NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Zoeken in blog

Ritme in een foto als vorm van herhaling, van wederkerend patroon ....

Een rij bomen, bogen, soldaten tijdens een parade enz...

Foto

Het ritme kan ook een accent krijgen door een afwijking in het patroon zodat de foto niet te eentonig wordt.

Foto

Met een ritmische herhalinge kan men het ganse beeld vullen of een gedeelte van de foto.

Foto

Ook in de natuur is Ritme & Structuur te vinden.

Foto
Foto

Met structuurfotografie kan je ook mooie abstracten creëren.

Fotografe : thuis

Foto

Voorbeeld van ritme in de architectuur, gebruikmakend van de hoogte en de lijnen laten vertrekken uit de hoeken

Foto
RITME & STRUCTUUR in de FOTOGRAFIE

Besprekingen foto's met ritme en/of structuur
21-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rovenlem met gevel
Het is een genoegen een klasje te hebben met zulke ijverige leerlingen die heel uitgebreid hun foto toelichten. En als het ook nog een mooie foto is, dan kan mijn dag niet meer stuk. Ik ga niet in op de technische instellingen, want daar is goed over nagedacht en valt weinig aan toe te voegen. Weerspiegelingen in ramen geeft fotografen voldoende gespreksstof voor een hele avond. De een vindt het prachtig, een ander heeft het al honderd keer gezien en houdt het dan ook voor gezien.
Alhoewel de kraan mooi weerspiegeld wordt in de ramen, vind ik het spel van al die lichte en donkere vlakken zelf al heel aantrekkelijk. Ik kan een foto als deze zeer waarderen. Het enige dat ik graag wat anders zag, zijn de horizontale lijnen die beneden mooi recht staan, maar naar boven steeds meer schuin weglopen. Daarom heb ik me de vrijheid veroorloofd om een en ander recht te zetten.
Als ik je om nog een nieuwe inzending vraag, is dat niet omdat ik inmiddels niet overtuigd zou zijn van je kunnen, maar omdat ik graag nog een keer wil genieten voor ik je doorstuur naar de volgende serie.
Dushi

21-03-2010 om 16:57 geschreven door Marsje


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gitagerrit met teveel?
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Het is jammer dat je geen enkele toelichting geeft op je foto, zelfs een titel ontbreekt. Ik kan dan ook wat korter zijn in mijn commentaar. Op zich goed gezien, maar de foto was nog aardiger geweest met een meer open diafragma. Met het gekozen standpunt trekt de achtergrond, en dan met name de scheve paal, redelijk veel aandacht naar zich toe. Ook het grote verschil in licht en donker maakt de foto onrustiger.Graag een nieuwe inzending. Een heel graag vertellen waarom je gekomen hebt tot de keuze van dit onderwerp en  de voorkeur voor bepaalde instellingen op je camera. Je leert pas echt als je zelf kritisch gaat kijken naar je eigen foto’s.
Dushi

21-03-2010 om 15:05 geschreven door Marsje


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enis met rietstengels
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Dit is zeker een veel rustiger foto dan de vorige keer. De stengels staan er goed op, al had een wat dichter diafragma dan het nu gebruikte f/4.0 geen kwaad gekund. Aan de achtergrond is goede zorg besteed, een pluspunt voor deze foto. Meer dan de rietstengels valt het lichtere touw op waarmee de stengels bijeengebonden zijn. Jammer is dat het vierde touw er slechts half op staat.  Probeer ook de sterke punten van de gulden regel uit de vorige lessenserie niet uit het oog te verliezen. Het kan een foto net even wat meer “kracht” geven.
De keuze voor de rietstengels is dus zeker geen verkeerde, maar kan technisch nog wat beter uitgevoerd worden.  Alles echter op zijn tijd en ieder stapje in de richting naar een uitstekende foto is een goede stap. Je bent volgens mij echt op de goede weg. Laat maar eens zien wat je nog meer in huis hebt.
Dushi

21-03-2010 om 14:57 geschreven door Marsje


20-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drumtje met masker
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Als ik zo eens terugkijk op wat je bij deze serie hebt ingeleverd, dan vind ik dat je grote vorderingen hebt gemaakt, Drumtje. Een welgemeend proficiat is daarom op zijn plaats en je mag door naar Dieptewerking van Cijbra.
Nog even over de foto zelf. Je hebt de foto wat donker gehouden, wat ik best wel mooi vind. Als je tegen de lucht in fotografeert, is een belichtingscorrectie vaak wenselijk. In dit geval heb je dat niet gedaan, maar probeer daar eens mee te oefenen voor de toekomst. De foto vind ik vooral goed geslaagd vanwege de ongebruikelijke uitsnede die er iets aparts aan geeft. Ik wens je heel veel succes en fotoplezier met de volgende reeks.
Dushi

