NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Puur natuur

  31-01-2010 om 22:10 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitleg
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Uitleg

   

  Hier volgt wat uitleg

  Over een rebel zijn

  Men zou zeggen, ik doe niets bijzonders

  Ik doe elke dag netjes mijn werk en plicht

  Dat kan niet bestaan voor Gods gezicht

  Als God een mens wil wederbaren

  Dan wil de mens niet zoals Hij dat wil

  Want Hem volgen dat kost wel iets

  Maar je doet het niet voor niets

  Je moet zoals ik al heb beschreven

  Alles in de ziel loslaten

  En achter Jezus aan dat betekent juist

  Dat je andere mensen niet in de kou laat staan

  Met je nieuwe naam

  Kun je een open weg zijn voor anderen

  Dat zij ook zo kunnen leren wandelen

  Hoewel het kost altijd je eigen ik

  Dat ik dat is nu de rebel

  Die wil er niet aan!

  Dat zien we in de wereld waarin wij staan

  Overal zit het "ik"op de stoel

  En het “ik” moet onder de stoel

  Misschien begrijpt men wat ik zo bedoel

  Ook in de kerk of de maatschappij en in de politiek

  Het maakt iedereen in de war of zonodig ziek

  Ziek van al het geharrewar

  Omdat men zelf ook ziek is

  Men moet geheel worden genezen

  Van het eigenwijze wezen

  Want eigenwijs dat is een natuurlijk mens

  En het ligt ook nog aan het karakter

  Je hebt mensen die sterven liever in hun eigenwijsheid

  Dan dat ze kleur bekennen

  Wat is nu kleur bekennen?

  Het is zwart of wit

  Zwart is het eerste hart

  Wit is het nieuwe hart

  Maar daar tussen zit een grijs circuit

  Dat is nu de ongebogen knie

  Een knie die niet voor Gods rechtvaardigheid wil buigen

  Zo zal deze ook niet van Hem getuigen

  Maar het ergert God wel

  Zo blijft deze mens altijd in kommer en kwel

  Gaat hij of zij dan verloren?

  Dat ligt er maar aan

  Als de ziel beveiligd is tegen dood

  Dan is het dat de voet zich aan geen steen stoot

  Maar is dat niet gebeurt

  Dan is alles verbeurd!

  Dan gaat men met alle ontvangen genade nog verloren

  Men wordt niet meer opnieuw geboren

  Zij zullen de rust niet ingaan

  Ze bleven aan het Evangelie ongehoorzaam

   

  Hebreeën 4
  Psalm 51

   

   

  31-01-2010 om 13:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geloof
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Geloof

   

  Geloof en geloven

  Waar komt het geloof vandaan?

  Dat is achter Jezus aan gaan!

  Hij raakt een mens aan

  Ga je er aan voorbij

  Dan word je niet blij

  Sta je er bij stil

  Dan voel je dat Hij het zo wil

  Hij heeft de sabat gegeven aan de mensen

  De mensen zijn er niet voor de sabat

  Ik spreek hier even in Bijbelse taal

  Want na de opstanding was het de zondag

  De dag van de Zon der gerechtigheid

  Die dan schijnt vanuit de eeuwigheid

  Die zon, dat is de Geest

  Die vraagt, kom je op mijn zondagsfeest?

  Het maakt niet uit

  Of je hier of daar bent geboren

  Als je Mijn stem gaat horen

  Dan kan een mens opnieuw worden geboren

  Als men als kind ging slapen

  Dan vroeg men in het kindergebed

  Maak om Jezus wil mij rein

  Dat ik een kind van U mag zijn

  Dat is vragen om een nieuw hart

  Dat betekent dat men rein in Hem wordt bevonden

  Dan zijn er nog wel zonden

  Maar Hij heeft ze overgenomen

  En dan hang je aan de zomen

  De zomen van Zijn kleed

  Waar Hij de naaktheid van de mens mee wilt bedekken

  En zitten er dan nog vlekken op

  Dan zorgt Hij er voor dat ze gewassen worden in Zijn sop

  Zo kan het ware geloof tot zegen strekken

  Het geloof is niet vanuit onszelf

  Het geloof komt van Hem

  Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

  De Vader trekt, de Zoon is de Middelaar

  en de Heilige Geest gaat het hart wederbaren

  Dan komt de rebel in de mens tot bedaren

  Ben ik dan een rebel

  Ja, dat zijn we allen

  Maar Hij verlost daar ons daar van

  En dan ben je een nieuwe vrouw of man

   

  31-01-2010 om 13:04 geschreven door Liesbeth


  30-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.overwinteren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Overwinteren

   

  Wie kan er echt overwinteren!

  Men denkt wel daar in het zuiden

  Daar willen de zonneklokken elke dag wel luiden

  Men zoekt de zon op

  En laat de winter achter zich

  Alleen zal men dan nimmer begrijpen

  Dat alle jaargetijden niet in het hart gaan rijpen

  Want men wil dat ontvluchten

  Men wil helemaal geen zuchten

  Zuchten kunnen je hart zo heerlijk opluchten

  Daarom is het zo fijn

  Om iets te begrijpen van natuurlijke jaargetijden

  Dan is er in de ziel minder lijden

  Men verstaat de winterkou

  En men krijgt berouw

  En in de lente spruit er een takje uit

  En in de zomer bloeien de bloemen

  In de herfst valt het blad af

  Dat is het geestelijke leven helemaal af

  In het andere geval vergaat men als kaf

  Maar men ontloopt al deze zaken

  En dan krijg je het later zwaar voor de kaken

  Als het hart akelige dingen gaat smaken

  Proeven doe je met heel je hart

  Juist vooral als je het snapt

  Zo overwintert men dus vals

  Je haalt zo nog meer op je hals

  Want het leven is niet enkel van alle dingen genieten

  Het leven is het dragen van grote verantwoordelijkheid

  En dingen van belang overdragen aan de jeugd

  Dat doet de toekomst deugd

  In plaats van reizen met de vleet

  Daarom is de wereld nu zo’n keet!

  Maar ja, weet men z’n eigen weet

  Dan gaat men door met de keet

  En gebeuren er ernstige rampen

  Dan ziet men toch zeker wel

  Dat mensenlevens maar zijn als dampen

  De dood wenkt ieder uur

  En dan heeft men het zuur

  Zonder God is het sterven als een vuur!

  De vlam wordt gedoofd

  Omdat die mens het niet heeft willen geloven

  Zo leeft men in z’n eigen gemaakte oven

  Alle zaligheid komt van Boven

  Er zijn dus twee wegen

  En om welke zit men verlegen

  Men houdt al het ware geluk toch zeker zelf tegen!

  Niemand draagt hiervoor schuld

  Men betaald de rekening van eigen schuld

  Want God had vreselijk lang geduld!

   

   

   

   

   

   

  30-01-2010 om 18:58 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vink
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De vinken hebben vandaag weer feest
  Er is weer volop sneeuw
  Dan is er een heel spel in de tuin
  Wie het eerste zal zijn
  Om eens lekker zonnepitten te eten...

  30-01-2010 om 10:11 geschreven door Liesbeth


  29-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spreeuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zo als altijd heel alert

  29-01-2010 om 22:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spreeuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een spreeuw hoog op een tak

  29-01-2010 om 22:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verachtering
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Verachtering

   

  Eenmaal het heil ontvangen

  Dan doet het naar meer verlangen

  De ziel moet worden verzadigd

  Anders wordt de mens niet meer begenadigd

  En zo komt de mens niet thuis

  Want eenmaal gaat de mens wonen in het Vaderhuis

  Door het leerproces

  Wijkt de praats voor zes

  Met wordt nederig van aard

  Dan ben je in Zijn ogen meer waard

  Maar wie niet bedaard of fijn besnaard wil zijn

  Die weet niets af van het heilgeheim

  Dat wordt aan Zijn vrienden vertoond

  Niet aan mensen die Hem hebben gespot en gehoond

  De mens die aan Zijn voeten gehoorzaam is

  Die krijgt veel genade en dat is niet mis

  Want alles wat je van Boven ontvangt

  Geeft rust in het hele leven

  Omdat je met al je zaken tot Hem kan begeven

  Hij laat je nimmer beven

  Dat zijn de zondige en vijandige mensen die dit doen

  Door al je lessen leer je goed en kwaad te onderscheiden

  En dat is iets wat je niet moet mijden

  Wie eet en drinkt

  Die weet wat hij rijmt of zingt

  Je weet waar de Waarheid begint

  En daar doe je geen doekjes omheen

  Ook al geeft dat heel veel geween

  Een mens moet leren zijn of haar God te eren

  Zo alleen kan men zijn dagen vermeren!
  Een leven in en door gehoorzaamheid

  Geeft een gelukkig eeuwigheid!
   

