NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • parkiet
 • kerstsfeer
 • lichtbal
 • lichtjes
 • vink
 • vroeger
 • roosje
 • kasteel
 • vink
 • terras
 • toekomst
 • kasteel
 • amaryllis
 • manipulatie
 • staartmees
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lepelaar
  Oh...wat zie ik daar?
  En ja, ik zag het goed
  Het was een lepelaar
  En wel met z'n twee
  Oh nee, wel drie
  Als ik het goed zie
  Wat een leuk natuurcadeau
  En later zag ik er nog meer!
  Maar dat komt een volgende keer!


  31-05-2015 om 20:54 geschreven door Liesbeth


  30-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.scheepvaart
  Water, wolken en schepen
  Het doet wijds aan
  En het is niet zo benepen
  Wanneer je over de verkeerswegen
  moet gaan
  Er is altijd wat te zien of waar te nemen


  30-05-2015 om 18:24 geschreven door Liesbeth


  29-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.poort

  Door de poort van de kerk fietsen


  29-05-2015 om 19:35 geschreven door Liesbeth


  28-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kleding
  Kleding
   
  Grote concurrentie in
  de kledingbranche
  Tegenwoordig is veel
  kleding één pot nat
  Maar het grote internet
  Verziekt ook alle winkelpret
  Vroeger was er nog wel eens
  iets te zoeken
  En na wat zoeken kon je
  succes boeken
  Hier zie je ook malle pietje
  aan het werk
  Veel ziet er smakeloos uit
  En wat is mijn gedachte
  Lekker makkelijk als je het druk hebt!
  Broek, trui of shirt
  Je kleding aantrekken en het is gebeurd
  Vroeger werd er veel tijd mee verbeurd
  Het moest als je het kon betalen
  Haute couture zijn
  En als je het zelf maakte
  Dan was je mooi gekleed
  En de kosten veel minder
  Maar ja, toch blijft kleding een hinder
  Want al die naaktloperij
  Daar zijn we ook niet mee blij
  Maar dan ga ik nu over op de
  geestelijke kleding
  Loop je geestelijk naakt
  Dan is het de mens die snel afhaakt
  Om te zorgen dat de naaktheid wordt bedekt
  En je wordt niet apart gezet!
  Eén kon de naaktheid bedekken!
  Dat een mens in het verdere leven
  tot zegen zou strekken
  Maar dan moet je niet zijn bij de vrekken!
  Want er moet veel gegeven worden
  Anders zal het leven verworden
  En wordt de mens een gedrocht
  Het leven staat geheel op de tocht
  En als de Geest je niet overwon
  Dan was het de duivel die een web voor je spon
  En eens daarin was er geen gewin
  Om nog kleding aan te doen
  En je werd overgeleverd aan de doem!
  Daar wringt en wrong de schoen
  Een leven met liefde en gehoorzaamheid
  Leeft gerust tot in alle eeuwigheid
  Dus aan de kleding herken je de ware persoon
  Met het kleed van Christus ben je niet gewoon
  Je leeft onder alle spot en hoon
  Maar Hij neemt alles waar vanuit Zijn troon
  Dus kleding is zeer belangrijk
  En sta je nu aan de dijk
  Dan is je leven niet verrijkt
  Omdat men niet de ware kleding wenste
  En dan is in alles de grens bereikt
  En je glijdt weg van alle heerlijke eeuwigheid
  Alleen de zwarte nacht prijkt nog
  En dat is een leven waar je niet kan of mocht
  Want die heeft zoveel opgestoken vingers
  Dit is slecht en dat is slecht
  Maar men is in de geest zelf niet recht
  Dus probeert die duivel je van alles te betichten
  Je kleding is te mooi
  Je badkostuum is niet goed
  Je broek daar word je mee naar de hel verwezen
  Ja, hier zie je het dit waren ook geen wezen
  Maar wel zijn ze een vreselijke vijandigheid
  Je moest als een zombie door het leven gaan
  Maar God schept geen zombies
  Maar een mens met een creatief vermogen
  En die wilde Hij verhogen
  Want Hij is zelf Creatief
  Maar die grote dief
  Die wil niet dat je leeft van Gods gerief
  Nou beter dicht bij God wonen
  Dan met al die duivels te honen!
  Geen beter leven dan met mijn God
  Hij is het aller grootste gebod
  En dat is een geweldig genot!
  Je ziet het nu die duivel pakt iedereen
  in z’n strot
  Want hij heeft er nimmer genoeg van
  Om mensen om te brengen
  Maar wel gingen er veel verkeerd zwemmen
  Dat was door de losgeraakte remmen
  Daar is God de schuld niet van!
  Maar dat is de duivel in hoogsteigen persoon!
  En de natuurlijke mens wil wel redden
  Maar ze zijn onvermogend
  Het werkt averechts en het is ook niet
  verhogend!
  Dus is alles eer voor Hem
  Die de wereld regeert vanuit de Hoge
  Kijk maar naar de prachtige regenbogen!
  Alles geschapen door Hem
  En niet door die betweters met hun
  verhaaltjes
  Alles hangt van Hem af
  Ook je laatste graf!
  Mattheüs 12
  De godslastering der farizeeën
  Bomen en vruchten
  Aan de vrucht herken je de boom!
   
   
   
   
   
   

  28-05-2015 om 21:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hypotheek
  Hypotheek
   
