NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.troongezicht

  Hemels troongezicht

   

  Het hemelleven is een lang gedicht

  In de hemel is het altijd volop licht

  De Zon bescheen de boze wereld

  Door de Zon der gerechtigheid is alles geschied

  Dat doe je zomaar niet teniet

  Dan komt er een getuigenis

  En de getuigenis gaat door

  Want God vermenigvuldigd zijn eer

  De eer van vergiffenis

  De eer van Zijn aanwezig zijn

  En wat een eer als je Hem mocht ontvangen

  Om te zorgen dat de menselijke belangen

  Niet meer werden gevangen

  Door de boze van deze tijd

  Je raakt er wel veel energie aan kwijt

  Maar God is het waard dat Hij eer ontvangt

  Want als de Zon der gerechtigheid in je hart brand

  Dan moet je vuil ruimen

  Want overal is het gaan schuimen

  De schuimkoppen van de zee

  De zee met die ene grote wee

  Waar Christus voor moest bloeden

  En in Zijn liefde nam Hij een hele wereld onder Zijn hoede

  Ja, geen mens kan of kon bevroeden

  Dat de liefde van Vader, Zoon en Heilige Geest zo groot is geweest
  Darom is het lijden en sterven zo'n groot feest

  Totdat Hij het zelf door de Zon der gerechtigheid openbaarde

  Dat geeft aan het geloof geen meerwaarde

  Maar daarin zie je alle waarden

  De waarden die Hij voor een ondankbaar volk heeft verworven

  Ja, daarom is Pasen Zijn grote morgen

  Daar heeft Hij alles wat verkeerd is gevangen genomen

  Om door de dood heen te gaan

  Er volgt nu een Goede week

  Hijzelf is de uitgesproken preek

  Ik voor u anders had u de eeuwige dood moeten sterven

  Maar nu mag u het eeuwige leven met mij gaan beërven

  Ja, dat heeft Hij door arm te worden

  Voor de mensheid bereidt

  Aardse rijkdommen zijn het niet

  Dat alles gaat teniet

  Het grote Kruis staat centraal

  Dat is het grote “Paasverhaal”

  Het verhaal van de Vredevorst

  Dat Hijzelf heeft geschonken

  Daarom is het geen echt verhaal

  Het is de Waarheid

  Die altijd blijft bestaan

  Als je met Hem door de dood

  en ook met Hem bent opgestaan

  Opgestaan tot een nieuw leven

  Dat leven heeft Hij door Zijn onnoemelijk lijden gegeven

  Mag een menselijk hart dit zien

  Dan maak je geen misbaar over futiliteiten

  Zoals een land en volk dit doet

  Zich zorgen maken over hoe het financieel moet

  Geld en goed gaan allemaal voorbij

  Een mens wordt alleen maar blij

  Als je staat in de eeuwige rij

  De rij van de gezaligde

  Dan komt het andere op een tweede plaats

  Dan heb je ook als politicus of oud politicus geen praats

  Dan is er alleen Gods aangezicht dat weerkaatst

  Want Hij zorgt ook voor derde wereld landen

  En dan kun je veel of weinig geven

  Maar rust er geen zegen op

  Dan is het allemaal voor nop

  Dat het geld daar wegen en verdraaide wegen vindt

  Allen ook daar worden voor de Rechterstoel gedaagd

  Allen zullen boeten

  Wel of geen blote voeten

  Hij doet wat Hij wil

  Daarom is hier op aarde veel loos gegil

  Om te voldoen aan een aanwezige gril

  Dat je je naaste moet verzorgen

  Men had goed voor het zielenleven hier
  en dan daar moeten zorgen

  Dan waren mensen door de Geest gevangen
  Dat zijn ernstige belangen

  En ook al sterven er dan mensen

  Het gaat erom of ze goed Thuis mogen komen

  Thuis bij de Vader met de vele woningen

  Daarom is Jezus arm geworden om

  arme mensen zalig te maken

  En dat word je echt niet met Nederlandse
  gegeven knaken!

  Hij is het die deed waken

  Over een wereld verloren in schuld

  Maar Hij voleindigd alles met heel veel geduld

  Zo komt openbaar alle menselijke schuld!

   

   

   

  Openbaring 4

   

   

  31-03-2012 om 22:44 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.duif

  Deze turkse tortel geniet van
  de lente hoewel de temperatuur
  wat winters gaat worden
  31-03-2012 om 08:54 geschreven door Liesbeth


  30-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.magnolia

  Bloem van de magnolia  30-03-2012 om 21:10 geschreven door Liesbeth


  29-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwart

  Zwart

   

  Zwarter dan zwart

  Dat daalde in het schone hart

  Het hart dat werd geconfronteerd

  Met het zwart dat zich had ingesmeerd

  Met nog meer zwart

  En als een schone fee door het leven wilde gaan

  Ja, dat zal bij wit niet gaan

  Wit zet zich schrap

  En deelde uit de eerste klap

  Maar zwart komt dan al snel openbaar

  Want zwart houdt niet van verzoening

  Dan begint de hele bedoening

  Hoe kom je met wit af van dat zwart

  Want zo draag je een last

  Zo zwaar als een hele wereld

  Gebogen gaat wit in de strijd

  Maar staat steeds weer recht

  En zo wordt het gevecht beslecht

  Zwart is weer zwart

  En wit is schoner dan schoon

  En dan ontvang je je werkloon!

  29-03-2012 om 16:59 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloesem

  Als de bloesem is gekomen
  dan kan je echt van de lente dromen
  29-03-2012 om 08:54 geschreven door Liesbeth


  28-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.martelaar

  Martelaar

   

  Martelaar zijn

  Geeft ondragelijke pijn

  Het is een lijden in een lijden

  Ontvang je de Waarheid

  Dan is dit niet te vermijden

  Geen mens brengt je van die Waarheid af

  Want je ziet het grote open graf

  Van de vele moorden met het Evangelie gepleegd

  Elke dienaar dient rekenschap te geven

  Wat deze de mensheid aan geestelijk voedsel heeft gegeven

  Al het bloed wordt van je hand geëist

  Als je het Evangelie met leugens hebt beklad

  En als je alles om je heen bekijkt

  Was er geen die tegenspraak in die tijd

  Men hing de leugen aan

  Door niet op te staan

  Op te staan in de strijd

  Men was volkomen als dienaar de weg kwijt

  Predikanten kunnen zich lang staande houden

  Omdat er naar ze werd opgezien

  Maar de weg van een ware dienaar

  Is Jezus volgen tot in de dood

  Om zo weer met Hem op te mogen staan

  En in het nieuwe leven voort te mogen gaan

  Met een Waarheid waar niet aan valt te tornen

  Dat zal men zien op Zijn grote morgen

  De morgen waar Hij zal verschijnen

  Dan zal er niemand meer aan die Waarheid twijfelen

  Ook al die mensen die studies heb gevolgd

  Jezus volgen blijft niet zonder gevolgen

  Studies volgen heeft andere gevolgen

  Men raakt door ijdelheid bedolven

  Omdat men zo mooi kan spreken

  Maar het zijn wel de leken

  Die de waarheid spreken!

  Daarom krijg je als een ware

  gelovige een waar teken

  Zodat niemand je meer om ver kan spreken

  Ook al kunnen ze het evangelie schilderen

  Niets schildert zo mooi als het bloed van Christus

  Het bloed dat rein maakte van alle zonden

  Dat heelt dan ook die diepste wonden

  Die door de zonden van anderen worden gemaakt

  Dit lijden is elke dag smart

  Dan druk je Jezus aan het hart

  En Hij neemt je geheel onder zijn hoede

  Aan de buitenkant kan men dat niet bevroeden

  Niemand heeft enig idee

  Dat elke wee ontstaat door Zijn aanwezigheid

  Zijn ogen Zijn een vlam van vuur

  Ze doorzien alle mensen

  En het ergste van alles is

  Zijn blinkende kopervoeten

  vertreden de ongehoorzaamheid

  Zodat men rekenschap af moet leggen in de laatste tijd

  Want tijden en stonden gaan voorbij

  Dan zie je dat je niet staat in de rij

  Van de honderd vier en veertig duizend op een berg

  Oh, wat is dat erg

  Als je zo willens en wetens ergens tegen ingaat

  Dat is die onophoudelijke godsdienstfanaat

  Die altijd alles voor zich wil winnen

  Om zo maar eer met de leugen te kunnen innen

  Maar de eer van God

  Dat geeft een beter lot

  Dan staat de zot beschaamd

  Ook al had deze mooie plannen beraamd!

