NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  28-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geloofsgesprekken

  Geloofsgesprekken

   

  Geloofsgesprekken

  Dat is voor de gekken!

  Want die hebben godsdienstwaanzin

  Die moeten naar een psychiater

  En dan heb je als ware gelovige een
  stevige kater

  Je praat nog weel eens

  Want je wil het vertellen

  Maar iedereen wil de Waarheid niet horen

  Dat men zo zwart is als roet

  Trouwen in een zwarte bruidsjapon

  Daar is het al waar de spraakverwarring begon

  Belachelijk tegenstelling in het geloof

  Je zwarte jurk heeft geen geloof

  Het geloof zit tussen de oren

  En als Christus de oren niet heeft willen doorboren

  Dan blijft men zwart als roet

  En een witte bruidsjapon

  Is daarom geen zonde

  De mens is zelf een en al zonde

  Wordt de mens het ware geloof niet geschonken

  Dan blijft het bij wat het was

  Ook al doe je je best om het uiterlijk te kleuren

  De ziel zal dan ook nog eeuwig treuren

  Omdat men het hart niet heeft willen scheuren!

  Maar ook dat is een gave van God

  Ja, zo wacht menige “gelovige”een onaangenaam lot!

  Rampzalig is de mens

  Zonder het zien van de enige Ware Mens!

  Een mens die mensen wilde helen

  Maar ze gingen liever alles in het instituut stelen

  Zodat een mens met een klein geloof

  Het ook niet meer kon horen!

  Zodat Jezus de oren daar ook niet kon doorboren

  Chaos en ruzie maken op het kerkelijk terrein

  En het allergrootste zwijn

  Ging over tot verraad!

  En de dag daarna zwaaide ze aan je

  Je zou zo iemand toch!

  Het uiterlijk vertoon ook dat was of
  is niet schoon

  Ten dode opgeschreven

  Is zo’n walgelijk leven!

  Nimmer geen eeuwig leven

  Alleen maar alles naar de afgrond helpen

  En de ellende is in heel Nederland niet te stelpen!

  Het werk van de grote antichrist!

  Zo iemand had beter niet geboren kunnen worden!

  Maar helaas het heeft zijn gang gemaakt!

  En jammer genoeg heeft het veel kapot gemaakt!

  Maar als je als ware kerkganger niet waakt

  Dan heb je daar ook je verantwoordelijkheid verzaakt

  En dan verwijs ik naar predikanten!

  En alles wat daar rondom staat!

  Want allen lijden ook net als ieder ander mens

  aan een ondeugdelijk staat!

  Hier zal ik ze niet allemaal over één kam scheren

  Maar menigeen heeft ook niet van de
  fouten willen leren!

   

   

   

   

   

  28-02-2013 om 18:48 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.berg

  De berg

   

  Alles gaat bergafwaarts

  Ja, het lijkt nu wel een totale begraafplaats

  Chaos in de Kamer

  Men ziet alles nog hier of daar mooi

  Maar dat kun je verwachten

  Want daarbinnen zit alleen hooi!

  Alles is niet mooi

  Ook al wil je hervormen

  Zolang men in de storm vaart

  Zonder Jezus is er geen behouden vaart

  Jezus stilt deze storm niet meer

  Wel als je ooit Jezus aan boord hebt gehad

  Dan zie je de ware Schat

  Maar verder zijn het allemaal maar
  gemeenplaatsen

  Je ziet zo de huichelaars

  Ze hebben nimmer willen waken

  En nu kost het,  
  het land geen knaken

  Maar overal zie je het verzaken

  Van ooit geen verantwoordelijkheid dragen

  In tijden van voorspoed dient men niet

  zonder verantwoordelijkheid te zijn

  Want dat zie je nu, alles staat aan de rand van het ravijn

  En denkt men nog vrolijk door te kunnen regeren

  Je ziet dan door de bomen het bos niet meer

  Want heel het regeringverkeer

  Gaat zo sterk op en neer

  En straks valt men van narigheid neer!

  Ja, hoogmoed komt ten val

  Dat is het verdiende loon voor menige kwal!

  28-02-2013 om 12:05 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hart

  Het hart van de helleborus

  28-02-2013 om 08:05 geschreven door Liesbeth


  27-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.heiligheid

  Dit commentaar na gelezen te hebben dat de paus
  "zijne heiligheid" zal worden genoemd!


  Heiligheid

   

   

  Daar in Rome zijn ze echt

  de weg kwijt!

  Vraag me af of ze wel

  weten wat heilig is

  Je wordt na de wedergeboorte
   pas heilig

  En dan wordt er ook nog

  verder door God aan gewerkt

  Totdat je volkomen heilig bent!

  Maar daar in Rome ben je heilig

  omdat je een vooraanstaande bent

  Het heeft allemaal daar niets

  met heilig te maken

  Ze zijn net zo zwart als de hele wereld!

  En de Paus heeft ook een zondig hart

  En daarvoor een Zaligmaker nodig

  Maar pausen spreken altijd lijzig

  En dan lijkt het of je heilig bent

  Je trekt je Sinterklaaskleding aan

  Weliswaar in andere kleuren

  En dan lopen al die kardinalen

  en pausen te geuren

  Dit is zo’n onheilig gebeuren

  Dat ze hun hart zouden moeten
  scheuren!

  Voor zo’n potsierlijk geloof!

  Dit is God allemaal een gruwel

  Men studeert en bestudeerde al veel

  Maar Jezus hebben ze niet in zijn

  lijdende hoedanigheid leren kennen

  Zij nemen alle eer

  Maar het is allemaal Gods eer!

  Maar er valt niet veel te nemen!

  Het is allemaal mensen beduvelen!

  Eigenlijk is het duivels!

  Maar ja als ik zo spreek of sprak

  Dan maakte ze van mij het liefst gehakt!

  Daaraan zie je hoe zwart

  De mensheid met al die goede werken zijn!

  Ook voor mooi geklede kardinalen

  is er een ravijn!

  Maar zo’n wereldkerk leeft wel 
  vol met schijn

  27-02-2013 om 17:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  De helleborus is een lieflijke
  winterbloem om te zien


  27-02-2013 om 08:18 geschreven door Liesbeth


  26-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gekte

  Gekte!!!

   

  De gekte is op gang gekomen

  Omdat er een inhuldiging van

  een koning gaat komen

  Men wil bescheiden feestvieren

  Is het niet om te gieren!

  Te gieren over zulk een

  verderfelijk gebeuren

  Toen er een echte Koning werd gekroond

  Werd Hij met spot en een doornenkroon weggehoond!

  Zonder deze Koning is ook een koning verloren

  Dat het een heugelijk dag moet zijn

  Dat is iets van een andere orde

  Er is nog een monarchie

  Maar deze staat op deze manier

  te wankelen op zijn fundamenten

  Want men is blind voor de huichelarij

  Men is blind voor het zogenaamd liefdevol zijn

  Want alles wat met dit feest te maken heeft

  Heeft te maken om zelf lekker bezig te blijven

  De man die het voor de tv bracht

  Die komt notabene uit een partij

  die wars is van koningschap!

  Je houdt het toch niet voor mogelijk die grap

  De man van de vier twintig ureneconomie

  Die heeft geen gebogen knie voor de ware Koning!

  Die man houdt niet van honing

  Maar die houdt van alles wat met stom

  vermaak heeft te maken!

  Je zou er toch helemaal misselijk van worden!

  Zo is de mens nu verworden!

  Rellen daar ben ik ook niet van gediend!

