NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.watersnood

  Watersnood

   

  De watersnood was groot

  De winden bleven waaien

  Het water was aan het stijgen

  Wilde je het zien

  Dan kon je alleen al van angst hijgen

  Als je zag hoe het havenhoofd

  onder water werd gezet

  Eigenlijk was je nergens veilig

  Hoewel in Zeeland de echte verschrikking kwam

  Die van veel mensen het leven nam

  Als kind kon je er van rillen

  De dood kwam zo dichtbij

  Je werd echt niet zo blij

  De ernst komt dan hevig op je af

  Met ons zou het ook zo kunnen gaan

  Elkaar in het water kwijt raken

  Ja, dat is toch een vreselijke zaak

  Op maandagmorgen na de storm

  Was het dat je weer de trap van de
  school beklom

  Op de twee verdieping zat je wel veilig

  Maar een mens is nooit veilig

  Een mens moet worden gered

  En dat is waar je als kind diep mee
   wordt geconfronteerd

  Ook al zwijg je verder als het graf

  Maar die doodangst vergeet ik niet

  En als je de krant zag met zo vreselijk veel verdriet

  Of je hoorde de berichten op de radio

  Het was of er een wereld verging!

  Toen we allen in de klas waren gezeten

  En de aanvang van de les zou beginnen

  Gingen we eerst bidden en zingen

  En we zongen God de Heer regeert

  Beeft, gij volken eert,

  eert Zijn hoog bestel

  Die bij Israël

  tussen cherubs woont

  en Zijn grootheid toont

  Dat zich d`aarde bewegen

  Hij is Israëls zege

  En de verder coupletten

  Daarin zag je als kind de grootheid
  van God!

  God die de winden doet waaien

  Die het water deed stijgen

  Die alle macht heeft in hemel en op aarde

  Die God is als kind dan al je meerwaarde

  Je innerlijke troost

  Maar als kind uit je nog niet je gedachten

  Maar je neemt ze mee in de tijd

  Hoewel je heus niet altijd blij was met dat gezag

  Omdat het gezag je soms zo anders werd voorgesteld

  Maar Zijn gezag is er één van liefdevolle zorg

  En vanaf mijn geboorte tot aan de dag van vandaag

  Heb ik Zijn grote zorg mogen ontvangen

  Want alles in het leven is door Hem bezorgt

  Heb je dan geen keuze gemaakt!

  Ja, keus op keus!

  Maar daarin wordt een mens geen reus

  Je wordt een heel kleine onderdaan

  Die niet aan de bovenkant van de ladder
   komt te staan!

  Moeite en verdriet werden niet gespaard

  Maar de God van Israël is mij in alles veel waard!

  Er waren geestelijk watersnoden

  In de tijd van alle afgoden

  Het stroomde woorden

  Maar men bleef alles verafgoden

  Zelf mensen kunnen mensen verafgoden

  Ook zie je dit in ons afgezakte Nederland

  De afgodendienst houdt niet op

  Maar door de crisis krijgt men strop op strop

  Ziet u het wonder van regeren?

  Wil men God niet eren

  Dan zal men zich aan de afgoden bezeren

  En heb je je hart op het materiële gesteld

  Dan kom je snel de afgrond in gesneld

  Want een afgod kan niet redden

  Maar de Zoon des mensen

  Kwam wederom als Redder naar de aarde

  Om de Zijnen van al het ongeloof om hen
  heen te redden

  De grootheid Gods doet niet hinken

  Maar Hij doet blinken!

  Blinken van goedertierenheid en barmhartigheid

  Opdat Hij nog een volk welgevallig is!

  Een volk dat gaat zien wie en wat Hij is

  Zijn liefde tussen alle gruwelen is niet mis

  Hij troost en vertroost

  Ook al wordt het door de leugenaar
  nagebootst!

  Eens worden de vijanden onder Zijn voeten gelegd

  En dan is de leugenaar, moordenaar, huichelaar
  die nog weinig zegt!

  God is een heilig God

  En gaf eens het grote gebod

  God liefhebben en je naaste als jezelf!

  Dat is de hoofdsom van de wet!

  Het is er niet voor niets bijgezet

  Verlost van wet

  Is Christus Zelf dagelijks het gebed

  Zit je dan de hele dag te bidden?

  Welnee, Hij gaat overal mee

  Op straat of waar je met Hem wil spreken!

  Maar een zuchtend gebed dat wordt

  door Hem in je ziel gelegd!

  Dan spreek je Hem na!

  Want Hij is de Hogepriester

  Vooral als de vijand hevig briest

  Maar een ding staat vast, Hij regeert!

   

   

  Psalm 99 berijmd en onberijmd

   

   

   

  31-01-2013 om 18:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.specht

  Deze specht was er voor de sneeuw
  in de koude periode had hij waarschijnlijk
  een schuilplaats gevonden


  31-01-2013 om 08:34 geschreven door Liesbeth


  30-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eer

  Commentaar naar aanleiding
  verklaring bij RTL


  Eer

   

  Zie hier!

  Ze vindt het een hele eer

  Veel werk maar leuk werk!

  Hoe kun je nu zo iemand bekend maken

  Dat het leven niet van leuke dingen aan elkaar hangt

  Op die leeftijd lijkt alles leuk

  Maar het leuk zijn gaat er snel af

  Als je tegenspoed tegen gaat komen

  En kan je dan met die tegenspoed uit de voeten?

  Elk mens moet boeten

  Voor een zondig mens van de wieg af
  In zonden geboren en ontvangen!

  Tot aan het zogenaamde welzijn

  Welzijn is er pas als Christus je deel is geworden

  En anders kan de geest door voerspoed
  snel verworden

  Ik merk vaak op hoe dom ze is

  Ook al is ze intelligent in haar eigen wegen

  Want zo’n uitspraak daar kan ik niet mee uit de voeten!

