NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • boom
 • parkiet
 • parkiet
 • kerstsfeer
 • lichtbal
 • lichtjes
 • vink
 • vroeger
 • roosje
 • kasteel
 • vink
 • terras
 • toekomst
 • kasteel
 • amaryllis
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  30-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.blad
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een uitkomend druivenblad
  wat de sierlijkheid vormt van
  de druivenwingerd

  30-06-2011 om 22:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.depressies
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit geschreven naar aanleiding van
  het lezen van menselijke depressiviteit!


  Begrijpen

   

  Soms zijn er mensen die

  niet begrijpen dat een ander niet begrijpen kan

  Sommige mensen hebben een zachte aard

  En zijn met hun gevoelens snel van de kaart

  Het ene mens heeft een harde blik

  Daar krijgt een mens met zachte gevoelens

  Altijd een kater van

  Het is niet altijd dat die mensen haten

  Maar ze kunnen zo hard handig zijn in hun praten

  Sommigen mensen gaan door diepe dalen

  En daaruit kunnen ze lering halen

  Bij de hardere en egoïstische mens

  Blijft alles zonder enige inzicht

  Hoewel dit bij het zachte gevoelen

  Het gevoel geeft van niet begrijpen

  Een leven is er om te rijpen

  De een of de ander zal meer begrijpen

  Mensen kunnen ziende blind zijn

  En dat doet bij het gevoelige mens pijn

  Ook omdat je het alles niet zomaar kunt verwoorden

  Het kan je soms bijna vermoorden

  Dat andere mensen je niet of willen begrijpen

  Maar dan moet een mens maar naar de Bijbel grijpen

  Daar werd er Eén helemaal niet begrepen

  En de mensen waren zo geslepen

  Dat ze Hem tot moordenaar ging veroordelen

  Ja, harde harten zijn soms kelen

  Die je naar het leven staan

  Maar zicht op de echte werkelijkheid doet mens

  blijvend door en over moeilijke wegen  gaan

  Hoewel je er soms een beetje terneer geslagen van kunt zijn

  Geluk en verdriet liggen dicht bij elkaar

  Dat is nu toch wel zonneklaar!

   

  30-06-2011 om 19:53 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De stilte van een landschap
  met een brug

  30-06-2011 om 09:06 geschreven door Liesbeth


  29-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.peren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit jaar zijn de peren al bijzonder groot
  dat betekent een vroege oogst

  29-06-2011 om 16:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dierenwelzijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dierenwelzijn

   

  “Wat fijn zoveel aandacht voor dierenwelzijn!”

  Ja, maar dat is het niet!

  Het is fijn als je zelf de aandacht op je kan vestigen

  En andere groeperingen wil dwingen

  Om een ander liedje te gaan zingen

  Doordrammerig van de bovenste plank

  Maar ja, wat kunnen we in zo’n goddeloze
  maatschappij nog verwachten

  Waar men Gods wetten bezig is te verachten

  Abraham moest een offer brengen

  En hij dacht dat hij zijn zoon Izaäk moest offeren

  Maar God vond het op dat moment genoeg

  Omdat Abraham zoveel voor God over had

  Kwam daar zomaar een bokje aan

  Dat Abraham als offer kon slachten

  Wie weet er meer van dierenwelzijn

  Dan God Zelf

  Maar die dierenkliek

  Die zijn in het hoofd ziek!

  Nu moet alles worden omgekeerd

  Mensen worden niet gespaard

  Maar er wordt overdreven voor dieren opgekomen

  Terwijl er mensen gisteren hebben gezien en vernomen

  Dat het pijnloos en snel geschiedt

  Maar de dierenpartij

  Is natuurlijk een partij van niets

  Ze hebben gekozen voor de verkeerde fiets

  Maar eens zal het recht geschieden

  En dan moeten ze voor hun eigengemaakte wetten vlieden

   
  Genesis 15

  29-06-2011 om 08:43 geschreven door Liesbeth


  28-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nieuw

   

  Een nieuwe dag

  Begon met een lach

  Wat bracht de dag?

  Een klein wonder

  Een heel klein mensje

  Nu nog onwetend van alles om haar heen

  Maar ook voor haar komt er geween

  Al is het maar dat het hongert naar eten

  Eens zal ze weten

  Dat eten doet groeien

  Een dan gaat een klein mensje

  met het leven stoeien

  Een mensje aan de hand van haar ouders

  Die ouders die de taak hebben om op te voeden

  Het is dus niet alleen het gewone voeden

  Maar het opvoeden!

  Tot een menswaardig mens

  Zo voldoet een ouder aan Gods wens!

  Laat de kindertjes tot Mij komen

  en verhindert ze niet!

  Want dan doet een mens God verdriet

  Hij wil boven al het natuurlijke een Vader zijn

  Een Vader waar je je heen kan begeven

  Wanneer het leven…

  Even niet gaat zoals een mensenkind denkt

  Dan is Hij het die raad schenkt!

  Bij Hem zijn de uitkomsten van het leven

  En mag je die ontvangen

  Dan is dat een geweldige grote zegen!

   

   

  28-06-2011 om 16:47 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het weer
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het warme weer geeft dreigende wolken
  en soms ook windstoten...
  Het onweer gaat nu over ons heen
  Maar de regen is nog heel berperkt
  De wolken zijn nog niet uitgewerkt

  28-06-2011 om 09:52 geschreven door Liesbeth


  27-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wit
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een wit roosje

  27-06-2011 om 22:47 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beschaving
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beschaving

   

  Ja, de mars der beschaving

  Was een mars tegen de bezuinigingen in de cultuur

  Voor hen was het misschien een leuk denderend uur

  Schreeuwend stonden ze op de straat

  Ja, ik weet eigenlijk niet waar het dan over gaat

  Beschaving is bepaald niet schreeuwen of overschreeuwen

  Beschaving is het ondergaan van wat de overheid biedt

  Ook al is het dat je er niet van geniet

  Want tussen cultuur en cultuur heb je grote verschillen

  Waarom moeten alle culturen

  door de overheid worden ondersteund?

  Als er zoveel wordt gekreund

  Omdat het geld er niet meer is

  Het is toch altijd zo geweest

  Waar niet meer is, dat de keizer z’n recht verliest

  Er zijn ook culturen die worden ondersteund

  Waar de beschaving niet in is terug te vinden

  En je hebt er ook die zogenaamd een creatief figuur geworden is

  Ja, dit alles is er allemaal nog mis

  Als het niet allemaal wordt gecontroleerd

  Zo hebben misschien de verkeerde mensen hun buidel gevuld

  Want het gaat toch om geld in de knip

  En niemand zit graag op de wip

  De wip van niet meer mogen meedoen

  Maar dan is er nog een andere mogelijkheid

  Je steekt je tijd niet in culturele vrije tijd

  Maar die tijd gebruik je als werktijd

  En in de vrij uren

  Kun je je hart ophalen aan alle culturen

  Die je goedgunstig zijn

  Want waar echte liefde voor cultuur bestaat

  Die wil niet dat iedereen schreeuwend over straat gaat

  Cultuur en beschaving zijn een gave

  En voor sommigen een veilige haven

  Maar niet voor mensen die vreselijk doordraven!

  Ook daar is het werken voor je brood

  En heb je succes dan wordt een mens misschien groot

  Maar leef niet van hetgeen de overheid je aan pegels bood

  Dan gaat de wereld van cultuur juist dood!

