NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • kerstsfeer
 • lichtbal
 • lichtjes
 • vink
 • vroeger
 • roosje
 • kasteel
 • vink
 • terras
 • toekomst
 • kasteel
 • amaryllis
 • manipulatie
 • staartmees
 • amaryllis
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonnestraal
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een zonnestraal van gisteren
  Vastgelegd voor vandaag en morgen
  Heb nooit geen zorgen voor morgen...
  Maar als je een dagje bent weggeweest
  Is het de dag er na beslist geen feest
  Want het werk gaat gewoon weer door
  Dan is er even weinig tijd
  Maar daarna is er weer zonnigheid

  31-08-2005 om 17:22 geschreven door Liesbeth


  30-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boot
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ja, en als je dan moet wachten voor de boot
  en nog helemaal terug moet dan is het laat....

  30-08-2005 om 21:25 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brug
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag even in Mannheim geweest
  De brug ging open, dus even een fototje maken

  30-08-2005 om 21:24 geschreven door Liesbeth


  29-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Poldergezicht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nog een weg met wat bomen

  29-08-2005 om 21:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Poldergezicht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Even een uurtje polder met wei, bomen en water

  29-08-2005 om 21:47 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paddestoel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Aan de voet van een boom op het mos
  staat een leuke gekartelde paddestoel

  29-08-2005 om 17:00 geschreven door Liesbeth


  28-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paddestoel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Twee kleintjes

  28-08-2005 om 19:34 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paddestoel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ze zijn er weer volop de paddestoelen

  28-08-2005 om 19:31 geschreven door Liesbeth


  27-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Omdat het vandaag feest is
  is er ook een glaasje wijn
  Dat kan in sommige gevallen
  heel gezellig zijn.


  27-08-2005 om 22:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonnebloem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vandaag is het feest van de zon en de bloem
  Mattheüs 24:32 t/m 35
  Zacharia 8

  27-08-2005 om 11:09 geschreven door Liesbeth


  26-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lantaarn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zo'n lantaarn is ook een mooi gezicht
  Op dat groen geeft dat blauw een prachtig licht
  Veel wordt aan dit schoons voorbij gegaan
  Maar fotografen blijven er een poos voor stilstaan
  Om het maar te kunnen vangen
  Dat is telkens hun grote verlangen
  Om zo één te kunnen zijn met de natuur
  Een schepping die elk uur te bewonderen is
  Maar de chaotische mens maakt het tot een woestenis
  Overal moest in Nederland alles op de schop
  En wat geeft het niet een grote financiële strop
  Alles moet kunnen....aanleg van spoorlijnen
  Huizen en natuur moeten daarvoor verdwijnen
  En de natuurliefhebber maar kwijnen
  Alles voor geld, eigen ik en eer
  Maar dat doet de Schepper van dit alles, veel zeer!!
  Daarom ontbrandt op alle gebied zijn toorn!
  En krijgen we wateroverlast en modderstromen
  En zo ontwortelen er ook nog veel bomen
  Dat is iets waar een mens niet van wil dromen
  De mens graaft letterlijk en figuurlijk zijn eigen ondergang
  En al zien ze het, ze worden nog niet bang
  Ze gaan door met eigen ik en genot
  Zo zondigen ze steeds tegen het grote gebod
  Heb God lief boven alles
  en je naaste als jezelf
  Wie het goede heeft bewaard
  Ontvangt een goed loon en wordt
  door de Schepper zelf gespaard
  Is deze Schepper niet alle hulde waard?
  Dat Hij nog over deze wereld waakt!
  Want Hij is niets aan ons verplicht
  Maar Hij is voor zijn lieve Zoon gezwicht
  De grote medelijdende Hogepriester
  Dat maakt juist al het kwaad nog triester
  Aan de Drie Enige God zij al de eer
  Keer heel snel weder Heer!
  Amen, ja amen.....  26-08-2005 om 12:08 geschreven door Liesbeth


  25-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlinder
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een dagpauwoog gevangen
  Dat was mijn verlangen
  Ik kreeg ze maar niet te pakken
  Maar ik liet de moed niet zakken
  Nu zet ik haar nog even op mijn blog
  Het is nog niet al te laat, dus het kan nog

