NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • ACHTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  zin-in-deze-week
  Jezus'taal
  28-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  ZONDAG VAN DE HEILIGE FAMILIE (tweede kerstdag)
  Mt 2,13-15.19-23 . 
  Vers 3,23 b :' Hij zal een Nazoreeër genoemd worden.'
  Nazoreeër is iemand die in Nazaret woont. Nazar werd meestal vertaald door verborgen.  Letterlijk betekent nazar echter  beveiligd, beschermd. Ook in  het woord tak ( nezer)  komt dezelfde betekenis ( veiligheid )aan bod. Vogels nestellen zich in boomtakken om bescherming te vinden Nazaret is  daar waar Jezus verbleef voor zijn openbaar leven om er zich te beveiligen, te beschermen.

  Hugo Rosier

   

  28-11-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zin_in_deze_week
  VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
  MT 1,18-24
  Vers 20 c':' Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest'
  Hoe dit begrijoen ?  Daarvoor is het nodig precies te verstaan wat Heilige Geest wil zeggen in Jezus'moedertaal: Roeach Hakodesch: Heiligheid- Ruimte -Adem waarmee iets heel eigen gezegd wordt over dit kind. Bij het verwekken van een kind beleven man en vrouw het summum aan intimiteit en wordt  het kind het kind van die ouders.   Het kind dat Maria draagt in haar schoot is ook het gevolg van een summum aan intimiteit  maar die intimiteit wordt   tegelijkertijd    verruimd: dit kind ontsnapt aan de beperktheid van zijn  ouders en zal er zijn voor  een wereldwijde toekomst :  Godskind in niets alleen maar behorend  tot een gezin maar aanhankelijk aan allen en  gericht op allen.
   Kunnen wij daar inkomen niet zozeer in het verstaan maar wel in het ervaren van die verruiming van die Liefde waarmee Jezus geboren werd?
  Hugo Dierick, Rosier


    

  17-11-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zin_in_deze_week
  DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
  MT 11,2-11
  Vers 9 : ' Waartoe zijt ge dan uitgetrokken  ? Om een profeet te zien  ? Inderdaad , zeg ik u, zelfs meer dan een profeet !'
  Een profeet in Jezus'taal is niet wat wij verstaan onder een profeet. Een profeet (nabi) betekent letterlijk: iemand die God zal doen komen. Daarmee is alles gezegd over een profeet. Onze christelijke invulling van God is  in feite Liefde. Christelijke profeten zijn dan ook mensen, mannen en vrouwen die Gods'liefde voelbaar  aanwezig brengen  in deze wereld. Dan is Jezus de profeet bij uitstek. Geen idee hoe je die Liefde in deze laatste dagen voor Kerstmis echt en concreet  kunt toelaten in je leven en dat van je huisgenoten of buurt?

  Hugo Dierick, Rosier.

  17-11-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
  Jes.2,1-5
  Vers 4b: 'Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlogen leren ze niet meer aan.
  Van binnen uit , vanuit louter menselijke strategie zullen oorlogen niet ophouden te bestaan.
  Die echte vrede staat ons te wachten in Zijn  Rijk dat gaat komen. Daarvoor is die vredesvorst nodig en die wordt opgewacht in deze adventsperiode. Wij hebben zijn methode nodig om die droom van echte vrede ooit mee te maken. Geloven wij dat Hij ons in die positieve spiraal door  het opwaarderen van de ander kan meekrijgen.
  Geloven wij dat door de bevestiging van de ander een heel ander Rijk onstaat ? Zijn Rijk!               
  Hugo Dierick, Rosier.

  06-11-2010 om 16:44 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin-in-deze-week
  TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
  Mt 3,1-12.
  Vers 11c :' Hij zal u dopen met de heilige Geest  en met vuur. ' Wat moeten wij ons daarbij voorstellen ? De letterlijke betekenis van deze woorden in Jezus'taal.  Wat betekent in Jezus'taal Geest ? Geest betekent dan zowel adem als ruimte precies wat we nodig hebben om  in een relatie niet  te  verstikken. En vuur betekent  zowel warmte als helderheid, ook twee elementen die wij nodig hebben om voluit te kunnen leven.
  Openheid,warmte en helderheid.. 
  Welk van die drie heb ik bij deze tweede week van de advent het meest nodig om Kerstmis echt te kunnen vieren.
  Hugo Dierick, Rosier.


