NIEUW: Blog reclamevrij maken?
(Klein)fruitliefhebber
Inhoud blog
 • Keda, 21 lentes, 13 april
 • Koekoek
 • Genetische Verarming bij de moderne Appelrassen: Ziektegevoeligheid en Inteelt inclusief
 • Naschrift
 • AardbeiŽn en Lentenachtvorst

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   


  Mijn meer dan 40 jaar ervaring met tuinieren en het telen van vele soorten (klein)fruit zonder scheikundige bemesting en - spuiten wil ik meedelen en zelf nog bijleren.  Voor de fruitliefhebber
  21-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keda, 21 lentes, 13 april

  Keda, 21 lentes, 13 april

   

  We begonnen met een wandeling in het natuurgebied ‘Kindernouw’ te Lille. Vertrek op de park en ride bij de E 34.

  Laatste foto: Keda, de oudste van onze oudste dochter Leen en Yanna, oudste dochter van Diarra en Kathleen. Leen en Kathleen ontmoetten elkaar als lesgevers in China.

  21-04-2014, 00:00 geschreven door Daantje

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  18-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koekoek

  Koekoek

  Vanmorgen 18/4 riep de koekoek in Zoersel . Het vroege voorjaar speelde blijkbaar geen rol. In 2013, toen alles zeer laat was, liet hij zich al horen op 15/4.

  Voor andere data typ bij zoeken koekoek.

  18-04-2014, 18:52 geschreven door Daantje

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  17-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genetische Verarming bij de moderne Appelrassen: Ziektegevoeligheid en Inteelt inclusief

  Genetische Verarming bij de moderne Appelrassen: Ziektegevoeligheid en Inteelt inclusief.

  Hans-Joachim Bannier, Duitse pomoloog uit Bielefeld

  In Jahresheft 2013 van Pomologen-Verein e.V.

  Dit artikel was voor mij een openbaring. Daarom heb ik wat moeite gedaan om het voor de lezer te vertalen. Ik raad aan de vele, sterk illustrerende foto’s van de auteur zelf te bekijken in de Jahresheft 2013.                                                          Lees ook Op ecologische Manier komen tot nieuwe (appel)Rassen’ blog van 23 februari 2014.

  Pleidooi voor het naar waarde schatten en benutten van de vitale oude rassen voor verdere kruising.

  De huidige kweek in de fruitinstituten wereldwijd produceert een menigte nieuwe appelrassen. De meesten zijn bedacht voor de professionele teelt. Als nevenproduct worden vele van deze rassen ook aangeboden voor gemeenschapsaanplant (Streuobst) en liefhebbersteelt.

  Als men de oorsprong van deze rassen nader gaat bekijken wordt duidelijk dat wereldwijd de rassen van de laatste 90 jaar- inclusief de jongste schurftresistente rassen – van zes ‘stamrassen’ Golden Delicious, Cox Orange, Jonathan, Mcintosh, Red Delicious en James Grieve afstammen.

  Daar deze stamouders sterk ziektegevoelig zijn, heeft deze genetische engheid dramatische gevolgen voor de vitaliteit voor de huidige, moderne fruitteelt, waarbij in de vaktijdschriften het thema bescherming veruit de meeste ruimte inneemt.

  De problemen met de moderne rassen worden pas zichtbaar als men afziet van behandelen zoals de auteur in zijn proeftuin en oude en moderne rassen direct vergelijkt.

  Voor goed 100 jaar had men in Duitsland 1000 in de literatuur beschreven rassen. In werkelijkheid zal het aantal rassen nog veel groter geweest zijn daar vele landrassen niet beschreven werden. Vele van deze rassen waren te vinden in meerdere streken, andere enkel lokaal. Meerdere in Duitsland ontstane rassen hebben later internationale verbreiding gekregen. Anderzijds hebben rassen uit de wijdere wereld de weg naar ons gevonden. Aldus ontstond een zeer veelzijdige rassenpool van zeer verscheidene herkomst en grote genetische verscheidenheid, alsmede weerstand tegen ziekten en belagers.

