NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wankelen
  Wankelen
   
  Alles is aan het wankelen
  Nergens is nog houvast
  Het leven heeft zelfs geen strohalm meer
  Het verderf gaat op grote schaal voort
  Er is niets anders dan moord en doodslag
  Mensen hebben nog weinig liefde
  Door een poort gaan is nauw
  Voor velen is er alleen kou
  De geest of ziel voelt zich verlaten
  Het egoïsme gaat voort op grote schaal
  En de mens heeft nog weinig idee
  in een goed verhaal!
  Men wil nog geloven dat sport en vermaak
  Het leven geeft waar het om vraagt
  Dit alles wordt nagejaagd
  Omdat men zich niet in alle ernst afvraagt
  Wat heeft dit alles in mijn leven te zeggen
  Glorie is wel leuk en aardig
  Maar soms is de mens daarom
  ook eigenaardig of boosaardig
  De mens jaagt alleen de wind na
  En dan sta je verder met lege handen
  En alles wat je ziet zijn donkere wanden
  Er is geen hand voor ogen te zien
  Zonder de vervulling van de geest
  Is het leven geen waar feest
  En dan wordt er niet het feestgedruis bedoeld
  Want daar raak je van onderkoeld
  Maar een feest om met zware zaken te
  kunnen leven
  Maar de mens wil niets geen zwaars
  Hierin is het gelegen
  En zo komt de mens voor Pinksteren
  zichzelf tegen!

  31-05-2017 om 22:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.aap

  Wel bijzonder die apenwereld


  31-05-2017 om 22:02 geschreven door Liesbeth


  30-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.jasmijn

  Jasmijn in volle bloei


  30-05-2017 om 08:16 geschreven door Liesbeth


  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mus
  Waar eten is daar zijn ook mussen...
  op een hek even wat rondkijken


  29-05-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  28-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.volheden
  Volheden
   
  De volheden van de tijd
  Tijd in tijd
  Tijden kunnen lang duren
  Maar als de tijden je zijn geopenbaard
  Dan is de Schepper hulde waard
  Overal is of staat een tijd voor
  Maar als Hij in Zijn weg spreekt
  Dan weet je dat Hij van het begin
  Alles van je wist en weet!
  Hij heeft alles zo bestuurd
  Soms sprak je terwijl je zelf
  Iets anders wilde zeggen
  Hij legt de woorden dan in je mond!
  Want Hij is de bestierder van je lot!
  Nu na acht en twintig jaar apostelschap
  of anders gezegd vier volheden
  En dat leven was niet altijd een grap
  Maar een niet te verteren hap
  Door beesten je opgediend
  Terwijl zij straf hadden verdiend
  Maar je straf ontloop je nimmer
  Ook al duurt het misschien lang
  Eens is het gedaan met die beesten
  Die altijd maar op een onjuiste
  manier waren aan het feesten
  En Zijn Naam daarvoor gebruikten
  Vandaag is het weeszondag
  Een dag tussen hemelvaart en Pinksteren
  Het feest waar we nu naar uitkijken
  Omdat het de mens zal verrijken!
  Wanneer de Geest zich zal openbaren
  Bij degene die Hij heeft willen bewaren
  Soms zijn er ook na praters
  Die willen graag een duit in het zakje doen
  Maar daar moet men niet naar luisteren
  Hij komt in het suizen van de wind
  Bij hen die Hij is welgezind!
  Spreuken 28
  Zegen der vroomheid:
  ellende der goddeloosheid
   
   
   
   
   
   

  28-05-2017 om 21:37 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schip
  Eén van de grootste containerschepen ter wereld
  De containers werden gevuld met goederen...
  Liefde wordt niet in containers gestopt
  Liefde moet uit het menselijk wezen zelf komen!
  Maar het zou een hele vooruitgang zijn
  als het mensdom net zoveel inhoud
  zou hebben als de containers!
  Dan waren er geen oorlogen enz.


  28-05-2017 om 09:35 geschreven door Liesbeth


  27-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bambi

  Bambi


  27-05-2017 om 08:58 geschreven door Liesbeth


  26-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verharding
  Verharding
   
  Hoe de verharding is toegeslagen
  Je ziet het openbaar komen in deze dagen
  In dagen van een formatie
  Maar er is weinig of geen spatie
  Als je er mee kennis maakt
  Is het niet te verdragen
  Je begrijpt zo’n mens niet
  Maar ja, het zij zo
  Verhard omdat men als “moordenaar”
  functioneert
  En men eigen gedachten steeds hanteert
  Je wenst niet voor iets of iemand te buigen
  En zeker niet als er een man steeds wil getuigen
  Die zomaar niet buigt voor de verharding
  Is een euthanasiewet of weet ik wat dan verharding?
  Men vindt zichzelf een goed en sociaalwezen
  Om een ander uit zijn of haar lijden te verlossen
  Of het opleggen van donorwetten
  Hier zie je de mens als een god
  En dat leidt tot
  Tot onaangename verrassingen
  Gelukkig staan er ook nog andere
  mensen aan de goede kant
  Maar zo zijn we wel belandt
  In een grote verdeeldheid
  Die ongekend is voor vele mensen!
  Iedereen heeft zo zijn wensen
  Maar dat dit alles leidt tot
  geen samengaan
  Dat is voor velen toch wel
  onaangenaam!

