NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • HEILIGE DRIE-EENHEID
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  zin-in-deze-week
  Jezus'taal
  17-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc12,28b-34
   Vers 34b :' Gij staat niet ver  af van het Koninkrijk Gods'
  Jezus vond dat de wetgeleerde  een correct antwoord gegeven had  en zegt dat hij  wijs gesproken had.
  Daarom  zegt Hij tot deze wetgeleerde  dat hij niet ver af stond van het Rijk Gods. Waarom zegt Jezus dat er nog een afstand  te gaan is  naar dat Rijk Gods? 
  Is dat niet de weg tussen    het goede  antwoord  weten en het goede antwoord in practijk omzetten.Met het goede antwoord staan we al in de richting van dat Koninkrijk Gods maar beslissend zal worden: de echte stappen  zetten. The reality is the therapy.
  Hugo Dierick, Rosier 26 2000 A

  17-10-2012 om 15:52 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc10,46-52
  Vers 52: 'Ga, zei Jezus, uw vertrouwen is uw redding.'
  Wat maakt nu  dat hij terug kan zien? Dat hij als blinde toch  kon vernemen (horen) dat Jezus in zijn buurt kwam. Zonder Jezus ooit gezien te hebben , spreekt de blinde Hem aan:' Wees mij genadig : Laat mij U zien. 
  De blinde  ging uitsluitend voort op het vertrouwen dat hij in Jezus had. 
  Zo verklaart Jezus zijn genezing.
  Hugo Dierick; Rosier 26 2000 A.  

  14-09-2012 om 11:42 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc 10,35-45
  Vers 43b:' Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn.
  Het gaat hier niet over een onderdanige  en nog minder over een slaaf,  zoals soms vertaald wordt, maar om iemand die gewoon dienst bewijst: iemand die helpt, die werk ziet en graag bereid is om een dienst te bewijzen, nog wel ongevraagd. Die is groot, volgens Jezus.
  Hugo Dierick , Rosier 26, 2000 A


  27-08-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc 10,17-30
  Vers 21b: ' Eén ding ontbreekt u  nog'
  Dat éne ding waar Jezus het altiijd over heeft is Hem volgen. Het echte contact met Hem . 
  De vraag van die man met veel bezittingen was: Wat moet ik doen ? Hij deed al alles wat  hij moest doen. Wat kon hij nog meer doen ?
  In contact komen met Jezus en Hem volgen.
  Zijn echte vraag was niet : Doe ik nog niet genoeg maar  hoe kan ik meer betekenen voor anderen?
  Is dat niet de vraag van ons leven?
  Hugo Dierick,Rosier 26 2000 A.

  26-08-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  ZEVENENTWINGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc 10, 2-16 
  Vers  14b: ' Laat de kinderen toch bij mij komen en houdt ze niet tegen.'
  Jezus zegde dat nog sterker in zijn taal  dan wat de vertaling ons laat lezen:  'Laat de kinderen toch bij me komen en maak ze niet onrustig.
  Kinderen tegen houden om bij Jezus te komen  heeft iets onevangelisch. Van  Jezus weten wij toch dat Hij kinderen graag  als voorbeeld stelt om in het Rijk Gods te komen.
  Kinderen kunnen best eens  moeilijk doen. Meestal zijn ze dan bang, uit hun doening gehaald of onvoorbereid op wat komt. Wie ze tegenhoudt om af te gaan op doelen die ze aanvoelen als goed, verstoort hun natuurlijke drang om iets goeds te beleven en zo kunnen ze  onrustig worden, moeilijk.   
  Hoe reageren wij op kinderen die plots onrustig worden? 
  Hugo Dierick, Rosier 26 ?2000 A.


