NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.scheiden
  Scheiden…
   
  Scheiden, wat bedoel je dan?
  Scheiden van het oude
  en het nieuwe
  Je verlaat een jaar
  En er komt een jaar
  Dat is getalsmatig
  Maar voor de rest is alles
  gewoon hetzelfde
  En als je dan ziet
  Hoe er wordt gefeest
  Dat is nu het feestbeest!
  Het zou beter zijn als
  we eens tot ons zelf inkeerde
  Wat hebben we voor ogen gehad
  in het oude jaar
  En wat hebben we nu voor ogen
  naar het nieuwe jaar
  Er wordt voor vele miljoenen
  aan vuurwerk verknald
  En de banken hebben alles verknald
  De rente is op het nul peil gekomen
  Alles hebben deze geldgoden gestolen
  Door een verkeerd beleid te voeren
  Rentmeesterschap is iets wat ze
  niet meer kennen
  Mensen worden steeds meer verwend
  Niemand mag gebrek hebben aan geld
  Men heeft tegenwoordig rechten
  en geen plichten
  Maar rentmeesterschap met weinig
  Dat is meer een kunst dan
  rentmeesterschap met veel
  Dus al dat gebedel in allerlei zaken
  Dat gaat de keel uit hangen
  Ieder moet zorgen voor eigen onderhoud
  Of het moet niet mogelijk zijn
  Men was bang toen het jaar tweeduizend er
  aan zat te komen
  Men dacht de wereld vergaat
  Nu het resultaat van vandaag
  is dat alles is vergaan
  Men wandelt op een verkeerde baan
  Een baan die niet van Godswege
  is geschonken
  Omdat men maar bleef lonken
  Naar die keiharde geldgod
  Dit is het lot wat men nu is overkomen
  En het kan wel weer goed gaan met de economie
  Maar zonder een gebogen knie
  Is het straks nog erger als voorheen
  Want het zijn allemaal luchtballonnen
  Dit is niet verzonnen
  Maar dit is gewoon de heldere waarheid
  Niets kan je redden uit een benarde situatie
  Dan alleen de Zoon van God
  Maar heb je geen oog voor deze Mens
  Dan is het uit met de ware levenswens!
  De wens die je van de aarde doet scheiden
  Waar je nimmer bang hoeft te zijn en te lijden
  Dit is de tegenstelling van de goddelijke vrijheid
  En het gebonden zijn aan die geldgod
  Met zijn inhalige gedrag
  Vier maar feest met vuurwerk
  Maar dat er dode en gewonden vallen
  Dat interesseert hem niet
  Als het geld maar in zijn knip komt
  En dan kan men er lekker mee gaan smijten
  En een ander zit van ellende op de nagels te bijten
  Wat geeft dat nou.
  Zij hebben een hart als steen
  De buitenkant lijkt wel aardig
  We geven hier een zoen en daar een zoen
  Maar daarna geeft hij je van katoen!
  De verzoening is er alleen maar door Christus
  En wie dit heeft gemist
  Heeft achter het net gevist!
  In het Bijbelstukje kunt u het lezen
  Wat hierboven is geschreven
  Het is beter met God te leven
  Dan een tijd met de wereld!
  Want het eeuwige blijft
  En het wereldse gaat voorbij!
   
   
  2 Korinthe 4:16-18
   
   
   
   

  31-12-2017 om 11:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.water

  Stille wateren hebben diepe gronden


  31-12-2017 om 10:20 geschreven door Liesbeth


  30-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.paradox
  Paradox
   
  De paradox in het leven
  Is geschapen en niet voor even
  Twee kwamen tezamen
  En de één wilde graag beramen
  Dat deze het hoogste moest zijn
  Maar op de weg gelegen
  Kwam deze zichzelf in ernstige mate tegen
  Maar de laagste bleef dicht bij de grond
  Maar raakt op die weg zwaar gewond
  Twee levens kunnen elkaar ontmoeten
  Maar de ander gaat dan boeten
  Want wie hoog wil zijn
  Moet er op rekenen diep te vallen
  Een paradox is niet waarneembaar
  Maar wie dit zelf ervaart
  Draagt deze in het openbaar
  En is ook helemaal de sigaar!
  Toch is dit leven heel wonderbaar
  Het voelt zich niet hoog
  Maar rekent met het Hoge
  Gehoorzaamheid en het tegengestelde
  hebben elkaar ontmoet
  Maar wat de hoogste doet
  Dat gaat vele grenzen te buiten
  Je kunt dit dus niet uiten
  Maar de paradoxale weg
  Is niet altijd een begaanbare weg
  Zo ontstaat er een totale verwijdering
  Dit alles is voortgekomen uit de lichtkring
  Het Licht geeft je zulk een gezicht
  En dat alles leer je kennen
  Het is al heel lang geleden
  Maar je wist wel het hoge valt diep
  naar beneden!
  En de tijden hebben het bewaarheid
  Omdat dit kwam vanuit de eeuwigheid
  Maar je ontkomt niet aan de ondernomen strijd
  Want door strijd is men op de weg
  Eerst in het klein
  En daarna zullen er vele openbaringen zijn
  Strijden om in te gaan
  Dan zullen de poorten van het
  Nieuw Jeruzalem
  open gaan
  Al het oude gaat voorbij
  en het nieuwe breekt aan
   
