NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedenken
  Gedenken
   
  We zijn nu het jaar 2016 aan het
  gedenken
  Er wisselde veel op Zijn wenken
  Moord en doodslag en veel terreur
  Het gaf niet alleen veel gezeur
  Maar heel veel verdriet
  Vanwege al het vergieten
  van dat bloed
  Geen onschuldig bloed
  Zoals men dat altijd zegt
  Onschuldige mensen waren slachtoffer
  Ja, het is wel waar dat ze een
  slachtoffer waren
  Dat moet men vooral in het hoofd
  bewaren
  Maar het waren mensen die ook
  schuldig tegenover God stonden
  Ze namen alleen geen deel
  aan moord en doodslag
  Voor de nabestaanden een hard gelach
  Zo gaat dat in het verloop van een lange nacht
  Onschuld wordt verscheurd
  En het goede raakt verbeurd
  Toen en nu er is feitelijk niets veranderd
  Oorlogen en geweld
  Men komt allen aangesneld
  En er was niet één echte held
  Die het tot bedaren bracht
  Ja, dat wil toch wel wat zeggen
  Maar meestal is dit iets om naast je
  neer te leggen
  Men zegt dan, ik kan het niet
  dus laat maar gaan!
  Praten en nog eens praten
  Maar men blijft elkaar haten
  De goede en de kwade
  Goed blijft doorgaan
  En kwaad is meedogenloos
  En zo zag je ook de ene na de andere
  windhoos
  Of aardbevingen en overstromingen
  Ja, het staat allemaal beschreven
  Er is niets nieuws onder de zon
  Lees u het maar in Maléachi vier
  Het is een boek met dun papier
  En kun je het verstaan
  Dat geeft het veel geestelijk plezier
  Dan zeg je amen op dat Oude Testament
  En dan is dat boek nog niet aan zijn end
  Het gaat weer verder in het Nieuwe Testament
  En als je dat allemaal persoonlijk in gaat
  leven of mag beleven
  Dan is er een begin voor het nieuwe jaar!
  Want het Kind werd geboren om op te groeien
  Op te groeien in een mens
  Een Kind dat ook wel Zaligmaker
  van zonde heet
  Ook al zijn die zonde piepklein
  Die worden vaak gebruikt in het venijn
  Maar hoe groter de zondaar tegenover
  God staat
  Die is het die God verslaat
  Want grote of kleine zonde maakt de
  mens ongebonden
  Hoewel kleine zonden juist veel erger zijn
  Dan is de buitenkant vaak vroom
  En is er voor een dak of thuisloze gehoon!
  Die moeten uit het leven worden gebannen
  Maar men wil ze dan niet erkennen!
  Nee hoor, we zijn allemaal van dezelfde lap
  Maar de één krijgt een langere en grotere klap
  Om eens tot het verstand te komen
  En dat is niet alleen als je twintig bent
  Maar ons lichaam is een tempel
  En aan die tempel moet zes en
  veertig jaar worden gewerkt
  Voordat deze een ware tempel Gods is
  Dat is helemaal gezond zijn of rein in
  ziel en geest
  Want het lichaam wordt in zonde
  geboren en ontvangen
  Zo heeft men dan een genadig feest!
  Daarom moet men God in de jeugd zoeken
  Niet om succes te boeken
  Maar om van Hem geleerd te zijn!
  Dan lig je niet in het ravijn
  Maar dan ga je op naar Gods altaren
  En dan zing je innerlijk met zijn snaren
  Hoewel gewoon zingen ook fijn kan zijn
  Maar dat is voor ieder verschillend!
  Het oude gaat nu verder over in het nieuwe
  Te lezen Lukas één vers zeventien en
  acht en zeventig
  Zo wens ik u een gezegende
  jaarwisseling!
   
   
   
   
   
   

  31-12-2016 om 14:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vorst

  Nachtvorst over het blad en knop

  31-12-2016 om 10:10 geschreven door Liesbeth


  30-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.feesten
  Feesten
   
  Het feest der feesten
  Dat is het einde van het jaar
  We willen graag een nieuw fantastisch jaar
  Maar van al dat feesten wordt een mens gaar
  Wat hebben al die opgezette feesten voor zin?
  Hier gaat men niet de hemel mee in
  Het jaar verspringt één cijfer
  Is men nu al in 2016 wijzer?
  Nee, ik geloof het niet
  Want men feest maar door
  En men ziet niet
  Dat een eeuwig feest geheel anders is
  Dan gedenk je wel het einde en het nieuwe
  Maar dat doe je op gepaste wijze
  Niet zo als men denkt dat doen de grijzen
  Nee, ook als je jong bent is dat wijs
  Vergeet het vuurwerk en de dronkenschap
  Menigeen kijkt te diep in het glaasje
  En dan begint het nieuwe jaar met een waasje
  Nog wel erger misschien dan de mist
  Als een mens eens wist
  Hoe een Vader en een Zoon
  Een gruwel hebben aan al dat vuurwerk
  En aan teveel drinken en eten
  Als het uw in de geest diep wordt verteld
  Dan komt u niet aangesneld
  Maar u legt alles neer
  En zegt dan tegen uw Heer
  Ik doe het niet weer!
  Men gaat op zoek
  Naar een boek waar de jaren
  in gedachten worden gebracht
  En dat ziet u niet in de nacht
  Maar dat ziet u als er Licht is in het duister
  Dan sta je ook niet met gebalde vuisten
  Zoals het vuurwerk dat eigenlijk wil zeggen
  De mens dient liever de wereld dan God
  Maar als het in de jaarwisseling ernst wordt
  Dat u God en uw naaste moet liefhebben als uzelf
  Dan legt u al die strijdbijlen neer!
  Dan zeg je zie ik kom Heer
  Dan doet men de wil van de Vader en de Zoon
  Die vanuit hun troon
  alles gadeslaan
  Ja, in het ergste geval voelt u het
  Ik kan voor de Drie Enige God
  niet bestaan!
   
   
  Johannes 8:28-29
   
   
   

  30-12-2016 om 20:14 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nachtvorst

  Mist en nachtvorst


  30-12-2016 om 10:12 geschreven door Liesbeth


  29-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.polder

  Het stille polderleven


  29-12-2016 om 22:20 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.grenzen
  Grenzen
   
  In het verre verleden
  Werden er grenzen ingesteld
  Volken werden door de spraakverwarring
  Naar een eigen land gewezen
  Ieder sprak of spreekt daar z’n eigen taal
  En wat waren we gerust
  Er kwam zomaar niet iemand over de grens
  Niet dat er niemand stiekem door kwam
  Zoals in die tijd waren er veel stropers
  Maar als burgers had je steeds wel een
  bewijs nodig
  Om naar een ander land te kunnen reizen
  En criminelen werden in de kraag gepakt
  En dat is waar een land naar snakt
  Maar de heren eigenwijs
  Gingen ver van het paradijs
  Ze stelden alles verkeerd in
  Men dacht dat het geld ons samen bracht
  Maar het was toen ook al nacht
  Hoe nemen gedane zaken nu weer een keer
  Gewoon door het weer in te stellen
  En dan hoef je elkaar niet te kwellen
  Samenwerking is dan ook nog mogelijk
  Maar als het blijft zoals het is
  Dan wordt Europa onooglijk!
  Volwassen mensen met geld zijn
  soms erg naïef
  Ze maken van ieder mens een dief
  Ze geven onjuist voorbeeld
  En met al die media
  Komt er weinig goeds uit een la
  Niet door de media
  Maar door alles om ons heen
  En worden of zijn er velen in
  en in gemeen!
   
