NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Bijbelstudie
Inhoud blog
 • Bijbelstie 232
 • Bijbelstudie 231
 • Bijbelstudie 230
 • Bijbelstudie 229
 • Bijbelstudie 228
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  28-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelstudie 166
  De vruchtr van de Geest, bestaande in
  B L IJ D S C H A P .

  Tweede viertal teksten van een zestiental uit het Nieuwe Testament.

  Eerst het 'basis materiaal':

  Johannes 15 v 11:
  "Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde, (blijdschap) te geven...dan zal je vreugde volkomen zijn".

  Johannes 16 v 22;
  "Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn en niemand zal je je vreugde |(blijdschap) afnemen".

  Handelingen 8 v6- 8:
  "Alle inwoners van Samaria luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat Filippus zei toen zij de wonderen zagen die hij verrichtte:
  - veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten
  - tal van verlamden en kreupelen werden genezen
  Daarover ontstond grote vreugde (blijdschap ) in de stad".

  Handelingen 13 v 52:
  " De in AntiochŽ, PisidiŽ achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde, (blijdschap) en van de Heilige geest".

  Mijn gedachten bij Joh 15 v 11:
  Wannneer ik zeg : "Mijn gedachten", dan weten jullie nu onderhand wel, dat ik er vele ontleen aan die verrukkelijke Korte verklaring. ik ga niet ' opnieuw het wiel uitvinden'.

  Jezus is zo blij over de liefde van God de Vader. daarin koestert hij zich; daarin baadt hij als het ware. Het bewaren van Gods geboden is voor hem een vreugde, (4 v 34).Gods geboden en Gods liefde behoren onafscheidelijk bij elkaar.
  En nu zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, dat ook voor hen het bewaren van Gods geboden de tedere band van de liefde tot God altijd maar meer zal versterken. Het wordt zo echt een heerlijke, heilige opeenvolging:
  - bewaar de geboden
  - geniet daardoor steeds meer van Gods liefde
  - wees blij dat je het voorwerp van Gods liefde bent

  En zo maar voortdoende, wordt die blijdschap steeds meer volkomen, totdat zij uiteindelijk tot een nooit eindigende climax komt.

  Voor jullie zit er deze les in: bewaar die geboden, die je oproepen tot steeds meer liefde, blijdschap, vrede en vriendelijkheid enz. Wees niet opvliegend, heb geen īkort lontjeī, maar een heel lange lont van geduld en lankmoedigheid. En ga zo maar door met voorbeelden van Gods geboden.
  Dat is natuurlijk heel iets anders dan īnieuwe regels in een oud jasjeī:
  - gij zult geen internet hebben
  - ....en geen p.c.
  - enz.

  Gedachten bij Johannes 16 v 22:
  Deze tekst is toch wel min of meer ' tijdgebonden'.
  De disciprelen zij heel bedroefd bij het afscheid, waarvan ze de onafwendbaarheid al terdege voelen. Maar Jezus troost hen. Hij wil niet dat ze gaan rouwen om een dode, maar hij herinnert ze aan de smart van een vrouw, die onder barensweeŽn nieuw leven doet geboren worden. Zo gaat Jezus ook wel heen, maar hij komt lijfelijk terug, al is het maar voor veertig dagen. En de Heilige Geest, de Trooster, die niet anders doet dan Jezus' gedachten doorvertellen en levend houden, blijft eeuwig bij Gods volk.

  Jullie zijn al zo veel verder in de tijd. De droefheid van de discipelen behoeven jullie niet te hebben. Voor jullie is het 'Enkelvreugd'....
  zoals de engel in de Jan-Joke- verhalen heet.

  Jezus is op de troon van de zienlijke en de onzienlijke wereld en door zijn Heilige Geest woont hij in ons innerlijk. Gelukkige mensen, jullie en ik.

  Gedachten bij Handelingen 8 v 8:
  Ook ten dele ' tijdgebonden': voor die mensen in Samaria was dit alles zo volkomen nieuw; dit hadden zij nog nooit gehoord.
  De boodschap, die jullie al zo lang kennen:
  - van Jezus Christus, de Zaligmaker van zonden
  - de brenger van Gods koninkrijk, bestaande in genezingen en bevrijdingen,
  ....die blijdschap is dŠn zo vers en zo nieuw en zo overrompelend. De blijdschap van de Heilige Geest overspoelt hen.
  Maar zo'n nieuwe, frisse ervaring kunnen jullie ook krijgen. De beste plek is....
  zoals ik datzelf nog onlangs ervaarde
  .....zo'n blijde zondagmorgen- samenkomst van de gemeente.
  Natuurlijk kan het ook bij andere gemeente-activiteiten.

  Overwegingen bij Handelingen 13 v 52;

  Er is dus in AntiochiŽ, PisidiŽ, al een gemeente. Kinderen van God zoeken elkaars gezelschap op om samen blij te zijn.
  En een gemeente blijft het goed maken, ook als de stichters moeten vluchten. Tegenwoordig zal dat in onze streken veelal zijn: al ontvallen leiders je door de dood. De Geest openbaart zich zů krachtig in een levende gemeente
  ; hij blijft werken door zijn vreugde, zijn blijdschap, (Gal 5 v 22).