  Ook de huidige fruitkweek produceert wereldwijd zulke veelheid van rassen, wel met een groot onderscheid. Een analyse door de auteur van de genetische afstamming van 500 marktrassen – zwaardpuntmatig Midden-Europese en Amerikaanse –toont aan dat deze rassen in indrukwekkende meerderheid afstammen van Golden Delicious, Cox Orange, Jonathan, Mcintosh, Red Deliscious of James Grieve. Dit wil zeggen dat ze minstens 1 van deze rassen in hun stamboom hebben, zij het als ouder, grootouder of overgrootouder.

  Tabel De 6 voorouders der moderne fruitrassen

  De auteur vond bij zijn onderzoek van 500 rassen wereldwijd – gekweekt tussen 1920 en heden – volgende voorouders:

  Golden Delicious: bij 255 rassen = 51 % der rassen, met in totaal 347 inkruisingen.

  Mcintosh: bij 174 rassen = 34,8 % der rassen, met in totaal 252 inkruisingen.

  Jonathan: bij 154 rassen = 30,8 % der rassen, met in totaal167 inkruisingen.

  Cox Orange: bij 150 rassen = 30 % der rassen, met in totaal 157 inkruisingen.

  Red Delicious: bij 90 rassen = 18 % der rassen, met in totaal 95 inkruisinhen.

  James Grieve: bij 75 rassen = 15 % der rassen, met in totaal 101 inkruisingen.

  In vele gevallen zijn niet enkel een, doch meerdere ‘stamouders’ als voorouder hierbij betrokken. ( Bij enkele rassen zelfs meermaals).

  Het aantal inkruisingen :

  Bij 207 rassen: eenmaal

  Bij 134 rassen: 2 inkruisingen

  Bij 53 rassen: 3     “

  Bij 32 rassen: 4     “

  Bij 20 rassen: 5     “

  Bij 10 rassen   6     “

  Bij 15 rassen 7     “

  Bij   3 rassen 8   “

  Bij 5 rassen   9     “

  Bij 1 ras       12   “

  Bij 1 ras       13   “

  Bij de overblijvende 10 rassen is er geen ‘stamouder’ betrokken of de voorouders waren niet te achterhalen als bij enige nummerrassen van kweekstations. Hierdoor kan het procentaantal van de voorouders nog hoger liggen.                                                                    

   

  Zes appelrassen bij de wereldwijde rassenteelt

  Een blik op de tabel maakt de buitensporige genetische verenging duidelijk.

  Het ras Golden Delicious - met 347 inkruisingen bij 255 van de 500 rassen – is bij meer dan de helft van de nieuwe rassen van de laatste 90 jaar wereldwijd de kampioen. Dit kunnen zowel inkruisingen zijn langs de vaders – als langs de moederskant.

  Bij de kwekelingen van de eerste helft van de twintigste eeuw werden de ‘stamouders’ meestal direct ingekruist, hetzij als vader of als moeder.

  Voorbeelden: Alkmene (Duitsland 1930): Oldenburg X Cox Orange.

  Kids Orange (Nieuw Zeeland 1924) : Red Delicious X Cox Orange.

  Bij de latere kwekelingen worden meer nakomelingen gebruikt.

  Voorbeeld Gala (Nieuw Zeeland 1934): Kidds Orange (Red Delicious X Cox Orange) X Golden Delicious.

  Sansa (Nieuw Zeeland 1969) Gala X Akane (Jonathan X Worchester Pearmain), dus vier ‘stamouders’ in de stamboom.

