NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Bijbelstudie
Inhoud blog
 • Bijbelstie 232
 • Bijbelstudie 231
 • Bijbelstudie 230
 • Bijbelstudie 229
 • Bijbelstudie 228
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  21-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelstudie 182
  Tweede groep van zes teksten van een 24-tal teksten in het Nieuwe testament, die over
  V R E D E
  spreken; vrede , die ons direct of indirect doet denken als vrede als deel van de vrucht van de Geest.

  De teksten:

  Romeinen 1 v 7.
  "Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus"

  Romeinen 2 v 10.
  Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede. de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken"

  Romeinen 8 v 6.
  "Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede".

  Romeinen 14 v 17.
  "Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken maar van
  - gerechtigheid
  - vrede en vreugde
  door de Heilige Geest.

  Romeinen 14 v 19.

  "Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar".

  Romeinen 15 v 13.
  "Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede,
  zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige geest".

  En nu : de toepassing.

  Romeinen 1 v 7.
  Genade van God, zijn 'schuldvergevende gunst', daar is eigenlijk alles mee gezegd. Met genade geeft God ook vrede in het hart. Die vrede is wel een deel van de vrucht van de Geest, maar laten wij nooit vergeten dat God de Heer is van het grote herstelplan. Hij heeft ons Christus gestuurd om dat herstelplan mogelijk te maken en op te starten. Jacobus 1 v 17 zegt:
  "Elke goede gave , elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen".
  Zo'n adembenemend , alle perken te buiiten en te boven gaande God hebben wij. En die genade van God brengt ons niet alleen vrede in ons innerlijk, maar ook alles, waarvoor wij zo strijden soms.

  Even een zijsprongetje: een Christin uit mijn kennissenkring had zo'n moeite met haar driftbuien. Zij realiseerde zich, dat "Gods genade is verschenen, heilbrengend voor alle mensen", (Titus 2 v 11). Zij bad:
  "Heer...ik strijd zo tegen die drift. Maar wil u mij helpen door uw genade om dit gebrek aan zelfbeheersing kwijt te raken".
  Zij heeft het al wel honderdmaal aan God gevraagd en 'het gaat al een stuk beter'. Dat klinkt nu wat laf, maar zo is de practijk: vraag maar en houd vol met vragen. De karakterverandering komt ongemerkt, op kousenvoeten soms, binnen in je leven. Dus ook de overwinning over alle onvrede.

  Romeinen 2 v 10.
  Zoek niet te veel achter die woorden:'de Joden in de eerste plaats maar ook de andere volken'. Paulus bedoelt alleen maar te zeggen:
  "De Joden maakten het eerst met dit heerlijke nieuwe kennis. Maar alle volken beginnen er deel aan te krijgen".
  En wij mogen Gods lof verkondigen, omdat er vrijwel geen volk is op dit ogenblik, dat niet wordt aangeraakt door het evangelie.
  Wat is nu eigenlijk: 'glorie'. Die glorie dat is de volkomen gave en ontplooide mens. Als wij vervuld zijn met de Heilige geest en met die Geest voorzichtig en eerbiedig omgaan, hem niet bedroeven, dan zal God de Heilige Geest ons omvormen tot het beeld en de gelijkenis van de eersteling onder de volkomen gave en ontplooide mensen, Jezus Christus.
  En wat is: 'de eer'. Vers 7 leert ons dat dit het eeuwige leven is, nu reeds begonnen en steeds heerlijker openbaar wordend in de toekomstige ontplooiing van ons leven in de eeuwigheid.
  En wat is de vrede: de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, omdat de oorsprong van die vrede zich in de onzienlijke wereld bevindt. Die vrede is een deel van de vrucht van de Heilige Geest.
  De onverdiende gunst van God werkt alle goede dingen in u, als u uw eigen gepoog met een zucht van verlichting aan God overgeeft, aan zijn genade overgeeft.