  Psalm 110

  Hebreeën  1 en  5:11-6-8

  Mattheüs 22:44

   

   

   

  29-01-2010 om 17:14 geschreven door Liesbeth


  28-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.psyche
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Psyche

   

  Los laten doet men met de psyche

  Een natuurlijk mens

  Heeft maar één wens

  En dat is vleselijk klitten

  Als je los kunt laten

  Betekent niet dat je iemand gaat haten

  Of totaal gaat verlaten

  Je houdt er zielsveel van

  Maar dat is vaak het begrip niet

  Men denkt dat je die ander gaat verwaarlozen

  Met de psyche liefkozen

  Dat is wat anders dan aaien

  Dat is een vleselijk contact

  Maar echt loslaten betekent vrijheid

  Dat geeft in een gezin of familie blijheid

  Wie gezond is gemaakt

  Die heeft het bezitterige gestaakt

  Doe je dat vanuit jezelf?

  Nee, daar is meer voor nodig

  Dan heb je een Borg en Zaligmaker

  Die je van al het vlees los gaat maken

  Dan kunnen de anderen ook tot Hem naken

  Dan is de weg open voor de ander z’n zaligheid

  Zij mogen dan delen in de nimmer eindigde eeuwigheid

   

   

   

  28-01-2010 om 21:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kramsvogel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat leuk een kramsvogel voor mijn huis
  Je kijkt en denkt, wat zit daar nu voor
  een vogel even klikken en je kunt
  kijken wat voor vogel het is.

  28-01-2010 om 11:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedichtendag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gedichtendag

   

  Vandaag gedichtendag

  Dat is een dag waarin je iets zeggen mag

  Je zegt iets door een gedicht

  Sommige verstaan het als een licht

  Door anderen wordt het niet begrepen

  Misschien voelen die zich door een gedicht geknepen

  Vroeger en nu of nu en vroeger

  Er zijn altijd mensen die woorden droegen

  Ze kunnen er iets tussen voegen

  Ze vertellen een gedachtespinsel

  Het is ook wel voor de pijn een windsel

  Het bedekt een zere wond

  Daarna is de mens weer gezond

  En deze leest een gedicht met open mond!

  Het verstaan van een ander z’n gedachte

  Dat is niet altijd een eenvoudige zaak

  Want alles wordt in de diepte geboren

  En wie het verstond die kon het horen!

   

  28-01-2010 om 09:35 geschreven door Liesbeth


  27-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rust
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een foto van totale rust
  De lucht was grijs
  De struik leek wel zwart
  De witte sneeuw maakte alles tot een geheel
  Een geheel van koude, eenzaamheid en totale rust
  Bijna niemand die met een scherpe wind
  zich naar het strand begeeft
  Je ziet dat er hier daar wel een watervogel leeft!

  27-01-2010 om 19:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vliegen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vliegen in de kou
  Wat een ellende
  Maar ze zijn niet vleugellam
  Over ellende gesproken
  Het zal je maar overkomen
  dat je verrast wordt door een explosie!
  En dan nog een heel flatgebouw!

  27-01-2010 om 09:43 geschreven door Liesbeth


  26-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hapje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hapje

   

   Een lekker hapje

  Je doet weer een extra stapje

  Met een beetje vitamine

  Is het misschien wat extra gezondheid winnen

  Een mens moet zichzelf op de juiste manier beminnen

  En denken aan de inwendige en uitwendige mens

  Iedereen heeft de wens om gezond te blijven

  Dan moet men in de winter wat meer met de vitamines vrijen

  Soms zijn ze niet zo lekker

  Dan is het net een droge cracker

  Maar soms spuit zo het sap je om de oren

  Dan ben je gewoon verloren

  Dan ga je de druppels opsnorren

  Ja, die vitaminen zijn dan verloren

  Maar een mandarijn kan vele mensen bekoren

   

   

   

  26-01-2010 om 19:57 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vogels
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zij hebben het ook koud
  Het is nu echt winter
  De temperatuur is de gehele dag
  onder nul

  26-01-2010 om 17:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koud landschap
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Brrr...het is heel erg koud
  De temperatuur is nog ver onder nul
  De zon gaat wel schijnen
  Misschien gaat dan de ergste kou verdwijnen...

  26-01-2010 om 08:56 geschreven door Liesbeth


  25-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.stilte
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Stilte met een wijd uitzicht...
  Dan is denken niet verplicht
  Maar stilte werkt het wel in de hand
  Dat een mens wandelt met gedachten
  van stap tot stap
  En dan rustig op een bankje beland

  25-01-2010 om 19:31 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wet
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wet

   

  Er is een wet gegeven

  En als die in het hart is geschreven

  Dan ga je er naar leven

  Waarom zijn er wetten?

  Om goed op te letten!

  Dat mensen binnen bepaalde grenzen

  Hun voetstappen zetten

  Zo is het in de wereld ook

  Grenzen brachten rust

  De wetten zijn veranderd

  De grenzen verkwanseld

  Zo gaat iedereen vrij over de grenzen heen

  Maar een mens heeft leiding nodig

  Dat is beslist niet overbodig

  Wie zich aan de wetten houdt

  Krijgt het door zichzelf niet benauwd

  Wordt er soms een overtreding gedaan

  Dan maakt een mens dat goed van gedachten is het weer ongedaan

  Het kwaad wil altijd grenzen overschrijden

  Dan is de chaos niet te vermijden

  Daarom heeft Jezus de wet ingesteld

  Tien geboden en de twee grootste geboden

  Aan dit alles hangen de wet en de profeten

  En die worden door de geestelijke mens niet vergeten

  Laat staan overschreden

  Hij is het ware gezag

  En leef je daar uit, dan zeg je dit niet gedag!

  Want uit de ware liefde komt al het goede

  Ook al moet je er voor bloeden

  Wees met deze liefde altijd op je hoede

  Want men wil je graag overstag laten gaan

  Zowel naar het goede als het kwade

  Dan kunnen de bozen zich wassen in jouw daden

  Maar er is één groot gebed

  Dat heeft God ons zelf gegeven

  Dat is het Onze Vader

  Daarin en daardoor mogen wij ons beraden

  En dan wijkt een mens van het kwade

  En gaan we voort in Zijn deugdelijke daden

  Op begaanbare paden

  Ze zijn niet te versmaden

  Want je vindt er altijd genade!

   

  Mattheüs 5
  Matteüs 6:5-15

   

   

   

   

  25-01-2010 om 13:51 geschreven door Liesbeth


  24-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het is nog winter en het blijft voorlopig
  nog een paar dagen winters koud
  Het was weer overal wit hoewel
  er nu al weer veel verdwenen is
  Maar hier zijn nog wat winterplaatjes

  24-01-2010 om 21:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roodborstje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Roodborstje in het bos
  Op groene tak
  In de zon

  24-01-2010 om 16:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.woorden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Woorden en gedachten

   

  Woorden en woorden

  Ze nemen je gedachten in beslag

  Dat gaat heel vaak zo elke dag

  Het woord komt van de één

  Het woord komt van een ander

  Je blijft doorgaan met de wandel

  Het wordt opzij gelegd

  Of heeft zich in het hart vastgelegd

  Wat bedoelde deze er mee?