  06-11-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  VIERENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Lc.23,35-43
  Vers 42: 'Daarop zei hij: Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt.'
  Voor  dat koninkrijk bidden wij in het Onze Vader: Uw Rijk zal komen, zouden wij getrouwheidshalve best bidden. Een Rijk dat er sowieso  komt en waarmee bedoeld wordt: Een Rijk waar God impact heeft op alle volkeren volgens zijn onuitputtelijke goeddadigheid.
  Ons gebed maakt ons bewust van  de kracht van deze droom en helpt ons nu  al anders  te leven.
  Hugo Dierick, Rosier.

  26-10-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Lc.21,5-19.
  Vers 14:' Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.'
  Zelfverdediging alleen gesteund op goede voorbereiding en de moeite die je moet doen om er goed uit komen, maakt geen indruk op anderen. Alleen wie dit al heeft ervaren , kan  beamen wat Jezus hiermee bedoelt.. Wie recht in zijn schoenen staat, behoudt zijn sterkte zonder zich te moeten voorbereiden.

  Heb ik al zoiets meegemaakt ?

  Hugo Dierick, Rosier.

    

  24-10-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Luc20,27-38.
  Vers 33: ' Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw ?'
  De vraagsteller gaat er vanuit dat in de 'tijd' die komt na de dood  er wordt voortgebouwd op de tijd die we nu hebben. Na de dood komt  echter een 'periode' die in de openbaringstaal genoemd wordt: de tijd die voor ons nog verborgen is en die  beter niet  vertaald wordt met eeuwigheid.
  Laten we het houden bij de tijd die  nu voor ons verborgen is en waar we dus niets van weten en ook niets kunnen weten. Wij kunnen ons trouwens  niets voorstellen  van wat  los staat van tijd en ruimte. Waarom ons niet concentreren op de enig mogelijke vraag: 'Wat betekent het precies in deze tijd van iemand de vrouw zijn?'
  Hugo Dierick, Rosier
   


  17-10-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin-in-deze-week
  DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Luc 18,9-14
  Vers 13:' De tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst, en zei: God, wees mij, zondaar, genadig.
  De Farizeeër bad eigenlijk niet. Er staat hij bad bij zichzelf. Hij bleef bij zichzelf ( biden is bij God komen) en hij had het dan  over de anderen. Bidden deed alleen de tollenaar. Hij maakte zich klein tegenover God en vroeg om hulp. Hij kon niet meer voort in zijn leven. De Farizeeër had God niet echt nodig en God liet hem in de waan dat hij voortkon. 
  Betrap ik er mij soms weleens op dat ik bid om mij een  houding te geven en mij zo onderscheid van anderen ? 
  Hugo Dierick, Rosier

  01-10-2010 om 09:21 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin-in-deze-week
  EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Lc  19,1-10
  Vers 5: ' Toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem :Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis te gast zijn.'
  Een interessant detail want in feite staat er: Vandaag moet ik bij u neerzitten
  Zacheüs , klein van gestalte,  kan door neer te zitten bij Jezus  hem op gelijke hoogte ontmoeten. Niet meer vanuit de hoogte van een boom en ook niet vanuit een minderheidspositie vanwege zijn kleine gestalte. 
  Hij kan nu Jezus echt ontmoeten en wie Jezus echt ontmoet , daar gebeurt iets mee zoals blijkt uit dit evangelie.
  Hugo Dierick, Rosier

  01-10-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  NEGENENTWINGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  2 Tim 3,14-4,2.
  4,2a 'Verkondig het woord.' betekent in feite : Geef duiding. Met andere woorden: als je bijbelse gechriften ter sprake brengt, ga dan op zoek naar de betekenisvolle woorden. Dat zijn die woorden die   mensen kunnen helpen om zich te kunnen  oriënteren in het leven, die dus  duiding, richting, perspectief geven. Woorden die onze droom over ons leven verduidelijken en oproepen om daar werk van te maken. Welk woord uit het evangelie van volgend weekend zal mij perspectief geven, hoop,zin en energie om er in de komende week iets mee te doen ?

