NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • VRIJZINNIGHEID IN DE USA
 • VRIJZINNIGHEID IN DE USA 11.11.09
 • VRIJZINNIGHEID IN DE USA
 • INTELLIGENCE
 • RIK PINXTEN, EEN HEEL BOZE HUMANIST
  Zoeken in blog

  Zoeken in blog

  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • seniorennet.be
 • Willekeurig SeniorenNet Blogs
  opoe1937
  blog.seniorennet.be/opoe193
  Inhoud blog
 • VRIJZINNIGHEID IN DE USA
 • VRIJZINNIGHEID IN DE USA 11.11.09
 • VRIJZINNIGHEID IN DE USA
 • INTELLIGENCE
 • RIK PINXTEN, EEN HEEL BOZE HUMANIST
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • VRIJZINNIG HUMANISME- ANTWERPEN
 • VRIJZINNIG HUMANISME Algemeen
 • VRIJZINNIG HUMANISME Nieuws
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Zoeken in blog

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • vrij onderzoek
 • Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • echt
 • Foto
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • dp.spot
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • dp.spot
 • filoieder
 • Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • budgetvriendelijk
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • TWEEDEHANDSBOEKEN
 • Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • joyce-royce
 • Een interessant adres?
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • sophia
 • Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • vrede
 • leclea
 • Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • internetcensuur
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • seniorennet.be
 • MOBIELE SCHOOL
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  filosofie is voor iedereen
  wat is vrijmetselarij ? vanaf 02.09.2007
  24-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wat is de bedoeling van deze weblog ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Om alle vooroordelen te voorkomen:
  Deze  log heeft zijn ontstaan te danken aan het verlangen van een oud man, die zich al te bewust is van de kortstondigheid en de broosheid van dit bestaan
  en bovendien zeer sceptisch staat ten aanzien van elke vorm van bewust leven
  na dit aards bestaan met al zijn illusies, zijn verwachtingen en zijn pretentieuze
  bezigheden, zijn kleine vreugdes en zijn oeverloze ontgoochelingen.

  Meer onthutst toeschouwer dan ijverig actor, meer verlangend naar essentie dan naar sensatie, zinloosheid hopeloos bestrijdend met ijdele zingeving, heb
  ik uiteindelijk in de filosofie de bevestiging gevonden van mijn levenslange
  vermoedens en ben ik gesterkt geworden in mijn argwaan ten aanzien van
  het illusoire decorum waarin wij als halfblinden van geboorte tot dood in
  ronddwalen...

  De overgrote meerderheid van de mensheid is gelovig, m.a.w. laat zich
  gedurende haar volledig bestaan leiden door de geboden en verboden van
  een God, die permanent wordt vereerd op allerlei wijzen.
  Toch zijn er mensen die tot de slotsom zijn gekomen dat er geen god bestaat,
  dat zij niet dankbaar moeten zijn voor hun bestaan en dat ze zelf hun
  leefwijze moeten kiezen en aanpassen, en zo, dat de 'ander' ook vrij zijn
  leven kan inrichten in overeenstemming met zijn persoonlijke voorkeuren.
  Deze mensen noemen zich ATHEISTEN.
  Zij hebben in het verleden verdoken moeten leven en zijn vervolgd en
  zelfs vernietigd geworden omdat zij niet in de God van de meerderheid
  wensten te geloven. Helaas is die tijd anno 2007 nog lang niet voorbij !Persoonlijk ben ik AGNOSTICUS of een mens die terugdeinst voor de
  beslissing of er een god bestaat of niet en liefst wacht tot de dag dat de
  waarheid hem wordt getoond: de dood...
  Ik sta niet alleen met deze twijfel; verscheidene filosofen-waaronder
  HOBBES- zijn van mening dat een wezen dat niet geschapen is en nooit
  sterft, oneindig goed is en overal aanwezig kan zijn, geen begrip is,
  waarover een mens kan filosoferen.
  Ik heb alle respect voor gelovigen en vind mijn instelling niet beter dan de
  hunne en hoop dat ze ook mij (willen) aanvaarden

  contact:   filo-voor-iedereen@francois-b.be

  24-07-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (24)
  25-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INDIEN...
  INDIEN...

  Indien wat Chomsky van de wetenschap verklaart (...) 'dat ze zich gedraagt als een alcoholicus, die in het licht van een lantaarn zoekt naar de sleutel, die hij aan de overkant van de straat verloren heeft,
  omdat het in het licht eenvoudiger zoeken is' meer dan een boutade is...

  Indien Foucault bij te treden valt, als hij poneert :'Dat de wetenschap een 'geamputeerd ' mens
  onderzoekt, doordat een belangrijk deel systematisch genegeerd wordt en hij de bedoeling heeft de
  waarheden aan het licht te brengen die de gevestigde wetenschap onbewust heeft verdonkeremaand en de vormen van weten wil opgraven die gediskwalificeerd, dwz.: die niet door het rationele denken
  geaccepteerd worden.Dit onbewuste is altijd de negatieve kant van de wetenschap geweest...
  Het is hetgeen haar weerstand biedt, op zijpaden voert of haar in de war brengt...'

  Indien wij met Prof.De Martelaere instemmen als zij in haar bekroonde essaybundel'Een verlangen
  naar ontroostbaarheid' tot de slotsom komt dat'De wetenschap door toedoen van de kwantum-
  mechanica ervan verdacht wordt nooit objectief onderzoek te hebben afgeleverd'...

  Indien we Prof. Commers in zijn boek'Het vrije denken- het ongelijk van een humanisme' mogen
  geloven als hij poneert dat ' De  Wetenschap de scepter van de RKKerk gewoon heeft over-
  genomen(...) alleen de kleren zijn veranderd' (sic)...

  Indien de elementaire partikels ( de kleinste, eerst ondeelbaar geacht, nu zich toch reproducerende
  deeltjes van de materie) zich gedragen alsof ze een bewustzijn bezitten en een sublieme, niet
  voorspelbare choreografie creëren zodat elk rationeel denken de risée wordt van de onthutste
  waarnemers.Als die deeltjes bovendien, na een relatie met mekaar te hebben gehad, blijvend op
  mekaar reageren én dit op lichtjaren afstanden van mekaar...

  Indien we aanvaarden dat elke mens miljarden dergelijke deeltjes met zich meedraagt en zijn
  gedragingen  ondanks zijn permanent beroep op redelijkheid er door beïnvloed worden en dit zonder
  enige bewustwording...

  Indien Jung's zeer controversiële synchroniciteit hiervan de profetie zou zijn, daar hij  beweerde
  dat de kwantum-mechanica ooit zijn hypothese zou bevestigen...

  Indien het waar is dat de Wetenschap ervan verdacht wordt niets dan subjectieve waarnemingen
  te hebben genoteerd daar subject en object elkaar beïnvloeden, en dat dergelijke aantijgingen
   door ettelijke onderzoekers werden bevestigd, zij het onder luid protest of hoongelach van de
  geviseerde collega's...

  Indien we instemmen met Montaigne  '(...) dat we respectvoller over de ONEINDIGE macht van
  de NATUUR moeten oordelen en met meer bewustzijn in onze eigen ZWAKHEID EN
  ONWETENDHEID MOETEN GAAN EXISTEREN'...

  DAN MOETEN WE TOEGEVEN DAT DE HYPOTHESE: 'HOE MEER WE VAN DE
  MATERIE TE WETEN KOMEN, HOE MEER WE REDENEN HEBBEN OM ONS ZEER
  BESCHEIDEN OP TE STELLEN' (auteur?) JUIST IS !
  DAN IS HET DE HOOGSTE TIJD DAT OVER-RATIONALISERING EEN TOONTJE
  LAGER GAAT ZINGEN EN DAT DE VRIJZINNIGHEID HAAR LOFTROMPET VOOR
  WETENSCHAP EN TECHNIEK VOORTAAN IN SOURDINE LAAT SPELEN !!!
  25-07-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  26-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.leef zoals je wil
  Klik op de afbeelding om de link te volgen LEEF ZOALS JE WIL ?
   
  Voor zover ik ingewijd ben in de filosofie- en ik geef grif toe dat dit nog zeer beperkt is -
  ben ik toch zo vermetel te poneren dat ik deze leefregel nog nooit in enig filosofisch
  geschrift heb aangetroffen en waag ik het erop te stellen dat geen enkel 'erkend'
  filosoof - zijn er andere? - dit ooit aan het papier heeft toevertrouwd, zelfs niet in pas
  ontdekte mémoires of eerste versies.
  Zelfs een Onfray zou dit in één van zijn verwoedste vlagen van deconstructie van het
  christendom niet geconcipïeerd hebben en zelfs gezeten op zijn hedonistisch stokpaardje
  zou hij de teugels niet in die mate vieren...

  Waarom zijn er mensen, die zich in de voorbije 2500 jaar hebben afgesloofd om ons de weg
  te wijzen, die ons naar GELUK kan leiden, als haast iedereen - op enkele marginalen na-
  die wegwijzer negeert en eigengereid de kronkelendste paadjes inslaat ?

  'Filosofie is voor iedereen' las ik nog onlangs ' men moet er geen bijzondere gaven voor
  hebben!'
  Wat zegt u? Filosofie is het exclusieve domein van universiteiten, waar professors in de
  filosofie studenten opleiden om professors in de filosofie te worden, die dan op hun
  beurt studenten zullen...
  Maar terug naar'LEEF ZOALS JE WIL'
  Ik tracht me voor te stellen hoe een maatschappij kan functioneren als IEDEREEN
  gaat existeren volgens dit principe. Voor enkele individuen kan het best, al is het
  dan ten koste van vele anderen, maar dit fenomeen is zo goed als geïntegreerd in
  onze 'samenleving'.Afkomstig uit de pen van een gereputeerd denker zou het gène
  en wrevel verwekken in het intellectueel milieu!
  Wordt vervolgd 

  26-07-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.leef zoals je wil 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ik herinner me wel'Life without principle' van H.D.Thoreau; maar dat hij er de voorkeur aan gaf enkele jaren als
  een kluizenaar te leven, stoorde geen mens en hij bewees er zijn'self reliance' mee en toonde aan dat onze
  materiële behoeften en dagelijkse contingenties ijdelheden zijn en een obstakel voor onze geestelijke ontplooiing.
  Of zouden die brave huisvaders, die op een avond een pakje sigaretten gingen kopen en nooit meer terug kwamen
  en die talloze tieners die spoorloos verdwenen, bezweken zijn voor de ontegensprekelijke charmes van 'LEEF
  ZOALS JE WIL'?
  Zonder enige twijfel - kan dit wel? - breng ik deze slogan onder in de rubriek 'commerciële elucubraties' die
  elke mens dagdagelijks KAN lezen - wat uitzonderlijk wordt --haastig de kortste weg zoekend als het toevallig
  te voet is, of tandenknarsend wachtend om tot het volgende rode licht te mogen aanschuiven:
  EIS MEER VAN HET LEVEN; SCRATCH WITH THE CHICKENS OR FLY WITH THE EAGLES;LIVE LIKE
  A QUEEN; EENS RIJ JE ERMEE; ZEKER EEN MUST; HIERMEE KAN ECHT LEVEN BEGINNEN !.

  Alle gekheid op een stokje!
  'LEEF ZOALS JE WIL' is doodeenvoudig de huisslogan van een succesrijk Kruidenier die niets anders beoogt
  dan onze welvaart en onze zelfgenoegzaamheid te prijzen en onze onverzadigbare koopobsessies met de mantel
  der liefde wil bedekken zodat we met glimlach én lichte tred en zonder enig schuldgevoel zijn Toverpaleis
  kunnen verlaten geheel vervuld met de reflectie 'Wat hebben WIJ het toch goed!'
  Of bestaat het gevaar dat enkele outlaws deze slogan letterlijk opvatten en ter plaatse, enkel hun instinct volgend amoc gaan plegen ?

  De reclameboys die de slogan na een zware brainstorm produceerden, kennen blijkbaar hun pappenheimers!
  Geen gevaar... De brave huismoeders en enkele onwennig rondkijkende weduwnaars hebben slechts oog voor
  hun boodschappenlijstje en het koopje van de dag!
  IK ZOU GRAAG WILLEN WETEN WAT JE DE PIEPJONGE LEZERTJES WIJSMAAKT ALS DIE IN HUN
  ONSCHULD LUIDOP VRAGEN:' MAMA, LEVEN WIJ ZOALS WE WILLEN ?

  BUT WHO CARES ?
  PS:  LEES OOK :  27/09/07   CONSUMISME

  26-07-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  27-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bureaucratie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  BUREAUCRATIE

  Een bureaucratie ontstaat wanneer een groep mensen die voor een bepaald doel bijeen
  zijn gekomen, dat doel veranderen in het voorbestaan van de groep.
  Bureaucratie is een klassiek geval van LUDICITEIT. Al spoedig speelt iedereen het
  spelletje van overleven en hogerop komen in de bureaucratie: dat kan inhouden het
  mijden van risico, het doorspelen van de zwartepiet, interne politieke ruzies, kruiwagens
  inschakelen, enz.Dit is niet anders of slechter dan de ludiciteit die in andere beroepen in
  praktijk wordt gebracht.
  Stel, een ambtenaar heeft een goed idee.Is dat niet prijzenswaardig? Men zal vragen
  waarom het zo lang heeft geduurd voordat dat idee naar boven kwam.Misschien had er
  een hele boel geld bespaard kunnen worden als het idee vroeger was uitgevoerd.
  Stel dat dit niet mogelijk was zonder de nieuwste computer-technologie, dan is het toch
  zeker prijzenswaardig ? Niet per se .In sommige landen zal iemand die met een idee
  komt, inderdaad erkend worden als een 'ideeënman' maar gepasseerd  worden voor
  de promotie naar de functie van afdelingshoofd, waar een bekwaam en degelijk persoon
  nodig is (die nooit een fout zal maken, omdat hij nooit ideeën heeft ! )
  Ik heb eens het idee geopperd dat elke ambtenaar die zijn of haar baan echt overbodig
  weet te maken, tot aan het pensioen een volledig salaris zou moeten krijgen.Dat lijkt
  absurd, maar is het niet.Dat salaris zou ook uitbetaald zijn als die baan nog steeds had
  bestaan.Maar als die persoon nu een salaris krijgt waar niets voor gedaan hoeft te worden,
  wordt wel bespaard op alle secundaire en overheadkosten... EN DIE  PERSOON
  ZOU VRIJ ZIJN OM EEN ANDERE BAAN TE NEMEN EN OOK DIE OVERBODIG
  TE MAKEN (!?)
  BRON : E. DE BONO  ' HET GELIJK AAN MIJN KANT' denken zonder oogkleppen 1990   Vert. van 'I am right, you are wrong'  London : Viking  1990
  PS.: Ludiciteit is niet te verwarren met luciditeit; het is een vondst van de auteur en
          betekent zoveel als SPEEL-bereidheid en is afgeleid van LUDIEK

  27-07-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  28-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mens over mensen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  MENS OVER MENSEN

  HOBBES,Thomas         - HOMO HOMINI LUPUS      de mens is een wolf voor de mens  
  1588-1679
  SCHILLER, F. VON
      ALLE MENSCHEN WERDEN BRUDER 
  1759-1805
  SARTRE, Jean-Paul         
  L'ENFER C'EST LES AUTRES   de hel is de anderen    (Huis clos a.5)
  1905-1980
  NIETZSCHE
                   DE MENS IS HET NOG NIET VASTGELEGDE DIER

  28-07-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  30-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STATISTIEKEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  STATISTIEKEN.

  Koude cijfers verwijzen wel eens naar schrijnende toestanden in 'THE GLOBAL VILLAGE'
  We komen fataal in de RODE CIJFERS als het over mensen gaat !
  Amerikanen (maar uiteraard niet ALLEN) zijn wild enthousiast over the Village: zij kunnen nu
  365 dagen AARDBEIEN eten ! Buiten de massa die enkel ZWARTE BONEN vreet ...

  In BELGIE zijn 700.000 of ZEVENHONDERD-DUIZEND mensen ARM
  Zij beschikken over minder dan
  777 euro per maand; velen moeten voor die som WERKEN ?!

  1,5 MILJARD MENSEN MOETEN HET REDDEN MET EEN EURO PER DAG ?!

    
                                         


  PS:  ER ZIJN IN DE WERELD
  27.000.000 SLAVEN, waaronder X  KINDEREN
         ER STERVEN DAGELIJKS 100.000 MENSEN VAN DE HONGER
         IN EEN WERELD DIE VOEDSEL PRODUCEERT VOOR 12 MILJARD MENSEN 
                                          
                                                  BUT  WHO  CARES   ? 
  foto: Amnesty International Vlaanderen  Jg. 34  nr. 2           www.amnesty.be  
                                                                                            www.gezondesamenleving.be:80/
                                                                                            

                                                                                                


  30-07-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALLOCHTONEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  OVER CULTUUR,FEMINISME,VLAMINGEN  EN JONGE MOSLIMA'S

  Cultuur is weer één van die zwaar beladen woorden waarover men onmogelijk kan discussiëren als men vooraf geen definitie heeft afgesproken,  en dan nog...
  Koen Dille (Masereelfonds) sprak ooit van een 'container-woord': je stort er in wat
  je graag kwijt bent.

  Na een lezing antwoordde Jaap Kruithof mij heel laconiek :'het is alles wat je leert'
  Vergeet dus gerust wat Finkielkraut, heel elitair, ooit schreef: '(...) c'est la vie avec
  pensée' en dus - nog steeds van dezelfde eminentie - niet (...) l'art du tricot ou
  l'habitude ancestrale de tremper une tartine bien beurrée dans  le café du matin'
  zoals hij- vrij sarcastisch - toevoegde.
  Dit om de zo geroemde 'Westerse Cultuur' even onder de loep te nemen.

  Ik zou graag de definitie kennen die onze nationale beleidsmensen voor het begrip
  hanteren telkens ze met veel emfase met het woord zwaaien om allochtonen van
  de superioriteit van 'ONZE BESCHAVING' te overtuigen en tevens  aan te zetten
  om wat meer ijver te vertonen om zich 'te integreren'
  Assimileren en integreren heb ik veiligheidshalve uit mijn woordenschat geweerd
  na een allereerste 'life' confrontatie met het VOC (Vrouwen Overleg Comité)...

  Is CULTUUR  niet iets dat je reeds opvalt bij een eerste kennismaking? Hoe
  mensen reageren op een vraag van een onbekende? Hoe zij omgaan met
  kinderen, met bejaarden, met minder validen? Welk hun rijgedrag is? Hoe zij
  reageren op onverwachte situaties?
  Of moet men eerst enkele dagen in musea, cultuurcentra en bibliotheken
  vertoeven om te ervaren dat men in een' land- met -cultuur' is uitgestapt ?
  CIVILISATIE is een van de vele ingrediënten,die mede cultuur vormen.
  Het is tevens het aspect waarmee iedereen permanent geconfronteerd
  wordt; als daar wat aan schort, ondervindt elke mens het voortdurend in de
  omgang met de 'ander'.
  Onverschilligheid, gemakzucht, genotzucht en grofheid, ontberen van de
  elementairste opvoeding, zijn al te vaak voorkomende fenomenen in
  ONZE maatschappij en dit niet uitsluitend bij de jeugd...
  Jonge mensen van WELKE AFKOMST OOK voelen zich speciaal
  geviseerd voor die gebreken, en de vraag is maar :wie AAPT wie NA  ?
  Het is dan ook volkomen fout, uitgesproken die maatschappij als een
  embleem voor te houden aan allochtonen jongeren die VAAK IN EEN
  BETERE FAMILIALE SFEER ZIJN OPGEGROEID dan autochtone
  schoolvriendjes die ze maar al te vaak in hun baldadigheden bijstaan.

  In dezelfde zin is het mij meermaals opgevallen dat jonge moslima's
  - overwegend opgegroeid in zogezegde 'volksbuurten'- zich met de
  beste bedoelingen gaan uitdossen als hun schoolvriendinnen  en...
  vulgair overkomen !
  Jaap Kruithof - er nooit om verlegen man en paard te noemen-
  schreef heel terecht (en ik vat hem samen):dat we 40 jaar of twee
  generaties geduld moeten oefenen om tot een ware 'samenleving'
  te komen, waarmee hij geen eenheidsworst of amerikaanse getto's
  bedoelt.Met deze uitspraak komt hij m.i. tegemoet aan de toekomstvisie
  van een jonge Marokkaanse feministe, die zonder enige betutteling
  van bevriende autochtone feministen, haar gemeenschap wil
  beïnvloeden, waarmee  zij kordaat de zoveelste 'goede raad' van
  paternalistische ministers naast zich neerlegt.

  Wat mij het meest verrast bij volwassen Vlamingen is het overwegend
  gebrek aan empathie voor alle allochtonen die op onze bodem geboren
  en opgegroeid zijn en onze taal vaak beter beheersen dan eigen volk !
  Zijn wij dan echt totaal vergeten dat wijzelf in eigen land haast een
  eeuw  lang door 'onze' beleidsmensen als PARIA'S behandeld werden
  waarbij onze moedertaal - als minderwaardig- uit alle officiële
  bescheiden werd geweerd! Toegegeven: we beschikten in 1830
  uitsluitend over een aantal plaatselijke idiomen, waarvan geen enkel de
  geschikte woordenschat aanbood om de eenvoudigste wettekst
  te formuleren, en inspiratie zoeken bij Nederland, dat zo even uit
  het land was gedreven, was geen optie voor onze toenmalige
  'volksvertegenwoordigers'       Wordt vervolgd

    FOTO :   Stad Antwerpen
                    VAT  Vrijzinnig Antwerps Tijdschrift                    Jaargang 4  nr.4  juni 2007  

                     Een uitgave van HVV-HV-Antwerpen

   Raadpleeg ook : www.huma-antwerpen.be                            www.hvregioantwerpennoord.be
                              www.h-vv.be                                               www.humanieuws.be 
                              www.lichtpunt.be/                                        
                              www.echtvrij.be
                                      

  30-07-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CULTUUR e.a. slot

  CULTUUR e.a. slot

  Wie beseft nog dat de Vlaamse intelligentsia verplicht werd in de Franse taal een universitair diploma te behalen en verder in die taal moest werken ?
  August Vermeylen (1872 -1945) werd pas in 1930 OF EEN EEUW NA de stichting
  van België, de rector van een eerste Vlaamse universiteit !
  In Antwerpen heeft men pas in 1936 de mogelijkheid Franstalig basisonderwijs te
  volgen afgeschaft, terwijl de straatnamen nog een hele poos tweetalig zijn
  gebleven en er verbaal heel wat gestreden is om die toestand te handhaven.
  Wat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen betreft, hebben we alle
  redenen om ons bescheiden op te stellen.
  Het 'algemeen' stemrecht- evenwel alleen voor de Belgen van het mannelijk geslacht-
  werd  in 1919 ingevoerd, maar slechts na politieke druk op de terugkerende
  regering na WO1.Autochtone feministen weten zeker wanneer het vrouwenstemrecht
  pas is ingevoerd!  In de USA was dat in 1920...
  Op de treden van de  uitgangen van de premetro te ANTWERPEN kon men
  zeer onlangs nog lezen: 'Een vrouw op 5  valt van de trap'.Jonge Belgen van
  vreemde afkomst lezen dit ook!
  Dit alles is voor de bewuste Vlaming het gelaat van de westerse  beschaving
  Wie gaat er in ONZE maatschappij een VOORBEELDFUNCTIE verkrijgen ?
                                                 JIJ OF IK ?

  30-07-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  31-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MISSION IMPOSSIBLE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  MISSION IMPOSSIBLE

  De vrijzinnige wereld voelt zich meer en meer geviseerd om de zware opdracht
   te aanvaarden een gedragscode te concipiëren, zodat de 'Umwertung aller
  Werten' een begin van realisatie krijgt en de 'Categorische imperatief' voor de
  wat hardleerse postmoderne mens wat meer overtuigingskracht vertoont en we
  eindelijk de 'Morgenröthe' zouden kunnen bewonderen.