  Soms bedoelen mensen niet altijd het goede

  Het kunnen ook steken zijn onder water

  Omdat mensen je eigenlijk haten

  Maar één Woord doet dat niet

  Die helpt op de levensweg

  Ook al is er over het haten veel verdriet

  Wanneer mensen spijt betonen

  Moet je ze altijd vergeven

  Ook al moet het je innerlijk bewegen

  Als je ook weet dat het niet helpt

  Het Woord is de lamp

  En geeft licht op het pad

  Dan altijd is het pad weer glad en schoon

  Zoals de sneeuw in de winter

  Ook al moest je lijden onder spot en hoon

  Hij ziet het alles vanaf zijn troon

  Leef altijd naar zijn geboon’

   

   

   

   

   

  24-01-2010 om 09:58 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vink
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag zijn alle bomen weer met suiker bestrooid
  Een witte wereld het is wel geen dikke laag
  Maar het is wel leuk!
  De vogels zaten al vroeg op eten te wachten

  24-01-2010 om 09:39 geschreven door Liesbeth


  23-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winterland
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het mooie winterland
  Ook hier en daar aan de waterkant

  23-01-2010 om 13:06 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Winter

   

  De winter duurt lang

  Vandaag alweer een grijze dag

  Na een prachtige mooie vrijdag

  De zon heeft gisteren fel geschenen

  Het weer is altijd wisselend

  Dat is toch altijd weer bijzonder

  Bij speciale dingen lijkt het altijd een wonder

  Het geeft sferen bij elk ding

  Als er veel zon is dan gaat de mens een lied zingen

  Er zijn zoveel blijde dingen

  Is het in de winter grijs

  Dan komt er sneeuw uit het ijspaleis

  Dat is de voorspelling van het weer

  Vanavond valt er naar verwachting sneeuw neer

  En als dan na een lange winter de lente komt

  Dan houdt deze zich vaak niet vermomd

  De bomen en de struiken schieten uit

  Dan gaat alles in het jaargetijden weer vooruit
  Maar och, laten we blij zijn met elke dag

  Ook als we in de winter bedeeld worden met een donkere dag

   

   

  23-01-2010 om 09:36 geschreven door Liesbeth


  22-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kijkgaten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit zie je dan door de kijkgaten

  22-01-2010 om 22:06 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kijkgaten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hier over het brugje door kijkgaten
  zijn er watervogels te zien

  22-01-2010 om 16:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spreeuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het is mooi weer vandaag
  De zon is al op
  Deze spreeuw keek richting zon
  toen was het ook een mooie dag

  22-01-2010 om 08:46 geschreven door Liesbeth


  21-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.huis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een huis of een boerderij wat groter dan het vorige
  Ergens op Goeree en Overflakkee

  21-01-2010 om 16:47 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.huisje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tijden

   

  Alle tijden zijn in Gods hand

  Van elk mens en elk land

  Hij gaat door alle landen

  Er zijn ook veel mensen die stranden

  Of omkomen met vreselijke dingen

  Dan valt er een lied van rouw te zingen

  Hoewel het leven weer verder zijn gang gaat

  Want je kunt niet met doden leven

  Hoe erg het ook is

  Stilstaan is nog verder achteruit gaan

  Men moet onder alle omstandigheden doorgaan

  Dat is ook de beste heelmeester

  Voor depressies en trauma’s

  Maar ja, wie ben ik

  Wie zal het geloven!

  Dat je met God alleen alles te boven komt!

  Hij zal een mens in alle oprechtheid tot Hem ondersteunen

  Ook al moet je heel wat af kreunen

  Hij is ook de Notaris aller zielen

  En de mensen die voor Hem knielen

  Zal Hij ook in hun moeilijke dagen bezielen

  Als de nood het hoogst is, is de redding nabij

  Het gaat in het leven niet om “ik”

  Maar altijd om “wij”

  Zo is dat er voor elk land

  Dit is de troost voor elk mens in een groot verdriet

  Ook al is het dat niemand dit ziet

  Ga allen zo voort

  En handteer het Woord

  Daar wordt men door al Zijn deugden aangespoord!

   

  Micha 2

   

   

   

   

   

   

   

   

  21-01-2010 om 10:00 geschreven door Liesbeth


  20-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landelijk
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een landelijk uitzicht op een dorp met
  kerktoren en een molen zonder wieken
  Ja, die moeten wel eens onder handen
  worden genomen

  20-01-2010 om 21:52 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kievit
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een kievit die langzaam vooruit
  gaat vanwege de zeer koude wind
  vorige week op het strand

  20-01-2010 om 13:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een mooi winters landschap
  Het heeft wel iets met al die bomen

  20-01-2010 om 09:31 geschreven door Liesbeth


  19-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de dag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De dag

   

  De dag is grijs

  We gaan verder met onze dagelijkse reis

  Elke dag is er één

  Soms met vreugde

  Soms met geween

  We hebben wel allemaal gemeen

  Dat we op reis zijn naar ons einde

  Het begin is de weg naar het einde

  Je moet reizend door het leven heen

  Regen, droogte en zonneschijn

  Ook al ga je door een dal

  Of sta je aan een ravijn

  Het zijn de begeleiders van het leven

  Je komt ze afwisselend tegen

  In het natuurlijke leven van elke dag

  Zowel in het geestelijke leven

  Je hebt het allemaal nodig om voort te leven

  Hoe is het dan met mensen waar de aarde ging beven?

  Wat komen zij allemaal wel niet tegen

  Wanhoop, oproer en stank

  Toch zijn er mensen die hebben nog dank

  Dank aan God omdat ze werden gered

  En als Hij meegaat dan is er troost in de volgende tred

  Want het leven heeft ook treden

  Soms kom je naar beneden gegleden

  Soms ga je de wolken in van vreugde

  Bergen en dalen

  De mens moet zijn geestelijk voedsel bij God halen

  Om door te gaan in de moeilijke gang van het leven

  Want Hij heeft ons het leven gegeven

  Dan zal Hij een mens in nood niet verlaten en begeven

  Maar wie Hem heeft verlaten

  Die heeft smart op smart te vrezen

  Hij heeft de mens de weg gewezen

  Maar zo’n mens wilde niet aan Hem gehoorzaam wezen

  En dan heb je heel je leven van alles te vrezen!

   

  Mattheüs 27:33-44

   

   

   

  19-01-2010 om 17:06 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.grijs
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag is het grijs
  Geen sneeuw en ijs
  Dan toch maar een winterplaat
  Ik vind dat de bruine kleur er mooi op staat
  Met al het wit steekt dat wat beter af

  19-01-2010 om 09:26 geschreven door Liesbeth


  18-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rustgevend
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een rustgevend plaatje van de sneeuw

  18-01-2010 om 21:41 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spreeuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Als vogels het moeilijk hebben dan verleen je wat hulp aan voedsel
  Het onderstaande gedicht geeft te denken over hulp al of wel niet
  te verlenen aan de mensen die in nood zijn gekomen...

  Hulp

   Eén Naam is onze hoop

  In Eén naam is er hulp

  Mensen zijn slechte troosters

  En slechte hulpverleners

  Moet je dan alles zo maar laten?

  Nee, maar je kunt nu wel hulp verlenen

  En als het dan niet terecht komt is al het geld verdwenen

  De chaos is al groot

  Eén weet wat goed voor alle mensen is

  Waarom gaat het overal zo mis

  Omdat men op en uit eigen gedachten leeft

  Een aardbeving is een ernstig gebeuren

  Maar een mens moet zich leren overal van los te scheuren

  Wachten tot men opdracht krijgt

  Dan is er misschien iets dat nog boven het menselijk uitstijgt

  Verder is er veel hulp als een druppel op een gloeiende plaat

  Levens redden zo lang het nog kan dat is het mandaat

  Dat geldt in vele gevallen

  De mensen weten vaak nog meer te verknallen

  Ze helpen vaak van de wal in de sloot

   

   Jesaja 51 in het bijzonder vers 12

   

  18-01-2010 om 15:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het hart
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het hart

   

  Alle mensen zijn als een afvallend blad

  Hoe is het hart?