  26-05-2017 om 22:59 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kop

  Mooi kopje


  26-05-2017 om 21:40 geschreven door Liesbeth


  25-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schip
  Reuze schip was nu op werkbezoek
  de plek was leeg


  25-05-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  24-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molen

  De molen bij Ooievaarsdorp


  24-05-2017 om 09:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.afgronden
  Afgronden
   
  Zo vlak voor Hemelvaartsdag
  zie je de open afgronden
  Formatie loopt vast
  Dat komt door zo’n veranderde kwast
  Waar de dood is ingetreden
  Dus wil men Hemelvaartsdag ook
  zien weggesneden uit het rijtje
  christelijke feestdagen
  Hierin hebben afgevoerde zielen nu behagen
  Hebben alleen de dood voor ogen
  Zij willen alles wegvagen
  Wat hun nog even doet denken
  aan Hem die eens behagen in
  de mensheid had
  De vorst der duisternis heeft niets
  met het ware leven
  Het leven door Hem in de ziel gegeven
  De dood speelde ook over zee ernstig af
  Ook daar wordt de mensheid diep geraakt
  Maar er is nog gezond verstand dat
  zegt dat het ziekmakende mensen zijn
  Die tot deze daden overgaan
  Maar het is niet ziekmakend
  Het is nog erger
  Het zijn ook verworpen zielen
  Die voor niets en niemand zullen knielen
  Of anders gezegd zullen buigen
  Ze zijn bezig de samenleving in
  deze wereld af te tuigen
  Maar daar doen de “onschuldige" ook aan mee
  Want door al die festiviteiten komt ook een wee
  Het is allemaal het wereldse deel of geheel
  Waar men nog in op doet gaan!
  Men moet iets hebben om naartoe te leven
  En dat kunnen ook concerten geven
  Maar de plaats waar vrede in de ziel wordt gegeven
  Dat is een andere plaats
  Dat is een plaats waar je stil gaat denken
  En dat is geen plaats waar veel rumoer is
  Over wat God je met Hemelvaartsdag gaat schenken
  Niet dat je dan op gaat stijgen
  Maar je ziel wordt opgenomen!
  Zodat je naar het Vaderhuis gaat verhuizen!
  Wat een machtig en geweldig geestelijk feest
  Eerst te worden opgenomen
  En daarna met je Schepper dit te mogen beleven
  En waar je dan voor eeuwig mag leven
  Maar de dood is ter helle gevaren
  Daar kan men niets meer bewaren
  Alleen bespeel je dodemanssnaren
  En wil je alles de afgrond in jagen
  Daarin heeft de koud geworden mens
  alleen nog behagen
  En men ziet het in deze dagen
  Alles is in rep en roer
  Want de duivel stond al jaar
  in jaar uit aan het roer!
  Maar hij is wel sterk
  Maar er is er Eén die is machtiger
  En uit Hem komen de krachten
  Want die Hem verwachten
  Zullen de krachten vernieuwen
  Zij zullen opvaren met vleugelen
  Gelijk de arenden zullen zij lopen
  Zij zullen wandelen en niet mat worden!
  Dit is het eeuwige leven
  Dat met Hemelvaart wordt gegeven!
  Jesaja 40:12-31
  Er boven staat:
  God alleen is machtig!
   
   
   
   

  24-05-2017 om 09:31 geschreven door Liesbeth


  23-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemen

  Lentebloemen


  23-05-2017 om 22:38 geschreven door Liesbeth


  22-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verbond
  Verbond
   
  Christus de Middelaar
  van een nieuw en eeuwig verbond
  Als Hij zegt: Een nieuw verbond zo heeft
  Hij het eerste oud gemaakt
  Dat nu oud gemaakt is en verouderd,
  is nabij de verdwijning
  Daarom was en is Zijn offer volmaakt
  Hij is de Enige Redder
  Wie doet alsof hij of zij dit denkt waar te maken
  Die heeft met leugens te maken
  Sommige mensen denken dat met het vlees te doen
  Weer een ander denkt dat met geld alles te koop is
  Maar niet is minder waar
  Als het gaat om de ziel
  Dan wordt dit in het onzichtbare tot stand gebracht
  En er is geen aanzien van het persoon
  Ook mensen die een ernstig kwalijk verleden
  hebben, die kunnen in deze Middelaar zalig worden
  We naderen nu Hemelvaartsdag
  De dag waar Hij alles ging achterlaten
  Om in de stilte van een nieuw hart
  neder te dalen met Pinksteren
  Hoewel de Geest ook een vlam vuur kan zijn
  Maar dat is wanneer Hij je heeft afgewezen
  In Zijn koninkrijk moet alles volmaakt wezen
  Daar zijn geen zonden en verdriet
  Hoewel de vijand ook wel snel toeschiet
  Om een gereinigd hart weer smerig te maken
  Omdat men de schoonheid van de
  Zaligmaker denkt ongedaan te maken
  Maar in Hem ben je altijd rein
  Ook al wekt men de schijn
  Dat er een vuilak over straat gaat
  Maar dat is het leven van een geloofsfanaat!
  Daar was en is geen dageraad!
   