  Nooit begrepen die
  grote hypotheek voorziening
  Eerst sparen en dan kopen
  Nu kun je geen heel huis bij elkaar sparen
  Maar de laatste jaren
  Was men bezig met uit een hypotheek
  te vergaren
  En wat is het resultaat
  Een zeer ongewenst resultaat
  Huizen onder water
  Menigeen zit nu met een grote kater
  Je huis is zonder fundament
  Dan is het cement
  Niet goed tussen de stenen gebracht
  En dan is het voor velen nacht
  Een financiële nacht dan wel
  Een leven vol financiële kommer en kwel
  En dit wil ik gelijk even doortrekken
  Naar het geestelijk huis
  Heb je in je leven het lijden niet ervaren
  Als een kastijding of straf
  Dan blijft er alleen maar over een graf
  Want het geestelijk huis heeft
  ook een fundament nodig
  Zonder liefde word er geen fundament
  tot een huis te bouwen gegeven
  Waar de liefde niet uit het Fundament zelf komt
  Dan is er alleen maar de afgrond
  Een afgrond waar de mens zelf voor
  heeft gekozen
  Omdat de mens liever met het materiële
  wilde hozen
  Dus geen been om op de staan
  En moet men zonder God door het
  leven gaan
  Want eens is er een eind aan Zijn
  liefde en trouw
  Als je liever op de gemeenschap
  met de duivel bouwt
  Want hij is de grote aap!
  Dan is er geen fundament
  Want je gaf het leven aan die vent
  De vent uit de afgrond
  Die maakte of maakt alles ongezond
  Op dit verdoemde wereldrond
  Want die aap steekt overal z’n kop op
  En zo hebben velen een strop
  Want hij is de strop zelf
  Dan moet je letterlijk en figuurlijk hangen
  Na dit alles is er niets meer
  Hij ging vreselijk tekeer
  Om deze wereld te verderven
  Maar God heeft wat van Hem is bewaard
  Daarom is Hij alle hulde waard
  De zonde van een onboetvaardig mens
  Die wordt nimmer door Christus verzoend!
  Maar de Zijnen zijn uit de hand van dat
  monster gered!
  En die leven nu zonder angst
  Want Christus heeft voor hen aan het
  Kruis betaald
  Een kruis waar je niet om heen kan gaan
  Maar je had er voor op de knieën moeten gaan!
  Niet gebogen...zo kon God de mens
  niet verhogen!
  Want hij heeft tegen God gelogen
  En God kan dan veel gedogen
  Maar eens is de tijd gekomen
  Dat Hij alles weg zendt wat
  Hem heeft bedrogen!
  In werken woorden en daden
  Zo staan ze allen bij elkaar
  De kwaden!!
  Kun je het aan ze zien?
  Vaak hebben ze geveinsde gezichten!
  Ze denken ook dat God ze zal oprichten
  Maar nimmer zal Gods liefde
  nog over hen lichten!
  Voor altijd geschonden
  Door de aan Hem aangebrachte
  wonden!
  En het gevolg was Zijn dood
  Daarom is die afgrond zo groot!
  Zo  ontving of ontvangt God geen eer
  Maar de wonden doen dan wederom
  zeer!
  Want God de Vader
  staat hoog op Zijn eer!
  Leg je je daar niet bij neer!
  Dan is er voor de duidelijkheid
  bij Hem geen leven meer!
  Hij is de Levensader
  Het leven komt uit de Vader
  door Christus de Zoon
  Die zit nu op Zijn troon!
  En deelt het grote oordeel uit
  Het loon naar de gedane werken!
  Want er is geen vlees of vis
  Met het "monster"
  gaat alles mis!
  Overal is de verdeeldheid
  nu openbaar!
  Wat is dat Woord waar!
  Vuur en verdeeldheid kwam
  Hij brengen!
  En hij verdoemde alle krengen!
  Mattheüs 11
  In het bijzonder vers 20 t/m 24
   
   

  28-05-2015 om 10:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brug

  Brug in Oudewater


  28-05-2015 om 09:47 geschreven door Liesbeth


  27-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kleding
  In nostalgische kleding voerde
  zij een opdracht uit in Oudewater


  27-05-2015 om 21:26 geschreven door Liesbeth


  26-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boze
  Boze
   
  Het is en was uit de boze
  De duistere man
  Die kan er wat van
  Hij heeft al een heel leven
  Mij er niet onder gekregen
  Niet omdat ik dat zelf deed
  Want God weet als geen ander
  Wat die duivelse man deed
  Een man die over de wereld
  gaat en ging
  Vanaf het begin
  was hij er klaar voor
  om me te belagen
  Dat al mijn levensdagen
  Maar God doet de rechtvaardige goed
  En zo pakt hij je niet in je gemoed
  Hoewel hij je kapot wil maken
  Vroeg of laat moet hij afhaken
  Maar hij staat in de goddelozen
  altijd tegen je op!
  Is er een goddeloze uitgeschakeld
  Dan is er weer een ander die
  hij inschakelt
  Eerst werd de kop vermorzeld
  Maar de staart slaat lang om zich heen
  Toch heeft hij geen been
  Om op te blijven staan!
  Want God bewaard de oprechten
  Omdat je voor Hem wilde vechten
  Voor en tot Zijn eer
  En dan leg je je bij alles neer
  Wat door dit alles op je weg komt
  Maar je houdt nimmer je mond
  En zeker niet tegen die stem uit
  de afgrond!
   
  Psalm 140
   
   
   

  26-05-2015 om 22:24 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.grachtje

  Grachtje in Oudewater


  26-05-2015 om 18:58 geschreven door Liesbeth


  25-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.doodswens
  Doodswens
   
  Begrijpt men een mens
  met een doodwens?
  Ik wel al is het niet goed
  De mensen zijn versleten
  Ze worden vaak door de omgeving vergeten
  Omdat men met eigen ik bezig is
  En de hulpverlening is een slechte erfenis
  Vroeger was alles anders
  Woonde de mens in een tehuis
  En was er verzorging
  Misschien wel niet zo als in je eigen huis
  Maar je werd niet aan je lot overgelaten
  Tegenwoordig is alles in wanorde veranderd
  En is de mens op allerlei vreemde aangewezen
  Dan die en dan weer een ander
  En is die ander aan de wandel
  Dan weer een ander
  En dat allemaal in en om je huis
  En je moet steeds maar die voordeur opendoen
  Of men wil de sleutels van je huisdeur gaan gebruiken
  Nee, het is er totaal niet op vooruit gegaan
  En als je het van je kinderen moet hebben
  Dan ben je ook vaak in de aap gelogeerd
  Vooral als je zonen hebt
  Die vreemde vrouwen zijn meer met
  eigen familie begaan
  De schoonmoeder zien ze in het geel niet staan
  Ja, je kunt altijd voor ze klaar staan
  Maar daar heb je in je ouderdom dan niets aan
  Want wie zegt dat ze nog bestaan
  En als de geest niet door liefde wordt gedreven
  Dan zit je daar in je eentje te beven
  En zie ik de doodswens van velen komen
  Want ze kunnen niet aan de wanorde van de
  tijd ontkomen
  Wat fijn als je dan de Geest hebt ontvangen
  Die blijft je het schenken dat verlangen om
  verlost te zijn van een egoïstische bende
  En ik ben niet hulpbehoevend of zo
  Maar ik heb het allemaal al meegemaakt
  Met een moeder die toen nog volop van
  alles kon genieten
  Maar toch verviel ze steeds weer in de
  ellende van eenzaamheid
  Want die eenzaamheid die raak je met hulp niet kwijt
  Ook zei verlangde soms naar er niet meer zijn
  En ook heb ik een tante meegemaakt
  Die wilde versterven vanwege de eenzaamheid!
  Nee, deze rotwereld daar is niet veel in te beginnen
  En ik ben zelf moe van al die dingen
  Om mensen steeds maar te ondersteunen
  Ik ga onderhand kreunen
  En als je dan ziet dat de wereld met mooi weer
  Overal bij elkaar gaat klitten
  Als je er voorbij moet of gaat fietsen
  Dan schrik je als geen ander
  Want dat is de wereldse levenswandel
  Omdat mensen genieten van zon en vlees!
  Mijn keel is bijna hees
  Omdat ik dit allemaal moet zeggen
  Maar die wereld daar is niets meer
  mee te beginnen
  Geen overheid die het nog op kan lossen
  Want ze zijn blind en te jong
  De levenservaring ontbreekt
  Maar ook de geestelijk blik
  Kijk maar naar die vent in de roomse kerk
  Die zegt dat de tweede Pinksterdag wel
  kan verdwijnen
  Hij heeft zeker wat anders te doen
  Het is ook dat ik van die Roomse man
  niet gecharmeerd ben
  Het is een kerk die er ook wat van kan
  Volop misbruik en weet ik niet wat
  Al het geestelijk ligt op z’n blote gat!
  Zo hebben we het vandaag wel weer gehad
  Geen Waar Pinksterfeest
  Maar wel een bericht van de Geest
  Hij laat zien wat al eeuwen gaande was of is
  De mens met eigen inzichten heeft het mis!
  Maar geen gemis aan Hem
  Ze luisteren niet eens naar Zijn stem
  Dus er is geen rem in egoïsme
  Men gaat door en valt verloren in de gracht
  Want je ziet het gevaar niet in de nacht!
  Jakobus 5:6
  Boven het hoofdstuk
  staat geschreven...
  Veroordeling van onbarmhartige
  rijken
  Mensen die niet verder kunnen kijken
  dan hun neus lang is
  En nog alles om zich heen bezitten
  Vooral veel vlees!
  Maar wel voor eeuwig wees!
  Een leven zonder God
  Is een leven zonder het ware gebod!
   