   
  Ezechiël 17

   

  28-03-2012 om 18:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.strandwandeling

  Een mevrouw die genote had van een
  strandwandeling
  28-03-2012 om 09:14 geschreven door Liesbeth


  27-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vandaag

  Vandaag

   

  Vandaag alweer veel gelezen

  Hoe het niet had moeten wezen

  Graaiers aan de top

  Hebben de deur niet op

  Op een kier gezet maar helemaal open

  Zodat we onze kennis aan domkoppen

  hebben doen verkopen

  Maar wie is er nu dom

  Ga je graaien

  Dan gaat je verstand naar de haaien

  En dan wordt je een grotere graaier

  En ga je het domme volk aaien

  En dan komen er donderwolken

  Het voelt als zware dolken

  In het hart van de economie

  Ja, kom en zie...

  Dat alles door het aanbidden van de geldgod!!

  Oh….wat brengt dat kreng toch veel genot!

  Wel of niet gestudeerd

  Het is het lot dat dit genot

  Brengt over vele mensen in de maatschappij

  Daarom zijn we dus met al onze regeringen

  van de afgelopen jaren niet blij

  De één is het aan het verknoeien

  De ander moet dan weer stoeien

  Om er weer wat gareel in te brengen

  Maar na het veranderen van zulk een regering

  Weten we toch niet meer hoe het echt moet

  Ja, land en volk wordt zwaar beboet

  Voor al deze dwaze handelingen

  Het volk heeft gekregen waar het om vroeg

  En het lijkt wel of de regering en parlement

  Steeds er opuit zijn voor een nieuwe prent

  Hoe zien we dan deze prent?

  Als een boete of een misselijk makend schilderij!

  Ik denk dat we in het laatste veel kunnen ontdekken

  Want men is zwaar bevlekt met zwarte vlekken

  En ze houden maar niet die domme bekken

  Wel een beetje plat gezegd

  Maar ja elke dag ontdek je er weer één

  En zo zinken we nu als een baksteen

  Waar dan heen?

  Door en in het geloof

  Naar God alleen!

  Men houdt zich in veel gevallen niet koest

  Dat komt dat alles is verwoest!

   

  Jeremia 51

  27-03-2012 om 21:23 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fietsen

  Met het mooie weer
  zie je ze weer achter elkaar fietsen
  De voetgangers moeten dan even wachten...
  27-03-2012 om 10:18 geschreven door Liesbeth


  26-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de strijd

  De strijd

   

  De strijd tegen de dood

  De strijd om verder te leven

  Het duurt niet even

  Het duurt soms heel lang

  Het maakt een mens soms bang

  Het strijden kost veel energie

  Het komt er op aan  hebben we die gebogen knie

  Niemand wil na het leven de dood

  De hang naar het leven is zo groot

  Dat je in alle omstandigheden strijdt

  Men vecht en vecht tegen de eeuwigheid

  Maar weet je dat het einde van de tijd

  Het leven overgaat in de eeuwigheid

  Dan hoeft men niet meer te strijden

  Want strijden is ook lijden

  De zalige eeuwigheid

  Komt nadat men kan berusten

  In hetgeen de mens is opgelegd

  Niemand wil niemand missen

  Maar eens is er één alleen

  En mag je weten dat er één

  Heen is gegaan naar het eeuwige Licht

  Dan is dat wat voor de alleenstaande het leven verlicht

  Dan is er niet de dubbele strijd

  Voor jezelf en de levenspartner

  Dan is er de eeuwige rust

  Wie zou dit niet hebben willen gekust!

  Ieder moet de strijd alleen strijden

  Het leven is niet altijd vreugde

  Maar meer een leven van lijden

  Ook al is het soms niet aan de buitenkant te zien

  Maar het eeuwige leven is en blijft dan geen misschien!

  Het zien op Jezus

  Daar is het te vinden

  Hoe je ook je vrouw of man beminde

  Die liefde gaat boven alles

  En dat is een zware strijd

  Want dan leef je niet meer aards

  Maar in de eeuwige heerlijkheid!

   

   

  Hebreeën 8

  26-03-2012 om 22:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boomkruiper

  Een boomkruiper is in de lente op zoek
  naar een nestje
  26-03-2012 om 11:37 geschreven door Liesbeth


  25-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vredig

  Vredig

   

  Is er in het hart

  diepe vrede

  Dan is er een

  oprechte bede

  In de eenzaamheid

  In het vergaan

  van de tijd

  Je ontvangt niet

  alles zoals je wil

  Want soms heeft

  men last van een gril

  De menselijke grilligheid

  Waar het taboe op

  eenzaamheid rust

  Daarom word de

  ander gekust

  En wordt het leven

  vaak een must

  Het leven wordt door

  de omgeving bepaald

  De mensen zorgen voor

  jouw eenzaamheid

  Want velen raakten

  de weg kwijt

  Maar op Gods tijd

  Vangt aan de eeuwigheid

  Waar je los gekomen bent

  Van alle eenzaamheid

  De mensen zijn het die

  het leven moeilijk maken

  Zonder mensen bestaat

  er geen aards leven

  Want men moet zich in het

  openbare leven begeven

  Maar je komt er achter

  Dat dit het niet is

  Het leven van vrede

  De mens is een oorlogzuchtig mens

  Hij of zij heeft maar één wens

  Het leven van die ander te hinderen

  Want in de geest bleven het kinderen!

   

  25-03-2012 om 17:08 geschreven door Liesbeth


  24-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloem

  De azaliabloem is een fijne bloem
  om te fotograferen vooral met macrolens
  Zo lieflijk...
  24-03-2012 om 20:57 geschreven door Liesbeth


  23-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuw

  De lente in vol ornaat
  Een jong blad
  Met een fiere frisheid
  Alleen duurt dat geen eeuwigheid
  23-03-2012 om 21:12 geschreven door Liesbeth


  22-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de kunstroos

  De kunstroos

   

  Heden kwamen mij berichten ter oren

  Die ik nooit of nimmer had mogen horen

  Vanuit de kunstroos

  Dan word je toch heel boos

  Elke voorman heeft een doelgroep

  Een doelgroep die het beter moeten krijgen

  Je gelooft het toch niet

  Het volk rijgen ze aan het mes

  Maar voor zichzelf springen ze in de bres

  Ze keren zich om in hun geldelijke drek

  Dat is van deze voormannen de opzet

  De nieuwe fractieleider had ook al reclame

  Hij heeft uitbundig naar vrouw en kinderen staan zwaaien

  Ja, we doen het samen

  En het resultaat is dat hij alles voor zichzelf wil vergaren

  En met mooie woorden een volk staat te aaien

  Je laat je kinderen nog even zien

  Dan krijg je van het klootjesvolk een tien

  Geloof het niet

  Want die partij is zo ziek,  ja, dodelijk ziek!

  Ze hebben heel veel dwaasheden in hun motoriek

  Dat ze nooit meer echt kunnen of mogen regeren

  Ze hebben alles al verziekt

  En je ziet dat zo’n volk het nog niet geloofd

  Dat ze voor het land alle mogelijkheden hebben gedoofd

  De kleine of de mindere man

  Drinkt nu de drank van een dronken man

  Begrijp me goed ik ben niet rood

  En zal het ook niet worden

  Want het is een domme horde

  Die zich achter die mooipraters hebben geschaard

  Ze zijn geen knip voor hun neus waard

  Schande en nog eens schande

  Dit is nu het vuil dat uit een kunstroos valt

  Ze hebben niet in de gaten dat ze het zelf hebben verknald

  Ze gaan in hoogmoed nog prat op praten en kunnen

  Een echte roos heeft gebloed

  Uit duizend wonden en dat door het bloed

  Het bloed van het Lam

  Dat de zonden der wereld op zich nam!

   

  Jeremia 45

   

  22-03-2012 om 16:13 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.knop

  Een knop die open gaat  22-03-2012 om 09:05 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kisten

  Kisten

   

  Allemaal kisten

  Wit en bruin

  Wit met kleine mensjes

  Ze hadden nog zoveel kinderwensjes

  Ze hadden de toekomst nog voor ogen

  En ineens werd het leven afgebroken

  De ouders gaan verdrietig en gebogen

  Door een tranendal met leed

  Hoe kan een mens het dragen?