   
   

  29-12-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  28-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uren
  Uren…
   
   
  Uren, dagen, maanden
  jaren ze vliegen als een schaduw heen!
  Waar we ook staren we vinden het
  niet hier beneden
  Kijk maar in het heden
  De steden slibben vol
  Het verkeer dreigt vast te gaan lopen
  Men zegt…vanwege de groeiende economie
  Maar ik weet het niet
  Het zijn allemaal profeten die brood eten
  Met deze voorspellingen
  Misschien is het goed bedoelt
  Maar men stapt niet van de auto af
  Daarvoor zijn we te laf
  Het brengt geld in de lade
  Maar straks steek je geen spade
  meer in de grond
  Dan is alles van beton
  En kijk je even terug
  Toen alles nog mooi en rustig was
  Dan zou je zo terug gaan verlangen
  Maar achterom kijken helpt niet
  We moeten vooruit kijken
  Want zo zit dat met regeren
  Hoewel dat heeft men niet echt gedaan
  Men heeft alles maar laten gaan
  Want om alles in de hand te houden
  Moet je niet op jezelf vertrouwen!!
  En als je op je zelf vertrouwt
  Dan heeft men nog niet gerouwd
  Om hetgeen wat verloren is gegaan
  Wat is er dan verloren gegaan!
  Om op de smalle weg te gaan!
  Daar waar je de ruimte aan het
  einde gaat zien
  Of denkt u dat is maar een misschien?
  Nee, dat is zekerheid
  Als je om eigen verderf schreit
  Want de vedervers van deze tijd
  Die hebben geen spijt
  Die zetten alles in om royaal te
  kunnen leven
  En het kost wat het kost
  We zetten onze gezondheid op de tocht
  In het gebruiken van al die rijdende voorwerpen
  Die een stad verontreinigen en dicht laten slibben
  Nou ik zie niets dicht slibben
  Ik zie geen modder!
  Nee, u bent zelf de modder!
  Die alsmaar aan eigen gemak denkt
  En snel wendbaar wilt zijn
  Even hierheen en even daarheen
  De onrust in de mens is natuurlijk ook begrenst
  Totdat het lijf het op moet geven
  En dan wordt het wel beven
  En denken we het leven heeft nu nog weinig zin
  Dat is het begin van je eigen verderf
  Hoewel dat eerder is begonnen
  Maar het was nog niet inzichtelijk!
  Ziet u het nu nog niet?
  Het einde van het jaar nadert
  En we gaan het vieren met veel
  vuurwerk en lawaai
  Eerst heb ik overal gegraaid
  En dan moet het vuur de lucht in
  Dan hebben we het een moment naar onze zin
  We gieren van de pret
  We drinken champagne of weet ik wat
   op het nieuwe jaar
  De toon voor het nieuwe jaar is dan reeds gezet!
  Iedereen heeft aan alles meegedaan!
  Maar als God je op eigen benen verder laat gaan
  Dan zullen alle wegen onbegaanbaar zijn!
  Dan valt een ieder in eigen ravijn!
  Een gewaarschuwd mens telt voor twee
  Want het leven is zonder God geen feest
  Maar één grote woeste wee
  Of nog anders gezegd een woestijn!
  Waar u van honger en dorst om zult komen
  Vaarwel mooie economische dromen
  Of wat het dan ook moge zijn!
  Omkomen door eigen schuld
  Met een zware rugzak op uw bult!
   
   

  28-12-2016 om 22:13 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.huis
  Bevoorrecht wonen heet dit
  maar tegenwoordig verkiest men de stad
  boven het platteland

  28-12-2016 om 11:05 geschreven door Liesbeth


  27-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.experiment
  Experiment
   
  Eindelijk een verkeerd experiment
  Het zaad uit de verkeerde zaadwinkel
  Je kunt er gewoon op wachten
  Tot mensen fouten gaan maken
  Gaan ze nu die rare manier
  van kinderen verwekken, staken?
  Hoe vele medische ingrepen
  Tot een vloek zijn geworden
  Ja, ik heb geen kind van Piet
  Maar een kind van Klaas
  Met DNA-onderzoek
  Komt de ware naam misschien
  in het boek
  Normaal wordt als het goed is
  een kind uit liefde geboren
  Uit een burgerlijk en eventueel een
  kerkelijk huwelijk
  Maar tegenwoordig is het meer een
  zakelijke aangelegenheid
  In het man/vrouw verkeer is men
  reusachtig de weg kwijt
  Het kan lang of kort duren
  Maar eens heeft men spijt
  Spijt van al zulke bedenksels
  Ja, nu heeft Koentje/Klaartje een vader
  die niet bij hem/haar hoort
  Ook wat zeg, dan moet je met
  je eigen vrouw
  Een kind van een ander opvoeden
  En de ware vader heeft het nakijken
  Misschien is het wel een
  buitengewoon schattig kind
  Ziet u de verwarring ook!
  Ontstaan uit de totale spraakverwarring
  En zo zien we alles wat niet ethisch is
  zichzelf tegen komen
  Want kinderen maken is toch uit de boze
  Kinderen krijgen uit een huwelijk
  Kan een zegen zijn!
  Hoewel het daar ook mis kan gaan
  Want gaan de ouders uit elkaar
  Dan zijn de kinderen de dupe
  En de ouders een plaag voor die kinderen
  Wat zijn we met z’n allen elkaar toch aan
   het hinderen
  Met al die experimenten!
  Kinderen die van een donorvader zijn
  en dan ook op zoek gaan
  Zo gaan we maar door
  Daarom moeten de handen er vanaf
  Want straks worden de mensen alleen
  nog maar maf
  Dat is dan misschien wel een straf
  En ook het draagmoederschap
  Geen kinderen kunnen ontvangen
  Is misschien wel een kruis
  Maar tegenwoordig weet men niet
  meer van een kruis!
  Dus nemen we zelf het heft in handen
  En dan zie je dat alles uiteindelijk
  gaat stranden!
   
   
   
   

  27-12-2016 om 21:59 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wonen

  Wonen in een nog klein stukje natuur


  27-12-2016 om 10:00 geschreven door Liesbeth


  26-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.jaren
  Jaren
   
  Ik denk nu terug
  Aan die ene Kerst
  Toen er tegen mij werd gezegd
  Dat ik niet goed bij me hoofd was!
  Ja, en ik wist het zeker
  Ik was geheel alleen
  Hij liet mij hier vooraf met
  grote diepte zien
  Er was er niet één
  Die overgestoken was
  Men had de diepe Jordaan laten gaan
  Niemand had behoefte om in te gaan
  Men was met eigen godsdienst begaan
  Het werd steeds weer bevestigd
  En toen die ene keer
  Voor dat de grote strijd begon
  Waren er pijlen in mijn hoofd
  Die mij zeiden
  Ga naar de pastorie
  En ja daar was heel wat aan de hand
  En toen ik hierover sprak
  Kwamen steeds meer mensen
  die mij staken
  Ik werd voor gek verklaard
  Maar na zeven en twintig jaar
  Is dit allemaal verklaard!
  Als Gods eer in gevaar is gekomen
  Dan moet je tot grote daden komen
  Niet dat je dat zelf zo graag wil
  Maar hij geeft je een bevel
  En zo ga je door de hel!
  Maar Hij was voor mij een vuur
  en een wolkkolom
  Je komt met Hem niet om
  Maar blijf je bewust verder gaan
  zonder Hem
  Dan ben je verloren!
   