  27-06-2011 om 16:44 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roos
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een roosje uit m'n doosje
  Wat aangeraakt door regen en wind
  Maar de roos is een sterke bloem
  Ze bleef lang staan
  Totdat de bladeren vielen
  Toen moest ik knielen
  Om de blaadjes op te ruimen
  Maar knielen was mij niet vreemd
  Ook al was ik in de wereld ontheemd
  Ik werd niet van mijn God vervreemd!

   

  27-06-2011 om 09:26 geschreven door Liesbeth


  26-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.adem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Adem

   

  Wat is de adem?

  De adem van het leven

  Dat is het inademen van de lucht

  En één zucht geeft lucht

  En er wordt heel wat gezucht

  Misschien wel gekreund

  Dan wordt het door vele zuchten ondersteund

  Maar echt ademen is geheel anders

  Dat is het ademen van de ziel

  Als die heeft geleerd te zuchten

  Met het opvoeren van menselijke kluchten

  Dan bekomt men een geheel ander zuchten

  Een zuchten naar verlossing

  Want het menselijke zuchten

  Is ontstaan door de verkeerde vruchten

  Men had het boze lief

  En zo werd de mens van zichzelf een dief

  Zodat het echte zuchten

  Niet aanwezig kon zijn

  Want het geestelijk hart heeft niets geleerd

  Dan is men het snel afgeleerd

  Om als een waar mens te zuchten

  Een mens moet zichzelf leren zien

  Dan komt er het echte zuchten, misschien?

  Maar heb je jezelf niet willen zien

  Dan blijft het ademen gewoon

  In het leven waar ikzelf in woon

  Een leven zo dor als een verdroogde boom!

  Ook dieren e n bomen moeten kunnen ademen

  Maar door de dorre mens wordt dit ook verhinderd

  Want de aarde heeft vele jaren van misbruik gezinderd

  En nu is er niet veel meer te ademen

  Want de natuur begint overal te bezwijken

  Omdat de mens niet voor Gods almacht wilde bezwijken

  Men dacht het beter te weten

  En dan kan een mens nu zichzelf opeten

  Opeten van ergernis en schuld

  Omdat men geen gezag boven zich heeft geduld!

  Psalm 10

   

  26-06-2011 om 18:29 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.druppel

  De mens is niet meer dan een druppel
  of een stofje aan de weegschaal
  In deze druppel zie ik nog wat kleine
  bloemen
  Ter vergelijking van het mens zijn
  in dit heden...  26-06-2011 om 10:16 geschreven door Liesbeth


  25-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koe
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Staart

   

  Doe een paar krullen in je staart

  En gaat huppelen als een paard

  Maar pas op voor schrikdraad

  Want dat doet pijn aan je kop of staart

  Ja, vrolijke koeien in de wei

  Ze zijn altijd heel blij

  Als de boer z’n rondje komt doen

  En dan weten ze van gekkigheid

  niet wat ze moeten doen

  Het leven in en op de boerderij

  Daar zijn de koeien altijd vrij

  Alleen moeten ze wat melk produceren

  Zo blijven de koeien zichzelf eren

  Want het leven zonder een koe in de wei

  Dat maakt het leven niet meer erg blij

  De vreugde voor een mens

  Dat is het zien van de wens

  Dat de koeien in de wei blijven loeien

  En wij eigen geproduceerde melk blijven drinken

  In plaats van dat we het uit Europa gaan invoeren

  Dat is slecht voor onze boeren

  Daarom was ik even met wat foto’s aan het stoeien

  Om te laten zien dat de koeien graag er voor de mensen zijn

  En de mensen hebben op hun beurt weer wensen

  Want het leven zonder dieren

  Dat is alleen maar wat afklieren

  En dan al dat slachtgebeuzel

  Hoe komen we anders nog aan reuzel?

  Lekker ouderwets is dat

  Vroeger hoorde je niet van die moderne vrouwen

  Die nu maar over al dat slachten zitten te mauwen

  Dat zijn nu de ongeziene klauwen

  Van mensen die hun wil willen doordauwen!

  Blijf met je handen van al dit soort van dingen af

  Of zijn al de vroegere regels bestemd voor het graf?

  Mensen die deze keet overhoop halen zijn echt maf!

  Wat worden veel mensen toch door dit soort mensen afgestraft!

   

  25-06-2011 om 19:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Een bloem waar de zon nog is te zien
  Leuk voor een sombere zomerdag  25-06-2011 om 13:48 geschreven door Liesbeth


  24-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trein
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Goederentrein door het schone
  landschap...aangelegd door
  beleidsmakers met een dor inzicht

  24-06-2011 om 22:33 geschreven door Liesbeth


  23-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kwikstaart

  Een kwikstaart op de straat
  Hij houdt niet van iets
  dat langzaam gaat
  Soms is langzaam irritant
  Maar wil je iets goed besturen
  dan moet je wel eens lang turen
  Voor dat men het door heeft
  Wat er zoal in de lande leeft
  23-06-2011 om 17:35 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waar

  Waar?

   

  Waar gaat het heen?

  De huizenmarkt ligt op z’n reet

  De bezuinigingen komen met de vleet

  De werkeloosheid gaat stijgen

  De ouderen gaan meer krijgen

  Want het leven wordt zo duur

  Ja, we kijken naar een koortsige temperatuur

  Alles gaat wankelen

  Alles moest snel veranderen

  Maar dat doet hard achteruit wandelen

  Dank u overheid van toen

  Door hard te werken hadden we wat poen

  Maar nu kunnen we als een armoedzaaier gaan leven

  Omdat we zitten met het handelen van het domme overheidswezen

  Betalen, betalen, want we moeten het ergens vandaan halen

  Maar straks is er bij de mensen ook niets meer te halen

  Dat is dan voor een overheid van nu ook balen

  Ja, we zitten allemaal op slechte funderingspalen

  Als die palen het nog maar halen

  Zodat de opgebouwde zekerheid

  Niet heel snel in gaat storten

  Want die dachten...
  wat kan de gemeenschap ons rotten

  Die altijd hebben geprofiteerd

  Die hebben de eerlijke en oprechte mens zwaar bezeerd!

  Ja, en dan zie je als een heel volk God niet eert

  Wat het einde gaat vertonen

  Dat is op kale en lege velden wonen

  Waar men letterlijk en figuurlijk omkomt van honger en dorst

  Dat heb je als je je tijd alleen met materialisme vermorst!

  Sterke schouders moeten veel dragen

  Maar de materialisten hebben nu wel lege magen

  Geld genoeg nog in de knip

  Maar het leven staat wel op een klip

  Want wat heb je aan al die miljoenen

  Als je door je eigen schuld

  Anderen ziet gaan creperen

  Dat was de schuld nog meer vermeren

  Want je had wijzer moeten zijn

  En een land en volk niet storten in een geestelijke woestijn

  Ja, dit is nu de mensheid zonder God

  Maar die wel gefeest hebben met de geldgod

  En wie er ook zit daar aan die hoogste machtsknop

  Je krijgt toch de kous op je kop!

   

   

  23-06-2011 om 11:20 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemenhart
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een bloemenhart
  Die bloem heeft z'n tijd al gehad 
  Maar als je kijkt naar dat hart
  Dan zijn het net kleine vlammetjes
  Ze zien er uit als een brandende kaars
  Zo hoort het met een hart voor God te zijn
  Het moet in vuur en vlam staan
  Maar heel veel vlammen zijn uit gegaan
  Gedoofd omdat ze Gods
   eer hebben of hadden geroofd

  23-06-2011 om 09:29 geschreven door Liesbeth


  22-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De regen laat zich op het ogenblik
  bovenmatig zien
  Is het nu zomer, denkt men misschien!
  Regen is onontbeerlijk
  Het is verfrissend heerlijk!

