NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • de dood
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.crhistendemocraten

  Christendemocraten

   

  Ja, ze zijn verlaten

  De christen democraten

  Ze hebben nog maar weinig kiezers

  Waar zou dit aan liggen?

  Liggen ze naast de biggen

  En lijkt het op een varkensstal

  Ja, dit is volgens mij het geval

  Het is toch alleen maar menselijk werk

  Christendemocraten zijn geen kerk

  Ze dragen de c van christelijk

  Maar niet de C van Christus

  Daar zit nu het grote verschil

  En men kan roepen wat men wil

  Maar er komt heus zo geen zegen

  Christus wegen zijn hoger gelegen

  Christus is de God van de kinderen van de belofte

  En niet de kinderen van het vlees

  Ja, zo is het altijd al geweest!

   

  Romeinen 9 in het bijzonder
  vers 8 en 9

  31-10-2011 om 16:38 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.water

  Huisje aan het water in een gouden tijd

  Godfried Bomans

  "De drang om te schrijven moet men wantrouwen, maar de drang om te formuleren niet."
  31-10-2011 om 08:22 geschreven door Liesbeth


  30-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.heksen

  Heksen

   

  Heksen of spoken

  Ik kan er niets mee

  Ook vandaag dus niet

  Hoe afgodisch is de mens geworden

  Dat zijn of haar geest is verworden

  Die zich met Halloween ophouden

  Sorry hoor, maar heb je ze in het echt leren kennen

  Dan moet je dit uit noodzaak pennen

  Mensen die in hun ziel en geest zijn gestorven

  Die leven voort als spoken

  Ja, in een levend lichaam

  Ze gedragen zich eerst als een spook

  En zien ze, voor mij gaat alles op in rook

  Dan worden het beesten ten voeten uit

  Zodat de mens op heel veel crimineelgedrag stuit

  Daarom vind ik het ongepast

  Dat men zo zich verenigd met dit gedoe

  Het betekent over ieders rug komt een roe

  Want wie maak je moe

  Met al dit vreselijke gedoe

  Een barmhartig en genadig God

  Die zich over gaf tot het hachelijkste lot

  En mensen gedragen zich nog steeds als een zot

   
  Jesaja  21 en 34
  Spreuken 30

  30-10-2011 om 19:41 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ouders

  Een vader met zijn kind

  Friedrich Nietzsche

  "Het vergeten van het doel is de meest voorkomende vorm van domheid."  30-10-2011 om 09:24 geschreven door Liesbeth


  29-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mutsen

  Een overdenking naar aanleiding van een praatprogramma
  Het woord muts vind ik trouwens niet respectvol
  Maar misschien propbeerde men het één van het ander
  te onderscheiden


  Mutsen

   

  Ik ben een muts

  Ik draag een muts

  Een muts die de kluts kwijt is

  Een muts die carrière maakt

  Mutsen worden geklutst

  Mutsen zijn niet mooi

  Mutsen doen stoer

  Of zijn mutsen een soort hoer?

  Ik begrijp het allemaal niet

  Alles wat je ontvangt in het leven

  Dat word je toch gegeven

  Waarom zo mutsend

  of zo onthutsend

  Stoere vrouwen spelen

  Mensenmutsen begrijpen niets van het leven

  Maar carrière vrouwen evenmin

  Ja, het gaat erom

  Heb ik het in mijn leven naar mijn zin

  Zoals mijn leven zich voordoet

  Met al dat geëmancipeerde

  Zie ik dat een vrouw of vrouwen crepeerde

  Hoe eet een muts een peer?

  En hoe doet een carrièrevrouw dit

  Misschien is het goed voor haar gebit

  En zijn de tanden mooi wit

  Doordat ze een fruitje eet

  Ik ben blij dat ik me niet zo voel

  Maar dat ik gewoon door het leven

  ging en ga met een doel!

  En niet steeds verander van smoel!

  Want die gedaanteverwisselingen

  Dan behoor je bij de meerlingen

  Van de mensen die zichzelf niet kunnen zijn

  Daar zit bij mutsen en carrièrevrouwen zeker de pijn

  Doe gewoon dan doe je gek genoeg

  Ieder vult het leven in naar de talenten die ze heeft

  Ook al is het misschien weinig en die toch voldoening geeft

  De webshop vrouwen die hebben geen carrière

  Misschien thuis luiers met kakkederrie

  Maar voed je kinderen toch menswaardig op

  Dan krijg je later niet de kous op je kop

  Alles is een gave van het leven

  En vrouwen zonder kinderen hebben een totaal ander leven

  Laat je niet gek maken door carrièrepraat

  Maar zorg er voor dat je in het leven je vrouwtje staat!

  Dan ben je geen muts en geen carrièrevrouw
  Dan ben je apart in je soort
  En dat is zoals het volgens mij hoort!

  29-10-2011 om 18:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mensen

  Mensen op weg en onderweg

  Friedrich Nietzsche

  "Mensen kunnen niet bekeerd worden, men moet er ziek genoeg voor zijn."
  29-10-2011 om 09:14 geschreven door Liesbeth


  28-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitzetting

  Uitzetting

   

  Voor of tegen!

  Men is nog steeds aan het wegen

  Of moet ik zeggen wikken

  Ja, men probeert op de hoofdprijs te mikken

  Dat de uitzetting niet plaats gaat vinden

  Ja, er zijn twee dissidenten die zich opwinden

  Men had niet met een partij willen samenwerken

  Dat is dus eigenlijk waar het omgaat

  Als het om een jongen gaat

  Dan was het niet zo moeilijk, toch?

  Maar nu maken we er een grote zaak van

  En als dan voor iedere uitzetting zo’n zaak wordt gemaakt

  Dan ligt het parlement straks op straat

  Want dit alles is tijd verspillen

  Al het gedoe in Den Haag is om te gillen

  Maar ook Den Haag ontkomt niet aan hun slagen

  Het heeft inmiddels allemaal niets

  meer met barmhartigheid te maken

  Barmhartigheid is iets van een andere orde

  Dat hebben ze geen van allen nog begrepen

  Barmhartigheid is je over ontheemde ontfermen

  En zijn we allen niet ontheemd?

  Of vind men dit vreemd

  Ook de Kamerleden zijn ontheemden

  Ze hebben allen wankele benen

  Dus hier ben ik bij de uitzonderingen

  Elk mens is een uitzondering

  Was het dat maar waar het om ging

  Maar je hebt mensen die op hun recht gaan staan

  En dan zie je wat er allemaal kan ontstaan

  Moeilijke tijden gaven deze regering

  Van het een komt het ander

  Omdat men in grove zonde wandelt

  En je hebt alles zien verpauperen

  De mens blank in het vel

  Is soms ook een hel

  Dus wat doen we moeilijk over barmhartigheid

  Als jezelf allemaal de weg bent kwijt geraakt

  En je niet weet waarover het allemaal gaat

  Vuur en verdeeldheid bracht de grote Barmhartige

  En er was maar een piep kleine kudde

  Die genoot van Zijn heerlijkheid

  Omdat Hij barmhartigheid heeft tot in de eeuwigheid

  Maar mensen maakt dit allemaal zoek

  Ja, en nu komt de roede uit de hoek

  Een roede die over allen gaat

  Omdat men leeft in een goddeloze staat

  Het is herfst en je ziet, alles vergaat!

   

  Spreuken 28

   

  28-10-2011 om 19:27 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bomen

  Bomen in de herfstzon

  Friedrich Nietzsche

  "Maar het is met de mens als met de bomen. Hoe meer hij naar de hoogte en naar het licht wil, des te sterker streven zijn wortels naar de aarde, nederwaarts in het donkere, het diepe - in het boze."
  28-10-2011 om 08:07 geschreven door Liesbeth


  27-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.markt

  Markt

   

  Op de markt van vrije genade

  Kun je lustig baden

  In de aangeboden schatten

  Elke dag heb je te eten

  Zo kun je God niet vergeten

  Door dankbaarheid

  breng je licht en helderheid

  Want dat is de dubbele genade

  Genade voor genade

  Dan is de hemel op de aarde

  En door je vijanden word je eigenlijk rijk

  Want ze halen je door het slijk

  En dan stroomt er ander bloed door je leven

  Dat is het bloed dat Hij heeft gegeven

  Voor degene die Hem dienen

  Zo ben je in alles een rijke onderdaan

  Daarom kan je ondanks verdriet toch

  ook weer vreugdevol verder gaan

  Door het verdriet schenkt Hij de troost

  En dat is alleen door Woord en Geest

  Dat haten de vijanden het meest!