  Jeremia 52

  26-12-2016 om 22:56 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bezoekers
  Bezoekers…
   
  Voor mijn bezoekers
  Een woord van dank
  Om mij toch trouw te volgen
  Hoewel ik mijn werk heb gedaan
  Was het wel plezierig om zo steeds
  verder te gaan
  Gezegende Christusdagen
   

  26-12-2016 om 12:27 geschreven door Liesbeth


  24-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Een bloem met "suiker"

  In de Kerstnacht wordt er een Kind verwacht!
  Voor de rechtvaardigen en eenvoudige van hart 
  zal Hij komen
  En zijn ze aan de straf ontkomen
  Hij geeft heil en zegen
  op Zijn wegen...
  Jesja 26

  24-12-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.baggeren

  Baggerwerken


  24-12-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  23-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrolijk
  Vrolijk
   
  Wie is er vrolijk?
  Voor wie zijn het ingetogen dagen
  Voor mensen die verdriet dragen
  Of mensen die zich aan deze
  maatschappij ergeren
  Als je bij voorbeeld ’s morgen even
  nieuws kijkt
  Daarna komen al die kletsende vrouwen
  die hebben heel wat te mouwen
  Die alleen maar denken dat ze het al weten
  Ze praten alles de verkeerde kant uit
  Ik vind het leuteren op grote schaal
  Soms vind ik dat de vrouwen wat
  meer stil moesten zijn
  Dan zaten ze misschien in
  een betere trein
  Je zou zo’n apparaat eigenlijk niet meer
  moeten gebruiken
  De goede dingen daargelaten
  Zijn dat dan geen goede dingen?
  Nee, ik kan er niet van zingen
  Het is ook een nieuws waar je altijd
  dezelfde gezichten in ziet
  Als het er drie of vier maanden niet is
  Dan denk ik dat is goed
  Missen doe je het niet
  Laten ze meer voor hun kinderen of
  wie dan ook er zijn
  In plaats van het zijn in het drukke verkeer!
  Filevorming!!
  De jongeren hebben al heel wat verziekt
  En hun visie vind ik niet gelikt
  Straks is er een land wat daarin stikt!
  Vrouwenstemmen door elkaar
  Die kunnen pijn in je oren doen!
  En dan zet je het nieuws stop
  Want het leidt tot een strop!
  Een strop van een normaal land
  Maar normale mensen staan aan de kant
  Die solliciteren niet naar zulke functies
  Die hebben meer een bezielende ambitie
  Een ambitie om hun kinderen op de juiste manier
  In de samenleving af te leveren
  In plaats van over wegen, auto’s
  en asfalt te zeveren!
  En ook hoe ze de aanstaande kerstdagen
  gaan beleven
  Brrr…rillen doe je er soms van
  Ze brengen dan ook nog een
  mona toetje in het vizier
  Die oppervlakkig spreekt over de kerk!
  Dat moet dan het Christusfeest zijn!
  Het Christusfeest is van een heel andere aard
  Dat is voor de eenzame meer waard!
  Die koesteren het “arme” Kind in het hart
  En die al die rijke met hun banen, geld en goed
  Waar het familieleven het zo "goed" doet!
  Dat is de wereld zo zwart als roet!
  Wereldsvermaak
  is niet iets wat je hart raakt!
  Je spuwt er steeds meer van uit!
  Hier is ook zoiets van eigen schuld
  dikke bult!
   
   
   
   
   
   
   

  23-12-2016 om 09:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vorst
  De kerstdagen worden groen maar
  ik heb nog wat nachtvorst


  23-12-2016 om 08:49 geschreven door Liesbeth


  22-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wensen
  Wensen
   
  We wensen elkaar
  heel wat wensen toe
  Jaar in jaar uit
  En maakt het iets uit?
  Nee toch zeker!!
  Het is alleen maar voor de leut
  Men zou beter een gewone groet
  kunnen sturen
  Want in al dat geluk wat men je toewenst
  Daar is maar weinig of niets van wat blijft
  Het is een vorm geworden
  Hoe meer er komen
  Hoe leuker men het vindt
  Het is een kerstmode
  Doe je het niet
  Dan denkt men
  Zie je me niet
  Nee, dat is het niet
  Maar wens je mensen het ware toe
  Dan denken ze die is zeker moe?
  Kan kloppen
  Je wordt van alles moe
  Omdat het moet!
  En ook al die ware zware zaken
  Daar word je ook moe van
  Want niemand begrijpt er wat van!
  Die vreselijk grote bult met stenen
  Die je eens voor je hoofd hebt gekregen
  Vanwege de Waarheid!
   
   
  Lukas 12:1-3
  en wat er verder volgt...
   
   
   

  22-12-2016 om 17:07 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nachtvorst

  Nachtvorst
  22-12-2016 om 09:41 geschreven door Liesbeth


  21-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sober
  Sober
   
  Ik zit aan een tafeltje en
  denkbeeldig roep ik een ober
  Ik zeg, geef mij maar een glaasje sober
  Sober dat ken ik niet aldus de ober
  Waarop ik dan maar wat brood bestel
  Met wat voor beleg moet dat zijn?
  Meneer ober ik heb het over sober!
  Dus alleen brood?
  Waar gaat het nu eigenlijk over?
  Het gaat over het Brood
  En dat is zo sober
  Dat is het Kind dat niet werd
  of wordt gewenst
  In Zijn heilige geboorte
  Ligt één en al soberheid
  Een Koning in een kribbe
  Je krijgt dan toch een bibber
  Een bibber van de kou!
  Is het dat nou?
  Moet ik dan zulk Brood eten
  Zult u vragen in deze dagen
  Ja, dit Brood is een brood dat
  gaat alles te boven
  Het komt niet uit de hete oven
  De oven van deze wereld
  Maar het is een Zoon van God
  Die bepaalde het lot
  Het lot van Zijn Kind
  Hij verkoos de wereld voor Zijn Zoon
  De Koning moest van zijn Troon
  Hij moest lijden en sterven
  Anders viel er voor niemand wat te erven!
  Het erven van de eeuwige heerlijkheid
  Ja, raak je aan dit sobere Brood je leven kwijt
  Dan is sober iets geheel anders
  Het is een rijke innerlijke vulling!
  Zonder dit Brood is er geen leven op aarde
  Dan zie je overal de dood voor ogen!
  Dat is echt niet gelogen
  Je komt alle verschrikkingen tegen
  Die dan heel zwaar op je maag kunnen wegen
  Dat zijn de stenen van de tempelbouw
  De tempelbouwers namen het niet zo nauw
  Vandaar dat we nu leven of staan in de kou
  Het Brood des levens is niet overbodig
  Het Brood des leven geeft moed en kracht
  Ook al is het overal nacht!
  God is in Zijn Zoon gekomen
  Om een mens te onttronen
  Want vele zitten op een hoge troon
  Die gedragen zich niet gewoon
  Maar zij gaan verwaand door het leven
  Aan zulke werd geen Brood gegeven
  Kijkt u maar om u heen
  Overal verdriet en veel geween
  Bent u al van uw troon?
  Om te ontvangen die geweldige Zoon
  Die Zoon die zo heel gewoon
  Naar deze aarde kwam
  God als Mens
  Die weet precies wat een mens nodig heeft
  En zeker als je een broeder en zuster vergeeft
  Hoewel God ook ernstig kan zijn
  in zijn oordeel!
  Zulke zullen dan niet ontkomen
  Maar heeft men van het ware Brood
  willen dromen
  Omdat men om Hem verlegen zit
  Dan is Hij geweldig in het vergeven
  En dan schenkt Hij ook het eeuwige leven!
  Dus wie sober is gebleven
  Die zal dan eeuwig en gelukkig voort leven!
   
  Lukas 11:1-4
  Er boven staat:
  Het gebed des Heren
   
   
   
   
   

  21-12-2016 om 15:41 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ree├źn

  Twee reeën op de vlucht


  21-12-2016 om 09:15 geschreven door Liesbeth


  20-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schuldig
  Schuldig!!
   