  En hoe moet het allemaal na deze dagen

  Waar het definitieve afscheid plaats heeft gevonden

  Ja, dit zijn grote wonden

  Wonden die maar moeilijk zullen helen

  Want steeds kom je iets van je kinderen tegen

  En de dagelijkse dingen die ze zo al beleefde

  Met broertjes en met zusjes

  Wat een intens verdriet

  Ja, dan heb je ook verdriet

  Verdriet met de verdrietige

  Het leven is ineens zo anders

  Maar ook de mannen van de vrouwen

  Of andere vrouwen van mannen

  Die ze nooit meer zullen zien

  Ze hadden zo gehoopt op het andere

  Omdat ze samen hadden besloten

  Een ander leven te gaan leiden

  En dan ineens ligt alles aan gruzelementen

  De lente is begonnen

  Maar er is geen nieuw geluid

  Maar wel een ander geluid

  Een geluid dat ademt van verdriet

  Maar één troost is er in dit leed

  Hij die zoveel leed

  Weet van dit grote leed

  En wie weet mogen deze mensen

  Hun troost vinden bij Hem

  Bij Hem die alleen zo kan troosten

  En dat is een troost die geen mens na kan bootsen

  Daarmee is het verlies te dragen

  Ik wens deze mensen dit toe in de zware dagen

  Waarin zij het verlies van een geliefde moeten dragen

  Ook was er verdriet van een Joodse broer

  Van een vermoord zusje

  Die zei, we hebben al zoveel leed gedragen

  Houd het dan nooit op
  Ik weet hoe vreselijk het is

  Van leed dat niet te stille is

  Van leed waar maar geen einde aan komt

  Maar toch sta je dan verstomd

  Dat een mens heel veel kan dragen

  En dat een mens nog sterker is

  Als Hij het voor je wil dragen

  De Middelaar van het nieuwe verbond

  Een Middelaar zo diep in Zijn hart gewond

  Om de grote slagen van de zonde

  De betaling van de zonde is de dood

  Maar wat groot

  Als Hij het voor je wil dragen

  En dat Hij medelijden heeft als een biddende Hogepriester

  Ook blijft overal de satan briesen

  Met Hem kun je door diepe dalen

  Door de liefde van zijn Geest zal een mens niet verschralen

  De Joden riepen Zijn bloed komen over ons en onze kinderen

  Ja, wat kunnen zulke woorden een mens hinderen

  Maar God zou God niet zijn

  Als Hij alles van een hele wereld niet zou kunnen vergeven

  Maar veel mensen hebben niet geleerd met de Middelaar te leren leven

  God in Christus is het die alles kan vergeven

  Als men zich maar aan Hem over wilde geven

  Daar zit nu het punt

  Diep gebogen knieën

  Soms moeten er zware klappen vallen

  Wil een mens zijn oog op een goeddoend God laten vallen

  Hij doet goed terwijl een mens het niet verdiend

  Ja, als men dit mag zien

  Dan wordt er nog meer gegriend

  Maar daarin vindt men de grote troost

  Het zien op Jezus

  Op de Jezus van het diepe lijden

  Ging Hij daar voor mij door het stof?

  Ja, voor een wereld verloren in schuld

  Wat heeft God een groot geduld

  Om zo nog naar mensenkinderen om te willen kijken

  Dit is nu je geest verrijken

  Hij voor mij

  Anders had ik de eeuwige dood moeten sterven

  En dat is nu de eeuwige zaligheid erven! 

  22-03-2012 om 08:40 geschreven door Liesbeth


  21-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lente

  Lente

   

  De lente is weer in het land

  De narcisjes staan open aan de rand

  De rand van de tuin of het park en bos

  Overal zie je nog het mos

  De zon daagt alles uit

  Zo is het dat de knop hier en daar snel uitspruit

  Ja, het groen spuit er overal uit

  De zachte lucht doet genieten

  Je ziet ook weer de madeliefjes

  tussen de grassprieten

  Het nieuwe leven komt er aan

  Overal zullen straks de bloemen in bloei staan

  Tulpen en blauwe druifjes

  De lente heeft zo zijn kleine natuurfuifjes

  Heb je er geen oog voor

  Dan gaat dit alles in de beleving teloor

  Maar het kan een natuurliefhebber bekoren

  De lente doet in al zijn vormen

  Weer van zich horen

  Straks zijn de bloesems er weer

  Dan zie de je de appel en de peer

  Weer aan de bomen komen

  Dat is weer van een nieuwe zomer dromen

  21-03-2012 om 20:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.waartoe

  Waartoe

   

  Waartoe dient een parlement?

  Ik raak aan de moderne versie niet gewend

  Men wil steeds meer macht naar zich toetrekken

  Men wil zelf bepalen hoe het gaat

  En dan is er maar één ding waar het om gaat

  De grote dictator uit te hangen

  Het zijn geen volksbelangen

  Maar het zijn links liberale stokpaardjes

  Wie kan men nog vertrouwen?

  Men zou eens moeten denken

  Dat ze zelf niet zijn te vertrouwen

  Geen slechtere vorm van politiek

  Als je niet van wijken weet

  Zodat men graag met alle eigen belangen

  Daar het parlement mee wil behangen

  Hoe jonger de politici

  Hoe meer je dit machtsvertoon krijgt

  Straks is het nog denkbeeldig

  Dat men een volk aan het mes rijgt

  Was het maar eens dat die mensen zichzelf konden zien

  Hoe ze op een onwaardige manier zich gedragen

  Het is geen beschaafde politiek

  Het is uit de afgrond opgekomen

  En zo hoeven we als Nederlanders niet meer

  Van een mooi land en volk te dromen!

   

   

  21-03-2012 om 07:52 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.azalia

  Een gewone opname
  van de azaliabloem
  21-03-2012 om 07:49 geschreven door Liesbeth


  20-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verdeeldheid

  Verdeeldheid

   

  De verdeeldheid is groot

  En hij wordt alsmaar groter

  We leven op een vulkaan

  Maar niemand denkt er aan

  Hier en daar zie je ze voortgaan

  De mens in zijn eigen waarheid

  Maar ook dat brengt geen klaarheid

  Een glaasje jonge jenever

  of de oudere heldere klare

  Zo ontstaan alsmaar de maren

  De maren van het bittere leven

  Omdat men denkt overal een

  draai aan te kunnen geven

  Is het dan geen loffelijke streven?

  Nee want alles is maar even

  Men moet behoudend zijn van aart

  Dat is of was veel meer waard

  Maar met alles op losse schroeven te plaatsen

  Zie je alle schaduwen weerkaatsen

  Je vliegt van de ene naar de andere

  Ook dit kan er niets aan veranderen

  Nee, het gaat in de geest prangen

  Maar dat zijn geen gezangen

  Het worden klaagliederen van narigheid

  Ja, wie het heeft voorzien die kocht de tijd uit!

   

  Hebreeën 13

   

  20-03-2012 om 18:56 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.haantje

  Haantje

   

  Haantje de voorste

  Je ziet het kan hem bekoren

  Dat hij de plaats kreeg in het voren

  Hij vlamt als een groot vuur

  Maar een snel vuur

  is ook zo weer opgebrand

  En staat het met lege

  handen aan de kant

  Ben je er op gebrand

  Om eens even alles naar je hand te zetten

  Dan moet je eens opletten

  De tegenvaller is al gekomen

  In het verleden heeft men van alles willen dromen

  Maar zo is het door zulke mensen nu gekomen

  Dat we als volk niet meer van alles kunnen dromen

  Zoals de bomen tot in de hemel

  Want door al dat linkse gewemel

  Hebben we nu dat gezemel

  En het zal altijd zo blijven

  Dat de mindere gaat lijden

  Omdat men zo graag voor eenieder
  op wilde komen

  Maar als je het gaat verbruiken

  Dan hoef je niet aan zo’n kunstroos te ruiken

  Want dat is die roos toch wel

  Een roos van gekozen kommer en kwel

  Het is je niet overkomen

  Maar het is gekomen

  Uit de verkeerde dromen

  Dat ieder een hemel op de aarde financieel
   moet/wil hebben

  Daar zit nu de kardinale fout

  En zo zijn we verzeild in een financieel woud

  En wie niet stout was krijgt de roe

  Je moet opbrengen voor degenen die het er
  hebben doorgejaagd

  Ja, het praatje is misschien wel afgezaagd

  Maar het zit er met dat vuur weer aan te komen

  Die willen nog meer afromen

  Door bij een weggeef kliek te willen behoren

  Pas op de plaats dat is zo’n linkse groepering beschoren

  Maar bij welke partij men ook behoord

  Men leeft niet zoals het hoort

  En zo blijven we maar doen

  Maar het is uit en over met het vele

  uitgeven van de gemeenschapspoen

  En daar moeten de overheden in het

  klein en het groot maar mee doen!

  Weg met al die schreeuwers van ik zal het wel doen!

  Geen mens die dit nog verhelpen kan

  We zien overal de duivel opereren

  Om zichzelf maar te eren

  Om dat hij weet hoe hij er nog meer moet doden

  Dat komt door het leven van met de afgoden

  En dat is voor de overheden ook niet vreemd

  Want ze hebben geleefd als een god in Frankrijk

  Maar niet met de Gods Koninkrijk

  En zo werden er velen heel rijk

  Maar ze staan geestelijk dood aan de dijk!

