NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  21-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het is zaliger te geven dan te ontvangen
  Die weg ga je in God onbevangen
  Want Hij zorgt voor de genade
  Hij deelt uit de heilige gewade
  Die de naaktheid zullen bedekken
  Misschien zijn er dan op het kleed
  Hier en daar nog wel wat vlekken
  Ook daarvan doet Hij die weg
  Als men luistert naar wat Hij zegt
  Daarom waakt te aller tijd
  Opdat uw voet niet uit glijdt
  Hij geeft droogte en regen altijd op Zijn tijd
  Neem daarom Zijn Woord tot u in stille tijd
  En bestudeer dat met een ernstige vlijt
  Dit alles heb ik u mogen schenken
  In voor en tegenspoed
  Hij is het die dit alles voor uw welzijn doet
  Zilver en goud heb ik van u niet begeerd
  Alleen dat dit mooie Woord van God niet wordt geweerd
  Maar dat een mens van Hem zal worden geleerd
  Opdat de mens deze lieve God op de juiste wijze eert
  Ere zijn God in de hoge
  En vrede op de aarde
  In mensen een welbehagen

  21-12-2006 om 14:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wenskaartje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nog een wenskaartje....

  21-12-2006 om 12:26 geschreven door Liesbeth


  20-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bazuin
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het Kind

  Een kribbe voor het Kind
  Waarvan de geboorte in een stal plaats vindt
  Hij was rijk en had het bij de Vader goed
  Maar Hij kwam in de kribbe arme mensen tegemoet
  Mensen waarvan het binnen lijkt op een beestenstal
  Mensen die na Adam kwamen in de val
  In de val van de zonden
  De zonden brengt die mensen ten gronden
  Daarom onderging het Kind al die wonden
  De wonden van de zonden
  Die niet meer te helen waren
  De mensen kwamen niet meer tot bedaren
  De zondvloed bracht een grote stilte op de aarde
  Acht zielen en twee van al het gedierte bleven bewaard
  De profeten werden door Gods Geest fijn besnaard
  Maar toch moest dat Kind komen
  Om tussen het mensdom te wonen
  Hiervoor brachten ze Elia al veel leed
  Zo ook aan Johannes den Doper
  De hemel was van koper
  Maar hij ging door die voorloper en doper
  Ook doopte hij Gods lieve Zoon
  Opdat Hij weer plaats kon nemen op Zijn eeuwige troon
  En Hij door de Geest
  Heel dicht bij mensen kon gaan wonen
  Om afkerige te maken tot dochters en tot zonen
  Waarin Hij de arme mens rijk wil maken
  Om zo tot de Vader te kunnen genaken
  Want niemand komt tot de Vader dan door de Zoon
  Om eens bij Hem in de hemel te mogen woon'
  Daarom moest Hij diep gaan afdalen
  Om al die mensen uit hun levensdrek te halen
  Kniel daarom aan de kribbe neer
  Dat knielen bij de kribbe doet echt geen zeer
  Bij het Kind zo rijk maar wel heel teer
  Teer in Zijn liefde voor de mens
  Want dat was Zijn grote wens
  Maar er hebben er maar weinig gebogen
  Omdat tere Kind van Bethlehem te verhogen
  Het Kind dat kwam brengen de vrede op aard
  En de Zijnen voor de eeuwige dood heeft weg geraapt
  Zij zullen gaan zingen
  Het lied van vrede op aard
  Hij alleen maakt mensen rijk en fijn besnaard
  Buiten Jezus is geen leven
  Dan is het een heel leven beven
  Daarom kan een mens vrijwillig zich tot Hem begeven
  Zodat Hij daar in de kribbe een mensenkind alles kan vergeven
  Want de rijkdommen van deze aarde
  Die de mensen zo graag vergaarde
  Die gaan niet mee in de laatste gang naar de kuil in de aarde
  Daar vindt alleen nog de eeuwige duisternis plaats
  Een plaats ver weg van Hem
  Daar hoort men nooit meer Zijn stem
  Want zij riepen weg met Hem
  En dat is sterven zonder het Kind van Bethlehem


  20-12-2006 om 11:27 geschreven door Liesbeth


  19-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wenskaartje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  19-12-2006 om 13:49 geschreven door Liesbeth


  18-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zilverwerker
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een bewerking gemaakt in psp van de zilverwerker

  18-12-2006 om 14:20 geschreven door Liesbeth


  17-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vandaag was er veel zon, een foto van vanmiddag om een uur of vier.

