NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • toekomst
 • vink
 • terras
 • kasteel
 • amaryllis
 • manipulatie
 • staartmees
 • amaryllis
 • koe
 • kramsvogel
 • reiger
 • polder
 • sfeer
 • polder
 • polder
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  30-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bijzonder

  Bijzonder

   

  Eén bijzondere dag

  Als ik het zeggen mag!

  Een zoon werd koning

  En een moeder werd weer prinses

  Toch hebben ze tot op heden succes!

  Wat een blijde mensen

  Die hun koningin en daarna prinses

  De prins en daarna koning

  Hebben toe staan juichen

  Het was een feestelijke dag

  De Oranjezon heeft niet ontbroken

  Dat de kroning was van deze dag

  Dat de Zon ook heeft mogen schijnen

  De Zon der gerechtigheid

  Was aanwezig bij deze plechtigheid!

  Ook al hebben mensen hem niet
  allemaal ervaren

  Hij is wel in stilte aanwezig geweest

  Ja, dit was een waarlijk koningsfeest!

  Er waren nog nabeschouwingen

  Over hoe en wat ze zeiden of deden

  Het was met gepaste ernst en emotie

  Het gaf nergens commotie

  Of dat zou nog moeten komen

  Maar je kunt zelf uit het

  gesprokene van alles opmaken

  De één legt het zus en de ander zo uit!

  Het is maar wat je er in hoort!

  Maar hij bleef dicht bij zijn woord

  Want een eed is niet niks

  Maar hij verwacht zijn hulp van Boven!

  Dat was echt God loven!

  De dag werd besloten op het water

  Eenieder bracht wat ten tonele

  Er stonden daar overal velen

  En misschien keken er ook velen

  Een mooi begin

  Het gezin had het naar hun zin

  Dat zij in stilte hun Schepper moge danken!

  Voor alles wat deze dag tot een ware Koningsdag maakte!

  Morgen begint het nieuwe leven

  Dat zij nog veel gezegende dagen mogen beleven!

   

   

   

  30-04-2013 om 21:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gezegend

  Gezegend

   

  Gezegend zij de grote Koning

  Die tot ons komt  in ’s Heren naam

  Wij zegenen u uit ’s Heren woning

  Wij zegenen u al te saam

  En wat er zo verder volgt

  Zijn goedheid duurt in eeuwigheid

  Met Hem ben je nimmer de weg kwijt!

  Het staat al eeuwen geschreven

  En koning David ondervond het in zijn leven!

  Uit geschiedenis komt geschiedenis

  En altijd weer zo opnieuw

  Daarom is het geweldig als een mens
  voor Hem knielt!

  En zijn vertrouwen op Hem stelt

  Ook al zou er een vijand aan komen gesneld!

  Gods goedheid bereid je dan al voor!

  Maar zonder deze goedheid gaat alles teloor!

  Daarom is de goede strijd gestreden

  Nu en ook in het verleden!

  Dit is de dag, de roem der dagen

  Die Israëls God geheiligd heeft!

  Laat ons verheugd van zorg ontslagen

  Hem roemen, Die ons blijdschap geeft

  Och Heer’, geef thans Uw zegeningen

  Och Heer’, geef heil op deze kroningsdag!

   

  Psalm 118
  1 Petrus 2:7

   

  30-04-2013 om 21:17 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oranje

  Oranje

   

  Men zegt:

  Oranje is een lelijke kleur

  Toch geeft het soms wel wat fleur

  Het ligt er aan hoe de kleur zich toont

  En wie er bij het oranje woont

  Heb je een pruik van oranje

  Dan vind ik het geen franje

  De kleur is uitgesproken hard

  Het is niet naar mijn hart

  En ook een sjaaltje

  of een shirt voor de voetbal

  Het is een kleur die er uitknalt!

  Maar heet je Oranje

  Dan is dat een andere zaak

  Misschien geeft het een

  wat Koninklijke smaak!

  Ook al kom je niet uit ze voort

  Je doet zo als het hoort

  Je hebt de naam van je man aangenomen

  Omdat je in het huwelijk bent samen gekomen

  Maar toch blijft die naam niet

  Een naam is ter onderscheiding van anderen

  Dus men hoeft zich als mens zich

  er niet op voor te laten staan

  Ik heb vroeger mensen gekend die

  hadden ook de naam oranje

  Maar waren zo arm als kerkratten

  Dus door een naam hoef je je niet

  hoger dan een ander te schatten!

  Alle mensen zijn van dezelfde lap!

  Misschien is dit een harde klap

  Maar dit komt voort uit ongewoon

  Dan zeg je, doe maar gewoon

  Dan doe je al gek genoeg!

  Maar als staatshoofd heb je wel

  heel wat voor de boeg

  Dan is de naam van Oranje Nassau

  Met de kleuren van een pauw

  En dat is koningsblauw

  Een streep voor op vele anderen

  Maar het valt niet mee om daarin te

  handelen en te wandelen!

  Vandaag zie ik de driekleur wapperen

  En ik hoop dat de nieuwe koning

  Niet met alle winden mee zal wapperen!

  Want het is soms wel moeilijk om standvastig te zijn!

  Maar zit je vooraan in de Koninklijke trein

  Dan is het besturen hiervan geen gein

  Maar een serieuze aangelegenheid

  Hoewel het is heel mooi als je jezelf in kwijt kan

  Zodat het een tweede natuur kan zijn

  Dan is het besturen van zo trein

  Misschien wel bijzonder fijn!

  Het is oranje en het blijft oranje!

  Daarom nog even deze franje!

   

  30-04-2013 om 08:54 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Twee bloemen van de magnolia


  30-04-2013 om 07:20 geschreven door Liesbeth


  29-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hij

  Een lied voor de koning van Nederland!


  Hij

   

  Wie is hij?

  Dat is de koning van Nederland

  Hij komt waardig aangetreden

  Hij leerde veel in het verleden

  Hij werd op het koningschap voorbereid

  Dat zien we nu in deze tijd

  Dan is het te hopen

  Dat hij zijn waardigheid niet zal verkopen

  Want het zal wel even moeilijk zijn

  Ineens van prins,
   koning te zijn!

  Hij draagt een zware verantwoordelijkheid

  En dat is geen gemakkelijke tijd

  Zeker niet in deze moderne tijd

  Of liever gezegd het verval van deze tijd

  Dat we zoal elke dag kunnen waarnemen

  Ja, het koningschap geeft soms heus wel problemen

  Vooral als de politiek je liever ziet gaan dan komen

  Als het gaat om het meedenken en regeren

  Maar een ceremonieel koningschap

  is eigenlijk geen optie!

  Wil je een volk bevrijden van zieke politiek

  Want ziek zijn ze daar wel in Den Haag!

  Maar daar spreken we verder niet over vandaag!

  Vandaag komt onze Nederlandse vorst aangetreden!

  En wij heten hem van harte welkom!

  Dat Hij de Koning van het heelal!

  Hem zal zegenen en behoeden!

  Want onder zijn hoede

  Zijn er misschien wel tegenspoeden

  Maar daaruit kan Hij als geen ander redden!

  Daarom is Hij ook Koning der koningen

  Niets is beter onder Zijn gezag te mogen regeren

  Dan kan hij ook juist regeringen mee helpen te formeren!

  Ook al hebben veel mensen niets met deze Koning

  Want men is aards gericht!

  Maar ben je als koning voor de
  Koning gezwicht!

  Dan ziet hij het geopenbaarde Licht!

  Zo moet elke knie zich buigen

  Om van deze grote Koning te getuigen!

   

  Psalm 113
  onberijmd en berijmd

  29-04-2013 om 22:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gewoon

  Gewoon

   

  Gewoon is soms
  ongewoon

  En ongewoon heel gewoon

  Uit ongewoon komt gewoon voort

  En gewoon gaat verder als ongewoon!

  Maar ben je voor ongewoon geboren

  Dan is je geen gewoon lot beschoren

  Er is altijd afstand tussen gewoon
  en ongewoon

  Het is bepaald geen gewone droom

  Dat je door ongewoon heel gewoon wil doen

  En doe je gewoon dan word je behandeld
  als ongewoon

  Ja, was ik maar normaal geboren

  Dan was mij dit lot niet beschoren

  Waar gaat dit ongewone over?

  Het gaat over het leven gegeven van Boven

  Hoe heb je dit ongewone dan aanvaard?

  Door gewoon te blijven doen

  Maar toch blijf je ongewoon

  Dit is ook het voorland van een koning

  Hij heeft nog wel geen vaste geestelijke
   woning

  Maar toch is hij ongewoner

  Want hij is een bijwoner!

  Je behoort niet tot het volk gewoon

  Daarom blijf je ongewoon!

  En word je toch gewoon

  Dan trapt men je op je koningskleed!

  Want het kleed van een koning

  Maakt hem al ongewoon

  Daarom wordt ongewoon

  Nooit echt gewoon!