   

  30-12-2017 om 19:42 geschreven door Liesbeth


  29-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winterweer

  In weer en wind moet de vink leven
  29-12-2017 om 14:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Natuur


  29-12-2017 om 09:14 geschreven door Liesbeth


  27-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schok
  Schok
   
  Door medialand ging een grote schok
  Ja, en toen ik het vernam schokte het mij ook
  Een sympathieke presentator is er heen gegaan
  En vreselijk voor de mensen die
  dicht bij hem hebben gestaan
  Vrouw, kinderen, familie en vrienden
  Ja, en dat zo op de tweede kerstdag
  Ooit heb ik ook zoiets meegemaakt
  Een goede vriend ging toen op die dag ook heen
  En de levensjaren waren hetzelfde
  Het is dan niet te geloven
  We gingen het jaar uit als verdoofden
  De dood treedt dan zo onverwachts nader
  Dit had ik ook met mijn tweede vader
  Je kunt het bijna niet verwerken
  Maar de tijd zal ook deze wond wel helen
  Maar in beginsel grijpt het naar de kelen
  Daarom zeg ik altijd de dood wenkt ieder uur
  En hier zie je dan ook weer de ernst van het leven
  Het leven wordt gegeven maar ook zo genomen
  Ik wens een ieder die het aangrijpt
  sterkte toe om het te verwerken
  Maar de ware troost en sterkte is alleen te vinden
  in het Kind van Bethlehem
  Klein maar geweldig sterk van vermogen
  Soms gebeuren er dingen die men niet begrijpt
  Maar als de tijd is gerijpt
  Dan zie je vaak dat het verlies van een dierbare
  ook tot nut kan zijn voor de nabestaanden
  Voor allen toch een gezegend uiteinde
  en een nieuw begin!
   
   
   
   

  27-12-2017 om 17:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap

  Natuurgebied  27-12-2017 om 17:08 geschreven door Liesbeth


  26-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vink

  Geen sneeuw toch sneeuw
  26-12-2017 om 19:39 geschreven door Liesbeth


  25-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roos

  Rode roos
  25-12-2017 om 10:41 geschreven door Liesbeth


  24-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Kind
  Het Kind
   
  Het Kind dat in de nacht
  Wordt of werd verwacht
  Het Kind was al voorbestemd
  Zo ging menigeen ongeremd
  Het Kind doen veranderen in bloed
  Wat deed dit met Zijn gemoed
  Hij schold niet
  Hij keerde naar hen Zijn wang
  Ook naar de vijand toe
  Want elk mens is in beginsel een vijand
  Een vijand van Zijn kruis
  Maar Hij werd wel gemoedsmoe
  Om al dit verschrikkelijk gedoe
  Om al die haat van het kwaad
  Of ontstond door het kwaad
  Daarvoor moest Hij komen
  Om nog eens weder te komen
  In een schoon gemaakte stal
  Waar zijn moeder moest bevallen
  Maar tegelijkertijd ook moest vluchten
  Het leven begon daar met zuchten
  Ondragelijke smart was er altijd
  in Zijn hart
  Het was keer op keer
  En men begon ook over oud zeer!
  Zijn Vader had het verkeerd gedaan
  Maar de vleeswording werd niet ongedaan
  Dit Mens moest lijden
  En na lange tijden
  Werd Hij eindelijk van de aarde
  weggenomen
  En gaf Hij aan Zijn moeder ook zonen
  Maar die waren soms ook vol ongeloof
  Het leven was niet als een mooie roos
  Maar het was de grootste diepste ellende
  En men kon dit niet wenden
  De beker moest helemaal leeg!
  Wat konden die doornen steken
   Dit ging zo drie en dertig jaar
  Wat was dit Goddelijk leven een gevaar
  Een gevaar voor de wereld van ellende
  Want als Hij dit zou wenden
  Dan moet men in eigen zielenleven
  gaan kijken
  En dan moet een mens toch bekennen
  Dat God zijn toorn op dit Mens heeft gestild
  Maar menigeen heeft naar Hem geschreeuwd
  en gegild!
  Hoe zwaar zal dit voelen
  Als je van je vuur tegen Hem
  bent aan het afkoelen
  Door dit vuur werd alles verdeeld
  Ja, dan heeft het niet een haar gescheeld
  Maar men is ten gronden
  Door de Hem aangedane wonden!
  Wonden die zo de kern van het Mens zijn raakte
  Maar men wilde de wrok of haat niet staken!
  Ja, en dan hoef je ook niet meer tot Hem te naken
  Want dit Kind is dan voorgoed verdwenen
  Ook al zou men er om kunnen wenen
  Maar harde harten wenen niet, die
  voelen geen verdriet!
  Men wil deze Jezus niet
  Men wil veel liever zichzelf strelen
  Daarom kon of kan Hij ook hun zonden
  niet helen!
   
