NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • Pasen
 • tulpen
 • koeien
 • goede week
 • rodondendron
 • narcis
 • verwoesting
 • zon
 • klagen
 • lente
 • stoelen
 • filmzaal
 • jeugd
 • kracht
 • kunst
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.angst
  Angst
   
  Angst en vrees
  Dat is het resultaat
  Als men de God van het
  Woord verlaat
  Niemand wil het geloven
  Maar Hij regeert in het goede
  en het kwade
  Alles daar Boven
  Geen mens ontkomt aan het loon
  Of je wel of niet bij Hem woont
  De Zon gaat over goede en slechte op!
  En zo zet God een wereld op z’n kop
  Wie niet horen wil moet voelen
  Als je met de vorst der duisternis wil kroelen
  Een miljoen mensen depressief
  Ziet u nu die smerige dief
  Die berooft je eerst van je goede emotie
  En daarna trekt hij je naar beneden
  En zo kom je naar de zelfmoord gegleden
  Want hij wenst dat geen mens het goede vindt
  Hij wilde en wil nog dat alles hinkt en stinkt
  Wat een strijd om die zwart joekel te verslaan
  Dat moet elk mens innerlijk doen
  Maar geef je hem één zoen
  Dan wandel je eerst zonder een stevige schoen
  En daarna neemt hij je verder alles af
  En je kunt geen boete meer doen
  Daar wringt bij de mens de schoen
  De weg is niet geplaveid
  Elk mensenleven moet in de strijd
  De strijd van het leven
  Om je leven aan Christus te geven
  Want Hij heeft de mantel der gerechtigheid
  geweven
  Maar kom je niet tot dat Kruis
  Dan vergaat men met man en muis
  En zover zijn we nu gekomen
  Alles ligt van de munt te dromen
  Maar die heeft maar een tijdelijk onderkomen
  Na dat alles verstommen de mooie dromen
  Die je voor jezelf had uitgedacht
  En nu is het volkomen nacht!
  Want de vorst der duisternis heeft veel macht
  Maar niet alle macht
  Want God heeft de duivel vertreden
  Nu en toen in het verleden!
  Een waar geloof wordt door Hem
  geschonken
  Maar wil je naar de schijnwereld lonken
  Dan raak je diep gezonken
  Ook in de christelijke wereld
  Want niet iedereen is of was eerlijk!
  De leugens en het bedrog gingen rond
  Ja, over het hele wereldrond!
   
  Openbaring 18
   
   
   

  31-01-2016 om 12:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.getallen
  Getallen
   
  Getallen zijn soms in mijn leven
  Een verbazend gegeven
  Als je met God mocht leven
  Vanaf je jonge jaren
  En dat was van de wieg tot nu toe!
  Hoewel je dat niet gelijk zo kon ervaren
  Omdat je nog veel moest leren
  Maar na een leven geheel
  alleen te hebben doorworsteld
  Zie je Hem steeds terug in de getallen
  Getallen zijn een sprekend gegeven
  Je hele leven is er op geweven!
  En daarin herken je steeds weer het kruis
  Het kruis in en buitenshuis!
  Het Huis met de vele woningen
  Waar je steeds in en uit mocht gaan
  Vooral als je door de hel moest gaan!
  Daar zijn de getallen een grote troost
  Je weet je altijd geborgen
  En innerlijk voel je je groots
  Want één ding staat voor mij vast
  De algehele grote van het Wonder
  Hield en houd je vast
  Je bent standvastig in je gang
  En dat maakt de schijn vroomheid
  innerlijk ontzettend bang!
  Niemand wil gezien worden
  met zo’n mens
  Want ze hadden allemaal
  een vleselijke wens
  En niet één ervan wilde ook aan
  het kruis worden genageld
  Wat heeft het daarna vaak gehageld!
  Letterlijk en figuurlijk!
  Want God is er elke minuut natuurlijk!
  Hij ziet de oprechten en de niet oprechten!
  Maar het is en blijft vechten
  Voor de oprechte van het begin tot et einde
  Maar Hij zorgde er voor dat je in je
  eenzaamheid niet wegkwijnde!
  Dat weer gezegd zijnde!
  Zie je hoe Zijn schoonheid
  een mens verfijnde!
  En Zijn nederigheid gaf je
  gelegenheid
  Om je niet te verheffen!
  Want de hoogmoed zal Hij
   met Zijn kruis diep treffen!
  Psalm 121
   
   

  31-01-2016 om 11:35 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verstoten
  Verstoten
   
  Door iedereen verstoten
  Je hoort niet bij de groten
  Je hoort meer bij het ongedierte
  En uit het oog is ook uit het hart
  Waar geloof geeft heel veel smart
  Want weinigen droegen Hem in het hart
  of nog anders gezegd
  Helemaal niet!
  Men dacht Jezus te kennen
  Maar toen Hij zich openbaarde
  Wilde iedereen wegrennen
  Want die ogen als een vlam vuur
  Gaf niemand nog een rustig uur
  En een blindgeboren man
  Die schoof men aan de kant
  Want daar had je niets aan in een land
  Waar allemaal schijn vroomheid leefde
  Ja, Jezus kwam geheel naar beneden
  En je wandelde met God
  En Hij had toen ook een gebod
  Hij zei, bid niet meer voor dit volk
  Hier was het kruis al een dolk!
  Voor mensen die leefde met eigen gedachte
  En dan is het niet moeilijk meer
  Om een mens totaal te verkrachten
  En deze te storten in de goot
  Waar iedereen modder spoot!
   
  Johannes 9

  31-01-2016 om 10:12 geschreven door Liesbeth


  30-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.pad
  Een pad met scheefgroei
  En zo is in de afgelopen jaren
  alles uit verband of scheef gegeroeid!

