NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trein

  Vader en zoon op een ander soort treintje

  31-05-2013 om 20:36 geschreven door Liesbeth


  30-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.betutteling

  Betutteling

   

  De volksgezondheid moet
  beter worden

  Er moet minder zout worden gebruikt

  Ja, het is beter geestelijk zout tot je te nemen

  Dan zo’n  belachelijke onderneming

  Van deze dodelijk zieke overheid

  Om geld uit te sparen op gezondheidskosten

  Wat een weeën kent deze overheid!

  Je ziet hoe ze met die stomme werken

  Zo naar afgrond glijdt

  Ze hebben het over wetten

  Die men moet uitvoeren als ambtenaar

  Maar zelf hebben ze nergens notie van

  Ze kletsen als een kip zonder kop!

  Zo behalen ze de ene na de andere strop

  Lachen moet je om deze stommigheid

  Roken brengt veel geld in de lade

  Dus mogen mensen zich dood roken!

  En zo blijven ze ronddraaien in een
  stompzinnig circuit

  De chaos is niet meer op te lossen

  Men spreekt en zegt niets!

  Ja, ze hebben geen dienstdoende fiets

  Ze zijn druk met niets!

  Ik maak zelf wel uit hoeveel zout ik gebruik!

  Voorlopig heb ik zoveel geestelijk zout
  tot me genomen

  Dat ik niet behoor tot de dorre bomen!

  Zout is bederf werend en als men zich

  over zulke dingen druk gaat maken

  Dan zullen zij ernstig bederven!

  Zonder iets wezenlijks te erven!

  Allemaal klaar voor de verdoemenis!

  Ja zoiets is natuurlijk niet mis

  Ze kijken allemaal een verschillende

  en verkeerde richting uit

  Vandaar dat ik dit even uit!

   

  Lezen mag ook over bomen

  Dan kan men zien wat Ezechiël

  zag aankomen!

  Hoofdstuk 17

  30-05-2013 om 23:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.stoomtrein

  Een kleine stoomtrein
  Grote mensen zijn dan weer als kinderen...


  30-05-2013 om 11:38 geschreven door Liesbeth


  29-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hoofd

  Hoofd

   

  Eens had ik een hoofd

  En daar werd veel in geloofd

  Ja, er werd ook heel wat beloofd

  Het was namelijk een profetie

  Dat ontving ik na de gebogen knie

  Want al ben je van tevoren

  Als een mensenkind uitverkoren

  Dan heb je altijd zo je vragen

  Maar God had in een klein mensje behagen

  En door alles wat Hij deed

  Werd ik alsmaar kleiner

  Met diep ontzag

  zag je elke dag

  Wat Hij zoal formeerde

  En dat ik door Zijn goedheid

  van alles leerde of al had geleerd

  Ja, door de genade en de speciale genade

  Had ik ontzettend veel gezien en geleerd!

  Daarom ben ik tegen elke vorm van theorie

  Want door de gebogen knie

  Zie je dat de praktijk onontbeerlijk was of is

  Je ziet al die mensen met hun wensen

  Ze denken slapend rijk te kunnen worden

  Maar niets daarvan is waar

  Want je moet in alle gevallen eerst leren dienen

  Zo kan een mens zijn God geheel dienen!

  Dienen is een slaaf van God zijn

  Hij zend je waar Hij wil

  In eigen land was een profeet niet welkom

  Daarom werd ik uitgezonden

  Niet om mijn zonden!

  Zo als men altijd tegen mij sprak

  Want ze wilde alleen maar gehakt

  Gehakt van een mens dat God had uitverkoren

  Dus hier werd gescheiden het kaf van het koren

  Want de “vrome zielen” bleven morren

  Geen God dan ken je ook geen liefdesgebod!

  Dus werd je geestelijke kop van je romp gescheiden

  Dat is in een geestelijk dienen soms niet te vermijden!

  Ja, wat een verschrikkelijk lijden!

  Al dat ongeloof is voor de grote Waarheid doof!

  En zo zijn we na jaren aan het einde van de tijden

  Waarin Hijzelf de Koning van de wereld is

  En dat is een heel gelukkig iets

  Ik hoef niet meer per voet of per fiets!

  Jaren zijn voorbij gegaan!

  Maar deze God heeft mij niet

  in de kou laten staan!

  Een hele wereld zonder God!

  En jij als klein mensje gelukkig met zo’n
  liefdevolle God

  In het natuurlijke leven ben je niet gelukkig

  Want elk mens is nukkig

  Niemand wil iets worden afgenomen

  En dan komt er een eind aan de vrome dromen!

  Men denkt door avondmaal vieren in de hemel te komen!

  Maar niets is minder waar!

  Wie oprecht in een Zaligmaker geloofde!

  Die komt alle narigheid aan het einde van alles te boven!

  Men moet niet denken dat het natuurlijk leven

  Een gang naar het natuurlijke paradijs wordt gegeven

  Het geestelijk paradijs daarvoor geeft men het natuurlijke prijs!

  Een hemel op de aarde lijkt het soms wel

  Maar niemand komt aan het levenseind zonder
   kommer en kwel!

  Daarom is het geestelijke lijden erg zwaar

  Omdat ik na Kerstmis negentien vier negentig

  Al in het hemelse paradijs verkeerde

  Dat is leven uit de rechterhand van God

  Dan leef je niet als een natuurlijk biddend mens

  Maar dan ben je een mens zonder
   natuurlijke eigenschappen!

  In alles ben je geestelijk!

  Want je lichaam is geestelijk!

  Je leeft nog wel in de natuurlijke staat!

  Maar het is de heerlijkheid in je waarmee je verder gaat!

  En zo ben ik aan het einde van een geestelijke verklaring

  Die hield ik tot het laatst in bewaring!

  Dus allen wie tegen me hebben gestreden

  Voor die is er geen gelukkig heden!

  Want dit strijden was niet tegen een mens

  Maar dat was een strijden tegen de ware God!

  En daarom werden zij kaf!

  Zij raken eens bekaf want hun strijd is
  een duivelse strijd

  Maar de duivel verliest op alle fronten zijn gelijk

  Want het is het grootste ongelijk

  Wat over deze wereld gaat!

  Zoals mensen door hem worden vermoord!

  Ja, het aards leven is heel vaak ongehoord

  En waar men zich het meest aan heeft gestoord

  Dat God mensen wilde zalig maken

  Die niet bij hun in de smaak vielen!

  Echte mensen blijven niet lauw

  Maar die worden heet of koud!

  Als je ziet dat er zoveel geestelijks
  wordt vermoord!

  En nu zien we ook in het natuurlijke de

  resultaten van een moordenaar van het begin af!

  Ja, deze verdient ten volle zijn graf!

   

   

  Maléachie 3

  Er boven staat:

  Profetie over de zending van Johannes

  den Doper en de komst van Christus!

   

   

   

  29-05-2013 om 21:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.olietanker

  Regelmatig gaan ze voorbij
  deze olietankers


  29-05-2013 om 08:25 geschreven door Liesbeth


  28-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.horen

  Horen!

   

  Je hoort rare dingen

  Je leest nog meer

  Dingen waarvan je

  niet kan zingen

  Je ziet ook dingen

  Dan heb je zo

  je gedachten

  Dit alles is niet meer

  recht te draaien

  Werkelijk alles is

  naar de haaien

  Normen zijn over boord

  Mensen moorden uit

  Ook dit is ongehoord

  Lichaamsdelen werden afgesneden

  Alles werd weggesmeten

  Over mensonwaardig sterven gesproken

  Dit is mensonwaardig

  Niet als je door een ziekte gaat sterven

  Maar als je kop van je romp wordt gesneden

  En ook je ledenmaten

  Wat een duivel was daar losgebroken

  Men kan van alles denken wat men wil

  Maar dit is de duivel ten top!

  Waar geen normen en waarden

  meer worden gehanteerd

  Wordt de mens gelijk een beest!

  Een beest dat bloeddorstig is

  Ja, het een na het ander gaat mis

  Al het somberen wordt versomberd

  Nee, hier raakt een mens niet van
  opgemonterd!

  Als je alles gaat bekijken

  Dan zijn er erg veel wandelende lijken!

  Dan is er geen reden tot lachen

  Wat je ook zo hier en daar nog tegen komt

  Alles is diep en diep ongezond!

  We staan aan de rand van de afgrond!

   

   

   

  28-05-2013 om 22:13 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemetje

  Bloemetje uit tuin

  28-05-2013 om 13:17 geschreven door Liesbeth


  27-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.teleurstelling

  Teleurstelling?

   

  Is het kabinet een teleurstelling?

  Nee, het is geen teleurstelling!

  Want men kon weten

  Dat het een kabinet zou worden

  Dat niet lang aanzienlijk zou zijn

  Ze doen de burger veel pijn

  Is het hun schuld?