  Psalm 89
  1 Korinthe 3
  Christus het fundament des heils
   
   
   
   
   
   

  24-12-2017 om 23:40 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lucht

  Dit is wat anders dan het grijze weer van nu


  24-12-2017 om 20:49 geschreven door Liesbeth


  22-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vuur
  Vuur
   
  Vuur en verdeeldheid
  Blijven mijn deel
  Soms kijk je scheel
  Van de beschuldigingen
  die je worden toegezonden
  Maar dit is het zegelied
  Wie zal beschuldigingen inbrengen
  tegen de uitverkorenen Gods
  Hij is gekomen in een wereld
  verloren in schuld
  En een woestijn is er niets bij
  Zoals men nu is en is geworden
  En als Hij nu weer zo kwam
  Dan zou het weer gebeuren
  Wat toen ook is gebeurd
  Weg met Hem!
  De kilte van het ongeloof
  vliegen je aan
  Of men wordt niet heet of koud
  En alles bij elkaar
  Is dit gevecht heel erg waar!
  Je wordt steeds opnieuw gekruisigd
  of gedood
  De mens in zijn kromheid
  Is ver van de waarheid!
  Het is een duistere nacht
  Die je lief zijn daar word je
  het meest door verkracht
  Maar ze hebben zichzelf niet gezien
  Soms is dat maar gelukkig ook misschien
  Romeinen 8 vanaf 31
   
   
   
   

  22-12-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.duif

  Het deerde de duif niet dat het zo sneeuwde


  22-12-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  21-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstwensen
  Kerstwensen
   
  Iedereen stuurt nu kerstwensen
  Ik heb er niet veel meer mee
  Want na een kerstwens ging het gewoon door
  Het was die grote wee,
  Men wenst elkaar veel heil en een zegen
  Of in het andere geval is het prettige feestdagen
  Maar ja, daarna of zelfs tijdens deze zaken
  Kan er veel gebeuren
  Wij wensen wel maar hebben niets te zeggen
  Als alles anders gaat zoals men wil!
  Het leven kent veel ups en downs
  Meer downs dan ups
  Het uitnemendste is moeite en verdriet
  En dat ligt er vaak in het verschiet
  Je kunt beter bij de dag leven
  Daar is niets op tegen
  Want er zijn veel obstakels op de wegen
  En je komt er veelvuldig de boze tegen
  Maar we hopen wel dat we daar
  nu van worden verlost
  Want het heeft veel treurzijden
  en gemoedsrust gekost
  Ik wens mijn bezoekers Gods zegen op
  het Kerstfeest toe
  En dat men op de welgebaande
  wegen wordt gebracht
  Hopend dat u zo het Kerstwonder
  verwacht!
   

  21-12-2017 om 22:52 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.maasvlakte

  Energiecentrale op de Maavlakte
  21-12-2017 om 17:34 geschreven door Liesbeth


  20-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gezicht
  Gezicht
  Ik kreeg van mijn plicht vannacht
  een klaar bericht
  Wanneer men op zandgrond heeft gebouwd
  Dan krijg je het toch wel aardig benauwd
  Zag twee keer deze beelden
  met de plasregens er bij
  Dat was ik niet
  Maar dat waren zij
  Mensen die het hadden moeten weten
  En het raakte hen niet in het geweten
  Men ging door met tegen God te zondigen
  Zij hebben Hem niet geëerd
  Terwijl ze een voorbeeldfunctie hadden
  gekregen
  Maar zij zochten andere wegen
  En toen kwam de val
  Wel met een harde knal
  En de levens gingen ook uiteen
  Want het was de zandgrond waar ze
  op hadden gebouwd
  En de geldgod hield hen vast
  Ze dachten dat is onze houvast
  Maar niets is minder waar
  Hij die werd geboren in een stal
  Die is de Rots van het behoud
  Die gedachten liet hen totaal koud!
  Het was alleen maar klatergoud!
   
