NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • De zoveelste 'parel' aan de kroon van Middelkerke?
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (19)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  25-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is golf nog steeds een elitaire sport?

  Wie weet nog dat Lombardsijde ooit een dorpspark had? Dat het ‘Duinendorp- park heette?
  Hebben jullie nog herinneringen aan de manege van ‘Zon en Zee’?
  Waarom ik daar nu nog mee afkom? Omdat beide attracties op de dag van vandaag vervangen zijn door een golfterrein - 6-holes, dat op 12 mei 1999 in gebruik genomen werd.
  Onlangs werd het terrein uitgebreid met 3 holes, die in de zomer van 2012 bespeelbaar zullen zijn.
  Zijn jullie een beetje vertrouwd met ‘holes’? Ik ken niets van de golfsport en daarom heb ik mij wat geïnformeerd. Ik wil jullie absoluut geen lange uitleg opdringen over hoe een golfbaan eruitziet of over de regels van het spel. De voorgeschiedenis van het terrein en de golfsport in het algemeen roepen toch enkele vragen op, vandaar …..

  Waar ligt dat terrein eigenlijk?
  Als ik jullie zeg dat het gelegen is tussen de Zeelaan, de Pietestraat en de Strandjuttersdreef, ‘op de grens van Westende en Lombardsijde’ dan worden jullie daar waarschijnlijk niet veel wijzer van.
  Vandaar volgend plannetje.

             

  Het groene gedeelte tegen de Strandjuttersdreef toont de recente uitbreiding op de plaats van de vroegere manege.
  De oppervlakte bedraagt 10 hectare + het nieuw gedeelte (1 ha?).

  Heeft er echt altijd een golftraditie bestaan in Lombardsijde?
  De uitbaters van Westgolf verklaren aan de pers dat zij een meer dan honderdjarige traditie voortzetten omdat er op het einde van de 19de eeuw in de duinen van Lombardsijde, waar vandaag het militair kamp is, een Europees vermaarde ‘golf links’ lag (= met direct contact met duinen, strand en zee) waar bekende golfers uit de gehele wereld zich met elkaar kwamen meten!
  Dat klopt bijna.
  De golfsport werd in het begin van de 20ste eeuw door Engelse toeristen bij ons geïntroduceerd.
  Grootgrondbezitter Benjamin Crombez, stichter van Nieuwpoort- bad, vatte op het einde van de 19de eeuw het plan op om ook in Lombardsijde of met andere woorden aan de andere kant van de havengeul een badplaats op te richten. Een brug zou de beide oevers verbinden. Als trekpleister werd in de periode 1907-1909 een golfterrein aangelegd.
  Tijdens de eerste wereldoorlog werd Lombardsijde volledig vernield en daardoor vervloog de mooie droom over een nieuwe badplaats. Na de wederopbouw, juister gezegd in 1929, werd het golfterrein weer opgestart.
  Het was echter geen lang leven meer beschoren. Kwam het door de concurrentie van de nabijgelegen badplaatsen? Of gaf piloot Henri Crombez, zoon van Benjamin, de voorkeur aan de aanleg van een vliegveld? Of doorkruiste de uitbouw van een militair kamp in 1936 de plannen?
  Hieronder zien jullie een plan van het golfterrein uit 1910 en twee foto’s van het golfclubhuis uit de tweede periode: links met de (luxe)wagens van de golfers en rechts met de caddies.

             

  (persoon die de tas met golfclubs van de speler draagt maar die ook wijze raad verschaft over de baan, over de te gebruiken clubs, over de ligging van de hindernissen en die algemene en morele steun verleent.)