  Nee, dit is ook weer oorzaak en gevolgen

  Mensen die het hiervoor niet goed
  hebben gedaan

  Die zijn nu ergens anders aan het
  wandelen gegaan

  Maar kom je voor een rotzooi te staan

  Dan moet je het maar zien te redden!

  Maar dit kabinet

  Leeft ook met veel pret

  In plaats van dat ze droevig zouden zijn

  Om hetgeen straks stort in het ravijn

  Maar hier zie je egoïsme en ijdelheid

  En dan ben je finaal als overheid de weg kwijt!

  Je loopt wel interessant te doen

  En je roept mensen, jullie moeten niet somberen!

  Somberen doe ik bij voorbeeld in geen geval

  Want ik zag natuurlijk die grote val!

  Van inflatie en rentevermindering

  Het geld dat we hebben is niets meer waard

  Heb je jaren netjes geleefd en gespaard

  Dan zullen zij het wel zoek maken

  De belastingen zouden eerlijk moeten zijn

  Maar heb je regeringen die legaal stelen

  Dan kom je alles in de knip door de
  overheid tegen

  Dus gaan we minder uitgeven

  Of we gaan op de centen zitten

  En de regering maar positief spreken

  Ik las dat er één zei dat de overheid

  in eigen vlees moest gaan snijden

  Dan dat is dan een last om te lijden

  Want men zit er toch allemaal lekkertjes bij

  En hun status daar zijn ze mee blij

  Want zij doen toch zeker zwaar

  of gewichtig werk

  Maar het is een groot brandmerk

  Een brandmerk voor de
  algehele samenleving

  Geld moet niet je god zijn

  Maar als je, je aardig door

  rentmeesterschap kan bedruipen

  Dan hadden we nu geen badkuipen

  Badkuipen vol met tranen

  Van mensen die niet meer weten

  Hoe ze zich in deze chaos een weg
  moeten banen!

  En alle optimisten ten spijt

  Iedereen is totaal de weg kwijt

  Rijk of arm

  De mensheid is ziek tot in z’n binnenste darm!

  En ook gaat de overheid alles digitaliseren

  Om geld te besparen

  Nou, daar zit ik helemaal niet
  op te wachten

  Want al dat digitale gedoe

  Dat is als een roe

  Een roe over de rug van de mensheid!

  Wees er maar gelukkig mee!

  Het is gevaarlijk en een grote wee!

  27-05-2013 om 20:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.druppels

  Druppels aam de bloemenknop
  Hopelijk even een dagje zonder de koude
  en de regen..


  27-05-2013 om 08:18 geschreven door Liesbeth


  26-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemen

  Bloemen uit een boeket


  26-05-2013 om 21:01 geschreven door Liesbeth


  25-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulp

  De tulp op z'n mooist

  25-05-2013 om 19:41 geschreven door Liesbeth


  24-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.moe...

  Moe…

   

  De regen moe!

  Ja, je kan nergens naar toe

  Moet je met de fiets

  Dan wordt het een natte boel

  Ga je met de auto

  Dan moet je daarna snel lopen

  Nee, dit is geen weer

  Waar mensen op hopen

  Maar toch is er een vraag?

  Regent het bij u vandaag?

  Niet buiten maar in het hart!

  Voelt u al een beetje smart?

  Dat u zo lang zonder het

  Ware hebt geleefd!

  Als het goed is dan doet

  dit de regen

  En kom je dan een ander tegen

  Die niets heeft met regen

  Dan moet u maar denken

  Voor mij is het een zegen!

  24-05-2013 om 21:04 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.pijnbank

  Pijnbank

   

  Ja, ze komen stuk voor stuk op
  de pijnbank

  Hoe zou dit komen?

  Nou, ze gaan allemaal mank

  Aan zelfoverschatting!

  Ze denken het lukt ons of mij wel

  Maar deze ambten geven veel kommer en kwel

  Ze komen van de ene in de andere rel

  Ja, het volk is overal geworden tot een hel

  Een hel van onvermogen

  Maar ja, wie zichzelf graag wil verhogen

  Die zal vernederd worden

  Ambten zijn eigenlijk alleen voor mensen weggelegd

  Die vooral zichzelf niet zien zitten

  En ook niet graag met elkaar willen klitten

  En ook hun zware verantwoordelijkheid zien

  En als we het nu zo allemaal hebben gezien

  Is het geen misschien

  Maar menigeen komt ten val

  Door de ijdele waan van elke dag

  Omdat men denkt oh…dit alles mag

  Ik mag gewoon veel andere dingen erbij doen

  Maar zo’n ambt vraagt uiterste discretie

  En helemaal zelfopoffering

  Dus mensen zoals vrouwen met kinderen of een gezin

  Daar ligt voor de overheid geen gewin

  Het hele gedoe daar in Den Haag

  Is wel beschouwd een slecht gezin

  Iedereen heeft het fantastisch naar z’n zin

  Omdat ze daar zo’n functie hebben

  Maar als het zwaar zou wegen

  Dan zou je geen mensen zien

  Waar ze de vloer mee aanvegen!

  Oorzaak en gevolgen

  Ze zijn in hun eigen ijdelheid verzwolgen!

  24-05-2013 om 20:56 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werken

  Werken

   

  Je ziet zo de werken

  Als men het wil opmerken

  Van alles wat met die geldgod te maken heeft

  Nu willen ze het pingedrag van de consument

   gaan verkopen

  Ja, altijd pinnen is jezelf verkopen

  Dat je het wel eens gebruikt

  Oké, maar je moet niet teveel inzage

  van je gang van zaken geven

  Want het beest staat je naar het leven

  Het is maar een gegeven

  Maar de meeste mensen leven van het gemak

  En dan hebben ze nooit een cent op zak!

  De pinpas geeft veel vrijheden

  Maar geef mij maar het verleden!

  Ik heb het er nooit op gehad

  En je ziet, het zit nou niet meer echt glad

  Men kan van alles met je gegevens doen!

  Ook al zegt men dat ze het niet doen

  Wie kun je nog vertrouwen?

  Je moet in ieder geval nooit op mensen bouwen

  En zeker niet meer op banken

  Ze stelen als de raven

  Dit is een slechte gave

  Die de geldgod heeft verstrekt!

  En zo zie je dat straks menigeen

  aan het kortste eind trekt!

   

   

  24-05-2013 om 12:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ekster

  Het smaakte goed!
  De kleuren van de voerbak komen wel wat overeen
  met het verenpak!


  24-05-2013 om 09:18 geschreven door Liesbeth


  23-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bekeerd

  Bekeerd

   

  Bekeerd tot islam

  Je hebt dan

  Je ene psyche verkocht

  En dan is het dat het zwart van de nacht

  Je hebt overwonnen

  Je maakt rare bokkensprongen

  Een echte moslim is zo opgevoed

  Maar kies je voor dit soort geloof

  Dan heb je jezelf gedood!

  En zo ontstaan de kwade daden

  Je gaat soms je eigen volk verraden

  Ja, goed en kwaad

  Het bestaat in elke staat!

  Waar je ook gaat!

  Je komt de Boze tegen

  Die leert je niet afwegen

  Nee, die beneemt het verstand

  En zo worden mensen vermoord of aangerand

  In dit geval werd er een soldaat vermoord

  Zo’n daad is ongehoord!

  Maar heel veel mensen hebben niet opgemerkt

  Dat de duivel via een ander geloof werkt

  Opmerken is het vette der rammen

  Maar hoe kun je zulk een kwaad indammen?

  Door wel maatregelen te nemen!

  En te kiezen voor de hoogste Koning

  Want die is machtig dit kwaad te verslaan

  Als je maar dicht achter Hem aan wilde gaan!

  Hij heeft ogen als een brandend vuur

  En voeten als van blinkend koper

  Je moet nooit gaan wanhopen

  Want Hij is sterker dan de duivel denkt!

  De duivel is een gevallen engel

  Die precies weet wie er moet worden vermoord

  Opdat het Christelijk geloof geen voortgang meer zal vinden

  Maar God maakt je voeten als van een hinde

  Je springt met Hem over een berg en door een muur

  Soms is het leven wel erg zuur!

  Maar Hij geeft dan menig zoet uur!

  En zo trek je ten strijde!

  Verdriet en lijden zijn niet te vermijden

  Maar Hij geeft ook de overwinning!

  Hij brengt ook de heidenen toe

  Want via de kerk is er weinig te winnen

  Die blijven bij de vrome zinnen!

  Maar het ware geloof is een goddelijke strijd!!

  En je krijgt alles via Hem op tijd!

  Zodat je niet in de afgrond glijdt!

   

  1 Petrus 5

  23-05-2013 om 19:39 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulp

  Regendruppels op de tulp

  23-05-2013 om 08:22 geschreven door Liesbeth


  22-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.druppels

  Druppeltjes tussen de bloemblaadjes...het is
  het enige wat de regen fijn maakt!
  Voor het gewas en de fotografie
  Maar verder is het soms even
  te lang...maar we mogen niet klagen
  want er waren ook heel veel droge dagen!


