NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • bloemen
 • zeearend
 • uitzicht
 • museum
 • landschap
 • de brug
 • schapen
 • huisje
 • poseren
 • paarden
 • avond
 • hut
 • hut
 • verkoeling
 • venster
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis

  Een narcis al een dagje ouder


  31-03-2017 om 21:15 geschreven door Liesbeth


  30-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tak

  Wilgentak


  30-03-2017 om 12:54 geschreven door Liesbeth


  29-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.woest
  Woest
   
  Woest en ledig
  De wereld is aan het vergaan
  Artiesten en omroepen zijn met de stervenden
  in Afrika of waar dan ook begaan
  Ze willen in het openbaar hun weg gaan
  Om te denken dat het slijk der aarde zal helpen
  Deze noden zijn niet te stelpen
  Zolang een mens niet verstaat
  Waarom deze wereld vergaat
  Die leeft als een mens zonder verstand
  Men leeft van culturele vermakelijkheden
  En zo komt die wereld de dood ingegleden
  Men heeft toch altijd lekker geleefd
  En als je veel verdient dan denk je dat je leeft
  Maar niets is minder waar
  Deze wereld is van alle parasieten gaar!
  Die overal hun werk mee vinden
  En wat betreft al die sterfte
  Het is een onnoemelijk ernstig gebeuren
  Maar wat als men in dit rijke land
  Het “rijke” allemaal komen verwoesten
  Wat zeg ik, het is al verwoest!
  De mens is een koud en zielig wezen
  Men denkt alleen als men geld heeft
  en geeft,  goed te zijn!
  Als giften niet gezegend worden
  Dan is al het geschonken geld aan
  het verworden
  Het is allemaal tevergeefs
  als men niet tot betere inzichten komt
  We vliegen overal heen
  Maar men is alleen op zichzelf gericht
  Jammer, er is niemand die in dit grote gericht
  Nog enige hulp kan schenken
  Dit zijn Gods grote wenken
  Alles wisselt op Zijn wenken
  Onze hulp is van Hem alleen
  En als je een God hebt gezien
  die vreselijk heeft geweend
  Omdat men de God van hemel en aarde
  ter slachting heeft geleid
  Dan is en blijft op deze aarde die
  vreselijke strijd
  Niets zal helpen om honger, dorst, oorlogen
  en geweld te stoppen
  De wereld is naar de knoppen!
  Hij is Rechter die beslist
  Hij is Koning over de ganse aarde!
  Wie dit niet begrijpt is niet in waarde!
  Waarde om dit te begrijpen
  Want men blijft naar het verkeerde grijpen!
  Geld, geld en nog eens geld geeft het
  lichamelijke en het geestelijke geweld!
  Staat u nu nog niet versteld?
  Van eigen onmacht!
  De schuld ligt bij de mens!
  Alles er doorgebracht
  Nu en in die grote nacht!
  Waar Hij het uitbrulde van
  verderf en pijn
  Dit had uw deel moeten zijn!
   
   
   

  29-03-2017 om 15:44 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biesbosch

  Vertoeven in de natuur

  29-03-2017 om 09:27 geschreven door Liesbeth


  28-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mensen
  Sinds de Biesbosch is veranderd
  Zijn er veel meer recreanten
  Die overal gaan neuzen
  Met allerlei foto apparatuur
  Ik vind het toch wel een beetje zuur
  Vroeger kon je er wat in de stilte vertoeven
  Maar men vond dat het niet meer hoefde
  Iedereen moet ze voetstap daar gaan drukken
  En ze hoeven ook niet voor een doorgang te bukken
  Je wandelt er zo doorheen
  Dan is er nog even het verlangen
  naar vroeger
  Toen je bijna geen kip tegen kwam!


  28-03-2017 om 14:04 geschreven door Liesbeth


  27-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.betutteling
  Betutteling
   
  De overheid wil kinderen les geven
  in het omgaan met geld
  Waar bemoeien ze zich mee
  Ze hadden beter op het juiste
  onderwijs moeten letten
  Zodat kinderen goed leerde lezen
  en rekenen
  Dit zijn nu van die tekenen
  Dat men geen verstand heeft gehad
  En wanneer men is gevallen in een gat
  Dat men zelf heeft onderschat
  Dan gaat men over tot betutteling
  Als er eerst overal wordt gehoosd
  En ook flink wordt geproost
  Dan is men al te laat
  Je komt het overal tegen het kwaad
  Nu is er ook al armoede onder
  de tweeverdieners
  Wie vrolijk en lekker als rijke eend
  denkt te kunnen leven
  Komt zichzelf maar ook eigen
  kinderen tegen
  In alles is het misgelopen
  En nu gaat men een beetje
  vaderachtig praten
  Maar nu is het te laat
  Men leeft nu al in een spagaat
  Want nu gaat het zoals het gaat
  Een verrotte maatschappij
  En zo doet men nog een schepje
  “opvoedkunde” erbij!
  Ondergang van de Babylonische
  spraakverwarring
  Zo zie je een land met eigenwijze gangen
  Ook al denkt men misschien
  We mogen een betere toekomst gaan zien
  Maar als men niet eerder is begonnen
  Dan heb je alleen maar
  verliezen en niets gewonnen!
  Verliezen van stevige verstandige mensen
  Tegenwoordig heeft men alleen
  maar materiële wensen
  Alles is verziekt
  Zodat het naar de dood riekt