  Lukas 22:24-30

  22-06-2011 om 18:11 geschreven door Liesbeth


  21-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zee
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zee

   

  De zee is onuitputtelijk

  De zee daar zie je nooit het einde van

  De zee bergt vele geheimen

  Van nu en van toen

  De zee geeft ook wel z’n wee

  Hij kan het land verdelgen

  De kracht van het water is mateloos

  De huizen verdwijnen als een blokkendoos

  Maar gelukkig zijn er dijken

  Zodat niet alles meer kan bezwijken

  Maar de zee blijft een gevaar

  Ook als je er op vaart

  De zee is voor mensen heel veel waard

  Je kunt er van het ene naar het andere land

  De zee komt nimmer tot bedaren

  De zee kan vele weeën baren

  De zee kan men ook figuurlijk zien

  Dan brengt de zee nog geluk misschien

  Want aan de glazen zee

  Daar is het gedaan met elke wee!

  Wie vaart er mee?

  Of is het een reis voor twee?

  Je moet het wel aandurven het varen

  Ook al kan het zorgen baren

  Het verleden hoeft men niet te bewaren

  Want dat waren de weeën van de zee van zonde

  Maar aan de glazen zee is de mens ontbonden

  En overgegaan tot het nieuwe leven

  De zee die heeft veel te geven!

  21-06-2011 om 17:41 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bloemen

   

  De bloemen worden weer nat

  Ze zijn het nog niet zat

  De regen is aangevangen

  De aarde deed daar naar verlangen

  Alles wordt weer week

  Zodat alles weer groeit en bloeit

  De natuur die is het die echt boeit

  Regen en droogte

  Het zijn steeds weer een de diepte en de hoogte

  Waar een mens zijn dagelijks brood mee ontvangt

  Alles wisselt op Zijn wenken

  Zo kan Hij alles schenken

  De mens kan veel bedenken

  Maar zij die alles willen wenken

  Doen een wereld niet veel goeds schenken

  Alles wordt steeds maar weer veranderd

  Wat wordt er in veel stompzinnigheid gehandeld

  Men heeft het ene nog niet bedacht

  Of ze lanceren het andere weer met volle kracht

  Dat doe je als je de touwtjes van de macht

  Steeds in je handen hebt

  Maar het is niet dat er nog veel wordt gered

  Alles vliegt de verkeerde kant uit

  Zodat men steeds op nog grotere obstakels stuit

  Al je er naar kijkt dan wordt een mens moe

  De weg terug is er voor hen niet meer

  En zo hebben we steeds groot machtsverkeer!

   

  Lucas 16

   

  21-06-2011 om 09:10 geschreven door Liesbeth


  20-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mensen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mensen

   

  Mensen stellen teleur

  Ze verspreiden een niet al te beste geur

  Maar God Zelf is het die je elke dag opbeurt

  Zodat je in de navolging niet wordt verscheurd

  Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad

  Maar ga je in de weg van Gods liefdesdaad

  Dan is het er wel het kwaad

  Maar het hangt altijd aan een zijde draad!

   

  Hebreën 6:9-20

   

  20-06-2011 om 22:10 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een witte gerbera
  Meer heeft die bloem
  niet nodig...
  Dan de lieflijkheid
  van het bloemenleven

  20-06-2011 om 09:15 geschreven door Liesbeth


  19-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.triest
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Triest

   

  De triestheid van het leven

  Wie komt het niet tegen in het leven

  Vroeg of laat

  Dan is er wel een wee

  Soms duurt hij heel lang zo’n wee

  En komt er geen einde aan

  Dan wordt de wee bij het einde ontdaan

  Moet een mens zo lang er mee door het leven gaan?

  Ja, het kruis in het leven

  Wordt een ieder gegeven

  Wat doe je er mee in je leven?

  Daar gaat het nu om

  Ben je niet bereidt het te dragen

  Dan komen er nog meerdere dagen

  Waarin je je gaat afvragen

  Waarom het leven je is gegeven

  Elk mens komt een wee tegen

  En wat het zwaarste is dat moet het zwaarste wegen

  Misschien ontvangt zo’n mens een zegen

  Om verder in het leven met een Trooster te leven

  Dan is het dragen van weeën geen last maar een lust

  Want dan wordt het hart in Hem gerust!

  Hij die zoveel heeft moeten torsen

  Die weet wat weeën aan moeite en verdriet kosten

  Leg daarom al u weeën voor Hem neer

  Misschien ontdoet Hij u er dan van

  Zodat u het leven weer aan kan!

   

  19-06-2011 om 18:13 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.papaver
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een enkele papaver
  deze heeft wat weg vande klaproos

  19-06-2011 om 09:59 geschreven door Liesbeth


  18-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zomer
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zomer

   

  Midden in de zomer

  Is het herfst

  Het stormt en het regent

  De deuren klapperen

  De plantenbakjes waaien om

  Ja, zo kan het in de zomer zijn

  Niemand vindt dit fijn

  Temperaturen die niet met je gevoel stroken

  Ja, buiten is de natuur een beetje aan het roken

  Het is soms niet te vatten

  Waarom het allemaal zo is of gaat

  Maar het is nimmer te laat

  Om eens goed er bij stil te staan

  Dat de herfst een gevoel geeft van vergaan

  De mensen zijn op oudere leeftijd in de herfst van het leven

  Niemand weet of er nog vele jaren worden gegeven

  Ja, dat is het ware beleven van het leven

  Elk jaar is er één

  En waar gaat dat leven dan heen?

  Heb je alles in het leven er doorgedraaid

  Dan sta je aan het einde van het leven zwaar bekaaid

  Te kijken naar wat had kunnen zijn of wezen

  Een mens wordt er dagelijks op gewezen

  Dat de dood ieder uur wenkt

  Maar hij wordt door de meeste mensen weg gewenkt

  Daar moet je niet aan denken

  Je moet wat vrolijkheid in het leven schenken

  Zodat je een fijn leven hebt gehad!

  Dit is het zieke menselijk hart

  Let wel, het geestelijk hart

  En wat brengt dat leven dan vaak toch veel smart

  Omdat je het er niet op had

  Dat je aardse schat

  Niet verloren zou gaan!

  Ja, en dan moet een mens met lege handen staan!

  Waar zal mijn ziel heen gaan?

  Naar Boven of naar beneden

  Ik heb me eigenlijk niet gerealiseerd

  Dat het leven maar even is

  Het leven wordt gegeven om verantwoordelijk te leven

  En niet te leven als een god in Frankrijk

  Want dan heeft je leven geen dijk

  Die al het water wat over je komt tegen houdt

  Dan krijg je het geestelijk zwaar benauwd

  En dan wordt je niet meer warm maar blijf je steen en steen koud

  Omdat ik liever leefde met alles wat vader verderf me heeft geschonken

  Ja, en dan moet je naar de mensen met het Geluk lonken

  Het Geluk van Boven

  Dan zit je niet in de hete oven

  Maar dan kan je onder alle omstandigheden je God loven

  Die je redde uit alle narigheid

  Het gaf veel…ja…heel veel strijd

  Maar je raakt niet de weg kwijt!