  Hebreeën 8 en 9
   
   
   
   
   
   
   

  22-05-2017 om 21:17 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ganzen

  Vliegen boven de natuur


  22-05-2017 om 07:47 geschreven door Liesbeth


  21-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloempjes

  Bloempjes met macrolens


  21-05-2017 om 21:22 geschreven door Liesbeth


  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wonen

  Wonen in een omgebouwde molen


  20-05-2017 om 22:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.grote
  Grote…
   
  De groten der aarde
  Als je goed kijkt
  Dan zie je wat zij baarden
  Zijn baarden de pestilentiën
  President Trump
  Op bezoek in Saoedie Arabië
  Hij zegt, ze hebben mij goed ontvangen
  Ja, ze hebben dezelfde belangen
  En dat is de handelsgeest
  Er worden wapens verkocht
  En ga zo maar door
  Je ziet dat niemand vies is van geld
  Ook als het gaat om geweld
  En als je alle berichten hoort of volgt
  Dan is er geen grote beter dan de andere
  Je ziet ze met gemak over de mindere wandelen
  Als het maar geld in de la brengt
  Ze leven een lekker leven
  En het is hun om het even
  Wie er wel of niet normaal kan leven
  Ze zijn zover boven het gewone uitgestegen
  Dat ze geen raakvlakken vertonen
  En onder deze grote heb je ook uitzonderingen
  Maar die bevestigen dan weer de regel
  En hoe broos en kort is niet het leven
  Men doet of men eeuwig op de aarde zal leven
  Men vindt zichzelf belangrijk
  Want ze zijn erg rijk!
  En dan doe je wat je wilt
  Er zijn weinigen die iets goeds voeren in het schild
  Veel groten zijn verderfelijk bezig
  En ze zijn eigenlijk geheel afwezig
  Ze maken er een rotsooi van
  De oorlogen vliegen of vlogen uit de pan
  Welk mens snapt er nog niets van!
  Wat zijn die grote eigenlijk allemaal klein
  Ze spelen als kinderen in het woud
  Ze hebben vanwege hun positie het
  ook niet koud
  En ze hebben het ook helemaal
  niet benauwd
   

  20-05-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  19-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rechtsstaat
  Rechtsstaat
   
  De rechtsstaat is aan het wankelen
  Hoever het zo heeft kunnen komen
  Daarover hoef je niet lang te dromen
  En dromen kunnen ook bedrog zijn
  Maar nu zijn we aan de rand van het ravijn
  Als de hoofddoekjes gaan doordringen
  in onze maatschappij
  Wie zijn geloof wil belijden
  Hoeft niet met een doekje via het
  openbaar gezag te gaan bevrijden
  Sinds de multiculturele samenleving
  Dringen zich steeds meer andere gewoontes
  aan ons op
  De vrijheid van het geloof in Christus
  is niet dat we de wetten op gaan leggen
  Maar in vrijheid wordt het kwaad in
  de wet geopenbaard
  En dat zijn de tien geboden
  Het gezag is allang geen gezag meer
  De criminaliteit werd en wordt
  steeds meer uitgevoerd
  Omdat men is afgehoereerd
  Dien geen goden nevens Mij
  En in Hem ben je alleen maar vrij
  Andere goden hebben verkeerde geboden
  En een discussie leidt tot niets
  Want ze leggen gewoon hun dictatoriale wil op!
  Lang geleden aan de lijve ondervonden
  En zo is straks de rechtsstaat een volkomen kwaad
  Waar men met man en macht en dictatoriale daad
  de mensheid probeert om te turnen
  Wie dit allemaal heeft binnengehaald
  Is al vroeg in het leven afgedwaald
  En soms zijn ze al uit het leven weggenomen!
  Zo hebben we loon naar werken ontvangen
  Wil je niet God in Christus gehoorzamen
  Dan zullen andere volken wel je
  land in bezit nemen!
  Waarom grijpt God niet in?
  Dat is steeds weer een vraag
  Ook misschien vandaag!
  Dat is omdat men niet wil luisteren
  En wie niet horen wil moet voelen
  En zo bereikt het volkomen
  kwaad zijn doelen!
  De sterke verdeeldheid in de politiek
  Maakte dit land doodziek!
  Het had en heeft een uitgeschakeld
  motoriek
   
   
   
   
   
   
   
   

  19-05-2017 om 21:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloempje

  Macro opname klein bloempje


  19-05-2017 om 21:50 geschreven door Liesbeth


  18-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waarom
  Waarom?
   
  Waarom is alles zoals het is of het was?
  Daarom kwam Jezus in deze wereld
  Want mensen spreken maar weten
  niet waar ze het over hebben
  Jezus is tot een oordeel gekomen
  Om blinden ziende te maken
  De blindgeborene werd genezen
  Omdat Jezus tot hem sprak
  Zo kon hij geloven dat Jezus het was
  Hij kwam om ogen te openen
  Maar de farizeeën werden innerlijk boos
  En ze vroegen zijn wij dan blind?
  Indien gij blind waart zo zou u geen
  zonde hebben
  Maar zegt u, wij zien
  Dan blijft u in de zonde
  Alleen Jezus kan een blinde ziende maken
  En een dove doen horen!
  En dan lees je over belevingen van jongeren
  Mensen spreken niet meer bevindelijk
  Maar men weet het al uit zichzelf
  Er is geen Jezus aan te pas gekomen!
  Het geloof is wel uit het gehoor
  Maar Jezus is degene die onderwijst
  En niet de mens zelf
  Men wil ook niets van kastijdingen weten
  Maar Hij kastijdt degene die Hij liefheeft
  Om ze op Zijn weg te brengen
  Het is niet zo dat als je jong bent het
  anders zal beleven dan een oudere
  Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk
  Wie kiest de welgebaande wegen!
  Alles gaat door Woord en Geest
  Maar het is wel Zijn feest
  Zodat Hij de mens in liefde op laat
  groeien en bloeien
  Zodat je gaat huppelen van zielevreugd!
  Maar dat is niet zo als mensen het bedenken!
  Anders stopt Hij met het heil te schenken
  Weer een voorbeeld in deze slechte wereld
  Waar iedereen leeft volgens eigen inzichten
  Soms ook nog onmenselijk!
  Het is goed om hoofdstuk negen
  van het boek Johannes eens doordringend te lezen
  Daar wordt men op Gods werk gewezen!
  Niets uit ons maar alles uit Hem!
   

