NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • potten
 • beslissing
 • ijs
 • hond
 • pelikanen
 • vogel
 • barmhartigheid
 • porselein
 • opmerken
 • boom
 • ogen
 • stokstaartje
 • pelikaan
 • vogel
 • welpjes
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Liesbeth

  31-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.jaarwisseling

  Een goede jaarwisseling toegewenst!


  Blik

   

  Een blik vooruit of

  Een blik achteruit

  Het beste is te leven bij de dag

  Maar toch als je alles

  vanuit de eeuwigheid beziet

  Dan weet je dat God alles ziet

  Hij is een God van recht en gerechtigheid

  Hij geeft de rechtvaardigen een lied

  Op zijn almacht en genade

  Daarom is het fijn als je in een

  Nieuwjaar daarin mag baden

  Want Zijn weg is gans recht

  Hij laat de aarde beven

  In het land der levenden

  Niemand die er iets af of bij doet

  Alleen wat God doet is goed!

  Een psalm vol van almacht en genade

  Dat is voor een oprecht mens van veel waarde!

   

  Psalm 33 en 34

  31-12-2012 om 20:43 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.koolmees

  Het is geen koude winter
  maar honger hebben ze wel...


  31-12-2012 om 08:18 geschreven door Liesbeth


  30-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de Laatste

  Ik ben de Eerste en de Laatste
  zegt de Here
  Die is en Die was en Die komen zal
  de Almachtige
  Openbaring 1
  Wie in Mij gelooft zal nimmer
  hongeren of dorsten!

  Brood

   

  De tijden van het brood

  Ze worden slechter

  De crisis vreet veel op

  De rente zakt en de ontwaarding stijgt

  Ja, menig mens dat misschien wel hijgt!

  Omdat er minder te verteren valt!

  Ja, je achterdeur wordt kleiner

  Het leven wordt voor velen niet fijner!

  Inleveren met die broodhap

  Maar er is één Brood

  Dit Brood vergaat nooit

  Heb je minder te besteden

  In dit afgodische heden

  Dan kun je tocht steeds eten van dit

  Heerlijke Brood

  Het Brood van Bethlehem

  Wie in Mij gelooft die zal niet hongeren

  Nee, dan zie je geestelijk wonderen

  Maar heb je het niet geloofd!

  Dan wordt het donderen

  Je hebt aan dat gewone brood
  niet zoveel

  Maar dat genade Brood!

  Houdt de mens in leven!

  Ook al kom je veel tegen

  Wat niet op zoete koek lijkt

  Maar met het innerlijke Brood is dit iets

  Waar je nooit voor wijkt

  En dit Brood zorgt ook dat je niet bezwijkt

  Je bent met Hem volkomen tevreden!

  Oh, dat is nu die heerlijke aangename vrede

  Die alle wonderen te boven gaat!

  Maar heb je alles om dat Brood heen gehaat

  Dan is het dat je nu de handen op een
  lege plank slaat

  Want Hij heeft gezegd:

  Ik ben het Brood des levens!

  Hij was het die nederdaalde

  Om zich aan menigeen te openbaren

  Maar wie het Brood niet heeft willen bewaren

  Die behoort bij de scharen

  Die dus niet zullen welvaren

  Want voor die is er geen eeuwig leven

  Ook al heeft het Brood zich aan het kruis over gegeven!

  Want door het Kruis bracht hij een mens volkomen thuis

  Zonder dat daar iemand anders tussen kwam

  Daarom was het de Vader die het leven van Hem benam

  Maar Hem ook deed weder opstaan!

  En zo zal Hij met de Zijnen voortgaan!

  Als je alles weet te verwoesten

  Dan zal God een mens zelf innerlijke verwoesten!

  Want ongehoorzaamheid wordt vreselijk gestraft

  Ja, dan vergaan al die mensen als kaf!

   

  Johannes 6

  30-12-2012 om 21:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.einde

  Einde

   

  Het einde gaat naderen

  Nog een paar dagen

  En het jaar wordt weer afgesloten

  Het heeft veel over ons uitgegoten

  Ik hoef het niet uit te vergroten

  Want het leven gaat verder met

  hier en daar veel despoten

  Maar wie het leven nog verder aan kan

  Die smelt er niet zo snel van

  En gaan we gewoon weer opnieuw aan de gang

  Maar ben je voor alles en nog wat bang

  Dan jaagt men je snel op stang!

  Maar met moeite en verdriet

  Moet men leren leven

  Want uiteindelijk is alles toch maar even

  in het gezicht van de eeuwigheid

  Als dat maar een mens verblijdt!

   

  30-12-2012 om 09:34 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.duif

  Even kijken hoe het in die andere tuin gaat

  30-12-2012 om 09:34 geschreven door Liesbeth


  29-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kraanwagens

  Een straat vol verlichte kraanwagens

  29-12-2012 om 22:00 geschreven door Liesbeth


  28-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nabeschouwing

  Nabeschouwing

   

  Een nabeschouwing van het Kerstfeest

  Het vergaat zo als men het vreest

  Kerstfeest in een stal

  Want waar zal er in een stal

  Nog iets zijn dat veranderen zal

  Soms bleef de stal leeg

  Soms was het dat er wat geur opsteeg

  Ja, in een stal kan van alles gebeuren

  Maar als het Kind er kwam of komt wonen

  Dan komt deze het hart scheuren

  Hij laat zien wie je bent geweest

  En zo viert een mens een waar Kerstfeest

  De Zaligmaker maakte woning

  En dan is Hij de Koning

  Maar voor deze Koning moet men nog buigen

  Om van Hem te mogen getuigen!

  De Koning doet alleen dit innerlijk werk

  Hij geeft de innerlijke mens paal en perk

  En dat roept enige strijd op

  Want afscheid nemen van het zondige

  leven is niet altijd top!

  Je moet sommige dingen verlaten

  Je hoeft je naaste niet te haten

  Maar met bepaalde dingen kan je niet
  meer door de bocht

  Want dan staat het leven met de
  Koning op de tocht!

  En zo’n Koning wil een mens toch niet kwijt

  Want Hij maakt de mens zo innerlijk rijk!

  Dan zet je al dit goede toch niet aan de dijk!

  Maar er zijn mensen die dit niet wensen

  En die gaan je verzoeken

  Ze komen op vanuit alle hoeken

  De duivel maakt zijn duivelen gereed

  En ze komen op je af bij de vleet!

  Je gedrag en je spraak is raak

  En dat moet niet al te vaak

  Ze zullen je wel mores leren

  En dat je het af gaat leren

  Om die Koning te eren!

  Maar in die kleine Koning is
   zoveel kracht

  En daar heeft de duivel niet aan gedacht!

  Hij heeft wel macht maar niet alle macht

  Christus kracht gaat boven alles

  En dan gaan de duivelen vlieden

  Hoewel ze je op grote schaal

  blijven bespieden!

  Wie niet waagt die niet wint!

  Maar ben je Koningsgezind

  Dan geef je de duivel een hint

  Dat deze beter naar elders

  kan vertrekken

  En gaan wonen bij de vrekken!