  Er blijft een afstand tussen heel gewoon

  Omdat het gezag niet met het volk
  samen woont

  Ja, in dit alles zit veel verborgen

  Maar dit ziet men op de grote morgen!

  De morgen van het Koninkrijk!

  Dat is de status van geestelijk rijk!

  En dat is niet gewoon maar ongewoon!

  Dan zit je naast Hem op de troon

  Hij gaat voor in het gewone

  Maar Hij blijft je wel het
  ongewone tonen!

   

  29-04-2013 om 11:40 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tulpen

  De tulpen zij aan zij

  29-04-2013 om 08:05 geschreven door Liesbeth


  28-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis

  Lentebloem

  28-04-2013 om 18:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.afscheid

  Afscheid

   

  Zij neemt afscheid

  Onze majesteit

  Zij is nog niet moe

  Maar ze is wel aan een ander

  soort van rust toe

  Altijd hard werken voor een volk

  Geeft je weinig tijd voor jezelf

  Ook al zie je het als een roeping

  En is het een erfenis der vaderen

  Een vorstin heeft ook menselijke aderen

  Waar wel eens wat ander bloed door kan stromen

  Bij voorbeeld het familiebloed

  Het doet ook wel wat met het menselijk gemoed!

  Maar zij heeft mooie jaren moge beleven

  Ook al was er droefenis in het leven

  Zij heeft in veel mogen geven

  Maar nu is het even

  Tijd voor andere zaken

  Als haar nog een tal van jaren

  worden geschonken

  Het mooiste is in de ouderdom nog wat

  te dromen

  Te dromen van de geestelijke erfenis!

  Daar blijft een afgetreden vorstin ook door fris

  Fris in de jaren van grijsheid!

  En ik wens haar nog veel wijsheid toe

  Die zij ook als grootmoeder nog zou

  kunnen gebruiken!

  Wat is er niet mooier om je kleinkinderen

  voor te gaan

  In het voortbestaan van het eeuwige leven

  Zodat de kleinkinderen gaan zoeken naar en

  op de juiste wegen

  Ouderen kunnen zo een voorbeeld voor een

  jongere generatie zijn

  Zodat ze later kunnen zeggen!

  Het onderwijs van grootmoeder was fijn!

  Al is het een Koninklijke familie

  De juiste geestelijke banden scheppen een

  nauwe relatie

  Dat zij dit alles moge ervaren bij de gratie Gods!

  Want ook Hij was er bij in dit levenslot!

  Hij zag vanuit Zijn troon

  Hoe er een familie zat op de aardse troon!

  Dit alles is of lijkt gewoon!

  Maar niets is minder waar!

  Hij is het die een mens raakt in

  de gevoelige snaar!

  Moge deze snaar de weg zijn

  naar de eeuwigheid!

  Want nu is het nog tijd!

   

  Psalm 3

  Maleachi 3

   

   

   

   

   

   

  28-04-2013 om 08:56 geschreven door Liesbeth


  27-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  Het blad van de magnoliabloem

  27-04-2013 om 21:23 geschreven door Liesbeth


  26-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.veligheid

  Veiligheid!

   

  Wie is er veilig?

  Ben je niet heilig

  Dan ben je nimmer veilig

  Je moet wel voor alles bewaard blijven

  Ben je heilig

  Dan zoek je het niet tussen mensenmassa’s

  Hoewel er met een zo’n gigantisch evenement

  Toch voor veiligheid moet worden gezorgd!

  Dan is het alleen te hopen

  Dat men op dat moment vrede kan verkopen!

  Want vrede op straat is geen verworven recht

  Daarom viert soms het recht

  Op straat hoogtij

  Men schiet een ander overhoop!

  Of men steekt ergens een mes tussen de ribben!

  Nee, veiligheid is flinterdun

  Daarom is het goed dat er voor veiligheid
  wordt gezorgd!

  Maar op zo’n dag weet je het nooit!

  Soms zijn er mensen die roet in het eten willen gooien

  Ja, dan moet je niet maar wat aanklooien

  Maar de beste wens is dat God alles veilig maakt

  En dat eenieder de “oorlog” staakt!

  Want de mens is of een feestbeest

  Of het is een echt beest!

  Maar feestbeesten kunnen ontaarden

  in een ander soort beesten

  En dat geeft zo’n inhuldiging geen
   meerwaarde!

  Vroeger en nu

  Vroeger was niet alles beter

  Maar in deze tijd is alles heter!

  Soms zie je de hel op straat!

  Waar of welk land het ook is!

  De mens is van nature niets

  De mens heeft wel iets

  Iets heel hard nodig

  Dat is echt niet overbodig!

  Dat is het Hoogste gezag

  Dan waait er een bloedvlag!

  De Banier boven tienduizenden!

  Dat is de vlag die veiligheid biedt!

  Zodat geen mens meer van haat
  steekt of schiet!

   

  Lukas 22:35-38

   

   

   

  26-04-2013 om 19:48 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zootje

  Zootje

   

  Wat een zootje is de maatschappij

  Een Kamervoorzitter was blij

  Ze werd gekozen uit een kleine rij

  Maar ben je niet meer onpartijdig

  Dan is je rol bijna uitgespeeld

  Want je moet boven de partijen blijven staan

  En op de juiste wijze voorgaan

  Maar hier zagen we een aangedane vrouw

  Ja, zoiets is niet wat je hebben wou

  Dat je aan wordt gesproken

  Ik zie daar in die Kamer nog meer spoken

  Is het niet de ene dan is het wel de andere

  Je weet niets van fraude

  En de ambtenaren wisten het wel

  De hele fundatie van het parlement

  Is verworden, niet tot een gatenkaas!

  Dan is je naam vaak nog haas

  Maar het is een groot breed gat

  En wie niet oplet ligt daar in de diepte
  uiteen gespat

  Omdat er zoveel over je heen komt

  Zonder fundament is elk departement

  Vliegensvlug aan z’n end

  Men houdt de kiezen niet meer op elkaar

  En men praat door elkaar

  Het is gewoon een kinderspeelplaats geworden

  Want men heeft het allemaal laten verworden!

  De lintjes regen is ook verminderd

  Maar wat mij zo hindert

  Dat je voor een rolletje goeddoel

  Een lintje krijgt terwijl je de boel

  Alleen maar belachelijk maakt

  Zeker als je ziet dat het mensen zijn die

  leven voor het geven van pret!

  Daarom zou ik niet in die rij willen
  worden gezet!

  Niet dat ik dat zou willen

  Want ik vind het allemaal om te gillen

  Die gehele belachelijke vertoning!

  Wees er maar trots op!

  Ik ben een Nederlandse in hart en nieren

  Maar ik wil niet horen bij al die gieren

  Ons land is de afgrond nabij!

  Daarom ben ik niet blij

  Maar je ziet wat een land zonder

  gezag doet!

  Het is allemaal roet!

  Wat is nu eigenlijk zo’n eer!

  Het doet het allemaal niet goed meer

  Maar het gaat om de eer

  ontvangen van de ware God

  Dat is een beter lot!

  Dan wordt je wel door mensen beknot

  Maar Hij zorgt elke dag opnieuw

  in het hachelijke lot!

  Ook al is je land vol roet

  Je hebt een gefundeerd gemoed!
  Vaststaande op de Rots der eeuwen!

  Lukas 22-24-30

   

   

   

  26-04-2013 om 13:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lente

  Een mooie warme lentedag
  Dan maak je een foto van wat je zag
  Je probeert de schoonheid vast te leggen
  De schoonheid van de magnolia
  Die zoveel bloemen geeft!
  Jammer dat de bloem zo kortstondig leeft!


  26-04-2013 om 08:26 geschreven door Liesbeth


  25-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedonder

  Gedonder

   

  Wat een gedonder

  De wereld gaat ten onder

  De mens kan niet meer zonder

  Aan alles wat het leven verziekt!

  De wereld riekt

  Uit duizend wonden

  Vanwege de opengelegde zonden

  Verderf komt niet in één minuut

  Nee, het begon bij het kerkelijk instituut

  En zo zie je de wereld iedere minuut

  Een beetje bij beetje ondergaan!

  Wie heeft dit gedaan?

  God was goed

  Die gaf in Zijn Zoon zijn bloed

  Maar het menselijk gemoed

  Dat is dood gebloed!

  Spreuken 19

  25-04-2013 om 20:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  De bloem die is open gegaan...


  25-04-2013 om 13:43 geschreven door Liesbeth


  24-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.onrechtvaardig

  Onrechtvaardig

   

  Er is veel onrechtvaardig

  De onrechtvaardigheid tast veel aan

  Maar je komt het tegen op je levensbaan

  Heb je een sterk rechtvaardigheidsgevoel

  Dan treft de onrechtvaardigheid zijn doel

  Het brengt een mens in alle staten

  Maar als je het van je af kan praten

  Dan geeft dat enigszins opluchting

  Maar treft het diep in je persoonlijkheid

  Dan ben je het met praten nog lang niet kwijt

  Geen onrechtvaardige heeft van zijn daden spijt

  Wel wil hij zorgen dat de rechtvaardigheid hem knijpt

  Men zoekt alles op in zo’n leven

  Bij hem of haar in te hakken op je leven

  Maar wie verstandig is luistert naar wat de Geest zegt

  Want die bevrijd je van elke vlek of smet

  Ook al kan het een eeuwigheid duren

  Eens komen de uren

  Van de totale rechtvaardigheid!