   
   
   
   
   

  25-05-2015 om 17:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pinksteren
  Pinksteren
   
  Het is nog Pinksteren
  Maar ik zie geen mens glinsteren
  Ik zie alleen maar pietpraat
  Praat over geld
  En geld betekent geweld
  Geweld tegen de Geest
  Dus viert men geen feest!
  Geen feest met de Geest
  Die mensen zijn ook geen
  weeskinderen geweest
  Een weeskind verlangt naar de Vader
  Met zijn levensadem
  Die je weer op doet staan
  En in een nieuw leven verder gaan!
  De Geest is veel leed aangedaan
  Daarom maakt Hij bij vele het
  Geesteswerk ongedaan
  En zullen ze nimmer in het
  Licht verder gaan!
  Maar wie moet worden getroost
  Die geeft Hij kracht om verder te gaan
  Ook al is het een tijdrovend bestaan
  En word je moe als een hond
  Van al die mensen met hun eigen ik!
  Zolang dat ik er niet is aangegaan
  Hebben we geen paradijselijk bestaan!
   
   
   

  25-05-2015 om 10:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fietsen
  Met mooi weer zie je veel fietsers
  Deze twee waren even aan het uitrusten...

  25-05-2015 om 09:48 geschreven door Liesbeth


  24-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.visdief
  Een visdief die op vis is aan het jagen
  Voor de kleintjes...
  Een mooie Pinksterzondag!  24-05-2015 om 19:32 geschreven door Liesbeth


  23-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schepen

  De één gaat en de ander komt naar de havens


  23-05-2015 om 21:52 geschreven door Liesbeth


  22-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trouw
  Trouw
   
  De SGP-actie verdient
  financiële steun!!!
  Veel mensen zijn het met
  de stelling eens
  Ze staan allemaal wijdbeens
  Om niet van de bodem weg te waaien
  Wat een vroomheid
  Ik noem dit schijn vroomheid
  Want met geld kun je deze
  verworden maatschappij
  niet meer herstellen
  Want uiteindelijk is het
  de hoer van Babel die dit
  alles voort heeft gebracht!
  En dan kan je je vroom voordoen
  Maar verborgen zonden maakt een
  mens heus niet openbaar
  De schijnheligheid is en was zeer groot
  De tijd maakt alles nu openbaar
  Ik heb het destijds iemand horen zeggen
  Dat haar man in de trein wel keek naar
  de benen van een jongere vrouw
  En zo kan het beginnen
  Vandaar dat ik meer ben voor lange broeken
  Maar wel op normaal formaat
  Dan met de rok en blote benen op de fiets
  Hoe vind je zoiets?
  Tegenwoordig lopen de vrouwen
  haast naakt
  Je ziet ze in kleding waarvan ik zeg
  Zo hoeft het ook helemaal niet
  Vooral in bepaalde shows
  Maar nu terug naar de borden
  Je ziet de schijn vroomheid maakt zich
  openbaar in horden
  Meneer van de Staaij zal wel genotteren
  Ik moet zeggen in het gesprek ging hij
  niet stotteren
  Maar om je zo te profileren
  Dan denk ik hij zou iets van het ware
  kruis moeten leren
  Maar in die kringen willen
  ze zich daaraan niet bezeren
  Dus weg met al die praat
  Eens werd Hij gehaat
  Omdat Hij zei tegen een overspelige
  vrouw
  Ga heen en zondig niet meer
  Zonde is al overspel
  Als je aan je Schepper bij de doop
  aan Hem terug bent gegeven
  En later door belijdenis te doen
  het werd bevestigd
  Dan zorgt Hij voor je leven
  En ook voor uitbrekende zonden
  Maar het kan ook anders zworden of zijn
  Dan kom je door ongehoorzaamheid
  bij de verworpenen
  Want die zorgden voor al deze wereldse zonden
  Maar bij velen is de doop en belijdenis een
  leugen geweest
  Dat zullen we straks zien op het Pinksterfeest!
  Wat zullen we merken?
  Bij wie de zonden vergeven zijn!
  Die mogen bij Hem komen
  Als nietig gemaakte dochters en zonen
  Die dan bij de God van hemel en
  aarde mogen wonen
   
   
   
   
   
   

  22-05-2015 om 21:29 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schepen

  Schepen op weg naar de havens van Rotterdam


  22-05-2015 om 09:08 geschreven door Liesbeth


  21-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nauw
  Nauw
   
  Trouw is nauw
  en je vrouw
  Is geen seksapparaat
  Maar je beste maat
  Een vrouw is de hulp van een man
  En als het even kan
  Dan is er ware liefde
  En geen vleselijke liefde
  De seks is als cadeautje gegeven
  Zo komt er weer een nieuw leven
  Maar het is geen vat
  Dat je voel moet laten lopen
  Sorry, als ik het plat verwoord
  Maar ik hoorde een man aan het woord
  Waar ik beter van had gedacht
  Ja, het is bij de man echt nacht
  Maar door de seks is hij trouw
  Dus als het er echt om gaat
  Is het niet zo nauw
  Want als de relatie niet up to date is
  Dan zou hij vreemd kunnen gaan
  Van al dat vreemd gaan
  Blijft er niets over van je mens zijn
  Want zo worden vrouwen als
  wegwerp vrouwtjes gebruikt
  De vrouw moet je ook niet uitvlakken
  Want die zetten hun mannen te kakken
  Als ze met een ander gaan vrijen
  Nee, dit hoort niet bij het leven van de blijden
  Seks maakt veel stuk
  Maar trouw aan de ander
  Kan een voorbeeld zijn
  Voor hen die lichtzinnig zijn
  Want wat als de vrouwen niet meer piep zijn?
  Gooi je ze dan weg in het ravijn
  Het is van Hoger hand gegeven
  Om met elkaar in vreugde te leven
  Maar omdat de mens zo vleselijk denkt
  Is het weinig goeds wat deze in een gesprek
  met een trouwe echtgenoot schenkt
  Hoewel ik het niet met al die reclames eens ben
  Maar ook niet met andere rare reclames
  Nee, men weet niet waar ze het over hebben
  Je huwelijk kan ook een kruis worden
  Zoals een vrouw of man ineens met een handicap
  te kampen krijgt
  Zet je dan die vrouw of man ook aan de kant?
  Dan moet een mens trouw zijn maar ook verdragen
  Daarin heeft een Schepper behagen
  Want Hij was het grote voorbeeld
  Hij verdroeg alles!
  En dat is Liefde met een hoofdletter!
  Maar niet in al die vleselijke praat
  Hoewel het er wel bij hoort
  Gebruiken mannen dit vaak verkeerd
  Ze kunnen er walgelijk over spreken!
  Of dat het leven is!
  Jammer, maar Prem had het mis!
  Wel of geen Bijbel erbij
  De ware liefde die maakt een huwelijk echt goed!
  En waarom?
  Hij gaf dan voor die twee Zijn bloed!
  En waar kinderen moeten leren wat liefde is
  Dan dien jezelf een voorbeeld te zijn!
  Maar mensen denken als een egoïst!
  En zo leeft men in de mist
  En daardoor is het dat men denkt,
  ik heb me vergist!
  Maar eens ja is altijd ja!
  Slappelingen die blijven ruzie maken
  En een andere weg kiezen!
  Misschien hadden ze het al eerder in de smiezen
  Omdat ze zich niet op de juiste manier
  kunnen bewegen
  Het gezin is de hoeksteen van de samenleving
  Je komt heel veel narigheid tegen!
  En nergens vind je dan een zegen!
  Want je rent maar door op al die wegen
  Waar je geen geluk of vrede vindt
  Uiteindelijk is het elk mens die naar of
  van zonde stinkt!
  Ook al ga je netjes door het leven!
  We moeten ons in deze rotwereld leren bewegen
  Op een ander niveau!
  En nu is het weer tijd voor te stoppen
  Maar bij velen zal het allemaal
  weleens niet kloppen!
  Maar doe dan water bij de wijn
  En de kinderen leven dan fijn
  In plaats van tussen gekrakeel
  De wereld draait door
  Maar velen zijn scheel!
  Dan zie je niets in de juiste
  proporties!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  21-05-2015 om 23:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schip