  Het consequent EXISTENTIALISME aanvaardt geen enkele norm: elke mens
  heeft als taak de zijne te maken.Wat zij moet zijn staat nergens beschreven: het
  komt hem toe het uit te vinden.Uiteraard mag hij iemand raadplegen, zelfs zijn leven laten leiden door iemand die hij vertrouwt.Maar de keuze van deze persoon is vaak delicater dan zelf kiezen.Niet kiezen is de keuze aan het toeval overlaten.Men kan zich niet bevrijden van het ENGAGEMENT dat het zijn in de wereld inhoudt.Wat is in feite engagement?
  Er is een  actief en een passief engagement.Alleen al door onze geboorte zijn we passief geëngageerd in de wereld.Actief engagement impliceert zich ten dienste stellen van een zaak (cause), de gemeenschap.Men weet niet vooraf hoe ver ons dit gaat leiden; soms verder dan we van plan waren.Het engagement,net als het leven, is steeds een open deur; je moet, als SUBJECT, dat engagement opzeggen, zodra dit het gevoel geeft als een OBJECT te worden misbruikt.De secularisatie van de moraal maakte de definitie van de plicht uiterst moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk !

  Kan het existentialisme van SARTRE een inspiratiebron worden voor een lekenmoraal? Ik heb sterke twijfels, daar in een maatschappij, die de ONZE is
  het 'GOUDEN KALF' als een algemeen erkend embleem geldt, elke poging gedoemd is om op vijandigheid te stranden of bij uitdijend succes door een of
  andere 'OVERHEID'neergesabeld te worden, want, zoals Prof. Pinxten poneert
  in 'ANDERGELOOF' van Steve Stevaert,'(...) we als consument een macht
  hebben, die we ons niet mogen laten nemen: ALS DE CONSUMENT NIET
  KOOPT, KRAAKT HET KAPITALISME ALS SYSTEEM.
  Misschien wordt het tijd dat we die macht gebruiken om ACTIEF consument
  te  worden.' (HOOFDLETTERS van mij).
  Maar het BOURGEOIS-VIRUS is zo epidemisch, dat de dragers ervan 
  het koesteren als hun ESSENTIE. Wie door zijn opvattingen en levenswijze bewust bewijst er geen drager van te zijn, wordt niet voor vol beschouwd en als EXCENTRIEK gemarginaliseerd of in het beste geval van onverschilligheid,
  luiheid of gierigheid verdacht...
  Het is niet zozeer wat je bezit dat een bourgeois van je maakt, dan wel de relatie die je met een object opbouwt, m.a.w. je afhankelijkheid van dat object,
  de mate waarin het bezit van een object je zelfvoldaanheid opkrikt, de mate
  waarin het bezit van een object je sterkt in het gevoel boven je buren uit te
  steken en dus hun meerdere te zijn.
  Je kan dus de bezitter zijn van een Rolls zonder het predikaat ' bourgeois' te
  moeten dragen !


  Prof. L. Abicht schrijft in zijn recent 'Ware Geuzen zijn Turks noch Paaps',
  '(...)wie niet in God gelooft kan doen wat hij wil' schreef Sartre, en hij voegde
  er aan toe' en dat is bijzonder moeilijk'.Is het dan verwonderlijk dat veel mensen terugschrikken voor die enorme verantwoordelijkheid en bang zijn van hun vrijheid ? (cfr. E. Fromm: 'Escape from Freedom')
  De keuze voor het ATHEISME is slechts het begin van een ononderbroken keten van nieuwe keuzes, waarbij je het gevaar loopt je telkens opnieuw te vergissen.De traditionele keuze 'zonder god noch gebod' zou daarom veeleer
  moeten luiden: zonder god, maar met de opgave voortdurend nieuwe geboden
  en verboden uit te werken, zonder dat er ooit een einde aan komt.(...) Het
  atheïsme is alles behalve een vrijbrief voor immoreel of  amoreel gedrag; het is
  een contract dat de mens met zichzelf en de andere mensen sluit om zo moreel mogelijk te leven...
  WORDT VERVOLGD 

                          

   

  31-07-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  01-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MISSION IMPOSSIBLE 2

  MISSION IMPOSSIBLE  deel 2

  En het is geen goed teken dat er moed voor nodig is om tegen de stroom van misverstanden en manipulaties in te gaan, want de mensen hebben tientallen
  redenen om hun mond te houden, al was het maar om niet in de marge geduwd
  te worden.Zo ontstaat er in elk kamp een consensus, die echter niet op een
  vrijwillige, autonome en kritische overtuiging gebouwd is, maar op de vrees van de reactie van de eigen groep.Men wordt beloond voor zijn solidariteit, 
  voor zijn teamspirit of loyaliteit, m.a.w. voor zijn CONFORMISME.
  Als er iets is wat de democratie ondergraaft, dan is het juist dit conformisme, die RUHE die in nabsolute en autoritaire regimes als de ERSTE BURGER-
  PFLICHT geprezen werd.'

  'Er is een optimistische toon in de gedachtengang van Sartre; het optimisme
  van een mens die alle illusies verloren heeft, die niet leeft uit gewoonte, maar
  omdat hij dit leven gekozen heeft, omdat hij de verantwoordelijkheid daarvan
  op zich genomen heeft en het daarom niet in de steek kan laten, hoe pijnlijk
  het ook moge wezen.De kritiek van Sartre op de bourgeois-moraal wijst
  onmiddelijk op een socialistische levensleer, die diep bewust de eigen existentie
  tracht te expliciteren in de zin van een gemeenschap' schrijft Prof.Flam.

  Het socialisme dat de emancipatie van de arbeidersklasse na veel strijd heeft
  verwezenlijkt, is nog geen eeuw later geconfronteerd geworden met een
  geblaseerde- bourgeois-mentaliteit.Het socialisme moest toen ondervinden
  dat het verwerven van 'bezit' niet vergezeld was geworden met de nodige
  ethische bijsluiter, zonder welke bezit niet efficiënt geestelijk verwerkbaar is
  en leidt tot een verslaving die niet eens herkend wordt.   vsop24

  Onze bourgeois is wat Kierkegaard een 'spitsborger' noemt: meer dan een
  sociale klasse en ook meer dan wat burgerlijkheid is in de ogen van spottende
  studenten.Ook eminente geleerden met hoge posities en grote belangstelling
  voor kunst, kunnen in K's ogen 'gezeten burgers' zijn. Het bourgeois-zijn
  berust namelijk op het feit, dat een mens, zonder het zelf te vermoeden,
  product is van alles wat een maatschappij met haar cultuur onvermijdelijk
  aan ons opdringt. Hij beeldt zich in dat hij in vrijheid al zijn beslissingen
  neemt terwijl het in feite anonieme krachten zijn die hem hebben gemaakt
  tot wat hij is. Een burger weet van zichzelf niet eens dat hij burger is.
  Zodra hij dit wel zou constateren, heeft hij zichzelf met IRONIE ontmaskerd
  en is hij geen burger meer!

  Het zal wel pessimistisch overkomen, maar is er überhaupt een meerderheid te
  vindenvoor het gevoel'dat-men-niet-vrij-is', als elke mens vrij is elke Euro-vaak
  geleend- waarover hij beschikt, te besteden aan wat hij schijnbaar soeverein verkiest
  Maar zolang de 'ratrace for happiness' in de geesten afhankelijk blijft van het
   vergaren van het grootste aantal objecten, en haast niemand nog
  gelooft in '  de best things in life are free' blijft het existentialisme à la Sartre
  een fata morgana, definitief te archiveren in de map 'GROTE VERHALEN'

  Bibliografie

  L'existentialisme est un humanisme         J.P.Sartre      Nagel-Paris     1965
  L'existentialisme                                      P.Foulquié    Que sais-je 253  1949
  AnderGeloof                                            S.Stevaert     Davidsfonds     2005
  Ware Geuzen zijn...                                  L.Abicht       VUBPRESS     2005
  De Krisis van de Burgerlijke Moraal
  Van Kierkegaard tot Sartre                       L.Flam         Ontwikkeling   1956
  Over het begrip IRONIE                            Kierkegaard  Boom(Ned-    1995

   

  01-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  04-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TE OVERWEGEN toelichting volgt weldra

  NIETS IS WAT HET LIJKT
  ER IS MEER NIETS DAN IETS

  04-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJHEID GELIJKHEID BROEDERLIJKHEID
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een genootschap waarvan ik lid ben heeft als embleem:

               VRIJHEID  GELIJKHEID BROEDERLIJKHEID
   
  Drie pijlers, waarvan ik de stabiliteit in vraag wil stellen,
  daar zij dateren van 1789 en VRIJHEID anno 2007 toch
  aan her-definiëring toe is, dacht ik.
  Mag ik ervan uitgaan dat wat de 'sans-culottes' beoogden,
  verworven werd, maar door wetenschap én filosofie gaandeweg verder en verder gekortwiekt is geworden?
  Mocht Marcuse in de jaren 1960 terecht 'poneren' elke
  ochtend het gevoel te hebben 'in een concentratie-kamp  te
  ontwaken'?  (De eendimensionale mens)                                                                          
  En in welke wereld zien WIJ elke morgen het licht, anno 2007?

  Waarom moeten wij ons bescheidener opstellen, naarmate  de
  materie zich meer en meer ontsluiert ?

  Laat wat S. PINKER ons voorschotelt over 'the blank slate'
  ons totaal onberoerd en zonder enige contingenties ? 
  Waarom vertaalt men  'La condition humaine' als volgt:
  'Het menselijk TEKORT' ?
  Mag men glimlachen als Sartre anno 1942 met aplomb  roept:
  'L'homme est libre!'
  Onlangs volgde ik een lezing met als titel : Is er een vrije wil
  of zijn wij de junks van dealer Natuur ?
   
   E.de Bono schrijft: in de praktijk doet het er waarschijnlijk niet toe
  of we echt een vrije wil hebben of alleen de illusie daarvan.
  Ik heb een man de posthypnotische suggestie meegegeven dat
  hij plotseling midden onder het eten een paraplu moest
  opsteken als hij een bepaald woord hoorde.Die man doet dat
  en komt onmiddellijk met rationalisaties dat hij dat uit eigen
  vrije wil deed en er een speciale reden voor had.
  Recente experimenten geven aan dat de hersenen in feite al
  met de uitvoering van een handeling beginnen nog voordat
  de persoon zelf, bewust besloten heeft om die handeling uit
  te voeren.De 'vrije wil' is slechts een beschrijving van iets
  dat toch wel gebeurt...(Het gelijk aan mijn kant  pag.125 '90 )
  15.08.07
  De diepgaande scepsis van Schopenhauer jegens wat wel
  het "antropocentrisme' wordt genoemd, maakt hem voor
  hedendaagse (anno '88) antropologen zo interessant.
  Het westers-christelijk zelfbegrip waarin de mens zichzelf
  in het centrum van de schepping plaatste, heeft in de loop 
  van de tijd drie dramatische 'krenkingen' moeten incasseren (zegt Spierling Freud na)
  1.Kosmologisch: Copernicus ontdekt dat de aarde om de zon draait; onze planeet is niet langer het centrum van de
  kosmos, maar slechts een stipje in een onvoorstelbaar
  groot heelal.
  2.Biologisch: Darwin laat de mens van de apen afstammen.
  Hij wijst op zijn onuitroeibare animale natuur.
  3.Psychologisch: Freud proclameerde het bestaan van het
  onbewuste en verklaarde dat het bewuste, rationele 'ik'
  geen baas in eigen huis is !
  Deze krenkingen van ons narcistisch zelfbeeld zijn alle drie te vinden in Schopenhauers uit 1819 stammende' Die Welt
  als Wille und Voorstellung'

  Een van Schopenhauers beroemdste voorbeelden ter
  illustratie van deze menselijke onvrijheid is dat van de man
  die midden op straat tegen zichzelf zegt:
     ' Het is nu zes uur het werk van vandaag zit erop. Ik kan nu een wandeling gaan maken, of ik kan naar de club gaan, ik
  kan ook de toren beklimmen om de zon te zien ondergaan,
  of bijvoorbeeld het theater bezoeken of bij de een of andere vriend langs gaan.Ik kan er zelfs vandoor gaan, de wijde
  wereld in en nooit weerom komen.Dat hangt van niemand anders af dan van mijzelf, ik ben helemaal vrij het allemaal
  te doen.Maar toch doe ik niets van dat alles, en ga ik,
  eveneens uit vrije wil, terug naar huis naar mijn vrouw.'

  12.09.2007
  Prof.J.Kruithof schreef :
  Vrijheid in de zin van complete onafhankelijkheid van elke
  conditionering is een hersenschim, een projectie van onrealistisch 'wishfull thinking'.Het gaat niet over willekeur, wel over het bewustzijn van de aanwezige condities plus de mogelijkheid om hun structuur in de
  toekomst enigermate in een door de actor vastgestelde
  richting te sturen.Evenmin is de vrijheid te bepalen als
  'de uitzondering op de regel'want dat kan zonder grote
  moeilijkheden in een deterministisch model worden opgevangen.Als we het over vrijheid hebben gaat het over
  een specifieke soort  verwerking van conditionerende
  determinaties via operaties waarbij ten eerste de actor
  zijn kennis van de determinaties vergroot en ten tweede
  over de vereiste macht beschikt om het beter gekend
  geheel van condities niet te elimineren maar te wijzigen
  in een door hem bepaalde nieuwe richting.
   
  Vrijheid en vervreemding   1984     EPO  2600 Antw.

  23.09.2007

  Welke rechtgeaarde democraat kan zich nu verzetten tegen de oproep tot 'vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid', zelfs
  wanneer hij met recht vermoedt dat het hier gaat om de
  vrijheid van de ondernemende rijke burgerij ten koste van alle andere bevolkingsgroepen, om een gelijkheid die in feite een handige gelijkvormigheid is in dienst van de heersende klasse, en om de knusse broederlijkheid van een
  country club ?

  Intelligente emotie   Ludo Abicht.   Arkprijs: Vrije Woord 
                                         2001 Houtekiet  Antwerpen- Baarn

  Consumisme en reclamewaarden     11.10.2007
  De perceptie van Prof. Walter Weyns (UA) van de drie
  waarden hierboven ter sprake, was zogoed als identiek
  met de formulering van Prof.Em. Ludo Abicht.

        

  04-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  05-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERLICHTING VOLTAIRE e.a. KANT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Met de uitspraak van Kant:' DURF TE DENKEN' wordt een nieuw paradigma in de
  wereld ingeleid.De tijd van het slaafs volgen van geboden en verboden is voorbij, al
  was het maar - volgens Voltaire althans - exclusief voor de aristocratie en mocht het 'volkje' gerust volharden in zijn domheid.

  Anno 2007 genieten wij nog altijd van deze mentaliteitsverandering - al is die geestesinstelling in de 30-er-jaren en volgende voor heel Europa ternauwernood aan een radicale AUSROTTUNG ontsnapt, wat echter het offer van VEERTIG miljoen mensenlevens heeft opgeëist, zowel van voorstanders als tegenstanders...

  We vereren nog steeds al die heldere geesten die het VRIJE-DENKEN in het bereik
  van Elckerlyc hebben gebracht, MAAR dat sluit niet uit dat, zoals Prof. Pinxten het
  verwoordt, 'niet kan geloochend worden dat zij niet konden voorspellen in welke
  'samenleving' WIJ, anno 2007  zouden ondergedompeld worden .

  De vervanging van GOD door WETENSCHAP én TECHNIEK heeft in de loop der
  eeuwen een gezagsovername veroorzaakt waar niemand enig vermoeden van had,
  tot Prof. Commers- zoals reeds in INDIEN vermeld - het heel kernachtig aankloeg:
  'Wetenschap en Techniek hebben de scepter van de RKKerk overgenomen(...)
  Alleen de kleren zijn veranderd ! (De vergissing van een humanisme 1964 )


                                                Wat ik u zeker niet wil onthouden is de verrassende vaststelling dat de eerste grote Engelse filosoof, als empirist
  gecatalogeerd, die leefde van 1588 tot 1679 reeds een vermoeden had, dat de
  moderne wetenschappers een nieuwe priesterkaste zouden worden!
  Had Nietsche dan toch gelijk als hij poneerde dat een filosoof pas die titel waard was
  als hij tevens PROFEET bleek te zijn...(wat voor hemzelf achteraf waar werd!?)

  WIE heeft een pasklare verklaring voor een hypothese van  ADORNO :
  'De mens, bevrijd uit de klauwen van de MYTHE, is terechtgekomen in de
  ZELF- VERNIETIGING  van de VERLICHTING'............................?! 1947

  FOTO:  Kopstukken filosofie
               R.Scruton
               Lemniscaat

  05-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  06-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AFORISMEN OF REMINISCENTIES ?

  ALLEEN WIE ZIJN PRINCIPES OPPORTUNISTISCH TOEPAST EN ER NET ZO
  MAKKELIJK AFSTAND VAN DOET ALS VAN EEN OUDE SCHOEN, MAAKT
  KANS OP EEN REDELIJK AANGENAAM LEVEN
                                       Arnon Grunberg       De Mensheid zij geprezen      2002

  DE FILOSOFIE RICHT ZICH NOOIT TOT DE GROTE MASSA.
  DOET ZIJ HET, DAN STAAN WE VOOR HET EINDE VAN DE FILOSOFIE,
  VOOR HET BEGIN VAN EEN NIEUWE GODSDIENST

                                         Leopold Flam      Verleden en Toekomst v. d. filosofie  1962

  TEGENSTANDERS VAN HET KLONEN VAN MENSEN VREZEN VOOR HET
  ONTSTAAN VAN ZWIJGENDE EN UITERST VOLGZAME WEZENS...
   IS DAAR GEBREK AAN ?                          VSOP24             2007

  NE PRENEZ PAS LA VIE TROP AU SERIEUX !
  DE TOUTE FAçON VOUS N'EN SORTIREZ PAS VIVANT
  !
                                                                              XYZ ??           
    Neem het leven niet te ernstig op ! Wat er ook van zij, je zult er niet levend uitgeraken...                                          

  06-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  07-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MANNEN en VROUWEN WORDEN STILAAN GELIJK !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nu het titeljaar is voorbij getrokken geeft de film 2001: A SPACE ODYSSEY ons
  een gelegenheid om verbeelding en werkelijkheid tegen elkaar aan te leggen.De
  klassieke science-fiction-verbeelding van A.C.Clarke uit 1968 volgde de lotgevallen van onze soort vanaf de aapmensen op de savanne tot een overstijging van tijd,
  ruimte en het lichaam die we ons maar vaag kunnen voorstellen.
  Clarke en de regisseur S.Kubrick, ontwierpen een radicale visie op het leven in het derde millennium, en in sommige opzichten is die visie uitgekomen
  Er wordt gebouwd aan een permanent ruimte-station, en voicemail en internet zijn standaard-elementen in ons leven geworden
  In andere opzichten waren de realisators té optimistisch over het tempo van de
  vooruitgang.
  We hebben nog steeds geen mogelijkheid om het leven tijdelijk te onderbreken
  geen missies naar Jupiter en geen computers die kunnen liplezen en muiterijen
  kunnen opzetten.En in nog andere opzichten hebben ze de plank volledig mis-
  geslagen.In hun visie op 2001 legden  mensen hun woorden vast op tikmachines;
  Geen van beide voorzag tekstverwerkings-programma's of laptops.
  En in hun beschrijving van het nieuwe millennium waren de Amerikaanse
  vrouwen 'meisjesassitenten'(? vsop24), secretaresses, receptionistes en stewardessen.

  Dat deze toekomstkijkers er niet in slaagden om de omwenteling in de status van
  vrouwen, die in de jaren '70 plaatsvond te voorzien, maakt dat we ons er scherp
  van bewust zijn hoe snel sociale arrangementen kunnen veranderen.
  Het is nog niet zolang geleden dat vrouwen alleen als geschikt werden beschouwd
  voor de rol van huisvrouw, moeder en sekspartner, dat ze ontmoedigd werden
  om tot geschoolde beroepen tot te treden omdat ze dan de plaatsen van mannen
  zouden innemen en dat ze routinematig werden onderworpen aan discriminatie,
  een neerbuigende behandeling en sexuele dwang

  De verandering in de status van vrouwen heeft verschillende oorzaken.
  Een daarvan is de onverbiddelijke logica van de uitdijende morele kring die ook
  geleid heeft tot de afschaffing van despotisme, slavernij (het boek is van 2002 !)
  feodaliteit en rassenscheiding
  BRON: 'The blank slate ' Steven Pinker  2002 
  FOTO: achterflap boek                                             www.sophia.be

  07-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AFORISMEN OF REMINISCENTIES ? 2

  Vrij denken én zeggen én doen is een vrij zeldzaam privilege in deze 'samenleving' !
  Men maakt er liefst in eenzaamheid gebruik van.
  Gemeenschappen die het in hun vaandel dragen, zijn niet zelden de plaatsen waar
  HET nefast kan zijn voor de 'dader', daar iedereen redenen te over heeft om zijn
  mond te houden en zich braafjes CONFORMISTISCH te gedragen...
  Inspirator: L.Abicht                                                            Vormgeving: VSOP24

  07-08-2007 om 14:45 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  09-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TAALRIJKDOM ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We zijn niet eens in staat om het aroma van een kop koffie te beschrijven !

  WOVON MAN NICHTS SAGEN KANN DARUBER MUSS MAN SCHWEIGEN 

  AL WAT KAN GEZEGD WORDEN KAN IN EENVOUDIGE WOORDEN GEZEGD WORDEN

  WITTGENSTEIN  1889 - 1951

  09-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  11-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEDRIJFS-PSYCHOLOGIE : CONSUMISME OHNE ENDE...........
  BEDRIJFSPSYCHOLOGIE

  Bedrijven als werkwoord wordt haast altijd in ongunstige betekenis gebruikt, zegt 'De Grote Van Dale'.
  Vandaar dat ik geen goed woord over heb voor bedrijfspsychologie...
  Gisteren gaf ik de kassierster een bon voor een gratis potje choco van merk 'A',
  waarbij ze onmiddellijk releveerde dat ik 'B' aanbood, dat uiteraard NIET
  gratis was. Dat resulteerde in een aangroeiende file, gehaaste en getresseerde
  klanten, die mij zichtbaar geïrriteerd van kop tot teen evalueerden.
  Het nam een eeuwigheid in beslag om via draadloos telefoneren een hulpje
  op te roepen en te verzoeken een potje 'A' uit de rekken te halen, zodat ik
  uit verlegenheid niet meer wist welke houding aan te nemen, daar de betrokken
  kassierster stoïcijns voor zich bleef uitstaren terwijl de file commentarieerde...
  Eindelijk bediend haastte ik mij zonder op te kijken naar de uitgang, zonder
  nog enige voldoening te kunnen opbrengen voor de luttele uitgespaarde euro's.
  BEDENKING :
  1.Ik ben snugger genoeg om het juiste merk uit de rekken te halen en dan faalt de B-psycholoog !
  2.Ik faal in de opdracht, doe iedereen wachten en denken: 'Als het maar NIKS KOST '
  3.Ik vind het artikel 'A' maar zag al zoekend een artikel dat ik reeds lang zocht EN NU KOCHT! De
     B-psycholoog triomfeert en krijgt een bonus !
  4. Ik faal in de opdracht, maar zeg met emfase;'TIK U HET MAAR IN' en de B-psycholoog
     scoort andermaal...
  BESLUIT :
  Mijn dochter is klinisch-psychologe en helpt mensen om te overleven in deze maatschappij
  De B-psychologe is beter betaald om mensen te laten CONSUMEREN,CONSUMEREN, CONS....