  Maar dit soort van inhuldiging staat ver van mijn bed!

  Het gaat alleen maar om het aanzien en de pret!

  De Vorst der mensen ging diep door het stof

  Maar mensen en ook koningshuizen

  maken dit feit tot een belachelijk gebeuren

  Men dient zich als men echt wil regeren van

  de inspiratie van mensen los te scheuren!

  Er is er maar Eén die een mens kan inspireren!

  En dat is aan de voeten van de lijdende Vorst liggen!

  De Levensvorst in zijn geween!

  Die verlaten werd door Zijn Vader om
  voor een zondige wereld te sterven!

  Dit is dienen van volk en vaderland!

  Ziet u het allemaal

  Het verderf heeft de wereld in zijn hand!

  Want deze Vorst mocht niet meer regeren!

  Zo konden de moordenaren nog langer zetelen

  Op de stoelen waar de Waarheid vandaan had moeten komen!

  Weg met Hem en iedereen luistert of luisterde naar deze stem!

   

   

   

   

  26-02-2013 om 19:04 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werkzaamheden

  Hier zijn de werkzaamheden in volle gang
  Weg al het moois wat daar groeide en vertoefde


  26-02-2013 om 08:39 geschreven door Liesbeth


  25-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.samenspraak

  Samenspraak

   

  Eens had ik samenspraak

  Met de God van mijn leven

  Toen ik door de vijand werd omgeven

  Hoe moet je daarmee leven!

  Ik stikte van innerlijk verdriet

  De tranen bleven vloeien

  De vijand bleef loeien

  Ik zag dat mijn gezin werd vermoord

  Door mensen die de liefde moesten voorleven

  Hij was mijn Enige troost in leven en in sterven

  En als dat werkelijk zo is

  Dan doet Hij je ook een gezegend
  aardrijk beërven!

  Maar de innerlijke nerven

  Van het geestelijk leven

  Werden uiteen gescheurd!

  Niemand begreep dit ernstig gebeuren

  Maar door de samenspraak

  Zei God, volg mij na!

  En ik zal je niet begeven en verlaten

  ook al zullen ze je om Mij haten!

  Want anders blijft er niets meer over

  En zo ga je in de hete oven!

  Een oven van het zware gericht

  Ondanks dit alles leef je nog en je sticht

  Je sticht in en uit het Woord

  Want dat Woord is het enige liefdeskoord

  En daarin zie je dus de grote moord

  De Deugd hing weer in het midden

  Je tranen blijven stromen

  Omdat ze zoveel liefde wilde verwijderen

  Je ziet ze allemaal ijveren voor eigen eer en ik!

  In zo’n geval is ik en eer in mijn leven er niet meer

  De schijnheiligheid viert tot op de

  dag van vandaag zijn feest!

  Maar niemand leeft nog met die ene Geest!

  Die Geest die warmte wilde geven!

  Nu gaan ze kil en koud door het leven!

  Hoewel men nu gaat beven

  Omdat er straks geen muntstukken

  meer zijn om van te leven!

  Want die harde god mocht gaan regeren

  En zo zie je mensen bezig om de afgrond
  nog af te weren

  Zij zien in alles geen heil meer

  Europa daar is men bang voor aan het worden

  Ja, want ook daar is alles aan het verworden!

  Zonder God en eeuwig heil

  Is de mens immer geldgeil!

  Zo ontstaan die vreselijke moorden

  In het groot en in het klein

  Ja, dat heb je als de mens als God wil zijn!

  25-02-2013 om 21:52 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.leiden

  Leiden

   

  De mens laat zich

  te vaak leiden

  Door de emoties van het moment

  Men begrijpt niet meer

  Dat er momenten zijn

  Dat men het verstand moet laten werken

  Vooral als het gaat om speciale werken

  Zoals in gevallen van de rechterlijke beslissing

  Het is heel menselijk gedacht

  Dat het slachtoffer zeggenschap krijgt

  Maar toch denk ik dat het later naar het
  verkeerde neigt

  De rechter is een mens in zijn ambt

  En daaraan is verwant

  Dat je je wel in de slachtoffers in moet leven

  Maar de rechter moet wel zelf de straf uitdelen!

  Maar hier zien we dat men bij

  Justitie ook de weg kwijt gaat raken!

  Er is maar één Rechter die beslist

  Ook als het slachtoffer veel heeft gemist

  Of nog veel moet missen!

  Er is in zo’n geval maar één misdadiger

  En die moet zijn straf krijgen

  Soms krijgen ze een straf voor het leven

  Als de misdaad in het geweten gaat zweven

  En je niet meer kan loskomen van je verkeerde daad

  Maar er zijn mensen die hebben een

  hart zo hard als een steen!

  Die komt nimmer tot echt geween!

  En al wil het slachtoffer een groter straf

  Dat helpt niets aan de macht

  De macht van de misdadiger

  Want deze blijft tot zijn of haar dood

  een verschrikkelijke aanstoot!

  Voor het slachtoffer met veel gemis

  De tijd zal als misschien wel wat verzachten

  Maar zwaardere straffen zullen

  het gemis niet wegnemen

  Ik vind wel dat een moordenaar

  nooit meer vrij mag komen

  Want er kunnen nog meer moorden komen

  Soms hebben ze een duivelse geest

  Maar daar is dan weer andere hulp voor nodig

  Al dat gewauwel over dit alles is tijd vermorsen

  En het lost niets op aan alles wat

  zich op een andere weg voordoet

  Vrouwe Justitie moet volgens de eed tewerk gaan

  Hoewel ik weet niet of ze nog met een echte eed leven

  Tegenwoordig wil men niet meer bij de gratie Gods leven

  Ook niet op dit gebied!

  Het kwaad is dus al volop geschiedt!

   

   

   

  25-02-2013 om 14:14 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bomen

  Omgekapte bomen


  25-02-2013 om 10:12 geschreven door Liesbeth


  24-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw

  De verse sneeuw van deze zondag!

  24-02-2013 om 20:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zondag

  Zondag

   

  Een witte zondag

  Gisteren alles grauw

  Vandaag alles wit

  De vogels hebben honger

  Ze kunnen niet zonder

  wat voedsel in de tuin

  Zo is het ook met mensen

  Had je speciale wensen

  Dan is de honger gestild

  Maar heb je die niet

  Dan blijft men wild

  Wild in de geest

  Maar de sneeuw geeft

  een reuze feest

  Voor hen die het

  hebben kunnen verstaan

  Het Woord is vol met waarheid

  Het gaat door vanuit de tijd naar
   de eeuwigheid!

  We waren samen aan het rechten

  En dan worden zonden als witte wol

  Ook al waren ze als scharlaken

  Door dit grote werk kan een

  nietig mens tot zijn God genaken

  Maar voor de rest is alles voorbij

  En blijft de honger volop bestaan

  Omdat men niet in het spoor

  van het Woord wilde gaan!

  Het Woord is het spoor tot eeuwig leven

  Maar heb je dit prijs gegeven

  Dan zit men voor eeuwig te beven

  Omgekeerd is het kruis van Christus

  een verschrikkelijk zwaard!

  Ook daarin is God alle hulde waard!

  Want Hij heeft veel geduld getoond

  Maar men heeft God weggehoond!

  Zo keert deze dan niet meer terug!

  Wat verschrikkelijk zo’n tweesnijdend

  mes in je rug!

  Omdat men met de rug naar

  Hem bleef toestaan!

  Zo zie je nu de mens in deze lijdenstijd

  voor eeuwig ondergaan!