  Die duurt tot in alle eeuwigheid!

  Daarom moet de mens niet ongeduldig zijn

  Want dat brengt soms nog meer pijn!

  Want mensen kunnen zijn als azijn!

  Ze zenden je het zure

  Maar na het zure komt het zoet!

  Dan is de boze uitgewoed!

   

  Spreuken 17

  24-04-2013 om 20:58 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemen

  Kleine harige bloemetjes

  24-04-2013 om 13:07 geschreven door Liesbeth


  23-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.afgeslacht

  Afgeslacht!

   

  Er werd en man vanwege

  het koningslied afgeslacht!

  Hij moest een lied formeren

  Van allerlei gedachten voor een lied

  Maar wat ik las dat iedereen hem in
  de steek liet

  Niemand zei er iets!

  Lafhartig is zo’n inhuldigingscomité!

  Maar ik weet als geen ander

  Hoe je moet boeten voor een

  ander z’n stomme gedrag

  Daarom is het een hard gelach

  Als je je tijd erin hebt gestoken!

  En nu gaat men toch het lied handhaven

  Mens, als je dit is overkomen

  Dan zie je hoe weinig mensen te
  vertrouwen zijn

  En jij zit dan met de pijn!

  Het hele gedoe van de inhuldiging

  Is een spektakel wat nimmer werd vertoond

  Maar ook niet had mogen worden vertoond

  Een zangfeestje vieren met de bevolking

  Kan ook op een normale manier

  Ons volkslied is meer dan genoeg!

  Maar de mens ontaarde in jaloezie

  De één wilde nog meer op de voorgrond
  dan de ander

  Dan zie je de gehele levenswandel!

  Allemaal bezig met de verkeerde handel

  Handel met een lied voor de koning!

  En dan wordt dit door volwassen mensen geleid

  Het wordt eens tijd dat men de hand in
  eigen boezem steekt

  En dan staat er zo’n ander te vertellen dat het

  lied toch weer wordt gezongen

  Hier zie je nu een opengesprongen etterbuil!

  Je maakt je dan alleen maar vuil

  Om met het werk van een afgeslacht
  mens verder te gaan!

  Nee, er zullen misschien nog wel meer
  missers komen

  De mensen weten zich niet meer te gedragen

  Maar als je, je lied terugneemt vanwege zoveel kritiek

  Dan kan ik daar alleen maar bewondering voor hebben

  Ook al is zo’n mens het niet met weer anderen eens

  Je kiest dan voor het juiste

  En je hebt geen last meer van opgestoken vuisten

  Waar nu menigeen weer bang voor is

  Omdat ze vinden dat het lied niets mist

  Maar ben je een weldenkend mens

  Dan weet je dat een samenstelling van regels

  nooit een eenheid gaat vormen

  Ja, de verliezers staan nu vooraan!

  Omdat ze het toch willen door laten gaan!

  De eer aan jezelf is beter!

  Want de tijden worden dan soms nog heter!

  Er rust geen zegen op het hele gebeuren!

  Troonswisseling is eigenlijk een ernstige zaak!

  Want de vijanden liggen op elke hoek van de straat

  Zelfs wil men nu majesteitsschennis geschrapt hebben

  Eerst de godslastering

  En dit is het volgende ding!

  De algehele verwoesting is dus geen monarchie!

  En zo gaat alles voort zonder gebogen knie!

  Want gezag moet er aan!

  De idioterie moet voortgaan!

   

   

   

  23-04-2013 om 19:47 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lente

  De bloem laat z'n kopje hangen
  De zon stond wat te branden
  Maar later...met een beetje water
  zag ze er weer fleurig uit!


  23-04-2013 om 08:05 geschreven door Liesbeth


  22-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verwoesting

  Verwoesting

   

  Verwoestingen zijn steeds
  meer zichtbaar

  Al het kwade komt meer en meer openbaar

  Hoe krijgt men het nu weer voor elkaar

  Fraudes vanuit buitenland

  Maar is er iets bij jou aan de hand

  Dan geven ze op aanvragen geen gehoor!

  En zo gaat het maar door

  Nederlanders moeten volop boeten

  Voor al hetgeen men heeft ontsproten

  Door alles wat over de balk werd gegoten

  Dreigementen komen er ook

  Je ziet hier en daar het opduiken van een spook

  En dan blijft men maar denken aan
  uitbundig feest vieren

  Is het niet om te gieren!

  Dat mensen hun verderf zoeken als
  snelwerkende mieren

  De luiaard moest tot de mieren gaan

  Maar nu zien we opeens iets anders ontstaan!

  Het lied is van de kaart verdwenen

  Maar nu moet er gedanst worden met de tenen

  We moeten de tango gaan dansen

  We moeten ons Argentijns bloed laten zien

  Ze lijken wel van gekken!

  Nederlanders hebben Nederlands bloed

  Turken hebben Turks bloed enz.

  Is dit wat we hebben willen beogen

  Vanuit de stoel der hoge

  Om zoveel mogelijk multicultureel te zijn

  Ziet u, daar zit nu een ander soort pijn

  Weg met alle grenzen

  En we gaan ons onbegrensd gedragen

  Ja, dit zijn de verwoestingen van deze dagen!
  Het zijn verschrikkelijke plagen!
  Omdat men God niet heeft willen behagen!
  In Egypte waren er ook zoveel plagen
  En de slavendrijvers van hogerhand
  Maken zo mens en land
  Tot een onbegeerde natie
  Zelfs in het buitenland kijkt men
  verbaasd!
  Ja, de duivel is nog steeds
  niet uitgeraasd!
  Dus kijk niet verbaasd
  als hij even  op bezoek gaat komen!
  Want hij heeft weinig tijd
  En hij heeft er altijd van willen
  dromen dat er velen met hem
  zullen omkomen!

  Nog maar weer een herhaald
  bijbelgedeelte 1 Johannes 2:18-29
  Smaakt goed en men kan het
  geestelijk rustig eten!
  Om niet te vergeten
  wat het allemaal teweeg
  heeft gebracht!
  De dagen vol verderf 
  in de lange en koude nacht!

   

   

  22-04-2013 om 16:56 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloempje

  Klein en fijn zo ziet dit bloempje er uit
  de kleur is koningsblauw
  Dat maakt het voornaam...
  Wel met macrolens genomen!


  22-04-2013 om 08:21 geschreven door Liesbeth


  21-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.stormwind

  Stormwind

   

  De bloemen in de knop

  Het was veel belovend

  Maar de stormwind rukte de knop

  Zo van de tak af

  Gelukkig zijn er nog veel knoppen over

  Maar ze kwamen toch met velen

  naar beneden gevlogen

  Ik dacht aan het gras verdort en de bloem valt af

  Maar dit is nog erger

  De knop wordt door een stormwind afgerukt

  Ja, en zo is er hier en daar wel wat mislukt

  De natuur is een voorbeeld voor het geestelijk gebeuren

  Want zo zie je ineens het leven zich losscheuren

  Van wat nog zou worden gevoed

  Ik heb er wat opgeraapt

  En in het water gezet

  Maar de voeding komt er niet meer in

  Hier geef ik nu het beeld van Babel

  Spraakverwarring op het hoogst

  En er is bijna geen oogst!

  Het koningslied wordt teruggenomen

  Maar er zijn ook mensen die liever barsten

  Ja, zij zullen wel hun tandenknarsen

  Ze zingen wel het lied van de ondergang

  En nog zijn ze niet bang

  Voor hem die machtig is in één keer
  alles te doden

  Vanwege het dienen van de afgoden!

  Maar gelukkig zijn er die verstandig zijn

  Ook al hebben ze misschien wat pijn

  Het is nooit te laat om je van de verkeerde
  weg te bekeren

  Ook al heeft men zich weten te bezeren

  Bij Hem is raad!

  Hij is machtig van daad!

  Ook weer voor vandaag

  Een zondag vol zon maar wel koud

  Heeft een mens het benauwd

  Dan is het Woord de weg naar het beter

  Ook al wordt het bij een ander veel heter!

  Ik voeg hier weer een bijbel gedeelte bij

  En daarin staat het beschreven

  De stormwind komt daarin langs

  Ja, voor die het niet heeft willen begrijpen

  Die z’n kans is verkeken om er nog maar
   in te kijken

  Want dan zal de trotse van schaamte bezwijken!

  Want menig hart is trots

  Die vertrouwde niet op de Rots!

  De Rots der eeuwen!!

  Die aan de Zijnen het eeuwig leven
  heeft willen geven!

   

   

  Jeremia 50

  Handelingen 8 vanaf vers 26

    en hieronder
  het leven van de bloem in beeld gebracht!

