NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Zoeken in blog

Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • hartje
 • aan
 • als
 • zee
 • Vlaanderen
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Altijd in beweging met van alles en nog wat...

  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hartje

  Een gedicht van J.P. Heije 1809-1876

  Hartje zonder zorg.

  'Tòbben komt altoos te vroeg:
  Zoudt ge vrezen, zoudt ge zorgen?
  Och, dat redt en schikt zich mòrgen;
  Morgen is het tijds genoeg!
  Wat ge zegt, of niet en zegt,
  Mòrgen komt dat ding terecht!'

  Hartje! hebt ge wel bedacht,
  Hoe dat àl te los betrouwen
  Menig bitter deed berouwen,
  Wat hij uitstelde over nacht;
  En dat de ingeslapen daad
  's Morgens meest niet op en staat?

  Enkel, wie, met rein gemoed
  En met kinderlijk vertrouwen,
  Wèl op Hoger zorg blijft bouwen,
  Maar toch Zelf zijn best hier doet,
  Mag (bleef wat onafgedaan)
  't Morgen rustig tegengaan.

  Niet te weinig, niet te veel;
  Niet te tòbben, maar te zorgen;
  Wat ge héden moogt, niet mòrgen...
  Zie, dàt is het beste deel:
  Denk - mijn Hartje zonder zorg,
  Morgen is een slechte borg!

  Al de volksdichten

  schrijver

  20-11-2017 om 21:36 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)
  19-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.aan

  Een gedicht van Johannes van Vollenhoven 1631-1708

  AAN KATHARINA ROZEBOOM, WEDUWE GOEDHALS

  O bloem der vrouwen, die gelijk een rozenboom
  Vol geurs Den Haag versiert, ons Statenhof, vol hoven;
  Met schoonheid overstort, met geest en gunst van boven,
  Als met een frisse dauw of milde regenstroom:
  Uw afzijn baart mij pijn, ’t zij dat ik wake of droom;
  Toch zal uw minzaam beeld geenszins mijn hart beroven.
  Daar stookt uw deugt een vier, door jaar noch tijd te doven,
  Daar heet ik u eerlang en altijd wellekoom.

  Want bijzijn helpt hier minst naar ’t lichaam, ’t minste deel.
  Mijn hope en wens is staâg: och, paarden wij geheel!
  En vlocht onscheidbre min, een zachte en vaste keten,
  Twee harten, eensgezind, twee zielen hecht aaneen!
  Dan mocht om zulk een prijs en rozenkrans alleen
  Mijn hof en naam vol vreugds, vol vruchts, vol zegens heten.

  schrijver

  19-11-2017 om 19:04 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)
  18-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.als

  Een gedicht van Jacqueline van der Waals 1868-1922

    

  Als november is gekomen...

  Rondeel.


  Als november is gekomen
  En de regentijd breekt aan,
  Als de bomen in de laan,
  - Ach, de bladerloze bomen! -

  Om de glorie, hun ontnomen,
  In de mist te schreien staan,
  Als november is gekomen,
  En de takken traan op traan

  Op de vochte grond doen stromen,
  Waar de bladerkens vergaan
  Na hun goude' oktoberdromen
  En hun korte vrijheidswaan -
  Als november is gekomen...

  Laatste verzen (1923)

  schrijver

  18-11-2017 om 21:31 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)
  17-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zee

  Een gedicht van P.C. Boutens 1870-1943

  De zee was die dag

  De zee was die dag een wonder
  Van blauwe eindeloosheid onder
  Het luchtedak van kristallijn,
  Onder de hemeltuin vol zonneschijn.

  Wij zaten aan de zanddrempel
  Van de lichte hemeltempel;
  Wat verre schepen soms voeren
  Langs de zeevloeren.

  De zee zong uit blauwe monde
  Heel die dag vreugdekonde:
  Het was alles zo licht en blijde,
  Wat de zee zeide....

  Daar was als een teer-wit begeren,
  Dat één ogenblik mocht keren
  Kinderreinheid herboren
  Uit jonge tijd verloren....

  De zee zong uit blauwe monde
  Heel die dag vreugdekonde:
  Het was alles zo licht en blijde,
  Wat de zee zeide.

  Wij zaten aan de zanddrempel
  Van de lichte hemeltempel;
  Wat verre schepen soms voeren
  Langs de zeevloeren.

  De zee was die dag een wonder
  Van blauwe eindeloosheid onder
  Het luchtedak van kristallijn,
  Onder de hemeltuin vol zonneschijn.

  schrijver

  17-11-2017 om 00:00 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)
  16-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen

  Een gedicht van Willem Gijsels 1875-1945

   

  Vlaanderen

  't Zijn weiden als wiegende zeeën,
  Die groenen langs stroom en rivier.
  Hier, vredige dorpkens daar steeên,
  Die rijzen met torens vol zwier,
  't Zijn welige velden en wouden,
  Of vlakten der heide vol rust.
  O 'k wil in mijn harte behouden
  Die schoonheid, mijn opperste lust.

  Voor Vlaanderen, Vlaanderen,
  Trille mijn harte vol geestdrift en vuur.
  Mijn land is het land van de stille,
  De vreedzame brede natuur.

  Uit beelden en doeken en zangen,
  Uit al wat een kunstenaar schiep,
  Straalt gij als met tover omhangen,
  Zo innig gevoeld en zo diep.
  Gij spiegelt de aard uwer kindren,
  Gij vindt in hun werken u weer.
  Hoe zou mijne liefde vermindren,
  U minnen wil ik meer en meer!

  Voor Vlaanderen, Vlaanderen,
  Trille mijn harte vol geestdrift en vuur.
  Mijn land is het land van de stille,
  De vreedzame brede natuur.

  schrijver

  16-11-2017 om 22:51 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)
  15-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bloemeke

  Een gedicht van Guido Gezelle 1830-1899

  Schuldeloos blommeke lief

  Schuldeloos blommeke lief,
  dat op mijne weg ik ontmoete,
  laat mij een stonde bij u
  toch, laat mij een stondeke staan!

  Schuldeloos blommeke lief,
  zou immer een mens op u treden,
  u, die God zelve gepeisd,
  geschapen heeft ende gemaakt?

  Hij was uw schepper, Hij dacht,
  Hij schikte uwe blaarkes, Hij woef die
  blinkende krans om uw hoofd,
  Hij miek u, mijn blommeke lief.

  Hij nam het licht van de zon,
  een strale uit heur blinkende stralen,
  smeltende viel zij voor u
  en kleurde uwe lachende mond.

  Hij gaf u 't lekende zoet
  dat aamt om uw geurige lippen,
  zaligend al die u naakt:
  of was het een ander als Hij?

  God, hoe is 't minste van al
  't oneindige werk uwer handen,
  God, hoe is 't minste van al
  toch wonderlijk, voor die U kent!

  Schuldeloos blommeke lief,
  van al dat gij blomme mocht wezen
  'n was er geen stonde, geen een,
  dat God u niet geren en zag!

  Hét weet alleen dienen God,
  die alles bemint, te mishagen,
  't mensdom alleen, dat Hij meer
  als al dat Hij minde bemint.

  Plukkende zeid hij u: ‘Dient
  mij, prachtige blomme...’ gij welktet
  en, op zijn schuldige hoofd
  gestorven, en diendet g'hem niet.

  Schuldeloos blommeke lief,
  dat op mijne weg ik ontmoete,
  laat mij een stonde bij u
  nog... laat mij een stondeke staan.


  1855

  schrijver

  15-11-2017 om 21:39 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Archief per maand
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2006


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!