NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • de dood
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lucht
  Lucht
   
  Na eindeloos gezucht
  Spring ik een gat in de lucht
  Hoe kan dat nou?
  Ik zag geestelijk een gat in de lucht
  En ik wist, het is verhoord
  Eindelijk gerechtigheid
  Vanuit Gods liefdevolle eeuwigheid!
  Hij doet wat Hij heeft beloofd
  Ik zag ook een camee
  Hij zou me tot een zegelring maken
  En dan zal Hij nimmer het beloofde staken
  Dat zijn geen beloften van mensen
  Die altijd denken aan eigen wensen
  Ook al zeggen ze van niet
  Want heb je het allemaal verzaakt
  Wat tot uitvoering van een belofte gaat
  Dan is het loon erg groot
  Je zakt met alles onderuit in een goot
  Maar heb je Zijn belofte ontvangen
  En dat is niet niks
  Nadat je voor hoer, leugenaar en
  weet ik het allemaal wordt neergezet
  En ze je in de kuil werpen
  Zodat je daar niet meer zelf uit kan komen
  Dan is daar Zijn liefdevolle belofte
  Ik zal voor je uitgaan!
  Ook al schijnt er geen zon een geen maan
  Want Hij is je eeuwige Licht
  En ben je daar ooit voor gezwicht
  Dan is Hij het die je altijd in de
  grootste noden opricht
  Je ziet ze overal opduiken
  Die valse redenaars
  Die de wereld als deze verrot is
  willen verbeteren
  Er zijn mensen die steeds zich in een
  andere gedaante vertonen
  Ze willen heel graag gezien worden
  Maar ze zien van zichzelf niet dat
  ze zijn verworden
  De hoeren die je overal tegenkomt
  Ze blijven niet bij zichzelf
  Maar blijf je in alle gevallen jezelf
  Dan is je loon op een andere manier zeer groot
  Ook al smijt het mensdom je in de goot
  Hij zal je niet begeven en verlaten
  En dat is wat de mensen zo in je haten
  Dat je altijd staande blijft
  Staande door Mijn God
  Die begaan is met het eeuwige lot
  Het lot dat je in Zijn schoot verkeert
  Waar de vreugde onuitsprekelijk is
  Een heerlijkheid waar nimmer een
  einde aan komt
  Zo komt God geweldig aan Zijn eer
  Niet door mensen die een misselijk
  makende liefde voortbrengen
  Dat is een liefde die zichzelf op
  het oog heeft
  Dat is het egoïsme ten voeten uit!
  Dat egoïsme haalt een hele
  wereld onderuit!
   
  Mattheüs 18:6
  Zacharia 2:8
  Haggaï 2:22-24
   
   

  31-08-2016 om 21:54 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.aalscholvers

  Een strand vool aalscholvers


  31-08-2016 om 10:44 geschreven door Liesbeth


  30-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.torens

  Torens van Zierikzee


  30-08-2016 om 08:53 geschreven door Liesbeth


  29-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.politiek
  Politiek
   
  In de politiek is men al op reis
  Naar de volgende verkiezingen
  Iedereen staat al aangetreden
  Men leert niet van het verleden
  Wat kan er zoal niet gebeuren
  In de voorliggende maanden
  Moet je geen plannen maken
  Ja, dat moet soms wel
  Maar niet als je verkeert
  onder veel kommer en kwel
  Want dan is de uitkomst
  soms miserabel
  Maar we gaan voor de naam
  van de partij
  We maken onszelf erg blij
  Want we hebben er zin in
  Ik had het wel liever anders gezien
  Want van mij krijgt men geen tien
  Maar een dikke nul
  We maken even vlug een vlucht
  Straks wordt er misschien
  wel weemoedig gezucht
  Vooral die mensen met die
  doodwensen
  Recht in eigen hand nemen
  Ja, ze hebben niet eens vensters
  leren zemen!
  Dus het is een duistere bedoening
  Daar in het politiekgebeuren
  Wie weet komt er wel een of
  andere dictator je verscheuren
  Dus wat meer voorzichtigheid
  was wel geboden
  Maar ze leven toch allemaal bij
  de afgoden
  En dan zie je geen hand voor ogen
  De jonge garde wordt al klaar gestoomd
  Ze leven met een eigenwijze visie
  Dus er is nog steeds niet veel
  te kiezen of te verkiezen!
   