  Romeinen 8 v 6.
  Wat zijn wij toch gelukkige en begenadigde mensen, wanneer wij de genade van God in Jezus Christus goed doorproefd hebben.
  De mens is zo door aardse dingen omringd dat zijn gezindheid al heel gauw geneigd is tot het bedenken van allerlei zaken, die met het leven-van-alle-dag te maken hebben. Dat hoeft niet eens zoiets te zijn van:
  'hoe vermaak ik mij nu eens het meeste, hoe haal ik de meeste gelukseenheden uit het leven hier en nu' .
  De meeste mensen worden in de tegenwoordige tijd al genoeg bezig gehouden met de ingewikkeldheden van allelei instanties, die langs elkaar heenwerken en steeds wisselende richtlijnen uitvaardigen. En wanneer je gezindheid niet verder gaat dan al de complicaties van het huidige leven, kom je door die gezindheid in de onzienlijke wereld. En daar wachten satan en de zijnen op een seintje, net zoals ze dat de allereerste keer van Kain opvingen. ( Nu ja; dit is even een gedachtenflits, laat dat nu maar).
  En de satan weet met die aardsgerichte seintjes wel raad. Hij wijst de weg naar zorgengeesten, die uiteindelijk leiden tot verlies van perspectief op alle dingen hierboven. En het uiteindelijke lot is 'de eeuwige dood'.
  Nu is dat wel erg somber. Het laat zich denken, dat iemand de Heer Jezus van harte liefheeft, maar toch 'die gezindheid van de wereld' niet goed kwijt kan. Dan komt alles uiteindelijk wel goed. Maar het is zo' n blijde zaak om vervuld te zijn met Gods Geest . Daarmee heb je gelijk de Goddelijke volkomenheid in huis en dwars door de zorgen van deze tijd, die aan jou niet voorbijgaan, heb je toch een ander perpectief, waardoor je over de bergen van ingewikkeldheden heen kunt kijken en ze in hun ware aard zien: molshopen. En dan komt er als vrucht van die samenwerking met de Heilige Geest zon vrede in je hart. Je vertrouwt al je tobberijen aan de genade van God toe en je bidt tot Gods genade:
  "Wilt u mij maar over dat gemiezemaus heenzetten en mij uw vrede laten zien.".

  O ja; ik schrijf tegenoordig wat meer over ' volwassen moeilijkheden'. Ik heb in Amerika een wat ouder lezersbestand.

  Romeinen 14 v 17.
  In deze brief was ' eten en drinken' een heet hangijzer. Er was veel discussie over of je 'aan de afgoden geofferd vlees' nu wl mocht eten of ni­et.
  Maar we kunnen dit oude gegeven nu als volgt  vertalen naar onze tijd:
  de innerlijke gemeenschap met de Heer is niet afhankelijk van wat men in het leven-van-alle-dag zoal tegenkomt. De Geestvervulde gelovige richt zich in alles op het koninkrijk van God en zoekt dat koninkrijk voortdurend in zijn gebeden, d manier om contact ermee te krijgen.

  En wat blijkt dan ...heel ontspannen en geleidelijk: door de schuldvergeving in Jezus Christus wordt het mogelijk een nieuw leven te beginnen. De wetten voor lichaam, ziel en geest worden door de volmaakte Geest van God, die in ons huist, weer in gedachten gebracht, ingeschreven in hart en verstand. De Heilige Geest geeft ook kracht om rechtvaardig te leven. De rechte verhouding met God leidt tot vrede met God en de naaste. En dan komt er zo'n aardig gevolg. Net zoals een mecanicien met tevredenheid kijkt naar een goed lopende machine, zo kunnen God en mensen ook kijken naar onze levens :
  "Je hoort ze eenvoudig niet "

  De vrede, die alle verstand te boven gaat, is bezig zijn weg te vinden naar ons innerlijk.
  Ik zeg ' is bezig' om u niet schichtig te maken. Want ik weet het....uw machine loopt nog niet helemaal 'lekker zoemend' van ' innerrlijke gezondheid'. Maar wat niet i­s, zal zeker komen als u volhoudt.
  En dan komt ook de vreugde,. die het bewijs is van het functioneren van het leven naar Gods wil. Religie moet culmineren in blijdschap.