  25-08-2005 om 22:43 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bloemetje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zomaar een bloemetje van een aardappelplant

  25-08-2005 om 11:36 geschreven door Liesbeth


  24-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klompen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Deze klompen zijn bijna versleten
  Omdat de vrouw ervan veel moest weten
  Ze hebben veel gelopen tussen de koeien
  Tussen koeien die steeds loeiden
  Maar het waren koeien die steeds alles verknoeiden
  En zo kwam de boerin in de boeien
  Ze wilden niets eten wat goed voor hen was
  En nu zijn ze als het gras
  Het gras is aan het verdor'
  Hun leven vergaat nu als een versleten lor
  Maar bij klompen hoort ook een timmerman
  Die alles door het geboeide goed moest gaan maken
  Opdat er weer een volk komt dat tot God kan genaken
  Maar dan wel zonder boeien
  Zodat zij vreugdevol kunnen loeien
  En roepen, het is een God die mij onverdiend bemind
  Zo zijn de nieuwe kinderen allen eensgezind

  Handelingen 26:29   

  24-08-2005 om 11:06 geschreven door Liesbeth


  23-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schapen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Jesaja 65:10
  Saron zal tot een weide voor schapen worden
  en het dal Achor tot een ligplaats voor runderen,
  voor mijn volk dat Mij zoekt.

  23-08-2005 om 19:37 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boerderij
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op de boerderij daar heeft
  de boerin het naar haar zin
  Zij ziet vanuit het raam
  bomen en koeien staan
  De vink zingt een mooi lied
  waar zij in stilte van geniet
  Zo zit zij stillekens achter het gespin
  En breidt ze een gedicht voor het gewin
  De milde regen geeft haar zegen,
  het leidt naar twee wegen!
  De ene is breed en de andere smal!
  Op de brede weg komt men ten val
  Wie wijs is, heeft het leren verstaan!
  Om niet op de weg van het verderf verder te gaan
  Die kiest voor de mooie smalle weg
  Met aan het einde de enge poort!
  Waarvan na kloppen de deur geopend wordt
  Men denkt soms aan iets zieligs,
  maar dat wordt verteld als men zielig is
  Het is een waar genot...
  om door de Deur der schapen in te gaan
  Daar schijnt geen zon en geen maan
  Daar krijgt men een ruimtelijk gezicht
  van het ware eeuwige Licht
  Wie in het verleden hier niet voor is gezwicht,
  krijgt nimmer dat mooie gezicht...
  Voor die blijft het eeuwig duister
  Want de tijd is nu voorbij
  Alles op aarde heeft een bestemde tijd
  Vroeg of laat komt de werkelijkheid!
  Ja, en dan hebben ze voor eeuwig spijt!
  Had ik maar niet zo dom geweest
  dan was het nu voor eeuwig feest.

  Mattheus 7


  23-08-2005 om 10:51 geschreven door Liesbeth


  22-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schapen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op de mooie stille heide
  Dicht bij het prachtige bos
  Grazen de schapen blij en los
  Mijn schapen lopen ook los en vrij
  Maar daarmee ben ik niet blij
  Zij moeten weer terug naar hun stal
  Daar kunnen zij goed voedsel eten
  En komen ze meer over hun herder te weten
  Nu eten ze alles en dat is verkeerd
  Zo hebben ze veel verkeerde dingen geleerd
  De leugenaar/verrader heeft alles verwoest
  Omdat ze de hele wereld hebben moest
  De duivel probeert alles te verderven
  Maar de echte schapen zullen het Koninkrijk Gods beërven
  Alles staat vermeld in het Grote Woord
  Maar ik heb het ook zelf uit Zijn mond gehoord
  Hij is de grote Koning
  En bij Hem is mijn heerlijke woning
  Alles wat je van en door Hem hebt geleerd
  Daarmee gaat het nooit echt verkeerd
  Al moet je heel wat zwoegen
  Dat doe je dan wel met een groot genoegen
  Want hij werkt immers ook altijd
  Opdat hij een ieder die in Hem gelooft
  Voor tijd en eeuwigheid van de boze bevrijdt