   
   

  29-08-2016 om 19:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meeuw

  Meeuwen je komt ze overal tegen


  29-08-2016 om 09:53 geschreven door Liesbeth


  28-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Bloem van het zomerseizoen


  28-08-2016 om 12:58 geschreven door Liesbeth


  27-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.genieten

  Deze vrouw genoot van het vroegere


  27-08-2016 om 22:48 geschreven door Liesbeth


  26-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eren
  Eren
   
  Wat is eren?
  Tegenwoordig worden
  mensen in het kwadraat geëerd
  Vanwege één of andere goede daad
  Of een overwinning in de sport
  Het is een doodgewoon levenslot
  Maar het eren van God
  Dat is een andere zaak
  Dat is een zaak die tot in de ziel raakt
  Het zit in je merg en been
  En in angst noden ga je heen
  Naar de Volle Troost!
  En dat kan niet worden nagebootst
  Want mensen die andere mensen niet eren
  Die kunnen God helemaal niet eren
  Want het respect voor je medemens
  dat is niet begrensd
  Maar door het onteren van God
  Ontvangt men een onzalig lot
  Het lot van een moordenaar
  Is dan uitgespeeld en klaar
  Daarom zijn er vaak heel veel
  zelfmoorden
  Vooral in de midden oostelijke oorden
  Men denkt God te eren
  Maar God is een levende God
  Die eist respect en eer
  Maar komt de gehoorzaamheid niet meer
  Dan neemt alles in het leven een keer
  Een keer naar de verdoemenis
  En men ziet nu het gaat door en in
  dit alles gaat het echt mis
  Wie kan het keren?
  Als we God niet eren dan neemt
  dit geen keer
  En is de keerzijde er steeds weer
  De keerzijde van de totale dood!
  En zo verdwijnt er een aardkloot
  En dan zijn ervan die mensen
  die het vaderschap willen eren
  Vanwege de band met kinderen
  Neem van mij aan
  Als het vaderschap er is zonder zon en maan
  Dan gaan alle kinderen er aan
  Vaderschap is er door de Vader
  Die een Moeder heeft geschapen
  Voor Zijn eigen schapen
  De Moeder is de kerk zonder stenen
  Maar ook die Moeder werd niet geëerd
  En men heeft zich aan het heilige bezeerd
  Bezeerd in een ernstige mate
  De mens ging de andere mens haten
  Een straf op de zonden
  Eert uw vader en uw moeder
  Het vijfde gebod
  Maar slaat men dit ook verrot
  Dan is er geen geestelijk leven
  Het leven begint in de moederschoot
  Maar op deze wijze komt alles terecht
  in de goot!
  Ook de mensen die het in de overheid
  voor het zeggen krijgen
  Het wordt dagelijks, wekelijks, maandelijks
  en jaarlijks hijgen
  Want men kan geen geestelijk leven meer krijgen!
  Het leven is zo ten dode opgeschreven
  Omdat de God van het leven
  En dat is in de Zoon
  waar het leven op aarde mee begon!
  Niet te willen eren
  En zo Leven op aarde te vermeren!
  Ziet de puinhopen van de geestelijke verwoesting
  Die kan men aanschouwen in
  de aardse verwoesting
  Zoals nu in Italië
  Waar een dorp met de grond gelijk is gemaakt!
  Dit is iets wat de mensheid niet echt meer raakt
  Men gaat op in vertier
  En de ander betekent voor hen geen zier!
  Totdat de huizen worden verpletterd
  Dan ziet men het leven door verlies
  om zich heen verdwijnen
  Maar er is geen weg terug
  Het leven gaat wel door
  Maar het is een leven vaak zonder hoop!
  Omdat men alles van en voor de
  liefde heeft gezet in de uitverkoop!
  Kijk maar naar de huwelijken
  Geen huwelijk houdt nog echt stand
  Omdat men God in Christus onteerde
  De mens wordt zo koud als een dode
  Vanwege het gaan dienen van de afgoden!
  De profetie die ontvang je door een
  diep gebogen knie
  Omdat God in zeer ernstige tijden gaat openbaren
  Want Hij wist van alle slechte toestanden
  En zend een knecht er heen!
  En zo volgde geween op geween
  Want door en in de ontdekking zie je dit alles
  met afgrijzen aan!
  Daarom ben ik weer bij het Oude Testament
  Want zonder dit alles ziet men het niet
  En vliegt alles door een vergiet
  Want God had verdriet maar is in
  woede of toorn omgeslagen
  De toorn over Zijn schepping
  De mensheid die Hij lief had
  Maar heeft verworpen vanwege
  de levensstijl!
  Want men raakte als maar meer
  geldgeil!
  En zo veegt God de aarde aan
  met een hardhandig dweil!
  Een Hand met vermogen
  Omdat men Zijn grote gebod
  niet heeft willen eren!
  Om de Liefde op aarde te vermeren!
  Voelt u de hitte in deze dagen
  Zo is ook de hitte van Gods toorn
  in een ongehoorzame menselijke geest
  Die deelnam aan Zijn tafel
  zonder God in Zijn Zoon te eren!
  Zo worden zielen verpletterd!
  En de valse profetie werd
  aangevangen!
  Zonder het ware verlangen!
  Het verlangen om het ware Brood te eten
  Want men wilde liever voor
  de duivel zweten!
  Want het is een ziel geworden
  zonder geweten!
    