   

  21-04-2013 om 20:40 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.magnolia

  De knoppen van de magnolia
  nog fier aan de boom


  21-04-2013 om 09:34 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knoppen

  De gevallen knoppen

  21-04-2013 om 09:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.water

  De gevallen knoppen in het water

  21-04-2013 om 09:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hart

  Het hart van een leuk bloempje

  21-04-2013 om 08:19 geschreven door Liesbeth


  20-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het lied

  Het lied

   

  Gelanceerd is het lied

  Men noemt het een koningslied!

  Maar door onvolwassenheid

  Doet men alles teniet

  Men is gaan denken

  Dat dit samenbindend is

  Maar dan heeft men het toch echt mis

  Want zo’n lied lijkt wel een kinderlied

  En menigeen kijkt misschien met verdriet

  Dat een volk niet is opgevoed

  Maar dat het volk is gevoed

  Met de grootste onzin van de huidige maatschappij

  Men wil zingen en denken wij zijn blij en vrij

  Maar de mens is verschrikkelijk gebonden

  Aan wat mensen en kinderen vonden

  Door het maken van zo’n lied!

  Men doet de a.s. koning hiermee misschien geen verdriet

  Maar men heeft hem met zo’n lied niet waardig geacht

  Je ziet het is in heel Nederland flink nacht!

  De nacht van de idioterie!

  Dat heb je met een volk zonder gebogen knie

  Dan wordt de mens kinderachtig

  Maar heb je voor de hoogste Koning gebogen

  Dan word je wel als een kind

  Maar dat betekent dat God je bemind

  En dat je dan een volwassen mens met

  extra verstand bent geworden

  Met verstand dat boven het kinderachtige uitstijgt

  Ja, het leven hier in Nederland is verworden

  De mensen denken aan eten drinken en vrolijk zijn

  Want morgen sterven wij!

  Ja, en wat dan als men moet sterven!

  Dan valt er weinig van het goede te erven!

  Want men was bezig alles te verderven!

  En dat is met dit koningslied goed te zien!

  Met dit zingen zal ik niet meedoen!

  Want het is een lied dat in menig oog geen goed doet!

  Hoe een minster president een volk op kan roepen
  mee te zingen

  Ik denk in dit geval aan geheel andere dingen!

  Mijn lied is de hulp van Hem voor hem!

  Dat is kort en krachtig!

  En dan te bedenken Hij is heel machtig!

  Elk onderdaan kan zo met Hem door het leven gaan!

  Ook een koning van Nederland!

  Ja, er is in dit land veel aan de hand!

  En als je er boven staat voel je je er niet mee verwant!

  Want Zijn volk is van een geheel andere aard!

  Daarom is de hoogste Koning hulde waard!

  De hulde die van eeuwigheid tot eeuwigheid is!

  En al lijkt dan alles te zijn vergaan

  Hij zal Zelf voorgaan!

   

  Ezechiël 13

   

   

  20-04-2013 om 21:25 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloempje

  Bloempje
  met macrolens


  20-04-2013 om 16:36 geschreven door Liesbeth


  19-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viooltje

  Een wit viooltje in de lente

  19-04-2013 om 21:26 geschreven door Liesbeth


  18-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tijd

  Tijd

   

  De tijd zal het leren

  De tijden zijn veranderd

  In de tijden zie je veel kwaad ontstaan

  In tijden was er geen zon en geen maan

  En moest de mens in duisternis voortgaan

  Maar in God is enkel Licht

  En zo bracht Hij veel aan het licht

  Koningen komen en koningen gaan

  Ook nu komen we weer in een nieuwe tijd te staan

  Een a.s. koning gaf een interview

  Ja, hij staat met zijn gezicht naar de mensen toe

  Hij is een open en eerlijk man!

  Maar toch zal de tijd alles leren

  Hoe een koning ons gaat regeren

  En hoe zij het als paar gaan doen!

  Tijden en stonden veranderen

  In Daniël werd koningen afgezet en bevestigd

  Ja, zo ging het door de tijd

  Maar nu zijn vele toch de ware
   weg kwijt!

  Alle mensen werden geroepen

  Door een Johannes is de woestijn

  Hij was zelf de roepende in de woestijn

  Ik mag hopen dat de nieuwe tijd

  Veelzeggend zal zijn!

  Hoewel ik hoop dat er meer gezag
  zal komen

  Want ik merk op alle fronten

  Dat gezag geheel is verdwenen

  En dat merk je ook bij het koningshuis!

  De mensen willen dat je gewoon bent

  Zo gewoon dat je met ze gaat handelen
  en wandelen

  Maar toch dient er een afstand tussen

  een koningshuis en het volk te zijn

  Maar ook in deze tijd kan alles weer veranderen

  Want de God van hemel en aarde

  Is nog altijd Dezelfde!

  Hij is het Begin en het Einde

  Kijk ook maar weer naar een explosie in Amerika

  De Pottenbakker heeft macht over het leem!

  Ja, er is daar nu veel geween!

  Vele doden en gewonden

  Ja, maar niemand begrijpt hoe we Gods
  hoogheid schonden

  Ziet u het? Hoogheid!

  Daarom is er afstand tussen een koning

  en een Koning der koningen!

  Ik mag hopen dat onze moderne maatschappij

  Eens meer naar het hoogst gezag zou kijken

  Dan heb je minder kans op het doorbreken van dijken

  En wordt men minder overspoeld door smerig water!

  Hierbij zet ik nog bijbel gedeelten wat zeer sprekend is

  Dan ziet men misschien wel hoe mis het is!
  Een president wordt gekozen
  Maar koningen worden apart gezet!
  En als je oplet!
  Dan weet je ook dat God daar ook macht
  over heeft!
  Zoals in het boek Daniël!
  Is niet van toen maar ook van nu!
  Geen actueler boek dan het Woord van God!

   

  Lukas 3:1 t/m 18

  Verder lezen openbaart misschien ook veel!
  Romeinen 9 in het bijzonder
  vers 18-23

   

  18-04-2013 om 22:37 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knoppen

  Deze knoppen zaterdag gefotofrageerd met
  macrolens en tussenring
  Op het andere blog de knoppen
  die gisteren zijn gefotografeerd


  18-04-2013 om 08:50 geschreven door Liesbeth


  17-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.val

  Val

   

  De val na het carnaval

  Deze val is erg groot

  Het bracht een mens in

  een diepe goot

  Waartoe leidt het feesten?

  Men gedraagt zich als beesten

  Maar nu kwam een heel college tot de val

  Omdat men een mens bracht naar de diepere val

  Wel had het niet moeten gebeuren

  Maar om een mens hiervoor te verscheuren

  Dat had niet mogen gebeuren

  Wie zonder zonde is die werpt de eerste steen

  Maar daar was er geen!

  Hoe Christus het tegenspreken van

  zondaren heeft moeten verdragen

  Geen mens had in Hem behagen

  Ze kwamen Hem allemaal belagen

  Hij was in hun ogen de verstoorder
  van hun feesten

  Welke feesten waren dat dan?

  Dat waren feesten om en nabij de kerkgang

  En de plaats van het gebed

  Mocht toch eigenlijk niet op spel worden gezet

  Want dan zou Christus alle verkooptafels omkeren

  Ja, en zo gaat men de zonde vermeren

  Want zij deden aan kopen en verkopen!

  Wat heeft dat nu met bovenstaande te maken?

  Het is een vergelijking in geestelijk zin
  Je verkoopt je ziel aan de duivel!

  Feesten en God dienen is buitensporig

  Mag je dan geen feest vieren?

  Ja, maar met gepaste ernst!

  Want het zijn vleselijke feesten

  En dan wordt een mens toegevoegd
  tot de beesten!

  En beesten maken de wereld kapot

  Zo heeft de mens dus niet meer een waarachtig lot

  Maar blijf je God dienen met volharding

  Dan neem je Christus als je voorbeeld!

  En dan krijg je een walg aan al dat gefeest

  Dan zie je de domheid ervan in!

  Want je hebt het maar een ogenblik naar je zin

  En de rest brengt geen gewin

  Maar je gaat de brandende hel in

  En daaruit volgt dan de zelfmoord

  Wie het Woord van God heeft ontvangen en bewaard

  Die krijgt een beter bestaan op deze aard!

  Je leeft altijd met de ware rust

  Omdat je de Zoon innig hebt gekust!

  Want Hij is je bewaarder en sluimert niet

  De beesten maken op deze aarde alles teniet!

  Maar met Hem zing je altijd weer een vrolijk lied

  Een lied van innerlijke vreugde

  Omdat Hij je van dit alles heeft gered

  Want alle mensen komen in de verleiding

  Maar Hij is altijd je eeuwig leiding!

  Hij zorgt voor een uitverkoren ziel!

  Daarom is het fijn als je voor de Koning knielt!

  Hij is altijd in je woning

  En je eet elke keer van de overheerlijke honing!