  Lucas 12

  22-08-2005 om 10:36 geschreven door Liesbeth


  21-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ochtendgloren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op een nevelige vroege morgen
  ging ik op weg naar een nieuw ochtendgloren
  Op de heide aangkomen
  zag ik het gezicht van mijn dromen
  Er was een spel van licht en bomen
  Na wat wachten was bij de achterste
  bomen een lichtend geel ontstaan
  Ik ging nog wat dichter bij de bomen staan
  Met de andere bomen vormde ze zo samen een geheel
  Het was een sluier van onuitsprekelijk mooi licht
  en gaf aan mij een prachtig gezicht
  Droomde daar wat in mijn eentje
  en ging zo van het ene op het andere beentje
  Ik genoot zo van dit morgenspel
  Knipte vele malen met de camere heel snel
  Want zo's lieflijk nevelig tafereel
  zie je niet al teveel...
  Na ruim een half uur was er niets meer
  te zien van de dit mooie ochtendvuur
  Heel gelukkig met al mijn digitale beelden
  van de nevel en de opkomende zon
  Stapte ik weer naar mijn huisje
  waar ik mijn geluk niet op kon

  21-08-2005 om 11:58 geschreven door Liesbeth


  20-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Landschap
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De grote stille heide staat volop in bloei
  Daar te vertoeven is een waar genoegen
  Daar hoef je niet te zwoegen
  Je mag er zomaar van genieten
  Ook van gewone uitstekende grasprieten
  Daar even één zijn met de natuur
  Zomaar in een rustig uur
  De insecten fladderen voorbij
  Dat maakt een mens stil en blij
  Zomaar wat vakantiegedachten
  Na veertien dagen en nachten  20-08-2005 om 16:46 geschreven door Liesbeth


  05-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zomaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Tot na het zwemmen...

  05-08-2005 om 11:04 geschreven door Liesbeth


  04-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dorst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Als men dorst heeft drinkt men graag....
  En omdat ik even met vakantie laat ik dit nog achter
  Uitnodiging tot heil des Heren
  Jesaja 55 en Openbaring 22:17
  Het voorbeeld hiernaast geeft een klein beetje aan
  hoeveel er van is.

  04-08-2005 om 20:57 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rode roos
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Christus ook wel de roos van Saron genoemd
  Heeft met zijn kruisverdiensten het mensdom gezoend
  Hoe hij daar eenzaam in de hof van Gethsemané leed
  Dit voor alle mensen van de wereld deed
  Rood is de kleur van het bloed
  De droppels regen zijn als het zweet
  Dat door de angst van de hel over zijn aangezicht gleed
  Hoe Hij dieper dan diep moest lijden
  Om het mensdom van de eeuwige dood te bevrijden
  Hoe Hij bad in grote smart
  Voor de zonde van elk menselijke hart
  Hij heeft niemand overgeslagen
  Maar er was er één die Hij niet heeft kunnen behagen
  Die leefde van het kwade
  En die heeft Hem uiteindelijk verraden!

  Het Hogepriesterlijk gebed
  Johannes 17

  04-08-2005 om 16:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrucht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De vrucht van de rechtvaardiging
  Romeinen 5 de troost na Genesis 3 2:7
  En 1 Korinthe 15  de opstanding

  04-08-2005 om 09:26 geschreven door Liesbeth


  03-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het nieuwe leven, hemel en aarde
  1 Kolossenzen 3

  03-08-2005 om 17:16 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Troost
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het hart met een traan...
  Johannes 16

  03-08-2005 om 06:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vruchten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De ware wijnstok
  Johannes 15

  03-08-2005 om 06:28 geschreven door Liesbeth


  02-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Steen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De steen uit Sion
  Romeinen 9 in het bijzonder vanaf 30 t/m 33.
  Handelingen 7:54 t/m 60
  Handelingen 8 Het evangelie in Samaria

  02-08-2005 om 19:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gesprek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het gesprek met Nicodemus
  Johannes 3
  Het gesprek met de Samaritaansevrouw
  Johannes 4

  02-08-2005 om 09:40 geschreven door Liesbeth


  01-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeente
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het leven van de gemeente
  Handelingen 2:37 t/m 47
  en hoofstuk 4:32 t/m 37

  01-08-2005 om 11:02 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!