  17-12-2006 om 18:08 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerstmarkt
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het is donker in deze tijd
  Veel mensen willen dan hun tijd kwijt
  En gaan een poosje over de kerstmarkt wandelen
  Soms gaan ze ook wat handelen
  Ze kopen lichtjes en tierelantijnen
  Want ze willen met de kerstdagen niet weg kwijnen
  Het moet toch wel gezellig zijn!
  Dan zijn de kerstdagen fijn!
  Een kind pakt even een hand!
  Van een opgeblazen kerstman met een want
  Het kind zoekt iets wat warmte geeft
  Maar ja, deze kerstman is maar een kerstpop
  Dat kind heeft nu wel een strop
  In het hartje is het nog steeds stil
  En misschien wel koud
  Een levende kerstman staat ook ergens te zingen
  Maar niet van mooie en warme dingen
  Daar is geen plaats voor het Kerstkind
  Dat hart is vol van wat alle mensen willen
  En muziek wat je overal hoort gillen
  Maar bij het Kerstkind daar vindt het hart rust
  En dat Kerstkind wil zo graag worden gekust
  Dat Kerstkind geeft de ware warmte
  Maar ook de innerlijke kalmte
  Hij kan het hart verlichten
  En in het hart van groot en klein vrede stichten
  Daarom spreek ik uit een wens
  Voor eenieder die snakt naar wamte en een liefdeswens
  Geef dat Kind uw hart!!
  En Hij draagt u in vreugde en in smart
  Dan is er warmte in ieders hart
  En kunnen alle eenzamen weer verder
  gaan op een nieuw levenspad
  Want elk mens is ten diepste eenzaam
  Ook al ben je met een partner samen twee
  Alleen moet je toch dragen, elke nare levenswee


  17-12-2006 om 11:51 geschreven door Liesbeth


  16-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerststukjes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Was even op de kerstmarkt en daar hadden ze
  allemaal kerstukjes te koop...ik heb er alleen maar een foto
  van gemaakt.

  16-12-2006 om 23:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.klok
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De tijd...en dit geeft troost...
  Johannes 16

  16-12-2006 om 10:41 geschreven door Liesbeth


  15-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sfeer
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Geluksgetal...

  Ik las iets over een geluksgetal
  Het is voor mij een cijfer in de fles
  Want waarom het geluk op het cijfer zes?
  Mijn geluksgetal bestaat uit tegenspoed
  Tegenspoed is fantastisch voor het gemoed
  Dan ga je niet denken
  Dat iedereen je gaat bedienen op je wenken
  Daar word je vanbinnen heel rijk van
  Want je gaat leren dat je tegen, tegenspoed kan!
  Gaat alles vreselijk voor de wind
  En wanneer je dan tegenspoed ondervind!
  Zitten ze te janken als een klein kind
  Nee, geluksgetallen
  Die kunnen ook heel wat verknallen
  Het leven zoals het komt
  Dan zit je later met een volle mond
  Een volle mond van niet tegen, tegenspoed kunnen
  Waarom moet het mij overkomen?
  Als het leven je met van alles gaat overstromen!
  Overstromen met nare dingen
  Waar je op zo'n moment niet van kan zingen
  Voorspoed is wel een mooie zaak
  Maar het is wel een voorspoed van de draak!
  Zo slaat de draak
  Alle mensen aan de haak
  Want iedereen is voor het geluk geboren
  Maar Jezus werd niet voor het geluk geboren
  Die moest het ongeluk voor iedereen gaan dragen
  Omdat niemand met tegenspoed was te behagen
  Een mens wil gewoon gelukkig zijn
  Maar aards gelukkig zijn, is alleen maar schijn!
  Dan ga je helemaal alleen door het leven
  En als er dan tegenspoed komt
  Weet je niet tot wie je, je moet begeven
  Want de meeste mensen met aards geluk
  Die willen van een ander geen druk
  Druk door tegenspoed en verdriet
  Dan zeggen ze, dat je het helemaal verkeerd ziet
  Je moet er dan maar zelf mee om leren gaan
  En zo kan een mens dan maar weer verder gaan
  Maar als je, je tegenspoed mag brengen bij het Kind!
  Dan weet je pas dat tegenspoed
  Het aards geluk verdringt!
  Je mag je leven dan gaan delen
  Met een Meester die je verdriet wil helen
  Die je wilt ondersteunen in de druk
  Dat is voor mij het ware geluk!
  Geld en goed is vaak voor heel veel mensen niet goed
  Want het zegt steeds, dat je meer van alles moet
  Zalig hij die in dit leven
  God als zijn of haar hulp heeft!
  Die wordt in de nood gedreven
  Tot God die in alles rust en vrede geeft  15-12-2006 om 11:29 geschreven door Liesbeth