  Jesaja 1:18

   

  24-02-2013 om 11:43 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bootje

  Een bootje op het droge...in
  een nog redelijk stukje Biesbosch


  24-02-2013 om 11:17 geschreven door Liesbeth


  23-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brein

  Brein

   

  Het menselijk brein

  Je kunt er rustig bang voor zijn

  Ze hebben soms veel idealen

  En om ze te behalen

  Moet je een heel charme offensief

  te voorschijn halen

  Dat geld voor ministers

  En ook speciaal de vrouwelijke

  Of het zijn de Kamerleden

  Ja, en men doet er niets tegen

  Je ziet het manlijk brein zwichten

  Je ziet vaak een brede grijns op de gezichten

  En zo lopen of liepen er overal veel booswichten

  Om een heel land te ontwrichten

  Ze houden helemaal niet van stichten

  Maar ze willen alles in een handomdraai

  Naar eigen hand zetten!

  En is het brein in de verkeerde trein

  Dan kan de reis oneindig zijn

  Vele stappen daarna er weer in

  En zo krijgt meneer doodskop het naar z’n zin

  Hoe meer er mee willen rijden

  Hoe meer er in de afgrond glijden

  Alles wordt prachtig voorgesteld

  En men geniet volop

  Maar daarna komt de donder hard neer

  op je domme kop!

  Ook al ben je wat hoger dan normaal gezeten

  Die doodskop wil alles opeten

  Hij heeft nimmer genoeg

  En zo heeft de mens veel gezwoeg

  Om maar op een plateau te kunnen blijven staan

  En als het die doodskop niet meer zint

  Dan zie je alles in een sneltreinvaart vergaan

  Ik kijk niet meer op van de dag

  die belast is met elke waan!

   

   

   

   

   

  23-02-2013 om 18:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werk

  Mijn geliefde Biesbosch is helemaal op de schop!
  Ik wist niet wat ik zag...overal deze werkzaamheden!
  Het was zo'n fantastisch natuurlijk gebied in het verleden!
  Het moet weer naar hoog en laag waterstanden...net
  als bij de stranden! Hopelijk zal
  deze natuur niet verzanden!
  Mijn vraag was...is dit het begin van
  een verwoesting?
  In 2015 moet het klaar zijn
  Dan is het een recreatiegebeuren geworden!
  En zo is mijn geliefde natuur aan het verworden!
  Kosten nog moeite worden niet bespaard
  om dit te realiseren!
  Zullen ze dan nooit van hun fouten leren!
  Is dit werkverschaffing?


  23-02-2013 om 13:44 geschreven door Liesbeth


  22-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.stof

  Dit is niet door het stof gaan
  maar er achter fietsen


  22-02-2013 om 21:46 geschreven door Liesbeth


  21-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bezuinigen

  Bezuinigen

   

  Bezuinigen hoe doe je dat?

  Zodat er meer geld in kas komt

  Maar niet dat je alles helpt naar de afgrond

  Men moet alles weer gezond maken

  Maar hier hebben we te maken

  Met een paar wezenloze praters

  Die graag zichzelf op de borst wilde slaan

  Een prachtig land daar ga je voor

  Ja, natuurlijk als je jezelf op het oog hebt

  Dan heb je jezelf eerst flink opgepept

  En nu zien we de resultaten

  Ze gaan zwalkend door de Kamer

  Om zaken te doen met de oppositie

  Maar het is geen schoolrepetitie

  Het is regeren voor deze meneren

  En verder zie je ze over het Binnenhof flaneren

  Een praatje zus en een praatje zo

  Dat brengt echt geen ho

  Aan een crisis waar we in verzeilt zijn geraakt

  Dat vraagt wel om bezuiniging

  Maar niet op zo’n grote schaal

  Want dan is het weg het goede verhaal

  Ouderen staan nu zonder echte zorg in de kou

  Hebben de heren al berouw?

  Dat ze dit geen voorrang verlenen?

  Welnee, die mensen daar moeten we vanaf

  Het liefst gingen ze gisteren naar het graf

  Dan houden we wat over!

  Ja, de heren zitten in een vurige oven

  Straks staat heel Nederland te loeien

  Dan zullen we nog eens zien of die

  mannetjes nog kunnen groeien!

  Uiteindelijk hebben zo totaal geen

  spierballen die kunnen stoeien!

  Je moet er soms een beetje pret bij maken

  Wat het zijn zulke sombere zaken

  Dat je voor veel erger vreest

  Regeren kun je niet met praten

  Maar dat kun je alleen als je goed je

  ogen de kost had gegeven

  Maar men leeft niet in de echte werkelijkheid

  Men is gewoon de totale weg van echt regeren kwijt!

  Nou ja, ze hebben hem eigenlijk helemaal niet gezien

  Of vind u dit een beetje overdreven…misschien?

   

  21-02-2013 om 22:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.liefde

  Dit naar aanleiding van horen in een programma
   en het in de werkelijkheid zien


  Liefde

   

  Men spreekt over liefde

  Liefde op het eerste gezicht

  Of liefde op een voorbijganger

  Of liefde van dit of van dat

  Weet men eigenlijk wel wat liefde is?

  Liefde is niet zomaar iets

  Liefde geeft en vraagt om niets

  Als ik alles op deze aardbodem bekijk

  Dan maakt de mens zich met een dooie mus rijk!

  Want echte liefde doorstaat de storm

  Dat is beslist geen liefde van zus of van zo

  De meeste mensen spelen met elkaar

  Dat is nu zo naar

  Dat men alles maar liefde noemt

  Want echte liefde is van Boven in

  de relatie geschonken

  De mooiste dag van je leven

  Daar praat men ook veel over!

  Gooi dat maar in de oven

  Als God niet meegaat in de huwelijksstrijd

  Dan vervalt men snel in nijd!

  En dan is het de liefde die wegdrijft

  Dus alles is vol schijn

  Soms zijn mensen een vat vol venijn!

  En wordt de scheiding van twee mens openbaar!

  Dan gaat men naar de aardse rechter

  En die zal het huwelijk wel verbreken

  De gevolgen duren geen dagen

  Maar weken, maanden en jaren

  Ja, men heeft het ware goud niet willen vergaren

  Zodat God het huwelijksverbond heeft weten te sparen

  Wie dit allemaal heeft ervaren

  Zal tot aan de dood in de
  huwelijksboot varen!

   

   

  21-02-2013 om 19:20 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuws

  Negatief nieuws

   

  Er komt veel nieuws

  Maar wel veel is negatief

  Je ziet de overheid is op alle

  fronten een dief

  Door een verkeerd beleid

  zijn velen hun verdiensten kwijt

  Winkels zijn gesloten

  Alles staat te verpauperen

  Gemeenten deden zaken met ontwikkelaars

  Maar die zeggen nu, mijn naam is haas

  En in het vrachtvervoer is er ook wat aan de hand

  Straks staan veel wagens langs de kant

  Investeringen die tot niets hebben geleid

  Ja, en dan in de advocatuur

  Daar is het ook zuur

  Er is een man die vandaag alles moet aanvechten

  Om nog voor z’n levens onderhoud te vechten

  Straf op de zonde komt na onverantwoordelijkheid

  Maar ik weet niet of dat moet betekenen

  Dat je niet meer deugd

  Geen mens die van nature deugd

  Want overal was men in de ban van het geld

  En het geld heeft ook een advocaat te grazen genomen

  Ja, en dat kwam waarschijnlijk door ijdelheid!

  Maar in zo’n weg raak je die ijdelheid wel kwijt

  Moet hij dan voor z’n leven geschorst worden?