  Dat door de eeuwige sneeuw wordt omvat

  Waarin elke sneeuwvlok alles wit maakt

  Wanneer een mens dat de dood nadert

  De eeuwige poorten van het geluk mag betreden

  Die daar mag wonen tot in alle eeuwigheden

  Vroeg of laat komt die dag

  Dat er een eeuwige vrede voor zo’n mens zijn mag

  Hoewel de weg er naartoe niet eenvoudig is

  Het is een aardse weg met veel gemis

  De ingang tot de eeuwige vreugde is nauw

  Hoe komt een mens in en over alles tot berouw

  Wat zonder berouw zal niemand dit geluk erven

  Ja, met het geluk dan is sterven erven

  Christus kwam naar de aarde om zielen te werven

  Want anders zou alles bederven

  Hij kwam van de Hemel af

  Hij ging voor een ieder die in Hem gelooft door het graf

  Om als de opgestane zijn Bruidskerk binnen te halen

  Een vuurbaak stond op aarde te branden

  Maar bij Hem is men in veilige handen

  Hij geleidt de mens naar de dood

  Om deze daarna op te nemen in Zijn eeuwige vaderlijke schoot

   

  Mattheüs 11 in het bijzonder vers 28 t/m 30

   

   

   

   

   

  18-01-2010 om 10:42 geschreven door Liesbeth


  17-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spreeuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De eerlijke vogelblik
  Daar ben ik altijd mee in mijn schik
  Spreeuwen zijn mooie vogels
  Soms niet altijd even sympathiek
  De twee hadden honger
  De één keek zorgelijk
  De ander stilde de honger!

  17-01-2010 om 20:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.architectuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Architectuur

   

  De architectuur van water en ijs

  Duurde langer dan een uur

  Het kostte heel veel tijd

  Totdat alles tot voltooiing is gebracht

  Het was in de wereld alleen maar nacht

  Nu is het wel zondag

  Maar de zon schijnt buiten nog niet

  Dat maakt niet echt uit

  Vanuit je Hemelplaats waar het altijd zondag is

  Heb je helemaal geen praats hoewel je spreken duidelijk is

  Je mocht naast de grote Architect plaats nemen

  Omdat men op de aarde je wilde laten verdwijnen

  Maar in de hemel hoef je niet te kwijnen

  Omdat de mensen op aarde Gods gezag op alle

  fronten waren aan het ondermijnen

  Zo behoedde Hij vandaar uit altijd en eeuwig de Zijnen

  Eenmaal is Hij opgestaan

  De dood zou niet meer bestaan

  Wie door Hem levend was gemaakt

  Die is achter Hem aangegaan

  En zo is dit allemaal ontstaan
  Alles moest weer worden herbouwd

  En als je op de grote Schepper vertrouwd

  Dan zie je dat Zijn Jeruzalem weer is herbouwd
  In het nieuwe Jeruzalem hoor je altijd en
  eeuwig zijn heerlijke stem!

   

  Marcus 12

  1 Korinthe 15
  Openbaring 21:9 en 22:5

   

   

   

   

  17-01-2010 om 10:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ijs
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nog wat ijsvormen in het riet

  17-01-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  16-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schip
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hier kijken we het schip in de rug
  En dichtbij is een stukje dode natuur te zien
  Het hout wat van de knotwilgen af komt
  wordt weer gebruikt voor andere doeleinden

  16-01-2010 om 21:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schip
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het is altijd leuk om naar de binnenvaart te kijken

  16-01-2010 om 20:57 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.scheepvaart
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De afgelopen week was het op sommige plaatsen
  moeilijk woor de scheepvaart
  Maar hier was het water normaal
  En ging er een schip voorbij met oud roest

  16-01-2010 om 20:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knotwilgen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat knotwilgen afgeknot in de sneeuw
  Ze stonden zo in een leuk geheel bij elkaar
  Met een beetje fantasie denk je dan
  Het lijkt wel een v de v van vrede

  16-01-2010 om 17:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waarheid en leugens
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Waarheid en leugens

   

  De waarheid is niet te onderscheiden van de leugen

  De leugenaar stelt zich vriendelijk op

  De waarheid legt de vinger altijd op de zere plek

  En dan begint de leugenaar met zijn werk

  Wolven in schaapskleren

  Je ziet ze aan het werk

  Maar je kunt ze niet omvatten

  Ze hebben altijd uitwijk mogelijkheden

  Wanneer ze in het openbaar boven je zijn gesteld

  Daarom is het moeilijk dat men de leugen vaststelt

  Dus men moet de weg van eerlijkheid blijven begaan

  Maar dan moet je wel je mannetje staan

  En dat is een zware taak

  Elke klap van de leugenaar is raak

  Je krimpt als het ware in elkaar

  Ze hebben je gevoelige snaar

  Omdat je niet tegen leugens kunt

  Beginnen ze zo met hun stunt

  En word je aangerand aan alle kant

  Gelukkig is er Eén die met je is
   en naast je staat aan deze kant

  Zo doorsta je alle leugens

  Maar het heeft wel z’n sporen nagelaten

  Je kunt niet meer leven met alle leugenfanaten

  Wat een ander dan weer niet begrijpt

  Dat je er niets meer mee te maken wil hebben

  Je ziet ook bij dit soort van mensen nimmer echte spijt

  Is dit een christelijke zaak?

  Hier stel je een goede vraag aan de kaak

  In het allereerste begin

  Gaat het allemaal naar hun zin

  Je onderwerpt je aan het kruis van Christus

  Je gaat de onderste, onderste weg

  Maar als alles is omgekeerd

  Je hebt jezelf van alle smeerlappen afgekeerd!

  Luca 1:57-80

   

   

   

  16-01-2010 om 10:35 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winters
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hier ziet het er nog winters uit
  De sneeuw is nu aardig aan het verdwijnen
  Wel jammer want het geeft wel
  veel meer licht en gezicht
  wanneer de dag is aangebroken
  Maar op de beelden kunnen
  we het nog waarnemen

  16-01-2010 om 09:24 geschreven door Liesbeth


  15-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.groenling
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deze groenling liet zien
  dat de zonnepit lekker smaakte

  15-01-2010 om 20:58 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.levensbehoefte
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Lezen

   

  Hier en daar wat lezen

  Dan denk je na over het wezen

  Het wezen in al zijn vormen

  Wel en niet met normen

  De liefde wordt niet bemind

  Dat komt omdat de mens hinkt

  Hinkt op allerlei gedachten

  De mens is niet eenvoudig meer

  We hebben teveel beeldmateriaal

  En zo wordt de mens vanbinnen erg schraal

  Ja, zo niet helemaal dood en kaal

  Dat zien we nu in levende lijven op grote schaal

  Daar bij een aardbeving begint dan het verhaal

  De mens is in al zijn vormen totaal niets

  Die mensen hebben misschien niet eens een fiets

  Zo arm als er een land kan zijn

  Dat ze blij met wat water zijn

  Om nu in deze erbarmelijke omstandigheden te kunnen overleven

  En moet je nu uit liefde geld geven?

  Vaak zijn het de rijken die veel geld opstrijken

  En zich aan een andermans ellende weten verrijken

  Is dit nu liefde?