  Verzoen de zware schuld
  Want allen dragen grote schuld
  Maar niemand draagt het op de bult
  Allen zijn in een kerstsfeer gehuld
  Maar één ellendig ogenblik
  Waarvan menigeen weer schrikt
  Zien we de zonde en schuld openbaar
  Men neemt het misschien wel waar
  De ene of de andere zal daar in verschillen
  Maar de meeste gaan weer
  verder met de dagelijkse behoefte
  Maar dit is wel iets om eens grondig
  stil bij te staan
  Want er schijnt innerlijk geen zon en maan
  En zo moet het mensdom over de aarde gaan
  Ja, ik heb toch niets bijzonders gedaan
  Dat doen al die criminelen
  Maar dit is een merkwaardig gebeuren
  Op een kerstmarkt wat niets te
  maken heeft met Kerstfeest
  Het sfeergebeuren is belangrijker dan
  de innerlijke mens
  De verdeeldheid is nu groot
  Menigeen ligt genadeloos in de goot
  Heeft u zich barmhartig gedragen
  En heeft men de ander vergeven
  Toen zij bij u wegbleven
  Of denkt u laat ze in hun sop gaar koken
  Ik zie hier geen spoken
  Maar een harde werkelijkheid
  Men legt in veel gevallen de schuld
  bij de ander neer
  Iedereen gaat vrijuit
  En dit is waar een hele wereld op stuit
  Een wereld verloren in schuld
  Eigen schuld dikke bult
  Hij moest weer een keer komen
  Maar Hij werd genadeloos afgewezen
  Niemand wilde kruis dragen
  En zo is dan het ergste ogenblik openbaar
  We misbruiken Zijn Naam op grote schaal
  We plegen allerlei handelingen in Zijn Naam
  Maar de Waarheid is vergaan!
  Zou er dan geen wereld vergaan?
  Dat is geen onverdiend loon
  Maar de genade dat Hij nog een keer kwam
  Dat was onverdiend
  Dat zien we nu in deze laatste dagen
  Niemand wilde het oprecht met Hem wagen
  Om samen verder te gaan
  Dus het lied komt allen te samen
  Is vandaag nog niet op z’n plaats
  Want alleen in Hem kun je samen komen
  Heeft of had u nog zulke dromen?
  Dan moet u wel komen
  Met al uw verschrikkelijk schuld
  En diep buigen bij de kribbe!
  Hij kwam voor mij om mij niet
  de eeuwige dood te laten sterven
  Sterven in Hem dat is erven!
  En hierin is het ook gelegen
  Als een broeder zondigt dan moet u niet
  tot zevenmaal maar tot zeventig
  maal vergeven
  Kan het kwaad dat?
  Wat een rare vraag!
  Nee, dat is ook werkelijkheid
  Het kwaad wil niet verzoenen
  Die wil voort blijven gaan in het kwaad
  Tot op de dag van vandaag!
   
   
  Mattheüs 18
   
   
   
   
   

  20-12-2016 om 21:59 geschreven door Liesbeth


  19-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Ook de natuur wordt om zeep geholpen


  19-12-2016 om 11:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brood en spelen
  Brood en spelen
   
  Het is de week van Kerstmis
  Maar alles gaat overal mis
  Het is geen feest van vrede
  En ook niet met de bede
  Kom met veel haast
  Als je dit zegt kijkt een mens verbaasd
  Want weinig mensen zitten echt erop te wachten
  Men heeft wel kerstgedachten
  Maar dat is eten en vrolijk zijn
  Nou, dat is toch goed
  Ja, als Hij zou verkeren in het gemoed
  Maar helaas het wereldbeeld straalt dat niet uit
  Hij is de Vrede en geeft de vrede
  Alleen op een uitermate vurige bede
  Als je voelt in je geest
  Dat niemand het feest viert
  met de Geest!
  Het is een zeer goddeloze tijd
  Waarin het hart van een mens
  Dat echt mens is geworden schreit!
  Geen tranen die te zien zijn
  Maar innerlijk over alles wat door de schuld
  van de wereld ons is overkomen
  Geen mens is onschuldig
  Allen schuldig aan het lijden
  Direct of indirect
  Een mens is van nature een moordenaar
  Als het mij maar goed gaat
  Dan lap ik verder alles aan m’n laars
  En dan staan er mensen klaar
  Om mensen via de overheid te laten vermoorden
  Omdat ze dan zogezegd met het leven klaar zijn
  Nee, dat is het niet
  Dat is de overheid en de maatschappij
  We zijn vandaag niet blij
  En ook is er niemand vrij
  Allen zitten opgesloten in een donkere kerker
  Met allemaal boze werken
  De goede daargelaten
  Maar de goede moeten onder de kwade lijden
  Daar kwam het Kind voor om voor
  dit door en door verrotte mensdom te lijden
  Maar ze roepen misschien
  Heil aan de geldgod
  Dan heeft deze wereld wel het slechtste lot
  Wat het maar kan overkomen
  Geen mooie levensdromen
  Wel een leven vol van ellende dat
  niet op zal houden
  Dat is toch wat de mens heeft gezocht
  En al het kwaad daar uit voort vloeiende
  heeft gewrocht
  Dus geen gezegende dagen
  of toch maar wel
  Een bidder houdt aan!
  Ook al zijn er al velen jaren voorbij gegaan!
  Oh God, kom met grote haast!
  Want straks is het te laat!
  Want het is allemaal kwaad op kwaad!
   
   
   
   
   

  19-12-2016 om 10:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.overbodig
  Overbodig
   
  Bent u al overbodig?
  Kinderen en kleinkinderen
  zijn allemaal druk
  Druk met het werk
  En druk met kinderen
  Heen en weer te brengen
  De één naar school
  De ander naar de kinderopvang
  Weer een ander heeft werk
  na schooltijd
  Want het studentenleven kost geld
  Nog weer anderen zijn druk
  met sport en spel
  En nog weer anderen zijn
  Aan het winkelen en wandelen
  Want die houden van handelen
  En zo zijn of gaan ze door het leven
  Maar een ouder mens een uurtje
  van hun leven geven
  Daar is men te druk voor
  Of men is te ver weg gaan wonen
  Ouderen moeten vooral niet zeuren
  Je mag je kinderen niet telkens claimen
  Maar dat is wat anders dan eens
  een goed sociaal contact te hebben
  Of dat die eenzame oudere
  zijn of haar verhaal kwijt kan
  Nee, men gaat liever naar een
  overdrukke kerstmarkt
  Of weet ik wat voor uitje het mag zijn
  De mens in z’n egoïstische vorm ten voeten uit
  Wat moet je bij die ouderen
  Die een totaal andere denkwijze hebben
  Omdat ze eerder zijn geboren
  En wel een andere tijd hebben gekend
  Werden niet zoals tegenwoordig verwend
  Ja, want met al dat werken buiten de deur
  Laat men ook makkelijker de centen rollen
  Hoe zou het zijn als men eens veel moest rekenen
  En eens een stapje terug zou moeten doen
  En eens wat socialer van gedachten werd
  In plaats van te praten over voltooid leven
  Een leven is pas voltooid
  Als God het einde is!
  Wel of niet gelovig
  We hebben allen een bepaalde tijd te leven
  En heb je je verantwoordelijkheden gedragen
  Dat opent misschien vragen
  Bij de kinderen en kleinkinderen
  Of hebben ze een goed voorbeeld gekregen
  Maar helaas het overgrote deel is egoïst
  in hart en nieren
  Ja, in deze kerstweek valt er wat te mieren
  Mensen komen niet meer bij elkaar
  Omdat er veel wanklank is in de familie
  En wat kan het schelen
  Ze hebben toch allen hun vermaak
  En dat komt door die rollende knaak
  Teveel brengt chaos en crisis
  Maar die crisis was eigenlijk geen crisis
  Want men had nog genoeg om naar
  het buitenland te vliegen
  Of weet ik wat zo nog wel door kon gaan!
  De mens is een waardeloos vod
  Nog erger dan kopvodden
  Een totaal vod
  Welk mens het ook mag zijn
  Men zit niet in de ware levenstrein
  Dan zou men het zien
  Al die pijn!!
  Die een Kind in de kribbe heeft
  moeten verdragen
  Ook in deze zwarte dagen
  Een Koning die geen eer ontving
  Die men aan het kruis hing
  En elke dag dat met hun gedrag nog doen!
  Vanwege al die poen
  Waar men altijd over zeurt
  En de zieke geesten lopen maar te bedelen
  Op de teevee of aan de deur
  Je wordt doodziek van al dat geleur
  Niet dat je niets met een goeddoel moet hebben
  Maar het loopt onder de hand de spuigaten uit
  Want het is een bodemloze put
  Als men in of tot een beter leven
  wordt opgeschut
  Dan zou dit er niet zo grootschalig zijn
  Vogelgriep is weer aanwezig
  Een oordeel over mens en dier
  De mens is ziek en de dieren moeten meelijden
  Maar men heeft de ogen gesloten
  En de oren zijn doof!
  Vanwege het zware ongeloof!
   