  Dan is er -volgens 1 Petrus 1 v 8- :
  " die onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde", die los staat van de situatie , waarin u verkeert.
  U gaat dit ontdekken en het is geen nieuwe ontdekking. Habakuk deed die al en getuigde ervan in 3 v 17- 19:
  " Al zou de vijgeboom niet bloeien....enz....(allerlei tegenslagen)...toch zal ik juichen voor de HEER".

  Wat Habakuk toen kon, dat kuint u nu zeker. Want hij leefde van genade...wij ook.

  Romeinen 14 v 19.
  Kijk de samenkomstzaal eens door en gebruik uw gave van 'onderscheiden van geesten'. Ziet u dat echtpaar voor u: ze zitten niet goed in hun vel. U merkt het aan allerlei symptonen, waarop uw gave u opmerkzaam maakt. Er is bij deze lieve, jonge mensen zo'n onvrede. En u gunt hun, met dat schattige peutertje, waarmee ze zo lief omgaan, alle vrede in God. U wilt ze zo graag opbouwen. En voorlopig doet u dat met uw gebed. U bidt telkens even voor die twee. En u vraagt aan God of er wellicht aan het eind van de sam gelegenheid is van zijnentwege om even met hen te spreken en ze iets van uw vrede in Christus te laten zien.

  Zo kunnen er zovele situaties zijn. Wees een zegen, bouw anderen op , bevorder de vrede, niet alleen in eigen hart, maar ook in de harten van anderen.

  Romeinen 15 v 13.
  Wat is nu eigenlijk de hoop, die God geeft ?
  Dat is onuitsprekelijk veel:
  - 1 Thess 5 v 23 en 24 zeggen, dat het hier gaat over de onberispelijkheid naar lichaam, ziel en geest.
  - wij - gelovigen- mogen openbaar worden als 'de zonen van God', waarop de zuchtende schepping wacht. Rom 8 v 19.
  - wij -gelovigen, die volhouden door de genade van God en de bijstand van de Heilige Geest- mogen ,- volgens Openbaring 3 v 21...: met Christus op de troon van God zijn om te heersen over al de werken van Gods handen.

  Als dat vooruitzicht geen vreugde en geen vrede geeft ! Weg met het klimaat van de boze : angst , onrust , depressieve gevoelens.
  De vlag uit voor het klimaat van ' onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde' , (1 Petrus 1 v 8) en 'een vrede van God, die alle verstand te boven gaat', (Fil . 4 v 7).

  Nu denken jullie misschien:
  "Woorden...woorden...dit halen we nooit. ".

  Maar ik zeg nogmaals: Gods hand vasthouden, hem zoeken in het gebed....en je moet eens zien, hoe ver je door ziin liefdevolle begeleiding komt.
  God droomt een droom over jullie. Hij ziet jullie nu al, zoals je zou kunnen worden. En hij zal er alles aan doen om die droom te verwezenlijken. En daarvoor hoeven jullie alleen maar mee te werken.

  Daag
  Ger

  21-06-2009, 21:13 Geschreven door Gerritse
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  15-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelstudie 181
  Eerste groep van zes teksten van een 24-tal teksten in het Nieuwe testament, die over
  V R E D E
  spreken; vrede , die ons direct of indirect doet denken als vrede als deel van de vrucht van de Geest.

  Matth 10 v 11- 13.
  In elke stad en elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken, wie het waard is je te ontvangen., blijf daar dan tot je weer verder gaat.
  12: Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat.
  19 Laat jullie VREDE over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat die VREDE naar je terugkeren.

