NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lutherlied
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een vaste burcht is onze God,
  een toevlucht voor de Zijnen!
  Al drukt het leed, al dreigt het lot,
  Hij doet zijn hulp verschijnen!
  De vijand rukt vast aan
  met opgestoken vaan;
  hij draagt zijn rusting nog
  van gruwel en bedrog,
  maar zal als kaf verdwijnen!

  31-10-2010 om 17:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boom
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Schittering

   

  De schittering van de herfst

  Waarin alles sterft

  De mooi gekleurde boom

  Ziet er nu uit als een droom

  Maar wanneer het wat verder komt in de tijd

  Dan is de boom alle bladeren kwijt

  Dan staat hij te wachten op nieuw blad

  In een boom zit een dierbare schat

  Er zijn bomen die een lang leven hebben gehad

  Maar eens komt de tijd

  Dat ook een boom bezwijkt

  Dan wordt de boom gerooid

  Dan is het voorbij dat hij zo mooi was getooid

  Bomen komen en bomen vergaan

  Maar een gezonde boom blijft heel lang bestaan!

  Psalm 102

   

   

   

  31-10-2010 om 16:22 geschreven door Liesbeth


  30-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gaven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Elke vogel zingt zoals hij gebekt is!
  Dit gedicht naar aanleiding van een afscheid
  van een groot christelijke organist en dirigent in Nederland

  Gaven

   Zoveel muzikale gaven

  Als je met een koor mocht zingen

  Onder zijn begeleiding was het als een veilige haven

  Hoe hij alles uit een mens tevoorschijn kreeg

  Zoals hij was er geen één voor mij

  Maar ook hij moet worden genezen

  Wat er zo door de zonden is gerezen

  Zo wordt een mens toch nederig en klein

  Ondanks dit wil hij toch nog dirigent zijn

  Laat dit dan als onderwijs mogen volgen

  Voor de zangers en zangeressen die Jezus willen volgen

  Het gezang en geklank

  Dat hoort ook bij het woestijnzand

  Want door de woestijn komt men aan in het beloofde land

  Wie onderweg is omgekomen

  Die heeft in de woestijn geen dromen

  Maar een mens wat van zijn roem afscheid moet nemen

  Die weet hoe het is hoe je ogen zijn gericht

  Op wat alleen tot eer van God sticht

  Ook in de eenzaamheid

  kan de muziek veel troost geven...

  Om het samen met je Schepper te mogen beleven!

  Want Hij heeft dit aan een mens willen geven

  Om zich ook zo in te kunnen leven

  Hoe Hij moest lijden

  Om een mens van zichzelf te bevrijden!

  Want door Jezus bloed

  Wordt alles stil in het gemoed

  En legt men zich ter ruste neer

  Opdat Hij weer in kan komen

  En dan ontstaat het vuur van de liefde

  De liefde die nimmermeer vergaat

  Maar die ons brengt in een zalige heilstaat!

  Lucas 1:57-80

   

   

   

   

   

  30-10-2010 om 16:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hervorming
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hervorming

   

  Hervorming is geen gewoon ding

  Toen Luhter anders werd

  Had hij het oude geloof opzij gezet

  Waarom dan toch?

  Omdat Hij zocht naar de gerechtigheid!

  En de gerechtigheid komt voort

  Dat je in het hart van Jezus kijkt

  Dat hart dat balsem deed op de wonden

  De wonden van de zonde

  Luther had heel wat afgezocht

  Toen hij werd verblijd met dat liefderijke vocht

  Dat hem zo verkwikte

  En zag dat alleen de gerechtigheid in de
  Zoon van God te vinden was

  Toen bleef er niets anders over

  Om te gaan door een oven

  Een oven van veel tegenstand

  Maar Luther is nimmer gestrand

  Want God reikte hem Zijn hand

  En Luther was tegen alles wat Rooms was gekant

  Hij plaatste de 95 stellingen

  Dat deed hij niet door opwellingen

  Maar door de zekerheid van het geloof in God

  Dat gaf hem een heilrijk lot

  Het was een zegen tot

  Tot een complete hervorming

  Waar alle aanbidding van beelden aan de kant werd gezet

  Hij beleefde geestelijke pret

  Want God had hem op de weg van de gerechtigheid gezet!

  De gerechtigheid die Christus heeft verworven

  Waarvoor Hij was gestorven

  En zo werd het heil verworven

  Niets uit de mens

  Maar alles uit Hem

  En dan alleen volg je Hem

  Dan is het lied...leid mij Heer

  Op de weg van uw gerechtigheid

  Dan heb je wel de geestelijke strijd

  Maar God is er met je in de tijd en eeuwigheid

  En zo wordt een mens een hervormde

  En geen vervormde zoals er vele in deze wereld zijn

  Men wordt recht van denken

  Want dat wil God in Christus schenken

  Het heil ontvangen en in de toe-eigening toegekend

  Dat is het grootste wat God aan zijn hervormd kind schenkt!

  Want een ontvangen heil

  moet je wel aannemen

  Laat je het voorbij gaan

  Dan zul je verder met lege handen staan!

  Je bent nimmer een gearriveerde christen

  Dat denken de mensen wel

  Ik heb wel eens iets ervaren

  Dan zal ik wel ten hemel varen

  Niets is minder waar

  Dan verlies je alleen al je geestelijk haar

  En ben je kaal en naakt

  Totdat je op Zijn dag ontwaakt

  En dan ziet men wat men heeft versmaad

  En uit dit alles ontstaat nu het kwaad!
  Dat er voor zorgt dat je verloren gaat!

  Voeg altijd bij de daad het woord

  Of bij het woord de daad

  Dan wijk je van alle kwaad

  Ook al wordt er een hele wereld op je kwaad!

  Zo is het nu dat een volgeling van
  Jezus komt tot de heilsdaad!

  Prediker 12:8-14

   

   

   

   

   

  30-10-2010 om 10:27 geschreven door Liesbeth


  29-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.turken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto als voorbeeld blank en bruin!
  Wat ook in zwart over kan gaan!

  Turken

   

  Zijn turken schurken?

  Ja en nee, ze zijn net als iedereen!

  Maar waar het hier om gaat

  Dat is dat men in Nederland

  alles binnen liet of nog laat

  De goed opgeleide mensen

  Die hebben andere wensen

  Dat zijn geen gelukzoekers in een ander land

  Waar je lekker lui kan zitten aan de kant

  Het zijn de achtergebleven mannen en vrouwen

  Die zich in hun domheid naar een ander land laten douwen

  De een maakt de ander gek

  En zo zitten wij als Nederland met veel

  van deze gevallen opgescheept

  Ja, wij niet alleen ze stroomden overal heen

  En nu is er in elk land geween

  Want de situatie is niet meer te harden

  De geldstroom is gestopt

  Dus is er nog maar weinig geld om ze op te leiden

  Hoewel dat ook vaak geld vermorsen was

  Toch is het gewoon het beste

  Dat alle volkeren in hun eigen land met eigen cultuur wonen

  Zo kan er weer rust in de landen komen

  Je hoeft niemand te haten

  Maar waar is waar

  Andere mensen worden opzij geschoven

  Omdat je je gasten veel hebt doen beloven

  Maar het werd een hete oven

  En je ziet nu toch ook de diepe geloofskloven

  Wat op zich andere zaken openbaart

  En dat is misschien toch wel wat waard

  Dat er mensen zijn die leven met rassenhaat

  Elk schepsel is een schepsel van God

  En Hij bepaald voor ieder het lot

  Ook al ziet men het niet

  Hij doet wat Hij wil

  Hij liet dit de landen overkomen

  Omdat niemand bij Hem wilde wonen

  Leer om leer

  Oog om oog

  En tand om tand

  Dat komt er van als God staat aan de kant

  Dan komt elk land om in woestijnzand

  Dus wat houdt nu een vloek in!

  Wie God heeft verlaten

  Door Hem wordt verlaten

  En wie tegen de Heilige Geest heeft

  gezondigd is een vervloeking
  Want dit is een zonde die niet

  wordt vergeven!
  Ieder mens kan van de
  eeuwige straf worden ontheven
  Maar in dit geval niet meer! 

   

   

   

   

  29-10-2010 om 21:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.openbaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een simpel voorbeeld zijn de dieren...

  Openbaar

   

  De vloek is nu toch wel openbaar

  Het is allemaal uit de Boze nietwaar?

  Eicellen in gaan vriezen

  Lekker voor jezelf zorgen

  En heb ik ze niet nodig, morgen!

  Toch had ik geen zorgen

  Of ik nog op latere leeftijd kinderen kan krijgen

  Je bent het stadium gepasseerd

  Waar straks de eicellen niet meer worden vermeerd’

  Men laat een dure ingreep plegen

  Om zich zo tegen de toekomst te wapenen

  Geen man ook geen kind

  Verzint eer ge begint

  Wanneer men elkaar oprecht in Christus bemint

  Dan is de zegen het nieuwe geboren kind

  Maar een kind wat kunstmatig wordt verwekt

  Is een kind wat niet tot zegen strekt

  Het is een kind uit de wetenschap ontstaan

  Het komt ver onder de aarde vandaan

  En alles wat in de aarde en onder de aarde is

  Voor die zult gij niet buigen

  Dus hier hebben we nu het getuigen

  Van de vloek die lang geleden over dit land is gekomen

  Ja, zo zijn we alsmaar verder gegaan

  We hebben recht op een eigen gemaakt leven

  En heeft dit leven niet alles gegeven

  Dan is er nog abortus en euthanasie

  Ook hiervoor was er een diep gebogen knie

  We zijn niet meer afhankelijk van

  de God die het leven schenkt

  Maar hier moeten we wel bedenken

  Dat Hij allerlei onheil kan schenken

  Waar vele levens worden uitgeroeid

  Schuldig of niet schuldig

  Hij is de God van hemel en aarde

  Hij is het die het leven geeft als een meerwaarde

  En de mens trachtte dit op alle fronten te evenaren

  Maar wie oprecht is in zijn of haar levenswandel

  Die ziet toch wel dat mensen nergens tegen bestand zijn

  Want deze God maakt ieder mens heel klein

  Ook al willen we de grootste der aarde zijn!

   

   

   

   

   

   

  29-10-2010 om 11:24 geschreven door Liesbeth


  28-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verwerpelijk
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Verwerpelijk

   

  Wat is er verwerpelijk?

  De nationale Bijbelquiz

  Eén en al show

  En dat bij de EO

  Glamour en glitter

  Wat een vreselijk geschitter

  Een feest te maken van een Woord

  Waarin Jezus door de zijnen werd vermoord

  Maar men heeft niet gehoord

  Of er in gelezen

  Dat Jezus niet is verrezen

  Om van Zijn Woord een show te maken

  Men zou zich diep moeten schamen

  Wat God zo vreselijk heeft gehaat

  De feesten die Hij niet kon luchten

  Men denkt zo de mensen te bereiken

  En hoeveel kennis men wel heeft

  Men heeft nog nimmer voor de God van dat Woord gebeefd

  Dit is zo krom als een hoepel

  Of is de hoepel krom?

  Men leeft echt niet uit de enige Bron

  Want dan was dit vreselijke gedoe niet verzonnen

  Men heeft er niets mee gewonnen

  Bekende Nederlanders komen er in voor

  Men is echt ver van het ware spoor

  Ik geef voor die hele rotzooi geen lor!

