NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Mijn favorieten
 • http://blog.seniorennet.be/rijkswacht/
 • jp_dendermonde2
 • Foto
  Foto
  Deze blog toont U maar één pagina. De andere worden in een archief geplaatst.
  Door onderaan de pagina op één der pijlen te klikken kom je verder.
  Je kan ook een onderwerp in onderstaande inhoud aanklikken.
  Oudere publicaties worden nog regelmatig bijgewerkt.
  Inhoud blog
 • Dia's en negatieven.
 • Vraag...
 • Verheugd...
 • Blog 2
 • Nog wensen...
 • Even laten weten...
 • 2011...
 • Schuin geschreven...
 • Jaareinde 2010...
 • Jaareinde...
 • Krant...
 • Tweede blog...
 • Jaareinde 2010...
 • Winterpret...
 • Politici...
 • Peke...
 • Jaareinde 2010...
 • Patacons...
 • Huisjes...
 • Bruggen...
 • Jaareinde 2010...
 • Stadsberichten...
 • De Dender...
 • Reus...
 • Jaareinde 2010...
 • Stadszichten...
 • Willen is kunnen...
 • Miel Mariën...
 • Wensen...
 • Zoëlege...
 • Daden...
 • Zalige Kerst
 • Liberation...
 • Schuin geschreven...
 • Nieuwstijdingen...
 • Rechtbank...
 • Biljart...
 • Nieuwstijdingen...
 • KAVD...
 • Overlijden...
 • Kerststal...
 • Foto...
 • Hoofding...
 • Atletiek...
 • Nieuwe monding...
 • 1984...
 • Mars...
 • Jazzfestival...
 • Den AVD...
 • Winters...
 • 1958...
 • Den AVD...
 • Standbeeld...
 • Estaminet...
 • Het blijft mooi...
 • Winters...
 • Bidprentje...
 • De Mechelse Poort...
 • De oude monding...
 • FC Tripoli...
 • Brand...
 • Winters...
 • Stadszichten...
 • Bierviltjes en -etiketten...
 • Portretten...
 • Burgerwacht...
 • Stadsbeiaardier...
 • Ros Beiaard...
 • Personeel...
 • Politie...
 • Annonces en hoofdingen...
 • FC Sport...
 • Bestuur...
 • Politie...
 • Ladder...
 • Franz Courtens...
 • KAVD...
 • FC Plaza...
 • Gulden Vlies...
 • Politie...
 • Annonces en hoofdingen...
 • De Vèirbrigge...
 • Op de Méilembèireg...
 • Brandweer...
 • Brand...
 • Over Jozef Dauwe...
 • Handbal...
 • Pijndersgilde...
 • Aankondiging...
 • Populieren...
 • Zicht in...
 • Consortium...
 • Interventies...
 • De Méilembèireg...
 • Krantenknipsel...
 • Kandidaten...
 • Gentsesteenweg
 • Café De Donder...
 • Nieuwe archivaris-conservator...
 • Lied van de pompiers...
 • Reus Goliath...
 • Tentoonstelling...
 • Begrafenis...
 • Scholencross...
 • Aandenken...
 • Verjaardag...
 • Briefkaart...
 • Wateroverlast...
 • Jefke Raman...
 • Turners...
 • Brandweer-anekdotes...
 • Muziek Burgerwacht...
 • 't Vestje...
 • Annonces en hoofdingen...
 • Brigadecommandant...
 • Oud en nieuw...
 • Schuin geschreven...
 • Voorbij...
 • Winkelweekends...
 • Annonces en hoofdingen...
 • Burgerwacht...
 • Den AVD...
 • Feest...
 • Noodwoningen...
 • Annonces en hoofdingen...
 • Snelheid...
 • Ambulance...
 • Vertongen-Goens...
 • Schepencollege...
 • Winters...
 • Op de Denderbrug...
 • Annonces en hoofdingen...
 • Sinterklaas...
 • Opening...
 • Dender...
 • Begrafenis...
 • Sneeuwvrij...
 • Winterse forten...
 • Aan 't café...
 • Annonces en hoofdingen...
 • Brief...
 • Bruggendraaier...
 • Den AVD...
 • Winters...
 • Sinterklaasshow?
 • Ridderstraat...
 • Haven...
 • Handbal...
 • Winters...
 • Beelden van een eeuw...
 • 1940...
 • Brandweer...
 • Olympos...
 • Schuin geschreven...
 • Week van de smaak...
 • 1914...
 • Braderijcomité...
 • Ongeval met 900...
 • De champetter...
 • Bekladden...
 • Optocht...
 • Guldenhoofdstraatje...
 • Bakschietersclub...
 • Charel de melkboer...
 • Tuinen in de winter...
 • Stadszichten...
 • Peke Rammekeszand...
 • Gered...
 • Basket...
 • Stadszichten...
 • Ros Beiaard in kant...
 • Vroeger en nu...
 • De Roocker
 • Minivoetbal...
 • In de Mariakring...
 • Crescent...
 • Toneel...
 • Klokken...
 • Brand...
 • In den Belgica...
 • Schoolbel...
 • Onbekend...
 • Bakschieters...
 • Jubileum...
 • Vierzustersteden...
 • Begrafenis...
 • Brand...
 • Ambulance...
 • Jubileum...
 • Bel...
 • Berichtgeving...
 • Schuin geschreven...
 • Spoorwegbrug...
 • Vertongen-Goens...
 • Brandweer...
 • Artikel...
 • Werkhallen...
 • Speciaal...
 • Uit 'De Voorpost'...
 • Familiefoto...
  Foto
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Jempi - Dendermonde
  Van alles wat...
  ... over de enige échte Ros Beiaardstad! Het wel en wee van Dendermonde, veel fotomateriaal en af een toe een vleugje humor in ons dialect! Bent u in het bezit van fotomateriaal van alles wat met Dendermonde (geen deelgemeenten) te maken heeft, en wenst u dit op het blog te zien verschijnen? Aarzel niet en geef ons een seintje op jpmc@skynet.be. Wij danken u bij voorbaat! En... mocht u dit blog goedvinden, kan u in de linkerkolom een waardering geven (beoordeel dit blog).
  04-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gezin Vandemeulebroucke.  Het gezin Vandemeulebroucke in Dendermonde - 1921