  Jeremia 23
  Openbaring 22
   
   
   
   
   

  19-12-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  18-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.aanlegsteiger
  De aanlegsteiger waar de rondvaartboot kan
  aanleggen


  18-12-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  17-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wie
  Wie is het?
   
  Wie is het of zal het worden
  De beste politicus van het jaar!
  Soms denk je zijn de mensen wel gaar!
  Om zoiets op touw te zetten
  Je moet natuurlijk vooral opletten
  Of zij wel hun handen uit de mouwen steken
  Ja, zegt u ik zie allemaal handen
  Doen zij ook wat met die handen?
  Nee hoor, daar zit het niet in
  Dat is natuurlijk letterlijk
  Maar verzetten zij dan bergen?
  Oh…weer zo één
  Dat weet men natuurlijk niet
  Maar waarom dan de beste uitkiezen
  Er zijn er die misschien wel gewaardeerd
  zouden moeten kunnen worden
  Maar ik vind het niet nodig
  Zij zijn geroepen om hun
  verantwoordelijkheden na te komen
  Die zij opgelegd krijgen door de verkiezingen
  En dan dien je goed te besturen
  Maar met al die spraakverwarring
  en de slecht genomen besluiten
  zou ik er niet één uit kunnen kiezen
  Misschien de minister van financiën
  Maar ook die doet zijn werk
  net als een ander
  De één heeft meer voort gebracht
  dan de ander
  En soms hoor je mensen spreken
  Dan denk je, zijn het leken!
  Nee, het gaat er om dat dit land
  goed bestuurd moet worden
  Je hoort ook mensen steeds spreken
  Dat je trots op dit land moet zijn
  En ze zijn ook trots met wat ze doen
  Ja, daar wringt echt een nauwe schoen
  Trots is niet gepast
  Het is een vorm van hoogmoed!
  Men zou meer moed moeten hebben
  om tegen de stroom in te zwemmen
  Zwemmen zegt u
  Ik zie helemaal geen water
  Nee, misschien ziet men het
  water wel branden
  Want alles is aan het
  verzanden!
   
   
   
   
   

  17-12-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.maasvlakte
  Staande op de eerste Maasvlakte om de tweede te fotograferen
  Voorheen was het uizicht zee waar ze zand op spoten om
  er land van te maken


  17-12-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  16-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ijs
  IJslaagje op de bloemen...zo
  kunnen medemensen een gevoel van ijs geven!
  In tijden van verdrukking voel je dat het meest!
  Afkomstig van een beest die dit berwekstelligd
  Koude en kille reacties ze lijken warm
  maar ze worden zo koud als steen en ijs!
  Waakzaamheid is dan in alle gevallen geboden...

  16-12-2016 om 12:46 geschreven door Liesbeth


  15-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.torenvalk

  Nieuwsgierig uit de ooghoek gluren


  15-12-2016 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  14-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.torenvalk

  Torenvalk


  14-12-2016 om 22:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ernst
  Ernst
   
  Het leven is pure ernst
  Maar meestal is dit niet gewenst
  Men wil graag vrolijkheid en vertier
  Maar dan heb je niet de gedachte van een dier
  Want die denkt alleen maar aan overleven
  Die wil van voedsel leven
  Waarom had God ooit
  Spijt dat Hij de mens had geschapen
  Omdat die mens niet wilde gehoorzamen
  En dan zegt de mens niet amen
  Maar die eet van de boze vrucht
  En dan wordt er in het leven meer gezucht
  Dat de mens lief is
  Men probeert onder het oordeel
  vandaan te komen
  Daarom is men afgehaakt
  En heeft zo de ernst verzaakt
  Dan komt het oordeel op een andere wijze
  Dat is het oordeel van verloren gaan!
  Want er schijnt geen zon en geen maan!
  Zo zal in het laatst der dagen ook gaan!
  We leven nu in donkere tijden
  Zo was het ook voor de komst van het Kind
  Daarom moest Hij komen
  Omdat de mens eigenwijs wil leven
  En zo komt menig mens zichzelf tegen!
  Het lijkt misschien wel kinderachtig
  om te gehoorzamen
  Maar in dat gehoorzamen zit de wijsheid
  van een afhankelijk kind
  Wie van de echte Vader afhankelijk wilde zijn
  Die leeft nu met grote vreugde
  Omdat het ergste wordt weggenomen
  En dat is de bron van zonde
  De mens is een en blijft een gewonde
  Want deze liet of laat de wereld niet los
  Zo kwam een mens op een eiland terecht
  En heeft de boekrol opgegeten
   
  Openbaring 10
   
   

  14-12-2016 om 22:07 geschreven door Liesbeth


  13-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bomen
  Bomen en vruchten
   
  Ja, er is tegenwoordig
  heel wat te zuchten…
  Niet om wat kluchten
  Maar om wat we hebben te duchten
  Zo in de huidige samenleving
  Het mensdom is eigenlijk een grote beving
  Een beving?
  Moet ik dan beven voor die of gene?
  Ja, het goede ging henen
  De bomen brachten geen vruchten voort
  Dat is niet zoals het hoort
  Maar je kan er tot op zekere
  hoogte mee leven
  Als men je maar niet te na komt
  En vindt men in de kerk geen vruchten
  Dan wordt de samenleving ongezond
  En je wandelt over een bevende grond
  Want de mens heeft een onreine geest
  En is die van de mens uitgegaan
  Dan gaat hij door dorre plaatsen
  Het is of wordt ledig
  Zo komen er zeven andere geesten
  En zo wordt het laatste van de
  mens nog erger dan de eerste
  En zo is het ook met een boos geslacht
  Ziet u de werking van de nacht
  Waaronder niets kan groeien
  Je hoeft ook niet te stoeien
  Je moet jezelf er tussenuit begeven
  Want je wordt met moord en
  doodslag bedreigt
  Ja, en de mens die hijgt
  Die zoekt een onderdak
  Maar soms is het dan te laat
  En dan zie je hoe een boze het vergaat
  Alles probeert deze in z’n macht te krijgen
  En de wereld die vergaat
  Want alles ligt in het boze
  Zonder zon, maan en sterren
  Is de aarde een enge planeet!
  Je ziet alleen nog de spleet
  De spleet van de afgrond!
   
  Mattheüs 12:33-45
   
   

  13-12-2016 om 13:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.takje

  Takje


  13-12-2016 om 09:56 geschreven door Liesbeth


  12-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.prediking
  Prediking
   
  Dit is een begin
  Niet van een lange prediking
  Maar van een stukje uit het Woord
  Dat Woord dat is zo mooi als je
  het innerlijk allemaal hebt gehoord
  Het staat er soms ook heel gewoon
  Maar dit is nu zo’n toon
  Waar je blij of ernstig mee kunt zijn
  Het zijn geen wereldse leugens en bedrog
  Nee, het is een volkomen Woord
  Daarom is het zo fijn als je de
  diepere betekenis
  ervan hebt gehoord
  Paulus aard van de prediking
  Daarmee krijg je het naar je zin
  Hoewel het ook tegen je kan zijn
  En of het doet pijn
  Of je wilt dicht bij het Woord zijn
  Want God en Zijn Woord zijn één
  Het lijkt soms hard en gemeen
  Maar als het je allemaal ten diepste raakt
  Dan zie je het!
  Men is kaal en totaal naakt
  Voor God kan ik niet bestaan!
  Zonder het Kind
  Ben ik God niet welgezind!
   