  Jeremia 45, 46 en 47 enz.
   
   
   
   
   

  26-08-2016 om 23:01 geschreven door Liesbeth


  25-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rustig
  In vroegere dagen was er meer rust
  Men kon nadenken over van alles
  en nog wat...
  Maar in het huidige leven
  Geeft men voorkeur
  aan drukte en druk zijn!
  De moderne tijd brengt
  de mens ver van de ware eeuwigheid.


  25-08-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  24-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gebonden
  Gebonden
   
  Zij die gebonden zijn
  Dat is niet fijn
  Toch menen ze dat ze het weten
  Maar in deze tijd zijn er al veel feiten
  Feiten die het bekend maken
  Dat mensen uit eigen gedachten leven
  De één gaat als een valse profeet zweven
  De ander staat op z’n achterste sociale benen
  En zo gaat men van dag tot dag henen
  Maar zie je ze wenen?
  Over al die rotzooi die men veroorzaakt
  Overal is het raak
  En de valse profeet spreekt
  Maar er is geen mens waar
  het tot in het hart raakt
  Ieder heeft in de spraakverwarring
  het gelijk aan de zijde
  Men maakt zich op voor het winterseizoen
  Maar het zomerseizoen is nog niet ten einde
  Want men stikt ineens van de hitte
  Om op het strand in een boerkini te verschijnen
  En zo wil men licht laten schijnen
  Over God liefhebben
  God liefhebben doe je niet met kleding
  Dat doe je niet met haar
  Dat doe je met je ziel
  En als je ziel niet op God in
  Christus is gericht
  Dan is het dat een mens voor
  allerlei onzinnige uitingen is gezwicht
  Het amusement zal vooral ook in
  het winterseizoen
  op de jongeren zijn gericht
  De jongeren zijn de toekomst
  Maar door en met amusement
  Ligt er een wereld aan barrels
  Iedereen gebonden
  in de dood of ernstige wonden
  Vanwege de gruwelijke zonden
  En zo leven we voort
  Alweer een aardbeving
  Wat is uw beleving?
  Over deze aardbeving!
  Zo dicht bij Rome!
  Moet er nog meer rommel komen?
  Men is zo ten dode opgeschreven
  Als ziel niet wordt opgeheven!
  Opgeheven naar een ontfermend God
  Dan is en krijgt men een zwaar lot
  Want zonder de God van de Waarheid
  Verdwijnt er een heerlijkheid!
  En dan is er een rampzalige eeuwigheid!
  Een profeet heeft gesproken in Jeremia 23
  Toen en nu dezelfde gruwel…
   
   
   
   
   
   
   
   

  24-08-2016 om 11:08 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bodedienst
  Eén uit de oude doos het is van Gend en Loos
  Wat is er allemaal zo loos?
  Al het oude verdwijnt...
  en er een financiële wereld is
  die kwijnt of liever gezegd
  die is vergaan!
  Vanwege de geldwaan!
  Omdat er geen ware Zon schijnt
  De geldgod die het ware Gezag ondermijnt!

