NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • lichtjes
 • vink
 • vroeger
 • roosje
 • kasteel
 • vink
 • terras
 • toekomst
 • kasteel
 • amaryllis
 • manipulatie
 • staartmees
 • amaryllis
 • koe
 • kramsvogel
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het laatste

  Het laatstexml:namespace prefix = o />

   

  Het laatste is gekomen

  Het is geen dag om van te dromen

  Regen dat geeft grijs weer

  Of is het eigenlijk toch wel fijn

  Omdat er niet van die vreselijke harde knallen zijn

  Regen stuurt vuurwerk in de war

  Soms moet je toch blij zijn met zulk weer

  Ja, het is zo bepalend in sommige opzichten

  Dat veranderlijke weer

  We zien nu uit naar het einde van de dag

  De één met een lach

  De andere met verdriet

  En weer een ander ziet het allemaal niet

  Oudejaarsdag is een dag

  Dat je alles nog eens overdenken mag

  Wat het jaar zoal heeft gebracht

  Het was veel of weinig

  Maar ben je een kind van God

  Dan maakt dit oude jaar niet uit

  Het is altijd weer nieuw

  Hoewel in de orde van de tijd

  Raakt God ook zo hier een daar Zijn liefde kwijt

  Mensen die er open voor staan

  Om zalig op weg met Hem te mogen gaan

  God zoekt die mensen steeds weer op

  Die mensen die hun vertrouwen op Hem stellen

  Zulke mensen hoeven zich niet met allerlei dingen te kwellen

  Ze krijgen voedsel en kracht op z’n tijd

  En zo raken mensen hun leven aan Hem kwijt

  Maar wie z’n leven heeft willen behouden

  Die zal het verliezen

  En wie het verloren heeft

  Die zal het terug vinden of ontvangen

  Want ga je er voor!

  Waarvoor? Voor Gods belangen

  Dan heeft God altijd een verlangen

  Om Zijn beloften waar te maken

  Dan roep je het van de daken

  Dat God in alle erge zaken

  Over je wilde waken

  God is goed

  En met een blij gemoed

  Ga je dan dit oude jaar verlaten

  Ook al sloegen mensen je op de kaken

  Zijn vrede is een grote vrede

  Zo kun je weer een nieuw aards jaar binnentreden

  Totdat iedere knie voor Hem zal buigen

  Dat wordt een dag van juichen!

  Niet zoals de wereld dat doet

  Dat is een innerlijk dat vreugde heeft

  Dat is een leven zoals God het bedoelde

  God wordt groot en de mens wordt klein

  Laat het zo maar Oud en Nieuwjaar zijn!

  God doet mensen geen pijn

  Maar mensen doen God pijn

  Omdat God een God van liefde wilde zijn

  Maar ondankbare mensen die wisten of weten

  De God van hemel en aarde te krenken

  Dat moet een mens eens goed overdenken…

  Misschien mag het dan nog een goede jaarwisseling zijn

  En vloek je in je dagelijks bestaan

  Dan laat God je buiten staan!

  Want mensen zijn allemaal eerrovers van een goeddoende God

  Ja, ziet u het, iedereen bepaald zonder God

  een eeuwig hachelijke lot

  Dat leidt tot het allerergste

  Dat God je heeft verstoten

  Omdat men Gods eer niet wilde vergroten!

   

  Jesaja 57:21

  Marcus 8:31-38

   

   

   

  31-12-2011 om 19:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nog even

  Nog even…xml:namespace prefix = o />

   

  Nog even en we zijn een

  nieuw jaar binnengetreden

  Dan is 2011 verleden

  Wat brengt ons dan het nieuwe heden

  Uren die vergaan

  Zon en maan die zijn ook voorbij gegaan

  Elk jaar blijven ze afwisselend weer staan

  Aan de hemel donker of licht

  Maar in alles gaat het om dat ene grote Licht

  Het Licht zelf in de duisternis

  Die veel goeds heeft gebracht op de aarde

  Terwijl het mensdom het niet verdiende

  Het heil dat komt uit de Drie Enige God

  Deze bepaald dan een ieders lot!

  Moge het voor ieder een jaar van de gerechtigheid zijn

  Een jaar waarin Gods Geest een plaats inneemt

  Bij hen die zich in dit leven zijn ontheemd

  Hij is de Vervuller van het verdriet om de leegheid

  Hij is de Trooster voor de kleinen

  Zij kunnen bij Hem schuilen

  Dan val je geen builen!

  Je hebt misschien wel builen

  Maar die waren uit het verleden

  Hij alleen geeft in zulke harten een ware vrede!

   

   

  Psalm 96

  31-12-2011 om 09:49 geschreven door Liesbeth


  30-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling

  De wandeling in de polder  30-12-2011 om 14:52 geschreven door Liesbeth


  29-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.daar...

  Daar…

   

  Daar gaat hij

  Een oudere man

  Hij maakt een wandeling

  Een wandeling ergens buiten

  Waar de rust nog aanwezig is

  Hij is een mens van het platteland

  Hij gaat zo met z’n rode klompen

  Langs de waterkant

  Het zijn de mannen die hard werkten

  De mannen met het oeroude verlangen

  Van eenzaamheid en rust

  Je kunt tussen veel mensen wonen

  Maar toch ook alleen wonen

  Maar daar bij de klompen

  Daar zullen ze niet lopen met lompen

  Ze hebben geboerd

  Het heeft hun hele leven beroerd

  Het zijn mensen dicht bij de natuur

  En daarom zij ze zo vriendelijk en welgezind

  Ja, ze leven als een kind

  Ze zijn afhankelijk van moeder natuur

  Het is altijd weer anders wat zij geeft

  Vandaag is het bepaald buiten geen feest

  Maar op de foto is het een fijn moment

  Daar zie je in de verte de wolken vrolijk drijven

  Alleen moet je je handen van de koude even wrijven

  En is het bij vijven

  Dan wordt er huiswaarts gekeerd

  Ja, de boeren hebben altijd veel geleerd

  Geleerd om geduldig in tegenspoed te zijn

  En vrolijk bij de voorspoed

  Want alles komt uit één grote Hand

  Dat is alleen Gods Vaderhand!

  Zo snellen we in het oude jaar nog twee dagen

  Dan komen er nieuwe dagen

  Zo gaat het maar voort

  Totdat je mag komen bij de hemelpoort

  Waar God de Zijnen zal binnenhalen

  Aan Gods Vaderhand kan een mens nimmer verdwalen!

   

   


  29-12-2011 om 21:20 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.voorbij

  Voorbij

   

  Het jaar trekt voorbij

  Niet iedereen is blij

  De crisis breidt zich uit

  We lopen gewoon vooruit

  We doen net of het allemaal wel gaat

  Maar ondertussen is er iets dat knaagt

  Aan de zekerheid van het bestaan

  Pensioenen gaan naar de maan

  We moeten straks als ouderen

  met minder verder gaan

  Dan dat we allemaal ooit dachten

  En heb je geen pensioen

  Ja, dan zit je in een doem

  Nergens komt er meer iets bij

  Alles is afgeroomd

  En niemand is nog blij

  Of toch nog wel?

  Ja, jongere mensen voelen het

  niet die kommer en kwel

  Ze leven er nog redelijk op los

  Ze denken wij zitten niet in een donker bos

  Maar zachtjes sijpelt het loon voor iedereen door

  En trekken ze straks ook aan het kortste eind

  Och…wat maakt het uit

  Als je veel hebt te verteren

  Dan gaat het tij soms keren

  Doordat er iets ernstigs gebeurt

  En dan zie je wat het allemaal heeft gebaard

  Geld en goed

  Het is absoluut niet goed voor het gemoed

  Je hoort dertigers en veertigers praten

  Je zou ze bijna gaan haten

  Wat een egoïsme stralen ze uit

  En dan denk je het is maar goed

  Dat alles uit elkaar spat als een zeepbel

  Dan worden ze eens bij de feiten bepaald

  Hoe de menswording is verschraald

  Hoewel de harde harten

  Voelen weinig van deze smarten

  Ze willen er lustig op los gaan

  Maar men ziet niet dat alles eenmaal zal vergaan

  Ook al kan het nog wat duren

  Men leeft of het eeuwig blijft duren

  Het oppervlakkig leven

  Gaat heus niet zo snel beven

  Als ik het maar heb

  En als ik maar mee kan doen

  Ja, daar wringt nog steeds de schoen

  Men wil niet voor een ander onder doen!

  Beklagenswaardige mensen

  Met hun valse wensen

  Zo vliegen we naar het einde van twee duizend elf

  En het nieuwe jaar komt er aan

  Hoe lang zullen alle zeepbellen nog bestaan!