   

  27-10-2011 om 19:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dom

  Een reactie na het lezen van een artikel over regeringsleiders
  en de mensen die ze stemmen...

  Dom

   

  Als het volk dom is

  Dan krijgen we een domme regering

  Als je alleen maar geldtekens ziet

  Dan krijg je later niets

  Want dan heb je al je geld weggefietst

  Aan de grote heren

  Die hun macht deden vermeren

  En zo wandelen mensen straks

  letterlijk en figuurlijk zonder kleren

  Kaal en naakt zijn we gekomen

  En naaktheid kan niet meer van kleding dromen

  Want men heeft alles af laten romen

  Omdat men dacht zelf niet genoeg te ontvangen

  Zo gaat de macht om met een ander z’n belangen

  Men had zelf verantwoordelijkheid moeten dragen

  Maar nu is het te laat in deze voor velen angstige dagen

   

   

  27-10-2011 om 10:08 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europa

  Europa

   

  Wat is er aan de hand?

  Met elk land

  Vuur en verdeeldheid is hun deel

  Nergens is het nog goed

  Zelfs van regeringsleiders zie je hun roet

  Ze doen minderwaardig over elkaar

  Het zijn kleine mensen met grote macht

  Maar het heeft allemaal weinig kracht

  Door zo met elkaar om te gaan

  Heeft Europa maar een nietig bestaan

  Voorlopig is er even iets rust

  Maar wordt ooit de Man van Smarten gekust?

  Dan vinden we ware rust

  En dan wordt niet alles door geld en macht in slaap gesust

  Maar dan ben je waakzaam aan de poorten

  De poorten van de eeuwigheid

  Zonder tegenspoed en strijd

  Voor geen mens een eeuwigheid

  Wij zijn niet beter dan de Man van smarten

  Wil je dat weten dan komt Hij in de harten

  Maar wend je het gelaat van Hem af

  Dan volgt daarop een straf!

  En die is aan het licht gekomen

  We zijn ver van vrededromen

  Al het kwaad ligt op de loer

  En dit alles door ene hoer!

   

  2 Korinthe 4

  27-10-2011 om 09:05 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roos

  Een zomerroos

  William Shakespeare

  "Wat zegt een naam? Dat wat wij een roos noemen, zou met elke andere naam even heerlijk ruiken."  27-10-2011 om 08:46 geschreven door Liesbeth


  26-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gevallen

  Gevallen

   

  Deze keer gaat het over gevallen

  Of wel bijzondere zaken

  Eigenlijk zijn we allemaal een bijzonder zaak

  De mensen hebben het zo moeilijk gemaakt

  Wanneer staak je nu een bijzondere zaak

  Of wanneer moeten er nog meer
  uitzonderingen de regel bevestigen

  Het gaat altijd om een mens

  Ieder mens heeft zijn eigen wens

  Maar door alle chaos

  Wordt het steeds moeilijker om regels te hanteren

  En op de juiste wijze toe te passen

  Nu moet er een jongen opkrassen

  Ja, als je hem hoort of hebt gezien

  Dan zeg je, blijven natuurlijk

  Maar wanneer is het nu echt een uitzondering?

  Je krijgt dan met nog meer mensen te maken

  Iedereen vindt zichzelf een uitzondering

  Ja, het gaat maar om één ding

  Dat ik de “loterij” in m’n leven ga winnen

  Ik bedoel de levensloterij

  Dan ben ik vrij

  Een vrije man of vrouw

  Die het allemaal anders hebben wou

  Maar elk mens moet z’n eigen weg ondergaan

  En wie kan in alles nu Gods leiding verstaan?

  En toch gaan de wegen vaak zo anders dan wij willen

  Je zou het wel uit kunnen gillen

  Maar later zegt zo’n mens dan misschien

  Ik heb het toen verkeerd gezien

  En nu ben ik toch blij met mijn nare weg

  Want ik wist niet dat er iets voor m’n open werd gelegd!

  Ja, wanneer wordt er amen gezegd

  Op alles wat God een mens heeft opgelegd

  Alles is een leerschool voor het verdere leven

  Een leven wordt maar eenmaal gegeven

  Toch fijn als je kunt bedenken

  Dat de niet gewenste verandering

  Een uitweg in de toekomst kan schenken!

   

  26-10-2011 om 17:11 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.reiger

  Een witte reiger op reis

  William Shakespeare

  We moeten ons zeer duidelijk uitdrukken of dubbelzinnigheid zal ons de das omdoen."  26-10-2011 om 15:13 geschreven door Liesbeth


  25-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.outfit

  Outfitxml:namespace prefix = o />

   

  Outfit is kleding

  Van een bepaald soort

  Maar waarom die buitenlandse naam?

  Hoe we meer en meer over gaan

  Tot het gebruik van gemixte talen

  Ik vind dit je eigen taal onderuit halen

  We shoppen toch ook wat af

  Maar bij mij is het nog steeds gewoon winkelen

  En ordinair boodschappen doen

  Of gewoon boodschappen doen

  In de visuele winkel of ergens in een winkelcentrum

  De winkel op de hoek is ook vergaan

  Ja, er is niets meer wat er vroeger was

  De buurtwinkels zijn verdwenen

  Of je moet nog boven zo’n centrum wonen

  Dan heb je ze op de begane grond

  Maar nu ben ik van mijn onderwerp afgegleden

  Er wordt zo heel wat af geleden

  Omdat er soms toch mensen zijn

  die al het andere taalgebruik niet verstaan

  Maar hoe krijg je het allemaal weer normaal

  Dat is een totaal ander verhaal!

  Vandaag trek ik deze outfit aan

  Misschien is er iemand die het gaat verstaan!

  Met al dat niet sociale gezwijmel

  Voor mijn gevoel is het meer a sociaal!

   

   

   

  25-10-2011 om 19:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hart

  Het hart van een bloem

  Eleanoor Roosevelt

  "De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.  25-10-2011 om 08:40 geschreven door Liesbeth


  24-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.huis

  Huis

   

  Een droomhuis

  Aan het water

  De stilte van de natuur

  En een stil uur

  Zijn dan de momenten

  Waar je bij kan tanken

  De zonovergoten herfst

  Brengt een droomhuis dichtbij

  Dan ga je er naar kijken

  En je legt het vast

  Alsof het een schilderij was   24-10-2011 om 21:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oog

  Als je ogen het zien!

  Johann Wolfgang von Goethe

  "Als het oog niet straalt, kan het de zon niet zien; was Gods kracht niet binnen in ons niets goddelijks zou ons in vervoering brengen."
  24-10-2011 om 16:54 geschreven door Liesbeth


  23-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zonnig

  Een zonnige zondag is genieten voor een mus

  Johann Wolfgang von Goethe

  "Het kwade is slechts de keerzijde van het goede."

  23-10-2011 om 19:41 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrienden

  Even een bijeenkomst op de brug

  Seneca

  "Bezit zonder vrienden is vreugdeloos."  23-10-2011 om 14:57 geschreven door Liesbeth


  22-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verwarring

  Verwarring

   

  De verwarring is groot

  De afgronden zijn zichtbaar

  De mens wordt op den duur van zichzelf gaar

  Men ziet het niet meer zitten

  Ook al gaan we bij belangrijke toppen zitten

  De één zegt dit de ander dat

  Maar het is toch te zien

  De wereld ligt op z’n gat

  Geen mens kan het nog verhelpen

  Het aanbidden van een afgod

  Heeft het bepaald dat vreselijke lot

  Het lot dat het mensdom diep vernederd wordt

  De mens is het nietigst in het heelal

  Ook al klim je op uit een dal

  De mens komt toch niet waar hij denkt te komen

  Omdat deze mensen zich niet ondergeschikt wilde tonen

  Aan een alles regerend Vorst

  Die de zwaarte van deze wereld heeft getorst

  Wie niet horen wil moet voelen

  Dit brengt het allemaal teweeg dat kroelen

  Dat kroelen met de enige keiharde god

  Die de wereld aan een zijde draad laat hangen

  Een draadje is dan niet veel

  Eén klap en de hele wereld heeft zo zijn verdiende loon

  Omdat door mensen die het beter hadden moeten weten

  Die niet naar recht en gerechtigheid hebben gezocht

  Of althans zo hebben gehandeld

  Men heeft gewandeld!

