NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • vroeger
 • roosje
 • kasteel
 • toekomst
 • vink
 • terras
 • kasteel
 • amaryllis
 • manipulatie
 • staartmees
 • amaryllis
 • koe
 • kramsvogel
 • reiger
 • polder
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  30-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.europa
  Europa
   
  Europa laat vluchtelingen
  in de steek!
  Ja, dit is wel iets en niet van een week
  Europa wordt van alles moe
  En weet niet meer hoe?
  Hoe het allemaal goed moet komen
  Je ziet ellende op ellende nader komen
  Het zijn de stromen mensen in goed en kwaad
  Maar men verlaat de goede daad
  Omdat de ware Daad niet is verricht
  Dit is zomaar een gezicht
  Dat ik opteken in een gedicht
  De wereld houdt van het eigen ik
  En zo is de wereld een wereld die vergaat
  Want de mens in de egoïstische daad
  Is niet opgewassen tegen al het kwaad
  Men zit met de handen in het haar
  Hier en daar is er nog een
  beetje commentaar!
  Het Woord van God is
  helemaal waar
  Een gesproken profetie
  Het kwam tot mij
  door een diep gebogen knie!
  Openbaring 10

   

  30-09-2014 om 16:38 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Een herfstbloemetje

  30-09-2014 om 16:01 geschreven door Liesbeth


  29-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sociaal beleid
  Sociaal beleid!!
   
  Hebben we een sociaal beleid?
  Dan zien we nu hoe alles de afgrond inglijdt
  Baanloze toekomst wordt voorspeld
  Wat een held
  Die minister van het binnenlandse beleid
  Regeren is vooruitzien zegt hij
  Dus hij denkt na over dit technologische probleem
  Maar toch waait de wind naar de kant van de rijken
  Ze werken met man en macht aan de mechanisering
  van de robot
  Alles kan dan veiliger worden
  Men kan langer leven!
  Wat doet deze minister?
  Hij gaat ook al voor God spelen
  En dan hebben we een aardse hemel met
  aardse rijken
  Dat is dus geen hemel op de aarde
  Met de Goddelijke meerwaarde
  Zij maken geen dijken
  Maar die zorgen voor een hel op aarde
  Want mensen zonder betaalde arbeid
  Die raken het doel in hun leven kwijt
  En wat een arm gedoe
  Als je als ouderen moet geholpen worden
  door een robot
  Ik zeg dan maar je kunt de pot op
  met je waandenkbeelden
  Ik zeg niet dat de mens geen mogelijkheden kent
  Om dit allemaal in de praktijk te brengen
  Maar dit is het einde van een sociale samenleving
  En dat doen dan de zogenaamde intellectuelen
  Het kan hen helemaal niet schelen
  Wat er met een mensdom gaat gebeuren
  Ze willen graag vernieuwingen lanceren
  Om zichzelf te eren
  Wat een krankjorum gedoe
  De partij van de arbeid
  Die is toch altijd voor de mensheid
  Maar hier is er één al helemaal de weg kwijt
  Ik ben niet voor die partij
  Ze zijn nog erger dan een vogelverschrikker
  En ze zijn in de meeste gevallen ook nog
   een ja-knikker
  Tegen het domme denken
  Ze willen zo zeker een
  nieuwe sociaal beleid bedenken!
  Dit is woestijntocht die ze niet zien
  Metaal op metaal
  Het is zo droog en dor als het maar kan
  Ze maken er een heel potje van!
  Veel succes met die lege fles!
  Waar geen druppel verstand meer in zit!
  En waar halen ze dan al dat geld vandaan
  Om de werkloze te ondersteunen
  Ik hoor de mensen nu al kreunen
  Deze mensen zouden dan hulpbehoevende
  kunnen bijstaan
  Nu is dat een geldprobleem
  Nee, dan gaan we naar een ander geldprobleem
  Regeren is echt vooruitzien!
  Maar niet op deze manier
  Met al dat Haags geklier!
   
   

  29-09-2014 om 21:44 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kijkcijfers
  Kijkcijfers
   
  Bah…wat een gedoe
  over kijkcijfers
  Wil men als zender populair zijn
  Terwijl er programma’s zijn
  Die veelzeggend kunnen zijn
  Dan alle laagdrempelige programma’s
  Met een show krijg je veel kijkpubliek
  Maar men weet toch de mens is ziek
  Dus moet alles leuk en gestoord zijn!
  Men heeft tegenwoordig van last in het brein
  Dat niet snel meer kan denken
  En daar moet men eens aandacht aan schenken
  Breinen die op de nullijn staan
  In plaats van een beetje leren denken
  Maar ja, men studeert wel
  Maar het liefst kijkt men
  naar de voorgeschotelde rebel
  Die weinig heeft met het geestelijk welzijn
  Maar waar alles naar het nihilisme gaat
  En daarom zie je dat er veel vergaat
  Hier is duidelijk het monster in te zien
  Dat liever brood en spelen heeft voorgespiegeld
  En waar domweg vreselijk kan worden gegiecheld
  De mens is tegenwoordig niet meer
  dan een stuk wegwerp vlees
  En zo worden er kinderen geboren
  Die zijn voor altijd en eeuwig wees!
  Het monster wenst geen denkers
  Want dat kan wel eens geen monsterzegen brengen
  Dit is begonnen bij en in de vrome kringen
  En waar zou je nu nog moeten beginnen
  Om alles weer recht te slaan
  De kromme stokken zijn ook al vergaan!
  Dus maak je niets meer ongedaan!
   
   
  Lezen: Thessalonicenzen 1 hoofdstuk 2
   

  29-09-2014 om 12:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koolmees
  Een koolmees in vliegtoestand


  29-09-2014 om 12:20 geschreven door Liesbeth


  28-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.monstertruck
  Monstertruck
   
  Vreselijk zo’n spektakel
  Ik vind het onverantwoord
  Dat er zo’n evenement plaats vindt
  Welk weldenkend mens doet zoiets
  De man in de truck is en blijft een mens
  En dan heb je toch niet de wens
  Dat mensen kunnen verongelukken
  Want dat is erger dan wat brokstukken
  Maar als mens heb je ook verantwoordelijkheid
  Breng vooral niet je vrije tijd
  Op zulke plaatsen door
  Eén verkeerd ogenblik en je leven is teloor!
  Daarom is het al een monster
  Een monster trekt mensen zo de dood in
  En is er een kapot gezin
  En zeker waar een klein kind wordt gedood
  Je zit dan als ouder met een lege schoot
  Het verdriet is dan zeer groot
  De mensen die het allemaal in bedrijf
  hebben gesteld
  Zouden nu moeten denken
  Wij gaan zulke monterdaden niet meer schenken
  Want wij hebben nu de dood van twee mensen
  Of hoeveel het ook mogen zijn op ons geweten
  Misschien zijn er mensen die nu levenslang
  invalide zijn!
  De mens wil steeds meer van
  onverantwoordelijke dingen genieten
  De mens die in en met leegte leeft
  Zoekt altijd wel iets op met zo’n feest!
  Een monsterfeest in dit geval!
  Dit is voor vele misschien wel een harde knal
  Een knal die tot nadenken zet
  Eén ogenblik pret
  En daarna is je leven pet!
  Monsters zijn meedogenloos
  Een mensenleven is elke dag broos
  Er hoeft maar weinig te gebeuren
  En een monster kan alles kapot scheuren
  Monsters die het hebben geweten
  Hoe je leven veilig moest worden gesteld
  Door die ene Held
  Dit is nu geweld zonder een gezicht erbij!
  En dan ook nog op Gods dag
  Een dag waar Hij had moeten worden geëerd!
  Het werd nu een zwarte dag!
  Een dag van het monster en de dood!
   