  30-01-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  29-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roepen
  Roepen
   
  Soms hoor je mensen wat roepen
  Aanpakken gaan we het
  Wat mag dat wel zijn?
  In dit geval de invasie van vluchtelingen
  Wat denk je dan?
  Daar had je eerder mee moeten beginnen
  En nu zie je hier weer eigen politiekbelang
  Er is er geen één die het nog kan
  Men is in grote duisternis
  En de chaos wordt alsmaar groter
  Soms loopt het uit op een dictatorschap
  De burgemeester zet zich schrap
  En verbiedt de journalisten naderbij te komen
  Hiervan had niemand durven dromen
  Dat zulke maatregelen worden genomen
  Maar anders hoef je niet meer te hopen
  Want door het uitverkopen
  Van de democratie en het juiste leiderschap
  Vind je geen krenten of rozijnen meer in de pap
  Het is of wordt slikken of stikken!
   

  29-01-2016 om 18:39 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zon

  De zon met een aankomende bui regen


  29-01-2016 om 09:14 geschreven door Liesbeth


  28-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molen

  Door het riet zie je de molen soms niet


  28-01-2016 om 21:43 geschreven door Liesbeth


  27-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ei
  Ei
   
  Een ei
  Sommige mensen
  zijn daarmee erg blij!
  Soms met een kievitsei
  Nu wordt alles verstoord
  Men ging verkeerd met de natuur om
  En dat is ongehoord
  We waren gericht op de commercie
  En nu staat de natuur onder druk
  En een traditie wordt getorpedeerd
  Iedereen heeft zo een mening
  Maar ik heb meer geweend
  Over iets wat in de ziel was geboren
  Waar zich het ochtendgloren
  ging voltooien
  En het werd voltooid
  Maar de mens als ijs werd niet ontdooid!
  Nee, de mens onderging zijn straf
  En het leven ging naar het graf!
  Waar wil ik nu heen?
  Naar het contact met de Heer en Meester
  Die je ging voeden aan Zijn tafel
  Je keek er voor die tijd al naar uit
  Maar het ware voedsel voor de ziel
  werd op Zijn tijd en wijze bereid
  Door Hem ben je ook niet de weg kwijt
  Want Hij wijst zelf de weg!
  En zo werd een Kind geboren
  Na het voedsel door Hem toegediend!
  Hij is het levende Brood
  Je ontvangt het uit Zijn schoot
  God de Vader, God de Zoon en Zijn Geest!
  Dat is een waar Avondmaalfeest!
  Die gemeenschap is ongekend
  Hoewel door de slechte herders
  Kwam dit genoegen tot een snel end!
  Herders hadden een herder
  voor de schapen moeten zijn
  Dan leefden we nu niet aan de
  rand van het ravijn!
  Of helemaal in het ravijn
  Waar Hij niet meer bij je wil zijn!
  Heb je nimmer naar dit genoegen verlangd
  En werd je niet fel geprangd
  Dan had of heeft dit alles geen doel op zich
  Dan zit men daar als stokken en blokken
  En toen hebben of hadden ze
  het ware leven gezien
  En dat moest worden weggevaagd
  Want men was verbaasd
  Dat iemand met een kerkelijk recht
  Nimmer was aangegaan!
  Die heeft altijd gewacht
  Tot Hij het had of heeft gedaan
  Zonder Hem is daar geen beleving
  En was er voor die tijd geen innerlijke beving
  Dan ben je zo koud als een dode
  Hij is of was het die je node
  Hij roept en Zijn stem wordt waargenomen
  Alleen bepaalde Hij de tijd!
  Een Herder met grote liefde
  Voor een zondig mens
  Die Hij tot zich riep!
  Maar menigeen denkt
  Ik ben een herder of een goed gemeentelid
  Dus ik mag dit allemaal genieten
  Maar wat als je zelf niet weet
  hoe het in elkaar steekt!
  En zo liet een Herder zien
  Dat het een goede stap
  naar de hemel kan zijn
  Maar ook een stap naar de hel
  Want menigeen heeft zich een
  oordeel gegeten en gedronken!
  En zo is de wereld in de afgrond
  gezonken!
  Herders en gemeenteleden!
  Menigeen is van de Herder
  voor eeuwig afgesneden!
  Want de zonden zijn niet ootmoedig
  beleden!
  Hoogmoed komt kerkelijk ook
  ten val!
  En wat is het ravijn een ontzettend
  diep dal!
  Dat komt er van als men meedoet
  aan christelijk gelal!
  De verwoestende werking is nu
  volkomen zichtbaar!
  Hij zegt, alles wat niet voor Mij is
  komt openbaar!
   
   
   
  Jeremia 23
  Mattheüs 11 en 12
   
   
   
   
   

  27-01-2016 om 21:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.pluim

  Natuurpluim


  27-01-2016 om 08:55 geschreven door Liesbeth


  26-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.terreur
  Terreur
   
  Terreur komt overal voor
  Verbaal of non-verbaal
  De mens is naakt en kaal
  De mens gaat met van alles aan de haal
  De mens is een onwaardig dier
  Het kraakt en piept als een scharnier
  De mens wil geen mens zijn
  Men leeft het liefst in of op eigen terrein
  Men wil zich niet echt druk maken
  En nu moet de politie rondlopen
  als terreurdraken
  Zou het helpen?
  Als men een misdaad van plan is
  Dan zoekt men wel een plaats
  waar geen politie is
  Je moet er ook nog voor
  bewaard blijven
  En wil je graag volop in de wereld
  verblijven
  Dan kan het zijn dat je met afgrijzen
  Moet zeggen dat de beesten
  daar rondzwerven
  Dat deed men nu erven
  Door het goede te verderven!
  Want het terrorisme was er al
  Toen men Jezus kruisigde!
  Want hoe kan je een onschuldige
  zo doelbewust aan het kruis nagelen!
  Al was het naar Gods raad
  De mens pleegde toch de daad!
   

