NIEUW: Blog reclamevrij maken?
oud-politicus
JAN VERROKEN
92jaar 'jong'
Foto

 

Inhoud blog
 • Over mijn eerste verkiezingsdeelname
 • de terechtstelling v Vindevogel pure persoolijke wraak-moord
 • Het soc. Taalcogres een groot Kantelmoment
 • Voorlopig niet in staat zonder hulp van derden blog aan te vullen
 • BHVstatuut
 • BHV statuut
 • Brief aan een Brusselse Vlaming
 • Voor een eerlijk vergelijk en wederkerigheid.
 • Over Alexander De Croo
 • Vragen over het Communautair dialoog.
 • Over de Brabançonne
 • Alain Destexhe senateur MR
 • Mandel en Yerna, Gemeenschappelijke verklaring..
 • Tien vragen - tien antwoorden.
 • Mijn Vaderland
 • Was het verzet tegen Egmont geen vergissing?
 • Monseigneur Léonard
 • Brussel, Halle, Vilvoorde
 • beste lezers
 • beste lezers
 • De Verkiezingen achteraf bekeken
 • Een Intermezzo-bricht
 • Vindevogel en de semi-publieke Biecht van de Heer Dubois
 • Leo Vindevogel en zijn oorlogsgeschriften
 • Foto Leo Vindevogel
 • document STEVIGNY
 • Doc. Stevigny met commentaar
 • Vindevogel/Soudan? Tien jaar horen,zien en zwijgen
 • Nog over de tragedie Vindevogel
 • Over Leo Vindevogel
 • Van grote affiches naar partijfinanciering door de staat
 • Over de Grenzen van Brussel
 • Toen gaf ik mijn ontslag als Fraktievoorzitter van de Vlaamse CVP
 • Nabeschouwingen Leuven Vlaams Een Kantelmoment
 • Einde goed Alles goed Twee nieuwe Vlaamse Universiteiten
 • Het Einde van een Dovemansgesprek Leuven Vlaams Louvain-la-Neuve
 • De Constituante en de Verkiezingen.
 • En wat met de ULB/VUB
 • Interpellatie en val van de Regering Van den Boeynants
 • De Grote Revolte te Leuven ! Het vuur aan de lont...
 • Nog het Jaar voor de " Grote Revolte " . Ze hebben het nog niet begrepen.Ze kunnen de " Triangle " maar niet vergeten.
 • Het Jaar voor de Grote Revolte. Leuven Vlaams mobiliseert op verscheidene Fronten.
 • En toch was er nog...zon...Nà het verworpen wetsvoorstel !
 • Het verworpen Wetsvoorstel " Verroken " : verwijten, miserie, schurkerijen !
 • Het Voorstel " Verroken " verworpen door Kamer en Senaat !
 • De Gordiaanse Knoop. Mandement & Wetsvoorstel !
 • Over het wetsvoorstel Verroken ( 1966 )
 • LEUVEN VLAAMS / MIJN VERHAAL !
 • Leuven Vlaams gezien door oud-minister WILLY DE CLERQ!
 • TOELICHTINGEN BIJ VORIG BERICHT !
 • BIJ THEO LEFEVRE & SPAAK ... OP HET " BANKSKE " !
 • NOG TER ATTENTIE VD HEER ELIO DI RUPO !
 • ELIO DI RUPO /DEEL II (VERVOLG)
 • ELIO DI RUPO (Dag Allemaal)Deel I
 • KAREL VINCK
 • UITSPRAKEN
 • LE DROIT DU SOL
 • POUR LES FLAMANDS LA MEME CHOSE
 • BYE BYE BELGIUM
 • VOORLOPIGE MEDEDELING
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Herinneringen en meningen
  van een 90jarige oud-politicus jan verroken
  " niemands heer & niemands knecht " !
  10-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LE DROIT DU SOL

  LE DROIT DU SOL      is een Franse uitvinding .

   

  Wij willen niet veralgemenen ,want veralgemenen is liegen.

  Als een zeker soort Belgische Francofonen niet meer weet wat zeggen,dan zijn wij voor hen nog altijd een soort barbaren,aanhangers van “Le droit du sol”;wij mogen al blij zijn als niet zeggen “Bloed en bodem”

  Dat het Belgisch taalwetstelsel goedgekeurd werd door het Hof van de Rechten van de Mens,te Straatsburg met als enige bemerking dat het toen nog niet duidelijk genoeg geformuleerd was,dat de Randgemeenten tot het Vlaamse landsgedeelte behoordenen sindsdien duidelijk werd verholpen .