   
   

  28-09-2014 om 23:05 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.architectuur
  Oude en nieuwe architectuur
  met elkaar verbonden

  28-09-2014 om 20:17 geschreven door Liesbeth


  27-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.voedsel
  Voedsel
   
  Prijzen appels en peren gehalveerd
  De varkens zijn hem straks ook gesmeerd
  De prijzen zijn gedaald
  De inkomsten worden verschraald
  Zij die regeren
  Kunnen dit niet meer voorkomen
  Hoe moet dat straks met het onderkomen
  Van mensen die eerlijk hun brood verdienden
  Regeren is vooruitzien
  Maar in deze gaan er een groot aantal mensen
  misschien geweldig in alles achteruit
  Dit alles had kunnen worden voorkomen
  Als men niet van grote dingen heeft of had durven dromen
  We zien ze gaan en komen
  De ene politici kan nog beter of mooier spreken
  Maar het duurt jaren, maanden en weken
  Voordat ze eens van hun eigen inzichten zijn afgeweken
  En of het ooit werkelijk zal gebeuren
  Misschien moeten ze eerst eens zelf gaan treuren
  Voor ze mensen van hun broodnodige inkomsten losscheuren!
  Ze doen hier aan pand verbeuren
  En wie gewaagd heeft die heeft nog niet gewonnen
  Want het zijn allemaal gesponnen
  Gesponnen draden van een spin
  En altijd trapt men er in!
  Straks gaan ze weer de zetels verwisselen
  En een ander moet het maar weer of niet opknappen
  Je moet het ook vriendschappelijk aanpappen
  Met al de mensen die je verstaan
  Maar je ziet wel alles naar de maan toe gaan!
   

  27-09-2014 om 22:23 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.woord
  Woord
   
  Een woord voor een mens
  Een mens aan een grens
  Die ik niet weet
  Maar die mens heeft angstzweet
  Het is een donker gebeuren
  Het kan je leven zo verscheuren
  Maar lees in het Woord
  Ook al heeft men geen zin
  Doe het en begin
  Het is een strijd
  Wanneer men zich er in vastbijt
  Dan heeft de mens later geen spijt
  Wat er moet werk worden verricht
  Misschien komt er licht
  Niet op onze tijd
  Maar op Zijn tijd!
  Kijk naar de tijd
  Velen zijn de weg kwijt!
   
  Lezen psalm 32
   

  27-09-2014 om 21:27 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloempje
  Zo'n simpel bloempje en toch zo mooi...


  27-09-2014 om 20:18 geschreven door Liesbeth


  26-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.benauwdheid
  Benauwdheid
   
  Met je grote benauwdheid
  Voelde je dat je zomaar de afgrond
  in ging glijden
  Al wat hevig moet lijden
  Kent benauwdheden op z’n tijd
  Maar de benauwdheden die
  je in je onschuld zijn overkomen
  Dat is een benauwdheid
  Die je doet roepen om weggenomen
  te worden uit het heden
  Wie goed doet die goed ontmoet
  Nou dat klopt van geen kant
  Want wil je de mens voor vreselijke
  benauwdheden bewaren
  Dan heb je een schare
  Die je zo de afgrond in smijten
  Dat zijn de feiten
  Die de aarde doet splijten
  Omdat men God niet in een mens wenst
  Die niet naar de maatstaven
  van het domme denken zijn!
  Want wat kunnen mensen met
  veel verbeelding of hoogmoed
  Toch vreselijke domheden ten toon spreiden
  Dus een domineesvrouw met haar gevolg
  Maar God was in deze benauwdheden zeer nabij
  Hoewel het daar in mijn weg niet aan ontbrak
  Maar de ene benauwdheid is de andere niet
  Gooien ze met een zwarte piet
  Dan moet je ze alleen maar uitlachen
  Maar smijten ze je in niemandsland
  Dan is de benauwdheid ongekend!
  In je levende onschuld raak je niet
  aan beschuldigingen gewend
  Je leert er wel mee om te gaan
  Maar je had wel eens momenten
  Dat je ze in elkaar had kunnen slaan
  Hoe wilde je dat dan doen?
  Niet met m’n blote handen
  Maar ze geestelijk aanranden
  Doch de liefde gaat voorop
  Daarom kreeg je nog meer op je kop
  En dan die lachende pestkop
  Met haar brutale gezicht
  Een veel jonger wicht
  Maar als de duivel er in is gekropen
  Dan hoef je nergens meer op te hopen
  Want de duivel heeft ontzettend veel vrienden
  Dat eerst heel listig ontkiemden
  En de domme mens mee trok in de hel
  Dan is er ook veel kommer en kwel
  Omdat veel mensen in duisternis leven
  En niet zien hoe een duivel
  zich smerig kan bewegen
  In het heden komen we hem tegen
  Eerst op kousenvoeten en later
  met hard tromgeroffel
  Bij onkruid gebruik je normaal een schoffel
  Maar dit was al niet meer weg te schoffelen
  Het was al openbaar
  En uiteindelijk komt in het grote gebeuren
  De Vierschaar je opbeuren
  Ze zullen je niet verscheuren
  Ze hebben alleen maar dodelijke geuren
  Er is in deze geen rechtvaardiger straf
  Dan het eeuwige graf!
   
   
  Psalm 94
   
   
   

  26-09-2014 om 21:17 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koolmees
  Wat ziet mijn lodderig oog?
  Ik zit hier ook hoog en nog droog
  Heerlijk om vogel te zijn!

  26-09-2014 om 09:29 geschreven door Liesbeth


  25-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tijden
  Tijden
   
  Angstige tijden voor menigeen
  Soldaten moeten er heen
  Hoe gaan ze het ervaren
  Als je in de luchtgevaren
  moet vertoeven
  Nimmer ben je het leven zeker
  Als soldaat in strijd of oorlog
  Moet je je losweken
  Van alles wat om je heen is
  Hopelijk gaat alles goed
  En vloeit er geen bloed
  Maar het is misschien
  de laatste strijd
  In deze kwade tijd
  Niemand wilde het geloven
  Maar de berichten
  kwamen wel van Boven
  En als je Zijn stem hardop hebt ervaren
  Dan weet je dat de tijd gevaarlijk en gruwelijk is
  Want zo’n spreken geeft wel te denken
  God gaat heus niet zomaar iets schenken
  Het zijn dan profetieën zoals dat heet
  Dan schrik je niet
  Maar je wordt wel koud en heet
  En je krijgt strijd bij de vleet!
  Je hebt last van waanzin!
  Zo gaat dat in het begin
  Volgens mensen die het niet
  willen erkennen!
  Maar je doet wat moet!
  En dat is beslist niet zoet
  Nee, het is verschrikkelijk zuur
  Je hebt het ook benauwd in menig uur
  Maar je gaat wel door
  Omdat je het allemaal zeker weet
  Want Hij is Profeet, Priester en Koning
  En toch was alles wat Hij zei
  in mijn oren als honing!
  Maar in de gestalte van Christus
  Heb je het niet beter
  Daarom werd het alsmaar heter!
  Maar nu is het te zien
  De godsdienstwaanzin
  Die is niet hier
  Maar in het verharde hart
  Dat een fundamentalist is
  en dat is de IS
  Nog maar eens Jeremia 51
  in het bijzonder vers 13
  Die vrouw verkondigde
  overal dat ik godsdienstwaanzin had!
   
   
   
   

  25-09-2014 om 22:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koolmees

  Koolmees in de zon


  25-09-2014 om 21:03 geschreven door Liesbeth


  24-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.veilig

   

  Veilig verkeer
   
  Veilig op de fiets?
  Hoe vindt u zoiets
  Geen straf maar een niet verbieden
  van bellen op de fiets
  Want dat kan geen uitkomst bieden
  Je moet niet straffen
  Maar je moet belonen
  Dan zullen ze vast wel ontkomen
  Aan het goed en veilig fietsen
  Een minister zonder verstand
  Hier zie je het regeren zonder gezag
  Zelf een jonge jongen zei
  Dat een boete het beter doet
  Dan het niet verbieden van bellen
  En ze zijn allemaal weer begonnen
  Ze hebben allemaal weer plannen
  Maar soms wordt er geluisterd
  Dan vermeld men dat een voorstel
  niet haalbaar is
  De mensen daar denken dan dat het
  bij het volk zo beter overkomt
  Kamer en regering blijven ongezond!
  Ze spreken de mensen naar de mond!
   