  18-05-2017 om 19:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemetjes

  Bloemetjes uit boeket


  18-05-2017 om 09:24 geschreven door Liesbeth


  17-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bouwen
  Bouwen
   
  Waar bouwt u aan?
  Aan uw levenshuis of u tijdelijke huis!
  Een tijdelijk huis is een goed onderkomen
  Maar het moet je niet in de ban houden
  Om er aan te blijven werken
  Onderhoud is wel nodig
  Is ook niet overbodig
  Maar het levenshuis dat is
  een huis met een eeuwige bestemming
  Soms komen er muizen die alles opeten
  of er woont veel luis
  En dan groeit alles dicht
  Als men zich op het gemak richt
  Zo’n huis bouwen kost je alles
  Dat is een huis waar je standvastig
  in moet wonen
  En je moet niet van afgoden dromen
  Want dan gaat het huis failliet
  Zonder dat je het ziet
  En ineens is er niets meer over
  Dan is het huis op zandgrond gebouwd
  En komt er een storm dan krijg je
  het wel benauwd
  Maar er is geen behoud!
  Alles wordt weggevaagd
  En dan beleef je nimmer de dageraad!
  Weggezonken in de diepte
  Waar de storm je in kiepte
  Geen hand meer voor ogen te zien
  Geen Redder die je nog komt redden!
  En zo gaat het leven verder
  Alles mooi voor gewone ogen
  Maar nimmer zijn er regenbogen
  En je komt nimmer in het Hoge!
  Waar het Vaderhuis mensen laat wonen
  Die niet droomde van de afgoden!
  En niet achterom bleven kijken
  Nee, die gingen hun blik verrijken!
  En ze leven als dijken
  Al gaat de storm nog zo hoog
  Ze werden en worden gered
  Door Hem die hen in Zijn
  handpalmen heeft gezet!
  Jesaja 49:16
   
   

  17-05-2017 om 20:54 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mest
  Mest
   
  Wat is nu mest
  Nou dat is eigenlijk opgevangen
  dierenstront
  De mens wordt ook soms drek
  Men had geen goed bestek
  Een architectonisch bestek
  bedoel ik hiermee
  Men ontvangt geen zegen
  Men ging of gaat op verkeerde wegen
  En zo komt de pestilentie openbaar
  Men bouwt op eigen gedachten
  En dan ben je niet meer bij machte
  Om alles wat tot drek is geworden
  Weer te ordenen
  Men hanteert alles wat die of gene bedenkt
  Men heeft alles tot verval gebracht
  Kijk maar naar alle landen
  Ook hier is alles bezig te stranden
  Juist misschien wel hier
  Want men hield van de leugen
  En mensen die niet deugen
  Die leven elke moment van de leugen
  Of ze doen aan verdraaiingen
  De formatie is geklapt
  Omdat men alles aan hun laars hebben gelapt
  Men doet reuze gewichtig
  Maar het heeft niets om het lijf
  De hersenen zijn al lang stijf
  Zo komt er geen beweging in
  En het land brengt geen inkomsten meer
  Inkomsten van positieve zaken
  Die het hart nog raken
  Het gaat alleen maar over knaken!
  Hierover roept men van de daken
  De economie is weer op gang gekomen
  Totdat er weer iemand komt die alles af zal romen
  Men is dood als een pier
  Zo gaat men op in eigen plezier
  Wat dit of dat ook moge wezen
  De afgrond zijn we genaderd
  God heeft een twist met alle volken
  Zijn zwaard is dronken
  En als je dit al in het klein hebt meegemaakt
  Dan hoopte je dat dit werk werd gestaakt
  Je zei tegen jezelf zoiets mag nimmer meer gebeuren
  Dat mensen elkaar zo verscheuren
  Maar helaas was dat niet het einde
  Want eenieder heeft het te bont gemaakt
  En zo wordt elk mens wie het ook is geraakt!
   
  Jeremia 24 en 25
  2 Korinthe 6:16
   
   
   
   
   