   

  Zefanja 3

  Openbaring 14

   

   

   

  28-10-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oorzaak
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Oorzaak

   

  De oorlog was de oorzaak

  van mijn hele leven

  Mevrouw Halsema wil zo graag

  Dat de nieuwe Premier een goed uitzicht biedt

  Aan alle jongeren...autochtone en allochtone

  Ik vraag mij af wat zij haar kinderen wil tonen

  Een mens kan alleen maar vooruit

  Als hij wil en serieus het leven benaderd

  Ik heb lang met de gevolgen van de oorlog gezeten

  Dat heeft niemand geweten

  Daar ga je niet over spreken

  Je moet doorgaan in het lot

  En ook deze jongeren hebben een lot

  Mevrouw Halsema wil zo graag liefdevol zijn

  Maar ze laat haar kinderen wel opgroeien zonder haar nabij zijn

  Want als je zo een functie bekleedt

  Betekent dat wel dat het offers vraagt

  En dan laat je je kinderen aan anderen over

  Ja, dit zal allemaal wel in het moderne bestel staan geschreven

  Maar hier is mijn vinger opgeheven

  En dan haar kleding

  Eigenlijk wel netjes of gedistingeerd

  Maar toch vond ik het een uitdagend geheel

  En al is ze aardig van de tongriem gesneden

  Dat betekent nog niet dat alles goed is

  wat je in het leven zegt of doet

  Het gaat ergens ernstig in tegen mijn gemoed

  Ze is natuurlijk fractievoorzitster

  Dus ze maakt niet een echte misser

  Maar het zou toch wel eens te denken kunnen geven

  Of het nu werkelijk zo moet in het leven

  Ik ben misschien wel ouderwets

  Maar uit ervaring weet ik wat je kinderen aan kan doen

  Daar wringt bij mij de schoen

  Ga je voor jezelf

  Dan zijn ze je daar nimmer dankbaar voor

  Ook al denk je dat ze het niet merken

  Ze missen bij thuiskomst de moederlijke warmte en onthaal

  Daarom vind ik dat vrouwen niet buiten de deur moeten gaan werken

  En zelf hun kinderen op moeten voeden

  Eigen haard is goud waard

  Maar in deze maatschappij

  Is alleen iedereen blij

  Met veel geld en carrière

  Men denkt iets te gaan missen

  En daarom is men zo gedreven

  En dat maakt het allemaal moeilijker in de samenleving!

  Soms is het wel zo

  Waar geen mannen zijn dan maar vrouwen

  Maar niet als er nog jonge kinderen zijn

  Want dat is de toekomst

  En dit gaat later schrijnend werken

  Dat is nu al bij de huidige jongeren te bemerken

  En dat is eigenlijk met alles tegenwoordig in de politiek

  Men gaat voor stokpaardjes

  Maar de politiek moet er wel voor zorgen dat alles goed draait

  En door alles wat we tot nog toe hebben gehad

  Zijn we zeker nu niet beter af

  Het zijn nog steeds de gevolgen van de oorlog

  Hoog conjunctuur deed alles de pan uitrijzen

  En nu staan ze aan de kant al die grijzen

  Die voor dit alles hebben gezorgd

  Want we zijn met z’n allen ver van huis geraakt

  Och ja, het is maar wat men er van maakt!

  Maar het is wel een chaotische rotzooi

  En daar heb ik het weer mee gezegd

  Want ook deze nieuwe regering

  Krijgt een geweldige klus te behappen

  Wie mij echt verstaat zal het snappen!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  28-10-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.staatshoof
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Staatshoofd

   

  In de vorm van een staatshoofd

  Wordt en kan alles worden gedoofd

  Een koning of een koningin is van God gegeven

  Een staatshoofd wat wordt gekozen

  Dat kan er ook één zijn van de bozen

  Je ziet niet wat deze in het hoofd vermag

  Dat brengt het wel en wee aan de dag

  Dat wordt in een positieve of negatieve zin gebracht

  Dat is maar net hoe roerig het volk is geworden

  En is het geloof verworden

  Dan zijn er horden

  Die een staatshoofd vanuit de wieg niet willen

  Men kiest voor de mensen met bepaalde politieke grillen

  Maar wie op God vertrouwt

  Die weet dat de fundamenten van de maatschappij
  op Hem worden gebouwd

  En als je met Christus voor eeuwig bent getrouwd

  Dan word je van dit alles bevrijd

  Ook al wordt het soms wat mensen betreft om je heen erg benauwd

  Het heeft deze mensen nimmer berouwd

  Dat ze hun hoop niet op God hebben gesteld

  En met hun eigen ideeën zijn weggesneld

  Men denkt misschien wel, zo word ik een held

  Maar dan heb ik het nu verteld

  Er is en was maar één Held

  En dat is Hij die alleen maar uitdeelt het ware geld

  Het gouden geld dat leidt naar een betere maatschappij

  Daar is het niet ik met mijn eigen ideeën maar wij

  Want Hij is het die de zintuigen de juiste werking geeft

  Hij alleen kan een mens bewaren

  Of misschien wel in een mens een heel volk bewaren

  Maar dan moet je openstaan voor het bespelen van de juiste snaren

  En niet gaan denken, ik ga een massa aanhang vergaren

  Want komt alles tot bedaren

  Dan kan de maatschappij de verkeerde kant uit gaan varen

  In het duister ziet men niet de levensgevaren

  Men denkt dat een mens hen kan bevrijden

  Van al het “lijden”

  Want dit lijden is er door eigen schuld

  Omdat men niet zijn of haar oog op God had gericht

  En zo wordt er een maatschappij gesticht

  Waar moeilijk is te regeren

  Men gaat steeds meer moeilijkheden creëren

  Maar wie God heeft willen eren

  Die weet dat dit getij zal keren!

   

  Psalm 121

  Psalm 122

   

   

   

  28-10-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  27-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twijfel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Twijfel

   

  Iemand het voordeel van de twijfel geven

  Je weet, je kunt je niet op zekere wegen begeven

  Maar je veroordeelt de gang van zo’n mens niet

  Maar wel is het dat je het scherp ziet

  De koningin krijgt nu een zwarte piet

  Dit is nu het resultaat is van de spraakverwarring

  Weg met Jezus

  Weg met zijn navolgers

  Je kunt wel voor Israël zijn

  Maar dat is maar de schijn

  De schijn die je op gaat houden

  En je wilt het weg hebben al het vertrouwden

  Stukje bij beetje wordt alles afgesneden

  En komt er een bizar heden

  Een heden van een dictatuur

  Want mensen die in het duister leven

  Hebben tegen alles de vinger opgeheven

  Daar hoef je niet  Jan, Piet of  Klaas voor te heten

  Men is op alles wat met vrijheid te maken gebeten

  Of misschien liever gezegd door de duivel bezeten

  Het offer wat ik heb gebracht

  Toen het zo ook ging in die duistere nacht

  Heb ik dus niet voor niets gebracht

  De bewijzen zijn nu aan het licht gekomen!

  Men ziet nu toch wel waar men uit is gekomen

  Op een vreselijk spoor

  Dat spoor leidt tot waar we in het verleden niet voor zijn bewaard

  Straks is ons vrije Nederland van de kaart!

  Dit is nu de dageraad

  Voort gebracht uit en door al het kwaad!
  De kromme stok
  die alles recht moet slaan!
  Om weer over rustige wegen
  verder te mogen gaan!
  Hoort u het kraaien van de haan?

   

  Ezechiël 46

   

  27-10-2010 om 19:59 geschreven door Liesbeth


  26-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrijheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto is van een halsbandparkiet die in vrijheid is en weg vliegt...

  Vrijheid

   Wat is vrijheid?

  Vrijheid is gaan

  Waar niemand jou iets oplegt

  En niemand zegt je moet het zus of zo zien

  Vrijheid is vrij zijn in het denken

  Niet worden beknot door een ander z’n denken!

  Hoe zit het dan in de godsdienstvrijheid?

  Waar mensen aan banden worden gelegd

  Of dat er wordt gezegd

  Dat men zo en zo moet leven

  Dit is nauw verweven

  Met een dictatuur

  In het klein en in het groot

  Een mens wat in zijn gevangenis leeft

  Wil niet dat de ander in vrijheid leeft

  Men is een aanstoot voor hen

  Daar zit nu het ware verschil

  van het Christendom en de Islam

  De Islam heeft een ongeziene dictatuur

  Waarom ongezien?

  Omdat mensen in het donker

  Altijd naar het verkeerde lonken

  Christus heeft de vrijheid verworven

  En dat zien we op de grote Morgen

  Een mens wat in vrijheid leeft

  Zal nimmer het geloof opdringen

  Het zal niet doden

  Het zal niet onteren

  Het probeert alleen de liefde te vermeren

  Jammer dat er zo weinig liefde is

  Daarom gaat het ook in het Gerechtshof mis

  Openstaan voor zowel veroordeelde als slachtoffer

  Dat geeft een juiste kijk op het recht

  Maar als men dit alles naast zich neer legt

  Dan gaat de strijd woeden

  En is niemand meer op z’n hoede!

  Men is bezig uit te broeden

  Hoe het recht weer zal zegevieren

  In het donker blijft men dan maar doorknoeien

  En zijn mensen overal aan het loeien als bozen koeien

  Dat komt heel eenvoudig gezegd

  Als je met alles om je heen wilt gaan stoeien!

   

  2 Kronieken 36

  in het bijzonder 11-21

   

   

   

   

  26-10-2010 om 22:17 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.merel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Merel

   

  Een merel houdt van rood

  Zij daalt steeds neder op de vuurdoorn

  Zij maakt allereerst een begin

  Om te kijken of alles gaat naar haar zin

  Want voor de merel ligt het gewin

  Om ongestoord te kunnen eten

  Daarom wil zij weten

  Of er nergens iemand kijkt

  Of dat er een andere vogel opduikt

  Zo begint zij aan haar lekkere hap

  En wat gaat dat vreselijk rap

  Hap en slik en nog eens hap en slik

  Ze krijgt niet eens de hik

  En wat is het gevolg van dit gedoe

  Dat je straatje moet worden gereinigd

  Want de uitwerpselen zijn veel

  Ook de andere merel komt om zijn deel

  Want het gaat zo af en aan

  Met de vrouwen en de mannen

  Het is een drukte van jewelste

  Soms vliegen ze elkaar ook in de veren

  En pikken nog een bes om het af te leren!

   

   

  26-10-2010 om 10:26 geschreven door Liesbeth


  25-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gezant
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gezant

   

  Ik ben een Godsgezant

  Die al jong werd aangerand

  Ook in de moeilijke jeugd

  Houdt dit leven stand

  Je bent geheel niet zo gênant

  Dat je overal gaat evangeliseren

  Wel heb je een zekere overtuiging

  Je maakt nog geen diepe buiging

  Het evangelie wordt hier en daar verteld

  Je luistert goed en je ontdekt je Held

  Het gaat geleidelijk voort

  Alles wat je denkt en hoort

  Dat leg je in je diepste innerlijk neer

  Maar heel veel dingen doen zeer

  Je twijfelt aan veel mensen

  Die rondlopen met godsdienstige wensen

  Hoewel de rechte weg

  Nog niet helemaal in het vizier is gekomen

  Je wordt wel vaak met Bonifatius vergeleken

  Je hebt iets wat een ander in je ontdekt

  Maar waar jezelf niet aan denkt

  Later komt het alles openbaar

  Dan doen er ineens veel mensen raar

  Terwijl je een man aan Jezus voeten brengt

  De mensheid is met een nijdige hitte doordrenkt

  Waardoor alle haren op je hoofd worden gekrenkt

  Hoewel er geen haar van je hoofd valt zonder dat Hij het wil

  Word je wel van dit alles ernstig verdrietig en stil

  Je dacht dat mensen blij zouden zijn

  Maar innerlijke haat en venijn

  Die komen dan tevoorschijn

  Je ziet je man gelukkig en blij zijn

  Maar men vindt dat hij er niet mag zijn

  Alles wordt verloochend

  En jij gaat dan als een geplaagde door het leven

  De plagen en slagen werden als maar heviger

  Want zo’n man kon niet zoveel weten

  Maar men was zeker vergeten

  Dat God de maker is van de nieuwe mens

  Maar aan dat nieuwe kwam snel een eind

  Want er ging een hele gemeente onderuit

  Menig mens had z’n lippen over alles
   in en om die gemeente getuit

  Schande en nog eens schande waren troef

  En waar was nu de boef?