  Je leeft een leven met Hem in volle harmonie

  Je leven is een paradijselijk leven

  Een leven waar alles je zonder bidden wordt gegeven

  Dat is zo’n groots leven

  Dan is het leven waard om het te leven!

   

  18-06-2011 om 18:54 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.einde

  Beëindiging

   

  Een mens wordt geboren

  Een mens gaat sterven

  Een mens heeft daar tussen een leven

  Een leven dat wordt afgesneden

  Een leven wat triest verliep

  Maar zonder al teveel gepiep

  Zo komt een bericht vanmorgen tot je

  Je ziet de bovenste laag alsmaar dunner worden

  Eens ben jezelf aan de beurt

  Maar als je hart is los gescheurd

  Van al die aardse taferelen

  Dan is er niet zoveel te helen

  Dan leef je een gelukkig leven

  En zijn je dagen een restant

  Maar je leeft niet aan de zelfkant

  Hoe het mensdom toch in het heden leeft!

  Terwijl de aarde onder je voeten het begeeft

  Blind en dom…de hele wereld is krom!

  Lucas 6:39-42

   

  18-06-2011 om 11:17 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.papaver
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het hart zit hier iets verborgen van
  de papaverbloem

   

  18-06-2011 om 10:36 geschreven door Liesbeth


  17-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bord
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bord

   

  Iedereen krijgt alles

  op het bord terug

  We leefde als een kind

  met een open rug

  Nu loopt het overal echt uit de hand

  En er is nog een land

  Dat in de gevarenzone is gekomen

  Ja, wie had dit ooit durven dromen

  Dat we zo bergafwaarts zouden gaan

  Jong geleerd is oud gedaan

  Maar hier zie ik het niet opgaan

  De meeste hebben alles van het goede ontdaan

  En zie je alles de afgrond in gaan!

  Wie oren heeft gehad om te horen

  Die heeft het aangenomen

  Maar wie als een blindganger door het leven ging

  Die heeft dan nu uiteindelijk z’n zin

  Niets is er meer over

  Men leeft in een hete oven

  Dat komt niet van Boven

  Maar uit de aarde

  Daaraan gaf de mens een meerwaarde

  En nu zien we het grote verderf op de aarde

  Eigen schuld…dikke bult!

   

  Jesaja 65 en 66

   

  17-06-2011 om 16:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.cactus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Aankomende bloem van cactus
  Prachtige bloem maar je
  moet niet de stekels voelen

  17-06-2011 om 09:34 geschreven door Liesbeth


  16-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rechter

  Rechter

   

  De mens is over de ander mens een rechter

  Men vindt een mens een monster

  Wat ik volkomen kan begrijpen

  Maar als de tijd is aan het rijpen

  Dan moet men begrijpen

  Dat God de enige Rechter is

  Gaat het in een mensenleven mis

  En deze heeft een diep berouw

  Niet alleen tegenover mensen

  Maar bovenal tegen God

  Dat hij een schuldloos mens
   gaf een levenslang lot

  Maar omdat iedereen vergeving

  moet worden geschonken

  Moet men niet zo op zijn strepen gaan staan

  Wel is het goed dat men uitzoekt wat het monster heeft gedaan

  En naar de daden wordt gestraft

  En hoe wordt zo mens een monster

  Soms is het ook van Boven gegeven

  Dat een mens wordt getroffen in het leven

  Om terug te keren tot God

  En soms bepaald dan zo’n lot

  Dat de mens het bij de Trooster zoekt

  Dan wordt er in het leven geestelijk succes geboekt

  Maar wie veroordeelt is zelf reeds veroordeelt

  Dit is soms niet te vatten

  God staat boven ons allen

  En Hij heeft het kwaad niet bedacht

  Maar soms gaan dingen zo door de menselijke macht

  En dan is er weinig door God nog aan te doen

  Want die mens wilde perse voortgaan in de monsterlijke schoen!

  Er werd wel geroepen

  Maar men wilde niet van het goede deel snoepen

  En dan kun je nooit meer God aanroepen

  Want je maakt van het leven een grote troep

  En dan zit je als een monster eenzaam op de stoep

  Want alles is ook tegen je als monster gekeerd

  De mens begrijpt niet dat alles wat hij of zij doet

  Zichzelf in het leven bezeerd

  Alles komt door eigen schuld

  Maar God heeft een enorm geduld

  Er zijn er dan die zijn ontkomen

  En moge van een nieuw leven dromen

  Maar er zijn er ook die werden afgewezen

  Omdat ze niet waren te genezen

  Ja, de God van hemel en aarde wordt

  in Zijn gerechtigheid geprezen

  Ook al zou een mens het sneller willen zien opgelost

  Dit alles was nu Jezus’ dorst

  Hij heeft die zware zonden van een hele wereld getorst

  En wie zal Hem dan niet vrezen

  Ja, want omgekeerd zal het kruis een zwaard wezen

  Dan pas wordt er echt recht gesproken!

   

  Mattheüs 26:45-56

   

   

   

   

  16-06-2011 om 22:34 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.snoep
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag

   

  Vandaag heb ik wat te snoepen

  Niet dat er mensen om roepen

  Maar gewoon is het zoetig in de mond

  Er is zoveel zoetst te eten

  Maar men is vergeten

  Dat het Woord God het zoetst smaakt

  Het gelezen Woord

  Is aangenaam in de geestelijk mond

  En je bent verkwikt terstond

  Voel je je eenzaam en verlaten

  Het Woord vult de ledige gaten

  De eenzaamheid wordt verdreven

  Want God is zo verheven

  Dat je dat als mensenkind elke dag wil beleven
  En voor geen prijs wil prijsgeven
  Maar dat moet je wel gehoorzaam leven!

   

  Prediker 3

   

   

   

  16-06-2011 om 09:30 geschreven door Liesbeth


  15-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.jongeren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jongeren

   

  Ik loop daar als een jongere

  Ik heb geen thuis

  Wel een huis

  Maar geen thuis

  Er is niemand die op me wacht

  Vader heeft het druk

  Moeder raakt snel van haar stuk

  Nee, er is in mijn huis geen geluk

  Zo zwalk ik nu door de straten

  De meeste mensen gaan zo'n nietsnut haten

  En zo loopt het niet in de gaten

  Dat ik tegen mezelf ga praten

  En dat ik nog wat vulling zoek in allerlei gaten

  De ouders droegen geen juiste verantwoordelijkheid

  En zo raakt een jongere de weg kwijt

  En dan is het dat zo’n jongere overal tegenaan schopt

  Dan zie je wat zich ontpopt

  Een gewoon mensenkind dat werd geboren

  Is alles in het leven verloren

  En leeft aan de zelfkant van het leven

  Dat wordt een kind zomaar gegeven

  En dat kind vroeg niet om het leven

  De ouders die moesten zorg dragen voor dit nieuwe leven

  Maar ze waren het vergeten

  Dat er normen en waarden waren of zijn

  En als je die niet hanteert

  Dan stort je kind zomaar in een diep ravijn

  Een ravijn van drank en smerigheid

  Het worden straathangers

  Een onderkomen moeten ze ergens onder

  of bij een muur zoeken

  Zo draait een jongere door in een dodelijk spiraal

  Totdat de dood hem echt weghaalt

  Het leven was nutteloos om te leven

  Er werd zo mens niets of nauwelijks wat meegegeven

  Ja, heeft het dan zin om te leven?