  Toenemende genetische Flessenhals

  In de laatste 3 decaden (in de U.S.A. 4) komt het tot steeds meer veelvuldige inkruisingen van deze 6 stamouders of hun nakomelingen en daarmee tot een genetisch flessenhals effect. Alsook – in het geval van meervoudige inkruising van een en hetzelfde ras of zijn nakomelingen – steeds veelvuldiger inteelt van soortgelijke hoedanigheden.                  Het ras Prima (USA 1958) toont als voorouders in zijn stamboom tweemaal Mcintosh en 1x Golden Delicious. Het ras Topaz (Tjechië 1984 Rubin X Vanda) al 2x Golden Delicious, 2x James Grieve alsook 1 x Jonathan en Mcintosh. Het ras Santana (Nederland 1998 = Elstar X Priscilla) 2 x Golden Delicious, evenals 1 x Red Delicious, Cox Orange en Mcintosh. De spits betreffende cumulatie van erfenis van de zes stamouders is heden het nieuwste Tsjechische ras Merkur = (Topaz X Rajka) met 5 x Golden Delicous, 3 x James Grieve, telkens 2 x Jonathan en Mcintosh, alsook 1 x Cox Orange, in ’t totaal 13 inkruisingen van de ‘stamouders’.

  Ook de zogenaamde kolombomen (ballerina’s) zijn niet alleen allemaal afstammelingen van een dwerggroei- kloon van het ras Mcintosh (type ‘Wijzik’, maar ook door meervoudige inkruisingen van ’stamouders’ ontstaan. BV. Pomredrobust (Duitsland 2003) door inkruising van 3 x Golden Delicious, 2 xMcintosh, 2 x James Grieve en 1 x Jonathan.

  En inteelt erfelijke toestand

  Of de canadese kwekers van het ras Sumac = Vista Bella X jerseymac er bewust van zijn dat het ras – over de voorouders der gebruikte ouderrassen – stoelt op een 7 voudige inkruising van Mcintosh mag wel betwijfeld worden.

  Daar in de rassenliteratuur enkel de ouderrassen staan en niet de complete stamboom is die sterke dominantie van de immer gelijke voorouders op het eerste zicht niet herkenbaar

  De ‘genetische flessenhals’ moet overigens nog enger als hier voorgesteld, ingeschat worden, daar uit vergelijken van de genetische moleculen

  blijkt dat het ras James Grieve – wat door Maggioni en al (1997 reeds vermoed werd) – sterk verwant is met Cox Orange.

  Tot besluit gaan nagenoeg alle sinds 1920 gecreëerde rassen op het erfgoed van 5, (en niet 6) ‘stamouders’ terug.

  Slechts 19 van de 500 door de auteur onderzochte rassen stammen niet van de zogenaamde ‘stamouders’ af.                                                      Slechts een zeer gering aantal van hen kreeg marktwaarde: bv de Engelse appel Discovery = Worcester Pearmain X Schone van Bath.

  In het huidige marktgebeuren gelden enkel nog de oude rassen Schone van Boskoop (NL 1856/63) en Granny Smith ( Australië 1868). Deze zijn niet met de ‘stamouders ‘ verwant. Ook het ras Braeburn niet, (alhoewel sommige auteurs een afstamming van Cox Orange vermoeden).

  Gelijkheid betreffende uitzicht en smaak

  Het voorhandenzijn bij de proefstations wereldwijd van een veelheid aan rassen betekent allerminst het ter beschikking hebben van een brede band aan erfelijke eigenschappen.

  Dit ziet men ook bij het steeds zelfde uitzicht der vruchten, die men in toenemende mate nog moeilijk uiteen kan houden.

  Ook de dikwijls gehoorde klacht dat de huidige marktrassen ’allemaal gelijk smaken’ heeft een reële grond. Rassen als Pinova, Gala en Golden Delicious verschillen nog weinig in smaak.

  Genetische verarming ook bij de (Vf) kweek van schurftresistentie

  Zelfs de moderne, schurftresistente appelrassen zijn, wat uitgangsmateriaal betreft, doorgaans nakomelingen van de genoemde zes (of vijf) ‘stamouders’. De schurftresistentie wordt door inkruisen van wilde appelrassen nagestreefd, waarbij de onderzoekers wereldwijd meestal met dezelfde wilde appel gewerkt hebben.” Nagenoeg 95 % van de huidige schurftresistente rassen stoelen op de Vf-resistentie van Malus floribunda” (F. Ruess), wat weer leidde– trots alle inspanningen voor gezondere appelrassen –tot genetische verarming.