  24-09-2014 om 22:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.avond
  Wanneer de avond gaat vallen


  24-09-2014 om 10:04 geschreven door Liesbeth


  23-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.onderwijs
  Godsdienstonderwijs
  Godsdienstonderwijs op openbare
  scholen
  Wat zijn we weer zendingsgezind! 
  Hier raken ook weer mensen
  van de wijs
  De één vind dit en de ander dat
  Je wordt het toch wel een keer zat
  Wordt er niet overal naar de Bron teruggekeerd
  Dan wordt een buitenkerkelijk kind niet veel geleerd
  Want de één denkt zus en de ander denkt zo
  Een kind moet de zuivere Waarheid horen
  Anders is het gans verloren!
  En Jezus zegt:
  Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven
  Dus zijn er mensen die
  Jezus niet kennen
  Dan zullen alle kinderen
  ook met godsdienstonderwijs
  blijven hinderen!
  Want alles zal vrijzinnig blijven
  En zeker met de rij godsdiensten
  die we nu in ons land hebben
  Wat een gekrakeel!
  De één vindt dit en de ander dat
  Het gaat om de ware Schat
  En weinigen hebben dat!
  Vele zijn geroepen en weinig
  uitverkoren!
  Dat is openbaar geworden
  bij het ochtendgloren!
  Want alles buiten Christus is
  ijdelheid
  Alleen Hij is de weg
  De weg naar het
  Nieuw Jeruzalem
  Psalm 4

  23-09-2014 om 21:12 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vogel
  Een vogel in m'n tuin met
  een bruine kruin
  Welke vogel zou het zijn?

  23-09-2014 om 09:31 geschreven door Liesbeth


  22-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vluchtelingenprobleem
  Vluchtelingenprobleem!!!
   
  Een gigantisch vluchtelingenprobleem!
  Waar moet je beginnen?
  Niemand weet het nog!
  Want we worden overspoelt
  met allemaal vreemdelingen
  En waar knelt het nu zo?
  Omdat er één Vreemdeling
  Nergens in het openbaar
  werd en wordt geduld
  De eerste Vreemdeling werd aan
  het kruis genageld
  Daar mocht Hij hangen als een zwarte piet
  De discussie over de zwarte mensen
  Die gelden ook voor blanken
  Want zij zijn net zo zwart als roet
  Als menigeen over een
  ander mens uit Afrika doet
  Of welk land het ook moge zijn!
  Dus hiertoe moeten we discussie over
  zwarte piet
  Maar snel beëindigen
  Nee, het probleem vluchteling zit
  in ieder mens
  Elk mens is een vluchteling
  Een barbaar van zichzelf
  Hij kijkt niet naar het zwart in het hem of haar
  Men denkt overal is het beter
  Dan dicht bij mijzelf te zijn
  En daarom zijn de mensen nu bezig aan
  het verplaatsen naar een denkbeeldig ander terrein
  Daar moeten we zijn
  De mens is een eeuwige gelukszoeker
  De mens denkt het gras is groener in Europa
  of waar dan ook
  En zo gaan er steeds weer mensen op in rook
  Door verdrinking of verminking
  De mens is vol onrust en angst
  En die angst is eigenlijk ongegrond
  Want heb je Jezus in je hart
  Dan is er wel smart
  Maar Hij drukt een vreemdeling aan z’n hart!
  En ben je voor Hem die vreemdeling op aarde geworden
  Dat je moet zwerven hier op aard
  Dan ben je voor Hem alleen maar goud waard
  Maar niet als je gaat vluchten voor een beter aards leven
  Want dat is een leven wat altijd van angst blijft geven
  Want die angsten ontstaan door de dood
  En zo draagt de aardse mens zichzelf naar de
  eeuwige dood
  Niets zal hen helpen
  Maar de leidslieden krijgen nu hun
  vreselijk moeilijk deel
  Ze kijken nu bijna scheel
  Omdat de stroom blijft stromen
  Er is bijna geen ontkomen
  Ja, wie grenzen weet open te smijten
  Die zit nu op z’n nagels te bijten
  Omdat men overal een verstandige
  oplossing zou willen
  En de verjaagde mens maar gillen
  Help, help, help
  Maar straks zijn de leidslieden zo moe
  Dat ze niet meer weten hoe?
  Hoe het moet!
  Straf op straf vanwege de Babylonische
  spraakverwarring
  Om alle grenzen weg te nemen
  Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen
  Ook de mensen in Nederland
  Die kijken misschien wel met een oog
  Van wat is er allemaal aan de hand
  En willen graag hun eigen ding blijven doen
  Maar dit nu het verdoem
  Van alles wat de mens met veel geld en luxe
  heeft willen doen
  Men spreekt dan nu wel van het gaat beter
  Nou, dat zal dan niet altijd zo zijn
  Als je allemaal ligt in het ravijn
  Het ravijn van de wanhoop
  Want dat gaat er gebeuren
  Als er mensen zijn en blijven die
  alle christenen willen verscheuren!
  Kan je ons niet anders opbeuren?
  Je blijft maar zeuren
  Ja, dat blijf ik zeker
  Men moet zich van deze boze wereld
  los weken
  En doet men dat niet
  Dan loopt alles uit op niets!
  Niets daar bedoel ik nihilisme  mee
  tot in het kwadraat!
  Dan zie je vanzelf dat alles onder
  je voeten vergaat!
  Vrede voor de rechtvaardigen
  En straf voor de goddelozen!
  De goddelozen zullen nimmer vrede krijgen
  of kennen
  Want ze ontheiligen alles wat van God is
  Ook de "vreemdeling" die Hij zond!
  In een klein mensje
  Maar een mensje met God is nimmer bang
  Ook niet voor die vreselijke slang
  Die alles op alles had gezet
  Om dat mensje onder zich te krijgen
  Ja, die slang was bezig mensen
  de dood in te krijgen
  Ook al sloegen ze je in elkaar of maakten je lam
  Hij zorgde voor andere wegen
  Hoewel ze altijd je tegen spraken
  En dat waren de goddelozen die
  Gods zaak hebben verzaakt
  De dorre bomen in de kerk
  Hierbij plaats ik ook Mattheüs 20
  In het bijzonder vers 16
  Waar ik onlangs nog over heb
  geschreven!
  Maar recht en gerechtigheid
  zullen zegevieren
  Als men maar niet teveel
  blijft mieren
  Want die goddelozen blijven maar
  gieren...
  Hoe meer mensen de dood zonder
  God in Christus ingaan
  des te beter ze het vinden!
  Ze hebben geen voeten als een hinde
  Maar ze hebben gestapopoten
  En onschuldig bloed vergoten!
   