  Dat le droit du sol in Frankrijk werd geboren en daarbij nog van edelen bloede was ,dat hebben ze steeds angstvallig verzwegen.

   

  1)In 1539,ondertekende de François 1 de Ordonance van Villers Cotterets .

  Tot dan toe werden alle wettelijke documenten en notariele acten in het Latijn gesteld en alleen wie Latijn kende kon deze stukken inzien en de ambten bekleden die deze stukken produceerden .De koning François 1 vond dat daarin zeer dringen en zeer grondig

  verandering moest komen,en dat alle Fransen toegang moesten hebben tot al die documenten op voorwaarde dat zij een Franse taal kenden ,de langue d’oil .

  Daaromstelde Fraçois 1,bij deze “Ordonance de Villers Cotterets”dat voortaan alles in het Frans moest ”en lenguage maternel François et non aultrement”

  Neveneffect ? Iedereen in gans Frankrijk,die ambtenaar of notaris wilde blijven of worden moest van François 1  leFrançois d’oil kennen en dit gaf aan de taal van Parijs een practische waarde,een toekomstwaarde,een carrièrewaarde,een statuswaarde,een patriottische waarde ten bate van de sprekers ervan ?

   

  2)En dan kwam LOUIS XIV .Die gaf,vanwege de luister van hof,hartstochtelijk bezongen door Voltaire ,en vanwege de hoogstaande en prachtige franse cultuur van die tijd ,die schitterde ver buiten de grenzen van Frankrijk , ook aan de Franse taal een status als aan geen andere. En het zou na hem niet ophouden;alle verlichte despoten aapten hem na en spraken ook Frans .En de grote namen van de Verlichting zongen ook hun lof over hen en waren welkom aan hun Hof als een soort Jezuiten van de nieuwe tijd. En ze noemden hen Frederik DE GROTE ,Catharia DE GROTE o.a.

  En de elite (technische term) volgde overal,want zonder Frans geen aaanzien,geen status,geen macht .Frans werd de “lingua franca” van de hele Europese elite (technische term voor mensen met veel geld en macht)

  Het Frans verdrong overal het Latijn als diplomatieke taal,zoals het Grieks ooit werd verdrongen door het latijn .Zelfs verdragen tussen landen die niets met het Latijn te maken hadden werden in het Frans opgesteld .

  Maar het volk,de onderdanen,het ge-peuple ,,het gepeupel sprak zijn eigen taal,ook in Frankrijk .Op stuk van de volkstaal bleef Frankrijk het meest meertalige land van Europa .

  3)En toen kwam DE FRANSE REVOLUTIE.

  Het begint met Talleyrand die stelt dat de taal van de constitutie en van de wetten aan alle Fransen moet onderwezen worden en dat de dialecten dienen bestreden te worden .

  Zoiets moest niet meteen een aanval zijn op le droit du peuple op zijn eigen taal,het Provençaals,het Catalaans, het Bretoens ,het Vlaams, het Picardisch,het Elzasch Duits enz . Men had ,met respect voor le droit du peuple ,het Frans bijkomend kunnen aanleren als lingua franca als algemene omgangstaal voor het ganse Land .

  Maar daar was ook de theorie van Condorcet .Voor hem moest de Revolutionaire Taalpolitiek meer blijk geven van sociale bezorgdheid .Het Land mocht niet langer in twee klassen verdeeld zijn ,in een elite die Frans sprak en een volksklasse die een andere taal sprak .

  Met Barère(94) klonk het al een stuk ergerr.Hij ziet in het verder gebruik van andere talen een gevaar voor de eenheid van het Land , alle vertalingen moeten afgeschaft ,het “traduire” moet vervangen worden door “instruire” voor het ondericht van het Frans

  En in 1794 schrijft Gregoire : L’unité d’idiome est une partie intégrante de la révolution –de eenheid van taal is een integrerend deel van de revolutie en alle andere talen op Franse grond”sur le SOL  Français” moet men "détruire", Zij moeten  vernietigd worden .Hoe het gebeurde kan men best lezen in"Coloniser la France" van Lafond ,bij Gallimard .

  “Een Land één taal” dit is de letterlijke vertaling van le droit du sol .

   

  En op dat zelfde ogenblik wordt ons Vaderland door Frankrijk bezet en worden wij geannexeerd en maken wij voor 20 jaar deel uit van le sol Français ,met alle gevolgen hiervan voor het Vlaamse landsgedeelte.