  24-08-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  23-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beestjes

  Samen in de natuur


  23-08-2016 om 10:24 geschreven door Liesbeth


  22-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koffiemolen

  Nostalgie


  22-08-2016 om 21:34 geschreven door Liesbeth


  21-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.venster
  Als het licht door de zon feller is
  dan ziet men beter hoe het interieur is

  21-08-2016 om 19:13 geschreven door Liesbeth


  20-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bomen

  Hier zie je door de bomen het bos en een molen


  20-08-2016 om 16:29 geschreven door Liesbeth


  19-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tram
  Eens maakten we gebruik van zo'n tram
  Toen geluk nog heel gewoon was

  19-08-2016 om 21:17 geschreven door Liesbeth


  18-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.plagen
  Plagen
   
  Wat een plagen
  In deze dagen
  Koud of warm
  Rijk of arm
  Het treft iedereen
  Alle verandering is
  geen verbetering
  De mensen hebben
  het niet meer naar hun zin
  Men maakt ruzie om niets
  Heb je geen fiets
  maar een auto
  Dan is je parkeerplek ook niet zeker
  Je moet en zal daar staan
  En gebeurt het niet
  Dan zal je die ander slaan
  Zodat deze niet meer op kan staan
  Op de stranden zijn nu ook boerkini’s verboden
  Ja, wie afstamt van een ander soort goden
  Die heeft eigen wetten en regels
  En zo komen we overal van alles tegen
  Multicultureel heeft het zwaar
  Ik vind het niet raar
  Spraakverwarring op en top
  Niemand krijgt het nog gestopt
  Kleine kinderen moeten goed worden voorbereid
  Zo dat ze straks in het onderwijs goed zijn ingewijd
  Ja, het moet toch allemaal niet gekker worden
  Oudere werknemers worden aan de kant gezet
  Want men is te duur
  Nou ja, dat komt ook door de verkeerde structuur
  in het arbeidsproces
  Van mij krijgt het regeren hier nog geen zes
  Een flinke onvoldoende voor de rotzooi
  Ja, men is droog als hooi!
  De hooizolder kan ook niet meer worden bereikt
  Want alles ligt onder aan de dijk
  Verwoesting op verwoesting
  In de natuur en in de mensheid!
  De rekening wordt betaald
  Het loon wordt uitgedeeld
  En nog ziet men niet wat er aan scheelt!
  Als je ook de informatie over erfenissen
  mag geloven
  Dan wordt er geheel verkeerd geschoven
  Op de kleine letters is niet gelet
  En de inhaal leeft bij voorbaat van de pret
  De pret om een ander een flinke hak te zetten
  Het eigenhuis beheer geeft na je dood ook veel zeer!
  Erfenissen zijn geen succes
  En de successie rechten al helemaal niet
  Nee, het geld blijft een ergernis
  Want sla je de plank mis
  Dan zal je op een oneerlijke wijze wel
  iets binnen willen halen
  Soms kan men nog niet wachten
  Tot je het verdriet om verlies hebt verwerkt
  Omdat het geld belangrijker is dan
  het verlies van een geliefd persoon
  Dat vindt een koud hart heel gewoon!
  Wat er zoal in je leven voorbij kan komen
  Het materialisme geeft geheel
  verkeerde dromen
  En let op menig einde
  De mens die er niet meer is
  Die was misschien al aan het kwijnen
  Vanwege de liefdeloosheid in de jaren
  Maar het geld ervan wil men wel vergaren!
  Ja, niemand wordt nog gespaard
  De mensheid heeft de vruchten
  van het kwaad zelf gebaard!
   
   
   
   

  18-08-2016 om 22:22 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verlies
  Verlies
   
  Een sportster kon niet tegen het verlies
  Ze werd boos en was niet blij
  Ja, ook in de sport komt tegenspoed voorbij
  Maar wat komt hierbij
  Dat men wil winnen
  En dan is het moeilijk om verlies te innen
  Op de weg van God in Christus is het anders
  Dan verlies je elke dag!
  Want Hij is de Overwinnaar
  En jij slaat nimmer je slag!
  Dat moet worden geleerd
  En begint dat al snel in je kinderleven
  Dan is het een verrijking voor je hele leven!
  Verlies moet worden verwerkt
  Maar als Hij je troost
  Dan word je wel eens op mensen boos
  Die je niet willen horen of moeten
  Ook al wil je ze liefdevol groeten
  Maar dan is er de zorg van de Vader
  Zo zit het met de rijkdom van
  de Levensader!
  En dan is er hier en daar een dader
  Die je dit leven misgunnen
  En zo leef je altijd dicht bij Hem
  Maar zie je op je eigen goede werken
  Dan zal een mens ook z’n
  eigen afgang opmerken!
  Wie niet van genade wil leven
  Zal ook een keer zwaar beven
  Beven voor het loon der werken
  En het napraten dat begint in de kerken
  Want ook daar is genade in vele
  gevallen een naar woord!
  Maar het hoort wel bij Zijn Woord!
   
