NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Fruit 2
Inhoud blog
 • Nieuwe Peer DAWI
 • De CHUCKLEBERRY
 • ECOLETTE De appel nr 1 in de (kleine) Tuin
 • Morgana - Kizuri

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Mijn meer dan 50 jaar ervaring met tuinieren en het telen van vele soorten (klein)fruit zonder scheikundige bemesting en - spuiten wil ik meedelen en zelf nog bijleren. Doch de wereld is groter dan de tuin. Daar is eveneens veel te zien en te beleven.

  23-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zevenbergenbos

  Zevenbergenbos

  Koninklijke Vlaamse Dendrologische Vereniging ( 17 april )

  Al vele jaren had ik dit zeer interessante bos willen bezoeken. Je hebt er leem- en zandgronden met in het voorjaar een geweldig interessante kruidenlaag, vooral in het van oudsher bestaande bos.

  Met de heerJohn Maes van Natuurpunt, dat hier met vrijwilligers instaat voor het beheer, hadden we een uitstekende gids. Bij een geklasseerde hoeve heeft Natuurpunt de oude schuur ter beschikking als bergruimte.

  Hij begon met ons de topografie te tonen. De tot 2m hoger gelegen gronden waren tot 50-60 jaar geleden in gebruik als landbouwgrond en sindsdien bebost. Hier groeien van nature nog iepen of olmen!  Er staan nog oude populieren tussen de andere bomen. Op enkele na, die behouden zullen worden , laat men er elk jaar enkele afsterven door ze in te zagen. Na enkele jaren breken de takken af en veroorzaakt de boom minder schade als hij dan omvalt. Op de bodem vooral bramen en wat netels. Het zal nog tientallen jaren duren vooraleer de fosfaatvoorraad hier opgebruikt is en de rijke kruidenlaag, die we zien in het oude bos zich hier kan vestigen. In een boom heeft een havik zijn nest gebouwd. Naast de gewone vlier komt hier ook de bergvlier of Trosvlier met rode bessen voor.

  Een hele verandering als we dan in het oude en lager gelegen bos komen dat op de De Ferrariskaart staat. (Deze kaarten dateren van 1771 tot 1778). Een zeer weelderige kruidenlaag met vooral hele tapijten bosanemoon, veel gele sleutelbloemen (Primula veris), muskuskruid, klaverzuring, maarts viooltje, koekoeksbloem, rode bes enz. Hier echter geen blauwe boshyacinten.

  De gids vertelt het verhaal over de laatste kasteelheren. De laatste edelman had elf zonen en 3 dochters. Geen van de zonen trouwde maar 1 van de dochters geraakte zwanger van een inwonende artist, werd verstoten, maar opgevangen door de nonnen van Duffel. Na het overlijden van de anderen bleef zij over als erfgename en kwam met de vader van haar kind waarmee zij gehuwd was op het kasteel wonen. De zoon huwde niet en liet bij testament het kasteel na aan de nonnen van Duffel en een deel van de gronden aan zijn jonge huishoudster. Het tijdens de eerste wereldoorlog door het Belgisch leger gekanonneerde kasteel werd nog niet zolang geleden heropgericht als retraitehuis.

  Op de gronden binnen de omwalling staan nog zeer oude bomen, o.a. zeer oude platanen (nu deskundig ingekort, wat men ook met een oude beuk deed, om geen gevaar te betekenen voor de nieuwbouw) en een zeer oude tulpenboom.

  Iets verder ligt over de omwalling een spectaculair omgewaaide oude beuk, steunend op zijn zware zijtakken. Ook hier nog een oude, opgevulde ijskelder. Het zou echter te veel kosten  om die uit te graven en bewoonbaar te maken voor vleermuizen.

  In een restpopulierenbos werd recent een appelvink gespot. Aan de rand van de weg wijst de gids op de eenbes. Deze komt ook op andere plaatsen voor.

  We lopen door een bos, beheerd door de gemeente en bestemd voor de jeugdverenigingen. Hier haast geen onderbegroeiing.