  17-05-2017 om 10:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viooltje

  Viooltje vanaf de onderzijde plus een pluis uit de natuur


  17-05-2017 om 09:36 geschreven door Liesbeth


  16-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kijken

  Veel mensen kijken naar schepen en vogels


  16-05-2017 om 21:32 geschreven door Liesbeth


  15-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.parasiet
  Parasiet
   
  Voetbal is net zoiets als een parasiet
  Hij zuigt je helemaal leeg
  En je gaat het voetbal aanbidden
  Je gaat uit je dak
  Je voelt je tussen supporters op je gemak
  Want zij doen hetzelfde als jij
  En dat maakt je geweldig blij
  Vandaag staan ze massaal klaar
  De winnaars krijgen een onthaal
  en ze ontvangen ook een schaal
  Waar je helemaal beroerd van wordt
  Want door het aanbidden van voetbal
  Gaat of ging alles aan gort
  Men is totaal verblind
  En gaat door het leven met
  elkaar als welgezind
  Maar door dit voetbal geloof
  Is iedereen voor andere zaken doof
  De kerken zijn of werden gesloten
  Want men heeft besloten
  tot het overgaan een andere religie
  En zo werkte de parasiet
  Hij zuigt en zuigt en er is geen
  voeding meer
  En de vorst der duisternis gaat hevig tekeer
  Want er zijn moskeeën gebouwd
  En zo wordt een samenleving naar
  de kant geduwd
  Nu is alles dood
  En de held van het voetbal is nu groot
  Zijn kuiten hebben het doel bereikt
  Het werd een overwinning
  Maar niets is makkelijker dan
  je thuis wedstrijd te winnen
  De aanhangers zijn net spinnen
  Ze maken een web
  En de supporters worden
  alsmaar meer opgepept
  Dit is nu een veelzeggend gebeuren
  Zo heeft de vorst der duisternis
  De wereld weten los te scheuren
  Van die Ene die voedsel zou brengen
  Maar wat dachten fanatieke geloofskrengen
  We duiken er op als een parasiet
  En niemand die het ziet
  Want hij werkt ook een innerlijk werk
  En zo werd menigeen een totale grafzerk
  Vandaag staan ze op de Coolsingel
  En gisteren stonden ze in de fontein
  Dit noemt men voetbal gein
  Maar het is het ergste venijn
  Wat er maar kan zijn!
   
   
   
   
   

  15-05-2017 om 21:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schip

  Zeeschip wat binnen komt


  15-05-2017 om 09:15 geschreven door Liesbeth


  14-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.moederdag
  Moederdag
   
  Een dag ingesteld door mensen
  Hoewel moeders vroeger weinig hadden te wensen
  Was die instelling van mensen nog zo gek niet
  Eén keer in het jaar werd moeder in het zonnetje gezet
  En als kind gaf dat altijd veel voorpret
  Je maakte iets moois voor je lieve moeder
  En je was daar intens blij mee
  Omdat jij iets gaf vanuit jezelf
  Geven is beter dan te ontvangen
  Maar er zijn soms belangen
  Waarin het geschonken geschenk
  Je meer doet dan menigeen denkt
  Als je weet dat het hart van je kind
  Het innerlijk van de moeder bemind
  Moeders hebben je gedragen
  Moeders hebben je verzorgd
  Moeders kunnen ook egoïsten zijn
  Maar als moeder geef je je kind
  een vrij terrein
  Ook al vind je het soms niet fijn
  Hun leven gaat zoals het gaat
  Maar als moeder sta of ben je altijd ook
  voor een volwassen kind paraat
  En nog mooier is als ze iets van je
  innerlijk begrijpen
  Maar daarvoor moet de tijd altijd rijpen
  Want ook kinderen moeten volwassen worden
  Eerst is het een natuurlijke omhelzing
  En later een geestelijke omhelzing
  Wat ben je daar dan gelukkig mee
  Het zijn die kleine dingen die het in het
  leven doen
  Het gaat niet om een cadeau maar hetgeen
  er achter zit’
  Hier moeder dit is mijn hart!
  En zo denk ik ook vandaag aan mijn moeder!
  Men vind het allemaal niets meer
  Of het is de commercie die er mee aan
  de haal gaat!
  Maar het is dat ene speciale gebaar
  En dat doe je als het goed is niet zomaar!
  Er zijn ook vrouwen zonder kinderen
  Die hebben misschien een gemis
  Maar dan heeft men misschien wel leed
  Maar heb je kinderen dan is er ook wel
  eens leed of nog erger ze kijken niet naar je om
  Dus alle vrouwen een goede dag toegewenst

  14-05-2017 om 22:25 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemen

  Bloemen van de kleine rodondendron


  14-05-2017 om 08:40 geschreven door Liesbeth


  13-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitstoot
  Uitstoot op de Maasvlakte
  Maar dit is niet alleen de vervuiler
  De vervuiler is de mens met alles wat ze
  consumeren voor gemak en plezier...

  13-05-2017 om 22:43 geschreven door Liesbeth


  12-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eendracht
  Eendracht
   
  Eendracht maakt macht
  Allen in Eén
  en allen uit Eén
  en ook door Eén
  Dat is de macht van God
  Hij is de Eerste en de Laatste
  Ook in Zijn genade en macht
  Onze kracht wordt in zwakheid volbracht
  Hij geeft de kracht door diepe afhankelijkheid
  Dat is Zijn macht vanuit de eeuwigheid
  Maar Hij is ook een God van wonderen
  Heeft iemand het in Keulen horen donderen?
  Vanavond hoorde ik het donderen
  vanwege het onweer
  God spreekt door de natuur
  De natuur is ook zijn schepping
  Net zoals Hij de mens heeft geschapen
  Maar de mens wil als God zijn
  En dan stort er een hele wereld in de afgrond
  Want wij behoren dienend te leven
  En niet alles voor het vertier te gebruiken
  Rentmeesterschap is geboden
  De rest is het dienen van de afgoden!
  Jesaja 25 in het bijzonder vers 12
  1 Korinthe 15-54
  De lof de des Heren
   
   
   

  12-05-2017 om 21:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Het leven der natuur is altijd puur


