijn.

  Zij bouwen lokalen voor geldspelen en deelden daarvoor vergunningen uit aan goeie vrienden.

  Gebouwen die geen genade meer vinden in hun ogen en waar ze hoge bedragen aan kunnen besteden, breken zij af en vernieuwen ze. Vaak gebeurt de afbraak van een oud gebouw vooraleer er een vergunning is voor het nieuw gebouw.

  Zij legden in elk dorp een pleintje aan, bedoeld als ontmoetingsplaats, naar het voorbeeld van de open ruimtes in een Griekse stad, agora’s genaamd. De stemgerechtigde mannen zullen er ooit nog wel eens bijeenkomen om de laatste nieuwtjes te aanhoren op sociaal en economisch gebied en om zich te laten onderwijzen door allerlei filosofen.
  Voorlopig zijn ze daar nog niet toe gekomen, wegens hun drukke agenda’s.

  De kunst speelde in het oude Griekenland een kapitale voorbeeldige rol, in het bijzonder op het gebied van beeldhouwwerk en architectuur.
  Het spreekt dus vanzelf dat ook de halfgoden van onze gemeente daardoor beïnvloed worden. Vooral halfgod Michalis, kunstkenner bij uitstek, is daarin zeer vooruitstrevend. Hij laat geen kans voorbijgaan om nog een beeld toe te voegen aan zijn beeldenpark of nog een gevel te laten beschilderen met één van zijn idolen. Niemand kan hem ervan weerhouden om daarvoor diep in de lokale beurzen te tasten. 
  Pallas Athene, de godin van de wijsheid, wetenschappen en kunsten, zal ooit wel eens afdalen om Michalis daarvoor een ernstig standje te geven.

  Voor al hun projecten werken zij samen met mythische wezens die dezelfde sympathieën koesteren of die zelfs uit éénzelfde stam voortsproten. Andere mythische wezens, gelijkend op gewone mensen, krijgen daarbij geen inspraak. Zij moeten zich maar tevredenstellen met ‘Brood en Spelen’.

  Het college en de raad van de wijzen
  Eén maal per week treft het college van de halfgoden zich in het ‘Huis van de Moederhalfgod’. Het aanbidden van Yannina betekent niet dat vrouwen de dienst uitmaken. Sta me toe, om dat te staven, dat ik even verwijs naar de christelijke leer (Mattheus 16: 18, 19), waar Jezus zegt ‘En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra (‘rots’) zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen’

  Het college wordt verondersteld bij zijn beslissingen rekening te houden met de ‘Raad van de Wijzen’ maar eigenlijk voelen zij zich daartoe niet echt gebonden. Deze raad bestaat, naast een meerderheid die de halfgoden aanbidt, ook uit drie groepen die steeds weer moeten vaststellen dat de halfgoden eigenlijk niet zo onfeilbaar zijn zoals ze zelf beweren.  
  De aanvoerders van die groepen zijn:
  Johannes Maria (enerzijds God is verzoenend en anderzijds Ster van de Zee), Anthonios (de onschatbare), Geert (sterke dappere met de speer) en Lodovico, (de roemvolle krijgsheld). Deze ‘ketters’, zo kan men ze gerust noemen omdat zij meestal afkerig staan tegenover de halfgoddelijke wil, weren zich wel heftig maar hun weerstand kan de halfgoden nauwelijks deren.
  Een eenzaat vult het geheel aan, Daniël genaamd, Hij werd door zijn groep verbannen omwille van dictatoriale trekjes maar de halfgoden houden nog steeds van hem, maar vooral omgekeerd als dat nodig blijkt.

  Groephoofdman Johannes Maria, die alles met Argusogen bekijkt, beloofde onlangs dat hij, indien hij op 14 oktober 2018 tot ‘Meesterhalfgod’ zou verkozen worden, de stal in Middelkerke zal uitmesten. Daarmee verwees hij bewust of onbewust naar de mythe over de ‘stal van Augias’ die drieduizend ossen bezat maar de stallen in geen dertig jaar uitmestte. Johannes Maria wil dus Herakles, die de Augiasstal tenslotte uitmestte, achternagaan.

  De straffen van de Goden
  Zoals hoger gezegd daalden de Goden ook af van de Olympus om straffen uit te delen. Zo dreigde de oppergod Zeus er ooit mee als straf een duizendjarige storm op ons los te laten. Daarmee gepaard gaande was er sprake van een alles verzwelgende vloed, een zondvloed. Poseidon, de heerser over de zee, kan namelijk met een stoot van zijn drietand golven laten ontstaan en de aarde laten beven.

  Om zich daartegen te wapenen willen de halfgoden nu een brede vaste dijk bouwen en ze kijken daarbij niet op een cent of … zelfs een ietsje meer.

  Tot tweemaal toe daalde Apollo, de God die de rechtspraak in handen hield, af naar het huis van de ‘Moederhalfgodin’ omdat hij vermoedde dat er onwelriekende zaken gebeurden bij de toekenning van vergunningen en van subsidies. Maar zoals steeds blijven de halfgoden hun onschuld uitschreeuwen!

  Om de goden gunstig te stemmen, richten de halfgoden luxueuze feesten in, uniek voor onze kust en enorm duur. Het feit dat de oudejaarsfeesten al zo vaak mislukten, kan men misschien ook zien als een straf van de goden.

  Kennen jullie het sprookje van ‘Vrouw Hölle’? Zij is een vrouwelijk wezen die vanuit haar oorsprong in contact staat met de onderwereld. Haar aard varieert van behulpzaam en vriendelijk tot bestraffend en hard. ‘Wie goed doet, goed ontmoet! Help je je medemens en luister je ernaar, dan zal je daar wat voor terugkrijgen. Doe je dat niet, dan zal je daarvoor gestraft worden.' 
  Wij kijken dus uit naar de reactie van Vrouw Holle op 14 oktober 2018.

  Nog een paar wijze raadgevingen
  Tenslotte wil ik nog de aandacht vestigen op het ‘Orakel van Middelkerke’.
  Raadpleging van een Orakel is een eeuwenoude welbekende manier om duidelijkheid te krijgen over een toestand of antwoord op een vraag.
  Het was bij uitstek het communicatiepunt tussen de Grieken en hun goden. Het orakel beweerde de wil van een of meer goden weer te geven, en uiteindelijk ook altijd te doen uitkomen, ook al werd het niet altijd correct begrepen.
  Misschien kunnen onze halfgoden ook af en toe eens het orakel raadplegen vooraleer beslissingen te nemen over grote projecten?  Of vóór ze van die monsterachtig hoge bedragen uitgeven.

  Je zou soms gaan denken dat alles wat ze aanraken in goud verandert. Koning Midas kreeg die eigenschap van de machtige wijngod Dionysus, als beloning. In zijn dwaasheid had hij er echter niet aan gedacht dat hij nu zelfs geen voedsel meer zou kunnen aanraken. Op zijn vraag werd dat ongedaan gemaakt, mits zijn hoofd in water onder te dompelen. Dat water veranderde echter ook in goud.
  Aan onze halfgoden, opgepast dus!

  Besluit
  Ik weet het! Hier en daar heb ik de waarheid over de Griekse mythologie wat geweld aangedaan. Ik hoop nu maar dat de Goden niet van de Olympus afdalen om mij te straffen. Maar ja, ik ben geen halfgod, hé?

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
  https://www.bing.com/search?q=griekse+namen&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=griekse+namen&sc=8-13&sk=&cvid=FD77A622CC17400597AB2D6979E7D092
  http://members.home.nl/keesdebrouwer/grieken/05_dagelijks_leven.htm
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Griekse_kunst
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Augias

   

   

  25-06-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  07-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: hoe komt dat toch?

  Vlamingen zijn doorgaans tevreden over hun buurt (79%) en gemeente (76%). Dat blijkt uit de jaarlijkse gemeente- en stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen.

  Jullie zullen wel al gezien hebben dat ik geen supporter ben van dergelijke statistieken omdat je niet altijd weet hoeveel mensen er aan de enquête deelnamen, omdat de onderzochte gemeenten enorm van elkaar verschillen op het gebied van verspreiding en dat de uitdaging van een bestuur volledig kan afwijken van die van de concurrentie.
  Ik wil het nog niet hebben over antwoorden van bevraagden die eigenlijk niet weten wat ze moeten antwoorden maar het toch doen of ‘Neutraal’ aanduiden. Maar … dat zal wel in alle gemeenten het geval zijn.

  Toch bespreek ik dergelijke statistieken altijd omdat er toch altijd wel enige les uit kan getrokken worden en dat een gemeente er misschien toch wel op de één of andere manier beter kan van worden.
  Ik maak dan telkens een vergelijking met de andere kustgemeenten, Oostende uitgezonderd.

  Maar … bekijken jullie nu toch eens mijn overzichtelijke tabel met de uitslagen van deze nieuwe enquête.

  Gemeente

     Mening van ondervraagden

  Respons

       %

  Ontevreden
          %

  Neutraal
        %

  Tevreden
        %

  Knokke-Heist

          7

        8

       85

   

  Koksijde

          8

        8

       84

   

  Bredene

          9

        7

       84

   

  Nieuwpoort

         10

        6

       83

   

  De Haan

         10

       10

       79

   

  De Panne

         10

       15

       75

   

  Blankenberge

         12

       14

       74

   

  Middelkerke

         11

       21

       68

  363/950

  Middelkerke hangt toch wel weer aan het staartje, zeker! Niet gebuisd, maar toch geen rapport om trots over te zijn.

  Welke domeinen werden beoordeeld?
  Dat waren er meer dan honderd, op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling.
  Hierna volgt daarvan een korte samenvatting maar wie nog meer details wil kennen, vindt die op

  file:///F:/Blog/Blog/Blogfiguren/EnqueteGemeenten2018/rapport_middelkerke.pdf
  -woningen en woonomgeving (buurt, tuin, straten en voetpaden, betaalbaarheid, energiebesparende

             voorzieningen)
  -mobiliteit (bezit en gebruik vervoermiddelen, beschikbaarheid openbaar vervoer, veiligheid, voldoende
            fietspaden en parkeerplaatsen en staat daarvan, aantal verkeersongevallen)

  -natuur, milieu en energie (interesse daarvoor, huisvuilvoorzieningen)
  -cultuur en vrije tijd (interesse voor zwembad en sportvoorzieningen en voor cultuur- en sportevenementen,
            interesse voor bibliotheek, aanbod aan winkels en horeca)

  -overheid (informatie en dienstverlening naar bewoners, vertrouwen in verschillende politieke niveaus en in
            politie en media)

  -samenleven (voorkomen van armoede, inkomen bewoners, leefloon, betalingsmoeilijkheden,
            onveiligheidsgevoel, verkeer– , geur-, licht- en lawaaihinder, zwerfvuil en sluikstorten)
  -onderwijs en vorming (aantal kleuters en lagere school, aanbod, tevredenheid over kwaliteit)
  -ondernemen en werken (stopgezette en nieuwe bedrijven, werkloosheidsgraad)
  -zorg en gezondheid (kinderopvang, gezondheidsvoorzieningen, ouderenzorg)

  Waar vooral over geklaagd wordt?
  Vooreerst moet ik aanhalen dat een slecht domein (meerdere zelfs) dat nochtans de algemene uitslag beïnvloedt, niet steeds onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Zo zijn er de punten ‘Vertrouwen in federale en Vlaamse regering’, ‘zicht op groen vanuit de woning’, ‘hoeveel inwoners er met een elektrische fiets rijden’ … en zo zijn er nog een aantal.
  Men zou misschien kunnen denken dat dit ook het geval is voor ‘Aantal woningen met zonnepanelen en met zonneboilers’, maar misschien had de gemeente daarvoor een campagne op touw kunnen zetten.
  Middelkerke wil zich het etiket ‘kindvriendelijk’ opplakken, maar hoe leg je de 59% uit voor ‘voldoende geschikte plekken voor de jeugd’ en de 43% voor ‘veilige verplaatsingen voor kinderen’?

  Excuses zoals ‘we zijn ermee bezig’ kunnen niet aanvaard worden. Dat is het geval voor ‘voldoende fietspaden’ (48%), voor voldoende parkeerplaatsen (47%), voor staat van fietspaden (57%), voor staat van voetpaden’ (62%).
  Na drie legislaturen (voor de Open VLD) en twee (voor CD&V) hebben ze tijd en kansen genoeg gehad om er iets aan te doen. Vooral de gemeentewegen, speciaal die in Westende en Lombardsijde, werden volledig verwaarloosd.

  Ja, er zijn natuurlijk domeinen waarin de gemeente wel (zeer) goed scoort!
  Om er maar enkele te noemen: huisvuilvoorzieningen, aanbod restaurants en eetcafés, activiteiten voor ouderen, informatie over alle activiteiten, voldoende speelvoorzieningen voor kinderen jonger dan 12 jaar, voldoende groen in gemeente en buurt, onveiligheidsgevoel, de inwoners wonen er graag en zijn niet van plan te verhuizen binnen de 5 jaar, voldoende shopping – en winkelvoorzieningen.

  Welke kan toch de reden zijn waarom Middelkerke altijd zo slecht scoort in dergelijke statistieken?

  1. Zit er misschien in het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen een vijand van de gemeente?
  2. Is Middelkerke de kustgemeente met de grootste uitdaging (meeste deelgemeenten, langste gemeentelijk wegennet, …)?
  3. Wonen er misschien in Middelkerke meer geboren criticasters dan elders?
  4. Brengt het bestuur zijn waar niet op de juiste manier aan de man/vrouw?

  OF

  Blijft Middelkerke inderdaad in gebreke in de domeinen die in de enquête aan bod komen? Is er bij ons te weinig politiecontrole op het verkeer? Heeft ons gemeentebestuur meer belangstelling voor de gewestwegen (toeristen) dan voor de gemeentewegen?
  Wordt de jeugd inderdaad verwaarloosd?
  Is de communicatie naar de bevolking inderdaad onvoldoende?
  Wordt er inderdaad niet geluisterd naar de bevolking? Of slechts met een half oor?

  Besluit
  Na zo’n enquête kan de gemeente maar op één manier reageren. Niet door de resultaten te betwisten en vol te houden dat de gemeente wel op degelijke manier bestuurd wordt, dat er geen fouten gemaakt werden, althans niet door de gemeente zelf.
  Er moeten lessen getrokken worden en in plaats van nog langer te willen pronken met de opgezette grote projecten, moet nu eens meer aandacht gaan naar de zwakke punten die door de enquête blootgelegd werden.

  07-05-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  02-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predicaat ‘Koninklijke’ toegekend aan gemeente Middelkerke

  In België dragen enkele eerbiedwaardige officiële instellingen, waaronder een aantal federale wetenschappelijke instellingen, het predicaat 'Koninklijk'.
  Dat deze eer zopas ook te beurt gevallen is aan een gemeente, dat mogen we wel uitzonderlijk noemen. En jawel … die gemeente is Middelkerke.

  Elke gemeente kan de titel "Koninklijk" verkrijgen, met als eerste voorwaarde dat ze minstens 50 jaar bestaat maar vooral dat ze een goed beheer voert, een niet-winstgevend doel nastreeft, getuigt van vitaliteit en een voorbeeldfunctie uitoefent ten opzichte van andere gemeenten.

  Deze onderscheiding geeft de uitverkoren gemeente het recht het koninklijk logo in de gemeentevlag te voeren.

  De eretitel wordt toegekend na een verkregen gunstig advies van de bevoegde minister en de provinciegouverneur en wordt over het algemeen bezegeld met een plechtigheid die georganiseerd wordt door de gouverneur.

  Tevens eervolle vermelding voor de burgemeester en voor de voorzitter van de gemeenteraad
  Dat we met z’n allen fier mogen zijn dat de ‘commissie voor eervolle onderscheidingen’ Middelkerke voor deze onderscheiding aan de koning voorgedragen heeft, dat leidt geen twijfel. De commissie heeft echter, zeer terecht overigens, ingezien dat grote prestaties niet mogelijk zijn zonder drijvende kracht achter de bevolking.
  Het moet dus niemand verwonderen dat de commissie aan de onderscheiding een woord van lof heeft toegevoegd voor burgemeester Janna Rommel – Opstaele en voor schepen Michel Landuyt, tevens voorzitter van de gemeenteraad.
  De commissie heeft dat in een begeleidende tekst als volgt uitgedrukt:

  Janna Rommel – Opstaele maakt sinds 1995 deel uit van de gemeenteraad voor de VLD, later de Open VLD. Na de verkiezingen van oktober 2012 heeft zij haar steentje bijgedragen tot de emancipatie van de vrouw. Zij verhoogde het aantal vrouwelijke burgemeesters in Vlaanderen met 12,6% naar 39 op 308.
  Nadat ze in de vorige legislatuur als eerste schepen de belangrijkste bevoegdheden voor haar rekening nam, waaronder Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, heeft zij zich kunnen klaarstomen om een gooi naar het burgemeesterschap te doen.
  Terwijl haar voorganger de administratieve en zakelijke kant voor zijn rekening neemt, doet zij het terreinwerk, met groot talent en met de volgende bevoegdheden: Algemene Coördinatie, Archief, Bescherming en Preventie op het werk, Besturen (ondergeschikte, nevengeschikte: kerkfabrieken, autonoom gemeentebedrijf, OCMW), Gelijke Kansenbeleid, Burgerzaken, Concessies, Informatica, Inname openbaar domein, Parkeerbeheer, Participatie, Personeel, Secretariaat, Veiligheid (Politie en Brandweer).

  De commissie houdt er dus aan deze stuwende kracht te feliciteren.

  Michel Landuyt maakt sinds 1989 deel uit van de Middelkerkse gemeenteraad voor de PVV, later de (Open) VLD, sinds bijna 30 jaar, dus. Nadat hij in twee opeenvolgende legislaturen (2000 – 2006 en 2006 – 2012), als burgemeester, door zijn dossierkennis en onbesproken gedrag, het respect van zijn bevolking mocht genieten, werd hij tot ere-burgemeester benoemd op 31 maart 2014. Hij droeg voor de legislatuur 2012 – 2018 zijn functie en zijn bevoegdheden collegiaal over aan Janna Rommel – Opstaele. Sindsdien is hij voorzitter van de gemeenteraad en bekleedt hij een schepenfunctie met de volgende bevoegdheden … die hij overigens op een voorbeeldige manier uitvoert.

  • Toerisme, citymanagement (= profileren van de gemeente naar buiten) en evenementen; zijn vastberaden blik op de toekomst heeft Middelkerke al menig uniek evenement opgeleverd.
  • Vrede en Europese samenwerking: wereldburger, met sterke interesse in reizen, gastronomie en politiek.
  • Financiën, juridische zaken en verzekeringen: op zijn lijf geschreven als advocaat en goede huisvader
  • Erfgoed, musea en kunst in de publieke ruimte; als kunstkenner lag hij aan de basis van een beeldenpark, dat driejaarlijks, ter gelegenheid van Beaufort, uitgebreid wordt met een nieuw kunstwerk.
  • De commissie is dan ook van mening dat ze hulde moest brengen aan zo’n voorbeeldig politicus.

  Bron
  Maandblad uitgegeven door de commissie voor eervolle onderscheidingen

  02-04-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Gemeentebestuur
  19-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lezers van Middelkerke: Waar gaat ONS geld naartoe?

  Het mag geen twijfel lijden dat de taken van een gemeente tegenwoordig veelvuldig en omvangrijk zijn en dat daar dus ook heel veel geld mee gemoeid is.

  Vooreerst zijn er de exploitatiekosten.
  Denken jullie maar aan:

  -          het onderhoud van de gemeentewegen en pleinen

  -          het ophalen van het huisvuil inclusief containerpark

  -          het onderhoud, verlichting van het openbaar domein (wegen en pleinen, onderhoud park en perken
                  (beplanting, , straatmeubilair)

  -          het onderhoud van gemeentelijke gebouwen (herstelling, energiekosten, reinigingskosten, verlichting)

  -          de brandweer (bijdrage aan hulpverleningszone W-Vl, bijkomende aankopen)

  -          de lokale politie (aankopen)

  -          het OCMW – rusthuis en de daarmee gepaard gaande sociale bijstand (vb huur buurthuis)

  -          deelname aan crematoriumbeheer Oostende

  -          de organisatie van diverse sportwedstrijden, het onderhoud van sportinstallaties (met zwembad als grote
                      slokop, voetbalterreinen en kantines) en de subsidiëring van sportclubs

  -          de kinderopvang

  -          jeugdwerking (onderhoud lokalen en speelpleinen, energiekosten)

  -          het gemeentelijk onderwijs en de gebouwen (personeel, onderhoud, energiekosten, aankopen)

  -          de lonen, pensioenkosten en vorming van het gemeentepersoneel

  -          administratie (aankopen Mat o.a. computers)

  -          allerlei aankopen voor de technische dienst

  -          het voertuigenpark (onderhoud, herstellingen, verbruik)

  -          cultuur : bibliotheken en musea (personeel, inrichting, aankopen, onderhoud), vrije tijd, kunstwerken
                              (aankoop, onderhoud))

  -          kerk (pastorie, erediensten, tussenkomst bij onvoldoende inkomsten, onderhoud kerkhoven)

  -          natuurbeheer (duinen)

  -          ruimtelijke ordening

  -          gemeentelijke sanering (riolering, drinkwater)

  -          feesten en recepties

  -          onthaal en promotie van toerisme

  -          politieke organen (wedden schepencollege, zitpenningen gemeenteraad en commissies)

  -          kosten van diverse verzekeringen

  -          verkeer (aankoop parkeerautomaten)

  Een hele lijst en ik heb zeker nog enkele opdrachten vergeten!

  En … dat zijn dan nog enkel maar de exploitatiekosten.
  Vergeten we ook niet dat veel gemeenten een enorme schuldenlast dragen en dat ze daarop interesten moeten betalen. Het aflossen ervan is geen exploitatiekost. (zie verder)
  Hieronder de tabel met de exploitatie-uitgaven per kustgemeente, in euro, per inwoner, voor het jaar 2015.

  Gebied/
  Gemeente

  Blanken-

    berge

  Bredene

  De
  Haan

  De

  Panne

  Knokke-

    Heist

  Koksijde

  Middel-

   kerke

  Nieuw-

   poort

  Gemiddeld

  Bestuur

    315

     335

   328

     463

     368

      420

    512

     504

      405

  Cultuur

    398

     179

   414

    265

     377

      411

    387

    422

      356

  Handel

      51

       27

   109

    101

     132

        91

    119

    180

      101

  Milieu

    128

       59

   126

    158

     172

      156

    147

    183

      141

  Mobiliteit

      41

       33

   253

      16

       23

        73

      57

      54

        69

  Onderwijs

      11

         0

     79

    117

     134

      220

    114

      54

        91

  Veiligheid

    392

     191

   395

    367

     492

      331

    280

    352

      350

  Wonen

    130

       86

     65

    158

     151

      155

    147

    142

      129

  Zorg

    203

     225

   168

    302

     315

      174

    256

    248

      236

  andere

    132

       40

     39

      82

       56

       192

    183

    155

      110

  TOTAAL

  1.796

  1.173

  1.972

  2.023

  2.214

    2.219

  2.188

  2.291

   1.985

  Middelkerke spendeerde in 2015 in al de vernoemde gebieden meer dan het gemiddelde van de andere badplaatsen (Oostende niet meegeteld), behalve voor veiligheid, een domein waarin hogere uitgaven misschien juist aangewezen zijn.

  Het is spijtig dat de auteurs van de studie geen onderverdeling van de gebieden weergeven, want voor enkele daarvan (Bestuur, Handel en andere) is één en ander helemaal niet duidelijk.
  Een beoordeling van die bedragen wordt daardoor haast onmogelijk en een vergelijking evenzo.

  De investeringen
  Er wordt in een gemeente niet alleen geld uitgegeven voor exploitatie. Er worden ook investeringen gedaan. Een bestuur kan beslissen dat er investeringen nodig zijn om de gemeente aantrekkelijker en meer leefbaar te maken. Gemeenten investeren onder meer in riolen, wegen, gemeentescholen, sporthallen en cultuurcentra, containerparken en echte parken en Middelkerke in casino’s en wielerwedstrijden.

  Investeringen zijn ook nodig omdat de gemeenten vergrijzen. In Middelkerke is 31,7% van de bevolking 65-plusser en dat vergroot de druk op rusthuizen en de gezondheidszorg

  De gemeente begrootte de laatste jaren 45.921.658 euro voor infrastructuurwerken en de realisatie van andere materiële vaste activa, maar voerde daar volgens de laatste jaarrekening nog maar 15.088.607 euro van uit (33%)

  De spreiding van investeringsuitgaven over de verschillende beleidsdomeinen varieert sterk van jaar tot jaar: een gemeente die een nieuw casino bouwt in 2018, zal in 2019 niet nòg eens zo’n gebouw bouwen. Ziehier eveneens een vergelijking van de badplaatsen op het gebied van investeringen, voor 2015 en in euro.

  Gebied/
  Gemeente

  Blanken-

    berge

  Bredene

   De
  Haan

    De

  Panne

  Knokke-

    Heist

  Koksijde

   Middel-

    kerke

  Nieuw-

   poort

  Bestuur

        16

         14

        9

        97

            7

           62

          50

        54

  Cultuur

        23

         36

      37

        80

        102

         170

          89

      126

  Handel

          1

           0

        0

          3

            7

            0

            0

          8

  Milieu

          7

           6

        4

          0

            1

           32

            6

        95

  Mobiliteit

        22

        103

     319

        18

          28

           88

           92

      123

  Onderwijs

          1

           0

       1

          0

          49

           17

            9

         0

  Veiligheid

          4

           0

       0

          1

            6

             7

            1

         0

  Wonen

        12

          57

     111

      405

          41

           43

           15

          81

  Zorg

          2

            8

       0

      169

          43

             0

             2

            4

  andere

          4

            0

       0

          0

            1

             9

           62

           1

  TOTAAL in 2015

        86

        228

     479

      769

         281

         426

         323

        487

  In periode 2014-19

       228

        217

     548

      786

         366

         665

         290

     1.102

               Vergelijken is niet aangewezen door verschillen in geschiedenis en in uitdagingen

  Ontvangsten
  Alle gemeenten, zelfs de kleinste, moeten die taken vervullen met het geld dat ze putten uit:

  -het innen van belastingen  in 2015, 1838 euro per inwoner in Middelkerke

           aanvullende personenbelasting (5%, 154 euro per inwoner)
           opcentiemen onroerende voorheffing (1750 opcentiemen, 804 euro per inwoner)
           tweede verblijven
           lokale belastingen), uit fondsen en toelagen (onder andere van gemeentefonds: 291euro per inwoner))

  -specifieke werkingssubsidies

  -financiële opbrengsten (dividenden gas en elektriciteit), exploitatie-ontvangsten (Subsidies
           onderwijzend personeel inbegrepen,…

  De ene gemeente lukt daar al beter in dan de andere. De ene is al een betere huisvader in het beheer van onze centen dan de andere.

