NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • HEILIGE DRIE-EENHEID
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  zin-in-deze-week
  Jezus'taal
  24-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Lc 9, 18-24: De Mensenzoon moet nog veel lijden.

  Vers 22: Hoe blij kunnen wij niet zijn als  we samen kampioen worden!

  En wat beleven wij dan als de trainingen zwaar worden ?

  Harde trainingen en feesten = dat is 't één en 't ander !

  Dat is nooit 't één of 't ander.

  hugo.dierick1@telenet.be

  24-05-2019 om 12:25 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HEILIGE DRIE-EENHEID

  Joh. 16, 12-15: Hij zal Mij verheerlijken !

  Vers 14: Verheerlijken ? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen ? Dat Jezus  de Heer wordt tenvolle HEER, heerlijk toch !

  Schitterend zoals wij dat nu zouden zeggen. En dan is ons Godsbeeld van VADER _ZOON_Geest compleet.

  hugo.dierick1@telenet.be

  24-05-2019 om 12:17 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pinksteren

  Joh 7, 37-39:Stromen van Levend water?

  Vers 39: De Hebreeuwse tekst zegt dat nog levendiger:

  Deze woorden zei ( blies) Hij over de Geest die zij ontvingen om  mee te nemen, waardoor ze 

  sterker kwamen te staan in Jezus, hun fundament. Want zonder  die Geest kon Jezus nog niet schitteren. 

  ( Verheerlijken =  Heerlijk  zijn = Heer zijn !). 

  hugo.dierick1@telenet.be

  24-05-2019 om 12:03 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZEVENDE PAASZONDAG

  Joh 17,20-26: Opdat zij allen één zijn zoals  Gij in Mij en Ik in U !

  Vers 23 b: ' Opdat zij volmaakt één zijn!

  Het gaat hier over één worden, samenzijn, verbondenheid beleven

  Het gaat niet over volmaakt-zijn! Dat proberen de perfectionisten. !

  Die vullen vandaag een groot deel van de wachtkamers van therapeuten

  hugo.dierick1@telenet.be

  05-05-2019 om 10:40 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZESDE PAASZONDAG

  Joh 14, 23-29: Over dfe wereld en Jezus'leerlingen.

  Vers 22: Judas, niet de Iscariot, zei tot Hem: Heer, hoe komt het dat Gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld ?

  Denken wij niet spontaan dat wij als leerlingen de beteren zijn ?  

  Maar in de mate wij Hem niet volgen, hebben wij des te meer nood aan verlossing en bekering ?

  hugo.dierick1@telenet.be

  27-04-2019 om 14:44 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIJFDE ZONDAG NA PASEN

  Joh 13,31-35 : Een nieuw gebod

  Vers 34,b : Je moet elkaar liefhebben zoals Ik u heb liefgehad !

  We moeten gewoon elkaar liefhebben zoals Hij dat deed! 

  Dat is goed zijn voor elke mens op onze weg.

  Wat is goed zijn voor een ander ?

  Vraag het hem, haar!

  Dat vragen op zich is al van hem, haar houden. 

  Beminnen begint  met luisteren!

  hugo.dierick1@telenet.be

  26-04-2019 om 10:37 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIERDE PAASZONDAG

  Joh10,27-30: Ik en de Vader, Wij zijn  één !

  Vers 29b: Niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven.

  Alleen Jezus heeft ons door zijn leven getoond wie God voor ons is.

  Wij moeten niet meer opp zoek gaan naar Hem.

  Kijk naar Jezus !

  Hij is de enige die wij verstaan en het enige beeld dat wij van God hebben.

  Zijn weg gaan is onze redding en de enige hoop waarnaar wij kunnen leven.

  hugo.dierick1@telenet.be

  17-04-2019 om 17:23 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DERDE PAASZONDAG

  Joh 21,1-19: Zo moet Christus lijden !

  Vers: 7: Daarop zei de leerling die Jezus liefhad tot Petrus: Het is de Heer ! 

  Johannes hield veel van Jezus en daardoor herkende hij Hem.

  Als je van iemand houdt, riskeer je veel meer om te vertrouwen.

  Wie je niet bemint, vertrouw je minder.

  hugo.dierick1@telenet.be

  15-04-2019 om 08:54 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BELOKEN PASEN

  Joh. 20,19-31 : geloven is meer horen dan zien !

  Vers 29b : zalig die niet gezien maar geloofd hebben!

  Geloven = vertrouwen !

  Vertrouwen = kiezen voor iemand !

  kiezen voor iemand = anderen loslaten !

  Ik zal maar met je kunnen trouwen als ik zeker ben van je onvoorwaardelijke liefde !

  Hoe lang zal ik dan nog moeten wachten?

  hugo.dierick1@telenet.be

  10-04-2019 om 10:40 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PASEN

  Joh. 20, 1-9: Hij is verrezen !

  Mag het vandaag iets meer zijn ? 

  Jezus heeft het gehaald !

  God biedt ons een leven zonder einde aan. 

  Hoe reageer ik ?