  27-03-2017 om 21:24 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Pluim


  27-03-2017 om 09:50 geschreven door Liesbeth


  26-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Een man aan het water


  26-03-2017 om 20:10 geschreven door Liesbeth


  25-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bibliotheek

  Bibliotheek in huis Doorn

  25-03-2017 om 21:28 geschreven door Liesbeth


  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.niemand
  Niemand
   
  Niemand leeft voor zichzelf
  En niemand sterft zichzelf
  Maar houdt dit alles dan in
  Dat we alleen maar met of van de
  goede werken leven
  De goede werken aan ons zelf gegeven
  Het geeft een rustig natuurlijk leven
  Ik doe dit en ik doe dat
  Maar het ontbreekt de mens
  aan die ene Schat
  Die uitleg geeft in het geestelijke
  en niet in de natuurlijke werken
  Want als je geen Lichtdrager bent
  Dan is er aan die goede werken ook een end
  Alles ligt onder het oordeel van God
  Van het begin tot het einde
  En men probeert alles voor zichzelf
  te verfijnen
  Waarom is deze wereld nu zo?
  Omdat de mens met eigen gedachte
  heeft geleefd en blijft leven
  Men is soms nog roomser dan de paus
  Al het kwaad is de toorn van God
  Ook al doe je wat in een pot
  Die de goede werken in stand houden
  al dit goochelen kan een mens benauwen
  Wie zijn de zwakke in het geloof?
  Je kunt ook toneel spelen om alles
  naar je hand te zetten
  Het opmerken is het vette der rammen
  Hierdoor ontstaan ook al die oorlogen
  en geweld
  Deze wereld heeft God niet gewild
  Maar met al dit materialisme
  Denkt men het goede teweeg te brengen
  Als de doden want dat is een
  natuurlijk mens van zichzelf
  Het beter weet dan God
  Dan blijft er niets over van het bestaan
  Alles is toch bezig te vergaan!
  God heeft de wereld dit lot gegeven
  Omdat ze God niet eren
  En dan zal een mens de oordelen vermeren
   Weg met Hem
  Dan is het gevolg, weg met het
  vleselijke mensdom!
  Waar het ook moge zijn!
  Dit naar aanleiding van een
  natuurlijk geschreven stuk
  Waarbij Romeinen 14:7 werd gehanteerd!
  Soms kunnen mensen je veel of tot grote
  ergernis zijn
  Vooral in mijn geschonken leven!
  Maar niemand heeft dit echt begrepen!
  Zelfs als het gaat om geschreven stukken!
  Of dingen die je hoort of ziet!
  Waar je in het geheel niet van geniet!
  We leven in een verkankerde wereld
  of maatschappij
  En dit al zo lang!!
   
   
   
   
   

  24-03-2017 om 19:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis
  Een narcis op z'n teerst want de blaadjes zijn flinterdun


  24-03-2017 om 09:09 geschreven door Liesbeth


  23-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.angst
  De angst…
   
  Na de terreur
  Komt er gezeur
  Gezeur in het hoofd
  Stel je voor dat het mij overkomt
  Ja, ik wil nog niet dood
  Waar komt die angst vandaan?
  Ik weet eigenlijk niet
  Dat ik niet kan bestaan
  Ik voel me zelfs een gewichtig mens
  Ik wil dit en ik wil dat
  Ik kan dit en ik kan dat
  Ik ben een heel groot mens
  in mijzelf
  Kijk om je heen
  En ze zweven overal langs je heen
  Maar een mens loopt dagelijks
  op een wankel been
  Ook al denkt hij de hele wereld te
  kunnen winnen
  Hij is niets vanaf de beginne
  De mens heeft zich zelf opgefokt
  En overal wordt hij of zij wat
  Maar wie klein in zichzelf is
  Die weet dat hij niets is
  Dan hoef je niet angstig te zijn
  Want je weet dat er op een dag
  Een einde aan kan komen
  Het kan zomaar door terreur zijn
  En dan ben je met de grond gelijk gemaakt
  Een ieder weet dat hij of zij aan het
  leven hangt
  Maar men denkt er niet over na
  wie hen opvangt
  Het leven is een zucht
  Maar de mens is het onderwerp van de klucht
  Die men er zelf aan heeft gegeven
  En daar is wel iets op tegen
  Maar men wandelt over brede wegen!
  Een mens houdt het allemaal vast
  Een mens is heel vaak een verwaande kwast!
  Maar soms wordt een mens wel eens verrast
  Doordat deze alles kwijt raakt
  Waardoor het ook mag wezen
  Dan is een mens op zichzelf aangewezen!
  Hoe hard een mens in het leven is aan het pezen
  Om alles uit de gedachte te wissen
  Die kan zich aardig vergissen!
   