  Met alles wat maar voor een tijdje te genieten is

  Ja, dan gaat het over de hele wereld mis

  God staat hoog op zijn eer

  En geef je Hem geen eer

  Dan zal Hij je verwerpen

  Dat is het loon

  Voor de spot en hoon!

  Dan is er ook ware gerechtigheid

  Dat is de verdienste van en voor ongerechtigheid

  Geen plaats in de eeuwigheid

  Waar Hij zegent en behoedt

  Waar Hij alleen door de Zijnen geloofd wordt en geprezen

  Zij zullen komen en zijn dan weer uit het stof verrezen!

  Het stof die een ongekroonde een gekroonde aan deed

  Die nimmer vonden dat het hen speet

  Dat ze goed voor kwaad hielden

   

  En zo voor kwaad knielden

  En kwaad voor goed deden doorgaan

  Een levenskroon valt niet te stelen

  Een levenskroon is er voor eeuwig!

  Maar wie de minste wilde zijn

  Die stort niet in het ravijn

  Die ziet alles en gaat door

  Maar ieder ander vond geen levensspoor!

  Een spoor waar je altijd wordt gedragen

  Want God heeft in zulke behagen

  Hij de Koning en jij de onderdaan

  Zo kun je stralend over de aardbodem gaan!

   

   

  Psalm 115:15-18

  Openbaring 9:20

  Openbaring 11:18

  Openbaring 19:5

  22-10-2011 om 19:24 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vandaag

  Een zonnige plaatje en stil moment...

  Johann Wolfgang von Goethe

  "Niets is meer waard dan de dag van vandaag."  22-10-2011 om 09:30 geschreven door Liesbeth


  21-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwijgen

  Zwijgen

   

  Het zwijgen van God

  Dat zien we in het lot

  Het lot van deze aarde

  Die zijn rijkdom en waarde

  Zocht in de omgang met verkeerde lieden

  Men had geen ogen en kon niet zien

  Dat is de reden en het is geen misschien

  Hier laat God zien

  Dat de toorn of boosheid

  Reikt van de hemel naar de aarde

  Ja, ook tot onder de aarde

  Voor die zult gij niet buigen

  Ja, het waren allemaal slechte vijgen

  Het zijn de bedervers van Gods Woord

  En dat is ongehoord

  Het Hoogste gezag te ondermijnen

  Dan gaat er een wereld kwijnen

  Maar ben je dicht bij Hem

  Dan hoor je steeds Zijn stem

  En luister je naar wat Hij tot je zegt

  Dat word je niet opgelegd

  Maar dat is een gehoorzaam zijn

  Aan wat Hij met je voor heeft

  En daarom is het ook dat je voor Zijn Woord beeft

  Je ziet de verschrikkingen voorbij komen

  Mensen zijn niet meer in te tomen

  Omdat ze bij de zuivel wonen

  Ze gaan je bespotten en honen

  Maar God houd je staande

  Want Hij is de zekerheid

  Waaraan je nimmer hoeft te twijfelen

  Maar wie wil of kan het dan nog begrijpen

  En hebben ze het begrepen

  Dan zullen ze je treiteren die leken

  Omdat ze hun eigen waarde hoog wilde houden

  Dat is wat je weet ook al kon het benauwen

  Hij ging mee met Zijn zegen

  Op de wegen die zo anders zijn gelegen

  Waar geen mens van kan weten

  Omdat Hij het paslood had gemeten!

   

  Zacharia 10:3-12

   

  21-10-2011 om 20:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mensen

  Mensen aan de wandel

  Gaby van den Berghe

  "Menigeen doet ervaring op zonder er de betekenis van te begrijpen."  21-10-2011 om 09:17 geschreven door Liesbeth


  20-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gruwel

  Gruwel

   

  Een gruweldood

  Ja, het paslood

  Dat hing zwaar

  En het is waar

  Wie gruwel pleegt

  Zal door gruwel vergaan

  Wat heb je met zoveel mensen gedaan

  Martelen en moorden

  Het zijn niet alleen woorden

  Maar slechte daden

  Zonder enige vorm van genade

  Dat is nu een dictator ten voeten uit

  En daarom blies hij op zo’n vreselijk

  wijze de laatste adem uit

  Gerechtigheid is er geschiedt

  Wie het zwaard opheft

  Zal door het zwaard vergaan

  Ook al heb je een bekende naam

  Maar heb je die niet

  en je doet anderen door gruwelen verdriet

  Dan geldt hiervoor precies hetzelfde

  Dwaasheid brengt onheil

  Hou je van stijl

  Dan ga je de dwaasheid uit de weg

  Want mensen plegen met hun lippen

  en hun blikken veel dwaasheden

  Ze kunnen een hele wereld in beroering brengen

  Wie een kuil graaft, zal er in vallen

  en wie een steen wentelt, op die zal hij terug rollen

  Een leugenachtige tong haat hen die zij kwelt,

  En een gladde mond bereidt  verderf
  Mocht u denken dat het Woord niet meer van deze tijd is
  Dan kunt u zien dat het nog steeds actueel is

   

  Prediker 10:4-15

  Spreuken 26:27-28

   

   

   

  20-10-2011 om 18:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.deur

  Deur

   

  Ieder huis heeft een deur

  Elk huis heeft ook z'n eigen geur

  In veel huizen is terreur

  Men stelt de mens teleur

  In gedrag en in talen

  Veel mensen menen

  De ander onderuit te moeten halen

  Die lijden aan hevige kwalen

  Omdat ze vaak in het leven falen

  Een ander ontvangt dan hun agressie

  Ze worden zwaar gepest

  En dat is soms mest

  Voor degene die de terreur bedrijft

  Het is een leven dat altijd drijft

  Want het heeft zich op drijfzand begeven

  En men zal toch altijd zorgen dat deze zelf blijft leven

  Zodat men de agressie op een ander gaat botvieren

  Ja, bij die ander gaan de geestelijke scharnieren

  Dan piepend open en dicht

  Want ze zijn zo intens op hem of haar gericht

  Dat deze het uitzicht op alles verliest

  Zo is het dat de één tot de ander briest

  Maar er is één Deur

  En daarachter is de liefdesgeur

  Een geur die nimmer vergaat

  Die is van Hem die bijna iedereen haat of heeft gehaat!

  20-10-2011 om 18:25 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.merel

  Merel en mus beide op de uitkijk

  Dietrich Bonnhoeffer

  "Dat ellende en gevaar ons alleen maar dichter bij God brengen, is zeker."  20-10-2011 om 08:50 geschreven door Liesbeth


  19-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vliegen

  Genieten van vogels die met elkaar vliegen

  Da Di

  Het doel van het geld is het leven te verlichten, maar het doel van het leven niet geld te vergaren. Gelukkig hij die 't verwerft en geniet, ongelukkig hij die een vrek is en schraapt."  19-10-2011 om 19:49 geschreven door Liesbeth


  18-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.laat mij

  Laat mij

   

  Laat mij gaan

  Uit deze wereld van het dwaze bestaan

  Het leven biedt meer dan alleen te zijn gedreven

  Het leven is maar even

  En wat zijn we druk met elkaar te bewegen

  Tot een totale slaaf

  Van al het aardse hebben en houwen

  Men had z’n geestelijk huis moeten bouwen

  Of wegdromen in de poëzie

  Waar je gemis en andere zaken in op kan vullen

  Het is een mens in een mens

  Je kijkt door een korte lens

  Zo in je eigen wereld

  Een mens moet zichzelf ontleden

  Niet voor een ander

  Maar voor je eigen voetlicht treden

  Zo ga je anders en fijner door het leven

  Maar ja, iedereen is dit niet gegeven

  Maar laat de dingen dan toch even binnenin

  Een keer nemen tot een nieuw begin

  Een begin waarin men zichzelf gaat zien

  Met wel en geen goede dingen misschien

  Maar dit is wel tot een gemeenschappelijke verrijking

  Zo draagt ieder zijn levensdeel

  In het groot of in een klein deel

  Maar samen is dat een nieuwe weg beramen

  Zodat we niet keer op keer

  In gemeenschappelijk kwaad komen

  Waar de mens alleen maar van een lange

  of een eeuwige straf gaat omkomen

  Dan zijn er geen levensdromen

  Het leven is er om van geluk te dromen

  Ook al is het lot misschien zwaar

  En wat er komt daarna?