  Nee, dit is het geweten stillen

  Liefde die bemind zou worden

  Dat is jezelf weggeven

  Dat is pas echt leven

  Zo heeft Jezus zijn leven gegeven

  Als een rantsoen voor velen

  Dan kunnen de geredde mensen ook overleven

  Dan draait het om de ziel

  Maar ook in die grote nood moet een mens knielen

  Dan kan God deze mensen in het laatste ook bezielen

  Ook al ben je ten dode opgeschreven

  Dan is er na dit moeilijke leven ook een leven

  Hoe armer een volk is

  Hoe meer zij voelen het grote gemis

  Zij zijn al zo klein in hun geestelijke staat

  Dat bidden dan misschien wel vanzelf gaat

  Maar hoe rijker de volken zijn

  Ze lijden dan veel meer zielenpijn

  In een rijke is het moeilijk te komen

  Ze zijn van zichzelf al hoog gaan wonen

  Ook al gebruik je een ladder

  Dan wordt het met zo’n mens bagger

  De mens zit vol met egoïsme

  En in egoïsme zit geen respect voor liefde

  Dus liefde kan dan niet worden bemind

  Omdat de mens op veel te hoge gedachten hinkt

  Maar o wee, als die mens zinkt

  Dan pas weet je hoe die mens stinkt

  Dan ruik je geestelijk de dood en het verderf

  Zoals we nu letterlijk in Haïti zien

   

  Spreuken 21

   

   

   

   

   

  15-01-2010 om 12:07 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotograaf
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een fotograaf in de winter
  In een echte winter valt er veel te zien
  en te fotograferen

  15-01-2010 om 09:41 geschreven door Liesbeth


  14-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eer
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Eer

   

  Beoordelen is wat anders dan oordelen

  De mensen die geen eer waard zijn

  Zijn mensen die leven altijd met een valse schijn

  Die besmeuren de Zonneschijn

  Ja, zelfs zo erg

  Dat ze een kuil graven voor die ander

  En dat betekent dan einde zonnewandel en handel

  Maar er is er Eén die kijkt hier dwars doorheen

  Die maakt de welgebaande wegen klaar

  En zo ga je dan maar

  Je vindt dan ook helemaal niets raar

  Want je weet iedereen is zondaar

  Evenmin als sneeuw in de zomer, en de regen in de oogsttijd

  Past eer bij een dwaas

  Wat bedoel je dan met sneeuw in de zomer

  Als het hart helemaal gereinigd is

  Dan ga je als een reine door het leven

  Maar de zondaar laat die reine vreselijk beven

  Dat zijn vele dwazen in een rij

  En daardoor ben je helemaal niet blij

  Maar je gaat er ook niet voor opzij

  Want uiteindelijk is er Eén die het allemaal ziet

  En ook het laatste oordeel uitdeelt

  Ieder mens ontvangt loon naar werken

  Goed of kwaad

  En als het zover is gekomen

  Dan is het voor de dwaas te laat

  Wie een kuil graaft voor een ander!

  Valt er zelf in!

  Dat is geen gewin maar het loon voor een spin

  Die vanuit het web

  Alles in deze wereld op spel heeft gezet!

   

  Spreuken 26

   

   

  14-01-2010 om 16:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oordelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Oordelen en veroordelen

   

  Er zijn in de wereld oordelen

  Maar er zijn ook mensen die heel gemakkelijk
  oordelen en veroordelen

  We hebben een dichter in Nederland

  Als een vader des vaderlands

  Een jonge man en van afkomst Palestijn

  Ja, die oordeelt met zijn gedicht over alle gein en ongein

  Nou, mij deed dat een klein beetje pijn

  Want pijn heb ik altijd wel

  Als het gaat om menselijke oordelen

  De mens met zijn beperkte zicht of inzicht

  Die het alleen bekijkt vanuit zijn eigen gezicht

  Maar als alles onder Gods loep ligt

  Dan zal toch iedereen moeten bekennen

  Dat we aan zoveel volkeren door elkaar heen niet goed wennen

  Hier zit nu de grote fout

  Die nooit ophoud

  Want hier heeft zich weer een spraakverwarring ontvouwd

  En dan zit daar zo’n jonge man zijn verhaal te doen

  Ik zie er totaal geen vader in

  Wie kiest er nu zo’n jong ding

  Voor een dichter des Vaderlands

  Misschien wel hier geboren

  Maar met open oren

  Voor waar hij van afkomstig is

  Dan sla je toch met je gedichten in Nederland altijd de plank mis

  Hij mag wel zijn mening uiten

  Maar niet als een Vader des Vaderlands

  En heeft deze jonge man wel mijn Vader als Vader?

  Die geeft ontstellend veel genade

  Ook aan mensen met misdaden

  Deze betitelde de premier met de naam leugenaar

  Wat weet hij nu van wel en niet waar

  Hij kijkt er ook maar van de zijlijn naar

  Nee, we gaan er totaal niet op vooruit

  Maar goed belangrijke mensen in de politiek

  Moeten ook hun fouten leren bekennen

  Maar dat betekent niet dat ze een echte smeerlap zijn

  En al zou deze dat zijn

  Dan was of is er voor hem altijd nog een Man

  Die met deze zondaar zou willen zijn!

  Die oordeelt wel maar met berouw veroordeelt hij niet

  En Hij doet door het gestorte bloed je zonde teniet

  En een mens mag dan weer opnieuw beginnen

  Maar bij mensen hoef je daar niet over te beginnen

  Eén keer een fout altijd fout

  En het is net zoals bij de kruisiging ze kozen Barabbas voor Jezus

  De Zoon des mensen die zonder zonde was

  En zondaren op zijn weg met barmhartigheid genas

  Maar mensen zijn in hun oordelen leugenaars!

  Daarom gebeurt er op deze wereld zoveel naars of misschien wel raars

  De razernij woedt in de hele wereld

  Dan weer hier en dan weer daar

  Omdat de mens totaal geen inzichten heeft

  Wat er in het mensdom leeft!

   

  Maleachi 4

   

   

   

  14-01-2010 om 10:12 geschreven door Liesbeth


  13-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwaan
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De zwaan deed wat gymnastiek
  Hij of zij had iets aan de nek
  Misschien was het van de kou
  Veelal hebben ze het niet gemakkelijk
  in de ijstijd...

  13-01-2010 om 21:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwaan
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een jonge zwaan zat daar heel eenzaam
  Tussen wat riet op het ijs

  13-01-2010 om 19:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rechten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Rechten

   

  Als je de wereld in kijkt

  En je ziet hoe er in de wereld van de rechten

  De mensen ook gek zijn op het aardse slijk

  Dan heb je echt geen spijt

  Van wat je hebt gedaan

  Om op de welgebaande wegen te gaan

  De rechterlijke macht gebruikt geen gezag

  Maar zijn misbruiken hun macht

  Wat jezelf al vele jaren zag en dacht

  Nu worden mensen uit allerlei werelden er mee geconfronteerd

  Zelfs mensen die vroeger vanwege hun ambt werden geëerd

  Het recht is nog niet beslecht

  Het wordt allemaal aangevochten

  Maar als alles de verwoesting nabij is

  Kun je niet meer op het recht hopen

  Het ware recht komt alleen van Boven

  Hij is de Rechter van het heelal

  Een aardbeving die niet misselijk van omvang is

  Zien we aan ons oog onttrekken

  Mensen riepen de wereld vergaat!

  Ja, zo is het als de Rechter verschijnt

  Want elk mens op aarde heeft het gezag van Hem grondig ondermijnd!

   

  1 Korinthe 9

   

   

   

  13-01-2010 om 14:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zee
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Aan de zee

  Leiderschap

   

  In leiderschap dan zit altijd je pak te krap

  Je doet het nimmer goed

  En al ga je jezelf verdedigen

  Ze zoeken altijd bewegingen

  Om je onderuit te halen

  Niemand maakt een fout

  Iedereen is onfeilbaar

  Als ze zelf te maken krijgen met leiderschap

  Dan weten ze wat het is om in benarde situaties

  De juiste aanwijzingen te geven

  Zit je dan om een Raadgever verlegen

  Dan ga je op zijn wel bekende wegen

  Doe je dit niet

  Dan zit het altijd tegen

  Ook als je moet bekennen

  Dat het wel eens uit de hand liep

  Niet omdat je zelf die onrust schiep

  Maar omdat er mensen om je heen wandelen

  Die denken dat ze anders moeten handelen

  En zo wordt het Meesterstuk van zijn regeren waar

  En is Jesaja vijf en veertig helemaal waar!