  Dat zal tweeduizend twaalf gaan leren

  Fijn als je er in de afgelopen jaren van hebt kunnen leren

  Hoe het allemaal niet moet

  Maar ieder ontvangt toch z’n loon

  Is het geen spot en hoon

  Dan is het wel de zeepbellen die dan kwellen

  En zeepbellen zijn teren zaken

  Die je in je levensbestaan ernstig kunnen raken

  Eén beweging en ze zijn kapot

  En dan maar als een kip zonder kop kakelen

  Dat is de toekomstig mensheid

  Met de “wijsheid” in pacht

  Ze hebben hun kinderen in de wieg al ontkracht

  Ontkracht van het deugdzame leven

  Kinderen moeten straks met de erfenis van hun ouders leven!

  Een erfenis die niets aan iets wezenlijks achterlaat

  Ja, zonder al het wezenlijke is het voor dit mensdom te laat!

  De kinderen vallen in het verderf en in het kwaad

  Omdat ouders leven zonder opoffering

  Hun egoïsme is het eerste ding

  Dat hen in het leven houdt

  Als je ze hoort praten dan krijg je het koud

  En later als je het overdenkt benauwd

  Hun harten zijn zo koud

  Want ze kennen geen berouw

  Dat hun kinderen voortleven in een winterse kou!

   

  29-12-2011 om 20:29 geschreven door Liesbeth


  28-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter

  In de winter kan het ook minder grijs zijn
  dan vandaag...hopelijk wordt
  het weer wat beter
  De kleuren komen dan beter uit!
  Zo vliegen we naar het
  einde van het jaar!
  28-12-2011 om 20:47 geschreven door Liesbeth


  27-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.druk

  Ik ben nog even druk bezig
  Privézaken kunnen soms veel tijd kosten...
  Tot later...

  27-12-2011 om 19:10 geschreven door Liesbeth


  26-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schaap

  Dit bruine schaap was
  net zo nieuwsgierig als
  andere schapen
  Hij zit dik in de wol!
  26-12-2011 om 22:35 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstgedachte

  Kerstgedachte

   

  Een stil moment

  Je zit even teruggetrokken

  In je levenstent

  En je denkt…

  Is dat Kind er ook voor mij?

  Of maak ik mezelf blij?

  Wanneer dit Kind

  Echt wordt bemind

  Dan weet je pas

  Of dit Kind u of jou bemind

  Dan komt Hij het innerlijk verblijden

  Dan ga je meer stille momenten

  aan Hem wijden

  Want dat vreugdevolle gevoel

  Dat zou je willen vasthouden

  Maar het is soms zo genoten

  en ook weer weggesloten

  Opdat een mens blijft zoeken

  Naar het Brood dat uit Bethlehem komt

  Zo maakt dit Kind een hongerig of een ziek

  mensenkind weer gezond

  Het dagelijks Brood eten

  Dat wordt dan een zeker weten

  Dat het Kind waarlijk is geboren

  Er is een Kindeke geboren op aard

  Ja, dit Kindeke is alle hulde waard

  Het is gelijk aan een roos die is ontloken

  Er wordt dan vrijuit over dit Kind gesproken

  Dan zie je echt geen spoken

  Maar een Kind dat een mens doet groeien

  En als een bloem gaat open bloeien!

   

  26-12-2011 om 10:19 geschreven door Liesbeth


  24-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Te voet

   

  Zij gingen te voet

  Het was een lange reis

  Maar daar in de stal

  Was het later een paradijs

  Het Kind dat werd verwacht

  Bracht daar in de kerstnacht

  Het Licht in de duisternis

  Wie kon dit nu geloven

  Dat Gods Zoon

  Daar ter wereld kwam

  In een armelijke beestenstal

  God zo groot en machtig

  Bent u het al indachtig

  Dat God doet zo als Hij het wil

  En geen gevolg gaf of geeft aan
  enige menselijk gril

  God liet of laat hier zien

  En weinig mensen begrijpen dat misschien

  Dat alles niet zo feestelijk is

  Als het mensdom doet geloven

  Eenvoud komt enkel alleen van Boven

  Daarom is God zo te loven

  En heeft de rijkdom op aarde

  Met het vele dat zij vergaarde

  Weinig in te brengen

  Dat gebeurde alleen door vijanden

  Maar vijanden werpt Hij met eenvoud terneer

  Bij velen die met hoogmoed leven doet het zeer

  Daarom gingen de heidenen zo tekeer

  Ze blaften tegen dit machtig Opperwezen

  Maar God doet hen nu met alle leegheid beven

  Want Hij doet recht en gerechtigheid

  Heb je Hem lief gekregen

  Dan krijgt een mens geen spijt

  Daarom is de Kerstnacht een bijzonder feest

  Want dat is het echte Christusfeest

  De Heiland is geboren

  Dan gaat de heilzon gloren

  De Zon der gerechtigheid

  Die geeft een bijzonder Licht

  Dat is het Licht dat de mens verlicht

  Daarmee is de kaars aangestoken

  En dan blijf je niet van het Kind verstoken

  Het Kind gaat de mens oprichten

  En tot een levende geest stichten

  Een mens dat niet meer zonder God kan leven

  Heeft er iemand hier nog wat op tegen?

  Is het antwoord ja

  Dan zal dat nog eens zwaar wegen

  Want Gods wegen zijn altijd afwijkend van de menselijke gedachten

  Daarom kwam het Kind midden in de winter

  En heb je Hem voorbij laten gaan

  Dan is een vlucht in de winter zeer alleen en eenzaam

  En helemaal niet raadzaam

  Want in de winter wordt een mens niet meer bekwaam

  Om te delen in het geschonken heil!

  Aan alles komt een eind

  Ook aan alle geschonken genade

  Waarin de mens zich had kunnen baden

  Geld en goed brengt een leeg gemoed

  Maar aanbidding van dit Kind

  Maakt de mens welgezind

  Zodat het Kind in de kribbe
  teer wordt bemind!

   

   

   

   

   

  24-12-2011 om 18:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.opmaken

  Opmakenxml:namespace prefix = o />

   

  De wereld maakt zich op

  Om het gewone vreetfeest te vieren

  Is het niet om te gieren?

  Dat er zoveel dieren

  Over deze aarde gaan

  Mensen met een dierlijk instinct

  Weet u nu waarom de wereld stinkt?

  Het feestgedruis gaat voor

  Voor al het heil dat Hij bracht of brengt

  Maar weet u dat ieder uur de dood wenkt

  Kijk maar om u heen

  De wereld lijkt wel van steen

  En voldoe je niet aan het wereldsvertoon

  Waarin men de mens ziet met zijn machtsvertoon

  Dan klinkt er alleen maar spot en hoon

  De weg is een diep duistere weg

  Niemand die het volmondig zegt

  Weet u waar het aan ligt

  Aan de mens met het dierlijk instinct

  De mens die van nature zo verschrikkelijk hinkt

  De mens die zo naar vlees verlangt

  Die zichzelf optuigt en met glitters behangt

  Dat is waar de mens nu naar verlangt

  Geen eenvoudig kale Kerst

  Nee, dat vindt men nu juist de pest

  Men wil het zien met natuurlijke ogen

  Maar het Kind zie je alleen met geestelijke ogen

  Dan kan dat Kind een dier tot mens verhogen

  En anders blijft het bij dierlijk zijn

  Wat later ook nog een beest kan worden

  Een beest is een ongetemde

  Een dier kan nog naar z’n baas luisteren

  De dieren in de stal

  Die waren er wel terwijl Maria van
  haar Kind beviel

  En er waren Herders en Wijze uit het Oosten

  Die zichzelf kwamen troosten

  Om dit Kind te zien

  Die hadden ogen van het geloof

  En zij bleven ook niet doof

  Nee, deze wereld is niets waard

  Zonder het gezag van het Kind

  Waait alles van de kaart

  En eet iedereen met Kerst een namaaktaart!

  Want dit Kind is hun niets waard!

  Zalig zijn de arme van Geest

  Want zij zullen God zien!

  Begrijpt u het nu misschien!

  En hebt u het nog niet begrepen

  Dan kunt u het ware Heil wel vergeten!

  Geen kaars die dan gaat branden

  Dan zal alles verzanden

  En nog erger je zult in de hel
  van de duisternis verbranden!

  24-12-2011 om 14:41 geschreven door Liesbeth


  23-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zonlicht

  Weerkaatsend zonlicht naast de kerk

  Joseph Addison

  Beter om tienduizend keer te sterven dan mijn eer te verwonden.  23-12-2011 om 19:51 geschreven door Liesbeth


  22-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.op weg

  Op weg

   

  Op weg

  Waar naartoe?

  Zijn we al moe?