  Die je in het dagelijks leven wordt geschonken

  Ook al zijn je vijanden je aan het slaan

  Hij is dan altijd met je begaan!

  En zo kan een mens met vaste tred door
   het leven gaan!

  Ook al schijnt er geen zon en geen maan!

  Hij gaat je voor op de levensbaan!

  Hij is de Overste Leidsman van het geloof!

  Daarom is het fijn als je oren geopend zijn!

  Dan hoor je altijd innerlijk Zijn stem

  En Hij is je hele leven de juiste rem!

  Soms zegt Hij tot hier en niet verder

  Hier valt niets meer te redden!

  En zo vervul je je ware plicht

  En ga je verder zodat je een ander
  weer sticht

  Sticht tot de goede levensloop

  En zo is er geloof, liefde en hoop!

   

  Hebreeën 12

   

  17-04-2013 om 18:02 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.glas

  Glazen gebouwen langs de snelweg
  Hier zouden veel mensen zich kunnen spiegelen...


  17-04-2013 om 08:26 geschreven door Liesbeth


  16-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bommen

  Bommen

   

  Ja, daar waren bommen

  en nog geen granaten

  Hoe meer de mensheid

  de aarde met zijn inwoners gaat haten

  Hoe meer er zou gaan geschieden

  Het leven is nergens meer zeker

  Hier een schot en daar een messteek

  En soms zie je binnen een week

  Zoveel kwaad en wel tot in het kwadraat

  Ja, de mens in zijn natuurlijke doen

  is een ongebreidelde fanaat

  Mensen de schrik op het lijf jagen

  Mensen met opzet doden

  Mensen zwaar geestelijk verminken

  Wat is deze wereld verschrikkelijk aan het hinken

  Ja, je ziet het aan alle kanten stinken!

  De mens berust niet meer in het lot

  Toch komt het levenslot van God

  Ook al gebeuren deze helse dingen

  Waar geen normaal mens van kan zingen

  Maar soms gaat het gebeuren

  En dan moeten de goeden onder de kwaden lijden

  Ja, dat is natuurlijk niet te vermijden

  Maar al dit kwaad wordt door God gestraft

  Want God heeft de schepping lief

  Maar de mensheid is van de liefde een dief

  En daarom zijn er deze verschrikkelijke zaken

  Maar kan een mens in dit grote verdriet tot God genaken

  Dan zorgt God voor de mens in nood

  Want Zijn liefde is heel erg groot

  Ook al staat de mensheid tegen God op

  Ze krijgen allemaal op hun kop en zo niet een strop

  Geen zichtbare strop

  Maar een strop die ze de adem beneemt!

  Omdat er zoveel over deze wereld is geweend

  Tranen hebben gevloeid

  En weinig mensen heeft het geboeid

  Dat de zegen door het Kruis alleen kon komen

  Zodat de verloren mens dicht bij de Schepper kon wonen!

  En zo is het vandaag aan de dag nog!

  Maar de mens heeft een zichtbare andere wens

  En dat is de koophandel in deze slechte wereld

  Want geld is de wortel van alle kwaad!

  Ik hoorde een prinses zeggen het gaat niet om de titel

  Maar om wat wij vertegenwoordigen

  Wat vertegenwoordigen zij?

  Niet de Christus der Schriften die zo heeft moeten lijden!

  Nee, ze vertegenwoordigen de handel

  Maar aan de handel is niet veel gelegen
  Het klonk in mijn oren weinig koninklijk!
  Afkomst verloochent zich niet!

  Want het mensdom komt nu zich op alle
   fronten zelf tegen!

  En als een mens zich niet van het kwade bekeert

  Zodat God niet wordt geëerd

  Dan alleen wordt dood en verderf vermeerd’

   

  Jeremia 21 in het bijzonder vanaf vers 11

  Ezechiël 27 en 28

  Spreuken 23

   

  16-04-2013 om 20:53 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gevels

  Gevels in de drukke stad Amsterdam
  Zou er voor geen goud willen wonen...
  Wel leuk om dat gekriskras van mensen,
  fietsen en verder verkeer
  een keer te zien!


  16-04-2013 om 08:05 geschreven door Liesbeth


  15-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.geduld

  Geduld

   

  Geduld is een schone zaak

  Maar soms is het weleens raak

  Dan wordt geduld beproeft

  Dan denk je dat het allemaal niet hoeft

  om veel geduld te oefenen

  Maar in de levenswandel

  Weet je als geen ander

  Dat beproeving je redt

  En dat het geduld

  Je leert te wachten op de prijs!

  En in de loop van het geduld

  Wordt je wel grijs maar je blijft wijs!

  Wie dus graag wijs in de grijze dagen wilt zijn

  Drinkt van de ware wijn

  En neemt geen deel aan
  de tafelazijn!

  Jesaja 17 vanaf vers 12
  Psalm 103
  1 Korinthe 1 in het bijzonder
  vanaf vers 17

  15-04-2013 om 20:55 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lente

  Het was hier en daar strandweer
  maar het hield overal nog niet over...
  Maar de lente is in het land!
  De winterjas kon in de kast blijven!

  15-04-2013 om 11:48 geschreven door Liesbeth


  14-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.molen

  Een Hollands plaatje van een molen
  in de buurt van Vijfhuizen


  14-04-2013 om 16:00 geschreven door Liesbeth


  13-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.somberen

  Somberen

   

  En hij sprak als een vader

  Tegen zijn kinderen

  Wie sprak er?

  Mark Rutte!

  Vertrouwen hebben en niet somberen

  Maar hij is een verwaande kwast

  En heeft heel vaak last

  Van autoritair optreden

  En ook nog van een zekere arrogantie

  Nee, het sociaal overleg is geen garantie

  Dat het weer goed gaat komen!

  Als hij als een wijs man te werk was gegaan

  Dan was hij geen banden met de PvdA aangegaan

  Nu wil hij wat spatie geven

  Maar daar kunnen wij niet tegen

  Want de ouderen worden toch uitgeknepen

  En als een vader spreken

  Hoe kan een mens het verzinnen

  Als jezelf niet weet waar je moet beginnen

  En je ook de Vader niet kent!

  Ja, dit is het moment

  Waarop je een goddeloos beleid

  verder ziet afglijden in deze tijd

  Heb op mensen geen vertrouwen

  waar je nimmer heil bij vindt!

  Dus zeker niet op zo’n bewind

  Heb vertrouwen in wat de Vader in Christus doet

  Soms laat hij je wel wat somberen

  Maar hij geeft je vast geen vals gevoel

  Met even met een lichtpuntje te komen

  Want in de sombere tijd

  Ga je van het ware Licht dromen

  Maar dan ben je wel ontkomen

  Aan alles wat je zonder afhankelijkheid

  hebt bekomen!

  Je bent in gaan zien dat God het is die regeert!

  En als het goed is de genade in een mens vermeerd’

  Ja, het is politiek weer een lachwekkende vertoning

  Maar kijk uit naar de Vader met zijn honing!

  De Vader die mensen gelukkig wil maken

  Maar de politiek heeft dat allemaal

  willens en weten willen verzaken

  Zonder God geen vast beleid!

  Maar een beleid dat zorgt dat

  een mens in nood schreit!

  Ben je dan werkelijk in nood!

  En zie je dat de mensen je niet helpen

  Dan is er altijd de weg achter Jezus aan

  Om zo naar de Vader te kunnen gaan!

  Want zonder Middelaar geen Vader

  Ja, de Drie Enig God is de werkelijke levensader

  En dan ziet een mens de goedheid van de Vader

  Dan kunnen mannetjes die een vader willen zijn

  Alleen maar zeggen ik zorgde voor het ravijn!

  Want regeren zonder Licht

  Heeft een land en volk niet gesticht

  Niet in het rentmeester zijn

  Maar ook niet om een waarachtig

  mens te leren zijn!

  Dat ben je niet op de helft van de veertig

  Daar begint de ware leerschool pas

  Hoewel je dan al van jezelf bent afgebracht!

  En God je redde van de eeuwige nacht!

  Hij is het die alle pijn en zorgen verzacht

  Ook al is het in heel Nederland nacht!

  Markus 13 in het bijzonder
  vanaf vers 24

  13-04-2013 om 19:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lentedagen

  Lentedagen dit weekend

  13-04-2013 om 08:37 geschreven door Liesbeth


  12-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.werk

  Werk in uitvoering...

  12-04-2013 om 19:17 geschreven door Liesbeth


  11-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.berichtgeving

  Berichtgeving

   

  Elke dag zoveel berichtgeving

  Over de te verwachten troonswisseling

  Is dat nu echt nodig?

  Ik vind het geheel overbodig

  Maak alles veilig en klaar

  Maar al die heisa er omheen

  Het lijkt of het leven uit niets

  anders meer bestaat

  Men gaat tegenwoordig van

  de ene naar de andere hype

  Is het dan niet belangrijk?