  22-05-2013 om 19:41 geschreven door Liesbeth


  21-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waard

  Waard!

   

  Apple het waardevolste merk

  Ja, ze verrichten heel veel werk

  Maar wat het ook mag zijn

  We zitten met z’n allen in een trein

  En wie aan de stoplijn moet trekken

  Die bemerkt dat alles weinig waard is

  Ja, als je zo gaat praten

  Dan hoeven we niets meer te doen!

  Nou, het ligt er maar aan

  Hoe je naar alles kijkt

  Zie je jezelf vreselijk verrijkt

  Door alles wat men heeft of wil verdienen

  Dan moet je erbij nadenken

  Dat je alles achter moet laten

  Dus al dit streberige gedoe

  Maakt een mens toch zeker moe

  Zodat hij geen erg meer in zichzelf heeft

  En dan heb je op het laatst voor niets geleefd!

  Maar Apple of welk iets het ook mag zijn

  Je moet er wel zijn

  Want de economie moet ook draaien

  Maar door hebzucht gaat alles naar de haaien!

  21-05-2013 om 22:10 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.regen

  Veel regen...
  Allemaal druppels op de cameliabloem
  Soms is regen een zegen
  Als de druppels vallen in het
  te ontvangen hart!


  21-05-2013 om 08:20 geschreven door Liesbeth


  20-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lijsterbes

  Knopjes van de lijsterbes

  20-05-2013 om 08:56 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rouw

  Rouw

   

  Vandaag een zware dag

  Een dag van rouw

  Voor nog een jonge vrouw

  Die haar twee kinderen heeft verloren

  En elk verlies is een aanslag op je leven

  Maar zulk een verlies dat is niet te dragen

  Welke vader heeft er nu behagen

  Om z’n kinderen om te brengen

  En ze zo te verstoppen

  Dat de moeder van de kinderen

  Ondragelijke dagen moet doormaken

  Dagen van hoop en onzekerheid

  En als dan op zondag alles wordt ontdekt

  Is het te hopen dat God haar zal behoeden

  Want het was gisteren Zijn dag

  De dag van de Geest een dag van vertroosting

  Want zonder Zijn troost

  Is je leven een hel en gewoon kapot!

  Je kinderen een deel nog van jezelf

  Ze waren nog klein en konden

  nog niet zonder moeder

  De vader volgens mij door de duivel bezeten

  Was vergeten dat hij er misschien

  ooit ook eens blij mee was

  Hier zie je het leven van een mens zonder God

  Zulke mensen brengen het noodlot

  Ook ergens anders had een vader

  zijn twee kinderen omgebracht

  Of je bent vol van haat

  Of je bent een zware psychopaat

  Maar in beiden gevallen is het te laat

  Moeders moeten zonder hun kinderen verder

  Je leven zal nooit meer worden zoals als het was!

  En je ziet hier ook, het leven is

  net zo kortstondig als het gras!

  Dat God de leegte met Hemzelf wil vervullen

  Als je verder moet zonder je twee kleine knullen!

   

   

   

  20-05-2013 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  19-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de wind

  De wind

   

  Op Pinkstermorgen

  In de tuin tussen struiken en bomen

  En dan het horen ruisen

  Het ruisen van de wind

  Dat zeg je wat als je God bemind

  De wind waait waarheen hij wil

  Wanneer God zijn Geest ging of
  gaat uitstorten

  Was en is er een geweldige wind

  Hij komt dan in het hart van een kind

  Een mens stil voor God

  Die begrijpt dan ook het levenslot

  Ze spreken in een andere taal

  God kan alles met zijn Geest vervullen

  En Hij is ook geen aannemer van een persoon!

  De Vader heeft de mens getrokken

  En Christus was de Middelaar

  Die Geest is wederbarend tot zaligheid

  Zo ontvangt de mens door Christus’
  gerechtigheid

  Een plaats in de eeuwigheid!

  In het huis van de Vader

  Daar zijn de vele woningen

  Waar dan zo’n mens mag komen wonen

  Wat een rijkdom op het Pinksterfeest!

  Het Pinksterfeest is in de heilsorde

  Het feest tot het eeuwig leven

  Waar God in het Vaderschap

  Alles aan een onderdanig kind zal geven

  Geven van liefde en blijdschap

  Maar ook troost in de nood!

  Ja, Gods liefde voor zondaren was heel groot

  Maar een mens zocht liever het leven in de goot

  Maar daarvoor heeft Hij zijn Zoon gegeven

  Opdat die ook in het Vaderhuis mogen leven!

   

  Spreuken 21 er boven staat: levensleiding!

  Handelingen 2 de uitstorting van de Heilige Geest!

   Voor wie het verstaan!
  Een gezegend Pinksterfeest!

   

  19-05-2013 om 20:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lente

  De lente is volop in gang
  langs landerijen en fietspaden


  19-05-2013 om 08:20 geschreven door Liesbeth


  18-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de hemel

  De hemel

   

  De hemel boven ons hoofd

  Straalt geen warmte uit

  Het is de hele dag bewolkt

  En buiten voel je de koude

  Zijn het de ijsheiligen!

  Soms wordt het even wat lichter

  Maar dan is de lucht weer ineens veel dichter

  Zonder zon zou er toch geen leven zijn

  Dat voelt zo koud aan

  Zo is het met de ziel ook

  Zonder Zon geen warmte in het hart

  Die ware Zon is een fijne warmtebron

  Is het in je omgeving koud

  Dan raak je niet benauwd

  Want de warmte van de Zon

  Maakte dat je elke dag

  een nieuw lied zong

  Het feest van de Geest

  Is er niet altijd geweest

  Maar eens kwam Hij op alle vlees

  Na Hemelvaartsdag zijn alle mensen wees

  Maar als de Geest gaat komen

  Dan kunnen mensen van een zalig leven dromen

  En als de weersvoorspelling waar mag zijn

  Dan schijnt morgen de natuurlijke zon

  Oh…wat zal dat fijn zijn!

  Maar het is fijner om te weten

  Dat de Geest een mensenkind leert eten

  Eten van het Vleesgeworden Woord

  Want de Geest dat zijn de Vader en de Zoon

  En Die zijn het Die dan innerlijk binnenkomen!

  Maar een mens moet heel dicht bij Hem blijven

  Want anders wordt het weer net als daarvoor!

  En dan is het mooie van de Geest verloren!

  Dan is men van het ware pad af!

  Alleen de Waarheid maakt vrij

  Daarom zijn we met het Pinksterfeest zo blij!

   

  Psalm 106

   

   

  18-05-2013 om 21:58 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemen

  Lentebloemen in de zon

  18-05-2013 om 15:31 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pinksterweekend

  Verwachten

   

  In deze tijd van wachten

  Maar ook van verwachten

  Het leven met de lange nachten

  Waar door velen misschien wordt gezucht

  Want de tijden zijn niet voorspoedig

  Maar wie leeft in oprecht vertrouwen

  Die zal het niet berouwen

  Want er zal een Zaligmaker in het hart

  van zulk een mens komen wonen

  Hij maakte Zijn belofte waar

  Aan mensen die oprecht voor Hem leven

  Aan zulke zal Hij het nieuwe leven geven

   

  2 Petrus 3

   

   

  18-05-2013 om 07:51 geschreven door Liesbeth


  17-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  De bloem en de weerspiegeling
  Zo is het met het leven van de mens ook
  Je weerspiegelt in de laatste afrekening
  wat en wie je bent geweest!


  17-05-2013 om 21:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gestorven

  Gestorven

   

  Hij is gestorven

  De dictator en de moordenaar van velen

  Er is nog weinig te helen

  Velen leven met een intens verdriet

  En dat is wat men overal nu ziet

  En wat er onder een dictatuur is geschiedt

  Tirannen die mensen niet menswaardig behandelen

  Mensen waar de geestelijk dood is ingetreden

  Alleen moeten zulke nog lichamelijk sterven

  Maar er valt niets te erven

  Hij heeft op hoge leeftijd nog vastgezeten

  Iemand die zo iets met mensen heeft gedaan

  Dat kun je als normaal mens niet vergeten

  Hij heeft gekregen wat hij heeft verdiend

  En wie net doet of die er niets van af wist

  Moet nu toch een innerlijk met zichzelf twisten

  Want zulke smart van mensen moet toch gaan gisten

  Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk het niet weten

  Hoewel het niet wil zeggen dat je er

  altijd iets aan had kunnen doen

  Maar als je geen lafaard bent

  Dan probeer je mensen te redden!

  Maar ook dat is niet gebeurd

  Er werden mensen geheel verscheurd

  En als je er stil bij gaat staan

  Dan bekruipt je onwenselijk gevoel!

  Maar Eén zal alle uitkomsten geven

  Je straf of loon gaat nooit voorbij in je leven!

  Ook al denk je van wel

  Hij zag en ziet van alle mensen
   hun kommer en kwel!