  Wanneer en hoe is het golfterrein ‘Westgolf’ in Lombardsijde er gekomen?
  Het terrein was eigendom van het Vlaams commissariaat- generaal voor toerisme (VCGT). In de jaren tachtig was men op zoek naar een alternatieve bestemming voor dat mooie natuurhoekje (!!!!) tussen de Westendse en Lombardsijdse kampeerterreinen omdat men het terrein niet langer in eigen beheer wenste te exploiteren, Van miskenning van de natuur gesproken!
  Er waren drie kandidaten met als respectieve mogelijkheden: nog een kampeerterrein, een waterrecreatiepark of een approachgolfterrein (met 9 holes). In overleg met het gemeentebestuur werd op 2 april 1989 voor dat laatste gekozen. (Na lang nadenken terwijl de administratieve molen draaide) zetten de belanghebbende partijen zich, vijf jaar later, op 15 april 1994 samen aan tafel.
  Dat was in eerste instantie, naast VCGT zelf, de nabijgelegen kampeerorganisatie KACB (Koninklijke Automobielclub van België), waarvan Bart Vitse sinds 1982 de uitbater was/is. De automobielclub kon via de vzw Sport en Cultuur hoofdaandeelhouder worden van de nog op te richten NV Westgolf, de vermoedelijke exploitant.
  De raad van bestuur zou samengesteld worden uit de CV Boudt & Co (gespecialiseerd in de aanleg van golflinks), de vzw Sport en Cultuur en de NV Eclips Promotie (dochtermaatschappij van KACB).
  De VCGT en de omliggende kampeerterreinen, volgens beurtrol, zouden als waarnemers in de naamloze vennootschap opgenomen worden.
  Ook het ministerie van financiën was aanwezig. Er moest namelijk een 30 – jarige erfpachtregeling aan 490.000 BFr per jaar uitgewerkt worden.
  De raad werd meer dan een jaar later opgericht, op 28 juni 1995.
  Er werden enkele voorwaarden vastgelegd voor de uitbating. Het terrein moest toegankelijk zijn voor iedereen en de prijs voor een uur golfen moest democratisch zijn. Er werd toen gedacht aan 300 à 400 BFr. Dat het een golfterrein met een niet-elitair karakter moest worden werd zelfs in de pachtovereenkomst opgenomen.
  Volgens een eerste raming zou de aanleg van de banen zo’n 15 à 20 miljoen francs kosten.

  Lombardsijdenaars richten een actiecomité op en verzetten zich
  De berichten over een gepland golfterrein werden in Lombardsijde allesbehalve gunstig onthaald, al was het protest niet algemeen.
  “Onze kleine dorpsgemeenschap tussen Middelkerke en Nieuwpoort, zal gewurgd worden tussen alsmaar meer toeristische infrastructuur.”, werd er geopperd.
  “’Ons’ park, een unieke brok groen, moet wijken voor het grof geld”.
  In april 1994 werd dan ook een actiecomité opgericht vanuit de dorpsraad en er werd aan de inwoners gevraagd een petitie te ondertekenen, omdat het comité dacht toch nog steun van het gemeentebestuur te kunnen bekomen. Tevergeefs, natuurlijk!
  De actie van het comité zou niet gericht geweest zijn tegen de golfsport, maar ze waren kwaad omwille van het verdwijnen van hun park.
  Ziehier de groep op een foto van Lysianne Van Houtte. Marc Casier (+2000) ontbreekt.