   

  23-03-2017 om 19:53 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hart
  Hart van de narcis
  Als dat een hart van een mens is
  Dan is het teer en zacht
  Dan heeft het veel kracht
  Hardheid gaat ten onder
  Maar zachtheid is een wonder
  Dat is ontvangen
  Door Goddelijke belangen
  Met dien verstande
  Zulk een hart zal nimmer
  stranden
  Ook al wil men het steeds
  aanranden


  23-03-2017 om 13:55 geschreven door Liesbeth


  22-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis

  Lente


  22-03-2017 om 18:45 geschreven door Liesbeth


  21-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis

  Vrolijke bloem


  21-03-2017 om 13:20 geschreven door Liesbeth


  20-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geluk?
  Geluk?
   
  Wat is geluk?
  De mens weet niet wat geluk
  betekent!
  De mens kijkt door natuurlijke ogen
  De mens is in vele zaken onbewogen
  En wel in eigen leven
  Men denkt dat een man of vrouw
  Of een huis of een beter salaris
  Het geluk is in het leven
  Maar al heb je de gehele wereld
  En je lijdt schade aan de ziel
  Dan is er alleen maar ellende
  En je ziet alles in deze wereld
  zich wenden
  Naar een grote ellende
  Wat is dan toch geluk?
  Men denkt alles onder controle
  te hebben
  Maar niets is toch minder waar
  En dan proberen bepaalde
  programma’s
  Men denkt een ander het geluk te schenken
  Zoals bijvoorbeeld boer zoekt vrouw!
  Psychologisch is het onjuist!
  Op allerlei gebied zie je hoe de mens
  In het leven tekort schiet of heeft geschoten
  Men denkt in de vormen van natuurlijk vlees
  Maar één storm en men is in vrees
  Dus wat is geluk?
  Men leeft enkel van opsmuk!
  Met eigen gedachten
  En zo heeft het vlees de waarheid weten
  te verkrachten!
  Men ziet alleen maar wat
  voor ogen is!
  En menselijk geluk kan er zijn voor
  een ogenblik
  Maar komt er ellende en weg is de schik!
  De mens met weinig of veel
  Ieder mens ontvangt zijn deel
  Een tijdje geluk
  Een tijd verdriet
  Een lange tijd ellende
  Zodat men wil weglopen van zijn
  of haar ellende!
  In vele gevallen zoekt men dan de dood
  Noem het maar allemaal geluk!
  De mens is een oppervlakkig wezen!
  Zo zou het niet moeten zijn
  Want altijd dreigt hier of daar
  het ravijn!
   
   

  20-03-2017 om 19:53 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis

  Macro opnamen van narcis want morgen begint de lente


  20-03-2017 om 16:29 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  De eerste cameliabloem van dit seizoen