  Als de Fransman Bouteville opdracht krijgt om de Oosterijkse Nederlanden samen met Luik op te delen in 9 Departementen (onze latere Provincies) mag met niets geen rekening houden,zeker niet met taal of geschiedenis .De Departementen krijgen de namen van stromen behalve henegouwen . Luik wordt gevierendeeld en de romp samen gevoegd met o.a.een stuk van het historisch Limburg .In een eerste schikking werd de stad Luik nog als hoofdstad geweerd ten voordele van Maastricht .
  Wat de taal betreft werden wij allen met de slag Français.
  Na 20 jaar zouden wij er niet alleen een geografisch maar op de koop toe een sociale taalgrens aan overhouden .

  )HISTORISCHE KIJK op het TAALGRENSPROBLEEM
  in
  De Gids op Maatschappelijk Gebied,nr5--1960°

   

  4)LE DROIT DU SOL IN BELGIE

   

  Laten wij ineens een sprong maken naar vandaag met de vraag:hoe zit het thans met le droit du sol in ons Land .

   

  I)  In Wallonie ,dat zich altijd als een Land in het Land heeft gedragen .

  Het komt mij voor dat le droit du sol daar voor 100% geldt ? Een paar voorbeelden .

  a)Een eerste voorbeeld ligt zo voor de hand nl de massale Vlaamse inwijking .Geen sprake van enige tegemoetkoming ,geen vertalingen geen Vlaamse scholen,geen Vlaams in de administratie enz----, niets ,

   

    b)zelfs niet in plaatsen waar de Vlaamse inwijking meer dan 80% van de bevolking uitmaakt. Het Waalse stadje Moeskroen groeide in één mensen- leeftijd van zowat 6000 inwoners tot 36000 inwoners .Allemaal mensen uit Oost en West-Vlaanderen die naar Moeskroen zijn afgezakt om in het noorden van Frankrijk te gaan werken. Wat gebeurde er ? Niets ,zelfs niet als Moeskroen wettelijk tweetalig was.Na de oorlog was Moeskroen nog steeds wettelijk een tweetalige stad ,met een Brussels statuut. 500 Daensvrieden 500 Davidsfondsers,maar geenVlaams M.O.noch vrij, noch officieel . Daar was geen vraag ;ze hadden het eens moeten vragen ?

   

  c)Komen, zelfs door Grammens als franstalig genoteerd ,maar toch met een paar Vlaamstalige wijken ,stelt zich boven de wet . De wet verplicht hen

  voor de  Vlaamse kinders al of niet uit deze wijken afkomstig,als er een vraag is

   een faciliteitenschooltje op te richten .N oteer een faciliteitenschool in Wallonie is geen Vlaamse school ,maar een Waalse school ,waar men de kinderen in hun eigen taal opvangt maar er voor zorgt dat ze aan het einde van het lager onderwijs voldoende frans kennen om het M.O.enz in het Frans te kunnen volgen Dit is alles?Maar heel het bestuur en de administratie zijn Frans .Ook de voogdij overheid is Frans.
  EN vice versa voor het Vlaanse Land.

  Toen er in Komen toch zo een schooltje kwam ,en zo bewezen werd dat de behoefte bestond, waren er geen vulgaire scheldwoorden genoeg om die kinderen en hun ouders te begeleiden ;Die episode staat in de geschiedenis opgeschreven als die van de heksen van Komen .

  Zoiets is in Vlaanderen totaal ondenkbaar ?

   

  d)Tot tweemaal toe werd in de Waalse Raad een Vlaming verkozen ,eerst een Liberale dame  dan een VU Van Overstraeten ;Geen van de twee werd ooit binnengelaten, Wet of geen wet,pas chez nous .

  -------------- 

  En wat doen de Vlamingen? Ze  passen de wet aan ,zonder tegenprestatie,zomaar uit eenzijdig redelijkheidsgevoel .het arrondissement Nijvel in Waals Brabant wordt elektoraal losgekoppeld van Brussel Halle Vilvoorde ,zo simpel is dat.

  Dit toch allemaal conform le droit du sol ?

   

  II) Vlaanderen ;Mag ik dit aan de lezers overlaten ? Alleen een paar vragen ?

  Warom is iets dat goed is voor Wallonie niet goed voor Vlaanderen ? Waarom zou “een eerbaar ver-GELIJK” niet de enige goede procedure mogen zijn ?