  2 Korinthe 2:14-17
   

  12-12-2016 om 22:22 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.honderd jaar
  Honderd jaar!
   
  Honderd jaar geleden
  Kwam er een kind
  Het heette Toon
  En later zette hij de toon
  Een man met talenten
  Hij zette zijn gezicht op gewoon
  Dat was nu echt Toon
  Hij maakte met zijn gezicht
  mooie prenten
  Zijn mimiek was zo echt
  En hij deed het niet slecht
  Toon was ook heel gewoon
  En daarom sloeg hij de toon
  Hij maakte met de toon de tonen
  Mooie liedjes en wat zang
  Zo kwam hij dan gewoon op gang
  Maar in het gewone
  Kan een eenvoudig mens komen
  Het valt te begrijpen
  Niet dat je ernaar moest grijpen
  Het was even beschaafd lachen
  Dat is iets wat je nu niet
  meer zo tegenkomt
  Of er wordt gevloekt
  Dan heb je bij mij geen
  succes geboekt
  Maar in het zette van die toon
  Dat gaf de juiste toon
  En zijn vele gedichten
  Daarin zag je ook de verschillende
  gezichten
  De gezichten van liefde en aardigheid
  Ja, na honderd jaar, gedenken wij even
  die innerlijke talenten met beschaafdheid!
   

  12-12-2016 om 09:57 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winters

  Winters landschap


  12-12-2016 om 09:08 geschreven door Liesbeth


  11-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwanen
  Op een mooie herfstdag de winter moet nog komen
  maar dit is een dag om van te dromen

  11-12-2016 om 09:54 geschreven door Liesbeth


  10-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrijheid
  Vrijheid
   
  Wat is vrijheid?
  Wanneer menig mens in de
  gevangenis zit!
  Gevangenis zegt u!
  Ja, er lopen meer criminelen buiten
  dan die erin zitten
  Dat klopt!!
  En dat is verschrikkelijk!!
  Maar elk mens is sinds de
  zondeval zijn vrijheid kwijt
  Je denkt dat je vrij bent
  Maar met een gezond verstand
  Wordt een mens steeds aangerand
  Niemand is vrij
  De boze doet zijn werk
  Probeer maar niet de waarheid te spreken
  Een ander zal zorgen dat er niet
  naar je wordt gekeken
  Of in het andere geval wordt geluisterd
  Een mens zit tussen boosdoeners gekluisterd
  Ook al probeer je eerlijk te zijn
  Aan het leefklimaat is het te merken
  Merk maar op, je hebt geen maat!
  Maatjes zouden met je kunnen gaan
  Maar dat is onderweg verloren gaan
  We staan met z’n allen schuldig
  En dan zit een mens in de gevangenis
  Spreken wordt een moeilijke zaak
  Zelfs de rechters zijn mensen van
  vlees en bloed
  En werken met de rechte boeken
  Maar allen zijn ze ook niet vrij!
  Alleen God in Christus maakt
  de mens vrij!
  En ben je zijn eigendom
  Dan ook nog gaat de leugen
  sneller dan de waarheid!
  Dit is weer klaarheid
  op een sombere dag!
   
   

  10-12-2016 om 19:58 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.touwen

  Hier gingen de touwen los om aan te leggen


  10-12-2016 om 19:09 geschreven door Liesbeth


  09-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lichtjes
  Lichtjes
   
  Overal zijn of komen er lichtjes
  En misschien wel gedichtjes
  Vanwege de cadeautjes
  Maar brandt er een kaarsje in uw hart?
  Dat kaarsje weert niet de smart
  Maar heelt het kwalijke hart
  Dat altijd wil dicht varen
  op het mensdom om hem heen
  Daar vandaan komt de smart
  Want mensen zijn niet rein
  Ze zijn soms vol van venijn
  Dat zich op een huichelachtige
  manier openbaart
  Zodat het hen wel gaat
  Maar weet je beter
  Dan laat je ze links liggen
  Het zijn soms net varkens en biggen
  Ja, een varken is geen net dier
  Het ligt vaak in de modder
  En dat geeft dan een vuil dier
  Maar is er een kaarsje in het hart
  Dan ontkomt men niet altijd aan smart
  Maar de levende Kaars
  Is niet een valse waas
  Maar het Licht en vreugde
  In het leven met kommer en kwel
  En zo gaat het een mens in
  donkere dagen wel!
   
  Hebreeën 10:1-18
   
   

  09-12-2016 om 16:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.touw

  Het schip ligt vast aan de aanlegsteiger


  09-12-2016 om 09:59 geschreven door Liesbeth


  08-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Woord
  Het Woord
   
  Het Woord is een gouden koord
  God riep mensen ter verantwoording
  Maar men was doof
  En wie niet horen wil moet voelen
  En zo ontstond het geweld
  Dat is niet vanuit de Bron
  Maar dat is er door de mens
  Die van de verkeerde vrucht at
  En zo ligt alles open voor geweld
  Het kwaad is geschied
  En niemand die nog van de ware
  liefde geniet
  God is liefde maar ook streng
  Ja, tevens een verterend vuur
  Een vuur dat soms niet te blussen is
  Als de vormen in het kwaad ernstig toenemen
  Maar er is ook een Lof voor God
  Want God kan zichzelf niet verloochenen
  Als Hij iets heeft beloofd
  Dan wordt dat niet door het kwaad
  geroofd
  Hij zal Zichzelf openbaren
  Dat Hij al reeds heeft gedaan
  Voor hen die voor Hem hebben gebogen
  Die zal Hij na de vernedering verhogen
  Maar wie een vijand bleef in hart en nieren
  Die geeft Hij aan zichzelf over
  En zo is het geweld ontstaan
  En soms is dan alle vrede van de baan
  Maar Hij laat de Zijnen nimmermeer alleen
  Hij ondersteunde altijd in het geween
  Hij is een God die boven alle goden gaat
  Zodat je, je nimmermeer op een nepgod verlaat!
  Want alles wat voor ogen is
  Dat is vaak huichelarij en een leugen
  Daarin hoef je, je niet te verheugen
  Maar de Waarheid wordt gevierd in het delen
  Het delen van de zalige genade
  Waarin een mens na de grote strijd
  mag baden!
   
  Jesaja 25
  en dit hoofdstuk verwijst
  naar 1 Korinthe 15:54
   

  08-12-2016 om 21:27 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vier?
  Vier?
   