  Ik ben geen advocaat

  Maar toch heb ik wel even mijn praat

  Jezus zou het hem wel vergeven

  Want die is na grote spijt van een mens

  Altijd wederom barmhartig

  De weg die de advocaat moest gaan
  was al hartig

  Ja, geen hartigheid op het brood

  Maar hartig in het hart

  Daar knapt een mens innerlijk van op

  Het was wel een harde spijker in die
   advocatenkop

  Wordt de zaak niet goed beslecht

  Dan wens ik hem de hemelse Advocaat toe

  Die wordt van misstappen wel moe

  Maar Hij vergeeft door zijn vergoten bloed mild!

  Hij is in een andere weg misschien wel een Zon en Schild

  Dan zijn er wel zorgen maar niet voor morgen

  Want elke dag heeft genoeg aan z’n eigen kwaad

  En dat zie je als de Zon der gerechtigheid
  voor een verloren mens opgaat!

   

  21-02-2013 om 11:34 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ganzen

  Scharrelende ganzen

  21-02-2013 om 08:21 geschreven door Liesbeth


  20-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.reiger

  Hij kijkt van uit de hoogte

  20-02-2013 om 17:03 geschreven door Liesbeth


  19-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schoonfamilie

  Schoonfamilie

   

  Schoonfamilie is ook familie

  Ja hoor, als dat waar is

  Dan had ik heel veel familie

  Maar de teleurstelling in mensen

  Doet je wensen

  Eigenlijk geen familie te bezitten

  Want mensen zijn slechte troosters

  En nog erger, slechte vertroosters!

  Ze gooien je het liefst in de rivier

  Ze behandelen je als een afgedankt dier

  Ja, mensen daar moet je niet op bouwen

  Ook je schoonfamilie is niet te vertrouwen

  Je geeft ze allen het voordeel van de twijfel

  Toen en nu ook!

  Maar alles gaat altijd op in rook!

  Ze kijken het liefst naar een spook

  Die leugens en bedrog geeft

  Ja, zo is het dat je zonder nauwe

  banden voort leeft

  Mensen houden altijd van je portemonnee

  Maar niet van jezelf

  Houd daarom iedereen in de gaten

  Vooral als je in de zakenwereld vertoeft!

  Want dan zijn ze graag je vriend

  Als men goed aan je verdient!

  Zo doen mensen zich leren kennen!

  En ik heb zo heel wat af te pennen!

  Maar dit gaat ook op voor zogenaamde
  vrienden

  Die zich graag bedienden

  Van hun zogenaamd zielig zijn!

  Ja, geld brengt in veel gevallen alleen maar
  heel veel pijn!

  Daarom kan je beter een arme
  drommel zijn

  Ben je een arme drommel dan
  denk je die heeft geluk

  Nee hoor, het geluk zit niet in mensen en
  in geld

  Het ware geluk zit alleen maar
   in die ene Held!

  19-02-2013 om 18:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.alle

  Alle

   

  Alle dagen

  Een beetje sterven!

  Niemand gelooft het

  Dat je al sterft voordat je hebt geleefd

  Bij de geboorte begint het al

  Soms heeft het voor

  die tijd al plaats gevonden

  Veel blijdschap om een nieuw leven

  Maar niemand weet wat het gaat worden

  Soms kan een heel leven een drama zijn

  Maar dat zit meestal in het brein

  Je gaat niet alles ten toon spreiden

  Een mens wil het sterven het liefst mijden

  Maar het leven is een gestadige dood

  Wat doe je eigenlijk op deze aardkloot?

  Want het heeft weinig te bieden

  En dacht je het voor elkaar te hebben

  Zoals een hoge bankfunctionaris

  Dan moet je nu vluchten!

  Anders heb je veel te duchten

  Dit is zo’n vorm van sterven

  Maar men wilde de realiteit niet inzien

  Ben je boven aan een grote bergtop
  uit jezelf gekomen

  Dan spatten ze ineens uit elkaar die dromen

  Want de geldgod had deze man in de greep

  Maar zo krijg je wel te maken met een zweep

  Die je je rust elders doet zoeken

  Maar het blijft een voortdurend denken

  Wat de volgende dag weer gaat schenken

  Verlies van al die munten

  Of verlies van je veilige omgeving

  Nee, zo leef je constant in een beving!

  Maar geen mens wil het geloven

  Dat het geld je brengt in de meest vurige oven

  Van het aardse bestaan!

  Ja, je ziet zo wel je wereld vergaan!

  Met geld is niets echt te koop

  Geen rust en geen fantastisch leven

  Ja, dat komt er van als je alleen maar
  daarom hebt gegeven!

  Misschien heeft de man nu wel vreselijk spijt

  Maar je bent wel je normale of misschien

  “abnormale” leven kwijt!

   

   

  19-02-2013 om 13:16 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.samen

  Samen eens lekker rond kijken
  en ook hetzelfde waarnemen...

  19-02-2013 om 12:55 geschreven door Liesbeth


  18-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mensenverering

  Mensenverering

   

  Wat kom je toch veel
  mensenverering tegen

  Ze kwamen allemaal naar de paus

  En iedereen wachtte op zijn pauselijke zegen

  Ze aanbidden hier wel een mens

  Maar ja, de mens heeft geen andere wens

  Men denkt dat het allemaal kan helpen

  En de volgende menselijke verering is

  in Lech begonnen

  Velen zijn er heen gereisd

  Voor een speciale fotosessie

  Ik geloof meer aan een obsessie

  Laat die mensen met rust

  En zit niet overal in te wroeten

  Vakantie is vakantie

  Bij een speciale gelegenheid

  Daar kan een fotograaf of een journalist

  zijn energie in kwijt!

  Men weet niet wat God aanbidden is

  Ze denken dat gebeurt in de kerk of in de mis

  Nou dan hebben ze het allemaal mis!

  Maar helaas pindakaas

  De mensen leven allemaal met een waas

  Vandaag hebben we mist

  Misschien hebben ze veel gemist

  En dan gaat alles over

  En je zit in je eigen vurige oven!

  Een oven van veel schulden!

  Die men niet meer kwijt kan raken

  En zo was dit het dan weer voor vandaag!
  De tijd van genade is voorbij!

   

  Jesaja 3 in het bijzonder vers 26

  18-02-2013 om 19:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kauw

  Kauw eet hier pindakaas daar zijn
  de vogels gek op


  18-02-2013 om 09:18 geschreven door Liesbeth


  17-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kauw

  Nou geven ze toch nog weer vorst op!
  En al die sneeuw die vind ik zo koud op m'n kop
  Hoop dat het maar bij wat vorst blijft en
  dan de lente maar!
  Ja zo ga je als vogel wel ergens naar verlangen!


  17-02-2013 om 13:58 geschreven door Liesbeth


  16-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ijs

  Misschien dat dit nu tot het verleden gaat behoren,
  de temperatuur is gestegen
  We hebben in ieder geval weer
  begaanbare wegen!


  16-02-2013 om 16:10 geschreven door Liesbeth


  15-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.voorbereid

  Voorbereid

   

  Bent u al voorbereid?

  Op de dag dat we overgaan

  Van het hier en nu naar de eeuwigheid!

  Moge het zo zijn dan bent u ontkomen van het ravijn

  Dan is het een overgaan van een aarde naar de hemel

  Dan zijn we af van dit aards gewemel

  Misschien zegt u, daar is ze weer die zemel

  Maar dat is dan voor uw verantwoording

  Bij mij was en is er maar één ding

  Dat ik probeerde te zorgen

  Voor de onbezorgde levensganger!

