NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • ZEVENDE PAASZONDAG
 • ZESDE PAASZONDAG
 • VIJFDE ZONDAG NA PASEN
 • VIERDE PAASZONDAG
 • DERDE PAASZONDAG
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  zin-in-deze-week
  Jezus'taal
  05-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 10,46-52 : Genezing van een blinde in Jericho!

  Vers 50: Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. 

  Lukt me dat nog ? In Hem de Messias zien ? Hem vertrouwen dus !

  Dan kan Hij mij helen.
  hugo.dierick1@telenet.be 

  05-10-2018 om 09:14 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 10,35-45:De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven 

  Vers: 37: Geef dat in uw glorie één van ons aan uw rechter- de ander aan uw linkerhand moge zitten.

  Elke mens kampt soms met een misplaatse ambitie: voorrang nemen op, rijker zijn dan, sterker worden dan...

  Er is ook een andere ambitie: onze liefde echt te beleven !

  hugo.dierick1@telenet.be

  01-10-2018 om 20:41 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc10,17-30: Een man die veel bezittingen had, komt bij Jezus !

  Vers: 21a+c: Toen keek Hij hem liefdevol aan en sprak: Eén ding ontbreekt u nog: Ga verkopen wat je bezit en geef het aan de armen en kom dan terug om Mij te volgen.

  Wetten volgen is ok! Maar als we dan denken: Wij volgen Hem!  bestaat het gevaar dat we zelfgenoegzaam kunnen worden( superieur ?Geen plaats meer voor God ? Geen nood meer aan een Verlosser ! Want God is dan ons iets verschuldigd want we volgden troouw zijn wet,terwijl wij vergeten Hem te volgen.

  hugo.dierick1@telenet.be

  06-09-2018 om 11:34 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZEVENENTWINGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc10,2-16: Kinderen en Jezus

  Vers 14b: Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen!

  Je gidst in de kathedraal kinderen uit een kleuterklasje. Je begint achteraan bij de hoofingang: donker, somber ! terwijl  de kleuters spontaan  naar voor kijken: het verre hoofdaltaar, schitterend in het zonlicht. Al je niet oppast zijt je ze  allemaal kwijt want ze lopen om ter eerste naar dat licht. Kinderen ! waarom zou je die tegenhouden ? 

  hugo.dierick1@telenet.be

  06-09-2018 om 11:01 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 9,38-43,45, 47-48: Voor of tegen ?

  Vers 40: Wie niet tegen ons is, is met ons ! 

  Op slag haal  je onverschilligen dichter bij u. Wat een aanwinst ! 

  Dat is het empatisch denken en handelen van Jezus Van Nazaret.

  Hugo.dierick1@telenet. be

  21-08-2018 om 11:28 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 9,30-37: Strijd om eerst te zijn !

  Vers 33b : Jezus vroeg hen: Waar hebt ge onderweg over getwist ?

  Over wie de grootste was !

  Hij nam een kind en zette het in hun midden .

  Een kind heeft niet de pretentie om de grootste te zijn ! 

  hugo.dierick1@telenet.be

  20-08-2018 om 14:37 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DRIE√čNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 7,31-37: Stommen doen spreken!

  Vers 32 C: Men smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.

  Maar Jezus doet iets anders: Hij opende zijn oren en maakte zijn tong los.

  Is Hij niet onze verlosser, bevrijder? Hij maakt onze zintuigen weer open en vrij. 

  hugo.dierick1@telenet.be

  16-08-2018 om 10:18 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIERENTWINGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 8,27-35: Het antwoord van Petrus

  Vers 28: Daarop stelde Hij hun de vraag: Maar wie zegt gij dat Ik ben ? 

  Is Hij voor mij een 'calmant' om mij gerust te stellen voor als ik het moeilijk heb ? 

  Of is Hij veel meer ? De Christus, zoals Petrus zegt.

  Die ik probeer te volgen als mijn Redder of maak ik alleen maar wat reclame voor Hem ? 

  hugo.dierick1@telenet.be

  14-08-2018 om 09:11 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TWEE√čNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 7, 1-8,14,15,21-23: Jezus vertrekt in stilte naar Jeruzalem. 

  Vers 8 a: Gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan de overlevering van mensen! 

  Jezus is in feite een vrijgevochten man die alles wat kan opgelegd worden door mensen in de vorm van wetten doorbreekt.

  Hij gaat recht naar de ziel van iemand.

  Zijn boodschap is geen wet voor iemand maar een uitnodiging voor een manier van leven  en wie daar op ingaat, lukt in zijn leven en wordt dus gelkukkig ! 

  Hugo.dierick1@telenet.be

  06-08-2018 om 16:13 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EENENTWINGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Joh 6,60-69: ONGELOOF EN GELOOF !