   

  18-08-2016 om 09:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.venster

  De tafel bij het venster

  18-08-2016 om 09:20 geschreven door Liesbeth


  17-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fietsen

  Fietsen op de dijk

  17-08-2016 om 15:46 geschreven door Liesbeth


  16-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.draaien
  Draaien
   
  Een mens kan letterlijk draaien
  Dat is soms om even de
  andere kant op te kijken
  Maar wanneer men figuurlijk
  gaat draaien
  Dan hoor je bij de haaien
  Eerst zegt men zus en dan zo
  Je hoeft zo iemand niet eens het voordeel
  van de twijfel te geven
  Het draaien zit in het karakter geweven
  Draaien om zichzelf te handhaven
  Of uitzicht op een betere plaats krijgen
  Wanneer je eerst roept dat je de NAVO niets vindt
  En dan na veel kritiek
  je standpunten wenden
  Dat is valse berichten zenden
  Ja, dat is met mensen stunten
  Zo niet met een heel volk
  Wie weet nu waar ik het over heb
  Dat is natuurlijk een kandidaat
  voor het presidentschap in Amerika
  Ik griezel van zulke mensen
  Met steeds wisselende wensen
  Er zijn grenzen
  Die zie ik nu al
  Ik zou nimmer op zo’n man stemmen
  Want je ziet dan de remmen
  van alles los gaan
  Geld is macht
  Maar geld is geen geestelijke kracht!
  Het lijkt wel op een slingerende aap
  Hij stond na veel kritiek dus voor aap
  Maar dan moet je jezelf bij gaan sturen
  Ik ga nu weer verder gluren
  Hoe het met deze man verder gaat!
   
   
   
   
   
   

  16-08-2016 om 11:28 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Bloem in de natuur  16-08-2016 om 08:09 geschreven door Liesbeth


  15-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ballon

  Ballon omringt door vogels


  15-08-2016 om 12:29 geschreven door Liesbeth


  14-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ballon
  De koeien eten gewoon laten zich niet storen door
  een ballon


  14-08-2016 om 21:22 geschreven door Liesbeth


  13-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sport
  Sport
   
  Sport en spel
  Ook daar gaat het diverse
  mensen niet wel
  Er zijn ongelukken
  Er zijn misstappen
  Veel teleurstellingen dus
  Het is tegenwoordig een must
  Een must om mee te doen
  En gaan voor goud!
  Ja, soms wordt men dan benauwd
  Als je je carrière ziet vergaan
  Ja, je maakt het letsel niet zomaar ongedaan
  Je moet wachten op goede genezing
  En als het verdere gevolgen heeft
  Dan is het waar je voor hebt geleefd
  Een voorbijgaande zaak
  Want het was ernstig raak
  En heb je dan niets meer om voor te leven
  Dan komt een mens zichzelf tegen
  Sport is goed voor lijf en leden
  Maar het is verder tot weinig nut
  Daarom moet je er niet teveel in opgaan
  Want het is allemaal zo vergaan!
   
   

  13-08-2016 om 21:07 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zonsondergang

  In de ballon als de zon onder gaat

  13-08-2016 om 09:51 geschreven door Liesbeth


  12-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Een langwerpig natuurverschijnsel


  12-08-2016 om 08:34 geschreven door Liesbeth


  11-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wolken

  Wolken


  11-08-2016 om 16:40 geschreven door Liesbeth


  10-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wolken

  Regen en wind brengen wolkenpracht voort


  10-08-2016 om 18:22 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gelderse roos