  We maken nog een ommetje door de naast gelegen weilanden - ook onder beheer van Natuurpunt - die men laat verschralen. Een orchidee heeft er al zijn intrede gedaan.

  FOTO’S

  Zevenbergenbos, een 130 tal Ha.

  Geklasseerde en gerestaureerde hoeve. In 1969 ging ik er een eiken balk kopen voor boven de open haard.

  De naast staande, eveneens gerestaureerde schuur als bergplaats voor Natuurpunt.

  Muskuskruid. De kleine, kantige bloempjes zijn haast niet te zien op de foto.

  Sleutelbloemen

  Bosanemonen

  Ingezaagde populier

  Bergvlier

  Haviksnest  23-04-2016, 00:00 geschreven door Daan

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deel 2

  Deel 2

   

  Beuk; zo'n korte stam

  Maarts viooltje

  Klaverzuring

  Bosanemonen

  Oude gedenksteen in de muur van een kasteelgebouw

  Ingekorte oude beuk

  Bij de oude tulpenboom

  Idem

  Idem  23-04-2016, 00:00 geschreven door Daan

  Reageer (4)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deel 3

  Deel 3

  De man met de bruine frak is gids John Maes

  Omgewaaide beuk

  Idem

  Zevenbergen

  Aanpalende weiden

  Eenbes

  Idem

  De balk boven de open haard

  Genieten bij het open vuur

     23-04-2016, 00:00 geschreven door Daan

  Reageer (5)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  20-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.agaatvlinder

  Agaatvlinder 

  Vandaag zat deze mooie nachtvlinder naast het slot van de achterdeur: een agaatvlinder (Phlogophora meticulosa). De vlekken en banden hebben diverse kleuren, van groenachtig tot geelbruin en oudroze. Het is hier een zeer algemene soort, waarvan de rupsen leven op planten als dovenetel, brandnetel en zuring. Ze kunnen zowel als rups, pop of vlinder overwinteren. Het is bovendien een trekvlinder die vanuit het zuiden naar onze omgeving vliegt. In het najaar zijn er dan ook de grootste aantallen.

  20-04-2016, 12:53 geschreven door Daan

  Reageer (2)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  19-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Fruitkooi

  Mijn Fruitkooi

  De eerste kooi moest wijken voor de aanleg van de gasleiding.

  In het voorjaar 2008 werd de tweede kooi aangelegd.

  Oriëntatie  noord zuid

  5 stroken van 2m breed en 25m lang

  Buitenkant: om de 5m een paal van 3m (75 cm in de grond).

  Binnenkant: 4 rijen beginnend en eindigend met een paal op 2 m van de noord- en zuidkant, verbonden met 3 draden (op 70cm, 120cm en 170cm)              

  Rij 1 (oostkant), rode en witte bessen.  Vroeger kweekte ik die als tweetakkers; nu gewoon als spil, elk ras op 40 cm van elkaar, elk aan een bamboestok.  Je zou ook met 2 draden kunnen volstaan voor de bevestiging van de stok boven en beneden. Maar bij een zeer groeikrachtig ras als Rotet hou ik het nog bij 2 takken. In haagvorm hangen de bessen beter belicht, mooier en zijn gemakkelijker te plukken. Naast de zomersnoei, vooral wat inknippen en het verwijderen van de grondscheuten, wordt de wintersnoei uitgesteld tot er nieuw leven in de takken komt. Aldus krijgt de schimmel Eutypa, die anders nogal wat afsterven veroorzaakt geen kans door de sterk stijgende sapstroom.  (Advies van  het biologisch Proefstation van Pamel) .   De laatste tijd laat ik één vervangscheut groeien. De oorspronkelijke wordt inmiddels 10 jaar en de ene is al meer aan vervanging toe dan de andere. Bij het snoeien wordt er vooral gezorgd dat de takken in de rijrichting, tussen de struiken, korter worden gehouden voor meer lucht en licht in de struik. Naar voor en achter mag het iets langer.                                                 