  Ja, het is fijn dat de monarchie

  voortgang kan vinden

  Maar alle toeters en bellen

  Die kunnen ook veel mensen kwellen

  En dat is daar niet alleen mee

  Morgen is er weer iets anders

  En dan bijt men zich daar weer in vast

  Men zou eens wat natuurlijker moeten

  omgaan met deze dingen

  En al dat gedoe over Maxima

  Daar word je ook naar van

  Het lijkt wel een wereldwonder

  Oh, wat zag ze er weer fantastisch uit

  of het is weer iets anders

  Mensen het is ook maar een gewoon mens

  Dat zie je trouwens hoe ze zich gedraagt

  Mij heeft het tot nog toe niet behaagt

  Koninklijk zwaaien dien je anders te doen!

  Maar goed ze wil enthousiast overkomen

  Ja, ze heeft waarschijnlijk al veel kunnen dromen

  Van wat haar nu allemaal gaat overkomen

  Maar mensen die er voor opgevoed zijn

  Doen het soms toch net even iets anders

  Maar ja, de prins z’n keus

  Is nu een koninginnenleus!

  Koning en koningin

  Zij heeft het zo wel haar zin!

  En ook naar haar zin

  Met al die belangstelling voor haar persoon

  Och, ook daar is het toch eigenlijk ook zo!

  Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg!

  En dan al dat idiote gezwoeg!

  Het ging vandaag ook weer over microkrediet

  Arme kinderen die hierin opgroeien!

  En door anderen vaak worden opgevoed

  Soms toch niet zo goed voor een kindergemoed!

   

   

   

   

   

   

   

   

  11-04-2013 om 22:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spiegelen

  De zee in een spiegel gezien
  Zo moeten mensen ook zichzelf
  leren zien als het gaat om het geestelijk leven!
  De spiegel van ziel geeft dan de fouten weer
  En zegt dat alles anders moet!
  In het Woord kunnen we ons dan spiegelen
  Dan ga je vast niet giechelen en zeker jezelf
  niet met hoogmoed kietelen!
  Want een mens kan voor God niet bestaan!
  Maar lees je het Woord oprecht!
  Dan wil Hij het een mens leren te verstaan!
  En dan is het fijn om achter Jezus
  aan te gaan!


  11-04-2013 om 21:43 geschreven door Liesbeth


  10-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.strand

  Nog steeds geen echt strandweer!
  De antichrist is nog niet gevallen!


  10-04-2013 om 22:08 geschreven door Liesbeth


  09-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eigenzinnigheid

  Eigenzinnigheid

   

  De eigenzinnigheid in de

  reformatorische wereld

  Op afstand kunnen zei beoordelen

  Met schrijven kun je niet alles bewoorden

  Maar dat ik sektarisch zou zijn

  Dat raakt me in de diepste zin van het woord

  Dat vind ik erg ongehoord

  Al wordt het beschreven onder

  het mom van een naam en een verhaal

  Toch begrijp ik dat hier een mens wordt bedoelt

  Dat niet is onderkoelt en ook niet aan sektarisme leidt

  Het meemaken van wat zogenaamde
  zwakken in het geloof doen

  Daar wringt bij mij wel de schoen!

  Soms ga je samen op een weg

  Maar op een keer moet je je er van scheiden

  En het stof van je voeten schudden

  Want ze zitten niet gelovige ergens in te wroeten

  Maar ze zijn uit op kwade zinnen

  Ze bemoeien zich teveel met de beestachtige normen

  En zo komen de zwakken met drommen

  naar de voorgrond

  En ben je een waar gelovige

  Dan neem je van een ander aan

  Waar je in het leven voor komt te staan

  Om eenmaal zalig te kunnen sterven

  Maar de meeste mensen willen geen strijd

  En denken oh.. wij gaan vanzelf naar de eeuwige zaligheid

  Want we leven netjes en we spreken netjes

  Geen kouder volk dan kerkvolk!

  En zo is dat door veel reformatorisch onderwijs

  Menigeen op het verkeerde been is komen te staan!

  Vuur en verdeeldheid kwam mijn Koning brengen

  Maar weinigen die hun leven wilde verlengen

  Zodat je van God andere wegen moet gaan

  Om naar het heidendom te gaan

  Het heidendom daar zijn mensen

  Die soms lopen met verborgen wensen

  En die lopen niet met hun godsdienst te pronken

  Ja, op het kerkelijk erf is menigeen diep gezonken
  Vele jaren geduld hebben met een ondergaande
  natie...dat is geen spatie maar 25 jaar gaan
  en niet als een kromme banaan!
  Dat is spiritueel niet eenzijdig!

   

  Ezechiël 7

   

  09-04-2013 om 20:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.spijt

  Naar aanleiding van een krantenartikel!


  Spijt

   

  Spijt van tatoeages

  Ja, wie heeft daar niet aan gedacht!

  Dit is straf op de “zonde”

  Wie laat zich nu zo voor de gein verwonde

  Bovendien is het lelijk

  En het hoort er niet

  Na de gedane zaken

  wordt men ziek

  Van spijt of andere narigheid
  Ja, eens werd een mens schoon geboren

  Maar met de tatoeages

  Is deze niet herboren

  Maar voor z’n leven lang getekend

  Wie had daar niet op gerekend?

  Eerst goed nadenken voor men begint

  Maar als ik het goed bekijk

  Waren het mensen zonder verstand

  En nu hebben ze zichzelf voor eeuwig aangerand!

  Of je moet het weg laten halen

  Maar dat zal het maandelijks budget schaden

  Wie niet heeft willen horen

  Die ziet zichzelf met een vreselijk lot beschoren!

  Zo is het ook voor mensen die het teken van het Beest dragen

  Daarin vindt God nimmer nog behagen

  Die verslijten dan hun dagen

  Had ik maar nagedacht

  Voordat ik door dat Beest werd afgeslacht

  En in de leugens ging geloven

  Het Beest heeft de zinnen van veel mensen
  doen doven!

  Ja, nu zitten ze allemaal in de hete oven!

  09-04-2013 om 14:48 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toren

  De watertoren in Waterland

  09-04-2013 om 14:21 geschreven door Liesbeth


  08-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brug

  Geliefde plekjes zoals bij deze brug in Amsterdam om
  foto's te maken...


  08-04-2013 om 21:11 geschreven door Liesbeth


  07-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hamer

  Hamer

   

  Wees een hamer

  Mijn jongedame!

  Ja, maar dat wil en kan ik niet!

  Hoewel er wel iets in mij zit

  Dat niet aan alle dingen toegeeft

  Maar zoals U het wil

  Dan is het dat ik niet meer leef!

  Hoe God zich van alles heeft of had verwittigd

  Alles was in Babel vergiftigd

  En zo werd ik een hamer in Gods hand

  Ja, voor een vrouw is dat een beetje
  tegennatuurlijk

  Maar toch ging het me goed af

  Omdat God het liet zien

  Zodat Hij mij speciale krachten gaf!

  Ik kon slaan met de schriften als geen ander

  Niet lelijk maar in een opvoedkundige levenswandel

  Je schreef en je bleef!

  Het leven is vroeger al wel begonnen

  Met allerlei jeremiëren!

  Want na de oorlog was het wat

  In de hoogconjunctuur was het nog erger

  En zo ga je als een mens alleen door de wereld!

  Je krijgt een man en daar wist je al van

  Dat hij je man zou worden!

  God vertelde altijd in zijn voorzienigheid je weg

  Hoewel je dit alles soms niet geloofde

  Maar het licht ging Hij niet doven

  Alleen voedde Hij je op

  Je werd altijd van allerlei kanten aangerand

  Was het niet hier of daar

  Je was met pesterijen altijd de sigaar

  En als ik er genoeg van kreeg

  Dan spoot ik wel eens wat vuur

  Of ik zei op den duur

  Bekijk het maar ik ben ermee klaar!

  Maar dat willen mensen niet

  En zo zie je al heel lang hoe het met
   het mensdom zit

  Hoewel het leven volop om mensen draait

  Maar ze zijn in veel gevallen erg gehaaid

  Zodat ze je zwart maken en dan krijg je er van
  anderen van langs

  En zo werd het op het kerkelijk erf alles herhaald

  En daarvoor moet een mens de Bijbel lezen

  Dan kom je dit alles tegen

  Speciaal in de hoofdstukken waar over
  Babel wordt gesproken

  Je bent de hamer van God

  En als Hij boos werd dan laaide het
  vuur in mij op!

  Ik voelde me net een vent

  Maar daar raak je ook aan gewend!

  Het leven naast God is niet saai!

  Maar je wordt van dat mensdom zat

  Vele vuren gingen in mij omhoog

  Zelfs in familiebanden

  Die hadden mij al niet zo hoog

  Want je bent ineens anders

  En zeker bij de familie van de zwarte kous!

  Mijn moeder wilde dat eigenlijk niet

  Zij had in haar leven al veel verdriet

  Maar het moest toch allemaal gebeuren

  Anders zou menigeen ook haar verscheuren

  Zo moest ik streng optreden tegen die ik liefhad

  Anders zou ze verloren zijn gegaan

  Ik zie die wolf in schaapskleren nog gaan!