  Dat is je goedgezind door regen en zonneschijn te bewegen

  Dan zijn de wegen zo geheel anders gelegen

  Dat is een vreugdevol leven

  Dan kom je niet meer jezelf tegen

  Want je leven heb je aan die Ander gegeven!

  18-10-2011 om 17:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.libel

  Een libel in actie

  Xiang Xu

  "Geluk komt van aandacht voor kleine dingen; ongeluk van het verwaarlozen van kleine dingen."  18-10-2011 om 09:05 geschreven door Liesbeth


  17-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mensen

  Mensenxml:namespace prefix = o />

   

  Mensen, o wat een mensen

  Mensen hebben allemaal wensen

  Wensen om kleine mensen ter wereld te brengen

  Of misschien kwam het door de lusten

  Omdat een man en vrouw elkaar kusten

  Er komen zoveel mensen

  En die hebben steeds dezelfde wensen

  Maar wat moet je met al die mensen

  Die hun eigen leven, leven!

  En niet meer om een ander geven

  Het is een waar gegeven

  Dat mensen hun slechte dingen liever doorgeven

  In plaats van te vechten voor de goede strijd

  Ja, men ziet het toch we leven in een tijd

  Waar zo’n zeven miljard mensen de afgrond inglijdt

  Alles heeft natuurlijk een bestemde tijd

  Maar zeven miljard zonder wijsheid

  Dat geeft een vreselijk tijd

  De wereld is beklagenswaardig

  Want vele volken zijn al niet meer aardig

  Men gaat over tot een agressievol leven

  Hebben dan zeven miljard mensen nog kans op een beter leven?

  We leven in een digitaal gebeuren

  Het leven heeft zich op allerlei manieren

  Van de normen en waarden af weten te scheuren

  Zo is er een wereld aan het meuren

  Of anders gezegd aan het stinken

  Ja, de mens zal van zichzelf altijd dodelijke blijven hinken!

   

  17-10-2011 om 19:47 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beweging

  Beweging

   

  De wereld van elke dag in beweging

  Er gebeuren leuke, ernstige en rare dingen

  Mensen hebben na het weekend verdriet

  Want je ziet

  Dat er mensen zijn omgekomen

  Of men roept hardop in de politiek

  Want uiteindelijk is die toch ziek

  En zo gaan we van dag tot dag voort

  En je kunt er eigenlijk weinig aan veranderen

  Zo zal men wel denken

  Maar als we nu eerst eens aandacht

  aan onszelf gingen schenken

  Niet voor jezelf leven

  Maar eens kijken hoe je het in het leven doet

  Jezelf eens afvragen?

  Is mijn leven een bak vol roet

  Of ben ik begonnen mezelf tot de orde te roepen

  In plaats van naar anderen te roepen

  Want de schuld ligt meestal bij een ander

  Zo is de menselijke levenswandel

  Maar begin bij jezelf

  Dat is al de helft

  De helft gewonnen

  Misschien wordt er dan hier of daar

  opnieuw begonnen!

   

  17-10-2011 om 09:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kijken

  Even nieuwsgierig komen kijken
  en haar blik verrijken

  Godfried Bomans

  "Een komische situatie veronderstelt altijd een toestand van veiligheid bij de toeschouwer."  17-10-2011 om 09:09 geschreven door Liesbeth


  16-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zondag

  De horizon

   

   Vandaag staat de zon
  weer aan de horizon

  De zon is de enige bron

  Waardoor de mens leeft

  Zonder zon is er geen leven

  Altijd in duister leven

  Dat is een verschrikkelijk leven

  We zien geen hand voor ogen

  Maar als de zon in het hart is gekomen

  Dan mag je wanneer het nacht is dromen

  Totdat de morgen weer is verschenen

  Zo is het nu in het geestelijk leven

  Zonder licht is het een onaangenaam leven

  Mensen zijn van alles aan het doen

  Maar altijd blijkt dat ze het verkeerde doen

  Ze hebben geen zicht op Jezus

  Ze hebben geen liefde tot de naaste

  Wel wilde ze zich haasten

  Om hun naasten te besmetten

  Maar daar moet je dan niet op letten

  Je hebt niets meer met ze van doen

  Je Meester heeft je er vanaf gescheiden

  En daar aan zullen ze wel hebben geleden

  De hoogmoed doet ze in het heden nog leven

  Met een fanatieke kerkgang

  Ze zijn nooit bang

  Ze hebben mismaakte gezichten

  Of ze huichelen of ze hebben een valse getuigenis

  Maar in zulk leven is van alles mis

  Ze hebben totaal geen gemis

  Een gemis aan een Zaligmaker

  Ze dachten wij kunnen het zelf

  Ja natuurlijk kun je dit denken

  Maar het is doemdenken

  En nimmer zal Jezus hun
  het ware geluk schenken!

   

  Jeremia 39:15-18
  1 Thessalonicenzen 4:1-12

   

   

  16-10-2011 om 13:44 geschreven door Liesbeth


  15-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vogel

  Fijn om vogel te zijn

  Jean de la Bruyère

  "De meeste mensen gebruiken de beste helft van hun leven om de andere helft ongelukkig te maken."  15-10-2011 om 22:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus

  Jezus

   

  Op Jezus zien

  Op Jezus alleen

  Hij is er in het geween

  Hij richt de mens op

  Hij leidt de mens van een dal naar een top

  Zo zie je Jezus

  In al Zijn schoonheid

  Hij schittert in de eeuwigheid

  Hij is de glorie en de victorie

  Zie Hem in het diepe doorstane leed

  Dan heb je weet

  Dat een mens niet kan bestaan

  Door alleen maar te gaan

  Naar allerlei vormen van gemeenschappelijk gesprek

  Het is Jezus alleen

  Die een mens draagt

  Daarvoor heeft Hij zijn leven gewaagd

  Wie hier aan voorbij gaat

  Die is een kerkfanaat

  En van kerkfanaten

  Komen alleen maar geestelijke granaten

  Die de mens aan gaat vallen

  Dat zijn de mensen met een aardige lach

  Maar hun binnenste is een rovershol

  Die zorgen er voor dat Jezus wordt besmet

  Met allerlei vuiligheden

  Ja, zo erg dat Hij werd vertreden

  Zo schoon als blinkend goud

  Ging Hij door een woud

  Waar bomen kaal en dood waren

  Hij kon ze niet voor erger bewaren

  Want ze wilde zich niet bij zijn kudde scharen

  De kudde die Hij heeft gehoed

  Ja, dat was nu echt adderengebroed

  En zo ging er een stoet

  Aan het oog voorbij

  Met Jezus alleen

  Ook al was er geween

  Geween om niet als de Zoon van God te worden erkend

  Men was erg op uiterlijkheden gesteld

  Maar Jezus zocht de zondaren op

  En Hij waste ze met hysop

  Zodat de zonden rein werden gemaakt

  Daarom heeft men Hem afgemaakt

  Maar waarom liet Hij dat dan toe?