  Van al dat aards gedoe

  Nimmer rust

  Het zoeken hier of daar

  Ja, het is waar

  De mens die zoekt

  Die zal vinden

  Die wordt gelijk als een hinde

  Als je het Wonderkind vind

  Het kind in een stal

  De Koning van het heelal

  Werd geboren zonder glitter

  Zonder enige glamour

  Het alles had zo weinig om het lijf

  Denk er aan als je als vrouw zo je Kind krijgt

  Een rijke Koning in je armen

  Je wordt rijker en niet armer

  Hij zo klein en toch zo groot

  Daar in een eenvoudige moederschoot

  Grootheidswaan was daar niet te zien

  Wel een kind dat vreugde bracht

  En dat was geen misschien

  Hij bracht zijn ouders in veiligheid

  Want Hijzelf was Gods heiligheid

  Niemand kon aan dit Kind komen

  Maar wel toen zijn tijd drie en

  dertig jaar later was gekomen

  En nog zijn er mensen die niet van zulk

  een Kind kunnen of willen dromen

  Maar een leven met dit Kind is als honing

  Dat komt omdat Hij zelf is de Koning

  De Koning in een eenvoudig mensenhart

  Daarom sluit je dit Kind stevig in je hart

  Een Kind dat niet welkom was in deze wereld

  Maar die velen wonderlijk heeft genezen

  En zo zijn de dagen aan elkaar geweven

  Het Kind nu klaar met het werk op aarde

  Waar Hij vele zondaren opzocht en vergaarde

  Maar wie Hem niet heeft leren kennen heeft
   een zwaar gemis

  Maar voor hen die Hem wel kennen

  Wordt het echt Kerstmis!

   

   

  22-12-2011 om 18:42 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  De hanen in de vrije natuur

  Ralph Waldo Emerson

  Niets is zo rijk als de onuitputtelijke weelde van de natuur. Ze toont ons alleen oppervlakken, maar ze is miljoenen meters diep.  22-12-2011 om 08:53 geschreven door Liesbeth


  21-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winterzon

  De winterzon geeft mooie effecten

  Joseph Addison

  Een mens moet zowel stom als harteloos zijn, als hij gelooft dat er geen deugd of waarheid is, maar enkel aan zijn eigen kant.  21-12-2011 om 19:50 geschreven door Liesbeth


  20-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nacht

  Nacht

   

  Het is nacht

  Wie is het die het Kind verwacht?

  We zijn op reis naar de dag

  Dat het Kind geboren wordt

  Althans dat we dat gedenken

  En of dit Kind heil wilt schenken

  Gewone praatjes vullen geen gaatjes

  Het zijn vaak opgeblazen zaken

  De zegen van het Kind

  Dat is alleen wat er dan blinkt

  De gewone wensen

  Krijg je van veel mensen

  Het is een gewoonte elk jaar

  Ja, dan moet dat maar

  Maar als je beter weet

  Dan is er alleen het Kind

  Dat Wonderkind heet!

  Die zich worstelende door het zweet

  Omdat de mensheid zo beet

  Beet omdat het Kind
  anders is dan andere kinderen

  Dat is wat het mensdom zo kan hinderen!

  20-12-2011 om 19:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Een roodborstje in de zon

  Dean Acheson

  Staatslieden zijn geen architecten, maar tuinlieden die het moeten doen met materialen die de natuur biedt.  20-12-2011 om 13:43 geschreven door Liesbeth


  19-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kliko

  Kliko

   

  Er gaat veel voedsel de kliko in

  Voor miljoenen

  Mensen kopen en smijten weg

  Omdat het niet geconsumeerd werd

  Een dag of twee later is het oud

  En dan smijt men het weg

  Onnodig verdwijnt het voedsel

  in de vuilnisbak

  Men doet het in deze tijd met groot gemak

  Brood is volgens zeggen na twee dagen oud

  of niet meer te eten

  Men had eens moeten weten

  Hoe men vroeger de eindjes aan elkaar moest knopen

  Of in de oorlog kon je helemaal geen voedsel kopen

  Zodat er wel niets iets werd gemaakt

  Wagens vol zie je de zelfbediening uitgaan

  Men koopt niet naar het budget

  Men koopt omdat het wel eens
  van pas kan komen

  Komt het niet van pas

  Dan verdwijnt het ras

  Je hebt wel eens dat iets bederft

  Maar de tegenwoordige mens heeft het gemak

  niet van de ouderen geërfd

  Alles moet snel en slim

  Men eet ook niet meer zo als vroeger

  Alles is op snel klaar maken gericht

  Dat betekent ook dat het snel bedorven is

  Men werkt veel buiten de deur

  Het normale eten klaarmaken is tijdrovend

  En men heeft dan geen zin

  Kijk nu maar naar de folders

  Je wordt er gewoon een beetje suf van

  Wat er tegenwoordig allemaal thuis niet moet en kan

  Met de feestdagen wordt men overladen

  Dit alles is uit de boze

  Daarom zijn de mensen zo aan het hozen

  Geef de Kerstdagen een bijzonder accent

  En verspil aan dat dure voedsel geen cent

  Houdt de centen in de knip

  Dan zit men straks niet op een wip

  Dat er geen centen meer zijn

  En de wip naar beneden valt

  Dan is het hele jaar verknalt

  En begint men het nieuwe jaar zuur

  Want hoe betaal ik mijn hypotheek of huur?

  Leer van een dubbeltje een kwartje te maken

  En laat je niet door de moderne
   culinaire hapjes gek maken!

  Hoe eenvoudiger hoe gelukkiger men is

  Al het geld bracht één heel groot gemis

  Liefde en aandacht voor de andere mens

  En nu is alles zwaar ziek of verziekt

  En het Kerstfeest riekt

  Naar een onaangename wereld

  Het riekt niet naar het goede voor de naasten

  Omdat men zich niet heeft willen haasten

  Om van de grootheidswaanzin af te komen

  Ja, de mens is een fantastische dromer

  Maar wel met de verkeerde dromen

  En zo heeft de duivel alles af kunnen romen

  Zodat men geen idee er van heeft wat
  het is om echt te dromen!

  Te dromen van een toegankelijkere mens

  Een mens die niet met z’n eigen ik voorop loopt

  En soms ratelt als een kip zonder kop

  Maar hoe kan het ook anders

  De mens is een verworden snob!

   

   

   

   

   

   

   

   

  19-12-2011 om 18:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitzicht

  Een uitzicht met een mooie lucht

  Aristoteles

  Het geheel is meer dan de som van delen.  19-12-2011 om 12:32 geschreven door Liesbeth


  18-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brood

  Vierde Adventszondag


  Het Brood

   

   Het brood is nodig

  Nooit is brood overbodig

  Het is een eerste levensbehoefte

  En als je van het brood proeft

  Dan krijg je nog meer behoeft'

  Toch moeten we het weten

  Dat moet een mens niet vergeten

  Dat het met mate dient te worden gegeten

  Maar het ware Brood wordt anders

  gegeten

  Dat eten we dagelijks uit het Woord

  En dat Brood is zelf het Woord

  Dat schenkt de mens de sterkte van het geestelijk bestaan

  En hebben we dit Brood aan ons voorbij laten gaan

  Dan wordt er nimmer nog Brood gegeten

  Ja, dat zullen er velen niet begrijpen of niet weten

  Komt allen tot Mij, wie tot Mij komt zal ik niet uitwerpen

  Want ik ben van de Vader gezonden

  Maar niemand kan komen tenzij
   de Vader het heeft geschonken

  De Vader is het die trekt

  De Zoon is het die het opzoekt

  En de Heilige Geest is het die de mens wederbaard

  Zo kunt u begrijpen hoe het Brood wordt genuttigd

  Wie niet heeft willen of kunnen komen

  Hoeft nimmer van het Kind van Bethlehem te dromen

  Want dit Kind wordt ook wel Broodhuis genoemd

  Het Kind is het levende Brood

  Ontvangen uit Vaders’ schoot

  Opdat de spruit uit de dorre aarde voorsproot

  Er is geen mooier en beter Kerstevangelie

  Dan de geboorte van Christus

  Dat is een feest van eenvoud en matigheid

  Het is een feest zonder de waanzin van alle dag

  Die vergaan, dat is door het gedrag!

  En door dat ze niet door de Vader getrokken zijn

  Ze landen uiteindelijk in het ravijn

  Ook al leef je met een opgehouden schijn

  Het karakter komt in het verderf naar buiten

  Hoe ernstig is het als men geen acht gegeven heeft

  Op de God die eeuwig leeft!

  Of dat men Hem heeft verloochend of verraden

  Dan sta je bij de kwaden!

  Je kunt je dan nimmer in Zijn gestorte bloed baden

  Dan hebben de zonden je de das omgedaan

  Daarom is het heel nauw in de weg van Christus te gaan!

  Hier is het weer aan de orde
  de Weg is smal die naar het leven leidt

  En de weg is breed die naar het verderf leidt

  Altijd moet er met twee wegen worden gesproken

  Anders zal men niet kunnen zien

  Omdat het eeuwige leven geen misschien is

  Maar een nauwe doorgang

  Dat maakt niet bang

  Dat maakt alleen strijdbaar

  Omdat het God Zelf is die het
  in je openbaart!
  En deze God is alle hulde waard
  Die is meer en veel meer 
  dan een kerstkaart!