  In het bijzondere vers vijf, zes en zeven

  Men moet dit wel aandachtig lezen

  Dan ben je met al dit menselijke werk klaar

  Want God is rechtvaardig

  En Zijn Woord is waar!
  Hij is de enige Rechter!

   

   

   

   

  13-01-2010 om 10:24 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schaatsen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op de schaats met de hond naast je met stok
  Dat is nog eens geluk
  Kom je te vallen
  Dan kan zo'n hond je helpen

  13-01-2010 om 10:02 geschreven door Liesbeth


  12-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotografie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hoe benader of nader je tot het onderwerp

  12-01-2010 om 17:06 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotografie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hier het brugje net even iets anders

  12-01-2010 om 17:05 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotografie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het onderwerp van deze fotografie
  was een kleine brug

  12-01-2010 om 17:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bomen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vier bomen
  Er waren dromen
  En ze zullen uit komen die dromen
  Want vanwaar zij komen
  Dat verstaan alleen maar nederige bomen

  Ezechiël 17

  12-01-2010 om 11:35 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kleine
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een kleine jongen gewapend met stok
  Speelt en wandelt met z'n ouders niet te zien op de foto
  lekker door de sneeuw

  12-01-2010 om 09:38 geschreven door Liesbeth


  11-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winterpracht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Iets dichterbij genomen
  De beelden kunnen veel vertonen
  Je kunt er niet wonen
  Wel heerlijk even wandelen
  De kleuren zijn in een natuurlijk
  geheel met elkaar verweven
  In zo'n winterpracht loop je als
  het ware even te zweven

  11-01-2010 om 19:07 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winterpracht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De stille winterpracht...
  Zo'n beeld heeft z'n eigen kracht

  11-01-2010 om 19:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kijken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Even goed kijken
  ik wil wel rustig eten
  Wat er achter je rug kan gebeuren
  dat kun je niet weten voor je hebt gekeken

  11-01-2010 om 18:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fazant
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De fazant kwam lekker eten!

  11-01-2010 om 17:06 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vlagje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Soms zie je ineens een rood vlagje
  En wat dacht je
  Geen goed ijs
  Ga je er toch op
  Dan betaal je een prijs
  Je kunt er doorheen zakken
  Het ijs ziet er ook heel vaak met sneeuw
  niet betrouwbaar uit

  11-01-2010 om 10:33 geschreven door Liesbeth


  10-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tijdens een wandeling
  zie je veel kleine brugjes
  Je kunt ze op allerlei manieren
  vast leggen...

  10-01-2010 om 22:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wilgen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat wilgen in de winter
  Toen was er zon
  Vandaag was het somber
  Maar toch niet zo erg winters
  als ze hadden voorspeld!

  10-01-2010 om 16:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wintergezicht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit winter gezicht had ik al meerdere keren gefotografeerd
  Maar het ziet er steeds anders uit
  Het weer maakt altijd opnieuw de sfeer!

  10-01-2010 om 10:46 geschreven door Liesbeth


  09-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.roodborstje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Roodborstje

   

  Roodborstje heel alleen in het bos

  Soms vliegt deze over het mos

  Maar in de winter is er weinig lol

  Dan is er overal sneeuw en ijs

  Maar roodborstje geeft zijn naam niet prijs

  Ook is deze klein en alleen

  Hij vliegt overal heel

  Dan weer hier en dan weer daar

  Roodborstje is heus wel sterk, nietwaar?

  Het is een waar genoegen

  Als je hem ook aan de kant van de sloot ziet zwoegen

  Op het ijs en dan weer in de berm

  Hij gedraagt zich in de koude altijd heel ferm!

   

   

   

  09-01-2010 om 21:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wandelen met de koude in een bos

  Mannen

   Mannen zijn net zo koud als een koude winter

  Mannen stonden hun mannetje niet

  Dat gaf een berg verdriet

  Ja, de vrouwen krijgen altijd de schuld

  Ze verleiden enzovoort

  Dat vind ik nog eens ongehoord

  Als je gelijk hiervan wordt beschuldigd

  Mannen zijn rokkenjagers

  Ze willen je graag behagen

  Getrouwd of ongetrouwd

  Een man heeft z’n  zelfbeeld op de vrouw gebouwd

  Als verliefde deur

  Worden ze een zeur

  Ze lopen je vaak voor de voeten

  Ze willen in je binnenste wroeten

  En als je iets daarvan laat zien

  Dan begint het leugenachtige spel

  Na verloop zeggen ze je dan vaarwel

  Of een vrouw last daar van heeft

  Dat is voor hen niet aan de orde geweest

  De meeste mannen zijn op zichzelf gericht

  En heb je een verstandige vrouw

  Dan loopt die man zelf niet in de kou

  Maar heb je een overspelige getrouwd

  Dan krijg je het vaak benauwd

  Mannen ze maken heus wel hun plannen

  Ze kunnen buiten de deur

  Zich mooi maken met een of andere geur

  Zodat ze denken dat je aandacht aan ze gaat schenken

  Heb je als vrouw je hart op de juiste plaats

  Dan denk je, man ga naar je eigen vrouw

  Ook al sta je in de kou

  Soms krijg je hier verkeerde beeldvervorming van

  En wordt de innerlijk wijze vrouw besmeurd

  Omdat die zich van die rotzooi afscheurt!

  Al die rotzoo is van de duivel

  Die de rotzooi zo wil verspreiden

  Om een ander ook te laten lijden

  Valse getuigenissen gaan voortbrengen

  Omdat ze je willen aanvallen met allerlei andere krengen

  En wat ook allemaal gebeurde

  Je kunt jezelf niet verdedigen

  En ook omdat je in een bepaalde situatie wel eens moet lachen

  Dan denken ze dat je een verhouding hebt

  Ze zijn helemaal opgepept

  En je krijgt dan van die en die een mep

  Ze hebben je zwartgallig weggezet

  Nee, mannen zijn geen echte mannen

  Mannen zijn pas een man

  Als er een Man in huist

  Dan wordt de vrouw niet verguisd

  Dan ben je niet onbesuisd

  Er worden zo al diverse dingen opgevoerd

  Mannen en vrouwen herkennen zich er in

  Maar er blijft maar één ding

  Werken moet je aan je huwelijk

  Anders wordt het huwelijk heel erg gruwelijk

  Niets zal vanzelf tot een goed einde komen

  Als je altijd dicht bij elkaar moet wonen

  Je bent tenslotte allemaal een kind van een ander

  Je moet wel leren om met zo’n ander te wandelen

  Ze zeggen liefde is blind

  Ik blijf dit betwijfelen

  Je ziet al snel wat voor vlees je in de kuip hebt

  Of hebben verliefde vrouwen een zonnebril opgezet

  Er zijn ook vrouwen die kronkelen als een slang om een man heen

  Omdat die er meer kan krijgen dan één

  Die hebben zo’n sfeertje om zich heen gebouwd

  Dat maakt die slang dan weer benauwd

  Ze gunt zo’n kwast niet aan een ander

  Dat is dus de duivel z’n levenswandel

  Dit heb ik niet één keer gezien

  Maar vele malen

  Ze versieren zich met mooie kralen

  Als de man ze af komt halen

  Ze zien er vreselijk verleidelijk uit

  En zo valt de man er in met zijn al of niet verliefde snuit!

  Mannen ze kunnen eindeloos zwammen

  Ze hadden hun haar eens netjes moeten kammen

  Dan waren ze misschien niet zo snel kaal geweest!

  En hadden ze ook altijd een geestelijk feest

  Maar ja, ze zijn ten diepste vreselijk gemakzuchtig

  Ze willen graag het vieze werk door een ander laten doen

  Ja, en dan past er ook geen één manlijke schoen

  Ze raken geheel uit hun doen

  Ze denken alleen maar aan poen

  Met poen lijk je nog iets

  Maar ja er komt toch ook een einde aan die fiets

  Buiten is het koud

  Dan gaat het vast wel ergens fout!