   

  28-12-2012 om 20:29 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schip

  Een containerschip met storm

  28-12-2012 om 13:03 geschreven door Liesbeth


  27-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natuur

  De kunst van de natuur
  is zo puur


  27-12-2012 om 19:40 geschreven door Liesbeth


  26-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.muziek

  Muziek

   

  Muziek klinkt overal

  Overal hoor je viool en hoorngeschal

  Vele liederen worden gespeeld

  En een mooi sopraan of alt

  Roept geen halt

  Maar zingen uit volle borst mee

  Muziek kan ontroerend zijn

  Muziek geeft ontspanning

  Orkesten wilde ze verbannen

  Vanwege bezuinigingen

  Maar hoe moet je dan Hem de
  lof toezingen?

  Als er geen mensen zijn die de muziek
   kunnen beminnen

  Muziek maken is een talent

  En een talent moet worden gevoed

  Ja, want kunst komt in feite van Hem

  In geestelijke liederen bemerk je Zijn stem

  Hij is de dirigent van allen

  Als Hij dirigeert

  Dan wordt Hijzelf geëerd!

   

   

  26-12-2012 om 21:59 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.lopen

  Veel hardlopers op vrije dagen
  En in deze dagen moeten ze er wel een pondje of wat aflopen!


  26-12-2012 om 12:52 geschreven door Liesbeth


  25-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de stilte

  De stilte

   

  De stilte van de Kerstnacht

  Waarop de wereld niet wacht

  Maar waar wel een klein Kind

  Ter wereld is gekomen

  Om een mens te geven

  Haar heildromen

  Ja, ze zullen komen

  Die Hij heeft voortgebracht

  Mensen verbonden door

  de diepe Kerstnacht

  Want de diepte is daar gekomen

  Waar de wereld werd weggenomen

  De wereld die in een mensenhart leeft

  Die veel verdriet met tranen geeft

  Maar de Vredevorst gaf een gezegend feest

  Een feest van de geboorte van het Kind

  Dat in een mensenhart teer werd bemind!

  25-12-2012 om 21:36 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wintersfeer

  Geen witte kerst toch een witte kerst

  25-12-2012 om 09:01 geschreven door Liesbeth


  24-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trambaan

  Een trambaan boven je hoofd
  bij het WTC in Den Haag


  24-12-2012 om 18:34 geschreven door Liesbeth


  23-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerst

  Kerst!

   

  Wat is kerst?

  Zonder de echte geboorte!

  Is het een nutteloos feest!

  Als je alleen eten, drinken en vrolijk zijn

  op het oog hebt!

  En iedereen heeft zich opgepept

  De koopzondagen zijn druk

  Althans dat neem ik aan

  Want morgen komt het er op aan

  Dan moet er in de keukens worden gewerkt

  En zo gaan er twee dagen onopgemerkt voorbij

  En weinigen zijn innerlijk blij!

  Het doel om het ware Christusfeest
  te bereiken

  Daaronder is men bezweken

  Men is van het smalle pad afgeweken

  En het brede pad dat is heel erg glad

  Je holt eind van het jaar van het ene feest

  naar het andere feest

  En toch is men niet echt blij geweest

  Er breekt weer een jaar van werken aan

  En wat moet er dan weer in je leven centraal staan?

  Nee, Kerstfeest is een eenvoudig feest

  Maar dat is waar men voor vreest

  Een mens wil geen afscheid nemen

  Van wat er zoal aan gezelligheid is gegeven

  Natuurlijk had dit niet zo hoeven te zijn

  Maar vanuit het ravijn

  Is dit opgesmukte feest verwekt

  Daarom worden de tafels overal volop
   met van alles en nog wat gedekt!
  Maar het
  leven is wel een damp

  En de dood wenkt ieder uur

  Maar daar wil men niet van weten

  Men wil liever dat nare gevoel weg eten!
  En veel narigheid vergeten
  We willen wel vrede op aarde
  Maar we willen onszelf niet weggeven!
  Aan een dierbaar Kind!
  Dat zo de wereld oprecht
   heeft gediend!
  Alzo lief heeft God de wereld
  gehad dat Hij zijn Enige Zoon
  in de Kerstnacht heeft geschonken!
  Hoe kon men er zo aan voorbij gaan!
  Want zonder dit Kind heeft een
  mens geen bestaan!
  Daarom zie ook de wereld
  in stappen vergaan!

  Jesaja 2:6-22

  23-12-2012 om 21:08 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.feestdagen

  Alle bezoekers bedankt en wij wensen u alle goeds!

  23-12-2012 om 14:39 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gebouwen

  Bijgebouwen bij de Nationale Nederlanden
  in Den Haag

  Bij deze grote verzekeringsmaatschappij
  is er geen uitkomst tegen de dood!
  En ze barsten van het geld!

  23-12-2012 om 08:50 geschreven door Liesbeth


  22-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter

  De winter is definitief begonnen
  maar het ziet er tot op heden niet zo uit als
  op de foto


  22-12-2012 om 18:09 geschreven door Liesbeth


  21-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrede

  Vrede

   

  Met mijn vorige uiteenzetting

  Kom ik nu aan de vrede toe

  Want ben je waarlijk wedergeboren

  of nog verder geheiligd tot godzaligheid

  Dan is er altijd die vrede met God

  Die alle verstand te boven gaat

  Maar dat betekent niet dat er vrede is
  met mensen

  Met allemaal verkeerde wensen

  Je roept ze naar het rechte spoor

  En dan begint het hoor!

  Oorlog op de aarde

  Dan is het God die je in die
  oorlog bewaarde

  Want als jij spreekt

  Dan zijn zij in oorlog

  De onvrede doet alles om die vrede te verstoren

  Ja, ze willen het gewoonweg niet horen!

  Daarom ben je het geweten

  En in die vreselijk tijd

  Moet je heel veel zweten

  Want een ieder moet het weten

  Dat God een God van vrede is

  Maar met de verkeerde is Hij een God van oorlog

  Daarom is er overal geen vrede

  Maar oorlogen in het groot en klein

  Omdat alles mensen van huis uit

  God haters zijn!

  Een mens moet uit die slavernij
  worden verlost

  Dat heeft heel vroeger in Egypte

  bokkenbloed gekost

  Maar als een mens hongert en dorst

  naar de gerechtigheid

  Dan heeft het Christus zijn bloed gekost

  Om je te bevrijden van dat oorlogsgedrag!

  Dan breekt voor zo’n mens aan de blijde dag

  Dat is in vrede Christusfeest vieren

  En dan loop je niet meer als een oorlogsheld
  te mieren

  Je hoort niet meer bij de dieren

  Maar je hoort dan bij de mensen

  Zoals God ze in het begin geschapen heeft

  Mensen met diep ontzag voor Hem

  Maar de slang kwam het wreed verstoren

  Dan is er geen ochtendgloren

  Maar een diepe ellende

  Hoe kon de zonde alles in zo’n heerlijk
  paradijs wenden?