  12-05-2017 om 21:25 geschreven door Liesbeth


  11-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viooltje

  Viooltje in de avondzon


  11-05-2017 om 13:40 geschreven door Liesbeth


  10-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.offer
  Het offer
   
  Het offer van Abraham
  Is dat werkelijk zo erg?
  God vroeg dat wel maar
  daar stelde Hij Abraham
  mee op de proef
  En Abraham had God boven
  alles lief, dus ook boven zijn zoon
  Wie vader of moeder, zoon of dochter
  boven Mij
  liefheeft is Mij niet waardig zegt God!
  Dat wel in het Nieuwe Testament
  Maar God is altijd dezelfde
  Hij verandert niet maar wij wel
  Kijk maar naar het paradijs
  En laten we niet alles natuurlijk uitleggen
  Want de Bijbel is een geestelijk boek!
  God maakt een mens goed
  Maar de mensheid doet het slechte
  Dus straffen zijn op allerlei wijze ontstaan
  Met geweld of het uitroeien van velen!
  Wie niet horen wil moet voelen
  Maar soms wil de mens wijzer zijn dan God!
  En dan zie je het vreselijke lot van de mensheid!
  Hoogmoed komt ten val!
  Er staat ook beschreven dat er blijdschap is
  bij de engelen als één zondaar zich bekeert
  Staat beschreven bij de verloren penning
  Want de mensheid ligt verloren in de zonde!
  Maar blindheid en doofheid brengen
  de ergste dingen voort
  Zodat men de dood heeft verdiend!
  En God staat boven alles
  Die doet zoals Hij het wil!
  Daar moet men voor leren buigen!
  We zien in de Bijbel de rebellie tegen God
  God is goed en de mensheid is slecht!
  En dan zou men het allemaal eens
  op zichzelf moeten toepassen!
  Want theologie studeren is mooi
  Maar je blijft zelf dan een bos stro
  Zo droog als het achterwerk
  van een koe!
  Gods Zoon bracht ook een offer
  en de Vader gaf Hem tot offer
  Alzo lief had God de wereld
  dat Hij zijn eniggeboren Zoon
  heeft gegeven
  Wie de Middelaar heeft versmaad
  Gaat over tot het ergste kwaad
  En dan ontstaan er eerst
  geestelijke moordenaars
  Daarna is de wereld geheel
  verdoemd!
  Want wie zich aan Gods Zoon heeft
  vergrepen die heeft niets van de
  Gods liefde begrepen!
    
  Lukas 15:8-10
  Gaat ook over het verloren schaap
  en de verloren zoon
   
   
   
   

  10-05-2017 om 12:12 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zonden
  Zonden
   
  Door de zonden zijn we doof en blind
  of we zijn volkomen geestelijk dood
  God riep Jesaja tot het profetenambt
  En daarin werd de profetie geschonken
  Maar de mens wilde niet lonken
  Hoe vaak wilde God niet het goede schenken
  Maar de mens is te dom om over het
  Ware na te denken
  En de gemakzucht slaat toe
  En passen we alles in het natuurlijke toe
  Dan praten we over wat God materieel
  heeft geschonken
  Of we doen hoogmoedig met het grote kindertal
  Net of je kinderen er toe doen om zalig te worden
  Dan doet men aan vleselijke godsdienst
  Zo hebben mensen allerlei vormen en uitvluchten
  Om niet over zichzelf te hoeven zuchten
  Het is niet het vlees maar de Geest die leven geeft
  Zo maakt men gehakt van een ander
  Dat is de godsdienstige levenswandel
  Hoewel dat ook daarbuiten op kan treden!
  Allen van dezelfde lap gescheurd
  En dan wordt de mens door God afgekeurd
  God sprak in gelijkenissen
  Maar velen hebben zelfs de gelijkenissen
  doen missen
  Want we ware materieel aan het vissen
  Wie de geldgod heeft gezocht
  Die z’n leven is verkocht
  Aan de werken van de vorst der duisternis
  Zo ging en gaat het in deze wereld mis!
   
  Jesaja 6
  Mattheüs 13:10-17
   

  10-05-2017 om 12:12 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lijster

  De zanglijster


  10-05-2017 om 08:50 geschreven door Liesbeth


  09-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulp

  Tulp


  09-05-2017 om 21:26 geschreven door Liesbeth


  08-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuws
  Nieuws
   
  Bijzonder nieuws in het weekend
  Een nieuwe president gekozen
  Een voetbalclub heeft verloren
  Alles was gericht op een groots feest
  De mens is net zo stom als een beest
  Sport is tot weinig nut
  Hoewel gezond bewegen belangrijk is
  Maar in de sport wordt er wel eens iets gemist
  Het gezond nadenken
  Wat de sport ons met verlies zal schenken
  Treurige grote mannen
  Dat is weer anders als met de
  presidentsverkiezingen
  Daar wordt toch nog gefeest
  Ondanks het verlies van de belangrijkste stoel
  Ja, in velen dingen zien de mensen hun doel
  Maar mis je de ballen in het doel
  Dan is er alleen een gekrioel van mensen
  Die van ver zijn gekomen
  Om snel terug te gaan van hun niet
  uitgekomen dromen
  Hoe vond ik dit nu allemaal
  Ik vond het geniaal
  Dat er een kleine club won
  Niet dat ik voor voetbal ben
  Maar dit vanwege al die domme mensen!
  Met hun ziekelijke wensen!
  De afgoderij onder de sporten is groot
  Sport bracht nu ook geen verbroedering
  Maar men ging snel in de boksring
  Onlusten die ontstonden
  vanwege het vele drankmisbruik
  De mens is een diep gezonken wezen
  Maar ja, zo zal het zijn op het einde
  van de brede wegen!
  De smalle weg daar wordt weinig
  gewandeld
  Er wordt daar wel anders gehandeld
  Met verlies sla je niet iemand in elkaar
  Maar dan neem je de vernedering zoals hij komt
  Want je weet de mensheid gedraagt
  zich ongezond!
  Het gaat tenslotte niet om koning voetbal
  of om de één of andere nepkoningin
  Maar daar ging of gaat het om Koning Jezus
  Wie kiest de welgebaande wegen?
  Die kunnen in oorlogstijd wel zwaar wegen
  Maar als de bevrijding is gekomen
  Dan heb je wel uitgekomen dromen!
  Christus wordt aanbeden!
  Hij is de Verlosser van de Zijnen
  En dat gezag is niet te ondermijnen!
  Dat gaat over diepe wegen
  Maar Hij geeft de ware zegen!
  Daniël 12
   