   

  Jesaja 5:25

   

  20-03-2012 om 13:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.azalia

  Een serene kleine bloem
  In het hart genomen met macrolens
  20-03-2012 om 09:09 geschreven door Liesbeth


  19-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.azalia

  Een macro opname van een azalia
  knop die is aan het open gaan
  19-03-2012 om 22:16 geschreven door Liesbeth


  18-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de foto

  De foto

   

  De foto in het leven

  Eerst zag je er eens één

  Later werden het er wat meer

  Nog later ging men over op gedigitaliseerd

  En zo werden de foto’s vermeerd’

  Je maakt foto’s in de jaargetijden

  Soms heb je lust om er veel aandacht aan te wijden

  Maar soms is het plezier niet meer zo groot

  Je neemt de gedigitaliseerde niet even op schoot

  Ze staan ergens op een schijf

  En het vraagt veel tijd

  Je kunt ze ook zetten in een digitale lijst

  Maar dat doe je ook niet zo maar even

  En heb je helemaal niets te doen

  Dan raak je je tijd er wel aan kwijt

  Men hoeft zich niet te vervelen

  Er is zoveel op de markt gekomen

  Dat je eigenlijk niet weet wat je over

  dit alles nog zou moeten dromen

  Hoewel de raderen bij velen draaien

  Omdat ze op deze manier in het geld kunnen graaien

  En het sociale is naar de haaien

  Men leeft tegenwoordig met de iPhone  of iPad op schoot

  Het heeft de mogelijkheden wel vergroot

  Je zit niet altijd meer bij je pc

  Maar wil je leuke dingen doen

  Dan is het de pc want daar kun je alles mee!

  Je kunt er je foto’s bewerken

  Dat is bij de ipad of iphone nog niet zover

  Maar let op…eens komt het zover

  De munten moeten rollen

  En de commercie blijft achter alles aanhollen

  De foto is een macro opname en bewerkt
     18-03-2012 om 19:17 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zee

  Aangekomen bij de zee
  Dan neemt deze even je
   gedachten mee
  Soms voel je de wee
  Soms ben je gedwee
  Soms heb je verdriet
  Soms ben je blij
  Het gaat alles gelijk op met het springtij
  Daar bij de zee kun je altijd volop genieten
  18-03-2012 om 15:28 geschreven door Liesbeth


  17-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.duinen

  Veel mensen wandelen door de duinen
  naar de zee
  17-03-2012 om 22:08 geschreven door Liesbeth


  16-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.engeltjes

  Engeltjes

   

  Ik lees hier of daar

  Dat de omgekomen kinderen

  nu als engeltjes spelen in een tuin

  Hoe kan men dat zo vertellen

  Als je weet dat een mens gereinigd moet worden

  door het gestorte bloed van Christus

  Gedoopt zijn in het bloed van Christus

  Een natuurlijke doop wil nog niet

  zeggen dat men zalig is

  Er zal een Middelaar moeten zijn

  Voordat je stort in het doodsravijn

  Die Middelaar daar moet je wel van getuigen

  Want zo heeft een mensenkind groot of klein,

  jong of oud leren buigen

  Maar om zomaar aan te nemen dat iedereen

  die sterft een engel is

  Dat gaat me nu net even te ver

  Men zou zich meer in de bekeringsgeschiedenissen

  moeten verdiepen

  Er gaat vaak heel wat aan vooraf

  Ik heb natuurlijk niet in de kinderhoofden gekeken

  Maar tegenwoordig wordt men meer op wintersport voorbereid

  Dan op de eeuwige zaligheid!

  Het wereldse gaat niet samen met het eeuwige

  En verder blijf ik van dit alles af

  Want het is een verschrikkelijk slag

  En dit zegt Gods Woord erover

   Mattheus 7:13-23

  16-03-2012 om 20:57 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schoenen

  Wie de schoen past trekt hem aan...  16-03-2012 om 14:34 geschreven door Liesbeth


  15-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerk en staat

  Kerk en staat

   

  Kerk en staat zijn gescheiden

  Waarom willen anderen je dan alles opleggen

  In God ben je vrij

  Maar de slaaf van de duivel wil alles beknotten

  Het liefst willen ze dat je je mond houdt

  Maar in deze slavernij

  Kun je geen politiek voeren

  Door anderen de mond te willen snoeren

  Men is bang voor God

  Want zij voelen zich daardoor beknot

  Maar niets is minder waar

  Bij God is alles te vinden

  Je voeten zijn als die van een hinde

  Maar door hun vijandschap

  Zetten ze zich tegen alle geloven schrap

  Behalve als het hun uitkomt

  Dit is nu de duivel die zich altijd vermomt

  Dan komt hij op kousenvoeten

  Dan komt hij met veel lawaai

  In het andere geval komt hij met geweld

  Soms langzaam en soms versneld

  Omdat hij weet dat er nu nog weinig tijd is

  Pakt hij wat hij pakken kan

  Juist in de politiek

  Want daar maakt hij het liefst muziek

  De muziek van de dode zee

  Met zijn grote wee

  Maar ben je dood

  Dan heb je geen gezicht op deze malloot

   

  Hebreeën 11

  15-03-2012 om 18:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lenteweer

  Het was helemaal de laatste dagen geen lenteweer
  Maar zodra de zon schijnt
  zie je de mensen en meeuwen weer
  15-03-2012 om 08:39 geschreven door Liesbeth


  14-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.medeleven

  Medeleven

   

  In de knop van het leven

  Werden zo diverse kinderen

  Uit het leven gerukt

  Door een ernstig ongeluk

  Volwassen mensen ook daarbij

  Wat een diep leed voor de nabestaande

  Ja, de wegen zijn dan bijna onbegaanbaar

  Je leeft in een roes

  Alles moet worden geregeld

  Het lijkt wel of er is gekegeld

  Je kind, man of vrouw

  Die je daarbij werden ontnomen

  Eerst de vertwijfeling

  Is het leed nu voor mijn gezin?

  En ook de blijdschap als je kind is behouden

  Je moet alles gaan regelen

  Je loopt op wankele benen

  Waar moet een mens dan henen

  Met zoveel zwaar leed

  Ja, dan heeft men last van angstzweet

  Totdat je eindelijk alles definitief weet

  Dan moet er worden verder gegaan

  Het is zo donker in het bestaan

  Je levens is verscheurd

  Wordt een mens nog wel opgebeurd

  Alle woorden schieten te kort

  Want je moet het zelf dragen

  Niemand die je daarin kan helpen

  Mensen zullen je overstelpen

  Met warme gevoelens van genegenheid

  Maar in de loop van de tijd raak je dat ook kwijt

  De gang van het leven is niet meer zoals het was

  Je kunt niet echt blij meer zijn

  Want je leven ligt eigenlijk zacht gezegd in een ravijn

  Want een kind op zo’n manier verliezen doet zo’n pijn

  Alleen al dat je er niet bij kon zijn

  Bij de doodstrijd die je kind heeft meegemaakt

  Dat is wat het lijden juist zo verzwaard

  Maar laat het oog dan maar naar Boven zijn gericht

  Misschien dat God dit lijden verlicht

  Want Hij weet wat lijden is

  Dat lijden was echt niet mis

  Hij leed door de wonden van de zonden

  Zonder zelf verkeerd te zijn geweest

  Alle mensen leven tegenwoordig een
  onwaardig levensfeest

  De ernst moet de mens gaan vatten

  Dan kan men bevatten

  Dat het leven niet zomaar is gegeven

  Het leven moet in verantwoordelijkheid
  worden geleefd

  Opdat er maar niet op los wordt geleefd

  Zodat er niet nog meer wordt gebeefd

  Want dit is toch weer zo’n beving

  Maar vaak gaan de mensen er weer snel aan voorbij

  Want het was voor die ander en niet voor mij!  14-03-2012 om 22:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vandaag

  Vandaag

   

  Het is vandaag in Nederland

  Weer biddag voor het gewas en arbeid

  Ja, je ziet ze vaak opgaan met vlijt

  Maar heeft een mens nu spijt

  Dat wel of niet in de kerk

  Alle afgoden heeft aanbeden

  Bidden helpt niet!

  O nee, helpt het niet?