   

   

   

   

   


   

  09-01-2010 om 11:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lijster
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De lijster is ook eens langs gekomen
  Die zie je niet zo vaak dichtbij
  Als vogelaarster maakt het je wel blij

  09-01-2010 om 10:21 geschreven door Liesbeth


  08-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.takje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Daar bij het sprokkelhout
  Zag ik dit eenvoudige takje
  Het was net sneeuw met goud
  Goud wat tussen de ijskristallen blonk
  Ja, in het bos is het goed vertoeven

  08-01-2010 om 19:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koud
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Koud

   

  O wat is het koud

  In het bos zie ik wat sprokkelhout

  Maar dat hout is ook zo koud

  Dan heb je niets aan dat hout

  Koud van de sneeuw

  Het ligt daar wel geen eeuw

  Maar een winter lang

  Dan maak je sprokkelhout niet snel aan de gang

  Een leuk vuurtje steken

  Dat duurt dan wel weken

  Het hout moet zachtjes drogen

  Met droog hout kun je een lekker vuurtje stoven

  Soms gebruikte mensen het vroeger voor de kachel of de oven

  Nu hebben we dit allemaal niet meer

  En de koude doet net zo’n zeer

  Al die vrieswind langs je wangen

  De ijspegels blijven er gewoon aan hangen

  Wat kan een mens dan ineens naar wat warms verlangen

  Een lekkere kop chocolademelk

  Of een lekkere kop snert

  Maar dat wordt niet meer op zo’n oud fornuis gezet

  Tegenwoordig gaat alles langs gasleidingwegen

  Maar goed het houdt de koude van buiten tegen

  Wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen

  We komen wel van al die strenge kou
  straks hoge gasrekeningen tegen...

   

   

   

  08-01-2010 om 19:39 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winters
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een winters plaatje in het bos

  08-01-2010 om 12:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sneeuw

   

  Voetstappen in de sneeuw

  Of in de sneeuw zie je voetstappen

  Je drukt er je schoenzool in af

  Je loopt niet echt in een draf

  Je hoort de verse sneeuw wat geluid maken

  Het is anders dan wanneer het ijs gaat kraken

  Het geeft zo’n suikerzoet gevoel

  Als de zon schijnt

  Dan zie je glinsteringen in de sneeuw

  Het is een waar genoegen

  Om voort te gaan met dat zwoegen

  Het is een fascinerend gebeuren

  Je kunt je soms moeilijk los maken van dit natuurgebeuren

  Deze keer duurt het al langer dan voorheen

  Dan was het dat de sneeuw voor de zon zo weer verdween

  Maar met de koude winternachten

  Hebben we nog meer sneeuw te verwachten

  Hoewel als de wind de kop op gaat steken

  Dan worden of zijn het ijselijke sneeuwvelden

  Als je er doorheen gaat hoor je bij de winterhelden

  En dan moet men niet schelden

  Want elke weer heeft zo zijn bekoring

  En alles wat de natuur schenkt

  Is wel een Goddelijk geschenk

  Behalve als je auto stil staat met een lege benzinetank

  Of wanneer je in de sneeuw vast komt te zitten

  Dan gaan de mensen misschien wel fitten

  Maar elk weer

  Dat komt van de Heer!

   

   

   

  08-01-2010 om 10:09 geschreven door Liesbeth


  07-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waterkip
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De waterkip was ook weer van de partij
  Maar ineens kwam er een noodgang
  Misschien was hij ineens van iets bang
  Hoewel ze best brutaal kunnen zijn
  En wat had deze gedaan
  Een restantje achter gelaten
  Tussen het vogelvoer
  Ja, poepen moeten ze maar ergens ander doen
  Niet op de voedetafel
  Je krijgt dan zo soort van gebakken wafel
  Een wafel met pitjes er in
  Dat is niet naar de andere vogels hun zin!

  07-01-2010 om 19:38 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sprokkelhout
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nog wat sprokkelhout

  07-01-2010 om 15:20 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fazanten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De ene fazant is niet de andere
  Soms kan er één wel wachten
  De andere zwaait met z'n kop heen en weer
  Zo gaat deze nu tekeer
  Je moet maar eens erge honger hebben
  Het is er om gek van te worden!

  07-01-2010 om 11:29 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fazant
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onder struiken en bomen
  Het is wat als je zo van eten moet dromen!

  07-01-2010 om 11:23 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fazanten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ja, ze waren met z'n tweeën
  Man was nergens te bekennen
  Ze waren wel soms even door de tuin aan het rennen
  Waar zal ik het halen?
  En de oogjes leken wel op kralen
  Uiteindelijk was er een plek
  Daar vulden zij hun fazantenbek

  07-01-2010 om 11:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fazant
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit is echte honger
  Geen twijfel mogelijk!

  07-01-2010 om 11:11 geschreven door Liesbeth


  06-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fazant
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hier is mevrouw fazant
  Ze wandelde even naar het vaste land
  En dook zomaar op in mijn tuin
  Ik vond dit gebeuren net zoiets als een fortuin
  Zomaar even wat beelden van haar vast leggen
  Dit is niet iets wat alle dagen zal gebeuren
  Maar nu de honger in het land is
  Heb ik haar nog een paar keer gezien


  06-01-2010 om 19:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuurlijke kleuren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Natuurlijke kleuren, zon, sneeuw en bomen
  Een bos is niet om in te wonen
  Maar om heerlijk te wandelen en te genieten
  Van de ijskritallen op de grassprieten

  06-01-2010 om 17:11 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hout
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gewoon wat hout
  Met sneeuw er op ziet het hout er koud uit
  Het is een leuke aanblik in het bos
  Als het lang blijft liggen verschijnt er vanzelf wat mos
  In het andere geval is het fijn voor het stoken van een haardvuur

  06-01-2010 om 09:30 geschreven door Liesbeth


  05-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bankje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een bankje om uit te rusten
  Hoewel met deze temperaturen
  het uitrusten niet erg lang zal duren

  05-01-2010 om 13:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een heerlijke winterwandeling
  Alles ziet er buiten lieflijk uit

  05-01-2010 om 09:48 geschreven door Liesbeth


  04-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vlaamse gaai
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een heerlijke noot
  Ik zocht eerst met m'n poot
  Daarna met m'n snavel
  En ik liet even zien
  Hoe ik mezelf van zo'n heerlijke
  noot had voorzien!

  04-01-2010 om 21:56 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zwaar

   

  Er werd zwaar aan alles geschud

  Niemand nam of neemt het serieus

  De beste leus is voor de mens heus

  Er bestaat geen God

  Wij hebben een eigen lot

  Niemand bepaald de weg daarin

  Wij hebben het best naar ons zin

  Als je de slagen niet hebt gevoeld

  Dan is de mens innerlijk erg verkoeld

  Zo niet onderkoeld

  De weg van het hart is zo hard

  Daar zit geen 35 centimeter tussen

  Geest en ziel zijn nauw verwant

  De ziel is het hart

  De geest maakt daarin alles verward

  En zo ontstaat een hart hard

  Daarna komt de Steen des aanstoots het verpletteren

  We gaan niet meer op in de letteren

  We liegen en bedriegen en alles leidt tot

  Een onwaardig beestenlot

  Een mens is wel als mens geboren

  Maar als er verder niets gebeurt

  Dan is het mensdom verscheurd

  En dan is alles ten opzichte van het menselijke verbeurd

  Alles was er aan gelegen

  Om het mensdom te wegen

  Maar de weegschaal sloeg door naar beneden

  En afgesloten zijn de begaanbare wegen

  Niemand zat om een zegen verlegen!

  Weg met God!

  Is weg met het mensdom!

  Want de mens is verschrikkelijk krom

  Krom in zijn of haar denken

  En als je daarbij hulp wilde schenken

  Wist de eigenwijze het beter

  En nu wordt het als maar heter en heter

  Als je tegen beter weten in wilt gaan

  Er schijnt dan nooit meer een zon of een maan!