  Zo komt deze jongere zichzelf tegen

  Geld is er niet meer

  Men gaat er op uit om te stelen

  De alcohol stijgt naar je hoofd

  En de prijs die je wordt uitgeloofd

  Is, dat alles is gedoofd

  Het einde is het graf

  Is dat een straf?

  Nee, het is geen straf

  Dit mensenkind vroeg niet om het leven

  Maar het is wel een gegeven

  Dat de ouders verkeerd stonden in het leven

  Hadden geen Bron om naar terug te keren

  Die Bron had het leven ten goede kunnen keren

  Maar als de moordenaar werd vrijgesproken

  Dan gaat het in en om de jongeren zwaar spoken

  Je kunt van alles bedenken

  Maar de juiste richting vind je niet meer

  Dit is dus het eeuwige zeer

  Omdat bij Adam en Eva alles ten val is gekomen

  En zo vergaat er een wereld met en zonder dromen

  Maar voor die nog zijn ontkomen

  Die mogen nog op deze aarde verder wonen

  En dan met een nieuwe toekomst verder dromen

  Hoewel alles onverdiend is

  Alles is uiteindelijk de grote genade

  Waar een ontkomen mens zich mag in baden

  Niemand is beter dan de ander

  Het zit alleen in een bepaalde levenswandel

  Waarin je nog werd bewaard

  Zodat je niet in dat dodelijk spiraal raakt!

  Want dan is alles afgesneden

  Er is nimmermeer nog een heden!

  Alleen een diep droevig verleden!

   

   

  15-06-2011 om 17:16 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.moordenaar

  Moordenaar

   

  De wereld is in de greep van de moordenaar

  Alles is in groot gevaar

  Maar men denkt, het is niet waar!

  We moeten dit en we moeten dat!

  Het leven valt overal in een gat

  Waar niet meer opgevangen wordt

  De mens in alle vormen

  Is verwend tot de dood toe

  En als er niet meer is

  Dan wordt een mens zo…moe!

  Dan denkt deze ik doe mijn ogen maar toe

  Dat kan zijn in een bejaardentehuis

  Dat kan zijn op het werk, school of thuis

  Als de financiële hulp in bepaalde gevallen op gaat houden

  Ja, de wereld is niet meer verkouden

  Maar alles is aan het benauwen!

  En overal zit men maar over te wauwelen

  Men leeft in het duister en het grauwe

  En de regendruppels kunnen ook de mens niet bedauwen

  Men gaat door in eigen kracht

  Maar ook de grootste macht

  Verliest zijn kracht

  Wie had dit nu ooit gedacht!

  Dat groten in de wereld zien alles aan zich voorbij gaan

  Ja, geen dictator blijft bestaan

  Want op een dag is dit vergaan

  Vechten met je vuisten

  Het bezorgt de mens uitspattende puisten

  Men gaat van kwaad tot erger

  Waar het ook mag zijn

  Ver in de wereld of dicht bij huis

  Men wordt onder de hand van God tot gruis!

   

  Jesaja 40:12-31

  15-06-2011 om 09:10 geschreven door Liesbeth


  14-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.druppeltjes

  Druppeltjes op gesponnen draden  14-06-2011 om 23:07 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geloof
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Geloof

   

  Hebt u geloof?

  Of had u geen geloof?

  Alleen door het geloof worden wij behouden

  De blindgeborene vroeg Jezus of hij ziende mocht worden

  En het is hem geworden

  Het geloof heeft hem behouden

  Nu hoeft het hem niet meer te benauwen

  Jezus heeft Hem naar het Vaderhuis gebracht

  Waar de Vader op hem heeft gewacht

  Want alles wat Jezus doet

  Dat gebeurt door Zijn vergoten bloed!

   

  Marcus 10:46-52

  Verder is het interessant om het hoofdstuk

  helemaal te lezen

  14-06-2011 om 17:05 geschreven door Liesbeth


  13-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bloem

   

  Bloem met nerven

  Toch gaan bloemen ook sterven

  Ze zijn soms wonderlijk mooi

  Het is een speciale tooi

  Voor de plant waaraan ze hangen

  Je kijkt deze bloem niet echt in het hart

  Ze hangt er als een lampenkap

  Ze is sierlijk van lijn

  Meer hoeft er bij deze bloem

  niet aanwezig te zijn

  Nadat ze een tijdje heeft gehangen

  Sluit de bloem zich weer

  En bij regenachtig weer

  Valt de bloem op de aarde neer

  13-06-2011 om 21:14 geschreven door Liesbeth


  12-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tijden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tijden

   

  Tijd, tijd en nog eens tijd

  Het is de tijd die voort schrijdt

  In de tijd raak je je leven kwijt

  Denk nooit ik heb nog tijd

  Want ineens is er geen tijd

  De wereld draait door in de tijd

  Maar de wereld geeft geen tijd

  De wereld neemt het goede van de tijd

  De wereld neemt ons leven

  Ten goede of ten kwade

  Je kunt beter in de eeuwige tijd baden

  Die tijd vergaat niet meer

  Want er is geen tijd

  Het is de eeuwigheid!

  12-06-2011 om 17:24 geschreven door Liesbeth


  11-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gaven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gaven

   

  Gaven en gaven

  Het zijn twee aparte onderwerpen

  Je hebt een gave

  En dan moet je niet doordraven

  Maar je moet het ontwikkelen

  En de gave van het geven

  Is een andere gave

  Omdat de gave moet worden doorgegeven

  Het moet in de geslachten na ons voortleven

  Je geeft niet omdat je groot wilt zijn

  Maar je geeft omdat de mens voorwaarts moet

  En de gave die je ontvangt moet men benutten

  En niet als een luiwammes pietlutten

  En men moet zeker niet tutten

  Vaak staan vele op de stutten

  En dan is men aan de gave voorbij gegaan

  En dan loop je in het leven achteraan

  De eerste zullen de laatste zijn

  En de laatste de eerste

  Als dit geen Pinkster is!

  Dan had ik het niet mis!

  Mis om te profeteren en mijn God te eren!

  Dat doet vogels  van allerlei soort vermeren!

  11-06-2011 om 19:11 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dotterbloemen

  De dotterbloemen met ander licht  11-06-2011 om 09:54 geschreven door Liesbeth


  10-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dotterbloem

  De dotterbloemen
  10-06-2011 om 17:03 geschreven door Liesbeth


  09-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ondergang

  Ondergang

   

  Ja, de ondergang

  Maakt vele mensen bang

  Welke ondergang?

  De financiële!

  Zo gaat men er meer op uit om te stelen

  Blijf je denken dat de bomen tot in de hemel groeide

  En het rentmeesterschap verfoeide

  Dan komt er een tijd dat de armen moeten bloeden

  De rijkere kan nog wel wat missen

  Maar de laagste klasse niet

  Hoewel, nu krijgen ze ook eens de zwarte piet

  Want als je denkt en ziet

  Dat je wel altijd met niets doen geld kan verwerven

  Dat betekent dan dat er niets meer is om te erven

  Alles is er doorheen gesjoemeld

  De overheden hebben met al het geld geboemeld

  Het kon overal niet op

  En nu krijgt men de kous op de kop!

  En dan is het waar niet is

  Daar verliest de keizer z’n recht

  Want één ding is natuurlijk recht

  Als je maar denkt dat je met niets
  doen toch geld kan ontvangen!!

