NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • De zoveelste 'parel' aan de kroon van Middelkerke?
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (19)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  25-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Belang lanceerde in Middelkerke zijn novemberkrant 2011

  Enkele weken geleden verspreidde het Vlaams Belang de regionale novemberkrant 2011, editie Middelkerke.
  Zoals gebruikelijk worden daarin enkele Vlaamse onderwerpen behaald en dat wordt aangevuld met enkele artikeltjes die betrekking hebben op onze gemeente.
  Op mijn blog worden uiteraard enkel deze laatste iets grondiger behandeld. Het zijn vier kleintjes en zoals de vorige keer moet ik weer schrijven dat ze wat dunnetjes uitvallen, in een gemeente waar de projecten waartegen oppositie kan gevoerd worden, nochtans talrijk zijn.
  Een vijfde artikel van de hand van provincieraadslid Jan Lacombe behandelt onder andere de zaak ‘Duinenzicht’ aan de rand en dus kunnen we ook dat artikel als lokaal bestempelen.

  Gaan de ‘Vlaamse’ onderwerpen dan volledig voorbij aan de Middelkerkse leefwereld?
  Helemaal niet!
  We beseffen het nog niet te best maar Dexia-banksters pluimen u’ zal helaas op ons allemaal van toepassing zijn. Welke zijn de gevolgen voor de gemeente na de ‘vereffening’ van de gemeentelijke holding? Ik kom daar later zeker nog uitvoerig op terug.
  Ook de Middelkerkenaar kan de VRT uitzendingen bekijken en beluisteren van de ‘Moslim Televisie en Radio Omroep (MTRO) en mee helpen betalen. Hoeveel, dat vernemen we in het artikel Moslimoproep?
  In ‘Regering-Di Rupo? Vlamingen betalen het gelag!’ worden de redenen aangehaald waarom de Vlaming zich niet kan vinden in het communautair akkoord.
  In ‘Land van melk en honing’ krijgen we een resumé van de waarschuwingen gelanceerd door twee topmagistraten voor de ineenstorting van onze welvaartstaat, onze sociale zekerheid en onze democratie. Hopelijk krijgen ze ongelijk, maar zouden onze toppolitici er niet beter aan doen deze signalen heel ernstig te nemen?
  Van alle ondervraagde zelfstandige ondernemers denkt 28% aan stoppen, 24% zou niet meer starten.” is geen bewering van het Vlaams Belang, maar een bericht uit ‘Het Nieuwsblad’ dat de resultaten overneemt van een onderzoek door Unizo over de administratieve lasten die de zelfstandigen moeten dragen.
  Ik dacht dat alle wegen naar Rome leiden, maar een artikel ‘Alle wegen leiden naar Oostende’ betreft de illegalen die volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Christian Verougstraete zijn stad overspoelen, met overlast en toename van de criminaliteit tot gevolg.
  In een laatste artikel worden de cijfers besproken die (ondertussen ex-)minister Inge Vervotte aan volksvertegenwoordiger Peter Logghe meedeelde over het geweld op de NMBS – treinen. Dat zou namelijk verdubbeld zijn.

  Macht en onmacht van een gemeenteraad
  Gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter Alfons Deley beweert dat onlangs uitgevaardigde decreten van de Vlaamse regering niet leiden tot de beoogde verhoging van de medezeggenschap van de gemeenteraadsleden in het beleid, maar integendeel aan de burgemeester en schepenen de gelegenheid geven de gemeenteraad zo goed als uit te schakelen. Belangrijke punten zouden zelfs niet meer voorgelegd worden aan de raad, maar rechtstreeks beslist worden door het schepencollege of, nog erger, door de burgemeester of de betrokken schepen rechtstreeks.
  Hij betreurt dat de rol van de raad zich enkel nog beperkt tot de goedkeuring van onbelangrijke aankopen, zoals een bureaustoel van 250 euro, of verkeerskegels voor 600 euro.
  Hij geeft dan twee voorbeelden van aankopen die buiten de gemeenteraad doorgedrukt werden. Hij haalt enkel twee bedragen aan: 78.000 euro en 345.000 euro maar een goede verstaander begrijpt dat het gaat over een kunstwerk op de markt in Middelkerke en over de Rommelmolen in Leffinge. Lees verder meer daarover.