  20-03-2017 om 08:44 geschreven door Liesbeth


  19-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een weg
  Een weg
   
  Een weg nog te gaan
  We weten nu dat we eigenlijk
  niet meer kunnen bestaan!
  Alles is er doorgebracht
  En vanuit de politiek evangeliseren
  heeft weinig zin
  Alles wat we hebben ontvangen
  Was omdat mensen naar het verkeerde verlangde
  Als je ziet hoe alles een afgang maakt
  Niet alleen daar maar ook op en in de straat
  Dan hebben we als land en volk ons
  loon te pakken
  Liefdeloosheid ten top
  Want men spreekt wel over liefde
  Maar men weet of begrijpt niet wat
  echte liefde is
  Veel storm en regen
  Was er op de nachtelijke wegen
  Overal komt men zichzelf tegen
  En al die grote praters
  Die zouden eens wat stiller moeten zijn
  Zij zien niet de gang naar het ravijn!
  De afgronden zijn duidelijk zichtbaar
  Een premier ergens anders roept op
  tot meer vlees
  Want een domme gedachten
  Meer vlees is meer vrees
  Voor moord en doodslag
  En dat is omdat men die ene Vlag
  De Banier boven tienduizenden heeft men laten gaan
  En dan heeft een mens op aarde geen bestaan
  Het bestaan ligt in een Koning
  Ook een natuurlijk koning is aan de kant gezet
  Men heeft met elkaar politieke pret
  Ga maar zo door
  Er is toch geen luisterend oor!
  En als het er wel was
  Men geeft weinig of geen gehoor
  Dan dreigt men om te komen
  In een dikke duisternis
  De Liefde is geweken!
  Dat is wel een teken!
  Maar niemand heeft ooit iets
  van een teken begrepen!
  En heb je het teken wel begrepen
  Dan was er alleen maar heel veel strijd!
  Die mensen aan hun laars hebben gelapt
  Dus de Liefde is op het mensdom afgeknapt
  Al geef je en geef je maar
  Mensen houden teveel van zichzelf!
  En dan ben je met dit alles klaar!
  Dan zie je de ene wee na de andere wee
  En zo volgen ze elkaar op
  Ook zie je de slangen zich om de
  ander heen kronkelen
  Dit zijn vooral vrouwen
  Die niet zorgen dat de mannen
  werden of worden behouden!
  Goed om te lezen de verzen
  uit openbaring 9 vanaf vers 13
  Wat is het Woord waar!
   
   
   

  19-03-2017 om 09:36 geschreven door Liesbeth


  18-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tractor
  De gier slangen worden door de boer uitgelegd
  voor het bemesten

  18-03-2017 om 11:23 geschreven door Liesbeth


  17-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gierwagen

  De gierwagen kwam langs op de boederij


  17-03-2017 om 18:55 geschreven door Liesbeth


  16-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trots
  Trots?
   
  Ben je trots?
  Ik niet ik hou er niet van
  Al die mensen met hun trots
  Hebben ze gebouwd op die ene Rots
  En al dat verkiezingsgeschreeuw
  Het wordt alsmaar erger in deze eeuw!
  Het land is er erger aan toe dan ooit
  Want we hebben alles vergooid
  Maar ik zou een pessimist zijn
  Als ik niet geloofde in betere tijden
  Want men kan nu wel trots zijn
  Maar hoe zit het met het verdelen
  Winst is voortgekomen door het verlies
  Omdat men niet meer wist te kiezen
  Voor die ene partij die alles
  heeft laten verlopen
  Ze zijn op het verkeerde blijven hopen
  Ik had ook wel niets met die partij
  Maar nu ben ik ook niet echt blij
  Hoewel er is er Eén die regeert
  En Hem loopt het niet uit de hand
  Hij schuift de verkeerden aan de kant!
  En dat voert soms langs andere wegen
  Grote monden komen zichzelf
  wel tegen!
   
   
   

  16-03-2017 om 21:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lentebloem

  Een vroege lentebloem


  16-03-2017 om 09:24 geschreven door Liesbeth


  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokus

  Het hart van de krokus  15-03-2017 om 16:02 geschreven door Liesbeth


  14-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verkiezingen
  Verkiezingen
   
  Morgen is het weer bij ons zover
  Dan mogen we een stem uitbrengen
  Ik hoop dat er veel wijsheid bij
  de stemgedachte naar voren zal komen
  Niet dat wij zelf zo wijs zijn
  Maar dat men wijsheid zal ontvangen
  Vanwege onze landsbelangen
  Want de vruchten van de zonde
  waren veel
  Wie van de verboden vrucht blijft eten
  Die wordt dan later vergeten
  Vooral wanneer het om het leven draait
  Wie de vorst der duisternis heeft geaaid
  Die heeft de dwaasheid van de zonde gevolgd
  We zien de verdachtmakingen
  over land en volk komen
  We zijn nog niet ontkomen
  Maar het is wel door de dwaasheid
  van de zonde ontstaan
  Wie wil er nu nog zo voortgaan
  Al dat goddeloos geschreeuw
  Dat gaf vuur en verdeeldheid
  En we zien ook de straffen tot in
  de eeuwigheid!
  De betaling van de zonde is de dood
  En in die dood komt de goddeloosheid bloot!
  Wie dit niet gelooft, die is al dood!
  We zien ook velen gruwelen
  De natuurlijke mens heeft
  zich laten beduvelen
  De vrede komt niet van een mens
  Maar de vrede komt vanuit
  de Vredevorst!
   