  Die loopt niet naar het einde te verlangen

  Die houdt van veel meer pret

  Maar daarom toch maar opgelet

  Met veel werelds vermaak zijn

  de klappen dan stevig raak

  Maar voor hen die ontkomen

  En uitkijken naar Hem die zal wederkomen

  Die zullen zich met het heil vermaken

  Dan zullen deze woorden verrukkelijk smaken!

  Want geen dwaalleraar kan hier tegenop

  Wel brachten ze menigeen naar de strop!

  Ook avondmaalsgangers

  Die zullen niet naar deze dag verlangen!

  Die hebben maar één verlangen

  De wereld vast te houden in de leugen

  Hoewel de leugen nu regeert

  Wordt er door menigeen toch nog goed afgemeerd

  Daar waar het aardse zal overgaan in het hoge!

  Dan zal de Koning zichzelf verhogen!

  Tegen deze koning kan ook een aardse koning niet op

  Deze Koning regeert deze wereld al heel lang

  Wie niet wil houdt hij heus niet in een tang

  Je mag je vrijwillig overgeven

  Naar een veel beter leven

  Een leven tot in eeuwigheid

  Daar raak je deze Koning nimmer
  meer kwijt!

   

  2 Petrus 3

   

   

   

  15-02-2013 om 18:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spil

  Spil

   

   

  Ben je heel lang de spil

  Dan raak je vermoeid van wat
  een ander wil

  Er wordt veel van je gevraagd

  Soms ben je weleens even op

  Een ander denkt dat je een robot bent

  Het leven van een vrouw is anders
  dan van een vent

  Soms zou je andere mensen ook weleens
  willen vertellen

  Hoe egoïstisch men altijd denkt

  Maar als je hier toe over gaat

  Dan vliegen ze op als een egoïstische fanaat

  Want geen mens legt eigen ik af

  Men denkt zij is toch maf

  Maar een egoïstisch mens is altijd laf
  Die heeft heel vaak twee gezichten
  En zet alles naar eigen hand!

  Ik kom niet voor mezelf op

  Je leeft niet op de top van een berg

  Maar je bent nog minder dan de grootste egoïst

  Men denkt over mij hetzelfde als een wereld mens

  Maar bij mij is aan alles een keer een grens!

   

  15-02-2013 om 13:44 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werken

  Hier wordt gewerkt...

  15-02-2013 om 13:30 geschreven door Liesbeth


  14-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kast

  Kast

   

  Kom eens goed uit de kast

  Dat zegt hier en daar een kwast

  Vanwege Valentijnsdag

  Ik weet dat ik zeggen mag

  Dat dit gewoon geen vriendschap is

  De ware vriend is Hij

  Die een Vriend voor velen wilde zijn

  Maar ze kozen liever voor het ravijn

  Ziet u Valentijn is maar schijn!

   

  14-02-2013 om 23:53 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Het hart van de begoniabloem

  14-02-2013 om 08:18 geschreven door Liesbeth


  13-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dwaalleraren

  Dwaalleraren

   

  Wat hebben de dwaalleraren gedaan?

  Dat geven we nu ook een naam

  Een naam van onvermogen

  Omdat zij Christus niet wilde verhogen

  Nu keert de hond naar zijn uitbraaksel terug

  Want het is voorbij en geen weg meer terug

  Het is gedaan met al wat liegt

  Ze hebben hun kinderen gewiegd

  Met de taal van de leugenaar

  Die is het die niemand spaart

  Maar alles en overal weg heeft gegraaid

  Want die is zo slim en gehaaid

  Dat deze zichzelf nu een oor
  heeft aangenaaid!

   

  2 Petrus 2:22

  Spreuken 26:11

  13-02-2013 om 19:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knieën

  Knieën

   

  Ze gingen door de knieën

  De “genieën”

  Die alles zo goed formeerde

  Hoe zij zichzelf nu eren

  Door interessant te spreken

  Over een genomen besluit

  Wat er al lang had kunnen zijn

  Het duurde weken en weken

  Voor men eindelijk tot inzicht is gekomen

  Dat er wat in de huizensector

  voor elkaar moest komen

  Ik heb dit allang gezien

  Ja, de schatkist moet nu wat langer wachten

  Ze hebben het er met elkaar veel sneller doorgebracht

  Dan alles weer in de schatkist terug gebracht

  Ja, dat heb je als je leeft in een donkere nacht

  Ook al schijnt buiten de zon

  Vanbinnen is er een onaangename bron

  En met al je autoritair gedoe

  Word je best wel moe

  En gaan de knapen door de knieën

  Ze lijken in geen geval op echte genieën!

  Die hadden het zelf wel gezien!

  Toch geven ze zichzelf een tien!

   

  13-02-2013 om 13:10 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.carnaval

  Twee groepen die zich hebben samen gevoegd
  Het is een kleurrijk geheel
  De stad is Breda


  13-02-2013 om 12:58 geschreven door Liesbeth


  12-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.carnaval

  Een optocht van carnaval vierders
  Ze voegden zich bij andere vierders uit het kloostercafé
  Ik heb er niets mee maar omdat ik het zag
  nam ik zomaar wat foto's
  Ze noemen dat fotoplezier!


  12-02-2013 om 21:23 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vernedering

  Vernedering

   

  Hoe elk mens de vernedering

  in het lichaam ondergaat

  Een gezond mens denkt

  Dat hij de hele wereld aan kan

  Maar o wee als het lichaam het af laat weten

  Dan wordt het wel peentjes zweten

  Je krijgt gezichtsverlies

  Vooral als men bovenaan de top ergens staat

  Ook een Paus krijgt er mee te maken

  Ja, hoe zal hij toch als feilbaar mens

  Tot de God van de hemel genaken

  In Rome hebben ze allerlei smaken

  Maar er is maar Eén weg

  En dat is Hij die het leven ooit heeft afgelegd

  Om op te staan en over deze wereld te regeren

  Ook al kan een mens veel in zijn leven leren

  Met allerlei studies komt men er niet

  Het is je aan Hem overgeven

  Ja, de mantel der gerechtigheid

  Werd voor allen die Hem beminnen

  Op Golgotha geweven

  Dat is niet om te gaan zweven

  Maar dat is om je te verzekeren

  van het eeuwige leven!
  Want genade is niet te koop
  Maar wel gratis te verkrijgen
  Hij schenkt de liefde om niet!
  En zo geeft ook een Paus zich bloot
  Geen krachten meer
  En dat doet natuurlijk wel zeer!

   

  Psalm 106 in het bijzonder vers 8

   

  12-02-2013 om 16:43 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brug

  De blauwe brug afstekend bij de witte sneeuw

  12-02-2013 om 13:33 geschreven door Liesbeth


  11-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geboren

  Geboren

   

  Wie uit God is geboren

  Die doet de zonde niet

  De zonde is uit de duivel

  Want deze zondigt vanaf het begin

  De zoon van God is geopenbaard

  Om de werken van de duivel te verbreken

  Een kind van God doet rechtvaardigheid

  En kan niet zondigen

  Ook al zijn er de aanvallen van de duivel

  Dan nog weet deze zich door God staande te houden

  Het zaad van God blijft in hem of haar!

  En dit alles is zo waar!

  Je bent niet van anderen te onderscheiden

  Maar een kind van God onderscheid wel de ander!

  Hij ziet met scherpe ogen

  Gods ogen zijn een vlam van vuur

  En Zijn voeten van blinkend koper

  En zo vertreedt Hij al wat in de zonde blijft

  God is een waarmaker van Zijn Woord

  Doordat Christus voeten en handen
  zijn doorboord!