  Betutteling of erfgoed
  Het Vlaams belang herhaalt nogmaals dat ze voor een financiële ondersteuning van het erfgoed zijn, maar ze vinden dat de vaststelling dat Middelkerke meer dan 250 waardevolle gebouwen zou tellen, overdreven. Ze beklagen er zich over dat de vertrouwelijke lijst wel kon ingezien worden door de VLD, CD&V en Progressief Kartel om hen de kans te geven hun eigen eigendom ofwel van de lijst te laten schrappen of op de lijst te plaatsen, maar niet door de gewone burger-eigenaar. Een subsidie van 12.000 euro vinden sommige niet te versmaden, hoewel de CD&V, nog steeds volgens het VB, deze zou willen zien verhogen tot 20.000 euro.
  De burger die zou willen weten hoe het met zijn/ haar eigendom staat, kan dit schijnbaar te weten komen door een mailtje te sturen naar delverm@skynet.be.
  Wie dat is en hoe men tot zulke methodes zijn toevlucht moet zoeken, daar heb ik ook het raden naar.

  Grootheidswaanzin en cultuurbarbaren
  Daar slaat de partij echt een open deur in: ‘het geld van anderen uitgeven is niet moeilijk’.
  Volgens het VB is de naam van de kunstenaar (bekend en bevriend?) die het kunstwerk van 78.000 euro voor het marktplein zal produceren, nog steeds niet openbaar gemaakt. Ook is het nog niet bekend wat het zal voorstellen en hoe het er zal uitzien.
  Ook de aankoop van de molen, of liever de ruïne van Leffinge, waarvan de eerste schepen mede-eigenares was, is nog niet verteerd. Volgens het VB zou het aankoopbedrag van 345.000 euro (292.500 euro volgens ‘Het Nieuwsblad’) verborgen geweest zijn in een budgetwijziging, buiten de gemeenteraad om.
  Als dat klopt en als het VB vindt dat er iets onkatholiek of onwettig gebeurd is, dan moeten ze maar klacht indienen, vind ik.
  Blijft natuurlijk dat het hier gaat over een onwezenlijk hoog bedrag voor een ‘kunstwerk’ (molen) waarmee eigenlijk niemand weet wat aan te vangen. Als daar straks ook nog restauratiekosten bijkomen, dan stijgt die aankoop fel boven het ontoelaatbare uit. Als men er enkel vergaderzaaltjes wil inrichten, dan had men die ook kunnen vinden voor minder geld.
  In ‘Het Nieuwsblad’ van december 2011 stond daarover wat meer uitleg van schepen Dejonghe: 'We zullen beginnen met de herstelling van de daken en we voorzien ook 30.000 euro voor de opmaak van een ontwerp tot restauratie en herinrichting. De molenromp is in slechte staat en moet ook dringend aangepakt worden. Ik ben blij dat we daar binnen afzienbare tijd eindelijk werk van zullen kunnen maken. We kunnen gelukkig rekenen op overheidstoelagen. Er komen trouwens nog onderhandelingen met de Vlaamse dienst Onroerend Erfgoed. Het woonhuis is het enige deel van de site dat geen beschermd monument is, maar wel deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht. Wat er precies zal komen, is nog niet geweten, want het is onze bedoeling om daarbij de bevolking te betrekken.”

  De kunstminnende belastingbetaler zou bovendien ook nog onderstaand kunstwerk op zijn schotel krijgen, voor de luttele prijs van 27.000 euro.

  Volgens het VB werd onlangs een kunstwerk dat ooit 20.000 euro gekost heeft, weggesmeten.