  Omdat er een groot offer moest komen

  Anders zou er toch niemand bij de Vader kunnen wonen

  Daarom is het Jezus alleen

  Hij brengt je door de ergste uren van het leven heen

  Hij droeg de straf geheel alleen

  Zo stil en zonder schreeuwen

  Terwijl het een hel was waar je alleen

  maar in zou kunnen schreeuwen

  Maar Hij deed zijn mond niet open

  Hij droeg dit grote leed

  In parelen bloed van zweet

  Oh, wat is zo’n hel heet

  Daarom is het dat een mens niet weet

  Hoe vreselijk het is om onschuldig te moeten lijden

  En het was toen

  Maar het is er nog in deze tijden

  Men heeft geen Zaligmaker nodig

  Dat is toch overbodig!

  We klaren het allemaal zelf wel

  En toch blijft deze wereld dan een hel

  Het is en blijft Jezus alleen

  Zien op Jezus en zonder Jezus voor eeuwig verloren

  En dat Hij je dan niet hebt verkoren

  Dat is omdat men Hem niet heeft willen geloven

  En daar vloeit uit voort een vurige oven

  Een oven zo heet

  En voordat je het weet

  Sta je in lichte laaie

  Omdat de mens maar naar geld wilde graaien!

   

  Johannes 6:60-66

   

  15-10-2011 om 22:33 geschreven door Liesbeth


  14-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kabinet

  Gefeliciteerdxml:namespace prefix = o />

   

  Waarmee gefeliciteerd?

  Nou met het kabinet Rutte

  Het heeft één jaar volbracht

  Maar het is er nog altijd nacht

  Hadden we er veel van verwacht?

  Nee toch zeker!

  Je kunt op allerlei manieren spreken

  Maar het blijft een gedoe

  Ze zijn er zelfs nog niet moe

  Van al dat geharrewar

  Ja, en zo glijdt de regeringskar

  dan weer een stukje voort

  Is het wel om te feliciteren?

  Je hoeft zo’n kabinet toch niet te eren!

  Nee, dat zeker niet!

  Maar dat ze toch één jaar zijn geworden

  Dat geeft die felicitatie

  Maar dan hoef je geen praats te krijgen

  Want er zullen nog meer dagen zich aan één rijgen

  Misschien zit men dan wel zwaar te hijgen

  Ja, regeren is wel vooruitzien

  Maar als het donker is kun je weinig zien

  En dan blijft het kabinet nog even misschien?

  Jan of Piet zal het weten

  Of Piet komt mensen verrassen

  Ja, ik bedoel zwarte piet

  Want ja, men verdient toch eigenlijk een zwarte piet

  Want niemand beeft nog als een riet

  Omdat het er allemaal om spant

  Of we nog met z’n allen in dit land

  Straks nog iets hebben te verteren

  Dus we gaan zo’n kabinet daarom helemaal niet eren

  Al word je door de hond of door de kat gebeten

  Ze moeten niet komen aan ons eten

  Maar dat zullen ze wel weten

  Ik bedoel dus nog meer afromen

  Dan hebben mensen niets meer om te dromen

  Matigheid is juist

  Maar onder de maat dat maakt een vuist

  Dan krijg je alles over je heen

  En dan heeft een kabinet Rutte

  Niets meer om zich mee op te tutten

   

  14-10-2011 om 21:52 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mus

  Een niet zo uitzonderlijke vogel
  dat is anders dan in het mensdom

  Bergman

  "De grootste zonderlingen zijn zij die geen enkele afwijking hebben."  14-10-2011 om 10:01 geschreven door Liesbeth


  13-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spraakverwarring

  Spraakverwarring

   

  Het blijkt dat de spraakverwarring

  nog in hevige mate aanwezig is

  Als je zo hier en daar het nieuws ziet of leest

  Alles kan er mee door

  En dan gaat iedereen met z’n eigen

  gedachten er vandoor

  Of het hier is of in het buitenland

  Overal is het wel aan de hand

  Vanmorgen keek ik even naar wat nieuws

  Daar was het spreken over de voorjaarsmode

  Nou daar wordt wel wat aangeboden

  Een korte broek

  Maar zeer kort van stof

  De billenpartij was goed te zien

  En even later was er nog een kortere broek

  De modevrouw had ook wel bedenkingen

  Maar ze moest er toch nog over nadenken

  Dan twijfel je gelijk al aan zo’n modevrouw

  Want heb je last van innerlijke beschaving

  Dan geef je er gelijk een streep door

  Dan lees je nog iets over dat vrouwen

  geen mannenkleding mogen dragen

  Ja en het staat in Deuteronomium 22:5

  Maar mannenkleding of een broek zijn twee verschillende dingen

  Als je meisjes ziet fietsen met korte of opwaaiende rokken

  Dat maakt meer brokken in de samenleving

  Doe volgens mij gewoon maar een lange broek

  met een enorme leuke trui aan

  Dan zie je er mooi gedekt uit

  En jonge en oudere mannen hoeven dan

  niet naar je blote benen te kijken

  Om zo eens hun blik te verrijken

  Hoe zien de benen van een jonge bloem er nog uit?

  Want laten we wel wezen als je de zestig gepasseerd ben

  Dan ziet alles er niet nieuw meer uit

  Ik vind het allemaal erg hypocriet

  Mannenkleding wordt in de Bijbel anders bedoeld

  Vroeger hadden de mannen meestal lange gewaden aan

  Dus we moeten dit niet letterlijk gaan vertalen

  Het gaat om het geestelijke gewaad

  En dat is Woord en Daad

  Mannen hebben trouwens vrouwen tot hulp tegenover nodig

  Maar geen vrouw die nog een ware hulp is

  Want de vrouwen slaan tegenwoordig ook de plank mis

  Ze brengen de mannen met al hun buiten de deur werken op een vals spoor

  Want meneer geld is het die meer telt

  Maar we zijn kittelachtig van gehoor

  En zo slaat de weegschaal naar vals door!

  En laten we dan het dan even nog over Paulus z’n verhaal hebben

  Over eerbaar gewaad en geen versieringen onder andere

  Als ik zie hoe meisjes tegenwoordig zich optutten met van alles en nog wat

  Dan denk ik daar moet je met je dochters over praten

  Ik had geen dochters maar had weer andere zaken

  Maar praten moet je wel

  En wat verschrikkelijk als alles vanuit de kerk verziekt wordt

  Ook voor je eigen jongens, nu vaders!

  Die dan meegesleurd worden door de wereld van alle dag

  Het eerbare van een vrouw zit niet aan de buitenkant

  Maar dat is de totale binnenkant

  En die begint al heel jong in het innerlijk

  Waar zo’n mens zelf weet hoe het wel of niet hoort

  Worden er geen fouten gemaakt

  Ja, die zijn er ook

  Maar je gaat niet af op wat allemaal in rook is opgegaan

  Je blijft er bij waar jezelf voor moet staan

  En dat is de geestelijk strijd

  En die begint voor je kinderen al bij de wieg!

  Dat is wat er niet om liegt

  Daar heb je ze aan Jezus voeten neergelegd

  Maar niet dat je dat aan de hele wereld uitlegt

  Dat zijn innerlijk zaken

  Maar daar moet je met de kerkmens later niet over praten

  Want dan gaan ze je haten

  Ze hebben allemaal kromme denkbeelden

  En zo zie je wat er is ontstaan

  De hele kerkwereld is naar de maan!

  Er is geen leven meer in dat kerkelijke bestaan

  Om al dit zware gezwets

  Leer eens een goede les

  En dat is sleutelen aan jezelf en aan je kinderen

  Dan zullen ze minder andere mensen hinderen

  En tot een grote ergernis zijn

  Want dit soort van mensen komt terecht in een ravijn

  Ze gelijken allemaal op de farizeeërs en schriftgeleerden

  Hun werken waren geen geestelijke mensen vermeerderen

  Hun werken waren boos!

  Wat er door een beetje nieuws over mode kan ontstaan

  Je  innerlijk gedrag daar komt het op aan!

  En zeker als de grote liefde met een hoofdletter L er voor komt te staan!