  Die was als een haas er vandoor gegaan

  Want dan is de boef een lafaard in eigen waan

  En denkt mij kan niets gebeuren

  Ik verschuil me achter de duivel

  En zo was er veel gehuichel

  Maar wie de Zoon niet heeft willen kussen

  Die zal nimmer eeuwig rusten

  Voor die is er een eeuwige achtervolging

  Je wordt nimmer vrijgesproken

  En dat blijft voor eeuwig aan je stoken

  Alles is daar in een gezin gebroken

  Wat ooit God had samengevoegd

  En al heb je dan heel wat afgezwoegd

  En denk je vergenoegd

  Ik heb niets gedaan

  God haalt je zelfs dan bij de hemel vandaan

  Al ben je zover opgeklommen

  Van God heb je het niet gewonnen

  Want Hij haalt je zo weer naar beneden

  Ook al is alles geschiedt in een ver verleden!
  Valse daden vergeet Hij niet!

   

  Psalm 1 en 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  25-10-2010 om 13:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.buigen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Buigen

   

  Buigen, boog, gebogen

  Nadat God in Christus je hebt willen verhogen

  Dan zie je de regenbogen

  Kleur op kleur

  En ook een fantastische geur

  Ruik je elke keer weer

  Niet met de natuurlijke neus

  Je wordt een geestelijke watergeus

  Daarna word je diep vernederd

  Je wordt aan alle kanten verzekerd

  Dat je voor mensen zou moeten buigen

  Vanwege het schone Godsgetuigen

  Mond houden dat is de raad

  Want men komt met elke valse daad

  Naar je toe gewandeld

  Maar er is geen zekerheid dat je wankelt of kantelt

  Je hebt gebogen voor de heerlijkheid van God

  Dan maar een ander lot

  En dat leidt tot

  Tot verbanning op de openbare wegen

  Maar innerlijk wordt het een grote zegen

  Niemand kan daar tegenop

  Men heeft niet in de gaten dat het leidt tot een strop

  Een strop van nooit meer in contact komen

  Met het mooie dat God heeft willen tonen

  God komt alleen in een mens

  Die leeft met maar één wens

  Dat zijn Evangelie mag en zal gloriëren

  Dat het Zijn rijkdom mag eren

  God alleen is machtig

  En dat beleef je als diep gebogen onderaan heel machtig!

  Dit is geen gemene macht

  Maar een liefdesmacht

  Die geeft heel veel Licht in de donkere nacht

  Hij is er altijd waar je Hem ook maar verwacht

  Hij zorgt in je eenzaamheid voor de volkomen kracht!

   

  Job 38

   

   

   

   

  25-10-2010 om 11:44 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boerderij
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het stille boerenleven...hoewel
  er veel drukte voor je huis wordt gegeven
  Een provincialeweg die neemt wel
  veel rust weg!

  25-10-2010 om 09:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.minder
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Minder

   

  Minder boerenbedrijven

  Het was voor mij al tien jaar geleden een angst

  Dat alle koeien uit de wei zouden verdwijnen

  En nu zie je het boerenbedrijf ernstig kwijnen

  Ook het gerecht is in gevaar

  Dat neem je elke dag weer waar

  De één zegt dit en de ander zegt dat!

  Maar hoe zit dat?

  Men heeft aan de eigen wortels geknaagd

  En zich ernstig verlaagd

  Eigen schuld dikke bult!

  Hoewel men geeft een ander hiervan weer de schuld

  Schuld bekennen dat zou meer de maatschappij dienen

  Dan alleen maar lege briefjes in te dienen

  Het is niet voor tienen

  Maar het is één voor twaalf

  Hier zie je aan

  Het mensdom is in alle gelederen niet echt gaaf

  Een schande overdekt de hogere partij

  Maar men spreekt zichzelf graag vrij

  Wat men zaait zal men oogsten

  Geen mens gaat vrijuit

  Want allen hebben de lippen verkeerde getuit

  Kom daar dan maar gewoon eens voor uit

  Het is toch al in het verleden bewezen

  Dat er verkeerde rechtspraken zijn gerezen

  Men wil zo graag alles blijven bedekken

  Maar nu zitten er toch al zoveel vlekken

  Dat het nog komt tot een erger lekken

  Wie wijs is geeft zich zelf prijs

  En zegt, door onze verkeerde normen

  Gaven wij onze gerechtshoven prijs!

  Ook al is men erg geleerd

  Deze beoordeling valt denk ik verkeerd!
  Want dat betekent, dan heb je jezelf bezeerd!

  En daar zal geen sprake van zijn!
  En zo staat nu onze rechtsstaat
  ook aan het ravijn!
   

  Zacharia 5:5-11

   

   

   

   

  25-10-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  24-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.herfst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Herfst

   

  De herfst is goed ingetreden

  Mooie groene bladeren zijn verleden

  In de herfst wordt alles anders

  Het leven is weer achter gesloten deuren

  Soms gaat men hierover zeuren

  Dat zijn vaak de ouderen

  Die tijd kan hun benauwen

  Buiten loeit de wind

  En valt met stromen de regen

  Vele mensen kunnen hier niet tegen

  We zijn op weg naar de nachtschuit

  Dat op de winter duidt

  Is de winter gekomen

  Dan is er geen tijd voor dromen

  Men moet zorgen voor en tegen de kou

  Ja, in de winter is er weer ander gemiauw!

  Het leven is niet altijd een feest

  In het leven is er meer moeite en verdriet geweest

  Als je wat verder in het leven bent gekomen

  En je nog eens even terug blikt

  De mensen op zich waren hier en
  daar niet altijd zo geschikt!

  Heb je dan op de verkeerde mensen gemikt?

  Nee, de mens leefde voor het eigen ik

  En dat is voor een menig gevoelig mens een schrik!

  Spreuken 21

   

   

   

   

  24-10-2010 om 23:39 geschreven door Liesbeth


  23-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Eerlijkheid en waarheid
  Dat staat boven spreuken 20
  Vers17 en 21 in het bijzonder
  Maar heel het hoofdstuk is bijzonder
  Want alles is nu toch wel een wonder
  Wat eens verborgen was is nu geheel geopenbaard
  De God van dit Woord is alle hulde waard
  Toen en nu
  Er is niets nieuws onder de zon!
  Maar Hij is het die dit alles overwon!

  23-10-2010 om 23:52 geschreven door Liesbeth


  22-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vliegtuig
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mooi is dat als een vliegtuig gaat landen
  Er was heel wat te zien
  Maar vliegen in de geest is een apart gebeuren
  Je moet je wel van de aarde losscheuren
  Dan zie je wat er zoal kan gebeuren
  In huisgezin en maatschappij!

  Jesaja 33

  22-10-2010 om 22:20 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bloemen moeten het op vrijdag goed doen
  Een bloemengroet is goed voor het gemoed
  Vooral in deze turbulente tijd
  Veel mensen zijn door de ellende de weg totaal kwijt
  Ellende volgt ellende op
  Bij sommige mensen stijgt het naar de kop
  Er is heel veel in de maatschappij te doen
  in en aan de top
  Ongelukken en ziekten zijn ook een 
  veel voorkomend onderwerp
  Het is meer wee dan wel
  Zo zie je over de gehele wereld
  de kommer en kwel
  Soms zie je ook de hel!
  Dat is dood  en verderf!  22-10-2010 om 16:25 geschreven door Liesbeth


  21-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.klok
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Luiden

   

  De klok luiden

  Of de klok gaan luiden

  Vroeger had je het liedje

  Als de klok van Arnemuiden

  Ja, als de klok luidt

  Dan weet men niet waar de klepel hangt

  Gaat men de klok luiden

  Dan gaat dit beduiden

  Dat men wakker moet worden

  Opstaan en naar de kerk gaan

  Of anders na het luiden verder met slapen gaan

  Als de klok heeft geluid

  Dan weet men dat dit op iets heeft geduid

  Maar men weet niet waar de klepel hing

  Dan ontstaat er een dictatuur

  Want die kwam uit het luiden voort

  En men niet had vernomen of gehoord

  Waar de klepel hing

  Want de klepel is een apart ding

  Is er geen klepel

  Dan kan de klok niet luiden

  Zonder klepel kunnen de wijzers niet draaien

  En dan gaat alles met een klok zonder klepel naar de haaien

  Want men probeerde alles te verdraaien

  En waar alles is verdraaid

  Daar wordt al het goede wat er nog is weggemaaid

  Zelfs het luiden van een klok in een grote stad

  Wat toch nog wat te zeggen had

  Een huis van God

  Eens op een plaats gezet

  Waar men kon leren om een trompet te bespelen

  Een trompet met vele akkoorden te laten roepen

  Zoals de bazuinen klinken…

  Mensen blijven jullie toch niet zo hinken!

  Want dan gaat het buiten zo stinken!!

  Mensen het is laat op de dag

  Straks is er voor eeuwig de nacht

  Maar de dictatuur kijkt dan geheel zuur

  Weg met alles wat ons kan belemmeren

  We willen gewoon zelf wat door emmeren

  We willen één zelfde stem

  En dat is dus weg met Hem

  We luisteren niet naar die stem

  En dat brengen we met een machtige klem

  We proberen het om op te komen voor een valse godsdienst

  We hebben meer met een dode god dan een Levende God

  Want die God bestuurd een menselijk lot

  En dan worden we in onze dictatuur beknot

  Dit nu werkelijk een zot

  Een zot met vele zotten

  Want zij zijn alleen bezig zichzelf te beknotten

  Een leven in een geestelijke cel

  Daar is het echt een hel

  Men zegt alle vrijheden en welvaart vaarwel

  Dan leven we met z’n allen in een hel

  Daar komt geen einde aan kommer en kwel

  Maar de eigenwijze mens denkt, ik red me wel

  Nog één keer heeft de klepel geluid

  En dan is alles over en uit

  Er is niemand die opent en sluit

  Alleen de God van hemel en aarde

  Die alle mensen wilden bewaren

  Maar wie niet heeft gewild

  Dat Hij Koning over hen was

  Die zit nu in zak en as!

   

  Handelingen 13

  In het bijzonder vanaf vers 30


    Als de klok van Arnemuiden
      Welkom thuis voor ons zal luiden
      Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis
      Als een schip op zee gebleven is

   

   

   

   

   

   

  21-10-2010 om 23:57 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koolmees
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Even kijken hoe het er hier vandaag
  voor staat
  Als het tegen de winter gaat
  Dan heb je het maar druk
  Maar wie weet brengt het wel geluk!

  Jeremia 33

  21-10-2010 om 10:40 geschreven door Liesbeth


  20-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.levenslesje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dagen

   

  In gelukkige dagen

  Tel je ze niet de dagen

  Je ziet ze voorbij gaan

  Je wilt het vasthouden dat mooie bestaan

  Maar daarna komen de dagen met een traan

  Dan moet je stevig in het leven staan

  Want anders voel je alles vergaan

  En dat mankeert er vaak zo aan

  Men wil het allemaal vasthouden

  Maar niets is blijvend

  Als men leert incasseren

  Dat is geduld vermeren...

  Als men leert zich aan elke situatie aan te passen

  Dan hoef je zelf niet steeds te verkassen

  Je blijft die je bent

  Met deze vier voorname dingen

  Loslaten, incasseren, geduld en aanpassen

  Dat is een levenshouding die je moet leren

  Want niets gaat zomaar vanzelf

  Tel altijd in vele gevallen tot elf

  Dan wordt alles vanzelf rustig

  Is iedereen hier toe bereid

  Dan vergaat in grote mate alle nijd
  En eet men misschien met elkaar
  een patatje of een ijsje
  op z'n tijd

   

   

   

   

   

   

  20-10-2010 om 22:47 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.paddenstoel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Niet op gaan zitten want dan glijd
  je als kabouter er vanaf

  20-10-2010 om 15:47 geschreven door Liesbeth


  19-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.distel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een distel in de herfst

  19-10-2010 om 22:22 geschreven door Liesbeth


  18-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gekrakeel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gekrakeel

   

  Wat een gekrakeel

  Je ziet er bijna van scheel

  Jij mag dit niet roepen

  Maar ik mag het wel zeggen

  Wat mag je dan zeggen?