  14-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.duiven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een duif is het symbool van de Geest
  Jezus is in de wereld gekomen...niet om deze verloren te laten gaan.
  Maar wie in Hem gelooft zal leven...ook al is hij reeds gestorven.
  Johannes 11 de opwekking van Lazerus
  Johannes 12 de zalving te Betaniƫ enz.

  14-12-2006 om 21:16 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ster
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nog een dag of tien
  Dan is het weer zover
  Het feest van de Morgenster
  Het Kind dat kwam om te redden
  Te redden wat verloren was
  Hij was het die zieken genas
  Hij is barmhartig en genadig
  Zijn troon is gestadig
  Want zijn wieg was een kribbe
  En Zijn troon een kruis
  Door dat kruis komt men thuis
  Wie daar bij de kribbe wilde buigen
  Die mogen van Hem getuigen
  Aan hen verleend Hij zijn onmetelijke genade
  Opdat zij in Zijn liefde kunnen baden
  Baden om te krijgen een schoon en een rein gemoed
  Opdat zij ook aan andere mensen
  Doorgaan geven dit liefdevolle goed
  Een goed dat duurt tot in alle eeuwigheid
  Van die gebogen hebben neemt Hij dan nimmer afscheid
  Die zielen zijn voor eeuwig bij Hem geborgen
  Zo leven deze mensen zonder zorgen naar de nieuwe morgen
  De ziel is beveiligd tegen de eeuwige dood
  Opdat de ziel zich aan geen steen meer stoot
  Dan ben je in Vaders' schoot
  Eenmaal bloeit de Gloriekroon
  Op het hoofd van Davids grote Zoon
  Deze Zoon zit altijd en eeuwig op zijn troon
  Welgelukzalig die bij Hem woon'
  Hij is steeds de Eerste en de Laatste
  Daarom heb God lief boven alles
  Zo komt die liefde ook tot de naaste
  14-12-2006 om 11:00 geschreven door Liesbeth


  13-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.levensschip
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Met moed en vertrouwen
  Moet een mens zijn levensschip leren bouwen
  Wie daarin op God durft te vertrouwen
  Het zal zo'n mens nooit berouwen
  Hij geeft de kracht en de sterkte
  Dat alles wil zijn Geest bewerken
  Daarin kan een mens bemerken
  Dat je, je als een zwakke steeds kan sterken
  Ook al brengen de golven rondom het schip
  Zo'n mens ook wel eens in een dip
  Met Hem loopt het levensschip
  Niet zomaar vast op een klip
  Hij leert de mens reilen en zeilen
  Want Vaders' Zoon is aan boord
  Daarom werden zijn handen en voeten doorboord
  Hij heeft het touw van het schip in zijn handen
  Zo komt het terecht aan de eeuwige stranden
  Aan stranden waar de mens zijn eeuwige rust vindt
  Dat alles gebeurt alleen door het nieuw geboren Kind


  13-12-2006 om 15:05 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lamp
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Spreuken 6 vers 7
  Want het gebod is een lamp
  en de onderwijzing een licht
  de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven

  13-12-2006 om 11:23 geschreven door Liesbeth


  12-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.musjes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een foto van musjes in de struik met bessen
  Ze vinden het zaad lekkerder, maar bij gebrek aan...nemen
  ze dan even en besje totdat de voedertafel vrij is.