   Jesaja 56 en 57
   
   

  22-09-2014 om 22:17 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.herfst
  Het aantreden van de herfst
  Is nu nog niet op z'n ergst
  Je ruikt wel al de herfstgeur
  van gevallen bladeren
  Je ziet zon en de nieuwe bladkleur
  Dat heeft herfstsfeer
  En wat zien we nog meer
  Een spinnenweb
  Op een gezonde plek
  Tussen de bladeren van de bomen
  Dat is een plek waar de spinnen
  het beste kunnen wonen


  22-09-2014 om 19:20 geschreven door Liesbeth


  21-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur
  In de natuur vertoeven dicht bij het water
  geeft veel mensen plezier

  21-09-2014 om 18:54 geschreven door Liesbeth


  20-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ondergang
  Ondergang
   
  Alles is bezig onder te gaan
  De mens heeft niet meer een
  normaal bestaan
  Vandaag moet het digitaal zo
  Morgen moet het weer anders
  De vernieuwingen trekken steeds sneller op
  De mens is verzot op nieuwe dingen
  Waarvan ik nog steeds niet kan zingen
  Eerst moet het geld op een kaart
  Daarna moet je betalen met je telefoon
  De medische wereld zit ook niet stil
  En heeft ook zo de één na de andere gril
  Een mens wordt doodziek van al dat
  digitale gegil
  Je wordt niet levensmoe
  Maar van het digitale moe
  Waarnaar toe met dit soort van zaken
  Straks krijgt men het voor z’n kaken
  Want dan ligt alles op straat
  Je ziet overal de haat
  En de haat zorgt voor chaos
  Ook in het digitale zijn door het bos
  de bomen niet meer te zien
  Het zijn de digitale goden
  Die steeds kiezen voor een nieuwe code
  Of ze denken aan de vingerafdrukken
  In plaats van de wachtwoorden
  Het beest is razendsnel aan het denken
  Om digitale nieuwe dingen te schenken
  Zodat men sneller in de val loopt
  Menigeen die privacy aan het beest verkoopt
  En dan wordt de mens opgeknoopt
  Omdat deze niet op de ware God
  heeft gehoopt
  Want de lessen van de zonden
  Geven nu overal de afgronden
  De diepe afgronden te zien
  En nog heeft menigeen het niet gezien
  Dat het beest je in de val laat lopen
  Maar laten we hopen
  Dat het beest het niet gaat winnen
  Zodat we weer terug opnieuw kunnen
  beginnen
  Want het beest geeft veel zinnen
  Maar ze kloppen na verloop van tijd niet
  Steeds voldoet een digitale uitvinding
  niet aan wat het zou moeten zijn
  En dit is nu zo’n trein
  Die niet gaat stoppen voor het te laat is
  Nee, hij stopt pas
  Als de mens ziet dat het allemaal
  geen zin meer heeft
  Want als de aarde in zijn totaal beeft
  Dan ziet men dat er niemand leeft
  Leeft zonder de gratie van God
  Al die spraakverwarringen worden
  dan opgelost
  Maar inmiddels is er wel veel
  tijd vermorst!
   
  Jesaja 21
  Openbaring 13
  In het bijzonder de 4 laatste verzen
   

  20-09-2014 om 23:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur
  Natuurgebied tussen de dijk en de Waal


  20-09-2014 om 18:39 geschreven door Liesbeth


  19-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kamer
  Kamer
   
  Van der Staaij verdient alle lof
  Dat is toch wel grof
  Iets voorlezen is geen strijd
  En als je zelf de strijd nog niet bent aangegaan
  Dan heeft het Woord ook niets bij of met anderen gedaan
  Barmhartigheid wordt ook hier verkeerd uitgelegd
  Want men vindt zichzelf daar barmhartig
  Nee, als je van innerlijk strijd kan spreken
  De strijd om in te gaan
  Maar dat maakt de hele vrome wereld
  graag ongedaan
  Men denkt ik zal wel eens ingaan
  Omdat ik van die goede werken heb geleverd
  En zo wordt er al heel lang overal gezeverd
  Vooral in de kerk en de bijbehorende instanties
  Ze zijn altijd en eeuwig geestelijk met vakantie
  Men leeft in Luilekkerland
  Dat is er met dit soort aan de hand
  Werk jezelf zaligheid met vrezen en beven
  Maar op die weg heeft men zich niet begeven
  Zij die in zichzelf hebben gekeken
  En niet op een “vrome” heeft geleken
  En ook niet naar hun voorbeelden
  hebben gekeken
  Die zijn reeds vreugdevol
  Want de Koning is binnengereden
  En Hij heeft hen alle zonden vergeven
  In het groot en in het klein
  Maar de “vrome” wil nimmer in die
  toestand zijn
  Waar men niet zichzelf ziet
  Want ze willen geen verdriet
  Om wat ze een Zaligmaker hebben
  aangedaan!
  En zo is alles voor de “vrome” van de baan
  God zei, Ik formeer me een ander volk!
  Een volk waar ik genezing kan schenken
  Geeft dat niet te denken
  Dan heeft het voorlezen van Lukas 10 geen zin
  Ook al lees je de Bijbel telkens opnieuw
  Men heeft geen ziel
  Die de Waarheid wil ontvangen
  De Waarheid zegt, Ik neem de zondaars aan
  Maar niet de mensen die zonder strijd
  in willen gaan!
  En zo is dan alle tijd verdaan
  Om in dit leven de geloofszekerheid te ontvangen
  Want men heeft verkeerde “vrome” belangen!
  Ware vroomheid blijft niet lauw
  Die worden heet en koud!
  Van alles wat er zo is gebeurd
  of nog gaat gebeuren
  Die heeft de klederen willen scheuren
  En leeft men in de schaduw van de dood
  Dat is op het ware geroep Gods ontferming
  oneindig groot!
  Maar met de kerkelijk vroomheid heeft God niets
  Want anders zat ik nu niet op deze verschrikkelijke
  dienstfiets
  Waar je de doffe ellende van deze wereld moet
  en moest dragen
  Want in geestelijke vuur en vlam had of heeft men
  geen behagen
  Want als je God vertegenwoordigt op de aarde
  Dan heb je het geestelijk vuur altijd in je
  Val het niet aan of spreek geen een huichelachtige
  leugen uit
  Dan wordt er gelijk met vuur gesproken
  Ik zie of zag geen spoken
  Hier wil ik wel vermelden dat:
  De laatste de eerste zijn geworden
  En de eerste de laatste!
  Want een ware melaatse
  Die wil genezen worden of zijn!
  Die is dan bevrijd van het diepe ravijn!
   Het leven en lijden als Christenen
  naar het voorbeeld van Christus
  En het oordeel is begonnen bij het
  huis van God
  De tijd ontvangen en de tijd voorbij
  laten gaan!
  Die kan niet meer voor God bestaan!
  Is te vinden in
   
  1 Petrus 4
   
   
   

  19-09-2014 om 20:27 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotoweek

  Nog een foto van de fotoweek  19-09-2014 om 10:15 geschreven door Liesbeth


  18-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meeuwen
  Meeuwen op de rand van een brug


  18-09-2014 om 21:29 geschreven door Liesbeth


  17-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geloofsgenoten
  Geloofgenoten
   
  Geloofgenoten zijn mensen
  met luie poten
  Ze leven enkel van hun goede doen
  En daar wringt de schoen
  Rustend in hun stabiele leven
  Terwijl het leven door een
  Borg en Zaligmaker verkregen
  In het geheel geen stabiel leven is
  Elke dag of week gaat er wel iets mis
  Want de strijd biedt geen veilige en rustige weg
  Het is een weg met grote obstakels
  De mensen met een geloof zijn net een mirakel
  Ze gaan nimmer door het stof
  Met hun fijne leven maken ze alles grof
  Ook de mensen die denken mee te
  kunnen regeren
  Ze lopen hier en daar te flaneren
  Ze gaan niet tegen de stroom in
  Maar ze geven al die regeerders gewin!
  Een gewin om alles te dicteren
  Zodat ze met ze allen alles kunnen
  blijven hanteren
  Mijn boosheid is zo hoog!
  Dat ik nu schiet met een vreselijke boog
  De verwoester van het Ware geloof
  Dat zijn de mensen die te veel gedogen
  En zo nimmer Christus wisten te verhogen!
  Ze gaan voor eigen ik en vrede!
  Zo verhoort God nimmer nog één bede!
  Ook praten ze als vriendelijke christenen
  Ze hebben geen pijlen en bogen
  Maar achter de ellebogen!
  Het is het grote Babel
  Zij zijn niet van Goddelijke Adel
  Maar doodgewone meelopers!
  Meelopers met een afgrijselijke
  kudde!
  Die zichzelf kunstmatig in leven houden
  En alleen op zichzelf vertrouwen!
   