  Na een vreselijk grote staatsrel!

  17-05-2013 om 21:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.camelia

  Opengaande camelia bloem
  zeker zo mooi als de roos


  17-05-2013 om 14:49 geschreven door Liesbeth


  16-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kanker

  Kanker

   

  Het is een akelig woord

  En als je er mee te maken krijgt

  Dan is het een ziekte die je niet wenst

  Maar wat mij verbaasde dat

  veel vrouwen zich preventief laten opereren

  Misschien is er niets mis mee volgens menig één

  Maar als je het niet aan je borst krijgt

  Dan krijg je het wel ergens anders

  Dan zou je je hele lichaam moeten laten slopen

  En niemand verzekert een mens van een lang leven

  Ook niet na een preventieve operatie

  Men zal in speciale gevallen wel iets weg kunnen halen

  Maar ik geloof dat een mens met de gedachte

  Dat je langer leeft om voor je kinderen te zorgen

  Zichzelf dat wijs maken

  Je kunt ook vroegtijdig door een ongeluk overlijden

  Of wat het ook mag zijn

  Er is er Eén die alles in Zijn hand heeft

  Maar het zijn de zonden die aan een mens kleven

  Gezondheid is een gave

  Ziekte en de dood zijn allemaal oordelen

  Maar de mens wil als God zijn

  Dus belanden ze in een trein

  Waarin alles mogelijk blijkt te zijn

  Behalve dat je de dood kan voorkomen

  De dood is voor iedereen!

  Iedereen is er maar voor een bepaalde tijd

  Geboren worden is begin van het sterven

  En daarin kan een mens veel van de ouders erven

  Maar geen ouder kan zijn kind bewaren

  En geen kind kan de ouder bewaren

  En je kan ook jezelf niet bewaren

  Maar het brengt misschien wel geld in het laatje

  Soms slaan ze in de medische wereld wel

  een beetje erg door!

  Maar ieder moet het zelf weten

  Toch wilde ik dit even schrijven!

  Vertrouwen kun je alleen maar op God

  Bij Hem ligt ieders lot

  Ook van mensen die niet geloven

  Zijn macht gaat over de gehele wereld!

  Kijk maar naar de natuurverschijnselen!

  Zoals nu weer in Bangladesh!

   

  16-05-2013 om 21:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waarom?

  Waarom?

   

  Ik lees net…waarom?

  Waarom doen mensen elkaar pijn

  Omdat mensen zonder ziel zijn

  Ja, maar iedereen heeft toch een ziel?

  Waar men niet meer gelooft

  Of waar men de eerste dood is gestorven

  Daar is geen leven meer in

  En neemt de duivel de ziel in!

  Sommige zijn ook al een tweede dood gestorven

  En daar komt niets meer in

  Koud en gevoelloos als een dode in z’n kist

  Zo’n iemand is het die ieder gevoel in het
   leven kwijt is!

  De dood is een verschrikking

  Die zorgt voor de hel van deze wereld!

  Maar dood waar is uw prikkel

  En hel waar is uw overwinning

  Sommige hebben het loon naar de
  werken ontvangen

  En sommigen zullen met de Pinksteren

  weer mogen glinsteren!

  Maar waar geen licht meer is

  In zo’n leven gaat er veel mis!

  Zo’n leven is onbekwaam

  Om met mensen om te gaan!

   

  16-05-2013 om 18:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.naastenliefde

  Naastenliefde

   

  Naastenliefde waar begint dat?

  Dat wordt als het goed is geboren in het hart

  In het hart van een moeder

  De discussie is op volle gang

  Mevrouw Bussemaker was niet bang

  Om de spraakverwarring nog groter te maken

  Wat een meningen komen er los

  De één vind dit en de ander dat!

  Maar wanneer spreekt het ware hart!

  Ik heb er bijna geen gehoord!

  Maar als je geen ware naastenliefde tot je kind hebt

  Dan gaat het kind verloren!

  Het kind raakt aan lager wal

  Of het ziet later het leven niet meer zitten

  En zoals een man zei,

  De nestwarmte komt bij de moeder vandaan

  Ik heb een man die na z'n tiende jaar

  Zonder moeder groot moest worden

  Vader moest de kost verdienen

  De kinderen waren aan anderen overgeleverd

  En die houden niet van de kinderen zoals een moeder!

  Want ben ik mijn broeders hoeder!

  Zo had deze man weinig perspectief in z’n leven

  Omdat hij de nestwarmte op jonge leeftijd moest missen

  In een juist zo’n belangrijke levensfase!

  Een broer is ooit ook de weg kwijtgeraakt!

  Dan leidt de eenzaamheid tot drank!

  Veel mensen denken ook nog dat de liefde

  via de seksuele relatie tot stand moet komen

  Er is geen egoïstischer liefde dan de seksualiteit!

  Want mannen zijn de jagers

  En de vrouwen de ontvangers!

  Maar het is alleen maar lichamelijk

  Dan is de liefde snel over

  Vooral als beide ouders bezig zijn met hun “carrière”

  En daar begint het zoeken naar surrogaat liefde

  Dus scheiding op scheiding!

  Liefde komt vanuit God

  De ware liefde houdt altijd stand

  Want die is verwant aan verantwoordelijkheid

  En als ik die geëmancipeerde vrouwen hoor praten

  Dan is er geen stommer mens

  Dan die nooit een geestelijk visueel gezicht
  heeft op de schepping!

  Adam en Eva ze aten van de verboden vrucht

  En toen zagen ze dat ze naakt waren

  Het egoïsme ging hoogtij vieren

  Want ze gaven elkaar de schuld

  Jij hebt mij verleid

  En jij heb je toch laten verleiden!

  Zo had de slang dus z’n werk gedaan!

  En zo zie je een gezonde samenleving ten
  verderven gaan

  Want zo is het heden ten dage nog!

  Jij bent verkeerd

  En ik doe niets

  Of we gaan onze ongemakkelijke zaken

  op de ander botvieren!

  Er is totaal geen liefde meer!

  De één slaat de ander dood!

  Allemaal verloren in eigen bedenksels!

  Ben jij dan niet geëmancipeerd!

  Ja, dat ben ik zeker!

  Maar ik weet ook waar de grenzen zijn!

  En die zijn er niet voor niets!

  Die werden ons ook na de toren van
  Babel geschonken

  Maar ieder bleef lonken naar vrijheid

  Ongezonde vrijheid brengt dus deze tijd

  Je hoeft perse niet ouderwets te zijn

  Want de goede naastenliefde brengt alles

  in de juiste proporties

  Ik heb vroeger veel cursussen gedaan

  Ook één die ik voor mijn plezier deed

  Een cursus voor coupeuse

  Waar je proportieleer krijgt!

  Eerst heb je de theorie

  En daarna komt de praktijk

  Wanneer je dus je tekening verkeerd tekent

  Dan wordt de praktijk natuurlijk ook niet goed!

  Alle naden en figuurnaden moeten op de juiste plek

  En dat komt weer door meten

  Meten is weten

  En wil je modelleren

  Dan moet je dat ook in tekening brengen

  Om het zo later op de stof te leggen

  En de stof te gaan snijden!

  Zo wordt er iets geschapen!

  Met deze kennis van zaken

  Gaat er heel wat voor je open

  Mits je een goed vermogen hebt

  ontvangen tot nadenken!

  Je hoeft niet oud te zijn om dat te leren

  Want juist als je zulke zaken jong leert

  Dan is het oud gedaan!

  Ik breng het overigens niet meer in de praktijk

  Omdat ik zoveel andere zaken aan m’n hoofd heb

  Bijvoorbeeld een samenleving waar niets meer
   mee is te beginnen!

  Men vindt zichzelf zo geweldig en

  men wil graag geëmancipeerd op de tv of elders
  in het openbaar spreken

  Maar laat ik één ding vertellen

  Waar alles in de stilte gebeurd

  Daar worden geen gezinnen verscheurd

  En mevrouw Bussemaker mag haar boekje

  met haar eigenwijze ideeën wel eens na gaan kijken

  Een stille geest is kostelijk voor God

  En geef je dan in Zijn handen je lot

  Dan leidt dit tot een ander soort van leven

  En zie dat door al die ontevredenheid

  Mensen geheel van de weg zijn geraakt

  Gelukkig zijn er ook nog vrouwen die niet mauwen

  Maar genieten van hun kleine kinderen

  Want het is ook heel snel voorbij

  Het lijkt wel of kinderen een product

  voor de samenleving moeten zijn!

  Er is niets zo teer als de kinderziel!

  Die kan al vroeg worden gesmoord!

  Want er zijn geen gevolgen zonder oorzaken

  Heb je het coupewerk niet goed gedaan

  Dan zie je de gevolgen van de verkeerde handelingen!

  En zo is dat ook in het rode en rechtse gedoe

  Het is allemaal ongehoord!

  Stompzinnigheid ten top!

  En zo draaien zij aan de machtsknop!