  Het is een zware taak die je ten deel gaat vallen

  Sterke benen die deze weelde van koningin zijn kunnen dragen

  Want met hoogmoed kom je niet ver

  En zo sta je al helemaal niet dicht bij een volk!

  Daar staat dus je eigen ik reusachtig uitgebeeld!

  Dit is nu wat er aan een vrouw die

  zomaar is aan komen waaien scheelt!

   

   

   

  30-01-2013 om 16:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.klappen

  Klappen

   

  Uit de school klappen

  Ja, zijn dat echte klappen?

  Nee, het zijn geheime grappen

  Van een minister van staat

  Hoe hij daar mee omgaat!

  Wil hij het een en ander geruststellen?

  Of  wil hij als een juiste pedagoog naar voren komen

  Hoe hij met z’n adviezen

  Een koningshuis gerust kon stellen

  Een gewone burger met veel geld

  Die heeft het hen verteld

  Dat een lieve vriendin wel goed

  kan zijn voor de monarchie

  En laten we wel wezen

  De prins vond zijn aards geluk!

  Zo te zien is er weinig of niets aan de hand

  Ze gaan samen hand in hand!

  Maar ja, hoe zit het met de Christus der Schriften?

  Zijn zij nu een drievoudig snoer!

  Soms gaat een leven niet zoals men denkt

  En heeft men gedacht dat God zo het aards geluk schenkt!

  Maar in tijden van spraakverwarring

  Kan het wel eens zijn dat het helemaal Gods wens niet was!

  Want sommige mensen zijn niet uitverkoren

  Ook al zie je het niet op hun voorhoofd staan

  Maar aardse rijkdom breekt dan de baan

  Voor mensen van hetzelfde gehalte

  En zo krijgt een huwelijk een sprookjesgestalte

  Maar sprookjes bestaan helemaal niet

  Door de zonde gaan ook sprookjes teniet!

  Maar goed hij heeft het geluk op aarde gekend

  Het hemels geluk is daar niet gekend

  Want de wereld draait daar door

  Men geeft weinig gehoor

  Om de smalle weg te betreden

  En zo komen koningskinderen

  ook naar de afgrond gegleden

  Als God het niet wil verhoeden!

  God is wel een God van genade

  Maar Hij eist wel hoge gehoorzaamheid

  God als Koning

  Dat is voor een regerend vorst als honing

  En dat is wat ik deze aanstaande koning toewens

  In plaats van al die mensen die zo graag

  een monarchie willen helpen!

  Laten we eerlijk zijn!

  God is die het allemaal doet

  gaan zoals Hij het wil

  En niet al dat menselijk gegil!

  Een Prins van Oranje krijgt geen verstand van mensen

  En ook niet van een vrouw of echtgenote

  Nee, als de Prins koning wordt

  Dan worden zijn lendenen aangegord

  Hij zal in diepe afhankelijkheid

  van God in Christus kunnen regeren

  God wil zich op het hoogst laten eren

  Zodat ieder de Schepper ziet

  En al het menselijk verstand doet hij teniet

  Verstand met verstand kan samenbindend regeren

  Maar men moet ook veel afleren

  Want eigen eer en ik zijn er niet meer

  God is Koning in de woning van een mens

  En dat kan Hij zijn ook in een Prins!

  Bij een dienaar van God zijn betekent het niet

  dat je eigen ik voorop staat

  Het leven dat door Hem is gegeven

  Dat eist afzien van alle egoïsme!

  Wat in ieder mens huist

  Bij de een wat meer en bij de ander minder

  Maar allen hebben het in zich

  Ook zo’n minister van staat

  Met zijn eigenwijze publiekelijke pietpraat!

   

  Hebreeën 10:9

   

  Zie, Ik kom om Uw wil te doen, O God!

  Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen

   

  Ziet u het hoe een Koning kon regeren

  Door zich aan Gods wil te onderwerpen!

  Zelfs de Zoon was onderdanig aan de Vader

  De grote vorm van het gezag wordt hier gezien!

  Maar de wereld heeft hier bezwaar tegen gemaakt

  En toen werd Christus aan het Kruis genageld

  Maar met het kruis kwamen ook de reddingen!

  Want alles zou door Zijn Woord en Geest geschieden

  En als je niet van deze grote Koning wil of wilde vlieden

  Dan werd je een verspieder van alle gruwelen die zich

  tentoon hebben verspreid en nog verspreiden!

  Met het troostvolle Woord in de hand

  Kom je als regerend vorst niet aan de zelfkant

  Je wordt wel door mensen aangerand

  Maar God is de enige trooster

  Bij Hem woon je veilig

  En zo wordt een mens in totaliteit heilig!

   

   

   

   

   

   

  30-01-2013 om 12:22 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brug

  Vrouw en hond op
  de besneeuwde brug


  30-01-2013 om 08:30 geschreven door Liesbeth


  29-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vieren

  Vieren

   

  Vieren van een geboortedag

  Je weet dat is ieders speciale dag

  Maar moet het altijd worden gevierd

  met feesten

  Ik heb helemaal niets met dit

  soort feesten

  Het is wel van overlevering

  Maar het was eigenlijk nooit mijn ding

  Het is een dienst van de slavernij

  Je zou beter Hem kunnen eren

  Die je leven met een jaar wilde vermeren!

  Maar zelfs in christelijk Nederland

  Was en is dit een dag

  Die je niet vergeten mag

  Ook in de pastorie

  liet men zich graag feliciteren

  Maar wie ging je nu eigenlijk eren

  Daarom ben ik voor totale

  afschaffing van dit gedoe!

  Want je geest en lichaam worden

  van slavernij heel erg moe!