  Je hele familieleven verscheuren!

  Dat is en was er wat ging of gaat gebeuren!

  Maar aan God bleef je gehoorzaam

  En je moest als een hamer verder gaan!

  Dus mijn naam is hamer

  In mijn computerkamer!

  Maar eerst met pen en papier

  Dat gaf ook geen plezier

  Want ik moest van mijn echtgenoot er
  mee ophouden

  Die werd van dit alles niet vreugdevol!

  En hij begreep mijn gang niet zoals ik het zag!

  Dus ook van die kant kreeg ik op mijn kop

  Ja, het lijkt wel een mop

  Ik was niet meer de vrouw waar hij mee
  was getrouwd

  Ja, dat was het waar het monster op had
  zitten wachten

  Totdat mijn huwelijk zou knakken

  Ze beschuldigende mij in bedekte bewoording

  van vreemd gaan met haar man!

  Omdat hij nog het een en ander eerst begreep

  Maar ook hem had ze op een gegeven

  ogenblik volop in haar greep!

  En zo was het dat, dat monster de katjes
   in donker kneep

  Verdriet en woede waren toen mijn deel

  En nu zie ik er nog van “scheel!”

  Wil men er iets van begrijpen

  Dan moet men gaan lezen!
  Jeremia zei, was ik maar niet uit
  de baarmoeder voortgekomen!
  Ik kan het beamen!
  Want op dit alles zeg je toch
  zeker geen amen!
  Doorgaan met vlijt
  Dat is dat het kwaad een keer
  splijt!

   

  Jeremia 51 en in het bijzonder vanaf  vers 12

   

   

  07-04-2013 om 23:06 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trein

  De trein op weg naar Purmerend

  07-04-2013 om 10:00 geschreven door Liesbeth


  06-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fietsen

  Op een oude fiets moet je het leren...
  Wat? Om te leven zoals het hoort!
  En je oude fiets is soms veiliger dan
  je nieuwe fiets...want die is soms
  zo gestolen!

  06-04-2013 om 22:58 geschreven door Liesbeth


  05-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.probleem

  Marokkanenprobleem!

   

  Niet alleen de Marokkanen zijn een probleem

  Eigenlijk elke vreemdeling in een ander land

  Maar wat zoeken mensen in een ander land?

  Meestal draait het om geld

  En omdat onze regeringen zo erop waren gesteld

  Dat we een multiculturele samenleving kregen

  Hebben zij en wij gekregen wat we met z’n allen
   hebben verdiend!

  De één zit met het probleem buitenlanders

  De ander zit met het probleem gediscrimineerd

  te worden of te voelen

  En nog steeds heeft men niet in de gaten

  Dat elke cultuur in eigen land het beste af is!

  Nu zitten we met de gebakken peren

  En zijn we van alle kanten aan jeremiëren

  Dit was bij de toren van Babel ook

  Dat God in zijn grote wijsheid iedereen gaf
  een land met grenzen

  Maar de mens natuurlijk van oog

  Heeft op alle fronten geschoten met

  de verkeerde pijl en boog

  Het heeft in wezen geen echte welvaart gebracht

  Het is in de hele wereld nacht!

  Daarom dienen zich van die grote problemen aan

  Ook vandaag kwamen er weer berichten

  Van allemaal mensen die hun geld geparkeerd hebben

  Op één of ander paradijselijk eiland!

  Belasting ontduiken is de leidinggevende heren echt niet vreemd

  Dan ben je geen vreemdeling

  Maar een verbannen mens van de juiste normen en waarden

  Hier zie je dat alles ook met de intocht der vreemden

  Alleen vaak met eigen belang gepaard ging!

  In geld is dus geen gewin

  En je ziet dat het leven niet om Christus ging

  Maar om de economie op te fokken

  En een lekker vadsig leven buiten werktijden
   te leiden

  Ja, nu komt alles openbaar

  En is menigeen de sigaar!

  Als geld je god is

  Dan grijp je op den duur overal naast

  Zelfs om als vreemdeling in een land te
  mogen verkeren!

  Want je wordt steeds geplaagd met
  je afkomst!

  En soms hebben ze wel een erge grote mond

  Weinig bescheidenheid wordt tentoon gespreid!

  Rechten en nog eens rechten

  Ze kunnen van eeuwigheid tot amen vechten

  Maar eens zullen ze het beslechten!

   

   

   

   

  05-04-2013 om 22:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.poseren

  Even poseren voor een dikke boom
  bij het pannenkoekenhuis in Amsterdam


  05-04-2013 om 21:15 geschreven door Liesbeth


  04-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dementie

  Dementie

   

  Vele miljarden gaat het kosten

  Om de dementie te bestrijden

  Ja, de mens begint geestelijk af te takelen

  Ze kunnen in het geheugen nog weinig oprakelen

  De hersenen zijn leeg gemaakt!

  En in de wetenschap weet men nog niet hoe het ontstaat!

  Ik heb er wel een visie op

  Misschien zegt men wel die is niet goed in haar kop

  Maar dan hebben ze misschien wel een strop!

  Met dementie komt de vloek over de mensheid openbaar

  Ja, maar het is toch geen straf van God?

  Het is wel een oordeel over menig leven

  Maar men zal daar niet aan willen toegeven

  Menige regering krijgt er mee van doen

  Dan is er een vloek voor hen die er eigenlijk ook toedoen

  Want is het al moeilijk met de financiën

  Dit wordt nog eens een extra zware post

  Ja, het heeft misschien al veel hoofdbrekens gekost

  Maar God is rechtvaardig in zijn weg en werk

  God heeft de rechtvaardigen lief

  Maar al wat niet tot Hem heeft willen komen

  En wel van Hem wisten die kunnen niet ontkomen

  Aan het oordeel over het leven

  Soms valt de dementie goed uit

  Maar ook valt het wel kwaadaardig uit

  Soms zingen mensen nog wel psalmen

  Omdat ze terug zijn in hun kindertijd

  Maar alle mensen met dementie

  Zijn in alles de weg kwijt

  Ze kunnen met het lege hoofd niet meer tot God komen

  Want God heeft lang gewacht

  Maar omdat ze niet wilde komen

  Heeft Hij dit oordeel gegeven

  Een straf voor mensen die er omheen staan

  Want die wilde ook vaak niet tot God gaan!

  Deze hele wereld van dementie ligt

  aan goddeloosheid ten grondslag

  Want men heeft God onderkend en onderschat!

  De God van de Hemel en de aarde is een geweldige schat!

  Een schat waar je op veel manieren van kan genieten

  Omdat de wetenschap geen antwoord heeft

  Maar heb je al heel lang dicht naast Hem geleefd

  Dan weet je als geen ander

  Dat Hij zorgzaam is voor je handel en wandel

  En geeft Hij je niet over aan zulke feiten

  Die je leven kunnen splijten

  Wie God niet op het hoogst heeft willen eren

  Die zal boete op alle mogelijke manieren

  En daar is dementie er één van!

  Maar ga je met God

  Dan ben je fris en groen

  En je leeft sterk in goede doen!

  Dankzij Hem is een goed leven mogelijk

  Maar menig mens vind mijn God onooglijk!

  Omdat Hij de schande heeft veracht

  Maar zo blijft het bij velen ook met dementie nacht!

  Menige dominee staat voor een raadsel

  met mensen met dementie

  Maar zij hebben geen gebogen knie!

  Zij gaan als leken door het leven

  Ook al hebben ze door studie een titel gekregen!

   

   

  Psalm 92 in het bijzonder
  vers 15 en 16

   

   

  04-04-2013 om 19:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schouwburg

  De stadsschouwburg op een andere
  plek gefotografeerd...en overal zie je
  daar fietsen geparkeerd het is een echte
  fietsstad dat Amsterdam.


  04-04-2013 om 08:09 geschreven door Liesbeth


  03-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dromen

  Dromen

   

  Dromen voor de koning

  Ik weet niet waar je van zou moeten dromen

  Als je ziet hoe men de gekte klaar is aan het stomen

  Ik heb voor zulke gelegenheden geen dromen

  Er is maar één grote droom

  Dat de koning diep gaat buigen

  Om van Christus te getuigen!

  Zodat alle gekte gaat verdwijnen

  De ondergang van de samenleving is groot

  Als je de berichten leest!

  Dan wil men een groot feest

  Maar dit is geen juiste vorm van samenleving

  Dit is enkel bedrog!!

  Dan heb je nog mensen die geloven nog

  Dat ze zo een prachtig verhaal voor het
  buitenland kunnen zijn

  Alles is gericht op de materiële zin

  Maar daar in ligt absoluut geen gewin

  Daar ga je mee naar de hel

  En zo gaat men niet de hemel in

  Want alles is al vergaan!

  Zeker als je niet door verzoening in

  Christus op mocht staan

  Op mocht staan tot een nieuw leven

  Voor mij is de verwisseling van de troon

  Iets heel gewoons

  Een oudere maakt plaats voor een jongere

  Maar als de plaats van een koning

  door de hoogste Koning is gegeven
  Wetende dat Hij de Koning der koningen is!

