NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Bijbelstudie
Inhoud blog
 • Bijbelstie 232
 • Bijbelstudie 231
 • Bijbelstudie 230
 • Bijbelstudie 229
 • Bijbelstudie 228
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  03-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelstudie 175
  Derde groep van vijf teksten van een vijftiental uit het Nieuwe Testament , die namen noemen betrekking hebbende op 'de gemeente als geheel' en 'elk der leden afzonderlijk'

  KUDDE VAN GOD
  1 Petrus 5 v 2
  "Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht- niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding".

  LICHAAM VAN CHRISTUS
  Colossenzen 1 v 24
  "Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus´lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de gemeente"

  MEDEGENOTEN VAN DE BELOFTE IN CHRISTUS JEZUS
  Efeziërs 3 v 6.
  "De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie".

  UITVERKORENEN NAAR DE VOORKENNIS VAN GOD
  1 Petrus 1 v 1 en 2.
  "Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdeling verspreid zijn....die door God de Vader voorbestemd zijn om, geheiligd door de Geest gehoozaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed bespreknkeld te worden".

  STAD OP EEN BERG.
  Matth 5 v 14.
  "Jullie zijn het licht in de wereld . Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven".

  1 Petrus 5 v 2
  De gemeente is 'Gods kudde'. Acht het niet beneden je waardigheid om een 'kuddedier'genoemd te worden. Je kunt antwoorden:
  "Ja, maar dan wel van Gods kudde, op weg naar zijn veilige stal.
  In een plaatselijke gemeente, de zichtbare gemeente, word ik klaargemaakt om een waardig deel van de onzichtbare gemeente te worden".

  Inderdaad; je kwam daar binnen als een'onbehouwen steen', ( 1 Koningen 6 v 7)
  "Bij de bouw van de tempel werden alleen stenen gebruikt die al in de groeve waren afgewerkt; in de tempel was tijdens de bouw geen enkel geluid van hamer, houwelen of ander ijzeren gereedschap te horen".

  En je kunt vervolgen:
  " Ik heb hamer, howeel enz. best wel gevoeld tijdens mijn inleerperiode, maar nu ben ik toch al zo ver gevorderd door de genade van de Heer,dat ik voor mijn klein verantwoordelijkheidsonderdeel, mij door Gods Geest aangewezen en 'toegevallen', zonder dwang en zonder 'het er op aansturen ' mijnerzijds, echt liefdevol kan zorgdragen. De kinderclub, doe ik met heel mijn hart.
  En zoals Salomo's tempel in voorname stilte verrees, zo groeit ook Gods onzichtbare eeuwige tempel in voorname stilte.
  Om aan dit grote gegeven mee te werken, wil ik best wel 'kudddier' zijn" .

  Colossenzen 1 v 24.
  Paulus lijdt in de gevangenis óm Christus' wil'. Dat lijden is niet zinloos. In steeds ruimere kring wordt het blijde evangelie verspreid. Hij schrijft daar vele brieven, die ook nu nog miljarden stichten en onderwijzen.
  Die verdrukkingen zijn illegaal van de zijde van de vervolgers ,maar hebben anderzijds op zichzelf ook geen verdienste voor het eeuwige heil van Paulus. Ze dienen echter wel mee tot de bouw van Christus' rijk . Zij voldoen ook aan een woord van Jezus.... dat zijn discipelen grotere dingen zouden doen dan hij.

  Ook jullie zullen gaan lijden voor koning Jezus. Zij hebben hem vervolgd. Zij zullen ook jullie vervolgen. Blijf het altijd in groter verband zien. het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Zo'n vaart zal het met jullie waarschijnlijk niet lopen, maar zie jullie toekomstig lijden om Christus' wil als een middel om zijn gemeente te bouwen en te bewaren en te vervolmaken.

  Efeziërs 3 v 6.
  - Jullie , gelovigen uit de heidenen, zijn erfgenamen, mede- erfgenamen met Christus in de grote heerlijkheid die wacht.
  - u behoort tot éen lichaam met al die andere gelovigen, die ook hun tijgersluipgang, (hun zware route vol hindernissen) maken naar de volmaaktheid,
  - al de rijke beloften zijn er voor jullie.