20-03-2010 om 02:34 geschreven door Marsje


19-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dava met trap
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Welkom Dava bij dit klasje vol enthousiastelingen. Wat je hier in beeld hebt gebracht, lijkt weinig bijzonder, want op veel plaatsen zijn dit soort trappen te vinden. Juist daarom  is het opvallend dat je het zo goed gedaan hebt. Prachtige lijnen die lichtgebogen door het beeld lopen, pecies goed op ooghoogte, zachte schaduwen aan de linkerkant en scherper worden naar rechts toe. De technische instellingen zijn bijna standaard en als je de camera beter leert kennen, ontdek je daar nog wel wat meer mogelijkheden in. Maar net als de trap: een treetje tegelijk is de handigste manier om boven te komen.  Probeer na dit goede begin voor de volgende keer iets anders te zoeken dan iets van een gebouw. Het mag binnen of buiten zijn. Aan jou de keuze.
Dushi

19-03-2010 om 19:24 geschreven door Marsje


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pcee met toren
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Een heel mooie foto van een takkenconstructie. (de leistenen heb ik gemist). Omdat de takken velerlei vormen vertonen is in deze opname de struktuur sterker aanwezig dan een regelmatige ritmische herhaling. De foto is zeker ook heel mooi door een prachtig spel met het licht. Hier is heel zorgvuldig een foto gemaakt met ruime kennis van zaken. Flink open diafragma waardoor de achtergrond heel rustig is. Nauwkeurige lichtmeting, aangevuld met een noodzakelijke belichtingscorrectie vanwege het grote contrast tussen voor- en achtergrond.  Wie goed rondkijkt en knap gebruik maakt van de mogelijkheden van de camera, kan zelfs van iets simpels als enkele takken een mooie foto maken. Ik ben heel benieuwd naar de volgende inzending, liefst met een wat uitgebreidere toelichting over de gemaakte keuzes.
Dushi

19-03-2010 om 18:55 geschreven door Marsje


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anneke met boomstam
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Ik heb een tijdje gekeken naar deze foto. Links behoorlijk scherp, rechts duidelijk minder. Een sluitertijd van 1/13de seconde kan ik niet aanbevelen voor een opname uit de losse hand. Ook laat de foto nogal wat blauwe plekken zien, wat je minder zou verwachten bij een boomstam. Mogelijk is de foto wat gecropt en heeft de donkerder achtergrond gezorgd voor een zekere overbelichting in de zijkant van de stam. Ook over de uitsnede tenslotte heb ik een lichte twijfel. De jaarringen vormen een prachtig motief. En de zijkant van de stam een schitterende struktuur. Maar als combinatie vind ik het niet sterker.
Je bent bijna klaar om door te gaan met de volgende lessenreeks, maar ik zou graag een “spetter”willen zien als afsluitende foto.
Dushi

19-03-2010 om 02:07 geschreven door Marsje


18-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mele met spoeltjes

Als je een hele doos met spoeltjes fotografeert, dan moet dit wel een goede ritmische herhaling opleveren. Je hebt dit heel goed gezien. De diverse kleuren zorgen voor genoeg variatie. Ik heb er een andere uitsnede aan gegeven om het accent nog meer te leggen op het ritme in plaats van een doosje naaispoeltjes.
Ofschoon de foto voor deze reeks zonder meer geslaagd is, vormt het een aantrekkelijk object om er eens verder voor jezelf mee te stoeien.  Probeer bijvoorbeeld maar eens een lager standpunt uit waarbij bijna recht tegen de zijkant van de spoeltjes aankijkt. Je krijgt dan een heel andere foto waarbij de gaatjes in de spoeltjes sterker in beeld zullen komen. Veel experimenteren met standpunten is een goede manier om tot verrassende en vaak boeiendefoto’s te komen. Je bent zonder meer op de goede weg. Als het weer het toelaat, mag de volgende inzending van buiten komen.
Dushi