  Een schip op weg naar de Nieuwe Waterweg


  21-05-2015 om 21:35 geschreven door Liesbeth


  20-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bejaard
  Bejaard
   
  Ik sprak onlangs met een
  bejaarde man
  Hij moest bekennen
  Dat de sterkte uit de benen
  In het afgelopen jaar was verdwenen
  Soms kan ineens het leven verminderen
  En ben je vaak afhankelijk van kinderen
  Tegenwoordig moet je langer thuis blijven
  Maar wat als je kinderen niet naast je
  deur wonen
  Maar op een flinke afstand
  Dan sta je als oudere wel aan de kant
  De kant van de samenleving
  Waarin ze je in afhankelijke toestand
  Op de vreemde hebben aangewezen
  Niet dat je op je kinderen moet leunen en steunen
  Maar in deze verwoeste zorgmaatschappij
  Ben je als oudere niet echt blij
  Je bent inmiddels een last geworden
  En hoe denkt men zelf later oud te worden
  Zijn we zover dat men om een spuit verlegen zit
  En je verder niet meer met je leven in je maag zit
  Hier zie je de doem der maatschappij!
  Liefde en liefde zijn twee worden
  De ene zou de ander willen sparen
  De ander wil de mens uit het leven gaan helpen
  en zien het niet als moord!
  Hier zie je ook weerstand tegen gezag
  God heeft het leven gegeven
  Maar zal het ook nemen!
  En dat alles op Zijn tijd
  Maar dit verdoemde land is de weg kwijt
  Atheïsme neemt toe
  En geloof in God is of wordt een taboe
  Die mensen zijn niet goed snik
  Ja, ik krijg van het lachen hierom de hik!
  De mens denkt in alles dat alles maakbaar is
  Maar het is gewis en zeker
  Dat de mens hoe oud deze ook is
  De dood op een keer in de ogen gaat kijken
  En dan is er soms weinig van de mens over
  Hij wordt kwaadaardig naar de omgeving
  Omdat de mens niet op de wenken
  wordt bediend
  De moeder van een schrijver zei:
  Je bent het bouillonblokje in je eigen soep
  Vond het geestig gevonden
  Maar je hebt ook soep die niet te eten is
  De mens moet en zal over alles
  beschikking willen hebben!
  En zeker zelfbeschikking!
  De bejaarde die ik sprak
  Die was nog blij met wat hij zag
  De mooie natuur met zijn gekleurde bomen
  Ja, de mens die God weg wil honen
  Die ziet nergens het kleine en mooie van in
  Die heeft het alleen met zijn egoïstisch recht
  naar de zin!
  De mens vindt dit in het algemeen het gewin
  Geen gezag en baas over eigen leven
  Maar ze willen zich niet in andere gevallen inleven
  Die zijn niet goed in het hoofd
  En zo werd de vlam van God op
  allerlei wijzen gedoofd
  Geen vreugde vuur
  Maar een eeuwig gekerm
  Vanuit de berm!
  Waar de helse vlammen om je heen slaan
  Men liep het mis die geweldige levensbaan
  Die je door de dood naar de hemel
  deed of doet gaan!
  Hij is en blijft de Hoge en Verhevene
  Ook al wil je op je benen van weelde
  door het leven
  Door de weelde van eigen inzicht
  ontvang je geen beter leven!
  Maar een leven dat is verdoemd!
  En de jaren zijn zo weg gezoemd
  Ook al denk je dat het heel lang duurt!
  Het leven is gelijk het gras
  Het wordt zomaar weggemaaid
  Ook als je de duivel hebt geaaid!
   
   
   

  20-05-2015 om 19:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gezag
  Gezag
   
  Gezag boven gezag
  Daaronder weer gezag
  Hoe zit het vandaag aan de dag
  Het hoogst gezag
  Dat is de God van hemel en aarde
  Die soms nog een klein deel bewaarde
  En de rest liet vergaan
  Omdat men aan ongehoorzaamheid had gedaan
  Onder Hem zijn koningen gegeven
  Die allereerst voor Hem zouden moeten beven
  Maar dat zie je ook niet meer vandaag aan de dag
  En nu is het laagste gezag
  De regering en de Tweede Kamer
  Bezig met een slopershamer
  Ze slaan alles wat goed is in elkaar
  En dan vinden ze het raar
  Dat er van alles is aan het gebeuren
  En nu moet de wet majesteitsschennis
  worden aangepast!
  Want de vrijheid van meningsuiting
  Is voor menigeen een last
  Je mag niets over de koning zeggen
  Maar waarom ze het zeggen
  Dat hoor je ze niet weerleggen
  De vrijheid van meningsuiting is een groot goed
  Maar ook daar zijn toch grenzen in!
  En die beginnen bovenaan
  Hoewel de hoogste Koning werd
  ooit behandeld als een crimineel
  Hierin zie je het geheel
  De mens wil steeds het gezag verslaan
  Om in een wanordelijke samenleving
  verder te gaan
  Grote monden blazen altijd hoog van de toren
  Ze zijn waarschijnlijk al met zulke gedachte
  geboren
  Want wat er in zit komt er ook uit
  Maar als God het wil is het spel uit
  Je ziet het dagelijks om je heen
  En waar dan nog heen
  Want ook zij lopen een keer vast
  Dat zijn de mensen die niet hadden gedacht
  Dat alles zo zou gaan uitpakken
  En nu zijn ze naar vrijheid en
  ongebondenheid aan het snakken
  En degene die hier eigenlijk niet horen
  Daarvoor moeten zij dan zo nodig zorgen
  Maar wat als het ochtendgloren komt
  De maatschappij in Nederland is
  zwaar ongezond
  Dan moeten men te kennen geven
  Dat ze verkeerd stonden in dat ongebonden leven
  Het gezag heeft ook leiding nodig
  Hoewel ze denken dat zij het land beter
  zullen maken
  Ze weten nog niet eens over zichzelf te waken
  Laat staan dat ze willen dat een koning
  wordt beschermd
  Die zien ze liever in z’n hemd
  Want dat gaat er van komen
  Als een koning zich moet gaan verdedigen
  De menigte gaat je belagen
  Dit zijn nu die bange dagen
  Omdat men overal elkaar is aan het opjagen!
  En zo kan ik nog wel doorgaan
  Je ziet overal de zwakkere in
  de samenleving vergaan
  De geest is bij velen onderkoeld
  Misschien begrijpt men wat ik bedoel
  Niemand kan meer recht geaard denken
  Iedereen wil het boze ik
  Vrede en vrijheid van schenken
  Maar vanuit jezelf kan het niet voortkomen
  De mens leeft met veel verkeerde dromen
  En zo zal men niet ontkomen
  Aan de straf die over de mensheid is gesteld
  Wel of geen geld
  Iedereen is een naakt persoon
  Alleen je maatschappelijk plaatsje maakt gewoon
  Dat je wel wat lijkt
  Maar je bent niet meer als een wandelend lijk!
  Openbaring 6