  26-01-2016 om 21:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.water

  Het water door de molen naar buiten gebracht

  26-01-2016 om 20:48 geschreven door Liesbeth


  25-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.misdaad
  Misdaad
   
  Misdaad op misdaad
  Heel wat kwaad
  Ja, tot in het kwadraat
  De bonnetjesaffaire
  Wat een flair
  Om de zoektocht
  stop te zetten
  Zie je dat je overal
  op moet letten
  Men is bezig werk te verzetten
  Maar op een onheuse manier
  En niemand vertrok een spier!
  Hieraan zie je dat een mens
  Dood in zonden en misdaden is
  Ze gebeuren in het groot
  en in het klein
  En er is natuurlijk ook venijn
  Je wilt niet komen in het ravijn
  Dus houdt men op de schijn
  Laat ie fijn zijn
  Al gaat een leugen nog zo snel
  De waarheid achterhaalt haar wel
  Als hier en daar mensen wroeten
  Dan zie je allerlei sproeten
  Op de gezichten komen
  Sproeten van schaamte
  Of is men al dichtgeschroeid?
  Daar boven in het hoofd
  Daarom wordt zeker alles gedoofd!
  Men wilde natuurlijk niet openbaar komen
  Ja, maar het loon naar werken
  gaat toch komen!
  Het zal hier en daar wel wat stomen
  Aan de dromen van onschuld
  is men niet ontkomen!

  25-01-2016 om 21:22 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.biesbosch

  Nieuwe aangelegde brug in de Biesbosch


  25-01-2016 om 15:37 geschreven door Liesbeth


  24-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.goed?
  Goed?
   
  Wat is goed en wat is slecht
  Hierover is menig gebekvecht!
  De één is blind
  De ander ziet de mens
  met een egoïstische wens
  Soms wordt daar ook aan getwijfeld
  Want in een mens zit ook een misleider
  Waar gaat het hier dan over?
  Over een levensoven
  Vaak worden mens misbruikt
  Als je aan iemand twijfelt
  Dan geef je hem of haar
  Het voordeel van de twijfel
  Maar oh…wat een teleurstellingen
  Heel weinig mensen zijn oprecht
  De meeste mensen in deze wereld
  zijn slecht!
  Zo dat is nogal wat
  Wat je daar zomaar zegt!
  Nou, één ding dan maar
  Kijk maar naar Jezus
  Het werd grootst ingehaald
  Maar toen de mens een keus
  moest maken
  Was de oprecht achterhaald
  Niemand behalve Zijn moeder weende zeer
  Hier leg je je toch zomaar niet bij neer
  Je zoekt steeds naar de waarheid
  Maar de handel en wandel van de mensen
  geeft klaarheid
  Men gaat zeer egoïstisch door het leven
  En als je Zijn beeld gelijkvormig bent
  Dan kom je ze helemaal tegen
  Ja, wat moet dan het zwaarste wegen
  Je loopt samen een mijl
  Maar hun leven is niet jouw stijl
  Dan schud je het stof van je schoenen
  En soms moet je ook veel tranen weg boenen
  Omdat je zo diep bent teleurgesteld
  Deze mensen plegen met hun handelingen
  veel geweld
  Want je bent anders ingesteld
  Dus wie zichzelf goed acht
  Die leeft in een duistere nacht!
  Want een mens moet goed worden gemaakt
  En heb je je ware plicht verzaakt
  Dan blijf je een slechterik
  Met een grote egocentrische levensstrik!
  Maar was jij dan ook slecht!
  Hoe zal ik het benoemen
  Je hebt ook een karakter
  En in dat karakter zit of veel slechts
  Of je werd bedeeld met veel goeds
  Maar een mens moet nog wel voor
  eeuwig goed worden gemaakt!
  En dat is waar het nu omgaat!
  Zelf de grootste slechterik kan
  vergeving worden geschonken
  Maar heb je de God van vergeving
  aan de kant gezet
  Dan blijf je je hele leven een grote slechterik
  Tot je in je eigen hel wordt gezet!
  Dus vraag men niet ben ik goed?
  Of ben ik goed?
  De discipelen vroegen ook aan Jezus
  Toen Hij zei, één is er die Mij verraden zal!
  En iedereen vroeg: ben ik het?
  Ben ik het???
  Ook de verrader vroeg het!
  Niemand kon de verrader dus aanwijzen
  Maar Jezus zag hem!
  Net zoiets als de commissie Stiekem
  Niemand gevonden!
  Maar er is of zijn er wel die hebben gelekt!
  Maar het kwaad werd overal dik gespekt!
  En in duister ziet niemand wie het is!
  Dus gaat een onderzoek ook mis!
  Het kwaad wordt door het kwaad gedekt!
  Want niemand wil een verrader zijn!
  Maar ben je de verrader van Jezus
  Dan kan je nimmermeer fijn leven!
  Altijd is er de hel die je achtervolgd
  Van jij hebt Mij verraden!
  Jij bent de grootste in de rij van het kwade!
  Ziet u het verschil tussen goed en slecht
  Het is niet door mensen aan te wijzen
  Dat is en heeft geleid tot een groot afgrijzen!
  Het is de hel nu op aarde
  De chaos is niet meer te hanteren
  Het kwaad zal zich steeds vermeren
  Het kwaad heeft toegeslagen in de overheid
  Want daar zijn ze regelmatig documenten kwijt
  Om de leugen te kunnen handhaven
  Ik zit nu weer niet door te draven!
  Want ik woon wel in een veilige haven
  Maar je hoort en ziet alles via de media!
  En ook dit vinden mensen maar raar
  Dat de waarheid niet op tafel mag komen
  Maar zo komt er wel de ene leugen
  over de andere leugen gevlogen
  Want hoe krijg je dit allemaal
  openbaar!
  Deze wereld is tot mijn grote spijt
  helemaal gaar!
  En de wereld dat zijn de mensen!
  Met hun giftige egoïstische wensen!
  Moord en doodslag op hoog niveau!
  En wie roept er ho?
  Geen mens kan dat!
  Want een mens is een nietig ding!
  Ook al denkt mens ik red het wel
  Ook voor die komt er een dag
  van kommer en kwel!
  Zo niet de grootste hel!
   