  Lucas 1 v 79:
  Dank zij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
  zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
  79: ...en verschijnen aan allen die leven in duisternis
  en verkeren in de schaduw van de dood .
  zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de VREDE

  Lucas 2 v 14.
  Eer aan God in de hoogste hemel
  en VREDE op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

  Johannes 14 v 27.
  Ik laat jullie VREDE na ; mijn VREDE geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan

  Johannes 16 v 33.
  Ik heb dit gezegd opdat jullie VREDE vinden bij mij.

  Johannes 20 v 19, 21 .
  Op de avond van die eerste dag van de week, waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei:
  "Ik wens jullie VREDE".
  ...
  Nog eens zei Jezus:
  "Ik wens jullie VREDE".

  Is er een verband in deze teksten met 'de VREDE als vrucht van de Heilige Geest'.
  Is er in ieder geval een opbouwende gedachte uit te putten.
  We zullen zien

  Matth 10 v 11 -13.

  De regels van die tijd zijn ook heden nog van toepassing.
  Overal waar wij komen als kinderen van God, is het goed om onze gaven van 'kennis' en van 'het onderscheiden van geesten' te gebruiken om te zien of er werkelijk heilbegeerte is. Er zijn altijd mensen, die- naar het woord van de profetes Anna, (Lucas 2 v 38)- snkken naar: heil voor 'Jeruzalem', voor de gemeente.
  En voor zover je zegt:
  "Ik heb deze nu met name genoemde gaven van de Heilige Geest nog nooit gebruikt, ik profeteer wel, maar deze gaven...nou neu...",
  doe het dan nu. Neem er de tijd voor. Bid de Heer om inzicht.
  En heb ook een beetje idee, wie je bnt in Christus.
  Allereerst: een hunkerende naar het heil van de Heer behoort het een voorrecht te vinden om een gezant van Jezus te ontvangen.
  En wanneer je dan bij zo iemand te gast bent, zijn huis als uitvalsbasis gebruikt...
  of hoe de feitelijke toestand in deze geest verklaard kan worden
  ....
  ...als voorbeeld: in 2006 wilde ik mijn arbeidsveld op Internet verruimen met een 'engels, christelijk forum'. Ik vroeg aan 'Google' om ideetjes en hij gaf in een onderdeel van een sekonde ELF bladzijden vol sites.
  Ja ....zoek dan maar eens 'een zoon van de vrede' op. Ik liet het maar aan de Heer over, 'At random' koos ik maar een website, die een beetje toegankelijk was. Ik ben ook in 'dat huis' gebleven en jullie weten, dat ik daar nu vaste voet heb met een 'kloon' van Nederland, 'Ask Ger'.
  Tot zover, hoe het in de practijk kan gaan.
  .....
  ...ga je vandaaruit op verkenning.
  En gewone woorden, de gewone groet destijds, krijgen in de mond van Gods discipelen een ' meerwaarde'.
  Echter : sommige mensen blijven ontoegankelijk voor dat heerlijke, de vrede van het koninkrijks- evangelie, waarvan jij de boodschapper bent en de zegen van jullie bezoek blijft hun vreemd.

  Vrede...vredebrenger...kostbare vrede...maar het is goed, dat die vrede dan ook werkelijk in jullie innerlijk woont. Zeker; er kunnen stormen woeden, waarbij golven van 20 meter zich brullend verheffen in jullie levens. Maar daaronder is die oceaan van vrede, die niet beroerd wordt. Ga dat nu maar geloven en er de Heer voor prijzen, dan wijst hij jou opnieuw de weg, (Psalm 50 v 23) naar die vrede, die je als kind van God hebt, maar die je even je niet bewust was.

  Lucas 1 v 79.
  Het kan niet genoeg gezegd worden: God is goed en liefdevol en barmhartig , al zijn de omstandigheden soms z, dat de duivel er zijn giftige pijlen aan kan scherpen, en je toesissen dat God al die heerlijke eigenschappen niet zou hebben.
  Het stralende licht van Jezus IS over ons opgegaan en het heeft ons duister bestaan beschenen. De schaduwen van de dood zijn steeds meer ingekort, toen wij kwamen te staan recht onder dat licht. En nu kunnen onze voeten de weg van Gods vrede, die volkomen harmonie onder alle golvengewoel, betreden.
  Ben je vervuld met Gods Geest, dan wordt ook in de loop van de jaren dit deel van de vrucht jouw eigendom.