  Mattheüs 11

  20-12-2017 om 23:04 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.duif

  Turkse tortel tijdens het sneeuwen
  20-12-2017 om 16:51 geschreven door Liesbeth


  19-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toestanden
  Toestanden
   
  Toestanden in de politiek
  Toestanden met mensen
  Het zijn criminelen of ze zijn in de war
  Het is allemaal geharrewar
  Men steekt elkaar maar overhoop
  Geharrewar over koopzondagen
  Geharrewar uitbreiding vliegveld en
  over vliegroutes
  Alles moet wijken voor economie
  Een keiharde samenleving
  De rust moet er helemaal aan
  Zodat mensen worden verjaagd
  En ze hebben niets te zeggen
  Ze hebben zich bij die macht neer te leggen
  De onwijze mens is aan het regeren
  Meisjes gooien zichzelf te grabbel
  Dit is zomaar wat gebabbel
  Wie het serieus neemt
  Weet nu dat er niet voor niets is geweend
  Alle normen en waarden zie je vergaan
  Mannen die met mannen willen trouwen
  Maar wel de boel voor de gek houden
  Heb je nog een beetje verstand
  Dan wil je toch zo niet je geld verdienen
  Maar we hebben niets meer te zeggen
  We moeten ons hier bij neerleggen
  Totdat men ziet
  Dit alles is het grote verdriet
  Ook al zie je mensen met grote
  open monden lachen
  Men gaat op in het niets
  De beschaving is zoek
  En het lijkt wel of de vreetfeesten
  dit jaar weer erger zijn
  Een beetje van dit en een beetje van dat
  Soberheid is ver te zoeken
  We moeten in het culinaire toch succes boeken
  En we moeten vooral een afgod van de buik maken
  Het moet een gezellig vreetfeest zijn
  En wat er daarna komt daar wordt niet aan gedacht
  En christen moeten vooral de wereld niets op leggen
  Nou dat doe ik niet hoor!
  Je bekijkt het maar met je kerstwinsten
  De geldgod is een harde god
  Die laat je gewoonweg zinken
  Als de nood aan de man is
  In de politiek daar wordt verder niets gezegd
  Daar mogen ze alles, behalve de burger!
  Die wordt gepakt als hij iets krijgt
  Nee, de moraal van alles is ver te zoeken
  Toch geen wonder vind ik
  Ieder krijgt wat hij of zij verdiend
  En huisvrouwen bestaan ook niet
  Dat zijn domme wezens in de ogen van velen
  Maar huisvrouwen hebben veel verstand nodig
  Willen ze alles in het gezin in goede banen leiden
  Daarom zijn er nu zoveel die scheiden
  De geldgod geeft geen zegen
  Maar die brengt de mens op verre wegen
  Die leiden naar de afgronden
  Vanwege de niet omvattende zonden
  Een mens is zonde
  Maar als je ze nog gaat vermeerderen
  Dan is er geen weg terug
  Of een weg die naar beter leidt
  Want men heeft niet gedacht
  Aan de nimmer eindigende eeuwigheid!
  Genieten met volle teugen
  Dit is de grootste leugen!
   
   
   
   
   

  19-12-2017 om 22:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oud

  Een oude bloem heeft ook zo haar charme  19-12-2017 om 22:07 geschreven door Liesbeth


  18-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ellende
  Ellende
   
  In deze laatste adventsweek
  Is er veel glimmer en glamour
  De mooie praatjes worden uitgestald
  Christen vieren dat feest gezellig
  En gaan op naar de kerk
  Ze praten over koetjes en kalfjes
  Maar het ware hebben ze nimmer ontdekt
  Dat de mens de zegen van een arm
  Kind heeft ontdekt
  Het vieren van kerstfeest heeft
  bij hun de betekenis van een verjaardag vieren
  Is het niet om te gieren
  Wanneer je de Waarheid van dit feest hebt
  leren ontdekken
  En het is je tot zegen geweest
  Dan zie je de kerk als een huis van magerte aan
  Een huis waar wel wordt gepreekt
  Maar de ellende heeft men niet gezien
  Totaal arm geworden voor de mensheid
  In doeken gelegd in een kribbe
  De weg is, op naar het kruis!
  En heb je daar niets van begrepen
  Dan hoor je bij de leken
  Dan kun je beter maar zwijgen
  In plaats van anderen aan het
  spit te rijgen
  Want het volgende gebeuren is
  het vuurwerk
  De mens maakt heel veel werk
  Van dingen die voor ogen zijn
  Maar het ware is niet voor ogen
  Dat is de grote verborgenheid
  Dat is een weg van ellende naar de
  ware eeuwigheid
  En geen eeuwigheid zo als de mens
  zich het voorstelt
  Die voorgaat met veel geleuter en pret
  Het Kind van Bethlehem heeft men opzij gezet
  Vanwege het vroom en zonder zorgen te leven
  Niets is minder waar!
  Het is een leven van diep gebukt gaan
  in je ellende
  En daarna komt het ware buigen
  En zo ga je van Hem getuigen
  Het Kind gevonden en gezien
  Maar een wereld in schuld heeft
  nimmer iets gezien!
  De vaste Rots van het behoud
  Die laat de mensheid volkomen koud!
  De Ware vrede kent men niet
  Men doet alles met de oppervlakkigheid teniet!
  Maar met het Kind in je hart kun je
  het aan de ellende en de erge smart!
  Die dag in dag uit wordt getart!
  Door de kille wegen
  Van hen die gezellig willen leven
  Ze misbruiken Gods Naam
  In het in een waan over deze
  aarde te gaan!
   
