NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
foto's nieuwe evenementen GROOTLANAKEN klik hier op foto
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
 • genealogische bijdrage over Joseph Hollman de Hofcellist van Koning Willem III
 • Uitslag Hilarion Thans Poëziewedstrijd en WOI
 • De waanzin begon in 1914
 • in de oorlog van John Mc Crae april 1915
 • Schenking van Freule Riedi de Montagne, Kruisweg Jan Rosier 1898, een erfenis om trots op te zijn.
 • Van lente, pensioen, gepensioneerden en een bijna 106 jarige inwoner van Groot-Lanaken.
 • Teleurstelling en euforie bij gemeenteraadsverkiezingen Maastricht
 • Veel belangstelling voor historie Carnaval Smeermaas
 • Wat was de reden van De Caritat de Peruzzis om in het verzet te gaan tijdens de Groote Oorlog?
 • De Duitschers in Lanaken 1914
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Enkele fotos van de erfgoeddag in Veldwezelt
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  't peperménneke en zijn Kaatje

  Foto
  Foto
  Foto
  enkele vondsten van 'Erik de Viking'
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Hier nog enkele fotos van Nikkela Reynders
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Uit alle delen van Groot Lanaken
  Wat iedereen mag weten
  28-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastoor Rutten en de Missienaaikrans Smeermaas in crisisjaren 30'.

  Pastoor Rutten’s Pastoraat in Smeermaas was van 1927 tot 1935. Hij was de opvolger van E.H. Claes die Pastoor werd in Munsterbilzen. Hijzelf werd in 1935 opgevolgd door Pastoor Hombroux die twee jaar in Smeermaas bleef en opgevolgd werd door Pastoor Lormans (1937-1950), Pastoor in de oorlogsjaren.

  Op Paasmaandag de 17de april 1933 werd de OLV kerk  in Maastricht verheven tot Basilica Minor.

  Na de mis te hebben meegecelebreerd en de processie daaropvolgend in Maastricht meegelopen te hebben, stapte Bisschop Kerkhofs in zijn 'automobiel' en reed naar Smeermaas. In zijn gezelschap waren; de vicaris generaal van Roermond Baduin (Heeroom van de familie Baduin in Smeermaas) en de Deken van de Kapittelkerk St. Servaes.

  De reden van hun bezoek aan Smeermaas was de onthulling van het Christus Koningbeeld dat opgesteld stond op de Kruising Oude Heirbaan-Brugstraat. Het beeld was een geschenk  van de parochianen van de de St. Jozefparochie aan hun parochieherder Pastoor Henricus Rutten (1927-1935) , voor zijn 25 jarig jubileum. Het beeld dat eerst in de Brugstraat stond, is tijdens de wegwerkzaamheden rond 1968 verplaatst naar de huidige kerk. De famile Baduin zal in het totstand komen van het beeld en de onthulling daarvan met deze prominente kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders een grote rol hebben gespeeld.

  Het beeld zal op 17 april 2013 precies 80 jaar in Smeermaas staan.

  Smeermaas had vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw, drie missionarissen op missie. Twee in de Filippijnen Broer en zus Pelssers Jan en Maria (kloosternaam Virginie) en Pater Arnold Driessen. Om deze drie Smeermaser zendelingen te steunen was er de missienaaikrans. Zij maakten benodigdheden voor de Missionarissen en dingen die verkocht werden om deze drie geldelijk te ondersteunen.

  Op de foto  de leden van de Missienaaikrans. (Grootmoeders van de huidige bewoners).
  Van Links naar rechts Staand; Gilissen Isabel, Segers Alfonsine, Wahlen Maria, Bastiaens Agnes, Rousseau Elise, Driessen Arnoldine (zus van pater Arnold), Kleinen Hubertine, Heldens Juliana.

  Zittend van links naar rechts: Huijsmans Victoire, Pelssers Alice (zus van Pater Jan en zuster Virginie), E.H. Pastoor Rutten, Bauduin Miet (voorz.), Vandervoort Anne en Juffrouw Voets.