   

  Hippolyte Vandemeulebroucke werd op 11 mei 1884 geboren te Oostende. Het gezin verhuisde naar Gent, waar Hippolyte in contact kwam met de socialistische beweging. Om zijn invloed in het Gentse partijleven uit te schakelen stuurde Edward Anseele hem naar het arrondissement Dendermonde.

  Bij de naoorlogse parlementsverkiezingen van 16 november 1919 werd hij, als lijstaanvoerder, verkozen.  Hij zou in de Kamer het arrondissement Dendermonde blijven vertegenwoordigen tot zijn dood in 1936.

   

  Op 8 april 1921 vestigde het gezin Vandemeulebroucke zich in een huis aan het Sas. Dit huis werd vlug een centrum van “sociaal dienstbetoon”, want de mistoestanden waren groot in het na-oorlogse Dendermonde. 

  Omdat het huis te vochtig was, verhuisde het gezin in maart 1923 naar de Franz Courtensstraat en vanaf april 1925 naar de Burgemeester Potiaulaan in Sint-Gillis. In 1926 voerde Vandemeulebroucke er de socialistische lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen aan. Begin februari 1927 werd hij er burgemeester.

   

  Zijn vrouw Mathilde Branteghem werd op 24 april 1921 verkozen tot socialistisch gemeenteraadslid in Dendermonde.  Een gezinsfoto uit 1921.

  04-01-2009 om 00:54 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het stedelijk archief (2)...