  In het kader van openbaarheid van bestuur heb ik aan de gemeente enkele vragen gesteld om meer duidelijkheid over al die kunstwerken te krijgen. De secretaris bezorgde mij de gevraagde informatie, waarvoor mijn dank.
  Op het Marktplein wordt het kunstwerk ‘Transcendente Metamorfose’ van Raoul Servais geplaatst. Lees hiervoor maar wat ik daarover schrijf in mijn artikel over het vernieuwde marktplein van volgende week.
  Er zijn geen plannen om een kunstwerk te plaatsen op het Arthur Meynneplein en er heeft er ook nooit één gestaan. De twee parasols werden weggenomen bij de renovatie van het plein. Deze constructies dienden oorspronkelijk als overkapping van de speelkoer in een gemeenteschool en werden gerecupereerd toen ze daar overbodig geworden waren. Het betreft dus recuperatiemateriaal waaraan geen kostprijs verbonden is.
  Op het pleintje tegenover de gemeenteschool van Westende wordt een zeilstructuur geplaatst. Dit is eigenlijk een tent die het jaar rond kan blijven buiten staan en die dienst zal doen als overkapping bij evenementen, picknickruimte… De kostprijs hiervoor bedraagt 27.104 euro. Aangezien de gemeente geen kunstenaar vermeldt, neem ik aan dat dit een ambachtelijk werk is.
  Ik kan het Vlaams Belang enkel maar aanraden in de toekomst de juiste gegevens in te winnen. Het kan natuurlijk altijd dat die dan nog in tegenspraak zijn met die van de gemeente.

  Gemeentelijke financiën: een drama dreigt, door ere-volksvertegenwoordiger Koen Bultinck
  Het artikel gaat wel niet specifiek over Middelkerke, maar over de financiële toekomst van alle Vlaamse gemeenten en dus ook over de onze.
  Bultinck ziet die niet rooskleurig in. Hoe kan het ook anders? Vooreerst de pensioenen van de ambtenaren. Ze betalen ze nu al maar straks ook extra bijdragen omdat de rijkskas kas bijna leeg is, door de vergrijzing en het dalend aantal statutairen. De financiering van de pensioenlast voor het benoemd personeel steunt hoofdzakelijk op de opbrengst van de werkgeversbijdragen berekend op de loonmassa van de benoemde personeelsleden aangesloten bij het pensioenfonds gedurende het lopende jaar.
  Sedert de jaren 80 en ingevolge de financiële moeilijkheden van de gemeenten nam men steeds meer zijn toevlucht tot de contractuele tewerkstelling. Maar, hoe meer statutairen en hoe minder benoemden, hoe hoger de bijdragen.
  Dat verklaart waarom het bijdragepercentage voor het gemeenschappelijk pensioenstelsel is gestegen van 16 % in 1982, tot 27,5 % in 2002 en tot 32% in 2011.
  Hij voorziet ook een probleem door de vermindering van de inkomsten door de aanvullende personenbelasting. Misschien is dat wel niet van toepassing op ons aangezien men hier van plan is (nog steeds??) het tarief te verlagen en aangezien er reeds drie kustgemeenten zijn (De Panne, Knokke-Heist en Koksijde) die deze belasting niet meer heffen.
  De tweede verblijvers zullen het wel betalen!

  Uit de provincieraad door Jan Lacombe
  De oprichting van een jeugdvormingscentrum, meer bepaald in ‘Duinenzicht’ in Westende is al meer dan tien jaar een stokpaardje van provincieraadslid Jan Lacombe.
  Hij heeft namelijk al die tijd gevonden dat het ex- ‘Ons Rustoord’ daarvoor uiterst geschikt zou geweest zijn. Nu is het te laat natuurlijk. De site en de gebouwen werden aangekocht door de vastgoedmakelaar ‘Twin Properties’ en liggen er al een tijd verlaten bij.
  Lacombe zegt ook, en dat is voor mij nieuw, dat de ‘Industrie Hôtelière’ nu een vergunning aangevraagd heeft om de nog rechtstaande gebouwen te slopen. Naar verluidt zou het schepencollege die vergunning niet toekennen zolang niet geweten is wat er met het terrein zal gebeuren.

  Bron
  http://binnenland.vlaanderen.be/index.php?q=regelgeving/wetgeving.htm

  25-12-2011, 10:06 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  Archief per week
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!