   
  Lukas 8:16-18 

  18-12-2017 om 21:16 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Een wat tedere winterbloem 


  18-12-2017 om 09:50 geschreven door Liesbeth


  17-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woord
  Woord
   
  Het vleesgeworden Woord
  De boodschap van God
  Waarin men Hem leert kennen
  Indien men Hem aangenomen heeft
  Zo kwam Hij en zo komt hij nu
  met een boodschap
  Door het Woord kan een men
  genade voor genade ontvangen
  Dat is vrijgesproken zijn van de wet
  Dan heeft de Zoon de wet
  voor die mens volbracht
  Daarvoor is de Zoon onder ons gekomen
  Dit is de ware adventsboodschap
  Alle dingen zijn door God gemaakt
  En zonder Hem is geen ding gemaakt
  Want Hij is het Leven en er was ook een
  mens van God gezonden
  Het Licht scheen in de duisternis
  En de duisternis heeft het niet begrepen
  De wereld heeft Hem niet gekend
  Maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen
  Ook al zijn het op aarde kerkelijke vromen
  Vroom ben je alleen in Hem
  Die de ware vroomheid in Zijn
  Zoon heeft geschonken
  Het Kind ging van kribbe naar kruis
  En zo brengt Hij de ware kinderen thuis!
  Dit is de laatste Adventszondag met
  een prachtige boodschap
  De boodschap kan worden gelezen
  in Zijn Woord
  In het boek Johannes hoofdstuk één
  vers één tot en met vier en dertig
  Als de geest met Zijn Geest samen is
  Dan leert men het Woord verstaan!
  En dan mag men in het leven met
  het Licht verder gaan
  Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven
  De wereld en het vlees hadden of hebben
  alles op Hem tegen
  Maar ben je door Hem voortgebracht
  Dan is er nimmer nog nacht!
  Wie Hem zo verwacht is een
  Koningskind!
   
   

  17-12-2017 om 22:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.binnenvaart

  Ze liggen diep in het water
  17-12-2017 om 09:18 geschreven door Liesbeth


  15-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knoppen

  Knoppen van de amaryllis
  15-12-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  14-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.witte reus
  Witte reus
   
  Witte reus is een wasmiddel
  En de reclame luidt altijd als volgt
  Wast een berg en kost een beetje
  Nou dat is toch wat dat is niet duur
  Maar wordt een mens schoon gewassen
  Door de sneeuw die van God afkomstig is
  Dan is dat dure sneeuw en het is een
  mens dat zichzelf nimmer zo schoon of
  rein had kunnen wassen
  Want al waren je zonden als scharlaken
  Hij zal ze wit maken als witte wol
  En Hij is ook geen reus
  Maar Hij is God
  Dat is het verschil in het natuurlijke
  en het geestelijke
  Wat een rijkdom als dit je
  deel is geworden!
  Dan zie je de grote Morgen
  De Morgenstond is gekomen
  En die morgenstond of dageraad
  heeft goud in de mond!
   
  Jesaja 2:17 t/m 20
   

  14-12-2017 om 22:04 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem
  Een besneeuwde bloem het heeft iets weg van een oliebol
  met poedersuiker  14-12-2017 om 17:37 geschreven door Liesbeth


