NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • De zoveelste 'parel' aan de kroon van Middelkerke?
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (19)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  20-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bart en Elio of 'śHoe kunnen water en vuur verzoend worden!?'ť

  Het zogezegd ‘laatste woord’ van de kiezer plaatst Vlaanderen voor een zeer ingewikkelde, ja haast onmogelijke situatie.
  Hier bij ons werd ‘centrum-rechts’ gestemd voor meer zelfstandigheid. Men heeft genoeg van het oeverloos gezwets van de traditionele partijen. Men wenst niet langer dat de Walen hun wil opleggen. Men wil dat het gedaan is met een hele reeks onrechtvaardigheden en scheeftrekkingen, waar de Vlamingen het slachtoffer van zijn.
  De NV-A en de PS werden zeer sterk gemaakt en staan nu oog in oog met elkaar. Dat biedt heel veel mogelijkheden, want geen enkele van de andere partijen wil/ durft doorgaan voor slecht verliezer. De twee overwinnaars houden er op elk gebied tegenovergestelde meningen op na: sociaal economisch, justitie, cultuur, staatshervorming, verkeer, migratie, Enz…. Wallonië heeft andere media en een andere publieke opinie. Velen zijn er zelfs van overtuigd dat wij twee verschillende volkeren zijn. Het electoraal succes van de PS, blijvend gehuld in een schandaalsfeer, is vooral te danken aan de allochtone stemmen.
  Door het succes van de NV-A in Vlaanderen zullen de Franstaligen nu wel aan hun ellebogen gevoeld hebben dat men in het ‘Noorden’ ernstig van plan is om een andere strategie en andere tactieken toe te passen. De ervaring van de voorbije maanden/ jaren doet er mij echter aan twijfelen dat men in het ‘Zuiden’ plots bereid zou zijn om een ommezwaai te maken en allerlei toegevingen te doen. Die zullen wel weer van de Vlamingen moeten komen. Misschien kan men in de politiek een coalitie sluiten met de ‘duivel’ maar een goed, eerlijk en stabiel huwelijk tussen NV-A en PS lijkt me zeer onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk.
  De NV-A’ers beweren mordicus dat zij een akkoord willen en dat vóór 1 september 2010, maar daarvoor zijn uitgebreide (kruiperige) toegevingen nodig. Daartoe hebben zij van de kiezers eigenlijk geen mandaat gekregen. Als Dewever dan nog het premierschap aanbiedt aan Di Rupo, die bovendien noch Nederlands noch Engels spreekt (toch onaanvaardbaar voor een premier), dan kan men op zijn minst spreken van ‘kiezersbedrog’, zelfs als hij beweert “als daardoor het land kan gedeblokkeerd worden, waarom niet?”

  Ik heb in de voorbije weken aandachtig de debatten gevolgd op onze TV – zenders. Ik heb veel politieke krantenartikels gelezen. Om de acties van Dewever in de komende weken beter te kunnen beoordelen, heb ik mij nu ook eens verdiept in het partijprogramma van de NV-A, opgesteld met het oog op 13 juni 2010. Ik vond daarin zo veel beloften dat ik mij afvraag of en hoe ze die ooit zullen kunnen verwezenlijken.

  Wordt er 22 miljard bespaard om tegen 2015 een begroting in evenwicht te hebben, of mogen de Walen nog 7 miljard extra uitgeven?
  Zal er een einde gemaakt worden aan de geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië? Of zullen die nu goed gepraat worden met de toverwoorden ‘solidariteit is nodig!?
  Zal de senaat afgeschaft worden? Wordt het aantal parlementsleden verminderd?
  Zal er gesnoeid worden in de staatsuitgaven?

  Zal de migratiekraan dichtgedraaid worden? Is het nu gedaan met het opengrenzenbeleid en met de massale regularisaties? Tussen haakjes, het is goed te weten dat de NV-A het vorige regeerakkoord en dus de massale regularisatie van illegalen goedkeurde. Vorig jaar gaf het NV-A, in het Europees parlement, zijn goedkeuring aan de komst van 60 miljoen vreemdelingen tegen 2050.
  Wordt er werk gemaakt van snellere procedures en een echt terugkeerbeleid?
  Zullen de kandidaat-emigranten naar België basiscursussen moeten volgen in het land van herkomst? Zullen ze daar duidelijk worden ingelicht over ons land en over de rechten en plichten die daarmee samengaan? Zal er een actief ontmoedigingsbeleid worden gevoerd ten aanzien van huwelijken van de tweede en derde generatiemigranten met partners in het land van herkomst?

