NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • ACHTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  zin-in-deze-week
  Jezus'taal
  05-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  LUC; 6,27-38: OVER BEMINNEN ! 

  Vers 27 ; Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten!

  Het gaat bij Jezus niet meer over wetten maar over liefhebben!

  Zo simpel klinkt dat: ALLES  voor liefs en niets voor hebben!

  Hugo.dierick1@telenet.be

  05-02-2019 om 10:12 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Lu 6, 27-38 : WEES BARMHARTIG ZOALS UW HEMELSE VADER i!

  Vers  31:  Zoals gij wilt dat mensen u behandelen, moet gij het  hun ook doen.

  Zo vreemd is dat toch ook weer niet! Wat je voor jezelf billijk vindt, gun dat ook een ander!

  Geef ons dat niet dat bijzonder gevoel dat ons zelf  zo'n deugd kan doen.

  Hugo.dierick1@telent.be

  28-01-2019 om 18:50 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Luc 6,20-26: Zalig de armen, wee u rijken !

  Vers 26 : Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken!

  Moeten wij dan niet kijken aan de Congolese verkiezingen ? 

  Wat daar gezegd wordt en wat daar gezien wordt ?

  Zalig wie het niet bij woorden laten.
  hugo.dierick1@telenet.be

  26-01-2019 om 11:49 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Lc 5, 1-11: Wonderbare visvangst

  Vers 10 c: Voortaan zult je mensen vangen ?

  Willen wij dan gevangen worden?  Helemaal niet !

  Wij willen toch eerder opgevangen worden in al wat ons gevangen houdt !

  Daarvan verlost worden: Dat is het toch  wat Jezus deed en bedoelde ! Onze Verlosser !

  hugo.dierick1@telenet. be

  12-01-2019 om 19:12 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Lc 4,21-30: Geen profeet is aanvaard in zijn eigen stad.

  Vers 22a: Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich.

  Instemmen met Jezus en verbaasd zijn over Hem is nog niet geloven. 

  Wat is er nog meer nodig ? Gehecht zijn, aanhankelijk-zijn, vertrouwen.

  Hugo.dierick1@telenet.be 

  09-01-2019 om 11:03 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Lc 1,1-4;4,14-21: Optreden van Jezus van Nazaret

  vers  18: De Geest des Heren is over mij gekomen, mij gezalfd, mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te verkondigen ...

  Wat kunnen wij zelf daar nu tegen hebben ?  Dit is gewoon goed nieuws !

  Tenzij dat wij zelf zouden denken dat het niet voor ons is ? Dat we niet arm (genoeg) zouden zijn ?

  hugo.dierick1@telenet. be 

  05-01-2019 om 12:18 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Joh 2,1-12: DE bruiloft van Kana

  Vers:11: Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen  waardoor Hij zich liet kennen !

  Hij toont zijn heerlijkheid. Hij laat ervan proeven. Heerlijke wijn !

  Onweerstaanbaar voor zijn leerlingen: zij geloofden in Hem.

  hugo.dierick1@telenet.bel

  29-12-2018 om 09:56 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOOP VAN DE HEER

  13 Januari  Lc 3,15-16.21-22: 

  Vers 16: Johannes: 'Ik doop u met water maar er komt iemand die sterker is dan ik. Ik ben neit waardig de riem van zijn sandalen los te maken.

  Hij zal u volledig los-maken, vrij maken.

  Daar is meer voor nodig dan alleen maar water.

  Dat doet Hij met de Heilige Geest en vuur !

  Hoe vrij voel ik me al ? 

  hugo.dierick1@telenet.be

  27-12-2018 om 09:05 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Openbaring van de Heer

  Mt 2,1-12: WIJ KOMEN UIT HET OOSTEN

  VZES 8: Daarop zond Herodes hen naar Betlehem met de opdracht: Gaat een zorgvuldig  onderzoek instellen naar het kind en wanneer gij het gevpnden hebt, bericht het me dan opdat ook ik  het hulde kan brengen.

  Wie zoekt er niet naar SCHOONHEID, WAARHEID EN GOEDHEID ?

  Wil je dat niet vinden ? 

  Kljk dan niet door je eigen bril maar door God' s bril.

  hugo.dierick1@telenet.be

  26-12-2018 om 17:56 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG HEILIGE. FAMILIE

  Lc 2, 41-52: Jezus, Maria, Jozef

  Vers 48:  Toen ze Hem daar zagen, stonden ze verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: Waarom hebt Gij dat ons aangedaan. Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht ?

  Hoe belangrijk  zijn ouders voor Jezus  ook waren, toch kiest Hij voor de zending die Hij van zijn Vader gekregen had.