  Hugo Dierick, Rosier

  20-09-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.
  LC.17,11-19.
  Vers 18:' Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling ?
  Vrijwillig God prijzen, loven en danken voor de genezing die deze melaatsen  zo maar gekregen hadden, deed er maar eentje van de tien.
  Waaraan is nu de meeste vreugde te beleven? Doen wat Jezus gevraagd had of dankbaar terugkeren naar Jezus. 
  Hoe verklaren wij dit verschijnsel ? Ligt de verhouding tussen geschenk en dank bij mij ook 
  maar rond de 10 procent ? Wat doet mij dat ?
  Hugo Dierick, Rosier.


  11-09-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  ZEVENENTWINGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  2 Tim. 1,6-8,13-14.
  Vers 14:' Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.'
  Timoteus maakt ons attent op de gaven die ons gegeven worden. 
  In feite hebben wij alles gekregen. Dat vergeten wij gemakkelijk. Die vergetelheid is zonde.  De grootste schat is toch wel de genade dat we  kunnen beminnen. 
  Wat een energie komt daardoor  niet vrij ? 
  Met de hulp van de heilige Geest, schrijft Timoteus. Geest betekent : adem ( roeach) en  ruimte (revech) waardoor ons beminnen veel ruimer wordt en zuurstof en adem geeft. 
  Die Geest zorgt ervoor dat liefhebben niets verstikkends heeft maar openbloeit: ruimer, breder, dieper, hartstochtelijker dan ooit. Van welke bekrompenheid wil ik los komen ?
  Hugo Dierick,Rosier

  07-09-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zin_in_deze_week
  ZESENTWINGTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Lc.16,19-31:  De arme Lazarus en de rijke.
  In de naam Lazarus zit het werkwoord helpen(lazor). Lazarus vroeg om geholpen te worden. Hij had honger. De rijke ,wiens naam niet vermeld werd, reageert niet. De rijke heeft in zijn rijkemansleven  wellicht nooit iets gevraagd. Als zijn leven voorbij is en in de miserie zit , vraagt  hij (voor de eertse keer ?)om hulp.   Eerst  vraagt hij iets voor zichzelf en daarna vraagt hij iets voor zijn broers. 
  Daarmee wordt duidelijk dat als je de tijd laat voorbijgaan om zelf  hulp te vragen, je niet meer in staat bent  om zelf te helpen.
  Wat  je  alleen maar gedacht hebt, bestaat niet. 
  Wat je hebt uitgesproken en toevertrouwd wordt realiteit.
  Hoe lang is het geleden dat ik nog iets gevraagd heb.
  Hugo Dierick,Rosier. 


   

  05-09-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Lc16,1-13
  Vers 13 b: 'Je kunt niet God dienen en de mammon.'
  De mammon is de geldmaniak.De geldmaniak staat niet meer  tegenover bezit. Wie bezeten is door hebben heeft nog maar één belangstelling : Hoe kan ik  behouden wat ik heb en bovendien nog vermeerderen wat ik heb ? 
  Dan blijft er geen tijd meer over om met de Liefde bezig te zijn. Angst neemt de plaats in van vrijheid.
  En het echte genieten  kun je vergeten want je bent eenzaam bezig.
  Weet ik dat alleen maar of beleef ik dat ook? Wat doe ik daar dan mee?

  Hugo Dierick, Rosier Antwerpen.