  Zit Middelkerke in de schulden?
  Voor grote investeringen geven gemeenten obligaties uit, of ze gaan op zoek naar een lening. Elke gemeente, op een paar uitzonderingen na, heeft schulden.

  • Middelkerke heeft 2.568 euro schulden per inwoner
  • Elk jaar wordt 10,5% van het budget aangewend om schulden af te betalen
  • Die schuldenlast wordt als normaal beschouwd voor kustgemeenten zoals Middelkerke. De rangschikking van de schuldenlast van de Vlaamse gemeenten toont wel een hoge last aan van de kustgemeenten, die met vier vertegenwoordigd zijn in de eerste zes.

   1. 
   Koksijde 5.531 €
   2.  Wielsbeke 3.292 €
   3.  Nieuwpoort 3.062 €
   4.  Beveren 3.018 €
   5.  Middelkerke 2.568 €
   6.  Blankenberge 2.453 €

  De Vlaamse overheid eist een zekere financiële discipline van haar gemeenten en houdt nauwlettend in de gaten hoeveel een gemeente leent. Daardoor wordt beweerd dat de schuldenlast bij de Vlaamse gemeenten al bij al goed meevalt.

  Besluit
  Met ‘De geldstromen van Middelkerke’ wordt een overzicht weergegeven van waar de gemeenten hun geld aan uitgeven. De auteurs beweren dat dit geen rangschikking is omdat elke gemeente zijn eigen geschiedenis en eigen uitdagingen heeft. Dat zou niet vervat zijn in de cijfers.

  Ik kan mij wel niet voorstellen dat er geen vergelijkingspunten zijn. Ik weet wel dat er verschillen zijn in de uitgestrektheid van het grondgebied en van de natuurgebieden, in de lengte van het wegennet, in het aantal scholen, in het aantal kerken om maar enkele domeinen op te noemen. Dat vergt dus verschillende uitgaven maar er zijn evenzeer domeinen waarvoor een vergelijking wel mogelijk is: bestuur, cultuur, …
  De ene gemeente springt ook minder spaarzaam om met het geld van zijn inwoners en ook dat wordt weerspiegeld in de cijfers.

  Bron
  https://multimedia.tijd.be/2017/gemeenten/middelkerke/
  De geldstromen van Middelkerke Stijn Debrouwere Bart Haeck
  https://www.middelkerke.be/reglementen/reglementen.html?2deverblijven.html

  19-03-2018, 17:54 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  19-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezwaren tegen een verkaveling en tegen een parkeertoren in de Badenlaan van Westende-bad

  Zoals jullie misschien al weten is de gemeente van plan op de ‘gratis’ parking in de Badenlaan een parkeertoren neer te poten. Het gaat hier over het voorste gedeelte, want op het achterste gedeelte komt later (waarschijnlijk) een verkaveling die 165 (76 loten) woonentiteiten zal herbergen.

  MH1 Architecten uit Maastricht kreeg de opdracht van de gemeente om een parkeergebouw te ontwerpen voor 443 wagens met één half ondergronds niveau, drie verdiepingen en een parking op het dak. Das Bauer Kabinett uit Gent staat in voor de bouwaanvraag en fungeert als uitvoerend architect. 

  Volgens de ontwerpers zou het gebouw er zo moeten uitzien:


  De mening en de trots van de ontwerpers
  De ontwerpers vonden de opdracht geen sinecure: een parkeergebouw ontwerpen voor zoveel wagens en tegelijk de impact op de omliggende woningen beperken! Dat stelde inderdaad voor hen wel enige problemen.

  Zij beschrijven hun project als volgt:
  Het parkeergebouw grenst aan drie zijden aan woningen die bestaan uit één bouwlaag en een dak. Volgens de ontwerpers beperken ze de impact op de woningen door de behandeling van het volume en een slimme organisatie van de circulaties. Het afronden van de hoeken volgt de rijcurves en zou het gebouw minder hard maken. De gevel wordt als een verfijnde voile over de structuur heen gedrapeerd. De verticale houten lamellen verspringen ten opzichte van elkaar zodat er een geleding ontstaat die niet sec de verdiepingshoogte volgt.

  Om het gebouw minder massaal te laten overkomen wijkt de kopgevel op de derde verdieping terug en laten de ontwerpers op de bovenste verdieping een halve parkeerstrook weg. 

  Schuine parkeervakken vergemakkelijken het parkeren. Ook zijn er geen kolommen geplaatst tussen de parkeervakken, wat zorgt voor een transparant en overzichtelijk gebouw. De ligging van de hellingsbanen maken dat de omliggende bewoners zo weinig mogelijk last hebben van de koplampen van omhoog- en omlaagrijdende wagens.

  Vanwege de brandvoorschriften en de kustomstandigheden wordt de constructie volledig uitgevoerd in prefabbeton. De draagstructuur is volledig losgekoppeld van de gevelinvulling. Het gebouw zou niet volledig gesloten zijn. Tussen de verdiepingen zou er telkens een soort opening zijn.
  Deze transparantie van de gevel zou moeten toelaten om de parking over de volledige hoogte natuurlijk te ventileren. Dat zou een mechanisch rook- en warmteafvoersysteem overbodig maken, wat een duurzaam uitgangspunt zou zijn zowel in tijd als op het vlak van energieverbruik.

  Je moet het maar kunnen uitleggen!!

  Het initiatief om zo'n bovengrondse parking te laten bouwen heeft de woede van de omwonende opgewekt. Dat resulteerde in een actiecomité ‘Bouwwoede Badenlaan"

  Het protest tegen de mogelijke komst van een nieuw parkeergebouw in de Badenlaan is in de laatste weken fel aangezwollen. Actiecomité Bouwwoede Badenlaan riep een bewonersvergadering bijeen en verzamelde intussen handtekeningen voor een petitie. Bewoners laten nu zwarte vlaggen aan hun gevel wapperen en hangen affiches uit.
  Op de Facebook-pagina van Groen, kan het verloop van de acties gevolgd worden.

                                                       Foto Benny Proot

  Het openbaar onderzoek loopt nog en er werden al bezwaarschriften ingediend. (aangetekend naar het gemeentebestuur en naar minister Schauvliege).
  Het verzet van ‘Actiecomité Bouwwoede Badenlaan’ werd aangetekend verstuurd, samen met 116 handtekeningen. 

  Tegelijk wordt ook nog geprotesteerd tegen de verkaveling van de site achter het huidige parkeerterrein. In de loop van de week van 12 – 17.2.2018 zal ook dat verzet verstuurd worden.
  Op dinsdag 20 februari om 19U is er een informatievergadering mbt de verkaveling in de foyer van het cultureel centrum "De branding"  (populierenlaan 35 - Middelkerke).
  Het
  Actiecomité Bouwwoede Badenlaan zal er vertegenwoordigd zijn en wie dat wenst kan er de petitie tegen de verkaveling ondertekenen.

  Het is eigenlijk wraakroepend dat een omwonende in het Staatsblad moet vaststellen dat het gebied waarvan de verkaveling betwist wordt, NIET in de negatieve lijst staat van de niet te verkavelen gebieden, wat dus inhoudt dat er op korte/middellange termijn eventueel wel opnieuw een bouwaanvraag kan ingediend worden.

  De bezwaren tegen het gebouw betreffen:

  Er wordt gevreesd voor problemen van mobiliteit. De bewoners in de omgeving zullen geconfronteerd worden met meer dan 400 binnen- en buitenrijdende auto's per dag. De impact van de parkeertoren op het vlak van mobiliteit dient samen te worden bekeken met de nieuwe verkaveling ‘Badenlaan’, gezien de bewoners van de nieuwe verkaveling gebruik zullen maken van een gemeenschappelijke toegangsweg. Een College van Burgemeester en Schepenen (CBS) dat dit globale dossier opsplitst om de effecten op de omgeving te minimaliseren, draait de bewoners van Middelkerke in het algemeen en deze van de Duinenlaan/Badenlaan in het bijzonder een rad voor ogen.

  De toren zal geluidshinder veroorzaken. De bestuurders die de parkeertoren gebruiken, zullen bij het stijgen en dalen voor extra lawaai zorgen, o.a. door piepende banden. De trillingen van het geluid dringen zo binnen bij de belendende woningen, zeker wanneer de niveaus van de parkeertoren overeenstemmen met de verdiepingen van appartementen in de aangrenzende percelen. De overheersende windrichting zal dit effect versterken.
  Heeft het College van BS daar wel voldoende bij stilgestaan?
  De actievoerders vragen dan ook dat deze potentiële hinder nader onderzocht wordt, aan de hand van een rekenmodel, waarbij de openingen van de toren waardoor het geluid komt, gemodelleerd worden als afstralende geluidsvlakken.
  Het CBS moet de resultaten van de studie evalueren aan de hand van de milieukwaliteitsnormen voor geluid en beleidstaken ter zake (hoofdstuk 2.2) van VLAREM II. Pas dan kunnen de beleidslui met kennis van zaken beslissen.

  Vervolgens is het onduidelijk welk effect de parkeertoren zal creëren op het vlak van luchtverontreiniging. Eerst en vooral zal de parkeertoren een aanzuigeffect hebben en, indien betalend, extra verkeer met zich meebrengen van bestuurders die een gratis parkeerplaats zoeken.
  Het gebouw komt aan de rooilijn van de Badenlaan, meer bepaald op 3 tot 6 meter van de Residentie Kathy. Het verkeer in de parkeertoren, (parkeerbewegingen/remmen/optrekken/stationair draaien) zal bovendien zorgen voor meer uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS), meer bepaald onverbrande koolwaterstoffen, maar ook van NOx, CO², fijn stof en dieselroet.
  Gezien het om een open parkeertoren gaat, zullen de omwonenden hier met volle teugen kunnen van genieten, wanneer ze op hun terras aan een drankje nippen.

  Het actiecomité vraagt zich af of het college van burgemeester en schepenen (CBS) de effecten van bijkomende luchtverontreiniging heeft laten onderzoeken? Indien dat het geval is, zouden ze daarvan graag de uitslag kennen. Indien het niet gebeurd is, dan vragen zij dat dit alsnog zou gebeuren vooraleer van start gegaan wordt met de bouw van de parkeertoren.

  Waarom niet ondergronds?
  Ten slotte vraagt het comité zich af waarom het CBS kiest voor een bovengrondse toren? Alleen al vanuit esthetisch oogpunt zou volgens de actievoerders een ondergrondse parkeergarage meer opportuun zijn. Werd deze mogelijkheid voldoende onderzocht? Het geluid van de parkeerbewegingen zou geïsoleerd worden en de emissies van de parkerende voertuigen zouden veel beter kunnen afgeleid en gefilterd worden.

  Het comité stelt terecht ook de vraag waarom een verkaveling in een waterziek gebied wel zou kunnen en een ondergrondse parking niet.
  Lees hierover mijn artikel van 20 februari 2011 in de map ‘Milieu’‘Nieuwe woonuitbreidingsgebieden in Westende? Bravo! Ze zijn toch niet waterziek, hé?

  Schepen Liliane Pylyser – Dewulf beweert echter dat het ondergronds brengen van nog een etage te duur bleek.

  Wordt de gratis parking nu vervangen door een betalende?
  Het comité zou ook graag weten of de parking betalend gaat worden - want dat geeft dan waarschijnlijk meer verkeer in de omliggende straten - omdat toeristen dan in andere straten naar gratis parking gaan zoeken - dus weer extra overlast.

  Indienen van de vergunningsaanvraag moest digitaal gebeuren via het omgevingsloket, wat niet het geval was.
  Dat vindt het comité een schending van artikel 14/1 2e lid 3° van het Omgevingsdecreet dd. 25/4/2014. Het gemeentebestuur dient de vergunningsaanvraag voor de parkeertoren digitaal in te dienen via het omgevingsloket, gezien het om een aanvraag gaat met betrekking tot een project dat niet is vrijgesteld van de medewerking van een architect.

  [Afdeling 8 Digitalisering (ing. decr. 18 december 2015, art. 127, I: 8 januari 2016)] Artikel 14/1.  (23/02/2017- ...) 

  Mijn vragen aan het actiecomité:
  1. Het gebouw zal toch voor meer parkeerplaatsen zorgen?
      Thans biedt de parking Badenlaan (volledig) plaats aan 320 wagens. De parkeertoren zal plaats bieden aan 443
     
  voertuigen. Tegenover een extra capaciteit van 123 wagens staat een investering van 6,3 miljoen euro ofwel
       51.220 euro (of een dikke 2 miljoen oude Belgische frank) per bijkomende parkeerplaats. 
       Een wel erg grote kost voor bijkomende parkeergelegenheid!
       De verkaveling zal het achterste gedeelte (de weide) inpalmen en zal uiteraard ook voor bijkomende
       mobiliteitsproblemen zorgen.

  2. Hebben de omwonende vooraf inspraak gekregen?
       Daar was geen sprake van. De eerste vergadering die initiatiefnemers organiseren, valt op 20 februari 2018,
       doch deze zal gaan over de verkaveling. 

       Het openbaar onderzoek inzake de parkeertoren eindigt op 10/02/2018. Het actiecomité vraagt echter dat de
       termijn van het onderzoek zou verlengd worden omdat niet iedere inwoner van
  Middelkerke op gelijke wijze
       toegang heeft tot het dossier. De termijn zou volgens hen moeten
  opgeschorst worden tot het volledige dossier
       raadpleegbaar is via het omgevingsloket.

  Bronnen
  02 januari 2018 | LIESBETH VERHULST
  MH1 ARchitecten en Das Bauer Kabinett bundelen krachten voor parkeergebouw in Middelkerke
  https://www.hln.be/regio/middelkerke/-parkeertoren-in-badenlaan-voor-400-wagens~a22a6344/

  Antwoorden van Alain Peeters op mijn vragen

   

  19-02-2018, 10:31 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  05-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Machtig Middelkerke: moeten er nog kalenders zijn?

  Wat is dat?
  Ik heb er het raden naar waarom men voor het adjectief ‘machtig’ gekozen heeft.
  Synoniemen daarvan zijn: met veel invloed, reusachtig, heel leuk, fijn, indrukwekkend, buitengewoon, fantastisch. Het is nochtans een 'doodgewoon' project waarbij het gemeentebestuur van Middelkerke op zoek is naar amateurfotografen, gsm-fotografen, ... die leuke foto's van Middelkerke maken.  Ze worden ‘beeldambassadeurs’ genoemd. Deze foto's worden dan gebruikt voor publicaties of advertenties (Sirene, nieuwsbrief, website, sociale media, brochures, kranten, magazines, ...).
  Uiteraard wordt bij de gebruikte foto’s de naam van de fotograaf vermeld.
  Ik vermoed dat de actie veel succes heeft. Kijk maar op de verschillende Facebookgroepen. Ze worden bijna ‘versmacht’ van de foto’s. Mijn verontschuldigingen voor dat ‘lelijk oneerbiedig’ woord, want veel van de gepubliceerde foto’s zijn echt mooi en veel van de auteurs ervan zijn echt getalenteerd.
  Moderne digitale fototoestellen bieden steeds meer mogelijkheden en veel mensen hebben van het fotograferen een passie gemaakt. Hoewel er op Facebook ook een groep ‘Fotografie’ bestaat, verkiezen veel van hen hun werk te tonen in de groepen ‘Westende, Lombardsijde, Middelkerke, Nieuwpoort en ‘Bruisend Middelkerke’ … en eigenlijk is/was dat niet de bedoeling.

  Ik begrijp wel waarom, maar toch…

  Voorbeeld van gebruik van foto’s door de gemeente
  De gemeente vergaste (van het werkwoord vergasten of trakteren en niet van vergassen) ons ook dit jaar met een kalender voor het jaar 2018.
  'Ongelukkig' zijn er maar twaalf maanden in een jaar plus een voor- en een achterkaft en dus konden slechts 14 van de beschikbare foto’s op een A4 – kalenderformaat afgedrukt worden. Verschillende hebben als onderwerp de zee, wat me logisch lijkt omdat het een dankbaar onderwerp is. Het lijkt me inderdaad ook aangewezen dat foto’s die een onderwerp behandelen dat eigen is aan een bepaalde maand, de voorkeur krijgen. (Valentijnhartjes voor februari, Nostalgie Beach Festival in augustus)

  Ik wil de fotografen Ignace Haeck, Luc Cassiman (4 foto’s), Greta Vanneste, Beatrijs Opsomer, Kim Grimonprez,  Chloé Coolman, Ludo Coulier (2 foto’s), Valerie Ryckewaert, Anne-Laure Proot, Johan Töpke dan ook feliciteren met hun mooie foto’s.
  Er werd tevens 1 pagina gebruikt om nog acht andere foto’s een kans te geven. De fotografen daarvan: Johan Töpke, Sophie Schietekat, Eric Lefevere, Gilbert Notebaert, Ludo Coulier, Ann Perquy, Ortwin Van Coillie en Carine Govaert.  Ook proficiat!

  Ook in ‘De Sirene’ van januari-februari 2018 komen foto’s voor van Eric Lefevere, Luc Cassiman, Ludo Coulier, Sophie Schietecat, Willy Vankeirsbilck, Saën Sunderland en Adolphe Vydt .

  Niets aan te merken op de kwaliteit van de kalender, dus, maar … is die wel nodig/nuttig?
  Het lijdt geen twijfel dat het afdrukken van zo’n kalender op mooi glanzend papier een belangrijke financiële inspanning vergt van de gemeente. Ik neem aan dat in elke brievenbus, van inwoners en van tweede verblijvers, een exemplaar gedeponeerd werd.

  Mijn twijfels over de noodzaak ervan, werden ingegeven door het feit dat mijn stapeltje kalenders steeds groter werd. Ziehier over welke exemplaren ik nu reeds beschik:

  ad 

                                                                         Gemeente                              Het Nieuwsblad                       Carrefour Market    

                                                                                      Colruyt                                                    De hondenschool

  In veel huisgezinnen zullen er nog wel andere opgedoken zijn (van een andere krant, uit een ander warenhuis of uit een persoonlijke vereniging, één met foto’s van pin-ups, één als nieuwjaarsgeschenk gekregen, …)

  Misschien zullen de trouwe verdedigers van het initiatief van de gemeente wel opwerpen dat inwoners die zich niet meer kunnen verplaatsen naar een warenhuis, het dan zonder kalender zullen moeten stellen.
  Ik twijfel er echter geen ogenblik aan dat een goeie ziel hen er dan wel één zal bezorgen.

  Voilà, alweer zoveel gespaard!

  ‘De Sirene’ en ‘Visit’
  De Sirene’ is al 25 jaar het informatieblad van de gemeente. Ik stelde in mijn artikel ‘Middelkerke: weer ‘De Sirene’ en toch geen gevaar’ al eens de vraag of zo’n papieren medium wel op kan tegen de concurrentie van alle informatiekanalen op internet.

  Wordt het informatieblad nog wel gelezen?
  Men zou daaraan kunnen twijfelen als men weet dat nu 92 procent van de Vlaamse gezinnen thuis internet heeft.
  En toch zouden de gemeentelijke infobladen de meest gelezen publicaties in Vlaanderen zijn, meer dan kranten, tijdschriften en advertentiebladen.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat iedere editie wordt vastgenomen én doorbladerd door gemiddeld drie inwoners op de vier. Bovendien neemt de interesse toe, wanneer mensen in een andere levensfase komen (zich vestigen in een gemeente, een gezin hebben, deelnemen aan het verenigingsleven, zorgbehoeften krijgen…).
  Meer dan 95 procent van de Vlaamse gemeenten biedt nog een informatieblad aan.
  Er moet dus zeker niet gepleit worden voor het supprimeren van ‘De Sirene’ en ik doe dat ook niet.

  Maar nu is er nog de ‘Vrijetijdsmagazine Visit’ bijgekomen! Die heeft nu al zijn derde jaargang ingezet en verschijnt vijf keren per jaar.

  Ik heb ‘Visit van ’12 januari – 30 maart 2018’ (12 pagina’s) eens naast ‘De Sirene’ van januari – februari 2018' (32 pagina’s) gelegd om na te gaan of hier geen sprake is van dubbele informatie en tevens om te zien of er geen ‘concurrentie’ bestaat tussen de twee magazines.
  Ziehier de informatie die onder een identieke vorm in beide publicaties voorkomt: 

  Thema

  De Sirene
           pagina

        Visit pagina

  Koptrekker van de koers

                   25

                 10

  Superprestigeclimax

                   27

                   5

  Word verliefd op een stripfiguur

                   29

                   7

  #Machtig Middelkerke Oproep
  om beeldambassadeur te worden

     Achterkaft

      Achterkaft

  Vier van de twaalf pagina’s van ‘Visit’ komen dus ook voor in ‘De Sirene’.

  Ik vroeg me ook af of de informatie in Visit niet gewoon kon opgenomen worden in ‘De Sirene’.
  Waarom worden de ‘Cultuurpagina’s uit ‘Visit’ ((Cultuuraanbod p2 en p7 en Amateurtoneel p3) niet samengevoegd met de cultuurpagina van ‘De Sirene’ (Klankbad voor de allerkleinsten p22)?
  Waarom wordt de sportpagina 4 van Visit (‘BK Strandrace’) niet samengevoegd met de drie sportpagina’s (25, 26, 27) van ‘De Sirene’?

  In ‘Visit’ blijven er dan nog over: de voorkaft die automatisch zou wegvallen, p6 ‘Agenda’ die vroeger in ‘De Sirene’ stond en nu niet meer, tot ongenoegen van heel wat inwoners, de pagina’s 8 en 11, respectievelijk ‘Ezelcavalcade’ en ‘Ladies & Men’s night’ en ‘Dag van de zorg’ en ‘Erfgoedroutes’. Die kunnen zeker ondergebracht worden in ‘De Sirene’.
  De pagina ‘Jus de mer’ lijkt me meer een reclameblaadje.

  Het zou dus volstaan dat ‘Visit’ enkel nog uitgegeven wordt als een organisatie met meerdere evenementen moet besproken worden, zoals ‘Eindejaarsevenementen’.

  En wat met de digitale gemeentelijke informatie?
  Wie dat wenst kan de ‘Nieuwsbrief van de gemeente’ toegestuurd krijgen. Daar staan nieuwtjes in die ook in de papieren infobladen voorkomen, ook al eens een rechtzetting daarvan. Die brief laat dus toe meer up-to-date info te verschaffen.

  Dan is er ook nog de facebookpagina ‘Bruisend Middelkerke’ van Pascal Bolle met nog meer recente infoberichten en natuurlijk met reacties daarop. Aangezien beide voor iedereen met internet bereikbaar zijn, zie ik ook hier eigenlijk dubbel gebruik. Maar het ene komt van de gemeente en het andere is persoonlijk.

  05-02-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  18-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste-schepen van Middelkerke bijt van zich af in het casinodossier

  Wie op 15 november 2017 de uitzending Pano over de verstrengeling van politiek en immobiliënsector gezien heeft, weet dat de eerste schepen Liliane Pylyser - Dewulf, tevens schepen van ruimtelijke orde en openbare werken in Middelkerke, fel belaagd werd.

  Groot was mijn verbazing toen ze mij contacteerde om daarover eens te praten. Ze wenste namelijk één en ander recht te zetten en ze rekende daarvoor waarschijnlijk op iemand die vrij de pen/toets mag/kan hanteren.
  Ze stelde mij enkele documenten ter beschikking waaruit haar onschuld moest blijken. Het spreekt vanzelf dat iedereen recht heeft op een wederwoord als hij/zij aangevallen wordt of beticht wordt van feiten waarvan hij/zij overtuigd is dat ze vals zijn.

  Wie er gelijk heeft, daar wil ik geen stelling over innemen. Ik laat jullie liever zelf de meningen van beide partijen tegen elkaar afwegen. Over die van de oppositie hebben de media en ikzelf al vaak genoeg gesproken of geschreven. Ik heb wel niet de bedoeling mijn blog open te stellen voor een polemiek.

  Compliciteit tussen programmamaker Wim Van den Eynde van Pano en gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker?
  Op 20 september 2017 richtten de raadslieden van de gemeente Barteld Schutyser en Tom Bauwens (van het Eubelius - kantoor) een brief aan de eindredactie van Pano. Weken daarvoor hadden ze e-mails verstuurd aan die redactie en op 13 september 2017 had er zelfs een ontmoeting plaats in de kantoren van de VRT.

  Die brief kwam er omdat op 14 september enkele feiten plaatsvonden die volgens het gemeentebestuur niet door de beugel konden:

  1. Aan de privéwoning van schepen Liliane Pylyser-Dewulf werden opnamen gemaakt in aanwezigheid van Tom Dedecker 'die in de zaak van het casino reeds herhaaldelijk standpunten ingenomen heeft waarin het gemeentebestuur bekritiseerd werd.'
  2. Diezelfde dag werden ook opnames gemaakt van het verloop van de gemeenteraad.
   Bij Jean-Marie en Tom Dedecker werd toen een micro opgespeld teneinde hun tussenkomsten zo goed mogelijk te registreren. Dat gebeurde echter niet bij de leden van het gemeentebestuur noch bij de overige gemeenteraadsleden.

  De advocaten drukten daarop de bezorgdheid uit van hun cliënte (ik neem aan dat het gemeentebestuur bedoeld is want Eubelius verdedigt daarvan de belangen) over de objectiviteit waarmee de VRT een mogelijke reportage over het casino van Middelkerke voorbereidt.
  Zij betreurden tevens dat zij niet op voorhand in kennis gesteld werden van de bovengenoemde opnames, terwijl ze de dag ervoor elkaar toch ontmoet hadden. En ... Jean-Marie en Tom Dedecker werden daarentegen wel vooraf op de hoogte gesteld.

  Zij boden aan de VRT - redactie alle informatie aan, die ze nodig mocht hebben.  

  '"Er bestaat een ongebruikelijke, aantoonbare compliciteit tussen programmamaker Wim Van den Eynde en gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker", beweert de burgemeester. "Dedecker staat duidelijk aan de oorsprong van dit programma. Van den Eynde heeft maanden onderzoek gevoerd maar komt na al die maanden niet verder dan het kritiekloos herkauwen van de stellingen van Jean-Marie Dedecker."

  Door Pano uitgezonden feiten volstrekt onwaar, volgens de gemeente!
  Het spreekt dan ook voor zichzelf dat de gemeente niet opgezet is met de reportage. De kritiek is niet mals. Er wordt betreurd dat die 'volstrekt in strijd is met de werkelijkheid en een mank en onbestaand feitenrelaas uitzendt'. Zij zijn vooral ontzet over het feit dat er wordt gesproken over belangenvermenging.

  "De reportage wordt gekenmerkt door talrijke manifeste onzorgvuldigheden. Het programma hangt aaneen van halve waarheden en heeft geen enkel oog voor tegenargumenten.
  Pano beweert dat we voor de beoordeling van het architecturale luik geen onafhankelijke ondersteuning hadden terwijl we op niet minder dan drie bekende technische bureaus een beroep hebben gedaan. Pano is nooit geïnteresseerd geweest in een objectieve weergave van het dossier. Alle aantijgingen hebben wij in het verleden al voldoende weerlegd en we distantiëren ons van alle verdachtmakingen".