  Want toen leefde Adam en Eva in grote ellende

  Daarom moest de tweede Adam komen

  Om mensen te redden van verkeerde
  en valse dromen

  Want nog steeds houden valse profeten

  De mensen verkeerde waarheden voor

  Dat is het oorlogenverzet tegen God

  Maar heeft God een mens met oprecht berouw gevonden

  Dan is deze bevrijd van alle zonden!

  En mag een mens weer in een nieuwe relatie met God leven!

  Maar heb je geen gehoor aan dit alles willen geven

  Dan wordt de mens nog  verder weg gedreven

  Dan wordt de liefde van God voor eeuwig opgeheven!

   

  Psalm 114 en 115

   

  21-12-2012 om 22:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Godzalig

  Godzalig

   

  Godzaligheid is vanuit de eeuwigheid

  Daarin is wel en geen tijd

  De natuurlijke uren draaien door

  Maar in de eeuwigheid is geen uur

  Het is een aaneen schakeling

  van eeuwigdurend zalig zijn

  Mensen doen je wel pijn

  Maar in jezelf is er geen pijn

  Alles is onomkeerbaar

  Er is geen leven meer terug

  Het leven heeft zich omgezet in

  geestelijke daden

  Daarin zag je ook het kwade

  Omdat mensen God willen loochenen

  Of er liever niets van willen horen

  Omdat ze dan geen rust meer is beschoren

  Je bent het geweten

  En daarom kunnen ze je wel opvreten

  Maar God laat nooit zijn werk varen

  Hij zal zich met alle macht om je heen scharen

  Zo brengt Hij de leugen tot bedaren

  God heeft niets te danken aan mensen

  Maar mensen hebben alles te danken aan God

  Hij laat soms een overblijfsel

  Zodat niet alles verloren gaat

  Maar het gaat altijd om Hem

  Daarom kwam dat Kind van Bethlehem

  Een grote geboorte in een kleine stal

  En zo is dit nu het geval

  Bij een mens dat weder wordt geboren

  Het Kind dat je gaat zaligen

  Zodat je van de wedergeboorte in engere zin

  Overgaat naar de wedergeboorte in grotere of ruimere zin

  Want je gaat dan de geestelijke ruimte in!

  Daarin ligt nu het geestelijk gewin
  Dat is genade voor genade!

  Overgaan van het ene leven naar het andere leven

  Dat is door de dood heen eindelijk met God verweven

  Eerst ben je nog niet ingelijfd

  Dan is het een leven van Licht en donker

  En dan gaat een mens verlangen naar het eeuwige Licht

  Dan wordt de duisternis opgeheven

  Maar niet zonder dat de oude mens eerst is ontdaan

  Om zo als een nieuw mens in God op te staan!

  Dit is Kerstfeest op z’n grootst

  Dat wordt niet door een mens nagebootst

  Vaak heb je vele napraters

  Maar als je alles eerst alleen beleefd

  Dan komt het later wel en ziet men wat je hebt beleefd

  Want de getuigenissen zijn dan helder en zonneklaar

  Ja, dan zie je in alles God is en was daar!

   

  Psalm 112

   

  21-12-2012 om 21:52 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kauw

  Zwart wit

  21-12-2012 om 12:27 geschreven door Liesbeth


  20-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meeuw

  Meeuw in de sneeuw

  20-12-2012 om 08:56 geschreven door Liesbeth


  19-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bont

  Bont

   

  Bont draag je voor de koude

  En als je weet wat kou is

  Dan denk je ze hebben het allemaal mis

  Met het verbieden van houden van pelsdieren

  Weer iets waar ze over zitten te mieren

  De tijd anders gebruiken zou beter zijn

  En de pelsdierhouders hebben weer werkterrein

  Tegenwoordig worden dieren hoger geacht dan mensen

  Ja, dat heb je als mensen zijn geworden als dieren

  Dan ga je met de meute mee zwieren!

  Men heeft het waarschijnlijk nimmer koud gehad

  Maar als het geestelijk erg koud is geworden

  Dan ben je blij dat je een God had om je te warmen

  Die helpt altijd de armen

  Hij is zelf als bont om je heen!

  Ook als de kou tot in je diepste been

  is ingetrokken,
  Dan warm je het je best met dierenvellen!

  Er is nergens beschreven

  Dat je dieren niet zo mag gebruiken

  Ja, maar de dierenfamilie wilde zeker eens ruiken

  Of ze het allemaal voor zichzelf konden gaan gebruiken

  Nieuwe heersers nieuwe wetten

  Maar daar moet je altijd voor opletten

  Heidens normen zijn overal te vinden

  Maar je moet er wel tegen strijden

  Dat is niet te vermijden

  Ja, en daarom was er al dat lijden

  Wie geen kruis wilde dragen ontvangt ook geen Kind

  Dat je terwijl het je bemind

  Je door Zijn zegen warmte geeft

  Het licht omstraalt je als een warme mantel om je heen

  In het natuurlijk leven kan het ook zo koud zijn

  Maar hier in Nederland wijken we weer af

  van wat ons in en aan dieren gegeven is

  Zouden al die mensen in De Haag bekeerd zijn!

  Dan zouden ze niet zo verkeerd zijn!

  In hun denken en doen!

  Zij hebben toch ook geen hekel aan poen?

  Zij willen toch ook loon voor hun werken

  Ze gaan beslist niet voor niets werken

  Maar laten ze dan wel normaal doen!

  En een ander met z’n jaren opgebouwde

  bedrijf ook een inkomen gunnen!

  Dieren hebben geen ziel te verliezen

  Maar Nederlandse bestuurders wel!

  Ja, wat zijn het toch mensen met
  veel kommer en kwel

  Ze maken van alles een hel!

   

  1 Thimotheüs 2

   

  19-12-2012 om 14:53 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap

  Winterlandschap met boerenhuis


  19-12-2012 om 08:33 geschreven door Liesbeth


  18-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.recherche

  Recherche

   

  Oprichting integriteitrecherche

  Ja, het moet niet gekker worden

  Vertrouw en vertrouw niemand

  Een mens kan zichzelf nauwelijks vertrouwen

  Ja, en dan willen ze zo aan een

  integere maatschappij bouwen

  Het pijnpunt is het eerlijke geweten

  En als je één overtreding maakt

  En nog een paar

  Dan is het niet meer raar

  Dat je minder integer wordt

  Men wil niet in eigen doen worden beknot

  Maar je mag wel een ander gaan onderzoeken

  Of hij of zij niet de duivel steeds verzoeken

  Want praat je je eigen fouten goed

  Dan word je door de duivel niet behoed

  Het ontstaan van het kwaad

  Wordt door de oorblazer ingepraat

  Joh, het maakt niet uit

  Je gaat toch vrijuit!