  Tags:missienaaikrans Smeermaas,Pastoor Russten, crisisjaren 30.
  26-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beroepsbevolking Lanaken 1796
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In België werden elke tien jaar volkstellingen gehouden. Deze tellingen begonnen op 15 oktober 1846, waarna de daaropvolgende jaren geteld werd op 31 december. Vanaf dit jaar werden volkstellingen gehouden in 1856, 1866 en 1876 - alle op 31 december. Vanaf 1880 was er sprake van een telling aan het eind van elk decennium. De volkstelling van 1940 verviel door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waardoor de volgende telling in 1947 plaatsvond. Vervolgens liep de volkstelling als volgt: 31 december 1960 en 31 december 1970, gevolgd door 1 maart 1981 etc.

  Volkstelling onder Frans bewind.

  In het jaar 1796 (Franse tijd) was er ook een volkstelling te Lanaken, dat was onder Frans bewind. In de dorpen Lanaken, smeermaas, Pietersheim, Caberg , Briegden en Besmer woonden toen 1173 mensen waarvan er 200 in de echt verbonden waren.

  (Bij de telling van 2010 was het inwonertal 13.004 inwoners voor Lanaken waarvan 4049 niet Belgen, zonder de inwoners van Caberg dat in 1839 definitief naar Oud Vroenhoven over ging. Ddit is zonder de andere fusiegemeenten Neerharen, Rekem, Gellik en Veldwezelt geg. Gem. Website)

  De oudste inwoner woonde in Smeermaas het betrof een vrouw die de ouderdom van 100 jaar had bereikt (Wed van Lambert Leenders). Caberg dat toen nog deel uitmaakte van Lanaken en na 1839 definitief overging naar Oud Vroenhoven (Maastricht in 1920) telde toen 49 inwoners. In Lanaken woonde de hoofdmoot aan inwoners 436 en in Briegden  het minste met 18 inwoners. Van de mannen waren er toen 30 weduwnaar en van de vrouwen waren er 58 weduwe.

  Heel wat van de beroepsbevolking vond zijn nering in de Landbouw. 93 Boeren waren verdeeld over het grondgebied van Lanaken , daarvan 41 in Lanaken. 63 Inwoners waren  keuterboer(waarvan 21 in Lanaken en 21 in Smeermaas), 69 mensen stonden genoteerd als dagloner.

  In Smeermaas woonde één brouwer  (Reinier Willem Hustinx  geboren 21 februari 1774, overleden Maastricht 18 juli 1852, brouwer, trouwde Maastricht 11 december 1796 met Maria Cornelia Rutten, geboren 1772, overleden Maastricht 15 december 1820, dochter van Nicolas Rutten en Catherine Klocker. Ze was eerder weduwe van Francois Coenegracht) Verder woonden  er  2 branders en de chirurgijn (Heelmeester Fransus Weydman ) in Smeermaas.

  De 3 kleermakers woonden: in Lanaken 1 en in Pietersheim 2.  Van het totale aantal inwoners was er maar een genoteerd als metser, (Hubert Jongen),  die in Pietersheim gehuisvest was. Voor het schoeisel van de bevolking zorgden 6 schoenmakers die dagelijks achter hun leest zaten. Hetzelfde aantal was timmerman 3 in Lanaken, 2 in Pietersheim en 1 in Smeermaas. De enige rademaker woonde in Briegden.  Zowel in Lanaken als Pietersheim woonde een molenaar.

  In Smeermaas woonden drie bakkers en in Lanaken een (heel wat mensen hadden toen een ‘backus’ achter hun huis staan en bakten zelf hun brood). Er waren toentertijd 5 winkeliers en 1 koopman (Andreas Silverijser die woonde in een  huis, langs de Maas, ‘de Blauwe geit genaamd), allen in Smeermaas gevestigd.  