  11-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  12-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IS RADICALISERING VAN DE VRIJZINNIGHEID NOG VERANTWOORD IN DEZE TIJD ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik heb onderhand wel geleerd geen kersen te eten met vooraanstaande personen: ik heb daar de schouders niet voor...
  Ik ga niemand rond de oren slaan met een aantal filosofen, die dit of zijn tegengestelde hebben geponeerd en behoren tot de algemeen bekende klassiekers
  en waarvan geen enkele uitspraak voor eeuwig zou gelden...
  Ik sta nog schoorvoetend op de drempel van de tempel van de filosofie en neem
  voorlopig genoegen met het begrijpen van fragmenten van een handvol wijsgeren.
  Het allereerste werk dat ik gelezen heb en sindsdien herhaald herlezen heb, is
  'De Lof der Zotheid' van een priester die uiteindelijk van zijn Paus toch nog een
  kardinaalshoed aangeboden kreeg, die hij evenwel niet aanvaardde.
  Dit enkel om mijn background wat kleur te geven.
  Recent heb ik mij vrij intensief bezig gehouden met het existentialisme van Sartre,
  'Geuzen zijn noch Turks noch Paaps' van Abicht, de 'Krisis van de Burgerlijke
  Moraal' van Flam - één van de stichters van het Humanistisch Verbond - en laatst
  met enkele bijdragen (Abicht,Nimmegeers,Pinxten, Van Hoeck) in 'AnderGeloof'
  van Stevaert.
  Heb sporadisch wat gegrasduind in 'postmoderne' filosofen en gepolst naar hun
  bekommernissen en heb op één enkele uitzondering na, geen mens ook maar
  'en passsant' het concept ' vrijzinnigheid' nog weten hanteren...
  Waarmee ik hoegenaamd niet wil insinueren dat het nu stilaan welletjes is
  geweest met onze vrijzinnigheid !
  Vrijzinnig in hart en nieren en steeds op de bres om pauselijke plakkaten 'orbis et
  urbis' met vrijzinnige slogans te overplakken !

  Maar vrijzinnigheid die voor sommigen terug radicaler zou moeten worden,
  impliceert dat we verder moeten gaan met de 'deconstructie' van de godsdiensten.
  Deconstructie is in feite een negatieve activiteit, die enkel nog te legitimeren valt
  als gelijktijdig wordt gewerkt of minstens gedacht aan nieuwe constructies, die
  niet te gauw dezelfde gebreken gaan vertonen, als diegene die we zo even met
  veel enthousiasme hebben gedynamiteerd.
  Abicht poneert in voornoemd werk'(...) deconstructie is nu wel geweest'.Sedert
  'de dood van God' zitten wij evenwel zonder moraal (geboden).
  Sommigen gelukken er best in 'op de gespannen koord' vooruit te komen, maar
  vele anderen brengen er niets van terecht en zijn een plaag voor de eersten.
  Abicht schrijft heel terecht' (...) vrijzinnigheid is geen vrijbrief voor immoreel of
  amoreel gedrag ' maar is het wel voor de massa die haar godsdienst de rug heeft
  toegekeerd, omdat er toch geen hoger toezicht meer zou zijn !
  Vrijzinnigheid is voor mij de bevrijding uit een verschrikkelijke cocon, een
  allereerste metamorfose OP WEG naar het reële 'existeren' van Sartre.
  Wordt vervolgd 

  12-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  13-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IS RADICALISERING VAN DE VRIJZINNIGHEID NOG VERANTWOORD IN DEZE TIJD ?

  Deel 2
  Als iemand zich 'out' als vrijzinnige, zeg ik letterlijk wat Abicht poneert :'(...) de
  keuze voor het atheïsme is slechts het begin van een ononderbroken keten van
  nieuwe keuzes waarbij je het gevaar loopt je telkens te vergissen.
  'Zonder god noch gebod' dient als volgt aangevuld: 'maar met de opgave voort-
  durend nieuwe geboden en verboden uit te werken, zonder dat er ooit een einde
  aan komt '
  Wie bereid is mee op stap te gaan waarschuw ik tevens voor komende gevaren:
  wil je echt existeren wees dan op je hoede voor de afgronden van het zelf-
  genoegzame - bourgeois - gevoel, een te groot vertrouwen in 'De' wetenschap,
  het mensverschralende over-rationalisme, het goed- in -je- vel-gevoel in deze
  maatschappij met haar consumptie-obsessies.
  Pinxten meent in 'AnderGeloof' dat de overgang van passief naar actief
  consument ook tot ons plichten-pakket behoort ; m.i. volledig terecht.
  Wie nu nog niet vernomen en aanvaard heeft dat de Verlichting wat bijsturing
  behoeft, heeft nood aan raadpleging van postmoderne filosofen.

  Hun filosofie verlangt enige consideratie voor aspecten van het mens-zijn, die
  door de wetenchap verwaarloosd zijn geworden.
  Eén van die aspecten is de behoefte aan religiositeit, die niet de herkenning
  van een god impliceert, maar enkel de verzuchting is om zichzelf te over-
  stijgen.
  Apostel erkende deze menselijke behoefte, ook in zichzelf, en J.Kristeva
  schrijft in 'De toekomst van een revolte' de arbeid van het denken is
  inmiddels bereid de imaginaire orde van de religie te ontmoeten : deze
  niet te veroordelen, niet te negeren, maar de logica, de weldaden alsmede
  de impasses ervan aan het licht te brengen.Religie valt te analyseren.Ook
  op dit vlak moet nog veel onderzoek worden gedaan, waarbij de in de jaren
  zestig in Frankrijk ontwikkelde post-fenomenologische en literaire analyse
  me van groot nut lijkt, schatplichtig als deze is aan die variant van de
  vrijheid als openbaring, als revolte van het zijn, als het gesproken woord
  dat ik en de ander aan elkaar richten'
  Als sommige vrijzinnige er de voorkeur aan geven onze ado's - soms live -
  te zien verpletteren tegen podia, waarop zeker apprecieerbare maar daarom
  nog niet vererenswaardige entertainers optreden en dit omdat onze jeugd
  geen blijf weet met de natuurlijke behoefte zich te overstijgen en zich door
  vaak waardeloze, efemere personages naar extatische adoratie laten leiden,
  mogen zij gerust verder aan deconstructie doen, maar dan zonder mij...

  Wordt vervolgd


  Contact :  filo-voor-iedereen@francois-b.be


  13-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IS RADICALISERING VAN DE VRIJZINNIGHEID NOG VERANTWOORD IN DEZE TIJD ?

  Deel 3 en slot

  Vrijzinnigheid en atheïsme zijn keuzes.Wie deze keuzes verkiest boven andere
  is niet per se houder van de Waarheid, die niemand kent.
  Sartre - en ik citeer uit het geheugen - zegt : '(...) zelfs als men ons in de toekomst een overtuigend bewijs moest aanreiken dat god bestaat, wijzigt dit niets aan onze
  keuze om ons leven zelfstandig in te richten.
  Abicht schrijft als conclusie voor 'Ware Geuzen...' onder de titel : 'Actief Pluralisme':
  '(...) een leefbaar actief pluralisme veronderstelt niet alleen dat we de veelzijdigheid
  en de complexiteit van onze postmoderniteit en op een kritische, maar nieuwsgierige
  en positieve manier met de andere levensbeschouwingen omgaan (...) om tot het inzicht te komen dat vrijzinnigheid en humanisme niet het exclusieve privilegie zijn
  van atheïsten en agnostici'.
  In Nederland hebben we Ayaan Hirsi Ali met 'De zoontjesfabriek' en in Frankrijk
  intellectuelen en professoren als Benslama met 'La psychanalyse à l'épreuve de
  l'Islam', Malek Chebel met'Manifeste pour un Islam des Lumières' en Mahmoud
  Mohamed Taha, die al even kritisch als wij de Islam onder de loep nemen.

  En ten slotte : als mensen die hier en nu leven zijn velen ervan overtuigd
  dat we me z'n ALLEN met hoogdringendheid een dam moeten opwerpen
  tegen 'MACHTEN ZONDER GELAAT' waarvoor onze filosofische
  voorkeuren van geen tel zijn en maar een obsessie wensen te realiseren:
  van de mens als manipuleerbaar object, een onuitputtelijke bron van
  WINST maken !
  Als er uit het boek van Abicht een oproep te distilleren valt, zou ik
  willen citeren wat ongeveer op de rug van het kaft staat: VRIJZINNIGEN
  aller levensbeschouwingen, verenig je, om de toenemende onverschilligheid
  en onverdraagzaamheid tegen te gaan !
  Dit lijkt mij een geactualiseerde tekst voor een lied, vaak gezongen maar
  nog nooit echt beleefd !

  FOTO :kaft van brochure van HVV-HV: 'Ben jij er ook zo eentje ?'

  13-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLANETAIR DENKEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen PLANETAIR DENKEN

  Klik op foto om ware grootte te zien !
  Dan is de cartoon PRINTABLE !

  13-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  14-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AFORISMEN OF REMINISCENTIES ? 3

  Na de 'Blank slate' van Steven Pinker zou ik durven schrijven:
  De vrouw wordt - gelukkig maar - als vrouw geboren(in tegenspraak met S.de BEAUVOIR )
  Maar ze krijgt nog steeds niet de kans zich ten volle te ontplooien !
    
  TER ATTENTIE VAN HET VOK                                        VSOP24

   
                                                                                                                                                                  

  14-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MENSELIJK...... AL TE MENSELIJK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Volgens Amnesty International is de slavernij pas een kwarteeuw wettelijk uit
  de wereld !
  Mauritanië had de triestige eer in 1980 de 'rode lantaarndrager' te zijn...
  De realiteit is  dat die wereldplaag nog voor tientallen miljoenen mensen het
  dagelijks lot is.
  Als men het begrip omschrijft als 'werk dat zonder enige compensatie onder  de constante dreiging van geweld plaatsvindt' , vinden we het fenomeen in de hele wereld terug, tot zelfs -af en toe- in vreemde ambassades in Europese
  grootsteden...
  De provocerende weelde in het Westen heeft zelfs in de laatste decennia een
  nieuwe vorm van slavernij doen tieren : mensensmokkel of een van de
  meest pernicieuze vormen van misleiding van wanhopige door amorele
  sujetten, enkel gedreven door geldzucht.
  Dit als inleiding voor mijn oorspronkelijk voornemen : even achterom kijken
  om te achterhalen wat de antieke wereld en de 'ghostwriters' van god over
  deze plaag dachten.
  De vraag of het begrip 'menselijkheid' afhankelijk is van de historische
  periode die men onder de loep neemt, schuif ik in alle bescheidenheid
  door naar historici en filosofen, voor zover daar nog geen definitieve
  uitspraak over gedaan is.
  In de wandeling hoort men al te vaak het relativerende :' laat ons niet
  vergeten dat in 'die tijd' dergelijke misstanden niet eens ter sprake
  kwamen!' , wat impliceert dat spreker een hoge dunk heeft van onze huidige
  beschaving  !
  Een psychologische test met Amerikaanse militairen, die destijds de wereld-
  pers haalde, heeft overduidelijk bewezen dat een geleid spel 'gevangenen
  en cipiers' binnen de kortste keren dreigde te ontaarden in mensonterende
  folterpraktijken !
  Als de hellenistische moraal de bron is van onze huidige lekenmoraal -
  in zo verre die bestaat -, dan hebben we toch een kleinmazige filter
  ingebouwd, waarmee we o.a. het denigrerend vrouwbeeld van Aristoteles
  hebben weg gefilterd - al is het zeer recent en nog verre van integraal-
  terwijl de evidentie van de slavernij reeds enkele eeuwen -enkel door
  hevig protest én oorlog en na eeuwen menselijk leed - uit het collectief
  geheugen is verdwenen.
  Wordt vervolgd 

  14-08-2007 om 15:31 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  15-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MENSELIJK...... AL TE MENSELIJK 2
  De moderne geschiedschrijving benadrukt dat de grootheid van de antieke
  beschavingen van Egypte, Israël, Griekenland en Rome stoelde op de slavernij
  en geschiedenis en literatuur lijken dit te bevestigen.
  De slavernij hoewel nooit omnipresent, was diep verankerd in de antieke wereld.Het bezit van slaven was niet het voorrecht van een bepaalde klasse en
  er zijn voorbeelden van slaven die er ook bezaten.
  Perzië en Egypte waren in de verslaving veel verder gegaan : iedereen, buiten
  de koning van Perzië en de farao van Egypte, was slaaf. In de Grieks -
  Romeinse wereld was slavernij niet enkel een economisch systeem en van
  Aristoteles tot Augustinus waren slaven hoofdzakelijk huishoudelijk personeel
  die het leven van de burger moesten aangenamer maken, welke ook zijn
  perceptie daarvan was.
  Er is - wat sommigen betwijfelen - geen enkele specifieke theorie van de
  slavernij  vóor Aristoteles. Maar de voornaamste ingrediënten vindt men
  reeds bij Plato.
  De essentie van de theorie, zoals we ze terugvinden bij Aristoteles, komt er
  op neer dat er mensen bestaan met een verwarde geest, die er behoefte aan
  hebben ondergeschikt te zijn aan hen die geestelijk en moreel hun
  superieuren zijn. Hij betreurde verslaving van Grieken door hun gelijken
  en verwees naar de Barbaren als aangewezen voorwerpen van verslaving.
  Philon, een gehellenizeerde jood, haast zich te verwijzen naar Esaü, zoon
  van Isaac en broeder van Jacob, wiens slaaf hij was.Ook de joden hadden
  nood aan slaven en niets in het Oude Testament legde enige beperking op.
  De islam laat eveneens het onderwerp onbesproken, wat significant mag
  heten voor wat de oorsprong van godsdiensten doet vermoeden...
  Mag men verwachten dat het christendom voor een bevrijdend gebod gaat
  zorgen ?.Menige bekeerden keken er hoopvol naar uit.
  Maar Augustinus, de grote filosoof van de eerste eeuwen van de nieuwe
  jaartelling - ooit stoïcijn en manicheïst - gelukte er als het ware in de
  kwadratuur van de cirkel te verwezenlijken, door te argumenteren dat
  de slavernij tot de oogmerken van god behoorde ten aanzien van de
  mensheid, en dat de invoering ervan het onafwendbare gevolg was van
  de erfzonde.
  Deze 'redenering' wettigde de slavernij en sneed de pas af aan elke
  poging tot ethische verantwoording.De slavernij kon als goddelijk oordeel
  geen zonde zijn!
  Alle kerkvaders hebben éénstemmig de slaven aangezet tot volledige
  gehoorzaamheid aan hun meesters, hen ervan overtuigend dat alle mensen
  slaven van god waren en indien zij slecht behandeld werden, het Laatste
  Oordeel het kaf van het koren zou scheiden !?
  De middeleeuwse kerk gelukte er niet in deze belastende erfenis af te wijzen
  daar haar voornaamste woordvoerder Thomas van Aquino - m.i. de voor-
  bode van de Verlichting, daar hij zijn geloof wenstte te consolideren met
  zijn DENKEN ! -geconfronteerd werd met de herontdekte Aristoteles...EN
  de onmogelijk te negeren Augustinus.
  Aristoteles had geschreven : 'Het is beter slaaf te zijn van een mens dan van
  een drift'.Van oorsprong heidens krijgt het idee een christelijke orïentatie !

  EN DAARMEE IS VOOR MIJ DE ZOVEELSTE KANS VERKEKEN  IN
  ENIGE 'OPENBARING' TE KUNNEN GELOVEN !
  NOODGEDWONGEN KEER IK TERUG NAAR WAT AL ZO LANG OP
  DE BIBLIOTHEEKKAST TE LEZEN STAAT :
  L' homme ne peut vouloir que  s'il a d'abord compris qu"il ne peut compter
  sur rien d'autre que sur lui-méme, qu"il est seul, délaissé sur la terre... JPS.
  De mens kan pas willen, nadat hij begrepen heeft dat hij op niets kan tellen
  buiten zichzelf, dat hij alleen is, achtergelaten op de aarde... JPS.
  Bibliografie;
  Peter Gamsey : Ideas of slavery from Aristotle to Augustine
  Cambridge University Press 1996
  Franse vertaling : Conception de l' esclavage
  Les Belles Lettres      Paris 2004


  Contact :  filo-voor-iedereen@francois-b.be

  15-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  19-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEZINNING
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  BEZINNING

  Na bijna een maand voortschrijden op de weg die ik na veel overleg met mezelf heb
  gekozen, heb ik echt nood aan een pauze om me te bezinnen over mijn voornemen.

  Echt klagen over gebrek aan gezelschap mag ik niet, daar ik opvallend vroeg bij de
  top 20 geklasseerd ben geworden, wat echt aanmoedigend is overgekomen.
  Toch is er wat dat schort... Het haast volledig ontbreken van enige beoordeling, van
  enige schriftelijke aanmoediging of desnoods afkeuring is demotiverend.
  Let wel, voor velen is de drempel, hoe laag gesteld - het is filosofie voor iedereen ! -
  nog veel te hoog en anderzijds, voor de weinigen die het vooral 'academisch' willen
  houden en geen schijn van 'systeem' in mijn aanpak vinden en heel elitair menen
  dat 'filosoferen' in besloten kring hoeft te gebeuren, is deze blog een ware chaos...

  Ik voel mij nochtans in goed gezelschap : mijn vriendenkring is nog amper
  aangesproken; de titel van mijn blog had kunnen zijn: ' IEDEREEN KAN 
  FILOSOFEREN', wat niemand minder dan A. CHOMSKY beweerde en ik las
  zo pas  in 'TAOISME' van Prof. P. de Martelaere : (...) De hedendaagse
  westerse wijsbegeerte is lang zo theoretisch niet meer als ze ooit heeft willen zijn.
  Ze wordt gekenmerkt door differentie- en deconstructie-denken waarin bewust
  aansluiting wordt gezocht met het irrationele en het onbeheersbare (waardoor,
  onder meer, de grenzen tussen filosofie en literatuur zijn vervaagd.
  (...) in plaats van toonaangevende, traditioneel gerespecteerde grote filosofen
  (Plato, Descartes, Kant, Hegel ) zijn het nu de dissidente figuren of uitzon-
  deringen die de aandacht trekken en die daardoor ook de definitie van wat
  'filosofie' is of zou moeten zijn mee helpen veranderen. ( pag.28 )

  Zonder tegenbericht ga ik mijn' gezellenstaf 'uit de kast halen en afstoffen
  en mijn geplande tocht met of zonder gids voortzetten...zolang ik kan,  en
  wereld én 'samenleving' niet loslaten tot ik tot hun essentie ben doorgedrongen...

  Bibliografie :
  Prof.Patricia de Martelaere     Taoïsme  De weg om niet te volgen
                                               Ambo- A'dam        4e druk   2006    
    
    

  19-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  25-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LE SECRET DE POLICHINELLE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen LE SECRET DE POLICHINELLE of IEDEREEN WEET HET OF KAN HET WETEN !

  Op 8 AUGUSTUS kon je lezen:   ER IS MEER NIETS DAN IETS
                                                       NIETS IS WAT HET LIJKT
                                                    

  Het is slechts schoorvoetend dat ik je aan deze niet meer te loochenen, lapidaire uitspraken herinner.
  Democritus van Abdera ( ca.460-380/370 v.C.) was de belangrijkste vertegenwoordiger van het atomisme in de Griekse Oudheid.Wat hij beschrijft zijn slechts 'vermoedens', maar toch !
  Als we maar even bedenken welke onvoorstelbare afstanden de planeten-van-ons -zonnestelsel     scheiden  in de  wetenschap  dat een 'lichtjaar' waarmee men deze afstanden bepaalt :
  +/- 300.000 km (snelheid licht/sec) x 60 sec. x 60 min. x 24 u. x 365 d. = +/- 1.135.960.000.000km bedraagt, dan heeft men een eerste indruk van de haast oneindige leegte in de kosmos...

   De dichtsbijzijnde planeet -die ooit een 'vluchtoord voor de mens' zou kunnen worden, ligt op meer
   dan TWEE lichtjaren van ons af !
  Ook op aarde, vlak onder onze ogen, heeft de wetenschap de meest ONWAARSCHIJNLIJKE
  CONSTATATIES gedaan !
  Stel je een KUBIEKE METER platina voor :  gewicht ruim 25.000 kg of meer dan 25 Ton
  Als één atoom een doorsnede zou hebben van 500 à  900 m dan is de kern niet groter dan een
  KNIKKER, wat de enige MATERIE voorstelt in dat atoom .
  Alle kernen in één ruimte voorgesteld zouden amper EEN KUBIEKE millimeter in beslag nemen  EN
  25 TON WEGEN ...

  Het is de hoogste tijd Prof. De Martelaere ter hulp te roepen, waar zij ons op vrij koele maar
  toch resolute -soms meedogenloze - wijze de WAARHEID  van haar talloze sluiers ontdoet in haar
  vaak pregnante essay's in de bundels 'Verrassingen' en 'Een verlangen naar ontroostbaarheid'.
  Zij bevestigt daarbij wat Wittgenstein zei: 'Al wat kan gezegd worden, kan in eenvoudige woorden
  gezegd worden.'
  Zij geeft ons een synthese van al wat haar voorgangers en leermeesters vaak in gecodeerde taal
  hebben 'geponeerd' en voor de grote massa nooit toegankelijk is geweest en door de denkende
  'happy few' verdrongen werd en wordt...OM HET BESTAAN OP AARDE ENIGE KANS OP
  SLAGEN TE GEVEN...' WANT' schreef H.de Coninck 'DENKEN IS EEN RAMP'
  Voor zo ver ik er kan over oordelen-morgen weet ik mogelijk meer en beter- was PLATO
  de eerste filosoof die argwaan koesterde t.a.v. wat zijn ogen waarnamen en zijn geest herkende :
  wat hij toen concipiëerde staat bekend als 'De grot van Plato'.
  Enkel voor wie er nooit van hoorde :  De mensheid 'leeft' met de handen vastgebonden
  en met het gelaat naar de achterwand van een grot gericht -denkelijk wel gehurkt of gezeten-
  en krijgt enkel de schaduwen te zien van 'dingen' die buiten de grot defileren, door licht beschenen,
  zo, dat hun schaduwen over de hoofden van de grotgevangenen op de achterwand  geprojecteerd
  worden.Voorwaar, hachelijke toestand, dacht ik. Maar dan zeer onwaarschijnlijk, want wie hoorde
  ooit iemand klagen.Zo zitten we toch- zij het dan ONgebonden - enkele uren in de bioscoop !

  Maar meestal vergeet men de rest van het verhaal : toch gelukken er sommigen in uit de grot te
  ontsnappen en de dingen 'werkelijk' te zien , maar worden bij hun terugkeer naar de massa
  zeer slecht onthaald ( dit echter zonder verdere toelichting van PLATO- of heb ik de essentie gemist,
  want ik weet het ook maar van horen zeggen.)

  Of Plato wist wat wij nu weten - of best niet weten, willen we enigszins ontspannen verder leven -
  is niet te achterhalen.

  Haast 2000 jaar later komt HOBBES, om hem nog maar eens te vernoemen, tot de conclusie dat
  KLEUR geen integrerend deel uitmaakt van de materie en slechts tot stand komt door de reflectie
  van het zonlicht op die materie, of anders gezegd niet  OP ZICH bestaat.
  De kleur die wij waarnemen is het deel van het zonnespectrum dat elk DING OP DE WERELD
  NIET OPSLORPT.
  Alle basiskleuren van het licht - op infrarood en ultraviolet na - zien wij als we een regenboog
  bewonderen.Wie beweert ONDER een regenboog te zijn door gegaan is een leugenaar.
  Moeder Natuur heeft ons opgezadeld met een paar ogen waarvan wij de pretentie hebben ze
  kwalitatief te kunnen beoordelen als uitstekend, middelmatig, eerder zwak of nul, waar de natuur
   ons in feite uitsluitend toelaat te zien wat zij ons wil voorhouden.
  Het pernicieuze, het tragische van onze conditionering bestaat er in dat diezelfde natuur ons tevens met
  een brein heeft begiftigd dat ons in de gelegenheid stelt niet echt achter de schermen te zien, want
  de achterkant is conform aan de voorkant: een vormeloze, kleurloze, reukloze en naamloze BRIJ,
  opeenstapelingen atomen in volle activiteit; een ruwe pasta waarin zelfs geen mens te onderscheiden
  valt, want geboetseerd uit het zelfde materiaal...EEN NACHTMERRIE ...
  EEN REALITEIT OM BETER NIET TE KENNEN !?
  EEN REALITEIT, NIET OM TE WANHOPEN, MAAR OM TE BEWAREN ERGENS VER
  IN JE ACHTERHOOFD, OM JE TOE TE LATEN HEEL WAT TE RELATIVEREN EN JE
  ALLE REDENEN TE GEVEN OM  MET DE GLIMLACH HET HOOFD TE BIEDEN 
  AAN HET ABBERATE, ALLES OVERHEERSENDE MATERIALISME VAN DEZE MAATSCHAPPIJ.                        