  Het lezen van Lukas 17 kan een verrijking zijn

  voor mensen die het zouden willen verstaan

  Dan weet je hoe je in een dodelijke zieke en

  melaatse wereld moet staan!

   

   

   

   

   

   

   

  13-10-2011 om 22:13 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandelen

  Zomaar wat aan de wandel

  Aristoteles

  "Wat is de mens? Een monument van zwakheid, een prooi van het moment, een speling van het lot, en verder slijm en gal."  13-10-2011 om 22:13 geschreven door Liesbeth


  12-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beeldhouwer

  Soms lees of zie je iets en dan is dit het gevolg

  De beeldhouwer

   

  Waar de beeldhouwer zich mee vermaakt

  Hij heeft zijn werk niet gestaakt

  Maar hij heeft de ogen intens aangeraakt

  Hij heeft ze eruit gestoken

  Ja, dan ziet zo’n beeld gelukkig geen spoken

  En mag het misschien op nieuwe ogen hopen

  Als de beeldhouwer afgestapt is van gevloek

  Dan wordt het andere koek

  Je kunt ook ogen maken van poep

  Maar wie weet roept dat beeld

  Het stikt hier naar stront

  Ik heb liever een open wond

  Een wond waar een kunstoog in moet worden gezet

  Of zou het een kunstig oog moeten worden?

  Ja, mensen die de kunst bedrijven

  Die gaan door tot over vijven

  Omdat ze nog eens de ogen uitwrijven

  Van het beeld of van zichzelf

  Alles zit in een kunstzinnige bol

  Soms slaat zo’n bol ook wel eens op hol

  Maar dan heb je gewoon een beetje lol!

   

  12-10-2011 om 17:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus

  Jezus

   

  Waar vind je Jezus?

  Daar waar Zijn tempel is

  En anders blijft Jezus een groot gemis

  Je kunt er over spreken

  Je kunt goedgezind zijn

  Maar dat wil nog niet zeggen

  Dat deze mensen met Jezus zijn!

  Jezus zien, horen en voelen

  Dat is toch wat deze mensen bedoelen

  Maar het is  geen doel

  Want op een openbaar boek

  Heeft de mens daar achter geen smoel

  Je kunt veel over Jezus praten

  Maar Hem toch haten

  Dat komt tot uiting

  Wanneer Jezus zich dichtbij openbaart

  Ja, dan is Jezus ineens niet zoveel meer waard

  Want het vele spreken van leken

  Wil vaak zeggen, nader niet tot mij

  Want met Jezus zijn ze echt niet blij

  Jezus is er niet om mee te scharrelen

  Maar aan Jezus moet je je onderwerpen

  En wil je dat niet

  Dan gaat Hij je verwerpen

  Dan word je net als zwerfhonden voor het komend EK

  Zomaar van de straat gehaald en levend verbrand

  Jezus is geen speelmaatje

  Jezus is de Koning der koningen

  En Hij alleen brengt je naar de vele woningen

  De woningen van de Vader

  Met die bijzondere levensader

  Maar ben je een moordenaar of een verrader

  Dan is het leven een niemendal

  Dan spuug je alleen maar gal

  Dan ben je geworden een ware kwal

  Dan lig je te verteren in je eigen gemaakt dal

  Een dal waar je niet meer aan kan ontkomen

  Want het spreken over en van Jezus geeft geen hemelse dromen

  Alleen de mens die is gekocht door Zijn bloed

  Die is het die er voor God toe doet!

   

  Handelingen 7:48-53

   

   

  12-10-2011 om 09:37 geschreven door Liesbeth


  11-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.crisis

  Crisis

   

  De financiële crisis

  Breidt zich uit naar grotere landen

  Alle economen en geldmagnaten

  of regeringsleiders

  Het zijn mensen met een brein

  Die alleen kijken naar het ravijn

  Dit is nu twee goden dienen

  Mammon heeft weinig te verliezen

  Maar krijgt het nu zwaar voor de kiezen

  Mensen moeten kiezen

  Maar wil je niet kiezen

  Dan ga je het verliezen

  Want Mammon heeft geen hemel

  Maar de God van hemel en aarde

  Laat de mens in dit aan z’n lot over

  in dit zelfgemaakte gewemel

  En dan elke dag dit gezemel

  Een mens moet zich eens wezenloos schrikken

  Dan leert een mens zich misschien in zijn lot schikken

  Want meneer geld is anders uitgeteld

  Dit heb ik dan weer vermeld

  Want alles gaat versneld

  Versneld naar het ravijn

  En de val er in doet vreselijk pijn

  Weg geld weg Luilekkerland

  Nee, wij doen ons best en wonen niet in Luilekkerland

  Ja, maar veel praten

  Dan krijg je allemaal hiaten

  En zo kun je niet leren springen

  Dan komt meneer geld je uitwringen

  En de meeste ideale vrouw of man

  Moet dan toch zeggen, het is alsof ik het niet meer kan!

  Wat kan of kunnen

  Nou een bank, bedrijf of een land runnen!

  Matheüs 6:19-24
  Lucas 16:9

  11-10-2011 om 21:39 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koningshuis

  Koningshuis

   

  Laten we zuinig zijn op ons koningshuis

  Dit las ik ergens in een commentaar

  Is dit waar of niet waar?

  Allereerst moet het koningshuis

  geen aanstoot geven

  Nu dat hebben we gezien in het verleden

  Hooggezeten dacht of denkt men,
   ik mag alles weten en eten

  Ze hebben een verworven recht

  Waar een gewone burger u tegen zegt

  Niet dat ik niet voor een koningshuis ben

  Maar ik vind dat het ook wel eens

  anders naar buiten kan komen

  Gewone vrouwen delen in de rechten

  En zelfs al ben je van Koninklijke bloede

  Dan moet je wel op je hoede zijn

  Want door de gewone vrouwen

  Komen vaak de ergernissen

  Vroeger waren de mensen van adel

  Tegenwoordig doet het er niet toe

  Maar je ziet er komt dan zo nu en dan een roe

  Omdat men zich gewoon alledaags gedraagt

  En denkt, ik heb deze positie!

  Dus wij kunnen ons dit veroorloven

  De vrouw dient een hulp tegenover te zijn

  Maar is er niet het ware adeldom

  Dan maakt dat een koningshuis krom!

  En is dit dan niet een beetje dom!

   

  11-10-2011 om 10:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spreuk

  Spreuk

   

  Al wat dichtbij is wordt ver

  Wie kan het verstaan?

  Als je niet met het mensdom was begaan

  Ja, men denkt die leeft door een waan

  En dan zijn er zaken die worden gedaan

  Maar dat geeft verwijdering in het bestaan

  Alleen het egoïsme zag je staan

  Zo raakt alles uit zicht

  Alleen af en toe geeft het egoïsme weer inzicht

  Hoe waar deze spreuk is

  Mensen denken ze heeft het mis

  Maar het leven moet diep beleefd zijn

  Wil je het dagelijks voelen deze pijn!

  11-10-2011 om 09:49 geschreven door Liesbeth


  10-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gezellig

  Gezellig in een bootje

  Johann Wolfgang von Goethe

  "Al wat dichtbij is wordt ver."  10-10-2011 om 22:54 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mus

  Zijn deze verboden of mag ik er van proeven?

  Louis Paul Boon

  "Het zijn alleen de dieven die vermoeden dat ook de anderen dief zijn."  10-10-2011 om 20:57 geschreven door Liesbeth


  09-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwaan

  Zwaan in een heerlijk avondzonnetje

  Karl Jaspers

  "Wie alles meent te begrijpen, filosofeert niet meer."  09-10-2011 om 17:22 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.herfstweer

  Herfstweer

   

  Het is somber herfstweer

  Maar het is wel zondag

  Somber of niet

  Zondag is een dag dat je geniet

  Want dan is de Zon er zelf

  Hij geeft veel licht en liefde

  Het is Christus die dat doet

  Die in sombere tijden geeft

  Een zonnige warme gloed

  Dat doet Hij met zijn vergoten bloed

  Dat heeft gestroomd om mensen te verwarmen

  Maar Hij gaat wel naar de zeer arme

  Mensen die om Hem verlegen zitten

  Mensen die het alleen van Hem verwachten

  Mensen die naar liefde snakken

  Mensen die niet op andere mensen zitten te hakken

  Maar een voorbeeld hebben aan Christus’ gedrag

  Want het is die vlag!