  En dat het altijd maar zo door kan gaan

  Die moet nu met lege handen staan

  Beiden zijn hier schuldig aan

  De overheid heeft de asociale mens niet opgevoed

  Ja, nu krijgen ze op het eten roet

  Of er wordt straks honger geleden

  Dat is nu de weg naar beneden!
  En zo was het ook al eeuwen geleden
  De Bijbel spreekt er boekdelen van
  En zo zit het ook met de geestelijke mens
  Wie niet meer heeft daarvan wordt genomen!
  Van hetgeen deze nog heeft!
  Daarom is de Bijbel een boek van veel plezier
  Dan vind je het hier en dan daar!
  De BIJBEL is zo waar!

  Mattheüs 25:29 en 30

  09-06-2011 om 22:59 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.op weg
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op weg

   

  Op weg naar Pinksteren

  Op de weg van wachten en afwachten

  Alles ontvangen we uit Zijn hand

  Wie gaat er naar het beloofde land?

  Dat is wat Hij schenkt

  Hij schenkt het door Woord en Geest

  Waar de ziel samen is gesmolten

  Met het Zijn van Hem

  Hij heeft het dan voor het zeggen

  Hoewel voor die tijd is er al Zijn zeggenschap

  Dan houdt Hij je soms heel krap

  Krap houden van bepaalde en andere wegen

  Niet dat het verkeerd was

  Maar het was Zijn besturing

  Hij opent en Hij snijdt wegen af

  Hij wil niet dat je bij het kaf verkeerd

  Ja, dat is wat God je al jong leert

  Ben je het er altijd mee eens

  Nee, want je ziet het wel maar

  een mensenkind wil geen kommer en kwel

  In de loop van het leven

  Was alles kommer en kwel wat je werd gegeven?

  Ga je dan nog vrolijk door het leven?

  Ja en nee, maar Hij gaat mee

  En steeds is Hij er zelfs in de ergste wee

  Je wordt altijd weer door Hem verlost

  Maar wel op Zijn tijd

  Zo raakt een mens zijn dagen kwijt

  Geduld is in alle gevallen een schone zaak

  Maar het kan ook zijn dat je wel eens

  door mensen van de kook raakt

  Niet dat je dan in een wraak verkeerd

  Maar dat je bijna ondergaat van verdriet

  Want het is heel erg zwaar dragen

  Zo’n zwarte piet!

   

  Ezechiël 33

  09-06-2011 om 10:40 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het is nu zomermaand maar in het voorjaar
  hadden de mussen meer dorst
  vanwege de warmte en de droogte

  09-06-2011 om 09:33 geschreven door Liesbeth


  08-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schuld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Schuld

   

  Het schuldgevoel

  Is bij een eerlijk mens het meest

  Ook al doe je niets kwaads

  Dan denk je het toch!

  Vaak komt het door een ander

  Dan bekijk je nog eens je eigen levenswandel

  Ja, dan voel je steeds een schuldgevoel

  Omdat het je wordt opgelegd

  Zo is het dat je door het leven trekt

  En wordt een mens dan door iedereen beschuldigd

  Dan zie je dat God in je is gehuldigd

  Want de boze is aan het hozen

  Met alles wat kwaadaardig is

  En dan zie je de kermis

  Waar de mens op verkeert

  Het lekker leven gevoel

  Dat is in geen geval een schuldgevoel!

  Een "waar" schuldgevoel wordt in de ziel gelegd

  Dat je de enige echte God

  In alle gevallen hebt bedroefd

  En dat is het ware schuldgevoel

  Kun je in je leven iedereen alles vergeven

  Dan wordt een mens door God ook alles vergeven

  Maar ben je een mens wat graag beschuldigd

  God is heel lang geduldig

  Maar beken je geen schuld

  Dan is God snel met je klaar!

  Dat is toch wel zonneklaar!
  Want geen mens kan voor God bestaan
  Mits Hij je van alle vuiligheid heeft ontdaan
  Zo kan je als een geheiligde door het leven gaan!

   
  1 Korinthe 3 en 4

  08-06-2011 om 16:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wijsheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wijsheid

   

  Wie heeft of kent wijsheid?

  Hoewel wijsheid een geestelijk gebeuren is

  Het wereldse verscheurt alles wat Goddelijke wijsheid is

  Men leeft bij eigen verstand

  En zo gaan de bozen en de blinden hand in hand

  Wijsheid ontvangen dat is meestal voor een ander z’n belangen

  Maar vele denken in alle gebeuren

  Ik heb de wijsheid in pacht

  En ze spelen alles uit op hun macht

  Maar Goddelijke wijsheid is van een ander kaliber

  Het is een vorstelijk gebeuren

  Maar dan moet je je wel van de wereld los kunnen scheuren

  Anders gaat het niet gebeuren

  Dat je verstand nog meer verstand ontvangt

  En wie dit niet kan geloven

  Die weet toch dat in het land der blind één oog Koning is

  Want dat is de Koning met zijn honing

  Waarmee je verstand wordt gevoed

  Maar de boze houdt niet van dit hoogste goed

  En zorgt voor het omkomen van onschuldig bloed

  Want hun verstand is groter en beter

  Ja, dat zijn de verstandige met slecht verstand

  Dat is er dan aan de hand

  De mens die God navolgt is dan een dwaas

  Maar beter een dwaas van God

  Dan een rijke in jezelf!

  Want je gaat voort

  Zonder dat je later nog wordt gezien of gehoord

  Omdat de vijandigheid tegenover het zwakke zo ernstig was

  Ben je zwak in jezelf dan ben je machtig in Hem

  Want Hij hoort je in alle gevaren

  En zal je daarin bewaren

  Dus wie roemt, die roemt in Hem

  Die alles wilde schenken

  Omdat het ging om Hem

  Want men wilde een vleselijke God creëren

  Zodat alleen het vlees zou gloriëren

  Maar het geestelijke moet vermeren

  Zodat we één in Hem zijn

  Dan sta je sterk!

  Dan draag je niet het merk van het Beest

  Draag je wel het merkteken van het Beest

  Dan houdt het op dat moordend feest

  Beesten hebben geen verstand

  En ze brengen al het goede aan de rand

  Aan de rand van de afgrond

  Alles is zwaar ongezond

  Wie het allemaal wel wil geloven

  Dat alles komt van Boven

  Moet het nalezen in

   

  1 Korinthe 1 en 2

   

  08-06-2011 om 09:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.paniek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De paniek

   

  Waarom is er paniek

  Waarom is alles ziek

  Waarom is er zoveel verdeeldheid

  Waarom willen elkaar niet respecteren

  Waarom willen we vrouwen en geen vrouwen

  Omdat de vrouw te ver is doorgedrongen

  En ook veel kunnen het ware lied niet zingen

  Dan begint men overal te springen

  En iedereen gaat iedereen verdringen

  Het volk of de volken

  Ze steken elkaar met dolken

  Men is bang voor elk vuur

  En zo gaat dit door van uur tot uur

  Maar het vuur wordt niet gedoofd

  Het vuur gaat alsmaar hoger en hoger branden

  Want de verdeeldheid gaat door met branden

  Alles is in verkeerde handen

  Alles is geneigd te stranden

  Iedereen legt iedereen aan banden

  Ware vrijheid vind je in Christus

  En vanuit Zijn regering

  Wordt een mens alleen maar geringer

  Dat is het lied wat men moet zingen

  Ik ben gering

  Want God in Christus is mijn Koning

  Dan gaat het niet om mannen of vrouwen

  Dan moeten we alles eens gaan herkauwen

  En niet zo op de strepen staan
  Dat is een wereld niet verbouwen
  maar opbouwen in en met het hoogste goed!
  Dan is er de Goddelijke glans
  die het dan pas goed doet!