  Dat die ander een verkeerde is

  En dat het bij mij ook verkeerd is!

  Daar mag niet over worden gesproken

  Zo gaat het heen en weer

  De advocatuur kijkt nu zeer zuur

  Maar als deze zich dan zelf niet waardig gedraagt

  Dan heeft men zich tot een soort van straattoneel verlaagd

  Zo zijn mensen zich zelf aan het vernederen

  En dat wel tot in alle gelederen van de bevolking

  Grenzen moesten toch allemaal open!

  Dan ben je je eigen volk aan het verkopen

  Dit komt nu toch allemaal wel openbaar

  En dan vindt men het raar

  Dat er zoveel gekrakeeld wordt

  Men heeft gevraagd om dit lot

  En in Brussel zitten ze er ver vandaan

  Daar maakt men het uit dit Europese bestaan!

  Zwart zegt tegen zwart

  Dat men zwart is

  Je kunt in een blank vel zijn gehesen

  Maar vanbinnen heeft men zich zwart geverfd

  Ze hebben de natuur van de duivel geërfd

   

  Spreuken 7:15-22

   

   

   

   

   

   

  18-10-2010 om 18:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schuld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Schuld

   

  Wie zegt dat men geen schuld heeft

  Die heeft het geloof verkeerd beleefd

  Wie de schuld aan de Ander geeft

  Die mag in geestelijke vrijheid leven

  Maar als men zichzelf zalig spreekt

  Dan is deze door de duivel bekeerd

  Want de duivel brengt voort

  onbuigzame mensen

  met vernietigingswensen

  Kijk maar om ons heen!

  Er is veel geween

  Vanwege moord en doodslag

  Maar men houdt z’n beklach

  Tot de vreedzame van het vrije woord

  Dat is gewoon ongehoord

  Door het bloed van Christus

  Leert men met wijsheid spreken

  En leert men bedachtzaam te zijn

  Want ieder mens heeft misschien wel pijn

  Soms is dat niet aan de buitenkant te zien

  Maar de mens die door de duivel is bekeerd

  Heeft het nimmer geleerd innerlijk aan te voelen 
  het gemis van een ander mens

  Men walst over alles en nog wat heen

  Omdat men wil doorgaan op het verkeerde been

  Men heeft geen boodschap aan het ware Woord

  Men houdt zich een vals voorbeeld voor ogen

  En dat moet de ander dan weer gedogen

  Zo blijven we doorgaan in gedogen en gedogen

  En we kunnen geen echte waarheid beogen

  Alleen God in Christus kan de mens verhogen

  Verhogen van een zondaar tot een gezaligde en geheiligde in Hem

  En dan heb je zeker een rem

  Om met die vinger naar die ander te wijzen

  Trouwens op wijzen naar een onschuldige staat de doodstraf

  En zo daalt menigeen in z’n graf!

   

  Jeremia 23

   

   

   

  18-10-2010 om 12:57 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.merel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het smaakt zo goed...

  Vluchten

   

  Hoe de ouders van Jezus

  Moesten gaan vluchten

  Het was een waarlijk zuchten

  God de Vader had het hen gezegd

  Ze moesten vluchten voor de wrede koning Herodes

  In wezen helpt voor gewone mensen vluchten niet

  Want hier heb je en daar krijg je verdriet

  Maar als we in een land wonen met veel verschillen

  Dan moeten we niet gelijk van woede gaan gillen

  Want uiteindelijk zocht men Jezus niet

  Maar men zocht meer het levensgenot

  En dan werk je zelf aan een niet al te goed lot!

  Waar zit nu toch de pijn?

  Dat het zo op aarde moet zijn

  Jezus moest worden beschermd

  Opdat Hij eens de prijs moest gaan betalen

  Voor het mensdom wat zo verschilde van allerlei verhalen

  De vrouwen die gillen en bang zijn

  Of wie het ook in de maatschappij mag zijn

  Die kunnen wel bang voor zichzelf zijn

  Want zij doen zichzelf pijn

  Omdat de mens in een hard hart wil wonen

  En niemand voor de ander mededogen wil tonen

  Niemand heeft zich begeven tot het gestorte bloed

  Wat zo goed is voor een menselijk gemoed

  Hoewel God uit één bloede de hele wereld heeft gemaakt

  Is het wel zo dat de mens bij dit bloed staakt

  Omdat men niet op de Waarheid inhaakt

  Men denkt, ik heb dat bloed niet nodig

  Dat is geheel overbodig

  Maar alleen dat bloed laat zien

  Door de liefde van de Heilige Geest

  Dat men niet onschuldig is en is geweest

  Zo ontstaan de onverkwikkelijke rechtzaken

  Men schreeuwt alles over de daken

  Maar niet hoe allen tot nu toe zijn geweest

  Verraden we zo niet allen onschuldig bloed?

  Men moet eens goed zoeken in het gemoed!

   

  Mattheüs  2

  Handelingen 17

  In het bijzonder 15-34

   

   

  18-10-2010 om 11:47 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.merel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Merelvrouw kijkt of er nog iemand aanwezig is
  Zodat zij rustig haar maaltijd kan nuttigen
  En dat is gelukt vanmorgen
  Het hele netwerk was verstoord
  We blijven afhankelijk van de buitenwereld
  om er verbinding mee te krijgen...

  18-10-2010 om 10:56 geschreven door Liesbeth


  16-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vervuld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Profetie

   

  De profetie is vervuld

  Het was een stevige hap

  Het was de trap op

  En de trap af

  En dat kwam door het kaf

  En als de profetie eenmaal is vervuld

  Want alle mensen droegen veel schuld

  Zodat de Waarheid wederom wordt onthuld

  Je ontvangt hiervoor een eindeloos geduld

  Hoe lang heeft het dan geduurd?
  Veel te lang!

  En waarom ben je niet verzuurd?

  Omdat het de grote liefde was

  Die elke ziekte genas

  Vele mensen weten niet dat ze ziek zijn

  Ze zijn wraakgierig en doen de onschuld pijn

  Maar nochtans mag ik in het heden van dit alles zijn

  En het was ook geen schijn

  Het was de ware liefde die je bewaarde voor chagrijn

  Die liefde is niet te doven

  Die liefde komt steeds van Boven

  Je zou soms het bijltje er bij neer gooien

  Want niets is ondankbaarder dan de mens

  Maar als je alles goed bekijkt

  En je weet dat er mensen zijn die zich

  in het heden der genade hebben verrijkt

  Dan weet je dat het weer ergens op lijkt

  Dat mensen weer geestelijk kunnen leven en denken

  Dat wilde die Vredevorst schenken

  Men moet niet denken

  Dat er iets uit ons tot stand kan komen

  Want dat zijn de valse dromen

  Alles geschiedt door de Knecht des Heren

  Die alleen de genade kan vermeren

  Zodat een mens zich aan geen steen kan bezeren

  Jezus volgen of navolgen

  Is zonder echte gevaren

  Hij zal zijn knechten altijd bewaren

  Die moeten uiteindelijk de mensen tot eer van Hem vergaren

  En zo bespeelde die Vorst de snaren

  De snaren van de innerlijke zinnen

  Dat doet ieder mens in Hem overwinnen

  En dan zullen de heidenen op Hem hopen

  Zodat Hij ook zulke mensen kan dopen

  Dopen in Zijn eigen naam

  Zodat ze van nu af aan
  ook tot in de eeuwigheid verder kunnen gaan!

   

  Mattheüs 12:15-21

  Jesaja 42 en 49

   

   

   

   

  16-10-2010 om 11:29 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kraai
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De kraai met een grote hap

  16-10-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kraai
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een wandelende zwarte kraai op zoek naar voedsel...

  Liefde en haat

   Oh…wat is er een haat

  Dat maakt de liefde kwaad

  Niet kwaad zodat deze gaat schreeuwen

  Maar deze vecht er tegen

  Zoals een Leeuw dient te vechten

  En ook komt de echte Leeuw

  Dan uiteindelijk met sneeuw

  Maar de liefde kan de haat niet verdragen

  Daarom zal de haat ook niet verder kunnen in de dagen

  Want als de ware liefde is geopenbaard

  Dan breekt het uit dat ontzettende kwaad

  Want al zie je het niet

  De Haat is het die steeds geniet

  Dat de liefde bijna omkomt in verdriet

  Je vergeeft die Haat het voor een tijd

  Maar op Zijn tijd openbaard zich de tegenstrijd

  De strijd die de Haat tegen zichzelf heeft gevoerd

  En dan is de mond van de Haat voor eeuwig gesnoerd!

  Want de liefde wordt nimmermeer teniet gedaan

  De ware liefde zal altijd blijven bestaan

  En in de geslachten verder gaan!

   

  Hebreeën 6

   

   

   

   

  16-10-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  15-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kabinet
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De trouw en de zorg van deze
  ganzen is intenser dan de hele samenleving!

  Nieuw kabinet

   

  Het nieuwe kabinet

  Het is nu definitief aangetreden

  Wat een commentaar ze al kregen

  Te weinig vrouwen

  Te oude mannen

  Die Rutte heeft een stel vaders

  om zich heen nodig

  En ga zo maar door

  In deze tijd is dit niet overbodig!

  Waar is nog de natuurlijke beschaving

  Vroeger was het niet altijd beter

  Maar er was toch ontzag

  Want de overheid is het gekozen gezag

  En dan ben ik gelijk waar ik wezen wil

  De mensen hebben tegenwoordig allemaal een gril

  Ze komen zo vanzelf op de gril

  Want het gaat niet altijd zoals men het wil

  Er is over en weer veel gegil

  Men is de weg totaal kwijt

  En als jezelf nergens voor in bent

  En je denkt het komt wel goed

  Dan val je hevig op je snoet

  Niets komt vanzelf tot stand

  Men zal allen de verantwoording moeten dragen

  Voor al het gebeurde in deze dagen

  In alle bevolkingslagen

  Men moet eens minder klagen

  Alles heeft de mensheid over zichzelf heen gehaald

  En wordt het allemaal niet zoals men dacht

  Dan staat men niet meer op wacht

  En gaat men er lekker van leven

  Want het woord gemakzucht staat in het leven geschreven

  Niet zo moeilijk doen als het gemakkelijk kan

  Ja, en dan komt dat er allemaal van

  Maar de mensen die dan nog hun verantwoording willen nemen

  Die worden soms zwaar beschimpt

  Dat is waar de samenleving vreselijk in hinkt

  Men heeft overal gif in gestopt

  En je ziet hoe een samenleving zich ontpopt!

  En wat gaan nu weer met z’n allen doen

  Lekker op vakantie!

  Dit is een verworven recht geworden

  Maar plichten gaan voor rechten

  Dat is waar mensen meer voor zouden moeten vechten!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15-10-2010 om 22:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mening
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De foto is wel een natuurfoto maar het lijkt een beetje op sigaren met rook
  Roken is slecht voor een mens
  En de verkeerde pijp is nog slechter
  Dat kan soms een zware pijp roken zijn!

  Mening

   

  Hebt u een mening?

  Ja, ik heb er één

  Misschien wel twee

  Of ook wel drie

  Bij drie ga je over de knie

  Want geen mens wil het horen

  Dat de mensen wel eens slagen krijgen om de oren

  Dat een ziekte gerechtvaardigd is

  Of eigenlijk gerechtigheid is

  Zeg je zoiets in de kerk!

  Dan gaat het helemaal mis

  Jammer, de mensen begrijpen die uitspraken niet

  Dus ontvang je de zwarte piet

  Ik ben wel geen rooms katholiek

  Maar wat daar zo werd geopperd
  Was zo gek nog niet!

  En snel daarna werd er vreselijk gemopperd!