    
  Jeremia 51 in het bijzonder vers 16 en 17
   
   

  17-09-2014 om 17:06 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molen
  Een molen bij ondergaande zon

  17-09-2014 om 16:46 geschreven door Liesbeth


  16-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.scharlaken
  Scharlaken
   
  Het scharlakenrood kleed
  Dat niet veel goeds deed
  Het kleed geeft te kennen
  En kan behoorlijk een
  gelukkig mens jennen
  Welk een geluk dan wel
  Een geluk van welzaligheid
  De vrouw op het paard
  Met het scharlakenrood kleed
  Die was het die dat deed
  En ik heb het alweer terug
  zien keren
  Het scharlakenrood
  Dat is de weg van de dood
  Het dol worden van de volken
  Het spel van leven en dood
  Dat maakt de aarde bloedrood
  Daarom houd ik niet van dit rood
  Het doet me denken
  Dat “hoeren” veel ongemakken
  schonken en schenken
  Draag je dan nooit iets rood
  Ja, maar dan wel gecombineerd
  Maar niet een geheel rood kleed
  Dat is wat het beest deed!
  Zie het doen en handelen
  Daarmede kun je niet wandelen
  Dan scheiden de wegen
  Wat het zwaarst is moet het
  zwaarst wegen
  Maar nog steeds kom je het tegen
  Het herhaalt zich steeds weer
  De antichrist gaat overal tekeer!
   
  Openbaring 17 in het bijzonder
  vers 14 en 15
   
   

  16-09-2014 om 21:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.prinsjesdag
  Prinsjesdag
   
  Vandaag Prinsjesdag
  Vroeger keek ik met ontzag
  Maar tegenwoordig zeg
  ik het allemaal gedag
  Ik zie weinig of helemaal geen gezag
  Dus wat heb je aan zo’n traditievolle dag
  Als die dag je niets meer zegt
  En dan die idiote hoedenparade
  De mens zoekt niets meer in het verstand
  Men is gewoon in een ordinaire mode beland
  De vrouwen pronken als bijzondere pauwen
  Ja, moet je nu van zulke mensen houden?
  En dan al die blaaskaken die een troonrede maken
  Daar heb ik ook niets meer mee te maken
  Ze hebben niet geregeerd
  Maar ze hebben alles naar de afgrond gekeerd
  Zodat niemand er nog mee uit de voeten kan
  Ja, hooguit komt alles ten val
  Door al die stomme haken en ogen
  Nee, ik zal die mensen daar in Den Haag
  niet beogen
  Ik heb maar één visie
  En dat is een stel domme ganzen
  Die alleen maar een bord vol laden
  Om daar lekker van te kunnen schransen
  Ja, maar ze dienen u toch?
  Nou, ik denk het van niet
  Want men is lid van de club egoïsten
  zonder één blik naar buiten
  En dan kan het niet missen
  Dat alles ten doem is geleid
  We hopen na dit alles dan maar
  op een betere tijd
  Een tijd waarin God zijn gezag ten
  toon spreidt
  En men diep moet buigen
  Om van zulk een schoonwerk te getuigen
  of buigen zonder te getuigen
  Want het buigen moet
  Maar dat kan ook met een valse toet
  God in Christus, de Koning van de
  gehele wereld
  Maar in het bijzonder van Nederland
  Want het moet worden gezegd
  Ik ging met Hem hand in hand
  Door dit walgelijke land
  Waar vooral op het kerkelijk terrein
  Vele zwijnen aanwezig wilden zijn!
  En dan kan God daar nog onmogelijk zijn!
  De dieren hoeven niet zomaar te
  worden afgeknald
  Maar niemand riep ook geen halt!
  Dus was er een laf volk op de been
  En dan is je handel en wandel ergens
  anders heen!
  Nog wat hoofdstukjes in Amos
  Die een waar gezicht opleveren
  De Waarheid staat daar beschreven
  En de Heilige Geest geeft je dit te zien
  in het geestelijk wonderlijk leven
  Genoeg om maar voor één doel te leven!
  Dat komt u in het laatste gedeelte tegen!
  Eens ga je voor zo’n groot gezag beven
  Maar in de loop van het verdere leven
  Zie je hoe voorzienig dit Woord is
  Er is niets nieuws onder de Zon
  Leef je uit de ware Bron
  Dan zie je altijd de Zon
  der gerechtigheid
  Want die is met je tot in alle
  eeuwigheid!
  Hij geeft je de juiste mensen
  Want die hebben dezelfde wensen
  Dat zijn mensen, mensen!
  Mensen met een innerlijk warm gevoel
  Of het hart op de ware plaats!
  Het hart dat in de psyche leeft!
  Dat is het leven dat God in Christus geeft!
  Maar dan niet zonder dat er gebogen is
  Want anders gaat het gezag nog mis
  Dat is een gezag naar de afgrond
  En men wordt nimmer nog
  geestelijk gezond
  Want er zijn geen wensen dat de mond
  nog wordt gevuld
  Met de vruchten van de Levensboom!
  Verder is dit alles een vreselijk vertoon!
   
  Amos de hoofdstukken
  6, 7, 8 en 9
   
   
   
   

  16-09-2014 om 21:12 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrouw
  Een vrouw met een diepe blik
  naar beneden...
  Misschien denkt ze aan het verleden...
  Een verleden met verdriet
  Maar niemand die het zag of ziet
  De mensheid is hard
  Want toon je het allemaal
  Dan gaan ze met van alles
  aan de haal!
  De mensheid is bezaaid met
  een ernstige kwaal
  Daarom is men kaal!  16-09-2014 om 09:21 geschreven door Liesbeth


  15-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedachten
  Gedachten
   
  Gedachten kunnen niet wachten
  Overdag en in de nachten
  Altijd draait de molen van
  de gedachten door
  Soms plezierig
  Soms somber
  Soms zelfs negatief
  Omdat je al die mensen hoort en ziet
  Die leven zonder echt verdriet
  Maar willen één ding
  Dat is altijd genieten
  Maar dat genieten is surrogaat
  Ook in de geestelijke wereld
  Daar misschien nog meer
  Het huichelen neemt geen keer!
  Men zingt zomaar een geleerd lied
  Ja, het kan dat het echt naar binnen schiet
  Maar het kan ook uiterlijk vertoon zijn
  Je kunt je betrokken voelen met een gebroken kerk
  Of anders gezegd een gescheurd lichaam
  En dan ga je ook nog het tiende jaar vieren
  Is het niet om te gieren!
  Mij hebben ze niet kunnen plezieren!
  Nadat ze je gezin hebben vermoord
  Het is gewoon ongehoord!
   

  15-09-2014 om 21:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gebouwen
  Dit zijn gebouwen of ook wel mensenpakhuizen genoemd
  Twee mensjes zitten gezellig bij elkaar


  15-09-2014 om 18:04 geschreven door Liesbeth


  14-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotoweek

  Anders dan anders


  14-09-2014 om 19:10 geschreven door Liesbeth


  13-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.goeddoen
  Goeddoen
   
  Goeddoen aan huisgenoten
  van het geloof
  Was de mens niet doof
  Dan zou hij zo niet denken
  Want een echte huisgenoot van het geloof
  Werd een martelaar onder de huisgenoten
  Dus in een tijd waarin alles is verwoest
  Houdt men zich maar koest
  Het vonnis is al geveld
  Ook al komt er een kerkmens toegesneld
  Om met mensen van een moslimgemeenschap
  in gesprek te gaan
  Eens zond God de tweede vrouw
  van Abraham weg met haar zoon
  En hierdoor is veel gekrakeel uit voortgekomen
  Dus laten we niet gaan dromen
  Om te denken dat kerkmensen deze
  mensen kunnen bekeren
  tot het Christelijke geloof
  Allereerst hadden ze zich in
  een gastland moeten aanpassen
  Behalve aan het geloof
  Maar de overheid heeft ze teveel
  vrijheden gegeven
  Zodat ze in een gastland als een “engel”
  kunnen leven
  Men heeft rechten en geen plichten
  Maar zij kunnen absoluut geen vrede stichten
  Vrede komt van de God van het verbond
  Die Ismaël en zijn moeder Hagar wegzond
  Het geloof zonder Jezus is ten doem geleid
  Ook al zijn er velen die nu veel moeten lijden
  Geef ze veel toe
  Dan maken ze de mensheid met hun
  wreedheden moe
  En waar leidt dit allemaal toe?
  Tot groot dictatoriaal geweld
  En nu gaat het nog eens versneld
  Maar het vonnis komt van die ene Held
  Wie niet voor Hem zal of wil buigen
  Voor die valt alles in dit leven in duigen
  We hebben levende bomen, groene bomen
  en dorre bomen
  Tot die laatste behoren de mensen die
  geweld hanteren!
  Dat kan ook verbaal geweld zijn!
  Dus wie God in Christus nu en nimmer
  heeft willen eren
  Die hoeft nu niet meer op bekering te rekenen
  Dit zien we toch zeker in al de tekenen
  De tekenen van de tijd
  Of zijn de mensen die dit voorstellen
  helemaal de weg kwijt?
   