  De Vf-resistente rassen blijken in de praktijk lang niet zo stabiel als verhoopt. Zo wordt de Vf- resistentie op het veld in Duitsland intussen in vele streken reeds door zich aanpassende schimmels doorbroken. Als eerste was dit bij het ras Prima in 1983 het geval.

  Ook bij Topaz en Rubinola is dit, nauwelijks 10 jaar na hun lancering, het geval zodat zij net als de klassieke rassen dienen behandeld te worden.

  “De doorbraak was mogelijk omdat de resistentie slechts steunt op 1 gen… en dat de schimmel zich door natuurlijke mutatie of aanpassing aan de rassen de resistentie doorbroken heeft.” (M. Fischer, 2003).              De onderzoekers reageren door te werken met tweevoudige (met de hulp van moleculaire genetiek herkenbare) resistentie-genen. Andere onderzoekers – heden ten dage vooral in Zwitserland en in Nederland - zetten versterkt ik op GMO (genetically modified organism) (hier de Cis-genetiek) om een resistentie-gen in de marktrassen in te bouwen.             Zoals alle mono-genetische oplossingen voert de gen-techniek – zelfs als ze vluchtig, vermeend succes zou boeken- naast tot mogelijke risico’s, ook tot een immer versterkende genetische verarming en draagt in zich het risico van resistentie-doorbraak door de schurftschimmels.

  Nog wat geduld voor het vervolg

  17-04-2014, 22:24 geschreven door Daantje

  Reageer (3)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  16-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naschrift

  Naschrift

  Toen ik wakker werd hoorde ik in de verte de autoweg. De windrichting is diametraal gewijzigd: van het noorden naar het zuiden. En dat was al een goed teken.

  Om kwart voor zeven wees de thermometer o° graden aan. Het heeft alleszins gevroren; wellicht niet meer dan -1 °. Aan de grond vriest het dan nog enkele graden meer.

  Ik heb nog een herinneringsbeeld aan de zware vorst van 15 april 1966. Mijn vader was hier toen op bezoek – 7° en een grond die hard bevroren was als in volle winter. De pruimen stonden in volle bloei. Niet 1 pruim dat jaar!

  16-04-2014, 09:08 geschreven door Daantje

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  15-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AardbeiŽn en Lentenachtvorst

  Aardbeiën en Lentenachtvorst

  Vanmorgen hoorde ik in het nieuws dat men voor volgende nacht vreest voor lentenachtvorst in Limburg.

  ‘In de loop van de avond en vannacht wordt het vrijwel overal helder en het koelt flink af. Op het einde van de nacht liggen de temperaturen op veel plaatsen dicht bij of onder het vriespunt. Minima van rond +2 aan zee en van +1 tot -4 graden in het binnenland.’

  Mijn aardbeien staan op ruggen met worteldoek. Ideaal tegen onkruid maar extra gevoelig tegen nachtvorst zoals we er straks zullen krijgen.

  Daarom heb ik driedubbel afgedekt met flodderplastiek.

  Bij de voorbereiding zag ik dat in de voorbije nanacht al enkele bloemen geraakt werden.

  Met de heldere, wolkeloze hemel en geen zuchtje wind wordt het zeker extra koud. Ik verwacht bloesemschade in de bloeiende appelen en nog sterkere vorst aan de grond. Maar ook de afgespeende peren en pruimen zijn nog zeer gevoelig. De extra koude is maar voor een nacht, doch veel vruchtbeginsels kunnen verloren gaan.

  Maar dat is de natuur en zeker niet abnormaal voor de tijd van het jaar.

  FOTO'S  15-04-2014, 22:17 geschreven door Daantje

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  14-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Uitlopen Walnoten

  Uitlopen Walnoten

  Enkele dagen geleden viel mijn oog op de al gevorderde bladzetting bij de noot Coenen, een geënt Nederlands ras. Door het vroeger uitlopen is er meer kans op bevriezen door late nachtvorst.