  Mevrouw Klijnsma is heel gevoelig voor werkeloosheid!

  Maar haar partij is er de schuld van

  En daar bij de die rechtse rakkers dito

  Er zitten teveel mensen die zijn elkaars makkers!

  Ook met veel zotte ideeën

  En zo wordt nu een land geregeerd

  Zonder God geen juiste visie

  En zonder God heeft eenieder een doodslot!

  Een lot waar niet is aan te ontkomen!

  Met zo’n egoïstisch maatschappij!

  Nee, hiervan word je als mens niet blij!

  Dus tot slot wil ik er op wijzen

  Dat de duivel werkelijk is de moordenaar
  van de beginnen

  Die zo z’n zielen wilde innen!

  En een hele wereld naar de ondergang heeft gebracht!

  Voor velen is het nu een donkere nacht!

   

  16-05-2013 om 11:53 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwanen

  Wat een leuk spul die kleintjes...

  16-05-2013 om 08:24 geschreven door Liesbeth


  15-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.omgekeerd

  Omgekeerd

   

  De wereld omgekeerd

  Dan wordt er geschoren

  Iedereen gaat morren

  Maar ziet geen mogelijkheden

  En zo val je met van alles naar beneden

  Niets is er wat helpt

  Men is door de afgoderij overstelpt

  En nu heeft men de kont gebrand

  En is men in een vurige oven belandt

  De zon is niet aan het branden

  Maar het verwoestende vuur gaat broeien

  Straks gaan de sirenes loeien!

  Maar er valt niets te blussen

  Je moet alles laten gaan

  Want er is geen weg meer van zon naar maan

  Of van maan naar zon!

  Dus nergens is Hij te vinden die Bron

  Die Bron die alles gaf

  Wie niet horen wilde

  Valt in het opengesperde graf!

  En graf nadat het kaf is verbrand

  De vorige tijden waren een teken aan de wand

  Maar men was fel gekant

  Tegen de God der goden

  Dus bleef men dienen de afgoden

  Maar afgoden hebben geen advies

  Ze zijn zo dood als een pier

  En het hoofd ervan dat is Mammon

  En Mammon is dan stom

  Want in geld zit geen leven
  Hij brengt je om het leven

  Je krijgt het niet meer via werk

  Of niet meer via een man

  Of niet meer via de bijstand of ww
  Er is nu een heel grote wee!

  Want alles is opgegeten

  Of weg gefraudeerd!

  Het kon niet op!

  Nu krijgt men de doodskous

  op de kop!

  Zo vergaat de snob!

   

   

  15-05-2013 om 21:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.economie

  Economie

   

  De economie krimpt

  De werkeloosheid stijgt

  En dan heb je van die mensen

  Die zeggen dat je als vrouw

  Voeling met de arbeidsmarkt moet houden

  Ze vertellen nog meer

  Maar het is allemaal loze taal

  Want het grote verhaal

  Dat is gewoon uit

  En als je van je man niet afhankelijk wil zijn

  Dan moet je ook niet beginnen met een huwelijk

  En je zou ook geen kinderen moeten willen!

  Het is allemaal om te gillen

  De verwoestende werking zie je overal!

  Meneer Weekers behoudt zijn functie

  Ergens anders zou je er al uitgeknikkerd zijn

  Maar hij hoort bij het hele stel dat gaat
  naar het ravijn!

  Hij heeft het allemaal niet zo gezien

  Dat er op grote voet werd gefraudeerd

  Nee, hij heeft zich ook aan het huwelijk bezeerd

  Wie z’n schuld het ook mag zijn

  Daar begint al de eerste pijn

  Heb je het privé niet goed

  Dan wordt de rest ook roet

  En heb je ook nog enige ijdelheid

  Dan raak je op volle toeren de weg kwijt

  De weg daar in Den Haag

  Ligt hem waarschijnlijk niet zwaar op de maag

  En zo klooien we maar wat aan

  Verantwoordelijkheid is er voor geen meter

  Een goed begin is altijd het halve werk

  Maar begin je aan je status te werken

  Dan zal een mens bemerken

  Dat status helemaal niets is!

  Je staat voor je roeping

  En anders moet je geen politiek
  willen bedrijven

  Want dit is juist een zeer ernstige taak

  Maar bij allen kwam langs de slaapmaker klaasvaak

  En dan zijn de klappen keer op keer raak

  Het mona toetje probeert op haar

  manier de vrouwen goed te helpen

  Ze zou moeten zeggen dat ze het

  met de minister helemaal oneens is

  Maar dat durft ze niet

  Lafhartigheid zie je steeds vaker

  Maar de duivel is hun maker

  En dat is de grootste lafaard!

  Die verwoest alles op deze aard!

  En zo gaan we met een sneltrein vaart

  De algehele ondergang tegemoet!

   

   

  15-05-2013 om 11:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwanen

  De zwaan heeft weer kleintjes

  15-05-2013 om 08:03 geschreven door Liesbeth


  14-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.clematis

  De knop die open gaat

  14-05-2013 om 22:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.minister

  Minister

   

  Wat een minister!

  Ze denkt dat ze bij de tijd is!

  Maar ze is van gister!!!

  Ze denkt met dwang haar zin te krijgen

  Ze mag wel oppassen met al dat dreigen

  Overigens waarom mag je niet studeren

  Dan had men moeten zorgen

  Dat men het zelf helemaal of gedeeltelijk
  moest betalen

  Maar de overheid denkt en dacht

  Zo veel kennis binnen te halen

  Maar de geest is en was aan het verschralen
  Dan valt er niet veel te halen

  En al ga je dreigend door het leven

  Een keer ga je als goddeloze minister bakzeil halen

  Want dit is er ook zo één die tiranniseert

  Hoe meer je tiranniseert temeer gaat het verkeerd

  Blind als een paard hoewel was ze nog maar een als paard

  Dit is een mens met een zeer slechte aart!

  Leuk lachend en interessant praten

  Ze vergeet dat ik zulke mensen kan haten!

  Haten omdat ze een grote bevolkingsgroep

  Naar de hel verwerpt!

  Mijn geest staat altijd op scherp!

  Daarom hanteer ik vaak een zwaard!

  Maar meer is ze ook niet waard!

  14-05-2013 om 13:04 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.scholieren

  Scholieren

   

  Het is allemaal niets

  De leraren zijn geen leraar meer

  Uitzonderingen daargelaten

  Ik heb het 30 jaar geleden al meegemaakt

  Dat leraren zich gelijk stellen met de leerling

  Maar voor mij was er maar één ding

  Gezag en afstand tussen leraar en leerling

  Dan voldoet men aan toekomst van hen

  De tijden zijn in het onderwijs verworden

  Maar de leraren vaak daarbij

  Hoe krijg je het nog op de rails

  Als je zo’n Bussemaker hoort spreken!

  Is er ook één van de laatste jaren

  En denkt alles te weten

  Omdat ze zelf heeft gestudeerd

  Maar ze is niet afgeleerd

  Vreselijk eigenwijs te zijn!

  Het is niet meer te keren

  Dat het onderwijs en het gezag

  Onder zulke mensen nog eens

  iets goeds voortbrengen!

  Vroeger was niet altijd alles beter

  Maar het ging geordend!

  Maar nu is alles losgeslagen!

  Kijk maar naar de zoektocht van
  deze dagen

  Naar twee kinderen die waarschijnlijk
  zijn omgebracht!

  Hoewel ik het niet hoop!

  Ook zo’n gebroken gezin!

  Ik hou niet van de knuppel te hanteren

  Maar soms moeten mensen leren zich
  beter te verweren!

  Nu leeft elke egoïst uit eigen inzicht voort

  Dus ook in het onderwijs

  Want wie is er nu nog wijs?

  We betaalden met z’n allen de prijs

  De prijs van onopgevoede kinderen!

  Uitgaan en dronkenschap

  Het staat op school in het bovenste
  boodschappenvak!

  Want daar zijn de feestjes geboren!

  En zo is er een jeugd verloren!

  Maar ouderschap dient zichzelf op te offeren!

  Zodat de jeugd wordt groot gebracht

  Met het gevoel dat alles niet mag

  Grenzen stellen!

  En al die studerende waar moet je met ze heen?

  Als ze allemaal afgestudeerd zijn

  Het rijst ze naar de boven in de kop

  Zodat ze denken het allemaal beter te weten

  Kijk maar naar de tweede kamer

  Daar heb ze het zelfs nog nodig om

  iets over gezaghebbend zijn te leren

  Dan al die gekscherende opmerkingen!

  Of dat stomme gelach!

  Ernst moet er gemaakt worden!

  Want we hebben het voor te dragen

  Hoe een jeugd verder kan in de komende jaren!

  Maar niets wordt er gezien

  Zelf niet als er fraude door

  ziekenhuizen en zorginstellingen wordt gepleegd!

  Zo is de staatskas of het onderzoek naar beter
  volkomen geledigd!