  Niemand die het ziet

  Maar de mens die het kwaad ondervindt

  Die krijgt de klappen van dit alles als een klein kind

  Wie eerlijk en oprecht door het leven wil

  Die wordt steeds door de oorblazer gelegd op een gril

  Maar heb je wat te verbergen

  Dan wordt het kwaad steeds erger

  En zo zit deze hele maatschappij in elkaar

  En komt God niet aan dit alles te pas

  Dan hebben we straks een groot zwart ras

  Een ras dat met witte boorden om dat steelt

  En er is geen mens ook geen recherche die dit heelt

  Want is die recherche wel te vertrouwen?

  Wat zitten ze toch met z’n alle te mauwen

  Tijd en geld wordt met dit alles verdaan

  Dat heb je als men God in de weg is gaan staan!

  Geen betere wereld

  Maar een ondergaande rechte maatschappij

  Oh…wat zijn we heden blij

  Met een residentie stad

  Die lapt toch alles aan z’n gat!
  Zonder waar geloof vaart niemand wel
  Het leven is vol van kommer en kwel
  Ja, het lijkt meer op een hel!

  Hebreeën 11 in het bijzonder vers 1,2 en 3

   

  18-12-2012 om 21:04 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gebouw

  Gebouw Nationale Nederlanden
  in Den Haag


  18-12-2012 om 09:08 geschreven door Liesbeth


  17-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.voetstuk

  Voetstuk

   

  Wat doet men dom

  Men plaatst een politicus

  Steeds weer op een voetstuk

  En wat denkt men dat het brengt?

  Het brengt een mens voort dat

  innerlijk erg wordt verwend

  Want dit hebben ze nodig voor hun grote trots

  Door mij wordt alles wat met zulke

  verkiezingen te maken heeft uitgekotst

  Het worden of zijn al eigenaardige mensen

  Ze gaan volop in,
   op hun eigen wensen

  Ze krijgen een totaal verkeerd zelfbeeld

  De doodzieke maatschappij

  Maakt ze allemaal in deze donkere tijden blij

  Maar ze zijn geen van allen vrij

  Ze zitten met hun vezels vastgebonden

  aan de vorst der duisternis

  De media dient wel nieuws voort te brengen

  Maar nu gaan ze zichzelf met

  verwende mensen verwennen

  En het publiek wordt er mee opgezadeld

  Alles om ons heen is droef

  Met draait aan een verroeste schroef

  Men denkt dat zo de maatschappij blijft draaien

  Door zichzelf en de ander over de bol te aaien

  Het brengt mensen niet van zichzelf af

  Maar ze brengen mensen naar
  hun graf

   

   

   

   

  17-12-2012 om 16:40 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter

  Lekker wintersfeertje

  17-12-2012 om 07:25 geschreven door Liesbeth


  16-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oppervlakkigheid

  Oppervlakkigheid

   

  De oppervlakkigheid

  Is gewoon in het dagelijks leven een feit

  Iedereen holt door de tijd

  Niemand weet de weg

  Of ze zijn hem kwijt

  De decembermaand

  Is een maand

  Waar het eigenlijk om gaat

  Maar alles heeft een leeg gelaat

  En de fanaat mag leven

  Die zich vast heeft gebonden

  Aan het vleselijke leven

  Ze kunnen weinig of helemaal niet

  Om een ander geven!

  Koud en kil

  En de weg is voor een eenzame

  erg stil!

  Zo nu en dan kan je wel janken

  Nee, het leven geeft weinig of niets

  Behalve als je God hebt gevonden in je leven

  Maar daarbuiten is er geen lol aan het leven

  Ook al heb je over verdere dingen niets te klagen

  De niet zichtbare onmenselijkheid

  Die is niet te verdragen!

  Daarom heb je verder in deze feestdagen

  Weinig of geen behagen

  Kamers opgesierd met ijdele pracht

  Wat zie je bij hen dan de vreselijke nacht

  Vol van glamour en glitter

  Ik zie er weinig in, in al dat geschitter!

  Jeremia 48
  in het bijzonder vers 43 en 44

  16-12-2012 om 14:30 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bomen

  Een rij bomen met opkomende nevel


  16-12-2012 om 09:06 geschreven door Liesbeth


  15-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerstsfeer

  Kerstsfeer

   

  Kerstsfeer wordt omlijst

  Met het woord ellende

  Het noodlot deed zich nog niet wenden

  En iedereen is aan het rennen

  of aan het pennen

  Om boodschappen te halen en
  kaarten te schrijven

  Maar de kerstsfeer is een geheel andere

  Een duistere wereld met schaduwen van de dood!

  Ja, de wereldnood is groot

  Mensen zijn allemaal reddeloos verloren in verdriet

  Ja, het is toch dat men dat in deze  wereld nu wel ziet

  Dat de ellende is opgestapeld tot een berg

  Een berg waar geen verlossing is

  De Verlosser moet nog komen

  Ja, dat zijn heildromen

  Ze zullen je in groot verdriet maar overkomen

  Dat het Kind van Bethlehem in je gaat wonen

  Bij je man of zonen

  Ja, laat dat Kind toch snel ter verlossing komen

  Zodat mensen niet meer zich reddeloos voelen

  Want het is een geweldig Kerstfeest

  Als het Kind in je wordt geboren

  Dan begint voor een mens de nieuwe morgen!

   

  15-12-2012 om 19:33 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meeuwen

  Meeuwen in de tuin
  maar als de sneeuw voorbij is dan niet meer

  15-12-2012 om 13:33 geschreven door Liesbeth


  14-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.politicus

  Politicus

   

  De politicus van het jaar

  Dan trilt er bij mij een gevoelige snaar

  Ik kies er voor niet één

  Wordt een mens hiervoor gekozen

  Dan moeten deze niet gaan blozen

  Maar de ware verantwoordelijkheid grijpen

  Maar wat is er nu aan de hand

  Iedereen danst naar elkaars pijpen

  Om iets voor zichzelf of een ander te grijpen

  Om zo fijn te kunnen samenkomen

  Want het zijn vaak dromen

  Die in deze tijd zijn verwezenlijkt

  Omdat vele mensen niet meer recht geaard zijn

  Dus wordt er één gekozen

  Dan staat hij volgende week van trots te blozen!

  Want dat is er nu in de politiek aan de hand

  Menigeen heeft het woord trots steeds bij de hand

  Trots om wat men heeft “bereikt”

  Maar wat ze hebben bereikt

  Dat is een forse neergang in de maatschappij

  In eigen land zowel als in andere landen

  Alles is al jaren aan het verzanden

  Dus is het alleen wat acteer werk

  En zo stellen ze hun eigen paal en perk

  Maar een waar verantwoordelijk werk

  Dat gaat niet trots lopen te zijn

  Dat treedt naar de achtergrond

  Want ben je gezond

  Dan houd je niet van al die publiciteit

  Daaraan raak je kostbare tijd kwijt

  En menigeen zie je dan hier of daar

  In een spel of in een gesprek

  Je denkt dan ze zijn toch wel echt gek!

  14-12-2012 om 21:32 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het kwaad

  Het kwaad!

   

  Het kwaad komt tot de daad

  Welke daad?

  De daad van pesten en moorden

  Door pesten ontstaan er zelfmoorden

  En met geweren schiet je mensen dood

  Ja, de omvang is inmiddels groot

  Hoe ontstaat het kwaad!