  13-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw

  Besneeuwde tak


  13-12-2017 om 21:30 geschreven door Liesbeth


  12-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw
  Sneeuw
   
  Sneeuw van nu en de vorige eeuw
  Ineens een heel dik pak
  Of komt de sneeuw op het gemak
  Iedere keer een beetje
  Dan weet je wat je moet doen
  Maar door zo’n pak raakt iedereen
  uit z’n doen
  Vliegverkeer was niet mogelijk
  Vond het eigenlijk om te lachen
  De drift van al dit reizen
  Dat zijn de bewijzen van rusteloosheid
  Als men eens op de wegen is
  aan het verkeren
  Dan zou je wel zo omkeren
  Om naar huis te gaan
  Want je ziet lange files staan
  Vandaag was het minder erg
  Maar je ziet lange rijen vrachtwagens
  Goederenvervoer is niet op z’n retour
  Goederen gaan overal heen
  Heel veel mensen in een klein land
  Dan komen de vrachtwagens
  vanzelf tot stilstand
  Vroeger waren het tien miljoen mensen
  Tegenwoordig ruim zeventien miljoen
  Hoe men hier zo heeft durven regeren
  Zo’n klein land en mensen importeren
  Maar in het exporteren is men niet geslaagd
  En zo worden we uitgedaagd
  Tot het uit spreken van onhartelijke taal
  Want dit is geen mooi verhaal
  Maar we hebben ons vergaloppeerd
  Medelijden is goed
  Maar teveel medelijden daar komt
  narigheid van
  Ons land en ook ons buurland
  Heeft te maken met weinig grond
  En toch moet er maar huisvesting
  en ook werkvoorziening zijn
  Dus zie je overal de bedrijfsterreinen uitbreiden
  Dit is dan niet te vermijden
  Maar tegenmaatregelen zijn niet populair
  Dus zoeken we de weg van de minste weerstand
  Dat is er bij ons aan de hand!
  De innerlijke ziekte van de mens is het egoïsme
  En dan durf je niet erg tegen alles in te gaan!
  Maar het rustige leven is naar de maan
  Men leeft in een waan!
  Wie goed doet die goed ontmoet
  Niets is minder waar
  Dus het is menselijkerwijs niet voor elkaar
  En is het ook eens een keer klaar!
  Zodat men moet stoppen
  Een land nog verder met van alles en
  nog wat vol te proppen!
   
   

  12-12-2017 om 22:44 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kauw

  Hé wat gaat er aan mijn snavel voorbij?  12-12-2017 om 22:01 geschreven door Liesbeth


  11-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de Vader
  De Vader
   
  Leid ons niet in verzoeking
  De Paus zegt: zoiets doet een
  Vader niet
  Dat doet de Satan
  Wat een misvatting!
  Ik denk dat de Paus niet weet
  Hoe de Vader Zijn kind opvoedt!
  Hoe heeft Jezus niet moeten vechten
  tegen de Satan
  En een waar kind van God heeft te vechten
  Tegen de satan en z’n eigen vlees
  De Paus is een steriele man van zichzelf
  Baantjes zoals deze mensen ontvangen
  Dat zijn door mensen ingestelde ambten
  Staan op een geheel andere wijze in de wereld
  Hier zie je de aardse rijkdom in de Roomse kerk
  Ze zijn ook rijk en verrijkt geworden
  Hebben geen gebrek!
  Dit is de grootste vlek in een wereld
  verloren in schuld!
  Hebben geen contact met de Vader
  Maar leven met eigen inzichten!
  Hoe werd Jezus niet in de woestijn
  verzocht?
  Waarom vroeg Hij of de Vader deze
  drinkbeker van Hem wilde wegnemen
  Omdat het de grootste verschrikking was
  En dat was dan nog niet eens Zijn eigen vlees
  Maar het was het boze gericht dat
  door het mensdom Hem werd opgelegd
  Zouden wij mensen dan beter Zijn dan
  de Zoon van God
  Dit is nu onbekeerlijke pietpraat
  Dat alleen door de een “schone vorst”
  van de kerk
  Kan worden voorgebracht!
  Wat een nacht!
  De leugen regeert!
  Mattheüs 6
   
   
   
   

  11-12-2017 om 11:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roodborst

  Ineens verscheen roodborst weer, had ook honger


  11-12-2017 om 10:07 geschreven door Liesbeth


  10-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vink

  Vink geniet van de sneeuw


  10-12-2017 om 15:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  De achterkant  10-12-2017 om 10:33 geschreven door Liesbeth


  09-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap

  Nog een landschap wat rust weergeeft

  09-12-2017 om 21:55 geschreven door Liesbeth


  08-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap

  De ene kant van het water


  08-12-2017 om 14:49 geschreven door Liesbeth


  07-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.jongen

  Als je klein bent zoek je de uitdaging op
  07-12-2017 om 20:57 geschreven door Liesbeth