  Het werken in de tweede kamer is meer
  een status geworden!

  En teveel jongeren zijn toegetreden!

  Ze hebben wat gestudeerd

  En ze worden gekozen als volleerd!

  Om toe te treden tot dit werk!

  Politieke partijen zijn met alles wat

  verkeerd uitpakt gaan vrijen

  En nu is het alleen nog maar glijden!

  Glijden in de poel van het verderf!

   

   

  14-05-2013 om 12:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knoppen

  Knoppen van de clematis...
  inmiddels groter ze zijn...
  bijna een bloem!


  14-05-2013 om 08:54 geschreven door Liesbeth


  13-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koopzondag

  Koopzondag

   

  Het is bijna zover

  De vrije koopzondag

  Ik vind het te betreuren

  Ik wil helemaal niet zeuren

  Maar één vaste dag in de week vrij

  Zodat je elkaar eens kan ontmoeten

  En dat je niet zo nodig moet gaan moeten

  Dat was waar je de hele week naartoe leefde

  Ik wil het nu even niet hebben over
  de zondag als gelovige!

  Maar gewoon als slaaf van het werk!

  Want tegenwoordig is iedereen

  slaaf van zijn werk en zichzelf

  Maar zo wordt het niet door

  de bril van de politiek bekeken

  Die hebben gewoon ieder weekend vrij

  En dan wil men shoppen!

  En oplopen tegen chagrijnige koppen

  Want het is toch geen gein

  Als je ook zondag aanwezig moet zijn

  Men houdt zo van vakantie

  Maar een vrije dag in de week verfoeit men

  En dat komt omdat men van nature een slaaf is

  En op zondag wil men zichzelf niet tegen komen

  Want dat geeft van die nare gevoelens

  Wat moet je nou de hele dag thuis

  We willen graag shoppen

  Ja, ik spreek hier ook even Engels

  Want zonet hoorde ik op het nieuws

  We gaan nu naar onze weather man

  We gaan ons steeds meer anders gedragen en spreken

  We zijn gewoon onszelf niet meer

  En weet u dit heeft toch even met geloof te maken

  De duivel wil steeds verder verwarring brengen

  Zodat we elkaar helemaal niet verstaan!

  Ja, je zou hem bijna willen villen

  Maar we wachten tot hij zichzelf omzeep helpt

  Want op een keer wordt hij bang

  Hij is heel erg sterk maar ook heel erg laf!

  Want op een gegeven moment is alles kaf

   Dan wordt het koren van het kaf gescheiden

  En dan is het niet meer te vermeiden

  Dat het kreng bang gaat worden!

  Ja, let op als je je werk in Den Haag niet goed doet

  Gaat men rapporten achter houden!

  Je ziet hem steeds roder worden!

  Zo komen nu angst hazen aan het licht

  Ja, het is me wel weer een gedicht

  Het is nu wel van alles wat

  Maar soms heb je het helemaal

  met deze rotzooi gehad!

  Of moet ik het afgronden noemen!

  In ieder geval is het allemaal niet om te zoenen!

  Dus dient men loon naar werken te ontvangen!

  Omdat men zo uitermate slecht met mensen omgaat!

  Maar bovenal het Hoogst Gezag haat!

   

   

   

  13-05-2013 om 21:34 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de egoïst

  De egoïst

   

  De egoïst

  Die weet niet wat ze mist

  In dit geval bedoel ik mevrouw Bussemaker

  Ik had het al gelezen

  Maar dacht het heeft geen zin

  Dat ik hier nog aandacht aan besteed

  Wat de politiek is geheel gereed

  Om met alles naar de afgrond te gaan

  Dus ik hou op met steeds ter discussie te gaan

  Ik heb of had een zware baan

  Eerst met mijn zaak en gezin

  En daar heb ik bewust een einde aan gemaakt

  Omdat er nog een zaak bij was gekomen

  Dan moesten de kinderen en je man

  En bovendien nog je eigen persoon onder gaan lijden!

  Werken met of tussen andere mensen is geweldig leuk!

  Maar je loopt later met een vreselijk deuk

  Als er mensen zijn in het gezin

  Die de weg gaan kwijt raken!

  Of een burn-out krijgen

  Je moet een keus maken tussen

  geld verdienen en mensenzielen

  Thuis kan de vrouw ook heel nuttig bezig zijn

  Je hebt tijd om jezelf te onderwijzen

  Op allerlei gebied

  Maar heb je een baan buiten de deur

  Dan heb je je handen vol aan huishouden en gezin

  Dan stompt de geest ook aardig af

  Je blijft in je eigen wetenschap steken

  En je hebt geen blik meer naar buiten!

  Ben je dus zo’n egoïst dan maak je wel een keus

  Maar de keus voor jezelf!

  En je wordt een bekrompen geest!

  Met hetgeen je hebt gestudeerd!

  De overheid kan er wel geld in hebben gestoken

  Maar die zien nu toch ook wel dat

  alles in rook begint op te gaan

  Vrouwen nemen trouwens de plek voor
  de jeugdige werknemer in

  De mannen moeten zich steeds meer overal
  waar gaan maken

  Ze moeten huisvader zijn en kinderen verzorgen

  Want mams werkt buiten de deur!

  Ze raken in een sleur van al dat werk

  En ze hebben bijna geen tijd meer voor elkaar

  En zo gaan vele huwelijken naar de knoppen

  Dus een goed begin is het halve werk

  Mevrouw Bussemaker zit in de bus naar de afgrond

  Want ze is in haar geest erg ongezond

  Ze heeft een heel enge blik!

  Waar in het geheel geen blik op de toekomst is gericht

  Ze spreekt met grote of lange tanden!

  En zo zien we onze jonge gezinnen in het verderf belanden

  Door zulk soort volk worden we geregeerd

  Maar het is een regering die ten onder gaat

  Want wat er in de toekomst nu komt

  Dat is allemaal drek

  En vast geen vers spek

  De magere jaren zijn gekomen

  En misschien hoef je nimmer nog van vette te dromen

  Want een kunstmatige economische wereld

  Gaat ten onder aan z’n eigen stompzinnige cultuur

  Dat wordt vast een vurig of een heet uur!

   

  13-05-2013 om 21:08 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Een bijzondere bloem die aan een
  klein boompje groeit!
  De bladeren worden in de herfst
  ook bijzonder van kleur!
  Hiermede wil ik ook bedanken voor het
  fijne praatje!


  13-05-2013 om 13:53 geschreven door Liesbeth


  12-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.moeder

  Moeder

   

  Moeder zijn

  Wat is dat fijn!

  Maar soms weegt

  het verdriet

  Bij moeders niet op

  Tegen het eerste geluk!

  Soms maken kinderen

  Ook wel hun ouders stuk!

  Want normen en waarden

  Zijn niet meer van deze dagen

  Eens werd het in de tien geboden vermeld

  Eert u vader en u moeder!

  Maar dat is geloof ik niet meer van deze tijd

  Want menig kind is daarin ook de weg kwijt!

  Leef je in de verziekte wereld

  Dan heb je geen boodschap

  meer aan deze zaken

  Het zal misschien menig hart

  van een moeder of vader raken!

  Kinderen krijgen is een zegen

  Maar op allerlei wegen

  Halen ze de tooi soms van je leven!

  Maar waar het niet zo is

  Die kennen niet het gemis

  Voor die mensen is het kind

  misschien nog goed

  Ja, kinderen kosten soms ook je bloed

  Je hoorde het toch wel

  Dat een ouder vermoord werd door een kind

  Maar je moet je kinderen ook niet tot ergernis zijn

  En ik denk dat veel mensen

  Voor zichzelf geluk wensen

  Maar hoe anders kan het gaan

  Soms zijn de levens zo krom als een banaan

  Dan is er veelal meer verdriet

  Dan menig mens aan de buitenkant ziet!

  Maar je hoopt natuurlijk voor veel mensen

  Dat het vandaag een dag was van moedergeluk!

  Dan kan in ieder geval de Moederdag van

  tweeduizend dertien niet meer stuk

  Het zit niet in de cadeaus

  Maar dat kinderen aan hun ouders denken!

  Dat is wat zo’n dag een beetje geluk kan schenken!

   

   

   

  12-05-2013 om 17:16 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulpen

  De tulpen wanneer het mooi weer is

  12-05-2013 om 17:02 geschreven door Liesbeth


  11-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.afscheid!

  Afscheid

   

  Mensen nemen telkens

  afscheid van een geliefde

  Het is een moeder of een vader

  Of een zus of zwager

  Of een broer of schoonzus
  Soms ook een kind!

  Het gaat maar door

  Telkens verliest men iemand

  Soms is het leed niet te stelpen

  Je kunt mensen in rouw dragen vaak niet helpen

  Iedereen moet het zelf verwerken

  Maar als je laat merken

  Dat je met hun bent begaan

  Dan voelen ze zich al wat beter

  Maar soms heb ik het gevoel

  Dat mensen alleen om zichzelf wenen

  Want zij zijn zielig

  Nee, die is heen gegaan!