  Waarom moet le droit du sol ,zo heilig voor Wallonie ,voor Vlaanderen zo schurftig worden voorgesteld .Waarom Laten veel Walen zish opnieuw bezigen door kolonisten ,terwijl iets gelijkaardig bij hen binnen de 24 u. zou opgelost zijn ?Waarom al die Krokodille tranen over de restanten van de sociale taalgrens terwijl zoiets voor henzelf ondenkbaar is ,?

   

  Is het op den duur niet doodnormaal dat sommigen gaan doordenken  en  de regel “een land een taal” gaan omkeren tot “een taal een land “


  EN al wat voorgaat heeft bij mij niets te maken met de studie van het Frans of van welke taal ook.Elke bijkomende taalkennis opent een nieuw venster op de Wereld en is een onvervanbare gids bij het verkennen van die wereld .
  En had het van mij afgehangen dan ware de andere Landstaal de verplichte  taal geweest in het ganse land .


  Waar het over gaat is de communicatiewaarde,de maatschappelijke waardee,de carrièrewaarde, de statuswaarde en depatriottische waarde van de eigen taal binnen het eigen historisch woongebied  ?
  Die patriottische waarde heb ik er volledigheidshalve maar bijgevoegd terwijl iedereen toch weet dat die sinds alle tijden door het Franskiljonisme wordt gemonopoliseerd .

   

  10-02-2007 om 16:29 geschreven door jan verroken  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POUR LES FLAMANDS LA MEME CHOSE

   

  POUR LES FLAMANDS LA MEME CHOSE

   

   

  Dit moet niet noodzakelik een ironische verwijzing zijn naar de oorlog van 14/18, maar ernstig toegepast is dit een gulden vuistregel bij communautaire onderhandelingen een absolute waarborg voor “ een eerbaar vergelijk “en tegen elke vorm van een “compromitterend compromis “

  Persoonlijk heb ik het geluk gehad zo tweemaal mogen meemaken dat deze gouden regel van wederkerigheid en wederzijds respect serieus werd genomen .Dit gebeurde in het Harmelcentrum,begin de jaren vijftig en in de Parlementaire Commissie van de Kamer, begin van de jaren zestig ;

   

  Het Harmelcentrum

   

  Dit Waals-Vlaams overlegcentrum kreeg die naam omdat het opgericht werd ingevolge een wetsvoortel van Mei 1946 waarvan Harmel de eerste ondertekenaar was ? De anderen waren Duvieusart,Kofferschlager,Theo Lefèvre,Van den Daele en Verbist,allemaal historische namen ,maar geen van hen zal deel uitmaken van de besprekingen aldaar over de normalisatie van de Vlaams-Waalse verhoudingen,wel o.a. Van Elslande
  Het Centum was een paritair samengesteld Vlaams -Waals overlegorgaan , bestaande uit 90 leden ,voor de helft Vlamingen en voor de helft uit Franssprekenden en in beide gevallen voor de helft uit .parlementairen en niet-parlementairen.

  Het geheel werd voorgezeten door de Francofoon Soudan ,prof aan de ULB ,burgemeester van Ronse,die o.a er prat op ging dat hij in de jaren dertig , als Minister van Justitie de beste taalwet had helpen tot stand brengen .

  Hoe ik zelf bij dit centrum terecht kwam is een te lang verhaal om nu te vertellen ; Kort:ergens in het jaar 1948 werd ik op initiatief van G. Van den Daele naar Brussel uitgenodigd op een bijeenkomst van de bestuursleden van de drie Cultuurfondsen :Davidsfonds, Willemsfonds en Vermeylenfonds,die eindigde met de vraag of ze mij mochten voordragen bij Minister Duvieusart als zijn vertegenwoordiger voor de controle op het eerlijk verloop van de Taaltelling .Ik was toen geen parlementair,zelfs geen kandidaat parlementair. In 1949 zou ik wel terecht komen in het Kabinet van Minister PW Segers en belast met de studie van de dossiers van de Administratieve Epuratie .

  Wat heeft dat met de taalproblematiek te maken ? Meer dan sommige geleerde studies willen weten .Zo konden wij o.a. lezen dat iemand uit het Kanton Landen  bij de RTT als Directeur werd ontslagen met als enige verantwoording “Gezien hij voor de oorlog lid was van het Davidsfonds “ Hij werd in dienst genomen met terugwerkende kracht .

  Maar de meest kwaadaardige gevallen  kwamen uit de Oostkantons en de andere gebieden in het oosten van Belgie voor de meesten volslagen onbekend.