  06-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schepen

  Schepen aan het oog voorbij

  06-12-2017 om 21:10 geschreven door Liesbeth


  05-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.armoede
  Armoede
    
  Wat een geestelijke armoede!
  Tegenwoordig is men meer geestelijk rijk
  Dan dat men zijn armoede gevoelt
  Vroeger toen ik op zoek was naar God
  Kwam ik heel veel bedrogen uit
  Niet door God natuurlijk
  Maar door de prediking
  Als je dan de kerk had bezocht
  Dan was je er leeg in gegaan
  en er weer leeg uitgekomen
  En in de “zware” kerk
  Daar knapte je helemaal af
  Je werd gewogen en te licht bevonden
  En zo werd de armoede ondervonden
  Je hoorde er niet bij!
  Als je nimmer je eigen armoede
  hebt ontdekt
  Dan is het ook niet dat een preek
  je tot zegen strekt!
  Wat was ik blij met al die ondervonden armoede
  Ik werd geheel moede
  En het leven had weinig of niets te bieden
  Dan alleen de voorgehouden materiële tekorten
  Want zo was het in die tijd
  Werkte je met vlijt
  Dan werd je iemand met status
  En was dat er niet dan keek men op je neer
  Vanuit de kerk werd de armoede bewerkt
  Je raakte de weg gewoon kwijt
  Wat fijn dat je dan een Bewaarder hebt ontvangen
  Waar je geweldig naar kon verlangen
  Maar je miste hier en daar de ware aansluiting
  Zo plaatst God een mens in het leven
  Armoede aan mensen en kennis
  Op zoek gaan om van je armoede af te komen
  En als je dan later een domineesvrouw hoort zeggen
  Dat mensen zo’n arm leven hadden
  Daar bedoelde ze niet de geestelijke status mee
  Maar het feit dat men een ambt in
  de kerk had met alles er op en aan
  Daar zie je dus de waan
  De waan van rijk en verrijkt geworden
  En geenszins gebrek!
  Hoe klein ben je dan als je man hard
  moet werken voor z’n brood
  Want zoiets kwam niet in mijn schoot
  Een ambt en al de vruchten daarbij
  Laat ik wel zeggen vleselijke vruchten
  Want ze hadden ook daaraan geen gebrek
  Kind op kind dan was je in het gereformeerde welgezind
  Je had alle uiterlijke vormen die er nodig waren
  En toen de schande kwam werd er nog
  een vrucht geboren
  Zo kon je weer verder met het bedrog!
  De duivel is de beste kerkganger in alle eeuwen
  En die buitenkerkelijke viezerik had geen
  schijn van kans
  Niet erg, bij God heb je een beter lot
  Dan bij de meeste mensen
  Met al de aardse wensen
  Zoek eerst het Koninkrijk van God
  En alles wordt door Hem in de schoot geworpen
  Die buitenkerkelijke viezerik is mijn echtgenoot!
  En ik ben nog een grotere viezerik
  Had niet met zo’n iemand moeten trouwen!
  Maar God geeft in bepaalde opzichten je de juiste wegen
  Waarna je kunt zien hoe Hij je huwelijk wilde zegenen
  Met de woorden je Bewaarder sluimert niet!
  Maar het mensdom heeft dit alles teniet gedaan
  Daarom zeg ik God heeft alleen maar goed gedaan
  Die ziet een mens in alle armoede staan
  Maar de rijke kerkmens in zichzelf die heeft Hij verlaten
  En zo ontstaan er geestelijke oorlogen
  En wordt er een gezin kapot gemaakt
  Dus even over het oude en het nieuwe testament
  Je moet eerst in zijn totaliteit het nieuwe leren begrijpen
  Zodat je het oude in zijn glorie kan verstaan
  Als je ook zo’n weg heb moeten gaan
  Waar alle geweld uit de mens is ontstaan
  Omdat men geen Redder in zich droeg!
  Die moest eerst nog persoonlijk komen
  Maar de komst heeft toen geen wederkomst geschonken
  Want alles was in het boze!
  Toen mijn moeder is overleden en ik sprak
  Over wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods
  Toen is mijn hele familie aan alle zijden overleden!
  Tot op de dag van vandaag zien ze zo’n
  raar wezen niet staan!
  Ook omdat je blijft wie je bent!
  Heb totaal geen behoefte aan toneel
  Want dan leef je in de duisternis
  En je spreekt een taal die kant nog wal raakt!
  De mens in zijn zondige staat wil zichzelf zo niet zien!
  Daarom is alles verloren
  Omdat men Jezus niet heeft verkoren
  Maar heb je Jezus verkoren
  Dan heb je alles verloren
  Maar in de meest zware weg
  Geeft Hij je mensen die bij je passen!
  En is de weg een betere weg dan met
  alles wat je daarvoor hebt genoten
  Zo leer je het kleine waarderen
  En het grote werp je dan ver van je!
  Maar op het moment dat alles is geschied
  Kun je het niet verwoorden
  Omdat ze je geestelijk hebben willen vermoorden
  Maar ook dat werd mij door Hem verteld
  Toen ik in een gezicht met veel licht
  De draak met zonnebril op het strand bij de zee
  achter mij zag
  Die me om zeep wilde helpen
  Gelukkig ben je als je Hem als grote Helper hebt gewonden
  Dan vind je al die leuterpraat over materiële armoede
  Zoals er in het nieuws verschijnt over kinderen niets
  Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet
  Rijkdom schenken is het meest dwaze wat je kunt doen
  Dan zullen ze nimmer om God in Christus verlegen zitten!
  Weg met al die baantjes voor vrouwen die graag willen werken
  Het is geen liefde
  Het is een maatschappelijke bijdrage!
  Die werkelijk alles verjagen
  Pietpraat noem ik het!
  Praten zonder diepte is dat men je
  gooit bij de zwijnen
  Dan kan een mens in z’n totaliteit
  dood kwijnen!
  En kijk maar om ons heen
  Je zou toch gaan bezwijken van al die
  rommelige zaken en taken
  Het boze heeft de overhand
  Welvaart met alles er op en aan
  Bewerkt de totale ondergang
  Bent u al bang?
  Kijk dan eens diep in het eigen hart!
  Koud als een steen en geen geween
  Omdat er een Zaligmaker moest worden geboren
  Anders was ik ook verloren!
  Zijn gebed is nog steeds het mooiste gebed!
   