  Spreuken 29
   

  14-03-2017 om 16:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokus

  Nog wat lente


  14-03-2017 om 09:10 geschreven door Liesbeth


  13-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lente

  De lentezon is aangebroken


  13-03-2017 om 09:53 geschreven door Liesbeth


  12-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zondag
  Zondag
   
  Wat een mooie zondag
  Een zondag met veel zon
  En er is ook nog een Bron
  Die de waarheid heeft laten zien
  Het is nu niet meer misschien
  We worden onder de voet gelopen
  of van onze troon afgestoten
  We zijn niet meer een lief volk
  Maar we kregen nu een dolk
  Recht op onze staat gericht
  We zijn fascisten en nazistisch
  Eerst werd onze buurvrouw
  Merkel zo genoemd
  Maar wij horen nu ook daarbij!
  Het tijdstip waarop het allemaal gebeurd
  Dat geeft nog wel wat te zeggen
  Wie kan het Godsbestuur weerleggen!
  Ik ben van mijn zware last verlost
  Ooit heb ik het ook zo gevoeld
  Toen de vorst der duisternis
  met velen had gekroeld
   

   

   

   

  12-03-2017 om 17:23 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.torenvalk

  Een leuk torenvalkje


  12-03-2017 om 17:22 geschreven door Liesbeth


  11-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.straatje

  Straatje in Schoonhoven


  11-03-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  10-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis

  Narcis


  10-03-2017 om 17:06 geschreven door Liesbeth


  09-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nederland
  Nederland
   
  De eigenaar van de Ark zegt
  Nederland moet Bijbellezen
  Een Nederlander moet niets
  Die mag een Boek lezen
  Een dode ziel heeft geen
  behoefte aan de Bijbel
  En als je er in groot bent gebracht
  Dan zijn er mensen die door het moeten
  er af zijn gebracht!
  Vooral door die mensen met de uiterlijke vormen
  Ze hebben innerlijk geen waarde en normen
  Maar door het uiterlijk vertoon
  Doen ze heel gewoon alsof ze christelijk zijn
  Maar er zijn geen grotere vijanden dan zij!
  Ze staan op het kerkplein voorop in de rij
  Net als de Farizeeër die vond dat hij
  Een goede christelijke sier maakte
  Maar niets was minder waar
  Het was uiteindelijk de tollenaar
  Die gerechtvaardigd naar huis ging
  Toen kreeg hij honger als een paard
  En Jezus was hem alles waard!
  Dus moeten, dat gaat er bij mij niet in
  Je hebt mensen die lezen erin
  Maar ze halen of haalde overal
  hun geldelijk gewin!
  De mensen in Afrika sterven van honger
  En zo is het ook met de zielen
  Die nimmer geestelijk voedsel willen toedienen
  Omdat ze de Middelaar hebben verwenst of verraden
  Dan is er geen genade om in het Woord te lezen
  Dan is men zo dood als een pier
  En in het geldelijk gewin heeft men plezier
  Ze gaan tekeer als Egyptenaren
  Ze willen iedereen als slaaf gebruiken
  En ben je dood als een pier
  Dan laat je je gebruiken
  Maar zijn je ogen wijd open
  Dan ga je op onderzoek
  En dan zie je de huichelaar om de hoek
  Als je er aan komt dan wil zo één
  zich voor je verbergen
  En ten laatste laten ze je opruimen!
  Dus moeten dat helpt niet
  Na zoveel jaar leef ik nog steeds met dit verdriet
  Je loopt zo over straat als een viezerik
  Want je bent in die of hun ogen een goddeloze
  Maar je hebt wel de Heilige Troost
  En dat is in het hele gebeuren het grootst
  Wie niet wil buigen om levend te getuigen
  Die zal nu moeten zeggen
  We hebben niets meer over
  En Bijbellezen heeft helemaal geen zin meer
  Want ik ging tegen een God en Zijn gezondene tekeer!
  Die was als een roepende in de woestijn
  En nu vergaan deze moordenaars en
  huichelaars in het ravijn
   

  09-03-2017 om 14:24 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulpen

  Het tulpenleven voor de kliko


  09-03-2017 om 09:25 geschreven door Liesbeth


  08-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.regen
  Regen….
   