  25-08-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc 9,38-43 45. 47-48
  Vers  42a : ' Maar als iemand één van deze kleinen die geloven aanstoot geeft, het zou beter zijn..'
  Geloven in Jezus'taal staat voor : zich aan iemand hechten, vertrouwen op iemand, zich toevertrouwen aan een ander.
  Het  eerste en belangrijkste dat een boreling verwerft is precies dat geloven in de betekenis die Jezus gaf aan geloven:  zich kunnen hechten aan anderen ( de ouders in de eerste plaats), zich toevertrouwen aan een ander.
  Zonde met hoofdletter als die vertrouwensband die een kleintje zo langzaamaan heeft opgebouwd verstoord wordt , verbroken wordt. Het kan zelfs  leiden tot het onvermogen om nog  ooit een  echte band aan te durven met gelijk wie.
  Beseffen wij dat betekent ?
  Hugo Dierick, Rosier 26 2000 Antwerpen.


   

  23-08-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  VIJFENTWINTIGSTE ZINDAG DOOR HET JAAR
  Mc 9,30-37
  Vers 36a :  ' Hij nam een kind en zette het hun in hun midden.' 
  In Jezus taal is een kind letterlijk een 'geborene'(jelet) Jezus zette dus  een 'geborene' in het midden.
  Dat maakt niet veel verschil uit tenzij dit: Een geborene verwijst naar geboorte waardoor het kind beschreven wordt in de passieve zin: geboren.
  Wie geboren is, heeft alles gekregen, is dus puur geschenk, heeft niets van zichzelf.     
  Dat  accent van gratis, van genade wil Jezus  hier in het midden zetten en  wat doet ons dat ?
  Hugo Dierick, Rosier 26 2000 A.

  23-08-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc 8,27-35
  Vers 34: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.'
  Volgen =  'gaan'  'achter '
  Iemand op een recht stuk weg volgen  geeft nog  geen sluitend bewijs dat je die persoon echt volgt.
  Alleen op het kruispunt van  de weg zal het pas duidelijk worden of wie 'achter iemand gaat' zijn voorganger wel volgt. 
  Een volgeling neemt op het kruisen van de weg met een andere (het kruispunt)  precies de richting van wie hij  volgt.
  In Jezus'taal ( de enige  openbarings'taal) wordt  het beeld van de weg en  het volgeling zijn gerespecteerd.
  Kun je  nog volgen ?
  Hugo Dierick, Rosier 26 2000 A


  23-08-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  MC 7, 31-37
  Vers 37b: '  Hij heeft alles wel gedaan. Hij laat doven horen en stommen spreken.'
  Als doven gaan horen en stommen gaan spreken, dan is alles wel gedaan. 
  Of anders gezegd: Als mensen terug hun zintuigen  kunnen gebruiken waarvoor ze ontworpen
  werden, wordt alles weer goed...zoals wij lezen in de eerste verzen van Genesis : En God zag dat het goed was.
  Waarop nog wachten ?
  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen.  14-08-2012 om 21:21 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc 7, 1-8 14-15 21-23.
  Vers 8 ' Gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan de overlevering  van mensen: kruiken en bekers afwassen en meer van dergelijke dingen doet ge.'
  Jezus komt in zijn gesprekken met gelijk wie altijd terug op het gebod van God  alsof er maar één gebod is: 'Liefhebben zoals Ik u heb lief gehad.'
  Wat een verschil  met waar mensen zo vaak mee bezig zijn: kruiken en bekers afwassen enz.
  Heb ik daar een verklaring voor?
  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen.


  13-08-2012 om 21:48 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOORE HET JAAR
  Joh 6,60-69
  Vers 68: ' Simon Petrus antwoordde Hem: Heer, naar wie zouden wij gaan ? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. '
  Wat Petrus hier zegt, is al wat. Je hoort er zijn bewondering voor Jezus  duidelijk in door.
  Als we nu  Petrus die woorden  in zijn moedertaal zouden laten zeggen, zouden die  zo klinken; ' De duidding, de zingeving die Gij in uw woordeen legt, gaat  ook over  het leven dat nu voor ons nog verborgen is (eeuwigheid).
  Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen
     

