NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  09-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Tinel in Sinaai
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op vrijdagavond 7 december vond de jaarlijkse statutaire vergadering plaats van het Edgar Tinelcomité in Sinaai.
  Elk jaar wordt daar - in het museum en geboortehuis van Edgar - een overzicht van de voorbije en geplande activiteiten gegeven en een inzage geboden in de financiële situatie.
  Maar er is telkens ook een muzikale inbreng.
  Zo kwamen in het verleden o.a. organist-componist Jan Van Landeghem en componist Wilfried Westerlinck spreken. Telkens uiteraard met een link naar Edgar Tinel.

  Dit jaar was Peter Leys te gast om te komen vertellen over Jef Tinel (1885-1972). Jef was de neef van Edgar en was zelf organist, componist, dirigent en pedagoog.
  De vader van Jef Tinel was Oscar Tinel (1852-1913), de oudere broer van Edgar (1854-1912).
  De muzikale basis van Oscar en Edgar werd gemeenschappelijk gelegd in Eksaarde bij Ferdinand van Durme, in Sint-Niklaas en aan het Brusselse conservatorium. Op die manier onderging Jef dus ongetwijfeld én van zijn vader (via thuisonderricht) én van nonkel Edgar (via de opleiding aan het Lemmensinstituut) een blijvende invloed van Oscar en Edgar Tinel en hun opleiding.
  Zowel Jef als Edgar waren klassieke romantici: wars van bombast, trouw aan de klassieke vormen en de Gregoriaanse muziek.
  Beiden schreven heel wat liederen en koorwerken op teksten van Gezelle.
  Ook qua karakter waren er parallellen....

  Jef Tinel bleef de invloed van het Lemmensinstituut meedragen. Maar ook de privélessen bij Leo Moeremans hebben hem zeker een andere bijkomende invloed geschonken zodat Jef uitgroeide tot een zelfstandig en eigen-aardige componist.

  Aan de hand van een levensschets, fotomateriaal en luisterfragmenten werd de figuur van Jef Tinel voorgesteld aan de leden van het Edgar Tinelcomité. Hier en daar kon een knipoog naar oom Edgar uiteraard niet ontbreken.

  Bij het drankje achteraf toonden de Edgar Tinelbewonderaars zich zeer blij en dankbaar dat een tip van de sluier over neef Jef opgetild was en toonden ze zich zeer opgetogen en vol lof over diens muziek.
  Hopelijk kan dit leiden tot verdere samenwerking en kunnen oom en neef samen meer geprogrammeerd en beluisterd worden...


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huldeconcert Frits Celis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Begin 2018 reikte het Peter Benoitfonds de Benoitprijs uit aan dirigent Frits Celis (°1929).
  Een terechte bekroning voor de man die heel wat Vlaamse composities dirigeerde en zelf een rijk palmares aan composities kan voorleggen.
  Celis schreef heel wat kamermuziek en symfonisch werk. Bovendien was hij ook nog directeur van de KVO en schreef hij o.a. een monografie over August De Boeck en Edward Keurvels.

  Om die prijs wat meer kracht bij te zetten organiseerde het Peter Benoitfonds op donderdag 6 december een huldeconcert voor Frits Celis. 'Een prachtig Sinterklaasgeschenk', noemde de gevierde het zelf.

  Op het programma stonden 4 kamermuziekwerken van Frits Celis en 1 Sonate voor alto en piano van Willem Kersters (1929-1998). Kersters en Celis legden een deels parallel circuit af als student, componist en professor aan het Antwerps Conservatorium.

  Het concert opende (na de verwelkoming door Patrick Verhoeven, voorzitter van het Peter Benoitfonds) met Frits' Hymne aan August De Boeck van Merchtem voor harpsolo. Een uniek werk voor harp in de lyrische stijl van De Boeck en met een verwijzing naar De Boecks aria in Winternachtsdroom.
  Mathilde Wauters vertolkte de partituur heel fijn en stemmig.