  Zij moeten daar niet zo praten

  Want ze hebben zelf in de kerk al zoveel verkeerd gedaan

  En heb je het niet gedaan

  Dan mag je van de meeste mensen ook niets zeggen

  Mensen zijn rare wezens

  In een gesprek op de radio sprak

  de een of de ander zichzelf hierover tegen

  Gelukkig dat dit werd opgemerkt

  Het is meestal praten om te willen praten

  Ik vond alleen dat de man in de kerk die het had gezegd

  Het beter had moeten uitleggen

  Wat hij later dan toch deed

  Men grijpt alles aan om tegen te spreken

  Hoewel ik het ook niet helemaal met hem eens was

  Want dat deze ziekte komt omdat we milieuvervuilers zijn

  Daar zit misschien wel de pijn!

  Homoseksueel in het leven zijn, dat is niet goed!

  En daar heeft de geestelijke gewoon gelijk in

  Maar dat is niet naar de eigenwijze zin van de bedrijvers

  Men wil gewoon geaccepteerd worden of zijn

  Men wil er een hele rotzooi van maken

  En of alles geen straf kan zijn

  Dat geeft mij te bedenken!

  Want waarom werden Jezus en de twee moordenaars gekruisigd

  Omdat ze de doodstraf verdiende

  Jezus verdiende dit niet

  Maar zo heeft Hij de straf weggedragen

  Maar in onze dagen

  Is het weer precies hetzelfde

  De mens is los van God

  En leeft geenszins meer naar Zijn gebod

  En dat betekent dat men lichamelijk en geestelijk verrot

  Dat is dan gewoon je lot

  En dat moeten ze dan maar accepteren

  De mensen die God willen onteren zal zijn straf vermeren

  Of anders gezegd je ontvangt loon naar werken!

  En dan de rechtzaak van de heer Wilders

  Er is niets wat eigenlijk strafbaar is

  En er wordt vrijspraak gevraagd

  Ik ben het ook niet altijd met hem eens

  of misschien wel helemaal niet

  Maar voor de tegenpartij gaat het dan ook mis

  Misschien is dit wel een koekje van eigen deeg

  Die men als aanklager kreeg!

  Wat een liefde over en weer!!

  Zo gaat iedereen tegen iedereen tekeer

  En ook het trappen naar de ex-premier

  Met hem nu al cijfers te geven in het openbaar

  Ik vind dit stukje van journalistiek erg raar!

  Doe je het goed, dan smijten ze met roet

  Doe je het niet goed, dan willen ze je verbranden

  Hoe je het ook doet, je doet het nooit goed!

  Loon van mensen kun je beter niet wensen

  Maar als je er doorheen kunt kijken

  Dan zie je dat alles en iedereen mank

  gaat aan de ware gerechtigheid

  Want er is bij deze mensen geen van alle gerechtigheid

  Zij beseffen niet eens wat gerechtigheid is

  Je kunt er over spreken en het toch niet begrijpen

  En dat komt dat die levens niet geestelijke rijpen!

  Ze dansen ook nog graag naar elkaars pijpen

  En daarom is er voor iedereen wel een klap

  Ook voor de mensen die ze uitdelen

  Keken ze maar eens naar zichzelf

  Dan hadden ze geen praats voor elf!

   

   

   Openbaring 22

   

   

   

   

   

   

  15-10-2010 om 21:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuws
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nieuws

   

  Nieuws van de dag

  De ene dag is er gelach

  De andere dag wordt er gezegd

  Wat je wel en niet zeggen mag

  Of er wordt gezegd wat je niet

  van de daken mag schreeuwen

  Er dient wel een orde overal te zijn

  Maar ergens ligt er een zwaardere pijn

  Dat is de pijn dat men baas over je innerlijk wil zijn!

  Iedereen mag alles zeggen

  Maar heb je zelf op jouw manier iets uit te leggen

  Dan zal het er niet om liegen

  Hoe ze je gedagvaard willen laten vliegen

  Ver weg van wat ruimte geven is

  Er is nog steeds in ons land iets mis!

   

   

   

   

  15-10-2010 om 18:33 geschreven door Liesbeth


  14-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tijd
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De vrucht van de tijd!


  Tijd

   

  In de tijd

  Alles op z’n tijd

  De tijd die voorbij glijdt

  Dan zie je wijd en zijd

  Dat het geboren worden

  Het begin is van het sterven

  Overal komen en gaan de mensen

  Elk heeft zo zijn eigen wensen

  De tijd die vliegt

  Dat is zeker iets dat er niet om liegt

  Wij vliegen allen naar ons einde

  Jong geleerd is oud gedaan

  Met veel zorgen en narigheid

  leert een mens voortgaan

  Je leeft niet bij de waan van de dag

  Je houdt geen beklach

  Je zoekt de weg ten leven

  Waarin het eeuwige leven wordt gegeven

  En dan ben je bezig echt te leven

  Dan is het leven op aarde even

  Maar de schoonheid van de hemel

  word je dan volkomen gegeven

  Niemand kan je dat afnemen

  Alleen kunnen ze je verbannen

  En dat zijn vaak harde vrouwen en mannen

  Die hebben geen zicht op de ware levensplannen

  Maar zij die zich lieten vermanen

  Die zeggen daarna amen

  Want het bewijs is geleverd

  Dat Jezus redt!

  Hij heeft de mijnwerkers
  in een nieuw leven gezet!

  1 Kolossenzen 3

   

   

   

  14-10-2010 om 17:37 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zoeken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit jongetje was aan het zoeken
  Waar zouden ze zitten?
  Zijn vriendjes!

  14-10-2010 om 09:40 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bijzonder
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bijzonder

   

  Vandaag een bijzondere dag

  Het nieuwe kabinet werd ook een feit

  We hopen nu op een betere tijd

  Zodat ons land niet verder de afgrond inglijdt

  De geroepen Ministers en Staatssecretarissen

  Het zijn mensen die hun verantwoordelijkheid proberen te nemen

  Ik zeg proberen en zij zeggen nemen

  Men kan pas spreken van een succes

  Als ze het samen redden

  Niets gaat vanzelf ook regeren niet

  Maar een nieuw begin is gemaakt

  Er zal nog wel hier en daar een windje waaien

  Want niet iedereen is er zo blij mee

  Van de andere zijde in het parlementsgebouw

  Voelen ze zich misschien wel in het nauw

  Dus wordt er misschien stevig oppositie gevoerd

  Maar ik wens de nieuwe regering alle goeds

  En vertrouw er op dat ze hun taak serieus nemen

  Zodat we in ons Nederland rustig verder kunnen leven!

   

   

   

   

   

  14-10-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  13-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mijnwerkers
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mijnwerkers

   

  Wat een feest!

  Al enkele mijnwerkers gered!

  En dat wordt door mij even op papier gezet

  Daar in de diepte van de mijn

  Dat is of was heus geen gein

  Zo in donker te moeten zijn

  Een wonder dat ze nog niet zijn gaan vechten

  Een wonder dat ze bewaard zijn gebleven

  Een wonder dat ze naar boven worden gehesen

  Een wonder zal het zijn

  Dat die mensen verder in hun leven God dankbaar zullen zijn

  Want dit is zoiets als komen uit een diep ravijn

  Of anders vertelt

  Dat het voor zo’n iemand geldt

  Als een soort van een nieuwe geboorte

  Geboren worden vanuit het donker naar het licht

  Dit geeft een fantastisch ruimtegezicht

  Hoewel de ogen nog niet aan het licht zijn gewend

  Men ziet toch dat je werkelijk gered bent

  Je staat weer tussen de hemel en de aarde

  Je macht weer frisse lucht inademen

  Wie zoiets heeft beleefd

  Die viert wel een innerlijk groot feest

  Dan ga je niet uit je dak

  Maar je ziet het geheel wel strak

  Er is maar weinig voor nodig om te sterven

  En dan is er niets meer boven de aarde te erven

  Maar deze mensen mogen weer opnieuw beginnen

  En zij worden weer gevoegd bij hun gezinnen

  Wat een vreugde kan dat geven

  Dat je onverdiend toch nog verder mag leven!

  Want in wat voor situatie een mens wordt gered

  Het is en blijft onverdiend

  Jammer, veel mensen zijn vaak bijziend!

   

   

   

  13-10-2010 om 19:11 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vlinder
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ongevoeligheid

   

  Hoe ontdek je ongevoeligheid?

  Als je merkt dat er niemand echt schreit!

  Men roept wat ach en wee

  Maar lijdt verder niet met die ander mee

  Dan gebeuren er zulke ernstige dingen

  Dat mensen zich in allerlei bochten wringen

  Om maar niet meer verder aan dit leven te hoeven deelnemen

  Zo ontstaat er ook moord en doodslag

  Want de mens is bezeten van die donkere macht

  Die geeft aan de verkeerde zinnen de kracht

  Zo raakt een mens steeds meer aan lager wal

  Men wordt innerlijk een kwal

  Er zijn mensen die hier niet tegenin kunnen gaan

  Die zijn wat zwakker in het gemoed

  Dat is wat soms een ziel zo lijden doet

  Het niet kunnen verwoorden van angsten en pijn

  Dan zouden die mensen er niet meer willen zijn

  Maar hier aan mag je geen gehoor geven

  En toch gebeurt het vaak in het leven

  Dan ben je in je levensboek uitgeschreven

  En dan gaat een mens zich tot de ergste daad begeven

  En dat is de daad om niet meer verder te hoeven leven

  Waar zit nu de werkelijke schuld?

  Het is de schuld van de egoïstische samenleving

  Die in feite niets om niemand heeft gegeven

  Het is hard om dit zo te beschrijven

  Maar als je deze hardheid hebt ondervonden aan den lijve

  En iedereen je in de kou laat staan

  En misschien wel gedacht hadden zij gaat er wel aan

  Dan hebben ze wel verkeerde pogingen gedaan

  Want ben je een waar kind van God

  Dan word je behoedt voor zulk een lot

  Maar dat neemt niet weg dat het vreselijk is

  Als een mens met een diep gemis tot deze daad gekomen is

  En hiervan leg ik niet alleen de schuld bij zo’n mens neer

  Ook al doet het voor omstanders zeer

  Meestal hebben ze ook geen verweer

  En als de hardheid in het hart is gevaren

  Dan bespeel je niet meer de gevoelige snaren

  Het is te hopen dat veel mensen ervan zullen leren

  Dat het niet is het uiterlijke vertoon te vermeren!

  Maar de liefde die nimmer meer vergaat!

  En dat een ziel niet vol is van kwaad

  Dat het innerlijk kan omslaan in een waanzinnige haat!

  Want door de liefdeloze daad

  Ontstaat er ook stil kwaad!

  Marcus 3:20-30

   

   

   

   

   

  13-10-2010 om 11:57 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.weer
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag is dit zo'n beetje het weer
  Misschien keert de mooie herfst nog terug

  13-10-2010 om 09:29 geschreven door Liesbeth


  12-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meneer
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Meneer

   

  Wilt u een vrouw meneer?

  Ja, ik wil er wel één

  Maar dan wil ik alleen

  Wel mijn eigen leven kunnen blijven leiden

  Nou meneer, dan zit u in het verkeerde verkeer

  In het verkeer met vrouwen

  En dan met één speciaal

  Moet u een gezin opbouwen

  En dan kunt u niet voor uzelf leven

  U moet uw leven aan haar geven

  En zij geeft haar leven aan u

  Ja maar, ik wil toch wel vrijheid houden

  Ja meneer, als u hetzelfde in de liefde denkt als de vrouw

  Dan is er heus geen gemiauw

  Maar het huwelijk tussen man en vrouw is wel nauw

  Dat is geen gewone vriendschappelijke relatie

  Dat is een relatie waar de één er is voor de ander

  En zo kun je heel gelukkig aan de wandel

  En denkt u dat het niet zo kan

  Dan slaat er geen vlam in de pan

  Want de liefde kan niet van één kant komen

  Liefde moet je aan elkaar geven

  En wel voor het hele leven

  Soms is het leven samen maar even

  Maar duurt het langer

  Dan moet er hard worden gewerkt

  Want liefde blijft er niet vanzelf

  Krijgt de man praats voor elf

  Dan is het evenwicht weg

  En dat geldt ook voor de vrouw

  Laat die man niet staan in de kou

  En het allermooiste is dat u in uw relatie op God bouwt

  En al uw zorgen aan Hem toevertrouwt

  Dan krijgt u het in het huwelijk vast niet benauwd

  Maar jammer als de relatie u heeft berouwd

  Dan wordt alles in de tijd herkauwd

  Dan zijn er die vreselijk oude koeien

  Die staan dan op het bordes van uw huis te loeien

  En dat is tijd verknoeien

  Wees wijs en begin de huwelijksreis

  Dicht bij het paradijs

  Dan begeeft u zich niet op gladijs!