  Krijgen wij een eigen arbeidsbeleid?
  Komen er 500.000 jobs bij om onze werkgelegenheid op het gemiddeld niveau van Europa te brengen? Komt er een tijdspaarrekening voor werknemers die hen in staat stelt om bij te scholen of te zorgen voor kinderen of ouders?
  Worden de lasten op arbeid verlaagd tot op het niveau van de ons omringende landen?
  Wordt het onderscheid tussen arbeiders en bedienden ongedaan gemaakt?
  Wordt de effectieve uittredingsleeftijd (vandaag gemiddeld 60 jaar) opgetrokken zodat de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar in de praktijk benaderd wordt. Worden het brugpensioen en andere stelsels van vroegtijdige uittreding afgebouwd om uiteindelijk uit te doven?
  Wordt er nu werk gemaakt van een beter evenwicht tussen rechten en plichten van werkzoekenden?

  Zal justitie grondig en fundamenteel hervormd worden? Komt er nu een Vlaamse justitie?
  Komt er meer blauw op straat?
  Zullen er nieuwe gevangenissen gebouwd worden?
  Komen er strengere straffen? Krijgen de slachtoffers nu meer aandacht dan de daders?
  Wordt er nu werk gemaakt worden van bilaterale akkoorden met landen waarvan veel burgers bij ons in de gevangenis zitten, met het oog op hun repatriëring en dit zonder hun toestemming?
  Komt er een einde aan een gedoogbeleid voor drugs en aan de legalisatie daarvan?

  Wordt de rol van de koning zuiver protocollair? Worden de koninklijke dotaties aangepast (verlaagd) door de republikeinse partij?

  En wat met die grote staatshervorming? Komt er een (logische) splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde zonder onderhandelen of wordt de splitsing behandeld in een groter pakket? Komen we dan weer in de toestand van vóór de verkiezingen? Komt er eerst een staatshervorming, nog vooraleer de andere problemen aangepakt worden?
  Komt er een Copernicaanse omwenteling, waarbij de gewesten het middelpunt (van België) worden in plaats van de federale regering, met andere woorden, zal de NV-A vasthouden aan een confederaal systeem? Worden alle geldstromen nu omgedraaid?
  Wordt Brussel een stad in plaats van een gewest?

  Worden de prijzen van vele goederen en diensten (voeding, mobiliteit) op het (lager) niveau van de andere landen gebracht?
  Krijgen we nu een eigen energiebeleid?
  Dalen de prijzen voor elektriciteit, gas, telefonie en internet, zowel voor consumenten als voor ondernemingen?

  Wordt de sociale zekerheid gesplitst zoals Dewever zei in een TV-debat of wordt die alleen maar hervormd? Worden de gezondheidszorg en de kinderbijslagen Vlaamse bevoegdheden?
  Komt er een Vlaamse hospitalisatieverzekering?
  Komt er een Vlaams pensioen, dat Danny Pieters zo hardnekkig verdedigde in “Phara”?

  Wordt Vlaanderen nu fiscaal autonoom? Wordt de onrechtvaardige toepassing van de regels voor het heffen van belastingen tussen Vlaanderen en het minder strenge Wallonië nu opgeheven?
  Betalen we in de toekomst minder belastingen? Of integendeel hogere milieutaksen, meer btw, meer accijns op tabak en alcohol, meer belasting op spaaropbrengsten, op vermogens en aan solidariteitsbijdragen voor de betere verdieners.

  Zal Vlaanderen nu zijn eigen mobiliteit (spoor en verkeersveiligheid) kunnen regelen, zodat de onrechtvaardigheid bij het flitsen en het innen van boeten en de verdeling van de opbrengst daarvan, opgeheven wordt?

  De hiervoor gestelde vragen zijn een verzoek om bevestiging betreffende het verkiezingsprogramma en openbare uitspraken van de NV-A. Zal die partij zich daaraan houden of wordt er elke dag een nieuw compromis gesloten? Voor Dewever is politiek immers de kunst om het noodzakelijke haalbaar te maken, maar … “het zal nooit zijn wat je droomt”
  Als Geert Wilders in Nederland na de verkiezingen afziet van één breekpunt, zijn eis om de pensioenleeftijd niet te verhogen, dan wordt hij daarvoor al als een verrader afgeschilderd. Hoever zal Bart Dewever gaan in het verloochenen van zijn principes en van zijn Vlaams-nationalistische overtuiging?
  Het is al begonnen. De NV-A grijpt al terug naar de vijf resoluties van de Vlaamse regering. Van achteruit krabbelen gesproken!
  Op 15 juni 2010 verklaart hij dat hij nog steeds honderd procent achter zijn programma staat en dat het programma van de PS een hele lijst punten bevat waarmee hij het niet eens is.
  Dat hij dat kluwen nu maar ontwart!! Ik heb er weinig vertrouwen in!