  Daar is het werkelijkheid voor geworden

  Het was erop of er onder!

  De meeste keren was het er onder!

  Want bij weinigen voltrok zich een wonder!

  Maar dat gaan we zien op de jongste dag!

  Wat zal dat zijn zo’n hard gelach!

  Sommige denken dat men op een wolk zit

  Of dat ze nog eens te zien zijn

  Ik ga naar moeder of vader

  wordt er soms gezegd!

  Nee, dit alles is een ware leugen!

  Je gaat of naar het huis van de Vader!

  Of je gaat naar de eeuwige duisternis!

  Ook al loop je naar een kerk en is er een dienst of mis!

  De mensen hebben het allemaal verzonnen!

  Omdat ze zichzelf graag troosten!

  Maar weet je beter dan kan God je troosten!

  Er is geen betere Trooster

  Dan Gods Geest!
  En als Hij komt met het
  Pinksterfeest!
  Dan vier ik weer een
  Heilig Feest!

  Galaten 4

  11-05-2013 om 23:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.clematis

  Knop van clematisbloem

  11-05-2013 om 12:46 geschreven door Liesbeth


  10-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verlaten

  Tussen Hemelvaart en Pinksteren!
  Verlaten

   

  Velen van de discipelen

  hebben Hem verlaten

  En sommige waren er die
  niet geloofden

  Maar Hij heeft gezegd!

  Niemand kan tot Mij komen

  Tenzij dat het Hem van

  Mijn Vader is gegeven!

   

  Johannes 6:60-65

  10-05-2013 om 21:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.margrietje

  Een margrietje op een zonnige ochtend

  10-05-2013 om 14:58 geschreven door Liesbeth


  09-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hemelvaart

  Hemelvaart

   

  Geen mens is het waard

  Die dag van Hemelvaart!

  De dag waarop een mens

  verlost kan worden

  Van alle aardse zorgen

  Men leeft met het vlees

  En geeft niet om de Geest!

  Want Hemelvaart dat geeft

  recht op het wederkomen in het geestelijke hart

  Maar de mensen zijn deze rotwereld niet zat

  Ze houden meer van hellevaart

  Maar daardoor raak je wel van de kaart!

  En zeker als je in de Hemel woont

  Dan kun je met al het aardse niet meer
  uit de voeten

  Want mensen denken dat ze goed zijn

  Ze zien spoken in hun brein

  Gevangen door de duivel

  Die graag door gaat met z’n gehuichel

  En zo iedereen probeerde te vangen

  En niemand kreeg meer echt verlangen

  Naar die Ene die de wereld kan maken

  tot een aards paradijs

  Dus dan ga je alleen op reis

  En ben je dan thuis gekomen

  Dan mag een Godlievend mens bij
  de Vader wonen

  Maar heb je alles aan de kant gezet

  Dan ontvang je nimmer met Pinksteren

  die uitermate hemelpret

  Tussen Hemelvaart en Pinksteren

  Zal er niets glinsteren

  Want er zijn 10 stille dagen

  Niemand kan nog terecht met vragen

  Het eeuwige oordeel is gevallen!

  Geen hemelleven voor kwallen!

  Geen hemelleven voor hen die God

  wisten en weten te tergen

  Dan is het loon gekomen

  En zullen vijanden tot vrienden
  worden gemaakt

  En eeuwig bij de Vader mogen wonen!

  Daarom is Hij zo te loven!

  Want alleen de ware Liefde komt van Boven!

  Vlees kan vlees niet dienen

  Maar vlees wil vlees ook niet missen

  Daarom blijft de vader der leugenen rond gaan

  Totdat het voor altijd met hem is gedaan!

  Omdat Christus voor ons de dood in wilde gaan!

  Hij voor mij anders moet ik de eeuwige dood sterven

  En valt er geen hemelleven te erven!

   

  1 Petrus 2 in het bijzonder 11 t/m 17

  Openbaring 22 in het bijzonder 12 t/m 16

   

   

  09-05-2013 om 18:40 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lijsterbes

  Een takje van de lijsterbes

  09-05-2013 om 08:46 geschreven door Liesbeth


  08-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.camelia

  De bloem viel af
  Bestemd voor het bloemengraf
  Maar ik heb haar vereeuwigd
  Hoewel...als het digitale verloren gaat
  Dan is het ook een bloem zonder enige staat!


  08-05-2013 om 21:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.camelia

  Bloem van de camelia

  08-05-2013 om 20:14 geschreven door Liesbeth


  07-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulp

  Mooi geel en nog fris

  07-05-2013 om 21:23 geschreven door Liesbeth


  06-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zout

  Zout

   

  Heb je het ooit zo zout gegeten

  Het is alweer een week geleden

  Dat het is geschiedt

  Het maakte die dag tot niets

  Want er werd gestolen een fiets

  Eén van onze elektrische fietsen weg

  Nu is het wat minder leuk om

  op de fiets weg te gaan

  De één trapt met eigen energie

  De ander heeft een zere knie

  Dus fiets ik weer als een jeugdige meid

  En raak ook nog een pondje kwijt

  Want elektrisch fietsen is wel bewegen

  Maar het is geen zegen

  Voor het kwijt raken van calorieën

  Maar het ergste is

  Dat men niet meer van een

  ander z’n spullen af kan blijven

  Soms wordt er gestolen via een inbraak

  Of wordt je eer gestolen in het leven

  En zo heb ik al veel voorbij zien gaan

  Inbraak na inbraak

  De mens is zonder zout

  Dus alles gaat in het leven fout

  We leven in een woud

  De multiculturele samenleving

  Heeft ons bezocht met menige beving

  Ruiten kapot geslagen

  Materialen uit zaak gestolen

  En ze gaan hun gang onverholen

  Ja, dat is de ellende van deze dagen

  En het waren altijd buitenlanders die het deden

  Of van een zigeunerkamp!

  Ook de fiets werd mee genomen

  door een buitenlander

  Want door al die narigheid

  Koop je dan wel tot je spijt

  Een veiligheidscamera

  Dus ja, daar zijn ze op te zien!

  Ik zal ze niet allen over één kam scheren

  Maar ze mogen van mij allemaal terug naar eigen land!

  Ook al zijn ze hier geboren

  In hun land kunnen ze voor mijn part iedereen kaal vreten

  Hier zie je dus wat men binnen heeft gehaald

  En wie betaald steeds het gelag!

  De nette burger die hard werkt of hard gewerkt heeft!

  Ik moet onze regeringen weer hartelijk bedanken!

  Voor alles wat ze ons aan hebben gedaan!

  Hier heb je ook dieven

  Maar eigen soort is beter

  Want je maakt voor hen dan de grond heter!

  Maar op die buitenlanders krijg je geen vat!

  Ze worden bijna niet opgevoed!

  Ze maken van de samenleving één al roet!

  Ik moet er bij vertellen dat mijn gemoed

  Geheel rustig is gebleven

  Vroeger zou er iets door mijn lijf over zulk onrecht gaan gieren!

  Maar ik weet dat het allemaal niet meer helpt

  Ook al ben je overstelpt

  Door heel veel ellende

  Wennen gaat het nooit!

  Maar je hebt je zelf er maar mee!

  Ik wens dit tuig van alles toe

  Dat ze zwaar slaag krijgen met een stevige roe!

  Misschien leren ze het dan af!

  Amper achttien jaar en dan al roven!

  Zulk tuig komt zichzelf niet te boven!

  Heb je dan geen liefde voor zulke zondaren

  Nee, die is voorbij!

  Laat ze maar boeten!

   

   

   

  06-05-2013 om 11:59 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.insect

  Het is weer voor insectenjacht
  volgens de berichten duurt het niet zo erg lang...
  wel jammer!


  06-05-2013 om 08:23 geschreven door Liesbeth


  05-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulpen

  Tulpen in de vrijheid!
  Het is soms fijner om bloem te zijn
  Dan een mens in een gebonden levenstrein!


  05-05-2013 om 19:57 geschreven door Liesbeth


  04-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oorlog

  Oorlog

   

  Een kind heel klein

  Weet nog niet van gelukkig zijn

  Een kinderziel kan wel worden verziekt

  Een kind dat moet opgroeien met angst en pijn

  Omdat er geen ouders meer zijn

  Ouders die verdriet hebben dat ze een kind verloren

  Ouders die niet meer in staat zijn ze te verzorgen

  Kinderen die werden vervoerd

  Naar het laatste levensstation

  Een kind waarvan het bestaan

  Is begonnen bij de Bron

  Een Bron die leven geeft

  Ook aan een kind in de moederschoot

  Dat er dan een vijand is

  Die kinderen en ouders doodt

  Mensen zonder hart!