  Vermeldenswaard is: Hoewel de scepticus  van Descartes in het bijzonder werd gekweld door de
  twijfel dat alles wat we waarnemen terwijl we ( kennelijk) wakker zijn, wel eens niet meer dan een droom zou kunnen zijn, maakte de hobbesiaanse solipsist zich daar helemaal niet druk om.
  Zoals Hobbes schreef in 'The Elements of Law':
  [Het is niet]onmogelijk voor een mens om zo ernstig misleid te zijn dat hij , nadat zijn droom voorbij is, nog steeds denkt dat die waar is: want als hij droomt van de dingen die over het algemeen in zijn geest aanwezig zijn en in dezelfde volgorde als hij dat gewoonlijk ook wakend doet, en als hij zich
  dan ook nog te slapen heeft gelegd op de plek waar hij zichzelf terugvindt bij zijn ontwaken (wat
  allemaal kan gebeuren), dan ken ik geen criterium of kenmerk waaraan hij kan bepalen of het een
  droom is geweest of niet (I.3.10.)
  HET IS DUS HEEL GOED MOGELIJK DAT WE SLAPEN EN DROMEN, OF DAT DE WERELD BUITEN ONS NIET LANGER BESTAAT.

  EEN CHINESE WIJSGEER SCHREEF OOIT:
  Een man droomde ooit dat hij een vlinder was.
  Toen hij ontwaakte wist hij niet meer of hij een mens was die droomde dat hij een vlinder was,
  of een vlinder die droomde dat hij een mens was...

  P. de Martelaere's conclusie klinkt als volgt :
  'De wereld is een open boek'- maar dan in brailleschrift, voor braillelezers.

  25-08-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  02-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJMETSELARIJ : 1. De wortels van de vrijmetselarij
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1.   DE  CHRISTELIJKE WORTELS VAN DE VRIJMETSELARIJ    

  NB: Geen enkel woord van dit artikel heeft een definitief karakter en kan ten alle tijde gewijzigd worden, hetzij uit eigen beweging of op gegrond verzoek  van een  bezoeker, die zich volledig kenbaar maakt.

  Dit artikel is  gebaseerd op het boek van Piet van Brabant, getiteld 'De
  christelijke wortels van de vrijmetselarij'  Houtekiet 2001 Antwerpen.
  Tevens werd er gebruik gemaakt van het artikel van voornoemd auteur in
  'Wat met God?'  Humanistisch Vrijzinnige dienst vzw. Antwerpen 1999.

  De vrijmetselarij is religieus te noemen; zij is geen religie en geen substraat er voor.
  Zij is als christelijke broederschap ontstaan en geëvolueerd.
  De christelijke waarden staan in alle reguliere loges hoog in aanzien.   

  Regelmatige loges erkennen het godsprincipe met de benaming 'opperbouwmeester des heelals' en de bijbel of' boek van de heilige wet'.Beloftes worden afgelegd op
  het evangelie volgens Johannes de doper.

  Leden zijn doorgaans christenen die zich gedistantieerd hebben van de RKKerk
  wegens het door haar opgedrongen godsbeeld.De loge voert de leden geleidelijk terug tot de bron van de rijke christelijke traditie. 

  Voordrachten of 'bouwstukken' worden er niet gegeven.
  Wel in de studieloges, zoals de Quatuor Coronati Lodge n° 2076.                                                                                                                                                                                                                      

  Van de profaan die zich in een Gerectificeerde Loge aanmeldt, verwacht men dat
  hij gedoopt is en dat hij gelooft in een god als schepper van hemel en aarde; dat hij
  zich ook zou bezinnen over de zedelijke maatstaven van de christelijke religie en ze
  in de mate van het mogelijke in het dagelijks leven zou naleven.

  Waarin verschilt de Gerectificeerde Schotse Ritus van de christelijke godsdienst ?
  De maçonnieke ritus behoort tot de ESOTERISCHE traditie, dat is de verborgen
  traditie.De Roomse- exoterische- kerk ontkent het bestaan van deze traditie.
  De primitieve kerk was een gnostische, die gedomineerd werd door joden.Ook de
  Essenen hebben er diepe sporen nagelaten.
  De kentering volgde pas op het einde van de derde eeuw, toen de laatste banden
  met het jodendom werden verbroken en het christendom onder  Romeinse
  heerschappij kwam, met Constantijn en de volgende keizers.De kerk verloor haar
  esoterisch karakter.Er zijn waarheden die verborgen moeten blijven voor de profane
  gelovigen.De spirituele decadentie heeft veel waardevolle uitingen uitgegomd of grotendeels vernietigd.
  René Guénon gewaagde van 'de overdracht van een spirituele invloed, die niet van
  menselijke origine is'.

  De Gerectificerde Schotse Ritus werd opgericht aan he einde van de 18de eeuw.
  Hij is doordrongen van de christelijke geest die van bij de aanvang alle
  ambachtelijke loges dooraderde.Bovendien herleeft in deze ritus de herinnering aan
  de Tempelridders uit de 15de eeuw.
  Deze twee kenmerken-het christelijk karakter en de herinnering aan de Tempel-
  ridders-maken de G.S.R. speciaal.Daardoor alleen al onderscheidt de ritus zich van
  alle andere maçonnieke werkwijzen.
  Opvallend is de sterke verwantschap van de ritus met de ambachtelijke oorsprong.
  Wie deze ritus beoefent is over het algemeen gehecht aan authenticiteit.In de loop
  der jongste twee eeuwen is er weinig of niets gewijzigd.
  Opvallend is dat slechts weinige aandacht hebben voor deze ambachtelijke loges
  waarvan onze hedendaagse (speculatieve) loges de rechtstreekse voortzetting zijn.
  De ambachtelijke loges in de rest van Europa zijn uitgestorven zonder overgang
  naar speculatieve vrijmetselarij.
  De Reguliere Vrijmetselarij beschikt over +/-200 oude handschriften, die een grote
  verwantschap vertonen:Old Charges.Zij zijn de belangrijkste historische bron van de
  hele Vrijmetselarij en in het bijzonder van de GSR.
  Deze Oude Plichten hebben betrekking op de ambachtelijke periode van de Orde.
   
  De huidige vrijmetselaars gaan uit van de zogenaamde Constituties van James
  Anderson, die in opdracht van de eerste Grootloge werden opgesteld in 1723
   ter vervanging van de Oude Plichten .
  Zij bepaalt dat 'a mason will never be a stupid atheist, nor an irrreligious libertine'.
  De Loges werden in die tijd vooral bevolkt door katholieken, protestanten en andere
  belijdenissen van christelijke signatuur.Ze telden weinig of geen joden.En zeker
  geen agnostici.

  Op 24 juni 1717 wordt te Londen de Grootloge van Engeland opgericht, dit is een
  bundeling van vier bestaande ambachtelijke Loges.
  Tot het einde van de 18e eeuw (de  Franse revolutie) waren bijeenkomsten van meer
  dan 3 personen strafbaar.Alleen in de Loges kon men ongestraft samenkomen en van
  gedachten wisselen over allerlei zaken, die buiten de Loge onbespreekbaar waren.
  De 'intellectuelen'van de 17e eeuw zagen in het logegezelschap vaak een kans op
  sociale promotie en sociale bescherming.

  Hiermede meen ik je de essentie te hebben gegeven van de Reguliere Vrijmetselarij.
  Mocht ik je belangstelling gewekt hebben, dan kun je als profaan het boek aan-
  schaffen; onderaan vind je de bibliografie.
  Het boek, waarvan ik slechts drie hoofdstukken heb samengevat, telt er tien,
  waarin een diepgaande analyse wordt gemaakt van de evolutie in de loop der tijden,
  van Tempeliers over kathedraalbouwers tot speculatieve Logebroeders.
  De auteur- een uiterst geëngageerd ingewijde- geboren in 1932,. was politiek
  journalist van het Laatste Nieuws.Hij werd de eerste adjunct-grootmeester van de
  Reguliere Grootloge van België.Hij was tevens adjunct-grootprior van de Grootpriorij
  van België en Groot-eerste-Princeps van het Heilige Koninklijk Gewelf van België.
  Bibliografie: De christelijke wortels van de vrijmetselarij. Houtekiet 2001 Antwerpen/
                                                                                                              Baarn
  PS: Piet van Brabant overleed in 2006.

  HEET VAN DE NAALD :     UNIVERSITEIT                              
                         
                                                                            
  STADSCAMPUS   UNIV. ANTW.
  RODESTR.  14  ( 1e ZIJSTRAAT- LINKS-PAARDENMARKT-ANTW.)
  INLICHTINGEN :
  jurgen.slembrouck@ua.ac.be
  O3-220 45 24

  02-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  07-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GROOTOOSTEN VAN BELGIE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen HET GROOTOOSTEN VAN BELGIE.

  Niet alle vrijmetselaars scharen zich achter wat zij de ' hypotheses' van de RGLB  
  noemen. Het is zonder enige twijfel - althans voor België - de meerderheid die zich ondogmatisch opstelt, daar ze de gereveleerde waarheid niet gelooft, maar het recht
  opeist zelf naar de waarheid te zoeken.
  Met veel broeders in de wereld vormen zij samen wat men de Latijnse Vrijmetselarij
  pleegt te noemen, wat ze onderscheidt van de Angelsaksische, die deïstisch is.
  Volgens het GOB gaat de oorsprong van de Loges terug tot in de grijze Oudheid,
  zeker tot in de Middeleeuwen.

  Een Vrijmetselaar wordt regelmatig geacht, als hij als profaan aan de vereiste
  eigenschappen voldoet : leeftijd (21), geslacht (uitsluitend mannelijk),vrijheid van
  handelen,moraliteit,oprechtheid van zijn opvattingen;de Loge, waar hij ingewijd is,
  regelmatig geconstitueerd is; de inwijdingsplechtigheid regelmatig verlopen is;  dwz:
  de Loge is geldig bijeengeroepen, het rituaal is nauwkeurig in acht genomen, het
  geheim karakter van de vergadering is bewaard.

  Het GOB laat- sedert zijn stichting in 1832 - de Loges vrij in de keuze van hun
  symbolen : MET of ZONDER de Opperbouwmeester des Heelals en eender welk
  boek : de Bijbel, de Constituties van Anderson, of een onbeschreven boek.
  Dit is helemaal geen evidentie ; sommige Obediënties eisen de strikte navolging
  der teksten, zonder dat ook maar één woord kan gewijzigd worden...

  Er worden in de Loges van het GOB slechts DRIE graden ingericht:
  die van LEERLING, GEZEL, MEESTER .

  NB : Het begrip 'regelmatig' heeft hier niets gemeen met wat het impliceert bij de
  RGLB : 'ERKEND zijn door de Grootloge van Engeland', wat voor het GOB geen
  enkele meerwaarde voorstelt.

  13.09.2007
  Bij een aantal broeders, heeft de strakke houding van enkele obedïenties           
  t.a.v. de opname van zusters,  felle reacties losgeweekt,
  die geresulteerd hebben in desaffiliatie en oprichting van nieuwe loges, die de
  emancipatie van de vrouw gunstig gezind zijn en van mening zijn dat de deelname  
   van zusters de Vrijmetselarij een nieuw élan kan geven. 
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  Vrijmetselarij is geen ver-éniging
                       het is de samen-werking van zelfstandige individu's met eigen
                       meningen - die door niemand als de vaste waarheid worden         
                       beschouwd.
                       Elke vrijmetselaar is bereid zijn mening te herzien en zo nodig
                       te wijzigen, niet om de groep te bevredigen maar omdat hij hoopt
                       de waarheid iets beter te benaderen.
                       Het conformisme of het instemmen met, om de vrede en de 
                       eenheid te bewaren is de dood van elke geestelijke arbeid
                                                                                                           vsop24  
                                                                                        
     Contact :  filo-voor-iedereen@francois-b.be
                   07-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  09-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWE TENDENSEN IN DE VRIJMETSELARIJ
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  NIEUWE TENDENSEN IN DE VRIJMETSELARIJ    Voorlopige versie

  Waar mensen zich verenigen, worden meningen geformuleerd, die - gelukkig maar -
  niet eenvormig zijn wat ook het onderwerp zij van het meningsverschil.
  In de maçonnerie is dit eveneens van toepassing geworden, alhoewel de originele
  vrijmetselarij, engels van oorsprong, exclusief gewijd was aan de verering van de god
  van het Oude en het Nieuwe testament.
  Wanneer de Vrijmetselarij ontstond, is totnogtoe zeer controversieel.
  Het hoort nu eenmaal tot de menselijke ijdelheid, tradities zou oud mogelijk te maken en zijn eigen afstamming liefst in het verste verleden te situeren. De droom
  van elke genealogist is een beroemde of nobele voorvader te ontdekken.
  Iemand heeft wel eens luidop durven dromen dat Adam de eerste maçon was ! Maar
  zo romantisch is niemand meer.
  Toch zijn er overtuigingen die terug gaan tot de 'K'ruisvaarders, de 'T'empeliers,
  de 'K'athedraalbouwers en hebben zoekers heel hun leven gewijd aan het hoopvol
  tasten in de ontzaglijke archieven, waar die ook maar te vinden waren.
  Het is nu eenmaal menselijk dat Wahrheit und Dichtung elkaar aanvullen.


  Tot er nuchtere vorsers zijn gevonden die het kaartenkasteel van de voorgangers
  hebben doen instorten,wat de oorzaak van een honderdjarige hostiliteit is geworden
  die nog steeds actueel is.
  Het GOB gewaagde nog, zij het schuchter, van de Middeleeuwen, tot er jonge,
  onstuimige iconoclasten zonder enige schroom neerschreven :  1717 !
  Maar dat is een ander verhaal...

  09-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  10-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJMETSELARIJ : enkele bemerkingen
  VRIJMETSELARIJ : enkele bemerkingen                     voorlopige versie

  Een recente tendens in de Vrijmetselarij geeft uiting  aan de bedoeling tabula rasa te maken met de
  traditionele mythes die de Vrijmetselarij een verleden toe schrijven dat tot de kruistochten terug gaat.
  Ernstig onderzoek heeft uitgewezen dat fantasierijke geesten al te vrij enkele vermoedens en wensen
  in werkelijkheid hebben omgezet en dat de rationele ingestelheid die de postmoderne mens eigen is,
  aanzet tot het erkennen van een aanvaardbare datum, samenvallend met de oprichting van de eerste
  engelse maçonnieke instelling, namelijk de Grootloge te Londen en dit in 1717.
  De RGLB schrijft echter dat die Loge de fusie was van drie operatieve Loges...
  René Pieyns in zijn 'Encyclopedie van de Vrijmetselarij' kennelijk van GOB signatuur, meent echter
  dat van een overgang van operatieve naar speculatieve maçonnerie zeker op het vasteland geen spoor te vinden is

  10-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  11-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAAKBARE MENS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen DE MAAKBARE MENS   
   
  VOC   Rodenbachstr. 18  HASSELT
   
  www.demaakbaremens.org: voor alle inlichtingen

  11-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  14-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEZINNING

  BEZINNING
  Het zal de kritische bezoeker beslist opvallen dat ik thema's meer dan eens ter sprake
  breng, wat fataal is als men aanvaardt dat een blog de neerslag is van wat ik
  'gaandeweg' ontdek en aanvullend of corrigerend noteer.

  Ik alludeerde al eerder (le secret de Polichinelle)op de 'Grot' van Plato, maar
  zag-zo blijkt nu- de essentie over het hoofd of verwoordde haar onvoldoende.
  Met zijn grot-allegorie laat Plato heel nadrukkelijk zien wat het betekent als een
  enkeling zich uit de ketenen van de waarneming loswringt en wil opklimmen naar
  ware kennis.Het was zijn bedoeling het moeizame van het kennisproces, de verblin-
  ding die het schelle licht van de kennis te weeg brengt, de hindernissen die de zoeker
  moet overwinnen, te suggereren. Er is soms ook bij de zoeker heimwee naar de geborgenheid van grot en schimmen.
  De weg naar kennis geeft geen toegang tot ontspanning en lustgevoel.Bij de terug-
  komst is er geen nieuwsgierigheid maar verachting of honend gelach van de mede-
  mensen.
  Wat de massa-media opdringen aan ons bewustzijn via hun permanente informatie-tsunami kan je met zekerheid definiëren als het tegendeel van de kennis waar Plato
  aan dacht als hij zijn allegorie concipiëerde.
              

  Bron: Over nut en nadeel van het denken voor het leven. K.P.Liessmann   1997 

  14-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  17-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OPENHEID EN GEHEIM VAN DE VRIJMETSELARIJ
  Klik op de afbeelding om de link te volgen OPENHEID EN GEHEIM VAN DE VRIJMETSELARIJ.

  Leo Apostel verwijt de filosofen-op enkele uitzonderingen na- de maçonnerie genegeerd te hebben; maar dit verwijt treft evenzeer de maçonnerie t.a.v. de filosofie.
  Nochtans hebben beide er belang bij gemeende interesse voor elkaar te tonen,
  daar zij in feite complementair zijn. ( benadrukt vsop24)


  OPENHEID

  Om de juiste leden te werven en ze te ontvangen vanuit een juiste motivering,moeten
  vrijmetselaars duidelijk en klaar aan niet-vrijmetselaars zeggen wat vrijmetselarij is.
  Er zou nog veel verhelderend werk moeten geschreven worden om de dialoog
  optimaal tot stand te brengen.Als collectiviteiten van vrijmetselaars, behorend
  tot verschillende werkplaatsen en obediënties dat zouden kunnen doen, zou de
  onderneming nog aan nut winnen.Privé-gesprekken en toevallige spreekbeurten
  kunnen niet diep genoeg gaan en niet genoeg sporen achterlaten.
  Maar staan we hier weer niet voor een maçonnieke contradictie ? Wat is dan de
  plaats van het maçonnieke geheim?

  HET GEHEIM
  Het geheim speelt - terecht - een zeer grote rol in de vrijmetselaarsarbeid.Het
  treedt op in verschillende vormen.
  1.De werkelijkheid is een geheim en de vrijmetselaar is zich daarvan intens bewust.
  2.Het eigen ik - en dat van alle andere mensen - is een geheim.
  3.Wat in de vrijmetselarij gebeurt (als er iets gebeurt) tijdens zijn eigen inwijding of
  die van anderen, of in de loop van zijn maçonniek leven is niet volledig uitspreek-
  baar en mag niet volledig uitgepraat worden omdat het tot de onvervreemdbare
  intimiteit behoort.
  4.Het vertrouwen dat een andere vrijmetselaar in u heeft gesteld mag nooit
  beschaamd worden.Alles wat in de werkplaats gezegd wordt moet blijven tussen
  degenen die elkaar ontmoeten 'sub rosa'.
  5.De betekenis van symbolen of ritualen is onuitputtelijk.Geen interpretatie is
  exhaustief.
  6.De discipline 'over iets te zwijgen' ( bijvoorbeeld de détails van een inwijding
  niet te bespreken met iemand die ze nog niet doorleefde, alhoewel hij publicaties
  erover kan lezen) is etisch opvoedend.

  17-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  18-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HUMANISTISCHE VRIJZINNIGE VERENIGING HVV
  Klik op de afbeelding om de link te volgen HUMANISTISCHE VRIJZINNIGE VERENIGING

  Is een sociaal-culturele organisatie die mensen aanspoort om zelf een mening te
  vormen op basis van juiste informatie.We groeperen de vrijzinnige humanisten
  in Vlaanderen die kiezen voor een georganiseerde samenwerking.We doen dit door
  debatten en vormingen te organiseren of door culturele activiteiten te programmeren.
  HVV werkt op drie belangrijke inhoudelijke assen: zingeving, informatie en onderwijs
  ZINGEVING.
  Wij aanbidden geen god, maar helpen zinzoekers wel om op een zinvolle manier in
  het leven te staan.In de eerste plaats door vrij onderzoekend in het leven te staan,
  alles aan een kritische blik te onderwerpen en gezagsargumenten te verwerpen.
  In de tweede plaats door de existentiële onzekerheid die ons rest te aanvaarden en
  niet te zien als een probleem dat moet opgevuld worden met een god, een verslaving, etc.In de derde plaats geloven we in menselijkheid als alternatief voor de economische ratrace.
  INFORMATIE.
  Door de toevloed aan communicatie-middelen worden we overstelpt met informatie
  Maar die informatie wordt vaak gemanipuleerd om economische, politieke of
  godsdienstige belangen te dienen.Daarom analyseren we de media als vierde macht
  en leren we om informatie kritisch te verwerken.Zo brengen we Vrij Onderzoek
  in de praktijk aan de hand van actuele thema's.
  OPVOEDING
  Actief pluralisme is een uitstekend alternatief voor onverschilligheid en een gebrek
  aan kennis van de ander.Daarom steunen we het pluralistisch onderwijs en zijn we
  voorstander van inter-levens-beschouwelijk onderwijs in een Vlaanderen waar
  jongeren steeds meer angst hebben voor vreemdelingen.We denken ook aan het
  hoger onderwijs, dat steeds meer in functie komt te staan van economische belangen
  en steeds minder in functie van maatschappelijke belangen.Maar opvoeding is ruimer
  dan onderwijs.Onze Ouderwerking reikt vaardigheden aan door in te spelen op
  praktische opvoedings-situaties en de wisselwerking tussen generaties.

  HVV ontstond als Humanistisch Verbond in 1953.Ze telt meer dan 10.000 leden
  HVV bundelt de krachten van het vroegere HV (Humanistisch Verbond)
                                                   OVM (Oudervereniging voor de Moraal)
                                                    GG (Grijze Geuzen)
                                                   HVV(Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk)
  HVV heeft een netwerk van afdelingen over heel Vlaanderen en Brussel.
  Wekelijks zetten onze vrijwilligers zich in om leuke en interessante activiteiten te
  organiseren.
  Met ECHT heeft HVV ook een jongerenwerking die zich richt op studenten,
  twintigers en jonge dertigers. 

   Contact :   filo-voor-iedereen@francois-b.be

  18-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SUGGESTIES VOOR INWIJDINGSCRITERIA
  SUGGESTIES VOOR INWIJDINGSCRITERIA

  Apostel geeft volgende criteria:

  Wie ingewijd kan worden
        moet voor zichzelf gedeeltelijk een probleem zijn, met de behoefte zichzelf
        beter te leren kennen en te begrijpen, anderen beter te kennen en te begrijpen
        en de bereidheid zich te verwonderen, zich te veranderen.

        moet zichzelf kwetsbaar kunnen opstellen, over zichzelf kunnen spreken en
        zich voor anderen openen.

        kan naar anderen - verafstaanden - luisteren en verlangt ook dieper en meer
        contact dan hij tot nu had.

        kan strijden zonder vijandschap, autonoom beslissen en onpopulaire
        standpunten verdedigen.

        heeft een sterke inzet ten voordele van tenminste één boven-persoonlijk doel.

        Nochtans neemt zelfs een maximaal open werkplaats bij iedere inwijding een
  onberekenbaar risico, zoals ook iedere ' profaan die aanklopt ' een onberekenbaar
  risico neemt.Dit risico is niet van ideologische, economische of politieke, maar
  van psychologische en sociale aard.De orde - hoeveel ze ook iets van een spel
  heeft - is géén spel.

  18-09-2007 om 11:42 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  19-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOBILE SCHOOL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Iedereen las wel eens over STRAAT-KINDEREN....
  Een 'samenleving' waarin de mogelijkheid bestaat dat jonge kinderen dag en nacht
  op straat doorbrengen, zoekend naar enig voedsel in wat 'anderen' als afval
  hebben weggeworpen, slapend in verlaten panden waar honden en katten beschut-
  ting vinden voor regen en wind, dagelijks op stortplaatsen iets 'bruikbaars' verzame-
  lend dat op de markt kan verwisseld worden tegen wat geld, dat ze de mogelijkheid
  geeft wat industriele lijm aan te schaffen waarmee ze opsnuivend voor een poos
  hun verdomd bewustzijn trachten te bedriegen...
  Zo'n 'beschaving' zinkt weg in je reinste barbaarsheid...
  Zo'n maatschappij beschikt over de nodige soldateska om planmatig zulk 'fenomeen'
  uit te roeien en  zijn imago weer voor een poos op te poetsen voor de passief toe-
  schouwende mensheid.