  Regen veel regen
  Soms is het een zegen
  Maar je komt ook wel wat anders tegen
  Je zit met jezelf opgezadeld
  Je kunt geen kant op
  Want overal komt het water uit je kous of sok
  Natte voeten brengen geen zomersproeten
  Maar het brengt mineur
  Je ziet overal veel gezeur
  Men is maar bezig over milieu
  We hebben teveel files
  Ja, en als het regent ga je niet lopen
  En ben je ver van je werk gaan wonen
  Dan moet je in de file staan
  En niemand die denkt
  Het moet anders gaan
  Ja, men denkt wel
  Maar de verkeerde richting uit
  Alles moet wel geld opbrengen
  Dus fileleed blijft bestaan
  En geluidsoverlast van vliegtuigen eveneens
  We worden volgestopt met vakantiereclame
  En de auto of het vliegtuig zegt amen
  Want zij brengen je waar je naartoe
  wordt gedirigeerd
  De mens heeft niets over zichzelf te zeggen
  We willen graag honderden voor dit alles neerleggen
  Om maar zoveel mogelijk je zelf
  achterna te zitten
  En maar uitkijken naar reisje zus en reisje zo
  Niemand zegt tegen zichzelf ho…
  Behalve als de beurs door allerlei ongelukjes
  is aangetast
  Dit ging kapot en dat gaat ook stuk
  Dan is men wel van z’n stuk
  Want de wensen kunnen niet worden vervuld
  En men wordt in een depressie gehuld
  Want men moet en zal een slaaf zijn van zichzelf
  En het kost wat het kost
  Totdat alle achterdeuren zijn vermorst!
  Dan gaat de mens over tot klagen
  Want in een smalle beurs heeft de mens
  geen behagen
  De mens wil lekker en lang leven in gelukkige
  materiele dagen
  En als de dood is ingetreden
  Dan ligt men in de kuil beneden
  En men moet van de arme worden begraven
  Omdat men zo achter zichzelf aan bleef draven…
  En er is geen veilige haven
  Een haven waar je de eeuwige rust kon vinden
  En de voeten gingen niet als die van een hinde
  Men heeft zichzelf overgegeven aan het vuur
  Daarom heeft men rust nog duur!
  Nu zijn er weer mensen omgekomen in de sneeuw
  Lawine na lawine
  En men neemt geen gas terug
  Men blijft het gevaar zoeken
  Maar het is geen succes boeken
  Het staat in de profetieën beschreven
  De mens is zonder een Middelaar
  geheel opgegeven!
  De wegen van de goddelozen
  worden in onrecht versleten
  Omdat ze God in Christus
  hebben vergeten!
  Of hebben niets van dit alles
  willen weten en men ging
  in eigen verderf verder
  Zonder de eeuwige Redder!
  Dus bidden helpt niet...
   
   
   

  08-03-2017 om 23:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gevaar
  Gevaar
   
  Jonge vrouwen een gevaar
  Maar niemand neemt het waar
  Ze stoten de man van z’n plaats
  En ze hebben praats
  Je ziet ze als een Kaat haar in de war
  Hebben een grote mond
  En al die mannen zitten te slapen
  En zitten naar een Kaat haar in
  de war te kijken
  Ik zie het met afgrijzen aan
  Geeft ze een plaats vooraan
  En ze spelen de verkapte hoer
  De man die zich niet laat waarschuwen
  Die slaapt een slaap des doods
  En heel de verkiezingsshow
  gaat alleen maar om de kijkcijfers
  Je kotst zulke mensen uit
  Maar de maatschappij heeft er
  geen boodschap aan
  Wie al eerder z’n ogen open had
  En in de woestijn heeft geroepen
  Die ziet nu dat ze steeds verder snoepen
  Mannen zijn net kleine kinderen
  Ze denken een hulp te hebben
  Maar ze hebben het gevaar in huis gehaald
  Het loon wordt vanzelf uitbetaald!
  Dat was al reeds waar te nemen!
  Geef ze een vinger en ze nemen je hele hand
  Daarom hebben we nu een verworden
  wereld en land
  Ze hebben vaak al diverse mannen gebruikt
  Daarom zie je dat mijn ergernis hier
  op stuit
  Ze verwerven zo hun plek
  Het zijn wolven in schaapskleren
  En zo zijn ze de doden voor het ravijn
  aan het vermeren!
  Een ravijn waar geen herstel meer is
  Ziet u nu de heks in zo’n vrouw
  Ze brengen ellende en men
  staat gewoon in de kou!
   
   
   

  08-03-2017 om 12:19 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molens

  Winter bij de molens


  08-03-2017 om 09:18 geschreven door Liesbeth


  07-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap

  Landschap


  07-03-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wijzer?
  Wijzer?
   