  31-08-2010 om 17:48 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  Vierentwingtigste Zondag door het jaar.
  Lucas15,1-32
  Vers 20: 'Zijn vader zag hem al in de verte aankomen.'
  In dit vers vertelt Jezus precies wat zo eigen is aan die liefde van zijn Vader nml. puur VERLANGEN om te beminnen.
  Want in Jezus'taal klinkt het woord vader als abba wat letterlijk betekent : langen, zich uitstrekken naar, ver-langen, omarmen...
  Hij is altijd op uitkijk, niets anders dan verlangen om te beminnen. Jezus'God is dus geen monoliet op afstand maar altijd  een onderweg , uit op contact. God is liefdesgemeenschap. Liefhebben is voor Jezus'vader geen plicht maar verlangen.
  Hoe beleven wij ons liefhebben? Plicht of verlangen? 
  Hugo Dierick,Rosier

  23-08-2010 om 08:12 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.
  Lucas 14,25-33
  vers 27: ' Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn.'
  Waarom lezen we niet: Wie aan het kruispunt Mij niet volgt is mijn leerling niet. Het is de evidentie zelf dat je pas echt weet of iemand een ander volgt tenzij  op het kruispunt der wegen. Die stijl van  spreken is zo eigen aan Jezus 'taal dat die versie oorspronkelijker klinkt  dan de vertaling. 
  Jezus'leerling word je door Hem echt te volgen. Begin er maar eens op het kruispunt van je weg waarom  deze week niet ?

  Hugo Dierick,Rosier

  08-08-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.
  Lc.14,1. 7-14.
  Vers 11: 'Want al wie zichzelf verheft zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert  zal verheven worden. '
  Zichzelf vernederen is niet het juiste woord dat hier oorspronkelijk bedoeld is. Iemand vernederen of zichzelf vernederen is niet Jezus'taal. Wie zichzelf klein maakt ,zal groot gemaakt worden.  
  Daar kunnen wij deze week iets mee doen.
  Wie zich klein maakt bij  een ander ontmoet veel vlugger die ander, want iedereen erkent in het klein-zijn van de ander zijn eigen kleinheid en dan ontstaat er een oprechter contact.
  Alleen je eigen ervaring  hierbij zal aantonen of deze evangelische duiding  correct is.
  Hugo Dierick, Rosier.

  02-08-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Luc. 13,22-3O
  Vers 29:' Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden en aanzitten in het Koninkrijk Gods.'
  Daarvoor bidden wij precies  als we het Onze Vader bidden: Uw Rijk kome of beter nog Uw Rijk zal komen. Met andere woorden: Het zal sowieso gebeuren dat mensen van gelijk welke windstreek elkaar zullen vinden in die nieuwe mentaliteit van die  'Vader' die niets anders is dan puur verlangen om allen te omarmen. Zoals de zon niets anders is dan zon, puur  zon dus zo is die God van dat Koninkrijk niets anders dan pure uitreiking naar mensen zonder onderscheid. 
  Ook al zijn wij daar zelf  niet mee bezig, dat Koninkrijk zal er komen. 
  Het bidden van het Onze Vader helpt ons niet daarbij. Alleen  helpt het bidden van dat Onze Vader ons bewust te worden van die open mentaliteit bij die God van Jezus van Nazaret.
  Hugo Dierick, Rosier.
  13-07-2010 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  TENHEMELOPNEMING VAN MARIA
  Luc.1,39-56
  Vers 46: Maria sprak: 'Mijn hart prijst groot de Heer.'
  In dit  vertaalde vers - hoe mooi die vertaling  ook klinkt-  heeft het vertaalengeltje de oorspronkelijke betekenis helemaal omgekeerd.
  De naam Maria sprak Jezus uit als Myriam en  betekent ' De Verhevene' . Logisch toch dat de aanhef van dit magnificat (groot maken) alsvolgt staat opgeschreven : ' En Myriam (DE Verhevene) sprak : De Heer heeft mijn 'ziel' opgeheven, verheven'
  Dit is ook echt bijbels want het is altijd God die handelt. Wij moeten dit alleen toelaten en laten gebeuren.
  Laten wij het toe dat God ons ophemelt, groot maakt, verheft? Wat houdt ons tegen ? Welke balast ?
  Hugo Dierick, Rosier.


   

  09-07-2010 om 17:53 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 01/07-07/07 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 09/12-15/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!