  Aanvullend, de persoonlijke bezwaren van de schepen tegen de Pano-uitzending
  Tijdens de uitzending gaf de schepen op zeker ogenblik geen te beste indruk.
  Ze verklaart dat als volgt: "Mijn advocaat heeft voor de uitzending een duidelijke brief geschreven aan Pano met de melding dat ik niet zou reageren op schriftelijke of mondelinge vragen. Aangezien er een klacht is ingediend, wensen wij ons te verdedigen op de bevoegde rechtbank en niet op de sociale media, pers en straat.
  Na het geniepig stellen van een paar vragen, juist voor de uitzending, ben ik kwaad geworden en heb ik duidelijk gesteld dat hetgeen ze deden niet wettig was en gevraagd dit niet uit te zenden!
  Ik heb één fout gemaakt: in plaats van mij kwaad te maken, had ik de telefoon moeten dichtgooien."

  Wat de schepen niet objectief/correct/eerlijk vond aan de beweringen van onderzoeksjournalist Wim Van den Eynde werd door haar advocaat Luc Arnou samengevat in (nog) een brief die op 20 november gericht werd aan de VRT - redactie Pano.
  Dedecker zou onbetrouwbaar zijn, steeds beschuldigend en gewoon politieke tegenstrevers in diskrediet te brengen. Hij zou reeds gerechtelijk veroordeeld zijn om in het verleden anderen lichtzinnig en ongefundeerd beschuldigd te hebben.
  Wim Van den Eynde zou aanwijsbare banden hebben met Jean-Marie Dedecker en zijn medewerker Ignace Vandewalle. Dat zou gebleken zijn in het programma 'Ter Zake' van 29 juni 2017.
  Ik heb daarover helaas niets kunnen terugvinden en ik kreeg van de schepen geen antwoord op mijn vraag daaromtrent.

  Kreeg Middelkerke werkelijk al zeven keer gelijk van de Raad van State?
  Het gemeentebestuur is ook niet te spreken over het feit dat in de uitzending niet vermeld werd dat Middelkerke inmiddels al zeven keer van de Raad van State gelijk heeft gekregen.

  Op de website http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=394 vindt men de recente uitspraken en de zittingsbladen van de Raad van State. Ik kwam slechts aan 5 over Middelkerke. Eén daarvan gaf de gemeente ongelijk, die namelijk die de gunning aan B.C.S. Investissement nv Napoleon Games schorste. Waarschijnlijk telt de gemeente de onderdelen van de arresten terwijl ik de arresten zelf telde.
  Ik som ze hier voor jullie op:

  Augustus 2015 (info verschaft door de gemeente)
  Schorsingsberoep bij de Raad van State van Micas NV tegen de gunningsvoorwaarden en de DBFMO* overeenkomst (verworpen)
  *DBFM staat voor Design Build Finance Maintain (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). Bij de term DBFMO staat de O voor Operate (exploitatie).
  De twee partijen, opdrachtgever en opdrachtnemer, maken een DBFM-contract waarbij de opdrachtnemer een totaalpakket aanbiedt. 

  Uitspraak/Arrest 1 op 15.9.2016 http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=235775
         
  De vorderingen van de huidige uitbater nv Middelkerke Casino Kursaal werden afgewezen wegens gebrek
          aan belang, in essentie omdat deze niet had deelgenomen aan de procedure en
  enkel de speelzaaluitbating
          nastreeft zonder het daarmee verbonden immobiliënproject.

  Uitspraken 2 en 3 van 15.9.2016 http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=235776 en http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=235777

  In de arresten nrs. 235.776 en 235.777 werd beslist over de vorderingen van de bvba Versluys Bouwgroep en een aantal andere verzoekende partijen.
  In het eerstgenoemde arrest werden drie verzoeken behandeld ... en afgewezen.

        1. De bewering dat de vervanging van de nv Fico, één van de oorspronkelijke deelnemers, door de nv B.C.S.
           Investissement onvoorwaardelijke en oneindige vervanging van leden van een consortium zou toelaten, werd
           'falend' bevonden.

        2. De B.C.S. Investissement zou niet beschikt hebben over de nodige referenties, zijnde minstens één recreatief
            of multifunctioneel gebouw met minimale kostprijs van 25.000.000 euro zonder BTW en een minimale
            vloeroppervlakte van 4.000 m² en over de bewering dat het gemeentebestuur te soepel geweest was, wat zou
            duiden op favoritisme. '
  Ruime beoordelingsvrijheid' heet dat in het arrest ...¦ en de gemeente zou geen kennis
            gehad hebben van een website waarop een lagere kostprijs van één van de referenties vermeld stond.
       3.
  De verzoeker beweert dat er sprake zou zijn van belangenvermenging ingevolge persoonlijke banden van
             twee schepenen met het laatste consortium. Dit onderdeel werd onontvankelijk verklaard omdat de
             verzoekende partijen niet toegelicht hebben hoe de wettelijke bepalingen over belangenvermenging
            geschonden werden.

                       Dat is dus eigenlijk geen uitspraak die de belangenvermenging verwerpt.                                       

  Het tweede arrest willigt de vordering in, voor zover het project wordt gegund aan de inschrijver nv B.C.S. Investissement en nv Napoleon Games, omdat de gemeente Middelkerke daarbij haar eigen bestekvoorwaarden niet heeft nageleefd.

  De Raad meent dat het definitief ontwerp van Willemen Real Estate - Napoleon Games teveel gewijzigd is ten opzichte van eerdere ontwerpen.
  De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke van 25 juli 2016 waarbij de opdracht voor het project Casino Middelkerke aan de nv B.C.S. Investissement - nv Napoleon Games wordt gegund.


  Uitspraak 4 van 10.2.2017 arrest 237.332
          De vordering van de bvba Versluys Bouwgroep en een aantal andere verzoekende partijen werd afgewezen.
          Zij blijken niet te hebben aangetoond dat het weren van hun inschrijving
  onrechtmatig was.

  Uitspraak 5 van 10.2.2017 arrest 237.333
         De vordering van Domestic Projects bvba en nv Infinity Gaming werd afgewezen. Zij blijken niet te hebben
         aangetoond dat het weren van hun inschrijving onrechtmatig was.

  Tevens werden in beide arresten de verzoekende partijen niet gevolgd in hun stellingen, dat de gekozen inschrijver ten onrechte werd geselecteerd en dat zijn inschrijving onregelmatig was.

  Voorjaar 2017 (info verschaft door de gemeente)
        Annulatieberoep bij de Raad van State van Infinity tegen de gunning aan het consortium Testerep
        (in behandeling).
       Klacht bij de Europese Commissie van Infinity tegen de gunning omwille van concurrentievervalsing
        (vermoedelijk in behandeling, nog geen kennisgeving aan de gemeente).
      
  Strafklacht van de oppositie bij de procureur des konings (in behandeling)

  Besluit
  W
  aren de leden van het schepencollege wel bereid om te antwoorden op de vragen van de programmamaker of kregen ze onvoldoende de kans om hun standpunten uiteen te zetten?
  Dat is mijn pertinente vraag!

  Er blijft ons niets anders over dan het resultaat af te wachten van de klachten die nog in behandeling zijn.

  18-12-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  11-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke alweer op een degradatieplaats! Is dat wel terecht?

  In de regionale bladzijden van 'Het Nieuwsblad' van donderdag 7 december 2017 verscheen een artikel, twee pagina's lang, met als titel 'Finale Grote Gemeentetest', geïllustreerd met onderstaande figuur.

  Alhoewel ik heel wat aan te merken heb op dergelijke enquêtes, kon ik moeilijk anders dan nagaan hoe Middelkerke het ervan afbracht. Het resultaat vergelijken met die van andere kustplaatsen behoort daar ook bij. Voor diegene die zich afvragen waarom Oostende (alweer) niet voorkomt in mijn vergelijking: Oostende is weliswaar een kustplaats maar van een heel ander kaliber dan de rest: het is een centrumstad met veel meer inwoners en het leven daar is niet vergelijkbaar met dat van andere badplaatsen.

  Twee jaar lang keerde de regioredactie van 'Het Nieuwsblad' alle 308 gemeenten van Vlaanderen binnenstebuiten en ze ging daarbij op zoek naar de gemeenten waar het goed wonen is. Wat vindt de Vlaming belangrijk? En hoe goed scoort uw gemeente op die criteria?
  Elk jaar tien tests! De gebieden voor beide testjaren vinden jullie hierboven naast de kaart. Omdat de resultaten voor 2016 in twee keren bekendgemaakt werden (eerst 1-7, daarna 8-10), beschreef ik ze en voorzag ik ze van commentaar, eveneens in twee artikels met volgende titels:

  'Heeft Jean-Marie Dedecker gelijk? Zijn statistieken inderdaad als bikini's' (12.9.2016)
  'Ik heb het volledig rapport van Middelkerke afgehaald: één herexamen ... maar wel een dikke buis...' (19.12.2016)

  Jullie kunnen de artikels vinden in de map 'Gemeentebestuur'

  De kustgemeenten werden in 2016 als volgt gerangschikt onder Vlaamse gemeenten (plaatscijfer vóór de naam) en gequoteerd: (op 10)
  6 Koksijde 8,09, 31 Knokke-Heist 7,61, 69 Oostende 7,34, 83 Middelkerke 7,24, 88 De Panne 7,2, 94 Bredene 7,18, 120 Blankenberge, 7,07, 136 De Haan 6,99, 282 Nieuwpoort 5,67.

  Middelkerke deed het dus relatief goed.

  Op 7 december 2017 konden we in 'Het Nieuwsblad' ook de resultaten voor  Middelkerke voor 2017 vinden:                                         

  Openbaar vervoer         3,6/10
  Sportinfrastructuur       8/10
  Betaalbaar wonen    8,3/10
  Rust    6,4/10
  Buurtwinkels       9/10
  Groen en gezond    6,5/10
  Scholenaanbod    4,2/10
  Veiligheidsgevoel    6,1/10
  Ligging      6,5/10
  Sociaal contact       6/10
                TOTAAL: 6,46/10

  Voor 2017 waren de scores voor alle badplaatsen (Excl Oostende) de volgende:
  B
  lankenberge 7,26, De Panne 6,98, Nieuwpoort 6,94, Knokke-Heist 6,86, Koksijde 6,77, De Haan 6,73, Bredene 6,66, Middelkerke 6,46

  Dat geeft als totaalscore voor 20 tests, zoals op bovenstaande kaart aangegeven, behalve voor de drie gemeenten ten oosten van Bredene (die ik zelf opzocht):

  Koksijde 7,43, Knokke-Heist 7,24, Blankenberge 7,17, De Panne 7,09, Bredene 6,92, Middelkerke 6,85, De Haan 6,82, Nieuwpoort 6,31
  Dat ziet er dus veel minder goed uit voor onze gemeente. We zullen hierna in detail zien hoe ze aan dat eindcijfer kwamen. Middelkerke krijgt wel een prijs voor zijn website en voor de toegankelijkheid van het gemeentehuis. De twee logo's in het oppervlak van de gemeente op bovenstaande kaart wijzen daarop.
  Bij mijn commentaar staat telkens een !!

  Openbaar vervoer

  Heizel (heen)     18/25
  Heizel (terug)  18/25
  Ziekenhuis (heen)    0/25
  Ziekenhuis (terug)    0/25
       TOTAAL: 36/100

  Er werd een beroep gedaan op de routeplanner van NMBS/De Lijn. Concreet werden voor elke gemeente twee trajecten getest, zowel de heen- als terugrit.

  Het eerste: vanuit het centrum van de hoofdgemeente een fictieve wedstrijd van de Rode Duivels bijwonen in het
                       Koning Boudewijnstadion op een zaterdagavond, aftrap om 18 uur.

  Het tweede: op dinsdagnamiddag vanuit het centrum van de kleinste deelgemeente op babybezoek gaan in de
                    dichtstbijzijnde materniteit met de bedoeling er ten laatste om 14 uur te arriveren.
                    Er werd hiervoor rekening gehouden met de reissnelheid, het aantal overstappen, hoeveel minuten men
                    te vroeg op de bestemming aankwam op de heenweg en hoeveel minuten men moest wachten op de
                    terugrit, en (in mindere mate) met hoeveel verschillende vervoersmiddelen men op de bestemming
                    geraakte.

         !! Hier krijgt de gemeente, ten onrechte volgens mij, slechte punten voor iets waar ze zelf niet
             verantwoordelijk voor is. Ik vind de geteste trajecten nu ook niet de beste keuze.

  Sportinfrastructuur

  Sportclubs  1,2/3
  Accommodatie    4/4
  Beschikbaarheid    2/2
  Tevredenheid 0,8/1
             TOTAAL: 8/10

  Er werd nagegaan of er infrastructuur is voor de meest beoefende sporten in Vlaanderen. Alleen fietsen, lopen en fitnessen zijn niet meegerekend. Fietsen en lopen kunnen immers in principe overal en fitnesszaken zijn doorgaans private initiatieven waar het gemeentebestuur geen zeggenschap over heeft.

  Daarnaast werd via een representatieve iVOX-enquête gevraagd of de inwoners tevreden zijn over de sportinfrastructuur in hun gemeente. Ook werd rekening gehouden met het aantal sportclubs per 1.000 inwoners. Er werd nagegaan of de bestaande sportinfrastructuur ook beschikbaar is voor particulieren en niet alleen voor sportclubs. Concreet werd een maand op voorhand gepolst of op een weekavond een zaal kon afgehuurd worden voor een voetbalmatch.

  !! Welke zijn de meest beoefende sporten?
  Volgens een enquête van 'De Gazet van Antwerpen' zie http://www.gva.be/cnt/aid1209387/top-10-de-populairste-sporten-bij-belgen zouden dat zijn:
        1) Voetbal    2) Tennis   3) Gymnastiek   4) Basketbal   5) Paardensport   6) Golf   7) Zaalvoetbal
        8) Zwemmen   9) Volleybal  
  10) Atletiek

  Al deze sporten behalve atletiek worden in Middelkerke beoefend in clubverband.
  Maar er is nog veel meer: Aikido, Autosport (cross), Badminton, Boksen, Boogschieten, Duiken, Handbal, Hengelen, Honden, Jogging, Judo, Jiu Jitsu, Karate, Motorsport, Mountainbike, Omnisport, Petanque, Tafeltennis, Triatlon, Surfen, Wandelen, Zeilwagenrijden. Allemaal clubs!
  Ik zeg dus: voor dit onderdeel had Middelkerke een veel hogere score moeten bekomen. Het verwijt kan toch niet zijn dat hier niet aan muurklimmen, squash, skiën, skeeleren, aerobics, jazzdans, ballet, bobslee of hockey gedaan wordt!

  Betaalbaar wonen

       Gemiddelde prijs (in euro)
  Woning                231,916
  Appartement                187,98
  Huurappartement*                538
                 Score:               8,3/10

  * Prijs per maand voor appartement met 1 slaapkamer

  Er werd rekening gehouden met de verkoopprijzen van huizen en appartementen en van de huurprijzen van appartementen met één slaapkamer in 2016.
  De gemiddelde verkoopprijzen van huizen en appartementen kwamen van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De gemiddelde huurprijzen van appartementen werden berekend op basis van gegevens van immobiliënwebsite Zimmo.be

  Rust

  Rustscore inwoners            7,2/10
  Omgevingslawaai 4,3/10
  Lawaai overdag                 6,7/10
  Lawaai 's nachts                7,6/10
                       TOTAAL: 6,4/10

   De test is gebaseerd op twee zaken:

     1. Enerzijds op cijfers van het milieurapport Vlaanderen (MIRA)
         Die cijfers geven per gemeente het aantal woningen weer waar het geluidsniveau aan de voorgevel, afkomstig
         van wegverkeer, gemiddeld meer dan 55 decibel bedraagt. Het
  geluid 's avonds en 's nachts weegt daarbij
         zwaarder door dan het geluid overdag.  Die
  grenswaarde lijkt op het eerste zicht ontzettend streng, want 55
         decibel is ongeveer het
  geluidsniveau van een elektrische tandenborstel op een meter afstand.
         "Maar dat is de waarde die de Wereld-gezondheidsorganisatie (WHO) hanteert", zegt professor akoestiek Bert
          De Coensel van de UGent. 

     2. Anderzijds op een grootschalige iVOX-enquête, afgenomen bij een representatief staal van de Vlaamse
         bevolking.
  Als u aan een drukke straat woont, wil dat nog niet zeggen dat u daar dan ook hinder van heeft.
         Zelfs mensen die in een zeer drukke gemeente wonen, zijn door de band genomen wel
  nog tevreden over de
         rust in hun gemeente. Maar dat wil daarom nog niet zeggen dat ze
  immuun zijn voor lawaai.

  Buurtwinkels

  Apotheken         3/3
  Bloemenwinkels                   1/3
  Krantenwinkels 3/3
  Schoenwinkels  3/3
  Slagers   3/3
  Vishandels 3/3
  Bakkers 3/3
  Supermarkten  3/3
  Kledingwinkels 3/3
  Postkantoren en -punten  2/3
                        TOTAAL: 9/10

  In iedere gemeente werd gekeken of tien populaire winkels aanwezig zijn binnen de gemeentegrenzen. Hiervoor werden de meest recente officiële cijfers van de FOD Economie gebruikt, die kijken naar de hoofdactiviteit en de vestigingsplaats van iedere winkel. Voor ieder onderdeel werd berekend hoeveel er per duizend inwoners zijn. Elk type kreeg een score op 3: minder dan de helft als het onder het Vlaams gemiddelde ligt, meer als het er meer zijn. Het totaal op 30 werd herleid naar een score op 10.

  !! Dit moet volgens mij ook per deelgemeente bekeken worden en niet voor de gehele gemeente. In Westende-dorp en Lombardsijde is er bijvoorbeeld geen bloemenwinkel, geen schoenwinkel, geen vishandel, geen kledingwinkel.
  Westende-bad is wel niet veraf voor Westende-dorp maar neem nu Schore of Mannekensvere ... Als je pas een supermarkt vindt op 12 kilometer!
  Lombardsijde en Mannekensvere wenden zich waarschijnlijk meer tot Nieuwpoort, maar de enquête handelt over Middelkerke.

  Groen en Gezond        

  Oppervlakte natuur      3/10
  Luchtkwaliteit 8,5/10
  Groen op wandelafstand     8/10
                  TOTAAL: 6,5/10

  Er werd rekening gehouden met drie parameters: het percentage groene oppervlakte in elke gemeente, het aantal inwoners met een stuk natuur van minstens 30 hectare op wandelafstand (1,6 km) en de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor de eerste twee parameters hielp Natuurpunt. Bossen, moerassen, heide, duingebieden en parken worden onder de noemer natuur gerekend. Voor de luchtkwaliteit werd gekeken naar metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

   Scholenaanbod

  Basisschool in iedere deelgemeente     0/1 
  Aanwezigheid verschillende onderwijsniveaus  4,2/7
  Aantrekkingskracht basisonderwijs     0/2
                                      TOTAAL: 4,2/10

  Drie aspecten onder de loep genomen. Eerst werd nagegaan of er in elke deelgemeente een basisschool is. Daarnaast werd gekeken welke onderwijsniveaus (kleuter-, lager, secundair, hoger en buitengewoon onderwijs) er aanwezig zijn. Ten slotte werd rekening gehouden met de aantrekkelijkheid van het basisonderwijs: hoeveel leerlingen wonen er in elke gemeente versus hoeveel er effectief in die gemeente naar school gaan.

  !! Een gemeente beslist enkel maar over de basisgemeentescholen. Een basischool in een zeer kleine deelgemeente kan toch nooit voldoende leerlingen hebben. In elke gemeente alle niveaus, dat kan evenmin. Het moet ook leefbaar zijn.
  Zo'n lage score is dus onterecht als men daarmee de gemeente beoordeelt.

  Veiligheidsgevoel

  Woninginbraken     1/1
  Diefstal en afpersing                          0/1
  Misdrijven tegen lichamelijke integriteit     0/1
  Vandalisme     0/1
  Bang in het donker  0,8/1
  Angst voor aanslag     1/1
  Onveilige plekken  0,9/1
  Kinderen naar de bakker  0,9/1
  Algemeen veiligheidsgevoel  1,5/2
                       TOTAAL: 6,1/10 

  Uit de criminaliteitscijfers van de lokale politiediensten (meest recente jaarcijfers van 2016) werden een aantal feiten geselecteerd zoals het aantal woninginbraken, diefstallen en afpersing, vandalisme, vecht- en schietpartijen, en moord. Die cijfers werden afgewogen tegen het aantal woningen of het aantal inwoners. Daarnaast werd door onderzoeksbureau iVOX een enquête gehouden bij 65.000 Vlamingen met een aantal vragen die peilen naar het onveiligheidsgevoel in hun gemeente. 

  !! Dit gebied heb ik reeds uitvoeriger behandeld en van mijn commentaar voorzien op 23.10.2017 met het artikel 'Is Middelkerke echt onveilig' (zie map 'Veiligheid - Politie )

  Ligging

  Raakt u binnen het halfuur op het werk?                0,6/1    
  Gemeente ligt in de buurt van waar u oorspronkelijk vandaan komt       0,5/1
  Wil u ooit nog verhuizen uit uw gemeente?          0,9/1
  Grenst aan centrumstad           1/1
  Liggingscoëfficient KU Leuven          2/4
                                                                               TOTAAL:      6,5/10

  De eerste drie vragen werden beantwoord via een enquête bij meer dan 65.000 Vlamingen afgenomen door het onderzoeksbureau iVOX.
  Daarnaast werd aan de deelnemers zelf gevraagd welke score zij gaven aan de ligging van hun gemeente. Centrumsteden en aangrenzende gemeenten kregen 1 punt. Die score werd aangevuld met de liggingscoëfficiënt van de KU Leuven, die huurprijzen per gemeente vergelijkt. Parameters zoals voorzieningen of vervoer in de buurt zijn daarbij belangrijk.

  Sociaal contact

  Ik ken de naam van mijn naaste buren        1,6/2
  Ik kan bij de buren terecht voor een beetje suiker of een ei     1,2/2
  Ik geef de sleutel van mijn huis aan de buren als ik met vakantie ben (bijvoorbeeld om de planten water te geven)   0,9/2
  Ik vertrouw de mensen in mijn gemeente   0,9/2
  Wat vinden de inwoners zelf van het sociaal contact in de gemeente   1,3/2
                                                                     TOTAAL:  6/10

  De eerste vier stellingen werden door iVOX voorgelegd aan de deelnemers. Daarnaast werd aan de deelnemers zelf gevraagd welke score zij gaven aan het sociaal contact in hun gemeente.

  !! Besluit
  Zo'n enquête geeft nooit voor 100% de toestand van een gemeente weer. Er zitten ook onjuistheden in, die een gemeentebestuur onrechtvaardig kan vinden. Toch kan het aanwijzingen geven om meer aandacht te besteden aan bepaalde punten.

  Bronnen
  Voor de laatste 10 tests:
  Openbaar vervoer: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170303_02760429
  Sportinfrastructuur:
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170407_02822482
  Betaalbaar wonen: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170505_02867345
  Rust: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170609_02918378
  Buurtwinkels:
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170629_02947956
  Groen en Gezond:
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170803_03000649
  Scholenaanbod: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170825_03034661
  Veiligheidsgevoel: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171006_03116265
  Ligging: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171031_03163456
  Sociaal contact: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171122_03201126

  Aanvulling
  Een vraag stellen aan burgemeester Janna Rommel - Opstaele, dat had ik nog nooit eerder gedaan. Gezien mijn regelmatige kritiek op het beleid, had ik eigenlijk niet verwacht dat ze mij zou antwoorden, maar toch ... En dan nog zo vlug... Met dank!

  "Ik ben wel trots op de punten die Middelkerke gekregen heeft! We zitten meestal boven het gemiddelde!
  Je ziet, ondanks sommige negatieve berichten, het toch goed wonen en verblijven is in Middelkerke!
  Bij openbaarheid van bestuur hebben we een nul, maar dit is het cijfer dat ze van februari 2016 overgenomen hebben en waarbij één mail niet beantwoord is geworden door een interne vergetelheid en we dan een nul gekregen hebben.
  Ik merk dat we vooral goed scoren op de elementen waar we als gemeente zelf kunnen aan werken vb toegankelijkheid,klantvriendelijkheid.
  Sommige domeinen hangen af van andere partners,vb de Lijn, maar we doen als gemeente onze uiterste best om de belangen van de gemeente te verdedigen!
  Mijn deur staat voor iedereen open. Altijd welkom!"

  11-12-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke van haar mooiste kant op VRT! Heeft het gegeven wat ervan verwacht werd?

  Facebookgroepen stonden er bol van! Elke dag blikte de VRT vooruit op de reportage 'Pano' van Wim Van den Eynde op 15 november 2017. In 'Humo' van 7 november 2017 stond er al een interview van Raf Liekens met de journalist - reportagemaker. Het programma moest de belangenvermenging bij grote bouwprojecten aan de kust blootleggen. Was dat succesvol? Hebben we een antwoord gekregen op onze vragen voor zover dat nog nodig was? Welke waren de reacties van zowel voor- als tegenstanders?

  Zijn de toekomstige kiezers overtuigd? Zijn de aangevallen politici erin geslaagd het vertrouwen van hun aanhangers te behouden? Of willen de Middelkerkse burgers nu zeker iets anders?
  In het kader van mijn blog, beperk ik mij uiteraard tot Middelkerke.

  Wie is Wim Van den Eynde?
  Hij is co-auteur van het ophefmakend boek 'De keizer van Oostende' alias Johan Vande Lanotte, dat uitgegeven werd in april 2012. Dat handelde over de machtsoverschrijding en belangenvermenging die in Oostende vastgesteld werden en waarin 'almachtige Johan' de hoofdrol speelde.

  Van den Eynde is dus niet aan zijn proefstuk met zijn reportage over een gelijkluidend onderwerp, maar nu in Knokke-Heist, Koksijde en Middelkerke.
  Zijn lijfspreuk is: "Ik probeer tijdens het maken van een reportage op zoek te gaan naar verborgen waarheden, waarheden die ongemakkelijk of pijnlijk zijn voor sommigen maar bevrijdend voor anderen. Journalistiek heeft, ook in onze 'redelijk beschaafde' Westerse samenleving een cruciale controlefunctie. Waar andere controlemechanismen te kort schieten, daar ligt onze taak en onze uitdaging."
  Dat 'op zoek gaan' betekent in dit geval zeker, als het over een politiek geladen onderwerp gaat: lezen van verslagen van de gemeenteraad, van persartikels en praten met zowel minderheid als meerderheid, als deze laatste tenminste willen praten.