   
   
   
   

  08-05-2017 om 16:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulp

  De schone papagaaitulp


  08-05-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  07-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.maatschappelijk
  Maatschappelijk
   
  Er is een groot maatschappelijk
  probleem
  Iedereen vecht om een been
  En wie gaat er mee heen?
  Niemand die het wint!
  Want er is een wind
  Die steeds alles doet weg waaien
  Want de maatschappij is naar de haaien
  Allemaal een zienswijze
  Maar alles is ijdelheid
  Dit is een tijd in een tijd
  Iedereen kan een woordje kwijt
  Maar nog meer mensen denken
  Krijg jij maar de schijt
  Niet zo mooi gezegd
  Maar iedereen heeft
  een eigen ei gelegd!
  In het feminisme, in het populisme
  In de politiek is menigeen nog ziek
  Of nog erger doof en blind
  Zodat er veel op straat stinkt!
  En de meerderheid hinkt
  Hinkt op één gedachte
  Dat is, ben ik bij machte
  Om alles naar mijn hand te zetten!
  En zo dreigt alles te zinken
  Het verkeer dreigt vast te lopen
  En mensen maar allemaal auto’s kopen
  Soms staan er drie of vier voor een huisdeur
  En men krijgt onenigheid vanwege
  de parkeerplaats!
  En zo heeft en leeft men met praats
  Allen staan schuldig in de wereld
  vol ijdelheden
  Dit is de weg naar beneden
  Waar niets meer te makken is
  Want alles gaat met de mens mis!
  De mens met hebzucht
  En velen varen in de lucht
  Hoewel dat moet je ook niet zeggen
  Overal staan er lange rijen
  De mens is op drift geraakt
  Totdat er één mens eens opstaat
  Die alles eens aan banden legt
  Je kunt wel overal vriendelijk lachen
  Maar een land moet in zo’n situatie
  met strakke hand worden geregeerd
  Want anders gaat het in de chaos nog meer
  verkeerd!
  Heeft men zich er al aan bezeerd?
  Welnee, men leeft het leven van de lafaard
  Dat is een slechte staat van het karakter
  Daarin zie je de mens met gemakzucht
  En alles maar aan de laars lappend
  Zo werkt men met het stappenplannen
  Maar er is geen zout in de pannen
  Om de pap smakelijk te op te dienen
  Want men vindt dat we alles verdienen
  Maar niets is minder waar
  De mens wordt straks van dit alles gaar
  We verdienen helemaal niets
  Alles is ons gegeven
  Soms om je in de onmogelijke staat
  van leven eens te leren opgeven
  Van die vreselijk rot cultuur
  Het klinkt wel allemaal zuur
  De mens heeft rust nog duur
  Zo zie je dat de mensheid bezig is zichzelf
  af te maken!
  In plaats van naar iets anders te haken
  Ja, haken en breien
  Dat is voor de vrije
  Die kan en kijkt met afzichtelijkheid
  Naar die vreselijke oneerlijke strijd
  Waardoor menigeen de
  afgrond in glijdt!
   
   

  07-05-2017 om 17:35 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.overkant

  Deze zijn bijna aan de overkant


  07-05-2017 om 09:49 geschreven door Liesbeth


  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gelezen
  Gelezen…
  Hedenmorgen wat gelezen
  Het ging over geloven
  Zonder geloven vaart men niet
  naar Boven
  Maar je kunt ook wel geloven
  en leven als een dove
  Dan is er ook geen opening
  naar Boven
  Geloven is geen zien
  Zien is er door het ware geloof
  En dat is een geloof met werken
  Want zonder de werken is
  het geloof dood!
  En eindigt het geloof niet in
  Gods schoot!
  Een geloof zonder werken is nutteloos
  En zo werd de gehele wereld boos
  De vruchten waren er niet
  En zo ging het ware geloof ook teniet
  En de duivel kreeg vrij spel
  Daar vaart niemand bij wel
  Dat zien we nu in deze tijden
  Want gelijk het lichaam zonder geest
  dood is,
  Alzo is ook het geloof zonder
  werken dood.
  Er zijn wel veel valse werken
  Die ontstonden vanuit de grafzerken
  Om de mens te misleiden
  Toen werd de tong misbruikt
  Eerst ontstaat er twistgierigheid
  en daarna de verwarring
  Abraham werd gerechtvaardigd
  uit de werken
  Maar de duivel zend de dood voort
  En dan blijft alles dood
  Maar de vrucht der rechtvaardigheid
  wordt in vrede gezaaid, die vrede maken.
  Het ware geloof is zonder aanzien
  van het persoon
  Dit is de tekst die boven het
  hoofdstuk staat
  Het Woord is om te beven
  Want het geeft het leven aan
  Maar de dood is daar zwaar aanwezig
  Daarom is de vorst der duisternis
  zo graag bezig!
  Want niemand kan zien wie
  het ware geloof in zich draagt!
  En de zwartmaker maakt je graag zwart
  Ook al leef je vanuit het mooiste en
  het Hoogst gezag!
  Maar wie het leven in zich heeft
  die kan de dode geesten onderscheiden
  Dat is bij voorbaat al een innerlijk lijden
  En soms werkt men een werk
  Waardoor men moet gaan onderzoeken
  om alles te ontmaskeren!
  En dan zijn de poppen aan het dansen
  Maar met God in je geest
  Biedt het leven je alle kansen
  Niet zoals die van een materiële miljonair
  Maar je bent gewoon rijk in Hem!
  En je volgt steeds weer de stem
  die tot je spreekt!
  Want je bent losgeweekt van deze
  boze wereld!
   