  63 a: Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut !

  Als inderdaad zijn manier van leven en beminnen eten en drinken is, dan legt Hij nu uit waaarom dat zo is.

  Omdat het voedsel( zijn manier van leven en beminnen) niet te consumeren valt maar een manier van leven is. 

  Brood alleen houdt mensen niet in leven maar wie door zijn Geest gevoed wordt, blijft leven !

  hugo.dierick1@telnet. be 

  06-08-2018 om 15:55 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Joh 6,51-58: BROOD !

  Vers: 58 Dit is het brood uit de hemel! 

  Wat onze vaderen hebben gegeten in de woestijn was het brood van de bakker.

  Als Jezus zegt: Ik ben het brood van het leven, betekent dit leven met Hem en in Hem en door Hem = zijn manier van leven en beminnen.  

  Hugo.dierick1@telenet.be

  03-07-2018 om 11:34 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ACHTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Joh 6,24-35: 'Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben'

  Vers 29: Dit is het werk dat God van u vraagt: te GELOVEN in Degene, die Hij gezonden heeft.

  Met geloven bedoelt Jezus VERTROUWEN ! Je kunt niet in iemand geloven als je die niet vertrouwt.

  hugo.dierick1@telenet.be

  03-07-2018 om 11:06 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 6,7-13: Hij riep de twaalf bij zich en zond ze uit twee aan twee.

  Vers 8a:  Hij verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok, geen voedsel, geen reiszak, geen...

  Neem allen maar je eigen ervaring mee, niet wat je weet. Getuigt van wat je beleeft. Dan zul je hen een zegen zijn.

  hugo.dierick1@telenet.be

  26-06-2018 om 16:50 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 6,1-6 : Het ongelovige Nazaret

  Vers: 5 A:  Hij kon daar geen wonderen doen.

  Zijn toehoorders beletten Hem om wonderen te doen. Jezus kan niets als Hij geen vertrouwen kreeg. 

  Hoe komt het dat wij aan  sommigen niets kunnen zeggen en bij anderen meer dan verwacht ?

  hugo.dierick1@telenet.be

  14-06-2018 om 09:32 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 5,21-43: Jezus geneest een vrouw

  Vers 30,A : Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een krcht van Hem was uitgegaan.

  Heb ik dat ooit zelf mee gemaakt ? In gesprek met iemand iets ervaren dat mij goed deed en de ander bereikte ?

  Waren wij dan niet aan het beminnen ? 

  hugo.dierick1@telenet.be

  14-06-2018 om 09:08 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEBOORTE JOHANNES DE DOPER

  Hand 13, 22-26: Johannes preekt een doopsel van verlossing.

  Vers 26b: Tot ons is dit woord van verlossing gezonden. Is er iets waar ik in mijn leven van verlost wil worden ?

  Het antwoord op die vraag zal beslissend zijn of Jezus voor mij iets kan betekenen.

  Hugo.dierick1@ telenet. be 

  04-06-2018 om 10:16 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  23-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Mc 4,26-34: De kracht van het zaad !

  Vers 27 b : Onderwijl kiemt het zaad en schiet op maar de zaaier weet niet hoe.

  Zelfs als wij er niet op vertrouwen, ontkiemt het zaad en schiet het  op. 

  hugo.dierick1@telenet.be

  23-05-2018 om 16:43 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tiende Zondag Door Het Jaar

  Mc 3,20-35: De wil van God boven alles  !

  vers 35 :  Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen.

  Waarom klinkt: 'doen wat God wil ' zo anders dan 'doen wat ik wil' ?

  Wil ik dan niet beminnen ? 

  Hugo.dierick1@telenet.be

  30-04-2018 om 11:59 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  MC 2 , 23 - 3,6: Genezing op sabbat ?

  Vers 3, 2a: Zij hielden Hem in het oog!

  Als iemand mij in het oog houdt ( dus niet vertrouwt)  wat kan ik  dan niet meer doen ? 

  Al zeker geen wonderen en iets goed doen voor die persoon wordt heel moeilijk.

  Hugo.dierick1@telenet.be

  30-04-2018 om 11:33 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PINKSTERZONDAG

  Joh 20,19-23: Verschijning aan de apostelen !

  Vers 20 :Jezus zei hun: 'Vrede zij u !'

  Wanneer ervaar ik vrede ? 

  Als er iemand is die in zijn leven plaats maakt voor mij en mij dat ook laat weten !

  Als Jezus dat ons laat weten heet die vrede sjaloom: Er is plaats voor u in mijn hart.
  hugo.dierick1@telenet.be

  18-04-2018 om 09:02 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 09/12-15/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!