  De kiezers werden geen steek wijzer
  Een logisch gevolg van al die verwarringen
  Als je het de afgelopen jaren hebt
  weten te verzaken
  Hoe kan men dan de kiezer nog raken
  Je wordt volgestopt met kiezersretoriek
  Want menigeen is daar in de politiek ziek
  De beste stuurlui staan aan wal
  Meestal raakt het kant nog wal
  Maar als je jaren in de oppositie zit
  Dan zie je juist goed, alles zit in de klit
  En men gaat nu over tot roemen
  Wie het beste uit het debat kwam
  Het is toch geen wedstrijdfeestje
  Het is een hoogst serieuze zaak
  Men kijkt niet links en niet rechts
  Men is doodgewoon bezig met eigen ik
  Ik wil dit land naar de verdoemenis helpen
  Met al die blinde zaken
  Die kant nog wal raken
  Daarom kan men beter al die
  rommel staken
  Ze kosten onnodig veel geld
  En ziet u al een held?
  Alles wordt ondergedompeld in ernst!
  Er gaat nergens nog iets goed
  De dictatuur staat bijna aan de deur!
  Wat een heerlijke overeenkomsten
  Met al die landen om ons heen!
  Waar nu nog heen
  Als alles om je heen
  Je een toontje lager laat zingen
  Je ziet ze straks allemaal spartelen
  Als de dictatuur je wil omringen!
  Men heeft niet geleerd van de fouten
  Men vraagt zich ook vaak niet af
  Of men de juiste weg aan het bewandelen is
  En dan ineens staat er een groot gevaar op
  Ja en wat nu?
  De zondag had men beter rust
  kunnen nemen
  In plaats van om elkaar aan te vallen
  Of te willen overreden
  Het is allemaal de weg naar beneden!
   
   
   
   

  06-03-2017 om 21:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koningin

  Koningin Emma


  06-03-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  05-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.aanraken
  Aanraken
   
  Sommige mensen raken je aan
  Niet fysiek
  Maar in je motoriek
  Ze leggen bij jou de schuld neer
  Dat werkte ooit als een speer
  Maar nu en nimmer leg je je er niet bij neer
  Maar de gangen van je
  gedachten gaan op en neer
  Je weet zelf dat je geen schuld draagt
  Maar als je mensen in het egoïsme raakt
  Dan zijn ze gelijk opstandig en kwaad
  Mag je opkomen voor je zelf
  Of moet je je onder de voet laten lopen
  Nou het laatste pas ik niet toe
  Want geduld is een schone zaak
  En jouw klap is dan een daalder waard
  Hoewel je niet hebt gewonnen
  De boze vindt dat jij het kwaad bent
  En zo zien we nu een wereld
  in elkaar zakken
  De mensen hebben lege hoofden
  en zakken
  Ze hebben geen boodschap gehad aan
  een juist geestelijk werk
  Dan wordt een mens vanzelf
  Een grafzerk!
  Als het zou kunnen zouden
  ze graag de kachel met je aanmaken
  Maar er is geen houtblok in de buurt
  Zodat men je dan maar het bos instuurt
  of stuurde...

  05-03-2017 om 22:46 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boeken
  Lamp bij boeken in huis Doorn
  Vroeger werd er veel gelezen
  tegenwoordig leeft men met digitaal


  05-03-2017 om 15:02 geschreven door Liesbeth


  04-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sterven
  Sterven
   
  Sterven door eigen hand
  Dan mist men de hand van God
  Het leven is gegeven
  En is Hij je leven
  Dan denk je er niet aan
  om het leven te verlaten
  Zelfs niet in de diepste diepte niet
  Want Hij is dan met je verdriet!
  God heeft de mens goed geschapen
  Maar de mens heeft zich moedwillig
  van God afgekeerd
  Dus wil je geen kinderlijk afhankelijk leven
  Maar als een volwassen goddeloze leven
  die zich kinderachtig gedraagt
  Dan maak je gewoon als je het vindt
  Een einde aan je leven of een andermans
  leven door dat in de wet vast te willen leggen
  Maar dat moet je niet van de medische
  wereld eisen
  Ik ben voor de gewone naastenliefde
  en speciale naasten liefde
  Maar weigeren mensen die arm om het leven
  Dan is het helaas een waar gegeven
  Dat ze van God los leven!
  Maar is er nog een hand van God
  Dan is het een slechte gedachte
  Zelfs een zondige gedachte om de weg
  van zelfdoding te kiezen
  En snotneuzen willen zich er nu ook al
  mee bemoeien
  En zo zijn we bij de maatschappij van allemaal
  dode zielen
  Die niet weten te knielen
  voor het Hoogste Gezag
  Een maatschappij met lijken
  Dan zijn er geen dijken
  Je wordt overstroomt met doodsgedachten
  Het leven is een zwaar leven
  Dat is een waar gegeven
  Een gegeven die er door de zonde
  is gekomen
  En in de duisternis ziet geen mens wat
  zonde is
  Een mens is van de top tot de teen
  vol van zonde
  Een mens is zonde!
  Een het loon op de zonde is de dood
  Dus dan zij we overgeven tot een
  wandelend lijk!
  Misschien dat mensen het nu begrijpen
  Een mens moet hiervan verlost worden en als dit
  niet gebeurd dan is het een feit
  Door de zonden worden we aan ons
  zelf overgegeven
  Dus men kan praten als brugman
  De zonde heeft dit alles teweeg gebracht
  En zo wil men alles naar eigen hand invullen
  Men is vreemd gaan kijken naar mensen met een
  waar geloof
  Of dat ze een beetje zielig zijn
  Maar die zielig kijkt is zelf vreselijk zielig!
  Want men denkt dat je een beetje halfzacht
  in het leven staat
  Maar niets is minder waar!
  Maar wat denkt u van die mensen die
  als een lafaard uit de moeilijkheden willen stappen
  Wel een gevolg van de afgunstige kerkzielen
  Men moet als overheid van het leven af blijven
  Denkt men dat daar geen loon op volgt!
  Want men is een moordenaar
  Vandaar dat de medische wereld hun handen er
  niet aan willen of kunnen branden
  Ze zijn geneesheren en vrouwen
  Ze hebben net als de Grote Geneesmeester destijds
   hun taak op aarde
  Hij heeft de mensheid van alles willen genezen
  Maar de mens wilde niet!
  De uitzonderingen wederom daargelaten!
  Het leven is te kostbaar om het om zeep te helpen!
  Wie zijn handen er aan wil branden
  of heeft gebrand
  Die leeft innerlijk in een verwoest land
  En begeeft zich steeds op drijfzand
  Waar de grond zo op kan scheuren
  En dan is de afgrond een feit!
  Voorbij is dan de tijd!
  Hij is het Begin en het Einde
  De Eerste en de Laatste
  Openbaring 22:13
  Jesaja 59
   