  MOBIELE SCHOOL is geen oplossing voor de problematiek van het straatkind.
  Het is geen project dat op zich staat.
  MOBIELE SCHOOL vzw. is een organisatie die zich engageert om bestaande
  organisaties efficiënter te helpen werken.
  MOBIELE SCHOOL werkt alleen als een deel van een groter geheel.

  HVV STEUNT  MOBILE SCHOOL  DOOR  PUZZLE'S TE  VERKOPEN
  TE BEKOMEN :  HVV
                             Lange Leemstr.57      2018 Antwerpen
                                    032337032
  www.mobileschool.org.

   


  19-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  21-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HVV en MOBILE SCHOOL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  HVV steunt MOBILE SCHOOL
  met de verkoop van PUZZLE'S

  21-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  22-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEFINITIES
  DEFINITIES

  Wij gebruiken dagelijks in de omgang met de 'ander' talloze woorden waarvan onze
  persoonlijke perceptie vaak weinig of geen gelijkenis vertoont met die van onze
  gesprekspartner.
  Om niet eens te spreken van : man, vrouw, moeder, vader en talloze andere, die in
  werkelijkheid alle contact met de 'ander' verbreken, waar de meerderheid zich
  voorstelt 'in gesprek' te zijn.
  Als wij niet vooraf afspreken welke definitie we beiden gaan hanteren, praten we
  -wat voortdurend het geval is - in absoluut conformisme met elkaar en gaat ieder
  zijn weg in de overtuiging dat we beiden dezelfde mening delen.
  Welke bezoeker waagt het zijn perceptie HIER te formuleren over :
  VRIJHEID
  ACTIEF CONSUMEREN
  GELIJKHEID
  EENZAAMHEID                  PUBLICATIE met of zonder naam gegarandeerd
  BEELDCULTUUR
  SPORT
  OF EIGEN THEMA
  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  Vrijheid : Is het gevoel dat afspraken, regels en wetten met of door anderen gemaakt, ons niet beletten om ons leven te leiden zoals wij het verkiezen.
   
  Actief consumeren :Is het verbruiken en/of gebruiken van producten en/of diensten van onze persoonlijke keuze.

  Gelijkheid : Er is gelijkheid bij het zien van alle levende wezens zoals ze door de natuur gezien worden.

  Eenzaamheid : is het moeten ontberen van geborgenheid.

  Beeldcultuur : Is een cultuur waarin het grootste gedeelte aan prikkels visueel wordt
  toegediend.

  Ingezonden door  DP


  22-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  23-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AFORISMEN OF REMINISCENTIES ? 4

  VRIJ ONDERZOEK is niet enkel aanbevolen voor ideeën en meningen die wij
  niet delen, maar eveneens voor overtuigingen die al jaren de onze zijn en waarvan
  we NU menen dat ze aan ONDERZOEK toe zijn.
                                                                                                     vsop24

  Lorsqu'on veut changer les moeurs et les manières, il ne faut pas les changer par
  les lois
                                                    Montesquieu, Baron Charles de 1689 - 1755  
  Zeden en gewoonten zijn niet te veranderen door wetten.   

  23-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  26-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WIE FEED THE WORLD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen WE FEED THE WORLD      of         PREDATORY CAPITALISM 
                                                                 (dat leeft van plundering of roof )
  Filmvoorstelling van MASEREELFONDS-ANTW op 17 september 2007
                                                                          Klappeistr. 2  Antw.
  Enkele passages uit een interview met Erwin Wagenhofer, regisseur.
   Wenen, 28 juni 2005.
  Het ergste wat mij persoonlijk is overkomen, was toen ze de kippen gingen ruimen
  (in een hal dat 35.000 dieren telde )
  Ze ruimen ze wanneer het nog donker is zodat ze niet hysterisch worden, want wanneer het daglicht schijnt, worden  ze hysterisch en zijn ze niet zo gemakkelijk te pakken, dus stapten we de schuur in toen het nog donker was.De geur en het lawaai is al verschrikkelijk, maar het ergst is het idee  een hal binnen te stappen waar de kippen vijf weken tussen hun eigen uitwerpselen hebben gezeten, en de grond is zacht en sponzig, en plots denk je 'whoops' en stap je op een dode kip.Dat was erger dan het slachthuis.(Localisatie: Oostenrijk)

  Dat er aardappelen vanuit Munchen naar Triest worden vervoerd en vermalen worden en dan weer teruggestuurd worden naar Regensburg, waarna ze  getranspor-
  teerd worden naar Budapest  om er daar chips van te maken...
  Dat interesseert me niet. Er zitten uitvluchten in elk systeem.Zoals elke hoge
  crimineel, proberen mensen altijd gemakkelijk geld te verdienen, dan komt de
  regering erachter, dicht de gaten in de wet, en dan is het voorbij (vsop24: om elders
  opnieuw te beginnen)

  Mijn boodschap is, en dat motiveerde mij om deze film te maken ook al gaat deze film over voedsel, mijn werk gaat altijd deze kant op: we moeten onze manier van leven veranderen. We kunnen zo niet doorgaan.We moeten anders gaan leven, we
  moeten anders gaan eten, we moeten anders gaan shoppen, we moeten andere
  films gaan zien.OF OP ZIJN MINST MOETEN WE ONGELUKKIG ZIJN MET
  DE SITUATIE. Dat is de boodschap.Wij zijn de consument, en wij gaan naar de supermarkt.Dat is de macht! Wij willen geen aardbeien en tomaten in de kerst-
  periode, we willen niet dat die producten drie duizend kilometer afleggen om bij ons
  te komen.WIJ MOETEN HET DOEN.WIE ANDERS ?

  Herinner je : LEEF ZOALS JE WIL  !       vsop24

  Nawoord:
  Het walgelijkste wat wij zagen was hoe kuikentjes haast tegelijkertijd geboren
  werden terwijl de eieren met minstens honderd zij aan zij in een plastic bak lagen.
  Maar het ergste moest nog komen: ze werden daarna via snelle transportbanden
  van de ene band naar de volgende vervoerd als gelijk welk industrieel product en
  vielen daarbij soms twintig cm lager op mekaar...

  De voorstelling ging door voor 5 TOESCHOUWERS 

  www.wefeedtheworld   
  contact  :   filo-voor-iedereen@francois-b.be                               

  Reactie van    the.dp.spot@ gmail.com   

  Ikzelf zou predatory vertalen als 'dat leeft van roof ' eerder dan 'van plundering'
  Al is plunderen in de zin van 'ontdoen van de inhoud' misschien inderdaad nog
  beter, zegt het mogelijks nog meer.
  De mens grijpt wat hij gebruiken kan, eerder dan wat hij nodig heeft.Pas als we
  inderdaad met zijn allen enkel zouden grijpen wat we echt nodig hebben om te overleven, zouden we mogen beweren dat we beschaafd zijn.Onze niet primaire behoeften zijn onvoorstelbaar ongezonde proporties gaan aannemen.Als diersoort
  snijden we tot nu toe nog altijd verder in ons eigen vel, beseffen we niet dat we
  met onze rooftocht over de planeet onszelf schade berokkenen op lange termijn.
  We mogen ook niet vergeten dat we inderdaad nog verre van perfecte wezens
  zijn, dat de evolutie elke dag doorgaat en er kans is dat we het als soort niet
  halen.Dan zou het zijn omdat we het ook niet verdienden, omdat we niet geschikt
  bleken.
  Vijf toeschouwers... de evolutie heeft nog veel werk.En de evolutie, dat zijn wij
  allemaal, zonder uitzondering en elke dag.

  http://dp-spot.blogspot.com/

           

       

  26-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  27-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CONSUMISME

  CONSUMISME
   
  De bourgeois-cogito luidt aldus : ik bezit én consumeer, dus ik besta.
  Het is nu net die cogito die de consumptie-maatschappij op virtuoze maar ook perverse manier de bourgeois, die in elk van ons sluimert, haast permanent stimuleert
  -voor ettelijke tot in de slaapkamer- om van het bezit van elk object -hoe nutteloos het ook moge wezen- een nieuwe obsessie te maken.

  Het zijn uiteraard de minst begaafden en de financiëel zwaksten die zich het eerst laten verleiden - daarin geruggesteund door de banken - en vroeg of laat de groei-ende groep schuldenaars 'voor het leven' gaan vervoegen.

  Voor kinderen zorgt die maatschappij voor een ware, haast religieuze indoctrinatie,
  die hen voert naar een pernicieuze vorm van slavernij : onbewuste objecten, die
  ad nauseam door gewillige, populistische media als idolen op een piëdestal worden
  gehesen.

  Voor ouders en mede-opvoeders wordt de elementairste opdracht een nachtmerrie.
  De illusoire euforie, geschapen en onderhouden door een gewetenloze economie
  en door geen enkele instantie afgeremd, dompelt kinderen vanaf hun prilste
  bewustzijn in een virtuele wereld van glitter en simplismen, die hen vroeg of laat
  en zonder enige voorkennis zal achterlaten in een ontgoochelende, meedogenloze
  frustrerende en helemaal niet langer 'leuke' realiteit, die geen enkele
  gelijkenis vertoont met de verblindend-mooie affiches vol mooie, uitbundige
  wezens met wijd opengesperde mond, in extase opkijkend naar één of andere
  'onmisbare nouveauté', die binnen de kortste tijd als 'passé' zal overkomen..
  en terstond wordt vervangen door een object dat nog meer performant is voor
  een wijl.
  Van Prof.Blondé (UA) vernam ik dat het consumisme zich reeds in de 17e eeuw
  manifesteerde en in de volgende eeuw tot volwassenheid groeide.
  Tapisserie, origineel het behangen van de muren met tapijt en leder wordt nu
  vervangen door behangpapier, dat geleidelijk in ieders bereik komt; kleding,
  ooit erfstukken gaan nog maar één generatie mee en meubels - ooit vermeld op
  notariële inboedels - worden nu gebruiksvoorwerpen en van mindere kwaliteit.
   De tijd is niet meer veraf dat imitatie - doen alsof - toeslaat.

  Wie zich geen ebbenhouten meubels kon permitteren , liet zijn acajou- mobilair
  zwart schilderen (heb zelf nog geveilde stoelen afgeschuurd).

  27-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (2)
  28-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OPSTAND TEGEN DICTATUUR
  Klik op de afbeelding om de link te volgen HELP DE OPSTAND TEGEN DICTATUUR

  http://www.avaaz.org
  27.09.07: er werd op de opstandelingen met scherp geschoten (F2)
  In1988 werden duizenden neergeschoten
  28.O9.07: Identiteit van opstandelingen wordt
  systematisch opgetekend
  Dictatuur heeft alles weer onder controle...
  BIRMA is volledig van de wereld afgesloten.
  Alle communicatie-wegen zijn dicht.
  Telefoon, post, internet, televisie staan onder
  controle van de DICTATUUR.
  Raadpleeg www. avaaz.org.

  25.10.07 de strijd gaat voort

  28-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  30-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MEESTERS VAN ONTHECHTING
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het boeddhisme is ontegensprekelijk de leer van de onthechting.
  Maar is er in deze wereld een grondige reden voor onthechting?
  De westerse filosofie heeft nooit echt belangstelling getoond voor het oosters denken.
  Het is wachten geworden tot Schopenhauer de oudste oosterse geschriften gaat
  bestuderen en zijn wellicht aangeboren pessimisme door die studie gaat versterken.
  De allegorie van de 'grot' van Plato moet reeds een eerste wantrouwen gewekt hebben t.a.v. de wereld waarin wij ons ganse leven doorbrengen, maar het boeddhisme gaat onverpoosd verder met onthechting om aan het lijden te ontkomen
  .Ons lijden is het gevolg van geboorte, ouder worden, ziekte en dood.

  Onze rationele traditie weerhoudt ons het begrip 'karma' als vanzelfsprekend te aan-
  vaarden, daar we reeds eerder 'het aards tranendal' en 'eeuwige hemelse zaligheid'
  zoals het christelijk aanbod luidde, radicaal verworpen hebben.
  Maar het illusoire van het decorum waarin we leven is na Plato zowat door alle
  westerse filosofen stilzwijgend of bevestigend aanvaard en heeft tot eerder
  hallucinante ontdekkingen geleid, die blijkbaar nog niet echt tot ieders bewustzijn
  zijn doorgedrongen en het wellicht nooit zullen zijn, onbewust maar ook volledig
  bewust en om aanvaardbare redenen : the show must go on and business as usual...

  Zonder echt boeddhist te zijn meen ik wel dat onthechting op hogere leeftijd
  noodzakelijk is om enige harmonie in de laatste levensjaren te bereiken.
  Alle materieel bezit wordt geleidelijk met enige afstandelijkheid bekeken, hoeveel
  tijd en inspanning het ook geëist heeft om het te vergaren. Het verlaten van
  beminde wezens blijft een kwelling tot de laatste seconde van bewustzijn.
  Voor zover ik weet zegt het boeddhisme nergens expliciet dat wat we zien niet
  echt bestaat, en slechts het gevolg is van de aard van ons gezichtsvermogen, wat de
  natuur aanvaardbaar maakt.
  Iedereen heeft wel nood aan enige onthechting, al was het maar om het blinde
  materialisme de kop in te slaan.

  PS : P.D, een trouwe correspondente die mij letterlijk op de voet volgt, meent, en
  ik hoop terecht, dat ook het boeddhisme zijn twijfels ventileert over de 'werkelijk-
  heid die de natuur ons 'weerspiegelt'.


  30-09-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  03-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IMITATIE

  Imitatie is een van de pijlers waarop onze maatschappij steunt.
  Is imitatie een manifestatie van onze primitieve instincten ?
  Daar heel wat mensen - al blijft het een slinkende minderheid - onze afstamming
  van een apensoort aanvaarden, ligt het nogal voor de hand.
  Een massa mensen vinden zich blijkbaar te onbenullig om zichzelf te zijn, wat dan
  weer positief klinkt, want een uiting van bescheidenheid.
  Maar de grote meerderheid van de imitatoren kiest modellen uit die m.i. zelf
  onbenullig zijn, want door visuele media in de 'BV-stand' verheven, doorgaans na
  raadpleging van hun kijkers-publiek.
  De rage rond de imitatie van Elvis Presley in de VS -voor mij helemaal niet onbenullig al ben ik hoegenaamd geen fan - is wel een schoolvoorbeeld van
  onbenullige imitatie als je constateert dat die imitatoren niet eens een akkoord uit
  een gitaar kunnen halen noch kunnen zingen; alleen het vestimentaire vertoont
  enige gelijkenis die niet veel verder gaat dan die van de vroeger vaak  afgebeelde
  halfnaakte neger met een hoge hoed op...
  Kinderen trekken spelend graag kledingstukken van volwassenen aan, maar eens volwassen wordt imitatie een teken van gebrek aan maturiteit.
  Het dragen van jeans-kledij in een stedelijk gebied - aanvankelijk een bewijs van
  protest van marginalen - is door de 'overname' van die kleding, eerst uit snobisme
  en van lieverlede door dametjes met pelsjassen in BMW, totaal 'ontzenuwd'
  geworden - al las ik niet zolang geleden dat een rechter een beklaagde-in- jeans          bevel gaf de gerechtzaal te verlaten om zich 'fatsoenlijk' te verkleden ! -
  Hoe studenten en marginalen daarop reageerden hoef ik nauwelijks toe te
  lichten : uitgerafelde en beschadigde broeken, met opvallend patchwork en scheuren.
  Voor kapitaalkrachtige snobs heeft de economie gedacht aan opzettelijk gebleekte
  en/of deskundig versleten exemplaren.
  Een eeuw geleden was artistieke slonzigheid en lang en onverzorgd kapsel en/of
  baard de apanage van echte of -toen al - simulerende artiesten, waardoor ze elkaar
  konden herkennen onder een menigte bourgeois.
  Op schraal bemeubelde zolderkamertjes hadden ze hun atelier en slaaphoek waar
  ze meestal met hun model leefden en werkten.
  's Nachts vond men ze met modellen en vrienden in bistro's, etend en drinkend en
  luidruchtig discussiërend.Cfr.' la vie de  Bohème'.

  Heden ten dage is die groep vertienvoudigd, zij het dat het vrouwvolk geen model
  meer is - of hooguit fotomodel - daar abstracte en/of conceptuele kunst en
  'installaties' geen nood hebben aan vrouwelijk schoon en bovendien het moeizaam
  concipiëren van kunstwerken helemaal niet meer een must is : het imiteren van
  kunstenaarsschap geeft iedereen volledige bevrediging.
  De 'echte' kunstenaars kleden zich als de eerste de beste met een confectiepak.

    Ex-misses - van welke verkiezing ook - worden ingehuurd tegen vette vergoe-
  dingen om samen met de bloemstukken en natjes en droogjes de recepties van de
  boetiekjes en' hair - consulenten' wat standing te verlenen en de banaalste platitudes
  tot in de vroege uurtjes te debiteren uiteraard met provocerend vertoon van blote
  schouders en zo diep mogelijk décolleté ... om le beau monde te imiteren...

  In Parijs hebben de Bobo's, Sartre en de Beauvoir en de hele fauna rond hen
  jaren later opgevolgd rond de kerk van Saint-Germain-des -Prés.
  Volkscafé's van toen- Flore en Les-deux-Magots - zijn nu chique tavernes geworden
  Alleen, 'La Lumière qui jaillit du choc des idées ' is vervangen door de zielloze,
  geestdodende haast automatische holle praat over objecten van geblazeerde
  bourgeois.

  Een topper van abberante imitatie komt uit Moskou, waar de vrije markt een
  originele soort stinkend-rijke bourgeois aan de oppervlakte heeft gebracht.
  Zij laten zich omnium verzekeren om zonder enig risico enkele weken in de huid
  te kunnen kruipen van een haveloze zwerver die bedelt...

  Ik herinner me nog met een zekere verontwaardiging dat school-instellingen, om
  progressief over te komen, kinderen betrokken bij wedstrijden in 'play-back'-
  voorstellingen, wat als introductie tot onze imitatie - maatschappij geslaagd mocht
  heten.
  Zijn het misschien die kinderen die, eens 'volwassen', met enthousiasme deelnamen
  aan wedstrijden in ' gitaar spelen ZONDER gitaar'. ?
  7.04.008
  Bij nader inzien gaat het in sommige 'progressieve' loges niet beter dan in de profane
  wereld.Er wordt met de grootste ernst gesimuleerd dat 'men'aan maçonnerie doet,
  al kent men na een jaar het rituaal nog steeds niet 'van buiten' en vermijdt men syste-
  matisch elk meningsverschil, want controversie leidt fataal tot conflictsituaties, wat
  de aanwezigheid schaadt en het imago van de show-loge niet ten goede komt, wat
  on the long run de loge uit de top-tien doet verdwijnen, wat fataal wordt ...


  Contact :   filo-voor-iedereen@francois-b.be


  03-10-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  09-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PERCEPTIE

  Heel recent lag het woord PERCEPTIE in de mond van de hele politieke fauna van
  Vlaanderen.
  Het is helemaal geen mode-woord en is volgens van Dale :' Het kennisnemen als
  verrichting van de geest en als vermogen'.
  Strikt genomen zijn er geen twee mensen die volkomen gelijkende percepties hebben
  van gelijk welk item.
  Daardoor ontstaat meningsverschil en in het beste geval wederzijdse beïnvloeding,
  zodat consensus mogelijk wordt.
  Er is onvermijdelijk een discrepantie tussen een perceptie een haar verwoording.
  Denk daarbij aan de uitspraak van Wittgenstein: "Wij kunnen niet eens het aroma
  van een kop koffie beschrijven!".

  09-10-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  15-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AFORISMEN OF REMINISCENTIES ? 5

  Je veux que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore
  plus de mon jardin imparfait.
  Ik wens dat de dood mij vindt terwijl ik mijn kolen plant, maar onverschillig t.o.v.
  haar, en nog meer voor wat mijn onverzorgde tuin betreft.
  Montaigne

  Oh! que ce monde-ci serait une conne comédie si l'on n'y faisait pas un role
  O! wat zou deze wereld een domme klucht zijn als men daar geen rol in speelde.
  Diderot


  Chaos always defeats order because it is better organised
  Chaos overwint steeds orde omdat het beter georganiseerd is.
  Pratchett

  Nous ne savons jamais si nous ne sommes pas en train de manquer notre vie
  We weten nooit of we niet bezig zijn net naast ons leven te grijpen
                                                                                 Proust,M. (1871-1922)

               

  15-10-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  16-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE STREPEN VAN DE ZEBRA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het was geenszins mijn bedoeling een recentie te schrijven over het recentste boek
  van de voorzitter van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging, Prof. Rik Pinxten.
  Dit laat ik over aan meer bevoegde lezers.
  Maar na het lezen van hoofdstuk 2 met als titel : DE DWANG VAN HET RATIONALISME OF EEN INCLUSIEVE VRIJZINNIGHEID ALS ANTWOORD OP DE GLOBALISERING, was voor mij het hek van de dam en voelde ik me 
  - hopelijk terecht - op bekend terrein, zonder enige hindernis naar een verre horizon
  kijkend. 
  Ronald Commers, Prof. Ethiek aan de RUG, auteur van : 'Het vrije denken - het   
  ongelijk van een humanisme'- een boek dat ik in een antiquariaat voor weinig
  geld aanschafte is een tijd lang wat men weleer 'mon livre de chevet' heette, geweest
  en de 'merkwaardige atheïstische priester Jean Meslier', wiens onthutsend testament
  in ettelijke bladzijden ter sprake komt, zijn twee namen die, rekening houdend met
  mijn  beperkte kennis van de filosofie, onlosmakelijk verbonden zijn.

  Spinoza,"de grote voorloper van de moderne vrijdenkerij, gaf de aanzet tot het
  uitwerken van een volwaardig open, tolerant en zelfkritisch atheïsme" R.P.
  Dit pantheïsme - of vergis ik me - had niet enkel zijn verbanning uit de joodse
  gemeenschap als gevolg, maar eveneens de verwensing van alle toenmalige
  theologen, bijgetreden door humanisten en vrijzinnigen !
  De vrijzinnigheid kent twee stromingen: de 'sciëntisten', die nog steeds geloven
  dat De wetenschap enkel het heil van de mensheid nastreeft en de vrijzinnigen,
  door Commers 'progressistische'geheten en door Pinxten in hun streven gerug-
  gesteund.
  De Verlichting met haar -toenmalige, aanvaardbare- adoratie van DE wetenschap
  heeft aanleiding gegeven tot een 'vrijzinnigheid' die de dogma's van die wetenschap
  niet eens onderkende.Is het in deze context dat men de onthutsende uitspraak van
  Adorno moet situeren :"(...) de mens bevrijd uit de klauwen van de mythe is terecht
  gekomen in' de zelfvernietiging van de Verlichting' ? "  uit: Dialectiek van de Verlichting, in samenwerking met Horkheimer.
   
  Commers - en ik heb het al tot in den treure tegen 'gelijkgezinden' gezegd -vat het
  heel lapidair samen :"De wetenschap heeft de scepter van de RKK overgenomen,
  ALLEEN DE KLEREN ZIJN VERANDERD."
   
  Wat ik uiterst merkwaardig vind is dat ik bij een zeer oppervlakkige kennismaking
  met Hobbes (niet die van Casper en ....) - voor mij toen een 'triste inconnu'- met een
  zekere onthutsing las, en ik citeer uit: Kopstukken van de filosofie (een reeks
  toegankelijke inleidingen) Hobbes ( 1588-1679) door Richard Tuck. 2003 pag.76 :
  "En met vooruitziende blik zag hij dat de moderne wetenschappers zo'n nieuwe
  priesterkaste zouden kunnen vormen."


  Rik Pinxten, een fervent aanhanger van de stroming "Commers" schrijft:
  "Ik wil liever die andere vrijzinnige humanisten, die Commers de 'progressistische
  humanisten' noemt (Commers, 1991: 254 )MEER STEM GEVEN"
  Hij voelt zich blijkbaar eenzaam :"we zijn met een zeer klein aantal."
  Hij gaat duidelijk in de aanval tegen "arrogante vrijzinnigheid en 'dom atheïsme' "
  Wat hem vooral stoort is "de verlammende en zelfgenoegzame houding waarmee
  ze in de weg gaan zitten van een verdere ontplooiing van de vrijzinnig-humanistische
  stroming, die als een tweede en geridiculiseerde vorm van 'naïef zoeken' wordt
  gekenmerkt."
  Als bestuurslid van HVV-HV-ANTW. sta ik -en niet uit opportunisme- volledig
  achter deze verruimende, baanbrekende overtuiging.