  Die de lading dekt!

  Christus zoenoffer is het die tot zegen strekt

  Christus neemt een verloren mens in de armen

  En draagt deze als een gevonden schaap

  Naar een plek waar deze volop in Zijn liefde opgaat

  Dat is een nietig mens

  Met maar één wens

  Om veilig in Jezus armen te mogen blijven

  Zodat deze het aangenamer in het leven gaat krijgen

  Dat veilige gevoel

  Dat is nu het ware doel

  Van een mens op aarde

  Waar God in Christus de mens zal bewaren

  Tot op de dag waar deze sterven moet

  En Hij deze opneemt in zijn hemel

  Waar nooit meer het gewemel

  Van al die aardse zonden zijn

  Daar in het Licht en de heerlijkheid is het fijn

  Dan is er niet die eeuwige knagende pijn

  Van zou ik wel of niet verloren zijn

  Hij heeft de mens dan uit het ellendig lichaam verlost

  Daarom heeft het Hem toch zijn bloed gekost!

  Om de mens te verlossen van de eeuwige dood

  Zodat deze wordt opgenomen in Vaders’ schoot

  Want de mus vindt zelfs een huis

  Weggenomen uit het aardse gruis

   

  Efeze 3:14-21

  Handelingen 21:14   09-10-2011 om 16:57 geschreven door Liesbeth


  08-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zeuren

  Zeuren

   

  Even een stukje papier afscheuren

  Want er is altijd wel wat te zeuren

  Nu gaat het weer over de plaszak

  Dat is een zak in de trein

  Als je platzak wil zijn

  Daar kan je dan je hoge nood in kwijt

  Terwijl je in de trein rijdt

  Een zak voor de plas

  Een zak komt van pas

  Of je denkt wat moet ik er mee

  Ja, en dat is het nu als het er niet is een wc

  Dan kom je in het nauw

  Als je gauw

  Van je hoge nood af zou moeten

  Maar een plaszak gaat toch wel wat ver

  Wie wil er nu zo in het openbaar

  Met een volle zak verschijnen

  Ze vinden wel rare dingen uit voor de treinen

  Maar ik kon er weer leuk op rijmen

  En ik ga er ook verder niet over zeuren

  Want ik ga nooit met de trein

  Laat alle zeurpieten

  Maar lekker van het gezeur over de plaszak genieten

   

  08-10-2011 om 21:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kijken

  Mensen kijken en doen

  Thomas a Kempis

  "In het oordelen over anderen doet de mens een onvruchtbaar werk."  08-10-2011 om 14:51 geschreven door Liesbeth


  07-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin

  Zin

   

  In de zin van het leven

  Komt de zin tot leven

  Een zin die wordt geschreven

  Die is er niet maar even

  Een zin komt voort uit

  een aantal woorden

  De zin is niet bedoeld tot moorden

  De zin is bedoeld tot zoeken

  Tot zoeken in de boeken

  Waar de creativiteit gaat leven

  En er zin wordt gegeven aan het leven

  Zinnen kunnen mensen formeren

  Zodat ze iets gaan leren

  Leren over de zin

  Of de zin van leven

  En zo worden er woorden

  aan elkaar geweven

  Het maakt dat een mens zin krijgt

  Om de zinnen te beminnen

  En de boodschap van de zin te innen  07-10-2011 om 22:01 geschreven door Liesbeth


  06-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.weer

  Het weer

   

  Even geleden

  Kwamen er wat

  hagelstenen naar beneden

  Zo ben je van de nazomer

  In de koude getreden

  Hagelstenen zijn niet fijn

  Het geeft altijd te denken

  Het weer wisselt op Zijn wenken

  Hagelstenen kun je altijd vergelijken

  Met de boosheid van God

  Krijg je ze op je hoofd

  Dan ben je gelijk verdoofd

  Want het waren wel niet de grootste

  Maar het was een aardige tussenmaat

  Als men er eventueel door wordt geraakt

  Men wel naar wat adem snakt

  Zijn ze groter dan ben je misschien wel gelijk gehakt

  Daar aan kun je zien

  Dat het weer het een en ander aan kan richten

  Maar we blijven ons allen liever op wat anders richten

  In plaats van dat de mens eens over ging tot stichten

  Ja, en dan komen er beslist gerichten!
  Terwijl ik dit schrijf
  Vliegen ze nog een keer over ons heen
  Een waar spektakel
  op de daken!

   
  Openbaring 6

   

   

  06-10-2011 om 20:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuws

  Nieuws

   

  Vanmorgen was er weer veel nieuws te horen en te zien
  Tegenwoordig is dit er
  wel altijd misschien

  Ze wisselen elkaar snel af alle berichten

  En dan ga je even dichten

  Over een vrouw die geen kandidaat gaat worden

  Over een man die de hele wereld op z’n kop heeft gezet

  Met z’n visionaire blik in de technologie

  Maar het hield en houdt zo’n mens van een gebogen knie

  Zomaar en nog niet zo oud

  Is hij van alles wat hij heeft opgebouwd

  Weggenomen zoals elk mens

  Het leven is kortstondig

  Het leven duurt geen eeuwigheid

  Wat heeft het nu voor zin al die vlijt

  Nou, je maakt er toch zelf ook gebruik van

  Ja natuurlijk, omdat je daartoe genoodzaakt ben

  Door het schrijven met de digitale pen

  Kun je nog mensen bereiken

  Om te vertellen dat ze niet allen voor dit gedoe moeten bezwijken

  Het kan ook een god worden in je leven

  En men ziet dan is het leven maar even

  Soms worden de jaren dan niet verlengd

  Ja, hier is en blijkt toch dat er Eén boven alles staat

  Ook al mogen mensen verder gaan in een bepaalde staat

  Ineens komt er dan een einde in vol ornaat

  Want zo moet je het wel zien

  Een nieuwe lever gekregen

  En toch mocht het niet baten

  De mens is maar een nietig iets

  Hoewel men toch groots kan denken

  Maar God is het die het leven en het eeuwige wil schenken

  Dat moeten we onder al deze vernieuwingen toch maar steeds bedenken

  En dan verder al het geroezemoes in denkend Den Haag

  Over alle bezuinigingen

  Men moet het tekort toch indammen

  We nemen hier wat weg

  Om het aan een ander te kunnen geven

  We zijn nog steeds met dat patiëntendossier bezig

  Nou, daar mag van mij de bezem door

  Men ziet toch wel hoe gevaarlijk het internet is

  Kinderen worden gepest

  Kindergeesten worden verwrongen

  Een natuurlijk en rustig bestaan wordt niet bedongen

  Men maakt vaak ziekelijke bokkensprongen

  Mensen worden tot slaven gemaakt

  Het wordt eens tijd dat dit wordt gestaakt

  Zodat we in een rustig land of wereld kunnen leven

  Het leven wordt maar één keer gegeven

  We kunnen het niet meer over doen

  Daar wringt vaak de schoen

  We doen of er geen God bestaat

  En zo hebben we als een slaaf van ons eigen denken geleefd

  En na dat slavenfeest

  Ben je er voor altijd geweest!

  Dan heb je geen Christusfeest!

  Een Bloedbruidegom waar je rustig mee getrouwd kan zijn

  Dat geldt voor groot en klein

  Voor jong en oud

  Trekken we nog verder door dat dorre woud?

  Met dat zogenaamde menselijke goud!

   

  1 Petrus 2

  06-10-2011 om 19:44 geschreven door Liesbeth


  05-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.duif

  Duif kijkt even achterom

  Erasmus

  "Wat mooiers kunnen de goden de mens schenken dan een knap gezicht, doch wat baat dit als ontevreden trekken het ontsieren?"  05-10-2011 om 16:50 geschreven door Liesbeth


  04-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dierendag

  Gefeliciteerd

   

  Waarmee gefeliciteerd?