  Dan raken er niet twee mensen van de wijs!

  En is alles niet aan schijn onderhevig

  Want in vele huwelijksrelaties zit schone schijn

  En soms kan dat aan de binnenkant een hel zijn!

  En dan staat u beiden aan het ravijn!

  En dan drink je samen geen gezellig glaasje wijn!

  Dan is de man een harlekijn

  En de vrouw is een chagrijn

  Zo kan dus een huwelijk zijn

  Doe de ogen altijd wijd open

  En laat je geen verhaaltjes verkopen

  Ogen open en je ziet alles helder

  Dan zak je ook niet in de kelder

  Want velen vertellen hoe het moet

  Dan raak je in de war met je eigen gemoed!

  Dus wanneer u denkt zo te willen beginnen

  Dan moet het goed zijn in uw zinnen

  Dan kunt u elkaar zo beminnen!

  En alle strijd in het huwelijk overwinnen!

   

  1 Korinthe 7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12-10-2010 om 20:59 geschreven door Liesbeth


  11-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zonde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zonde

   

  In zonde geboren en ontvangen

  Ook al zijn er Koninklijke belangen

  Men gaat zich toch op eigen wijze behangen

  Als je in een Koningsgezin bent geboren

  Dan krijg je dat allemaal al vroeg te horen

  Maar kom je ergens vandaan gewaaid

  Dan liggen die zaken anders

  De vrouwen zijn niet uit het ware hout gesneden

  Dat zie je ook aan hun verleden

  En als je je zo inlaat met zulke mensen

  Dan betaal je voor de meest begerenswaardige wensen

  Geen kruis toch een kruis

  Maar ja, we wisten toch wel

  Ons Koningshuis was of is ook ver van huis

  Ze waren geen van allen nog thuis

  Misschien dat de ogen nu wat opengaan

  En ziet men dat je toch een speciale weg dient te gaan

  Ook zij werden of worden in de wieg gelegd

  Om een zware levenstaak te vervullen

  En zeker als het gaat om een paar knullen

  Vrouwen maken de man

  Ik weet er alles van!

  Maar goed, dat het allemaal in een Koningshuis zo kan?

  Daar snap je eigenlijk niets van

  Hoewel daar ook andere aan hebben toe bijgedragen

  Want die zagen liever het einde van de Koningsdagen

  Maar een Koning of een Koningin

  Wordt van Boven geschonken

  En velen zijn of waren erg dronken!

  En dan ga je naar de verkeerde mensen lonken

  Dragen dat kruis!

  Dan voel je, je het beste bij Christus thuis!

  Jeremia 21

  In het bijzonder vers
  en Jeremia 22:9

  11-10-2010 om 19:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.storm
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Storm

   

  Soms kan het even stormen

  Omdat men zich niet houdt aan de normen

  Men leeft in de samenleving niet eensgezind

  En dan waait er geen gewone wind

  Maar een grote stormwind

  En mag dat dan niet helpen

  Om de chaos te stelpen

  Dan komen de rukwinden en de zeestormen

  Om terug te brengen alle waarden en normen

  Wie niet wil toegeven

  Dat het Jezus is die alle stormen stilt

  Die is al heel lang vanbinnen verkild

  Een mens door Jezus genezen

  Die weet dat Hij het heeft bewezen

  Om alles te brengen tot rust

  Maar dan moet je wel door Hem zijn gekust!

   

  Marcus 4:35-41

   

  11-10-2010 om 09:15 geschreven door Liesbeth


  10-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.herfst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Herfst

   

  In de herfst

  Is het spinnentijd

  Dan zie je soms dat er één spin voorbij schrijdt

  Over het lichte behang

  Ik ben heus niet bang

  Van zo’n niet al te dikke spin

  Ik zag hem gisteren ook al een keer

  En nu vertoont hij zich weer

  Hij kruipt langs het plafond voort

  Eigenlijk is het ongehoord

  Dat we spinnen hebben aan boord

  Ik kijk naar boven

  En het is niet te geloven

  Ineens is hij verdwenen

  Misschien nam hij door mijn schrijverij de benen

  Maar waar dan henen?

  Dan moet ik op onderzoek uit

  Maar misschien legt de spin het mij morgen wel weer uit

  Waar en hoe zijn weg is gegaan

  Misschien kan ik hem dan met m’n camera gadeslaan!

   

   

   

   

  10-10-2010 om 21:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vandaag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag

   

  Vandaag is het de tiende van de tiende

  En dan nog van het jaar tweeduizend tien

  Als je tot tien telt

  Dan zegt men bij tien

  Wie niet weg is wordt gezien

  Nou, ik ben dus niet weg en ik word gezien

  In de Bijbel komt het ook voor

  De tiende van de tiende

  Jaren geleden toen ik nog veel griende

  Ontdekte ik dit steeds weer

  Het staat in dat Bijbelboek geschreven

  Van die man die zoveel naars beleefde

  Die riep…waarom ben ik uit mijn moeders buik voort gekomen!

  Het waren beslist geen tijden van mooie dromen

  Maar was het verdriet heel erg

  Dan stortte je je in de gouden berg

  De berg van en voor vandaag actuele verhalen

  Want alles is waar het is geopenbaard

  Dus kan het in mijn geest niet verschralen

  Wel doet het jammergeklaag je diep afdalen

  Maar aan het einde van dit alles zie je de waar gebeurde verhalen

   

  Jermaia 52

  In het bijzonder 4

   

   

  10-10-2010 om 21:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kind
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een kind dat geniet...
  van de herfst en het bos

  10-10-2010 om 14:32 geschreven door Liesbeth


  09-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zien
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zien

   

  Zie je ze ook?

  Wat moet ik zien?

  Nou, die mensen met die pose

  Die zo in zichzelf geloven

  Die zodoende het licht doven

  De lamp die in je moet branden

  Dan gaat de mens in een egoïsme stranden

  Dat geen grenzen kent

  Men wil worden verwend

  Daarom een pose die bewust wordt gekozen

  Dat betekent vaak een weg naar de of van de boze

  Een speciale blik

  Het geeft ze zelf een kik

  Maar let er niet op

  Dan hebben ze zelf een strop

   

   

  09-10-2010 om 22:46 geschreven door Liesbeth


  08-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bespiegelingen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bespiegelingen

   

  Al mijn geestelijke bespiegelingen

  Zijn verkregen uit de wandelingen door het leven

  Die ik in de levenspraktijk van andere heb meegekregen

  Hoewel je zelf ook wel iets van een sombere bui hebt geproefd

  Is het bij lange na niet wat een mens met diepe depressies heeft meegemaakt

  Mensen met o.a borderline

  Of mensen met een psychische afwijking

  Door het geestelijke leven en het gadeslaan

  Ontdek je de ernst van zulk een bestaan

  En hoe dieper je bent gegaan in het dragen van het Kruis

  Weet je zo komen die mensen niet thuis

  Daarom is het zo van belang

  Dat men niet al te losbollig leeft

  En eens aandacht aan een ander geeft!

  Helaas ben ik ze op de verkeerde wijze tegengekomen

  Mensen gaven me aandacht om beter van me te worden

  Daar kan je ook somber van worden

  Dat veel mensen leven van het leeg vreten van de ander
  en dit letterlijk en figuurlijk!

  Dat is een kwalijke zaak

  En zo kan het ook met een mens in de kunst zijn

  Men ziet het economische gewin

  Dan maak je het ook jezelf naar je zin

  Ten koste van de ander z’n leven!

  Men ziet wel wat in je

  Daar sta je dan kaal en zonder steun

  En hoe uit je dit gekreun!

  Je krijgt toch van niemand steun

  Want de meeste mensen zijn bezig met zichzelf!

   

  08-10-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kunst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit ter overdenking!

  Kunst

   

  Kunst en cultuur

  Het geeft verstrooiing op een bepaald uur

  In de avond, in het weekend

  Kunt en cultuur komt niet aan z’n end

  Er is steeds weer een nieuw talent

  Soms zijn mensen zich er niet zo van bewust

  Ze hebben dit leven wel gekust

  Maar men vond er geen rust

  Mensen op het toneel

  Die ontvangen soms ook een zwaar deel

  Een deel wat ze zelf niet kunnen dragen

  En ineens zijn ze aan het einde van hun dagen

  Gisteren een bericht

  Vandaag een bericht

  Van twee bekende Nederlanders

  Bij velen zie je de innerlijke waterlanders

  Want soms betekenen mensen veel in je leven

  Ze hadden iets waar je van op ging leven

  Maar zelf laten ze het leven

  Omdat het misschien teveel was gevraagd

  Wat ze allemaal deden

  Konden ze zichzelf wel zijn in het verleden

  Op het toneel ben je een totaal ander persoon

  En misschien vraag je je wel af?

  Wie leeft er in mijn persoon

  Soms leidt dit tot diepe depressies

  Als je de weg naar jezelf kwijt bent

  En zulke mensen kunnen zo’n mooi masker opzetten

  Dat weinig mensen het opmerken of erop letten

  Hoewel zo’n mens het ook wel aangaf

  Dan denkt men die man heeft toch een gelukkig leven

  En daarom komt een bepaald bericht

  Even als een zwaar gewicht

  Boven de hoofden van veel mensen in het openbaar hangen

  Ze krijgen het van zoiets heel erg warm

  Ze vragen zich af hoe dit nu allemaal kan?

  Zo’n mens voelde zich zo alleen

  En wist niet welke weg hij moest neem’

  Van de andere weet ik het nog niet

  Waaraan hij is gestorven

  Maar dan zie je roem komt ook aan z’n end

  Raak er maar niet aan gewend

  Want als je door heel veel mensen in de geest wordt verwend

  Dan ben je snel aan je end

  Want mensen kunnen je nergens voor behoeden

  De ziel moet een landing maken

  En dat is alleen als God je aan kan raken

  Maar ben je de weg aan het kwijt raken

  Dan volgen er innerlijk zware zaken

  En dan gaat het innerlijk afhaken

  Van alles waar je op aarde om geeft

  Het is een uitzicht wat geen vrede geeft

  Er is een diepe, diepe duisternis

  Waar je niet uit kunt komen

  Zo’n mens heeft misschien ook wel gedacht

  Dat kan mij niet overkomen

  En ineens is het daar!

  Al het uiterlijke vertoon is een groot gevaar!

  Dit is nu een stukje ernst van het leven

  De meeste mensen denken dat je niet zo moet schreeuwen

  Dat je niet moet wijzen op het verloren gaan

  Het verloren gaan van de ziel

  De ziel is het meest kostbare van een mens!

   

  Prediker 7

   

   

   

   

   

   

   

  08-10-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hier schijnt de oktoberzon
  of herfstzon

  08-10-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  07-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.moeder
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto is moeder nijlgans met haar
  kindertjes onder de veren

  Gelukkiger?

   

  Waarom mannen gelukkiger zijn dan vrouwen?