  De zondaar kan hier niets mee

  Maar als je dit in je hart gaat voelen

  Dan gaat het bloed van Christus reinigen

  Maar dat is maar bij weinigen

  Velen zijn geroepen en weinig uitverkoren

  Hoewel dat niet wil zeggen dat allen zijn verloren

  Door tussenkomst van de Geest

  Kan God in Christus zorgen voor
  een zondaarsfeest!

  Maar de weg daarvan is niet breed

  Men zal andere wegen dienen te bewandelen

  Zodat men aan het einde van het leven

  Door een geopende Deur naar binnen
  mag wandelen!

   

  1 Johannes 3

  11-02-2013 om 14:14 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandelen

  Wandelen bij de molens

  11-02-2013 om 10:49 geschreven door Liesbeth


  10-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bijzonder

  Bijzonder

   

  Zon en sneeuw

  Het is een kleine laag

  Maar de zon maakt het

  feestelijk vandaag

  De winter geeft volop pret

  Ook al zijn er dingen waar niemand op let!

  De winter maakt de mens hongerig

  Hij is het die alles geeft

  En ook door aardbevingen spreekt

  Alle natuurverschijnselen zijn van Hem

  Maar wie hoort Hem!

  Mensen gaan door met carnaval

  Ja, zo komt de mens op de brede weg ten val

  De smalle en de brede weg

  Ze zijn niet uit het denken weg

  Als je mensen zo naar het vuur ziet lopen

  Voor die mensen is er dan niet veel meer te hopen

  Het eeuwige vuur zal hen verslinden

  Eens heb ik me er vreselijk over kunnen opwinden

  Maar alles vergaat net als de winden

  Men heeft geen acht gegeven op de Waarheid

  Wel tot mijn spijt

  Maar zij zijn voor altijd de eeuwige weg kwijt!

  Hij is mijn vaste Rots

  En zo wordt een mens wel

  van zwarigheden verlost

  Want Zijn dood werpt je als je gekocht bent

  door Zijn bloed niet in de goot

  Dan is Zijn liefde eindeloos groot!

   

  Psalm 31

  Lukas 23:4

  10-02-2013 om 21:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boot

  De boot wacht want het wintert nog steeds

  10-02-2013 om 08:41 geschreven door Liesbeth


  09-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boom

  Een afgebroken boom


  09-02-2013 om 21:26 geschreven door Liesbeth


  08-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geknakt

  Geknakt

   

  Een leven nog in de bloei

  Het was wel een gestoei

  Vanwege de gezondheid

  Maar ineens werd het geknakt

  Het leven heeft naar adem gesnakt

  Maar uiteindelijk is het gebroken

  De weg van het einde werd bepaald

  Het leven werd weggehaald

  Hoe kortstondig kan het zijn

  Een mens nog maar zeven en dertig lentes

  Het einde was helemaal niet te zien

  En zo is alles onverwachts afgesneden

  Wat weten mensen hier beneden

  Weinig van het voortbestaan

  Een mens kan in de bloei van

  het leven snel vergaan

  Zo word je weer bij de ernst van
  het leven bepaald

  Dat is nog steeds niet achterhaald

  Het is en blijft een besturing van God

  Hoe lang je leven is met wel of geen
  aards genot

  Wat wil ik hiermee zeggen

  Dat je de dood niet naast je neer moet leggen

  Maar dat wij vanaf dat wij zelfstandig kunnen denken

  Veel meer aandacht aan ons einde moeten schenken!

  Want in één wenk en het leven is niet meer

  En zo gaat het in mijn omgeving

  De laatste tijd keer op keer!

  Zorgeloos of voor de lol leven

  Daarvoor is het leven niet gegeven

  Nu vangt de carnavals gekte weer aan

  Weet men wel wat men God hiermee
  heeft aangedaan!

  Het gaat niet om het vleselijk plezier

  Maar om de ziel die mag leven

  Want men zingt vaak in de hemel is geen bier!
  En daarom drinken wij het hier!

  Nee, daar is wat anders dat invulling geeft

  En dat is het eeuwige Licht dat de ziel omgeeft

  Het is Gods in Christus die het zielenleven

  de eeuwige vreugde geeft!

   

   

   

  08-02-2013 om 21:34 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw

  Het is nog steeds volop winter
  Hoewel deze sneeuw al is verdwenen
  Komt er veel hagel en natte sneeuw naar beneden
  Het verlangen naar de lente wordt
  daardoor groter
  Hier zie je niet waar je uitkomt
  En zo is het ook met de lente na de winter
  Hoe lang zal het nog duren?
  Toch heeft de winter zijn charme
  Maar je moet hem wel willen omarmen!
  Zodat een mens zich aan de zonnestralen
  van de lente weer kan warmen...


  08-02-2013 om 16:40 geschreven door Liesbeth


  07-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.naam

  Naam

   

  Meneer Dijsselbloem

  Is hij een bloem

  of draagt hij een bloem?

  Hij draagt geen ijsbloem

  Maar hij is zelf een ijsbloem

  Hoe kun je het verkopen!

  Dat een bankier uitermate royaal wordt betaald
  Je zegt de burger te begrijpen
  Maar je laat ze dansen naar jouw pijpen

  Van belastinggeld dat is binnen gehaald

  Van mensen die hun hele leven hebben geploeterd

  Hij is toch zeker niet betoeterd

  Ik wist in eerste instantie niet

  wat ik van hem denken moest

  Maar na deze bankaffaire

  Weet ik hoe deze rode minister in elkaar zit

  Net als zijn vroegere rode voorganger

  Links wandelt met gemak mee wat rechts is

  En rechts wil graag zich voordoen

  of iedereen die een salaris verdiend

  Het wel moet kunnen verdienen

  Ik ben nog niet uitgegriend

  Want al is deze bankier volgens
  zeggen een vakman

  Dan nog moet hij zich schamen

  Om zoveel geld te eisen voor zo’n job

  Ja, het kan in de bankwereld niet op

  Ook al staat daar alles op z’n kop

  We zijn in de onderwereld terecht gekomen

  Al is het een regering of een bank

  Zijn gaan in eigen ogen niet aan fouten mank

  Maar zij blijven wel een verkeerd beleid voeren

  Waar niet is verliest de keizer z’n recht!

  Maar ben je een stoïcijn

  Dan doe je alsof je meeleeft met rood

  Maar je werpt alles, maar ook alles in de goot!

  Dit is het salon socialisme ten top

  En de vakman kan niet eens zo’n heel
  salaris opmaken

  Want als je serieus aan het werk bent

  Dan heb je daar geen tijd voor

  Of moet hij vrouwen onderhouden?

  Dat zou natuurlijk ook kunnen

  Want op grote voet leven

  Dan kun je misschien wel veel weggeven

  Soberheid zou voor dit soort zaken in zo’n tijd sieren

  Maar het zijn allemaal beesten

  IJdelheid en nog eens ijdelheid

  Zo maken zulke mannen in bank en overheid

  Hun tijd knullig kwijt!

  En wij zijn onze centen kwijt!

  Maar dat zal toch niet!

  Zo’n beleid kan niet lang duren!

  Want de mensen zitten allemaal te gluren

  Wat ze daar allemaal aan het uithalen zijn!

  Ze hebben geen zin in al die materiële pijn!

  Heb geen vertrouwen in deze mannen

  Want ze vullen met veel of met wat minder

  Hun eigenwijze wijnkannen!