  20-05-2015 om 09:56 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.horizon
  Wanneer de horizon de rug wordt toegekeerd
  Dan zie je ineens een geheel andere
  Allemaal kranen op opgespoten land.
  Dus land in zee...
  De zee brengt altijd veel wee!
  De vrienden kijken naar dit alles
  Ze hebben misschien wel havendromen...
  Maar even later zijn ze weer aan het dollen
  En liet er één zich door het zand
  naar beneden rollen...


  20-05-2015 om 09:30 geschreven door Liesbeth


  19-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.egoïst
  Egoïst
   
  Een egoïst leeft alleen
  van twist
  Maar dat is wat niemand wist
  Want men is zelf die egoïst
  De egoïst is er één van oorlog
  Daarom zijn ze er nog
  De oorlogen zijn er gekomen
  Omdat men verkeerd deed dagdromen
  Dagdromen hoe kan ik mezelf waarmaken
  Ik wil door iedereen worden gezien
  En het dat betekent dat ik mezelf dien
  Ik dien geen anderen mensen
  Die hebben in de ogen van de
  egoïst verkeerde wensen
  Een egoïst is voor zijn omgeving blind
  En geeft deze geen hint
  Want het is dat deze op iets spint
  Of de egoïst pak je in je kladden
  En dan wordt het gewoon hadden
  Alles is voorbij gegaan
  En bij de egoïst heb je geen bestaan
  Is wel aardig uitgekomen
  Die verkeerde dromen
  Van de egoïst als machtwellusteling
  Het ging of gaat maar om één ding
  En dat is het grote “ik”
  En de egoïst zorgt er wel voor
  Dat deze daarin niet stikt!
  Je ziet het allemaal gebeuren
  Maar er is geen mogelijkheid om
  de macht te verscheuren
  Want liefde dient tot verdraagzaamheid
  En deze liefde komt alleen
  maar uit de eeuwigheid!
  Alle liefde is verder surrogaat
  Als je ziet hoe de mens zich opmaakt
  Om bij een ander in de pul te vallen
  Het zijn in wezen flinke kwallen!
  Kwallen doen je pijn
  Als ze je te pakken krijgen
  Ze laten je niet met rust
  Ze willen dat je het karakter van
  elke kwal kust!
  Kijk goed om je heen
  En je ziet de kwal is niet alleen!
  Samen vormen ze de macht
  Ze hebben menig land verkracht!
  Daarom is het altijd nacht!
  Want mensen pijn doen
  Dat komt door de kwal die graag in
  z’n vuistje lacht
  Macht en nog eens macht
  Daaraan heeft de kwal alleen
  maar gedacht!
  Het zijn de machthebbers overal
  In elk land zijn ze groot in getal
  Maar eens komt elke kwal ten val!
   
   
   

  19-05-2015 om 21:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.strand
  Hij keek naar het strand en zag
  zijn vrienden dollen
  Alleen staan ze er hier niet op
  Maar dat neemt niet weg dat hij niet kon dromen...

  19-05-2015 om 09:10 geschreven door Liesbeth


  18-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kwekken
  Kwekken…
   
  Kwek, kwek, kwek…
  Tegenwoordig denken velen
  Houd je bek
  Of je wordt beticht van discriminatie
  Of je hebt de boot gemist
  Dit sprak een Kamerlid uit
  In verband met veel verwarde mensen
  Het zijn er meer dan gedacht
  De ogen en oren waren zeker dicht
  Ja, we leven met of in een dolle wereld
  En men weet nergens z’n weg in te vinden
  Soms is het platvloers zoals er gesproken wordt
  Ook wel godlasterlijk
  Soms moet je alles tolereren
  Soms of eigenlijk heel vaak
  De beschaving is ver te zoeken
  En alles in Den Haag is misgegaan
  En nu gaat men er daar achteraan!
  Het geld is al weggevlogen
  De namen zijn haas
  Want de mensen die het bekokstoofde
  Zijn van slecht naar beter gegaan
  Als je oren tenminste open staan
  Dan kun je dat ook horen
  Ministerschap is een vervelende grap
  Want je hebt geen uitbundig salaris
  Behalve de uitzonderingen
  Die het nog met hart en ziel deden
  De media staat niet stil
  Overal hoor je gegil
  Goed of slecht
  Maar wat komt er allemaal nog
  van terecht!
  Je denkt ze doen maar!
  Want ze vinden eigen gedachte veel waard
  Dus het is praten tegen dovenmansoren
  Ja, soms ben ik blij
  Dat mij zo’n lot is beschoren
  Je kijkt niet in het duister
  Wat je wel opmerkt
  Dat er ook mensen zijn ontluistert!
  Van alles wat er zoal is gebeurd
  We zijn van de fundamenten
  afgescheurd
  En alles is verbeurd!
   
   

  18-05-2015 om 23:25 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.horizon
  Hij keek naar de horizon en droomde
  misschien ook wat weg!


  18-05-2015 om 18:37 geschreven door Liesbeth


  17-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gevel
  Een oude gevel waarop een zakkendrager staat afgebeeld anno 1765  17-05-2015 om 21:22 geschreven door Liesbeth


  16-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fles
  Berichten versturen per fles
  Dit is een museumstuk

  16-05-2015 om 19:24 geschreven door Liesbeth


  15-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schoenen
  Schoenen in het museum...open schoen
  werd veel door jongens en meisjes gedragen in mijn
  kindertijd...ik vond ze niet mooi!
  Verder kan ik ook nog een
  spreuk citeren...schoenmaker
  houdt u bij uw leest of wie de schoen
  past trekt hem aan!