  Door een mens wat geen geweten
  meer heeft

  En dat met een kille houding in

  de maatschappij voortleeft

  Die ziet graag doden vallen

  Want het zijn geen mensen die tellen

  Het zijn gewoon poppetjes

  Tussen het goede en het kwaad

  Begint de eerste verkeerde daad

  En het gaat van kwaad tot erger

  Zo wordt de ziel dichtgeschroeid

  En er is geen leven voor het kwaad
  dat nog boeit!

  Mensen die zelfmoord plegen

  Zijn geen mensen van het kwaad

  Maar die hebben teveel gezien
  van het kwaad

  En zo komen ze tot die daad

  Dit kun je nog verder doorlichten

  Maar hiervoor wil ik niet zwichten

  Maar door gebeurde dingen in m’n leven

  Weet ik dat mensen met menselijk gevoel

  zo niet verder konden leven

  De diepe depressie was gekomen

  En zo kwam er ook een einde aan het leven

  Wie heeft er dan persoonlijk schuld?

  Die loopt er nu wel mee op z’n bult

  Die de ondergang van een meisje
  hebben gezien!

  En het is niet te zeggen

  of er mensen met grote spijt komen

  Sommigen willen er misschien niet vooruit komen

  En in Amerika ging het kwaad naar de school

  Had al een moeder dood geschoten

  En daarna in de school velen beschoten

  en daardoor dood geschoten

  Zo’n mens heeft een innerlijke razernij

  En is op deze aarde niet blij

  Daarom volgt soms zo’n daad

  Ja, en hoe het kwaad zomaar ontstaat

  Dat is vanuit de Bijbel te lezen!

  Wij moeten God leren vrezen

  Anders gebeuren er zulke dingen

  Waar je inwendig van kan rillen!

  Bloeddorstig als ze zijn

  Dat kan ook zo voorkomen in het brein

  Van een pestfiguur ergens op school of in een gezin

  Het kan een rancune zijn

  Ook die mens had pijn maar het is ontaard in kwaad!

  Ja, zo is het dat er vandaag uitvoerig werd gepraat

  Over al dit aardse kwaad!

  Ook in de Bijbel staan de pestilentiën beschreven

  Ja, welk mens zou er toch niet voor gaan beven

  Als zoveel kwaad overal zich is aan het voort bewegen!

  Misschien werkt het hier of daar tot zegen

  Maar hoe koud kan een ziel zijn

  Om niet in te kunnen voelen de pijn

  De pijn van een ander mens

  Dan is het niet meer een mens

  Maar het is een Beest!

   

  Jesaja 45 :7 en 8

   

   

  14-12-2012 om 21:16 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meeuwen

  Een koor van meeuwen in de tuin
  ze maakten later muziek vanwege wat brood!
  Het was een echt meeuwen gekrijs!

  14-12-2012 om 16:01 geschreven door Liesbeth


  13-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrouwen

  Vrouwen

   

  Soms worden vrouwen beledigd

  De man heeft zich ontledigt

  En schrijft een negatief verhaal

  En zo gaan alle mannen met het verhaal

  Gewoonweg aan de haal!

  Als je dit soort vrouwen tegenkomt

  Dan is het wel mager in het mannenleven

  Een goed oog en een goed verstaander

  Heeft maar weinig nodig

  Om de ware mens te herkennen

  En zo zit ik dan weer te pennen
  Hoewel veel vrouwen geen knip

  voor de neus waard zijn

  Mag men ze niet allemaal in één trein zetten
  Voordat men aan de vrouw begint
  Moet men beter opletten!
  Mannen kunnen ook vreselijk lomp zijn

  Soms lijken ze wel op een harlekijn!

  13-12-2012 om 21:35 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meisje

  Meisje

   

  Een meisje pleegde zelfmoord

  Voor de ogen van scholieren

  Het waren er die bezig geweest

  waren met klieren

  Ik bedoel natuurlijk pesten

  Wat een vreselijk drama

  Mensen die andere mensen

  niet kunnen luchten of zien

  Of soms een mikpunt voor

  pesterijen hebben gevonden

  Hier openbaren zich tegenwoordig

  veelal de wonden van de zonden

  Iemand die nimmer werd gepest

  Weet niet wat het in een leven

  kan betekenen

  Het kan je voor je gehele tekenen

  Je draagt het in stilte met je mee

  Maar je leven is ene grote wee

  En als je dan geen Beschermer hebt

  Dan wordt de ziel ook niet meer opgepept

  Zodat je van dit vreselijke gebeuren af gaat zien

  Want menigeen draagt het in zich mee

  Om in een gepest leven er een einde aan te maken

  Maar daar moet je wel voor worden bewaard

  Zodat je denkt die mensen zijn het niet waard

  Dat je voorgoed verdwijnt van de aardbodem

  Maar ze zullen je wel pesten tot je laatste snik

  Ja, van gevoelloze mensen krijg je soms

  zelf in het hemelleven de hik!
  Soms is het geen pesten met de mond
  Mensen zien je liever in de afgrond!
  Ze hebben weinig met je gemeen
  En ze leven in de tegenwoordigheid
  als een steen!

   

  13-12-2012 om 14:01 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.middenin

  Middenin

   

  Je staat er lang middenin

  In het volle leven

  Als het je is gegeven

  En dan is er nog maar even

  Al is het een leven van veel

  of weinig verdriet

  Eens gaat alles teniet

  Dan is alles op aarde gedaan

  Heb je dan aan alles voldaan?

  Er kan soms een prangende vraag ontstaan!

  Maar bij wie geen gevoel meer heeft

  Bij die is ook niet dat die vraag leeft

  Men heeft zich voldaan met allerlei

  Het was altijd ik en nimmer wij!

  13-12-2012 om 09:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.buiten

  Het is buiten voorbij maar kijk je naar
  een foto dan maakt de sneeuw je weer blij


  13-12-2012 om 08:23 geschreven door Liesbeth


  12-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gelijk


  Ik kreeg gelijk!
  De Belgen hebben het gewonnen
  Een felicitatie voor de winnaar!