  God haat alle feesten

  Behalve Zijn feest

  Omdat Hij er voor iedereen

  is geweest!
  Maar men gaf weinig gehoor!
  Daarom is nu al het goede teloor!

   

  Amos 5 in het bijzonder

  vers 20 en 21

  29-01-2013 om 23:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bol

  Bol

   

  Alles staat letterlijk en figuurlijk bol

  Bol van het af en aantreden

  Van een koningin en het komen van een koning

  Maar waar het helemaal soms niet bol van staat

  Is over de echte Koning

  De Koning van alle zielen

  Maar er zijn er weinig die er voor knielen

  Dat is geen knielen op een bed violen

  Maar knielen voor de grote Vorst

  Die al het lijden van de zonden heeft getorst

  Wie heeft er nu echt dorst?

  Men heeft dorst naar alles wat met

  het laatste nieuws heeft te maken

  Alles wordt overal tevoorschijn getoverd

  Van het begin tot het einde

  En over het nieuwe begin

  Maar Hij is toch het Begin

  En toch ook het Einde

  Menig hart heeft hier geen boodschap aan

  We zien ze allemaal weer opgaan

  Naar een nieuw feest!

  Dat er van tijd tot tijd is geweest!

  Maar niemand heeft gevreesd

  Dat er ook een einde aan kan komen

  Want allen zijn we mensen van vlees en bloed

  En als je niet ziet dat Hij regeert

  Dan heeft de mens in het leven maar

  weinig van die grote Koning gezien en geleerd

  Wij kunnen alleen bestaan in Hem

  En ook regeren want zonder Hem

  zal alles langs de afgrond blijven marcheren

  Dat geldt voor hoog en voor laag

  Dit is wat ik te zeggen heb vandaag!

   

  2 Korinthe 2

  In het bijzonder vanaf vers 14

  29-01-2013 om 13:34 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boot

  Plezierboot in de sneeuw wacht
  weer op toeristen


  29-01-2013 om 08:53 geschreven door Liesbeth


  28-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bij de dag

  Bij de dag

   

  Ik zou zeggen

  Laten we bij de dag leven

  Als je al die verhalen ziet of leest

  Over een te vieren Koningsdag

  Natuurlijk wordt hij de Koning

  Maar hoe het allemaal met het vieren van

  een verjaardag zal gaan

  Dat gaat mij te ver!

  Wat is dit allemaal voor leeg geblèr

  Laten we eerst eens kijken hoe

  het allemaal in zijn werk zal gaan

  Koning met een prinses

  of met een koningin!

  Mijns inziens komt zo’n titel haar niet toe

  Maar wie ben ik dan weer!

  Ik zie het natuurlijk allemaal in een
  andere context

  En dan kan het eigenlijk niet

  Een koningin met een vreemde jas!

  Het doet de dynastie geen goed!

  Want we zien bij haar en ook bij hem

  Nog niet het vergoten bloed

  Maar hij komt wel uit een familie

  dat nauwe banden heeft met de Prins van Oranje

  Maar bij haar kleven er grote maren aan

  Vanuit een standpunt gezien zoals

  het hele volksbestuur van destijds in haar land

  Ja, maar daar hoeft zij niet voor te boeten!

  Nee, maar toch past de titel koningin niet bij haar

  En ook neem ik heel andere dingen waar

  Die niemand zo bekijkt als ik het bekijk

  De ogen zijn het die ik niet mag

  Ogen kunnen veel laten zien

  En het is raar misschien

  Maar het zijn die ogen

  Waardoor mannen zeggen dat ze haar
  wel zien zitten!

  Dat is nu het gevaarlijk van deze
  troonbestijging!

  Maar geen nood!

  Want alles gaat op Gods tijd

  Dus geen zorgen voor de dag van morgen

  En al die pietpraat

  Dat is waar ik niet voor ga

  Gelukkig was het dit waar ik voor ging!

  Hem die ik boven alles bemin

  De belofte van een Priesterkoning

  Bij Hem heb ik woning

   

  Psalm 110!

   

   

   

  28-01-2013 om 21:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schaatsbaan

  De schaatsbaan bij je tuin
  Maar na het schaatsen is het
  waarschijnlijk op de ijsschotsen lopen


  28-01-2013 om 19:56 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wilgen

  Wilgen in de sneeuw...
  maar nu is het weer afgelopen


  28-01-2013 om 14:56 geschreven door Liesbeth


  27-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.moord

  Moord

   

  Moord?

  Wat vertel je me nu!

  Ja, moord op hoog niveau!!

  Ouderen staan in de kou

  Kinderopvang is bijna altijd winstbejag

  De kinderziel wordt op de tocht gezet

  Met werkende vaders en moeders

  Vanwege dure hypotheken

  En als oma word je er mee geconfronteerd

  Met geld wordt niet bedachtzaam omgegaan

  Banken verliezen hun goede naam

  En de belastingbetaler gaat er aan!

  De hardwerkend groep wordt enigszins gespaard

  Maar heb je voor je oude dag gespaard

  Zodat je niet meer elke cent hoeft om te draaien

  Dan zitten ze op hoog niveau te graaien

  En besturend Nederland

  Zet de zwakste groepen aan de kant

  Nee, dat is niet goed gezegd

  Ze zetten ze aan de rand

  Van de afgrond neer

  En dan vallen ze vanzelf een keer

  Zomaar diep neer

  In een ravijn waar nergens

  meer leven mogelijk is

  En dan is besturend en hardwerkend

  Nederland ervan af

  Je ziet hem gaan die man

  Die alles voorzit op hoog niveau

  Hij neemt zijn eigen groep niet onder de loep

  Maar pakt alles wat het niet kan dragen

  Ja, dit zijn de meest slechtste dagen

  Deze misdaden kan ik niet meer verdragen!