  15-05-2015 om 21:32 geschreven door Liesbeth


  14-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.poetsdoos
  Een nostalgische poetsdoos
  in museum
  Tevens wens ik u een mooie dag toe!
  Vandaag Hemelvaartdag de zon schijnt uitbundig
  in ieder geval!

  14-05-2015 om 16:41 geschreven door Liesbeth


  13-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.klaver
  Klaver
   
  Het onderwerp klaver
  Is het er één van klavertje vier?
  En heeft hij het juiste hart
  En ook een goede nier
  Dan is er misschien wel wat plezier
  Maar paarden die de haver verdienen
  die krijgen het niet
  Hier is het de jonkheid die stoom afblaast
  Maar heeft deze geen haast
  Dan is er misschien wat te winnen
  En anders is het tegenslag na tegenslag innen
  Als je hem hoort spreken
  Dan denk je ja hij doet het goed!
  Maar hij is nog geen volbloed
  Een raspaardje is meestal al wat ouder
  Maar soms ook veel kouder
  Die denkt ze doen het wel voor me
  Maar hier moet worden gezweet
  Anders kom je niet het juiste te weet!
  En dat is een lange ademtocht
  Als het van je vijanden mag of mocht!
  Als je jong ben sta je snel op de tocht
  Daarom is het uitkijken geblazen
  Want overal in het vangnet zitten mazen!
   

  13-05-2015 om 18:47 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beleid
  Beleid…
   
   
  Het beleid is de weg kwijt
  Niet vandaag of gisteren
  Maar al jarenlang
  Weet men niet!
  Dat alle veranderingen
  geen verbeteringen zijn!
  Iedereen wordt mondig gemaakt
  Want men moet kunnen studeren
  en heel lang naar school
  Dat betekent een vermeerdering
  van eigenwijsheid
  Ja, maar kennis is toch belangrijk!
  Ja, als het de goede kennis betreft
  Men is nimmer bij de levensles gebleven
  En men wil graag over zichzelf hoog opgeven
  Ik ben studente of student
  En ze worden ook vaak verwend
  Niet zo zeer in materiële vorm
  Maar men schept graag over zoon
  en dochter op
  Ze denken zo alles te weten
  Maar de blik is niet verruimd
  Men heeft verzuimd
  Om naar ouderen te luisteren
  En zo heb je een geheel
  In het openbare gekrakeel
  Men spreekt geen recht Nederlands
  of het juiste spellen van de taal is er niet
  Ze zeiden vroeger jong geleerd oud gedaan
  Als je als jong mens eens wat
  van ouderen aan wilde nemen
  En was je het er niet mee eens
  Dan bekeek je het een tijdje van uit eigen hoek
  Dan heb je wat te wikken en te wegen
  Maar is dat er niet
  Dan kom je later jezelf tegen
  En nu zie je een heel jong volk
  komt zichzelf tegen
  Wil je vanuit je eigen hoek alles verbeteren
  Dan wordt de grond onder je voeten steeds heter
  Ook bij een staatssecretarissen
  Wat het ook voor onderwerp is
  Het gaat in het beleid grondig mis!
  Ik ben wel degene die hierover lacht
  Want men denkt de wereld te verbeteren
  Maar dan moet je eerst bij jezelf beginnen
  En eens flinke klappen incasseren
  Ook al heb je op latere leeftijd gelijk!
  Dat zet dan zoden aan de dijk!
  Maar doe je het niet
  Dan krijg je voor je hele leven de
  zwarte piet
  Als je loopt aan het lijntje
  van jan en alleman
  Wist men niet dat uitzonderingen
  de regel bevestigen
  Maar daar hebben ze waarschijnlijk
  nimmer van gehoord
  Want ze zien zichzelf in hoogmoed
  nog steeds zitten
  En hoogmoed blijft aan hoogmoed klitten
  Want dan heb je met z’n allen gelijk
  Maar komt er een aardbeving
  Dan rol je van je eigen gemaakt dijk!
  Dit naar aanleiding van spelfouten
  Wat zijn het in de geest
  Klaasjes van hout!
  Vroeger waren de leidslieden van ijzer!
  Maar nu van hout want men
  wordt niet wijzer!
  Straks zijn ze grijzer
  niet in het haar
  Maar in de geest!
  Wat een geweldig land en volk
  De leidslieden hadden een flinke dolk
  En ze staken alles overhoop!
  Nu hebben we uitverkoop!
  Nee, we zijn al uitverkocht
  Economie groeit niet zoals verwacht
  Nee, dat is over dat alles tot in de
  eigengemaakte hemel groeit
  Men heeft economisch verkeerd gestoeid!
  Groeien is op zich gezond
  Maar groeien we over onszelf heen
  Dan staan we op een wankel been!
  En wanneer men gaat wiebelen
  Dan is het met het lichaam gedaan
  En heb je het nakijken
  Want dan kun je nimmermeer
  over de dijk heen kijken!
  Je komt niet meer vooruit
  En de pret is uit!
   
   
   
   

  13-05-2015 om 11:27 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.haven

  Het gezicht over de haven na de dijk

  13-05-2015 om 09:12 geschreven door Liesbeth


  12-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.openbaring
  Openbaring
   
  Inmiddels is het wel bekend
  De antichrist trekt aan het kortste end
  Je ziet ze vergaan met man en muis
  Niemand vind in deze een waar thuis
  Degene die mensen verjagen
  Maar ook degene die zoeken naar betere dagen
  In een land waar ze rijkdom denken te vinden
  Elk land kampt met overtollig volk
  Uit alle windstreken!
  Dat is eigenlijk zo’n teken
  En waarop leunen en steunen zij
  Op mensen die ze vervoeren
  Uiteindelijk kunnen ze ergens
  anders ook geen vin verroeren
  Het is nergens goed boeren
  Dan de plaats waar je geboren bent
  En is het niet zoals men denkt
  Dan moet men daar toch blijven
  En hopen op betere tijden
  Maar niemand vertrouwt op God
  En daarom hebben ze zo’n zwaar en
  angstig lot
  Zodat de dood erop volgt
  Dit is de zoon van het verderf
  Die verjaagt eenieder van eigen erf!
  Maar nu mijn Kruis is afgelopen
  En God vanuit Zijn woonplaats
  De Zijnen gaat voeden
  Met brood en wijn!
  Dan zal het leven voor de Zijnen
  beter worden en zijn!
  Een tijd heeft Hij deze aarde verlaten
  Maar ook zal de ongerechtige
  geopenbaard worden
  Die dit alles heeft op het geweten
  God is niets vergeten
  Hij heeft alles gezien
  Ook al denkt men van niet
  Hij doet de antichrist teniet
  Hij zal vanuit Zijn heerlijkheid wederkomen
  En roepen aan zijn zonen
  Niet de zonen van het verderf
  Maar de zonen die Hij heeft verkoren!
  Zo zullen allen veroordeeld worden
  Die niet hebben geloofd!
  Dan zit je wel zwaar verdoofd
  met je huichelachtige leven
  En het wordt aan de wormen overgegeven!
  Dit werd mij vanmorgen in een
  gezicht gegeven
  Opdat Zijn geliefden met Hem mogen
  verder leven!
  Hij is getrouw die het ook doen zal!
  Ook al word je versleten als mal
  Er is geen beter dal
  Dan een dal waar je,
  je kleinheid hebt leren kennen
  In plaats te denken van ik ben koningin
  tot in eeuwigheid
  Je raakt wel je begeerde plek kwijt
  Die je eens had gekregen!
  Er rustte geen zegen
  Op het werk wat Hij je had gegeven!
  Verraders en leugenaars
  Die vinden hun plaats naast het
  prachtige werk
  Ze werden wel een graf zerk!
  Koud als een steen!
  En vluchten kunnen ze niet meer!
  Want ze deden niets tot Gods eer!
  Ze hebben alles er doorgebracht
  En komen niet uit deze verschrikkelijke nacht
  De nacht die voor eeuwig over hen kwam!
  Dat is niet mis!
  Zo zwaar is de straf
  Als je tegen Zijn grote gebod ingaat
  Hij is en blijft het ware Gezag!
   