  Nee, een gebed moet je worden geschonken

  Dat kan alleen als je een innige

  relatie met God hebt ontvangen

  Maar alle gebeden worden ook dan niet verhoord

  Want je zou in ernstige ogenblikken niet meer in het leven willen zijn

  Omdat je lijdt aan een ondragelijke geestelijke pijn

  God weet alleen wat goed voor een mens jong of oud is

  God heeft alles zelf geschapen

  Zou Hij niet weten wat er zoal in de mens leeft

  Daarom heeft al dat uiterlijke vertoon weinig zin

  Hoewel ik daar ook nog verdeeld over kan zijn

  Want ik werd er eens op gewezen

  Dat ik ook aanwezig moest wezen

  Ja, en wat ik toen allemaal zag

  Gaf bij mij deze doorslag

  Het gaat alleen om de relatie met God

  Hij bepaald elk menselijk lot

  Maar ben je bezig met de afgod

  Dan valt het je ten deel het verschrikkelijke lot

  Dat God je overgeeft aan je eigen lot

  Had jij dan geen geld en goederen

  Jazeker, maar als je je realiseerde

  Dat je er niet naar moest kijken

  En dat je het mocht bezitten als niet bezittende

  Dan is het natuurlijk goed

  Maar niemand kan in je innerlijk kijken

  En ze gingen je daarom ook in je kraag grijpen

  Want de afgunst en jaloezie kwam de vrome

  biddende kerkganger lastig vallen

  Ja, zo ontstaan er nu kwallen

  En menigeen at of eet van twee wallen

  Kijk maar naar de premier

  Daar is nu de grote zee

  Van zonde en onheiligheid

  En zo is alles in de tijd gerijpt

  Tot een groot oordeel!

  Een oordeel waar geen gebed

  meer in wordt verhoord

  Ook al ga je altijd vroom bidden

  Liefst drie keer op een biddag

  Sorry, voor degene die het oprecht menen

  Soms word je misselijk van al degene

  Die zo maar huichelachtig in het leven doorstappen!

  Ze proberen menig mensenkind te winnen

  Om ze dan voor vakantiereisjes te winnen

  Het is van de wilde spinnen

  Daar is het instituut kerk niet voor geschapen

  Maar het zijn allen domme apen!

  En ze blijven maar naar een dominee gapen

  Alsof deze hen zalig kan maken!


  Handelingen 16
  en 17:1-9

   

  14-03-2012 om 21:34 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verschrikkelijk

  Verschrikkelijk

   

  Wat gebeuren er de laatste dagen

  Weer verschrikkelijke dingen

  Menig mens zal niet meer kunnen zingen

  Zingen doe je vaak in blijdschap

  Maar zulke ernstige zaken zijn geen grap

  Toch denk ik onwillekeurig aan vroeger

  Vroeger was niet beter

  Maar wel anders

  Vroeger werd je niet meegegeven met school

  Naar een wintersportvakantie

  Want daar was geen geld voor

  Je was allemaal veilig thuis

  Hoewel er ook wel eens wat gebeurde

  Maar niet in zulke getallen

  Vakantieschepen die vergaan

  En ga zo maar door

  Vakanties zijn een must

  Je moet al vroeg leren genieten!!

  Maar daarna kun je veel tranen vergieten

  Omdat je geliefde kind is omgekomen

  Of was het geen geliefd kind?

  Je kunt natuurlijk zelf niet je kinderen bewaren

  Maar toch heb je wel een zware verantwoordelijkheid

  Dat geeft wel soms strijd

  Strijd met je kinderen

  Als je ze gaat verhinderen

  Overal van te genieten

  Voor alles is een grens

  Want kinderen hebben al snel een na-aap wens

  Hij of zij mag ook

  Maar ook vanuit de scholen begrijp ik het niet

  Dat men zo met de kinderen omgaat

  Een ongeluk ligt in een klein hoekje

  Maar als je in de avond of nacht moet reizen

  Ja, dan kunnen zulke momenten verrijzen

  Omdat men vermoeid is geraakt!

  En zo ben ik dan weer bij mijn gevoel gekomen

  Deze kinderen zijn ontnomen

  Misschien zet het menigeen tot denken

  Dat geld en goed toch geen geluk schenken!

  Daarom moet men bedenken

  Dat alles toch maar even is

  En ook vergeet je veel momenten

  Dus waarom je kinderen zo in te enten

  Met de gedachte dat wintersport moet

  We hebben ook nog een prins

  Die een verschrikkelijk lot ten deel viel

  Ja, een mens moet meer denken aan zijn of haar ziel!

  Dan zitten al die geneugten je niet zo op de hiel!

   

  14-03-2012 om 10:45 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zee

  Je kunt op allerlei manieren naar de zee kijken  14-03-2012 om 08:53 geschreven door Liesbeth


  13-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.afspraak

  Afspraak

   

  Afspraak is afspraak

  Met wie zou dat zijn?

  Ik denk met zichzelf

  Een vat vol tegenstrijdigheden

  Ja, dit is onze premier heden

  Of is het je reinste huichelarij?

  Ik ga daar dan niet voor opzij

  Door de samenwerking met de SGP

  Gaat het niet zo snel die dode zee

  Waar abortus en euthanasie worden gebruikt

  Want zo kom je als liberaal voor je mening uit

  Je zou het allemaal sneller voortgang willen laten vinden

  Maar ja afspraak is afspraak

  Liever gezegd een zoethoudertje

  Zo kan hij zichzelf op het paard houden

  Je moet altijd iemand het voordeel van de twijfel geven

  Want hij zei zaterdag ook nog na het jongerenbezoek

  Dat hij door z’n geloof wordt gedreven

  Hiervan kan ik nu overgeven

  Word je door je geloof gedreven

  Dan sta je niet toe dat mensen en vruchten

  in de moederschoot worden vermoord

  Want dit is gelovig ongehoord

  Ja, voor eigen hachje gooi je graag alles over boord

  Daar sta je dan met je witte boord

  Gans vernietigend zwart

  Dit gaat een mens zoals ik aan het hart

  Dat mensen steeds weer zichzelf profileren

  Omdat ze het geloof gebruiken

  Om zichzelf een ruiker op te steken

  Dit gedraai zie je natuurlijk al weken

  Maar dan kun je het niet vast grijpen

  Maar nu haal ik hem aan z’n
  broekspijpen onderuit

  Ik vind hem de grootste schavuit!

  Jong en brutaal

  Ongehoorzaam en onbekwaam

  Dat zo’n mens zich niet diep schaamt!
  Het is hemelscheiend
  Dat zo'n man
  Dit zomaar zonder enige
  gewetenswroeging kan!

  13-03-2012 om 18:44 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christus

  Christus

   

  Christus onze Koning

  Die geen mensen opneemt in Zijn woning

  Die vol ongeloof en ongehoorzaamheid zijn

  Christus overtreft Mozes

  Daarom is Hij ook Koning

  Zijn toorn is daarom zeer groot

  En wie in ongeloof heeft geleefd

  Of ongehoorzaam is geweest

  Die zullen niet Zijn rust ingaan

  Omdat ze Hem vreselijk hebben tegengestaan

  Want men had of heeft een boos en ongelovig hart

  Zonder enige smart

  Stonden zij allen Hem tegen

  En verkeerde om eigenwijze wegen

  Daarom ontvangen ze geen zegen!

   

  Hebreeën 3

  13-03-2012 om 16:50 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zee

  Heerlijk dat mistige uitzicht
  het heeft zo'n aparte sfeer...
  13-03-2012 om 08:01 geschreven door Liesbeth


  12-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zee

  Naar de zee geweest...en een ander
  gaat de hond uit laten
  12-03-2012 om 21:06 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koninginnedag

  Koninginnedag

   

  Ja…op Koninginnedag

  Gaat hij weer uit de vlag

  Vele huizen zien er gekleurd uit

  Met een wapperende driekleur en

  misschien een oranjelint

  Ja, dan ben je koningsgezind

  Ik heb wel een vlag maar geen stok

  Dus hij blijft gewoon in z’n hok

  En deze keer hoeft hij niet echt uit

  Als je in groot verdriet

  Alleen niet verder ziet

  Om zonder zo’n dag door het leven te gaan

  Door al die gekke feesten

  Ontstonden er nog meer beesten

  Koninginnenachten waar men zich lam zuipt

  En waar de gluiper nog verder sluipt

  Ik vond het eens leuk zo’n verandering van een feest

  Maar het is onder de hand ook een belegen feest

  En na wat er zoal is gebeurd

  Zou je toch denken dat het hart is opengescheurd

  Door een groot intens verdriet

  Maar nee, we geven geen gehoor

  Alles gaat gewoon door!