  Mijn oudste noot (1965) is als zaainoot vroeg beginnen dragen en ontsnapte wel een keer door het later uitlopen aan de late lentenachtvorst, doch niet vorig jaar, toen er op veel plaatsen - maar niet hier - een goede notenoogst was.

  Het andere Nederlandse ras Buccaneer loopt later uit, nog een tikkeltje later dan Broadview, een Canadees ras van de Westkust, British Columbia. Beide rassen staan meer beschut. Echter gaf enkel Broadview vorig jaar een goede oogst.

  FOTOMATERIAAL

  Broadview

  Buccaneer

  Links Broadview rechts Buccaneer

  Oudste zaainoot

  Coenen

  Een even vroeg uitlopende zaainoot (was de onderstam voor een geënte noot die om een af andere reden teloorging.

  Vooraan Coenen er achter zaainoot-onderstam

  De zaainoot die we met de familie verplantten (blog van 2-12-2008; vul bij zoeken in: noot verplant)

  Zaainoot      14-04-2014, 11:37 geschreven door Daantje

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  10-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwartkop

  Zwartkop

  Gisteren verongelukte een zwartkopmannetje tegen een raam. Hij had het sperwer silhouet niet gezien. Een tijdje terug heb ik het nochtans meegemaakt dat een sperwer zijn venstermaat aanviel!

  De vogel is geringd. Nr 13185539. De eerste maal dat ik een geringde vogel tegenkom.

  Ik meld dit   ring@natuurwetenschappen.be

  Zie ook de blog van 31-03  10-04-2014, 11:13 geschreven door Daantje

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog Feedback Little Cherry Virus

  Nog Feedback Little Cherry Virus

  In ‘Fruitteeltnieuws’ van 4 april 2014 verscheen een artikel uitgaande van Pcfruit vzw (het onderzoekscentrum), de Boerenbond en de betrokken ministeriële dienst.

  Interessant is te vernemen dat 84 % van de professionele kersenteelt zich in het zuiden van Limburg bevindt.

  ‘Zowel bij de vruchtdragende kersenbomen (intensieve laagstamplantages, de hoogstamboomgaarden, alleenstaande bomen bij particulieren) als bij sierkerselaars die als laan- of sierboom werden aangeplant, bleken stalen geïnfecteerd te zijn met LChV.’

  ‘De appelwolluis, Phenacoccus aceris, die als vector voor het LChV wordt omschreven, heeft men tot heden nog niet aangetroffen op de besmette bomen. Is er nog een andere besmettingsfactor?

  De observaties die er zijn wijzen op een eerder trage uitbreiding van de besmetting rond de aangetaste bomen. (Ik zet dit in het vet).

  ‘Een heikel punt betreft de verwijdering van de zieke bomen. Momenteel is er geen rooiplicht bij deze ziekte wanneer deze in een particuliere tuin aanwezig is. Hiervoor lijkt gemeentelijke wetgeving het meest geschikt.(door mij in het vet gezet) Gemeenten als Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom namen reeds initiatieven zodat een particulier verplicht wordt een zieke boom te rooien. Anderzijds zijn er de meestal beschermde hoogstamboomgaarden. Vernoemde gemeentebesturen engageerden zich reeds om hier ook een kapvergunning voor toe te staan.

  Als je dit leest begin je je als burger en natuur- en fruitliefhebber ernstig vragen te stellen naar de macht en het inzicht bij de betrokken gemeenten.

   

  Vanuit de fruitsector wordt ook rekening gehouden met de bezorgdheid van de Nationale Boomgaardenstichting en het Regionaal Landschap Haspengouw dat een heksenjacht en onnodig kappen van hoogstamboomgaarden omwille van de landschappelijke, ecologische en toeristische waarde van deze hoogstamboomgaarden niet wenselijk is.’

  Ik voeg er nog volgende bedenking aan toe:

  Telt het feit dat de individuele fruitliefhebbers – op voorwaarde dat zij ver genoeg van commerciële aanplantingen verwijderd zijn- nog plezier kunnen en mogen hebben van hun besmette bomen???