  13-08-2012 om 21:30 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc 6,7-13
  Vers 7 : 'Hij riep de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden.'
  Wat maakt  nu het verschil uit tussen het  één voor één uitzenden van mensen en het uitzenden van mensen  twee aan twee.
  Is dat niet het verschil tussen het uitzenden van mensen op  een interimkantoor en Jezus'manier om mensen uit te sturen?
  Hij   roept ze dwz spreekt ze zelf  persoonlijk aan met naam  en toenaam en stuurt ze niet alleen op pad. De opdracht is duidelijk:  aan mensen  iets zeggen (wat ze nog nooit gezegd hebben ) en ook iets doen (wat ze tot nog toe niet gedaan hadden). Kortom bevrijdend aanwezig zijn . Hun voorganger Jezus achterna: God die redt, verlost, bevrijdt. 
  Hugo Dierick, Rosier 26, A.

  25-06-2012 om 10:10 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc 6,1-6
  Vers 4 :' Maar Jezus sprak tot hen: Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.'
  Kijken ook wij  niet eerder op naar mensen van formaat die van elders komen dan naar even belangrijke  mensen uit eigen kring?
  Precies wat er gebeurde met Jezus. Hij wordt ook  profeet genoemd en dat woord betekent in zijn taal:
  Iemand die God doet komen.
  En sinds Jezus weten we een beetje beter wie God voor Hem betekende: Hij die er naar verlangt om ons te beminnen.
  Beleven wij daarbij  iets als we dat zinnetje beluisteren zoals jezus het bedoelde ? 
  Hugo Dierick, Rosier 26 2000 A.

  12-06-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Mc 5,21-43;
  Vers: 41: Talita koemi.
  Dit is een minikluifje voor wie wat vertrouwd is met Jezus'taal (Hebreeuws-Aramees). 
  Een zeldzame keer neemt een evangelist letterlijk Jezus woorden over zonder ze eerst  te vertalen in het Grieks. Wellicht omwille van de spontaneïteit waarmee ze gezegd zijn. Dat gebeurde ook bij één van de uitspraken van Jezus op het kruis.
  Terug naar onze twee woorden: 
  Ofwel lees je  ze  als: ' tali takoemi ' ofwel als  'talita koemi'.
  Tali  takoemi : 'Tali' (meisjesnaam), gij zult opstaan
  Talita koemi  : dochter, sta op 
  Hier geen  spectaculair verschil. In andere teksten kan het wel een betekenisvol verschil uitmaken zoals  bij de eerste woorden van het Johannes'evangelie waar we gewoonlijk  vertalen: 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God.' Terwijl wij  in Jezus'taal lezen:' Vanaf het begin was er al een duiding, een zingeving, en perspectief en die was bij God'
  Hugo Dierick, Rosier 26 A.

  05-06-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER
  Lc 1,57-66.80 
  Vers 59 b-60a: ' Ze wilden het kind de naam van zijn vader  Zacharias geven. Maar zijn moeder zei daarop: Neen het moet Johannes heten.'
  Maakt het veel verschil uit ?
   Zacharias: Jahweh gedenkt, God herinnert zich en Johannes: Jahweh is genadig, God is genade.
  Zijn het geen twee aspecten van die ontelbare andere aspecten uit   de ' diamant'  die God is.
  Toch ging de voorkeur naar Johannes. Dat God puur genade is, zoals de zon niets anders is dan zon , blijft fascineren: een God die alles wegschenkt, puur genade is en niets terug wil, geen voorwaarden stelt, geen voorbehoud, niets.
  Vanuit die vaststelling, die verwondering,  dat geloof ontstaan  lof en dankgebeden. Gebeurt mij dat ook ?
  Hugo Dierick, Rosier 26, 2000 A.