  Handelingen 16
  In het bijzonder vanaf vers 14
  Lydia en de gevangenbewaarder bekeerd!
   

  24-01-2016 om 15:28 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.water

  Het spattende water bij de molen

  24-01-2016 om 09:04 geschreven door Liesbeth


  23-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molen

  Daar bij die molen...


  23-01-2016 om 16:37 geschreven door Liesbeth


  22-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roosje

  Het roosje na een flinke nachtvorst


  22-01-2016 om 20:46 geschreven door Liesbeth


  21-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brugje

  Eén dag winter op het brugje

  21-01-2016 om 18:32 geschreven door Liesbeth


  20-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knotwilgen

  Knotwilgen gekort en ook een doorkijkje


  20-01-2016 om 11:57 geschreven door Liesbeth


  19-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.keus
  Keus
   
  Het dienen van God of de
  Mammon
  Dat valt samen met een keus
  Je wilt financieel rijk worden
  Of je wilt geestelijk rijk worden
  Velen zijn naam christenen
  Die denken dat het samen kan gaan!
  Een beetje godsdienst
  En een beetje financiële dienst!
  Zoek eerst het Koninkrijk van God
  En alles word je in de schoot geworpen
  Als God je hart heeft
  en je Zijn eigendom bent
  Dan is het niet moeilijk om de keus te maken
  Tussen het geld en God
  Maar je moet wel je brood verdienen
  Maar zoals tegenwoordig
  Alle vrouwen buiten de deur werken
  Of hebben gewerkt
  Dat is de weg naar de eeuwige dood!
  Wat groots als God je dit alles
  op jonge leeftijd laat ontdekken
  Dan zijn er wel momenten dat
  je een fundament legt
  Dan zie je in de praktijk van het leven
  Dat je verder moet bouwen op het
  grote fundament
  Het fundament Jezus Christus!
  Hij is de bron van alle goeds
  Hij draag je als een schaap naar
  Zijn grote weide
  Waar je steeds mag vertoeven
  En ook al zijn er boeven!
  Die je van geld en dit fundament
  willen beroven
  Dan hoef je nimmer angstig te zijn
  Hij zal eeuwig bij je zijn!
  De wolf in schaapskleren doet wel
  zijn of haar best
  Maar God doet in je handelen en wandelen
  de rest
  Je strijdt naar Zijn voorbeeld
  Om nimmer op te geven
  Je bent nimmer wanhopig
  Je gaat de weg van volharding
  Ook al duurt het een eeuwigheid
  Eén dag is bij God als duizend jaar
  Maar geestelijk word je nimmer gaar!
  Je blijft als goed elastiek!
  Waar nimmer de rek uit gaat!
  En in het leven ben je een strijdbare
  soldaat!
  Tegen al het kwaad!
  Bij Hem is altijd raad!
   
  Lezen: Jesaja 47
  Hebreeën 11
  Er boven staat:
  Het geloof en zijn kracht
  Voorbeelden uit het Oude Testament
   