  Zo bracht de epuratie politiek ons naar het gebied van de Oostkantons, Overmaas ,de Voer en het vroegere Neutraal Moresnet ,die alle vier de bezetting op een andere manier hadden meegemaakt . Tot mijn begeleidend gezelschap

  Behoorden o.a.Kofferschlager,Parisis en Michel (Uitgever van de Genz Echo). In tien gemeenten van Overmaas verscheen voor de oorlog een zeer populair blad "Die Fliegende Taube "wat er toch dat het Duits als volkstaal er niet zo onbekend was . 
  Tijdens de vlucht,in 1940 ,werden overal verdacht vanwege hun taal.Nog zij werden door de bezetter
  , Duits  verklaard “Auf Wiederruf”,met alle gevolgen van dien .Maardat is voor een andere keer .

  Deze meer uitvoerige beschrijving wil helpen om velen uit de verwarring te halen inzake de zes gemeenten van de Voer en de tien gemeenten van Overmaas .Ook voor Overmaas was er een artikel in de Taalwet,conform met de besluiten van  het Harmelcentrum maar is uit de gecoordineerde wet "spoorloos" verdwenen.

   

  Persoonlijk werd ik er door Voorzitter Soudan , mijn streekgenoot ,uitgenodigd om er verslag uit te brengen over mijn ervaringen en standpunten over het verloop van de Taaltelling;

  Na enkele besprekingen werd aan twee personen gevraagd om elk afzonderlijk  en gemotiveerde nota en conclusies op te stellen voorzien van een Taalgrenslijn die we elk afzonderlijk op een bepaalde datum moesten indienen .toen ik op die dag inzage kreeg van de kaart Van Crombrugge heb ik mijn kaart teruggetrokken en de zijne mede ondertekend .Ter vervanging van mijn  Kaart heb ik dan de namenlijst ingediend van de 50 gemeenten en delen van gemeenten ,die bij aanpassing van de administratieve grenzen aan de taalgrens  van administratief gebied dienden te veranderen dit in akkoord met Van Crombrugge en conform met onze gemeenschappelijke kaart .

   

  Een afvaardiging van het Centrum op12 Juli 1951 ontvangen door de Minister van Binnenlandse Zaken . Deze afvaardiging bestond van Franstalige zijde uit Soudan en Schreurs en van Vlaamse zijde uit Julius Hoste en Herman Vos

   

  Als de latere Minister vanBinnenlandse Zaken een Taalwetontwerp zal neerleggen in de Senaat ,ontwerp dat nauwelijks rekening houdt met de eenparig genomen besluiten van het Centrum ,en die hij alleen opneemt in de Memorie van Toelichting ?  zal diezelfde delegatie naar de Minister terugkeren om verzet aan te tekenen .Dit verzet werd volmondig gesteund door de Commissie van de Kamer.

   

   

   

  DE EINDCONCLUSIE VAN HET HARMELCENTRUM (Doc.Nr 156)

   

  De eindconclusie die aan de minister overhandigd werd luide als volgt

  De afdeling,bij eenparigheid van stemmen en met het, doel rust te brengen en elke betwisting in de toekomst uit te schakelen,

   

  De grens tussen de twee taalgemeenschappen van het land definitief vast te leggen,hierbij steunend op de kaart getekend door de heren van Crombrugge en Verroken ;

   

  Stelt vast dat deze afbakening op geen moeilijkheden stuit voor eenbijna volledige grenslijn en dat de enige delicate punten met de vaststelling van de grens zich bevinden te Edingen en in het gebied van Overmaas ;

   

  Stelt voor,enerzijds dat het zou worden toegelaten aan de Vlaamse steden Edingen en Ronse en aan de Waaalse stad Moeskroen ,zo deze dit verlangen,een taalregime aan te nemen met faciliteiten aangepast aan de samenstelling van hun bevolking en,anderzijds,dat in de gemeenten van het gebied van Overmaas,de Minister  van Binnenlandse Zaken zou gelast worden met het vastleggen bij Koninklijk Besluit van een speciaal taalregime,dit na overleg met de betrokken

  gemeentebesturen;

   

  stelt voordat de Brusselse agglomeratie, bepaald door art 5 van de wet op het gebruik der talen in bestuurszaken ,zou worden uitgebreid door toevoeging van de gemeenten Sint-Agatha-Berchem,Evere en Ganshoren;oordeelt dat de definitieve vaststelling van de taalgrens de studie oproept van de wijzigingen aan te brengen aan de grenzen van de provincies,bestuurlijke en gerechtelijke arrondissementen en kantons,evenals de grenzen van bepaalde gemeenten?