   
  Nog maar een keer 1 Johannes 2
  en dan vers
  18 t/m 29
   
   
   
   

  13-09-2014 om 22:24 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotoweek
  Nationale fotoweek in Breda
  Daar was ik even en heb wat foto's gemaakt...

  13-09-2014 om 20:31 geschreven door Liesbeth


  12-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lekken
  Lekken…
   
  Een lekkende mand
  of een lekkende fles
  Nee, het is een mes
  Dat geheimhouding doorsnijdt
  Men gooit alles op straat
  Daarover is veel praat
  Maar het is toch dat het
  steeds verder doorgaat
  Men wil overal snel bijzijn
  En dan ren je als een trein
  Om alles openbaar te maken
  De troonrede kennen we nog niet
  Maar dit voorspelt iets
  De ouderen hebben het nakijken
  Ach, wat heb je aan al die ouderen!
  We zullen ze eens snel kaal plukken
  Maar die ouderen hebben wel alles moeten geven
  En nu ze wat rustig aan kunnen leven
  Geeft het kabinet ze een feestelijke traktatie
  Wat een waardeloze staatsie
  Dit portret van het kabinet
  Ze voelen zich nog steeds niet voor gek gezet
  Ze gaan door als een stoomwals
  Ze hangen ouderen een touw om de hals
  Ja, ze zijn niet mals
  Dat stelletje hobbezakken
  Ze hebben nu zelf genoeg te makken
  En willen de jongeren voor zich winnen
  Om veel stemmen te innen
  Zodat ze straks weer terug kunnen komen
  Ik hoop dat ze eens gaan nadenken
  in dat klaar stomen
  Van zoveel onzinnigheid!
  Ze hebben teveel vlijt
  Dat is een vlijt die niet gedijt
  Eens betalen ze de rekening
  Voor zoveel onbezonnenheid
  Hoewel ze al veel hebben moeten betalen
  En nu denken ze dat het iets beter gaat
  Het verder wel bij de ouderen kunnen halen
  Om verder niet in hun politiek
  welzijn te verschralen
   
   
   
   

  12-09-2014 om 21:44 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waal

  Foto's gemaakt aan de andere kant van de Waal


  12-09-2014 om 20:39 geschreven door Liesbeth


  11-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vlaamse gaai
  De vlaamse gaai met z'n voedsel
  voor de komende winter tussen z'n snavel


  11-09-2014 om 20:35 geschreven door Liesbeth


  10-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerbouw
  Naar aanleiding van gelezen artikelen
  Kerkbouw
   
  Er is,
  was veel gemiauw
  Bij een kerkbouw
  Ja, ik zag het allemaal gebeuren
  Toen de hervormde kerk begon te scheuren
  Twee stromingen waren er al
  Maar de derde kwam er achter aan
  Ja, de mensen leefde of
  leven met hoogmoedswaan
  Wij doen het beter dan jullie
  of wij zijn behoudend
  Ja, je werd of wordt er niet vrolijk van
  En nu wordt er een kerkbouw gerealiseerd
  Maar er was veel gekrakeel
  In de gemeente waar hij moet komen
  Een dominee heeft het gekrakeel
  met verbazing aangezien
  Was het nodig?
  Nee, het was niet nodig
  Al dat gedoe in de Godshuizen
  Ja, en dan komt er wel een nieuwe kerk
  Maar het lichaam van Christus is verscheurd
  Dat was al veel eerder ook overal gebeurd
  Wat zijn mensen toch slechte navolgers
  van de vrede
  Kruis dragen was er niet meer bij
  Men had of heeft overal het gelijk aan de zij
  Men leert niet van de fouten
  Maar ook niet van het verleden
  Steeds komt die eigenzinnigheid weer boven
  En dan verkeren er veel mensen
  in een hete oven!
  Hier werd of wordt geen kerk
  zonder handen gebouwd
  Daarom werd of wordt het snel benauwd
  Een gemeente stichten dat is een Gods werk
  En niet mensen die tegen de waarheid in druisen
  Nu maar wachten op het verdere gemier
  Vaak geeft het geen waar plezier!
  Haggaï 1 en 2
   
   
   
   

  10-09-2014 om 22:29 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Macro opname


  10-09-2014 om 20:35 geschreven door Liesbeth


  09-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.goede doelen
  Goede doelen
   
  Ik begin ze te haten
  Nou, dat is wel erg!
  Ja, dat lijkt maar zo
  Men denkt dat met geld
  alles geregeld kan worden
  Met geld kan je geen gezondheid kopen
  Met geld kun je niet allen mensen helpen
  Want het is inmiddels overal een
  bodemloze put
  Kijk maar naar het Rode Kruis
  Alles is gericht op de munt
  En dan is er ook nog zo’n idiote
  water en zwemstunt
  Als het maar de mensen bezig houdt
  En heb je iets gedaan
  Dan voel je je vast voldaan!
  Een prinses zou ook te water gaan
  Dat werd vermeld bij het ontbijtnieuws
  van WNL
  En vorige jaar had die mooie Maxima
  het ook gedaan
  En vooral dat mooie!!
  Wat je maar mooi vindt
  Smaken verschillen!!
  Ik werd toen wel erg misselijk
  van zo’n mededeling
  Want het ging niet om die prinsessen
  Maar om het zogenaamde goede doel
  Zoiets mist dan gelijk z’n doel
  Dan haat ik het allemaal
  Zo leven we van de ene ziekte
  naar de andere ziekte
  En de mensen maar goed doen!
  Ik heb al eens gezegd, van mij geen cent
  Heb met eigen ogen ook eens gezien
  wat er zoal met dat geld gebeurde
  Zal het verder niet openbaar maken
  Maar ik dacht dat zijn de knaken
  Die anderen bij anderen hebben
  weten te schaken
  En als God de wereld beter wil maken
  Dan is men niet thuis
  Dus men is niet ver van huis
  Men komt met dit soort van goeddoen
  nooit thuis!
  Het zijn wegen die ongezond maken
  En de kanker of wat het ook zijn mag
  woedt verder of gaat over in een
  andere ziekte
  Je moet eerst zelf gezond zijn gemaakt
  Dan zie je hoe de mens zich
  stom met dit soort van dingen vermaakt
  Pas was er iemand van de dierenambulance
  aan de deur
  Mocht ergens op krassen
  Dan werd de gift één euro vijftig of
  het waren er drie
  Dit is gokken meneer
  Nee, dit is uw gift
  Ja, maar u gokt op de gever
  En de meeste zullen wel drie euro zijn
  Dus hier doe ik niet aan mee
  Ik maak uit wat ik zelf geef!
  Ja, maar de dierenambulance doet
  goed werk!
  Ja, dat zal wel maar ik heb geen dieren
  Dus ga maar naar de mensen die
  dieren hebben of houden
  Nou, meneer vond de discussie te ver gaan
  Dus hij liet mij staan
  De meeste mensen waar je mee in
  discussie gaat
  Zijn zo van de deur verdwenen
  Want daar hebben ze geen lust in
  Het is een werken op het gemoed
  En ik weet niet wat men allemaal in
  een stichting doet
  En gezien de mens leeft met het geld
  Ziet men niet meer hoe een ander je misbruikt
  De eerlijker gever wordt toch niet gewaardeerd
  Want geef je in de hoop dat mensen geestelijk
  genezen worden
  Dan word je voor psychisch gestoord gehouden
  Of je hebt godsdienstwaanzin!
  Zo zie je nu dat de hele wereld is verworden!
  Behalve die de Herder nu heeft gered!
  Het is en blijft een wanorde
  Want chaos is er veel meer
  De branden moeten eerst uitwoeden
  Misschien dat er dan nog iets goeds
  gedaan kan worden
  Want gedane zaken nemen geen keer
  Maar het kwaad is er nu veel en veel meer
  Zelfs in zogenaamde goede doelen!
   