  PS: Indien sciëntistische vrijzinnigen wat meer te raden gingen bij de filosofie,
  zouden ze reeds lang
  vastgesteld hebben dat het wetenschappelijk onderzoek door beroemde filosofen
  zwaar op de korrel werd genomen en -om hem nog maar eens te citeren -
  HOBBES (17de eeuw!) reeds poneerde "dat de wetenschappelijke onderzoekers uit
  de zeventiende  en achttiende eeuw afstand namen van de enige werkelijk
  seculiere wetenschapsfilosofie die hun werd aangeboden en zij gaven in plaats
  daarvan de voorkeur aan de ingewikkelde theologische speculaties waaraan
  Newton zich te buiten ging. 
  In dit opzicht vertegenwoordigde Hobbes' theorie van de wetenschap een
  verkenning van intellectuele mogelijkheden die nà hem nog 200 jaar onbenut
  zouden blijven. "  R.Tuck  'Hobbes'  pag. 78
   
   
  "De ideeën uit het verleden zijn ongelofelijk belangrijk geweest, maar ze worden
  vaak als het ware versteend aangehouden - meestal heel goed bedoeld zelfs.Niet alleen voldoen ze niet meer, ze zijn zelfs gevaarlijk aan het worden."
            Rik Pinxten in het voorwoord tot : De strepen van de zebra.

  Apostel meende dat ook vrijmetselaars meer te rade zouden moeten gaan bij de
  filosofie.


  Bibliografie : Rik Pinxten  De strepen van de zebra
                                        Naar een strijdbaar vrijzinnig humanisme
                                        Houtekiet  Antwerpen/ Amsterdam  2007

  Contact :  filo-voor-iedereen@francois-b.be

  16-10-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  21-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJ ONDERZOEK

  VRIJ ONDERZOEK of wat ervoor doorgaat.

  'Vrij onderzoek ' is omnipresent in de communicatie onder vrijzinnigen.Er wordt
  zelfs niet meer naar verwezen, omdat het inherent is aan het denken in dat milieu. 

  Ooit was het een 'conditio sine qua non' voor elk onderzoek dat wetenschappelijk
  wou erkend worden, maar dan alluderen we op de vroege bloei van de Verlichting.
  Prof.Pinxten verwijt de sciëntistische vrijzinnigheid in 'De strepen van de zebra' haar
  verheffing van De wetenschap tot idool en bron van vooruitgang voor de mensheid,
  ooit verantwoord, maar heden totaal verwerpelijk.
  Dat vrij onderzoek is ver te zoeken in het huidig wetenschappelijk onderzoek, dat
  de beschikking over ontzaglijke bedragen vereist die noch in het bereik van de uni-
  versiteiten noch van de overheid liggen.
  Onderzoek gebeurt vaak om te bevestigen wat men te allen prijze wil bewijzen
  om een nieuw product op de 'vrije markt' te kunnen lanceren, en onderzoekers
  zijn ook maar mensen...en voor multinationals is NIETS te duur!

  Bron: De strepen van de zebra   R.Pinxten

  21-10-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  03-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MASEREELFONDS - ANTWERPEN - AGENDA
  MASEREELFONDS - ANTWERPEN - AGENDA
  EEN BLIJVENDE WANKLANK IN EEN KOOR VAN EENHEIDSDENKEN                            


  WENST U IN 2008 DE NODIGE MOMENTEN VAN RUSTIG DENKEN IN EEN ZINNENVERDOVENDE RUIS VAN GETOETER EN GEKWEK
                                                                                                         

  03-11-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  09-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEZINNING

   

                                             VOORALEER  VOOR EEUWIG AFSCHEID TE NEMEN VAN DEZE

                                              WERELD WIL IK WETEN WAT HIJ ONS TE BIEDEN HAD EN

                                              WAT DE MENSHEID VAN HET MENSELIJK BESTAAN HEEFT

                                              GEMAAKT, DAAR NIEMAND ANDERS DAARVOOR VERANT-

                                               WOORDELIJK KAN GESTELD WORDEN

                                              DE VRAAG HOE DE MENS ALS EEN ZUIVER PRODUKT VAN

                                              DE NATUUR ERIN GELUKT IS ACHTER HET DECORUM  TE

                                              GERAKEN DAT DE NATUUR VOOR HEM HEEFT OPGEBOUWD

                                              EN DAT HIJ ALS WERKELIJKHEID MOET AANVAARDEN,WIL

                                              HET LEVEN OP DEZE PLANEET OOK MAAR ENIGE GELOOF-

                                              WAARDIGHEID WAARD ZIJN, ZAL VOOR MIJ WEL ONBE-

                                              BEANTWOORD BLIJVEN…

                                              

                                               HET GEZEGDE’ DE WERELD GAAT AAN IJVER TEN ONDER’

                                               WAS NOG NOOIT ZO ACTUEEL!

      

  09-11-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (1)
  29-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROFESSOREN OVER CONSUMISME

  PROFESSOREN OVER CONSUMISME.

  Woonde onlangs enkele enkele lezingen of spreekbeurten bij van professoren.
  Lezingen als het inderdaad netjes op papier stond en getrouw voorgelezen werd, en
  spreekbeurten als er vertrokken werd van enkele geprojecteerde hoofdpunten en
  daarover op menselijk tempo met korte denkpauzes a.h.w.wordt geïmproviseerd.
  Een enkele dame had het - met opvallende betrokkenheid - over ARMOEDE -
  en uitte geen enkel positief woord voor de auteurs van die ellende en
  antwoordde op de opmerking van een luisteraar 'dat er al veel actieve tegenstanders
  vermoord werden': ' kijk, ik leef toch nog! '.

  Een heer, kennelijk van neo-liberale signatuur, auteur maar geen prof, achtte alle
  weerstand tegen consumisme 'not done' en vond steevast dat door consumisme het
  voornaamste ideaal van de VERLICHTING, met name INDIVIDUATIE zijn zenit
  bereikte, en heel wat CONTINGENTIES wegvielen : de mens kon naar hartelust
  KIEZEN !! Zeer LOKAAL-WESTELIJK standpunt van een koele kikker die zijn
  onbetwistbaar geestelijk bagage ten dienste stelt van een ' ideologie', die naam niet
  eens waardig, die uitsluitend de verrijking van een coterie op het oog heeft en verder
  dagelijks duizenden slachtoffers op zijn 'geweten' heeft en genadeloos zijn weg gaat.
  en in de ganse wereld 'angry men and women' samen doet protesteren...

  De verrassing kwam van een opvallend bescheiden man - de laatste spreker van
  de zes - die de redding van de mens uit het drijfzand van het consumisme geheel
  afhankelijk maakte van tedere liefde, zachtheid, trancendentie, spiritualiteit, waar-
  mee hij alludeerde op oude waarden uit vervlogen tijden, welke de westerling als
  archaïsch en 'not cool at all' ver achter zich heeft gelaten...

   

   


   

   

   


   

   

  29-11-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  14-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maçonniek

   Maçonniek

  Een tevreden vrijmetselaar is een contradictio in terminis   Ere- Grootmeester GOB

  De werkelijkheid is een geheim en de vrijmetselaar is zich daarvan intens bewust 
                                                                                                                L.Apostel

  Ik benadruk ook het onderscheid tussen wat maçonnieke gezelschappen feitelijk
  zijn en wat zij nastreven in hun idealen.In elke menselijke groep gaapt een wijde
  kloof tussen wat de groep werkelijk bereikt en de doelstellingen van de groep.
                                                                                                               L.Apostel

  Langzame en voorzichtige zelfonthulling van de ouderen moeten uitnodigen tot
  zelfonthulling van de jongeren.                                                                L.Apostel

  Om financiëel minder bevoordeelden tot de arbeid toe te laten en om eerder een
  werk- dan een spelatmosfeer  te creëren, moeten lidmaatschappen drastisch worden
  gedrukt.Dit veronderstelt de verkoop van al te dure gebouwen .                 L.Apostel
                                                                                                                           

  Om iedere groepsvorming in de werkplaatsen tegen te gaan en om te beletten dat
  zich hiërarchieën zouden vormen, moeten alle ambten, inbegrepen die van
  voorzittend meester en redenaar, die opinievormend kunnen werken door rotatie
  en zonder verkiezing om beurten aan alle logeleden worden toevertrouwd.
  Dat gebeurt in ENGELAND 
  (Reguliere vrijmetselarij  VSOP24)

                                                                                                              L.Apostel
   
   Mijn persoonlijk ideaal van een maçon is altijd geweest een persoon die sterke
  engagementen verdedigt, waarvan hij sommige deelt met zijn medevrijmetselaren
  en waarvan andere hem tegenover dezelfde vrijmetselaren plaatsen.
  Daarom zouden maçons als maçons buiten de loge niet noodzakelijk verbonden
  moeten zijn door vriendschapsbanden of gemeenschappelijke levensdoelen.
  Wel integendeel.De diepte van het maçonnieke ideaal, zoals ik het zie, zou zich
  het meest manifesteren in het wederzijdse respect en de sympathie van persoon-
  lij ke, sociale en/of ideologische antagonisten, en dat is zeer, zeer moeilijk!

                                                                                                              L.Apostel

  De 'vrijmetselarij' wordt duidelijk bedreigd door twee tegengestelde trends.
  Ofwel worden de leden meer en meer aan elkaar gelijk en wordt de ontmoeting een
  ontmoeting van vrienden, van hetzelfde type, van aanhangers van nagenoeg dezelfde
  overtuiging, ofwel blijven ze zo op afstand van elkaar dat de ontmoeting vervalt tot
  niets meer dan een vormelijk sociaal samenzijn. 
                                                                                                              
                                                                                                            L.Apostel


                                                                                         

  14-12-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  23-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CONSUMISME

  HEEFT DE MENSHEID NIET ALS PLICHT HET CONSUMISME MET
  ALLE
  LEGALE MIDDELEN TE BESTRIJDEN TER VERWEZENLIJKING VAN
  VRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERLIJKHEID, IDEALEN DIE SEDERT HET EINDE VAN WERELDOORLOG-TWEE NOG NOOIT
  ZO BEDREIGD ZIJN GEWEEST ?

  23-12-2007 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  01-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOE VRIJZINNIG ZAL DE 21ste EEUW ZIJN ?

  André Malraux zou ooit gezegd hebben : 'De 21ste eeuw zal religieus zijn, of zal niet zijn.
  Wie nu de vraag stelt : 'Hoe vrijzinnig zal de 21ste eeuw zijn ?' mag verwachten niet
  helemaal au sérieux genomen te worden door zijn toehoorders, religieus of vrijzinnig.
  De eeuw is nog te jong om reeds tot conclusies te komen en een vrijzinnig publiek
  zal eerder koel reageren of de vraag vrij ongepast vinden.
  In een maatschappij in volle evolutie waarin de religieuze diversiteit zienderogen groeit niet als gevolg van een mentaliteitswijziging bij de vroegere bevolking, maar
  door de inbreng van mensen van vreemde origines die religies invoeren die hier
  nooit eerder waren, zal de vrijzinnigheid fataal en wellicht voor zeer lange tijd
  afnemen en zoals voorheen het embleem van een minderheid blijven...
  De vraag rijst onweerstaanbaar : 'Is dit het VOORNAAMSTE SYMPTOOM
  dat NU onze volle aandacht en inzet opeist ?
  Tijdens een zeer ontspannen, informeel gesprek met een zeer beperkte groep mede-
  werkers van HVV gaf Rik PINXTEN, voorzitter van de vereniging, volgende reactie
  te horen : 'Vrijzinnig, beslist, maar wat ben je met vrijzinnigheid alleen ? Welke garantie geef je aan je medemens met deze verklaring ? Als vrijzinnig humanist  bekend, geef je aan 'de ander' zeer duidelijk te verstaan dat alle hulp die hij van je
  mag verwachten uitsluitend van jou en gelijkgezinden komt en door geen enkel
  gezag dient goedgekeurd of gestimuleerd te worden.

  Sedert de verschijning van 'De strepen van de zebra' weten we dat: 'De simplistische
  optie dat 'wij het toch al zolang zeggen en het dus bij het rechte eind hebben' is een
   zelfvernietigende vorm van zelfgenoegzaamheid, die men ook in bepaalde kringen van vrijzinnige humanisten vindt.
  Wat J. Kruithof het 'arrogante humanisme' noemt, heet bij R.Pinxten het sciëntisme,
  of het naïef geloof in de reddende rol van wetenschap en techniek voor de mensheid,
  en zal door het HVV bestreden worden en vervangen door een meer bescheiden
  vorm van vrijzinnig humanisme

   

  01-01-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  10-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG VRIJMETSELARIJ

  Het is voor progressieve loges een must geworden profanen zo volledig mogelijk
  in te lichten over wat voor enkele jaren amper mocht gefluisterd worden, met het
  onvermijdelijk gevolg dat talloze fabeltjes vaak met opzet de wereld werden ingestuurd en heel wat lichtgelovige mensen aan 'de poort van de tempel' kwamen
  kloppen enkel gedreven door nieuwsgierigheid.
  Groot was dan ook hun ontgoocheling toen ze te horen kregen dat ze al die verwachte geheimen al jaren onbewust in zichzelf meedroegen en dat ze die pas
  zouden te horen krijgen als ze lang genoeg in zichzelf zouden zoeken in plaats van 
  vol verlangen zware boeken te raadplegen en ouderen die iedereen als wijzen aan-wees te smeken toch maar iets te willen onthullen...
  Een nieuwsgierige lezer stelde me de vraag: 'Als de werkelijkheid een geheim is waar
  elke vrijmetselaar intens van bewust is ' zoals ik las in het boek van Leo Apostel, een
  boek dat iedereen kan lezen en herlezen, hoe komt het dan '...en toen las ik niet verder en onderdrukte met moeite een glimlach...

  10-01-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  11-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nog vragen van profanen

  Zeer onlangs stelde een profaan mij voor de volgende keuze:
  Hierbij twee percepties van maçonnerie :

  A.Maçonnerie is een individueel denkproces waarbij bezinning en sereniteit noodzakelijk zijn maar dat  liefst in aanwezigheid van enkele getuigen gebeurt, die
  bij voorkeur geen gelijkgezinden zijn, zodat onze eigen hypotheses niet telkens
  goedgekeurd worden en we gebruik makend van hun vaak afwijkende meningen,
  genoodzaakt worden de onze te herformuleren, zodat meer dan een persoon ze
  min of meer aanvaardbaar kan vinden
  B.
  Kan een groepje broeders, die voor het behoud van de gezelligheid en de vredevolle
  sfeer steeds instemmen met de argumenten van de oudste, of meest welsprekende
  broeder en elke mogelijkheid om met elkaar in confrontatie te komen angsvallig om-
  zeilen en naar buiten een voorbeeld van samenhorigheid trachten te zijn met de
  bedoeling hun loge 'op de kaart te brengen' en zo vlug mogelijk op een 'top tien' te
  geraken, een waardevolle loge vormen ?

  Antwoord: Deze vragensteller komt helemaal niet zo profaan over en er zijn zoveel
  percepties als er broeders zijn. Een verstandige mix van zoveel mogelijk percepties
  lijkt mij de voorkeur te hebben. In de praktijk is er trouwens niet zoveel gelegenheid
  om over wat ook te discussiëren en elke loge wordt wat de broeders en zusters er
  van maken...Wie het gevoel krijgt lid te zijn van een B-loge en daar niet kan mee
  leven, moet de moed opbrengen van loge te veranderen...Er is keuze genoeg !  11-01-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  23-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GEHEIM

  'HET GEHEIM VAN DE VRIJMETSELARIJ IS ONS 'GEHEIM', WAAROVER WE NIET KUNNEN SPREKEN MAAR WAAROVER WE OOK NIET KUNNEN ZWIJGEN'
  schrijft 'DE RUWE KASSEI' in haar overigens uitstekende website.
  Een van mijn peters zei vaak met een knipoog :'Het geheim is dat er geen geheim is'

  Ik geef echter de voorkeur aan de uitlating van L.Apostel als hij poneert dat :

  'DE WERKELIJKHEID IS EEN GEHEIM WAARVAN DE VRIJMETSELAARS
  INTENS BEWUST ZIJN'
  Alleen vraag ik me af of enig maçonniek geschrift daar ooit op gealludeerd heeft ?
  23-01-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  24-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJMETSELARIJ en georganiseerde VRIJZINNIGHEID

  Steeds volgens de geprezen website van de 'RUWE KASSEI' zijn er :

  'vele vrijmetselaars (die) lachen met vrijzinnige priesters en een maçonnieke kardinaal
  Het zouden broeders en zusters zijn die het anarchistisch adagium 'Noch god noch
  meester' (al dan niet op de borst of elders getatoeëerd) in ere houden...
  Zelf ken ik een anarchistisch maçon die eerder de broeders van zijn eigen loge wekelijks en zonder respijt met vragen bestookt, maar in de vochtige kamer een
  minzaam man is, maar niets vanzelfsprekend vindt...
  Als maçon en vrijwillig medewerker van het Humanistisch Vrijzinnig Verbond, waarvan geen enkel gebrek mij onbekend is en onbesproken blijft, erken ik die
  rode priesters die alle vrijzinnigen in nood met woord en daad bijstaan, en lees ik
  met stijgend enthousiasme het recentste geschrift van die unieke vrijzinnige
  'kardinaal' en voorzitter van het HVV, professor Rik Pinxten, die zeer onlangs
  'De strepen van de zebra' publiceerde.

  Als één voorzitter van het HVV ooit een werk heeft  losgelaten op zijn leden,
  met meer persoonlijk engagement en scherpere kritiek op eigen - nochtans met
  grote inspanningen en volharding verzamelde - 'gelijkgezinden', dan mag 'De strepen
  van de zebra' gelden als een unicum in de literatuur over Vrijzinnigheid sedert de
  stichting van het HVV.
  Voor een politieker zou dit gelijkstaan met zelfmoord...
  De overgrote meerderheid van zijn leden er op wijzen dat zij zich in hun vrijzinnig-
  heid nog steeds geruggesteund voelen door' De Wetenschap én De Techniek' in hun
  streven naar perfectibiliteit, waar de filosofie - lees Commers en Kruithof er op na -
  reeds een paar decennia deze geestesinstelling aan de kaak stelt als hopeloos
  verouderd en zonder enige actualisering overgeërfd van de Verlichting van Voltaire,
  Kant en vele anderen die toen hoopvol overkwam, maar ons later             confronteerde met W.O. I en II, Hiroshima, uitroeiïngen allerlei tot op heden en toenemend barbarisme.

  Er wordt van geen enkele vrijmetselaar verwacht een promotor te zijn van het HVV.
  Maar het is m.i. een must, broeders die een andere perceptie van gelijk wat hebben
  niet te desavoueren en nog minder belachelijk te maken. 

  Wat blijft er dan nog over van de essentie van de maçonnerie als tegenstrijdige
  overtuigingen niet op een ernstige manier onthaald worden in de tempel ?
  'Oordeel zeer voorzichtig, veroordeel nooit' heeft men mij als leerling geleerd !
  Of is het conformisme dat menige loge ongenietbaar en oersaai doet overkomen,
  bon ton geworden ?

  Ik heb persoonlijk ook mijn perceptie van maçonnerie, die wel degelijk rekening
  houdt met de essentiële eisen waaraan elke vrijmetselaar zich moet onderwerpen,
  of is er ergens een maçonnieke Instantie die de 'standaard-perceptie' ter beschikking
  houdt ? 

  24-01-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  01-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJMETSELARIJ - DE SCOTTISH KEY

  GESCHIEDENIS VAN DE VRIJMETSELARIJ.

  Met de steun van andere Loges, andere Belgische, Engelse en Franse Grootmachten,
  met de  wetenschappelijke ervarenheid van de ULB, hebben zij "De Schotse Sleutel'
  gerealiseerd, een documentaire van 52 minuten met de bedoeling, voor de eerste keer, de oorsprong van de vrijmetselarij aan het licht te brengen. Onuitgegeven docu-
  menten en verrassende getuigenissen worden er onthuld hetgeen een miskende
  geschiedenis in een totaal nieuw daglicht doet voorkomen.Het is de eerste film die over de herkomst van de vrijmetselarij handelt. De beste specialisten ter wereld hebben aanvaard in deze film tussen te komen.

  U vindt alle bijkomstige inlichtingen op de site : http:// www.scottishkey.com
  U kunt ook nog rechtstreeks per mail contact nemen op volgend adres:
                                                                                 contact@simongo.be
  De film is in het Engels en Frans met Nederlandstalige ondertitels

  De DVD kan on-line besteld worden op :
       http:// www.clefecosaise.com/Commanderlefilm.html
       NOTA: zelfs met de spellingsfout 'ecosaise' geraak je ter plaatse !


  MIJN INDRUK OVER DEZE DOCUMENTAIRE:

  Eindelijk ontmythologisering of demystificatie of de naakte waarheid zonder franjes.
  Een van de hoofdpersonages, dominee Anderson krijgt een eerder dubieuze rol
  toegespeeld : professioneel actief met de fabricatie van fantasie-genealogieën voor
  bourgeois zonder verleden ( ijdelheid is van alle tijden !?).
  Krijgt van Desaguliers de 'opdracht' voor de Grootloge van Londen (1717) een
  edel en zo oud mogelijk  verleden te concipiëren; fantasievol als hij is legt hij een
  fictieve link tussen de kathedraalbouwers met hun 'Old Charges' en de pas gestichte
  Grootloge !
  Later ontdekt Desaguliers tot  zijn grote verwondering dat Schotland over een uit-
  gebreid net loges beschikt die teruggaan tot de 12de eeuw en waar heel wat edel-
  lieden zich lieten inwijden zonder ooit nog terug te komen.
  Die Schotse loges krijgen een enorm succes daar men liever aansluit bij een loge
  met een ver verleden dan bij een die pas gesticht is (all is vanity)
     

  Dit alles tot grote ontgoocheling van alle esoterici, fantasten, mythomanen en
   vermeende afstammelingen van rozenkruisers. L. Apostel, verwijzend
  naar het boek van Frances Yates ' The rosicrucian enlightenment' in zijn werk
  'Vrijmetselarij' (264) stemt in  met 'de literaire mystificatie rond de niet bestaande Rozenkruisersorde'

  De film zou voortaan gebruikt worden bij de instructies die men  aan de
  leerlingen-vrijmetselaars traditioneel verstrekt.

  Wat blijft er nog over van' De Christelijke wortels van de Vrijmetselarij' van wijlen
  Piet van Brabant ?
  En hebben progressieve loges het bij het juiste einde als zij 1717 uitroepen als het
  begin van de vrijmetselarij ? 

  En waar de Egyptische ritus van Cagliostro (Memphis- Misraïm ) vandaan komt
  mag Joost weten! (volgens J.Koppen (VUB) Amerika en Italië !)

