Beiden werden weliswaar niet in het dorp der Zeven Neten geboren, maar hebben er baanbrekend werk verricht en zijn er ook begraven

Antonia Schellens werd geboren in Olmen vlak bij de straalmolen. Zij trad in bij de zusters franciscanessen en stichtte het klooster Sint-Annadal in Retie, waaraan ook een kleuter- en lagere school verbonden werden. Zuster Antonia Schellens heeft samen met haar medezusters het onderwijs en de opvoeding van generaties Retiese kinderen ter harte genomen.

Edward Sneyers was afkomstig van Lozen-Bocholt. In 1920 kwam hij in Retie wonen. Hij stierf er in 1957. Als talentrijke onderwijzer en inspecteur, streefde Sneyers met heel veel gedrevenheid naar vernieuwing van het volksonderwijs. Daarnaast en vooral na zijn pensionering ontplooide hij een indrukwekkende activiteit in het verenigingsleven en in het heemkundig onderzoek van zijn geliefde dorp Retie. Zijn bekroonde 'Geschiedenis van Retie' was daarvan het hoogtepunt.