  Er werd ook een grote schoonmaakactie van het park georganiseerd om de waarde ervan te benadrukken.
  De milieuorganisaties lieten van zich horen.
  Ronny Van der Weyde, afgevaardigde van de Bond Beter Leefmilieu en woordvoerder van de Middelkerkse Ecologische Raad vond dat de natuurwaarde van een golfterrein gering is en dat de ontwikkeling van meer natuurlijke biotopen meer kansen had in een park, zelfs al was dat ook maar kunstmatig aangelegd.
  De Middelkerkse milieuraad bracht een negatief advies uit bij het schepencollege.
  Johan Broidioi, toen en nu nog steeds voorzitter van de raad: “Argumentaties ter ondersteuning van het golfdossier, zoals te hoge onderhoudskost en verloederde toestand van het bestaande park zijn niet relevant. Daar bestaan oplossingen voor indien ze echt gewenst zijn.”
  Erika Blomme, toen aanhanger van Agalev en woordvoerder van het actiecomité, vandaag OCMW – lid voor de groenen binnen het progressief kartel: “Wij vinden het bijzonder jammer dat het gemeentebestuur nooit geopteerd heeft om zelf dit gebied te exploiteren. In Middelkerke is een knap park aangelegd dat een serieuze toeristische troef wordt. Het zogenaamde park van Lombardsijde heeft dezelfde mogelijkheden. Meer nog: hier kan een unieke biotoop gecreëerd worden die aan de kust op zijn minst naast andere natuurrijke rekreatiegebieden een plaatsje mag krijgen. Nooit is ook maar enig signaal gegeven naar de Lombardsijdenaars omtrent de golfplannen. Nooit hebben wij de nodige info gekregen om een ernstig oordeel te kunnen vormen over het projekt. Wij vinden dat Middelkerke Lombardsijde links laat liggen en dat behalve sporadische lokale prestigeprojekten dit dorp al jaren de prooi is geworden van toeristische infrastructuur.”
  Natuurlijk was Bart Vitse op elk gebied een totaal andere mening toegedaan dan de tegenstanders: “de natuur wordt optimaal gerespecteerd, de wandelpaden en het kreekje ‘De Piete’ blijven bestaan. Wij willen een zo democratisch mogelijke prijs. De vzw moet immers geen winst maken, een nuloperatie is voor ons voldoende.”
  Hij stelde dus dat het park toegankelijk zou blijven voor iedereen, maar dat blijkt achteraf niet het geval geweest te zijn.
  De storm ging dan wat liggen tot de Lombardsijdenaars in juni 1995 plots vaststelden dat er werken uitgevoerd werden. Een anonieme beller verwittigde de rijkswacht, die de werken liet stilleggen.
  Maar … de KACB had het terrein toen al in erfpacht en mocht dus wel degelijk een golfterrein aanleggen.
  Vandaar de volgende ‘geruststellende’ woorden: “het golfterrein zal er inderdaad komen, maar deze werken zijn slechts de aanzet voor de aanleg van een minigolfterrein en een driving range (*) van 200 meter die tegen 15 juli 1995 moeten klaar zijn. Eigenlijk wordt er niet meer gedaan dan een puinhoop opruimen (vuilnishoop met glas, matrassen, grof huisvuil, verloederd struikgewas,…)”
  *Een `drivingrange` is een oefenterrein met meerdere afslagplaatsen naast elkaar, waar spelers ballen kunnen slaan.
  Heeft iemand van jullie daar ooit een minigolfterrein gezien? Ik niet!
  De Lombardsijdenaars wensten de discussie over voor- en nadelen van een golfterrein niet verder aan te gaan en besloten simpelweg met “Wij hoeven geen golf”. Of anders gezegd: “geen golf in plaats van natuur!”

  Over de golfsport
  “ In tegenstelling tot wat velen denken, is golfen helemaal geen elitaire, laat staan een peperdure sport”, zeggen de uitbaters van Westgolf Bart Vitse en zijn echtgenote Olivia Wynen.

  Is golf echt niet meer elitair?
  Wat betekent ‘elitair’ eigenlijk? Volgens verschillende woordenboeken samen is de elite een kleine groep van aanzienlijke, achtenswaardige, beduidende, bekende, belangrijke, beroemde, deftige, doorluchtige, eminente, gedistingeerde, gewichtige, glorieuze, hooggeplaatste, hoog in aanzien, treffelijke, verheven, voorname, waardige, welopgevoede, welgemanierde mensen.
  De ene club is natuurlijk de andere niet. In De Haan (Oostendse club) en Knokke vind je de oudste en meest traditionele golfclubs. Je moet er voorgedragen worden door twee peters of meters die al lid zijn, om tot de club te kunnen toetreden. De lidgelden zijn er ook hoger dan elders.
  Er bestaan zeker nog elitaire clubs, die er ook geen geheim van maken dat mensen van ‘mindere klasse’ niet welkom zijn. Die clubs dragen er natuurlijk niet toe bij om de golfsport democratisch te verklaren.
  Het klopt natuurlijk dat we het ledenbestand van een golfclub niet kunnen vergelijken met dat van vroeger. Westgolf ligt ook niet in Knokke. Je moet inderdaad niet meer edel of beroemd of bekend of roemrijk of hooggeplaatst zijn om te golfen. Wie is er dan wel lid? ‘Ook politieagenten en leden van de reinigingsdienst’, zoals burgemeester Lippens van Knokke mordicus wil beweren?
  Of zijn het eerder rijke zelfstandigen of leden van de middenklasse die hun voet willen zetten naast hoge ambtenaren of industriëlen opdat zijzelf maar vooral hun kinderen ‘erbij zouden horen’?
  De voorstanders van golf die hun sport willen promoten en het elitaire willen ontkennen, voeren aan dat er steeds meer beoefenaars zijn. Bij 55+ zou golf zelfs de tweede populairste sport zijn.
  ‘Westgolf’ zou 500 leden tellen.
  Ik wou eens weten of het klopt dat men een bezoekerspubliek van een instelling of sportinstallatie, waar of wat dan ook, kan taxeren aan de hand van het wagenpark dat voor de deur staat. Ik ben dan maar eens in Westgolf voorbijgefietst op 1 september 2011 om 10u30 en ik telde 23 auto’s: 6 Mercedes, 7 BMW, 3 Volvo en 1 Audi.
  Sta mij dus toe mijn eerste (voorlopig nog lichte) twijfels te uiten over de volkse aard van de golfsport.