  19-01-2016 om 21:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter

  Het is winter


  19-01-2016 om 10:54 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brug

  Een brugje in de natuur

  19-01-2016 om 08:09 geschreven door Liesbeth


  18-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandelen

  Wandelen bij het water

  18-01-2016 om 18:54 geschreven door Liesbeth


  17-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ouderdom
  Ouderdom
   
  Mensen in de ouderdom
  Ik vind het een beetje krom
  Ja, misschien is een mens wel krom
  Krom gegroeid door het leven
  Geestelijk of lichamelijk
  Het is vaak onbetamelijk
  Hoe men omgaat in het sociaal verkeer
  De jongeren zien de ouderen niet meer
  Dus vereenzaming vindt
  op grote schaal plaats
  Zodat mensen zich uitgeschakeld
  gaan voelen
  Ze liggen slapeloos in bed te woelen
  Van wat moet ik morgen nu weer
  En zo komt er op een keer
  Een gedachte naar binnen sluipen
  En een naar gevoel gaat de mens bekruipen
  Zodat deze denkt, was ik maar dood
  Ik zou het liefst er niet meer zijn
  Want niemand wil nog bij me zijn
  Het egoïsme is zover gekomen
  Dat ouderen niet meer hoeven te dromen
  Hoe ze door hun kinderen nog worden omhelsd
  Het is de hel die je leven binnensluipt
  En het leven is niets meer waard
  Ziet u het, dat leven is door de duivel
  benomen
  Omdat men geen gedachte had
  om ergens van te dromen
  Men droomde van een rijk leven
  Maar rijkdom geeft een eenzaam leven
  Mits het leven uit God is geboren
  Het leven heeft altijd toekomst
  Want Hij zorgt voor een mens
  Ook al is het een eenzaam mens
  Hij stort je niet in de hel
  Zonder Hem is het leven een hel
  Het begint met kommer en kwel
  En je leven eindigt bij het zeggen
  Vaarwel, ik wil er niet meer zijn!
  Ja, zo zie je menig mens is gevallen in het ravijn!
  Omdat op de eerste plaats aan geld
  werd gedacht
  En het geld heeft alles verkracht
  Want men denkt geld is macht
  Maar het leven met en uit geld is niets
  Dan rijd je op een duivelse fiets
  Dat kwam door die aap op de fiets
  Die na ging praten
  Omdat ze ieder mens kon haten
  Die mensen gunnen niemand wat
  En nu ligt ook daar het leven op z’n gat
  Want wat heb je aan vlees
  Die laten je allemaal in de steek
  Want ieder is met eigen leven bezig
  Dus zijn ze bij de ouderen afwezig!
  En ben je nog aan het zeuren
  Dan komen ze je helemaal niet opfleuren
  Ze zouden je het liefst willen verscheuren!
  Zo zit nu het leven op aarde in elkaar
  Werken tot je er bijna dood bij neer valt
  En daarna komt de ledigheid om de hoek kijken
  Een mens had zijn of haar leven
  geestelijk moeten verrijken
  Dan waren er dikke dijken
  Die de stroom van het water tegen houden
  Zodat overstroming je niet benauwden
  Maar wie niet horen wil met voelen
  Als je met de vorst der duisternis
  hebt willen kroelen!
  En het uitzicht is niets!
  Dikke duisternis om je heen
  Dat is wat de ouderdom met je doet!
  Een mooi leven komt je zomaar
  niet tegemoet!
  Er zal moeten worden gestreden
  Nu maar ook in het verleden!
   
   
   
   

  17-01-2016 om 17:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.getrouw
  Getrouw
   
  Die getrouw is in het minste
  Die is ook getrouw in het meeste
  Dit werd verteld bij de vermaningen
  in het beheer van verantwoordelijkheden
  Wie heeft het ter harte genomen?
  Nu kunnen we aantonen
  Dat het een zeer klein getal was
  Er was in het verleden een
  onrechtvaardige rentmeester
  Die onrechtvaardige handelde
  En wil je niet met de rechtvaardige wandelen
  Dan krijg je straf over al je handelen
  Niemand hanteerde het gezag der wet
  En nu zien we in de verwoestingen het net
  Dat velen heeft gevangen genomen
  Met de innerlijk stoute dromen
  De onrechtvaardige Mammon is hun deel
  Het vliegt nu misschien menigeen naar de keel
  Want allen zijn de verkeerde weg opgewandeld
  Er zijn verkeerde wetten gemaakt
  En door alle ongehoorzaamheid
  Werd het goede voor de mens gestaakt
  Menigeen denkt, ik doe toch mijn plicht
  Ik ga netjes ter kerke
  Ik zit op zondag netjes op mijn stoel
  Maar dat is of was niet het doel
  Heb je de strijd niet ten dode gestreden
  Dan ligt u nu al beneden
  Afgedaan door het Hoogste Gezag
  En er waren er ook die veel ergernis gaven
  Voor die helemaal geen veilige haven
  Als je een ander z’n zogenaamde
  aangewreven zonden niet kan vergeven
  Dat is een heilige buiten spel zetten
  En wat is er terecht gekomen van deze
  Gevallen in de netten
  Door het duivels oor te kussen
  Men had liever de Mammon tot genoegen
  Laat een ander maar voor mij zwoegen
  Een beter leven over een andermans rug
  En dat leidt tot een niet te genezen staat
  Zodat men in haar of zijn leven
  alles haat
  Wat God heeft gezonden!
  Het zijn nu niet meer de wonden
  van de zonden
  Nee, het is het totale verwoestende kwaad
  Wat steeds erger werd of wordt van daad!
  Op deze zonnige zondagmorgen
  Kunt u de uitleg in Lukas 16 en 17 vinden
  De mens denkt hoog van zichzelf
  Maar is een doodgewone ordinaire
  hoer of hoerenloper
  Zoals nu openbaar komt in de fysieke werken!
  De geestelijke hoeren en hoerenlopers
  kunnen het eerst ongezien verrichten
  Maar als ze zijn gekomen in het grote gericht
  Omdat men haatte of haat als een ander
  wordt gesticht
  Dan is het voor eenieder nu waarneembaar
  Tenzij je je niet ergens van wat aantrekt
  Zodat men denkt, mijn zonden worden heus
  wel bedekt
  Niets van dit alles!
  Van de tien melaatsen was er maar één
  dankbaar!      
  De hele Bijbel getuigt tegen u
  Ook al zit u op de kerkbank
  Want daar is vaak niet de juiste klank
  Daar wordt soms een hutspot uitgedeeld
  Zodat de mens toch nog vreugdevol leeft
  Ik heb ze nog niet zien gaan van
  verdriet door het stof
  Omdat men leeft zonder een
  waarachtig God
  Dan is de leugen altijd en eeuwig je lot!
  En tot aan je dood is je leven er één
  van een zot!
  Buiten wordt het nu ook koud
  Maar bij de mensen is het innerlijk
  al heel lang koud
  En toch is niemand benauwd!
  Soms wordt er wel het een en ander herkauwt
  Want herhaling is soms nodig
  De Waarheid is in deze niet overbodig
   
  Lukas 16 en 17
   
   
   
   
   

  17-01-2016 om 10:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap

  Molen in het winterlandschap


  17-01-2016 om 09:51 geschreven door Liesbeth


  16-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.falen
  Falen
   
  Falen is een zwaar woord
  Het ligt eraan waar het bij hoort!
  Een mens is nimmer onfeilbaar
  Maar menigeen doet in bepaalde
  zaken raar
  Maar Gods plannen falen niet
  God alleen heeft over het menselijk
  falen verdriet
  Heeft God verdriet?
  Ja, niet zoals mensen
  Maar Hij heeft spijt van zijn maaksel
  Want ongehoorzaam aan Hem
  Dan is er bijna geen rem
  Men wil niet voor de fouten uitkomen
  En men gaat maar door
  Zonder God is alles teloor
  Daarom zijn de fouten niet van de lucht
  Het hele politieke landschap
  Dat is één grote klucht!
  Zucht, zucht, zucht….