  Over hard werken gesproken

  Ik zie echt geen spoken

  Maar zie alleen alles roken

  Roken van het slecht handelen

  Met mensen in een staat

  En zo zie je dat er straks niets

  goeds meer bestaat!

  Want zonder God is alles slecht

  Daar viert elk egoïsme zijn feest

  Ja, en de zwakste zijn er het eerst geweest!

  Daarna de wat minder zwakken

  Maar ze zullen ook neer zakken

  Alleen al van moedeloosheid

  En daarna zijn ze ineens uit de tijd

  Omdat er een besturing is van snel afkomen

  Van alles wat geld nodig heeft op laag niveau!

  En voor die mensen groot en klein

  Zal er in deze vorm van regeren
  geen mededogen zijn!

  Psalm 49
  Ijdelheid der aardse goederen
  staat er boven vermeld!

   

   

  27-01-2013 om 21:14 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brug

  Brug met winterse kleuren

  27-01-2013 om 13:57 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandelaars

  Wandelaars in de sneeuw


  27-01-2013 om 13:13 geschreven door Liesbeth


  26-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kauw

  Kauw baant weg door de sneeuw

  26-01-2013 om 22:12 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.begin

  Begin

   

  Het begin is ook het einde

  En het einde is het begin

  Je vangt het samen in een zin

  Een zin of twee

  Daar tussen was veel wee

  Weeën aangedaan door mensen

  Ieder mens heeft zo zijn wensen

  Maar om een ander mens

  te pesten en te kleineren

  Zij weten niet hoe het voelt

  Want die “sterke”in de maatschappij

  Die zijn eigenlijk helemaal niet blij

  Maar ze ergeren zich aan het goede

  Wees daarom altijd op je hoede!

  Maar al ben je dat dan

  Er klinkt nergens vogelgezang

  Soms is het hier een klap

  En dan daar een steek

  En zo gaat het van week tot week

  Met hier en daar een oase

  Maar de treiteraar neemt je altijd te grazen

  Hetzij met woorden hetzij met daden

  En de laatste behoren tot de kwaden

  Zij hebben zich zo aan je geërgerd

  Dat ze je alleen maar de kuil gunnen

  De kuil waar je nimmer meer alleen
   uit kan komen

  Maar de Eerste en de Laatste

  Die gaat zich niet haasten

  Die keert alles drie keer om

  En dan ziet men zelf hoe stom

  Ze te werk zijn gegaan

  Want er is nu een gladde ijsbaan

  Waar je zo naar beneden snelt

  Net zo snel als de vlokken sneeuw

  Die zich nu naar beneden snellen

  Om het allerlaatste oordeel over hen te vellen!

   

  Spreuken 10

  Er staat boven: Zegen der gerechtigheid;

  vloek der zonde

  1 Korinthe 13:7

  Uitnemendheid der liefde

   

   

  26-01-2013 om 11:44 geschreven door Liesbeth


  25-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotograferen

  In de sneeuw fotograferen


  25-01-2013 om 16:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotografen

  Je ziet er altijd veel fotografen...
  Er kon niet worden geschaatst want
  het ijs liet te wensen over!
  Anders heb je een fantastisch tafereel!


  25-01-2013 om 12:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bomen

  Een kleurrijk winters geheel!

  25-01-2013 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  24-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.feest

  Feest

   

  Soms heb je een feest!

  Wat voor feest ben je dan geweest?

  Naar een uitvaart

  En die was heel veel waard

  Het lezen en zingen

  Ik kan het beminnen

  Het zijn dan Gods vreugdesnaren

  Die je voor alle orthodoxie hebben willen bewaren

  Of ook zowel het moddergeklets

  Mensen die praten als apen

  Nee, hier was de Poort wijd open gegaan

  De man mocht onze Vader zien

  Waar hij nu veilig kan wonen

  Zonder dat mensen hem zouden honen

  Hij had een zeer hoge leeftijd bereikt

  Die menigeen had willen ontvangen

  Hij heeft een rijk leven gehad

  Want hij vond de ware Schat

  Na al zoekend en twijfelende

  naar de Weg en de Waarheid

  met ook de zekerheid

  Kreeg hij de zegen op Gods tijd

  Hij is in Jezus armen in zijn slaap ontslapen

  Na het doormaken van een operatie

  Maar het had wel allemaal met mij te maken

  Ik zag hem ooit in een gezicht

  Zich in een huispak binnen vermaken

  En aan het einde van de grote rit

  Brak nu los de grote strik!

  Hij mocht doorgaan naar het
  eeuwige leven!

  24-01-2013 om 21:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molens

  De molens in de wintersfeer

  24-01-2013 om 20:48 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbel

  Bijbel

   

  Het oude en het nieuwe testament

  Zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

  Door de wonden van de zonden

  Ontstonden er gruwelen

  Door Christus lijden en sterven

  Kon God de Vader opnieuw beginnen

  Maar allen zullen we naar onze daden
  loon vinden

  Hetzij goed hetzij slecht

  Goed en kwaad

  Ze zijn altijd paraat

  In elke tijd

  Soms heeft het kwaad heel veel vlijt

  Maar Gods hand gaat wel mee in de tijd

  Sommigen ontvangen vergeving van zonden

  En die mogen weer opstaan uit de doden

  Want de dood is een straf op de zonden

  In het lichamelijk leven kan je dus al sterven

  Maar wie mocht opstaan uit de dood

  Die vind zijn of haar Heiland al op deze aardkloot

  Gods Woord zal blijven bestaan

  Ook al moet je er voor door een hel gaan!

  Hij is het die alles regeert!

  Hij is het van wie je alles leert!

  Geen betere Meester dan God in Christus

  Zelfs voor een mus!

   

  Jesaja 22

  1 Korinthe 15 in het bijzonder vers 32

  Openbaring 3:7

   

  24-01-2013 om 17:13 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molens

  Wintersfeer maar het was wel koud!