  Is golf een dure sport?

  Is ‘duur’ misschien nog een stap naar ‘elitair’?
  Als er gezegd wordt dat golfen niet duurder is dan andere sporten, dan wordt er vaak een vergelijking gemaakt met andere elitaire sporten, zoals tennissen, hockey, paardrijden, windsurfen, skiën, zeilen, jagen, duiken. Sommige beweren dat er geen niet-elitaire sporten meer bestaan. Hoe noemen we dan ‘wandelen in de natuur’, ‘zwemmen’, ‘wielertoerisme’, ‘voetbal’, ‘volley’ of ‘basket’ of ‘petanque’ of ‘atletiek’ …… ?
  Natuurlijk is een vliegvakantie naar Egypte met duikarrangement en de aankoop van een duikuitrusting niet goedkoper dan golfen. Natuurlijk is dat ook zo voor een jaarlijkse skivakantie van een week inclusief skikledij in Oostenrijk of Zwitserland.
  Het is ook juist dat een wielertoerist geen goeie fiets meer kan kopen voor een appel en een ei, maar dat is een eenmalige aankoop.
  De uitbaters van Westgolf beweren: “Golfschoenen kosten niet meer dan een goed paar stadsschoenen en golfclubs kan je als beginner voor een prikje kopen. Het jaarabonnement, met beginnerlessen inbegrepen, is pas helemaal democratisch te noemen.”

  Is dat wel juist?

  Op hoeveel moet je rekenen voor een golfuitrusting?
  >Een set clubs ( zeg nooit sticks) bestaat uit ‘woods’, ‘ijzers’, en een putter. Wie met golf begint, heeft genoeg aan 1 club (meestal een ijzer-7) om de basistechniek van de golfswing te leren.
  Maar daarna zal elke golfer een set clubs (moeten) aankopen. Om handicap 36 te halen en aangenaam te blijven golfen heb je minimum nodig: en half setje ijzers bestaand uit: ijzer 5, ijzer 7, ijzer 9 en ijzer S, een putter, een rescue voor grotere afstand, een golftas, een 10 tal golfballen, een zakje tees ( dient om je bal op te teeën bij het afslaan op de tee) en een pitchfork (dient om de pitchmarks te herstellen op de green),
  Dit alles kost je gemiddeld 185 euro.
  Jullie zien, van links naar rechts ijzer, putter, rescue, tees, pitchfork.

  Wil je meer comfort, dan komen daar 150 euro bij voor: een ijzer PW, een wood 5 of wood 3, een handdoek, lange en korte tees, een trolley.
  Hieronder, van links naar rechts: ijzer PW, een houten club en een trolley twee wielen met golftas.

  Wens je het grootste comfort, dan moet je rekenen op 600 à 2000 euro voor een volledig golfset van ijzer 4 tot en met SW, een driver (langste club), een wood 3 of 5, een rescue 3 of 4 of 5, een putter, een 3-wiel trolley met parapluhouder, een trolleytas met grotere inhoud voor materiaal, een paraplu, regenkledij, enz..
  Hieronder een volledige set clubs, een driver en een 3-wiel trolley.