   

   

   

  16-01-2016 om 22:05 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerk

  Kerk in Schoonhoven

  16-01-2016 om 19:33 geschreven door Liesbeth


  15-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kaal
  Alles is kaal in de winter
  Maar het kan ook zijn dat veel bomen
  geen leven meer bevatten
  Zo is het men de mens die in de ziel
  dood is gegaan.
  Dor en doods
  De verwoesting van mens en natuur!
  Dan is je innerlijke woning leeg!
  Ook al is het huis wit gepleisterd!

  15-01-2016 om 20:16 geschreven door Liesbeth


  14-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verwoesting
  Verwoesting
   
  De verwoesting is nu duidelijk te zien
  Of denkt u misschien
  Dat het niet zo is
  Nu we een Kamervoorzitster hebben
  Die twee paspoorten bezit
  Ik heb al eerder gezegd
  Ik heb niets tegen de persoon
  Maar wel op alles wat ze meedraagt
  Aan identiteiten
  Wie gelooft dat het een goede uitwerking heeft
  Ziet nu dat de samenleving wordt geleefd
  Vanuit weinig goede gedachten
  De hele maatschappij zijn ze in
  Den Haag aan het verkrachten
  Straks zijn alleen de buitenlanders hier de baas
  Want al dit nachtgeraas
  Dat bewerkstelligt een ondergang
  Er wordt in niets meer vanuit God gedacht
  Alles moet ten gronde
  Ook al in het onderwijs
  Maar zulke blaaskaken zijn niet wijs
  Overal betaald men nu vanwege de
  goddeloosheid de prijs!
  Ach, en wat moet je nog met God en gebod
  Zo wordt er toch gedacht
  We worden overal in gedicteerd
  En het loopt allemaal gesmeerd
  Want als je door de nacht bent bevangen
  Dan wordt men daar niet door bange
  Want menigeen is dood als een pier
  En men heeft in verwarring en chaos plezier
  Men beleeft het allemaal op eigen manier
  De normen en de waarden zijn ingezonken
  Onze maatschappij leeft op een zinkend schip
  En wat maakt het allemaal nog uit
  Als je tegengas geeft helpt het geen fluit.
  Hieraan is alles kapot gegaan
  Door niet doortastend tewerk te gaan!
  Daarover komt het zwaard
  En is alles ten dode opgeschreven
  Vanwege de gebalde vuist die
  is opgeheven!
   
   
   
   
   
   
   
   

  14-01-2016 om 16:38 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brugje

  Een brugje in het Groene Hart


  14-01-2016 om 09:43 geschreven door Liesbeth


  12-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.popster
  Popster
   
  Het gaat mij te ver
  Zoveel aandacht voor een
  overleden popster
  Ik wist niet van zijn bestaan
  Want ik had niets met het bestaan
  van popsterren op zich
  Ik was op iets anders gericht
  Het was natuurlijk ook een mens
  Maar had waarschijnlijk maar één wens
  Dat er nog veel over hem
  werd of wordt gesproken
  Het is misschien wel kunst en muziek
  Maar mij maakt het meer ziek
  Van al die kleuren en geuren
  Die popsterren kunnen verspreiden
  Ik zal verder niets over hem kunnen zeggen
  Het feit is daar en wat moet je
  over een ander z’n smaak weerleggen
  Je hebt mensen met een goede smaak
  En ook mensen met een minder goede smaak
  In ieder geval was hij een godje voor mensen
  Met dezelfde wensen
  In veel programma’s werd hij herdacht
  Daaraan zie je het is in de wereld nacht!
   
   

  12-01-2016 om 11:43 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vullen
  Vullen
   
  Ik ben een vat
  Dat is wat ik niet onderschat
  Het bracht een ware Schat
  Hij vult je leven op
  Je ziet de wereld op z’n kop
  Je ziet menige snob
  Met eet het leven als een staafje drop
  Na dit staafje
  Moeten we een aapje
  Dat je doet schaterlachen
  Maar het aapje
  Zet je voor aap
  Als je nog roomser
  ben dan een paap
  Een mens is aan de schraap
  Wil alles in het leven bezitten
  Het meeste is aan geld klitten
  Maar wat als het geld je ontglipt
  Omdat niemand je wegwijs maakt
  En zegt dat het geld dient tot vermaak!
  Dan valt de grond onder je voeten weg
  En dan zak je in een modderweg
  En je fundament dat vergaat
  Zodat je in alle opzichten aan lager wal raakt
  Dat is voor iedereen weer anders
  De één komt in het huis van bewaring
  De ander valt in een gescheiden staat
  Na een zogenaamde liefdevolle huwelijksstaat
  Een mens z’n wereld vergaat
  Menigmaal door verkeerde zorgen
  Men maakt zich zorgen hoe zorgeloos
  we kunnen leven
  Maar zorgen voor de ziel maakt men niet
  En op het einde van de weg
  Is alles één pot chagrijn en verdriet
  Je hebt wel of geen tranen
  Je probeert je nog in de gruwelijke
  wereld een weg te banen
  Maar de wereld is geheel aan gort
  Omdat men niet geloofde in een
  waarachtige God!
  Die je alles laat betalen
  Tot op het laatste moment
  En dan is het leven een zwart end!
  Je hebt jezelf met van alles verwend
  Maar niets gaf de ware bevrediging
  Je leven is geheel alleen!
  Niet eenzaam en alleen
  Nee, je hebt verteerde beenderen
  Ze kunnen niet meer staan
  En je zakt overal doorheen
  Zelfs door je eigen gemaakte grimas heen
  Je deed of doet of alles voorspoed is
  Maar het leven gaat toch aan alle kant mis
  Omdat men geen waar inzicht heeft
  Men ziet door de bomen het bos niet meer
  Dat komt er in of op het einde keer op keer
  Je hebt totaal geen verweer
  Want de schuld hangt zwaar boven je hoofd
  Je liefde is in alles gedoofd!
  Dat brengt het egoïsme teweeg
  Dat was of is een keuze met een
  slechte leus!
   