  Ik heb in het verleden uitbundig me blij gemaakt om de dingen van het leven hier op aarde. Ik verwachtte er zoveel van. Maar nu ik een oud man ben geworden, zie ik, dat het 'hier toch niet is'. Best wel een goed leven gehad. maar laatst ontmoette ik iemand, ook wel goed geslaagd, wat jonger, maar toch al: huisje, boompje, beestje, vrouwtje, kindje enz.
  En hij vroeg aan mij:
  "Wat is de zin van alles, wat om mij heen gebeurt. Waar ís dit gedoe allemaal voor".
  En het was zo goed dat ik hem kon wijzen op het grote plan van God, volgens hetwelk zijn eeuwige tempel statig en onweerhoudbaar en zonder al dat aards gedruis bezig is om te verrijzen.
  Breng ook jullie, anderen tot aanvaarding van dit grote, toekomstige geluk. Van elke droomvacantie blijven alleen foto's over, die nooit meer worden ingezien. Maar van 'werk met God, vanuit God, blijven eeuwige waarden over.
  Zeg nu niet:
  "Ja...maar een mooie efectenportefeulille brengt toch ook wel plezier".
  Heb ik ook meegemaakt. En bij de sluipende beurskrach van 2002 en 2003 verloor ik Euro 55.000.
  En sindsdien ben ik nog blijder met mijn eeuwige erfenis, waar geen mot en geen roest bij kan,.

  1 Petrus 1 v 1 en 2:
  Jullie...
  door alle andere mensen met andere ideeën heen gemixt
  ...jullie - ' volk in de verstrooiing' - zijn door God voorbestemd om , geheiligd door de Geest,gehoorzaam te zijn aan Christus Jezus, Dat is een eeuwig verbond , dat met het bloed van Onze Heer is geldig geworden.

  Gods eeuwige plan heeft tot doel, de wereld te redden door zijn Zoon. Jullie uitbverkiezing is geen individuele zaak. Ef 1 v 4 zegt;
  "Wij zijn in Christus uitverkoren vóor de grondlegging van de wereld".
  Jullie hebben Jezus aanvaard als redder, verlosser, vrijmaker en doper met de Heilige Geest. Jullie zijn in vertrouwen op God verder gegaan met de doop in de heilige Geest. Jullie worden door die Geest afgezonderd van het kwaad en geheeld van kwetsuren en beschadigingen, althans als je loyaal meewerkt.
  Jullie uitverkiezing is geen schimmige zaak. Zij is alleen gegrond in jullie - door genade- trouw volgen van Jezus, de enige uitverkorene in het kader van Gods grote plan.
  Houd dat vast.

  Matth 5 v 14.
  Jullie zijn het licht in deze duistere wereld...het licht voor al die verwonderde vragers:
  "Waar is dit toch allemaal toe dienstig ?"
  Jullie zijn die stad op een berg.
  Laatst zei een diep- ingeleid Christen tegen mij in een moment van moedeloosheid:
  "O...wat zou ik graag wegduiken in een gemeente, helemaal achteraan en uitblazen. Ik wil niet meer in de frontlinie staan. Wat er toch allemaal over je héengaat".
  Maar deze dappere volgeling van Jezus heeft zich al weer hersteld van zijn inzinking.
  Het ging hem als Asaf. Bijna had hij de misstap begaan, dat hij de fakkel niet meer omhoog hield vanaf een hoog punt. Bijna was hij uitgegleden, (Psalm 73 v 2)
  Maar hij deed net als Asaf. Hiij ging binnen in Gods heiligdom en vroeg raad aan God.( 17).

  En nu is alles weer bij hem als het was: nieuwe glorietijden.

  Jullie, toch nog wat prillere volgelingen van onze Heer en Heiland:
  - wanneer je naar de voorspoed kijkt van hen die absoluut geen rekening houden met God(3)
  - wanneer je op de populariteit let van mensen , die holle klanken weten te spreken, waneer holle vaten net aan dát soort holle klanken toe zijn( v 10)
  - wanneer je op hun miljoenencontracten let, omdat zij op dubieuze wijze geweldige kijkcijfers weten te halen(12)
  (ga nu niet lopen te zoeken: over wie zou hij het hebben)
  en je let dan op je eigen tijdelijke situatie:
  - die tegenspoeden, waarvan je zegt:
  "Mijn bestraffing is er elke morgen"
  - en al dat andere ongerief

  Ik voel met jullie mee.
  Maar doe net als dat voorbeeld van zo straks. Houd vol. Beklim die hoge berg , waarvan je bijna was weggegleden, (3).
  Je beloning is er :
  - NU een gezegend, vol, avontuurlijk leven door alle tranen heen., die je soms schreiend voort doen gaan, (Psalm 126 v 6)
  - STRAKS: een rijke beloning, die je zal doen juichen, zelfde psalm.

  Kinderen...is dit weer genoeg voor een week.

  Daag
  Ger

  03-05-2009, 19:18 Geschreven door Gerritse
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Archief per week
 • 27/09-03/10 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!