  God zichtbaar maken in wat we doen en zeggen en wat wordt samengevat in: 'Bemint elkaar zoals Ik van u gehouden heb.

  hugo.dierick1@telenet.be 

  13-12-2018 om 11:20 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

  Lc 1,39-45:Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth

  Vers 45a: Zalig Zij die geloofd heeft !

  Nu zijn we in de rechte lijn naar Kerst toe, dichter bij Maria, de vrouw die buiten-mate heeft verwacht

  Zalig Zij ! Niet omdat Zij straffe dingen gedaan heeft, maar omdat Zij zich volledifg heeft toevertrouwd aan haar God!

  hugo.dierick1@telenet.be

  25-11-2018 om 10:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

  Lc 3,10-18: Johannes de Doper aan het woord.

  Vers 10: Wat moeten wij doen ?

  1 = delen !

  2 = ons doopsel niet herleiden tot alleen maar dat watermoment maar zoveel als mogelijk ondergedompeld  worden in de gemeenschap van de   Heilige Geest.

  Dan zullen wij weten wat doen !

  hugo1@telenet.be

  25-11-2018 om 09:26 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

  Lc 3, 1-6: Prediking van Johannes de Doper

  Vers 5c: De ruwe wegen effen maken.

  Ken ik die oneffen wegen?

  Hoe slechter ze zijn, des te moeilijker wordt het Hem te ontmoeten !

  Als wij in deze Adventsdagen aan die wegen niet werken, kan er NIETS gebeuren.

  Dan wordt het alleen maar wachten tot de 25ste , meer niet.

  hugo dierick1@telenet.be

  24-11-2018 om 17:12 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

  Lc 21, 25-28.34-36: Apocalyptische voorspelling !

  Vers 28,c : Want uw verlossing komt nabij !

  Verwachten wij  in deze Adventstijd iets of Iemand ? 

  Pas dan beseffen wij waarvan wij willen verlost worden. 

  En dan kan er echt iets met ons gebeuren ! 

  hugo.dierick1@telenet.be

  24-11-2018 om 17:01 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIERENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Joh 18,33b-37: Over waarheid gesproken !

  Vers 37,c : Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem !

  Waarheid bestaat echt : de volledige waarheid en niet alleen mijn perceptie die beperkt is:

  Is dat niet het verschil tussen nieuwsgierige en gelovige ogen ?

  hugo.dierick1@telenet.be

  25-10-2018 om 10:41 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DRIEÊNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  MC 13,24-32 : WEEST WAAKZAAM !

  Vers 26: Dan zullen zij de Mnsenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid !

  Wordt ons zien niet vaak bepaald  door onze manier van kijken : onze bril ? 

  Hoe kijken we vandaag  naar de stroom vluchtelingen ? 

  Daar moet het OCMW voor zorgen ?

  Of zien we in hen ook onze broers en zussen ? 

  hugo.dierick1@telenet.be

  25-10-2018 om 10:28 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TWEE√čNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 12, 38-44: Realiteitszin van Jezus !

  Vers: 44a : De arme weduwe offerde van haar armoede.

  Dat is een nieuw type van offeren dat Jezus aan zijn leerlingen wil aanleren. Alles geven dat is het enige geven dat wij  zelf voelen !

  De rest dient om ons geweten te sussen. Daar voelen wij niets van ! 

  hugo.dierick1@telenet.be 

  15-10-2018 om 09:24 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 12,28b-34: Over geboden gesproken !

  Vers:34b: Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. 

  Jezus kan zo glashelder antwoorden op vragen schriftgeleerden dat er geen enkele  discussie meer mogelijk is !! 

  Want er is dus maar 1 gebod en geen 100 !

  Dat éne gebod is beminnen ! Amen en uit ! 

  hugo.dierick1@telenet.be 

  15-10-2018 om 09:02 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 10,46-52 : Genezing van een blinde in Jericho!

  Vers 50: Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. 

  Lukt me dat nog ? In Hem de Messias zien ? Hem vertrouwen dus !

  Dan kan Hij mij helen.
  hugo.dierick1@telenet.be 

  05-10-2018 om 09:14 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 10,35-45:De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven 

  Vers: 37: Geef dat in uw glorie één van ons aan uw rechter- de ander aan uw linkerhand moge zitten.

  Elke mens kampt soms met een misplaatse ambitie: voorrang nemen op, rijker zijn dan, sterker worden dan...

  Er is ook een andere ambitie: onze liefde echt te beleven !

  hugo.dierick1@telenet.be

  01-10-2018 om 20:41 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 01/07-07/07 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 09/12-15/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!