NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • ACHTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
 • TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  zin-in-deze-week
  Jezus'taal
  06-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zin_in_deze_week
  ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Lc 7, 36 - 8,3: Een vrouw die in de stad bekend stond als een zondares.
  Vers 50,b: 'Uw geloof heeft u gered.'
  Water over  Jezus' voeten  laten vloeien, ze met uw haren afdrogen, zijn voeten zoenen, zijn voeten olieën. Wie deed zoiets ? Alleen die  vrouw die in de stad bekend stond als een zondares.
  En Jezus prijst in haar dat ze zoveel vertrouwen, geloof in Hem heeft waardoor ze zo dicht bij Jezus kon komen , dichter dan gelijk wie !
  Wie zo authentiek bemint, wordt even authentiek vergeven en mag gaan in vrede.

  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen

     06-06-2013 om 09:58 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Lc 7,1-10: Genezing van de knecht van de officier.
  Vers 6b: 'Ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak komt.'
  Wij hebben die uitspraak van die officier (Romeinse honderdman) opgenomen in onze eucharistie als we voor het communiceren zeggen: Ik ben niet waaardig dat Gij tot mij komt. Wie van ons heeft zich  ooit wel eens niet   gestoord aan die uitspraak die als een aanslag leek op onze eigenwaarde ? Natuurlijk  ! Maar eerlijk gezegd als we Jezus willen volgen in zijn liefhebben waar we ook van dromen dan denk ik dat we lang kunnen wachten voor we daar  klaar voor  zijn.?
  Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen


  14-05-2013 om 10:40 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  HEILIGE DRIE-EENHEID
  Joh 16,12-15
  Vers 15: 'Hij zal u verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.'
  Als je niet meer kunt zeggen : Dit hoort alleen de Vader toe of alleen de Zoon of alleen de Geest, beleef je dan niet  die éénheid waarvoor Jezus zo vaak overspreekt. Dan is één zijn (mogen allen één zijn) alles geven, alles krijgen en daar gemeenschappelijk van leven zonder aan versmelting ten onder  te gaan. Is dit niet de uitdaging van ons leven: het einde van onze beslotenheid.
  Is dat niet de volle waarheid waarnaar wij uitkijken en meteen de volheid van leven?
  Hugo Dierick, Rosier 26 2000 Antwerpen.


  13-05-2013 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  Pinksteren
  Zonder Pinksteren ( zonder Roeach Akodesch wat letterlijk betekent:  'ADEM DEZE HEILIGHE'  en wat uiteindelijk vertaald werd als  Heilige Geest)  lijden wij  aan een gebrek aan  adem. 
  Een gebrek aan spirit   beleven wij   in  momenten van verveling,  futloosheid, bij gebrek aan enthousiasme  :  een bestaan waarin wij ons leven ervaren als een reeks van  ' plichten'  en wachten wij  op bezieling.
  Met Pinsteren gedenken  wij die plotse veandering. Pinksteren  vieren is meer nog dan de herinnering gedenken ( andermaal een moeten ?)   die verandering zelf beleven en toelaten in ons hart.

  Hugo Dierick Rosier 26 A.

  02-05-2013 om 17:45 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  ZEVENDE PAASZONDAG
  Jo 17,20-26
  Vers 24b: ' ...Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt...'
  In feite staat er: Opdat zij mijn schittering mogen aanschouwen...want als  God licht is dan is zijn Zoon de schittering want Hij heeft alles van de Vader gekregen. 
  Dit is poësie-taal, taal van liefde, uitwisseling van een intense beleving van éénheid.

  Als  in een koppel een man tot zijn vrouw zegt: bedankt dat gij mij ons kind  geschonken hebt ( of omgekeerd) is dat dan niet even  schitterend ? Hoe lang is het geleden dat je die intense dankbaarheid aan elkaar gegeven hebt.


  Hugo Dierick, Rosier 26 2000 A

   


   


   


   


   


   


    

  23-04-2013 om 22:54 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  ZESDE PAASZONDAG
  Joh 14,23-29: De Heilige Geest zal u bijstaan
  Vers 27a : MIJN VREDE GEEF IK U.
  Als Jezus over vrede spreekt, heeft  Hij het over SJALOOM , een courant woord uit zijn moedertaal. Dat woord zegt letterlijk: HEELHEID, VOLHEID. In de vertaling is het vrede geworden.Kan best ! Mag er in die' vrede'  nog iets meeklinken van de oorspronkelijke betekenis? 
  Het is de gewone begroeting waarmee joden ook vandaag nog  elkaar goeie dag zeggen in de dageljjkse  omgang.
  Het Wees-Gegroet-Maria begint trouwens zo : Sjaloom, Myriam. 
  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen. 