  ‘Verder onderzoek naar de virusoverdracht en de nodige perimeter die best gehanteerd wordt bij het rooien van zieke bomen is nodig.’

   

  10-04-2014, 00:00 geschreven door Daantje

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  09-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroegste Appelbloesem

  Vroegste Appelbloesem

  Voor de keuken staan de vroegste appels al in volle bloei. Dit wil zeggen voortdurend dwarrelen er al bloemblaadjes naar beneden en we zijn pas 9 april.

  De boom is een M7 onderstam met Stark Earliest van eind der 60 tiger jaren. Het zijn kleinere appels. Het was een van de lieveling appelen van dochter Veerle. De vruchten rijpen in juli. De grootste bovenste helft wordt echter ingenomen door een Rode Gravenstein. Ik heb die er op geënt in 1989. Dit ras laatste ras is zeer groeikrachtig en de boom bereikt minstens 10 m. Meerdere hoogstammen op zaailing of M 16 bereiken deze hoogte niet!

  Beide rassen bloeien even vroeg. Dit ras geeft grote, lekkere, rode vruchten in september.

  09-04-2014, 13:01 geschreven door Daantje

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  07-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feedback Little Cherry Virus

  Feedback Little Cherry Virus

  Paul Van Laer schreef er een degelijk geargumenteerd artikel over in het pas verschenen POMOLOGIA 1/2014 van de Nationale BoomgaardenStichting.

  Het ‘Little Cherry’ virus is een hot topic sinds de stad Sint Truiden iedereen choqueerde door het dreigen met GAS-boetes voor wie de aangetaste bomen niet wil wegkappen. Meest recent nog aangedikt met een mediahetze om te trachten little cherry als quarantaineziekte aanvaardbaar te maken.

  De symptomen zijn kleine kersen, die later rijpen en de vroege roodverkleuring van de bladeren. Doch ook andere factoren kunnen deze symptomen veroorzaken.

  L.C. is geïmporteerd in de commerciële kersenteelt door de moderne kersenrassen uit het buitenland. (bestond al vele tientallen jaren in Canada; in Duitsland 1990; bij ons 1995). De hoogstammen werden vanaf 2000 besmet.

  Een positief punt: er bestaan aanwijzingen dat de virulentie (infectiedruk) afneemt naarmate een boom langer besmet is.

  Oudere bomen die aangetast zijn kunnen voor particulieren nog wel tamelijk goede tot goede kersen produceren.

  Het is wel oppassen geblazen indien in de directe omgeving commerciële aanplantingen aanwezig zijn. Er zijn vandaag aanwijzingen dat de infectie dan door wortelcontact en wortelvergroeiing tot stand komt. Over grotere afstanden ( = meer dan enkele tientallen meters) zou er geen gevaar zijn.

  Uit het besluit van Paul Van Laer

  “ We kunnen niet zeggen dat het virus zich snel verspreidt, maar we hebben de indruk dat de verspreiding vooral gebeurd is door het aanplanten (onbewust) van besmette bomen of het enten met besmet enthout. Er is een heel aantal jaren (20 jaar op zijn minst) niet of nauwelijks op gereageerd.                                                                      Nu komt er plots een hevige reactie tegen hoogstamkerselaars, met het prediken van controles, analyses, rooien en zelfs een boetedreiging en quarantainepoging.

  De NBS vzw pleit voor een veel subtielere aanpak: zonder slogantaal te gebruiken, zonder heksenjacht te ontketenen, maar met veel observeren, leren en ondervinden, met aandacht voor gezond teeltmateriaal, met aandacht voor voldoende diversiteit om het natuurlijk evenwicht zich te laten herstellen. Kaalkap en verbranding - leidt op grote schaal gezien- nooit tot dé oplossing.

  07-04-2014, 15:42 geschreven door Daantje

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 25/12-31/12 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 04/04-10/04 2005
 • 28/11-04/12 -0001

  E-mail mij

  Hebt u een vraag of opmerking druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!