  Kledij
  Eigenlijk heb je geen speciale kledij nodig om te golfen: een ruime trui en een sportieve pantalon (‘no jeans’) zijn voldoende.Er bestaat in golf wat men ‘een universele dresscode’ noemt. Die is per club voorgeschreven.
  Een polo-shirt kost 25 euro, een thermo golfbroek 100 euro.
  Wat men zeker nodig heeft zijn golfschoenen. Ze zijn uitgerust met ‘soft spikes’ om de kwetsbare ‘greens’ (kort gras rond een hole) minder te beschadigen alsook om een betere grip te hebben op het gras. Ze kosten 80 à 120 euro al naargelang het merk.
  De meeste golfspelers spelen met een handschoen aan de linkerhand, voornamelijk om te vermijden dat de club wegglijdt uit de handen tijdens de beweging. Reken daarvoor nog maar 20 euro bij. Een pet kost ook al rap 16 euro.
  Samen geeft dat dus 240 à 280 euro.
  Alles bijeen kan je dus zeggen dat de aankoop van een sobere golfuitrusting nog binnen de perken valt. Maar er zijn nog andere uitgaven!

  Hoe leer je golf spelen?
  Om in Europa een golfterrein te mogen betreden moet men beschikken over een GVB (Golfvaardigheidsbewijs).
  Kandidaat-golfers kunnen in Westgolf kiezen tussen twee stagemogelijkheden. De eerste, ‘Academy’, omvat 7 groepslessen van één uur. De prijs ervan bedraagt 400 euro + 20 euro voor de lessen, voor 7 maanden lidmaatschap, voor gebruik van materiaal en voor de Vlaamse en Belgische federatiekaarten (een golfpaspoort met golfverzekering). Aan het einde van de cursus legt men een examen af om het GVB te behalen en een handicap van 45 toegewezen te krijgen.
  De tweede stage heet ‘Start to Golf’. Het zijn individuele lessen aan beginners. De prijs bedraagt 250 e + 20 e voor de federatiekaart. Het examen voor het GVB is niet inbegrepen.
  Bijkomende individuele lessen kosten 22 euro per half uur.

  Lidgeld
  Om het eenvoudig te houden zal ik mij beperken tot wat een volwassen golfer jaarlijks betaalt als lid van Westgolf NV. Voor 2011 is dat 720 euro. Wegens de uitbreiding van 6 naar 9 holes zal dat in 2012 wat meer zijn. Een lid hoeft niets meer bij te betalen om te spelen.
  Verder moet ook nog 25 euro lidgeld betaald worden bij de VVG (Vlaamse Vereniging Golf) en 25 euro bij de KBGF (Koninklijke Belgische Golf Federatie). Die bijdragen omvatten ook een verzekering.

  De prijzen om te golfen, als je geen lid bent van Westgolf bedragen
  12 holes tijdens WE 25 e, in de week 21 e
  18 holes WE 35 E, week 26 E
  10 X 18 holes 220 e

  Als we de toepasselijke rekeningen opmaken, dan kan toch niet geloochend worden dat het gaat over een aanzienlijk bedrag, dat niet binnen eenieders mogelijkheden ligt.

  De taal van de golfers
  Zoals ik hierboven al zei werd de golfsport hier ingevoerd door Engelse toeristen.
  Dat is duidelijk merkbaar aan de taal die nu nog steeds gehanteerd wordt.
  De termen met uitleg vinden jullie op
  http://www.ieperopengolf.be/documents/golf_terminologie.html
  Om een voorsmaakje te geven heb ik een ‘golftekstje’ samengesteld:
  “In het clubhouse is de dress-code geafficheerd. Op de course, goed onderhouden door de greenkeeper, starten we aan de tee, we zorgen dat we de juiste club hebben voor de drive. De afstand tussen de fee en de hole met pin heet de fairway. De ball kan maar best niet terechtkomen in een bunker, in de semi-rough en zeker niet in de rough.”
  Die Engelse taal zal dus ook wel een handicap zijn (om een toepasselijk woord te gebruiken) voor de democratisering van de golfsport.