   

  Spreuken 9

  Het feestmaal der Wijsheid

   

  12-03-2012 om 18:56 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.recht

  Recht

   

  Krom is recht

  En recht is krom

  Mensen houden zich soms dom

  Omdat de wet zo is beschreven

  Maar die is onder andere omstandigheden
  gegeven

  Het recht moet worden bijgesteld

  Want de zonden kwamen versneld

  Zo naar ons mensen toe gegleden

  In dit heden

  Weet men soms niet meer van

  een normaler verleden

  Het is er altijd geweest wordt dan gezegd

  Maar in deze tijd zijn die vreselijke zonden
  wel open gelegd

  Die vroeger misschien in andere
  vormen er waren

  De mens kwam door de tijd heen niet
  meer tot bedaren

  Men is op zichzelf gericht

  En weet niet wat deze aanricht

  In de huidige samenleving

  Dit is zo’n beving

  De Rechtstaat staat op zijn fundamenten te trillen

  Hier en daar zal men het wel van
  verdriet uit kunnen gillen

  Soms wordt de hand nog boven een boef gehouden

  Dit is nog maar zacht uitgedrukt

  Over iemand die helemaal verrukt

  Opging in kinderen van twee jaar

  Hier ben je toch als samenleving wel mee klaar

  Dit is een grove zondaar

  Maar een zondaar in het geheim

  Daar kunnen mensen soms nog voor zijn

  Ach… het is zo’n vriendelijk mens

  Maar achter zo’n mens

  Gaat schuil een verschrikkelijke wens

  Om anderen kapot te maken

  En dan soms voor een leven lang

  Daarom is geen straf te zwaar

  Want het is al aangetoond en het is waar

  Wie met vuur wil spelen

  Die moet wel bedenken

  Dat de maatschappij dan geen medelijden
  meer kan schenken

  Alleen is er bij God misschien vergeving

  Maar dat is iets wat God uitmaakt

  Hij is de Rechter boven rechters

  En Hij zal zelf zijn oordeel geven

  Nu of in het verleden

  Maar laten we hopen op een beter heden

  Waar deze grove zonden niet meer plaats zullen vinden

  Want het ergste is...het geschiedt bij kleine kinderen

  Die zichzelf niet kunnen verdedigen

  En als ouder moet je er voor bewaard blijven

  Dat je zo’n mens niet wil verslinden

  Omdat zulke komen aan je kleine kinderen!

   

   

   

   

  12-03-2012 om 14:43 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de zee

  De zee

   

  Mensen hebben het beleefd

  en ook niet altijd overleefd

  Hoe bang je van de zee kunt zijn

  De tsunami kwam als een boze trein

  Met een snelheid die niet werd gekend

  Er zijn er die snel zijn weggerend

  Ze hebben het kunnen overleven

  Maar vele lieten hun leven

  Door de woeste golven

  Mensen werden ook onder het puin bedolven

  De schokken werden nog lang gevoeld

  Het heeft vele levens omgewoeld

  Het leven is niet meer als tevoren

  Dan kan het leven je niet zoveel meer bekoren

  Maar toch, je bent niet verloren

  Verloren gegaan

  Je mag nog tot een nieuw leven opstaan

  Een heel ander leven

  Hopelijk gaat het daarin niet meer beven

  Zo worden velen weggemaaid

  Door oorlogen en natuurgeweld

  Zo kwamen mensen de afgrond van het leven in gesneld

  Ja, dan is het toch helemaal niet belangrijk al dat geld

  Een vader, moeder, broer of zus

  Dat is veel belangrijker in het leven

  Maar tegenwoordig heeft het geld de doorslag gegeven

  En mensen genieten van de verkeerde dingen van het leven

  Als ik dit of dat maar heb

  Men voelt zich dan opgepept

  Maar in één klap en alles is voorbij

  En dan is het er niet meer dat wij

  Dan ben je alleen op deze wereld

  Ja, er zijn toch miljoenen mensen over

  Maar zo’n ernstige levensklap kom je niet meer te boven

  Mits je kracht hebt gekregen van Boven

  Dan is dat je bestaan!

  Maar anders is het leven een vreselijk of zwaar bestaan

  Je bent wel met deze mensen begaan

  Maar je woont er ver bij vandaan

  Je kunt wel bidden voor een wereld verloren in schuld

  Misschien had God daarom zoveel geduld

  Dat Hij alles niet ineens heeft uitgeroeid

  Want deze wereld heeft Hij wel verfoeid

  Allen leefde bij de eigen gedachten

  Men gebruikte de ontvangen machten

  Op een totaal verkeerde wijze

  Zodat we gingen door donkere gangen en nachten

  Maar er is er Eén bij machten

  Om je te laten vernachten

  Daarin ontvang je zoveel krachten

  Dat je de zware last kan dragen

  Daarom heb je een welbehagen

  Om een dienaar van Hem te zijn

  Hij verlost keer op keer uit alle verdriet en pijn!

  Wat fijn als je een waar schaap van Hem mag zijn!

   

  Johannes 9 en 10

   

   

  12-03-2012 om 12:57 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lelijk

  Lelijk kan ook mooi zijn  12-03-2012 om 09:03 geschreven door Liesbeth


  11-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis

  Dit is een narcis die niet
  meer werd gered
  Nadat ik haar in het water had gezet
  en de mooie kleur is vergleden
  11-03-2012 om 21:20 geschreven door Liesbeth


  10-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedicht

  Gedicht

   

  Een gedicht

  Geeft een bepaald gezicht

  Soms is het een klein licht

  Een licht over een leven

  Hoe hij of zij ging op de wegen

  Alle wegen zijn anders gelegen

  Hij ging

  Zij ging

  Ieder had een levensbegin

  En in het leven

  kwamen ze obstakels tegen

  En in verdriet of blijdschap

  ging men dichten

  Soms begrijp je ze niet de gedichten

  Om dat het de weg was of is van die ander

  Maar het spreekt wel aan

  Ja, ieder mens moet voortgaan

  Over de weg die is gekomen in het leven

  In het begin heb je het vaak naar je zin

  Je leven is verzorgd

  En er wordt voor je gezorgd

  Maar later is het soms een moeilijke gang

  Mensen zijn soms ook wel bang

  Bang om wat ze tegenkomen

  Maar dat helpt niet in het leven

  Je moet je er dwars doorheen begeven

  Romantiek maakt mensen ziek

  Want het leven is geen romantiek

  Wat en hoe het wel zou kunnen zijn

  Om in het leven flexibel als een elastiek te zijn

  Want soms wordt een mens ernstig uitgerekt

  Maar er is één ding

  Wat tot zegen strekt

  En dat is het ware Licht

  Heb je het ontvangen

  Dan ga je anders om met
  de levensbelangen

   

  10-03-2012 om 22:28 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.antherium

  Een nieuwe bloem in de antherium  10-03-2012 om 08:49 geschreven door Liesbeth


  09-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verglijden

  Verglijden

   

  Hoe de tijd verglijdt

  Dat zie je als er iemand overlijdt

  Niet is bestendig op deze aard

  Daarom is het kleine zoveel waard

  Het kleine dat zich voordoet

  In de gewone dingen

  Eens met een ander zijn begaan

  Je weet niet van de mensen

  het eenzaam bestaan

  Sommigen mensen kunnen

  al met een glimlach van de ander

  Weer even verder gaan

  Het leven lijkt heel lang

  Maar als je ouder bent geworden

  Dan zie je lang is kort

  Maar kort is soms ook lang

  Omdat het zware dagen zijn geweest

  Een klein glimlachje is voor een

  ander soms al een feest!

  Een glimlach waarin je iets herkent

  Een mens hoeft niet te worden verwend

  Maar wat is het fijn als men je erkend

  Dat is soms een waardevol geschenk!

   

   

  09-03-2012 om 22:37 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrucht

  Een jonge vrucht
  deze komt niet zomaar uit de lucht
  Een vrucht moet groeien
  Zodat z'n uiterlijk gaat boeien
  09-03-2012 om 08:43 geschreven door Liesbeth


  08-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrouwendag

  Internationale vrouwendag!

   

  Uit die vlag

  Voor deze dag!

  Of laten we hem maar binnen

  Iedereen moet doen wat zij kan innen

  Niet iedereen is van revolutie gediend

  En het gebruik maken van je talenten

  In de wereldse neergang

  Daarvoor ben ik vreselijk bang

  God heeft de vrouw geschapen

  Niet om die wereldse vrouw na te apen

  Ik heb haar al vroeg bekeken

  Zij is in haar moderniteit van

  het ware pad afgeweken

  Eén huwelijk aan de kant

  Het volgende daarmee viel ze door de mand

  Een vrouw met haar op de tanden

  Een vrouw die andere vrouwen tot kwaad wil aanzetten

  Want de digitale revolutie

  Is voor moeders en vrouwen misschien wel geen discussie

  Men moet leven met de gave en talenten
  die men heeft ontvangen

  Niet iedereen wil zich daarin mengen

  Soms willen de vrouwen gewoon een goede moeder zijn

  Daar zat bij zo’n wereldse vrouw toch de pijn

  Je kunt geen carrière maken zonder je echte plicht te verzaken

  Ja, en dan op de leeftijd van een oudere vouw

  Die alleen maar met uiterlijk vertoon naar buiten komt

  Zo heeft deze koude zakelijke vrouw zich vermomt

  Moeten zulke mensen er dan niet zijn?