  Rij 2 braambozen: Medana - en Buckingham Taybes (Dikwijls lees ik dat de mutatie minder is. Mijn ervaring is dat ze evenwaardig zijn.), Silvan (moet vervangen worden na vorstschade), Kotata, Obsidian, Helen, Adrienne (groeit te weelderig, is het meest wintervorst gevoelig en de vruchten moet je gaan zoeken tussen de bladeren), Metiolis, duidelijk mindere vruchten dan Obsidian, stammen nochtans van dezelfde kruising, Taybes. De zeer lange ranken van Taybes en Obsidian leid ik wel in prieelvorm naar de andere rij.  (Braambessen worden praktisch niet door vogels gegeten en moeten niet in een kooi.)                                                                                           

  Rij 3 zomerframbozen en zwarte frambozen.   Bij de zomerframbozen heb ik in het verleden nogal wat last gehad van Phytophthora. Te natte grond in de winter. Nu tracht ik ze op een lichte berm te planten. Herfstframbozen hebben er minder last van, maar ik vind het niet nodig die in een kooi te planten.                                            

  Rij 4 kruisbessen. Hier weer een spil per ras, behalve bij de erg groeikrachtige rassen als Worcesterberry en Black Velvet  met bloed van de Amerikaanse kruisbes Ribes divaraticum. Bij geen enkele van mijn huidige rassen heb ik Amerikaanse meeldauw gezien. De Proeftuin te Zomergem is gespecialiseerd in resistente rassen. Als je een jonge plant opkweekt moet je geregeld de topscheut verticaal opbinden aan de bamboestok. Schuin zakkende toppen verliezen veel van hun groeikracht.

  In de kooi kan je in de buitenste 2 m rondom rond gaan. Daar staan de blauwe bessen, waarvan 42 rassen op naam. Er is echter een probleem: door de nevenstaande rij, enerzijds rode - en witte bessen en anderzijds kruisbessen, die een andere compost krijgen dan de blauwe bessen, verhoogt de PH van de laatste. Ik kon dit tegengaan - op advies van Yves Hendrickx, directeur van de Biologische Proeftuin Aardbeien en houtig Kleinfruit van de provincie Brabant te Pamel-Roosdaal - door het strooien van elementaire zwavel, die  PH verlagend werkt.

  Wat de blauwe bessen betreft: ik had de kans de eerste, tweedaagse, internationale conferentie  over bauwbessen in het Nederlandse Peelgebied, niet ver van Venlo, mee te maken. In een commerciële aanplanting van vele hectaren plant men op een talud, verhoogde rij. Aan weerzijden van de struik ligt telkerns een druppeldarm voor de watervoorziening samen met meststoffen. Per struik tracht men een vijftal hoofdtakken aan te houden. Eens vier jaar oud worden deze weer weggeknipt. De eindtak laat men minder lang worden dan vroeger door uitdunnen van de topscheut. Ook het fijne zijtakkenhout onderaan breekt men uit. Voor de verjonging hield een Engelsman het haast enkel bij grondscheuten, de Nederlanders werkten iets meer met een forse zijscheut. Na het snoeien brengt men weer een dikke laag compost aan, zaak is een compost met een lage Ph te vinden, zeker onder 6 ph. Dennennaalden zijn een goede materie. Ik heb een goed opdrachtige grond, gelukkig, want het watergeven wordt te veel verwaarloosd. Vorig jaar bv, een erg droog jaar tot augustus, werd er niet gegoten. De bessen van Goldtraube bleven daardoor veel te klein. Bij andere rassen was dit niet zo’n probleem. Ze werden ook gelust door een nest jonge zwartkopgrasmussen die er zich te goed aan deden vooraleer hun trektocht naar het zuiden aan te vangen.