  Wij geven u nog de evolutie van deze dienst mee onder de heer Emiel Verstrepen.  Archivaris Emiel Verstrepen (1969-1978)

  De draad werd pas terug opgenomen begin 1969, wanneer de toenmalige

  Conservator van het museum Emiel Verstrepen ook benoemd werd tot stadsarchivaris, met als

  taak zoveel mogelijk oud archiefmateriaal te verzamelen en een 'historisch

  documentatiecentrum' op te richten. Emiel Verstrepen werd op 2 februari 1938

  te Dendermonde geboren als zoon van Jacques Verstrepen en van Maria De

  Clercq. Na het behalen van het aggregaat L.S.O. geschiedenis-Nederlands-

  Latijn, gaf hij jarenlang Latijn in het Pius X-College te Zele en geschiedenis en

  esthetica in de Hogere Cyclus. Hij was secretaris van de Oudheidkundige

  Kring van het Land van Dendermonde (1964-1981), sindsdien ondervoorzitter,

  en werd in 1967 (onbezoldigd) conservator van het Oudheidkundig Museum in

  het voormalige Vleeshuis op de Grote Markt. Onder zijn beleid gingen de

  collecties van de Oudheidkundige Kring over naar de stad, die voortaan de

  museumwerking ernstig financierde. De verzamelingen werden

  geïnventariseerd, het museum gerestaureerd, de presentatie gemoderniseerd

  en de collecties verrijkt door schenkingen en aankoop. Hij kon het begijnhof

  laten klasseren als monument en richtte er het Begijnhofmuseum op. E.

  Verstrepen ijverde bij het stadsbestuur voor het officieel uitschrijven van het

  deeltijds dubbelambt ‘conservator-archivaris’, slaagde in het vergelijkend

  examen en bekleedde beide functies (1969-1978). Onder zijn impuls werd een

  belangrijke financiële schenking aan de stad bestemd voor aankoop,

  restauratie en inrichting van het Zwijvekepand, een oude vervallen

  abdijvleugel. Hier wou hij het stadsarchief, het historisch documentatiecentrum

  ‘Dendermondiana’ en een museum voor archivalia in onderbrengen. In het

  verlengde van zijn functie als conservator hechtte hij ook als archivaris veel

  aandacht aan het verwerven van aanwinsten in antiquariaten en bij

  particulieren. In de stadsbegroting kon hij een nieuwe post laten inschrijven

  voor aankopen van archiefkasten, archiefstukken, kaarten, plannen,

  documentatie en publicaties. Op deze manier legde hij de basis van het

  ‘historisch documentatiecentrum’. In 1978 trad hij in het huwelijk met Magda

  Haegens van Zele en vestigde zich in Zele, maar bleef actief in de

  Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Hij kon bekomen dat

  de functie conservator-archivaris voor zijn opvolgers tot een voltijds ambt werd

  uitgebouwd.

  04-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1958-'59 Opendeur (2)

  Vervolg Opendeur 1958-59 Rijkstechnische School.  Leraar J. Lauwers  Leraar K. Van Cauteren