  12-12-2012 om 22:07 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vanavond

  Vanavond

   

  Vanavond de grote wee

  En wel van het groot dictee

  Dat jaarlijks vanuit Den Haag

  Op de groene bankjes wordt gemaakt

  Je ziet ze allemaal zwoegen

  Het moet zijn een genoegen

  Maar als je de zinnen hoort

  Dan wordt er in je kop een

  klein gaatje geboord

  Dan denk je op zo’n moment

  Ik heb allemaal zaagsel

  Ineens weet je niet meer hoe je

  het moet schrijven

  Toch moet je door schrijven

  Anders sta je niet bij de eerste drie

  Hoewel je kijkt gewoon en denkt

  Ik zie het wel

  Zo’n dictee is misschien wel kommer en kwel

  Maar toch is het mooi Nederlands

  Maar bij de Belgen heb je weinig kans

  Zij zijn soms niet te evenaren

  En zullen wel weer de eerste prijs
  weg graaien

   

  12-12-2012 om 19:26 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ochtendzon

  Een ochtendzonnetje bij een winterwandeling


  12-12-2012 om 17:07 geschreven door Liesbeth


  11-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.emancipatie

  Emancipatie

   

  Emancipatie vraagt

  om een spatie

  Emancipatie is soms een drift

  Want het is op zichzelf gericht

  Emancipatie moet worden beleefd

  Zodat je daarin om de ander geeft

  Vaak werden vrouwen onderdrukt

  Daardoor is de vrouwen emancipatie opgerukt

  Maar mag je, je als vrouw ontplooien

  Dan kunnen zij zich met allerlei moois tooien

  En zijn ze standvastig van karakter

  Dan heb je soms ook een makker

  Die met je en voor je door diepe dalen gaat

  Want het is een vrouw waar je in meegaat

  In haar gedachten en werken

  En dat zullen vele bemerken

  Maar ben je hautain van aard

  Dan is de geëmancipeerde vrouw niets waard

  Dan worden ze voor de zwijnen geworpen

  Zodat een mens er niet meer mag zijn

  Ja, dat is een geopend ravijn

  Een ravijn naar de weg van zelfmoord

  En dat is het meest onzalige oord

  Waarin vaak veel vrouwen zijn
   terecht gekomen

  Omdat mannen niet met ware

  liefde naast vrouwen wonen!

   

  11-12-2012 om 21:51 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vriendschap

  Vriendschap

   

  Vriendschap tussen
  mannen en vrouwen

  Je zou er niet van moeten houwen

  Want mensen krijgen dan veel te verstouwen

  De vrouw wil graag worden bemind

  Maar niet door de vader van een ander kind

  Hoeveel mannen zijn er die op zoek zijn naar avontuur

  Ja, je weet het door dat je veel zag wat zuur

  Zuur was voor de andere partij

  Vrouwen houd je van mannen vrij

  Hun vriendschap is vaak doelgericht

  En als je er voor zwicht

  Dan doe je ook niet meer je plicht

  Natuurlijk is de man een jager van huis uit

  Ze zoeken naar hom of kuit

  Maar lach je ze om dit domme gedoe uit

  Dan is het spel natuurlijk uit

  Maar vlak de vrouwen vandaag ook niet uit

  Je ziet nergens meer de waardevolle bruid

  Niemand komt er meer echt voor uit

  Als ze “ouderwets” zijn in hart en nieren

  Ze blijven steeds maar wat mieren

  De leeftijden worden ouder

  En naar de “liefde” zoeken wordt kouder

  Want men heeft het soms gemaakt in de maatschappij

  En daarin voelen de meeste vrouwen zich blij

  Dan komt op latere leeftijd de eenzaamheid

  En ze raken bij vriendschappen de weg kwijt

  Ze storten anderen in het verdriet

  Ja, dat is wat je vooral veel op de werkvloer ziet

  Worden vrouwen jonger moeder

  En worden ze een kinderhoeder

  Dan vallen ze ook niet lastig de mannen

  Want waar het vlees de voorgrond heeft

  Daar wordt veel verdriet beleefd

  Mannen zowel als vrouwen

  Die zouden van hun verstand moeten houden

  Maar vaak raakt het verstand op de loop

  En dan zie je er is veel narigheid te koop

  Maar zijn de mensen goed in het
  Woord onderwezen

  Dan weten ze dat ze niet naar anderen

  zonder bijbedoeling mogen kijken

  Daarom is ware vriendschap heel bijzonder

  Ja, echte vriendschap is een wonder!

  De ware liefde komt van Boven

  En dan is het leven ook geen hete oven

  Waar je in allerlei problemen

  of echtscheidingen raakt verzeild

  Want dan wordt vaak met een man

  of vrouw de vloer aan gedweild

  Je verloren echtgenoot is geen vriend/in meer

  Dan doet het leven aan alle kanten zeer!

   

  11-12-2012 om 10:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.landschap

  Landschap met laagstaande zon en
  een beetje overbelicht...


  11-12-2012 om 08:51 geschreven door Liesbeth


  10-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.beelden

  Beelden

   

  Je eigen beelden

  Je eigen teksten

  Je eigen levensgang

  Ben je bang?

  Dan maak je er niets van

  Het leven geeft vorm

  Maar dat is soms enorm

  We moeten eerst naar de afgang

  Daarna is er een opgang

  Ben je dan nog niet bang

  Dan komt het er van

  Je begeeft je met de levenstang

  Op weg waar een ander van

  gaat denken!

  Dat je ze vreugde gaat schenken

  Maar het is dezelfde gang

  En dat maakt mensen bang

  Soms plak je ze liever achter
  het behang

  Maar men heeft zo’n hang

  Naar alles wat voor ogen is

  Ja, het onzienlijke dat is niet mis

  Maar men wil niet meekijken

  Ze verzetten zich als dijken

  Maar intussen staan alle teksten
  te prijken

  Wie wil kan zich daarin
  gaan bekijken!

   

   

  10-12-2012 om 19:49 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ijs

  Het was er maar even...het ijs


  10-12-2012 om 08:30 geschreven door Liesbeth


  09-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.integriteit

  Integriteit

   

  Er wordt getwijfeld aan de integriteit

  Ja, dat zag je toch wel zeker in de afgelopen tijd!

  Nou, misschien toch ook niet

  Want veel mensen zien helemaal niet

  Die gaan door het leven

  Met veel donkerheid omgeven

  Maar o wee, als er iets aan het licht gaat komen

  Dan ineens zie je geen kerstbomen

  Maar allemaal rode lichtjes die gaan flikkeren

  Want de bestuurders van gemeenten of provincies

  Die hebben zichzelf gekieteld

  Bestuurder zijn betekent juist heel integer zijn

  Je behartigt de belangen van anderen

  Jammer dat men met het geld van vele andere wil wandelen

  Het leven nog aangenamer maken dan het is

  Partners maakten er ook deel van uit

  Ja, en nu is het spelletje uit

  Want als de sneeuwbal gaat rollen

  Dan zie je allerlei bestuurlijke flapdrollen!

  En dan moeten de goede met de kwade lijden

  Want ze allen over een kam scheren

  Dat is ook niet eerlijk

  Maar menigeen is zo zwart als roet

  Want waar geen licht is daar doet de duisternis het goed

  Ja, en dan is het vreugdevol

  Dat eerlijkheid op de lange duur toch wordt beloond

  Maar voor die tijd wordt een mens weggehoond

  De duisternis roept om meer duisternis

  En zo ging en gaat het alsmaar mis

  Maar als je het Woord leest

  Dan gaat een mens niet bevreesd door het leven

  Maar het moet wel aan het hart

  gebonden worden of zijn

  Door alleen die Ene

  Die alles ziet en alles hoort

  Ook de roep van een mens die al verkeert
  in een zalig oord

  Hij brengt alles door Woord en Geest aan het licht

  En dan is het de boze die niet kan leven met of naast
  zulk een heerlijk Licht

  Vandaar zomaar even op deze donkere
  zondag een gedicht

  Nadat ik heb gelezen

  Het hoofdstuk uit Handelingen

  Want als je handel en wandel in de hemel is

  Dan zie je wat elk mens mist!