   

   

  Johannes 6

   

   

   

  18-12-2011 om 17:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schoonheid

  Als de lente komt en de natuur zijn schoonheid toont

  Johann Wolfgang von Goethe

  Alles in 't leven laat zich verdragen, Maar niet een reeks van schone dagen.

  18-12-2011 om 09:17 geschreven door Liesbeth


  17-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molentjes

  Ik zie molentjes van delftsblauw
  De raderen kunnen draaien
  dat is net zoiets als de gedachten...

  Friedrich Nietzsche

  De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren.
  17-12-2011 om 18:59 geschreven door Liesbeth


  16-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.museum

  Een museum is een gebouw waar men
  herinneringen gaat bewaren...

  Godfried Bomans

  Jaloezie drukt het verlangen uit, zich met de benijde te meten en is als zodanig een compliment.
  16-12-2011 om 20:59 geschreven door Liesbeth


  15-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schoenmaker

  Schoenmaker

   

  Schoenmaker houd je bij je leest

  Zodat de kapotte schoenen op de juiste leest

  Vakkundig worden gemaakt

  Alles gaat verloren

  Of is alles al verloren gegaan?

  Omdat we in de moderne trend zijn overgegaan

  Niet meer de aparte schoen

  Maar honderd of honderden in een dozijn

  Voor groot en klein

  Gympen werden gedragen als schoenen

  En daar is de fabrikant aardig op ingehaakt

  Rubber aan de onderkant

  En zo komen tegenwoordig de
  meeste schoenen tot stand

  Weinig onderhoud aan zolen

  Maar wat me is overkomen

  Met wel een normale schoen

  Dat de zolen slecht zijn gelijmd

  Moet je dan voor zulke onzin alleen
  naar de vakman

  Ook hier is er veel verziekt

  Geen vakmensen staan meer aangetreden

  Zoals dat de gewoonte was in het oude verleden

  Alles komt naar buiten in eenheidsworst

  Waarom? Omdat het dan minder kost!

  Maar de allure gaat verloren

  Dit kon de massa nu bekoren

  Ja, dan wordt dit lot je beschoren

  Terwijl je er niets aan kan vinden

  Je kiest dan het beste er nog tussenuit

  Maar tegenwoordig zie je er bijna allemaal hetzelfde uit

  Vroeger had ik een moeder die zelf mijn kleding maakte

  En dan had je nog eens iets aparts

  Dat was het wat zij mij meegaf

  Zodat ik het vak voor plezier onder
   de knie heb gekregen

  En weet je dat je door deze praktijk in het leven

  Heel veel dingen gaat zien

  Die je in de eenzijdigheid van een studie vaak niet ziet

  De praktijk van een vak is zo breed

  Dat je met goede inzichten meer weet

  Dan een leek van een minister daar in Den Haag

  Die weet niet hoe het is als een kraag

  Niet goed op de mantel is genaaid

  Laat staan om de mantel tot
  stand te laten komen

  En zo kan je dan dromen

  Van de mantel der gerechtigheid

  Of de gewone natuurlijk mantelzorg

  Maar de geestelijk zorg

  Is het zorgen voor een Borg

  Voor je moeder die eerst jou
  bepaalde dingen meegaf!

  Nu is er alleen nog een graf

  Maar zij mag wonen in het
  nieuwe land dat God gaf!

  Het land van Licht en Heerlijkheid

  Daar komt het allemaal vandaan

  De levenstrijd om in dit leven
  goed en sterk te staan

  Om niet in de massa op te gaan!

  Daar wordt niet verstaan

  Wat er met vakbekwaamheid wordt gedaan!

  Daar werd of wordt bepaald

  Dat alles door de goddeloosheid is verschraald!

   

   

   

   

  15-12-2011 om 11:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tweede postbezorging

  Postbezorging twee

   

  Geen post bezorging dat is

  goed voor de zondagsrust!

  Ik heb de Borg en Zaligmaker gekust

  Toen was er nog volop postbezorging

  En de hypocrieten vonden dat je op zondag

  geen brief of kaart moest posten

  Ik denk dan bij mezelf

  Ga eerst vanbinnen eens kijken

  Hoe je jezelf kan verrijken

  Met een Zaligmaker die elk uur zit op Zijn post

  Die zeven dagen van de week voor de mensheid zorgt

  Geestelijk werk op zondag tussen de hypocrieten

  Was zwaarder dan een brief posten op zondag

  Zodat die een ander snel kon bereiken

  En ook de geest kon verrijken

  Als daar de zondagrust mee gemoeid zou zijn

  Dan viel iedereen nu in het ravijn

  Dit is een wettisch onderkomen

  Maar zielenzorg moet ook op
  maandag kunnen komen

  Maar het meest op de dag van God

  Maar het lot van de hypocrieten

  Is dat ze niet op God letten

  Maar op het uiterlijke gedrag

  Zodat ze als een "vrome" wandelen door de zondag

  Bah, wat een misselijk gedoe!

  Voor die is er dan achteraf nog een roe!

  Ze schamen zich niet om over de wereld te zwerven

  Zodat ze een geestelijke onterven

  Van de ware Gerechtigheid!

  Maar ze gaan op in hun walgelijke godsdienstvlijt

  En zonder spijt

  En nu zijn ze ook nog God kwijt

  Hoe weet je dat nou?

  Om het onbenullig gemauw

  Over de zondagrust

  Dan moeten ze ook de toiletten
  niet doortrekken

  En de vaatwasser op zondag draaien

  Want er zitten ook nog ander mensen

  aan de elektrische knoppen te draaien

  En ga zo maar door

  Als je vrijgemaakt maakt ben door Gods Zoon

  Dan doe je niet mee aan een 24 uur economie

  Maar je doet wel de gewone dingen

  God heeft een mens lief

  Die Hem ten hoogste eert

  Omdat de zonden van het leven zijn vergeven

  Maar niet om het wettische optreden

  Dit is net zoiets als de broek

  Hier kijkt ook de hypocriet om de hoek

  Kijk de mens in het hart

  En ontdek de ware Christen

  In plaats van je wettische gedrag te laten gisten

  Want er waren of er zijn er velen die

  in het geniep naast te pot pisten

   

  15-12-2011 om 11:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.postbezorging

  Postbezorging

   

  De postbezorging is al lang  geleden geprivatiseerd

  Maar nu wordt het bekritiseerd

  Door de staatsecretaris

  Mensen vinden het niet erg om geen post
  op maandag te ontvangen?

  Hoe zit het dan als er iemand op zaterdagmorgen
  is overleden

  Dan is de man of vrouw begraven

  Voordat wij het weten

  Of als er een kind is geboren

  Dat willen we natuurlijk ook graag zien of horen

  En niet iedereen heeft de contacten digitaal

  Weer zo’n raar verhaal

  Alles draait om de poen

  Wat zitten we eigenlijk met z’n allen te doen

  Alle goede zaken af te breken?

  Ja, dat heb je als je als leken

  In het landelijk bestuur mee mogen draaien

  We wonen in Nederland niet op de boerderij

  Maar we leven met z’n allen in een groot geheel

  En hier is iedereen een apart bestandsdeel

  We willen graag met vage kennissen contacten houden

  Zodat we op maandag de post behouden

  En we van het gewone leven op
  de hoogte worden gehouden

  Men zou in eerste instantie eens bij de
  belastingdienst moeten kijken

  Wat er daar voor onnodige post de deur
  uit wordt gezonden

  Om dat alles langs elkaar heen werkt

  Of heeft niemand dat daar in Den Haag gemerkt?

  Ja, zo blijven we maar aan het zeveren

  Is de staatsecretaris nu gaan zweven?

  Ik dacht hij doet het wel aardig

  Maar dit vind ik eigenaardig!

   

  15-12-2011 om 10:08 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.grapje

  Naar aanleiding van het afwijzen van de wet op de rituele slacht
  door de eerste Kamer
  En het openbaar bespreken hiervan!


  Grapje

   

  Mevrouw Thieme

  Maakt zich druk over het slachten

  Ik zag haar als een blozende jonge vrouw

  Ik dacht, wat hebben we nou?

  Ze is zwanger geraakt!

  Ze straalde als een aanstaande moeder

  Binnenkort gaat ze met zwangerschapsverlof

  En als de tijd voor haar is gekomen

  Dan ziet ze het kind van haar dromen

  Zou ze ook gillen als een speenvarken?

  Want bevallen is nog erger als de rituele slacht

  Of zou ze een verdoving in haar rug willen ontvangen?

  Ja, dat zijn natuurlijk haar eigen belangen

  Maar als ze een goede moeder wil worden

  Dan moet ze niet meedoen met de horden

  De horde vrouwen

  Die zoveel doen aan herkauwen

  En ook altijd mauwen

  Dat ze het zo druk hebben in dit leven

  Als een goede hoeder en moeder

  Ga je je tijd aan je pas geboren droom geven

  Om deze een droom in het leven mee te geven

  Welke droom dat is, is natuurlijk aan haar!