  Het is helemaal gedaan

  De mensen zullen in het donker verder moeten gaan

  Altijd treft de mens zichzelf met blaam

  We hielden God overal verantwoordelijk voor

  Maar heb je geen oog en oor

  Dan is alles verloren

  En er zijn geen schatten meer

  Daarom gaat er een volk op deze aarde tekeer

  Men dacht niet over een terugkeer

  Een terugkeer naar het begin

  Het begin van Gods genade

  Waar een mens in weelde zou of hebben mogen baden

  Er is geen warmte meer voor de ziel

  De ziel is aan de dood overgegeven

  Er bestaat geen mogelijkheid om nog opnieuw te gaan leven

  Afgeslagen genade

  Is het ergste wat de mens kan doen

  Men ontvangt geen verzoeningszoen

  Daarom is het God die deze mensen verdoemt!
  Alles is nu koud en leeg
  Het mensdom ontvangt een koekje van eigen deeg!

   

   

   

   

   

  04-01-2010 om 16:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tractor
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gezag

   

  Het gezag der wet

  Dat zit niet in uw pet

  Al die verhalen die geen zoden aan de dijk zetten

  Dit is werk wat u graag wil verzetten

  Maar is er niet voor God gebogen

  Dan hebben al die werkjes geen geestelijk vermogen

  God is zelf de Zaligmaker

  Wil men niet met Hem van doen hebben

  Dan zijn alle letters het ondermijnen van het gezag

  Vaart u door met deze vreselijke vlag

  Dan komt er ook een keer een hard gelach!

  Want al heeft men in Zijn naam geprofeteerd

  Het heeft de mens niets bijgebracht

  Of maar iets van God en Zijn godzaligheid geleerd

  Het menselijke werk is er één van een tractor of een bulldozer

  Men zit met woorden te hozen

  En het blijven lege kartonnen dozen!

  Of nog erger het zijn parelen voor de zwijnen

   

  Lukas 16

  04-01-2010 om 13:07 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wereld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wereld

   

  Een betere wereld!

  Geloof het niet!

  Als het van de mens af moet of moest komen

  Dan is er helemaal niets

  Men fietst gewoon door op de oude fiets

  Men heeft geen lust in goddelijke zaken

  Al schreeuw je het van de daken

  Men blijft gewoon in het oude haken

  Och, het waren jaren en jaren mijn zaken

  Maar na dit alles ga ik afhaken

  Geen mens heeft een waardig gevoel

  Misschien begrijpt men hier wel niet wat ik bedoel

  Maar het enige menselijke doel

  Is dat deze met het vlees kroelt

  Jammer, de dagen van genade zijn voorbij

  Van zalig spreken is hier geen sprake

  Men schreeuwt alle dingen van de daken

  Maar niet dat hij of zij gevonden is

  En dat het hart van of door spijt verwondt is

  Jammer, zo gaat het nog verder mis

  En erg dat Gods liefde altijd tevergeefs is

  Want één ogenblik bij Hem dat is niet mis

  Maar ja, wie wenst nu werkelijk gezag?

  Men vindt dat men toch alles doen mag

  Banden van liefde en gehoorzaamheid

  Zijn we al velen jaren kwijt

  En dat mag beslist van de mens niet meer terugkomen

  Dus blijven we op een rotwereld wonen!

  Mijn werk is gedaan!

  U moet maar zien hoe u verder moet gaan!

  Het is precies zoals ik het al vorige maand zei

  Ik wens mezelf een goed einde van het jaar toe

  En het begin is precies hetzelfde

  Voor mij is alles gelukkig heel goed

  En ik heb beslist geen rotgevoel in mijn gemoed

  Ik kan nu niet zeggen het gaat u goed

  Want u had een heel hard gemoed!

  Dus verder is het dat ik in de geestelijke zaken zwijgen moet!
  En u zit met een verloren ziel
  Omdat u niet voor een Kind knielt

  Geen onderwerping dan bestaat er alleen maar de uiteindelijke verwerping!

  In het onderstaande hoofdstuk kunt u uzelf terugvinden!

   

  Jesaja 66

   

  04-01-2010 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  03-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vliegtuig
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit vliegtuig is bezig te landen
  Dat is te zien aan de dubbele lantaarnpaal
  Wie met z'n hoofd altijd in de wolken loopt
  Is nog niet in de naam van Jezus gedoopt
  .......................

  Geen

   

  Wat heeft de één

  Wat heeft de ander

  Wat geeft het nieuwe jaar

  Ja, het is waar

  Het is allerhande ellende

  Dit is nimmer af te wenden

  Het geluk en ongeluk

  Lopen samen op een weg

  De één houdt onzichtbaar de andere hand vast

  Is men voor het ongeluk geboren

  Nee, dat is wat men niet wilt horen

  We willen allemaal geluk

  Maar daardoor ontvangen we ongeluk

  Want enkel alleen geluk

  Daar loopt de mens zich in stuk

  Men vraagt ook heel vaak om ellende

  En dit is niet af te wenden

  We gingen in het nieuwe jaar goed van start

  Maar er zat een kronkel in mijn hart

  Dat is het grote gat

  Wat ik zelf niet kan dichten

  Een mens kan zichzelf niet uit de ellende oprichten

  Ook al denkt men van wel

  Het leven gaat weer verder met kommer en kwel

  De wijzen wisten dit wel

  Maar de dwazen leven altijd in een fase

  Een fase van niet realistisch zijn

  Dat brengt ook in het nieuwe jaar weer nieuwe pijn!

  Dus wat wordt er bedoeld met geen

  Geen geluk daar loopt men zich op stuk

  Wie aanvaarden kan dat geen

  Het eerste woordje is tot

  Tot een hoopvollere tijd

  Die raakt zichzelf misschien een keer kwijt

  Maar dan heeft deze echte spijt

  Ja, alles komt op z’n tijd

   

   

   

   

  03-01-2010 om 18:56 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.houtduif
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  En toen acht dagen vervuld waren,
  zodat zij Hem moesten besnijden,
  ontving Hij ook de naam Jezus,
  die door de engel genoemd was,
  eer Hij in de moederschoot was ontvangen

  Lucas 2:21

  03-01-2010 om 16:59 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koud
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het is koud vandaag 4 graden onder nul
  De zon staat wel vrolijk te schijnen
  Maar het helpt niet tegen de kou

  03-01-2010 om 10:03 geschreven door Liesbeth


  02-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spreeuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Spreeuw in de kou
  Geen vogel zonder zorgen
  In de winter en in de zomer niet
  Elke vogel heeft zo z'n eigen vogelverdriet
  Doe verdriet teniet
  Dan is er maar weinig wat er over schiet
  Door verdriet heb je wat in het verschiet
  Na verdriet komt blijdschap
  Maar ook dan is er weer verdriet
  Een leven zonder zorgen of verdriet
  Dat is een leven van niets!
  Na het leven mag een mens pas echt rusten
  Dan legt deze het hoofd op het eeuwige kussen!


  02-01-2010 om 19:20 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De tweede dag in januari is begonnen met sneeuw
  Alles is weer mooi bedekt
  Foto is alleen niet van vandaag

  02-01-2010 om 10:27 geschreven door Liesbeth


  01-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelukkig Nieuwjaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag is het dan echt nieuw jaar
  Vele mensen zijn misschien gaar
  Van oliebollen en vuurwerk
  Of alleen al van het harde geluid
  De knallen vlogen overal om je oren
  Je kunt net doen of je het niet wilt horen
  Maar het was zo hard dat die knallen je oren in boren
  Stijf van schrik
  Dan ben je niet in je schik
  Al die arme dieren
  Wat kan de mens toch vreselijk verkeerd mieren
  Het was weer overal leven de lol
  Morgen is iedereen dol
  Portemonnee leeg of misschien
  dat deze heel licht weegt
  En zo wordt het nieuwe jaar gestart
  Dat is het leven van een leeg vat!
  Maar wie anders heeft leren denken
  Voor die wil het nieuwe jaar
  misschien iets anders schenken!
  Een jaar van liefde en geluk
  Dan kan 2010 niet meer stuk!  01-01-2010 om 20:39 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!