  En dan is oneerlijkheid troef

  Dat maakt van de mensen een boef!

  Zelfs op de plaatsen waar je het niet verwacht

  Ja, het is toch overal nacht!

   

   

  Handelingen  17:15-34

  In het bijzonder vers 28 en 29

  09-12-2012 om 22:07 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw

  Het ochtendlicht en het brugje maken
  de sfeer compleet


  09-12-2012 om 10:13 geschreven door Liesbeth


  08-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter

  Fotograferen in de winter want het
  is soms snel weer voorbij


  08-12-2012 om 21:48 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gezag

  Gezag

   

  Het gezag was al lang geleden
  verdwenen

  In der kerk ging hij het eerste henen

  Want de jongeren hadden benen

  Die ouderen niet gedacht hadden

  Sterke benen die de weelde verdragen

  De ouderen kregen een plaats waar ze
  niet hoorden

  Men koos altijd voor liefst jongere vrouwen

  Die konden veel over hun kroost mauwen

  Ouderen zagen ze niet staan

  En dan komt het er op aan

  Als een kind van God niet wordt geduld

  Dan heeft men zich gehuld in een

  mantel van eigenwaarde

  Zo ging dus het gezag heen

  Want iedereen bleef aan de kant van
  de verkeerde!

  En zo ging men het gezag verminderen

  En nu zijn het overal de kinderen

  Die geen gezag meer tolereren

  In de kerk en daarbuiten

  Op het veld waar de grensrechter
  staat te fluiten

  Wel of geen geboren Nederlander

  of van een ander nationaliteit

  Men is zelfs in de regering de weg kwijt

  De hoogste in rang

  Die is niet aanwezig als men hem nodig heeft

  Omdat hij altijd voor de waarheid beeft

  Het is een laf persoon

  Maar hij voelt zichzelf geweldig zitten

  Nu zien we waar aan hij zo aan gehecht was

  Dat was het eigen ego

  Hij gaat als een vriendelijk mens door het leven

  Maar daar prik je toch doorheen

  Als je al een leven achter de rug hebt

  Met dat soort van mensen

  Het lijkt wel of heel Nederland er mee behept is

  En zo gaan we op naar een Kerstfeest

  Van veel ellende

  Mits God dit alles tot verlossing doet wenden

  Want zo gaat alles naar de knoppen

  Je ziet fout op fout

  Want men is geen zoutend zout!

  Als je een geestelijk oorlog mee hebt gemaakt

  Dan weet je als geen ander dat zich dat nooit
  meer voor mag doen

  Daar wringt in de kerken ook de schoen

  Van zelfverloochening wil men niet meer weten!

  En daarom wordt het in de tijd als maar heter!

  Maar waar geen strijd wordt gevoerd

  Daar wordt de waarheid de mond gesnoerd

  Dus moet je het alleen klaren

  Met Gods blijde snaren

  Daar is het ware

  Maar een volk komt zonder dit alles

  niet meer tot bedaren!

   

   Jesaja 20

   

  08-12-2012 om 18:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brugje

  Ze doen het altijd goed zo'n brugje in
  het winterse beeld


  08-12-2012 om 17:31 geschreven door Liesbeth


  07-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wintersfeer

  Wintersfeer dan is er geen fiets
  in fietsrekken te zien


  07-12-2012 om 19:03 geschreven door Liesbeth


  06-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw

  Sneeuw

   

  Wat doet de sneeuw met een mens

  Die had heel lang maar één wens

  Dat je gezin zalig zou worden

  En wat een bijzonder gebeuren

  Als het Wonder een hart doet open scheuren

  Dan zie je geen kleuren

  Maar alleen maar sneeuw als witte wol!

  Want dat betekent dat de zonden zijn uitgewist

  En dat het hart stil geniet van dingen

  waar deze niets van wist!

  Ja, van het mooie zachte Wonder

  Want wat is het leven zonder

  Die Zaligmaker in het leven

  Hij heeft het verleden nieuw gemaakt

  Zodat het hart vrijelijk tot Hem naakt!

  De mens zijn zonden zijn bedekt

  En zo wordt een mens onbevlekt

  Om Christus te ontvangen in het hart

  Want rein gemaakt, betekent een open hart!

  Waar Hijzelf in kan dalen

  Ja, wie dit niet heeft willen geloven

  Dat God zondaren doet beloven

  De vrede te schenken die alle verstand te boven gaat

  Dit is de weg waar God alles wel voor je maakt

  Zijn geschonden leven

  Doet een zondaar vreugde beleven

  Hij voor mij anders had ik

  de eeuwige dood moeten sterven

  In plaats van een plekje Zijn koninkrijk te beërven!

  Jesaja 11

  06-12-2012 om 22:27 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw

  Er is weer nieuwe sneeuw
  en dan moet een mens even eruit
  om wat te fotograferen


  06-12-2012 om 12:40 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.surfer

  Surfer op weg naar het strand

  06-12-2012 om 08:34 geschreven door Liesbeth


  05-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.storm

  Tijdens de storm vliegt het
  duinzand om je oren


  05-12-2012 om 22:48 geschreven door Liesbeth


  04-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitteren

  Twitteren

   

  Twitteren met de paus

  Dan ontvang je een roomse saus

  Wat moet dit allemaal gaan brengen?

  Gaan mensen dan zich wenden?

  Omdat de paus het zegt

  Of is het dat men het toch naast zich neerlegt

  Maar even de nieuwsgierigheid wil bevredigen

  Wat wil deze man met al die uiterlijke

  rijkdommen de mens doen verstaan?

  Hij is niet de weg van Christus gegaan

  Dan zou hij vast niet zijn gaan twitteren

  Bovendien zullen anderen het voor hem doen

  Hij zal wel zeggen het gaat om dit of dat

  Maar voor mij is het de duivel op z’n gat

  Als de mensen niet met andere dingen zijn te bereiken

  Dan zullen ze het door het twitteren zeker niet bereiken

  Het Roomse gedoe vind ik soms net een roe

  De roe van Sinterklaas!

  Ja, en de rest is zwart als roet

  Zoals Sint zijn Pieterbaas!

  04-12-2012 om 22:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw

  Bloem met hoedje van sneeuw


  04-12-2012 om 15:08 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de dood

  De dood

   

  De dood komt als

  een dief in de nacht

  Hij komt als je hem niet verwacht

  Je denkt nog aan je werk

  Of je bent bezig met je voetbalteam

  En dan ineens houdt het leven het voor gezien!

  De één had een hartstilstand

  De ander trapte ze naar de dood

  Welke dood het ook is

  Voor de familie is er een gemis

  Anderen zijn geschokt

  Je leven met veel toneel

  Het was misschien wel teveel

  Veel en hard werken

  Geeft aan het lichaam bepaalde perken

  Maar het tijdstip van de dood

  Was op dit moment niet uitgekozen

  Want het feest moest die avond toch
  gaan over rozen!