  Daarna kwam Kersters aan de beurt met zijn eerder al vermelde Sonata voor alto en piano. Een jeugdwerk uit 1954, maar wellicht een van zijn beste werkjes. Hier en daar knipogend naar Hindemith baande de jonge Kersters zich een eigen weg als modern componist.
  Javier Cubillas Olmo (altviool) en Stephanie Proot (piano) voerden ons gewillig mee in dit knap werkje dat Willem aan zijn ouders opdroeg en waarmee hij in 1956 de Prijs Albert De Vleeshouwer won.

  Daarna was het voluit de beurt aan Celis. Het vermaarde Spiegel String Quartet speelde samen met fluitiste Anna Jansà Bayona het Quartetto 1. De fluit werd bewust niet als solo-instrument aangewend. Elk instrument kreeg in volle polyfoniestijl een evenwaardige rol. Ook de uitvoering bevestigde dit opzet. Een perfecte verwevenheid van de instrumenten in 1 geheel.

  Pianiste Stephanie Proot betrad daarna opnieuw het podium in de Witte Zaal van DeSingel om Olivier Lemmens te begeleiden in de Sonate nr. 1 voor viool en piano. 
  Net zoals het werk van Kersters was dit een jeugdwerk van Celis (1948-1951). Fris, spontaan, afwisselend met lyriek, expressionisme, zangerigheid en ritmische contrasten.

  Tot slot konden we opnieuw genieten van het Spiegel String Quartet in het Quartetto d'Archi. Een kwartet dat uit 1 deel bestaat. Een stil begin leidt via een zorgvuldig opgebouwde spanningslijn tot een soort hoogtepunt om daarna in een absolute verstilling te eindigen.

  Na het beluisteren van deze werken menen we te mogen besluiten dat Celis perfect geslaagd is in zijn opzet: het overbruggen van de kloof tussen de hedendaagse componist en zijn al dan niet bereidwillige toehoorder
  Als volwaardige eclecticus beheerste hij de avant-garde, maar ook het lyrisme, het expressionisme, de zangerigheid....

  Een dankbare en zichtbaar opgetogen Frits Celis, vergezeld door zijn echtgenote, nam ruimschoots de tijd om de uitvoerders te bedanken en te feliciteren en om het publiek te groeten. Onder hen o.a. eredirecteur Michaël Scheck, musicoloog Luc Leytens en componisten Roland Coryn, Koen Dejonghe en Wilfried Westerlinck.

  Met een hartelijke receptie eindigde deze mooie en muzikaal rijke avond.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Driekoningenboek

  Uniek boek Driekoningen zingen – Met liederenschat (plus ingevoegde dvd) nog steeds verkrijgbaar

   

  Geacht verenigingsbestuur,

  Geachte mevrouw, geachte heer,

   

  Meer dan een jaar geleden heeft onze vereniging een boek uitgegeven over de traditie Driekoningen-vieren in de Lage Landen. Onze vereniging, het Verbond Volkscultuur in de Lage Landen (VVLL), iseen verbond van (grotendeels) niet-gesubsidieerde volksculturele verenigingen in Vlaanderen en Nederland. Tot in 2016 luidde onze naam werkgroep Volkscultuur van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) vzw, kortweg ANV-werkgroep Volkscultuur. Na de integratie van de vzw ANV in het ANV naar Nederlands recht, moest onze algemeen-Nederlandse werkgroep zelfstandig voortwerken en een nieuwe naam kiezen, omdat het ANV naar Nederlands recht al jaren niet meer met permanente werkgroepen werkt.