  Lucas 2 v 14.
  "Eer aan God", dat blijft een middelpuntswoord. om zijn eer, om zijn majesteit zijn wij geschapen.
  Maar alleen de mensen, die God liefhebben en hem danken voor zijn onuitsprekelijke gave in Jezus Christus, hebben deel aan de vrede, die met Jezus gekomen is.
  Zoek die vrede niet ergens anders: in goede, zelfbedachte werken, maar vraag God:
  "Wilt u mij de weg naar uw vrede doen kennen".

  Johannes 14 v 17.
  Zoals Jezus vrede kan nalaten, zo kan niemand dat. In mensenmonden-zonder-meer is de vredegroet....
  te vergelijken met ons:
  "Goede morgen"
  ...een krachteloos iets.
  Maar Jezus laat zijn vrede na, die volgens Jesaja 9 v 5 eindeloos is en die ons in harmonie brengt met God, (Romeinen 5 v 1).
  Alles van het Konkrijk van God is heerlijke, werkelijke macht, werkelijke realiteit. Bij Jezus is het een werkelijk gven'.
  En die zegen van Jezus kunnen jullie doorgeven, staande in zijn kracht.


  Johannes 16 v 33.
  Eigenlijk een heel bijzonder moment. Reeds eerder had Jezus de vredegroet gegeven. Maar er zijn daarna toch weer belangrijke uitspraken gevolgd. Maar nu is het echt it. Jezus heeft zijn spreek-arbeid voltooid. Het volle heil is nu uitgezegd, ook al mogen later de discipelen daar nog op doorgaan en sommige heerlijkheden verder uitdiepen.
  Jongens en meisjes. Zoals Jezus hier nog eens die vredegroet geeft, en zoals alles , wat in de bijbel verder geschreven is, op de door Jezus gesproken woorden alleen een 'verder bouwen' is, zo mogen jullie ook de wereld rondom jullie zegenen en vrede verkondigen, de vrede, die jullie door Gods genade hebt ontvangen, maar die voor de hele mensheid bedoeld is. En jullie zijn de discipelen van n in de dorpen van n, bij de ontvankelijken van n

  Johannes 20 v 19 en 21:
  En een ontroerend aspect van die vrede laat Jezus hier zien. Er kon aan de discipelen best een verwijt gemaakt worden voor hun 'volstrekt niet ondersteunen' tijdens de worsteling van Gethsemane tot en met Golgotha. Maar inplaats daarvan is er tot twee maal toe die vredegroet.
  Zo ook jullie. Heb je een terechte grief tegen anderen, die je in de steek gelaten hebben; begin toch altrijd positief, wens ze de vrede van Jezus toe. Bij verwijten klappen ze dicht. Bij bemoediging bloeien ze open.

  Vrede; om al de heerlijke dingen, hierboven genoemd, ook werkelijk in eigen leven te ervaren, is het zo goed om de Heilige Geest toe te staan alle kamers van jullie huis te openen, of daar nog onvrede wordt gevonden.
  Geef de sleuitels maar in gebed af. De Heer weet zelf wel, op welke deur elke sleutel past. David vertrouwde hem daarvoor:
  In Psalm 139 v 23 en 24 zegt hij zo vertrouwend:
  "Doorgrond mij Heer en ken mijn hart.
  peil mij, weet wat mij kwelt,
  zie of ik geen verkeerde weg ga,
  en leid mij over de weg ( van vrede) die eeuwig is".

  Daag
  Ger

  15-06-2009, 21:14 Geschreven door Gerritse
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Archief per week
 • 27/09-03/10 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!