  3 Slagers die aan huis kwamen slachten 2 in Smeermaas ( de joden Hertz en Mozes die naast het slachten ook handelden in huiden en stoffen, Mozes woonde in een huis langs de Maas) en 1 in Pietersheim.

  Eén vroedvrouw stond de vrouwen van Lanaken bij tijdens de bevallingen,  
  Bron: gedeeltelijk Gossu Tijdingen.
  Tags:stursullakerk lanaken,lanaken,volkstelling lanaken


  Foto

  Mijn favorieten
 • kerkschatten Sint Ursula Lanaken
 • Lanakenaren op de vlucht in WOII
 • hbvl nieuws lanaken
 • Jpaf informatie
 • waarnemingen.be

 • Zoeken in blog


  Klik op de foto boven voor de actuele foto's
  klik hier voor http://www.lanakencdenv.be/
  Films van Lanaken op YOU TUBE
  twee missionarissen uit het begin van de 20e eeuw uit Smeermaas


  Blog als favoriet !

  Mail sturen naar Grootlanaken

  Mail hier


  Rondvraag / Poll
  GEEN KOFFIESHOPS VERPLAATSEN NAAR DE GRENS MET LANAKEN
  JUIST
  ONJUIST
  Bekijk resultaat


  Archief per maand
 • 10-2015
 • 10-2014
 • 06-2014
 • 03-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 08-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 08-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Welkom op mijn blog! Bedankt voor Uw bezoek en kom eens regelmatig piepen voor nieuws uit Groot Lanaken.
  Hieronder enkele fotos van Vlaanderendag OPZ
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Enkele werken van patienten
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Nog enkele fotos van ploeg Quick Step
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Inhoud blog
 • genealogische bijdrage over Joseph Hollman de Hofcellist van Koning Willem III
 • Uitslag Hilarion Thans Poëziewedstrijd en WOI
 • De waanzin begon in 1914
 • in de oorlog van John Mc Crae april 1915
 • Schenking van Freule Riedi de Montagne, Kruisweg Jan Rosier 1898, een erfenis om trots op te zijn.
 • Van lente, pensioen, gepensioneerden en een bijna 106 jarige inwoner van Groot-Lanaken.
 • Teleurstelling en euforie bij gemeenteraadsverkiezingen Maastricht
 • Veel belangstelling voor historie Carnaval Smeermaas
 • Wat was de reden van De Caritat de Peruzzis om in het verzet te gaan tijdens de Groote Oorlog?
 • De Duitschers in Lanaken 1914
 • republikeinse kalender
 • Paardenskelet (Joep) terug in Borgharen rustend in hoeve Hartelstein.
 • Van Schaapherder tot wonderdokter 'Ménneke van Spouwe'.
 • Leon Lemmens vertelt: Bombardement in Maastricht op 18 augustus 1944
 • Frans Huygelen beeldhouwer oorlogsmonument St Pieter Oud Rekem
 • Jaak Croux en St Theunis
 • Foto uit de oude doos
 • Bij beiden kanker vastgesteld en kankervrij verklaard na operaties
 • 86 jarige neemt mantelzorg op zichh voor 88jarige zus
 • Oud Caberg ooit Pietersheims/Lanakens grondgebied.
 • herstelling van namen van de Missienaaikrans Smeermaas
 • Pastoor Rutten en de Missienaaikrans Smeermaas in crisisjaren 30'.
 • Beroepsbevolking Lanaken 1796
 • Wespenspin neemt als prooi een ander soort spin
 • De kleine zuster met een groot hart Francise Meyers ten grave gedragen
 • Fietsroutenetwerk Lanaken en Maasland zeer in trek bij wielertouristen
 • Kasteel Pietersheim een dag voor Summer Fair terug open
 • Memorial day Margraten 2012 and the missing man Kight.
 • Pierre en Marie Jeanne vieren hun 50 jarig huwelijksjubileum
 • Heilig Hartcollege van Strafste van Limburg in run naar strafste van Vlaanderen  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!