  09-09-2014 om 13:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koeien
  Dit zijn echte lakenvelders


  09-09-2014 om 09:10 geschreven door Liesbeth


  08-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem
  Nog een jonge bloem in het najaar


  08-09-2014 om 13:57 geschreven door Liesbeth


  07-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gevlogen
  Gevlogen
   
  De tijd is gevlogen
  of is hij vervlogen
  Laat je de tijd met rust
  Dan heb je jezelf niet gekust
  Wanneer je jezelf hebt gezien
  Dan denkt men misschien
  Het valt nog wel mee
  En men wandelt lusteloos aan de zee
  Daar voeren wel of niet
  de gedachten mee
  Laat je alles uit je hoofd vliegen
  Dan bestaat er een kans van liegen
  Maar zie je je eigen schande
  Dan leg je die aan banden
  En zoek je naar verstillende handen
  Handen die je tegen het kwaad bewaren
  Maar de meeste mensen houden daar niet van
  Dus is de tijd vervlogen
  Zonder die ene blik naar de hoogte
  Want in de hoogte zou het goed zijn geweest
  Daar was dan een kus van de Meester geweest
  Heb je je tijd verdaan
  Dan wordt men net als het Beest
  En is het leven tevergeefs geweest!
  Ezechiël 24 vers
  14 in het bijzonder
   
   

  07-09-2014 om 19:48 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.herfst
  De herfst is al in vroeg stadium aawezig


  07-09-2014 om 18:54 geschreven door Liesbeth


  06-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zorg
  Zorg
   
  De zorg is onnoemelijk
  groot
  Draagt elkanders lasten
  Maar de lasten zijn te zwaar
  Ieder heeft inmiddels genoeg aan
  zichzelf
  Privé of in stad en land
  en ook in de wereld
  Allen zijn aan de zelfkant
  Vluchtelingen hopen ergens op beter
  Maar voor hen en het land
  wordt het ook steeds heter
  Er worden eisen gesteld
  En zo raakt alles versneld
  Versneld naar een ravijn
  Maar daar wil ook niemand zijn
  Men denkt ik vlucht voor mezelf
  Of ik vlucht voor een dictator
  De mens is op hol geslagen
  En dat is gekomen in de dagen
  Waar het niet op kon
  En de armen naar de rijke keek
  En voor de verkeerde hoop bezweek
  Hier is het niets
  Dan ga ik maar op de vlucht
  Maar de vlucht geeft aan geen mens lucht
  Het werkt benauwdheid in de hand
  En ben je dan flink gekomen een de zelfkant
  Dan maak je je met alles te wagen
  jezelf van kant!
  Hier zie je het is barsten of buigen
  Ja, dat weet je als geen ander
  Als je ziet de levenswandel
  Van de gehele wereld
  Dichtbij of ver
  Het is eindelijk zover
  Dat men bijna met de handen in
  het haar zit
  En dan doe je dit
  Leven als een kip zonder kop
  En dat doet ook de snob
  Zo raakt alles aan lager wal
  En de jacht naar geld brengt niemendal
  Overal is te weinig geld
  Dus op dit gebied gaat ook alles
  versneld!
  Gelukkig had of heb ik
  vertrouwen in die ene Held
  En die kwam toen aangesneld!
  Wie op Mij bouwt
  Heeft het nimmer nog benauwd!
  Zorg is er alleen bij een Borg
  En wenst men daaruit niet te leven
  Dan gaan alle fundaties beven
  En stort alles in elkaar
  En dan is de dood of duivel klaar
  Want hij deed en doet flink z’n best
  Om ook nog een rest
  Over de streep naar de dood te trekken
  Dit is een waar gegeven
  Dit begon bij de innerlijke vrekken
  Die een haat in zich droegen en dragen
  Geopenbaard nu ten laatste dagen
  2 Thessalonicenzen 2 in het bijzonder
  vers 8 en 9
   
   
   
   

  06-09-2014 om 22:23 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.varen
  Met je plezierbootje op de Waal varen


  06-09-2014 om 10:32 geschreven door Liesbeth


  05-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwembad
  Zwembad
   
  Nou, daar heb je het ook mee gehad
  Een mevrouw moet zich met
  haar wijsvinger laten scannen
  Anders kan zij er niet in
  Dit is vanwege de rotzooi die jongeren trappen
  Meisjes onder andere lastig vallen
  Mevrouw wil niet op gelijke hoogte
  met criminelen daden worden gesteld
  Ze was bij de rijdende rechter
  Ik geef haar volkomen gelijk
  De rechter verwees haar naar het CPB
  Dit is nu zo’n wee
  Die door het Beest is gecreëerd
  Ik wil geen paspoort meer vanwege
  de vingerafdruk
  En als ik dat zei
  Dan is niemand blij
  Want je stelt je aan
  Nou, in deze kreeg ik nu gelijk
  Het gaat van kwaad tot erger
  En overal kunnen ze je opzoeken
  Je privacy staat te grabbel
  Of is te grabbel gegooid
  Eens met Christus verbonden
  Laat je je niet met het Beest verbinden
  Want die verslind je waar die je verslinden kan
  En zo wordt de mens die van Christus is apart
  en in de eenzaamheid gezet
  Niemand die er ooit op heeft gelet
  Het Beest uit zee kwam op
  Die hing mij geestelijk aan de strop
  of ook wel geestelijk onthoofding genoemd
  Dan ben je voor de rest verdoemd!
  Het Beest gaat vrijuit
  Want deze baarde het Beest uit de aarde
  Dat geeft voor zo’n beest een meerwaarde
  En ze maken heel veel rot geluid
  Een geluid dat over de hele wereld
  te horen en ook te zien is
  Het Beest uit zee en uit de aarde zijn niet mis!
  Ze lappen alle geboden aan hun laars
  En zo verdoemden ze de Kaars
  Maar de Kaars liet zich niet verdoemen
  Die ging mensen redden en zoenen
  Maar het gaat wel door vreselijke diepe wegen
  Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen
  Anders hebben je kinderen en kleinkinderen geen leven!
  God geeft dwars door alles heen een geweldige zegen!
  Wie niet voor Mij is die is tegen
  Tegen Mijn reddende hand!
  God zet de Zijnen nimmer aan de kant!
   