  Nee en volgens mij zou ze zonder dit
  alles omkomen van chagrijn

  Want dit is haar leven

  Maar zijn je andere talenten gegeven

  Dan gebruik je die omdat de mensheid zit verlegen

  Om eens het een en ander tegen elkaar af te wegen

  Liefde uit liefde geeft meer zegen

  Dan mensen tot een digitale revolutie te bewegen

  Toen ik het las en hoorde

  Dacht ik, zal ik zwijgen!

  Maar als je er over nadenkt

  Is dit wat de vrouwen geen geluk zendt

  De vrouw is geschapen tot hulp tegenover

  Alle zegen komt van Boven

  Maar doe je er niet aan of sla je het in de wind

  Dan wordt die zakelijke god bemint

  ICT is een ook een geldgod

  Hij verslindt heel wat geld

  Omdat er tijd mee verloren gaat

  Vroeger kon je nog wel eens praten en breien

  Maar ben je met het ICT gebeuren bezig

  Dan moet je niet gestoord worden

  Want één fout en alles gaat in de fout

  Het luistert allemaal nauw

  Maar de smalle weg is nauwer

  Het kan je later alleen maar berouwen

  Als je de verkeerde weg bent ingeslagen

  Want dan is het over en uit met de dagen

  De dagen van het hier en nu

  Dan is het tijdelijke met het eeuwige verwisseld

  Ja, dan wordt er niet meer revolutionair gegniffeld

  Dan ben je aan de duivel en zijn gevolg overgeleverd

  Dus het is maar waar je je aan wil uitleveren

  En zo werden vandaag vrouwen tot vrouwendag opgeroepen

  Om zichzelf eens te beroepen tot een maatschappelijke ICT carrière

  Ieder is vrij in denken en doen

  Maar trek wel aan de juiste schoen

  De schoen die bij je past

  Want anders wordt een mens ongenadig verrast!
  Schoenmaker houd je bij je leest
  Je kunt je beter laten verassen
  door Gods Geest!

   

  08-03-2012 om 20:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis

  Licht en kleur
  met een narcisgeur
  08-03-2012 om 14:54 geschreven door Liesbeth


  07-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het fortuin

  Het fortuin

   

  We leven weer even in het verleden

  Toen de heer Fortuyn op kwam

  Hij was als een vlam

  Het was opkomen en ondergaan

  Ja, je kunt alleen bij de gratie van God bestaan

  Die alles in deze wereld leidt

  En alles gaat of gebeurt op Zijn tijd

  Soms wordt een mens zo maar weggenomen

  Terwijl iedereen ging dromen

  Over alles wat zo onvolkomen

  Onvolkomen naar buiten kwam

  Maar de Verlosser van het mensdom

  Dat is niet een mens

  Maar dat is God zelf

  God is ook voorzienig

  En daarom gaat alles zo als het gaat

  Ook al spring je hoog of laag

  Of je maakt je geweldig kwaad

  Bij God is raad

  Bij Hem is geen wandaad

  Maar Hij leidt alles ten goede

  Hij is van Zijn volk de enige Hoeder

  Soms zijn de aardse herders geen hoeder

  Ze gedragen zich soms niet eens als een broeder

  Mensen mogen wel een instrument zijn

  Maar Hij is het die alles regeert

  Ook al lijkt het verkeerd

  In Hem en met Hem heb je een fortuin

  Hij leidt een mens niet om de tuin

  Maar van Hem ontvang je een tuin

  Waarin je je plantjes plant

  Hoewel die dan ook worden uitgerukt

  Omdat er een verkeerd volk oprukt

  God is het leven zelf

  En in het leven van Zijn leven

  Ontvang je alles van belang

  En zo ontstaat er vanuit Hem
  een onderling belang!

  Liefde door de Liefde
  zelf gegeven

  Dat betekent dat je voor eeuwig van
   de straf bent ontheven

  Maar al het geweld dat zich in
   deze dagen versneld

  Zal eens ondergaan

  Omdat Hijzelf vooruit is gegaan

  Met een vuur en een wolkkolom

  En zo komt een mens niet om

  Maar die het hebben weerstaan

  Die zullen juist ondergaan

  Omdat het leven vraagt om gehoorzaam

  Gehoorzaam met de Maker
  van alles om te gaan!

  Zo lijd je niet aan een waan

  Maar je hebt alle werken in Hem gedaan

  En zo kan een mens van
   dag tot dag verder gaan!

   

  Habakuk 1, 2 en 3

   

   

   

  07-03-2012 om 19:38 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.horen en zien

  Horen of zien

   

  Soms hoor je dingen

  En dan gaat er iets in je zingen

  Soms zie je dingen

  Dan ben je heel blij

  Ja, de mens is uiteraard vrij

  Hoe hij spreekt of hoe deze het doet

  Maar soms spreek je niet zoals
  je denkt dat het moet

  Dan wordt de tong geleid

  En dan is het of je een verkeerd beeld verspreidt

  Maar is de Middelaar in je hart gedaald

  Dan zeg je dingen waar het om gaat

  De mens wordt dan bestuurd

  Want God is het die je ommuurt

  Je begrijpt van jezelf niet zoveel

  Maar wees gerust

  In het doen en laten

  Waar God je verlost van menselijke dwang

  Ook al jaag je een ander en jezelf op stang

  Hij weet beter wat goed voor een mens is

  En soms denk je het gaat met mij mis

  Je krijgt nogal wat tegengas

  Maar ooit ben je met al je vrijheid in je sas

  Wij zijn mensen die vrij mogen doen en denken

  De mensheid is het vaak die het voor je wil bepalen

  Maar God zal een mens daarvan weghalen

  Want al die dwang leidt juist naar het verschralen

  Als God je met Zijn dierbaar bloed heeft gekocht

  Dan is het juist dat je niet moet

  Maar dat je alles mag!

  De vrijheid in God

  Dat is een geweldig lot!

  De mens is het die de ander beknot

  Daarom leven ze ook als een zot!

  Psalm 97

   

  07-03-2012 om 10:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis

  De karteling van een narcis  07-03-2012 om 09:04 geschreven door Liesbeth


  06-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.op weg

  Hij ging op weg...  Op weg

   

  Op weg naar Jeruzalem

  Waar de vraag werd gesteld

  De Grieken wilde Jezus zien

  Ja, ze zouden Hem zien

  Maar er was een voorwaar

  Als het tarwegraan in de aarde niet sterft

  Zo blijft het alleen

  Indien het sterft brengt het veel vrucht voort

  Wie zijn leven liefheeft zal het verliezen

  En die zijn leven haat in deze wereld

  Zal het bewaren tot het eeuwige leven

  Zo iemand Mij dient die volge Mij

  En waar Ik ben , aldaar zal ook Mijn dienaar zijn

  En zo iemand Mij dient,

  De Vader zal deze eren

  Het Licht der wereld is gekomen

  Maar Hij is ook verheerlijkt

  En zal wederom verheerlijkt worden

  Want de tijd is gekomen

  Dat Hij verlost zal zijn

  Uit al deze ellende en aardse pijn

  Want mensen die Hem hebben gehaat

  Die bestonden alleen door en bij het kwaad

  Zo is het nu dageraad

  In het Licht zien we het Licht

  Hij is God uit God

  En Licht uit Licht

  Daarom is deze dienaar

  Voor Hem gezwicht

  Zijn Heerlijkheid is ongekend

  En als je aan Hem bent gewend

  Dan is de wereld een dronkenmanschap

  Die zich bezig houdt

  Met elke wereldse stap

  Dan is er nimmer een geestelijk hap

  Waardoor je hem krijgt die vaste stap

  Die je door het leven leidt

  Je bent nimmer de weg kwijt

  En je hebt van je dienaar zijn ook geen spijt!

  Want de hemelse vlijt

  Kan niet op tegen de aardse vlijt!

  Alles komt voort uit Hem

  Zonder Hem is op aarde geen leven beschoren

  Zonder Hem blijven de mensen morren

  Ze maken een chaos van elke tijd

  En ze zijn immer de weg kwijt

  Want aardse wegen

  Houden je van de hemelse tegen

  Wie de aarde niet wil verlaten

  Die blijft de Zoon haten!