  Er werd aangekondigd
  Dat een kind ook vier ouders
  zou moeten kunnen hebben
  Dat na alles uiteen te smijten
  Zijn dit de huidige feiten
  Het moet ook nog in het
  belang van het kind zijn!
  Dit is nu zo’n leugen
  Het zijn mensen die in de
  samenleving niet deugen
  Grof gezegd maar het is wel zo
  Men leeft naar eigen vormen en normen
  Zo is alles op de schop genomen
  En moeten draagmoeders er zijn
  Om anders geaarde mannen en vrouwen
  Te helpen aan een kind
  Die moeten ook ouder kunnen zijn
  In dit geval van een draagmoeder
  Of er moet een zaadleverancier aan te pas komen
  Krom als een hoepel
  Maar je ziet de hoepel rolt overal
  wel zo tussendoor
  En gescheiden ouders moeten dan met
  z’n vieren ouder zijn
  Nadat ze opnieuw zijn gehuwd
  Dit is ook een vorm van kwaad
  Alleen kun je het zo niet aanwijzen
  Want men doet het onder de naam liefde
  Liefde is geen vlees
  Dit is het vlees kietelen!
  En we ontvangen een verworden maatschappij
  Maar de ware Liefde leeft in een geest
  Die nimmermeer zulk een kwaad zou bedenken
  Dus allen zijn het eigendom van
  de vorst der duisternis
  Die bakt alles zwart en het gaat
  ook op dit gebied mis
  Een de man die er voor op de bres springt
  Heeft dan voor mijn gevoel ook z’n naam nog tegen!
  Het lijkt meer op een wolf in schaapskleren
  En zo ging de wolf destijds met het
  kwaad aan de gang
  Niemand is voor zo’n mens bang
  Want zo’n mens waait met alle mensen mee
  En zo ontstaat er een nog grotere wee!
  Maar gelukkig is er Eén die regeert
  En die weet wel hoe Hij een mens formeert
  Maar die zijn afgevallen
  Die behoren tot de kwallen
  En houden zichzelf in leven
  Alles werd verdorven
  Alles nam verderfelijkheid aan
  En zo zien of zagen we veel waan!
   
   
  Markus 7:17-22

  08-12-2016 om 11:47 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.buizerd
  Weer een buizerd ben deze week verwend
  met deze grote vogels


  08-12-2016 om 09:01 geschreven door Liesbeth


  07-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ellende
  Ellende
   
  Veel ellende en pijn
  Wie zou nu hiervan de schuld zijn?
  Veel verwarring en miscommunicatie
  Mensen worden overal boos om
  Waarom wordt een mens boos?
  Niemand kent de Roos
  Ja, dan wordt een mens ook wel eens boos
  Maar dat komt door die Roos
  Die roos is de Rechtvaardige
  Die weet als geen ander wat ellende is en pijn
  En die Roos wilde er zijn
  Voor de mensheid in alle ellende
  In de noodsituatie
  Maar ook in de doodsituatie
  Hij is degene die over leven en dood gaat
  Soms wordt de dood in het leven ontvangen
  Hoe dan wel?
  Dan is je man of vrouw
  Niet meer de mens die ze waren
  God is een God die een mens wilde bewaren
  Maar omdat men eigenzinnig is geweest
  Worden ze net als een beest
  Als het leven niet meer geeft
  Zoals het altijd is geweest
  Dan gaat men over tot levensbeëindiging
  Want men zegt, het leven heeft zo geen zin
  Dan is er een laatste wil
  En die moet dan ingewilligd worden
  Men wil dan aan alles een einde maken
  Omdat men niet weet waar dood en leven over gaan!
  Er scheen geen zon en geen maan
  Alles werd of wordt door de vorst
  der duisternis geregeerd
  En dan geeft men toestemming vanuit de overheid
  Om maar de hand aan je zelf te gaan slaan
  Wel door een arts
  Er wordt net als bij een dier een spuitje gegeven
  En men vloeit weg uit het leven
  Dan wordt er gezegd het ging niet meer
  Het was allemaal zo zwaar
  Raar maar waar
  Mensen die tot zulke daden overgaan
  Die zijn al afgeschreven door God
  Die hebben al een oordeel of het loon ontvangen
  Dat over hun leven werd gegeven
  De laatste hand ben je dan zelf
  Niemand begrijpt nog iets van
  ellende, verlossing en dankbaarheid
  Dus “verlossing” bewerk je zelf
  Om gewoon in de eeuwige
  duisternis te gaan wonen
  Maar waarvoor kwam dat Lieve Kind
  Om een mens van ellende te verlossen
  Maar je moet eerst wel veel torsen
  En zien wie je eigenlijk bent geworden of geweest
  Dan pas komt er een waar Kerstfeest
  Dat kan een feest in de winter zijn
  Maar ook kan het midden in de zomer zijn!
  Wanneer Hij inkomt
  Dan wordt de mens totaal geestelijk gezond
  En ziet men dat deze zelf de ellendeling was of is
  Maar als je geen lust heb in Zijn Woord
  Dan wordt een mens door de vorst
  der duisternis vermoord
  En dan hang je daarna aan een zelfmoordkoord
  Alles staat beschreven in dat Woord
  Maar heb je geen oren om te horen
  en ogen om te zien
  Want dit is allemaal voor de ander verborgen
  Dan gelooft men dit alles niet
  En zeg je met gemak
  God bestaat niet!
  Maar door de communicatie van Geest en geest
  Ben je door de dood heen een levend feest
  Een feest uit een Feest!
  En dat is Christusfeest!
   
  Lukas 3
   
   
   
   

  07-12-2016 om 16:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Natuur


  07-12-2016 om 09:21 geschreven door Liesbeth


  06-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.buizerd
  De buizerd moet ook wat kwijt
  niet als een mens maar als een dier
  Maar menigeen is op een dier gaan lijken
  Het goede is voor mij en een ander
  mag de stront ontvangen!
  Egoïstische belangen...

  06-12-2016 om 20:54 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waar heen
  Waar heen?
   
  Waar gaat de mens heen?
  Met alle eigenzinnige gedachten
  Die de samenleving verkrachten
  En nog steeds verkrachten
  Ooit is het begonnen
  En we hebben verloren en niets gewonnen
  We hebben straks geen overheid meer
  Maar dan gaat die of gene tekeer
  Ik wil dit en ik wil dat
  Hoewel het al zover is gekomen
  Maar men is het goede steeds
  verder aan het afromen
  Er is geen ontkomen
  Van een ondergang
  Hij is al reusachtige op gang
  Kinderen worden steeds later bij
  ouders geboren
  Want we moeten eerst zoveel
  mogelijk genieten
  Of er komt een kind
  Omdat men denkt dat het leuker is
  Dan zonder kinderen te leven
  Hier is de samenleving al aan het beven
  Men is teveel ik gericht
  En dan krijgt de samenleving geen gezicht
  Maar wel een gezicht van stompzinnigheid
  En zo wandelen we met z’n allen
  Naar een nimmermeer eindigende
  eeuwigheid
  We willen wel wat geloven
  Maar niet meer dat van Boven
  We smijten alles aan de kant
  En zo worden alle mensen door
  de vorst der duisternis aangerand
  Een cadeautje van Zwarte Piet en Sinterklaas
  En die zeggen nu mijn naam is haas!
  Het praten over het touwtje uit de deur
  Dat is alleen maar gezeur
  Maar dat mensen het zelf allemaal
  hebben aangericht
  Dat geeft men ook geen gezicht
  De jongere kletsen zus en de ouderen zo
  Maar een overheid moet in het dorre
  land van droogte
  Een beter verhaal houden
  Van al die veranderingen werden
  of worden verkouden
  Zo verkouden dat we wandelen in een woud
  En als het sterk vriest dan hebben we het koud
  En is er aan de dood niet te ontkomen
  Maar kreeg men het maar eens van
  zichzelf benauwd
  Dan zou men zien wie men werkelijk is
  Alles gaat voorbij en alles duurt maar even
  Ook het leven!
  Men wil er uithalen wat er
  uit te halen valt
  Of we er voor de lol zijn
  Het leven is één en al verantwoordelijkheid
  En als men dit niet doorgeeft
  Dan is alles kwijt!
  Wel of niet godsdienstig
  Wel of niet wereldsgezind
  Alles is eens begonnen met dat Lieve Kind!
  Die moest komen om een weg te banen
  Maar men ging liever op andere wegen
  En die waren niet tot zegen
  Maar die zijn tot een vuur
  Dat niet te blussen valt
  En zo sterven er per uur
  Mensen met een verloren ziel!
  Omdat er voor de vorst der
  duisternis werd geknield!
   