   
   
  2 Thessalonicensen 2

  12-05-2015 om 11:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dijk

  Wat is er achter de dijk?


  12-05-2015 om 08:58 geschreven door Liesbeth


  11-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.heerlijkheid
  Heerlijkheid
   
  Christus overtreft Mozes
  Mozes een dienaar van God
  Maar Christus is God
  En wie kent Zijn heerlijkheid?
  Wie ziet dat Hij de Bouwmeester is!
  De architect van Zijn Kerk
  Geen aardse kerk kan daar tegenop
  Kijk maar naar wat er is geschied
  Kerken werden tot koophallen gemaakt
  Of ze zijn geheel van de aarde geraakt
  Want er moest ruimte worden gemaakt
  En mensen zijn de ware godsdienst
  niet trouw
  Zo werd alles afgebroken
  Maar God waakt over eigen werk
  God geeft het niet prijs
  aan een totale vernieling
  Hij houdt Zijn Woord in stand
  Ook al wordt dat Woord aangerand
  Het is niet verbrand
  Het Woord gaat door!
  Omdat Hij de grote Bouwmeester is!
  En wie het niet wil geloven heeft het zwaar mis
  Zijn Heerlijkheid gaat boven alles
  Hij wordt geprezen
  Want Hij is uit de dood verrezen
  En vaart straks op
  En zien we Hem gelijk Hij is
  Zijn kracht is niet mis
  Ben je moe
  Dan geeft Hij weer kracht
  Zit je in de gevangenis
  Ook al slaan de vijanden de plank mis
  Hij is er en je hebt geen gemis!
  Hij die boven alles gaat
  Die zorgt er voor dat je niet vergaat!
  Hij houdt Zijn eigen liefdevolle werk in stand
  Ook al ben je jaar in jaar uit aangerand!
  En zo houd je alles tot het einde toe vast
  Ook al was er hier en daar een verwaande kwast
  Die dacht alles kapot te kunnen maken
  En ongehoorzaam was aan de Eeuwige Liefde
  Die Hem zo vreselijk diep in het hart griefde
  Zodat Hij ze heeft verworpen
  Nu moeten men leven of sterven
   zonder enige gerechtigheid
  Want Hij is Rechter tot in alle eeuwigheid!
   
   
  Lezen: Hebreeën 3 en 4

  11-05-2015 om 21:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.recreëren
  Als het mooi weer is gaan mensen naar het Noorzeestrand
  om te recreëren
  Toch ondanks dit alles zijn er nog nooit
  zoveel jonge mensen met een burn-out geweest
  Er is nog nooit zoveel eenzaamheid geweest!
  En er zijn ook nimmer zoveel zelfmoorden gepleegd!
  Hoe rijker hoe armer van geest
  En lijdt men psychisch alle dagen!
  Leve de welvaart deze bracht veel heel veel
  mensen van de kaart!


  11-05-2015 om 09:13 geschreven door Liesbeth


  10-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulp

  Een tulp met druppels op Moederdag


  10-05-2015 om 20:38 geschreven door Liesbeth


  09-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waarheid
  Waarheid!!!
   
  Mensen onder elkaar
  leven met veel meningsverschillen
  De één heeft nog meer grillen
  dan de ander
  Ook met eigen levenswandel
  Maar zoals de Joden meningverschillen hadden
  dat was bar en boos
  Die zochten Jezus te doden
  Hij zei: wat zoekt u Mij te doden
  De schare antwoordde
  Gij hebt de duivel!
  Maar wat hebben ze gedaan
  Zij hebben Hem gedood!
  En nog steeds doden zij Hem
  met woorden en daden
  De duivel is de grote moordenaar
  En wie Hem heeft verraden
  Die heeft zichzelf vermoord!
  De mens is zonder de levende God
  De grootste moordenaar op elk gebied
  Ook in het regeren
  Men maakt wetten
  Die nergens op slaan!
  Men leeft zonder geweten
  of men gebruikt het niet
  En men doet of men het allemaal niet ziet
  Niemand wil narigheid aan z’n broek
  Maar eens komt de dood snel om de hoek
  En dan is het de dag van verschrikking
  Want in de nacht is men niet wakende geweest
  Men houdt liever van een stom feest!
  Straks is er weer Hemelvaartdag!
  Dat is de dag met een vlag
  De Banier boven tienduizenden!
  Ook boven hen die Hem kruisigden!
   
  Johannes 7 in het bijzonder vers 19
   
   
   
   

  09-05-2015 om 21:06 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.druppels

  Druppels als kleine kristallen

  09-05-2015 om 21:01 geschreven door Liesbeth


  08-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hondsdraf

  Hondsdraf in het bos


  08-05-2015 om 21:24 geschreven door Liesbeth


  07-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zien
  Zien
   
  Als je alles ziet
  Dan kijk je met verdriet
  Wat er zoal is geschiedt
  Men geloofde mij niet
  Je bent rijp voor het gekkenhuis
  Nu weten we de gekken zit niet in zo’n huis
  Maar er lopen er heel veel buiten
  Alles staat op scherp
  Want hun eigen geliefde weg
  die moet voortgaan!
  Daarom is alles nu vergaan!
  Door Woord en Geest
  werd het mij bekend!
  En er is geen leugen bij
  Lezen in het Woord is vrij
  Ook al hebben ze je lichaam gedood
  Je geest is behouden
  Daarom zal het menigeen benauwen
  Als het zichtbaar is
  Dat niet de mens regeert
  Maar de Koning van hemel en aarde
  Daarom wilde je ook dat Woord bewaren
  Omdat je zag dat het de Waarheid is!
  Ook al werd je uitgemaakt
  voor godsdienstwaanzinnige
  Zo wilde het Beest zijn plaats veroveren
  En tot op de dag van vandaag is het aardig gelukt
  Iedereen heeft zich met de wereldse
  vormen opgesmukt
  Zodat het Beest in vrijheid verder kan gaan
  En jij een gevangene bent in het bestaan
  Ook al mag je op hemelse wegen gaan
  Haat van de natuurlijke mens
  Daarom is dat een wens
  Weg met God en gebod
  En de wereld gaat op in eigen genot
  Niet te filmen hoe dat is
  Men heeft geen mededogen met een ander
  Alleen is er op grote schaal de lust
  in het wandelen
  Het wandelen met de macht
  Zo wordt alles verkracht!
  Hieronder staat wat er zoal het best kan
  worden gelezen
  Het moet wel gelezen worden
  met een geestelijke bril
  Want schapen moet je zien als
  de kinderen die God zocht!
  De Goede Herder en de schapen!
  Maar beesten kunnen dit aardig na-apen
   