   

  De definitieve vaststelling van de taalgrens leidt tot de afschaffing van nieuwe taaltellingen met hun gevolgen ?

   

   

  Niet te geloven maar waar.
  Een paar vaststellingen ..Deze beslissing hield in dat Edingen bij het Vlaamse landsgedeelte werd behouden,dat de Voer zonder faciliteiten bij het Vlaamse landsgedeelte werden gevoegd en Komen Waasten bij het Waalse ;zijdaar gesitueerd op de kaart Van Crmbrugge - Verroken .
  Nog veel andere gebieden werden overgehevld oa de Jekervallei van Limburg naar Luik en het ganse kanton Landen met zijn vijftien Gemeenten van Luik (toen) naar Limburg .
  In totaal ging het ,als hiervoor reeds vermeld,om 50 gemeenten die bij hun eigen taalgebied werden gevoegd.In de grond een administratieve vereenvoudiging ?
  Het louter toeval wou dat het neerkwam op 25 Vlaams en 25 Waalse gemeenten .
  Later zullen sommigen van hun vergetelheid of van hun onwetenschap een wetenschap trachten te maken en de ganse operatie trachten te herleiden
  tot kwalijke ruil tussen Komen/Moeskroen en de Voer.


  Verder blijktdat de faciliteiten beperkt werden tot de Vlaamse steden Edingen en Ronse en de Waalse stad Moeskroen .

  Dat er faciliteiten werden weerhouden was nooit een voorstel van de Waalen, integendeel.

  De Walen gedroegen zich heel de tijd ,conform het Socialistisch Taal-compromis van 1929 ,dat gesloten werd in de aanloop naarde taalwetgeving van 1932.Het is ook op dit congres dat aan de Vlamingen het recht op een Vlaamse Universiteit toekenden

  In dit zelfde congres ,dat gehouden werd in het zog van" Le Compromis des Belges "van Huysmans- Destrée ,verzetten zich radikaal tegen elke vorm van tweetaligheid.

  Hier een staalke uit hun toenmalige argumentaie .
  De laatste spreker hield een pleidooi om in te kaderen en dat beantwoord werd met" zeer wel en toejuichingen" waarop Huysmans onmiddellijk reageerde : Ik was ongerust over het verloop van deze besprekingen ,maar ik moet met mijn Vlaamse vrienden u toegeven, dat de geest uitstekend is enz enz
  En hoe was die Waalse geest ? Die luide als volgt;

  Rond Charleroi alleen wonen er 20.000 a 30.000 Vlaamsearbeiders(Charleroi zelf was toen minder bevolkt dan Moeskroen) .Als men hier de taatelling en de tweetaligheid zou invoeren dan zou men ook hier de taalstrijd invoeren en een leger van paters en nonnekes zou naar het hart van Wallonie komen afgezakt om Vlaamse scholen op te richten en de taalstrijd aan te wakkeren . . Maar.dat willen wij niet ,geen tweetaligheid, geen taaleilanden, geen "macedoine"
  Wallonie moet Frans zijn en Vlaanderen Vlaams.
  De zogezegde Franstalige bourgeoisie in Vlaanderen moet er maar mee stoppen zich af te zonderen van hun eigen volk .
  Wij gunnen aan Vlaanderen zijn eigen universiteit .  In 1930 werd de Universiteit van Gent vervlaamst en de taalwetten volgden zoals de Walen het wilden .

  POUR LES FLAMANDS LA MEME CHOSE

  Dat was ook de aanvankelijke geest geest van het Harmelcentrum .

  Maar het is in de politiek toch zo moeilijk de trein te nemen als hij in het station staat .

  En zo gingen er tien kostbare jaren verloren , en nog veel meer dan dat----


  10-02-2007 om 16:28 geschreven door jan verroken  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (20 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BYE BYE BELGIUM

  Bye bye Belgium

  Bye bye Belgium is de titel van een pas verschenen boek ,dat samengesteld werd onder de leiding van Philippe Dutilleul, uitgegeven door de "Editions Labor".

  Diezelfde Philippe Dutilleul  was ook de initiatiefnemer van die zoveel gecontesteerde uitzending over de zogeheten eenzijdige onafhankelijkheidseis van Vlaanderen.
  In de marge van dit project is hij twee jaar lang het land rond getrokken en heeft hij talloze vooraanstaanden ondervraagd over hun visie over een eventuele scheiding van België. In dit boek brengt hij, met naam en functies van de ondervraagden, verslag over al die besprekingen .