  Ik denk dat vrouwen teveel mauwen

  Ik denk dat ze teveel op een ander willen lijken

  Ik denk dat ze zichzelf eens moeten leren zijn

  Mannen hebben ook zo van die dingen

  Waar ze niet echt van kunnen zingen

  Maar mannen hoor je niet zo zeuren

  Vrouwen kijken teveel naar de buitenwereld

  Mannen hebben daar niet zo’n behoefte aan

  Al wat ze meer hebben als een aap dat is meegenomen

  En zo kun ze zich rustig in het leven blijven vertonen

  Maar vrouwen willen altijd boven die ander uit komen

  En dat maak het leven van de vrouw uit

  Heerlijk als je vrouw bent

  En je hebt hetzelfde als de man

  Dan pas voel je dat je het leven aan kan!

   

   

   

  07-10-2010 om 19:04 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.huis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een leuk stulpje om in te wonen
  Daar zullen mensen soms wel eens van dromen
  Maar men weet niet of je dan gelukkig bent
  Want zelfs aan mooie stulpjes raakt een mens gewend
  Je bent maatschappelijk misschien wel verwend
  Toch heeft ieder huis z'n eigen kruisje
  Soms is het beter te wonen in een heel klein huisje
  Een huisje met een mooi uitzicht
  Dat is een huisje waar volop het licht
  Het licht kan stralen
  Uiterlijk rijkdom doet het leven
  in de geest verschralen
  En dan kan een mens ook wel balen...
  Het geestelijk huis gaat boven alle
  aardse rijkdommen
  Daar is het in het leven op de aarde
  om begonnen!

  Handelingen 3

  07-10-2010 om 14:56 geschreven door Liesbeth


  06-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.treurzang
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een treurzang

   

  David had een treurzang!

  Ik ben een vreemdeling op aard

  Ik moet zwerven over deze aard

  Bij niemand vind ik een huis

  Maar bij U is mijn huis o Heer!

  Bij U en aan Uw voeten leg ik mijn zorgen neer!

  Een vreemdeling is vaak een eenling

  Niet alle mensen die naar ons land komen

  Of zijn gekomen om hier te wonen

  Zijn eenlingen!!

  Alleen de mens die vervolgd wordt om zijn Christelijk geloof

  Dat is een vaak een ware asielzoeker!

  Daar moet men voor zorgen

  Daar is de waarheid aanwezig

  Alleen als de echte vreemdeling is uitgebannen

  Dan kun je het vaak als natuurlijk mens niet herkennen

  Of ze werkelijk uit de Waarheid zijn

  Dat alleen kan het Ware geestelijk herkennen

  En zo wordt hier een land met vreemde mensen geregeerd

  Die hun geestelijk vermogen nog lang niet hebben vermeerd’

  Je kunt wel zeggen, ik doe dit volgens de Bijbel

  En dat is dan een loffelijk streven

  Maar je kunt niet de echte leugen achterhalen!

  Dat is dus het verschralen van en in de overheid

  En dan word je vanzelf onderuit gehaald

  Ook door machtsmisbruikers!

  Overal zit nu de adder onder het gras!

   

  Amos 9

  Psalm 139

   

   

   

   

  06-10-2010 om 21:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.onschuldig
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onschuldig

   

  Geen bewijzen

  Je bent onschuldig

  Maar de leugen vindt zijn weg

  Omdat men tot zichzelf zegt

  Wij hebben de macht!

  Een onschuldige hebben we zo met elkaar ontkracht!

  Meerderen tegen één!

  Hier vindt plaats een diep geween

  En waar moet je als onschuldige heen?

  Het gaat je door merg en been

  De meerderheid is in en in gemeen

  Ze zijn bang om kleur te bekennen

  En zo gaan ze van de waarheid wegrennen

  Een onschuldige moet boeten

  Jaren zijn zo verknoeid

  Ook al word je aan het eind vrij gesproken

  Het blijft altijd door je hoofd spoken

  Je moet er mee leren leven

  En kom je de mensen tegen

  Die hun vuisten tegen je op hadden geheven

  In de vorm van allerlei zaken

  Dan sla je ze niet voor de kaken

  Maar wel ga je afhaken

  Om je nog met die mensen te verenigen

  Soms denk je, die is niet zo!

  Maar later zie je het…

  Ze waren bang om zichzelf te schenken

  En dat doet je wel bedenken

  Dat zulke niet meer te vertrouwen zijn

  Want die mensen houden deze schijn

  Zij waren niet onschuldig

  Maar allen kleefde de leugen aan

  Of misschien een halve leugen

  Ook dat is dan een leugen

  Je ziet hoe mensen in duisternis

  weinig of helemaal niet deugen!

  Maar al gaat de leugen nog zo snel

  De Waarheid achterhaalt haar wel!

  Dan komt voor hen de kommer en kwel

  Want te zien dat je een onschuldige hebt berecht

  Dat wordt voor eeuwig in je geheugen gezet!

  Dit naar aanleiding van de zoveelste onjuiste rechtspraak!

  Maar het hoogste wezen

  Daarvan is nu bewezen!

  Dat ze machtsmisbruikers zijn!

  Men dient als een neutraal wezen zich op te stellen

  Maar waar de macht in het geding is

  Daar is de hel op zijn best!

   

  Jeremia 11:18-12:6

   

   

   

   

   

   

   

  06-10-2010 om 11:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ontmaskeren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ontmaskeren

   

  Het ontmaskeren van een mens

  Het spreken over eventuele plannen

  Men gaat voorop

  En denkt zo een knop om te kunnen draaien

  Maar een mens waar het licht niet in is

  Die draagt zelf een moslim mee in het hart

  Het innerlijke hart is nog hard

  Men ziet het verschil niet

  Tussen een ware christen en een moslim!

  Zou je deze mensen willen ontmaskeren

  Dan kun je op veel verrassingen rekenen

  Want dan komt de antichrist openbaar

  De christen en de moslim zijn beiden heel standvastig

  Maar als christen zonder Christus

  Ga je de strijd verliezen

  Ook met Christus in het hart

  Die toch de Schat is van het hart

  Zul je het onderspit tegen de leugen moeten delven

  De moslim zal zijn eigen wetten niet prijsgeven

  Ze hebben zich boven de christen verheven

  Hoewel het mensen zijn die je geen eer kunt geven

  Wel laten ze je vreselijk beven

  Daarom is er het allerhoogste Gezag

  Die houdt trouw de wacht

  Over Zijn eigen uitverkorenen

  Hij zal ze niet prijsgeven aan een vreemde godsdienst

  Ook al moet je jaren en jaren werken

  Om die waarheid boven water te krijgen

  Want de moslim is een vijand van het christendom

  En dat is waar het nu om is begonnen

  Maar mensen die leven in de nacht

  Die houden over de algemene regels de wacht

  En als je naar die mensen gaat luisteren

  Dan zijn het ook keurige nette mensen

  Maar ze hebben wel afzijdige wensen

  Ook zij moeten van hun dwalingen worden gered

  Zodat ze het in gaan zien waarom door anderen op hun tegenstander is gestemd

  Dat zijn mensen die angst hebben voor het voortgaan van de islam

  En in feite kun je daar gerust bang voor zijn

  Want onder de goede mensen leven er ook veel met venijn

  En de tirannie komt boven of openbaar als het om macht gaat

  Zo kun je een innerlijke moslim ontmaskeren!

  Maar niet zonder God in Christus

  Hij is het die de Wijsheid schenkt

  En Hij is het die het leven doordrenkt

  Met Zijn eigen Waarheid

  Hij is het die waakt over zijn Woord

  Zijn Woord zal nimmer wijken

  Dan is het een strijd in, door en met Hem

  Hij is het Schild en de getrouwe

  Op Hem kunnen mensen die aangesteld worden

  tot het regeren van een volk zelf gaan bouwen!

  Hij is de God van het Volkslied

  En neemt men de spreuken hieronder ter hand

  Dan zal men zien het is goed vertoeven aan het eeuwige strand!
  Een strand waar men de rust mag vinden!
  Zonder zich over een tweedeling op te winden!
  In Hem zijn allen één
  En waar dan heen?
  Ieder tot Hem alleen!
  Die vanuit zijn Wijsheid wil regeren! 

   

   

  Spreuken 25, 26 en 27

   

   

   

   

   

   

   

  06-10-2010 om 10:14 geschreven door Liesbeth


  05-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nijlgans
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een van de zes kinderen van de familie nijlgans
  Zo'n klein ding grijpt zijn kans
  Om even zelfstandig te zwemmen...

  05-10-2010 om 22:18 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zaad
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit is het zaad voor het nieuwe riet
  Dit maakt dat je van de natuur geniet...

  05-10-2010 om 13:06 geschreven door Liesbeth


  04-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.partijdigheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Partijdigheid

   

  De heer Wilders voor het gerecht!

  En daar werd veel gezegd

  Niet door de heer Wilders

  Maar door een rechter

  Die werd partijdig

  En zo viert het onrecht altijd hoogtij

  Toen en nu

  Daarom zal het gaan zo als het gaat

  Hij is er tot aan de voleinding

  Hij zal het onrecht niet laten zegevieren!

  Wie of wat de heer Wilders ook mag zijn

  Alle mensen zijn van dezelfde lap

  Maar ze delen zo graag een klap

  Een klap uit naar de mensen die ze niet mogen

  Ze willen altijd zichzelf verhogen

  Gelukkig is er een alerte advocaat

  Die onderschreef de daad van de rechter in het kwaad

  Het lijkt er dan even op dat men steekpenningen aanneemt

  Zodat de nieuwe regering niet tot stand komen

  Of dat men zelf niet voor zo’n regering in is

  Ja, de mens dood in zonden en misdaden is niet mis!

  En het ergste is

  Dat ze dan ook nog rechter zijn

  Daar zit tegenwoordig de ergste pijn

  En zo ging het nog kwalijker in een kerkverband

  Men speelde zelf voor rechter

  Door zo’n hoer te zetten aan het roer

  En kon de Waarheid worden aangevlogen

  En dan doe je net als Christus

  Je zegt, ze weten niet wat ze doen!

  Nooit meer een zoen!

  Daar moeten ze het dan voor altijd mee doen

   

  Mattheüs 22

  In het bijzonder vanaf vers 34

   

   

   

   

   

  04-10-2010 om 19:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verborgen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kraanvogels als voorbeeld!
  Die in gevangenschap soms heel verwilderd kunnen kijken of zijn!
  De mens zit in zichzelf gevangen!
  En kan soms verwilderd zijn in het denken...
  Stof tot overdenken op dierendag!


  Verborgen

   

  Voor een mens in duisternis

  Is in de levensgang veel verborgen

  Ze denken heel wat te zijn

  Maar ze vergeten dat ze leven
  aan de rand van het ravijn!

  Elk mens wil een rustig leven

  Maar dat wordt niet gegeven

  Omdat dit al bij onze geboorte wordt meegegeven

  We zijn de allen de natuur van Adam en Eva deelachtig

  Men moet hiervoor worden bewaard

  Totdat de Zoon van God in ons wordt geopenbaard

  Die laat zien wat zwart en wit is

  Maar wat zie je dan, dat er in jezelf een dier was

  En dat is de rebellie tegen het Godsbestuur

  Dan heeft een mens een  zwaar en moeilijk uur

  Want Zijn wegen zijn toch hoger dan onze wegen!

  Dan zie je dat mens zijn gebalde vuisten tegen God heeft opgeheven

  In plaats van voor Zijn hoogheid te buigen

  En te getuigen, dat we alles uit zijn hand ontvangen
  In voor en tegenspoed!

  Dat dit er alleen maar is vanwege onze aardse belangen

  Hoe we in deze wereld veilig kunnen handelen en wandelen

  Ik geef als voorbeeld Asaf in de psalmen

  Die heeft het zo weten te galmen

  Dat hij een groot beest bij God was

  Dat is nog wat anders dan een dier

  Want een beest is een verwilderd dier!

  Zo is het nu met ons mensen in het nu en hier!

  Dus dan tot slot

  Wat is de Bijbel toch waar en actueel

  En hoe zien we hier ons aller lot!