  De mening van ons gemeentebestuur
  De kopstukken van het Open VLD - CD&V bestuurscollege werden streng op de korrel genomen. De burgemeester was de woordvoerster. Fris aangezicht voor een zware opdracht. Zoals iemand terecht opmerkte op Facebook, moet een goede schminkster haar daarvoor klaargemaakt hebben.
  Dat heeft er haar echter niet voor behoed enkele steken te laten vallen, op enkele leugens betrapt te worden of een gebrekkige dossierkennis te demonstreren als de ondervrager en/of de oppositie haar het vuur aan de schenen legden.

  Het spreekt dan ook voor zichzelf dat de gemeente niet opgezet is met de reportage. De kritiek is niet mals. Er wordt betreurd dat die 'volstrekt in strijd is met de werkelijkheid en een mank en onbestaand feitenrelaas uitzendt'. Zij zijn vooral ontzet over het feit dat er wordt gesproken over belangenvermenging (!!!).
  "De rechters hebben eerder al geoordeeld dat de 'feiten' die Pano voor waar uitzendt, volstrekt onwaar zijn. Waarom de journalisten verzwijgen dat de gemeente Middelkerke inmiddels al zeven keer van de Raad van State gelijk heeft gekregen is onbegrijpelijk. De reportage wordt gekenmerkt door talrijke manifeste onzorgvuldigheden. Het programma hangt aaneen van halve waarheden en heeft geen enkel oog voor tegenargumenten.
  Pano beweert dat we voor de beoordeling van het architecturale luik geen onafhankelijke, ondersteuning hadden terwijl we op niet minder dan drie bekende technische bureaus beroep hebben gedaan. Dat het programma door dergelijke fouten ontsierd wordt, is alleen maar te verklaren door de ongebruikelijke, aantoonbare compliciteit tussen programmamaker Wim Van den Eynde en gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker",
  beweert de burgemeester. "Dedecker staat duidelijk aan de oorsprong van dit programma. Van den Eynde heeft maanden onderzoek gevoerd maar komt na al die maanden niet verder dan het kritiekloos herkauwen van de stellingen van Jean-Marie Dedecker. Pano is nooit geïnteresseerd geweest in een objectieve weergave van het dossier. Alle aantijgingen hebben wij in het verleden al voldoende weerlegd en we distantiëren ons van alle verdachtmakingen".

  De gemeente, of liever de burgemeester, weert zich dus als een duivel in een wijwatervat.
  Met nog een artikel in de krant en via een interview op radio 2, probeerde ze haar gelijk te bewijzen of anders gezegd de smet, die aan haar kleeft, weg te werken.
  Op de website van de gemeente konden wij lezen dat het casinodossier ter inzage lag in de raadzaal van het gemeentehuis. "De gemeente Middelkerke heeft in het dossier rond de nieuwbouw van het casino niets te verbergen. Een reportage in Pano laat uitschijnen dat er mogelijk sprake is van 'gesjoemel'. Alle elementen zijn ondertussen al meerdere keren weerlegd. We nodigen elke burger uit om het dossier te komen inkijken. Alle essentiële documenten van het dossier liggen op vrijdag 17/11 ter inzage in de raadzaal van het gemeentehuis. De dossierbegeleider is aanwezig om vragen te beantwoorden."

  Burgemeester toch! Hoe kan een inwoner nu gaan oordelen over 'eerlijkheid' of 'gesjoemel' alleen door even het dossier in te kijken? Wat niet in het dossier staat, is veel belangrijker. Sommige facebookers denken zelfs dat het gaat over een aangepaste (gekuiste) of 'Napoleonversie'. "Alleen wat gezien mag worden!"
  Ik vrees dat al uw pogingen op niets zullen uitlopen. Uw optreden in de Panoreportage hebben bij de meeste burgers een verontwaardigende diepe indruk nagelaten. Getuige daarvan zijn de talloze reacties op Facebook.

  De mening van de Vlaamse bouwmeester
  Burgerlijk ingenieur-architect en medeoprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck, Leo Van Broeck, werd door de Vlaamse regering voor de volgende vier jaar aangesteld als nieuwe bouwmeester, te beginnen vanaf 1 september 2016. De centrale missie van het bouwmeesterschap is het bevorderen van de architecturale kwaliteit van de gebouwde omgeving. De bouwmeester en zijn team begeleiden publieke opdrachtgevers bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur. Zij dragen bij tot visievorming en reflectie, met de klemtoon op interdisciplinaire en intersectorale initiatieven. De bouwmeester treedt op als adviseur van de gehele Vlaamse regering.
  Opvallend was dat ons gemeentebestuur naliet het team te betrekken bij het project, hoewel dat hun kernactiviteit is.

  De bouwmeester: "Dit is geen propere situatie. Het prestigeproject 'Casino Middelkerke' baadt al langer in een sfeer van gesjoemel, vriendjespolitiek en belangenvermenging. Met ons erbij is het veel moeilijker te sjoemelen. Er zaten te weinig onafhankelijken in de jury. De stekker uittrekken en volledig van nul herbeginnen!"

  Het zal jullie wel niet verwonderen zeker dat ons 'ontzet' bestuur onmiddellijk probeerde de uitspraken van de bouwmeester te weerleggen.
  "Er was net een verandering van bouwmeester, en wij hadden maar een korte periode om het project toe te wijzen", aldus de burgemeester.

  Zal Middelkerke klacht neerleggen?
  In het boek 'De keizer van Oostende' staat volgende verklaring van Vande Lanotte: "Als mensen vinden dat ik iets verkeerd doe, moeten ze maar klacht neerleggen bij het gerecht."

  De oppositie diende al klacht in tegen de schepenen Michel Landuyt en Liliane Pylyser-Dewulf wegens belangenvermenging. Zij zetelden immers in de jury die de ontwerpen beoordeelde en ook de neef van Dewulf maakte deel uit van het Consortium rond Napoleon Games.
  Daarop reageerde Liliane in de gemeenteraad van 12.1.2017 met de verklaring dat ook zij klacht zou indienen tegen de voltallige oppositie wegens laster en eerroof met vordering van een schadevergoeding ten bedrage van 25.000 euro ten bate van het kinderkankerfonds.
  In de gemeenteraad van 14.9.2017 stelde Tom Dedecker dat hij op 17 juli via Focus - WTV vernomen had dat het schepencollege klacht zou neergelegd hebben. Hij vroeg toen aan de secretaris de notule met de beslissing van het college. Hij kreeg toen als antwoord dat er nog helemaal geen klacht was.
  De schepen had in haar persoonlijke naam gesproken en het college had nog geen standpunt ingenomen. Liliane verklaarde dat zij een ervaren strafpleiter onder de arm genomen had om haar belangen te verdedigen en dat haar raadsman haar geadviseerd had om het debat niet in de gemeenteraad te voeren, maar in de bevoegde rechtbank.
  De klacht is er nog steeds niet. Heeft de oppositie misschien niets verkeerd gedaan?

  De meningen van de oppositiepartijen
  Ik vroeg aan de oppositiepartijen wat zij dachten van de reportage en bijkomend waarom Michel Landuyt niet ter sprake gekomen was of, beter nog, niet aan de tand gevoeld werd.

  LDD - Jean-Marie Dedecker
  "Waarom Michel Landuyt in de reportage buiten schot gebleven is, daar heb ik geen antwoord op. Misschien omdat de twee supergediplomeerde dames Dewulf en Rommel zichzelf al genoeg belachelijk maakten, en de tijd van de uitzending te beperkt was. Er is nog heel veel geschrapt, denk maar aan het gesjoemel rond het voorlopig casino in het sporthotel en garage Omnia (*). Advocaat Barteld Schutyser van Eubelius is ook tweemaal afgezakt naar de VRT in opdracht van het gemeentebestuur, zelfs nog de morgen van de uitzending, wat er gezegd of gedreigd is weet ik niet. De maker van de reportage Wim Van den Eynde is wel een zeer integer persoon. Dergelijk complex dossier samenvatten in een kwartier is geen sinecure, en dat heeft hij volgens mij heel correct gedaan. Naast Michel Landuyt is ook de echte poppenspeler de gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert buiten beeld gebleven, maar ...wordt vervolgd.

  PK (Geert Verdonck) -van facebook geplukt
  "De Pano reportage over de verwevenheid tussen politiek en immobiliën aan onze kust - met ons Middelkerke in een trieste hoofdrol - is nog maar net afgelopen of het VLD-CD&V bestuur van Middelkerke legt alweer de verantwoordelijkheid bij een ander. Nu is De Vlaamse Bouwmeester de kop van jut. Ze hebben het verdorie blijkbaar nog altijd niet begrepen. Over arrogantie en normvervaging gesproken.

  Ik moet toegeven, het Schepencollege blijft me verrassen. Iedere keer als ik denk alles te hebben gehoord of gezien, komen ze toch opnieuw met een verrassing op de proppen. Eerst de oppositie op alle mogelijke manieren dwarsbomen als we het dossier willen bestuderen en nu, nadat ze op een pijnlijke manier voor gans Vlaanderen door de mand zijn gevallen, gaan ze inzage verlenen aan de bevolking. Faut le faire. Ik kan ze alleen maar aanraden om misschien toch eens ernstig te overwegen om een communicatiespecialist onder de arm te nemen. Voor de kandidaten: indien geen onderscheiding, gelieve zich te onthouden."

  N-VA (van Kurt Knockaert)
  "De vermoedens worden nogmaals bevestigd door de Pano reportage dat er minstens deontologische en ethische fouten zijn gemaakt in de gunningsprocedure van het Casinodossier door het gemeentebestuur van Middelkerke. De vraag indien er ook strafrechtelijke misdrijven zijn gebeurd maakt het voorwerp uit van het lopende onderzoek van het parket waarvan wij het resultaat nieuwsgierig afwachten. Die beoordeling en eventuele veroordeling behoort tot de soevereiniteit van de gerechtelijke instanties. Wij hebben de klacht mee ondertekend omdat essentiële vragen tijdens opeenvolgende gemeenteraden onbeantwoord bleven waarbij het college nooit de intentie heeft gehad om inhoudelijke en proceduriële klaarheid te brengen.

  In ieder geval worden er in de uitzending een aantal pertinente onwaarheden geuit ondermeer door de burgemeester die verklaart dat de vergoeding voor het recht van opstal 100.000 euro bedraagt terwijl uit de documenten zwart op wit blijkt dat het slechts om één euro gaat.

  Het is onaanvaardbaar dat beleidsmensen een loopje nemen met de waarheid wat ineens aantoont dat de betrouwbaarheid van het gemeentebestuur in dit dossier volledig zoek is. Met een plotse poging tot transparantie enkele dagen na de reportage waarbij alle(?) documenten consulteerbaar zijn voor de inwoners, maakt het college een bocht van 180° en probeert het tegen beter weten in de meubelen te redden, maar N-VA Middelkerke besluit dat voor zowel de oppositie als voor de inwoners van Middelkerke het spreekwoordelijke kalf van de geloofwaardigheid reeds verdronken is."

  Groen (van Robin De Lille')
  "Voor ons is het duidelijk: als er twijfel is over een eerlijk verloop van de procedure bij het aanstellen van de bouwpromotor, begin je best opnieuw. Deze keer transparant. En als er toch tabula rasa gemaakt wordt, dan moet men eens verder durven denken. Waarom moet er bij het nieuwe gebouw een speelzaal zijn? Bouw liever een cultuurtempel, die Middelkerke terug op de culturele kaart zet, zonder sociale drama's in de hand te werken."

  Wouter De Vriendt, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Gerda Schotte, fractieleidster voor groen in de provincieraad, schijnen de Pano-reportage ook aandachtig gevolgd te hebben.
  "De reportage legt bloot hoe sommige politici omgaan met grote bouwdossiers. Middelkerke is geen alleenstaand geval. Ook in Koksijde, Knokke en Oostende is er een te grote verstrengeling tussen een select clubje van bouwpromotoren en traditionele politieke partijen. Dit ondergraaft het vertrouwen in de politiek. Elke belastingbetaler verdient de garantie dat zijn belastinggeld correct en in functie van het algemeen belang wordt besteed."

  Groen formuleert twee voorstellen om het anders te doen.

  Ten eerste: "Dat de Vlaamse Bouwmeester bij een project van deze omvang niet betrokken werd, is een misser van formaat. Grote vastgoedprojecten aan de kust hebben nood aan meer transparantie en objectiviteit. Naast de Vlaamse Bouwmeester zou voor de kustregio een aparte "Bouwmeester voor de Kust" betrokken moeten worden bij elk groot vastgoedproject, vanaf een bepaalde kostprijs. Deze Bouwmeester kan vanuit een onafhankelijke positie toezicht houden en zijn expertise ter beschikking stellen. Er zijn immers uitdagingen die eigen zijn aan de hele kustregio: een bouwbeleid met respect voor natuurontwikkeling en klimaatadaptatie, een visie op hoogbouw en appartementenbouw die rekening houdt met de noodzakelijke verjonging in onze regio, en architecturale kwaliteit. Als grote steden zoals Antwerpen een eigen bouwmeester hebben, mag de kust niet achterblijven".

  Ten tweede: "Wij roepen alle kustgemeenten op om geen politici meer te laten zetelen in de jury's die over de toewijzing van bouwprojecten moeten beslissen. Het is aan experten en ambtenaren om een voorstel te formuleren, waarover politici dan moeten beslissen. Wij vragen aan onze collega's in de schepencolleges van alle kustgemeenten om elke zweem van belangenvermenging met de grote bouwpromotoren tegen te gaan. Elk particulier belang bij bouwprojecten moet vermeden worden. Een gezonde afstand is nodig. Een Bouwmeester voor de Kust moet vriendjespolitiek uitsluiten en kan helpen om meer objectiviteit in de toewijzingsprocedures binnen te brengen." (MF)


  De meningen van de Middelkerkenaars,
  hier zonder naam maar terug te vinden op FB (afgesloten op 17.10.2017 's avonds)
  1: "Ik was niet enkel boos na Pano maar vooral beschaamd. Liliane Pylyser-Dewulf heeft haar deel echt wel
       gedaan. Janna had dan tenminste het lef om het onverdedigbare te verdedigen maar het werd zielig. Michel
      Landuyt horen en zien we nergens, dit is dan ook in mijn ogen de echte burgemeester die "glad" genoeg was om
      hier niet in mee te gaan. De reportage was echt goed, het maakte bepaalde zaken via hun tekeningen duidelijk,
      dat is veel duidelijker dan een grote opsomming van de feiten. Het zal ons veel geld kosten als dit project er
      komt, het is mijn bedoeling de verantwoordelijken er aan te blijven herinneren tot het eind van de dagen."

  2: "Over de Pano uitzending van gisteren is er maar 1 woord van toepassing, namelijk WRAAKROEPEND. Mijn
        haar kwam recht omhoog staan. Dat er af en toe wel eens gemeentegeld op één of andere privérekening terecht
        zal komen, verwondert wellicht niemand, maar dat er zo aan toe gaat, is toch wel zeer verontrustend. Dat de
        bevoegde burgemeester en schepenen daarover blijven liegen en zelfs volhouden dat er niets aan de hand is,
        tart elke verbeelding."

  3: "Als ouder breng je je kinderen bepaalde waarden bij. Hopelijk zijn die niet dezelfde als hetgeen men doet
       binnen het mac, want ik zou beschaamd zijn in hun plaats."

  4: "Ik denk niet dat hier binnen het jaar een nieuw casino staat. Ik denk dat deze zaak nog een staartje gaat
        krijgen."

   5: "Vandaag in het radionieuws er is niets gebeurd, ze zijn zo onschuldig als een lammetje."

   6: "Moest ik in hun positie staan ...ik durf niet meer buiten te komen......maar ja in de politiek moet je een
         olifantenvel hebben..."

   7: "Meer dan duidelijk genoeg!“

  8: "Er helemaal over“

  9: "De bevolking serieus in 't zak gezet“

  10: "Tijd dat er verkiezingen zijn“

  11: "Er gaat veel uitkomen"

  Tenslotte toch een verdediger van het Middelkerks beleid:

  "De reportage was volgens mij zeer subjectief. Dit is te zien vanaf het begin, het verhaal wordt geschetst maar bij deze schets komt enkel de oppositie aan het woord die beweren dat er zaken mis zijn met het casinodossier (al dan niet correct) zonder dat er bewijzen worden voorgelegd. Bij het verdere verloop van het 'onderzoek' wordt nooit het verhaal van de huidige legislatuur besproken, er worden enkel doelgerichte vragen gesteld die zeer aanvallend zijn zonder dat er bewijzen worden getoond of als deze worden getoond zijn het documenten waar geen handtekeningen op staan. Zelfs al zijn deze documenten correct wordt er geen uitleg gevraagd aan de burgemeester, spijtig want dat zou eventueel duidelijkheid kunnen scheppen. Ik heb de indruk dat de interviewer vooringenomen was. Kunnen we nu na de reportage te zien een duidelijk antwoord geven aan de hand van bewijzen dat er is gesjoemeld?"

  Besluit
  Middelkerke heeft zich hier van haar mooiste kant laten zien. Mijn verontwaardiging over deze meerderheid Open VLD - CD&V stijgt nog met de dag.
  Waarom duurt het gerechtelijk onderzoek zo lang? Wacht men op iets dat de huidige situatie onomkeerbaar zal maken?

  *Lees ook mijn artikel van 16.1.2017: "Kopstukken gemeente in obscuur gezelschap? Welk (kans)spel wordt hier eigenlijk
    gespeeld?"
  (map 'Casino')

  Bronnen
  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/burgemeester-middelkerke-pano-reportage-hangt-aan-elkaar-met-halve-waarheden~aa5621a2/
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171115_03187462
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 16.11.2017 door tvb: ‘Vlaams Bouwmeester: “Trek stekker uit casino Middelkerke’
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/15/pano--burgemeester-en-bouwmeester-/
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/14/vlaamse-bouwmeester-over-casino-middelkerke--trek-de-stekker-eru/
  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/groen-pleit-voor-bouwmeester-voor-de-kust-na-reportage-over-casino-middelkerke/article-normal-287023.html

  20-11-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  06-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woedt de afbraakziekte misschien in Middelkerke?? Zoiets kan enkel hier bij ons!

  Wil jij iets afbreken? Heb je een sloopvergunning? Doe maar op! Je hoeft niet te wachten op de bouwvergunning!

  Raadslid Geert Verdonck (progressief kartel): "Het schepencollege van Middelkerke (VLD en CD&V) leverde op 26.10.2017 de afbraakvergunning voor het Casino af aan de vrienden van Testerep, de bouwheer van het nieuwe casino. De tactiek van het schepencollege is duidelijk: zo snel mogelijk afbreken is de boodschap en zeker niet wachten op de uitspraak in het dossier van mogelijke belangenvermenging door twee schepenen bij de gunning van dit dossier aan Testerep. Zoals ik al voorspelde werd de afbraakvergunning afgeleverd zonder bouwvergunning. De ene bouwheer is duidelijk de andere niet in Middelkerke."

  Met die laatste zin heeft Geert duidelijk gelijk. Een voorbeeld:

  Op  de zitting van 14 januari 2016 stelde gemeenteraadslid Lode Maesen (progressief kartel) een mondelinge vraag . Hij verwees naar de gemeentelijke regeling op het afsluiten van werven en vroeg of er een controle gebeurt op de naleving ervan. Hij verwees naar het centrum van Lombardsijde, naar het braakliggend terrein van de voormalige 'De Schaar'. Een 'kankerplek', noemde hij dat terecht en hij vroeg wat er in de toekomst zal gebeuren om dergelijke zaken te vermijden.

  Lode vond namelijk terecht dat men het terrein had moeten afschermen omdat zoiets in het centrum van Lombardsijde geen fraai zicht was.

  En wat antwoordt de burgemeester daarop? Zij had gedacht dat er zeer vlug zou gebouwd worden. Zij zou zo vlug mogelijk optreden om één en ander in orde te brengen. 

  Geert Verdonck vond dat maar een zwak antwoord. Hij vroeg om de regeling, zoals ingevoerd tijdens de vorige legislatuur, toe te passen, want nu wordt er blijkbaar niet opgetreden.
  De burgemeester antwoordde, geruststellend, dat zij er van overtuigd is dat er niet veel dergelijke plaatsen zijn in de gemeente.
  De bevoegde schepen Liliane Pylyser-Dewulf voegde daaraan toe dat er in de toeristische zone geen slopingsvergunning afgeleverd wordt zonder dat er een bouwvergunning is. Zij zou nagaan of een gelijkaardige regeling ook kan voor het hinterland.

  Ligt het casino misschien niet in de toeristische zone maar in het hinterland?
  Of moet ik daaruit besluiten dat ons gemeentebestuur het niet zo nauw neemt als er consequent moet gehandeld worden?
  Of voelen zij zich trouwe volgelingen van Lodewijk XIV (L'Etat c'est moi), die regeerde als plaatsvervanger van God op aarde. Denken zij misschien zoals Lodewijk dat sociale stabiliteit alleen verwezenlijkt kan worden door bestuurders die boven de gewone wet staan?

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_XIV_van_Frankrijk
  Verslag gemeenteraad 14.1.2016 vragen raadsleden
  Facebookbericht Geert Verdonck 26.10.2017

   

  En ... van slopen gesproken

  Pleidooi tegen de afbraak van 'onze' gemeenteschool
  Op de erfgoeddag 2017 werd onze gemeenteschool door de gids voorgesteld als een 'zeer mooi gebouw'. Hij had overschot van gelijk en daar twijfelde geen enkele deelnemer aan. Samen met de pastorie is de school, waar velen onder ons hun eerste (korte) broeken versleten, één van de waardevolste onderdelen van ons erfgoed. Persoonlijk wil ik dan ook, zonder omwegen, zeggen dat eerbied voor dat gebouw zeker op zijn plaats is. Natuurlijk is het een oud gebouw! Natuurlijk zijn de tijden veranderd door de stijging van het aantal leerlingen en door de veranderingen aan de onderwijsmethodes! Natuurlijk is een uitbreiding en vernieuwing van het gebouw een absolute noodzaak.

  Onze blauwe en oranje 'onfeilbare' wijzen breken echter liever af dan renoveren!!!

  En een afbraak is nu precies wat ons boven het hoofd hangt, althans volgens de blog van de vriendenkring van de 'Duinpieper', onze gemeenteschool. Zij hebben dat vernomen uit de mond van schepen Bart Vandekerckhove. En zij noemen dat 'leuk nieuws'. Ze sommen ook de voordelen op:
  - geen containerklassen!
  - alle leerjaren krijgen een eigen klaslokaal.
  - turnzaal aanwezig
  - eetzaal aanwezig
  - toiletten aanwezig
  - gescheiden speelplaatsen (kleuter en lager apart)
  - voldoende parkeergelegenheid voor de ouders

  Alles even modern en nieuw. Ik kan er dus volkomen inkomen dat zij dat een mooi vooruitzicht vinden. Natuurlijk moet het onderwijs van onze kleintjes in de best mogelijke omstandigheden gebeuren.

  Wat ik echter beweer en vele andere met mij, is dat door een renovatie aangevuld met een stuk nieuwbouw, in dezelfde stijl als de huidige, hetzelfde resultaat kan bereikt worden.

  In Nieuwpoort breken ze ook het historisch vredegerecht niet af, maar ze renoveren het. Hetzelfde voor 'Hurlebise'!
  Daar respecteren ze hun erfgoed!

  Ik heb nog nooit ook maar enig klein stukje van bewijs gezien dat renoveren evenveel kost als nieuwbouw. Bij dit laatste hebben enkel de studiebureaus en de immobiliënhandelaars voordeel.

  Zelfs als de investering dezelfde is, moet gekozen worden voor eerbied voor ons erfgoed, dus voor renovatie.

  Ik ben dus een hevig tegenstander van die afbraak en ik roep alle gelijkgezinden op om zich daartegen te verzetten, op een geweldloze manier natuurlijk.

  Voor wanneer is dat gepland?
  Welke de plannen ook mogen zijn, de school moet tijdelijk elders onderdak vinden. De Calidris, die al enkele jaren verwaarloosd wordt, zou daarvoor in aanmerking komen, gedurende een tweetal schooljaren. Een effectieve verhuisdatum ligt nog niet vast en het nieuw gebouw zou pas kunnen geopend worden in 2020 (onder voorbehoud).

  Schepen Bart Vandekerckhove zal in de nabije toekomst alle ouders uitnodigen op een uitgebreid infomoment. 

  Lees ook over de gemeenteschool, in de map 'Scholen  - Onderwijs'.
  19-12-2010 "Lang geleden! Toen we nog op de schoolbanken zaten in Westende"
  06-2-2011 "Onderwijs in Westende. Natuurlijk weet ik dat 1943 niet te vergelijken is met 2011"

  Bron
  http://duinpiepervriendenkring.blogspot.be/2017/10/ik-verhuis-jij-verhuist-de-duinpieper.html?m=1
  Facebookbericht van Nicky Coopman

   

  Ook private eigenaars of liever de immobiliënmakelaars (zij zeker!) hanteren de sloophamer

  Kennen jullie 'Delhuzo'? Dat is een tehuis, schuin tegenover de kerk in Middelkerke, in de Westendelaan nummer 24. Daar werden/worden sinds jaar en dag zeeklassen, vakantiekampen, groepsverblijven en jeugdverblijven ingericht op basis van volpension.

  Nogal verrast, las ik in een Facebookbericht van Geert Verdonck van 27 oktober 2017 dat Home Delhuzo "er ook moet aan geloven". Ziehier zijn tekst:

  "Nog iemand die eraan twijfelt wie werkelijk onze gemeente 'bestuurt'? De lucht boven Middelkerke kleurt nog maar eens Immo-blauw... Met Delhuzo verdwijnt dus binnenkort de laatste grote 'home', zoals we dat hier noemen. Dat betekent dus dat het sociaal toerisme voor kinderen voorgoed uit onze gemeente verdwijnt. Vele honderden - nee duizenden - kinderen hebben via Delhuzo (en de andere reeds verdwenen kinderhomes) onze gemeente als vakantieplaats leren kennen. Ongetwijfeld zijn velen van hen later - met hun eigen kinderen - naar Middelkerke teruggekeerd om er hun vakantie door te brengen. Dit hoofdstuk wordt dus afgesloten. Nadat het huidige bestuur besloot om ons eigen gemeentelijk aanbod voor zeeklassen en andere groepen jongeren - de Calidris - naar de verdommenis te helpen (was reeds jaren op voorhand volgeboekt, maar toch besloten VLD en CD&V om de Calidris te sluiten), is dit de zoveelste klap voor het vakantieaanbod voor jongeren in onze gemeente. Gelukkig hebben we nog Bart en Liselotte met de Zeekameel in Lombardsijde en Westende, anders waren groepen jongeren hier helemaal niet meer welkom.

  Wat primeert is blijkbaar de toekomstige kopers van deze appartementen als het ware een gratis park aan te bieden in hun toekomstige achtertuin. Wat mogen we binnenkort nog verwachten? Ik vermoed dat binnenkort de Normandlaan aan de beurt zal zijn om met de sloophamer kennis te maken. Ook daar kun je immers tal van appartementen optrekken - met parkzicht - eens de villa's zijn afgebroken. Trouwens, de plannen liggen al klaar om ook het jeugdhuis en de jeugddienst te verpatsen aan de vrienden van de Immosector. Jeugd is immers storend voor alle toekomstige eigenaars van de nieuwe appartementen..."