  07-04-2013 om 13:01 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
   VIJFDE PAASZONDAG 
  Joh13,31-35: Een nieuw gebod
  Vers 34a': Een nieuw gebod geef Ik u : gij moet elkaar liefhebben ; zoals Ik u heb liefgehad.'
  Het nieuwe van dat gebod is eigenaardig genoeg  dat het geen gebod kan zijn  zoals we dat meestal verstaan: een moeten, een verplichting maar integendeel: het is  de énige aanbeveling die Jezus ons deed: Ik heb mezelf gegeven.  Kunt ge iets beters geven ? Heeft evenveel  te maken met vertrouwen in mezelf als met vertrouwen in de ander, niet ?
  Hugo Dierick, Rosier 26 2000 Antwerpen

  07-04-2013 om 12:25 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  VIERDE PAASZONDAG
  Joh 10,27-30: De echte herder
  Vers 30: 'IK EN DE VADER,WIJ ZIJN EEN!''
  Over die éénheid zijn bibliotheken vol geschreven. Prachtige literatuur want het  gaat  over Jezus'godzijn.
  Zijn we daar iets mee?  Als het alleen maar woorden blijven, kunnen wij daarover alleen maar denken en discusieren en daar nooit echt uit geraken.
  Het enige dat ons iets kan doen is proberen te doen wat Hij ons vraagt: Hem volgen en op elk kruispunt de kant uitgaan die Hij gaat  en dan zullen we onderweg  ervaren of Hij al dan niet een gewone mens is. Risceren wij dat ?
  Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

  11-03-2013 om 21:17 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  TWEEDE PAASZONDAG
  Joh20,19-31:Verschijning aan de apostelen.
  VERS 29 ' TOEN ZEI HIJ TOT HEM:  OMDAT GIJ GEZIEN HEBT, GELOOFT  GE ?ZALIG DIE NIET ZIEN EN GELOOFD HEBBEN' 
  De klemtoon bij geloven ligt nooit op zien maar op horen. Geloven is immers vertrouwen geven. De schaduw van geloven is  altijd het twijfelen. Wie ziet,  kan niet meer twijfelen noch geloven want hij ziet het en daarmee is alles gezegd.
  Heb ik contact met mijn twijfelen als ik geloof ?  Kan ik mijn twijfelen onder woorden brengent?Probeer eens. Houdt mijn geloven daarbij stand ?
  Hugo Dierick, Rosier 26,Antwerpen 

  11-03-2013 om 20:37 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  DERDE PAASZONDAG
  Joh 21,1-19.
  Vers:17a: 'Voor de derde maal vroeg Hij : Simon, zoon van Johannes, hebt ge me lief ? Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt gij me lief.' 
  Hebt gij dat ooit al meegemaakt in uw relatie van verloofde, gehuwde, samenwonende ? Uw partner die u in uw ogen kijkt en vraagt:' Ziet ge me nog graag ? ' Of hebt ge dat al zelf gevraagd aan uw geliefde? 
  Dat moet ge eens doen ! Wedden dat ge dat nog eeen tweede keer en zelfs een derde keer zult vrgen en dat ge telkens iets anders zult meemaken.
  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen.

  11-03-2013 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zin_in_deze_week
  PASEN
  Lc 24, 1-12 : Hij is verrezen.
  Vers: 12c 'Petrus ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was.' Eerst vond Petrus het verslag van de vrouwen maar niks. Dan liep hij naar het graf en zag  precies wat de vrouwen hadden verteld en gaat verbaasd naar huis.
  Wat een mengeling  van twijfelen  en geloven. Er bestaat  geen geloven zonder twijfelen. Er bestaat  wel twijfelen zonder geloven. 
  Waar horen wij thuis en waar voelen wij ons goed bij? 
  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen.

  28-02-2013 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  PALMZONDAG
  Lc 22,14-23, 56: Laatste Avondmaal
  Vers 19b: 'DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORT; DOET DIT TOT GEDACHTENIS AANMIJ.'
  Over de consecratiewoorden  zijn ooit  bibliotheken vol geschreven en werden er oververhitte discussies gehouden onder christenen.
  Nu na zoveel eeuwen het stof van al die verschillende interpretaies en vertalingen  is gaan liggen  is de tijd rijp om wat  beter naar mekaar te luisteren.
  Van welk woord heeft Jezus zich in zijn taal  bedient dat wij vertaald  hebben met lichaam? 
  Het zou best het woord  ' goef' kunnen geweest zijn : persoon.
  Dit ben ik!
  Komt Hij zo meer aanwezig bij u ?
  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen

  28-02-2013 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zin_in_deze_week
  VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
  Joh 8,1-11: De overspelige vrouw
  Vers 11b: ' TOEN ZEI JEZUS TOT HAAR : OOK IK VEROORDEEL U NIET; GA HEEN EN ZONDIG NIET MEER.'
  Schriftgeleerden, Farizeeërs en  de vrouw samen in de tempel.
  Hoe gaan ze om met hun  tekorten, fouten, zonden ?
  Het is zonneklaar dat ze allemaal zondaars  zijn en de  Schriftgeleerden en Farizeeërs wilden Jezus ook betrappen op een fout, een zonde.
  Dat is niet gelukt.
  Beseffen wij dat wij allemaal vergeven zondaars zijn  en dat dit besef ons leven compleet anders maakt ?