  Nou, het is toch dierendag

  Dan kun je heel veel mensen feliciteren

  We moeten toch lief zijn voor dieren

  Hoewel ik het een vreselijk gezeur kan vinden

  Waar een dierenpartij zich zo over op kan winden

  We kregen vanmiddag een folder aangereikt

  En of we misschien minder vlees wilde eten

  Nou, dat doen wij al

  Maar niet omdat het dierendag is

  Of dat de dierenpartij dat zo graag ziet

  We maken tegenwoordig overal een item van

  Nou soms is het lekker een karbonaadje in de pan

  Dus ik vind dierendag prima,

  maar verder vind ik het gezwam

  We nemen in plaats van vlees wel eens een eitje

  Dat komt van een dier dat opgesloten zit

  Ja, en als je kaas neemt voor vervanger

  Dan staat daar toch een koe in de wei

  Die later ook om zeep wordt geholpen

  Als zij eerst maar goed is gemolken

  Want zonder melken hebben we geen kaas

  Daarom vind ik het allemaal gedaas

  We moeten er wel goed opletten

  Dat een dier, een waardig bestaan heeft

  En dat hij met de andere dieren het prettig heeft

  Maar voor de rest is het maar een dier

  Dus we moeten af van al dat stompzinnige geklier   04-10-2011 om 19:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.stervend

  Stervend

   

  De mens is een stervend wezen

  Dat kun je in de herfst van de bomen lezen

  De bladeren vallen neer

  Zo gaat dit keer op keer

  Maar een mens is een keer afgeleefd

  En dan is het de vraag

  Wie mijn hart heeft!

  Heb ik als een waar mens geleefd

  Of heb ik helemaal voor mezelf geleefd

  Dan wordt de mens met bladeren

  en al van de aardbodem geveegd

  Dan is het allemaal vergaan

  Waar we zo ons best voor hebben gedaan

  Al het aardse wordt ontbonden

  In het leven werd het lichaam door de zonde geschonden

  Als een boom wordt het de door herfstwind geveld

  Ja, er is in het leven niet veel dat nog telt

  De dood is ingetreden

  Maar een volgende herfst komt ook weder

  Dit is de droefenis van het bestaan

  Het is een komen en gaan

  In het menselijk bestaan

  De één voor de ander zal weer vergaan!  04-10-2011 om 14:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verdedigen

  Verdedigen

   

  Waarom moet je je verdedigen

  Wanneer je een christen bent in hart en nieren

  De mens wil op zich altijd wat klieren

  Ze lijken in het geheel niet op de mieren

  Want dat zijn ijverige dieren

  De mens is een lui en leugenachtig wezen

  Die zichzelf met van alles en nog wat leugens heeft omgeven

  Dus kom je met een waar geloof

  Dan houden zich Oost-Indisch doof

  Want ze willen niets met liefde en strijd te maken hebben

  Men denkt als ik als een aardig mens leef

  Dan ga ik vanzelf naar de hemel

  Vandaar ook al dat vreselijke wereldse gewemel

  Met allerlei geloofsoorlogen

  Men heeft een eigen mening

  Men wil niet voor de Christus der Schriften uitkomen

  Want dan vallen ze van hun tronen

  Ze willen juist hun eigen werken tonen

  Maar wie door Christus is wedergeboren

  Die gaat onmiddellijk al het valse aanboren

  En dan komen de geselslagen

  Daarin heeft de luiaard een geweldig behagen

  Zo verslijt menigeen zijn dagen

  Met wel of geen geloof

  We zijn of we houden ons doof

  We leven graag met een vals geloof

  De misdaad die nu overheerst

  Die was er al het eerst

  Nadat Adam was gevallen

  Christus kwam om te redden

  Maar de mens had Christus niet meer nodig

  Een Christus in het moderne leven is totaal overbodig

  Men jaagt de mensen na met eigen kennis

  Wat dit ook mag zijn

  Maar het is voor allen wel het ravijn

  Zonder Christus is er geen bestaan

  Ja, alles lijdt aan hoogmoedswaan

  Dan wil je geen geloofsbestaan

  Met een God in Christus

  Die je leidt in je levensbestaan!

   

   

  04-10-2011 om 11:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waarom

  Waarom

   

  Waarom rook ik de dood?

  Als ik me bij een rooms katholiek meisje aansloot

  Een heel aardig meisje

  Wij speelde soms samen op straat

  En ik mocht met haar mee naar een bejaarden internaat

  Daar kwamen wij binnen

  En zo zag ik dat nonnen

  De oude mensen met zorgen omringde

  Ook zag ik wel een pater of pastoor

  Ja, ik kreeg het niet uit mijn gedachten

  Dat het leek of je daar kwam in duistere nachten

  Het volgde mee in mijn geest

  Het was net of ik een graf was geweest

  En wat blijkt er nu in het heden

  Dat de mensen met uitzonderingen

  Zich daar in de kloosters omringde

  Met weinig verfijnde dingen

  Mijn vraagtekens waren altijd heel groot

  En nu zie je dat de dood

  Daar centraal heeft gestaan

  Want men vond Rome voornaam

  Alles wat schijnheiligheid uitstraalde

  Dat was wat je daar tegenkwam

  Mensen werden grondig misleid

  Ja, zo treft het doel geen eeuwigheid

  Maar er kwam daaruit voort veel rottigheid

  Kinderen werden misbruikt

  Kinderen werden vermoord

  De Bijbel mochten ze niet lezen

  Want de Paus was het wezen

  Het wezen van het geloof

  En toch stond voor de kerk een groot Christus beeld

  Ja, in gedachte was het al mijn Kindervriend

  Die alleen Zelf wil worden gediend

  En niet dat er mensen worden aanbeden

  Dat zien we nu toch echt in het heden

  De kerk werd een doodspilaar

  Dat betekent een pilaar zonder fundament

  Mensen werden veel wijs gemaakt

  En zo zijn we met z’n allen aan de grote afgrond geraakt!

   

  04-10-2011 om 11:11 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mus

  Een mus die rust

  Joseph Eddison

  "Wat is het een absurd iets, om over alle waardevolle onderdelen van een mens heen te gaan, en onze aandacht te bevestigen op zijn gebreken."  04-10-2011 om 09:16 geschreven door Liesbeth


  03-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verdacht

  Verdacht maken

   

  Hoe mensen een ander mens

  Graag verdacht willen maken

  Steek allemaal eens hand in eigen boezem

  Overdrijven is natuurlijk ook een vak

  Zo staat er wel iemand voor kak

  Al zou het waar zijn

  Dan moet  men zich schamen

  Om het zo naar buiten weten te brengen

  Daar zie je dat de ene mens niet beter is dan de andere

  Aan beiden kleven zonden

  Laat de mens een wacht nemen op z’n lippen

  Dan wordt de wereld misschien beter of gezond

  Wat dit is de grootste open wond

  Dat de mensen lelijke verhalen over

  de ander de wereld in heeft gezonden

  Zo ontstaan er soms ongeneselijke wonden

  En worden ze dan nog verbonden?

  Of slaat men elkaar zo graag

  Dit zag ik dan vandaag?

   

  Psalm 141

   

   

   

  03-10-2011 om 21:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vogel

  Het dragen van....

  Alain

  "Het leven is een karwei dat je strijdbaar moet klaren."  03-10-2011 om 18:32 geschreven door Liesbeth


  02-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vlinder

  Vlinder in de zon

  Erasmus

  Hoewel er geen kruiperiger, laffer en verachtelijker wezens zijn dan hovelingen, geven zij zich toch voor de bloem der natie uit."
  02-10-2011 om 19:45 geschreven door Liesbeth


  01-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vlinder

  Een vlinder die zich opwarmt in de zon

  Annie M.G. Schmidt

  "Wie teveel geprezen wordt, krijgt een slecht karakter."  01-10-2011 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.varen

  Varen met mooi herfstweer
  Zo varen we van de ene maand
  naar de andere maand
  Het is de eerste oktober
   en geheel zonovergoten
  01-10-2011 om 00:00 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 03-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!