    
  Jakobus 3
   

  06-05-2017 om 17:08 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tuin

  Eén van de tuinen in Appeltern


  06-05-2017 om 09:54 geschreven door Liesbeth


  05-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrijheid
  Vrijheid…..
   
  Wat is vrijheid?
  Vrij zijn we nimmer
  Want we gaan immer
  Achter de slavernij aan
  We moeten vrijheid vieren
  We moeten feesten
  We gedragen ons als beesten
  We gaan in het wilde tekeer
  Ook al doen we ander zeer
  Nee, vrijheid is in liefde leven
  En in liefde geven
  En niet denken iets terug te ontvangen
  Dat is de grootste vrijheid
  die is gegeven
  Verwacht je iets terug
  Dan is het geven geen geven
  Maar je kan ook worden teleurgesteld
  Omdat men je aandacht schonk
  Vanwege het geven
  En daarna je de rug toekeerde
  De mens leeft in een gevangenis
  Wanneer deze daar niet uit is bevrijd
  Dan is en blijft de weg kwijt
  De weg waarop de vrijheid had
  moeten gaan
  In levende vrijheid leven
  Dat is het ware bestaan!
   

  05-05-2017 om 22:12 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schepen

  Schepen aan de kade


  05-05-2017 om 21:36 geschreven door Liesbeth


  04-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.specht
  Geweldig leuk als je zo'n specht een keer in de tuin ziet
  Hij kondigde zich al aan met een schel geluid


  04-05-2017 om 22:48 geschreven door Liesbeth


  03-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.doden
  Doden
   
  De dag van herdenking
  Doden die de doden herdenken
  De dood in de dood
  De mens is eigenlijk bang voor de dood
  En daarom worden er herdenkingen gehouden
  Maar de verschrikkingen kennen zij niet meer
  Behalve in landen van oorlogen
  Hier is een welvaart die de verschrikkingen
  om zeep hebben geholpen
  Want het is maar twee minuten
  En dan geeft men zich over aan het feest
  De vrije dag moet alleen er maar
  voor het plezier zijn
  Want wat de dood nu werkelijk inhoudt
  Daar is men werkelijk voor benauwd
  En dat legt men graag naast zich neer
  Als je als een dode de dood moet aankijken
  Of de dood is geen verschrikking meer
  De laatste vijand is toch de dood?
  Maar men heeft zich vrijwillig overgegeven
  aan die eeuwige dood
  De gehoorzaamheid wordt in het ware
  leven toegepast
  Het leven dat in en uit God is gevonden
  Ik zie nog steeds de diepe wonden van
  de ongehoorzaamheid
  Je raakt dit beeld nimmer nog kwijt!
  Alleen op de wereld
  Dat was er nog voor ogen!
  En zo moest er verder
  worden gegaan!
   
   

  03-05-2017 om 21:29 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.specht

  Groene specht in de tuin


  03-05-2017 om 10:47 geschreven door Liesbeth


  02-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koeien

  Al grazende worden ze vereeuwigd

  02-05-2017 om 21:26 geschreven door Liesbeth


  01-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.maatregelen
  Maatregelen
   
  Als men geen maatregelen neemt
  Dan is het de chaos die het overneemt
  Dan zie je door het bos de bomen niet meer
  De onderwerpen zijn milieu, verkeer
  En het hele grote zeer, de toelating
  van vreemde volkeren
  Waar niet is verlies de keizer z’n recht
  Nu is er nog wel wat
  Maar straks zit heel Nederland op
  z’n blote gat!
  Maar mensen die voor goed willen
  doorgaan
  Die hebben naast te zacht gekookte
  eieren gestaan
  Het is toch altijd nog
  Tot hier en niet verder!
  Doen we het zelf niet dan
  wordt het wel voor je gedaan
  Hoe mooi het woord naastenliefde ook klinkt
  Dit gaat een woord worden wat stinkt
  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden
  Zie ook het nieuws van afgelopen dagen
  Hier een steekpartij en daar een plofkraak
  Zo is de waarheid toch altijd weer raak
  Dit alles is in meervoudige gebeurtenissen
  Dus wie niet slaapt
  Staat nu paraat!
  Het liefst in het kwadraat!
   
   
   

  01-05-2017 om 11:31 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulp
  De kunst van een tulp om zichzelf te veranderen
  in een theepot

  01-05-2017 om 09:28 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!