  Schijnbaar hadden twee vurige verdedigers van de gemeente zijn tekst niet zorgvuldig gelezen. Zij antwoordden dat het de particuliere eigenaars zijn die verkopen en NIET de gemeente.

  Geert herhaalde daarom:

  Voor de eerste:

  "Ik heb dit ook al herhaaldelijk geschreven en uitgelegd in de groepen 'Je bent van Middelkerke als' en 'Je bent van Westende als'. Iedere eigenaar heeft inderdaad het recht van te verkopen aan wie hij wil en wanneer hij wil. Het zou er nog aan mankeren. Waar het mij over gaat is dat het enerzijds geen goede zaak is dat het sociaal toerisme voor kinderen verdwijnt (en dat is helemaal niet de schuld van de eigenaars van del Huzo) wat zeker een invloed heeft op ons toerisme en anderzijds dat het gemeentebestuur onze dorpen systematisch onleefbaar en onbetaalbaar maakt door de BPA's te wijzigen (bijzondere plannen van aanleg) zodat gewone rijwoningen kunnen afgebroken worden en vervangen door appartementsblokken. Kijk gewoon eens met een kritisch oog rond in Middelkerke-centrum en zie wat er aan het gebeuren is. Voor gezinnen met kinderen of minder kapitaalkrachtigen is er minder en minder plaats in onze gemeente. Sommigen vinden dat misschien een goede zaak, maar ik dus niet.

  Voor de tweede:

  "Natuurlijk verkopen ze hun gebouw aan een vastgoedmakelaar en daar is ook niets fout mee. Ik heb voor alle duidelijkheid niets tegen de huidige eigenaar/uitbaters, wel integendeel: ze hebben vele jaren - en nog steeds - een grote bijdrage geleverd aan het jongerentoerisme in Middelkerke en ik ben er hen dankbaar voor. Waar het gemeentebestuur wel mee te maken heeft is het veranderen van BPA's, waardoor meer en meer straten in ons dorp 'bouwrijp' worden gemaakt voor appartementsbouw en dat vind ik geen gezonde evolutie."

  En niet te vergeten: dat is een fraai gebouw met een opvallende gevel! Het is 'niet beschermd' maar wel opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, vermeldingen die stilaan waardeloos aan het worden zijn. Nu maar afwachten wat er in de plaats komt!!

  Bronnen
  http://www.delhuzo.be/index-nl.aspx

  06-11-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: volgens de meerderheid staat 'echte'oppositie voeren gelijk met laster en eerroof

  Wij kustbewoners zijn eigenlijk wel specialisten van het weer. Wij houden er ons veel mee bezig en dat heeft ons geleerd dat "het stil is waar het nooit waait". Dat betekent "overal is er wel eens ruzie, overal zijn er wel eens spanningen". Maar, de hoogste windsnelheden worden doorgaans op zee en in het kustgebied bereikt. Dit komt door de lagere "ruwheid" van het oppervlak. Obstakels als begroeiing en bebouwing verhogen de ruwheid waardoor de luchtbeweging wordt gedempt. Niettegenstaande de Atlantikwal van tien verdiepingen langs onze dijken en niettegenstaande de bouwwoede van onze machthebbers in onvoorwaardelijke steun van de immoboliënhandelaars, is het toch niet ongewoon dat er aan zee een storm staat van 9 Beaufort terwijl de windkracht in het binnenland 'slechts' 6 of 7 bedraagt.

  Een storm duurt meestal maar enkele uren aangezien de stormdepressie met grote snelheid langstrekt. Dat is hier in Middelkerke wel enigszins anders. Sinds de huidige meerderheid Open VLD -  CD&V op 1 januari 2013 aantrad met onder andere de lijst Dedecker (LDD) en het Progressief Kartel in de oppositie steekt er wel regelmatig een onweer op. Tot vandaag hebben de donderbuien de lucht nog niet kunnen zuiveren. Er is weinig kans dat dit nog zal gebeuren, zeker niet tijdens de lopende legislatuur. Om de plooien glad te strijden is er echt wel een mirakel nodig.

  Waarom wordt er eigenlijk ruzie gemaakt?
  De Open VLD is hier aan de macht sinds 1.1.2001 en dat heeft wel enkele nare (ondemocratische) gevolgen. Ik mag niet schrijven dat besturen voor hen een sleur geworden is, wat weleens kan voorkomen na drie legislaturen. Neen, ze zijn wel zeer verwaand geworden. Na twee legislaturen waarin ze nauwelijks enige weerstand ondervonden, kan geschreven worden dat ze enigszins 'op hol geslagen' zijn. Ze voelen zich onfeilbaar en ze denken dat niets hen nog kan deren. De oppositie is in hun ogen 'quantité négligeable'. Dat kan misschien niet echt gezegd worden van de voorvrouw-schepen van de CD&V maar die vertoont een ongezonde profileringsdrang. Ze wil haar voet naast de blauwe partij zetten, die aan niets anders denkt dan aan het opzetten van grote projecten. Een ander woord dan 'grootheidswaanzin' kan ik daarvoor niet bedenken!

  Janna en Michel, de blauwe kopstukken, hebben nooit bestuurd als goede huisvaders. 'Het geld moet rollen', denken ze, 'vooral omdat het toch het hunne niet is'. In de immobiliënsector zitten schijnbaar hun beste vrienden. Aangezien de bouwwoede en het daarmee gepaard gaande geldgewin in die middens de belangrijkste motivatie uitmaken, wordt er alles aan gedaan om die vriendschap met zij die het voor het zeggen hebben, bijzonder goed te verzorgen. Het is dan ook onvermijdelijk dat daarboven een waas van favoritisme hangt, zeker als familieleden en collega's een rol zouden kunnen gespeeld hebben in de realisatie van sommige projecten.

  Wat houdt 'oppositie voeren' in?
  Oppositie voeren is een kunst. De kiezers verwachten dat een oppositiepartij helder en duidelijk is, opkomt voor de burgers, kritisch meekijkt en fouten signaleert, afspraken controleert, stagnatie en onduidelijkheden boven tafel brengt, de mening van de burgers naar voren brengt en waar mogelijk alternatieven biedt of nieuwe voorstellen doet.
  Dat kan volgens mij op twee manieren.

  Oppositie kan constructief zijn. Er wordt dan al eens een oogje dicht geknepen om de meerderheid te plezieren en zodoende in de gemeenteraad vriendschappelijk met elkaar om te gaan. Op die manier past men het gezegde toe "Met zwijgen kruist men de duivel" of met andere woorden "als je geen slechte dingen zegt, krijg je ook geen ruzie". Men kan in zo'n geval zeggen dat de oppositie, door voortdurend een welwillende houding aan te nemen, de mouw veegt van de meerderheid. In het achterhoofd broeit dan de idee dat zo'n houding weleens nuttig zou kunnen zijn om af en toe een gunst te bekomen waarmee men de eigen mogelijke kiezers een pleziertje kan gunnen. Op de duur wordt zoiets eerder als dubieus ervaren.

  Oppositie kan ook 'echt' zijn. In zo'n geval wordt gehandeld volgens de definitie.
  Dat heeft de meerderheid natuurlijk niet graag. Als een beslissing tegengesproken wordt wegens te duur, ongepast, nutteloos, dan vindt ze dat niet leuk. Als de meerderheid na zo veel bestuursjaren te doen krijgt met een zeer kritische oppositie zoals de Lijst Dedecker met een hardnekkige kopman en sportman voor wie iemand die tweede eindigt een verliezer is en het nauwgezette en correcte Progressief Kartel, dan voelen ze zich rap aangevallen, miskend, beklad. Ons bestuurscollege schijnt inderdaad niet te kunnen omgaan met kritiek. En Jean-Marie hanteert toch zo'n bloemrijke taal! De meerderheid beweert altijd eerlijk en rechtvaardig te zijn terwijl de oppositieleden voor hen leugenaars zijn. Zo ontstaat inderdaad een woelige politieke situatie die meer en meer ontaardt in een straatgevecht. De raadzaal wordt een arena met tegenstanders die elkaar voortdurend in het haar zitten of erger nog met getrokken messen tegenover elkaar staan omdat hun meningen toch zo verschillend zijn.

  De meerderheid durft dan weleens het strijdperk verlaten wat de oppositie dan weer laf vindt. Sommige facebookers vinden dat de raadsleden zich gedragen als kleine kinderen, en schijnen een rustige gemeenteraad te verkiezen waarbij de oppositie enkel ja knikt.

  Ik verkies vanzelfsprekend de echte oppositie boven de constructieve omdat een gezonde vitale democratie slechts bestaat bij de gratie van echte oppositie.

  'Klacht indienen' een gunstig en verantwoord gevolg?
  Het ligt geenszins in mijn bedoeling hier opnieuw het volledig casinodossier uit de doeken te doen. Toch een korte samenvatting misschien?

  Einde vorig jaar besloot het schepencollege van Middelkerke de aanbesteding van het nieuwe casino in Middelkerke toe te kennen aan de groep rond bouwondernemer Willemen en Napoleon Games. Die groep haalde eerder al de aanbesteding binnen, maar na een klacht van bouwgroep Versluys oordeelde de Raad van State dat de procedure moest worden overgedaan. De twee andere kandidaten voor de aanbesteding, Versluys/Golden Palace en Infinity Gaming, gaven in december ook nog te kennen de keuze van het schepencollege 'opmerkelijk' te vinden.
  Volgens Jean-Marie Dedecker zou er belangenvermenging in het spel zijn. Hij wijst vooral enkele schepenen die in de jury voor de aanbesteding zaten met de vinger aan. Hij beweert: "Ik kan zwart op wit aantonen dat zij voor een andere kandidaat kozen omdat hun familie en zakenpartner het bijhorende hotel zouden mogen uitbaten. Er ligt een dossier van 500 bladzijden op mijn bureau. Ik heb er elke gemeenteraad op gehamerd. Maar telkens word ik door de meerderheid beschuldigd van politieke spelletjes. Dit is het grootste sjoemeldossier waar ik ooit weet van had.
  Het hele dossier stinkt als een beerput. De bevolking van Middelkerke wordt opgelicht voor nagenoeg 46 miljoen euro. Het is toch compleet abnormaal dat men de concessie van het casino geeft aan de laagst biedende, terwijl de hoogstbiedende 9 keer meer geeft.
  Bij de eerste toewijzing van het project wou Napoleon Games voor de concessie 485.000 euro per jaar betalen en dat voor een periode van 50 jaar. Groot was de verwondering dat, nadat de Raad van State een eerste gunning had geschorst, Napoleon Games in zijn tweede dossier nog slechts 185.000 euro per jaar voorzag, terwijl de andere spelers bereid waren 500.000 en zelfs 750.000 euro te betalen. Over de periode dat de concessie loopt zou dat dus een mindere opbrengst van zo'n 465 miljoen euro betekenen."
  

  Wordt dit al dan niet de doodsteek voor ons schepencollege?
  We weten dat ons gemeentebestuur er altijd alles voor doet om in de belangstelling te komen. Op 27 juni 2017 is hen dat op een speciale manier 'gelukt'. Ze kregen bezoek ' hoog en belangrijk' maar deze keer ongewenst. Die dag zijn er namelijk speurders in opdracht van het parket van Brugge in de vroege morgen binnengevallen in het gemeentehuis.
  Dat was de druppel die de emmer deed overlopen.
  De burgemeester, schepenen en secretaris waren onthutst!
  Dat vonden zij nu eens niet de manier waarop zij aan politiek wilden doen.
  Een schandaal, vonden zij dat: gewoon 'afmakerij', pure pesterijen om de toekomstige gemeenteraadsverkiezingen te beïnvloeden.
  Fractieleider Geert Verdonck van het Progressief kartel reageerde ontstemd op de verklaring van de burgemeester als zouden de huiszoekingen een vroegtijdige verkiezingsstunt van de oppositie zijn.

  Maar Janna houdt haar maagdelijke onschuld staande: "Wij betreuren de perceptie die is ontstaan door dit onderzoek en benadrukken dat er niemand in verdenking is gesteld. Hopelijk is het onderzoek afgerond ruim voor dat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen losbarst en dit onderzoek er de inzet van wordt."
  Dat ook ambtenaren betrokken worden bij het onderzoek, noemt zij "afbraakpolitiek".

  De aanval is de beste verdediging
  Omdat ze het nu beu is, laat eerste schepen Liliane Pylyser - Dewulf, ook in naam van het aangevallen deel van het schepencollege, als volgt haar verontwaardiging vrije teugel: "Ze zullen een klacht indienen voor laster en eerroof en eisen een forse schadevergoeding van de oppositie." (50.000 euro)
  Deze verklaring doet ze eigenlijk onterecht, want de Open VLD blijkt toch nog wijzer te zijn en verkiest voorlopig zich afzijdig te houden.

  Besluit
  Laten we het gerecht nu maar zijn werk doen. In een gemeentehuis binnenvallen en zelfs bij burgemeester, schepenen en secretaris thuis huiszoekingen doen, dat doet een onderzoeksrechter natuurlijk niet zomaar. Maar jullie weten het ook wel "je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is".
  Eén ding is zeker: het wordt nooit meer goed tussen de huidige meerderheid en minderheid. Zou dat ook nog zo zijn als er een coalitie moet gevormd worden na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018?

  Bronnen
  Artikel in 'Het Nieuwsblad' en in 'De Standaard' op 27.6.2017 door tlg, dji, stl: "Speurders vallen binnen in gemeentehuis
  Middelkerke: mogelijke fraude bij dossier nieuwe casino"
  Artikel in 'Het Nieuwsblad' van 28.6.2017 door Dany Vanloo, Tim Lecrauwaet en Marc Klifman 'Pure pesterij, aangestuurd door Jean-Marie Dedecker'
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 29.6.2017 door Dany Vanloo 'Casinodossier dompelt Middelkerke onder in diepe politieke crisis'
  Artikel in 'Het Laatste Nieuws' op 27.6.2017 https://m.hln.be/nieuws/binnenland/fraude-bij-aanbesteding-casino-politie-valt-gemeentehuis-binnen-burgemeester-en-schepenen-meegenomen~a485940a/
  Artikel op 27.6.2017 in 'Het Belang van Limburg' en in 'De Morgen': Politie valt binnen in gemeentehuis Middelkerke: 'Pure pesterijen' (bron: Belga)
  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/oppositielid-jean-marie-dedecker-er-zijn-nog-meer-stinkende-dossiers-in-middelkerke/article-normal-267689.htmlhttps://radio2.be/west-vlaanderen/politie-valt-binnen-in-gemeentehuis-
  van-middelkerke
  http://www.msn.com/nl-be/nieuws/nationaal/klacht-over-gesjoemel-bij-aanbesteding-casino-middelkerke/ar-BBDkUfQ?li=AAaA6D3&ocid=spartandhp

   

  07-08-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  26-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkoop pastorie Westende

  In het vooruitzicht van de 'zitdag openbare verkoop' op woensdag 14.6.2017 in het café 'Chaplin'  was er een eerste kijknamiddag (of open deur) gepland op 10.5.2017.

  Dat mocht ik niet missen! Natuurlijk had ik niet de intentie om een pastorie te kopen.
  De pastorie van Westende blijft voor mij een monument, een herinneringsstuk uit mijn jeugd. Zoals iedereen heb ik mij ook altijd al afgevraagd waarom een man alleen, zelfs al heeft die een 'moartu' om hem bij te staan, zo'n groot huis met zoveel kamers moest ter beschikking hebben. In de tijd dat er ook nog een onderpastoor was in Westende, woonde die ook nog eens in een afzonderlijk huis. Ik weet nu wel niet of de gemeente ook dat huis moest betalen maar een minimum zou geweest zijn dat de pastorij een woonhuis voor priesters zou geweest zijn. Verdedigers van dat 'groot huis' beweerden dat de pastoor in de pastorij gelovige parochianen moest kunnen ontvangen. Ik weet niet of daarin begrepen was dat hij ze ook onderdak moest verlenen.

  De kandidaat-kopers/ nieuwsgierigen die samen met mij op de kijknamiddag de pastorij bezichtigden waren overweldigd door dat groot huis. Een leeg huis maakt immers een gebouw nog groter.

  De juiste beschrijving van de beschikbare ruimte kunnen jullie vinden op  http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-koop/westende/8434/id6958436

  In de beschrijving van het gebouw staat 'te renoveren'. Ik weet niet welke de overtreffende trap van deze uitdrukking is, maar als die bestaat zou die hier zeker van toepassing zijn.

  Wie zijn de verantwoordelijken voor deze onbeschrijflijke verwaarlozing?
  Ik noem in eerste instantie de 'huisbaas', zijnde de gemeente. Hebben onze bestuurders en hun voorgangers in zovele legislaturen, sinds 1920 dus gedurende bijna 100 jaar, zich dan nooit afgevraagd of hun gebouw, dat misschien nog voor geen vierde gebruikt of bewoond werd wel degelijk goed onderhouden werd? Hebben zij dan nooit gedacht dat zo'n huis verwarmen met centrale verwarming gedurende zo'n lange periode wel een fortuin moet gekost hebben? Of werden niet alle lokalen verwarmd? Of werd er een ander verwarmingsmiddel gebruikt? Gasvuren of hout- of kolenkachels om enkel de gebruikte lokalen te verwarmen? Heeft men in dat geval dan niet gedacht dat die niet-verwarmde lokalen door de vochtigheid zware schade zouden oplopen?

  Heeft men dan nooit overwogen om aan de bewoner een kleinere woning of appartement voor te stellen of aan te bieden om de pastorie vroeger, in betere staat en dus voor meer geld, te kunnen verkopen? Of voor een ander doel te gebruiken: kinderopvang, bibliotheek, politiediensten. Ze konden er allemaal in en dan had men de gebouwen die daarvoor gebruikt werden, kunnen afbreken of verkopen.

  Ook de opeenvolgende pastoors zijn niet vrij van schuld. Zij zagen toch ook welke schade er aan het gebouw aangebracht werd, bij gebrek aan onderhoud. Ik kan mij anderzijds niet voorstellen dat zich nooit een pastoor daarom bekommerd heeft.

  De verkoop zelf
  De verkoop had dan plaats op 14 juni 2017 in de 'Chaplin'. Ik wilde toch wel eens weten of nog iemand bereid zou gevonden worden om meer dan de inzetprijs van 175.000 euro voor die 'ruïne' te betalen.

  Het gebouw op zich biedt natuurlijk wel veel mogelijkheden: veel slaapkamers, grote living-eetkamer, bureau, badkamer, kelder, zolder, grote omheinde tuin, garage, ...
  Er waren 5 bieders die vanaf de instelprijs 1.000 euro per bod omhooggingen om aan de pauze uit te komen aan 232.000 euro. Daarna gingen de biedingen op dezelfde manier verder om uiteindelijk te eindigen bij 257.000 euro. Bij deze koopsom komen nog de kosten van de openbare verkoop, tarief opgelegd door de provinciale kamer van notarissen. Dat bedraagt 15%, dus 38.550 euro.

  Nu weet ik wel dat de prijs voor een huis de dag van vandaag astronomisch hoog kan zijn, maar als je daarbij nog de renovatiekosten telt, die niet mals zullen zijn, dan kan men zich afvragen of de koper, die ik niet ken, wel een goede zaak gedaan heeft.

  26-06-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  19-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik heb het volledig rapport van Middelkerke afgehaald: één herexamen … maar wel een dikke buis

  Het Nieuwsblad testte een jaar lang (grondig en uitvoerig, volgens hen, maar ik twijfel daaraan voor sommige gebieden) hoe goed de gemeentebesturen in Vlaanderen zorgen voor hun inwoners.
  Dat werd gedaan op 10 gebieden:
  1. Openbaarheid van bestuur
  2. Bibliotheek
  3. Burgemeester
  4. Kostprijs documenten
  5. Website
  6. Beltest
  7. Ondernemers

  8. Groentest
  9. Toegankelijkheid
  10. Belastingen


  De resultaten werden in twee keer bekendgemaakt. In mijn artikel van 12.9.2016 met als titel “Heeft Jean-Marie Dedecker gelijk? Zijn statistieken inderdaad als bikini’s”, heb ik de eerste zeven punten behandeld . Hierna volgen 8-10


  Groentest (7 op 10)
  Het kost de gemeenten “bloed, zweet en tranen” om hun begraafplaatsen netjes te houden, nu geen pesticiden meer mogen gebruikt worden. In vijftig gemeenten stond het onkruid veel te hoog. 29 begraafplaatsen scoorden op zowat alle onderzochte punten ondermaats.
  De onderzoekers gingen overal op bezoek eind augustus – begin september 2016.
  Nu had ik op 11 juli 2016 op mijn blog mijn bevindingen neergeschreven over de kerkhoven van Westende en Lombardsijde in een artikel met als titel “Middelkerke: dood maar niet vergeten!? Maar ook dood en verwaarloosd!” Mijn oordeel luidde ‘erg verwaarloosd’. Lezen jullie maar eens mijn artikel in de map ‘Godsdienst’!
  Weten de gemeenten wanneer de lokale krantenredactie zal komen kijken? Werd in de maand na mijn bezoek toch onderhoud uitgevoerd, zodat onze gemeente een 7 op 10 kreeg? Ik weet het niet, maar had ik bij mijn bezoek punten moeten geven, dan zou ik de kandidaat zeker gebuisd hebben.
  Overal zegt men dat het ligt aan het pesticidenverbod dat sinds 1.1.2015 van kracht is, omdat de bijen ervan sterven en/of omdat de werkzame stoffen op de duur het oppervlakte- en grondwater verontreinigen, wat de kosten om dat te zuiveren enorm doet oplopen.

  Op het TV - nieuws van 18.12.2016 werd nog gezegd dat heel wat gemeenten zich van dat verbod niets aantrekken.
  Ik lees ook dat er heel wat zijn die een uitzondering aangevraagd hebben op dat verbod. Middelkerke ook? Ik heb er niets over gevonden, maar ik zou niet weten waarom.
  Personeelstekort zou een tweede reden zijn. Ik las dat in Middelkerke twee personeelsleden 5 kerkhoven zouden moeten onderhouden. Dat zal wel een kwakkel zijn, zeker?
  Ik lees ook dat nogal wat gemeenten diverse methoden gebruiken om het onkruid toch de baas te kunnen: herinrichting van het kerkhof om onder andere de voedingsbodem (zand) voor het onkruid weg te nemen, kiezelsteentjes vervangen door gras, meer bodembedekkers inplanten, branden en schoffelen, onkruid te lijf gaan met heet water en schuim.
  Vergeten we ook niet dat het onkruid niet enkel weelderig tiert op kerkhoven maar ook op parkeerplaatsen, in goten, …
  Met een 7 op 10 vind ik Middelkerke alleszins goed betaald!!!

  Toegankelijkheid (10 op 10)
  Deze controle lijkt mij wel grondig uitgevoerd te zijn, aan de hand van een checklist. Daarvoor werd het expertisecentrum ‘Inter’ ingeschakeld.
  Aangezien Middelkerke voor dit item het maximum van de punten behaalde, mogen we dus zeggen dat een rolstoelgebruiker (na de bouw van het Mac) vlot in het gemeentehuis binnengeraakt. Mensen met een handicap (op krukken, moeilijk te been) krijgen hier dus niet te maken met trappen of te hoge drempels. Op het parkeerpleintje rechtover de Mac is een voor hen bestemde parkeerplaats. Het Mac is ook vlot bereikbaar voor moeders met een kinderwagen.
  Op mijn vraag of de deuren in het Mac ook automatisch open- en toegaan en of er ook een verlaagd guichet beschikbaar is, heeft men alweer niet willen antwoorden. Ja, hoe zouden ze anders aan die 0/10 komen voor 'Openbaarheid van bestuur'. Maar goed, ik zal later zelf nog wel eens gaan kijken.
  In Middelkerke en Westende is er aangepast sanitair voor personen met een handicap.

  Belastingen (7,5 op 10)
  Voor elke gemeente in Vlaanderen werden de gegevens over aanvullende personenbelasting (1) en opcentiemen van de onroerende voorheffing (2) verzameld. Samen vormen zij het grootste deel van de gemeentebelastingen. Elke gemeente kan ook nog een resem andere belastingen heffen. De bepaling van de tarieven is niet volledig vrij. De gemeenten laten hun aanslagvoeten afhangen van het gemiddeld inkomen van de inwoners en het gemiddeld kadastraal inkomen, en dat varieert sterk. Typisch residentiële gemeenten, met zeer vermogende inwoners, kunnen het zich veroorloven om met lagere belastingvoeten te werken of zelfs geen aanvullende personenbelasting te innen. Dat is het geval voor kustgemeenten zoals Knokke-Heist, De Panne en Koksijde. Zoals alle badplaatsen trekken deze gemeenten veel tweedeverblijvers aan. Middelkerke zou dus ook nog een inspanning kunnen doen in die zin.
  In 2006 bracht de gemeente Middelkerke weliswaar de personenbelasting terug van 7% naar 5%. Daarmee zit het een stuk onder het Vlaamse gemiddelde van 7,28% (2015), wordt beweerd, maar ik vind dat het eerder moet vergeleken worden met het gemiddelde van de kustgemeenten die gelijkaardige inkomsten hebben.
  De milieubelasting is beperkt tot 50 euro per jaar, wat het laagste is van alle kustgemeenten.

  (1) Deze federale belasting op de inkomsten uit arbeid wordt opgelegd en geïnd door de FOD Financiën.
  De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de hoeveelheid gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting.
  Als u bijvoorbeeld € 10.000 aan federale belastingen moet betalen, zult u ook 6 % of € 600 gemeentelijke opcentiemen moeten betalen.
  (2) Het gaat hier om een gewestelijke belasting die de eigenaar van een onroerend goed (huis, appartement, terrein, ...) jaarlijks moet betalen.
  Daarbovenop innen de gemeente en (nog even) de provincie waar het onroerend goed gelegen is een deel. Hoeveel dat is, legt elke gemeente- en provincieraad jaarlijks vast en dat wordt uitgedrukt in opcentiemen. Deze opcentiemen, een toeslag van één procent op een bepaald tarief, bedragen gemiddeld 1.397. In Middelkerke worden 1750 opcentiemen op de onroerende voorheffing geïnd. Dat is vergelijkbaar met andere kustgemeenten maar ligt dus een stuk boven het Vlaams gemiddelde. Als men 10 euro aan het Vlaams Gewest moeten betalen, zal men aan de gemeente 175 euro verschuldigd zijn.