  Het verslag dat moest verschijnen direct na de controversiële uitzending, is verschenen als gepland; Ik heb het gelezen tot pag. 102 op een totaal van 619 pag.
  Als het zo verder gaat, ziet het er mij een eerlijk stuk uit .
  Ik weet niet of er ooit een francofoon bestaan heeft, die, ook over Vlaanderen, zo een zakelijke benadering heeft betoond? Zoniet, dan is dit een merkwaardig "primeur"
  Hij laat zeer veel klokjes luiden in het noorden en in het zuiden van de taalgrens, maar het is  spijtig dat er, naast de bladwijzer, geen namenlijst is bijgevoegd .
  Waar de auteur m.i. zich vergist is daar waar hij stelt dat er al 25 jaar sprake is van het einde van Belgie. Dat spook werd zeker al 150 jaar opgeroepen, telkens in Vlaanderen stemmen  vroegen om meer respect voor de Vlaamse mensen.(bij gelegenheid maak ik wel eens de inventaris).
  Trouwens het eenzijdige optreden van Vlaanderen in de controversiële uitzending, was een van grootse ondenkbaarheden en kan alleen in de onbestaande tiende bol van het atomium .Noteer: "de Vlamingen blaffen veel maar ze bijten niet" .Als het er ooit van komt, dan zal de eerste zet  niet van de Vlamingen komen .Daarvoor staan toch de 175 jaar België borg?
  En als die anderen het in hun hoofd steken, zal er geen koning sterk genoeg zijn om hen tegen te houden?

  Wie ligt er wakker van als zijn gebuur tandpijn heeft?
  Zeker" dat bekende deel van de Francofonie" niet als de Vlamingen tandpijn hebben?

  Hoelang zou België bestaan hebben indien Wallonië het lot beschoren werd dat men Vlaanderen heeft laten ondergaan?
  Stelt u voor dat men in 1830 het Nederlands als enige
  officieel taal had verklaard en dat men in dit Land niets kon worden - ook in Wallonië niet- zonder de kennis van het Nederlands? Stel dat men de hoofdstad van het Land in het hartje van Wallonië had gelegd (bv.  Charleroi )en men ook daar dezelfde eentaligheids -regels zou opleggen?
  Stel dat men in 1830 een parlement had gevormd Met louter Nederlandtaligen en 99% van de bevolking zonder politieke rechten.
  Stelt u voor dat alle functies en ambten uitsluitend zouden worden toevertrouwd aan volslagen volksvreemden voor het Waalse landsgedeelte?
  Stelt u voor dat men in Wallonië even lang had moeten smeken om een Franstalig middelbaar en hoger onderwijs?100 jaar) en dat men bij elke stap om gelijkberechtiging
  , dat spook van het einde van het Vaderland  had bovengehaald. En “ le droit du sol” ? en de Koningen die generaties lang nooit de tijd vonden om de taal van de meerderheid van hun franstalide "onderdanen" aan te leren ? enz enz en dit alles in naam van de vrijheid van taal?
  Stel u voor dat men in 1830 de hoofdstad van het land in de streek van Charleroi had gevestigd met het Nederlands als enige officiële taal  én dat men ook daar niets kon worden zonder kennis van Nederlands ; meer nog dat men daar, zonder kennis van het Frans met Nederlands alleen er zowel de laagste als de hoogste posten kon bekleden ?
  Hoelang zou men in Wallonië zulke toestand hebben geduld? Hoelang zou Belgie, in die voorwaarden,geduurd hebben?
  Kunt gij het u voorstellen dat men een hoofdstad ,gelegen
   in het hartje van Wallonië, een hoofdstad met twee maatschappelijke ladders ,een voor de Franstaligen zonder sporten en een voor de Nederladstaligen  met sporten en daarbij de keuze latend, namens de vrijheid, om zelf te kiezen tussen die twee?
  Hoelang zouden de Walen zulke galgenhumor geslikt hebben ?
  Het is nochtans dat wat het franskiljonisme meer dan honderd jaar aan het Vlaamse landsgedeelte en aan de Vlaamse mensen heeft aangedaan, namens de eenheid van het vaderland in naam van de vrijheid?


  Mag ik al de rest overlaten aan uw eigen verbeelding?

  Het ergste is dat dit franskiljonisme in Vlaanderen zelf is ontstaan?
  Indien iets gelijkaardig, namens de eenheid van het vaderland, in Wallonië ware gebeurd en men er het Frans had herleid en taal zonder carrière-waarde, zonder staus-waarde, zonder patriottische waarde?
  En wat indien men Wallonië , zodoende,had herschapen louter reservaat van werkslaven (des sales Wallons) meiden en knechten,emigranten en dompelaars.
  Hoelang zou België dan bestaan hebben?