  Persreacties:    Peter Taylor: 'Again many myths are put to bed'
                        parisfred Master: 'A good cure against masonic bigotry'
  PS.                               
  Niet echt om over 'naar huis te schrijven'
  Maar laat je niet afschrikken !
  De hedendaagse VRIJMETSELARIJ is zeker niet enthousiast over dit niet zo fraai
  verleden en ik hoop dat alle broeders daar hun eigen mening zullen over uiten..
  Toch vrees ik dat heel wat doorgewinterde broeders- zij het niet openlijk- deze
  revelaties zullen in twijfel trekken.'Il n'y a que la vérité qui blesse! '


  PS. Eén van beide regisseurs, Tristan Bourlard stuurt mij op 14.03.08  een
         dankwoord voor mijn reactie .
         28.03.08
         Jimmy Koppen, MA, wetenschappelijk onderzoeker aan de VUB,
         History Department/ Interdisciplinary Research Group Freemasonry,
         feliciteerde mij met mijn blog en schreef verder omstandig over zijn
         persoonlijke bevindingen betreffende het ontstaan van de maçonnerie.
         Hij is auteur van o.a. meerdere wetenschappelijke artikels en boeken
         over maçonnerie en publiceerde 'Vrijmetselarij voor dummies'
         ZIE OOK: www.bloggen.be/jimmykoppen
        

  Tristan Bourlard

          Hij realiseert reeds 15 jaar films, documentaires en TV-uitzendingen.
          In 1994, ontving hij de Europese Prijs voor de beste wetenschappelijke film
          op het Festival van de wetenschappelijke film van Paliseau (Frankrijk) voor
          'Van Mercator tot de satellieten, cartografische histories'
          In 1999 werd de documentaire 'Matamata en Pilipili 'bekroond met de
          Contribution Award op het Margareth Mead Film & Video Festival van
          New York, en de prijs van de 'Beste Mondiale Documentaire van de FIAT'
          te Santiago ( Chili ).
          Daarenboven heeft hij zes documentaires verwezenlijkt voor twee thema-
          avonden voor Arté,' Simenon, l'homme nu' en 'Einstein, une vie, un homme'.
          Hij was eveneens de realisator van twee series uitzendingen over geopolitiek
          voor 'Le dessous des cartes'.In februari 2000 publiceerde hij 'L'oeil du
          romancier' bij Actes Sud, Collection Solin. In 2002 realiseerde hij de historische
          en wetenschappelijke documentaire 'La place du mort' voor de RTBF en
          kreeg de 1e prijs toegekend aan de pedagogische film op het festival van de
          archeologische film Kinéon te Brussel.

          François De Smet

          Geboren in 1977, filosoof van opleiding, was hij jarenlang werkzaam in de
          politieke wereld, en is wetenschappelijk onderzoeker in politieke filosofie aan
          de ULB. Hij is eveneens actief in verscheidene verenigingen in verband met
          cultuur, diversiteit of gelijkheid van kansen.
          Hij schreef ' De rechten van de mens : oorsprong en toevalligheden van een
          moderne ideologie' (2001) en menige artikels over racisme, culturele diversiteit
          of burgerschap.
         ' The Scottish key' is zijn eerste film.
       
          Jimmy Koppen, MA

          VUB- History Department / Interdisciplinary Research Group Freemasonry
           Zijn reactie op mijn blog op 28 maart 2008
           Proficiat met uw blog, die ik met veel interesse heb doorgenomen.
           Ik ben zo vrij te reageren op uw bericht over 'The Scottish Key'.
           Door buitenstaanders- of beter gezegd : de wetenschappers of 'maçonologen'
           waartoe ik zelf ook behoor- was het al langer geweten dat Anderson een
           randfiguur was en dat Desaguliers de ware 'vader' van de hedendaagse
           vrijmetselarij was.Hij zorgde er achter de schermen voor dat de vrijmetselarij
           ingang vond bij de elite.De beste illustratie hiervan vinden we bij de groot-
           meesters van de Londense Grandlodge: tot Desaguliers waren dat onbekende
           en onbeduidende figuren; nadien waren het leden van de hoge adel en het 
           establishment.
           De Constituties van Anderson (1723) waren waarschijnlijk ook grotendeels
           door Desaguliers geschreven, en hadden niet enkel tot doel de statuten en
           reglementen van de Grootloge op papier te zetten, maar een soort van
           historische verantwoording te bieden.
           Vandaar dat het boek voor de helft bestaat uit een grotendeels verzonnen 
           historie,  geïnspireerd op de Bijbel en legendes.
           In feite moet je er van uitgaan dat er geen enkel onweerlegbaar bronnen-
           materiaal beschikbaar is om de werking van vrijmetselarij voor 1717 te staven.
           Maar binnen de vrijmetselarij zelf heerst er een grote onwetendheid over de
           eigen geschiedenis.
           Ik ben zelf profaan, maar ik hoor van mijn contacten binnen het GOB dat
           vele neofieten niet weten wat de vrijmetselarij in 19e- en 20e- eeuws België
           heeft gerealiseerd, laat staan dat ze de voorgeschiedenis ten gronde kennen.
           Vandaar is het een gemakkelijke oplossing de middeleeuwse bouwgilden
           automatisch aan te nemen als de rechtstreekse voorgangers van de heden-
           daagse vrijmetselaars.Waarschijnlijk zijn er vandaag nog steeds vrijmetselaars
           die ervan overtuigd zijn dat ook de tempeliers en de rozenkruizers ergens in
           hun voorgeschiedenis een rol hebben gespeeld, terwijl ook dat pertinent
           onjuist is.
           Persoonlijk merk ik ook bij rondleidingen in de tempels aan de Lakenstraat
           ( ik heb er, om verschillende redenen, al meerdere meegemaakt) dat de gids
           ( een ingewijde) vaak maar weinig (kunst-) historisch inzicht laat merken
           Het doet je echt afvragen wat het niveau van de 'geschiedenisles' moet zijn
           die leerling-vrijmetselaars na hun inwijding ontvangen.
           
           Het is de verdienste van de Scottish Key om deze gegevens eens op een
           rijtje te zetten en hopelijk daarmee diegenen te bereiken die er het meest
           baat bij hebben.

           Je merkt ook aan de tussenkomsten in de film ( de grote namen binnen het
           wetenschappelijk onderzoek naar  vrijmetselarij zoals John Hamill, Andrew
           Prescott en Roger Dachez ) dat het geen gratuite documentaire is zoals er
           zoveel over vrijmetselarij (vooral op internet) de ronde doen.

                                                                                  Jimmy Koppen, MA
           

         Voor verdere reacties of terechtwijzingen : francois.braham@telenet.be

  01-02-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  17-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJMETSELARIJ en HUMOR

  De meeste problemen lossen zichzelf op, mits je ze er niet bij stoort.

  Zoek je een helpende hand?  Kijk dan naar je rechter- of
  linkerarm.

  Vrijheid is datgene kunnen doen wat je kunt laten.

  Niet alles wat goud is, blinkt.

  De mensen struikelen af en toe over de waarheid, maar dan
  krabbelen ze weer gauw op de been en gaan op de oude voet verder.

  Om jezelf lachen? Laat me niet lachen!

  De werkelijkheid is niet alleen heel anders dan wij ons haar
  voorstellen, maar ook totaal anders dan we ons kunnen
  voorstellen.

  Wie zich in zichzelf keert, moet zich er niet over verwonderen
   als hij er niemand aantreft.

  De geschiedens leert de mens dat hij niets uit de geschiedenis leert.

  God heeft heeft de wereld uit het niets geschapen, maar het
  niets schemert er steeds weer doorheen.

  Misschien is deze wereld de hel van een andere planeet
                                                       A.Huxley

  Ik verwonder me over mensen die het universum willen
  doorgronden, terwijl het al moeilijk genoeg is om de weg te
  vinden in Chinatown.
                                                       Woody Allen

  Hoeveel moet je weten voor je eindelijk weet dat je niets
  weet?

  Ons verstand is een bewijs van Gods gevoel voor humor.

  Waarom wordt de waarheid zo vaak geweld aangedaan?
  Omdat zij naakt is.

  We leven in een treurig tijdsgewricht: het is momenteel gemakkelijker
  een atoom te splijten dan een vooroordeel te elimineren.
                                                                   Einstein

  Bij de woorden 'alle mensen zijn broeders' moet ik altijd
  aan Kaïn en Abel denken.
                                                              H.Kasper

  Meester, wat vindt u van de menselijke beschaving?
  Goed idee.Zouden we eens moeten proberen.

  BRON: Ko(s)mische bewustzijn  Marco Aldinger

  De maçon weet niets van maçonnerie en wil er ook niets van
  weten. (cfr. Het respons op deze weblog : VSOP 24)
                                                     Leo Apostel
                         

  17-02-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  23-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OVERLEVINGSFILOSOFIE

  OVERLEVINGS-FILOSOFIE

                       ECO-WATCH 3

                        PETITIE VOOR ZUIVERE LUCHT,
                           
                        TEGEN STEEDS TERUGKERENDE 'SMOG'

   SURF NAAR:  http://petitietegenfijnstof.skynetblogs.be        

  23-02-2008 om 11:15 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  10-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PEOPLE
  THERE ARE 3 KINDS OF PEOPLE :

  THOSE WHO MAKE THINGS HAPPEN

  THOSE WHO WATCH THINGS HAPPEN

  AND THOSE WHO WONDER WHAT HAPPENED

                            Opgetekend in een (intussen verdwenen) cafetaria in Antwerpen

  10-03-2008 om 10:55 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  16-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BELGISCHE ARMEN WORDEN OUDER

  BELGISCHE ARMEN WORDEN OUDER.

  Brussel.- Het aantal armen in België wordt voor het derde jaar op rij geschat op ongeveer1,5 miljoen, of 14,7 procent
  van de bevolking.Dat blijkt uit cijfers van de Federale
  Overheidsdienst Economie.

  De armoedegrens ligt nu op 860 € per maand voor een alleenstaande en 1.805 € per maand voor een gezin met twee kinderen.

  Het aantal armen is al drie jaar stabiel maar hun profiel verandert wel.Jongeren en gezinnen met kinderen worden
  minder getroffen en gepensioneerde lopen steeds meer
  risico.

  Huurders zijn kwetsbaarder
  Verder worden huurders vaker door armoede getroffen dan
  eigenaars ( 28,2 procent tegenover 10,2 procent)
  Economisch actief zijn, blijft een sterke buffer tegen armoede.Van de personen die werken, is 4,2 arm; bij
  werklozen is dat 31,2 procent en bij gepensioneerden 20,3 procent.

  Armoede heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de levensstijl van de betrokkenen.
  Bijna één op drie van de armen zegt problemen te hebben om de woning te
  verwarmen, terwijl dat bij de rest van de bevolking één op de negen is.

  Comfort
  Armen ervaren ook meer gebrek aan ruimte, missen meer elementair comfort en
  vinden hun woning vaker somber.Verder ontbreekt het hen vaak aan zaken als een
  tv, een computer of een auto.

  Ook op sociaal gebied zijn er gevolgen.Bijna een derde van de arme Belgen zegt
  niet in staat te zijn één keer per maand vrienden te ontvangen.Ze participeren ook
  minder in sociale activiteiten buitenhuis.


  16-03-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (6)
  07-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.THE SCOTTISH KEY
  THE SCOTTISH KEY

  Aanvaarden dat wat je al jaren als Waarheid koesterde, door andere Broeders en
  Profane intellectuelen wordt VERNIETIGD, dat is pas VRIJMETSELARIJ of
  zoeken naar een WAARHEID, die nooit de ULTIEME zal zijn...

  07-04-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  21-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ARM BELGIE

  Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag verklaarde
  Koning Albert 2 :

            1 Belg op 7   IS ARM = ongeveer 1,5 MILJOEN 


             Dit is erger dan in onze buurlanden...

  21-07-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  17-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EPICURISME

  EPICURISME
  Wie aan een bekende het etiket 'Epicurist' toekent omdat hij overvloedig
  tafelt en zonder enige matiging geniet van al wat onze maatschappij als
  'entertainment' te bieden heeft, vergist zich volledig.

  Volgens Alain de Botton in zijn  'De troost van de filosofie' is dit een totaal verkeerde interpretatie van de filosofie van Epicurus, geboren  in 341 v.Chr.Hij zou 300 boeken hebben geschreven, waarvan slechts 3 brieven zijn overgebleven

  Dat filo ons troost aan te bieden heeft, is een geheel nieuw concept voor mij, daar ik eerder  herhaald vernam dat filo noch ontspanning noch opbeuring schenkt .

  Maar de etiket in de inleiding is geheel onterecht, daar het hedonisme van Epicurus overvloed niet schuwt, maar zich onderscheidt door voldoening te vinden in het eenvoudige, het alledaagse. Hij gaf vaak de voorkeur aan water boven wijn, en brood, kaas en een handvol olijven waren vaak de simpele ingrediënten van een maal.
   
  Hedonisme is geen vast omlijnd begrip; het betekent: gesteld zijn op lust-
  gevoelens. Wat echter die lustgevoelens opwekt is nader te bepalen.
  Een deel van de hedendaagse jeugd is opvallend hedonistisch: zij tracht
  de huidige maatschappij en haar stress te ontvluchten door haar vrije tijd
  hoofdzakelijk door te brengen in lawaaierige omgevingen met overdadig
  gebruik van drank en drugs, wat vermindering van het bewustzijn genereert
  en daden uitlokt-niet enkel vandalistisch maar ook sexueel- die men na
  ontnuchtering ten zeerste betreurt.

  'Voor Epicurus was het de taak van de filo om onze vage gevoelens van angst en lust te duiden en ons zodoende te behoeden voor onjuiste ideeën hoe we gelukkig kunnen worden' (AdB)

  'Van alle middelen tot volledig levensgeluk die de wijsheid ons verschaft, is het
  verwerven van vriendschap verreweg het belangrijkste.
  Je moet eerder bedenken met wie je wilt eten of drinken dan wat je wat je wilt
  eten en drinken.Want zonder een vriend is ons leven het voederen van een leeuw of een wolf.'(E)

  Prof Joep Dohmen in zijn recent 'Tegen de onverschilligheid', pleidooi voor een
  moderne levenskunst dat in het verschijningsjaar 2007 reeds aan een vijfde druk toe
  was, geeft o.a. uitgebreid aandacht aan het Epicurisme.
  Epicurus onderscheidt verschillende soorten verlangens: de natuurlijke en nood-
  zakelijke én de natuurlijk maar niet-noodzakelijke.
  De eerste zijn de elementaire levensbehoeften: tegen de honger is niet méér nodig
  dan wat brood en tegen de dorst is water voldoende ( vsop24 : wat voor miljoenen
  mensen in deze tijd echter niet dagelijks beschikbaar is !)
  De tweede zijn bvb het verlangen naar een rijk maal of de sexuele behoefte.
  Ze kunnen hoogstens voor wat variatie zorgen,mar kunnen bovendien vurige,
  buitensporige hartstochten met zich meebrengen.
  Epicurus verwacht dat je kiest voor een sober, ascetisch leven waarbij alleen de
  natuurlijke en noodzakelijke verlangens vervuld worden.
  Duurzaam genot wordt dus verkregen doordat het verstand onderscheid maakt
  tussen de verschillende verlangens die het lichaam ondervindt en op basis daarvan zijn keuzes maakt.

  Persoonlijk denk ik dat het 'moderne hedonisme' van permanent en ongecontroleerd
  genot en ziekelijke behoefte naar 'entertainment'- wat deze maatschappij hanteert
  als 'doekje voor het bloeden'- het onvermijdelijk gevolg is van de precariteit van  het
  leven-van-de -doorsnee-sterveling en voor IEDEREEN het schrijnend besef van de 
  kortstondigheid en éénmaligheid van dit broze bestaan, hoogst waarschijnlijk zonder
  hiernamaals...
  Ook M.Onfraye heeft zijn perceptie van hedonisme, die mij echter  nog niet bekend is, en wie het ook eens academischer wil lezen, raadplege R.Audi : Encyclopedie van
  de filosofie en ontdek dat een gelukkig leven voor Epicurus er één was met
  'Freedom of disturbance' of ataraxia...

  17-09-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  28-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MODERN HUMANISME-Van CUYPERS tot PINXTEN

  In de uiterst sobere uitgave van anno 1960 van 'Het Vrije Woord'- vijfde jaargang - nr 20 verscheen
  de tekst van twee radio- uitzendingen van Karel Cuypers- onze toenmalige Voorzitter- in de cyclus
  'Modern Humanisme'

  Toen kwam het woord 'ECOLOGIE' nog niet voor in elke krantenzin die men las en kon K.Cuypers,
  zonder enige schroom schrijven :'Voor de humanist is de mens het m i d d e l p u n t en het d o e l
  (...) al wat de mens denkt, al wat hij uitvoert, heeft alleen belang in zover het de mens dienstig is.'
  Intussen zijn we een halve eeuw ouder geworden en hebben we noodgedwongen, maar nog niet door
  iedereen aanvaarde RESERVES moeten inbouwen, daar de Idolen van de Verlichting,'Wetenschap
  én Techniek' die geacht werden de zieltogende Goden te vervangen, de overijverige mens in zijn
  overleving meer en meer gingen bedreigen.

  'In onze filosofie zijn de godsdiensten door de mensen gemaakt en verdienen als zodanig de
  humanistische belangstelling, een objectieve belangstelling, ingegeven door goede wil en door
  bereidheid tot het aanvullen en tot het wijzigen van onze eigen mening' schrijft hij onderweg...

  'Onze doctrine ligt niet vast.En nog minder vast zijn de middelen die wij aanwenden om de
  waarheid, die wij niet bezitten, te helpen benaderen.Hebben de voor ' onveranderlijk en eeuwig'
  verklaarde levensbeschouwingen het niet nodig geoordeeld zich voortdurend te wijzigen...en
  zijn ook niet de voorheen progressieve levensbeschouwingen, spijts vervolgingen, later achteraan
  gaan hinken als hopeloos verouderd?'

  'Wij moeten niet als redding beschouwen onze huidige kultuurvormen te fossiliseren.Veeleer
  moeten wij onderzoeken op positeve wijze bij te dragen tot het voorbereiden van de komende
  wereld.Die komende wereld heeft onder andere behoefte aan een eerlijke moraal, maar de
  huidige zo vaak uit schijnheiligheid en oppervlakkige drukdoenerij bestaat.In de ogen van sommige
  vrijzinnigen bstaat zulke moraal simplistisch door het overnemen van de oude kristelijke moraal
  waarin de begrippen god en geloof geschrapt zijn.Dat zou betekenen dat de nieuwe moraal zou
  gebaseerd zijn op leegten.Neen, de komende wereld van atoomsplijting en ruimtevaart, de komende
  wereld van drie en vier miljard mensen (vsop24: 1960 !) vraagt andere normen om harmonisch en
  gelukkig te zijn en die normen vindt men zo maar niet van de ene dag op de andere.
  De humanisten willen de voorsten staan om ze te zoeken in alle  vrijheid en openheid van geest.'

  Wat Karel Cuypers als eerste Voorzitter poneerde zal - voor zover ik de overtuigingen van
  Rik Pinxten meen te kennen zoals ze voorkomen in zijn recentste werk 'De strepen van de zebra'-
  door onze huidige Voorzitter zonder enig voorbehoud onderschreven worden.Meer nog dan
  Karel Cuypers benadrukt hij het respect voor godsdiensten als menselijke uitingen, waard om
  onderzocht te worden. Hij deinst er niet voor terug een exclusieve vorm van atheïsme kortweg
  'dom' te noemen en wat Ronald Commers reeds in 1991 'een vergissing van een humanisme'
  als titel van een werk hanteerde, aan te klagen als een te schrappen 'SCIENTISME' of
  perverse adoratie van 'Wetenschap én Techniek' als suggoraat  voor godsaanbidding- waaraan
  nog steeds de overgrote meerderheid van de vrijzinnigen zich schuldig maakt, waar de meeste
  filosofen van de voorbije eeuw die idolen van de Verlichting reeds éénstemmig hadden 
  ontmaskerd als potentïele vernietigers van de mensheid !
  PS.
  De rode draad die van K.Cuypers naar R.Pinxten loopt werd ooit - haast ongelooflijk -
  onderbroken door een artikel getiteld :'Het Karel  Cuyperscentrum en de vrijzinnigheid         
  anno 1993' dat ik vluchtig doorlas tijdens een opruiming van mijn (slordig) archief -iets
  wat ik enkel doe tijdens neerslachtige vlagen - en na veel zoeken terugvond ...                  
  Twee jaar na het werk van Prof.R.Commers, geprezen door H.Dethier als het boek waar
  de Alma Mater op wachtte, krijgt men te lezen :
  'Het gezag van de wetenschap, die een algemeen erkende instelling is geworden, is zo
  groot, dat niemand wat ze ons voorhoudt radicaal kan tegenspreken zonder zich belachelijk
  te maken en als achterlijk te worden beschouwd'
  Akkoord, dit is bestemd voor de gelovige mens die zich vastbijt in het creationisme en
  meer en meer 'à la carte' gelooft.Maar ook de vrijzinnige mens die wat filosofie leest,en
  de eerste lezer van deze tekst is, neemt dit niet meer 'au sérieux'.
  Hij weet dat de filosofie haast een halve eeuw de wetenschap niet meer 'au sérieux' neemt en
  dat de Nobelprijs de ondergraver van die 'exacte' kennis heeft onderscheiden.
  Commers schreef : ' De wetenschap heeft de scepter van de RKK overgenomen; ALLEEN
  DE KLEREN ZIJN VERANDERD.

  28-10-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  06-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11.11.11.
  DE HELFT VAN DE WERELDBEVOLKING VERDIENT MINDER DAN 1,5 € PER DAG

                                                        STEUN  11.11.11.  
                                                  

  06-11-2008 om 15:29 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  07-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LA REALITE EST UN SECRET MACONNIQUE (L.APOSTEL)

  Pour autant que je sache aucune initiation qui m’ait été accordée jusqu’à présent, ne m’a

  révélé la vérité concernant la’ Réalité’.

  Pourtant notre philosophe Leo Apostel dans son oeuvre ‘Freemasonry’, parue en anglais

  et traduite en néerlandais affirme que le secret maçonnique concerne la ‘Réalité’et que

  chaque maçon en est profondément conscient .

  Loin de moi de vouloir confirmer ou infirmer cette affirmation, tel n’étant pas mon propos.

  Mais imaginons un instant, ne fût ce qu’en guise de divertissement sans conséquences,

  que dans un avenir difficile à prévoir ce secret, conservé soigneusement, soit

  répandu sans réserve aucune par tous les média existants ou à découvrir de sorte que

  chaque humain, dès l’âge de raison en soit profondément conscient et par conséquent

  organise sa façon de vivre et de penser sans oublier un seul instant que tout ce que

  ses yeux distinguent sur terre n’est qu’une illusion sans aucun intérêt quelconque et

  donc totalement négligeable…

  Crions d’emblée ‘halte’ à notre imagination, de peur de voir se réaliser notre monde

  ‘ réel’!Ce serait la fin de toute société organisée, de tout commerce, de toute valeur con-

  venue,de tout travail rémunéré, de toute action motivée, de tout choix,de toute

  comparaison, de toute discussion, enfin de tout ce qui nous invite, engage, oblige à

  persévérér dans ce monde …

  Avis aux initié(e)s : fermez à double tour votre boîte de Pandore et détruisez la clef !

  PS. De lezer die dit niet volledig mocht verstaan, kan, via 'REACTIE', een vertaling
  opvragen mits toevoeging van zijn e-mail .

  07-11-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  12-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOTRE DON D'OBSERVATION
  Depuis que le divin Platon, en nous présentant sa grotte allégorique, a semé le doute
  quant à la condition humaine en représentant l'humanité entière comme un amas de
  lamentables créatures enchaînées dans un antre et condamnées à perpétuité à ne
  comtempler que des ombres indéfinissables, et ne permettant qu'à quelques élus
  de sortir de cette caverne infernale et de contempler la lumière éblouissante de la
  REALITE, nous sommes condamnés à vivre dans le doute de l'existence de tout
  ce qui nous entoure, de tout ce qui nous engage à donner un sens à notre court
  séjour sur cette planète, de tout ce qui nous engage à persévérer, de tout ce
  qui nous permet ' de jouer le jeu'

  Le bon Hobbes - assez décrié pour ses tendances autoritaires - nous a

  plutôt dégoûté des couleurs en proclamant que la couleur des choses

  n'était qu'une réflexion d'une partie de la lumière qu'elles retenaient et

  ne faisait pas corps aves l'object observé et donc admirée à tort...

  En fait nous devons nous satisfaire de réflexions, sans jamais voir

  l'objet en soit.

  Mais l'humain, curieux insatiable, n'en est pas resté là.Depuis la

  découverte de le thermodynamique et de la mécanique quantique nous

  restons atteint d'ébahissement en lisant que nous sommes incapables

  d'observer quoi que ce soit objectivement car une relation s'établit

  entre nous et l'objet en question, ce qui fausse complètement notre

  observation et la rend totalement subjective et sans valeur aucune

  pour notre prochain.

  Mais consolez-vous : la Science est logée à la mème enseigne !