   

  Ons boek is niet zomaar een boek:  het heeft de ambitie om de grote culturele rijkdom van de Driekoningentraditie in Vlaanderen en zuidelijk Nederland onder de aandacht te brengen van het ruime publiek, het verenigingsleven en de openbare bibliotheken. Daartoe hebben we een veelzijdig geheel samengesteld:  een historische duiding en een volksculturele situering (twee inhoudelijk rijke verhalen, geschreven door externe deskundigen, met illustraties in kleur), een liederenschat (86 Driekoningen- en Nieuwjaarsliederen, opgenomen met tekst én muziek), een register met een 150-tal liederen, en een bijgevoegde dvd-rom waarop de Driekoningenzangers van volkskunstgroep De Kegelaar (uit Wilrijk) 15 Driekoningenliederen en 5 Nieuwjaarsliederen zingen.

  Met dit boek willen we ook verenigingen en individueel belangstellenden materiaal aanreiken om zelf de traditie van het Driekoningen-zingen mee voort te zetten.

   

  Praktische gegevens:  het boek is een uitgave van het Verbond Volkscultuur in de Lage Landen (VVLL), telt 178 pagina’s, plus ingevoegde dvd, en kost 25 euro (plus 5 euro verzendingskosten). Het boek is niet verkrijgbaar in de boekhandel, maar wel door overschrijving van het genoemde bedrag op het rekeningnummer BE61 4393 1379 7117 (IBAN) (BIC : KREDBEBB), met vermelding Boek 3KZ.

  Verzending gebeurt in een stevige omslag, om het boek met dvd intact bij de besteller te krijgen.

   

  Hieronder bezorgen we u de inhoudstafel plus inhoud van de dvd, en de inleiding.

   

  Bij voorbaat van harte dank voor uw belangstelling, én voor uw eventuele inspanningen om onze rijke traditie van Driekoningen mee in ere te houden of/en te stimuleren!

   

  Met hoogachting en vriendelijke groet,

   

  Michel Backaert,                                           Tony Vaessen,

  secretaris                                                       voorzitter

  ___________________________________________________

  Inhoudstafel

   

  Marc Cels, Driekoningen en Verloren Maandag, tradities bij ons.

  Inleiding                                                                                                

    

  *Deel 1: Achtergronden, gebruiken en hedendaagsheid

  van de viering van Driekoningen en Verloren Maandag            

   

  Paul Spapens, Mythe, kunst, cultus en traditie                                          

   

  Annie Schreuders Derks, Drie Keuninge                                                                     

   

  Liesbet Depauw, Verloren Maandag                                                        

   

  Tony Vaessen, Uitslag van de enquête over Driekoningen vieren en

  Verloren Maandag                                                                                    

   

  Stefaan Top, Nawoord                                                                              

   

   

   

  *Deel 2: Liederenschat                                                              

   

  Armand De Winter, Inleiding                                                                    

   

  Armand De Winter en Harry Swinkels, Zesentachtig liederen voor

  Driekoningen en voor Nieuwjaar, muziek en tekst                                    

   

   

   

  *Uitgeleide                                                                                                                                                                                     

   

   

  Register van de opgenomen liederen (alfabetisch naar het beginvers)     

   

  Register van niet opgenomen liederen                                                      

   

   

   

   

  Inhoud  DVD

   

  Overzicht van het Symposium Driekoningen en Verloren Maandag

  van donderdag 14 april 2016 in Lommel            

                                                      

  Koninklijke Sint-Jorisgilde Rijkevorsel

  Gildedans: de Zevenster

   

  Mireille Vaessen

  Het eerste mirakel van het Kindeke Jezus van Dario Fo

   

  Volkskunstgroep De Kegelaar uit Wilrijk

  Driekoningenliederen en nieuwjaarsliedjes

  ____________________________________________________

  Inleiding

  Driekoningen en Verloren Maandag, tradities bij ons

  Het immateriële erfgoed wordt deze tijd meer dan vroeger uitgedaagd, maar minder dan eertijds ondersteund. Toch stimuleert dat het voortbestaan soms, in dit geval het goede leven dat in tradities vorm krijgt. Het goede leven moet immers van onderuit groeien. Wij kunnen niet loochenen dat het wegvallen van ondersteuning op landsniveau door de overwegend economische aandacht ervoor een nadeel is. Eveneens zorgt de op mondiale technologie en op uniforme consumptie gerichte culturele evolutie voor hinder. Erfgoedcellen, heemkundige kringen, volkskunstverenigingen en het gildewezen blijven het goede leven in deze cultuur van onderaf uit huldigen.