   
   

  06-12-2016 om 11:54 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.buizerd

  Een buizerd


  06-12-2016 om 08:18 geschreven door Liesbeth


  05-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.in de ban
  In de ban
   
  Men is meer in de ban van Sint en Piet
  Maar men ziet niet
  Hoe het alles is verworden
  Wit is zwart geworden
  En zwart gaat door voor wit
  De gemoederen zijn overal verhit
  De verwoestingen zijn nog dichterbij gekomen
  Je ziet ook in het Zuiden overstromingen
  Het leven hangt toch aan een zijde draad
  Vanwege de natuur en al het kwaad
  De politiek is zieker dan ziek
  Die hebben een geur die naar niets riekt
  We zijn aangekomen in tijden
  Die laten zien het zichtbare lijden
  Van alles wat onder druk is komen te staan
  De één maakt de ander zwart
  Het is een wereld vol van duisternis
  Men wil overal de macht
  En wie hield er nu eigenlijk de wacht!
  Men heeft geslapen zonder te waken
  Niemand zal kunnen zeggen,
  ik heb het niet geweten!
  Want overal is het te zien
  Maar men wil de waarheid niet zien
  Dat een ieder schuldig is gebleken
  Omdat men niet verder dan de neus lang
  is heeft gekeken!
   

  05-12-2016 om 18:17 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Een kerstbloem


  05-12-2016 om 09:20 geschreven door Liesbeth


  04-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.varen

  Vanaf een schip is alles anders

  04-12-2016 om 17:35 geschreven door Liesbeth


  03-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vruchten
  Vruchten
   
  De vrucht van goed en kwaad
  Je ziet het grote kwaad
  Iedereen gaat over tot een daad
  Een daad in boosheid
  Een daad in handtastelijkheid
  Een daad tot moorden
  En hebben we Hem verwacht?
  Nee, want we deden allen onze eigen wil
  Maar heb je Hem ontvangen
  Dan zie geheel andere belangen
  Dan zie je de kostbaarheid
  van een ander z’n ziel
  Allereerst die van je naaste naasten
  Je moet je ook niet haasten
  Want geduld is een schone zaak
  Overal stel je vijandigheid aan de kaak
  Een enkeling gaat in eenvoud mee
  Maar heel veel leven in en met hovaardij
  Door genade wordt een mens een echt mens
  En dan is er maar één wens
  Dat de wereld niet van de vruchten van Eva eet
  Maar die leven er bij de vleet
  Hier een appel en daar een appel
  En steeds een hap
  Dan komt men geen stap
  Geen stap naar een beter situatie
  Steeds is er die spatie
  En dan wordt er in het oor gefluisterd
  Neem nog maar een hap
  Want anders wordt de kwade
  gemeenschap zo krap
  Is iedereen dan vol van kwaad
  Want elke hap is een verkeerde daad!
  Die hap zet aan tot kwaad
  En dat kan kwaad tot erger vertonen
  Dus als men de appel eens weg zou honen
  Dan raakt men op een betere weg
  Maar het is ook zo men moet er lust toe krijgen
  Anders wordt het een vreselijk hijgen
  Hijgen in een dwangbuis
  En dan komt men ook niet thuis!
  Maar doet men de wil van God
  Dan is er voor deze of gene een beter lot!
   
   
  Hebreeën 10

  03-12-2016 om 18:24 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tak

  Nachtvorst


  03-12-2016 om 11:02 geschreven door Liesbeth


  02-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.donor
   Donor
   
  Ik wil een kind
  Ik wil geen huwelijk
  Maar ik wil wel iets vleselijks
  Dus op zoek naar een passende donor
  Maar er is niet genoeg donorzaad
  Dit is al een kwaad
  Maar men gaat over tot een volgende daad
  Men zoekt er één in het buitenland
  En daar krijg je ook nog meer informatie
  Over wie en welke man het is
  Als je gezond bent tussen je oren
  Dan wil je er niets over horen
  Wie doet een kind dit nou aan?
  Omdat je met jezelf bent begaan
  Je wilt het ook allemaal beleven
  En de zieke geesten hebben er niets op tegen
  Het moet allemaal kunnen
  Maar hoe ga je een opvoeding runnen
  Dat is in een huwelijk tegenwoordig
  al een grote vraag
  Want werken buiten de deur
  Dat brengt al een scheur
  In het vader en moeder zijn
  Laat staan dat een kind zonder
  vader op moet groeien
  Het kind heeft geen wortels
  En ook niet die Wortel
  Die het leven van een kind in
  stand kan houden
  Op latere leeftijd weet men waarschijnlijk
  daar al helemaal niets van
  Of heeft er helemaal niets mee
  Want je bent niet uit liefde voortgekomen
  Maar uit een zaadleverancier
  Och denkt u, wat is liefde?
  Liefde komt voort uit de grote Liefde
  Die zorgt ervoor dat je de liefde op alle gebied
  zal blijven voorzetten
  Soms moet een mens zichzelf dan
  verloochenen
  Maar dan moet je vooral niet op eigen ik letten
  Het is geven en nemen
  Maar meer geven als nemen
  En dan kan de liefde soms ook van één
  kant komen
  Maar het huwelijk wordt wel bewaard
  En dat zijn de kinderen geboren uit een
  huwelijk waard
  Want in het andere geval valt er een zwaard
  Dat zwaard slaat twee mensen uit elkaar
  Over de ongezonde en egoïstisch levensstijl
  Dan is er niet meer die pijl
  Die je hart steeds opnieuw kan raken
  En je vijftig jaar vol kan en mag maken
  Want Hij die in liefde verbind
  Die ben je ook welgezind
  En wat God samen heeft gebracht
  Daar houdt Hij ook over trouw de wacht
  En de kinderen die zijn ontvangen
  Daarvoor zijn deze belangen
  Want ook bij hen dient er samen blijven te zijn
  En dat is een groot offer brengen
  Zodat de Liefde het werk kan verrichten
  Dan is er blijheid op de gezichten
  Van de kinderen die dwars door alle zonden heen
  Wandelen op het pad der Liefde
  Ook al waren er mensen die je ondergang
  van je gezin op het oog hadden
  En ze je huwelijk hebben willen bekladden
  Maar ondanks het volhouden tot het einde
  Is alles door standvastigheid op z’n plaats gebleven
  Wat heeft dit alles met donorzaad te maken?
  Dat men in het leven alleen maar tot God moet naken
  En je je geestelijke en vleselijke plicht niet
  moet verzaken
  Want Hij is het die roept en ook bewaard
  Dan zal Hij het ook doen
  Daar wringt niet een schoen!
  Maar het is vaak een stampende drift
  of een geweldig verterend vuur
  Die de mensen zift niet ten goede
  maar ten kwade!
  En wie dat is kan u waarschijnlijk wel raden
  Dat is de vorst der duisternis
  Blijft die in het leven dan gaat het volkomen mis
  Maar het Licht brengt de verruiming
  Dan ga je niet over tot opruiming
  Tot opruiming van het huwelijk en je kinderen
  Ook al kunnen kinderen je hinderen
  Je vecht voor de instandhouding voor de ziel!
  En dat betekent dat je diep voor het
  hoogst Gezag knielt!
  Dan raak je in alles bezield
  Dan leid je geen egoïstisch leven
  Maar een leven dat liefde geeft
  En niet van surrogaat leeft!
  Wie was nu de donor?
  Dat was niet de horror
  Maar dat was Hij
  Die geeft en neemt op Zijn tijd
  en wijze
  Ook al ben je aan het grijzen!
   
  Ezechiël 17
  in het bijzonder vers 24
   
   
   
   
   
   
   

  02-12-2016 om 10:14 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Bloem met ijs

  02-12-2016 om 09:27 geschreven door Liesbeth


  01-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tanker

  Een passerende tanker op de Nieuwe waterweg


  01-12-2016 om 23:15 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!