  Kunnen jullie er weer een week tegen ?
  Denk erom...ťen maal ontval ik jullie ook. Nochtans ook dan: moedig voorwaarts.
  Nu ja; dat klinkt wat parmantig. Maar het is niet zo zwaar bedoeld.

  Daag
  Ger

  28-02-2009, 20:32 Geschreven door Gerritse
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  24-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelstudie 165
  DE VRUCHT VAN DE GEEST, BESTAANDE IN:
  B L IJ D S CH A P.

  Eerste viertal teksten van een zestiental in het Nieuwe Testament.

  de teksten:

  Matth 13 v 44:
  "Het is met het koninkrijk der hemelen als een schat, die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in vreugde, (blijdschap), besloot hij alles te verkopen, wat hij had en die akker te kopen".

  Lucas 8 v 13:
  "Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde ( blijdschap) aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig".

  Lucas 10 v 17:
  " De tweeŽnzeventig keerden vol vreugde (blijdschap) terug en zeiden:
  'Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam' ".

  Lucas 15 v 7;
  "Ik zeg u: zo zal er in de hemel mťer vreugde (blijdschap) zijn over ťen zondaar, die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben".

  Over deze teksten is veel te zeggen. Ik wil er echter voor dit maal alleen datgene uitnemen, wat op vreugde, (blijdschap), betrekking heeft. Ik tracht deze blijdschap te verklaren in het licht van de blijdschap, die de Heilige Geest geeft.

  Matth 13 v 44:
  Velen van jullie heb ik ooit ontmoet en ik weet van de geheel nieuwe blijdschap, die er bij hen was, toen ze , temidden van de moeite en zorgen van hun leven, toegespitst op de zorgen, die ook de jeugd kan hebben, opeens ontdekten, hoe heerlijk het leven met God is en welke schatten voor tijd, maar vooral voor de eeuwigheid erin verborgen liggen. Als het goed is, hebben jullie die schat eerst in eigen hart verborgen en je goed gerealiseerd, welk een ontdekking je had gedaan. En toen ontwaakte er in jullie hart die blijdschap van Godswege nog meer. En jullie besloten, dat je deze schat van God , van het nieuwe leven, dat er in zijn dienst voor jou was, moest vasthouden, wat het je ook kostte aan populariteit bij je leeftijdgenoten.
  Zo was het toch ooit...ja...ja...of halleluja.

  Lucas 8 v 13:
  Maar toen was er dat nare: dat hart van somigen van jullie was eigenlijk als een steen. Jullie waren echt en echt- hemels- blij, toen op die rally de spreker je naar voor riep. Je stond te popelen en hůlde als het ware naar voor....weet je nog ?
  Maar toen bleek, dat alles erg 'volgens het gevoel' was. Onder die oppervlakkige laag, waar toch echt wel even 'de vreugde van de Heer' was binnengekomen, was toch die onveranderde harde laag van wrevel, kribbigheid, onvrede en onvriendelijkheid. En toen er beproevingen kwamen, (verzoekingen) :
  - Christenvrienden stelden teleur
  - Niet Christenkennissen boden schijntroost
  - enz.,
  strierf het tere plantje van het 'koninkrijk van God', (zijn toekomstige en nu al in de harten beginnende zegenrijke heerschappij) af.
  Misschien is het zo met je en word je een en ander indachtig, dit lezende.
  Maar God is een goed werk in je begonnen en hij wil doorgaan en die harde korst alsnog breken. Geef hem de ruimte.

  Lukas 10 V 17:
  Velen van jullie zijn dapper doorgegaan en zij hebben blijdschap van Godswege in hun hart gevoeld....
  die heel aparte, diepere blijdschap, die geen aards geluk kan bieden
  ...toen zij merkten, dat demonen, die hen tijden lang gevangren hadden gehouden in allerlei jeugdzonden, vertrokken, toen de Heer ging regeren in hun hart. Zij waren niet blij om eigen voortreffelijkheid, maar roemden alleen in de genade en gaven de eer aan hun Heiland.

  Lukas 15 v 7;
  En wat waren juillie - hemels- blij toen je eraan mocht meewerken, dat iemand uiit je omgeving, die echt hunkerde naar de Heer, maar in de zonde van- bijvoorbeeld- een of andere mysteriegodsdienst was verstrikt, daaruit vrijkwam.
  En voor jezelf bracht die bekering uit de duisternis tot het licht weer deze gedachte:
  "Nu juichen de engelen, omdat iemand echt 'een kind van God' is geworden. Ik heb nooit die gekke dingen van hem gedaan. maar ik wil mij ook echt, nog dieper bekeren, en niet alleen uiterlijk een rechtvaardige zijn, maar innerlijk ook zů worden, dat de engelen echt ongeremd over mŪj kunnen jubelen metr die hemelse vreugde van hen".

  Dat moest het maar weer zijn voor vandaag, dacht ik zo.

  Daag
  Ger

  24-02-2009, 21:16 Geschreven door Gerritse
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Archief per week
 • 27/09-03/10 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!