NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Zoeken in blog

Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • mensheid
 • rozeneiland
 • gesprek
 • avond
 • reizen
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Altijd in beweging met van alles en nog wat...

  22-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mensheid

  Een gedicht van P.L. van de Kasteele 1748-1810

  De voortreffelijkheid der mensheid.

  De Vleizucht moog een lofzang zingen,
  Als Heerszucht mensenbloed vergiet,
  Om volken door haar wenk te dwingen;
  Zij schat, onsterflijk mens! zij kent uw grootheid niet.

  Geen troon verheft, geen stulp vernedert;
  Het goud versmelt, en de eer is schijn;
  Maar 't hart, door eedler smaak vertederd,
  Zingt vrolijk; ‘'t Is voor mij genoeg, een mens te zijn.’

  Voortreflijkst Schepsel! Heer der Aarde!
  Uws Makers liefde! Uws Makers beeld!
  Gevoel, als Gods geslacht, uw waarde,
  En toon, dat in uw geest de Geest der Godheid speelt!

  Zo pronkte ge eens, gelijk een ceder;
  Dan ach! nu ligt ge in 't stof geveld:
  Gij stortte van uw hoogte neder,
  Daar ge, al wat u omringt, hier tot verwoesting stelt.

  En nog wil God de mensheid eren:
  Gods Zoon werd mens, en stierf op aard',
  Leer mensdom, leer uw zelf waarderen;
  Zo veel is uw behoud zelfs aan de Godheid waard.

  Al moog deze Aarde een handvol schijnen
  Bij 't groot Heelal, een stip bij God;
  Al ziet ge u op dit stip verdwijnen;
  De mensheid van Gods Zoon plaatst mensen naast bij God.

  Hij heeft uw schuld op zich genomen,
  En is tot ons met 's Vaders Geest,
  Tot God met ons rantsoen gekomen:
  Hij is een mens bij God, en God bij ons geweest.

  Hij heeft de mensheid hoogst verheven,
  God zag in Hem, schoon 's Mensen Zoon,
  De heiligheid der Godheid leven;
  En wij, wij zien in Hem de mensheid op Gods troon.

  Daar mag Zij 's Wereld lot bestieren,
  Ten nutte van de Broederschaar:
  Wij zullen ook eens zegevieren;
  De kroon is in de hand van onze Middelaar.

  Wat is het groot, een mens te wezen!
  Schoon de Englenrang ons hoger schijn;
  Wij, in 't verheerlijkt vlees verrezen,
  Wij zullen, meer dan zij, gelijk aan Jesus zijn.

  Hij, die met ons als broedren handelt,
  Liet ons zijn Woord en Geest te pand,
  Welaan! zijn voetspoor nagewandeld!
  Daar Jesu's mensheid is, daar is ons Vaderland.

  ô Mens! hoe Godlijk zijn uw schatten!
  Het stof is voor 't gewormt bereid;
  Niets eindigs kan uw heil omvatten.
  Gods rijkdom is uw schat, uw leven de Eeuwigheid.

  Vaderlandsche letteroefeningen, jrg 1792

  schrijver

  22-05-2017 om 21:32 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)
  21-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rozeneiland

  Een gedicht van J.A. van der Mouw 1863-1919

  't Rozeneiland

  't Rozeneiland Cyprus betrad een zeeman;
  tempelwaarts eerbiedig zijn schreên hij richtte,
  tot hij kwam, waar spieglen in groene golven
  marmeren zuilen:

  'Priesters, op! brand 't geurigst, het kostelijkst wierook,
  stijg' zijn damp naar 't dak van deez' heil'ge tempel,
  pleng op 't altaar purperen wijn en helder
         rijzen uw hymnen:

  Diensters, op! pluk rozen en kronklend eiloof,
  geur'ge bloemkrans vlecht op het heilig altaar
  haar ter eer, die erfde de op 't ruim der wat'ren
         dartlende glimlach.'

  Hem, die Mij eert, schenk Ik Mijn gunst der liefde
  vaste trouw; u, maagd, in het nev'lig noorden
  zend dit pand Ik, heil'ge van 't zonnig Cyprus,
         Ik, Afrodite.

  schrijver

  21-05-2017 om 21:42 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)
  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesprek

  Een gedicht van Willem de Merode 1887-1939

  GESPREK

  Er was geen nood, er was geen zonde,
  Die ik niet aan u zeggen konde.
  En alle zorg en alle wee
  Verzonk in uwer liefde zee.

  Gij had geen woorden en gebaren,
  Het licht, dat fonkelde in uw haren,
  De glans die in uw ogen lag,
  Uw klaarheid wàs: de nieuwe dag,

  De milde zon, de frisse winden,
  't Onwrikbaar aan elkaar verbinden
  Van morgenkalmte en avondvreê,
  Van stervens- en geboortesteê.

  God laat de sferen soms verschuiven,
  Even zijn de heemlen openwuiven,
  Opdat wij weder vreugde en moed
  Veroveren voor ziel en bloed.

  En zo zijt gij ... maar waarom beven
  Uw wimpers en uw lippen even?
  'Omdat ik voor die vrede en pracht,
  Als gij, op Gods genade wacht.'

  Uit: De Kringloop (1912 - 1935) (12-04-1934) .

  schrijver

  20-05-2017 om 21:58 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)
  18-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.avond

  Een gedicht van Alfrad Hegenscheidt 1866-1964

  Avond aan Zee

  De gladde golven glippen naar de rede
  Met klaterend even, weer gesmoord gekoos,
  De hemel schemert over zee, en mede
  Is vrede wijd en zijd en tijdeloos.

  En uit de haven komen zij gegleden
  De boten met hun zeilen roereloos,
  Een kantige schaduw tegen donkerheden,
  In 't spiegelende nat een schaduw broos.

  De nacht is peilloos; waar de verte zwicht,
  Verschijnt, verdwijnt het wezenloze licht
  Van ene baken in de zee verloren.

  De boten, onbeweeglijk, gaan te lore.
  Ginds in de nachtelijke wederschijn,
  Schaduw en schaduwbeeld verschemerd zijn.

  Van Nu en Straks, jrg 4 (1900)

  schrijver

  18-05-2017 om 21:24 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)
  17-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.reizen

  Een gedicht van Hein Boeken 1861-1933

  REIZEN

  Ligt aan de tint des gronds verscheiden verve,
  Hangt aan het licht der zon verscheiden aard
  Der mensen? Dán, o laat mij, laat mij zwerven,
  O laat mij dolen, dolen Oost-, West-waart.

  Hoe zoude ik in dit eenzaam kluisken derven.
  Kennis dier allen, die in weelde-gaard'
  Of woestenij van stad of zand-zee erven
  Des levens vonk, uw gave, o Moeder Aard',

  Uw gave, o Vader Zon. 0 laat mij drinken
  De blik van ogen, zwart, bruin, hemels-blauw,
  O laat mij diep in kelk van stem wegzinken,
  Daar pure ziel als bie puurt honig-dauw...

  Ach, oov'ral beedlaar zijn, slechts gaven gaeren?
  Geen stem doen helder zijn, geen smart-blik klaren?

  15 maart 1919

  schrijver

  17-05-2017 om 21:54 geschreven door Dora


  >> Reageer (0)


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Archief per maand
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2006


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!