  24-01-2013 om 08:29 geschreven door Liesbeth


  23-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molens

  Wintersfeer bij de molens van Kinderdijk

  23-01-2013 om 17:13 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mooi

  Mooi hè, zegt de een tegen de ander!
  Dit gaan we vastleggen en zo zie je
  heel wat fotograferende mensen


  23-01-2013 om 12:40 geschreven door Liesbeth


  22-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geesten

  Geesten

   

  Verwoestende geesten

  Die crimineel feesten

  Met mishandelen van een voorbijganger

  Het kan tegenwoordig niet wranger

  De één valt de ander aan

  Men begint uit het niets op iemand in te slaan

  Zodat deze na een kleine poos

  niet langer kan vechten

  Hij moet het beslechten

  Met veel schoppen tegen het hoofd

  En zo ligt hij daar op straat verdoofd

  Aangedaan door idioten

  Het heeft ze in het geheel niet verdroten

  Dat ze zo op de jongen beukten

  Ze wilden hun dsg waarschijnlijk
  wat opleuken

  Je hoofd gaat hier van jeuken

  Zodat je het advies wil geven

  Deze misdadigers een strenge
  straf te geven!

   

  22-01-2013 om 19:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vink

  Hier wil ik ook wel wat van eten

  22-01-2013 om 15:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tot...

  Tot

   

  Tot mij komen

  Steeds berichten

  Berichten van overlijden

  Ja, dit is niet te vermeiden

  Sommige moeten eerst veel lijden

  Opdat ze verlost worden uit

  het lichaam des doods

  En dat is groots

  Als je je Maker om dit hebt gebeden

  Omdat hij het leven heeft gegeven

  Zodat je niet zelf het heft in handen neemt

  Want wie dit meent

  Zal zijn of haar Maker niet ontmoeten

  Maar die moeten voor het moorden boeten

  Sommige mensen hebben voor deze wijze respect

  Maar dan leef je niet onbevlekt

  Dan heb je geen Schepper gezien

  Daarom geef je voor het lichamelijk lijden geen tien

  Door lijden zal een mens recht leren betrachten

  En dan mag je in Zijn schuilplaats vernachten

  Maar de idioterie heeft geen gebogen knie

  En is bang om verder te leven

  Maar eens zal het lichaam het begeven

  En wat mooi als je je lichaam aan Hem hebt mogen gegeven!

  Hij zorgt voor lichaam en ziel

  Ja, zodat een mens niet in de duisternis
  van de hel viel!

   

  22-01-2013 om 12:23 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boompje

  Boompje met bomen

  22-01-2013 om 08:43 geschreven door Liesbeth


  21-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Puur natuur

  21-01-2013 om 18:52 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter

  Winter met veel sneeuw en ijs
  Het heeft weer een dikke deken gebracht
  in de afgelopen dag en nacht


  21-01-2013 om 08:13 geschreven door Liesbeth


  20-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kleuren

  Winterkleuren

  20-01-2013 om 13:25 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schaatsen

  Even een rondje  gaan draaien

  20-01-2013 om 11:39 geschreven door Liesbeth


  19-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schaatsen

  Hier worden de schaatsen onder gebonden

  19-01-2013 om 18:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandelen

  Wandelen in de sneeuw


  19-01-2013 om 18:16 geschreven door Liesbeth


  18-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rijp

  Na de mist

  18-01-2013 om 20:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ekster

  Ekster in de sneeuw

  18-01-2013 om 15:08 geschreven door Liesbeth


  17-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wilgen

  Wilgen geknot en in nu de sneeuw


  17-01-2013 om 16:38 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Godsverduistering

  Godsverduistering

   

   

  De Godsverduistering dringt steeds verder door

  Dat komt…men geeft steeds gehoor

  Aan alles wat van onder de aarde is

  En zo ontstaat steeds meer het gemis

  Van de Zon der gerechtigheid

  Die er is vanuit de eeuwigheid

  De wijsheid is eeuwig

  De wijsheid heeft lang geduld

  Zo ziet men nu toch zeker wel alle eigen schuld!

  Niet buigen betekent steeds meer verduistering

  Nu hebben ze het vast niet meer naar hun zin

  Want zonder zegen vaart niemand wel

  De kerk heeft optimaal last van kommer en kwel!

   

   

  Spreuken 8

   

   

  17-01-2013 om 12:27 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fontein

  De fontein in de sneeuw

  17-01-2013 om 12:18 geschreven door Liesbeth


  16-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw

  Sneeuwpret en fotopret

  16-01-2013 om 17:18 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winterzon

  Een winterzon voordat de sneeuw begon!

  16-01-2013 om 13:31 geschreven door Liesbeth


  15-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beschaving

  Beschaving

   

  Wat is beschaving?

  Dat begint bij een ware Christen te zijn

  Want zit je niet op die lijn

  Dan vervalt de mens tot onbeschaafd gedrag

  Men vloekt en tiert

  Soms worden mensen ook wel uitgedaagd

  Door de uitkomsten van een overheid

  En al zit men in de Kamer met een bepaalde vlijt

  Heeft degene die het uitgelokt heeft, al spijt?

  Want als ik het moet geloven

  Dan is hij de armoede van vroeger nog niet te boven

  Hij vertoont zichzelf in een armoedige staat

  En dan ontstaat er die vreselijk haat!

  Maar ga je te mooi gekleed

  Dan krijg je ook scheldserenades bij de vleet

  Misschien wat op een beschaafdere manier

  Maar hoe je het draait of keert

  Geen mens raakt het afgeleerd

  Als hij of zij niet tot ware beschaving komt!