  Tot dit goede leven behoren niet enkel edele principes en houdingen. Een aantal volkse tradities en rituelen stuurt onze samenleving, hoe divers die ook is, in de richting van een gezelligheidsorde, een vertrouwd thuis. Tot deze tradities behoort ongetwijfeld de viering van Driekoningen en Verloren Maandag die erop volgt.

  Het boek dat nu voorligt en onder redactie van Tony Vaessen en de werkgroep Volkscultuur samengesteld is, richt de aandacht op genoemde tradities, na een eerdere bespreking ervan tijdens een symposium in Lommel in 2016. Twee onderscheiden delen dragen het thema: een peiling naar de achtergrond en de blijvende actualiteit van deze volkstradities, en een uitgebreide liederenschat.

  In het eerste deel van dit boek bieden de auteurs en de werkgroep, die bestaat uit verantwoordelijken van het volksculturele bewegingsleven in beide gebieden van de Lage Landen, inzicht in de achtergronden en de hedendaagse realiteit van de Driekoningenviering (Paul Spapens, Annie Schreuders Derks) en de viering van Verloren Maandag (Liesbet Depauw).

  Nadien komt werkgroepvoorzitter Tony Vaessen aan het woord. Hij toont de resultaten van een enquête over de bestaande tradities rond beide dagen. Die komen uit heel Vlaanderen, uit Nederlands Limburg en Noord-Brabant. Aan die enquête deden erfgoedcellen mee, heemkundige kringen, het gildewezen en verenigingen voor volkscultuur. Meer dan honderd antwoorden werden verwerkt. Zo komt niet enkel de hoeveelheid vieringen in het vizier, maar ook hun kwaliteit, in wat er gebeurt en hoe.

  Ten slotte leest u de besluiten van prof. em. Stefaan Top, die de werkgroep meer dan twintig jaar geleid heeft. Onder zijn redactie gaf de werkgroep twee jaar geleden het boek Tradities in beweging in Vlaanderen en Zuid-Nederland (met dvd) uit in dezelfde ANV-reeks.

   

  In het uitgebreide tweede deel werden, als hulp bij de viering en om afwisseling en keuze mogelijk te maken, in dit boek zesentachtig liederen opgenomen met muziek en tekst. Daar treffen de lezer, de muzikant en elk gezelschap dat zich geroepen voelt tot het driekoningenschap, een keuze van vierenzeventig Driekoningenliederen aan. Sommige van deze liederen zijn nieuw. Dat bewijst het levende karakter van deze traditie. Twaalf nieuwjaarsliedjes werden eveneens opgenomen. Achteraan vindt de lezer een register van de opgenomen liederen en van niet opgenomen liederen. Voor dit tweede deel tekenen Armand De Winter en Harry Swinkels.

  Tot slot bieden de redactie en de werkgroep Volkscultuur u ingesloten ook een dvd aan met een overzicht van het symposium over Driekoningen en Verloren Maandag op 14 april 2016 in Lommel, een gildedans (de Zevenster door de Koninklijke Sint-Jorisgilde uit Rijkevorsel), het eerste mirakel van het kindeke Jezus van Dario Fo door Mireille Vaessen en, naast beeldmateriaal, eveneens een twintigtal liederen, die door de Volkskunstgroep De Kegelaar uit Wilrijk gezongen werden in het Begijnhof van het Midden-Brabantse stadje Lier en in de parochiale kerk van Sint Jan Evangelist te Valaar-Wilrijk. Moge deze dvd bijkomend velen verlokken om de volkstradities van de Driekoningenviering en van de periode van de jaarwisseling tot Verloren Maandag gestalte te geven.