  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen.  28-02-2013 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
  Lc 15,1-3,11-32 
  Vers  31 : '  Toen antwoordde de Vader: Jongen jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is ook
  ook van u.'
  De oudste zoon is een brave trouwe dienaar geweest van zijn vader maar hij is er niet gelukt om echt zoon te zijn. Hij is nooit echt in contact geweest met wie zijn vader wel was iemand  die namelijk alles deelde met hem.  Hij kan  dus niet dankbaar zijn want hj beseft niet dat  hij alles gekregen heeft van zijn vader?
  Als dat geen zonde is ?
  Hugo Dierick, Rosier 26 A. 

  19-02-2013 om 22:02 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
  Lc 9,28b-36
  Vers 29b:' Zijn gelaat veranderde van aanblik en zijn kleren werden verblindend wit.
  Wij zouden zeggen : schitterend ! Want wat verrast ons het meest  en bewaren wij onvergetelijk lang  in ons geheugen als  de schittering van een aanblik, de helderheid van schitterende ogen, de klaarheid van één woord, de uitstraling van een gelaat, de verblinding van het  pure graag zien.
  All what I want is to remember me as having loving you.
  Hugo Dierick, Rosier 26 A. 

  14-02-2013 om 20:01 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
  Lc 13,1-9
  Vers 8b: 'Laat mij eerst de grond omspitten en er mest op brengen.'
  Wij kunnen zo hard werken als we willen  en ontzettend veel realiseren . Eén domein ontsnapt ons volledig :Wij kunnen geen groeikracht maken. De zorg wel, het werk ook maar de groeikrach is ons niet geveven. Terwijl de boer slaapt gebeurt het. Wij zijn geen baas over het leven: Wij zijn God niet. Wanneer stoppen wij onze zorg dan ? De vraag die onze samenleving dagelijks bezighoudt. 
  Hugo Dierick, Rosier 26 A

  14-02-2013 om 00:00 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  EERTSE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
  Lc 4, 1-13: Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd 
  Vers 2a: ' en  door de duivel op de proef werd gesteld'
  Daar in de woestijn verengt, versmalt de duivel Jezus belangstelling  tot die drie  zo bekende menselijke  domeinen:
   - zijn kunnen : van stenen brood maken (macht)
   - zijn hebben : alles is van u als je  door je knieën gaat (bezit)
   - opgevangen worden : je zult  verwend worden en genieten ( genot) 
  Geest is in Jezus'taal  Roeach: Adem en Ruimte.
  Die Geest  maakt dat Jezus als't ware immuun  wordt voor al wat eng is, bekrompen
  De Heilige Geest haalt Jezus uit de beproeving  van macht, bezit en genot die niets met liefhebben te maken hebben. De Geest brengt Jezus  bij zijn Vader en bij Hem vindt Hij alles wat Hij echt nodig heeft.
  Hugo Dierick,Rosier 26 A.

  04-02-2013 om 20:08 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Lc 5,1-11 
  Vers 11: 'Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen.'
  Hoe verklaar jij dat die vissers plots alles  achterlaten om Jezus  te volgen? 
  Is het niet zo als je de parel van je leven gevonden hebt , dan heb je de rest niet meer nodig.
  Als je in je éne hand alles krijgt wat je nodig hebt, dan kan die andere hand  moeiteloos al de rest toch loslaten, niet ?
  Maar zolang je die schat niet gevonden hebt, blijf je zoeken en twijfelen.
  Is dat niet de kracht van het vertrouwen?
  Hugo Dierick, Rosier 26,2000 A

  09-01-2013 om 16:05 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  I Kor 12,31-13,13
  Vers:13: 'Nu echter blijven geloven, hopen en liefhebben de grote drie; maar de liefde is de grootste. ' aldus Paulus. Peguy echter  heeft een andere prioriteit. Hij  laat God het volgende zeggen: 'Dat mensen geloven verwondert me niet, want mensen hebben  altijd in iets geloofd. 
  Dat ze liefhebben, verwondert me evenmin  want mensen hebben een natuurlijke belangstelling voor graag zien en ze leven ervan. Maar dat mensen hopen, dat verrast me me  in hoge mate  want alleen zo is er toekomst mogelijk.
  Wat is mijn prioriteit , niet in gedachte maar in mijn manier van leven ?

  Hugo Dierick,Rosier 26, 2000 A.

  09-01-2013 om 15:44 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zin_in_deze_week
  TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
  Joh 2,1-12: De bruiloft van Cana.
  Vers: 4: 'Jezus zei  met zijn bekende uitspraak tot Maria' Vrouw is dat soms uw zaak?' letterlijk : 'Wat is er voor u en wat is er voor Mij ? Nu is het nog niet voor Mij.'
  In feite een heel vriendelijke en delicate manier van Jezus  om iets uit te klaren tussen Hem  en zijn moeder, want  In feite  zegt Hij:'Nu is het nog niet voor Mij !
  En toch verandert Jezus  zijn plan.
  Hugo Dierick, Rosier 26 Antwerpen


  27-12-2012 om 10:44 geschreven door Hugo Dierick

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 01/07-07/07 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 09/12-15/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 12/12-18/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!