18-03-2010 om 15:00 geschreven door Marsje


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gitagerrit met speeltuin
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Dit is een opname vanuit een zeer opvallend standpunt. Heel goed om te komen met iets totaal anders dan gebruikelijk. In deze foto is de ritmische herhaling ondergeschikt, maar een simpele struktuur is zonder meer aanwezig en verdeelt de foto in meerdere grote vlakken die toch niet saai zijn omdat de bewolking in de lucht voor de gewenste variatie zorgt. Zelf zou ik wellicht de bovenste stang iets lager in het vlak hebben geplaatst en ook de ketting wat schuiner laten lopen voor een mogelijk nog aantrekkelijker vlakverdeling, maar dat alles doet niets af aan deze creatieve inzending waarin ook de eenheid van kleur bijdraagt aan een smaakvol geheel.
Dushi

18-03-2010 om 14:46 geschreven door Marsje


16-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spyrit met gereedschap
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Dit is een foto vol strukturen en herhalingen, en in die zin dus al een geslaagde inzending. Meer nog valt de foto bij eerste aanblik vooral op door de mooie kleurencombinatie van grijs en rood. Ik kan er graag naar kijken, alhoewel er natuurijk bijna altijd wel een klein leerpuntje te vinden is, maar dat ga ik nu niet doen, want het mooie beeld is sterk genoeg om van te genieten. Het is heel goed, dat allerlei afleidende zaken afgesneden zijn.  Zo blijft  de aandacht beterbij het hoofdmotief.
Ook bij een foto als deze kan ik me heel verschillende standpunten indenken, maar ik neem aan dat je dat ook bekeken hebt, al zeg je er jammer genoeg niets over. Met 1/20ste seconde en een opening van f/2.8 zit je dicht tegen de grenzen aan van wat nog kan zonder statief, maar ik ben toch blij dat je niet geflitst hebt, want de schaduwen zijn zo veel aantrekkelijker. Blijf uitleggen waarom je een foto op een bepaalde manier gemaakt hebt, want dat is vooral voor jezelf een goed leerproces van actieve reflectie. Met deze opname zie ik vol vertrouwen uit naar een volgende, en de keuze is geheel aan jou.
Dushi

16-03-2010 om 21:59 geschreven door Marsje


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enis met loopbrug
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De loopbrug zit vol strukturen, misschien wel té vol, want er lopen allerlei lijnen door elkaar. Leuningen, een hek met extra uitsteeksels. Is het niet een beetje teveel van het goede? Ik heb gezocht naar een andere uitsnede, maar het blijft ergt druk.
Te waarderen is dat de dikke buizen mooi het licht vangen en daardoor goed afsteken tegen de achtergrond, die op die manier nergens storend wordt.  Probeer in de zoektocht naar het mooiste plaatje ook eens te variëren in brandpuntsafstand. Mogelijk dat meer tele een rustiger beeld geeft. Dus niet te snel de knop indrukken als je een geschikt onderwerp gevonden hebt. Kijken, zoeken, draaien, weer kijken, net zo lang tot je het beste standpunt gevonden hebt.
Toch is dit opnieuw een foto die in zijn algemeenheid goed past in deze serie lessen. Daarom laat ik je vol vertrouwen geheel vrij in de keuze van een volgende opname.
Dushi

16-03-2010 om 03:46 geschreven door Marsje


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gitagerrit met mand
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Het is fijn om een wederom een leerling bij te krijgen die de lessen van Cijbra over compositie zo goed gevolgd heeft. Je bent van harte welkom Gitagerrit in het drukbezette klasje.
Het is een heel goed idee om “klein”te beginnen. Meerdere kleine stapjes vormen samen straks een grote sprong voorwaats, nietwaar?  Een mand zit vanzelf boordevol ritme en struktuur. Maar je hebt het goed in beeld gebracht, goed beperkt tot een detail en het schuin gezet om het aantrekkelijker te maken. Dat heb je allemaal goed gedaan. Slechts een heel klein puntje van aandacht:  een sluitertijd van 1/8 seconde is zeer gewaagd als je het zonder statief gedaan zou hebben. Vergeet tevens niet op het licht te letten, want ook daar zit je op het uiterste randje van zowel over- als onderbelichting.
Zet gerust een iets groter stapje, want ik denk dat je dat best kunt.
Dushi

16-03-2010 om 03:39 geschreven door Marsje
Gastenboek

Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


Blog als favoriet !

E-mail mij

Opmerkingen of bijkomende vragen kan je steeds doormailen.


Foto

Archief per week
 • 07/01-13/01 2019
 • 03/12-09/12 2018
 • 25/09-01/10 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 16/11-22/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 20/11-26/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!