  Joël 3 in het bijzonder vanaf vers 18

  05-09-2014 om 21:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.probleem
  Probleem
   
  Het moslimprobleem
  Is een gigantisch probleem
  Je kunt er niet meer om heen
  Er is veel geween
  Je ziet de doden vallen
  Soms met hevige knallen
  Soms door onthoofdingen
  Nu weer een vrouw in Engeland
  Ja, zo is er veel met dit soort religie
  aan de hand
  Gisteren ook in een gesprek
  De man zet om zich heen een hek
  Kom me niet nader
  En dan kun je het wel raden
  Je krijgt nimmer gelijk
  Ze zetten het christelijk geloof aan de dijk
  Ze zijn in zichzelf heel erg rijk
  En nemen nimmer iets van een ander aan
  Ze leven in een soort waan
  Er zijn daarin ook stromingen
  Gewoon tot extreem
  Als christen zou je wankelen op de benen
  Maar moet je erom wenen
  Waar dan henen tot Christus alleen!!
  Ze kunnen het lichaam wel doden
  Maar niet de ziel!
  Zo zit dit al eeuwen in elkaar
  Maar het is wel zonneklaar
  Als er een satanisch bewind of wind gaat draaien
  Dan is het christelijk geloof naar de haaien
  Maar je moet wel het Woord bewaren
  Dan komt er zichtbaar een nieuwe schare
  Een schare die niemand tellen kan!
  Ja, vetrouw op Hem
  En luister niet naar roddel of valse kritiek
  Want daar wordt een mens ook van ziek
  Blijf in eigen eenvoud door varen
  En je bent vrij van alle gevaren!
  Hoogmoed komt ten alle tijden voor de val
  Je ziet hier en daar weer een nieuwe kwal
  Mensen die leven zonder God of gebod
  Die gaan niet tot maar veinzen wel!
  Ze hebben nimmer echte kommer en kwel!
  Daarom gaat het een Christenmens dan wel!
  Want de Schepper weert je van de hel!
  Hij is als een vurige muur om je heen!
  Zij kunnen daar niet door heen!
  Daarom was en is Hij mijn schild!
  Anders was ik misschien niet
  meer zo mild
  Want mensen hebben de meest
  verschrikkelijke wensen
  Ze zullen je altijd haten
  Ook al zeggen ze het niet hardop
  Ze hangen je het liefst aan de
  huichelachtige strop
  Maar daar trap je niet in!
  Want je kijkt dwars door de dief en
  huichelaar heen
  Hoewel zij dat niet kunnen
  Heeft God je een speciale genade
  weten te gunnen
  Dan kun je ze onderscheiden als
  geen ander
  Want dit is de echte ware
  Christelijke levenswandel!
  Wees integer en doe geen
  koehandel!
   

  05-09-2014 om 10:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitzicht

  Zonnig uitzicht over de Waal


  05-09-2014 om 09:06 geschreven door Liesbeth


  04-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meer of minder
  Meer of minder
   
  Natuurlijk wordt het minder
  Ze denken toch je hebt nu niet zoveel meer nodig
  En jullie hebben genoeg om je oude dag
  door te komen
  Hard gewerkt hebben velen
  En nu gaan ze van de ouderen stelen
  Dat doen ze steeds weer
  En de ouderen hebben weinig of geen verweer
  Maar hoe ouder de mens wordt
  Dan is er nog weinig genot
  Wat je dan nog onder genot kan rangschikken
  Dat genot is een beetje reizen per bus of trein
  Maar dat kan er dan zomaar niet meer bij zijn
  Een stel vlegels daar in Den Haag
  Ik wens ze toe dat het goed gaat branden
  in die hoofden
  Opdat ze gaan verstaan
  Wat het is voor ouderen om zoveel te
  worden aangedaan
  Zelf leven ze als een god in Frankrijk
  Ze denken na ons de zondvloed
  Laten ze al die geld fanaten maar eens aanpakken
  Nu weer de rente omlaag
  Je spaargeld brengt niets meer op
  Dus daar hebben de ouderen ook al een strop
  Het appeltje voor de dorst wordt uitgeperst
  Je ziet hier de pest die in de zieke hoofden is ontstaan
  Hopende dat renteverlaging tot een betere
  economie leidt
  In het land en ook in Europees verband
  Zijn de mensen zeer gênant!
  Die mensen van in de veertig leven met de
  kop in de wolken
  Die hebben alleen maar kennis van papier
  Daarom hebben de ouderen nu of straks
  nog weinig plezier
  Dit is de dood in de pot
  Men hoopt dat men gaat creperen
  En zo snel van de aardbodem gaat verdwijnen
  Want vele ouderen zullen kwijnen
  Omdat er nog weinig over is
  Soms geen familie of kinderen en dan ook
  nog geen geld
  Dit is satanisch tot in de hoogste graad
  Sommige ouderen weten zich nu al geen raad
  Pest maar flink door!
  Hier toont men nu mee aan dat men
  zelf de pest is!
  Mensen zonder enig gevoel
  Er zijn mensen die weten wat ik bedoel
  Geen liefde tot de naaste
  Maar een keihard besluit!
  En zo maken ze de dienst uit!
  Walgelijk als je die onnozele
  koppen ziet verschijnen
  Ze denken dat ze regeren
  Maar de dwaas blijft een dwaas
  Want de regeerders leven als een angsthaas!
  Je ziet ze overal in falen
  Maar de ouderen moeten het
  gelag betalen...
   
   
   
   
   
   

  04-09-2014 om 21:48 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.varen
  Varen naar de overkant
  Brakel lig aan de andere kant van de Waal


  04-09-2014 om 20:03 geschreven door Liesbeth


  03-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.moe
  Moe
   
  Het leven maakt
  een mens soms moe
  Er is heel veel gedoe
  Je cirkelt er in rond
  De één ziek en ander gezond
  Dit kan zowel lichamelijk
  als geestelijk zijn
  Een mens zou weleens
  zonder zorgen willen zijn
  Maar als je naar de wereld kijkt
  Dan zie je enkel het ravijn
  Het kwaad neemt steeds meer toe
  De wereld is een puinhoop
  Hier zie je de gevolgen
  Van alles wat de mens heeft gecreëerd
  De mens is in het kwaad volleerd
  Omdat God niet wordt geëerd
  De samenleving is verwoest
  Zodat er veel moet of moest
  Naar eigen wil
  De mens is een verworden gril
  Want de grappen en de grollen
  Doet het kwaad overal naartoe rollen
  We willen leven met of van plezier
  En dan zie je het kwade gemier!
  Hoofden afhakken
  Je wordt er koud van
  Dat een beul een zwaard nam
  En de mens onthoofde
  Ja, weer een dode
  Zo was het toen
  en zo is het nog
  Johannes de Doper
  raakte ook zijn hoofd kwijt
  Door één of andere smerige meid!
  Zo is en komt er steeds meer strijd
  Je zou er tussenuit willen blijven
  Maar het kwaad zal niet verstijven
  Ze vallen je aan om nog verder te
  kunnen leven
  Ja, de mens vraagt altijd om een zegen
  Maar soms is de zegen omgekeerd
  Omdat de mens niet heeft geleerd
  Het zwaard niet te hanteren
  Men slaat letterlijk en figuurlijk doodt
  Ja, nog steeds blijft alles op
  de aarde rood!
  Rood van het bloed
  Soms raakt het niemands
  gemoed!
  Wat hij of zij is het
  die er zelf alleen toedoet!
   
   
  Jeremia 21 in het bijzonder vers 4

  03-09-2014 om 22:07 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nazomer
  Prachtig nazomerweer dan zie je
  ze weer


  03-09-2014 om 08:07 geschreven door Liesbeth


  02-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wennen
  Wennen
   
  Even wennen
  aan de late avondshow
  Ik zeg niet ho…
  Alle nieuwe dingen
  Moet je met liefde omringen
  Een fijne talkshow
  over nieuwsfeiten
  Dat is om in te bijten
  En concurrentie
  Dat maakt niet uit
  Sommige shows fluiten
  op een andere fluit
  Je eigen identiteit
  Daar kan een mens
  zich het beste in kwijt
  Er zijn er veel
  Het grijpt misschien
  naar de keel
  Soms laat het commentaar
  niets van je heel
  Smaken verschillen
  Ook in de late avondshow
  Van die of van die
  Ieder is in eigen stijl
  een genie!
   
   
   

  02-09-2014 om 22:23 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waal
  Werk uitzicht op de Waal

  02-09-2014 om 15:40 geschreven door Liesbeth


  01-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.libelle
  Hoe een libelle van de zon kan genieten...  01-09-2014 om 00:00 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!