  Maar laat het niet gaan over varkenshaar

  Is dit alles na de liefde voor taal zonneklaar?

   

  15-12-2011 om 09:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.groot dictee

  Liefde

   

  Liefde voor de taal

  Het is altijd een ander verhaal

  Maar de woorden zijn niet altijd normaal

  Zoals je ze in de wandelgang gebruikt

  Soms zit er een adder onder het gras

  Maar het leukste van alles was

  Dat ik deze keer niet mee heb gekeken

  Want dat is je hersens breken

  Ik begrijp dat sommigen het wel leuk vinden

  Het is een beetje puzzelen of stoeien met dure woorden

  En menigeen kan niet de hoofdprijs halen

  Daarom blijven we alles met gewone woorden vertalen

  Zodat iedereen het begrijpt

  En je niet naast de juiste waarheid grijpt

  Sommige mensen kunnen veel woorden

  gebruiken en toch weinig zeggen

  We hebben een alfabet met zes en twintig woorden

  En daarin moet je het kunnen vinden

  Om je wel of niet over de waarheid van dit alles op te winden!

   

  15-12-2011 om 09:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mussen

  Zij werken elke dag...zeven dagen per week!
  Mensen verlangen altijd naar het weekend...
  En maandag morgen is chagrijn!

  Godfried Bomans

  Het leven is meer maandagochtend dan zaterdagavond.
  15-12-2011 om 09:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerstkaart

  De kerstkaart

   

  Ik las daar net iets over de kerstkaart

  En ik ben het in het geheel met de schrijfster eens

  Wat moet je met dat ogenblikje van aandacht

  Vroeger was het anders dan nu

  Je wenste iemand die ver weg woonde goede dagen

  Maar in je verdrietige dagen

  Hebben ze geen van allen behagen

  Hier of daar

  Je wordt met zulke dagen

  Op de feiten van dat moment geattendeerd

  En dat heeft soms hier of daar een hart bezeerd

  Maar soms zijn er mensen waar je
  het niet van verwacht

  Er met hun oprecht liefde

  Hoe je die liefde moet verstaan

  Dat is om eens meer dan een beetje

  gewone belangstelling met

  mensen door het leven te gaan

  Het leven is zo kil en koud

  Voor sommige mensen zijn inderdaad

  de dagen van Kerstmis benauwd

  Maar komt er een Kerstkind om de hoek kijken

  Dan kan een mens zomaar ineens vrolijk zijn

  Ook al moet je alleen zijn

  Dat is Kerst in de juiste proportie

  Het Kind wordt dan bemind

  Wie zoekt die vind

  Maar wie niet zoekt blijft zoeken

  zonder succes te boeken

  Het Kerstkind kwam

  Toen er een telling kwam

  Veel mensen in een stad maar geen plaats voor het Kind

  Ja, dan moet het nu  alleen zijn toch winst zijn

  Want het Kerstkind is heus niet blind

  Die ziet de ellende van mensen aan

  Maar men moet wel intens met
  het Kerstkind omgaan

  Dan zie je dat Kerst nu

  een feest is geworden uit een waan

  Om maar met veel plezier door de dagen heen te gaan

  Maar daarvoor kwam het Kerstkind niet

  Die doet mensen aan met intens verdriet

  Om ze de betekenis van het Kerstfeest te doen verstaan

  Om zo met Hem samen door het leven te gaan!

  Dat is Licht in de duisternis!!

   

   

   

  15-12-2011 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.storm en regen

  Storm en regen
  Je komt ze hier tegen...
  Zwalk niet over wettische wegen
  Want dan kom je jezelf tegen
  In het leven is het gegeven
  Wat het zwaarst is dat
  moet het zwaarst wegen
  Dus eens een fijn stil moment
  om al het onderstaande
  goed te lezen...

  15-12-2011 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  14-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.drama

  Dramaxml:namespace prefix = o />

   

  Het drama van Luik

  Wie vuil is deze worde nog vuiler

  Men ziet dat het beest in de mens

  los is en naar buiten komt

  Beesten die moorden zonder enig gevoel

  Dat is nog het enige doel

  Een hel waarin zij leven

  Doet de ander ook beven

  Zij gunnen aan niemand het leven

  Wat God bij hun geboorte heeft gegeven

  En zo gebeurde dit alles ook geestelijk

  Haat tegen de Koning der koningen

  Die mensen wilde redden van de hel

  Ze vergaan nu van kommer en kwel

  Dat is ook een hel

  Een hel van het niet willen luisteren

  Het zelf beter weten tegen alles in

  Ja, dan is er nu alleen nog maar een lachen

  Maar niet om het drama in Luik

  Maar om mensen die haat gevoelens verborgen

  Door voor eigen hachje te zorgen

  En zo komen we aan het eind van de Bijbel

  Een waar en geopenbaard Woord

  Het begin der psalmen is gericht op een morgenlied

  En ook waar je in die eerste psalmen kunt lezen

  Dat je nimmer voor zulke hoeft te vrezen

  Want welzalig hij die in dit leven

  Gods nabijheid dagelijks mocht en mag gevoelen

  Dan kunnen beesten je niet erg boeien

  Alleen wordt daarin wel heel veel geopenbaard

  Dan is het te zien dat ze zich niet rondom

  het open Woord hebben geschaard

  Of misschien wel hebben gelezen

  Maar geen oog gekregen om het te kunnen lezen

  En geen oren om het te kunnen horen

  Ze hebben een wit gepleisterd gelaat

  Zo gaan zij op in hun valse daad

  Daarna heeft God zich tot anderen begeven

  Die nu getroost in Hem mogen leven

   

  Openbaring 22

  Psalm 3

   

   

  14-12-2011 om 22:22 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kijken

  Vliegen en van bovenaf kijken...
  Voor sommigen een ergernis van
  deze tijd!

  Godfried Bomans

  Décolleté: iets dat ophoudt waar het vermoeden zekerheid wordt.
  14-12-2011 om 09:29 geschreven door Liesbeth


  13-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tijd

  Tijd

   

  Tijd…en nog eens tijd!

  Ik heb geen tijd

  Toch maak ik tijd

  Niemand raakt zomaar de tijd kwijt

  Alles blijft wachten op de komende tijd

  Wat vandaag niet komt dat komt morgen

  Men moet altijd in de tijd

  Voor het innerlijk zorgen

  Dan begin je elke dag

  Aan een nieuwe morgen

  Maar het beste in de tijd is

  Als je geboren wordt op

  de nieuwe morgen

  De Morgen ach wanneer?

  Zo ging de psalmdichter door het leven

  Hij moest zijn tijd aan God geven

  God gaf hem een nieuw hart

  Dat hart leed net als Christus

  Vaak ondragelijk smart

  Maar toch drukte hij het Kind

  Aan zijn nieuw geboren hart

  Dan leer je je tijd aan Hem geven

  Zo sta je ook sterker in het leven

  Het eigen ik is totaal weggezonken

  Omdat je altijd naar zijn liefde bleef lonken

  Een tijdloze liefde

  Waarin tijd op de twee plaats is gekomen

  Toch is er elke dag tijd

  Maar dat is de tijd van de orde van de dag

  Zo gaat het ook met het Goddelijke gezag

  Alles geschied in de orde van de tijd

  Zodat je geen pijn hebt

  Als de tijd zomaar wegglijdt

  Nieuwe tijden breken aan

  Om zo weer verder door het leven te gaan

  Een leven dat in Hem mag gloriëren

  Omdat je het Kind van Bethlehem wilde eren!

   

  Psalm 72

   

  13-12-2011 om 20:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.betekenis

  De betekenis

   

  De betekenis van stilte

  Stilte is nodig om te zoeken

  Stilte is nodig om te leven

  Stilte is nodig om te overdenken

  Wat het leven je kan schenken

  Niet alleen de vreugde

  Maar ook het verdriet

  Zodat je helder het leven ziet

  Veel mensen doen dit teniet

  Omdat ze de kleine dingen

  niet leren verstaan

  En er ook van kunnen zingen

  Wat bedoel je nu met zingen?

  Dat je de hele dag loopt te galmen?

  Nee, dat is het zingen van het hart!

  Zo verdwijnt er de ingekomen smart

  Smart door het leven aangericht

  Het staat ook niet te lezen op je gezicht

  Diep treurend over de wegen gaan

  Dan kunnen de mensen je niet verstaan

  Mensen houden niet van verdriet

  Maar toch krijgt iedereen wel eens verdriet

  Door het leven wordt men gevormd

  Of men raakt door alles verstomd

  Dan is het leven een negatief gebeuren

  Daar moet het Kind van Bethlehem
   je van los scheuren

  Is het dan allemaal koek en ei
  Nee, dan is er ook verdriet

  Maar Hij maakt het hart zo blij

  Dat je met Hem de stilte deelt

  En zo wordt een mens tot een
  waar mens geteeld!