  Soms heeft de mens zich vermomd

  In een zogenaamde beschaving

  Maar normen en waarden

  Zitten in het innerlijk verborgen

  En soms moet men zorgen

  Dat men de ware beschaving leert kennen

  En dan moet je heel wat af pennen

  En aan vroeger hebben we ook niets

  Want ik reed ook niet op een kinderfiets

  Daar was bij ons ook geen geld voor

  Mijn moeder was ook weduwe

  Maar ik wil niet meedoen aan

  al die armoede van vroeger

  Men had beter voor wat anders kunnen zorgen

  Dan de onderste traptree te voorzien van geld

  Want daardoor ontstaat al dit verbaal geweld

  Neem de mensen ook innerlijk niets af

  Want je staat paf

  Dan is men meestal een graf!
  En in het ergste geval een open graf!

  Waaruit de onbeschaafdheid naar buiten komt

  Ja, je staat steeds weer verstomd

  Van mensen die nu denken alles nog te kunnen regelen

  Met een prachtig woordje vanaf een katheter

  Ze hadden met al hun beschaving toch beter
  moeten weten

  Maar de strijd wordt alsmaar heter

  Zodat men alles maar in het openbaar bespreekt

  Maar de weg naar de beschaving

  Die is zeker te heet!

  Te heet om je eigen woestijn te bekijken

  Dan zou men weten dat men met alles moet gaan wijken

  Omdat men als overheid geen dijken is gaan vormen

  Nee, ze zijn en worden gelijk de wormen!

   

  15-01-2013 om 19:52 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verrast

  Verrast!

   

  We waren vanmorgen niet verrast

  Want het was al duidelijk aangekondigd

  Sneeuw zou er in de nacht vallen

  En vanmorgen lag het wel tien centimeter dik

  Vogels zijn dan even niet in hun schik

  Maar als er voor je wordt gezorgd

  Dan leef je als roodborst onbezorgd

  Want er is voor zo’n eenzame vogel altijd brood

  Want zonder brood gaat roodborstje dood

  Zo kan deze vogel in de sneeuw spelen

  En door brood en sneeuw kon alles innerlijk
  weer helen!

  Sneeuw vertelt de reinheid van het hart

  Zo is alles weer helemaal glad!

   

  15-01-2013 om 16:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roodborst

   Een hongerige roodborst

  15-01-2013 om 11:52 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boerderij

  Een stukje naderbij gekomen
  bleef ik nog even van deze boerderij dromen


  15-01-2013 om 09:23 geschreven door Liesbeth


  14-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fiets

  Fiets

   

  Op de fiets door de polder

  Het is geen kolder

  Je geniet van de frisse lucht

  Het leven is wel een zucht

  Maar met de elektrische fiets,

  fiets je heel opgelucht

  Langs boerderijen en weilanden

  Waar je vroeger niet over dacht

  Dat heeft ons de elektrische fiets gebracht

  Over bruggen en wegen

  Je hebt er niets op tegen

  Dat deze energie uit het stopcontact komt

  Dat is niet zomaar een zucht

  Batterij leeg en het duurt weer een nacht

  Ja, dit heeft het ons allemaal in

  die korte levenszucht gebracht

  Nu kan je nog met wat minder eigen
  energie genieten

  Maar je stapt niet op de fiets als het gaat gieten

  De buienradar is ook een uitkomst

  En zo vermaken we ons als het ons zelf uit komt!

  Je maakt gelijk op je fiets een fotootje

  Want je zit niet in kooitje

  Je beweegt je heel vrij op je zadel

  Soms is er wel eentje scheef

  Dan werp je die weer in de prullenbak

  Maar een mens op deze leeftijd

  heeft toch wel veel gemak

  Je hoeft je geen moment te vervelen

  Hopen dat we nog lang gezond mogen blijven

  Dan kunnen we nog wat in de
  buitenlucht verblijven!

  14-01-2013 om 21:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fietsen

  Fietsen...

  14-01-2013 om 18:58 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  De schoonheid van de natuur in de winter

  14-01-2013 om 14:30 geschreven door Liesbeth


  13-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter

  De winter kan ook z'n mooie kant
  laten zien als de zon schijnt


  13-01-2013 om 21:19 geschreven door Liesbeth


  12-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ijs

  Hier gaat het de komende dagen weer op lijken


  12-01-2013 om 17:46 geschreven door Liesbeth


  11-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.debat

  Breed debat

   

  Een breed debat is het huwelijk waard

  Ja, als je je huwelijk bewaard of
   hebt bewaard

  Dan voel je ook geen zwaard

  Want een scheiding

  Is als een mes door de ziel

  Maar is je ziel verplettert

  Dan ben je in het huwelijk niet
  meer gesetteld

  Want dan is alles dood

  Liefde is er niet meer in de ziel

  De ziel is zelfs niet meer aanwezig

  De ziel is het centrum van je denkvermogen

  En als je voor Christus hebt gebogen

  Dan is de ziel een teer gebeuren

  Die houdt niet van scheuren

  Het huwelijk in stand houden

  Is ook zorgen dat de ander wordt behouden

  Het is of de man maakt de vrouw zalig

  Of de vrouw maakt de man zalig

  Dus hier ligt een groot beginsel van

  het christelijke huwelijk

  Heb je de ernst van het leven gezien

  Dan zie je dat het huwelijk een verbond is van God

  Want Hij heeft het in de kerk bevestigd

  Hoewel dit niet meer van deze tijd is

  Men ziet God niet als de Hoeder van twee mensen

  Maar je bent wel gelukkig als je die Herder nodig hebt

  Dan wordt het huwelijk niet opgepept

  Maar het wordt een verantwoordelijke zaak

  Een zaak die je hart raakt

  Dus zou je niet moeten willen

  Dat je een vrouw of man in de rampzaligheid hoort gillen!