  Om het onkruid te beperken ligt er tussen de rijen antiworteldoek van 2 m. In het najaar plooi je die best samen. Doordat dit in het najaar 2015 niet gebeurd is, is er bovenop het doek heel wat grasgroei gekomen, mede door de zachte winter: bijkomend werk om dit te verwijderen. Tussen de struiken stond heel veel stinkende gouwe en hier en daar ook netels. Zaak is alle wortels zorgvuldig  te verwijderen. Dit najaar zal het doek wel samengeplooid worden. De dan nog ontstane onkruidgroei (vooral vanaf april) zal volgend jaar in mei ondergedekt worden als groenbemesting bij het terugleggen van de doeken.

  Over het geheel wordt in juni een net van 16m breed over de kooi aangebracht: daarvoor wordt een stuk van de familie - het groot volk- gemobiliseerd en in oktober weer om het te verwijderen. Eenmaal was ik juist te laat en door het grote gewicht van de sneeuw waren palen in een rij bezweken.

  FOTO’S

     19-04-2016, 22:14 geschreven door Daan

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koekoek

  Koekoek

  Ook vandaag de koekoek gehoord

  19-04-2016, 20:51 geschreven door Daan

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  18-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rivierenhof

  Rivierenhof op 17 april

  Art Fan nam het initiatief voor een luxeontbijt in het kasteel, gevolgd door een wandeling met een parkwachter.

  Voor het kasteel passeren voortdurend lopers van de marathon van Antwerpen. Ze hebben er dan al 34km opzitten en moeten nog naar de grote markt van Antwerpen voor de aankomst.

  Achter het kasteel is er een groeiplaats van de oorspronkelijke tulpen.Ze horen bij de stinsenplanten. Het woord stinsenplant komt van het Friese woord stins dat stenen huis betekent. Het aanplanten van stinsenplanten kreeg aan het eind van de 18e eeuw een grote impuls door de opkomst van de Engelse landschapsstijl bij de aanleg van tuinen bij de herenhuizen.. Het waren exotische planten die gemakkelijk verwilderden. Deze tulpen zijn net uitgebloeid. Er groeit ook kraaienlook (foto).

  De gids trekt de aandacht op een overvliegende sperwer. We wandelen over een hoogte waar vroeger de ijskelder was. Men doet er opgravingen. Even verder noemt men het sterrenbos met de oudste beuken van 45m+.

  We zien nog verschillende speciale bomen: tulpenboom, moerascypressen, abeel, speciale beuken en eiken, een mamoetboom met de verende bast als je er op klopt.

  We zien een gans die meezorgt voor een bende eendenkuikens. In het moerassig gedeelte groeit de watermunt en op de oevers adderwortel. We wandelen langs de opgehoogde oever van het Schijn.

  Het blijft gelukkig droog. Het seizoen is iets verlaat zegt de gids. Er is nogal wat verschil wat het uitlopen betreft bij eenzelfde soort. Sommige  beuken en eiken hebben al blaadjes; andere lopen nog niet uit.

  Het Rivierenhof (135 Ha) was in 1921 de eerste aankoop door de provincie. Een optie was verkavelen, doch die heeft het gelukkig niet gehaald.

  FOTO”S

  kraaienlook

  boshyacinten

  idem

  detail

  bij de reus onder de beuken

  sierappel

  abeel en eik

  mammoetboom

  idem  18-04-2016, 23:01 geschreven door Daan

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  VERVOLG

  Onder een indrukwekkende beuk

  Twee ineengegroeide takken.

  Reuzeneik

  Terug

  Jesuietensteen

  Kasteel

  18-04-2016, 22:56 geschreven door Daan

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koekoek

  KOEKOEK

  Vanmorgen riep de koekoek herhaaldelijk dichtbij in de tuin. Hij is nog niet buiten adem na een reis van 15.000 km ten zuiden van de Sahara. Van de frisse ochtend, 0° op de thermometer trok hij zich blijkbaar niets aan. Daarna de vogel nog gehoord vanuit de verte. Ik zie dat ik hem, twee jaar terug  eveneens  op 18 april voor ’t eerst hoorde.

  Voor de data: vul bij zoeken, linksboven in het rechthoekje, in koekoek.

  18-04-2016, 00:00 geschreven door Daan

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2019
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!