  --------
  Positief  en nog niet wanhopen ?

  Weet ge dat de Taalgrens - en de Taal -wet tot stand gekomen zijn,via het paritair samengesteld Harmelcentrum, in een  Parlementaire Commissie waar Walen en Francophonen de meerderheid uitmaakten en aldaar via een debat dat onder leiding van twee Francophone Ministers nl Gilson en Larock ?

  Wie weet wat de volgende maanden ons brengen?
  Wellicht stoppen de francofone en zeker de Walen?met ons de les te spellen en ontdekken ze weer dat er maar een billijke regeling bestaat, die van de gelijkwaardigheid en de wederkerigheid  waarbij francofone zich in en tegenover Vlaanderen gedragen lijk de Vlamingen in Wallonië
  en  dat zij  stoppen zich als kolonisten te gedragen en met het zwaaien van het 175jaar oude "NON" ..
  Het Vlaams Belang is zo al sterk genoeg zonder de objectieve bondgenoten uit Wallonië, die thuis meer dan werk genoeg hebben .

  10-02-2007 om 16:26 geschreven door jan verroken  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (19 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOORLOPIGE MEDEDELING

  Voorlopige mededeling

  Behorend  tot de slinkende club van diegenen,die meer dan de helft van de Belgische geschiedenis levend hebben meegemaakt  en die nog mensen hebben ontmoet die voor 1830 geboren zijn .

  Als onze grootouders ,die wij persoonlijk meestal nog goed en langdurig hebben gekend, ons over hun grootouders vertelden,dan hadden ze het over mensen die 1830 als jonge vrouwen en mannen hadden meegemaakt.

  Over politiek wil ik mij beperken tot datgene waar ik bij betrokken was en niet praten als iemand "die het gezien heeft van iemand die het heeft horen zeggen".
  Ik hou het liefst bij feiten waar de huidige generatie noch schuld noch verdienste aan heeft ,maar die zij best moet kennen om de feitelijke gevolgen ervan   te kunnen inschatten,mede inzake mentaliteitsvormig en mentaliteiswijzigingen.

   Noteer "Wat eenmaal gebeurd is,kan door niemand ongedaan gemaakt worden,maar de gevolgen blijven ".

  Maar, om alles te verstaan moet men alles weten en zeker waar de oorzaken liggen,reden te genoeg tot bescheidenheid.

  Wanneer zal men eens  de ! -tekens uit alle letterkasten verwijderen om wat meer plaats te maken voor ?-tekens.(in alle domeinen van de politiek)

  Mag ik een voorbeeld geven uit het nabije verleden? Ik behoor nl tot een generatie die nog regelmatig kijkt naar de RTBF.Zo heb ik die betwiste uitzending van het begin af kunnen volgen .Wat ik schrikbarend en zeer gevaarlijk vond, was vooral "de lichtgelovigheid "van de Waalse massa? Hoe is dit mogelijk ?Het volstond toch heel eventjes een andere Belgiche post aan te klikken ? Hoe kan het dat mensen zich zo bij de neus laten leiden ? Die mensen zijn niet slimmer maar ook niet dommer dan de Vlaamse ? Wat schort er dan wel aan ?

  En was de politieke reactie daarop niet veel meer een reactie op de reactie ?

  10-02-2007 om 16:23 geschreven door jan verroken  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  JAN VERROKEN , WAS...
  VOLKSVERTEGENWOORDIGER
  IN BELGIE ,DE BENELUX & EUROPA
  GEMEENTERAADSLID  &
  BURGEMEESTER TE OUDENAARDE
  FRACTIEVOORZITTER  VLAAMSE VCP
  & ONDERVOORZITTER VD KAMER ...


  Foto

  hierboven ..."Jan"
  in z'n jonge 'jaren'
  hieronder  'historisch'
  z'n stad Oudenaarde !

  Foto

  "bij POLITIEK is het als bij
  LIEFDE"
  "men gebruikt beide woorden voor het mooiste en voor het smerigste"

  E-mail mij

  DANK U !


  Archief per week
 • 11/11-17/11 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 05/07-11/07 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 09/11-15/11 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 11/08-17/08 2008
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007

  want in politiek kan men niets zonder de anderen
  Gastenboek/WELKOM

  DANK U !


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!