  Lukas 11:1 t/m 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  05-12-2017 om 21:07 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap

  Het weer in het landschap


  05-12-2017 om 09:45 geschreven door Liesbeth


  04-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.water

  Opspattend water

  04-12-2017 om 21:10 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sint
  Sint en Piet
   
  Hoe doe je dit feest teniet?
  Dat zal van geen kant lukken
  Tenzij mensen voor God bukken
  Maar ook dan is het moeilijk
  om het te negeren
  Kleine kinderen worden er
  overal mee geconfronteerd
  Hoewel ik zelf er ook mee groot
  ben geworden
  Heb ik wel ingezien dat je beter
  voor een ander feest warm kan lopen
  Als je je door Christus hebt laten dopen
  Dan zie je hoe funest het is
  Maar op zich is er eigenlijk niet veel mis
  Als het maar niet door
  volwassenen wordt voortgezet
  Die leven van de lol en pret
  Daarom moet er worden opgelet!
  De economie is weer wat toegenomen
  En de kinderen mogen weer van alles dromen
  Ze hebben aan speelgoed geen gebrek
  Want ze gaan naar elk kinderfeest
  En die komen ook weer op hun feest
  Dus de hebzucht wordt door
  de ouderen gekweekt
  En als de één een groot feest geeft
  Dan kun je daar niet voor onder doen
  En zo is het ook met de schoen
  Die ‘s avonds wordt neergezet
  Als ouder heb je dan pret
  Om de gezichten van je kinderen
  Maar het kan ook hinderen
  In een nauwe godvruchtige opvoeding
  Kinderen worden aan deze dwaze
  wereld blootgesteld
  Daarom is het in alles misgegaan
  Omdat men op het kerkelijk terrein
  Graag aan Sint wilde gaan doen
  Men was al aardig vervormd
  in plaats van hervormd
  Als het daar is binnengetreden
  Dan weet je als geen ander
  Dat het ware dienen is gaan
  behoren tot het verleden!
  En zo kwamen we van de berg afgegleden
  Berg zeg ik, er was geen berg
  Want men stoorde zich niet aan een heilige berg
  Je werd in de kraag gegrepen
  En je ging ook niet heel benepen
  er vandoor
  Maar van een kwalijke menigte
  Ga je het verliezen
  En je krijgt het vreselijk voor je kiezen!
  Daarom is het beter als het zou
  worden afgeschaft
  Vanwege de eeuwigheidzin!
  Maar dat kost je wel je leven!
  En dan zie je het nog niet gebeuren
  De afgoden deden een mens in
  Christus verscheuren!
   
   
   
   

  04-12-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  03-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mist
  Mist
   
  Er is veel mist
  Je hebt nog wel wat gezicht
  Maar de verte is niet te zien
  Dan denkt een mens misschien
  Heb ik me vergist
  Ik dacht dat ik het wel wist
  Maar nee, alle mensen zijn afhankelijk
  Iedereen moet z’n eigen weg gaan
  Je denkt waar komen mijn gedachten vandaan
  Of alles is innerlijk vergaan
  Dan moet men in duisternis voortgaan
  Dan is er helemaal geen zicht
  Dan is de ziel ook niet verlicht
  God alleen is machtig
  En voor een ware gelovige
  Is Zijn Woord krachtig!
  Een adventsgedachte
  Die is dan bij machte
  Om een mens vreugdevol
  te doen verwachten
  Op de komst van het Kind
   
   

  03-12-2017 om 18:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zeewater

  Lichte storm geeft opspattend water
  03-12-2017 om 17:46 geschreven door Liesbeth


  02-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zon

  De zon  02-12-2017 om 13:35 geschreven door Liesbeth


  01-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotograaf

  Een vrouwelijke fotograaf  01-12-2017 om 08:51 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!