  Maar helaas waren veel mensen niet meer hiervan doordrongen

  Het is wel de adem van de geestelijke longen

  Want anders gaat het huwelijk verstikken

  En dan begint men te wegen en te wikken

  Hoe je van die ander af wilt komen

  Want je kunt niet meer op één lijn hetzelfde dromen

  Van een Borg en Vader

  Die zorgt voor de levensader in het gezin

  Ja, bij een man en vrouw

  Daar begint het gewin

  Het gewin van een maarschappelijke samenleving

  Want het gezin is de hoeksteen van de samenleving

  En heb je God en zijn geboden verworpen

  Dan is er geen goede samenleving meer mogelijk

  En de wereld om je heen is dan inmiddels onooglijk!

  Hoe ouderwets het ook allemaal klinkt

  Het moderne van deze tijd maakt dat de samenleving stinkt!

   

  1 Korinthe 7

   

   

  11-01-2013 om 22:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molen

  Een molen te zien als de
  malle molen van het leven


  11-01-2013 om 22:02 geschreven door Liesbeth


  10-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Patroon

  Patroon

   

  Ons moderne levenspatroon

  Mensen vinden alles heel gewoon

  Totdat er overal crisis is

  Voor miljoenen wordt er

  aan voedsel weggesmeten

  Er zijn zoveel mensen die hebben bijna geen eten

  En als je aan een Hongerwinter denkt

  Dat je begrijpt dat voedsel je het leven schenkt

  In de voortgang van alle dag

  Dan gooi je toch geen eten weg!

  Of het moet zo zwaar bedorven zijn

  Dat je er ziek van zou kunnen worden

  De mens is in het algemeen

  Niet waardig om welvaart te ontvangen

  Want men zocht en zoekt nog steeds niet

  een andermans belangen

  Overal zie je het hoogmoedige ik

  Maar men denkt vaak ik kan er niets aan doen

  Maar begin gewoon maar eens anders te doen

  Dan vindt men niet alles meer vanzelf sprekend

  Maar menigeen heeft in de geest het woord
  verwend opgetekend

  Men wil met de gemakken van alles
  door het leven gaan

  Maar is het anders gedaan

  Dan weet men er niet meer mee om te gaan

  Ja, en zo zie je ook het voedsel vergaan

   

  10-01-2013 om 21:39 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roodborst

  Roodborst in de winter

  10-01-2013 om 12:44 geschreven door Liesbeth


  09-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gave

  Gave

   

  Het geloof is een gave van God

  Als mens kun je daar niet uitkomen

  Want geloof werd vroeger met de

  paplepel naar binnengegoten

  Uit al deze dingen is de spraakverwarring ontsproten

  En als men het geloof als leek uit wil vergroten

  Zoals de wetenschap dit doet

  Dan krijgt het geloof geen voet

  Maar dan raakt alles doodgebloed

  Een waar geloof kan ook wel verzanden

  Maar dat komt dat de duivel met zijn tanden

  Een ware gelovige op het oog heeft

  Anderen laat hij gewoon met rust

  Daarom raakt een paplepelgeloof snel uitgeblust

  En krijg je afval in de kerk

  Maar er is geen trouwere kerkganger dan de duivel

  Die gaat door met zijn onmetelijke gehuichel

  Wetenschap en geloof gaan vaak niet samen

  Want het verstand gaat boven het geloof staan

  Een ware gelovige moet soms al vanaf het kindzijn

  Een moeilijke en later een zware weg gaan

  Dit zeg ik niet om mensen bang te maken

  Maar een ware gelovige krijgt ook een zware taak

  Dat is bij het gewone geloof minder raak

  Maar zo’n gelovige wordt wel zalig

  Maar in het leven krijgt hij geen sprinkhanen te eten!

  Zoals Johannes op Patmos toen hij verbannen moest leven

  Sommige mensen kunnen in hun geloof heel hoog opgeven

  Van alles wat er mee te maken heeft

  Men veinst een waar geloof

  Maar de oren van God blijven voor die mensen doof

  En al roepen ze hun verdere leven

  Of God het ware geloof wil geven

  Of nog anders gezegd de opstanding uit de doden

  Omdat ze ook zo graag het boven

  beschreven leven beleven

  Dan krijgt de wetenschap voet

  En dan is het geloof dat er niets
  meer toe doet!

   

   

  09-01-2013 om 19:31 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter

  Als we de weerberichten moeten geloven
  dan komt er nog een wintertje aan


  09-01-2013 om 08:39 geschreven door Liesbeth


  08-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kinderboerderij

  Hoe leuk kleine kinderen de kipjes enz. vinden

  08-01-2013 om 16:48 geschreven door Liesbeth


  07-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kip

  Kinderboerderij

  Ik zit liever op het deksel van de
  kliko dan op de grond te vertoeven
  Waar je geen rustig moment meer heb met al
  die kinderen om je heen


  07-01-2013 om 18:39 geschreven door Liesbeth


  06-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kind

  Een kind spelend met de sneeuw
  Dat is wel van elke eeuw


  06-01-2013 om 19:19 geschreven door Liesbeth


  05-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meeuw

  Door je vleugels kunnen kijken

  05-01-2013 om 21:28 geschreven door Liesbeth


  04-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.opwekking

  Opwekking

   