   

  Marc Cels

   


  08-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Advent
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Inmiddels zijn we aan de tweede adventszondag toe.
  Daarom een kort en stil stukje muziek als ondersteuning bij het ontsteken van de kaars(en) op de adventskrans.

  Weldra wordt het Kerstmis!

  Bijlagen:
  Bij het ontsteken van de adventskaars.pdf (150.5 KB)   
  BIJ HET ONTSTEKEN VAN DE ADVENTSKAARS.wav (5.5 MB)   


  05-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frits Celis

  Huldeconcert Frits Celis
  Peter Benoit Fonds i.s.m.
  Vrienden Conservatorium Antwerpen

   

   

  In 2018 werd door het Peter Benoit Fonds de Prijs Peter Benoit opgericht. De prijs bekroont componisten, uitvoerders en onderzoekers die zich onderscheiden in het bevorderen van Vlaamse klassieke en hedendaagse muziek. 
  Met deze prijs wil het Fonds een vernieuwende en actieve bijdrage leveren tot de uitvoering en de creatie van Vlaamse muziek en tevens onderzoek naar ons muzikaal erfgoed stimuleren. 
  Frist Celis werd verkozen tot laureaat van deze eerste editie. Zijn composities leverden een grote creatieve bijdrage aan het Vlaams muziekpatrimonium. Daarnaast was hij ook als dirigent, muziekdirecteur van de Vlaamse opera én als pedagoog een inspiratie voor vele jonge generaties.
   
  De Prijs Peter Benoit kwam tot stand met de steun van Sabam, Vlaanderen-Europa en de Componisten Archipel Vlaanderen.

  PROGRAMMA:

  Frits Celis - Hymne aan August De Boeck van Merchtem
  Willem Kersters - Sonate voor alto en piano, opus 6 (1954)
  Frits Celis - Quartetto 1, opus 24 (1987)
  Frits Celis - Sonate nr. 1, opus 3 (1948-1951)
  Frits Celis - Quartetto d’Archi, opus 41 (1992)

  UITVOERDERS:

  Mathilde Wauters, harp
  Olivier Lemmens, viool
  Javier Cubillas Olmo, altviool
  Stephanie Proot, piano
  Anna Jansà Bayona, fluit
  en het Spiegel String Quartet

  PRAKTISCH:

  Donderdag 6 december 2018, 20u
  Witte Zaal, Conservatorium
  Tickets: €15 / €10 (Vrienden) / gratis (Leden Peter Benoitfonds) via deSingel of aan de Witte Zaal voor het concert


  14-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klankbeeld orgelconcert

  Op 4 november 2018 speelde Arina Tsytlenok een orgelconcert als hommage aan Jef Tinel.

  Het concert werd gegeven in de Augustijnenkerk van Gent op het Forrestorgel.

  Organisator was Paul De Maeyer en de vereniging 'De Principaal'.

  U kan hier een klankbeeld beluisteren.

  Bijlagen:
  https://www.youtube.com/watch?v=sE5ogp8a4JU&feature=youtu.be   


  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herdenkingsconcert 14 - 18
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zaterdag 10 november woonden we in de Antwerpse Elisabethzaal het groots herdenkingsconcert bij.

  Het Antwerp Symphony Orchestra speelde werken van o.a. Mortelmans, De Vocht, Gilson, Van Hoof, Debussy, Berg, Elgar, Vermeersch en Celis.
  Een schitterende uitvoering van deze prachtige muziekwerken.
  Sopraan Liesbeth Devos soleerde in werken van Vermeersch en Elgar. Een puike prestatie.