  13-12-2011 om 10:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.stilte

  Verdorde blaadjes en de zon
  geeft het juiste licht er over

  Kahlil Gibran

  Geef mij stilte en ik zal de nacht trotseren.
  13-12-2011 om 09:06 geschreven door Liesbeth


  12-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.klein

  Het komt uit het midden
  deze kleine bloem

  Karel Jonckheere

  Poëzie leest men niet woord na woord, vers na vers, maar woord op woord, vers op vers.
  12-12-2011 om 19:15 geschreven door Liesbeth


  11-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.advent

  Derde adventszondag

  Uitzien en verwachten
  In de de donkere dagen
  En de lange nachten..

  Tweede brief van de
  Apostel Johannes
  11-12-2011 om 22:04 geschreven door Liesbeth


  08-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemen

  Ik heb het even druk
  maar voor de bezoekers een bloemetje


  Nog steeds druk...


  08-12-2011 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  07-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ergernis

  Ergernis

   

  Nog één ergernis

  Dat is elke keer dat bellen aan de deur

  Heeft u iets voor dit of voor dat

  Goede doelen zijn een vermaak van mensen

  Die zich heel graag goed voelen

  Vroeger waren het maar een paar bussen per jaar

  Tegenwoordig word je van al dat bellen aan je deur gaar

  Een werkelijk goed doel is je leven

  tot andere inzichten brengen

  Dan heb je niets meer met al die zaken

  Van mensen die zich graag zo “serieus” bezig houden

  Wat is de mens toch een fijne naastenliefhebber!!

  Moet het er dan niet zijn?

  Ook met al die goede doelen
  valt een mens in een ravijn

  Want het brengt je en niemand met

  de goede werken, niet waar je zou willen zijn!

  Daar zit bij de gedachte achter de goede doelen de pijn

  Omdat men het gevoel wil hebben een goed mens te zijn

  Elk mens is van huis uit slecht

  Maar de geboorte van dat ene Kind

  Die heeft het later men Zijn leven beslecht

  Het was een worstelend gevecht!

  En dat is wat er bij goede doelen niet optreedt

  Je kunt ze niet van de deur af sturen

  Omdat je het grondig uit zou moeten leggen

  Maar daar krijg je bij de meeste
  mensen de kans niet voor

  Want ze slaan je gretig om je oren

  En zo was het nu met Jezus ook

  Van het slechte mensdom had
  Hij het zichtbaar verloren

  Maar Hij stond wel weer op!

  En zo heeft menig “goed mens en doel”
  de kous op de kop!

  Want goede doelen zijn de dood in de pot!

  Alle mensen sterven toch zonder God

  En dan is of was het goede doel
  een eeuwige strop!

   

   

   

   

  07-12-2011 om 22:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kijkcijfers

  Kijkcijfers

   

  Heb je iets met kijkcijfers

  Niet echt, want ik ben geen teeveefanaat

  Maar waar het hier om gaat

  Dat ik vanmorgen even naar het nieuws keek

  En dan hoor je waar afgelopen zaterdag

  zoveel mensen naar hebben gekeken

  Het cijfer zal ik nu niet noemen

  Want dat is denk ik nu wel bekend

  Dat Paul de Leeuw iedereen met de

  grootste lariekoek heeft verwend

  Dan is er ook nog zo’n man die het allemaal

  goedkeurend bekritiseert

  Dat is dan zo’n man die dit soort van vermaak eert

  En wat het publiek aangaat

  Dat dit soort van beelden zo raakt

  Die zijn in mijn visie, nu totaal afgekraakt!

  Want als het maar onzinnig is

  Dan sla je als programmamaker
  natuurlijk de plank niet mis

  Ik vind zulk vermaak ver beneden pijl

  Het is een programma wat van de
  zotheid der zotten kwijlt

  Dan zie je dat zieke geesten

  Een heel groot deel van Nederland
  mee laat feesten

  En dan al dat zotte gelach

  Om de meest rare en kinderlijke dingen

  Als een helder denkend mens zit je
  daar niet om te springen

  Bij zulke omroepen moeten
  ze zich eens gaan bezinnen

  Het is een programma voor de wilde spinnen

  Ik kan zulk een mens met al die zotheid niet beminnen

  Als je zo je geld kan verdienen

  Dan is dat wel om te grienen!

  Hierbij ga ik het laten

  Want ik kan dit alles vrijuit haten!

  Hoe voelt dan die haat?

  Ik maak me niet kwaad

  Alleen roept het ergernis op

  En wee degenen die zorgen voor ergernis!

  Liefde en haat liggen dicht bij elkaar

  Maar je ziet hoe een mens verworden is

  als het gaat lachen om abnormaal gedrag

  Dit alles moest mij van het hart!

  Omdat je hier kan zien

  Hoe mensen meegesleurd worden in het ravijn

  Mensen die alleen maar van vermaak willen leven

  Want bij de ernst stilstaan vinden ze vaak geen leven!

  Maar dat betekent wel dat je je op glad ijs hebt begeven!

   

  07-12-2011 om 09:55 geschreven door Liesbeth


  06-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mus

  Om een vogel te zijn moet
  toch wel fijn zijn

  Wolfgang Eschker

  Wetenschappers die hun wijsheid alleen uit boeken hebben moet men op de boekenplank zetten.
  06-12-2011 om 22:54 geschreven door Liesbeth


  05-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fouten

  Fouten

   

  Grove fouten bij de
  invoering van de euro

  Natuurlijk was dat te voorzien

  Men zag alleen geld schitteren

  En nu moet men steeds twitteren

  Om de schuldige te vinden

  Een parlementair onderzoek

  Kijkt dus nu om de hoek

  Wat een geld en tijdverspilling

  Want al wijst men naar die of die

  Er was en is geen gebogen knie

  Men leefde met de keiharde god

  En dat bepaalde het Europese lot

  Ja, nu “huilen” ze allemaal een emmer vol met snot

  Want hoe krijg je het gekeerd dit lot?

  Alle mensen worden vreselijk beknot of afgekort

  En dat leidt tot waanzinnige gedachten

  Er is maar één advies

  Ook al klinkt het in aller oren vies

  Laat de geldgod de geldgod

  En leer leven met het verlies

  Om te leren…zuinig om te gaan

  Met het geld, dat komt bij de burger vandaan!

  Men heeft alles versnoept

  En nu wil men ineens dat schuldige roept

  Ik heb het gedaan!

  Maar wie zal er opstaan?

  Allen wassen de handen in onschuld

  Laten we hier even kijken...
  naar de kruisiging van Christus

  Het was een moordenaar
  waarvoor werd gekozen

  En zo was of is het ook met de geldgod

  Hij zorgde voor emmers vol met de valse snot

  Want deze snot veranderde niet het geestelijke lot

  De druppel is er al overheen

  En de maat komt ook niet vol

  Iedereen is met de gedachten op hol

  Ja, soms geeft dat even lol

  Omdat je alle grote der aarde ziet stuntelen

  Het is zo simpel als wat

  Al is het ijs glad

  Dan moet men leren schaatsen

  In plaats van zoveel te praten

  Keuzes maken is geboden

  Maar begin eerst bij de tien geboden

  Daar kan men wat van leren

  Dat is en was een wet die
  moest worden volbracht

  Maar sterf je niet aan de wet

  Dan blijft het voor eeuwig nacht

  En daarom kwam Christus om dit te voldoen

  Ziet u het?
   Geen cadeautjes in een schoen

  Maar een God die mild was en is

  Men voelt of ziet het niet dit grote gemis

  Daarom gaat het toch steeds weer mis

  Alles in eigen kracht

  Zo wordt het lot van Europa volbracht!

  Zware dagen en nachten

  Als men niet in de hoogste
  Schuilplaats kan vernachten

  Waar Hij de mens geeft alle levenskrachten

  De duivel deed volkeren verkrachten

  Omdat men Jezus bleef of blijft verachten

  En zo varen we verder in de donkere maand

  Ook al ziet men het als een feestmaand

  Maar dan ben je wel in je geest verwaand

  Want het is een maand om te huilen

  Door al die opgelopen etterbuilen

  Die niet nodig waren geweest

  Als men maar in het Woord had gelezen

  Dat er maar één Redder is en is geweest

  Alleen met Hem vier je een waar Christusfeest!

  Een feest in grote soberheid

  Want al de pracht en praal

  Daar raakt een mens alleen
  de weg van kwijt!
  En zeker de Weg, de Waarheid
  en het Leven
  Dat alleen kan
  het Kind van Bethlehem
  geven...

  Mattheus 2

   

   

   

   

   

   

  05-12-2011 om 21:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.anders

  Anders

   

  Anders zijn

  In het anders zijn

  Toch aantrekkelijk zijn!

  Mensen zoeken iets om te willen weten

  Maar dat konden ze wel vergeten

  Een geheim dat je altijd bij je droeg

  Het gaf wel altijd dat je, je afvroeg

  Ben ik gek of zijn zij het?