  Vogels en opwekking

  Herrie maken en kwetterende vogels

  Het heeft een groot verschil

  God komt in de stilte

  Of in het zachte suizen van de wind

  Elk mens wat met opwekkingsliederen

  denkt de Geest te kunnen opwekken heeft het mis

  God Komt of in het sterke gemis

  Het Gemis van Zijn gezag

  Of Hij komt in het gezag

  Met het zachte suizen

  Dan pas gaat een mens van God getuigen

  Maar niet al die lariekoek er omheen

  Vandaar dat we nu zo’n wereld hebben

  Het zachte suizen van de wind wil ook wat zeggen

  Dat was net als de afgodische tijd van Elia

  En als we nog verder het nieuws induiken

  Dan zien we dominees als moordenaars

  De ene slaat de andere dood

  Ze waren goed gezien bij het publiek

  Hier ziet men toch dat er in een mens

  niets goeds leeft

  Ook in dominees niet

  Je slaat ze lichamelijk dood

  Of je maakt alles geestelijk dood

  Door Jezus te verloochenen

  Nee, deze wereld met al het

  buitengewone christendom

  Daar kan ik niet van roemen

  Ja, wat ze nodig hebben dat is verzoening

  En men ziet toch ook dat homodominees

  In het bijzonder met dit alles zijn gestraft

  Je kunt niet voorgaan in een gemeente

  Als je zelf niet goed bent tot op het merg van je gebeente!

  Dus van opwekking kan in veel

  gevallen in gemeentes geen sprake zijn

  Maar in Sion daar is deze of die geboren

  Dat is een psalm om te horen

  Want daar is het ware recht

  Dat is wat God heeft gezegd!

  Daar zijn de fonteinen Gods!

   

  Pslam 87

   

   

  04-01-2013 om 18:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kale bomen

  Kale bomen op een rij

  04-01-2013 om 13:18 geschreven door Liesbeth


  03-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter

  Een denkbeeldige winter in de vroegere tijd
  Het had wel wat!
  Je zou haast zeggen groeten uit Oostenrijk!

  03-01-2013 om 21:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boomklever

  Een boomklever in m'n tuin
  Dat is even iets anders dan anders!


  03-01-2013 om 12:55 geschreven door Liesbeth


  02-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.goed

  Goed?

   

  Begon het nieuwe jaar goed?

  Als je alles leest of ziet

  Dan is er veel narigheid en verdriet

  Veel schade is er toegebracht

  In de nieuwjaarsnacht

  Ja, het Woord heef geen kracht

  Niemand heeft op het Woord gewacht

  Want leef je met het Woord

  Dan vind je dit alles ongehoord

  Ongelukken liggen in een kleine hoek

  Daarom is het ook erg

  Als er doden en gewonden zijn

  En dan nog een uitgebrande trein

  Meisje doodgestoken

  Ja, de hel wil wel roken

  Hoe verderfelijk kan het allemaal zijn

  Als men leeft zonder christelijke moraal

  Ja, dan is er voor het jaar 2013 geen
  warm onthaal!

  Alles is zo vreselijk kaal

  Net als de bomen buiten

  Maar we zijn weer met frisse moed

  aan dit jaar begonnen

  Misschien hebben sommigen

  wel een prijs in de lotto gewonnen

  Want de reclame voor een te kopen lot

  Dat vond ik ook aan het einde van het jaar zot

  Of daar je geluk vanaf kan hangen

  Nee, geluk vind men in de eeuwige rust

  Maar dat vind je pas als men Christus heeft gekust

  En men niet met het woeden van de volken mee kan doen

  Ja, daar wringt bij aanvang van 2013 toch ook weer de schoen!

   

  02-01-2013 om 21:54 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rust

  Hier is de rust van de winter aan het water
  Van vuurwerk krijg je een kater
  Maar van ware rust nooit!


  02-01-2013 om 21:28 geschreven door Liesbeth


  01-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuw

  Nieuw

   

  Het oude en nieuwe jaar

  Is niets anders dan andere dagen

  Het heeft voor veel mensen iets van behagen

  Om te vertoeven met elkaar

  Het jaar in te luiden

  En het vuur aan te steken

  Er werden vele miljoenen verknald

  Er komt toch maar geen halt

  Wel wil men het in de grote steden

  Aansteken met groot onthaal

  Komen tot het nieuwe verhaal

  Van het jaar 2013

  En zo gaan we voort

  Maar in wezen is het ongehoord

  Om zoveel geld hier aan te besteden

  Ook in dorpen en andere steden

  Men had vroeger het niet moeten toestaan

  Maar nu maak je dit als stad of dorp niet meer ongedaan

  Omdat men in wil staan voor de persoonlijke veiligheid!

  Als je heel rustig het ene jaar uitgaat

  En het andere ingaat

  Dan zie je de zotternij van al die verderfelijke zaken

  Maar men wil niet af van deze zaken

  Omdat het zoveel in de gemeenschapskas brengt

  Daarom worden al deze dingen steeds
  maar weer verlengd

  Maar kom je om door hellevuur

  Dan is de werkelijkheid toch wel zuur!

  Wat is de bedoeling van al dit vuur?

  Het is de Lucifer!

  Die steekt de een met de ander aan

  En zo zie je een jeugd als het ware ondergaan!

  01-01-2013 om 19:58 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zee

  Kijken naar de horizon...
  Wat zal het allemaal brengen voor
  deze wereld in 2013?
  Veel bijzonders lijkt het niet!
   Toch een Gelukkig Nieuwjaar!
  Positief of negatief
  We moeten het met behulp
  van God toch doen!
  Willen we het zonder God doen
  dan zal het spaak lopen!
  Maar in geloof, hoop en liefde
  blijft een mens staan
  Om op 's Heren wegen verder te gaan!


  01-01-2013 om 11:37 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuwjaar

  Op zoek

   

  Op zoek naar…

  Maar waar?

  Is het wat mij geeft

  Van wat ik zoek!

  Een mens wordt ontevreden

  Omdat hij of zij in het verleden

  Niet ontvangen heeft wat men wou

  En nu staat deze in de kou

  Steeds weer met het verlangen

  Dat een ander het je kan geven

  Maar er is geen ander

  Als je niet gaat in de

  Enige Echte Levenswandel!

   

  01-01-2013 om 00:42 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!