  Dan kunnen we in rust verder leven

  Dan met al die opgeblazen mensen

  Met hun wanstaltige droomwensen!

   

  2 Korinthe 5 in het bijzonder
  vanaf vers 11

  03-04-2013 om 21:35 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schouwburg

  De stadsschouwburg in Amsterdam
  In vogelvlucht genomen
  Ik was daar maar een klein ogenblik!

  03-04-2013 om 08:56 geschreven door Liesbeth


  02-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.klok

  Klok in Amsterdam
  met zijn gezicht naar de stadsschouwburg
  Hier is het geen vijf voor twaalf
  maar al even over twaalf
  Dat wil altijd wat zeggen!
  Voor twaalven heb je nog maar even tijd!
  Maar na twaalven is er geen tijd meer over!
  Dan wacht de hete oven!


  02-04-2013 om 21:39 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.professor

  Professor

   

  Professor Heertje

  Gaf vandaag ook een sneertje

  Aan de verworden geesten van

  samenleving en ons kabinet

  Ja, en dat is een man naar mijn hart

  Ook al heb ik nimmer wat met zijn partij gehad

  Een mens met een goede en gezonde visie

  Ja, dat is wat anders dan al die politieke

  smoelen van de televisie

  Hij was boos

  Zo werd het althans in het openbaar gezegd

  Toen heb ik even mijn vinger bij

  zijn geschreven letters gelegd

  En ik ben het helemaal met hem eens

  Hij ziet alles snel achteruit gaan!

  Ja, dat is wat je zag toen men onbedachtzaam

  Mijn Borg, Middelaar en Koning aan de kant had gezet

  Ja, en ben je wakker dan heb je alle dagen opgelet

  Hoe men overal in geld heeft gedacht

  En daar grote dingen van heeft verwacht

  Maar nu komt het verderf openbaar

  Ja, ik lach me hierom “naar”

  Het was allemaal koren op mijn molen

  Bedankt professor met zulke goede ogen!

   

  02-04-2013 om 21:15 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.getogen

  Getogen

   

  Als je uit het water bent getogen

  Wil nog niet zeggen

  Dat het werk klaar is!

  Het gaat nog veel langer door

  Want mensen leven in het duister

  En velen zijn blind door de zonden

  We leven in een cultuur van lekker leven

  Ook al moeten er anderen voor inleveren!

  Ik zit niet te zeveren

  Maar al dit gedoe om me heen

  Brengt mijn ergernis nog erger op gang!

  Je zou ze allemaal het liefst smoren

  In die ongewone toren

  De toren van Babel

  Ik hoop dat ze zichzelf naar beneden halen!

  En vallen in de hitte van de dalen

  Misschien gaat dan die molen eens beter draaien

  Want anderen hoeven niet te betalen

  Waar sterkeren zitten te graaien

  Wij moeten het gras voor de voeten wegmaaien!

  Want je ziet ze hier en daar die grote haaien!

  Werken moet ik ook

  En niet zo weinig

  Maar ik krijg er niet voor betaald

  Ze hebben mijn sierlijkheid weggehaald!

  Vanwege al die parasieten

  Die zo graag van het geld genieten!

  Dit is op het droge zijn!

  Maar wie snapt er iets want het is
  beslist geen gein!

  Ik leef altijd met pijn terwijl ik gelukkig
  zou moeten zijn!

  Omdat die ander zo graag de eerste in
  alles wilde zijn!

  En als het zo doorgaat

  Dan weet ik maar één ding

  Dat ik deze hele bende verlaat!

  Dan regeert maar het kwaad!

  Is allemaal geweldig leuk

  Maar hiervan krijg ik nog meer jeuk!

  Dit is allemaal theorie!

  Maar niemand die het kan toepassen!

  Men denkt het allemaal beter te weten!

  Dan de leerschool van een oudere in
  het grote Licht!!

  De mens dom van aart

  Daar is het niet voor mogelijk dat men
  zichzelf onderricht!

  Men moet worden onderwezen

  Door het Licht zelf!

  Maar zolang men hovaardig blijft

  Blijft alles buiten de mens

  Dit zal men in de loop van de tijd ervaren!

  Hoogmoed is de meest waardeloze eigenschap

  En dat is natuurlijk geen grap

  Want weinig mensen die van zichzelf nederig zijn

  En is het wel zo, dan heeft God er een hand in!

  En anders is het niets!

  Zoals die pauselijk nederigheid!

  Dat komt uit de tijd en niet uit de eeuwigheid!

  02-04-2013 om 21:04 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.maand

  Maand

   

  Deze maand gaat het in

  Het ongelijke belastinggewin

  Ouderen moeten veel per maand gaan inleveren

  De economie gaat hier ernstig onder lijden

  Het is niet te vermeiden

  Dat men op de knip gaat zitten

  Vroeger konden opa en oma de centjes

  nog eens laten rollen

  Maar dat stel drollen

  Maakt zo een einde aan twee goede zaken

  Dat oma en opa wel eens wilde ondersteunen

  Zodat de jongeren daar op konden leunen

  En opa en oma gaven nog wel

  eens op een ander gebied wat uit

  Maar er komt nu een fluit

  Die aan dit alles een halt toeroept

  Zo zie je dat die blik van zo’n Rutte

  Geen visie heeft in het normale leven

  Een vrijgezel die maakt voor de ouderen en

  zwakkere een hel!

  Want gezelligheid is er dan ook niet meer

  Ja, wat ging en gaat die vent tekeer!

  Ophoepelen is gewenst!

  En dan de spoorwegen

  Daar zitten ze ook maar aan te klieren

  Het moest worden geprivatiseerd

  Maar nu gaat nog steeds alles
  volop verkeerd

  Hoe ze het ook regelen

  Ze komen steeds zichzelf tegen!

  Nu staat weer zo’n jonkie te vertellen

  dat het anders moet

  De treinen moeten wachten op de reizigers!

  En het busvervoer moet snel worden ingezet!

  Ja nu opgelet!

  De chaos wordt steeds groter

  Een strak en een stevig beleid

  Dan rijdt het openbaar vervoer altijd op tijd

  Maar als je niet kunt regeren

  Dan zal dat betekenen dat alles maar ook alles

  In een doffe ellende gaat verkeren!

  Wat fijn dat er een generatie is gaan regeren

  Die niet weten wat het is om zelf allerlei

  dingen af te leren!

  Nee, zelf blijven ze buiten schot!

  Ja, er is hier maar één woord voor!

  En dat is opgehoepeld maar ik bedoelde opger….

  Ik ga het niet helemaal uitspreken

  Want dit vind ik geen teken van beschaving

  De Kroningsdag gaat vijf miljoen kosten

  of zo niet meer!

  Vele feesten hier en daar

  Het zou gewoon sober moeten zijn!

  Maar nee, het is een geldverspillende trein

  Want we willen zo graag lief voor iedereen zijn!

  Nou, dit laatste dat is wat we straks en trouwens al

  lang zien weerkaatsen

  Een doffe ellende in jammerstaat!

  Als alles op dit gebied verkeerd gaat!

  Ik noem het schoften in het kwadraat!

  In een mooi pak!

  Het zijn een stel parasieten op

  hoog niveau!

  Met een stel hersens

  als een doos was!

  Maar ze zijn ook als gras!

  Het leven kan op alle gebied kortstondig zijn!

  Als je zit in de trein naar het grote ravijn!

   

   

   

   

  02-04-2013 om 09:48 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ekster

  Zawrt met wit en wat blauw
  Zo heeft de ekster een aparte snit


  02-04-2013 om 09:25 geschreven door Liesbeth


  01-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2e Paasdag

  Koud

   

  De Pasen is koud

  De mens heeft niet veel in zich
  Ze geven niet veel om wat een ander doet
  Ze denken val jij maar op je snoet
  Wij doen het zo en vinden dat zelf goed
  Men leeft bij eigen gedachten

  Bij de mens draait het altijd om het hier en nu

  En de opmerkingen jezelf in anderen verliezen

  Dat zijn opmerkingen waar je van gaat niezen

  De mensen hebben geen olie in de lampen

  Al het andere kan dan snel verdampen

  De wijzen en de dwazen

  De wijzen hebben goed geluisterd

  Maar de dwazen zijn in slaap gevallen

  Zij hebben geen olie in hun vaten

  En zo blijft het altijd nacht

  Op de dag van het oordeel zal Jezus

  allen verlaten

  Want Hij zal zeggen ik ken u niet

  Ja, u had ook geen innerlijk verdriet!

  Dan is alles verloren

  Maar heb je naar Hem geluisterd

  Dan zit je niet ontluistert

  Als een verloren mens

  Want dan is hij er niet meer

  die goede wens!

  Maar de wijzen zullen zeggen

  Alles verloren maar Jezus verkoren!

   

  Mattheüs 25

   

   

   

  01-04-2013 om 19:03 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!