  Meer uitleg nodig?
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160226_02152700 openbaarheid bestuur
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160325_02203573 bibliotheek
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160428_02263065 burgemeester
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160527_02310252 kostprijs documenten
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160622_02351627 website
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160729_02403653 beltest
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160823_02435874 ondernemers
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160923_02483610 groentest
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161007_02507021 toegankelijkheid
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161124_02589200 belastingen

  Totaalscore
  De kustgemeenten werden als volgt gerangschikt onder Vlaamse gemeenten (cijfer vóór de naam) en gekwoteerd: (op 10)

  6 Koksijde 8,09, 31 Knokke-Heist 7,61, 69 Oostende 7,34, 83 Middelkerke 7,24, 88 De Panne 7,2, 94 Bredene 7,18, 120 Blankenberge, 7,07, 136 De Haan 6,99, 282 Nieuwpoort 5,67.

  Middelkerke doet het dus relatief goed. Na de beoordeling van de laatste drie punten van het rapport, steekt ze De Panne voorbij en gaat ze daarmee van de vijfde naar de vierde plaats onder de kustgemeenten en ze verbetert ook haar totaalscore van 6,9 naar 7,24


  Besluit
  Ik wil toch nogmaals benadrukken dat dit rapport geen totaalbeeld van de gemeente geeft.

  Bron
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161202_02605234?_section=60130786&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb&M_BT=459713443466&adh_i=699bd5ebdf0259635a353924f7278998&imai=3e75d7af-ef7d-4700-b21a-e420203cdd8f

  Gemiddeld jaarinkomen per inwoner

  Er werd nog een andere enquête uitgevoerd
  De federale overheidsdienst Economie verzamelde voor het inkomstenjaar 2014 de gegevens over het jaarlijks netto belastbaar inkomen van de inwoners van de gemeenten. De gegevens geven weer wat op de aangifte in de personenbelastingen staat. Het gaat daarbij telkens om de inkomens van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar.
  Het gemiddelde voor alle gemeenten bedroeg volgens hen 17.684 euro.
  Ziehier wat dit als resultaat geeft voor de kustgemeenten:

  Gemeente

  Gemiddeld inkomen

  (in euro)

  Knokke-Heist            24.542
  Koksijde            24.188
  De Haan            20.207
  Nieuwpoort            18.880
  Bredene            18.512
  De Panne            18.415
  Middelkerke            17.911
  Blankenberge            17.805
  Oostende            17.768

  Ook hier moet dat resultaat sterk genuanceerd worden. De cijfers geven dus niet het inkomen van de gezinnen weer.

  Bron
  https://www.bing.com/news/search?q=gemiddeld+netto+belastbaar+inkomen&qpvt=gemiddeld+netto+belastbaar+inkomen&FORM=EWRE

  19-12-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  12-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: ‘De Sirene’ – het laatste woord was nog niet gezegd!!

  Mijn artikel ‘Middelkerke: Weer ‘De Sirene’ en toch geen gevaar!’ van 21.11.2016 heeft een paar private reacties uitgelokt, die ik jullie niet wil onthouden, met de toestemming van betrokkenen, natuurlijk.
  De eerste kwam van Georges Keters, die een enorme kennis heeft over de politieke geschiedenis van Middelkerke en beroepshalve ook over het dagelijks leven hier bij ons.
  Georges was namelijk actief beroepsjournalist bij ‘Het Nieuwsblad / De Standaard’, later bij ‘Het Laatste Nieuws’, ‘De Gazet van Antwerpen’ (regio West-Vlaanderen) en ‘De Zeewacht’).
  Hij schreef talloze artikels over de burgemeesters Verlinde en Desseyn en over het reilen en zeilen in de Middelkerkse politiek.
  De gepensioneerde Georges Keters is ook culinair journalist. We mogen hem gerust DE horecaspecialist noemen.
  Bij hem is er absoluut geen sprake van ‘op rust gesteld’. Hij verzorgt nog steeds horecanieuwtjes uit de regio in ‘De Zeewacht’ en in ‘Het Wekelijks Nieuws’.
  In 1997 richtte hij ‘Gastronomie & Toerisme’ op. Hij was tevens redacteur, sinds de oprichting, van ‘De Boarebreker’, een magazine met informatie over gastronomie, toerisme, lifestyle en interieur, uitgegeven door Horeca Middelkerke. Toen deze laatste het in 2012 voor bekeken hielden, nam Georges de titel ‘De Boarebreker’ over en fusioneerde het magazine met ‘Gastronomie & Toerisme’. Het ééngemaakt blad is dus nu 20 jaar jong. Georges is er hoofdredacteur en uitgever van. Het verschijnt éénmaal per jaar, in de eerste week van juni. Het telt 124 pagina’s op luxepapier. Het is gratis te bekomen via de toeristische kantoren en de adverteerders.
  Om de inhoud van ‘De Boarebreker’ te ontdekken, ga naar https://issuu.com/deboarebreker/docs/de_boarebreker-2016

  De ‘Boarebreker/ Gastronomie & Toerisme’ kan ook digitaal gelezen worden op http://bloggen.be/gastronomietoerisme/
  De digitale versie wordt maandelijks aangevuld en automatisch verstuurd naar het bestand van een ruim netwerk.

  Georges verzorgt ook al 21 jaar de rubrieken ‘Toerisme en Gastronomie’ van ‘De Zeeparel’. Dat is een al even verzorgd magazine, dat om de twee maanden verschijnt.
  Dat blad wordt eveneens gratis verspreid via dezelfde kanalen als ‘De Boarebreker’


  Georges schrijft verder nog culinaire stukken in de vakbladen HORECA REVUE, in HOTEL BUSINESS en EURO-TOQUES. Van deze laatste vult hij de Nederlandstalige redactie in.

  De idee van een gemeentelijk informatieblad in Middelkerke kreeg stilaan maar zeer … zeer traag vorm
  Een gemeentelijk blad, dat was eigenlijk een idee van burgemeester Julien Desseyn. Nadat Frank Verlinde in 1991 de sjerp overgenomen (gekregen) had van Julien Desseyn (die daarna gemeentesecretaris werd) wou hij er echt werk van maken. Dat scheen maar niet te lukken want de toenmalige perschef Frans Romeyns, vond dat haast en spoed zelden goed zijn en hij dacht er vier jaar over na … zonder dat er ook maar iets uit de bus kwam. En dat met een burgemeester die de zaak nochtans genegen was!!!
  Deze wond er zich dan toch op zeker ogenblik over op in het schepencollege. Ik zou zeggen ‘terecht’ maar ‘onbegrijpelijk’ voor de buitenstaander! Waarom toch niet eerder? De perschef uit die tijd moet inderdaad niet zeer actief geweest zijn maar evenmin streng gecontroleerd door de toenmalige bestuurders.
  Maar nu moest het gebeuren! Wie zou die opdracht wel aankunnen? Toen viel de naam van Georges Keters. Een journalist zou dat klusje wel even snel moeten en kunnen klaren.
  Na een gesprek tussen Georges en het schepencollege kwam er een akkoord en Georges werd op 16 mei 1992 PR (Public Relations) en zou dat blijven tot 2002. Toen werd een vraag uitgeschreven voor de post van perschef in vaste dienst maar hij kon niet meedingen wegens ‘te oud’. Zijn eerste taak bestond er logischerwijze in een infoblad te maken. Hij kreeg carte blanche. Op 1 juli 1992, minder dan twee maanden  later, lag een eerste Info-Nieuwsbrief onder de naam ‘De Sirene' op tafel. De brief telde vier pagina’s. Het was de bedoeling om de maand een Nieuwsbrief te maken, de vierde zou een dik nummer worden. Het allereerste nummer van een echt informatieblad verscheen op 1 oktober1992.
  Georges was dus de auteur van de eerste uitgaven. Hij koos ook de naam ‘De Sirene’. Dat was vroeger jarenlang het logo van Middelkerke. Ziehier hoe het eruitzag.

  Na Julien Desseyn en Frank Verlinde veranderden burgemeesters constant van logo.
  Georges was dus de aangewezen man om mij de ontbrekende informatie mee te delen over de start van het initiatief, zoals de initiatiefnemer, de oorsprong van de naam en het doel ervan.
  Hij heeft natuurlijk wel de eerste nummers bewaard en liet me die inzien. Jullie zien hieronder de kaftfoto, links toen het blad nog een nieuwsbrief was en rechts het eerste nummer van het gemeentelijk informatieblad.

  En tenslotte nog dit: volgend jaar wordt 25 jaar ‘De Sirene’ gevierd.
  Volgens Fred Vandenbussche is niet alles in ‘De Sirene’ van even hoge kwaliteit!

  Fred Vandenbussche, nog een ex-journalist, die op mijn blog al meerdere keren zijn (meestal zeer scherpe) mening ventileerde, reageerde ook, maar kritisch.

  Waarom altijd de foto’s van gemeentebestuurders op pagina 2? En telkens weer hun bevoegdheden!
  De Sirene is het enige mij bekende plaatselijke informatieblad dat bij elke editie anderhalve pagina nodig heeft om de "état major" van de gemeente voor te stellen.
  Nvdr: dat klopt, inderdaad. Ook daarin zijn we een unicum!!

  Het sermoen van de burgemeester is zoutloos en pover geschreven.
  Dat is nergens anders zoals in Middelkerke. Janna houdt op haar foto wel een soort pen vast, maar uit wat daar staat blijkt toch nergens dat ze ook echt kan schrijven.

  Kan het niet wat bescheidener?
  Dat wil zeggen dat de 2 en de 3 van de Sirene gewoon dienen om de politieke meerderheid een beetje exposure te geven, zoals dat tegenwoordig heet. Nu zijn de 2 en de 3, dat zal elke bladenmaker bevestigen, de beste pagina's van elke publicatie (na de cover natuurlijk). Kunnen die burgemeester en schepenen niet met wat minder tevreden zijn, zoals in andere gemeenten, waar de colofon telkens heel bescheiden op zijn plaats zit?
  Hoe zouden we het vinden als de Knack, Humo of Dag Allemaal elke week weer hun pagina's 2 en 3 opofferen aan bijvoorbeeld de raad van beheer van de uitgevers, met foto's en al? En hoe zou een krant verkopen die op die twee pagina's elke dag weer al haar kopstukken laat zien, denk je? Alsof die raad van beheer en die kopstukken het belangrijkste nieuws vormen. Ook op gemeentelijk vlak zijn de leden van het schepencollege echt niet het allerbelangrijkste wat een informatieblad te melden heeft, zo niet is het blad volkomen overbodig. De enige conclusie die zich opdringt is dat het schepencollege, met de burgemeester op kop, middels de Sirene en op kosten van de gemeentekas zijn (kies)propaganda onderhoudt tussen de verkiezingen door.

  De Sirene staat vol triomfbulletins
  De meerderheid gebruikt deze publicatie bijna uitsluitend om zichzelf te feliciteren. Over "ons" nieuwe casino bijvoorbeeld is nog maar 1 keer iets gepubliceerd: de foto's van het ontwerp dat de blauwe favoriet Napoleon indiende. Voor wie alleen de Sirene leest, lijkt het wel alsof er maar één kandidaat-bouwer en -exploitant opdaagde voor het casino. De andere kandidaturen worden doodgezwegen.
  Zou zo'n gemeentelijke publicatie eigenlijk niet in de eerste plaats moeten dienen om de bevolking ALLE mogelijkheden voor te stellen, en te vragen dat de belastingbetaler zelf mee bepaalt welk ontwerp het beste is? Maar dan loop je natuurlijk wél het risico dat die bevolking "de verkeerde" kandidaat kiest, de kandidaat namelijk die niet past in de plannetjes van een paar "notabelen".

  12-12-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  21-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Weer ‘De Sirene’ en toch geen gevaar!

  In de week vóór Allerheiligen vonden wij Nr 156 november/december van ‘De Sirene’ in de bus.
  Laat mij vooraf zeggen, om alle misverstanden te vermijden, dat ik het informatieblad van de gemeente een zeer nuttige uitgave vind, goed verzorgd en met mooie foto’s.
  Omdat ik vaststelde dat het nummer het laatste is van jaargang 24, neem ik dus aan dat het blad in januari 2017 aan zijn 25ste jaargang begint. Dat vond ik een reden om er eens een artikel aan te wijden.

  De naam ‘De Sirene’
  Misschien staat het in één van de eerste nummers, maar ik heb nergens gevonden waarom men de naam ‘De Sirene’ gekozen heeft.
  Is het om de lezers te verleiden? Jullie weten natuurlijk ook dat ‘Sirenen’ ons bekend zijn door de Griekse mythologie. Het waren halfgodinnen met het lichaam van een vogel en het hoofd van een vrouw. Ze waren erg knap en zongen zulke mooie liederen, dat de reizigers die hun eiland passeerden de verlokking niet konden weerstaan. Vervolgens liep hun schip dan te pletter tegen de rotsen en werden zij gedood, doordat de sirenen alle levenskracht uit hun slachtoffers wegzogen. Odysseus ontsnapte, volgens het verhaal van Homerus, aan hun gezang door de oren van zijn bemanning te vullen met was en zichzelf vast te laten binden aan de mast van het schip. Hij kon op deze wijze de liederen van de nimfen horen terwijl zijn bemanning door de was in hun oren zich niet liet verleiden te dicht in de buurt van de rotsen te varen.

  Het gemeentebestuur is eerst en vooral allesbehalve een halfgodin en mooie liederen heb ik ze nog niet horen zingen, maar ze koesteren, denk ik toch, ook geen wrede plannen met de lezers van hun informatieblad.
  Ik denk ook niet dat iemand die het blad in de bus krijgt er zou aan denken om was in zijn/haar oren te stoppen om de lokroep van het bestuur niet te moeten horen.

  Is er wel nood aan aparte informatiebladen? Heeft het nog zin een informatieblad uit te geven?
  Een informatieblad van een gemeente krijgt steeds meer concurrenten: (sociale media, online verspreiding van informatie (nieuwsbrieven) en de mogelijkheden die moderne reclamebladen bieden.
  Bovendien kijkt elk lokaal bestuur met argusogen naar de ontwerp-, druk- en distributiekosten. In vergelijking met bovenstaande communicatiemogelijkheden is een blad tevens een ‘traag medium’. Het is een hele klus, voor een grote groep gemeentepersoneel, om de info die in aanmerking komt voor publicatie te verzamelen. Het duurt weken om de inhoud te plannen en met eindredactie en vormgeving publicatierijp te maken. (zie verder)
  Het is dus logisch dat er twee grote vragen opduiken.
  Wordt het informatieblad wel gelezen?
  Heeft een papieren medium nog zin, nu 92 procent van de Vlaamse gezinnen thuis internet heeft?
  Het vraagstuk van het informatieblad ligt bij veel gemeenten op tafel. Recent onderzoek van ‘Kortom’, de vereniging voor overheidscommunicatie, bij 20 Vlaamse gemeenten wijst uit dat het informatieblad nog steeds een duidelijke meerwaarde heeft … op voorwaarde dat de bladen meegaan met hun tijd. (zie verder)
  De gemeentelijke infobladen zouden de meest gelezen publicaties in Vlaanderen zijn, meer dan kranten en tijdschriften. Advertentiebladen worden veel minder gelezen, de gemeentelijke info zit er "verstopt" tussen reclame en de bladen komen bij veel inwoners niet terecht (omwille van de stickers "geen reclame ...").
  Het feit dat een eigen publicatie fysiek bij de mensen op de salontafel terechtkomt met het logo en de huisstijl van de gemeente samen met foto’s van eigen mensen en eigen gebeurtenissen, is zeker een groot pluspunt.
  Het onderzoek toont aan dat iedere editie wordt vastgenomen én doorbladerd door gemiddeld drie inwoners op de vier. Bovendien neemt de interesse toe, wanneer mensen in een andere levensfase komen (zich vestigen in een gemeente, een gezin hebben, deelnemen aan het verenigingsleven, zorgbehoeften krijgen…). Ook jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd bekijken het blad, al doen ze dat selectiever en oppervlakkiger dan ouderen.
  Meer dan 95 procent van de Vlaamse gemeenten biedt nog een informatieblad aan. Als je die allemaal bij elkaar telt, zijn ze met een oplage van om en bij de twee miljoen exemplaren het grootste tijdschrift van Vlaanderen.

  Wat betekent ‘meegaan met zijn tijd’?
  Het blad moet van een grote vormkwaliteit zijn, zeer gebruiksvriendelijk of leesvriendelijk, fris, modern, uitnodigend, kortom aantrekkelijk zijn. Dat kan vooral bereikt worden door een mooie lay-out, sterke covers, betere en grotere foto’s, verschillende soorten koppen. Dat zijn alvast punten waarin ze sterker zijn dan de digitale kanalen door een beter overzicht.
  Middelkerke heeft dat al ingezien. Vanaf de jaargang 20 (2011) wordt het blad gedrukt op glanzend papier. Vanaf het nummer 153 van mar-apr 2016 wordt de agenda van de activiteiten weggelaten. Dat is weliswaar nuttige info, maar eerder saaie. De kalender staat nu in een nieuw evenementenmagazine en zal ook kunnen gedownload worden vanaf de website.
  Tevens ging dat gepaard met een nieuwe lay-out. Allemaal bijdragen tot die hogere kwaliteit!

  Maar ook aan de inhoud van het blad moet uiterste zorg besteed worden. Het volstaat niet zich te beperken tot het verstrekken van informatie over de toegankelijkheid of dienstverlening van de diensten of tot het wijzen op rechten en plichten van de inwoners noch tot het vermelden van het verloop van de gemeenteraad. Zakelijke en beschrijvende teksten spreken de inwoners minder aan.
  Men moet ook ruimte voorzien voor getuigenissen, interviews, citaten en reportages, ja zelfs voor links met andere kanalen (zoals een Instagramfoto).
  Volgens Eric Goubin, onderzoeker bij Kortom en docent bij Thomas More Mechelen, is “de gemeentelijke communicatie het succesvolst wanneer digitale, mondelinge en gedrukte kanalen met elkaar verweven zijn. Een voorbeeld: de lokale website is het ‘informatiemoederschip’ bij uitstek. Het informatieblad levert dan weer de informatie die u wilt doen opvallen. Vrijetijdsartikelen in het informatieblad kunt u koppelen aan sociale media door foto’s, filmpjes en getuigenissen over die activiteiten te posten. Want Vlamingen zijn niet alleen digitaler, ze zijn vooral omni-medialer omdat ze gedrukte, digitale en mondelinge kanalen door elkaar gebruiken. Zet dus in op deze bevinding en haal er communicatiegewijs uw voordeel uit.“

  Ook op dat gebied blijft ‘De Sirene’ niet achter. In tegenstelling met sommige andere kustgemeenten wordt er geen reclame in opgenomen, zelfs niet op de binnenzijde van de ‘cover’.
  Een blad is natuurlijk altijd nog voor verbetering vatbaar. Als de bekommernis om kwaliteit af te leveren maar aanwezig blijft!!
  De gemeente verstuurt ook nieuwsbrieven aan wie dat wenst en er is een deugdelijke website die meestal goed bijgehouden is.
  Ze worden bovendien ook geholpen door ‘Bruisend Middelkerke’ van Pascal Bolle, die zeer veel ‘facebookers’ bereikt. (2.571 leden op 18.11.16)
  De gemeente heeft ook zelf nog een Facebookpagina.

  Informatiebladen in andere kustgemeenten
  Niemand zal er verwonderd over zijn dat er ook in andere kustgemeenten een informatieblad uitgegeven wordt. Ze gelijken allemaal nogal op elkaar wat vorm betreft.

  Aangezien men al die bladen ook on-line kan lezen, heb ik in de ‘colofon’ al één en ander kunnen vinden.
  Om ze ook op andere gebieden te kunnen vergelijken heb ik de communicatiediensten van alle kustgemeenten (excl Oostende) gecontacteerd. Het ging dan nog om de kostprijs van lay-out, van drukken en van bedeling, evenals de oplage. Bij het publiceren van huidig artikel hadden enkel Middelkerke (jawel!) en Nieuwpoort geantwoord. Knokke-Heist en Blankenberge kwamen daar later bij. Mochten er nog antwoorden binnenkomen, dan zal ik onderstaande tabel aanvullen.

   

  Gemeente (1) (2)         (3)       (4)     (5)      (6) (7)        (8)
  Blankenberge
  "Ino Blankenberge"
   3  56 14.000
  jan/oct
  16.000
  apr/jul
        ?  N burgemeester
  Bredene
  "Bredene magazine"
   ?       20 Lowyck
  Oostende
  Lowyck     ?       ?  N college B&S
  De Haan
  "Gemeentelijk Infoblad"
   3  32 Maïté Vandenberghe Lowyck     ?       ?  J Schepen Marleen De Soete
  De Panne
  "De Panne leeft"
   1 40-60         ?        ?     ?       ?  N burgemeester

  Knokke Heist
  "KH Magazine"  (inw+2e    verblijvers)                          

  "KH Nieuws" (inwoners)

    4
   

    2

  100 Head Office Herent Leuven           
  Verdographics  

  Head Office

  Verdograph

  62.000 (NL)
  5.500(F)
  28.000

  Publiek Geheim
  Bpost

    J Head Office
  Koksijde
  'Tij-dingen'
  11
  /jr
   40 Jan Huyghe        ?     ?       ?  N schepen communicatie
  Middelkerke
  "De Sirene"
   2  32 Gemeente Lowyck
  3000-3900e
  15.000 BPost
  3.800e/nr
   N secretaris
  Nieuwpoort
  "Nieuwpoort usw Stad
     2  30            Lowyck  3.169     ? 1.712 e  J burgemeester
  Zuienkerke
  "PolderMagaZien"
   3  60 Gemeente Lowyck   1.300  BPost + vrijwilligers  J college B&S

  (1) Periodiciteit (om de zoveel maanden)
  (2) Aantal pagina’s; daarvan wordt wel eens afgeweken
  (3) Ontwerp door + prijs Incl 21% BTW
  (4) Gedrukt door + prijs Incl 6% BTW
  (5) Oplage
  (6) Bedeeld door + prijs Incl 21% BTW
  (7) Reclame JA of NEE
  (8) Verantwoordelijke uitgever


  Ik heb niet al die nummers bewaard, enkel die van de laatste 15 jaar. Hoe verzorgd en goed de inhoud ervan ook mag zijn, toch schijnen de uitgevers problemen te hebben met de nummering van de jaargangen. Zo betreffen de jaargangen 13 en 14 allebei het jaar 2005. Een schoonheidsfoutje!

  Specifiek voor Middelkerke: hoe verloopt het aanmaken van een nummer van het blad?
  De redactie
  Bij de start van iedere ‘Sirenecyclus’ bepaalt een redactieraad (met vertegenwoordigers uit diverse beleidsdomeinen) de aanpak, de belangrijke onderwerpen, en de onderwerpen van enkele vaste rubrieken. Om een zo breed mogelijke informatieweergave mogelijk te maken doet de communicatiedienst, voor de start van de redactiefase, een oproep naar alle gemeentelijke diensten om artikels en onderwerpen te leveren. Die artikels variëren sterk qua stijl, structuur, en lengte. De communicatiedienst brengt daar – als centrale ‘redactie’ – lijn in zodat ze passen in het geheel van het informatieblad. Daarnaast schrijft de communicatiedienst zelf ook artikels (meestal de vaste rubrieken: ‘Nieuws uit de gemeenteraad’, De Straat’, ‘Op pad met/In het spoor van’…) en staat ze in voor de zoektocht naar goede ondersteunende beelden en foto’s. De communicatiedienst bepaalt – in nauw overleg met de grafische ontwerpers - ook de ‘zetting en schikking’: waar verschijnt welk artikel in het infoblad.
  Het ontwerpen
  Daarna gaan de ontwerpers aan de slag en maken ze het tijdschrift op: binnen het vaste ontwerp zorgen ze ervoor dat tekst en beeld via grafisch ontwerp een aantrekkelijk geheel wordt.
  Het drukken
  Wanneer het ontwerp klaar is, wordt deze kopij opnieuw naar alle betrokken diensten gestuurd ter nazicht. Vervolgens worden alle opmerkingen en correcties verzameld en doorgevoerd, zodat ‘De Sirene’ in correcte vorm gedrukt kan worden. Die laatste correctiefase is ook de verantwoordelijkheid van de communicatiedienst. Als alle correcties zijn doorgevoerd wordt het ontwerp doorgestuurd naar de drukker, na het verlenen van een ‘goed voor druk’.
  Mijn vragen:
  Ik zie dat het blad gedrukt wordt door de drukkerij Lowyck, terwijl dat vroeger gedaan werd door Debeuckelaere Middelkerke mei-jun 2003, A&B Graphics Middelkerke jul – aug tot nov - dec 2003, Grafidruk Middelkerke jan-feb 2004 tot mar-apr 2009, Lover (Leffinge) mei-jun 2009 tot maart-april 2010, Debeuckelaere Middelkerke mei-juni 2010 – mar-apr 2015, Lowyck Oostende mei-jun 2015, Debeuckelaere jul-aug 2015, Lowyck sep-oct 2015 – heden.
  Gebeurden die frequente veranderingen van drukker om kwaliteitsredenen of omwille van de kostprijs?

  En het antwoord
  Ieder jaar organiseert de centrale aankoopdienst een offerte-aanvraag voor gemeentelijk drukwerk waarbij verschillende mededingers kunnen intekenen op de verschillende loten uit de drukopdracht.
  Deze manier van werken biedt volgens het gemeentebestuur de beste garantie op een goeie prijs/kwaliteitverhouding. In het druklandschap variëren de prijzen heel sterk in de tijd. Dit heeft te maken met sterke schommelingen in papierprijs en technische evoluties bij de drukkerijen zelf. Een jaarlijkse prijsstudie en toewijzing zorgt er dus voor dat er gedrukt kan worden aan marktconforme prijzen.
  Die veranderingen van drukkerij zijn hoofdzakelijk ingegeven door de kostprijs, maar ook uit kwaliteitsoverwegingen. Naargelang de uitrusting van de drukkerij (aantal drukpersen, type drukpers, welk drukprocédé …) is die beter uitgerust voor een bepaald type drukwerk. Het kan dus gebeuren dat verschillende loten uit de drukopdracht toegewezen worden aan verschillende drukkers. De offerteprijs bestaat vaak uit een prijsvork omdat papierprijzen gedurende een jaar sterk schommelen.


  En nu, de klassieke vraag: ‘Hoeveel kost zo’n blad jaarlijks?’
  Het is eeen feit, zoals ik hierboven reeds schreef, dat de productiekosten van een informatieblad hoog oplopen. Jaarlijks komen die neer, voor Middelkerke, op 6 x 3.800 euro voor de bedeling plus 6 x 3.500 euro voor het drukken wat jaarlijks een bedrag van 43.800 euro oplevert. Reken daarbij de vele uren die aan het blad besteed worden door gemeentepersoneel en je bekomt een zware last voor de gemeentekas.
  Ik heb hierboven de voordelen opgesomd en de lof gezwaaid van de kwaliteit van vorm, inhoud en informatiewaarde en dat alles moet dus afgewogen worden tegen die uitgaven.
  Zou men misschien kunnen besparen? Door reclame in te voeren, wat zou schaden aan de kwaliteit? Door het aantal bladzijden te verminderen? Of is dat niet nodig, aangezien Middelkerke ook nog veel andere folders en blaadjes uitgeeft en dus schijnbaar over een goed gespekte kas kan beschikken?