  04-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nievejorke zoete...  We zain on e nief joër begost! Alléi verouit we kènne wèrral kerjéis zain wâ datter ammel goë gebéire. Ge goëge’t messchin ni geluëve mor den iësten dag van ’t joër atte’k al prais… ‘k moest vanèigest al iet téigekomme nowô! ‘k Ouë mè-j-e gruët èrt e poër kammeroëten oitgenuëdegt vèr mè nievejoërdag te kommen éite. Ik ouë téige de die vâ mèi gezeit dâ z’éir niks moest oëntrèkke want dâ ‘k ik wel vèr de kaukpot gingk zèrrege. ‘k Was kèrt noër de kèstag on een kalkoen gerokt vâ ne killau of acht en ‘k ouë z’in manne vriezer gestauke vèr mè nievejoër. Ik ouë-j-al verschèi kiëre uëre vertèlle oe dâ ge dâ moest geriët moëke en dorméi kost dâ gië probléim zain. ‘k Ouë alles op véirant em bitsje g’arranzjéirt dâ’k den dag zelf ni te véil nimmer moest doen nowô, want ge wètj oe dâ’t goët mè nievejoëroëvet… Alléi vol korrozje ’t smèires opgestoën en isj in nen aa kaukboek gekéike vèr te zien dad’ alles in de sakosj was. In iëne kiër viel manne frang dâ’k nog iet vergéite was… truffels vèr op te ville!!! Nâ waa dâ likke dâ’k toch nog een komisse moest doen, dorméi was dâ nâ zuë gië probléim… Kèrt noër den noen wazze’k tèn begost vèr dâ biëst geriët te moëke en ‘k moet zègge dad’alles goe gingk. Mor ’t is rapper loët as dâ ne mènsj pèist nowô. Om een ier of vaif kwampe d’iëste d’r al toe en e kortier loëter woëre ze d’r allemoël. Gelèk as nen échte zjovjoële gastiër liete’k de mènsje nikke dringke en téigen om een ier of zes koste wéir on toëfel goën. Gelèk as ne gruëte kwampe’k mè man kalkoen ouit man kéike en zu fiër as ne gieter zètteke mam biëst op toëfel…  Ze woëre d’r ammel vâ verschaute dâ’k ik dâ geprestéird ouë! Alléi wéir begosten ammel ’t éite mor die gezichte vertrokken ammel bè d’iëste béit dâ z’in die kalkoen déin… Oe koste’k ik dâ nâ wéite dâ ge gin sjokkelatte truffels van dem bakker mocht gebrouike vèr dâ biëst op te ville!!!

   

  Piër van Tatjes

  04-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  03-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1958-'59 Opendeur

  Beelden van de Opendeur (1958-'59) in de Rijkstechnische School.  De leraars Marcel Roels en Herman Brants.


  Leraar Roger De Meyer.

  Leraar houtbewerking J. Lauwers.

  03-01-2009 om 22:34 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het stedelijk archief...

  Degenen die reeds een bezoek brachten aan het stedelijk archief van onze stad zullen beamen dat eender welke opzoeking aldaar steeds de moeite loont. Zij die er nog nooit kwamen dienen dit zeker en vast eens te doen. Onze eigen ervaring leert ons dat het archief zeer rijk is aan documentatie over onze stad. Het mag wel eens gezegd worden dat deze dienst, die sedert vele jaren draait onder de kundige leiding van de heer Aimé Stroobants, alvast een pluim verdient!
  Een uiteenzetting...
  De geschiedenis van het Dendermondse stadsarchief gaat terug tot de

  middeleeuwen, toen men de belangrijke archiefstukken opborg in de

  schepenkoffer en de versterkte archiefkast van het schepenhuis. Dit

  schepenhuis bevond zich aanvankelijk op de Koornaard, om pas ca. 1350 te

  verhuizen naar de eerste verdieping van het toenmalige Vleeshuis op de hoek

  van de Grote Markt. Enkele jaren later werd het archief overgebracht naar een

  lokaal in de nieuwe lakenhalle (1337-1350), waarnaast in 1377-1378 een

  belfort en in 1395-1405 een nieuw schepenhuis werd opgericht.

   

   

  Archivarissen in het verleden:

  Archivaris Prudens Van Duyse (1835-1836)

  De archivarissen Egidius en Isidore Derboven (1841-1864)

  Archivaris Alphonse de Vlaminck (1865-1875)

  Archivaris Theodule Charles Roels (1876-1880)

  Archivaris Louis-Joseph Peeters (1880-1888)

  Archivaris Théophile-César Herssens (1888-1894)

   

  Na de brand (1914-1972)

  Inmiddels was op donderdag 17 september 1914 het stadhuis, ten gevolge

  van een bombardement, in brand gevlogen. Daarbij gingen het stadsarchief

  en de rijke stadsbibliotheek in de vlammen op. Het enige wat bewaard bleef

  waren enkele zegelbrieven, rentenboeken, iconografische documenten en

  kaarten die permanent in het museum tentoongesteld lagen en een gedeelte

  van het politiearchief en van het archief van de technische dienst, die zich in

  de gewelfde ruimten op de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis

  bevonden.