  Jesaja 57 het laatste vers
  De goddelozen zegt mijn God
  hebben geen vrede!
   

  12-01-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.digitaal
  Digitaal
   
  Er komt een stop
  Voor de blauwe envelop
  Alles raakt in het slop
  Moeilijkheden ten over
  Misschien komen de belastingen
  wel in een hete oven
  Wat als er een digitale oorlog komt
  of dat er terstond
  Alles in een chaos kan veranderen
  Dan wordt het voor de belastingen
  in het duister wandelen
  Want de technologie kan voor niets staan
  Maar mensen blijven mensen
  En mensenwerk is niet feilloos
  Dat men hiervoor koos
  Is mij nog steeds een raadsel
  Geld besparen?
  Geloof het maar niet
  Het gaat van het ene gat
  in het andere gat!
  En dat heb ik niet onderschat
  Kijk maar naar de overheid
  Gaten dekken met gaten
  Een duisternis die doet
  of het allemaal zo moet
  De weg van de eenvoud was
  beter geweest
  Dan vierde velen een beter feest
  Een feest van geen gezeur
  Zonder werk te zijn
  Vanwege de digitale trein
  Die probeert alles in verwarring
  te brengen
  Het zijn de mensen met
  technologische kennis
  Maar wat als die overslaat in een
  psychische leegte
  Zodat je niet meer een denkwonder
  kan zijn
  De duivel z'n oor kussen
  Dat zie je wel intussen
  Zonder God stort dit alles in het ravijn!
  En dan is het zonneklaar
  De mens wil steeds verandering
  Op zijn verkeerde wandeling
  Stabiliteit is een smalle weg naar
  de eeuwigheid!
  Waar je houvast hebt en niet
  in het ravijn glijdt!
  De brede weg leidt naar het
  algehele vuur
  De prijs was of is dan erg duur!
  Lege handen en een verdorven ziel
  Dat zit de mens altijd op z'n hiel!
  Het gevolg als je voor de duivel knielt!
  Lukas 21 in het bijzonder vers 33
   

  12-01-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brug

  De erasmusbrug van een andere zijde gezien


  12-01-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  11-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.willemsbrug

  Willemsbrug in Rotterdam

  11-01-2016 om 09:11 geschreven door Liesbeth


  10-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roosje

  Roosje in de winter

  10-01-2016 om 16:42 geschreven door Liesbeth


  09-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roosje

  Een roosje wat in de winter is gaan bloeien

  09-01-2016 om 21:24 geschreven door Liesbeth


  08-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.varen

  De pleziervaart gaat ook in de winter door


  08-01-2016 om 17:27 geschreven door Liesbeth


  07-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap

  Landschap in de winter

  07-01-2016 om 16:25 geschreven door Liesbeth


  06-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werelden
  Werelden
   
  Wat zijn nu werelden
  Dat zijn mensen met een bovenkamer
  In de één slaat een hamer
  Alles aan gort
  Door zichzelf te verwoesten
  In de ander is er een wereld van egoïsme
  Weer een ander is fameus
  En weer een ander is een reus
  Of men is een scharminkel
  Is altijd aan de hinkel
  En zo gaan die werelden door de wereld
  En raken die werelden elkaar soms aan
  Hoewel ze niet samen op dezelfde weg gaan
  Ja, zo zien we een wereld
  Waarin van alles leeft
  En je hebt er ook die hoog van
  zichzelf opgeeft
  En al die losse werelden maken er één
  Met een hele grote bende er in
  Menigeen heeft het zo naar zijn zin
  Maar het kan ook dat er een wereld is
  Die ergert zich aan alle ergernis
  En dat is dan ook weer niet mis
  Want er zijn dingen
  Waar niemand van kan zingen
  En soms raken twee werelden in
  een wespennest
  Omdat de ene wereld niet zegt
  Wat deze had moeten zeggen
  En zo kun je alles in deze wereld
  veelvuldig weerleggen
  De wereld is diep gezonken
  Daarom zijn er veel nachtmerries
  Ook al is het licht op de wereld
  Het is een wereld met veel donkere werelden
  En alles is zo verschillend
  Dat de één gillend
  Voor de andere wegloopt
  Want soms is een wereld innerlijk
  ook gesloopt!
  Maar gelukkig blijft er
  altijd hoop!
   