  Besluit
  Ik denk te mogen schrijven dat Middelkerke op communicatiegebied wel degelijk meegegaan is met zijn tijd en dat de digitale en gedrukte informatiekanalen zeer eng met elkaar verweven zijn.
  Niemand kan volgens mij nog zeggen ‘Ich habe es nicht gewusst!’.

  Bronnen
  https://www.kortom.be/e-groep/5145/gemeentelijk-informatieblad
  Tekst over aanmaken van een nummer ontvangen van de gemeentesecretaris, waarvoor dank
  Antwoord op mijn email aan drukkerij Lowyck, waarvoor dank  21-11-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  12-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft Jean-Marie Dedecker gelijk? Zijn statistieken inderdaad als bikini’s?

  In een column in ‘Het Nieuwsblad” waarin hij een blik werpt op de Olympische Spelen in Rio, beweert Jean-Marie dat alleszins.
  Tussen haakjes: Je hoeft het daarom uiteraard niet steeds met hem eens te zijn, maar als hij iets schrijft, dan is dat altijd het lezen waard. Naast zijn boek met de gelijknamige titel drukt hij altijd zijn mening uit ‘Recht(s) voor de raap’. Ik apprecieer dat! Voeg daar bij zijn onnavolgbare stijl, zijn sterk gedocumenteerde teksten, zijn brede kennis voortspruitend uit zijn ervaring en zijn belezenheid en dan moet je niet verwonderd zijn dat hij ook een opiniestuk schrijft in ‘Knack’.
  Geen enkele andere politieke mandataris in Middelkerke reikt daarin nog maar aan zijn hielen.
  Maar ik wilde het eigenlijk hebben over ‘statistieken’

  Kunnen ze echt vergeleken worden met bikini’s?
  Ze suggereren inderdaad veel en verbergen dikwijls de waarheid, beweert JMD.
  ‘Het Nieuwsblad’ is weer bezig aan een ‘gemeentetest’. Ik begin het stilaan op mijn heupen te krijgen als ik de resultaten lees van hun bevraging.
  Het gaat in dit artikel voorlopig over een zevenvoudige test, met volgende onderwerpen:

  Test 1: Openbaarheid van bestuur: Hoe geheim zijn de openbare documenten in jouw gemeente?
  Test 2: Bibliotheken - Hoe goed scoort jouw plaatselijke bibliotheek?
  Test 3: Burgemeester - Hoe bereikbaar is jouw burgemeester?
  Test 4: Kost - Hoeveel kosten de documenten in jouw gemeente?
  Test 5: Website - Hoe gebruiksvriendelijk is de website van jouw gemeente?
  Test 6: Beltest - Hoe snel word je geholpen in jouw gemeente?
  Test 7: Ondernemers - Wat doet de gemeente voor ondernemers?

  Ziehier de resultaten voor de kustgemeenten en enkele aangrenzende gemeenten

                                Op 10
  Plaats Gemeente Totaal Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7
        1 Waregem     8,5      8     8    10     7      7,6    10     9
        2 Kortrijk     8,4      8     6    10     7      9,2     9        10
        3 Gent     8,2      8     8      9     7      7,9     9     10
        3 Dendermonde     8,2      10     7      9     6      8,2     8      9
        10 Koksijde     7,5      4     7      9     7      7,9    10    10
        18 Veurne     7,3      6     7      8     7      8,7      7    10
        81 Knokke-Heist     7      8     8      0     8      7,1      9      9
        93 Oostende     6,9      4     7      9     5      7,4      9      7
        93 De Panne     6,9      4     6      8     7      7,6      9      7
       111 Diksmuide     6,8      4     6      8     6      8,9      9      6
       111 Middelkerke     6,8      0     7      9     7      8,9      9      7
       137 De Haan     6,7      0     6     10     7      3,7     10     10
       154 Bredene     6,5      4     6      9     7      6,8      9      4
       154 Blankenberge     6,5      4     7     10     7      4,7      8,5      4
       294 Nieuwpoort     49      4     5       7     8      4,2       3      3
       305 Gistel     4,3      0     5       0     5      5,8       8      6

  Laten we eens test per test overlopen

  Test 1: Openbaarheid van bestuur: Hoe geheim zijn de openbare documenten in jouw gemeente?
  0/10 is natuurlijk zeer slecht, maar voor mij is dat geen verrassing. Ik heb op dat gebied al meerdere negatieve ervaringen; De secretaris heerst! Ik weet niet of de ambtenaren zo onder druk gezet worden. Durven ze niet antwoorden? Of stuurt de secretaris de vragen niet door? Als je een beroep doet op het decreet ‘Openbaarheid van bestuur’, dan kan je wel nog op een antwoord rekenen ... als het maar niet over al te delicate onderwerpen gaat, bijvoorbeeld inzage vragen in de ‘geheimen’ van de Noordzeecross.

  Test 2: Bibliotheken - Hoe goed scoort jouw plaatselijke bibliotheek?
  Eigenlijk zou ik een betere score verwachten dan 7/10. Ik bezoek de Bib wel niet veelvuldig, maar bij elk bezoek aan die van Westende of Lombardsijde werd ik correct behandeld en kon ik de gevraagde boeken ook lenen en lezen.

  Test 3: Burgemeester - Hoe bereikbaar/toegankelijk is jouw burgemeester? Hoe dicht staat zij bij de burger?
  Met uitzondering van Lippens van Knokke-Heist en die van Gistel, scoren alle burgemeesters goed. Ze moeten hun kiezers natuurlijk ter wille zijn. Toch kan ik me best voorstellen dat die 9/10 verdiend is voor Janna. Eind februari kregen alle 308 Vlaamse burgemeesters eenzelfde e-mail van de krant, met de vraag van een inwoner om een afspraak te maken met zijn burgemeester, om een aanslepend probleem in de straat te bespreken.
  De burgemeesters werden getest op hun reactiesnelheid.
  Het gaat hier natuurlijk over een doodgewoon probleem en wie zal zeggen dat zij op alle problemen op dezelfde manier zou reageren, bijvoorbeeld als gevraagd zou worden naar haar standpunt in een twistpunt met de oppositie of welke haar reactie zou zijn als een inwoner de hoge uitgaven voor een bepaald project in vraag zou stellen.
  Bovendien gaat het hier slechts over één facet van haar bestuur. Ik vind ook dat test 1 en 3 wel een beetje samenhangen.
  Hoe kan een burgemeester van een gemeente die NUL OP TIEN krijgt voor openbaarheid van bestuur beloond worden met een NEGEN OP TIEN voor toegankelijkheid?  Zij zou daar toch haar invloed moeten op uitoefenen. Toegankelijk zijn is trouwens niet hetzelfde als dicht bij de burger staan.

  Test 4: Kost - Hoeveel kosten de documenten in jouw gemeente?
  De behaalde 7 op 10 lijkt mij een gemiddelde score. Of dat een kenmerk is van een goed bestuur? Hoeveel keer per jaar heeft een doorsnee inwoner eigenlijk één van de hieronder vermelde documenten nodig?
  Ziehier hoe de score tot stand kwam:

  Document Prijs in euro Score op 10
  Rijbewijs            25         4
  Reispas            72,5         6
  Reispas spoedprocedure           250         6
  Reispas mider dan 18-jarige             35         8
  Reispas - 18j spoedprocedure           210         8
  e-ID             15,9         7
  e-ID spoedprocedure           119,1         8
  e-ID extreme spoedprocedure           184,5         7
  Kids-ID               6,2         8
  Kids-ID spoedprocedure           111,5         8
  Kids-ID extreme spoedprocedure           176         8


  Test 5: : Website - Hoe gebruiksvriendelijk is de website van jouw gemeente?
  Hier wordt een hoge score gehaald, namelijk 8,9. Daarmee behoort de gemeente tot de top-60.
  Die uitslag werd toegewezen aan de hand van 32 criteria die kunnen bekeken worden op http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160622_02351627
  Hier heb ik toch twee vragen:
  1. Aangezien een website volgens mij de waarde heeft van de stiptheid en juistheid van het bijhouden ervan, zou ik wel eens willen weten hoe de krant zoiets kan nagaan.
  2. Wie is de webmaster? Zijn/haar naam vond ik niet terug op de website. Die werd toch wel gemaakt door een tewerkgestelde bij de gemeente en niet tegen een forse prijs door een gespecialiseerde firma, hé? Anders is het geen verdienste van de gemeente!

  Test 6: Beltest - Hoe snel word je geholpen in jouw gemeente?
  Het gaat hier over wegwijs maken in de dienstverlening. De krant belde naar het onthaalnummer van de gemeente met de vraag.
  Ik ben van plan om te verbouwen en wil een container laten plaatsen voor het bouwafval. Welke vergunning heb ik daarvoor nodig en hoeveel kost die?”
  Middelkerke werd voor zijn reactie/antwoord beloond met een 9 op 10. Dat betekent dat er een vriendelijk en helder antwoord gegeven werd. Proficiat aan de betrokken  ambtenaar!!

  Test 7: Ondernemers - Wat doet de gemeente voor ondernemers?
  1 op 4 Vlaamse gemeenten zou te weinig doen voor zijn ondernemers.
  Een gemeente bloeit pas echt als de winkels en ondernemingen goed draaien. Er werd nagegaan hoe onderne­mingsgezind onze gemeen­ten zijn. Samen met onder­nemersorganisatie Unizo stelde de krant een vragenlijst op, die ze voorleg­den aan elke gemeente: is er een schepen be­voegd voor Lokale Economie, is er een gespecia­liseerde ambtenaar en dienst, is er een speci­fiek ondernemersloket, overlegt de gemeente structureel met ondernemers en zijn er plan­nen om de lokale economie te stimuleren?
  Maar wat als er andere afdelingen zijn die het werk opknappen?  Zoals het 'Economisch huis' in Oostende.
  Middelkerke doet het dus niet slecht, hoewel het nog veel beter kan (zie Koksijde en De Haan). Verwonderlijk is de slechte uitslag van Nieuwpoort, dat door iedereen geprezen wordt voor zijn prachtige winkels. Onbegrijpelijk zonder meer gegevens!!! Misschien ligt de reden in het feit dat Nieuwpoort 'ondernemen' onderbrengt bij 'toerisme' wat enigszins logisch is voor een badplaats. Maar er is toch ook een stad!


  Besluit
  We kunnen (alweer) niet zeggen dat Middelkerke een zeer goed resultaat behaalt voor deze testen. Dat is wel voor een groot deel te wijten aan die (terechte) 0/10 voor openbaarheid van bestuur.
  Zal er nu iets veranderen? Ik vrees van niet!
  Er was eens een piot die kwaad was op de koning ... en die trok het hem niet aan.
  Deze keer gaat het dus niet enkel over een statistiek, gebaseerd op een klein aantal antwoorden van inwoners, maar er werden ook rechtstreekse vragen gesteld aan de gemeente, met een beoordeling van het antwoord of de reactie door de krant tot gevolg.

  12-09-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  16-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Mogen wij onze mening nog uiten? Is ‘democratisch’ handelen nog wel aan de orde? Krijgt de burger inspraak?

  Er gebeuren de laatste tijd rare dingen! Ik hoorde althans allerlei klachten over ‘doofpotoperatie’, geen inspraak’, ‘ondemocratisch’, ‘… Er hebben zich inderdaad enkele incidenten voorgedaan die tot diep nadenken stemmen en die zouden moeten leiden tot een ernstig gewetensonderzoek door onze politici. Zowel op federaal, Vlaams of gemeentelijk vlak. Dat is natuurlijk geen verschijnsel van deze tijd alleen. Machtsmisbruik, miskenning van minderheden en andere ‘fraaie’ houdingen ten opzichte van oppositieleden hebben zich natuurlijk al altijd voorgedaan en zullen zich zo goed als zeker altijd blijven voordoen.
  In het ene land natuurlijk wat meer dan in het andere, maar … wij doen goed mee … en Middelkerke doet in Vlaanderen voor niemand onder.


  Een slechte start van de Open VLD begin 2001
  De Open VLD kwam begin 2001 aan de macht en hun start was een knaller. Ik geef toe dat de vestiging van een asielcentrum in ‘Zon en Zee’ een harde eerste noot was om te kraken.
  Michel Landuyt en zijn volgelingen hebben zich van meet af aan gemanifesteerd als arrogante bestuurders die weigerden te luisteren naar de Westendenaars die een resem aan bezwaren van allerlei aard hadden tegen dat asielcentrum. Er bestond nochtans geen enkele twijfel over dat het verdwijnen van een bloeiend vakantiecentrum zware, misschien zelfs onoverkomelijke, gevolgen zou hebben voor de toeristische aantrekkelijkheid van Westende-dorp en dus ook voor de bloei van de lokale handel. Het ging niet alleen over miskenning van een paar duizend inwoners maar in hun arrogantie en aangevoerd door een advocaat, die toch beter had moeten weten, weigerden ze te erkennen dat de vestiging van zo’n centrum in een zone voor verblijfsrecreatie onwettelijk was.
  Ik heb mij verschillende jaren afgevraagd waarom het gemeentebestuur niet eens het initiatief nam om samen te gaan zitten met het actiecomité om na te gaan welke stappen konden gezet worden om de woede van de inwoners te temperen en tegemoet te komen aan enkele verzuchtingen van de actievoerders. IJdele verwachting!
  Ze hadden schrik om uit de boot te vallen als minister Johan Vande Lanotte geschenken zou uitdelen en daarom verkozen ze diens mouw te vegen en onder één hoedje te spelen met de al even arrogante en daarom door velen gehate directrice, goeie vriendin trouwens van Johan.
  Het eerste optreden als verantwoordelijke partij van de Open VLD kan dus niet anders genoemd worden dan ‘mislukt’, ‘tegendraads’, ‘onsympathiek’ en ‘weinig goeds belovend’.


  En daar bleef het inderdaad niet bij
  Je zou kunnen en moeten denken dat ze nu wel hun lesje geleerd hadden en dat ze iets goed te maken hadden, maar neen …
  Ze volhardden in de ‘boosheid’ en dat hebben we in de voorbije 15 jaar menig keer aan de lijve ondervonden.
  In een eerste legislatuur was er slechts een nogal lauwe oppositie die op de klassieke uitzonderingen na, weinig weerstand bood en die het niet erg in zich had om tegen te spreken, kritiek uit te oefenen of klacht in te dienen.
  De twee schepenen van het Progressief Kartel die van 2001 tot 2006 deel uitmaakten van het college, zullen misschien nog diegene geweest zijn die het meeste weerwerk boden. Ze zijn er niet voor beloond geweest en hun initiatieven mochten slechts op weinig steun rekenen van hun college-collega’s.
  In de tweede legislatuur is de oppositie van een heel andere aard.
  De lijst Dedecker (7 zetels) en het Progressief kartel (2 zetels) en af en toe de onafhankelijken (2 zetels), dat zijn in totaal 11 zetels, moeten natuurlijk optornen tegen een Open VLD – CD&V meerderheid van 14. Het hemd is altijd nader dan het rokje, natuurlijk, en een oppositie krijgt nooit geschenken. Om hun onafhankelijkheid te bewaren mogen ze er volgens mij ook niet voor solliciteren. Maar dat doen ze ook niet!
  Vooral de lijst Dedecker maar ook het Progressief Kartel werpen zich vaak op als ‘waakhond’.


  Hierna vinden jullie een aantal agendapunten waarop tegenstemmen van de oppositie volgden die echter genegeerd werden. Er zijn er zeker nog meer.
  --achterstallige taksen op de automatische spelen te betalen door de concessiehouder 
         van de 
  casino
  -huren tussentijdse locatie casino in ‘kasteel Middelkerke’
  -verzelfstandiging van de gemeentelijke verenigingen
  -verdwijnen van ‘Zomerhit’
  -de beslissing om het ambt van OCMW-secretaris niet open te stellen maar te laten
       invullen 
  door de gemeentesecretaris
  -erfpacht van de Calidris
  -vraag om de gemeenteraden te streamen
  -onregelmatige toewijzing van de uitbating van de Westendse kerstmarkt
  -verkiezing van het bestuur en van de leden van de vzw Toerisme
  -overtreding tegen artikel gemeentedecreet of tegen huishoudelijk reglement
  -goedkeuren huishoudelijk reglement
  -niet bijeenroepen van commissie algemeen beleid
  -postregistratie
  -weren van mensen met grote expertise in commissie ruimtelijke ordening
  -oprichten van nutteloze interlokale vereniging CollaboRegio
  -goedkeuring uitvoeringsplan bedrijfsterrein
  -toekenning van subsidies
  -gemeentelijke administratieve sancties
  -retributiereglement op uitgevoerde opdrachten van brandpreventie door
           ‘Hulpverleningszone 
  West-Vlaanderen’
  -goedkeuren van betwist verslag gemeenteraadszitting (sporadisch)
  -kerkfabrieken en Prot Baptistenkerk: negatief advies rekeningen en meerjarenplannen
  -wie moet kosten voor kerken betalen (overheid, religies?)
  -instelprijs bij 2e poging verkoop pastorie Lombardsijde
  -opmerking bij examens voor gemeentelijke functies
  -leasing overtollig geoordeeld voertuig politie
  -kritiek op één of ander RUP (vb Ontwerpplan RUP nr2 Zeedijk-Tennis)
  -uitbating van ‘De Kwinte’
  -afkeuren van pop-up stores wegens concurrentie met vaste handelszaken
  -gratis optreden als VIP van mandatarissen op ‘Noordzeecross’

  De meerderheid weet het altijd beter en geeft zelden een duimbreed toe.
  Bij een eerder zeldzame gelegenheid komen ze achteraf met een uitleg, die de opmerkingen van de oppositie wegwuift en uitzonderlijk hebben ze ook wel eens gelijk. Voorstellen van de oppositie kunnen meestal niet of nooit op de steun rekenen van de meerderheid. ‘Wat wij niet bedacht hebben, kan niet goed zijn’.

  Maar de laatste tijd loopt het de spuigaten uit
  In de voorbije weken hebben zich enkele incidenten voorgedaan die wijzen op een ongezonde verhouding meerderheid – oppositie. Janna Opstaele heeft het zelfs over ‘negatieve ingesteldheid van de oppositie’ ‘
  Vooreerst was er de tussenkomst van CD&V - schepen Francine Ampe – Duron in een poging om de aankoop van een huis door haar zoon en zijn vriendin ongedaan te maken door het huis onbewoonbaar te laten verklaren. In haar hoedanigheid van schepen, vindt de oppositie maar ‘een persoonlijke aangelegenheid’ volgens de meerderheid. Een schoolvoorbeeld van een ‘doofpotoperatie’! Met de nodige leugens die bij zoiets ‘horen’!
  Jullie kunnen er (bijna) alles over te weet komen door mijn artikel ‘Middelkerke: ging een schepen/moeder haar boekje te buiten?’ te lezen in de map ‘Gemeentebestuur’


  De oppositie vindt dat ze gemuilkorfd wordt
  Tot op de zitting van de raad van 14 april 2016 voorzag het huishoudelijk reglement van de gemeente dat op het einde van een zitting van de gemeenteraad mondelinge vragen mochten gesteld worden door de raadsleden. Dat is ook voorzien in het gemeentedecreet (artikel 32). Het is het moment bij uitstek voor de raadsleden om zich te laten horen.
  Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de klassieke agendapunten, waarover gestemd wordt, en de vragen ( = interpellaties) en antwoorden waar dat niet het geval is.
  Op de zitting van april werd aan de raad voorgesteld om de regeling van het vragenrecht aan te passen. "Dit om de procedures te verduidelijken, de regeling eenvoudiger te maken en in het kader van kwaliteitszorg”.
  In wezen komt het erop neer dat er nog twee soorten vragen zijn. Op schriftelijke vragen zonder directe relatie met een raadszitting wordt schriftelijk geantwoord en vragen die behandeld worden tijdens een raadszitting worden vooraf, 48 uur op voorhand, schriftelijk ingediend zodat er voldoende voorbereidingstijd is om de antwoorden correct en volledig te formuleren.
  De meerderheid bedoelde daarmee eigenlijk dat ze niet langer verrast wenste te worden bij de onaangekondigde tussenkomsten van de oppositie. Natuurlijk heeft het indienen van een schriftelijke vraag bijlange niet het zelfde effect als een mondelinge, maar anderzijds kan ik er wel inkomen dat de meerderheid verkiest om de antwoorden goed voor te bereiden.
  De vraagstellers hebben er ook geen voordeel bij als de burgemeester, de voorzitter of een schepen steeds antwoorden, dat ze het ‘zouden moeten opzoeken’ en dan bij een volgende zitting een antwoord geven.
  De oppositie moet wel erg ontgoocheld zijn over deze wijziging aan het huishoudelijk reglement. Daarvan getuigen hun ‘straffe uitspraken’.
  Geert Verdonck (Progressief kartel): “Het toont duidelijk hoe bang ze zijn van de oppositie. Niet moeilijk als je merkt hoe pover het schepencollege zijn dossiers voorbereidt. Maar ik zal mij hier niet aan houden. Dit is ronduit het faillissement van de democratie in Middelkerke. We worden doodleuk gemuilkorfd”.
  En de raadsleden namen dit dan ook letterlijk, want nadat ze even de zaal verlieten, kwamen ze terug met een pleister op de mond.

  Jean-Marie Dedecker sprak de voorzitter tijdens het verder verloop van de zitting aan als ‘Erdogan’ en dat is toch een autoritair man, een dictator eigenlijk die de pers censureert, die met geweld optreedt tegen betogers, en nog veel andere ‘heldendaden’ op zijn kerfstok heeft.
  Zowel Dedecker als Verdonck overdreven natuurlijk fel, want eerst en vooral wordt Landuyt te veel eer aan gedaan als men hem beschouwt als iemand waarmee de democratie staat of valt, terwijl anderzijds natuurlijk heel wat ergere voorbeelden van ondemocratisch handelen kunnen aangehaald worden dan het verbieden van mondelinge vragen op een zitting zelf.

  Dulden onze gemeentelijke politici dan misschien inspraak van de bewoners?
  Titel I artikel 3 van het gemeentedecreet voorziet dat de gemeente zoveel mogelijk de inwoners bij het beleid moet betrekken.’
  Wat betekent ‘inspraak’ eigenlijk? Dat is noch min noch meer de mogelijkheid om je mening te geven over iets waarbij je betrokken bent, wel te verstaan dat er ook eens rekening mee gehouden wordt.

  Worden er dan misschien soms inspraakavonden georganiseerd waar de mening van de inwoners gevraagd wordt? Wordt er dan echt geluisterd naar hun wensen? Neen! Michel zei namelijk ooit dat hij daar niet van houdt omdat dit echte ‘praatbarakken’ zijn.
  Worden dan misschien referenda georganiseerd? Natuurlijk zijn die nergens bindend maar als de overgrote meerderheid van de bevolking kiest voor een bepaald standpunt, worden ze dan gevolgd? Neen! De tramroute wordt toch verplaatst niettegenstaande Lombardsijde er (destijds) tegen was.
  Ik hoor jullie al zeggen dat de bevolking toch geraadpleegd wordt of moet ik ‘geïnformeerd’ schrijven als er wegenwerken in hun straat of omgeving zullen uitgevoerd worden. Dat klopt, maar kan iemand mij een voorbeeld geven van een geval waarin een betrokkene VOORAF zijn mening mocht geven over het algemeen concept.

  Je kunt er zelfs niet op rekenen dat je e-mails beantwoord worden. Rechtstreekse vragen aan de gemeentelijke diensten staat de secretaris niet toe. Alles moet langs hem passeren.
  Toegegeven, op mijn laatste vragen kreeg ik snel een antwoord.
  Is er in de gemeenteraad nog een vragen-halfuurtje voor de inwoners voorzien? Ik zie er nergens geen spoor van!


  Bronnen
  Artikel in de ‘Krant van West-Vlaanderen’ van Matthias Feyen: ‘Opnieuw animo op gemeenteraad Middelkerke: "Michel Landuyt is precies Erdogan"’
  Artikel van Dany Van Loo in ‘Het Nieuwsblad’ “Dit is het einde van de democratie’

  16-05-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  11-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: ging een schepen/moeder haar boekje te buiten?

  Vijfde schepen Francine Ampe-Duron (CD&V) is eigenlijk een weinig opvallende figuur. Hoe kan het ook anders, in de schaduw van ‘tenoren’ als Michel, Janna en Liliane? Ze heeft nochtans heel wat belangrijke bevoegdheden:
  • Landbouw
  • Milieu en energie
  • Groendienst
  • Duurzaamheid
  • Poetsdienst
  • Milieuvergunningen
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Bibliotheek

  Onverwacht verschijnt ze nu in het volle licht van de schijnwerpers. Helaas voor haar is dat niet door één of ander uitstekend initiatief. of door een opvallende verwezenlijking. 
  Wat er dan wel gebeurd is?

  Het betreft de aankoop, eind oktober 2015, van een woning in de Dorpplaats 24 van Lombardsijde (zie foto hieronder) door haar zoon Pieter en zijn vriendin Anaïs.

  Om de één of andere reden was dat niet naar de zin van de schepen en zij zou alles in het werk gesteld hebben om de verkoop tegen te houden. Zij zou zelfs aan de burgemeester gevraagd hebben om de woning onbewoonbaar te laten verklaren. Ja, welke redenen kan een moeder daarvoor hebben? Heeft zij ruzie met haar zoon en wil ze hem op alle mogelijke manieren dwarsbomen? Of vond ze dat haar zoon een beter huis verdiende?
  Volgens Het Laatste Nieuws zou er een meningsverschil bestaan tussen moeder en zoon. Dat gaat eigenlijk niemand aan, ware het niet dat…

  Hoe verliep de verkoop?
  Aangezien zij geen kat in een zak wilden kopen, brachten Pieter en Anaïs logischerwijze verschillende bezoeken aan de toen nog verhuurde woning. Daarna, op 31 oktober 2015, brachten zij hun aankoopbod uit.
  Dezelfde dag feliciteerde de bemiddelaar Eric Markey van Broker hen daarvoor. Hij aanvaardde het bod waarna de verkoopovereenkomst getekend werd.
  De kopers bedankten via het e-mailadres van Anaïs en onderstreepten dat zij supertrots waren over hun aankoop.
  Boeken dicht dan maar? Neen hoor!

  Toen dacht Francine: “Als ik dat huis nu eens onbewoonbaar liet verklaren?”
  Een woning die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoet, kan inderdaad onbewoonbaar verklaard worden, maar hoe en door wie?
  Elke betrokkene, die er een wettelijk belang bij heeft, (eigenaar, huurder, buur) kan daartoe bij de burgemeester een aanvraag indienen. Ik zie de moeder van de eigenaar daar niet bij staan.
  De aanvrager moet zich kenbaar maken en een document ondertekenen.
  Volgens de gemeentelijke administratie wordt nooit zomaar een inspectie uitgevoerd. Dat gebeurt enkel op basis van een klacht.
  Daarna voert een gemeentelijke ambtenaar een inspectie uit van de woning. Hij stelt een advies op en bezorgt het aan de burgemeester. Als dat ‘ongeschikt’ of ‘onbewoonbaar’ luidt, zal de burgemeester de eigenaar of verhuurder uitnodigen op een gesprek. Op dit gesprek kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden om de gebreken op te lossen. De burgemeester zal ook de nodige tijd geven om de werken uit te voeren.
  Uiteindelijk neemt de burgemeester een beslissing.