  Met een ja of een neen ?

  Hij zal in alle geval ons antwoord repecteren !

  NEEN ! Dan hou ik het bij mijn eigen zekerheden: dood  is dood!

  JA ! Ik waag het erop ! Ik durf hopen op een leven ten volle ! Waarom ? 

  Omdat dat  nu precies mijn diepste nood is !!!!!

  ALLELUIA

  hugo.dierick1@telenet.be 

  21-03-2019 om 14:44 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PALMZ0NDAG

  Luc. 22,14 - 23,5-6: Lijdensverhaal

  Vers 37,  b: Begon heel de menigte van zijn leerlingen reeds op de helling van de olijfberg opgetogen en met luiderstem God te loven.

  Rekenen op succes  is gevaarlijk want het leven is geen succesverhaal. Leven is een liefdesavontuur !

  Beminnen ! Wie die andere ook is, voorrang geven ! 

  Dat kan ook pijn doen maar die pijn kan ons niet beletten om ECHT te leven. 

  hugo.dierick1@telenet. be

  21-03-2019 om 14:22 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

  Joh 8,1-11: Wie zonder zonden is werpe de eerste steen!

  Vers 10b : Jezus tot de vrouw: Heeft niemand u veroordeeld ? 

  Oordeel niet, veroordeel niet, bemin en doe wat je wil !

  hugo.dierick1@telenet.be

  03-03-2019 om 12:49 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

  Lc 15,1-3,11-32: De Verloren zoon

  Vers 32: Feest moet er zijn en vrolijkheid: want die broer van je was dood en is levend geworden, verloren en hij is teruggevonden.

  Vroeger ging het over de verloren zoon. Daarna over de oudste zoon die weigert te feesten, verongelijkt als hij zich voelt. Nu gaat het over de barmhartige Vader, die wil feesten: zo is God !

  hugo.dierick1@telenet.be

  27-02-2019 om 20:06 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

  Lc 13,1-9: geduld met de onvruchtbare vijgeboom !

  Vers 9: 'Misschien draagt hij volgend jaar vrucht!'

  Dat iets groeit is ons niet gegeven. Dat gebeurt terwijl de boer slaapt. Alleen de zorg en het werk zijn  ons wel gegeven.

  Hak een boom nooit om vooraleer je er alles voor gedaan hebt.

  hugo.dierick1@telenet.be

  27-02-2019 om 17:57 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TWEEDEE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

  Luc 9, 28b- 36:Gedaanteverandering of verandering van wat we zien ?

  vers 33b: Petrus is zo blij dat hij  daar aanwezig is !

  In het begin is alles fijn zoals hier op deze berg.

  Als Hij dan onherkenbaar wordt door zijn lijden, neemt zelfs een Pertrus afstand.

  En als zijn levend lichaam(onze Kerk)vandaag afziet  en daardoor onherkenbaar wordt,

  waar staan wij dan ? 

  Behoren wij Hem dan nog toe ?

  hugo.dierick1@telenet.be

  20-02-2019 om 21:04 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Luc. 6,39-45: Een boom kent men aan zijn vruchten!

  Vers 45,c: Want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt !

  Vandaar zijn de vruchten  aan de goede boom altijd overvloediger dan de vruchten aan de slechte boom.

  hugo.dierick1@telenet.be 

  05-02-2019 om 17:57 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  LUC; 6,27-38: OVER BEMINNEN ! 

  Vers 27 ; Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten!

  Het gaat bij Jezus niet meer over wetten maar over liefhebben!

  Zo simpel klinkt dat: ALLES  voor liefs en niets voor hebben!

  Hugo.dierick1@telenet.be

  05-02-2019 om 10:12 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Lu 6, 27-38 : WEES BARMHARTIG ZOALS UW HEMELSE VADER i!

  Vers  31:  Zoals gij wilt dat mensen u behandelen, moet gij het  hun ook doen.

  Zo vreemd is dat toch ook weer niet! Wat je voor jezelf billijk vindt, gun dat ook een ander!

  Geef ons dat niet dat bijzonder gevoel dat ons zelf  zo'n deugd kan doen.

  Hugo.dierick1@telent.be

  28-01-2019 om 18:50 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Luc 6,20-26: Zalig de armen, wee u rijken !

  Vers 26 : Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken!

  Moeten wij dan niet kijken aan de Congolese verkiezingen ? 

  Wat daar gezegd wordt en wat daar gezien wordt ?

  Zalig wie het niet bij woorden laten.
  hugo.dierick1@telenet.be

  26-01-2019 om 11:49 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Lc 5, 1-11: Wonderbare visvangst

  Vers 10 c: Voortaan zult je mensen vangen ?

  Willen wij dan gevangen worden?  Helemaal niet !

  Wij willen toch eerder opgevangen worden in al wat ons gevangen houdt !

  Daarvan verlost worden: Dat is het toch  wat Jezus deed en bedoelde ! Onze Verlosser !

  hugo.dierick1@telenet. be

  12-01-2019 om 19:12 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 20/05-26/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 09/12-15/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!