  06-01-2016 om 21:43 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.maasvlakte

  Hijskranen op de Maasvlakte

  06-01-2016 om 16:49 geschreven door Liesbeth


  05-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keulen
  Keulen
   
  We hebben het horen donderen
  in Keulen
  Met jongemannen moet je niet heulen
  Daar in Keulen waren ze op zoek
  Niet naar een leuke freule
  Nee, ze werden door hun lichamelijke
  behoeften gedreven
  Teveel mannen leven
  Op een verkeerde plek
  Het evenwicht is zoek
  En nu staat er iets verschrikkelijks te boek
  Ze drijven meisjes in een hoek
  En zijn handtastelijk geworden
  De alcohol deed het nog bevorderen
  Dat was niet de schuld
  Het zijn de mannen zonder geduld
  Die pakken wat ze pakken kunnen
  De verveling slaat toe
  En zij beminnen zichzelf
  Hebben geen respect voor een vrouw
  En zo staan wij allen in de kou!
  Ze mogen komen want ze zijn zielig
  Vrouwen en kleine kinderen
  Die zijn misschien zielig
  Maar die jonge mannen
  Daar hoef je geen medelijden
  mee te hebben of krijgen
  Voor je het weet kunnen ze je ook
  aan het mes rijgen!
  De slotsom is zachte heelmeesters
  maken stinkende wonden!
  Het heeft alles te maken met geld
  Zo komt er ook seksueel geweld
  Stuur ze terug
  Met de handen vastgebonden
  op hun rug!

  05-01-2016 om 23:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.haven

  Een binnenhaven van Rotterdam

  05-01-2016 om 21:31 geschreven door Liesbeth


  04-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oude
  Oude
   
  Alles is nog bij het oude
  De winter wordt al een beetje kouder
  De mens is nog jong
  Maar wordt ook weer snel ouder
  Het leven is een zucht
  Maar soms geeft een zucht lucht
  De programma’s gaan ook weer van start
  Niet dat ze allemaal zijn naar mijn hart
  Vrouwen worden soms sterk aangeprezen
  Dit natuurlijk vanwege de kijkcijfers
  Dan denk ik snel wegwezen!
  Wat was er verder veel uit de oude doos
  Niet dat ik er voor koos
  Maar vluchtig ging het aan je voorbij
  Wat ben ik blij
  Dat we weer in het gewone leven
  zijn gekomen
  Al die feestdagen en daar tussen
  Daar raak je door van slag!
  Ik had geen oliebollen beslag
  Dus dat soort van slag was het niet
  Nee, ik hou van orde en regel
  En dat kom je in die weken niet tegen
  Mensen klitten bij elkaar
  En ze spreken over van alles nietwaar
  Maar het is weinig boeiend
  En nu zijn we weer stoeiend
  Met alles weer op te knappen
  Want je ziet hier en daar wel wat stappen
  Die op de tegels staan
  Ja, huishoudelijk werk moet ook voortgaan
  Er is geen mens die het voor je doet of
  heeft gedaan
  Dus moet jezelf aan de slag gaan
  Slag, beslag, afslag en ga zo maar door!
  Zo is het nieuwe jaar hoor
  Weinig nieuws onder de zon
  Maar ik dacht…alles is toch zo krom!
  En sommigen blijven oliedom!
   

  04-01-2016 om 21:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koolmees

  Alles verkennen vanuit de boom

  04-01-2016 om 12:41 geschreven door Liesbeth


  03-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roodborst
  Even wennen...maar dan is het een plek
  om steeds naar terug te keren


  03-01-2016 om 21:29 geschreven door Liesbeth


  02-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuw
  Nieuw
   
  Alles is bij het oude
  Er is geen nieuw
  Er is een cijfer opgeschoven
  Maar het leven gaat gewoon door
  Totdat het stopt
  Wie heeft zich ontpopt?
  Als een liefdevol mens
  Ik ken er geen!
  Het leven is alleen
  Met alles wat je werd gegeven
  Er valt alleen maar
  droefenis te beleven
  Het leven begint alleen
  En het eindigt alleen
  Daar tussen is er veel geween
  Niet altijd hoorbaar of zichtbaar
  Maar wat zijn er veel mensen naar
  Ze letten alleen maar op zichzelf
  Je moet hen gehoorzamen
  En doe je dat niet
  Dan geven ze je veel verdriet!

   

   

  02-01-2016 om 21:14 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schip

  Binnenschip bij nevel

  02-01-2016 om 11:18 geschreven door Liesbeth


  01-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rommelpot
  Rommelpot
   
  Het jaar 2016 begint
  als een rommelpot
  Groot vuurwerk kreeg je in je strot
  In grote steden
  In de straten van de dorpen
  En de mens heeft menig
  glaasje gedronken!
  Dit was het feest!
  Een turbulent jaar achter ons
  En het nieuwe begint ook niet best
  of horen wij daar niet bij
  Met z’n allen zijn we de maatschappij
  En ik begin het jaar niet blij
  Want tussen de geboorte en de jaren
  tot het einde van je leven
  Is het jaar in jaar uit beven
  Het ene jaar meer als het andere jaar
  Maar soms ben je er mee klaar!
  En valt er weinig goeds te baren
  De mens maakt zich zelf ongelukkig
  De ellende blijft gewoon voortgaan
  Het ene jaar in en het andere jaar uit
  En als je geen kruis draagt
  Dan zie je dat iedereen diep ongelukkig is
  Ook al doet men of het niet zo is!
  We denken zo, we hebben het weer gemaakt
  Maar dat moment is soms maar even
  Nee, als we niet leren leven
  Zoals het behoort
  Dan ligt straks alles over boord!
  In de kolkende zee!
  Het begin van een nieuwe wee!
  Daarom wens ik niemand een
  gelukkig Nieuwjaar!
  Het moge misschien wat
  voorspoediger zijn
  Als je ontkomt van het ravijn!
   
  Galaten 4 en 5
   
   
   

  01-01-2016 om 21:35 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!