  Geld is hun god

  En dat leidt tot…

  Tot de ondergang van het gehele
  menselijke bestel!

  Zonder God gaat het niemand wel!

   

  07-02-2013 om 22:27 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kinderboerderij

  Speelhuisjes voor de dieren
  zoals geitjes en bokjes


  07-02-2013 om 08:32 geschreven door Liesbeth


  06-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gaven

  Gaven

   

  Gaven van God

  Bieden een veilige haven

  Je gaat nimmer doordraven

  Je wilt al het boze begraven

  En leef je zonder alle serpenten

  Dan kun je genieten van het leven

  Maar eerst is er een heel leven

  Van aangedane zwarigheden

  Maar ze zijn nu in de afgrond gegleden

  Daar komen ze nooit meer van terug

  De plaaggeesten worden gestopt

  Omdat ze tegen het hoogst

  Gezag aan hebben geschopt

  Door Hem alleen is er de overwinning

  In het klein of in het groot

  Dat kan als Hij in je eenzaamheid

  de allerliefste hulp biedt of bood

  Hij overlaadt dag aan dag

  Met Zijn oneindige gunstbewijzen

  Wie zou de Koning niet prijzen!

   

  Psalm 68

  06-02-2013 om 19:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roodborst

  Roodborst op z'n best
  Hij kwam steeds meer naar voren
  Hij had het koud want het had gevroren


  06-02-2013 om 11:10 geschreven door Liesbeth


  05-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rotzooi

  Rotzooi

   

  Wat een rotzooi

  De mens gaat door het leven

  Als een stukje stro

  Het is nog niet verbrand

  Maar het leeft met alle denkbeelden

  Nu wel aan de zelfkant

  Ze hebben zichzelf de das omgedaan

  Niet om als een fatsoenlijk

  mens door het leven te gaan

  Maar op te komen voor alle onjuistheden

  Regeerders hebben het er

  niet makkelijker op gemaakt

  Men komt allemaal voor eigen idealen op

  En dat leidt naar een val van een heel grote
  materiële bergtop!

  Want ben je tot in de hemel opgeklommen

  Dan bedoel ik de hemel van de fantasieën

  Daar zijn geen gebogen knieën

  Maar daar zijn tirannen

  Gisteren zag ik ook nog een dwaas vertoon

  Van een vrouw die weg zei met de monarchie

  En later was het systeem hier niet goed

  Ziet u het wat de bestuurders hier hebben gevoed!

  Komt net kijken en had een bek

  Die schreeuwde over de dijken!

  Ik kon haar wel opeten

  Want als je nog met de kringen van

  de pot in je billen rondloopt

  Dan is het meer gepast om je grote bek
  dicht te houden

  Haar spraak was niet plat of onbeschoft

  Maar wat ze in woorden vertelde

  Daar zag je nu dat de duivel het wil versnellen

  Overgaan van monarchie naar dictatuur

  Daarin komen de communistische systemen voor

  Ja, en dan kan de “Hitler” weer z’n gang gaan

  Zo baande allereerst paars de baan

  En daarna kreeg men het niet meer op de rails

  Want het was al te ver gegaan

  En nu staat de jeugd te schreeuwen

  Ja, misschien was het ook wel zo in vroegere eeuwen

  Maar mensen zijn hardleers en leren niet van hun fouten

  Kijk maar naar die huichelachtig kale kop

  Die ik dan ook zie spreken

  We moeten alles gelijk en eerlijk verdelen

  Nee, hij is bezig te stelen

  Te stelen van zuurverdiend geld

  De “dronkaard” moet z’n leven kunnen leiden

  En dan moet je het rentmeesterschap

  van ouderen aan gaan vallen

  Huichelaars, leugenaars en moordenaars

  staan daar in de overheid

  Ze zijn totaal de weg kwijt

  En plat gezegd hebben ze aan alles lak

  Want ze houden van eigen geld en gemak!

  Ze doen zelf zeer gewichtig

  De opvoeders spreek ik hierbij aan

  Want wat heb je met je nageslacht gedaan!

  Ze kunnen echt hun mannetje niet staan

  Het zijn zelf de opvreters van ons belastinggeld

  Maar ze willen zo graag belangrijk zijn!

  Nu dan wens ik ze met z’n allen naar het ravijn!

  Wat ben jij een hard mens

  Nee, wie niet wil horen die moet voelen

  Met hun verschrikkelijke doelen

  Die zal in z’n eigen gekookte vet gaar smoren!

  Want wil je niet horen!

  Dan is er alleen de weg naar het ravijn

  En daar hebben ze zelf omgevraagd

  Zo zit dat met dat gekrioel in de Kamer vandaag!

  Ik heb weinig respect voor de meeste van hen!

  Ze praten en praten

  Maar echte daden zie je niet!

  Dus ook de goede krijgen een zwarte piet!

   

   

  Psalm 74 de verwoesting van het heiligdom

  Jesaja 40 in het bijzonder vers 10 en 11

  Mattheüs  5 vanaf vers 17

   

   

   

  05-02-2013 om 22:13 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.specht

  Een waakzame specht

  05-02-2013 om 08:38 geschreven door Liesbeth


  04-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.samsom

  Samsom

   

   

  Meneer Samsom

  Werkt met gom

  Hij veegt de waarheid uit

  En vult de leugen in

  De overheid heeft alles verkwanselt

  En niet de oudere generatie

  Als zij rentmeesters waren geweest

  Dan waren ze een voorbeeld

  voor geheel Nederland geweest

  En dan hadden ze geen schulden gehad

  Maar dan hadden ze genoeg in kas

  Nu slaat hij met de fout van al

  die hoogmoedige regeerders

  De ouderen om de oren

  Vooral hun partij was er één van weggeven

  En iedereen binnenhalen

  Dan zie je hij is niet voor niets aan het kalen

  Zo blijft er geen haar op je hoofd staan

  Want die rode partij heeft heel vaak

  voor weinig goeds gestaan!

  Stemverlaging is daarom een mooi loon!

  Minder stemmers straks minder zetels

  De broekriem had niet zo strak te

  hoeven worden aangehaald

  Als men voor de AOW,  geld opzij had gezet

  Een weldenkend mens geeft

  toch niet z’n laatste cent uit

  Je zou dus zeggen:

  Zij die regeren hadden het geld

  Beter moeten beleggen!

  Op een verantwoorde wijze

  Regeren is toch vooruit zien?

  Dan hadden ze best wel eens

  een steentje ergens bij kunnen dragen

  Van in plaats nu alle ouderen op te jagen!

  En de verdere belastingbetalers!

  Wie graaiend Nederland liet gaan

  Heeft nu niet meer een goede roeispaan!

   

   

   

   

  04-02-2013 om 19:43 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedachten

  Naar aanleiding van het lezen van een gedicht!

  Gedachten

   

  De vleselijke gedachten

  Die de mens zelf troosten

  Wie ooit na het sterven

  De heerlijkheid zal beërven

  Die woont dan in het Licht

  En heeft altijd een gezicht

  Dat op Christus is gericht

  De mensen die je voor zijn gegaan

  Die zie je niet staan

  Allen zijn opgenomen zielen

  Maar met de duivel op je hielen

  Krijg je vleselijke zaken voorgesteld

  Maar met het sterven laten we alles los

  Wat hier op aarde je familie man of vrouw waren

  De mensen hebben een totaal verkeerd beeld

  Dat is nu wat er op de aarde aan scheelt!

  Men moet geestelijk gaan leren denken

  Maar dat is wat alleen God in Christus kan

  schenken!