  Ieder hierop aarde ontvangt zijn deel!

  Soms grijpt het mensen naar de keel!

  Maar het kan zo zijn dat deze daarna
  ontvangt het goede deel!
  En kijk dan niet scheel!

  Van afgunst en jaloezie!
  Maar buigt dan die onbuigzame knie!
  Een mens is heus geen genie
  Een mens is helemaal niets!
  Een stofje aan de weegschaal
  en een druppel aan de emmer!
   

  Psalm 73
  Jesaja 40:12-31

   

   

   

   

   

   

   

  04-10-2010 om 11:43 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dierendag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit gedicht naar aanleiding van een gelezen gedicht


  Dierendag

   

  Op dierendag is er iets dat je zeggen mag

  Laat nooit je gedachten gaan

  Over de dingen waar aan

  Je niet kan zien of het wel of niet de duivel is

  Soms heb je het dan geheel mis

  Zolang je het eigendom niet bent van Christus

  Staat elk mens open voor de handlanger van de duivel te zijn

  Als het er om gaat om het behoudt van onze eigen oprechte cultuur

  Dan komt die uitspraak niet tot zijn recht

  Er is er Eén die alles berecht

  Ook degene die de ander voor de advocaat van de duivel wil betitelen

  Wie heeft het recht om zo te spreken!

  Dan ben je toch zelf ook van het ware pad afgeweken

  Uiting van meningen is gelukkig vrij

  Maar is het dier in de mens nog geen mens

  Dan is het toch wel de wens

  Om eerst goed na te denken

  Of we wel zo onze mening aan anderen mogen schenken

  Want waar Wilders van wordt beschuldigd

  Dat wordt door vele mensen met hun eigen uitspraken gehuldigd!

  En is het tegen gaan van haatuitspraken net zo groot

  Wanneer men ze tegenover deze uitspraken stelt

  Het zou beter zijn als we eens leren met de mantel der liefde dit te bedekken

  Dat zou meer ons land en volk tot zegen strekken!

  Waarom regeert een mens zo fel

  Als men hem zomaar werpt in een hel

  Omdat men het niet eens met hem is

  Misschien is een uitspraak zo nu en dan wel een gemis

  Een gemis aan een horend oor

  In die roep daar zit iets in verborgen

  Maar het maakt vele mensen verbolgen

  Weet dat overal een adder is onder het gras

  Ook als het om andere mensen van een andere nationaliteit gaat

  Maar zo heeft men het nog niet bekeken!

  Omdat de meeste mensen op dit gebied horen bij de leken

  Men gaat gewoon op het gevoel af

  En een gevoel moet wel omgezet worden in verstand

  Want anders is het wel zo
  dat de ene mens de andere aanrand!

   

   

   

   

  04-10-2010 om 11:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dierendag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag wereld dierendag
  Zij staan een dag in de belangstelling
  Daarom plaats ik hier de pasgeboren nijlgansjes
  Het is te hopen dat ze de winter door zullen komen
  Want het is wel wat laat in het seizoen voor zo'n ganzengezin

  04-10-2010 om 08:47 geschreven door Liesbeth


  03-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.strohalm
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Strohalmen

   

  Waar zijn ze mijn strohalmen?

  Hoe bereik ik ze die strohalmen?

  Vergeet het maar!

  Het is echt waar!

  Mensen zijn slechte vertroosters

  Zij kunnen niet zien wat je doormaakt

  En hoe het je vergaat

  Als je het niet uit kan spreken

  In de meeste gevallen ga je naar een ander kijken

  En denk je, waarom ik?

  Een andere keer zijn zij het

  De moeilijke gang van het leven gaat niemand voorbij

  Bij de één is het vroeg en bij de ander laat

  Maar waar het nu om gaat

  Dat men zich op de enige echte Trooster verlaat

  Hij kijkt in het hart van de mens

  Hij ziet de smart en ook de wens

  De wens om nog verder te mogen gaan

  Maar Hij bepaald de tijd dat wij van de aarde moeten gaan

  Er waren afgelopen week diepe slagen

  Een gezin omgekomen

  In andere gezinnen verlies van een moeder en kinderen

  Het zijn de ergste dingen die dan binnendringen

  Je kunt het niet verhinderen

  We staan er allemaal bloot aan

  Hoe kijk je tegen deze ernstige zaken aan?

  En hoe moet je er mee omgaan?

  Dat is diep buigen voor de Trooster!

  Dan wordt de ziel gesterkt

  En dan is Hij het die het verdere heil bewerkt!

  Ook al gaat men door diepe dalen

  Men moet geestelijk adem blijven halen

  Om door de barre tijden heen te komen

  Dan mag men van een rustig hart dromen

  Dat niet in de stormen van het leven gaat omkomen

  Want er is er één die er wat tegen heeft

  Dat de mens zich tot de Trooster begeeft

  Hij zal er alles aan willen doen

  Opdat men dit niet verder gaat doen

  Daarin zit een stukje strijd

  Maar strijd maakt dat men doorgaat in de tijd

  En met Hem in de strijd, dat is sterk worden of zijn

  Volharden is het beste wat een mens kan doen

  Zo gaat die vorst der duisternis het verliezen

  En mag het Licht gaan overheersen

  Dan is de mens waarlijk opgestaan

  Om zo tot de Vader van alle mensenkinderen te gaan!

  Dan worden de ergste wonden van het leven genezen

  En dan is de Heiland in de mens verrezen

  Dan zijn ze geen wezen

  Achter gelaten in de kou!

  Is dat de wens die ik hebben wou?

   

   

   Efeze 6

   

   

  03-10-2010 om 19:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.goudsbloem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Goudsbloem

   

  Geeft God je een zoen

  Dan moet men het volgende doen

  Wees navolgers van Hem

  En luister goed naar Zijn stem

  Dan verheerlijk je Hem

  Je gaat voor Hem

  Er opuit om je naaste binnen te halen

  Je mag niet in de genade verschralen

  Want je hebt het elk moment nodig

  En het bidden en Bijbellezen is echt niet overbodig

  Dat is de weg steeds tot Hem

  Zo verstaat men

  Wat de Geest tot de gemeente zegt

  En daarin is altijd een boodschap gelegd

  Wandelt als wijze mensen

  Met ontwakende wensen

  Dat geeft altijd de nodige rust

  Hij heeft de mensen niet voor niets wakker gekust

  Ontwaak, gij die slaapt,

  en sta op uit de doden

  En Christus zal over u lichten

   Efeze 5

   

  03-10-2010 om 10:29 geschreven door Liesbeth


  02-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.congres
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  CDA congres

   

  Op het congres

  Wordt gesproken!

  Over je ziel verkopen!

  Als men het met het regeerakkoord eens wil zijn

  Hoe kruipt nu dan overal vooral deze schijn

  Met veel venijn

  Tussen de politiek en je ziel

  Had men de ziel aan Jezus gegeven

  Dat was het Jezus leven van mijn leven

  En dan hadden ze nu niet met angst en beven

  Zichzelf daar op het congres verheven

  Om daar te vertellen dat het regeerakkoord

  met onjuiste mensen is geweven

  Soms moeten zaken zo gaan

  Om het vooral helder voor ogen te zien

  Dat men ver heen is

  En dat men zelf de verdeeldheid brengt

  Om niet als één blok achter het bestuur te staan

  Maar men blijft altijd aan de zijlijn staan

  Met de nodige commentaren

  Die veel verwarring baren

  Als men de ziel aan de vorst der duisternis heeft geschonken

  Dan blijft men steeds naar de verkeerde richting lonken

  En dan zal het schip gaan stranden

  Omdat men zich niet heeft overgegeven in Jezus handen

  Men spreekt uit eigen inzichten

  En zou daar een bestuur voor moeten zwichten?

  Men spreekt over Wilders als Judas

  Zelfs Jezus heeft met Judas het laatste avondmaal genoten

  En Judas zag dat men Jezus kleding ging verloten

  Hij had onschuldig bloed verraden

  Doen zij het niet die zich steeds afscheiden?

  Kan Wilders niet nog ten goede keren?

  Ieder mens moet zich van zijn dwaaltochten bekeren

  Ook onze medelanders uit het buitenland

  Ik heb maar een paar commentaren gezien

  Ik heb geen tijd om ze allemaal te bekijken

  Maar het is wel je blik verrijken

  Als je ziet wat er aan verdeelde gedachten zijn

  Hoewel er ook zijn

  Die ondanks deze uitslag toch willen meevaren

  En dat is het nu juist

  Niet opzij gaan voor de gevaren

  Want er komt niets zonder strijd tot bedaren!

  Van mij mogen ze gaan varen!

  Hoewel het verder mijn partij niet is

  Ik heb trouwens helemaal geen partij

  Ik ben heel blij dat ik vrij en blij

  Mijn woordje hier kan zeggen

  Blijheid over meningsuiting

  Want dat is heel vaak in het geding

  Dat men zich ergert aan de waarheid met de ware strijd

  Maar wie de juiste strijd vermijdt

  Die is het die dan zomaar diep afglijdt!

  En dat is ook met de ziel voor de eeuwigheid!

  Maleachi 4

   

   

   

   

  02-10-2010 om 20:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wandelen

   

  Ik wandel op een weg

  Daar liggen mijn man en kinderen gewond

  Er zijn nog vele mensen ook gewond

  Maar wie maak je dan het eerst gezond?

  Je raapt jouw schapen van de grond

  En je brengt ze bij de goede Herder

  Zodat deze wordt hun Redder

  En daarna zijn pas de buitenstaanders aan de beurt!

  De meeste hebben dit misschien afgekeurd!

  Zo gaat het nu ook in ons land

  Ons volk komt door alle buitenlanders aan de kant

  Of misschien ook wel aan de rand

  Men spreekt zo graag over de barmhartige Samaritaan

  Maar dan moet men het wel in de juiste proportie doen

  En door al de spraakverwarring

  Is de waarheid zoek

  Maar waar Jezus is daar wordt gered

  En dat geeft voor vele geen gevoel van pret

  En dan wordt Jezus door eigen volk opzij gezet

  Zij gaan door met hun huichelachtige leven

  Waar geen Jezus in zit verweven

  Zij zullen nimmer hun leugens opgeven

  Als de Waarheid niet wordt geopenbaard

  Alleen Jezus redt en maakt fijn besnaard

  En geen Sinterklaas met een lange baard

  Want zo moet men het toch wel bekijken

  Men houdt met alle afgoden feest

  En dan wil men nog vertellen

  Dat God hun wilde helpen

  Dat valse gedoe is niet te stelpen

  Maar Eén blijft elke dag helpen

  Door het vergoten bloed

  Gooit Hij telkens in het eten roet

   

  Spreuken 31

  Jesaja 10

   

   

  02-10-2010 om 09:41 geschreven door Liesbeth


  01-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.maand
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nieuw

   

  Alweer een nieuwe maand

  We gaan steeds voort

  Gaat het zoals het hoort?

  Voorlopig zie ik alles positief

  We worden meer en meer eensgezind

  Men moet beseffen als men het leven leidt als een kind

  Dat men veel eerder is welgezind

  Kinderen kunnen soms wel ruzie maken

  Maar ze zullen het in de meeste gevallen wel weer goed maken

  Want er is niets beter, dan de vruchten van de goede boom te smaken

  De oogst is wel voorbij maar er worden nog vruchten nagelezen

  En nu hopen we dat het zo zal wezen

  Dat een ieder meegaat in de nieuwe tijd

  En dat men is voorbereid

  Op de eventuele valkuilen

  Want dan zit men weer te huilen

  Maar wie de ogen geopend heeft

  Weet wat er onder elkaar leeft

  Eerlijk en open zijn

  Dan is er heel weinig pijn

  Dan zullen we het allen eens zijn!

  En zijn er dingen waar men niet van kan zingen

  Dan moet men samen geheel in overleg

  En doe je onaangename zaken weg

   

  Obadja

   

   

  01-10-2010 om 22:21 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!