  Gebleken is dat zij het zijn

  Maar ze doen je graag pijn

  Omdat je in je spreken heel helder kan zijn

  En niemand wil anders zijn

  Maar als je anders bent

  Dan raak je daar als kind al aan gewend

  Zo trek je door het leven

  Het heeft ze mee en z’n tegen

  Totdat de vijand zich gruwelijk openbaart

  Dan ben je in Gods ogen meer dan goud waard

  Zodat Hij al de gevaren openbaart

  Opdat je zeker over je weg kunt gaan

  Want anders zou je tussen dit verschrikkelijke

  mensdom niet kunnen bestaan

  Schaar je daar dan alle mensen onder?

  Nou, eerst niet maar later wel

  Want ze brachten allen kommer en kwel

  Maar daardoor voer ik wel

  Mijn levensschip ging over de ruwe zee

  Maar mijn Heiland ging altijd mee!

  Tot op de dag van vandaag!

  Vandaag is de dag dat iedereen aan

  Sinterklaas hun aandacht geven

  Voor mij is dat een ver verleden

  Want het is allemaal surrogaat

  Daarom is het dat het mensdom vergaat

  Mensen die niet de realiteit willen zien

  Maar met je God is er geen misschien

  Sinterklaas gaat weer in de kast

  Want hij draagt vreemde kleren die kwast

  Ik mag hem niet

  En ook niet de zwarte piet

  Want alles wat zij brengen
   blijft in het verschiet

  Het alles is huichelarij

  Met pepernoten en spelen

  Dit kan een doodziek mens niet helen

  Maar wat kan Sinterklaas dat schelen!

  Hij wil graag voor de goedheilig man spelen!

  Maar het is zonder echte geestelijke weelde

  Men glijdt zo de afgrond met hem in

  Ik heb het uiteraard naar mijn zin

  Want bij mijn God daar lag het grote gewin!

  En daar stond Hijzelf geheel voor in!

   

  Micha 5

   

   

  05-12-2011 om 10:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Een bloem met bezoek

  Sigmund Graff

  Charme wordt beetje bij beetje ontdekt. Schoonheid valt met de deur in huis.
  05-12-2011 om 08:36 geschreven door Liesbeth


  04-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.pijn

  Een Advent overdenking
  Met de geboorte begon de pijn
  En het zou tot aan de eeuwigheid zijn
  In de heerlijkheid is het over met de aardse pijn
  Hoewel de steken je niet ongedeerd laten
  Van mensen die God haten!


  Pijnxml:namespace prefix = o />

   

  Zij die je naaste zijn

  Doen je het meeste pijn!

  Laat ie fijn zijn

  God was eens ons aller Naaste

  Maar we wilde ons niet haasten

  Om dicht bij Hem te leven

  We gingen op in ons eigen wereldlijke leven

  Even nog dit en dat

  We liepen hard voorbij die Schat

  En lieten Hem elke dag kruisigen

  Met onze eigen zonden

  Ja, wat een wonden!

  Daarom doen onze naasten ons pijn

  Omdat ze ook niet dicht bij Hem wilde zijn

  Menig mens leeft als een zwijn

  En dan is er altijd dat refrein

  Wat doen de mensen je een pijn

  Maar heilige pijn

  Dat is de meest verterende pijn

  Dan zou je er echt niet meer willen zijn

  Maar Jezus ging door

  Door de hel en de dood

  En het was het Kind

  Uit Maria’s schoot

  Ook voor haar moest Hij sterven

  Zodat zij het eeuwige leven kon beërven

  Hij nam haar op

  Zodat ze eeuwig samen konden leven

  Hij was Jezus leven van haar leven

  En Jezus' dood van haar dood

  Zodat zij terecht kwam in Vaders’ schoot

  Ziet u wat de Vader allemaal in zijn Zoon u aanbood!

  Maar een ieder ging aan deze ernst voorbij

  Men wilde alleen maar blijheid

  Maar bij de doorgang naar het eeuwige leven

  Moet men ook wel van pijn beven

  Anders zou men Jezus pijn niet begrijpen

  En ging er niemand naar de eeuwigheid uitkijken!
  Heel veel mensen gaan graag over lijken
  Daarom moest de Zoon van God bezwijken
  Maar Hij zou niet voor de duivel wijken
  En zo bouwde God allemaal dijken
  Waar we nog steeds naar kunnen kijken!
  Maar het beste is uitkijken en verwachten
  En bevrijd worden van de verschrikkelijke nachten
  Hij wilde met de pijn het menselijk leed verzachten
  Maar velen wilde Hem liever verachten!
  Dan valt er nimmer nog iets te verzachten!
  Het blijft altijd een keus!
  En stoot je nu je neus
  Dan is dat eigen schuld!
  Dan wordt er in adventstijd gebruld
  Omdat men deze lieven Zoon van God
  heeft vertreden
  Vandaag en ook in het verleden...

   

   

  04-12-2011 om 20:27 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gekleurd

  2e Adventszondag

  Gekleurd

   

  In deze tijd is alles niet
  zo mooi gekleurd

  En met het winterse weer

  Is er helemaal geen fleur

  Alles wordt of is verscheurd

  Maar het helpt niet als je zeurt

  Nog minder als je treurt

  Mensen houden daar niet van

  Maar soms is het zo, dat het niet anders kan!

  Treuren om de wonden van de zonden!

  Dat is een waarachtig treuren

  Maar dan is er niemand om je op te beuren

  Hoewel in de adventstijd

  Raak je toch zeker even de werkelijkheid kwijt

  Dat moet wel eens op z’n tijd

  Men moet inleven

  Dat men zo niet door kan leven

  Het verwachtingspatroon is gedaald tot nul

  Ja, voelt u zich al zo'n nul?

  Nieten en nullen

  Kan het kind Jezus met zich zelf vervullen

  Men behoort dan niet bij de stoere knullen

  Maar tot een armzalige van geest

  Die uitkijkt naar een waar Kerstfeest

  Een feest zonder toeters en bellen

  Want dat hoort bij de rebellen

  Als ze zijn gevallen de oogschellen

  Dan kan een oprecht mens vertellen

  Hoe je het Kind Jezus gaat omhelzen

  Het Kind dat zo graag wordt bemind

  Maar het is zo jammer dat iedereen stinkt

  En dan kan Hij niet oprecht worden bemind

  Maar is het hart welgezind

  Dan heb je vreugde voor een heel klein kind

  Dat het Kind in de doeken

  Steeds wil bezoeken

  Niet om succes in de wereld te boeken

  Maar om niet meer te treuren in alle hoeken

  Waar de duivel je zo graag komt bezoeken

  De duivel houdt niet van het kind Jezus

  Want dan moet hij plaats gaan maken

  En dat is wat hij niet wil met z’n vuile zaken

  Daarom moet een mens het hart aan Jezus kwijt raken

  Dan is de winst dat je de omgang met de duivel gaat verzaken

  De strijd moet dan wel worden gevoerd

  Maar als het Kind Jezus je met zichzelf voert

  Dan kan een mens die vreselijke  God hater

  Gelukkig laten praten

  Dan volg je een Kind

  Die een mens dat klein geworden is bemind!

  Dat is nu een waarachtig feest

  En als je uit het Woord leest

  Dan maakt het hart een vreugdesprong

  Omdat je het met God van de duivel won!

  Lucas 17:20-37

   

   

  04-12-2011 om 12:53 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Een witte onschuldige uitziende bloem

  Charles B. Fairbanks

  De laster houdt, evenals de dood, van een glinsterend doelwit.
  04-12-2011 om 09:21 geschreven door Liesbeth


  03-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.leven

  Het leven van elke dag...

  Alain

  Het leven is een karwei dat je strijdbaar moet klaren.
  03-12-2011 om 22:05 geschreven door Liesbeth


  02-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.euro

  Euro

   

  De euro bijna ten onder

  Als het niet gaat gebeuren is het een wonder

  Als het wel gebeurt komt er gedonder

  Het is één minuut voor twaalf!

  Hoe laat je het zover komen?

  Door alsmaar door te gaan met dromen

  Dat het wel goed zal komen

  Och...wie doet dit eigenlijk niet

  Je hoopt altijd het goede

  Maar dan ben je niet meer op je hoede

  Waakzaam, dat had men moeten zijn!

  En nu zitten we in een verschrikkelijke trein

  Die bijna naar beneden dendert

  En dan is het verkeken

  Waar men al die tijd zo druk mee is geweest

  En wat een verschrikkelijk Kerstfeest

  Of misschien is het een gelukkig Kerstfeest

  Dan weet men gelijk wat armoede is

  Zoals Jezus in armoede ter wereld moest komen

  Omdat er geen plaats voor Hem was en nog niet is

  Ziet u het nu, dat is er mis!