  Francine sprak dus Janna aan om te bekomen dat de woning onbewoonbaar zou verklaard worden. Tijdens de gemeenteraad van 25 februari verklaarde de burgemeester dat de enige aanleiding tot de inspectie een telefoon was van schepen Ampe-Duron die stelde klachten te hebben gekregen betreffende de onbewoonbaarheid van de bewuste woning.
  Dat gebeurde dus niet schriftelijk en er werd geen document ondertekend.
  De burgemeester stuurde er op 4 november via de bevoegde gemeentedienst ‘dringend’ een gemeenteambtenaar op los. Daarbij viel de naam van de schepen Ampe-Duron. Je zou dat kunnen verstaan als ‘want het is voor de schepen’. De ambtenaar was van plan die opdracht om 15 uur uit te voeren, na een andere inspectie die al om 14 uur gepland was.

  Op 4 november in de voormiddag contacteerde de schepen telefonisch de heer Eric Markey. Zij zou zich eerst bekend gemaakt hebben als schepen van Middelkerke en ze zou ook gezegd hebben dat de verkoop moest geannuleerd worden. Markey antwoordde daarop dat dit niet kon aangezien de koop rechtsgeldig afgesloten werd. Hij voegde er tevens aan toe dat bij een dergelijke ontbinding een schadevergoeding van 10% verschuldigd was. Ampe zou hem vervolgens verzekerd hebben er alles aan te zullen doen om de verkoop toch tegen te houden. Ze zou aangekondigd hebben dat zij ervoor zou zorgen dat er een ambtenaar zou langs komen om de woning onbewoonbaar te verklaren waardoor de verkoop ontbonden zou moeten worden. Volgens Markey sloeg Ampe daarbij een bitse en onbeschofte toon aan.


  Op dezelfde 4 november richtte Anaïs aan het makelaarskantoor een aangetekend schrijven en een e-mail vanaf het e-mailadres van schepen Francine Duron. Ze wilde daarmee haar bod tot aankoop intrekken met als reden dat ze nog steeds geen akkoord ontving vanwege de verkoopster.
  Dat lokte natuurlijk een hevig protest uit vanwege een bijzonder boze Markey. Kort na de middag belde hij de burgemeester op om ‘het reinste machtsmisbruik’ van de schepen aan te klagen. Hij noemde de bewering van de schepen dat zij een ambtenaar zou sturen om de woning onbewoonbaar te laten verklaren en er alles zou aan doen om de verkoop tegen te houden, een echte bedreiging.
  Na een pittige discussie besloot Markey dat hij het daar niet zou bij laten en dat hij klacht zou indienen bij de bevoegde instanties.
  Werd de grond onder de voeten van de burgemeester te warm? Je zou het denken want rond 14u15 haastte ze zich opnieuw naar het bevoegd diensthoofd met de bedoeling de bevolen inspectie te doen annuleren. Maar … pech!!!
  De inspecterende ambtenaar had zijn beide opdrachten omgewisseld waardoor de inspectie in de Dorpplaats als eerste uitgevoerd werd om 14 uur. Het annulatiebevel kwam dus te laat!

  Je moet het maar meemaken als huurder: je krijgt een ambtenaar van de gemeente aan de deur om je huis op te meten, om 40 foto’s te nemen, om de elektriciteit en de verwarming te keuren en dat allemaal met de uitleg “Ik ben gestuurd door de burgemeester omdat we woningen zoeken voor vluchtelingen”. En dat alles zonder toestemming van de eigenaar!!
  Uiteindelijk is er van onbewoonbaarheid geen sprake en de ambtenaar vond het niet eens de moeite om een dossier op te stellen over zijn bezoek.

  De Lijst Dedecker en het Progressief Kartel klagen aan
  Op de gemeenteraad van 11 februari 2016 bracht Tom Dedecker het verhaal in de openbaarheid.
  Ook volgens LDD getuigt de handelwijze van de schepen van ‘je reinste machtsmisbruik’.
  Het kan niet dat een openbaar ambt wordt aangewend voor familiale aangelegenheden.
  Dat er daarbij flagrant gelogen wordt, maakt het nog erger.
  Ze spreken over onbewoonbaarheid terwijl de zoon van de schepen de woning verschillende keren had bezocht en een bod had uitgebracht dat ook aanvaard werd.
  Het zomaar binnenvallen in de privé bij mensen zonder enige aanleiding, er is immers geen klacht bij de gemeente, hoort thuis in totalitaire regimes en niet in een democratie. Er bestaat ook nog zoiets als huisvredebreuk.”

  Dat men de ambtenaar niets kwalijk neemt, daar kan ik inkomen, maar dat ze opvallend mild blijven ten opzichte van de rol van de burgemeester, dat begrijp ik niet. We zullen verder in dit artikel zien dat zij hun mening daaromtrent inderdaad zullen wijzigen.
  Dedecker overweegt alvast om klacht in te dienen bij de gouverneur en strafrechtelijk voor machtsmisbruik. "Ik hoop voor de schepen dat ze de eer aan zichzelf houdt zolang het onderzoek loopt", aldus Dedecker.
  Daarmee alludeert hij op de corruptiezaak in Eernegem waarbij een in opspraak gekomen schepen beslist heeft voor de duur van het onderzoek zijn bevoegdheden af te staan aan een collega om de goede werking en de sereniteit te behouden.
  Hoe schijnheilig men toch kan zijn: op de gemeenteraad reageerde burgemeester Janna Rommel Opstaele verrast op de aantijgingen en liet weten dat ze het zou onderzoeken!!!!

  En wat zegt de schepen van die klacht?
  Ze vindt het vanwege Dedecker ‘beschadigingspolitiek’ aangezien de beschuldiging geuit werd tijdens haar afwezigheid, waarvoor ze zich vooraf verontschuldigd had. Ze kon, volgens haar, niet aanwezig zijn, omdat ze herstellend was van een zware ingreep enkele dagen ervoor.
  Volgens de burgemeester mocht ze niet aanwezig zijn, omdat de gemeentewet het verbiedt.
  Ze heeft het waarschijnlijk over artikel 27 &1 1°.
  Maar… daar is enkel sprake van ‘aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.’
  De burgemeester gaat er natuurlijk van uit dat het hier een persoonlijke aangelegenheid betreft, omdat dit beter in haar kraam past. Volgens mij gaat het hier echter over ‘gebruikmaken van uw invloed als schepen’ en dus moet het toch mogelijk zijn haar daarvoor ter verantwoording te roepen. Waarvoor dient een gemeenteraad anders?
  Wat de beschuldigingen zelf betreft, de schepen vertoont niet het minste schuldinzicht en betwist formeel een foutieve of ongeoorloofde handeling gesteld te hebben. Betekent dit dat ze de telefonische verklaring aan het immobiliënkantoor ontkent? Dat ze de burgemeester niets gevraagd heeft?
  Echt bedenkelijk!!
  Tijdens de laatste gemeenteraadszitting op 10 maart 2016 zou ze dan toch toegegeven hebben dat ze het immobiliënkantoor opbelde.

  Er wordt beweerd dat ontkennen van een verkeerd gestelde daad door een politicus de beste manier is om te ontsnappen aan een afzetting of veroordeling. Tenzij de waarheid later toch aan het licht komt. Dan worden de leugens dubbel zo zwaar aangerekend maar spijtig genoeg leidt dat niet altijd tot de zwaarste en logische sanctie.
  Kijk maar naar Bill Clinton, kandidaat ‘first man’ in het Witte Huis.
  Die verklaarde ooit: “I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
  I never told anybody to lie, not a single time; never.
  Dat verhaal staat bekend als ‘Monicagate’ of ‘Lewynskigate’.
  Krijgen we hier nu ook een ‘Francinegate’ of ‘Durongate’?

  Vervolg van het verhaal met een extra-gemeenteraad op 25.2.2016
  De oppositie bleef vasthouden aan hun overtuiging dat hier iets gebeurd was dat niet door de beugel kan. LDD en Progressief Kartel zorgden voor een extra zitting en dienen een klacht in bij de bevoegde instanties voor de schending van de onafhankelijkheid van een gemeentedienst en van een ambtenaar en voor het misbruiken van haar machtspositie om privéredenen.
  De extra raad kende heel wat belangstelling. Zo'n twintig mensen moesten zelfs rechtstaand de zitting volgen. Bij aanvang las voorzitter Michel Landuyt een brief voor waarin stond dat de publieke zitting meteen zou worden geschorst en de zitting achter gesloten deuren verder zou gaan omdat het hier ging over een dossier met privépersonen: “Deze aangelegenheid betreft bovendien geen handelingen van een mandataris in de openbare, maar wel in de persoonlijke levenssfeer. Er wordt in de klacht verwezen naar familieleden en er bestaat geen twijfel waarover het gaat.”
  Als men opnieuw absoluut wil volhouden dat het hier gaat over ‘een persoonlijke kwestie’, dan heeft hij natuurlijk gelijk volgens het gemeentedecreet artikel 28 &1 1°
  Absurder kan het eigenlijk niet! De oppositie zal een schepen toch niet ter verantwoording roepen voor iets dat strikt persoonlijk is!!!!Het was dus duidelijk: de schepen moest dus beschermd worden en dus aanblijven en dat kon best door het geval in de doofpot te stoppen.

  De oppositie, de pers en het publiek werden dus verzocht de raadzaal te verlaten. Dat was niet naar de zin van een ontketende Jean-Marie Dedecker, die recht stond en het publiek vroeg te blijven zitten. "Dit is een onvervalste doofpotoperatie en een duidelijk bewijs van de schuld van de schepen. De waarheid mag niet uitkomen.”, brulde hij volgens de ene bron, volgens de andere riep hij dat.. Er kwamen uiteindelijk zes agenten en de politiecommissaris in persoon aan te pas om het publiek en Dedecker de zaal uit te leiden.
  "Dit is een echte schande. De burgemeester misbruikt haar macht, de schepen misbruikt haar macht en de politie helpt hen nog een handje. Bende zakkenvullers", klonk het bij Jean-Marie Dedecker, die fel van leer trok. "Noteer mijn naam maar, commissaris. Schrijf maar een proces-verbaal op voor Dedecker."
  Er volgde toen een tumult van jewelste. Een agent nam zelfs foto’s, waarschijnlijk voor het gemeentelijk zwartboek.
  De meerderheid verwierp tenslotte de motie van wantrouwen tegen de schepen. Opvallend: de nochtans blauwe Natacha Lejaeghere onthield zich bij de stemming. Het zou natuurlijk zeer interessant zijn te weten waarom ze dat deed.
  Heeft zij misschien connecties met de kopers en weet zij precies hoe de vork aan de steel zit? Weet zij daardoor misschien dat de schepen een loopje neemt met de waarheid?

  Tom Dedecker is niet te spreken over de gang van zaken. "Wij zijn verontwaardigd dat de betrokken schepen zich niet heeft durven vertonen. Zij had vandaag alle kansen om zich te verdedigen, maar heeft dat blijkbaar niet aangedurfd. Dit krijgt een vervolg."

  Reactie van Lode Maesen, Progressief Kartel
  Op Facebook zegt Lode Maesen dat hij veel vragen krijgt over de speciale gemeenteraad en dat hij ook heel veel onjuistheden of beschuldigingen leest.. Volgens hem werden de beschuldigingen op de vorige gemeenteraad zeer duidelijk, chronologisch weergegeven, met niet te ontkennen feiten en gestaafd met getuigenissen van betrokkenen.
  De schepen was er die vergadering niet en kon dus niet antwoorden op de beschuldigingen. Vandaar dat de oppositie een nieuwe gemeenteraad bijeenriep. Op die manier kon de schepen alles proberen te weerleggen. Mijn opvoeding leerde dat er altijd 2 kanten aan een verhaal zijn en dat er moet geluisterd worden naar alle partijen vooraleer te oordelen.
  Gisteren dus die gemeenteraad. Voor de oppositie kon dit gerust openbaar gezien het niet echt over de persoon gaat maar over het openbare ambt van schepen. Daarbij kan bij een openbare vergadering ook de bevolking duidelijk ingelicht worden en de pers. Helaas deze meerderheid koos ervoor om het volk met politie buiten te zetten om alles achter gesloten deuren te laten doorgaan, jammer, een gemiste kans. De bewuste schepen echter stuurde haar kat. Nog een gemiste kans. Iedereen deed z'n verhaal, de oppositie met duidelijke argumenten, feitelijkheden en de meerderheid met een voorgeschreven tekstje die ze braafjes voorlazen en waarin alles ontkend werd echter zonder de feiten te weerleggen.
  Kort samengevat zei de meerderheid: het is allemaal niet waar. Dan moest er nog gestemd worden over het vertrouwen in de betrokken schepen. Wij vroegen de geheime stemming maar plots moest het niet meer zo geheim van de meerderheid. Ze weigerden een geheime stemming omdat ze uiteraard bang waren dat er gemeenteraadsleden uit de meerderheid zouden kunnen meestemmen met de oppositie. Bij een openbare stemming durven ze dat uiteraard niet behalve 1 moedige onthouding. Na de stemming, meerderheid tegen minderheid, verliet de meerderheid de vergadering waardoor de oppositie geen vragen meer kon stellen, een democratie onwaardig. Stemmen werden wel eens verheven maar getierd werd er niet, iemand van de oppositie buitengezet al helemaal niet. Het was beschamend van deze meerderheid, ik was beschaamd politieker te zijn in Middelkerke. Middelkerke verdient beter dan deze VLD (open is ze dus niet) en CD&V.”

  En willen jullie ook het vervolg kennen?
  De woning werd uiteindelijk aangekocht door de grootouders van Anaïs Sinty om hun kleindochter te behoeden voor een financieel ‘débacle’ nu er 10% schadevergoeding (=14.500 euro) diende te worden betaald bij ontbinding van de verkoop. Pieter Ampe en Anaïs Sinty gaan de ‘onbewoonbare’ woning ook effectief  bewonen. Eigenlijk logisch nu er van onbewoonbaarheid geen sprake is, spijts alle pogingen van een schepen in functie.

  Reactie van de burgemeester
  Na de zitting van de speciale gemeenteraad zei burgemeester Janna Rommel-Opstaele dat er onvoldoende informatie was om een oordeel te vellen en dat de oppositie geen enkel bewijsstuk kon voorleggen.
  Tom Dedecker beweert nochtans: ‘Ik heb bewijsstukken verzameld waaruit overduidelijk blijkt dat de schepen haar macht heeft misbruikt om een zeer persoonlijke zaak te regelen.’
  Telefoongesprekken werden waarschijnlijk niet opgenomen. De feiten zoals ik ze hiervoor aanhaalde, lijken mij wel voldoende bewijskracht te hebben. Er zijn natuurlijk de e-mails tussen de schepen en haar schoondochter en de heer Markey. Deze zal mogelijk zelf nog een klacht neerleggen. Hij is tevens bereid een schriftelijke verklaring af te leggen en zelfs te getuigen onder eed.
  De burgemeester: “"Ik wil nog benadrukken dat ik heb gehandeld zoals ik voor iedere burger zou doen als ik dergelijke vraag krijg. Ik ben verantwoordelijk voor de woonkwaliteit en de veiligheid van mijn burgers en die verantwoordelijkheid neem ik op."

  Besluit
  Wat vinden jullie van dit staaltje doofpotoperatie? Eerst zeggen ‘Mein Name ist Hase, ich weiss von nichts’, dan alles ontkennen en dan het gemeentedecreet interpreteren in je voordeel om de oppositie monddood te maken. Is dat niet wraakroepend? Mogen die gasten zich dan alles permitteren?

  Bronnen
  Artikel van 13.2.2016 in ‘Het Nieuwsblad’ Incl foto van Dany Van Loo
  (http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160212_02125449)
  http://ikgabouwen.knack.be/bouwen-renovatie/nieuws/wanneer-kan-men-een-woning-onbewoonbaar-verklaren/article-normal-442819.html
  http://www.woonplus-lww.be/woonplus/5914-www/6141-www.html
  http://www.lddmiddelkerke.be/
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 13.2.2016, door Paul Bruneel en Leen Belpaeme: ‘Schepen onder vuur voor machtsmisbruik’
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 26.2.2016 van BPM: ‘Politie moet publiek en oppositie uit raadszaal zetten’ http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/politie-moet-publiek-en-oppositie-uit-raadszaal-zetten-a2628848/
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 26.2.2016 door Dany Van Loo: “Dedecker schreeuwt dat waarheid niet aan het licht mag komen”

  11-04-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (2)


  Categorie:Gemeentebestuur
  28-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het ‘politiegebouw’ van Westende stond op instorten

  Op 7 maart 2016 verspreidde de nieuwsredactie van Focus: “Vandaag is het oud politiegebouw in Westende gesloopt”
  Meer dan een week later stond het er nog steeds. Nochtans mocht de sloping, naar het schijnt, niet al te lang meer op zich laten wachten, want het gebouw verkeerde in heel slechte staat en zou een bedreiging vormen voor de veiligheid van de Westendenaar, die zich verplaatste op de bouwwerven van het dorp.
  Niet dat mij dat gelukkig maakte, maar ik noem het toch geluk dat ik op 16 maart in de voormiddag nog de laatste foto's ervan kon nemen.
  Hier zijn die dan, met ook een paar van 21 maart en van de afsluitdag 22 maart:

  Het was niet de eerste keer dat de sloping ter sprake kwam
  Op 7.3.2010 schreef ik al eens een artikel over dat gebouw met als titel “Van hotel-restaurant naar wijkkantoor van de politie in Westende en dan niets meer!’ Jullie vinden het in de map ‘Veiligheid – Politie’.
  Ik wil hier niet al mijn beweringen van toen herhalen maar het loont volgens mij de moeite om even terug te komen op de uitspraken van onze politici in verband met de toekomst van het gebouw.
  Bijna 15 jaar geleden, op 8 november 2001 verklaarde Michel Landuyt dat op het terrein van het Westends politiebureau sociale woningen zouden gebouwd worden.
  In een interview met “De Zeewacht” van 7 september 2007 verklaarde ook schepen Verdonck dat het gemeentehuis en het oud-politiebureau plaats zouden moeten maken voor sociale appartementen.
  Op 17 februari 2010 las ik in “Het Nieuwsblad”: "Het wijkkantoor van de politie in de Westendelaan gaat binnenkort onder de slopershamer. Het gemeentebestuur wil het gebouw vervangen door een groene zone met parkeermogelijkheden.“

  Was de staat van het gebouw dan echt zo slecht dat slopen de enige mogelijkheid was?
  Op 27.1.2016 moesten politie en brandweer tussenkomen ingevolge een oproep voor schade aan de gevelbekleding, namelijk ‘toezittende’ brokstukken in 2 vensters.
  Daarop werden de gemeentelijke diensten verwittigd dat ze het voetpad moesten afzetten met nadars.
  Op 3.2.2016 vroeg de heemkundige kring ‘Graningate’ om dringend te kunnen beschikken over alternatieve opslag- en vergaderruimte.
  Op 8.2 moest de politie nogmaals tussenkomen ingevolge een oproep/klacht van fietsenmaker - buur Hubert Jacobs wegens schade aan het glazen dak van zijn ’uitstalruimte’.

  En toen trad de burgemeester in actie
  Na dat voorval heb ik verder onderzoek bevolen door de technische dienst en een onafhankelijk studiebureau. Uit de resultaten bleek dat het gebouw ernstige gebreken vertoont en dat een significant deel van de stabiliteit verloren is", zegt burgemeester Rommel-Opstaele. "Het gevaar op verzakking en instorting is reëel en zou nog groter worden tijdens de wegenwerken die uitgevoerd zullen worden in de Westendelaan. Stutten zou ook geen oplossing bieden. Op basis daarvan gaf ik de opdracht tot sloop van het gebouw, zodat we geen enkel risico lopen."

  Op 15.2.2016 ontving het gemeentebestuur het bij het studiebureau Lobelle besteld stabiliteitsrapport. Daaruit bleek dus dat de zijgevel zich verplaatste en dat er zowat overal barsten vastgesteld werden, zowel langs de binnen- als langs de buitenzijde: in de dakkapel, ter hoogte van de aansluiting van plafond op muur, ter hoogte van raam en deuropeningen, ter hoogte van de oplegpunten van de draagbalken, …
  Het studiebureau bestempelde het probleem als ernstig en sprak van een gebrekkige stabiliteit van het gebouw.
  Alle overwegingen in acht genomen, bleek het slopen tenslotte inderdaad de enige redelijke en veilige oplossing te zijn.
  Er werd dus onmiddellijk een prijsvraag gedaan bij 4 grote sloopbedrijven (Mares uit Diksmuide, Verhelst uit Oudenburg, Lecomte uit Brugge en Vulsteke uit Kortemark).
  Enkel de firma Aannemingen Verhelst, Oudenburgsesteenweg 106 te 8400 Oostende reageerde op deze prijsvraag. Ze werd bereid gevonden tot de sloping voor een bedrag van € 24.244,29 (BTW incl.), exclusief schoringen en plaatsen PVC-folie tegen de aanpalende gevels.


  Wat gebeurde er in en met het gebouw in de laatste decennia?
  In de raadszitting van het vroegere Westende van 2 juli 1971 kwam de aankoop door de gemeente voor de prijs van 2.500.000 BFr voor het eerst ter sprake. In 1972 nam de politie er zijn intrek. Let wel, het korps van Westende was toen veel uitgebreider, met aan het hoofd een commissaris. Die leidde een korps bestaande uit een adjunct-politiecommissaris, een eerstaanwezend politie-inspecteur, een politie-inspecteur, 8 agenten en een veldwachter.
  En toen waren er de fusie met Middelkerke in 1977 en de éénmaking van de politiediensten in 1998.
  Voor de éénmaking zaten daar twee ploegen van 5 man, 1 adjunct-commissaris en een hoofdinspecteur 1°klasse.(tot 2001) nadien 2 wijkagenten tot de sluiting. 
  De volgende heren waren in die tijd de bewoners. Zij zullen zeker bijzondere en veelvuldige herinneringen hebben uit die periode: R. Landuyt – E. Vanroey – E. Devos – Marcel Daele – M. Soete – R. Tanghe – Noël Plyson – M. Huwel – H. Coutteau – F. Feys

  Heel wat lokalen op de verdiepingen bleven onbewoond en dus ook niet onderhouden.
  Worden onze gemeentelijke gebouwen, hoe oud ze ook mogen zijn, dan niet regelmatig geïnspecteerd en zo nodig hersteld of gerenoveerd? Uit welingelichte bron vernam ik dat nooit enig onderhoudswerk van belang uitgevoerd werd.
  Ik weet wel dat het gebouw bijna 100 jaar oud was, maar had men niet lang reeds een andere bestemming aan het gebouw moeten geven? En het dus in staat houden opdat het zijn waarde niet helemaal zou verliezen? Ons gemeentebestuur vond dat dus schijnbaar niet!
  Ziehier hoe het gebouw er uitzag op 12 maart 2016.

  Op internet vond ik zelfs een youtube-filmpje.

  Ik bedank Focus voor de mij toegestuurde ‘imbedcode’.

  Weer verdwijnt een herinnering uit mijn jeugd
  Natuurlijk besef ik dat men de Dorpplaats niet kan bewaren in de staat waarin ik die meer dan 70 jaar geleden heb leren kennen. Maar dit gebouw, midden in het dorpsgebeuren, is toch iets heel bijzonders!
  Ziehier een paar postkaarten uit de tijd dat Arsène Van Biervliet en zijn echtgenote er hun ‘Café – Hotel Restaurant’ openhielden. Louis Depauw speelde er op de piano en zette na het overlijden van Arsène de zaak verder samen met zijn echtgenote José.
  Achteraan was er een grote tuin met fruitbomen.

  Zo zag het gebouw eruit nadat de politie afdeling Westende erin 1972 ondergebracht werd.

  Nog een stuk erfgoed dat verdwijnt
  Het afgebroken gebouw was niet beschermd als monument of als stads- of dorpsgezicht.
  Het is wel opgenomen in de inventaris van het onroerend bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen met de volgende (wat aangepaste) beschrijving:

  Het is een neo-classicistisch gebouw, zuiver en streng van vormen met een dubbele gevelbreedte.
  Rechts zien we een dakvenster in de vorm van een hals met erboven een halve cirkelboog.
  Ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris gelden er binnen het onroerend erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderingsmaatregelen, met als doel dit bouwkundig erfgoed zoveel mogelijk te vrijwaren. Die maatregelen zijn zo nietszeggend en/of vrijblijvend dat ik ze hier zelfs niet wil aanhalen.

  En nu?
  Er is nu een serieus gat in de dorpskom. Met de aan de gang zijnde wegenwerken en aangezien er voor de paviljoenen en het oud gebouw van ‘Zon en Zee’ nog steeds geen alternatief uit de grond gerezen is, zou men de indruk kunnen krijgen dat men de bedoeling heeft Westende-dorp helemaal van de kaart te vegen.
  Wat komt er in de plaats van het politiegebouw? Een groene zone met parkeermogelijkheden? Sociale woningen? Of een appartementsgebouw? Men heeft het daarvoor toch niet laten verkrotten, zeker? Om het zonder problemen te kunnen afbreken!

  Besluit
  Dit dossier is een bewijs van de onzorgvuldige manier waarop het gemeentebestuur in de voorbije decennia omsprong met één van zijn gebouwen wat uiteindelijk geleid heeft tot verkrotting en de sloping als orgelpunt.

  Bronnen
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/55128
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/rechtsgevolgen#f_vast_2014
  Notulen zitting College van burgemeester en schepenen van 23.2.2016
  Besluit van de burgemeester BB/fin/2016/001 Bevel tot afbraak

  Aanpassing
  Op de zitting van 14 april 2016 wordt aan de gemeenteraad gevraagd de kosten goed te keuren voor het verwijderen van asbest conform de wettelijke richtlijnen. De aanwezigheid van asbest werd namelijk vastgesteld tijdens de inspectie door de firma Verhelst, waarvan sprake in het artikel hierboven. Die firma rekent daarvoor 7.719,32 euro (BTW Incl) Dat is namelijk een meerprijs bovenop de sloopkosten van 24.244,29 (BTW incl.) en de daarin niet inbegrepen kosten voor schoringen en plaatsen van PVC folie tegen de aanpalende gevel.
  In de agenda voor de gemeenteraad van 14 april (artikel 16) staat dat het schepencollege in de zitting van 22.3.2016 akkoord ging met de bijkomende werkzaamheden om de asbest te verwijderen. In het verslag van de zitting van het schepencollege van 23.2.2016 waarin de sloopkosten vermeld worden, was daar nog geen sprake van.

  28-03-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!