  Origineel was het opzet om tussen de muziekstukken in en zelfs boven het orkest uit enkele sprekende teksten van o.a. Van Ostayen, Loveling, Boens en Van Cauwelaert te laten voordragen. Een zeer mooi samenspel van muziek en woord. Vakkundig gekozen en geprogrammeerd.
  Stemmen van dienst waren Vic De Wachter en Gilda De Bal.
  Mooie stemmen, dat zeker.
  Helaas bleken een aantal teksten te moeilijk om zonder versprekingen te debiteren. Soms werden de teksten zo gelezen dat de zinsbouw en betekenis verloren gingen. Van deze twee rasacteurs hadden we beter verwacht. Een strenge leraar zou vragen of de leerlingen wel hun voorbereiding hadden gemaakt....

  Gelukkig maakte de muziek alles goed.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klara's top 100

  Het is weer zover.
  U kan uw stem uitbrengen om de Klara’s Top 100 samen te stellen.

  In de reeks ‘Blues / Zen’ kan u stemmen voor ‘Fantasia’ van Jef Tinel (1885-1972).

  Het is een fijn romantisch-impressionistisch koorwerkje op tekst van Albrecht Rodenbach (1856-1880) en vertelt over een jongeling die naar de wolken kijkt en gaat dromen bij de beelden die hij ziet.

  In de keuzelijst kan u luisteren naar een amateuropname. De VRT gebruikt in de uitzendingen echter een professionele opname door het Beauvarletkoor (Nieuwpoort) o.l.v. Ignace Thevelein.

  Zowel de compositie als de uitvoering verdienen een plaats in de Top 100.

  Vergeet dus Jef Tinel niet. Daarnaast kan u in elke reeks nog bijkomende keuzes maken. In totaal drie keuzes per reeks.

   Klik hieronder om naar de site van Klara te gaan.

  Alvast dank voor uw stem voor Fantasia….

  Bijlagen:
  https://klara.be/   


  11-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 november
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de wapens zwegen.
  WO I kende eindelijk een einde.
  Miljoenen jonge soldaten, burgers, vrouwen en kinderen waren gesneuveld of gewond geraakt.

  Dat mogen we nooit vergeten.

  Daarom dit orgelstukje: We blijven hen gedenken, we will remember them.....

  Daarnaast ook een pianostukje van Jef Tinel (1885-1972) dat de soldaten vereert die hun bloed veil hadden voor het vaderland.

  Bijlagen:
  https://www.youtube.com/watch?v=ajGKtDcolkM   
  https://www.youtube.com/watch?v=E8cqavbnae0   


  23-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zangfeestkoor
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  U ZINGT GRAAG?

  U HOUDT VAN VLAAMSE LIEDEREN?

  U WIL EENS OPTREDEN MET EEN PROFESSIONELE BRASSBAND IN EEN GROTE ZAAL MET DRIE ERVAREN DIRIGENTEN?

   

  Dan kan u aansluiten bij het zangfeestkoor op zondag 17 maart 2019.

  Wij repeteren op:

  -zaterdag 16 februari 2019 (13 tot 17 uur) in domein Hooidonk (Langestraat 170 in Zandhoven)

  -zaterdag 16 maart 2019) (10 – 17 uur) in de St.-Philippuszaal (Alfons Heulensstraat 20 in Schoten)

  -zondag 17 maart 2019: om 10 uur generale repetitie in de Lotto-Arena (Antwerpen) en om 14.30 uur uitvoering in de Lotto Arena.

   

  Interesse? Geef uw naam en adres door en wij bezorgen u de partituren.

   

  WELKOM!

   

  Peter Leys (p.leys@telenet.be)


  Bezoekers ....

  Zin om een boodschap door te geven? Dit kan hier.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ)
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (SVM)
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van JEF TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • PETER LEYS op Soundcloud

 • Website LODEWIJK MORTELMANS
 • Website AUGUST DE BOECK
 • Youtubekanaal PETER LEYS
 • Website LUDO CLAESEN
 • Website JAN VAN DER ROOST
 • Website EDGAR TINEL
 • Koor en Stem - Vlaams Brabant
 • Website EMMANUEL DURLET

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!