  Hoe hebben onze Middelkerkse kandidaten en hun respectieve partijen het er van afgebracht?
  Ziehier de resultaten voor de Kamer, voor de kieskring West-Vlaanderen, kanton Oostende (93.595 kiezers). Jullie zien naast de partij, het aantal behaalde stemmen, in aantal en in percenten.
  In de vierde kolom staat het percent dat de partij haalde in de gehele kieskring. In de laatste kolom staan de rechtstreeks verkozenen en tussen haakjes hun woonplaats)

  VB            7.521      9,6%     9,1%       Peter Logghe (Roeselare)
  LDD         10.078    12,9        7,7         Jean-Marie Dedecker (Oostende)
  O-VLD       9.870    12,6      13,5         Vincent Van Quickenborne (Kortrijk), Sabien Lahaye-Battheu (Poperinge)
  Cd&V        9.357    12,0      23,0          Yves Leterme (Ieper), Nathalie Muylle (Rumbeke), Stefaan De Clerck
                                                                (Kortrijk), Hendrik
  Bogaert (Jabbeke)
  SP-a       15.618    20,0      13,0           Renaat Landuyt (Brugge), Myriam Vanlerberghe (Izegem), Ann Vanheste (De
                                                                        Panne)
  NV-A       18.262    23,4      24,0         Geert Bourgeois (Izegem), Daphné Dumery (Blankenberge), Manu Beuselinck
                                                                       (Oostende), Koenraad Degroote (Wakken)
  Groen       6.208      7,9         6,3          Wouter De Vriendt (Oostende)
  LSP               207     0,3         0,2
  PVDA           645     0,8         0,8
  Vital             395     0,5          0,3
  Blanco en ongeldig 4.674         5,6       6,0

  Voor de kamer telt West-Vlaanderen dus 16 verkozenen. Twee van de vroegere kamerleden, Koen Bultinck (VB) en Luc Goutry (CD&V) werden niet herkozen. Dumery en Beuselinck komen erbij. Ook Pol Van Den Driessche (senator) werd niet verkozen voor de kamer.
  Aangezien Geert Bourgeois Vlaams minister blijft, wordt hij vervangen door Bert Maertens uit Izegem.
  Dedecker blijft verweesd achter in de kamer.
  Suzanne Lacombe-Verbeest stond negende en enige Middelkerkse op een kamerlijst. Zij haalde 2.402 voorkeurstemmen. Een niet onaardig resultaat, gezien het ernstig verlies van het Vlaams Belang in onze provincie.

  Voor de senaat werden twee West-Vlamingen verkozen: Johan Vande Lanotte (SP-a - Oostende) en Sabine de Bethune (CD&V - Marke).
  Geert Lambert (Groen) werd niet verkozen op de groene lijst. Zijn recentste politieke jaren zijn dus allesbehalve zijn succesrijkste geweest.

  Deze toestand zal later nog wijzigingen ondergaan, als de regering gevormd is en bepaalde verkozenen een ministerambt bekleden en vervangen worden door hun opvolgers. Er worden ook nog senatoren gecoöpteerd (NV-A 2, CD&V, SP-a, VB en Open VLD elk één).
  Verder worden ook nog 10 Vlaamse gemeenschapssenatoren aangeduid.(NV-A 3, CD&V elk 2, VB, Groen en Open VLD elk 1). Die krijgen dus een dubbel mandaat: Vlaamse raad en senaat. Wie dat zullen zijn, is nu nog niet bekend.
  Middelkerkenaar Henk Dierendonck stond als lijstduwer op de senaatslijst. Hij behaalde 3105 voorkeurstemmen. Zijn aanplakborden waren nochtans talrijk en duidelijk aanwezig.

  Middelkerke heeft dus nog steeds geen vertegenwoordiger noch op Vlaams noch op federaal niveau.

  We kijken met spanning uit naar de politieke ontwikkelingen in de komende maanden. We moeten binnen zes maanden toch niet opnieuw gaan kiezen, zeker?

  Bron
  http://www.n-va.be/files/default/nva_images/documenten/verkiezingsprogramma%20N-VA%202010.pdf
  http://www.woordhouden.be/?q=node/16 (de vijf Vlaamse resoluties)
  U kan het complete verkiezingsprogramma van de NV-A (in PDF-formaat) hier doorlezen.
  http://verkiezingen2010.belgium.be/nl/

  20-06-2010, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  Archief per week
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!