  Was die uitbreiding van 6 naar 9 holes wel nodig?
  Tal van West-Vlamingen zouden in Frankrijk of Nederland gaan spelen omdat er in België geen plaats meer is. Om ze hier bij ons te houden zouden er dus nieuwe banen moeten komen voor de Belgen maar ook voor toeristen. Het schijnt dat die er ook zullen komen.
  Vooral aan de kust zijn er volgens de VVG concrete plannen om nieuwe infrastructuur te bouwen: in Blankenberge, in Koksijde en een tweede golfterrein in Knokke- Heist. Ook Nieuwpoort heeft in haar gemeentelijk structuurplan plaats vrijgemaakt voor een ‘klein golfterrein’ in Sint-Joris.
  Als die gemeentebesturen benadrukken steeds weer dat het over een ‘democratisch’ golfterrein gaat.
  Dat heeft waarschijnlijk te zien met de voorschriften van de Vlaamse overheid: geen instapprocedure voor nieuwe spelers, betaalbaar jaarabonnement en jeugdwerking met lespakketten.
  Misschien krijgen ze anders misschien wel geen subsidies of andere overheidssteun.
  Westgolf zal dus wel gedacht hebben dat ze moesten uitbreiden om aan de komende concurrentie het hoofd te kunnen bieden.

  En wat denken onze lokale politici maar vooral de groengekleurde burgers over de uitbreiding van het golfterrein?
  Van de actievoerders die in 1994-95 felle kritiek uitten tegen het verdwijnen van het Lombardsijdse park, ten koste van een golfterrein, had ik graag eens gehoord hoe zij nu, 16-17 jaar later, terugkijken op dat feit maar vooral ook wat zij denken over de recente uitbreiding van het golfterrein.
  Spijtig genoeg beantwoordden Erica Blomme, Johan Broidioi en Ronny Van der Weyden mijn vraag niet.
  Misschien vinden ze nu wel dat een golfbaan een park mag vervangen.
  Van schepen Geert Verdonck kreeg ik volgende reactie, waarvoor dank.
  “Ik woonde toen vlakbij en ging er veel joggen of wandelen en spelen met mijn kinderen. De overheid heeft toen nooit echt de moeite gedaan om andere pistes te bewandelen. De golfsportlobby had zijn werk goed gedaan en dus ook zijn slag thuisgehaald. Een mooi stuk groen dat ten dienste stond van de gemeenschap werd geprivatiseerd voor het plezier van enkelen. Ik denk daar nog altijd zo over, wat niet wil zeggen dat ik de inspanningen en investeringen van de familie Vitse niet kan waarderen: hun golfterrein mag gezien worden en is – in zoverre ik daarvan op de hoogte ben – blijkbaar geen select clubje voor een kleine welstellende elite, en maakt in die zin deel uit van het toeristisch potentieel van Middelkerke.
  Bij herlezing van het artikel begint mijn bloed trouwens weer te koken: van de beloften ivm toegankelijkheid voor het publiek is immers zoals verwacht nooit iets in huis gekomen. Het blijft voor altijd een gemiste kans.”

  Mogen wij daaruit ook afleiden dat de schepen van het progressief kartel niet achter de recente uitbreiding stond?

  Besluit
  Volgens mij zullen de golfclubs en golfliefhebbers nog heel wat overredingskracht aan de dag moeten leggen om mij en vele andere burgers te overtuigen van het feit dat golf geen elitaire sport meer is.
  Er is weliswaar al een hele weg afgelegd, maar een volkssport is het bijlange niet.

  Bronnen
  http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Golf/democratisering.html
  http://www.golfen.info/golf/index.html
  http://www.ieperopengolf.be/documents/golfuitrusting.html
  Lombardsijde-Bad in de Belle Epoque van Marc Constandt
  Lombardsijde graag gezien, postkaartenboekje, door Jules en Bertha Callenaere-Dehouck en Siegfried Debaeke
  Artikel ‘Lombardsijde krijgt golfterreinen’ door LDM dd 8.4.1994
  Artikel ‘Weer golfbewegingen aan zee’ van Dirk Marteel dd 15.4.1994
  Artikel ‘Mini-golf Lombardsijde ‘slechts’ voorbode’ door LDM dd 22.6.1995
  Artikel ‘Wildernis maakt plaats voor golfpret’ door Georges Keters dd 24.6.1995
  Infobrochure van NV Westgolf
  Secretaris van de Westgolf, die welwillend mijn vragen beantwoordde

  25-09-2011, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Sport
  Archief per week
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!