  28-05-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Reacties op de vorige week: Drievuldigheids-zondag of zondag van de  Drie-éénheid  ? 
  Drievuldigheid legt de nadruk op het verschillend-zijn binnen de liefdesgemeenschap die God is en dat is precies het  nieuwe Godsbeeld waar Jezus zo vol van was, terwijl 
  Drie-éénheid  de nadruk legt  op de éénheid van die liefdesgemeenschap  die God is .
  We  kunnen dat nauwelijks vatten tenzij 'echt-paren' die kunnen daar soms iets van beleven.  
  Die kunnen van tijd  zot gelukkig zijn als ze verrast worden  door hun zo verschillend-zijn (de meeste danken daar  trouwens hun verliefdheid aan)  maar ze  kunnen ook pijn beleven  aan dat verschillend-zijn  dat zo storend kan inwerken in een relatie.
  Beleven wij nu in deze Pinkstertijd   iets meer van dat verschillend-zijn of  eerder iets  meer  van dat één-zijn met onze 'naaste'  ? Het verschil opmerken is al wat., zeker als je daar iets over  kunt vertellen aan mekaar.

  Hugo Dierick, Rosier 26, 2000 A
  28-05-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Vorige zondag vierden wij die typische  liefdesgemeenschap van onze God: Een  beleving van drie die één zijn. Kunnen wij  daar iets bij beleven of prikkelt dit alleen maar onze fantasie; meer niet?  Want waarover gaat het hier : Drie die één zijn ?
   Die 'VADER' die maar één ding verlangt nml  om ons graag te  zien. Onze ouders op hun best zoals we ze dromen en  dan  nog vermenigvuldigd met oneindig veel meer. 
   Die  'ZOON' die  volledig bij die Vader thuis is en als een volledig  gelijke deelt in zijn Liefde. Een ouder-kindrelatie  maar dan zonder afstand : compleet evenwaardig en toch met  alle respect  voor ieders eigenheid. 
   Die  'HEILIGE GEEST' die er alles voor doet om die passionele intimiteit VADER-ZOON zo ruim mogelijk te inspireren naar openheid, zodat die niets verstikkends heeft maar openbloeit  in schepping en creativiteit. 
  Wat in Wie heb ik op dit moment het meest nodig? Durf ik er ook voor bidden ?

  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen.    

  26-05-2012 om 11:18 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  HEILIGE DRIE-EENHEID
  God als een Drie-éénheid.
  Christelijker kan niet. 
  In geenenkele andere godsdient wordt God beleefd als een  'Trio', als een  intense interactie van drie in één zelfde liefdesgemeenschap. Sinds Jezus weten wij  dat onze God  liefde is en  dus geen 'Mono'  kan zijn. Op je eentje wordt  beminnen onmogelijk. Een God van Liefde  moet  dus minstens een 'Stereo'  (Vader- Zoon) zijn en nu blijkt dat onze God  zelfs een ' Trio' is.
  Die meest intense liefdesgemeenschap verwoorden wij telkens wij het kruisteken maken.
  Hoe verwoorden wij  dan die 'Drie-Ene'  God zonder in de val te trappen van de  'mono-god' of de  god in het meervoud: meergodendom?
  Hoe lost ieder van ons dit cruciale dilemma op ? Volgende week meer daarover.

  Hugo Dierick, Rosier 26. 2000 A.  10-05-2012 om 10:52 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin-in-deze-week
  PINKSTEREN
  Joh 20.19-23
  Vers 23: 'Als  jullie  iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.'
  Toch wel een sterke uitspraak van Jezus. Als wij tot iets bekwaam zijn, komt God daar niet in tussen. Als wij dus  niet doen wat we kunnen doen, gebeurt er niets. Hij respecteert ons. De uitdaging wordt dus: Nemen wij onszelf au sérieux ?
   Hugo Dierick,Rosier 26 A 2000

  02-05-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin-in-deze-week
  ZEVENDE PAASZ0NDAG
  Joh17,11b-19
  Vers: 17b ' Uw woord is waarheid?'
  Johannes begint zijn evangelie met: 'In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God.' Daarmee  wil  hij in Jezus'taal  zeggen: 'Vanaf het allereerste begin was er al een duiding aan de schepping, een richting , een visie' Alles stond al vanaf het eerste moment gericht op God , op liefde dus want God is liefde.'  
  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen.

  27-04-2012 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 20/05-26/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 09/12-15/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!