  Na de heropbouw van het stadhuis en de aanstelling van Diomède Grootjans

  tot stadssecretaris zou er jarenlang geen archivaris meer benoemd worden.

  De opeenvolgende stadssecretarissen bleven weliswaar bevoegd voor het in

  goede orde bewaren van de stedelijke archieven, doch meer dan het op de

  burelen van de respectievelijke diensten bewaren van het moderne archief

  bleek dit niet te betekenen. Op de zolder van de nieuwe achterbouw werd een

  klein, houten 'archieflokaal' in mekaar getimmerd als bergruimte voor de

  ingebonden reeksen Staatsbladen en enkele bestuurlijke reeksen. Pas na de

  Tweede Wereldoorlog veroverden de eerste archiefdozen opnieuw de zolder

  van het stadhuis, waar voor dat doel enkele houten rekken werden

  geïnstalleerd. Van een inventaris of van enige toegankelijkheid voor historisch

  onderzoek was nog lang geen sprake.

  De archiefwet van 24 juni 1955 legde de gemeenten die weinig zorg droegen

  voor hun archief van meer dan 100 jaar de verplichting op deze archieven te

  laten overbrengen naar het Algemeen Rijksarchief. Verscheidene

  deelgemeenten droegen tijdens de daaropvolgende jaren zowel kerk- als

  gemeentearchieven over aan het Rijksarchief te Gent en later te Beveren. Het

  stadsarchief van Dendermonde werd in de loop van de zestiger jaren door een

  firma geklasseerd volgens het N.D.C-systeem. Daarnaast verzamelde ook de

  Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde oude

  archiefbescheiden en drukwerk betreffende zijn werkgebied.

  (Wordt vervolgd)


  03-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toneel Rijksmiddelbare scholen.

  Toneel Rijksmiddelbare Scholen

  Onder impuls van Marcel DAMAN, bestuurslid van de Bond van Oud-leerlingen, komt in 1946 de toneelgroep “De Komeet” tot stand.

  Zowel RMMS als RMJS leveren de acteurs en actrices. Zij brengen o.a. “Over twaalf dagen tegen middernacht” (1946 – regie R. Rijsselaere); “Het Chinese landhuis” (1947 – regie O. Van den Berghe); (geen optreden in 1948 wegens gebrek aan spelers); “Ghetto (januari of februari 1950)

   

  (Uit Verslag van de Algemene Vergadering van de Bond van Oud-leerlingen op 03/12/1949):

  De toneelgroep treedt herop. Alle spelers zijn leden van het onderwijzend personeel. Eerst wordt “Beurskoorts” opgevoerd, nadien “Dertig seconden liefde”. Een derde stuk wordt voorzien in maart (1951?).

   

  (Uit Verslag van de Algemene Vergadering van de Bond van Oud-leerlingen op 17/12/1950):

  Na ““De Notabelen van het Kraaiennest” (19.03.1951) volgt nog het blijspel “In de radio” (02/12/1951). Wegens brandonveilig wordt de feestzaal voor allerlei activiteiten afgekeurd en wijkt men tijdelijk uit naar zaal “Roxy”. In 1953 is de zaal weer in orde. Op 24/01/1954 wordt “En toch komt de nacht” opgevoerd”.

   

  Van “De Komeet” is er verder geen sprake meer; wel brengt een toneelgroep van het Dendermonds personeel der Rijksscholen op 15/01/1956 “Het geldschip”.

   


   

  19 maart 1951 - “De Notabelen van het kraaiennnest” door het personeel van de Rijksmiddelbare Scholen

  De actrices (v.l.n.r.): X – D. BOGAERT – H. SMEKENS – M. DAEMS – M. LAMBRECHT

  De acteurs: R. BRAECKMANS – G. CLAESSENS – O. VAN DEN BERGHE – G. VAN ONSEM – G. BOONE

   


  G. VAN ONSEM (links) en M. DAEMS in een scène uit het toneelstuk van Jos Janssen
  03-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaatsclub.  Een Dendermondse kaatsclub. Foto uit 1924.
  Namen?