   

  2 Korinthe 4

   

  08-06-2011 om 08:12 geschreven door Liesbeth


  07-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gelijkenis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gelijkenis

   

  De gelijkenis van een zaaier

  Wie was die zaaier?

  Dat was Jezus van Nazareth

  Die heel gewone mensen redt

  Maar daarbij komt veel kijken

  Bij het gezaaide zag men het onkruid rijpen

  Maar alles wat Hij zou redden

  Dat zou blijven bestaan

  Tot aan de voleinding van de wereld

  Wie de wereld lief heeft gehad

  Die heeft het niet gevonden

  De Parel van grote waarde

  Alle gelijkenissen hebben een doel

  Als men ze leest dan weet je heel duidelijk

  Wat Jezus er mee bedoelde

  De druiven zijn een mooi voorbeeld

  Er zijn zure druiven en zoete druiven

  De zoete druiven is de wijn waar men

  oprecht mee mag fuiven

  Het is de schat die plaats neemt in het hart

  En is die schat in het hart

  Dan lijd je wel smart

  Maar het geeft een wijd geopend hart

  Gericht op wat van Hem kan komen

  Ja, Hij laat je geen valse dromen, dromen!

  Maar geeft in alle omstandigheden de uitkomst

  En is deze niet te zien, op dit wereldrond?

  Ja, je staat helemaal verstomd

  Als je hem niet wilde aannemen

  Dan zie je toch er komt niets van beneden

  Maar alles komt van Boven

  Zodat je Hem in elk gericht blijft loven!

   

  Mattheüs 13

  07-06-2011 om 21:18 geschreven door Liesbeth


  06-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zien
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zien

   

  Wat je allemaal ziet

  Waar een ander aan voorbij gaat

  Omdat die niet weten waar het leven om en over gaat

  Je ziet de meest prominente mensen

  Met van die abnormale wensen

  Of het is eigenlijk gewoon?

  Zo gewoon…dat je niet snapt

  Dat er mensen zo willen leven

  Met mensen die niet om etiquette geven

  Protocollen doen het vaak best

  Maar tegenwoordig doet men z’n best

  Om ze te doorbreken

  En dan ben je iets van het buitengewone afgeweken

  Je stelt jezelf op één lijn

  Met alles wat ordinair is

  Is ordinair dan niet gewoon?

  Ja, het woord zegt het al

  Het is gewoner dan gewoon

  En dat zie je dus in de hoogste regionen

  Waar mensen hun eigen aard tonen

  Doodgewoon opgevoed

  En zich op een hoogte voedt

  Van alles wat er komt voor de voet

  Dan brengt veelal mensen ten val

  Maar in bepaalde kringen

  Sta je gelijk weer op stal

  Want dan is de aanval

  Een harde knal vanuit de samenleving

  Een goed verstaander heeft
  maar een half woord nodig

  De rest van mijn rede is overbodig!

  06-06-2011 om 21:04 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrij
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vrije dagen

   

  In de vrije dagen

  Hebben veel mensen behagen

  Dan gaan ze er op uit

  De feestdag is niet meer in zicht

  Men weet voor een groot deel niet

  dat het te maken heeft met het Licht

  De duisternis had overwonnen

  Maar er is er Eén die is opnieuw begonnen

  Die heeft alles verdragen en gedragen

  En dan is het er weer

  In de mensen een welbehagen

  Dan zijn er mensen die het Licht aanschouwen

  Het zal hen niet berouwen

  Want alle feestdagen hebben een bestemming

  Het geeft vrijheid in plaats van remming

  Je kijkt niet naar vrij zijn uit

  Maar je kijkt uit om bevrijd te zijn

  Bevrijd van het eigen “ik”

  Dan ben ik pas een mens

  Met een speciale wens

  Om er te zijn voor God en mijn naaste

  Ja, wie wilde komen moest zich haasten

  Maar wie geen lust hiertoe had

  Die is en blijft een leeg vat!

  Mattheüs 5
  In het bijzonder vers 48

  06-06-2011 om 10:58 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.regen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Regen

   

  Een milde regen

  Het gaat over in een stromende regen

  Een regen die we lang niet meer hebben gehoord

  Een regen waar naar werd gesnakt

  Een regen die misschien nog groei gaat geven

  Al duurt het misschien niet lang maar even

  Regen wordt verkregen

  Niet altijd als een zegen

  Maar na droogte weet men het weer te beleven

  Dat we niet zonder kunnen in het leven

  Regen en droogte

  We ontvangen het uit Zijn hand

  Ja, de boeren zullen blij zijn met het nat op het land!

  06-06-2011 om 09:26 geschreven door Liesbeth


  05-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trompet

  De trompet
  In het red
  Het geschal klinkt
  over berg en dal  05-06-2011 om 22:59 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knieën
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De klol horen luiden en niet weten
  waar de klepel hangt  Knieën

   

  Waar zit onze ondergang in?

  Dat zijn de knieën van de zogenaamde genieën

  Zij menen alles te weten

  Maar ze zijn vergeten

  Dat God laat weten

  Dat Hij alleen alles weet

  En waarom Hij dit alles deed?

  De mens gaat als een blind varken door het leven

  En wil niet toegeven

  Dat alles wat te maken heeft met het leven

  Van God is gegeven

  Job zei, de Here heeft gegeven

  De Here heeft genomen

  Maar hij accepteerde alles wel

  Alle kommer en kwel

  Zelf het ergste en dat was de hel

  Maar God deed hem later wel

  Toen was het voorbij die hel

  Hij kreeg alles weer in meervoud terug

  Daarmee werd bewezen

  Dat God het is die mensen doet leven

  En mensen doet vergaan

  Alleen Hij is het die dit alles doet

  Met Zijn grote naam

  Die onder de Hemel is gegeven

  Om alleen in Hem te mogen leven

  Leven is een gunst van Hem

  En buig je hiervoor niet de knieën

  Dan moet een mens alles verliezen

  Ook al zit deze te kniezen

  God is het die alles regeert

  En wil je dit niet

  Dan gaat alles ten gronde en verkeerd!

  Dan blijft ons alleen de chaos over

  Zo heet als een opgestookte oven

  Het is het branden in de hel

  En dan is het gewoon zwaaien met het handje

  Want de mens is en was een hoogmoedig opstandje!

  Job 37 en 38

  05-06-2011 om 17:27 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Eiland

   

  Het wonen op een eiland

  Letterlijk en figuurlijk

  Te midden van vele mensen

  Dan is er wel wat aan de hand

  Maar het is het land

  Het land van de Heiland

  Waar Hij is gaan wonen

  Daar stoot Hij alles in zijn

  nabijheid van hun tronen

  Schaamrood was en is niet te bekennen

  Dus er was heel wat te pennen

  Het is er uitermate veilig

  Want je bent heilig

  Wie naderbij komt

  Die is niet meer gezond

  Die zakt vanzelf door eigen

  gemaakte ondergrond

  Een mens doet zichzelf veel aan

  Daarom schijnt er nimmer bij hen

  Nog een zon of een maan

  Men moet zonder God door het leven gaan

  Omdat ze Hem letterlijk en figuurlijk

  niet zagen staan

  Mijn naam is haan

  En zo wil men graag door het leven gaan

  Een valse levensstijl

  Maakt mensen alleen maar afgodisch geil

  Dan is er helemaal geen heil

  Ze zijn niet meer dan een straatdweil!