  Er is geen plaats in mijn koude geld hart

  Daarom leed Jezus zoveel smart

  En dan hebben we het niet over een ander gehad

  Maar het eerste moet zijn…

  Kijk maar eens eerst in eigen hart

  Oh…wat een smart

  Dat ik dat Kind niet heb gewild

  Nu is het dat er overal kort of lang wordt gegild

  Bent u nu al verstild

  Verstild van eigen zonden

  Die leiden naar de afgronden

  Geen Kind in het hart

  Betekent wel degelijk een wereldse smart!

  Voor ieder die in deze wereld nog vertoeft

  God is klaar met al dit gedoe

  Iedereen krijgt een zwarte Piet

  Of een dikke roe!

  Brullen of loeien dan maar als een koe

  Want er is geen melk meer in de stal

  Omdat niemand het hart open had voor
  het Kind uit de stal

  Die stal van Bethlehem

  De stem van het Brood

  Oh…wat is dat ontzettend groot

  Waar het begon met die lieflijke kinderstem

  De stem van het kindje Jezus

  Dat klein en teer

  De geest verrijkte met een lied uit de kribbe

  Daarom is het beter om arm van geest te zijn

  En het horen van deze stem dan te liggen in een ravijn

  Met al de rijkdommen van de wereld

  Een stem die de duisternis doet wijken

  En dat er dan een ster aan de Hemel gaatt prijken

  Maar hoe je ook jarenlang riep en het verkondigde

  Men gaat door en blijft zondigen

  Geen hart naar Boven

  Nee, we wonen liever aan de rand van de aardkloven

  En één kleine zucht

  En je ligt daar beneden voor eeuwig met je benen in de lucht

  Wat een klucht als je het beter hebt geweten

  Dat wordt dan nu peentjes zweten

  Wat een armoedig gedoe

  Dat is nog misselijker dan de roe!

   

   

  02-12-2011 om 18:14 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kinderen

  Een kind met haar vader op stap

  Fernand Auwere

  Het is gemakkelijker voor een vader vader en voor een moeder moeder te zijn dan voor een kind kind.
  02-12-2011 om 08:57 geschreven door Liesbeth


  01-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verloren

  Verlorenxml:namespace prefix = o />

   

  Alles hebben we verloren

  Niets kan een mens nog echt bekoren

  Dan werken, uitgaan en vakantie

  Vakantie om even met je kinderen op te trekken

  Of kinderen daarom verlegen zitten?

  Het is een must want iedereen gaat!

  En men wil gewoon de gedachten

  even tevreden stellen

  Dat je het toch wel aardig doet

  Zo gaat dit in menig gemoed

  Je wilt jezelf vast niet vertellen

  Dat je een waardeloze jeugd bent aan het creëren

  Een jeugd die zich verveeld

  Of teveel computerspellen speelt

  Of die te weinig aandacht krijgt

  En zo een ouder misschien wel eens aan het mes rijgt

  Ja, dat is waar men het liefst over zwijgt

  Alles is in een verloren staat

  En je ziet dat er alleen maar rook opgaat

  Van al de verdeeldheid en het vuur

  Het leven is voor menigeen zuur

  En heb je geld dan kan men de kooplust bevredigen

  Ga ’s avonds maar eens naar een IKEA

  Ik keek afgelopen week m’n ogen uit

  Op wat voor rotzooi en mensen je daar stuit

  Een frunnik zus en zo

  En zeker in deze tijd vol met het kerstgebeuren

  Ik kan er doorheen lopen zonder iets te kopen

  Mijn kooplust raakt dan onder pijl

  Wat moet je met al die rotzooi

  Ja, na verloop van tijd ligt de vuilstort er mee vol

  Ga er maar eens kijken

  Ongelooflijk wat daar weggesmeten wordt

  Vroeger gingen de dingen van ouders  naar kind

  Of naar mensen die het niet breed hadden

  Maar we hebben zo opgefokte of kunstmatige economie

  Dat je ziet en hoort

  Nee, wij willen liever even nieuw

  Maar dat nieuw daar zak je vaak snel doorheen

  Dus goedkoop is duurkoop

  En daarom werken die moeders nu allemaal

  Nee, ze gaan toch werken vanwege de hoge hypotheken?

  Ja, dat ook maar men maakt nimmer van oud nieuw

  Daar vind men ook geen lust meer in

  Dus het wordt uitgeven boven de maat

  En zo vliegt er een maatschappij even aan je voorbij

  Verwend en verziekt

  Dat het naar stront riekt

  Want dit heeft men gecreëerd

  Het alles is zwaar verkeerd

  Rentmeesters zijn gestorven

  We hebben alleen nog maar korven

  Waar alles doorheen drupt

  En zo hebben we ons ouderwets Nederland

  Smerig opgesmukt!

  En nu is alles stuk en verloren

  Ja, en moet men minder dan begint men te morren

  Want we stikken van de rechten

  En de arme kinderen moeten het straks beslechten!

  Goed voorbeeld doet volgen

  Maar slecht voorbeeld is een zee aan wanorde en bedrog

  Want dat is dit alles toch?

   

   

   

   

  01-12-2011 om 22:14 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.betutteling

  Betutteling

   

  De betutteling van de ouders

  Door de minister van onderwijs

  Zo vernam ik het uit berichten

  De minister wil gaan stichten

  Maar dan is de minister wel veel te laat

  Zij nam ook deel aan dit uit de hand gelopen “kwaad”

  En vaders hebben niet gesproken

  Vaak zijn de moeders de echte opvoeders

  Maar als je de hele week werkt

  Wordt het een opvoeding die slecht zal lukken

  Later krijgen de kinderen heus hun nukken

  Dat ligt dan ook nog aan het karakter

  Ja, hier zien we het loon van de regeringen

  Die moeders de werkvloer op gingen sturen

  En als je jezelf niet kan besturen

  Hoe moeten ze dan hun kinderen opvoeden

  Een goede moeder is een ware hoeder

  Als een kloek zit zij er bovenop

  Dan krijg je van niemand de kous op je kop

  Je mag wel alles even onderzoeken

  Maar je moet wel “succes” boeken

  Met je  eigen ondervindingen

  En mijn bevinding is dat je thuis moet zijn

  Als je kinderen van school komen

  Je moet zelf de controle erop houden

  En als je je andere kinderen opzadelt met

  een soort van zorgpatroon

  Dan kan het wel eens zijn dat ze vroeg

  een andere weg gaan kiezen

  Ouders krijgen de kinderen

  Dus zelf ben je verantwoordelijk

  Je mag jonge kinderen niet gebruiken

  om geld in de la te ontvangen

  Dat is niet in de kinderen hun belangen

  Ja, ik kan aardig de boel stangen

  Omdat ik zelf weet hoe het als een
  zelfstandige ondernemer was

  Hoe je je tijd moest verdelen

  Maar kinderen mochten of mogen hier niet onder lijden

  Als oma word je natuurlijk ook met

  de werkende moeders geconfronteerd

  En als oma is het wel eens leuk om op te passen

  Maar voor mij mogen de kinderen gewoon

  bij hun ouders bivakkeren

  Want oma’s en opa’s hebben hun tijd gehad

  Maar als je als overheid alles om gaat keren

  Dan krijg je in het onderwijs en in de gezinnen

  En zelfs opa’s en oma’s dit waardeloze loon te innen

  Je bent er zelf tegen

  Maar ze zullen wel zorgen dat het ook in
  jouw leven mee gaat wegen

  En dan nu betuttelen!

  Niet dat ik het er niet mee eens zou zijn

  Maar het werkt zo niet meer

  Men had of moet dan zelf goed voorbeeld geven

  Maar niet je uitleven in je carrière

  Daar krijg je het nu van al die herrie!

  Hoera, we weten het weer zo goed

  Dat werkt als een rode lap op een stier

  Ik wens de regering veel plezier

  Met al die betuttelingen

  Is het niet dit dan is het dat

  Ook van uit de gemeenten komt
  dit ook wel naar voren

  Een verziekte maatschappij daarvan
  ga je nu veel zien en horen!

  Ja, en nog even dit er achteraan

  De oma’s van nu hebben vaak een zwaar bestaan

  Ze moeten ook soms nog voor een ouder zorgen

  Dus heb je al een leven van veel zorg gehad

  Dan word je nu extra gepakt

  Te zwaar voor vele senioren

  Hoe krijg je alles nog zelf rond

  Mantelzorg is een zware baan

  Ik weet van dit moeilijke bestaan

  Maar de liefde gaat dan voor op

  Dan betekent dat je jezelf moet wegcijferen

  Daar moeten mensen eens voor ijveren

  Niet ik en nog eens ik

  Maar die ander zodat het beter

  zal gaan in menige levenswandel!

   

   

   

   

  01-12-2011 om 22:12 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemen

  Bloemen zijn soms net mensen
  verschillend van uiterlijk, van stijl en
  van "karakter" gezien
  de steel waarop ze staan te pronken

  Ralph Waldo Emerson

  De mensen van karakter zijn het geweten der maatschappij.
  01-12-2011 om 08:37 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!