  PS.De lezer die dit artikel onvoldoende begrijpt kan mits toevoeging
  van zijn e-mailadres een vertaling bekomen.

  12-11-2008 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  20-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLATONISCHE LIEFDE

  Platonische liefde is volledig aan herdefiniëring toe en zou zelfs in een

  periode van permissiviteit met veel reserve moeten gehanteerd worden,

  daar verwarring met pedofilie nooit ver weg is !

  Epicurisme was ver van wat 'men' er in de wandeling van gemaakt heeft,

  maar platonische liefde wordt bij voorkeur geklasseerd in de rubriek:

  'Antieke Griekse zeden' en behoort tot de toenmalige aanvaarde

  sexualiteit tussen volwassen mannen en jongelingen, waarbij toch ook

  het geestelijke aan zijn trekken kwam.Alle toenmalige filosofen

  spreken er over zonder enige schroom.

  Hoe is 'men' tot de nog dagelijks gebruikte definitie gekomen?

  Ik vermoed dat - Plato, de grote inspirator zijnde van Augustinus-

  voor de gelovige mens niets gemeen kon hebben met die verfoeilijke

  relatie tussen individus van éénzelfde kunne en daar sexualiteit in

  het christendom niet bespreekbaar was buiten voortplanting,

  'men' onder zachte dwang een platonische verhouding voor het

  fatsoen een sexloze relatie tussen -uiteraard- twee mensen van

  verschillend geslacht is gaan heten !


  20-11-2008 om 17:51 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  05-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.COMMUNICATIE
  Evenals vele andere grote leraren der mensheid leerde Confucius zelf alleen mondeling.

  Wij kennen zijn gedachten slechts uit deze, door zijn volgelingen opgetekende, uitlatingen.

  Trouwens de mondelinge overlevering van literaire voortbrengselen en van de uitingen van grote

  mannen schijnt in vroegere tijden veel betrouwbaarder en nauwkeuriger geweest te zijn dan dat

  in onze tijd denkbaar zou zijn , nu de gedachten der mensen onder de overmaat van de dagelijks

  in kranten, radio, film en snelverkeer op ons aanstromende indrukken onbestendig warrelen en

  en men van HET ESSENTIELE WORDT AFGELEID.

  Uit : Geschiedenis van de filosofie   Hans Joachim  Störig  1959.

  05-02-2009 om 15:08 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  12-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UIT EEN NOTABOEK VAN DE JAREN 5O

  Er is niets zo vermoeiend als zijn geest voortdurend geweld te moeten aandoen, om op het peil van sommige mensen te blijven.

  Is het geen blijk van goddelijke humor: de wijze waarop in het dagelijkse leven het waardevolste gearmd gaat met het onbenulligste, het edelste het meest abjecte toelacht, duivel en engel, genie en imbeciel, maagd en slet samenhokken , en ieder probeert zich tot de hoogste uitdrukking te ontwikkelen ?

  Wat een vergissing als men zich steeds een haveloos, verbleekt, vermagerd iemand voorstelt, als er sprake is van een dwalende?

  Is het niet opvallend dat, als iemand beweert dat er kunst is voor alle smaken, hij voor zich het recht opeist het smakeloze te bewonderen?

  Wie iets van het leven wil begrijpen, moet eerst zijn zin voor nuancering ontwikkelen.

  Het zijn slechts de dommen, die in de overtuiging leven dat al wat ze niet weten belangwekkend is.

  Boeken hebben dit op vrienden voor, dat men zich van de vervelende zonder omhaal kan verlossen.

  Laak wie is en loof wie worden wil.

  Veroordeel nooit de mens die je gisteren was: het is een ander.

  Een bron van eeuwige verwondering: de zielsrust van de onwetende.

  Men moet vaak genoegen nemen met het geluk dat bij nader toezien slechts het ontkomen aan het ongeluk is.

  Domheid is niet zozeer een leegheid van de geest, maar eerder een vervuld zijn met overwoekerende buitenissigheden.

  12-02-2009 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  20-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GOED LEVEN

  We zijn het aan onszelf verplicht om goed te leven,

  niet om goede boeken te schrijven, veldslagen te winnen

  en gewesten te veroveren, maar om kalmte en rust te

  vinden bij de dingen die wij doen.

  Michel de Montaigne

   

  20-02-2009 om 17:11 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  08-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PATRICIA DE MARTELAERE foto: F.Naudts
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  TER  NAGEDACHTENIS

  Patricia De Martelaere,professor filosofie aan de KUB en

  Leuven is ons ontvallen, geveld door een hersentumor

  Haar essays hebben ons gefascineerd,geïnspireerd en

  bevestigd in onze overtuigingen.Zij werd amper 51.

  Wij hadden van haar nog veel te verwachten.           .

  Ik zal nog vaak te rade gaan in haar werk.

   Als pas op eigen verzoek verstrooide  adogmatische vrijmetselaar

   heb ik allle respect voor deze bescheiden, op een zeer persoonlijke

   wijze gelovige dame, die  mensenschuw en vreselijk eenzaam

   door het leven ging. en er nochtans in gelukte haar studenten

  te enthousiasmeren

  08-03-2009 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  22-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN STEEN IN DE MACONNIEKE KIKKERPOEL (W.Lotens)

  TUSSEN DE ZICHTBARE EN DE ONZICHTBARE WERELD            Over vrijmetselaarsfilosofie en Mozart.                Prof.Ronald Commers   2008   Acco Leuven / Voorburg

  Wellicht het magnum opus van deze auteur, die in '91    'Het vrije denken- De vergissing van een humanisme'    publiceerde, waarop pas in 2008 positief én praktisch  werd gereageerd met 'De strepen van de zebra' van Prof.Rik Pinxten, sedert 1995 voorzitter van HVV.       Of het een bestseller wordt én 'Een steen in de maçonnieke kikkerpoel'durf ik betwijfelen daar de publicaties van 'broeders' van de GLB en dus deïstisch, nogal neerbuigend door de adogmatische variante van    het GOB worden gevolgd.'Vrijmetselarij' van Apostel     met al zijn innovaties werd weinig geraadpleegd en nog minder opgevolgd bij de oprichting van nieuwe loges,   want eveneens van GLB origine(Pieter de Zuttere) 

  Een broeder van LITHOS maakte mij attent op volgende fout: 'L.Apostel was lid van het GOB (Bevrijding)en dus adogmatisch'. Genoteerd, maar Commers schrijft dat ze BEIDEN enkele jaren lid waren van Pieter de Zuttere en dus GLB.Eerst GOB en dan GLB .

  11.04.09. In een interview in 'De Morgen' van 12.03.93 zegt L.Apostel:'Ik werd in 1952 ingewijd in de Brusselse loge Balder, die tot de obediëntie van het Groot-oosten van België behoort.Toen hij in 1961 naar Gent verhuisde, stapte hij over naar de loge De Zwijger.In 1972 trad hij toe tot de loge Pieter de Zuttere inGent, werkend binnen de Grootloge van België ( waar  R.Commers hem  vervoegde)         

  Pag.301van onderhavig werk (noot 11) (...) 'Pieter de Zuttere,ik was er lid van1980 TOT 2007.Leo Apostel was er lid van 1972 tot 1983 (zoals hij het in het'Voorwoord 'van zijn boek (VRIJMETSELARIJ) heeft toegelicht.

  Ik verwelkom elke opbouwende kritiek- die in de loge te weinig aan bod komt-maar dan graag met enige  kennis van zaken   francois.braham @ telenet.be                

  Apostel schreef:                           'Vrijmetselaars weten niets van vrijmetselarij en ze willen er niets van weten.'Commers vond het opportuun het nog eens te citeren in onderhavig werk;vermeldenswaardig is wel dat beide auteurs in dezelfde GLB-loge in Gent werkzaam  waren.(Pieter de Zuttere )                                                        Het werk is- al zeker voor ons taalgebied- uniek wegens zijn revolutionnaire perceptie van de genese van de maçonnerie.Alle fantasiën - vaak met veel overtuiging door nochtans kritische broeders tijdens het'onderricht'doorgegeven aan volgzame'leerlingen'   werden resoluut  als bronnen van tafel geveegd en vervangen door illustere Renaissance- en Verlichtings-figuren met o.a. Giordano Bruno 1548-1600 en John Amos Comenius 1592-1670.Beiden zouden centrale figuren zijn in de genese van de speculatieve vrijmetselarij. Wat nu eindelijk de mogelijkheid inhoudt dat de maçonnerie kan bogen op intellectuele voorzaten, waar het tot voor kort zeker  heel bekwame, maar naar alle waarschijnlijkheid analfabete waren.

                   Commers is verder een hevig tegenstander van de 'hogere graden'of rode maçonnerie genoemd.Een Schotse strekking die hij een gevaarlijke deviatie noemt,wat heel wat commotie zal sorteren, alhoewel deze graden nooit populair zijn geweest bij de blauwe.Ik vernam uit betrouwbare bron dat de 'Regulieren'het werk geen 'wetenschappelijke'waarde toekenden.Een ware tsunami van protest én verontwaardiging kan nog verwacht worden, tenzij men het doodzwijgen nogmaals verkiest...

  Elders gaf ik mijn mening over 'The Scottish Key',2008.        Dit recent én duur document is nog slechts een curiosum toe te voegen aan de mythologie over de genese van de vrijmetselarij.26.04.09:In een intervieuw van de auteur door F.Stappaerts van 08.09.08 zegt Commers:'The Scottish Key,zeer recent nog,dat is een fictie'

  De beoordeling van 'Mozart en de vrijmetselarij'laat   ik als totaal onbevoegde over aan muzikaal ingewijden.

  Wat voor mij nog niet duidelijk was: welke figuren hebben de wijsheid van BRUNO en COMENIUS overgedragen aan ANDERSON en DESAGULIERS of wie ook ? RAMSAY is niet eens het vermelden waard,daar zijn 'Discours'uit 1736 ,uitgesproken in een Parijse loge in 1737, zorgde voor een (pag.287)'vreemde inbreng, gebaseerd op uit de lucht gegrepen en contextueel bepaalde legenden en mythen.Die laatste werden bepaald door de katholieke sympathieën van de Engelse Stuardisten en het daaraan verbonden Schotse chauvinisme.'   

   Ik laat de zoekende broeder het genot over, zelf te ontdekken hoe John Toland en zijn Pantheisticon bijdroegen tot de verspreiding van de filosofie van Bruno en haar inbreng in de VRIJMETSELARIJ. (Hoofdstuk 8)

  Pantheisticon : de tekst bij een feestelijk rituaal voor een gesloten genootschap van vrije en rechtschapen lieden

  Al voor 1976 heeft Margaret C.Jacob de hypothese geformuleerd dat TOLAND in verband moest gebracht worden met de eerste organisatievormen van de speculatieve vrijmetselarij.In haar boek 'The Radical Enlightenment' 1981 heeft ze de hypothese herhaald: er bestond in Holland,meer bepaald in Den Haag in 1710 al een loge die zij als vrijmetelaarsloge aanduidt.Zij doet dit op basis van het door haar bekendgemaakte manuscript van John  Toland , met als opschrift:'The Hague 1710'(pag.211 e.v.)

   Men zal vruchteloos naar de naam TOLAND zoeken -zelfs  voor zover ik weet-in de recentste publicaties over vrijmetselarij (of kan iemand dit ontzenuwen ?) 

  Toland, John

  b. 11.30, 1670 near Londonderry,Ire                                                  d. 03.11, 1722 Putney (London)

  Controversieel Britse vrijdenker,waarvan de rationalistische filosofie de kerkhistorici verplichtte tot ernstig onderzoek van de kerkelijke leerstellingen.

  Rooms katholiek opgevoed ging hij over naar het Anglicanisme voor zijn 20 en studeerde hij in Glasgow, Edinburgh,Leiden en Oxford tussen 1687 en '95.In 1696   publiceerde hij zijn beroemd Christianity not Mysterious waarin hij trachtte te bewijzen dat niet alle bijbelse doctrines geloof vereisen om begrepen te worden, maar perfect aanvaardbaar zijn voor menselijke rede zonder goddelijke revelatie.Het boek verwekte heel wat commotie die leidde tot  veroordeling door het Iers Parlement.

   

                                                            Enige kennis van het Engels deïsm is onontbeerlijk om inzicht te krijgen in de spiritualiteit van de vrijmetselarij.( cfr.ENCYCL.Britannica en AUDI)  

   Deïsme

   Een niet orthodoxe religieuze attitude die uitdrukking vond in een groep Engelse schrijvers, beginnende met baron Herbert of Cherbury in de eerste helft van de 17e eeuw en eindigend met Henry st.John,1st Viscount Boling-broke in het midden van de 18e eeuw.  Het refereert naar wat men 'natuurlijke religie' zou kunnen noemende aan-vaarding van een religieuze kennis die aangeboren is of kan verworven worden via redenering, in tegenstelling tot gereveleerde kennis of kennis aangeboden door een kerk.

  De term is bij ons nog steeds in gebruik om loges waar de'Opperbouwmeester van het Heelal'nog in de ritualen  voorkomt, te onderscheiden van adogmatische loges,die atheïstisch of agnostisch zijn.Het verschil tussen broeders van beide loges is zo onopvallend,dat L.Apostel er geen enkel aandacht voor had en in beide loges werk-zaam is geweest.

  .PS. Een uitstekende recensie van W.Lotens verscheen in 'Het Vrije Woord'HVV jg.53 nr.4                                 

  22-03-2009 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  23-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GELUK

  WIJ STRUIKELEN OVER DE MENSEN DIE ONS GELUKKIG WILLEN MAKEN

                              Joep Dohmen    

  23-03-2009 om 18:02 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  27-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie was COMENIUS ?

  Gedurende zijn leven berustte zijn faam in hoofdzaak op zijn twee populaire textboeken, de JANUA en de ORBIS SENSUALIUM PICTUS.Zijn invloed als een sociaal hervormer bereikte zijn top tijdens zijn verblijf in Engeland.In gans Europa werd hij geëerd als een leidende figuur.  Zijn visie maakte indruk zowel op diegenen die een meer dynamische vorm van godsdienst verlangden als op hen die naar wetenschap keken als een herbronning.Zijn pansofisme daarentegen had weinig invloed, noch tijdens zijn leven noch achteraf.Zijn droom van UNIVERSELE HARMONIE was te vaag en te grandioos voor de mentaliteit van de 17e eeuw,welke reeds een utilitaristische en materialistische wending vertoonde.De moderne wereld had er evenmin belangstelling voor.

  In de 19e herleefde zijn reputatie door de toenemende belangstelling voor zijn pedagogische werken, vooral in Duitsland.Heden ten dage is hij een prototype van de WERELDBURGER.Zijn patriotisme jegens Duitsland belette hem niet een europeaan te zijn en te geloven in de EENHEID VAN DE MENSHEID.

  Bron: Encyclopedia Britannica.

   

   

  27-03-2009 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  30-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filosofie van de vrijmetselarij R.COMMERS

  Na het vrijzinnig humanisme een boek-lang op de vingers te hebben getikt - het werd niet zo vlug ondervonden-worden de vrijmetselaars adelbrieven aangeboden,die al enkele eeuwen open en bloot te smachten lagen naar een nieuwsgierige speurder,die geen vrede nam met de esoterische kwakkels die de pas ingewijden te slikken kregen.

  Enkele eeuwen lang werd gedweept met fascinerende genealogische gegevens die begonnen bij Adam en Noach; kruistochten,kathedraalbouwers,Rozenkruisers en andere esoterici kwamen er bij om te eindigen bij enkele Engelse figuren die zeer recent(cfr'The Scottish Key')onverbeterlijke mythomanen bleken te zijn.

  'A bunch of lies'die zowel bij historici als profanen elke kans op enige geloofwaardigheid tot nul herleidde  en de onloochenbare maatschappelijke verwezenlijkingen die aan de invloed van het genootschap te danken zijn in de schaduw stelde.

   Gelukkig gingen de jongste  ingewijden in die curiosawinkel te keer als ware iconoclasten en plantten zij de 1717-vlag zonder enig égard op de puinhoop.

  Maar zonder het monnikenwerk van Ronald Commers was die vermetele daad bij historici eerder onbezonnen overgekomen daar de stichting van de'Grootloge van Londen'  anno 1717 met heel wat vraagtekens gepaard gaat !

  Het ontstaan van de Vrijmetselarij zou wel eens een Europese aangelegenheid kunnen zijn schrijft Commers... 

  Na het grondig lezen van dit werk van een auteur,die in ons taalgebied door geen enkel ingelicht mens niet 'au sérieux'zal genomen worden,vraag ik mij oprecht af -als agnosticus- of er tussen een deïstische en een adogmatische loge niet méér verschil is dan het bannen in de loop van een tempelzitting van de woorden :

         ' De Opperste Bouwmeester van het Heelal'

  Woorden die een halve eeuw geleden aanleiding hebben   gegeven tot het uitzwermen in verscheidene loges van  een deel van de broeders die niet meer in die woorden geloofden,en dus atheïsten werden genoemd.

  Merkwaardig genoeg hadden beide soorten loges onder de hoede van het GOB kunnen blijven,want volgens de statuten erkend.

  MAAR-ijdelheid is van alle tijden- alle niet-gelovigen   werden door het Londen's Hoofdkwartier als persona non grata 'uit de Tempel gejaagd'en zochten de gelovigen bescherming bij een nieuwe obediëntie:de Grootloge van België,die wel erkend werd door Londen (ECHTER NIET VOOR LANG!)

  30-03-2009 om 00:00 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BRUNO, GIORDANO en zijn invloed tot op heden

  Bruno's theoriën beïnvloedden het wetenschappelijk en filosofisch denken van de 17e eeuw, en werden in de 18e eeuw geabsorbeerd door verscheidene moderne filosofen.Als een symbool van het vrije denken inspireerde hij de Europese liberale bewegingen van de 19e eeuw,in het bijzonder het Italiaans Risorgimento (nationale politieke eenheid).Zijn cosmologische visie voorspelde fundamentele  aspecten van de moderne conceptie van het universum.                Zijn ethische ideeën, in contrast met de religieuze ascetische ethiek, leiden naar het moderne humanistisch activisme;  zijn ideaal  van religieuze en filosofische tolerantie heeft liberale denkers beïnvloed.Wat wel tot kritiek aanleiding heeft gegeven, is zijn bijzondere belangstelling voor het magische en het occulte.

  Bruno is ongetwijfeld één van de opvallendste figuren in de geschiedenis van het Westelijk denken, een voorloper van de moderne beschaving. 

   

   

  30-03-2009 om 15:05 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  05-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RIK PINXTEN, EEN HEEL BOZE HUMANIST

  Verschillende mensen zeggen dat we moeten ophouden  om  de  katholieke kerk met alle zonden van Israël te beladen: de echte vijand zou de islam zijn, en niet het Vaticaan.Ik doe niet in vijanden, maar probeer met oprechte bedoelingen humanistisch geïnspireerde mensen ( en daar zitten nogal wat christenen en islamieten bij) in de wereld aan te spreken.Maar dan heb je dus weer paus Benedictus XVI.

  Wie verder wil lezen :  www.humanieuws.be 

  05-04-2009 om 17:05 geschreven door franois24  


  >> Reageer (0)
  09-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INTELLIGENCE

  L'INTELLIGENCE  ne mène qu'à l'inaction

  R.M DU GARD

  09-08-2009 om 00:00 geschreven door franois24  


  Categorie:herinneringen/ervaringen
  >> Reageer (0)
  10-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJZINNIGHEID IN DE USA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  VRIJZINNIGHEID IN DE USA

  Op het moment dat ik besloten had een eind te stellen

  aan  mijn lidmaatschap van Facebook, omdat een grote

  meerderheid van de leden het medium een infantiel (en

  dus eigentijds)karakter hadden gegeven,kreeg ik een

  verzoek van een MICHAEL om hem als vriend te erkennen.

  Die Michael bleek een forse Amerikaan te zijn,28jarig,

  gehuwd en vader van twee 'awe-some'(sic) zoontjes!

  Zijn profiel vermeldde : atheïst

  Wat wel verrassend overkwam

  Een amerikaans atheïstisch tijdschrift schat het aantal

  atheïsten in de VS op 12 tot 15% van de bevolking.

  Een visueel overzicht  van de evolutie tussen 1900 en

  2008 vindt u op www.USATODAY.com  Zie: blogs-religion:Did

  you celebrate 'Blasphemyday ?

  De vrijmetselaarsgemeenschap in de USA- in tegenstelling

  tot bvb Europa- kent geen non-believers- groep en komt de

  atheïsten dus niet aanvullen.

  De betrekkingen tussen believers en freethinkers zijn in 

  the States niet te vergelijken met die in België.

  Wat bij ons meestal op politiek vlak wordt uitgevochten

  komt in de US met veel hartstocht op het publiek forum

  aan bod.Genootschappen die believers en non-believers

  vertegenwoordigen slaan mekaar op internet rond de oren

  met argumenten voor en tegen de ....origine van de ...

  TIEN GEBODEN GODS !?

  Believers verwensen in één zin atheïsten,pedofielen,

  homo's,verkrachters,lesbiennes en moordenaars en maken

  gebruik van alle media's die onze maatschappij ter

  beschikking heeft zowel in de katholieke als in de pro-

  testante pamfletten,lijvige boeken,spotprenten en preken.

  Een britse film over DARWIN heeft in USA geen verdeler

  gevonden omdat het evolutionisme zo controversieel is

  voor het amerikaans publiek !?

  Talrijke ouders eisen de (her)-invoering van het creation-

  isme in het onderwijs.

  De aversie van de believers voor abortus, euthanasie e.a,

  beperkt zich niet tot verbaal geweld-zoals bij ons nog

  steeds gebruikelijk is- maar deinst niet terug voor

  fysiek geweld dat ook wel eens tot moord leidde.

  Ter gelegenheid van de viering van Darwin's magnum opus

  publicatie honderdvijftig jaar geleden is op internet

  een strijd vol passie begonnen tussen voor- en tegenstan-

  ders van evolutionisme en creationisme.Dat de wereld door

  god geschapen is,is aan een revival toe,ook in het

  onderwijs.

  Op 30 september werd voor de eerste maal de'INTERNATIONAL

  BLASPHEMY DAY' ingericht, waarbij nonbelievers van alle

  pluimage godlasterlijke uitspraken deden en in

  Washington een tentoonstelling van godlasterlije kunstwer-

  ken en cartoons werd ingericht!

  Borden met atheïstische slogans op kruispunten van druk-

  bezochte straten zijn geen zeldzaamheid,waar in Belgïe

  katholieke slogans nog wel eens op kerkmuren prijken.

  'Halloween' is dan weer een gelegenheid voor believers om

  alle kinderen die het vieren met de hel te bedreigen!

  Het atheïsme heeft ook zijn fundamentalisten:R.Dawkins'(UK) 

  'faith'is een religie van 'not',terwijl G.Epstein 'chaplain'

  van het atheïsme van Harvard en meer tolerante toon in zijn pas

  verschenen 'Good without God'aanslaat

  en aanvaardt dat believers ook gelukkig kunnen zijn.Dawkins

  en Epstein hebben allebei hun aanhangers in de States

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   voor meer info : www.harvardhumanist.org         www. international ethical union

                           www.ALTERNET.org                     WWW.about.com  (agnosticism-atheism)

  10-09-2009 om 00:00 geschreven door franois24  


  Categorie:herinneringen/ervaringen
  >> Reageer (0)
  11-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJZINNIGHEID IN DE USA 11.11.09

  Vanaf maandag zullen de acht miljoen New Yorkers in de metro een maand lang geconfronteerd worden met een prangende vraag.Een miljoen New Yorkers voelt zich goed zonder God.En U ? De slogan, geschreven over de blauwe hemel met witte wolken, vraagt aandacht voor atheïsme als levenshouding.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11-11-2009 om 21:47 geschreven door franois24  


  Categorie:herinneringen/ervaringen
  >> Reageer (1)
  13-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJZINNIGHEID IN DE USA

  13.01.2010

  Voor Europeanen- vertel het niet voort- komt de animositeit

  aan beide zijden eerder 'fundamentalistisch' over!

  13-01-2010 om 16:28 geschreven door franois24  


  Categorie:herinneringen/ervaringen
  >> Reageer (0)


  >

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!