   

  Jeremia 8 en 9

  05-06-2011 om 09:24 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zomer

  Het lijkt wel zomer
  maar hier is het nog lente
  Nog even wachten en dan is hetecht zomer


  05-06-2011 om 09:09 geschreven door Liesbeth


  04-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.open

  Open

   

  Wil je alles openleggen

  Dan heeft God het voor het zeggen

  Zonder navolging is het allemaal niet te zeggen

  Want mensen kunnen snel iets heel natuurlijk weerleggen

  Maar ben je met Hem door de hel gegaan

  Dan weet je van het verschrikkelijke bestaan

  Van mensen die over je heen zijn gegaan

  Het zijn mensen zonder enig goed gevoelen

  Zij zijn het altijd die zichzelf bedoelen

  Ze willen heel even met je kroelen

  En daarna gaat de liefde snel afkoelen

  Want ik staat voor ik

  En die ander krijgt maar een lange sik

  Of liefst een dodelijke hik

  Dan ben ik er vanaf van al dat tegenspreken

  Ik wil leven als een god in Frankrijk

  En daarvoor zet ik alles aan de dijk

  Iedereen met goede bedoelingen moet door het slijk

  Och,  als je geestelijk leeft

  Dan is het de Ander die in je leeft

  En daarvoor is het ook dat je de eeuwige strijd niet opgeeft

  Want Hij regeert als een groot Vorst

  De honden keren naar hun uitgespogen worst

  Want zo is het met de mens ten dode gedoemd

  Dan keer je naar je uitbraaksel terug

  Want je leefde lekker op een andermans rug!

  Romeinen 12

   

   

  04-06-2011 om 21:16 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sparen

  Sparen

   

  Sparen en vergaren

  Het volk kwam niet tot bedaren

  Men wilde zoveel vergaren

  Dat nu al het garen

  Van de klos is gelopen

  En het sparen en vergaren is verlopen

  Inleveren dat is het woord

  Het goud dat schitterde aan de verre einder

  Zijn ze nu aan het ondermijnen

  Want wie nu nog iets achter de hand heeft

  Die moet het weggeven aan alles wat scheef heeft geleefd

  Ja, zo vierde veel mensen een verschrikkelijk feest

  In plaats van pas op de plaats

  Ging men verre buitengaats

  Om een heerlijk leven te leven

  Van hen die maar moet afgeven

  De zogenaamde zwakkere

  Werden overal op getrakteerd

  En nu heeft men zich zo ernstig bezeerd

  Dat alles in de soep loopt want het gaat verkeerd

  Kom op met waar jij netjes rentmeester van was

  We kunnen al je boeken inkijken

  Want alles is helder als glas

  Op de pof leven dat heeft de verkeerde mensen een goed leven gegeven

  En dacht jij na je pensionering wat zorgeloos te kunnen leven

  Dan heb je het bij het verkeerde eind

  En waarom wilde al die mensen wat zorgeloos leven?

  Omdat ze zo krampachtig hebben moeten leven

  Omdat er helemaal niet zoveel was

  Ook toen moest er worden betaald

  En nu worden allen onderuit gehaald

  Prijzen lopen uit de hand

  De belasting zorgt voor een verarming

  En zo staan velen aan de kant

  Of misschien wel aan de rand van de afgrond

  Hoge ogen hebben dom in de verte gekeken

  Want babyboomers zijn er niet van vandaag

  De vergrijzing deed zich al vroeg aantonen

  Maar men wilde alles maar laten groeien

  Maar eens is alles uitgegroeid

  Als de bomen tot aan de hemel zijn gegroeid

  Een mens groeit ook niet oneindig door

  Wetenschap gedroeg zich uitnemend krap

  Krap in het denkende vermogen

  En nu moeten de goede door de kwade lijden

  Ja, het is niet meer te vermijden

  Dat men over je heen walst

  Als een koude kikker

  In plaats van dat ze hun eigen wonden likken!

  Wonden van de verdoemenis

  Want die afgrond is toch zeker voor velen niet mis!

  Oordeel over oordeel

  En nog gaat men vrolijk door met het geheel

  Als men zelf maar lekker erbij zit

  In plaats van dat men de wonden van de onschuldige likt!

  Zo zit de mensheid in elkaar

  We zorgen het liefst voor eigen ik

  Een dat brengt nu grote en grote schrik!
  De hemel is ver van de hel
  Het alles is soms nog erger dan kommer en kwel!

  Spreuken 5

  04-06-2011 om 11:40 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beestje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hoe hij je aan kijkt!

  04-06-2011 om 10:20 geschreven door Liesbeth


  03-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beestje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een beestje met macrolens

  03-06-2011 om 15:45 geschreven door Liesbeth


  02-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hemelvaart
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto met vliegtuig zo kunt u het geestelijk denkbeeldig
  misschien een beetje inleven!


  Hemelvaart

  Het gedenken van hemelvaart!

  Wat is dat nou eigenlijk waard?

  Je kunt je er eigenlijk niet veel bij voorstellen

  Jezus vaarde op in een wolk

  En Hij was niet meer te zien!

  Ja, dan sta je daar met lege handen

  Geen Meester meer die je koesterde

  Maar Hij nam iets mee!

  Ja, het was die grote wee!

  Waar velen zich in bevinden

  En soms blijvend in bevinden

  Maar voor de zijnen nam Hij de gevangenis mee

  Nou, ik zie geen gevangenis en geen tralies

  Ja, maar daar keek je wel altijd vanuit en doorheen

  Een gekooide kan men zich noemen

  Tussen vier muren

  En af en toe even tussen de tralies doorgluren

  Ja, dit gaat me een beetje te ver!

  Al die verzinsels en hersenspinsels!

  Ja, maar Christus kwam toch om de zijnen te verlossen!

  Te verlossen van hun gevangenschap

  Ja, ik maak heus geen grap

  U zit aan handen en voeten gebonden

  Vanwege de gemaakte zonden

  Maar door het zoenoffer nam Hij alles over

  En zo neemt Hij dan de gevangenis mee naar Boven

  Op een lichte wolkenwagen werd Hij van de aard gedragen

  Dit moet u wel allemaal geestelijk bekijken

  Dus u ziet niets buiten in de wolken gebeuren

  Maar Hij deed die ondragelijke zonden van u verscheuren

  Nadat Hij ze door in uw innerlijk te speuren

  U er bij stil heeft gezet

  Mits Hij u de vrije genade had geschonken

  Waardoor u iets mocht gaan zien

  Van dit mooie grote gebeuren

  Ja, en met Hemelvaart gedenken we dat grote wonder

  En daarna blijft u achter als wezen

  Want er is geen Vader en geen Middelaar meer

  Dan wordt het wachten op de Geest

  En misschien wordt het dan echt Pinksterfeest

  Als Hij u aangeraakt heeft en met u is geweest

  Zoals de Emmaüsgangers die mochten Hem naast zich ervaren

  Voordat Hij van allen ging opvaren

  Dan is het Jezus leeft en wij met Hem

  Want u hoorde Zijn wonderlijke stem!

  Lezen Zacharia 8
  Openbaring 21:3

  02-06-2011 om 12:58 geschreven door Liesbeth


  01-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het oog omhoog gericht

  01-06-2011 om 00:00 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!