  Bessen in de natuur bij avondlicht


  10-08-2016 om 18:09 geschreven door Liesbeth


  09-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling

  Avondzon in het bos


  09-08-2016 om 22:03 geschreven door Liesbeth


  08-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vakantieganger

  De vakantiegangers

  08-08-2016 om 08:20 geschreven door Liesbeth


  07-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrucht
  Vrucht
   
  De vrucht van de liefde
  Dat is de Godsvrucht
  We zien en horen veel over
  liefde spreken
  Het is en moet kunnen tussen
  gelijke sekse
  De wereld is tegenwoorig
  vol van heksen
  En de aanhangers er van
  Die vinden dat alles moet en kan
  Die hebben ook zo hun liefde uitgesproken
  Ik weet niet waar ze het over hebben
  Luidruchtig en nog veel meer
  Gaat de verworden mens te keer
  Het zijn de huizen van de goddelozen
  Huizen?
  Ja, het innerlijke huis
  Dat is gemaakt tot gruis!
  Er is niets in gebouwd
  En dan is de misvorming
  De grootste vervorming
  van de innerlijke mens
  Dit geeft het gezicht van
  de Amsterdamse parade
  Ook alles wat met haat, moord
  en nog veel meer te maken heeft!
  De mens die zo leeft
  Die weet niet eens dat hij nog leeft
  De dood is in de mens ingetreden
  De totaliteit is de afgrond ingegleden
  En om jezelf nog wat te gunnen
  Gaat de mens een weg op
  Waar je niet kan verdwalen
  Want je bent al naar de haaien
  Maar Godsvrucht is een andere zaak
  Dat is prachtig beschreven
  In een Boek dat laat zien
  Hoe het met een mens is gesteld
  Die vanuit een andere bron leeft!
  Die hebben iets waar ze niet mee geuren
  Maar iets waarmee ze een
  ander op het oog hebben
  En niet deze wereld in de afgrond
  hebben willen zien storten
  Godsvrucht begint bij Hem
  En dan volg en navolg je Hem!
  Daar is de liefde in openbaar
  Liefde met een grote L….
  Dat is geen misvorming en
  geen hel!
   Daarin gaat een mens die het
  nodig had wel!
  Want zonder dit alles is
  de wereld een hel!
  Waar liefde woont gebied God
  Zijn zegen
  en het leven tot in alle eeuwigheid
   
  Spreuken 3
  Psalm 133
   

  07-08-2016 om 22:20 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meerkoet

  Moeder en kind

  07-08-2016 om 09:30 geschreven door Liesbeth


  06-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fuut

  Moeder fuut zwemt in een kleurrijke omgeving


  06-08-2016 om 22:47 geschreven door Liesbeth


  05-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meeuw

  Even een plekje zoeken


  05-08-2016 om 21:08 geschreven door Liesbeth


  04-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vakantie
  Zon en wind
  De mensen groot of klein
  Ze vermaken zich als een kind
  Het geluk is groot
  Wanneer de regen niet met
  bakken uit de hemel goot
  Aan het Noorzeestrand
  Verliest een mens even z'n verstand
  Ontspannen doet de draden spannen
  En men surft af en aan
  Je kunt met een plank zomaar op
  het water staan


  04-08-2016 om 22:39 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zeilboot

  Met de zeilboot door de Biesbosch


  04-08-2016 om 20:46 geschreven door Liesbeth


  03-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fietsers
  De Biesbosch is nu toegankelijker voor toeristen
  vooral voor de fietsers


  03-08-2016 om 21:12 geschreven door Liesbeth


  02-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gekte
  De gekte
   
  De gekte van Pokémon
  Wie dat nu weer verzon?
  Het is de meest idiote verslaving
  Het brengt mensen in gevaren
  Dat zal hier en daar wel worden ervaren
  Maar is het dit niet dan is het wel iets anders
  De wereld is met het vermaak er niet op
  vooruit gegaan
  Maar alles zal wel overgaan
  Want straks is het met geld smijten gedaan
  De jongere generaties hebben nog
  weinig goede financiële vooruitzichten
  Dus dan moet je zwichten
  Het is of het één of het ander
  Dat is goed voor een andere levenswandel
  Want het materialisme brengt
  mensen waar ze niet willen zijn
  Kijk maar naar de luchtvervuiling
  Vele mensen gaan er aan dood
  Ja, de afgrond is nu toch wel erg groot!
  Welvaart brengt niet veel goeds
  Mits je er goed mee om kan gaan
  Maar de meeste mensen willen
  overal in mee gaan!
  Geeft de mensen brood en spelen
  En zij zullen zich niet vervelen
  Dat geldt voor heel veel zaken
  Maar zijn er geen knaken
  Dan wordt alles ervaren als een hel
  Maar ben je vanbinnen verteerd
  Dan is er nog weinig wat een mens eert
  Dan brengt de leegte de hel voort
  En zo gaat er een verdorven
  volk voort!

  02-08-2016 om 19:37 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.begonia

  Bloem van begonia


  02-08-2016 om 10:23 geschreven door Liesbeth


  01-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Natuur in de Biesbosch


  01-08-2016 om 22:07 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 03-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!