  Vele bekenden acteurs zouden aanwezig zijn

  De Koningin zou ook komen!

  Ja, het werd voor menigeen geen avond
  om van te dromen

  Allen keken ze zomaar de dood in de ogen

  Ja, en zo komt het nu voor iedereen

  Maar ben je er op voorbereid

  En heb je je tijd verbeid

  Dan is de dood geen onwelkome gast

  Hoewel hij je altijd verrast

  Maar je weet van een heerlijk einde

  Wat velen hebben willen ondermijnen

  Waakt en bid, zo is het beschreven

  Opdat de dood je niet overvalt

  Want dan is het gewoon halt

  Tot hier en niet verder

  Maar heb je een Redder

  Dan is het een beklonken zaak

  De dood biedt dan de overgang naar
  de heerlijkheid!

  Ja, wat bracht eigenlijk de tijd?

  Veel, heel veel narigheid!

  Sport is ook tot weinig nut

  Want de grensrechter is niet meer

  Maar je staat wel voor de eeuwige Rechter

  En Die doet je de zaak beslechten

  Heb je nog voor je zaligheid kunnen vechten?

  Niet dat ik iets tegen sport heb!

  Maar het brengt overigens weinig geluk!

  Hier zijn we tegenwoordig toch getuige van!

  Hier op aarde is niets bestendig

  En komt vroeg of laat het einde

  Wat fijn als je in je leven niet wegkwijnde

  Omdat je God heb moeten missen

  Vanwege je eigen gekozen weg!

  Ja, met de dood is dan alles weg!

   

   

   

   

  04-12-2012 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  03-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sneeuw

  De eerste sneeuw lijkt nu nog poedersuiker
  maar ze zal toch snel verdwijnen


  03-12-2012 om 19:09 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ziet...

  Ziet…

   

   

  Wat u ziet

  Is ellende en verdriet

  Crimineel gedrag

  Ze leggen overal hun beslag

  Anderen worden gedupeerd

  De criminelen zijn hem gesmeerd

  Ze hebben hun inkomsten vermeerd’

  En hun naaste onteerd

  Liefde is een bizar onderwerp

  Want mensen kennen het niet

  Door eigenliefde worden ze gedicteerd

  Eén grote misère is het leven

  Je komt het nu in het

  openbare leven volop tegen

  Men heeft niets om God en de naaste gegeven

  Daarom is het niet eenvoudig gebleven

  Maar is alles verwikkeld en ingewikkeld

  Ja, de mens is daartoe niet geboren

  Maar men wilde geen ander lot

  Want dan moest men zich onderwerpen

  aan een liefdevolle God!

   

  03-12-2012 om 10:03 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gekomen

  Gekomen

   

  Nee, het heerlijk avondje

  is nog niet gekomen

  Het is ook niet één van mijn dromen

  Het avondje van Sinterklaas

  en zijn zwarte Pieterbaas

  Zij brengen heel wat teweeg

  Vele voelen zich verplicht een handje te helpen

  Om kinderen aan cadeautjes te helpen

  En wel de minst bedeelde kinderen

  Wat kan mij het hinderen

  Men vind het een recht

  Dat een kind zich aan vijf december hecht

  Dat is een kinderfeest

  En ze moeten beslist iets uit de cadeaubank wat krijgen

  Ik zie het als een psychologisch gevaar

  Ouders die het niet zo breed hebben

  Die kunnen ook nog wel iets in een schoen doen

  Al is het maar een speculaasje

  Een kinderhand is gauw gevuld

  Waarom al die idioterie

  Je zou die commercie wel eens

  een klap uit willen delen

  Fijn als er goed kan worden verkocht

  Maar mensen moeten zich verder

  op de achtergrond houden

  In plaats van zich als een goeddoende moeder

  Voor andere kinderen te zorgen!

  Ieder heeft eigen verantwoordelijkheid

  Ook inzake de Sinterklaastijd

  Men zou meer bezig moeten zijn

  Met de ziel van het kind voor de eeuwigheid

  Zodat het kind niet in een diepe

  psychische crisis terecht kan komen

  Dat is ware liefde tonen

  In plaats van al die rotzooi uit te delen!

  Ik heb vroeger ook niet zoveel gekregen

  Maar ik heb er nog een goede gedachte aan

  Je hoeft je helemaal niet te schamen

  Als je minder krijgt dan een ander

  Want je wandel wordt totaal anders

  Je leert de zon in het water te zien schijnen

  En wat zullen later die kinderhartjes kwijnen

  Als ze in materiële zaken worden groot gebracht

  Soms is het in rijke gezinnen alleen maar volop nacht

  En is de sfeer er soms te snijden

  Geld en goed maakt niet gelukkig

  Maar iets wat je gelukkig maakt is de ware

  warmte in je leven te hebben ontvangen

  Zodat je naar het hemelleven gaat verlangen

  Wanneer je ziet dat het niets gedaan is op deze aard

  Een plaats bij God is meer waard!

   

   

  03-12-2012 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.maasvlakte

  Op de tweede Maasvlakte kijken
  naar de Slufter waar je eerst stond om te
  kijken hoe het land werd opgespoten


  03-12-2012 om 00:00 geschreven door Liesbeth


  02-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.winter

  Winter

   

  De winter is aangetreden

  De regen en hagel behoren

  niet tot het verleden

  De morgen was schoon en stralend

  Dat kwam omdat het had gehageld

  De natte sneeuw is uitgebleven

  Hier is dan toch over de nieuwe

  winter Iets geschreven

  De winter waarin de gang moeilijk kan zijn

  Omdat het leven niet altijd aangenaam is

  Soms hebben mensen veel verdriet

  En dan kunnen ze niet

  nog even naar buiten

  Dan blijft alles binnen in het huis

  Een huis met soms veel gedruis

  Maar ben je eenmaal Thuis

  Dan is alles voorbij

  En elke dag ben je opnieuw vrij

  Vrij van veel beslommeringen

  Want ook in het hemelleven was er een moeten

  Want je bent Gods slaaf

  En dan ben in je een persoonlijke vrijheid gesteld

  Zodat je gevrijwaard bent van natuurlijk geweld!

  Geweld wat opreist uit een innerlijk

  Deze mensen zijn niet beminnelijk

  Ze zijn als het gras onder je voeten

  Want in de winter moeten ze voor
  hun daden boeten!

   

  1 Timotheüs 1

  02-12-2012 om 18:21 geschreven door Liesbeth


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.camelia

  Camelia

  02-12-2012 om 13:44 geschreven door Liesbeth


  01-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zee

  De zee met schuimkoppen bij storm met op de voorgrond helmgras
  en op de achtergrond een containerschip
  We beginnen vandaag aan de laatste maand van dit jaar

  01-12-2012 om 17:57 geschreven door Liesbeth  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek
  Bedankt voor uw bezoek...
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 12-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 05-1974
 • 11--0001

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!