   
   
  Lezen Jesaja 22:1-14
  In het bijzonder het laatste vers
  En 1 Korinthe 15:32

  07-05-2015 om 11:31 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dijk

  De dijk op gaan  07-05-2015 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  06-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verloren
  Verloren
   
  De wereld verloren
  Verdronken in alle schuld
  Is dus niet opnieuw geboren
  Ruwheid en woestheid
  spelen parten
  Je ziet de verwoesting toenemen
  De mensen zijn de remmen kwijt
  Mensen zijn net als het weer
  Er is ieder ogenblik onweer
  Want men gaat overal te keer
  En de kilheid is gelijk aan
  grote hagelstenen
  Dit is de verlatenheid
  De mens raakt daardoor
  de innerlijke weg kwijt
  Ze zijn snel in alle staten
  Ze grijpen snel naar een wapen
  Hier een dode en daar weer één
  De mens is dan innerlijk dan intens gemeen
  De driften zie je snel naar boven komen
  Ze zijn net als het water
  Ze gaan je overstromen
  Het zijn eigenlijk omgevallen bomen
  Zo de boom valt blijft hij liggen
  Mensen waar de dood is ingetreden
  Die hebben geen positieve reden
  Een reden om normaal nog te leven
  Eén verkeerd woord
  En een ander wordt vermoord
  De straffen op de zonde
  Ze zijn een eeuwige open wonde!
  Lezen Mattheüs 10 in het bijzonder
  vanaf vers 36
   
   

  06-05-2015 om 11:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.weer

  Een voorbode van slecht weer


  06-05-2015 om 09:10 geschreven door Liesbeth


  05-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrijheid?
  Vrijheid
   
  Leve de vrijheid!!
  We lopen alle feesten achterna
  Maar wat als je in gevangeniskleren gaat
  Over wegen waar je geen vrijheid hebt
  Je bent wel geestelijk opgepept
  Maar daar zijn je man en kinderen niet meer
  mee gediend en gered
  Daarom heb je wat af gegriend
  Hoe je ze hebt moeten verliezen
  Omdat je in een geestelijke oorlog
  moest kiezen
  Je moest altijd wakende zijn
  Want die het moesten zijn
  Dronken zich dronken in de wijn
  En nu na zoveel jaren
  Is er niets te vieren
  Ook al is er een landelijk feest
  Je ziet ook hierin het Beest!
  Dat z’n werk heeft gedaan
  Met alle vrijheid is het toch gedaan
  Daarom moet men zich schamen
  Want er is geen reden tot feest
  Feesten zijn er voor een feestbeest
  Hij weende dag en nacht
  En haatte alle feesten
  En ik met Hem
  Want Hij is altijd innerlijk nabij
  Dan ben je op deze zeventig jarige
  Bevrijdingsdag niet blij
  Je gezin is omgekomen
  Ze kunnen niet bij God wonen
  Om dat de mensheid in verval is geraakt
  En dat de predikanten hun plichten
  hebben verzaakt
  Het je stilhouden en weg blijven van het Kruis
  Zo komen zij ook niet thuis!
  Want hoe kun je over zielen waken
  Als jezelf je plicht hebt weten te verzaken!
  Voor mij is dit een dag van droefenis
  Met een leven dat alles heeft gemist
  Gemist aan liefde en warmte
  Een leven dat geslagen is
  en eigenlijk ook begraven is
  Dat is geestelijk wel vrij zijn
  Maar het natuurlijke leven heeft niets
  te bieden
  Omdat dat er zoveel onheil bleef
  en blijft geschieden!
   
  Lezen: Hebreeën 13 in het bijzonder vers 17
   
   

  05-05-2015 om 16:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lente
  Lente met volop koolzaad
  De kerktoren steekt overal bovenuit
  De molens doen ook graag mee!


  05-05-2015 om 09:02 geschreven door Liesbeth


  04-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dodenherdenking
  Zeventig
   
  Zeventig is een getal
  En na het verwoestende verval
  van een oorlog
  Mogen we nu gedenken
  Dat God ons toen vrede wilde schenken
  Ik moest er nimmer aan denken
  Dat mijn zonen ooit oorlogstuig
  zouden zijn
  Als ouder kijk je dan wel in een ravijn
  Als je al dat verdriet om je heen zag
  Na vele jaren
  Waar mensen hun zonen waren verloren
  En ook in het heden zijn er veel mannen en
  zonen verloren gegaan
  Door rampen of oorlogen
  Hebben mensen dan nimmer mededogen
  met andere mensen
  Vrijheid willen we allemaal
  Maar de vrijheid wordt onbeschaamd gebruikt
  En zo is het dat menigeen op een dode
  in z’n leven stuit
  Een bloedverwant die niet meer is
  Overal ging het toch in die zeventig jaar mis
  Mensen misbruiken alles
  voor eigen doelen
  Ook al geeft men goed aan goede doelen
  Hiermee is de schuld niet voldaan
  Want een waardige menselijke
  vrijheid is naar de maan
  Allemaal geketend door de kapot maker
  De vader der tirannen
  En die heeft nog veel meer pijlen
  op z’n boog
  Want waar kijkt men nog waarlijk
  oprecht omhoog?
  Waar de ware vrede vandaan moet komen
  Mensen denken vaak dat ze er goed naar leven
  Maar wat kan het vreselijk in menig leven beven
  Als er ernstige ziekten aan het licht komen
  of nog ergere droefenis
  Als je ineens een geliefde mist!
  Vrede komt er pas als men voor
  God heeft gebogen
  Dan kan God vrijheid in een menshart
  schenken
  En dan wil je helemaal niet aan
  oorlog denken
  Maar wat als ze je dan het centrum
  van een geestelijk oorlog maken
  Dat is de oorlog van satan
  Die overal een dictator wil zijn
  Hij is het die de mens de dood in jaagt
  Maar het had eens God behaagd
  om hem te verslaan
  Maar menigeen heeft het niet verstaan
  En zo kon hij in deze zeventig jaar
  zijn gang gaan!
   
   
   
   
   

  04-05-2015 om 20:38 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fietstochtje
  Even afgestapt om dit te fotograferen
  een leuk stulpje in een wijde omgeving
  met lentetaferelen...


  04-05-2015 om 08:05 geschreven door Liesbeth


  03-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lente
  Dit is een wilde sering...het is
  lente maar je zou het haast vergeten
  omdat het zo koud is!
  Maar de natuur gaat gewoon door!


  03-05-2015 om 16:42 geschreven door Liesbeth


  02-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.chocolade
  Hij had geen interesse en liep
  met fiets en al voorbij....z'n vrouw houdt zeker
  niet van chocolade


  02-05-2015 om 20:29 geschreven door Liesbeth


  01-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.chocolade
  De man met de chocolade
  Wilt u ook een lekker bonbonnetje?


  01-05-2015 om 00:00 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!