  Die geven aan anderen ongekende smart

  Er waren nog mensen met een hart

  Die zich over wezen ontfermde

  Maar soms kon een kind niet meer kermen

  Want de gevoelens waren gedood

  Ze leefde met een blik

  Die niet meer kon zien wat geluk was

  En zo was er een oorlog

  Velen jaren geleden!

  Maar nu zijn er mensen in het heden

  Die kinderzielen smoren

  Omdat ze zelf in de macht van

  de maatschappij zijn verloren

  Een maatschappij die teveel vraagt

  Een maatschappij die niet meer mensen uitdaagt

  Tot een behoorlijk levensbestaan

  Nee, een bestaan dat mensen te ziek maakt

  En daarna de dood injaagt

  Mensen die aan een burn out of wat het ook mag zijn

  Moeten lijden om dat ze niet meer

  kunnen zijn wie ze waren

  De maatschappij is tot slavendrijver verworden

  En zo zien we dat mensengeesten doorslaan

  Of dat lichamen er aan gaan

  Dit alles is net zo erg als het kind/ouder
  zijn in de oorlog

  Wat bezielt de huidige mens toch?

  De slagen zijn reeds gekomen

  Zijn we al van het slaven afgekomen?

  Zodat we eens in gaan tomen

  Om tot nadenken over te gaan!

  Waarvoor we in het leven dienen te staan

  Niet om een ander tot gort te slaan

  Maar om een ander het leven te gunnen!

  Zodat eenieder behoorlijk het gezin kan runnen

  Waardoor de stress van druk, druk, druk wordt afgenomen

  Waar mensen van vrolijke dagen kunnen dromen

  Waar grootouders ook gelukkig met

  kinderen en kleinkinderen kunnen zijn
  Zonder de druk van oppassen!

  Van mij mag hij voorbij zijn die trein

  Die van toen is gestopt maar die slaventrein
  gaat voort

  Waardoor mensenzielen werden en
  worden vermoord!

  Ja, op deze dag van dodenherdenking!

  Snakken mensen naar een ongekende vrijheid

  Een vrijheid waar niet de overheid alles voor je dicteert!

  Maar waar je zelfstandig kan handelen en nadenken

  Dat is wat er aan mensen moet worden geschonken

  Zodat men niet naar de hoeveelheid geld blijft lonken

  Maar zodat men ervoor gaat

  Hoe de liefde naar elkaar gaat lonken
  En men elkaar geestelijk gaat verrijken!

  En men zegt hoe lieflijk is dat zonen

  In hetzelfde Huis als de ouders wonen!

  Psalm 133

   

   

   

  04-05-2013 om 22:10 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dodenherdenking

  Dodenherdenking

   

  Is dodenherdenking een schenking?

  In vredestijd gedenken we dit!

  Maar eerst werden miljoenen mensen omgebracht

  Het was een vijf jaar durende nacht

  Tot we werden bevrijd!

  Maar het gaf aan in de tijd

  Dat mensen niet waren bevrijd!

  Maar dat ze gebonden lagen aan de
   ketenen van de duivel!

  Die rond ging met heel veel gehuichel!

  Hij bracht vele misstanden teweeg

  Er was niemand die zweeg

  Zo kregen we dus een grote spraakverwarring

  Want niemand had het van de

  God van het verbond verwacht

  Want ook van Hem kwam dit kwaad!

  De kerken zaten na de bevrijding vol

  Maar de welvaart eiste zijn grote tol!

  De duivel kwam met oorlog

  En hij maakte de mens tot een kleine oorlog

  Rebellie tegen het Hoogst gezag

  We wandelden door een grote woestijn

  Waar de droogte ook z’n tol behaalde

  Doordat mensen zelfs het eind ervan niet
   konden halen

  Velen kwamen geestelijk om

  En we bleven maar de doden gedenken

  Het leven wilde God niet meer schenken

  Maar als eenling zag ik het Licht

  En zag dat ik de enigste was

  Ik kon het niet geloven!

  Ik alleen?

  Daar was een stil geween!

  En later bleek het ook zo!

  De geestelijke oorlog richtte zich op mij

  Want ik was de kwaaddoener in veler ogen

  Oh…dit had ik dan ineens voor ogen!

  Een ongelukkig geestelijk mens!

  Dan heb je nog maar één wens

  Zodat er nog een mens zou komen

  Maar dat is me zwaar bekomen

  Mijn echtgenoot werd geestelijk
  dood geschoten!

  En zo is het kwaad nog verder ontsproten!

  En nu na zo’n een en twintig jaar

  Ben je van al dat kwaad zo gaar!

  De mens zonder het eeuwige Licht

  Is voor mij als een zwaargewicht!

  Mijn geestelijke ervaringen

  Geven altijd als ik spreek aanvaringen

  Dan waren er kleine oorlogen

  Maar nu ben ik het beu!

  En geef niemand meer de hulp van een biljartkeu

  Zodat ze mijn wedstrijdbal wegschieten

  Ik ben alleen van de natuur of rust aan het genieten!

  Ieder heeft zo z’n eigen verantwoordelijkheid

  Na een hele lange geestelijke strijd!

  Dus dodenherdenking is misschien wel gewenst

  Omdat men dan nog voor ogen gesteld krijgt

  Hoe erg oorlogen kunnen woeden!

  Zal God mensen nog behoeden?

  Het er niet zijn van je kinderen

  Die ze ook hebben gedood

  Daar zit de grootste pijn

  Dat je liefste er niet zijn

  Maar ook dat er velen dood zijn

  Hoewel God ze allen op kan roepen?

  Door een groot bazuingeschal

  Dat geeft dan een daverende knal

  In het dal van de schaduwen des doods!

  Dan zullen we zien wie er wel en niet bij Hem
  zullen zijn!

  Want de leugen heeft ook de ronde bij
  de graven gedaan!

  Maar ja, God is groot!

  Die redt toch uit de aller grootste nood!

  Ook al duren de jaren voort

  Waarin veel pijn en verdriet werd
  teweeg gebracht!

  Je houdt elke dag toch trouw de wacht!

  Omdat je op Zijn alles beslissende zegen wacht!

   

   

  Psalm 5

  Jesaja 45:7 en 8

   

  04-05-2013 om 13:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloesem

  Bloesem maakt de lente tot echte lente...


  04-05-2013 om 13:11 geschreven door Liesbeth


  03-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knop

  Een knop van een lentebloem

  03-05-2013 om 21:35 geschreven door Liesbeth


  02-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lente

  Lente

   

  Lente geeft veel vreugde

  Vreugde in de lente

  Ook al denk je dat het is gedaan

  Met allen die zo met de wereld zijn begaan

  Waar is God?

  God geeft zichzelf niet tot spot

  Mensen denken verkeerd

  Omdat de mens goed geschapen is

  Maar niet zich daaraan wilde houden

  Dan kan het velen benauwen

  En dan komt de vraag, waar is God!

  God bewaard ieder in het levenslot

  Tot het goede of het kwade

  Maar heb je het kwade gezien

  Dan weet je waarom de mensheid

  In z’n eigen vuiligheid moet baden

  Toch is Hij verheven boven alle mensen

  Maar Hij vervuld niet alle wensen!

  Romeinen 14 in het bijzonder vers 11

  02-05-2013 om 21:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.magnoliabloem

  Doordat er weinig regen is gevallen
  zien de bloemen er nog mooi
  en ongeschonden uit...


  02-05-2013 om 16:11 geschreven door Liesbeth


  01-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.loflied

  Loflied

   

  Waarover een loflied?

  Over Gods goedheid

  Die klinkt uit de zalen van Sion

  Tot Hem met diep ontzag

  De tijden zijn voorbij

  De nieuwe tijden breken aan

  En als we zien dat Hij een koningshuis

  nog doet voortgaan

  Dan mogen wij Hem loven

  En diep dankbaar zijn

  Dat het allemaal zo voorspoedig is verlopen

  Nu de nieuwe dag is aangebroken

  Moest dit toch worden uitgesproken

  Ieder gaat weer verder met zijn of haar werk

  Maar het grootste werk

  Dat heeft Hij verricht

  Staat niet in het niets

  Maar geeft een helder en klaar beeld

  Dat Hij het is die wonderen doet
  Vergeleken bij toen en nu
  Ook al leven we in een tijd van verval

  Deze wonderen smaken na zo’n dag
  bijzonder zoet!

  Hoewel dit allemaal publiekelijk was

  Weet je natuurlijk niet hoe het bij ieder
  persoonlijk is!

  Sommigen hebben misschien een groot gemis

  En denken erg aards

  Maar wie zijn blik op de God van
  de hemel richt

  Krijgt dan een diep inzicht

  In Zijn wonderen van dit land!

  Zo gaan wij op naar Hemelvaartsdag!

  En wij danken Hem voor de Banier die over
  dit volk was!

   

  Psalm 65 en 66

   

  01-05-2013 om 16:13 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.begin

  Het nieuwe en prille begin
  van de vrucht aan de boom!


  01-05-2013 om 09:04 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!