  12-12-2006 om 16:59 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.musjes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Musjes zijn maar heel gewoon
  Andere vogels voeren vaak de boventoon
  Maar musjes kijken en wachten gewoon
  Totdat de andere vogels zich tegoed hebben gedaan
  Aan al die lekkere voeding
  Ze denken blijft er voor mij ook nog wat op of in
  Ze nemen dan plaats op een tak
  En wachten op hun gemak
  Het zijn ook lieve diertjes
  Al vinden andere vogels deze musjes soms kliertjes
  Ze worden vaak verjaagd
  Maar ze wachten geduldig met hun lege maag
  En als ze dan komen
  Dan komen ze uit struiken en bomen
  Om een poosje dicht bij het voer te wonen
  Ze doen zich aan alles tegoed
  En zo hebben ze weer een vrolijk mussengemoed
  Ze kunnen dan weer hun mussenlied zingen
  En hebben geen zorgen meer om al die andere dingen


  12-12-2006 om 09:47 geschreven door Liesbeth


  11-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vink
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zo te zien smaakt het goed...

  11-12-2006 om 13:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vink
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een vink...de foto is wat overbelicht dan krijg je een witte achtergrond...

  11-12-2006 om 13:47 geschreven door Liesbeth


  10-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uiltje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een psp werkje van een eigen gemaakte foto

  10-12-2006 om 12:09 geschreven door Liesbeth


  09-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werkje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Met dit PSP werkje wens ik iedereen een prettig weekend...

  09-12-2006 om 10:39 geschreven door Liesbeth


  08-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Advent
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Jezus is de Redder
  Hij komt als een Kind
  Maar in werkelijkheid  is Hij
  een herder voor de eeuwigheid
  Zonder Hem is er geen bestaan
  Zonder Hem is alles afgedaan

  Maar wie dit Kind
  Teer heeft bemind
  Die was of is hemelsgezind, die krijgt van Hem
  Een nieuwe hemelse stem...
  Dan wordt er innerlijk gezongen
  Je ontvangt nieuwe longen

  Die longen zijn vol van volume
  Zij zingen alles is het Uwe
  Weg met al die eigengemaakte kluwen
  Die alles in de war schopt
  En zich als een slang ontpopt
  Die zelfs de uitverkorenen verleidt

  Ja, opdat zij zullen worden afgeleid
  Van de eeuwige heerlijkheid
  Maar eens komt de tijd
  En dan is er geen tijd
  Dan is Zijn heil voorbij
  Hij ging zelfs voor de duivel niet opzij

  Hij die alles schept, licht en duisternis
  Tot wie ik riep in de nood van de duisternis
  Hij ging mij ondersteunen en helpen
  Want mijn verdriet was niet te stelpen
  Van Hem ontving ik enorme kracht
  Want alleen, alleen van Hem heb ik het altijd verwacht

  Ja, Hij wil er zijn ook al is het nacht
  Want Hij alleen heeft over deze wereld macht
  Hij heeft alle macht in hemel en op aarde
  Die de Zijnen steeds weer opnieuw bewaarde
  Door Hem alleen komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
  Wie Hem zo verwacht, ontvangt Zijn genade


  08-12-2006 om 14:06 geschreven door Liesbeth


  07-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vogels
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het is weer voedertijd
  Dan raak je veel voer kwijt
  Ze eten de oren van je hoofd
  En als je naar buiten kijkt
  Dan zie je wat het beloofd
  Een heel vogeltafereel
  Iedere vogel pikt zo z'n deel
  De zwakkere moeten soms wat wachten
  Dan zie je ook de vogelgedachten
  Ze kijken wat angstig naar de sterken
  Zo moeten de zwakker vogels wat harder werken
  Ze worden steeds opzij geduwd
  En ze gaan pas eten als de drukte wat is geluwd
  Ook het vogelleven gaat niet altijd over rozen
  Maar  ze eten gewoon door terwijl de regen blijft hozen

  07-12-2006 om 21:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vogels
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het is weer voedertijd voor de vogels...ze vliegen af en aan...

  07-12-2006 om 21:12 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werkje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Met de donkere dagen is het leuk om een beetje creatief bezig te zijn.
  Heb zomaar wat met PSP gespeeld.

  07-12-2006 om 16:46 geschreven door Liesbeth


  06-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bosje rozen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zo daar ben ik dan weer...een hele tijd niet aan het bloggen geweest...
  Maar nu hoop ik regelmatig weer wat te plaatsen...
  En ik begin maar met een bosje rozen...

  06-12-2006 om 16:12 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!