   
   
   
   
   
   
   

  04-03-2017 om 09:43 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulp
  Een tulp, krullend, verwarrend blad of hier en daar recht
  Een bloem die verassend is
  Wanneer deze open gaat...

  04-03-2017 om 09:04 geschreven door Liesbeth


  03-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulp

  Tulp

  03-03-2017 om 11:31 geschreven door Liesbeth


  02-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werkbank

  Werkbank van de vroegere zilversmid


  02-03-2017 om 14:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.artikel
  Artikel
   
  Een artikel heeft een artikel
  Een artikel ontstaat uit een artikel
  En zo zien we allemaal artikelen
  Zijn het geschreven artikelen
  Of artikelen die we moeten onderhouden
  Uit een artikel neem je een artikel
  En soms zijn het wegwerp artikelen
  Artikelen geven ook perikelen
  We leven met perikelen
  En door perikelen ontstaan weer perikelen
  We leven in een tijd waar het ene artikel
  Het andere artikel perikel geeft
  We zien vele artikelen
  Ze zijn aan het zweven
  Alle artikelen zijn met de
  perikelen verweven
  Misschien dat artikelen
  eens onder de perikelen kunnen kijken
  Dan zou het ene artikel
  Na het andere artikel bezwijken!
  Dan leven we in een
  maatschappij vol lijken
   

   

   

   

  02-03-2017 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  01-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waardig
  Waardig?
   
  De verkiezingscampagne
  lijkt wel op een circus
  Waar is de waardigheid van de
  politici gebleven?
  Zijn dit de gezagdragers?
  Of moeten ze het worden?
  Die zich overal tussen begeven
  Men is of werd ooit boven een
  volk verheven
  Niet dat je verheven moet doen
  Maar waardigheid is wel je
  verantwoordelijkheid dragen
  En je niet overal laten uitdagen
  Door mensen die zichzelf in
  het leven niet weten te gedragen
  We leven in een diep gezonken
  maatschappij!
  Al die programma’s die worden gemaakt
  Het zou in feite moeten worden gestaakt
  Want het gaat niet over het juiste onderwerp
  Het is elkaar min of meer beledigen
  Het beest in de mens komt openbaar
  Ik kan er nog weinig goeds uit opmaken
  Het doet me meer denken
  aan uitbrekende draken!
  Het lijkt meer op een carnavalsgebeuren
  Mensen gestoken in harnas
  Een harnas van was
  Men kijkt daarbij ook te diep in het glas!
  Nee, we hebben de diepte zien lonken
  Mensen zijn diep gezonken!
  De waardigheid is ver te zoeken
  Men denkt wel zo succes te boeken
  Waardigheid kun je niet leren
  Waardigheid is aangeboren
  Waardigheid is je fatsoenlijk gedragen
  Dat kun je niet leren of doen
  Dat zit in de mens zelf
  Vele mannen of vrouwen
  gedragen zich als snob
  En zo valt men van de bergtop
  Waar men dacht heen te
  klimmen
   
   
   
   
   
   
   
   

  01-03-2017 om 21:39 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulp

  Dubbele tulp


  01-03-2017 om 09:21 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!