   

   

  Johannes 12

   

   

  06-03-2012 om 19:04 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.narcis

  Een lentebloem die de winter
  heeft overleeft
  06-03-2012 om 08:34 geschreven door Liesbeth


  05-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.arme kinderen

  Arme kinderen

   

  Kinderen zijn hinderen

  Zei vader Cats

  Maar hij vergat dat hij zelf

  kind geweest was

  Maar als je moeder

  zes en zestig is

  En je wordt geboren

  Ook nog als een tweeling

  Dan is dat niet mis

  Kinderen moet je jong ontvangen

  Dit dient niet iemands belangen

  Kinderen zonder vader

  Alleen de moeder is hoedster

  Maar tot hoelang?

  En is ze niet bang

  voor al dit vermoeiende gedoe

  Straks bezigt ze een keiharde roe

  Om de kinderen tot bedaren te brengen

  Want kinderen willen hun aandacht

  En als je een moederoma bent

  En je naar wat rust verlangt

  Dan is het bijzonder lastig

  Als je een jengelende tweeling hebt

  Ik als oma kan het weten

  Ik heb de afgelopen week

  Aandacht aan drie kleinkinderen geschonken

  Maar ik was wel een beetje op

  Maar deze gaan weer naar hun ouderlijk huis

  Maar als je zelf de verantwoording hebt

  Hoe word je dan weer opgepept

  Om voor deze kinderen te zorgen

  Misschien heeft ze veel poen

  Dan laat ze in zo’n geval het een ander doen

  Maar heb je een gewoon inkomen

  Dan kun je niet van zulke hulp dromen

  Maar je moet de kinderen wel naar de

  volwassenheid klaar gaan stomen

  Volgen mij heeft de medici

  Zich nimmer afgevraagd

  Tot welke realiteit ze zijn uitgedaagd!

  Ik vind het hele gedoe niet geslaagd

  De mens als god

  Dat leidt tot

  Tot de grootste idioterie

   

   

  05-03-2012 om 18:41 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vergeten

  Vergeten…

   

  Ik las iets over vergeten

  Ja, je komt het vanzelf te weten

  Dat je ineens je pin van je telefoon bent vergeten

  Altijd toets je hem vanzelf in

  En dan ineens gaat het niet naar je zin

  Je denkt hoe was het ook alweer

  Je probeert het een paar keer

  En dan ineens moet je ook de puckode weten

  Ook die ben je dan al lang vergeten

  Dan op zoek waar je je gegevens hebt gelaten

  Oh…gelukkig die weet ik nog

  En wie zoekt die vind

  Je bent weer blij als een kind

  Toen maar even wat met een bloem en

  de camera gaan spelen

  Je kijkt niet hoe hij stond sinds de vorige keer

  Je was vergeten dat je hem op een hoge iso had gezet

  Maar toch heb ik dan later even pret

  Want je hebt haar eens anders op de foto gezet

  Een lentebloem uit de tuin

  Ze waren bijna dood gevroren

  Maar een paar konden mij nog bekoren

  En zo hebben we samen wat gespeeld

  Als je je op een regenachtige dag wat verveeld

  Maar soms denk ik over vergeten

  Als je het druk hebt gehad

  Dan ben je een beetje versleten

  Dan ga je snel dingen vergeten

  Maar wat ernstig is geweest

  Dat onthoud je het meest!

  Ook al denk je er niet dagelijks aan

  Het gaat elke dag toch mee in je bestaan!  05-03-2012 om 12:38 geschreven door Liesbeth


  04-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lezen

  Gelezen

   

  Voor u gelezen

  En hier geplaatst

   

  Job 32

   

  Vanaf vers 7 Ik zei: Laat de dagen spreken,

  en de veelheid der jaren wijsheid te kennen geven.

  Zekerlijk de geest, die in de mens is, en de inblazing van de

  Almachtige, maakt henlieden verstandig.

  De groten zijn niet wijs, en de ouden verstaan het recht niet.

   

  Een moeilijk boek om te verstaan

  Maar die in de wegen van God gaan

  Hebben het verstandelijk tot zich genomen

  En zo zijn de verschrikkelijke dagen gekomen…

   

   

   

  04-03-2012 om 19:20 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  Natuur

   

  Een stukje natuur

  Met op de achtergrond

  De bekende Betuwelijn

  Dat kan niet prettig zijn

  Rondom nog veel verkeer

  Zo geef je Nederland tegenwoordig weer…

  Weinig stilte overal druk

  De mens staat volkomen onder druk

  Van het opgelegde slavenjuk

  Hier en daar raken mensen nu van hun stuk

  Want al dit slaven voor geld brengt geen geluk

  Geluk is heel betrekkelijk

  Maar wie geen rust kan vinden

  Die zal de geldgod verslinden

  Wat is het dat de mens dit zo kan beminnen

  Het is alleen maar fiasco’s innen

  En het beneemt de mens zijn gezonde zinnen…  04-03-2012 om 08:50 geschreven door Liesbeth


  03-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hout

  Hout of een stuk boomstam in het water  03-03-2012 om 19:34 geschreven door Liesbeth


  02-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.financiën

  Financiën

   

  Hoe je het ook brengt

  Hoe men ook praat

  Toch is er iets dat vergaat

  De grote graaiende

  die betalen nu ook wel mee

  Aan de financiën diep in de zee

  Hoe krijg je ze weer opgedoken

  Menig voorstel zal niet met een

  ander z’n gedachten stroken

  Je ziet wel dat er veel is afgelogen

  of afgerommeld is

  Ja, het tekort dat is niet mis

  Laten we maar even terug gaan naar paars

  Die naam is inmiddels haas

  Niemand steekt z’n vinger op

  Het is onze schuld die financiële strop

  Maar we hebben zo genoten

  Van wat er onder onze handen is ontsproten

  Van zaken die nu nog kant of wal raken

  Het leven kost elke dag meer knaken

  Men ziet alles snel achteruit boeren

  Ik zie nog die onuitstaanbare lachjes van destijds

  Hoe men aan het potverteren was

  Ja, het is nu toch wel helder als glas

  02-03-2012 om 21:37 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.weer

  Het grijze en nevelige weer
  van de afgelopen dagen...
  02-03-2012 om 21:09 geschreven door Liesbeth


  01-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wortels

  Wortels

   

  Hoe ver zitten onze wortels

  in de grond?

  De wortels die door andere wortels

  worden overwoekerd

  Wortels uit het Zaad

  Of wortels uit het kwaad

  Toen de bloem open ging

  Toen kwam er een uitdaging

  Een uitdaging van het onkruid

  Ze riepen luid

  Vooruit, vooruit

  We trekken die mooie bloem eruit

  En zo ging de trekschuit

  Van het onkruid

  Je ziet hem dagelijks overal verschijnen

  We praten over wortels

  Maar men bedoelt, ik heb me geworteld

  En ik laat me niet door andere zaken om zeep brengen

  Ik ga gewoon spelen op de emoties

  En ja, dan zullen domme mensen mij begrijpen

  Want mensen willen alleen naar meer grijpen

  Maar de tekorten zijn te groot

  Dat men daar bij Sint en Piet

  Flink de grote neus stoot

  Want het was een neus voor veel meer

  En we gaan lekker in een ander land tekeer

  Maar ga ik dood

  Dan wil ik begraven worden

  Op een ander deel van deze aardkloot

  Want dat waren de wortels

  De wortels van de leugen

  Maar heb ik mij verrijkt

  Dan kan ik weer terug naar mijn domme afkomst

  Want de geldgod die mij stuurde

  Is een domme gans

  Hij heeft zich altijd achter geld verschanst

  Maar het leven laten met wat geld

  Dan is er een andere wortel die meetelt

  En zo zien we de wortels van het kwaad

  Die zich blij maken de waandaad

  Want waandenkers zijn het wel

  Wat overblijft is die afschuwelijke hel

  Die hel van meedogenloosheid

  Daar raakt de mens met de verkeerde

  wortels zijn of haar tijd mee kwijt

  Ze doen niet aan de eeuwigheid

  We willen in het hier en nu

  Alles van iedereen en u

  We maken de wereld tot een pretpark
  van dom vermaak

  En zo storten vele mensen zich neer in de
  buurt van klaas vaak

  En is het niet klaas vaak

  Dan is het de berg ijdelheid

  Daarin kan ik mezelf uitstekend kwijt
  Let goed op de laatste dagen
  van al het wanbeleid
  Ze houden geen rekening met de
  eeuwigheid!

   

   

  01-03-2012 om 18:41 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuwklokjes

   Meteorologisch begint vandaag de lente...  01-03-2012 om 09:20 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!