  04-02-2013 om 16:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.loon

  Loon

   

  Onze vorstin kreeg

  zoals ik las, stank voor dank!

  Ondank is ’s werelds loon

  Maar zij kreeg geen spot en hoon

  Maar het kwam allemaal

  toch wel wat venijnig over

  Die stank voor dank

  Zo’n vorstin die nog gelooft

  Ja, als God het niet verhoedt

  Dan ben je allemaal zonder geloof

  Want het geloof is uit Hem

  En zij hoorde Gods stem

  Zij bleef toch haar geloof belijden

  Maar ja, er waren ook andere tijden

  Waarin je dacht dat alles zou verdwijnen

  Want alles was ook in het koningshuis
  aan het kwijnen

  Maar hoe harder de klappen
  worden of zijn

  En die doen vreselijk pijn

  Wilde God haar nog in alles sparen

  En sterkte geven tot de hoge jaren

  Ja, want dit alles is ook een gave

  Want niemand is verzekerd van

  gezondheid en vele jaren

  En wat als je gezondheid hebt

  En je moet de jaren zonder God

  door het leven gaan

  Dan loopt men overal vast

  Want de trein blijft bij het ravijn stilstaan

  Gaat hij door dan lig je met het spoor en al

  Allemaal in het ravijn te kermen

  Ja, want de hel heeft allerlei termen

  Die zullen we maar niet uitspreken

  Maar men ontvangt wel loon

  Loon naar hetgeen men heeft gedaan

  Want de Zoon en de Vader eren

  Dat kan alleen de jaren vermeren

  Maar wie dat niet heeft gedaan

  Ziet nu alles in rook opgaan!

   

  Lukas 17:20 t/m 37

   

   

   

   

  04-02-2013 om 12:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vogel

  Een vogel in de volière...maar
  het sneeuwde daar net zoals er buiten


  04-02-2013 om 09:06 geschreven door Liesbeth


  03-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vers

  Winterkleuren worden door de
  sneeuw benadrukt


  03-02-2013 om 09:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gezeur

  Gezeur

   

  Hier gezeur en daar gezeur

  Zo ontstaat terreur

  Men wilde voor iedereen

  een hemel op aarde

  Met geld creëren

  Geld heeft alleen gruwelen gebracht

  En toen werd het nacht

  De duisternis heeft

  verwarring gebracht

  En zo heeft men alleen

  nog aan zichzelf gedacht

  Maar geld brengt mensen

  naar het ravijn

  Men leefde in het vleselijk zijn

  Of er geen einde aan het leven komt

  Nu is het genieten aan het verstommen

  Er valt zo heel wat op te sommen

  Hoe een mens zich zo kan laten leiden

  Dan is ondergang niet te vermijden!

  Alleen het geestelijk strijden

  Dat geeft wel lijden

  Maar men wordt verzekerd van een Borg

  Zodat je ontdaan wordt van de eeuwige zorg

  De zorg om niet in de duisternis te moeten heengaan

  Naar waar wening is en knarsing der tanden

  Vooral als je een geestelijke aan hebt willen randen

  Zo gaat een leven voor eeuwig verzanden

  En men wandelt niet aan de eeuwige stranden

  Waar men de eeuwige rust mag vinden

  Dan zijn er geen stormachtige winden

  Maar de voeten worden als een hinde!

  Want God deed door genade een

  mens zijn of haar Borg vinden!

   

  Johannes 3:7

  03-02-2013 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  02-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gestaag

  Gestaag

   

  Hoe gestaag

  Alles oprijst

  in de geest

  De geest van

  de poëzie

  Die geest

  is soms niet

  te verstaan

  Omdat het

  enkel over

  woorden moet

  gaan

  Poëzie staat

  helemaal vooraan

  En men laat

  de letters verwoorden

  Want men hoorde

  In de poëziegeest!

  De mens zelf hield

  een letterfeest

  Het was enkel voor

  de hoorder te verstaan

  Toch staan ze soms

  helemaal bovenaan!

   

   

  02-02-2013 om 23:58 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.specht

  De specht in een aandoenlijke houding


  02-02-2013 om 18:25 geschreven door Liesbeth


  01-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wederwaardigheden

  Wederwaardigheden

   

  De wederwaardigheden

  van het financiële leven

  Men heeft bekend gemaakt

  Dat de regering borg staat

  Voor een bank die bijna was vergaan

  Als de staat der Nederlanden niet had ingegrepen

  Maar als burger kijk je toch benepen

  Je ziet dat alles wordt opgeschroefd

  De duimschroeven worden aangedraaid

  Zodat je als burger nimmer in het geld graait

  Nu is dat ook niet nodig

  Maar overal stapelen de verhogingen zich op

  En de belastingbetaler behaalt de strop

  Van het ondergaan van grote banken

  Ja, we willen de heren hartelijk danken

  Voor hun bijzondere rentmeesterschap

  Ze droegen grote verantwoordelijkheid

  Maar ze maakte wel alles kwijt

  Ze zagen alles schitteren

  En nu zijn ze uitgeteld

  Want er is geen geld

  Waar ze nog op kunnen vertrouwen

  De overheid steekt nu de mouwen

  De mouwen uit om de ellende op te vangen

  Ja, is het geen schande!

  Als je als geldgodjes zo aan je einde komt

  Hopelijk wordt het allemaal weer gezond

  En als het dan gezond winst gaat draaien

  Dan mogen zo de belastingbetaler

  De winst wel weer terug in de schoenen schuiven

  Dan hebben de armste misschien

  nog een boutje om op te kluiven
  Nu moeten ze op eem houtje bijten

  Want straks hebben ze misschien geen stuiver

  Ja, dit was nu mijn huiver

  Die geldgod heb ik alleen aan zichzelf
  zien denken

  Ze hebben lekker geleefd

  Maar vergeet ook die overheid niet

  Die heeft voorheen alles de verkeerde
  richting in geduwd!
  En als burger ben je een beetje
  met de overheid gehuwd

  En nu alles slechter gaat

  Zijn ze een grote bezuinigingsfanaat

  Ja, niet een beetje maar in het kwadraat

  Of misschien wel tot in de derde of vierde macht

  Ja, dat heb je met zo’n afgodisch geslacht!

   

   

   

   

  01-02-2013 om 21:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.klooster

  Klooster

   

  Je ziet vaak mensen

  Een poosje een klooster ingaan

  Men ziet wat daar wordt gedaan

  Men vind de stilte fijn of niet

  Maar in een klooster zie je geen waar verdriet

  Je ziet lieve mensen

  Met grote wensen

  Om veel met de rituelen bezig te zijn

  Ik wil niet zeggen het is schijn

  Maar in mijn ogen is het niet fijn

  Want je denkt zo God te dienen en te vinden

  Maar al zing je alle sterren van de hemel

  Of ga je vele malen naar de kapel

  God ziet het wel

  Maar komt niet over!

  Je af te sluiten voor de buitenwereld

  Daarin heb ik geen brood gezien

  Juist de wereld laat je zien

  Dat God er niet is

  En zo ga je als je van zending weet

  De zending van God in jezelf

  Dan ga je en moet je getuigen

  Maar als je niet hebt leren buigen

  Kan een mens wel praten over

  God maar niet getuigen

  Hierin zit een grote kloof

  Die zien alle mensen over het hoofd!

   

  Markus 7:10  t/m 23

  Er boven staat:

  De farizeeën en de overlevering!

  01-02-2013 om 16:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brugje

  Een brugje over de sloot

  01-02-2013 om 07:59 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!