  03-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  02-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Snapshots K.A.

  Schooljaar 1959-60 – Snapshots K.A.


   

  Vooraan (v.l.n.r.): Etienne D’HONDT - … VAN HOYE – Clement VLASSENROOT

  Achteraan: Walter SAEYS – Jef VAN DRIESSCHE – X – X

   

   

  Vooraan: Luc VERHAEGEN

  Middenrij (v.l.n.r.): Aimé VAN DEN BREEN – Etienne D’HONDT – Monique SPANOGHE – (verdoken) François VEYT – Theo VALCK  - X – Eric VAN PETEGHEM

  Achteraan: X

     Vooraan (v.l.n.r.): Theo VALCK – leraar Nederlands A. VAN DOORNE – Etienne D’HONDT

  Achteraan: Jef VAN DRIESSCHE  02-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Viering...  We publiceren een foto, waarvan alle informatie ontbreekt. We herkennen enkele Dendermondenaars waaronder ... De Man, Pierre Verhofstadt, Adolf Magerman, Gustaaf Vergaelen, ...
  Deze namen doen ons vermoeden dat de viering wel eens iets zou te maken kunnen hebben met de schoenfabriek 'Nadia', die gevestigd was op het terrein waar thans o.a. de GB is gevestigd.
  Misschien weet iemand wel ter welke gelegenheid de foto werd genomen, of herkent men personen op de foto...
  (foto G. De Man)

  02-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onstspanning gepensioneerden...

  Oktober 1989 – Ontspanningsnamiddag voor gepensioneerden in Bond Moyson  02-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de kermis...

  Omstreeks 1930 op de Dendermondse kermis   

  Vlnr: Pierre Van Driessche, Elodie Segers, Fanny Van Driessche, César Hermans, X, … Segers

     Vlnr: Pierre Van Driessche, … Segers, César Hermans

  02-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  01-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009!

  2008 heeft het zojuist laten afweten
  hoewel we 't niet gauw zullen vergeten!
  2009 heeft zojuist verkondigd
  zich te hebben aangekondigd!
  01-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beste Wensen...  Aan allen
  de beste wensen
  voor het nieuwe jaar!


  Met vooral een goede gezondheid
  en héél veel blogtijd!
  01-01-2009 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  31-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Speciaal dankwoord...

  Beste bezoekers,

  Ik wens hier een speciaal dankwoord te richten aan iemand die zich dagelijks inzet om mee te werken aan dit blog, zij het dan 'langs de lijn'!
  Deze persoon wil liever onbekend blijven, waarvoor ik alle begrip opbreng.
  Ik zou echter in mijn plichten te kort schieten mocht ik geen speciaal dankwoord ter zijner attentie uitspreken voor zijn zeer gewaardeerde dagelijkse bijdrage!
  De graag geleverde inspanningen, om dit blog dagelijks te onderhouden, worden door zijn medewerking héél wat verlicht!

  Ik spreek dan ook de wens uit om in de toekomst met deze persoon nog veel te mogen samenwerken, zodat wij de blogbezoekers kunnen blijven boeien met een dagelijkse portie nostalgie over onze stad.

  BEDANKT!!!

  31-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitstap...


  Eendagsuitstap van de socialistische bejaarden - 1968

  V.l.n.r. (vooraan) Jeska Verleyen, (achter haar) Urbanie Beeckman, X, Malvine De Schrijver, Alice Wery, Maria De Schrijver.

  31-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klasfoto...

  Schooljaar 1947-48 - Iste middelbaar van de RMMS   

  Zittend (v.l.n.r.): Frieda CLAESSENS (1A) - Jeanine SAERENS (1A)

  Op de knieën: Jeanine VAN MEERVENNE (1A) - Gaby FOL (1A) - Mariette HILLAERT (1A) – Iris DE BRUYN (1B)

  1ste rij rechtstaand: Josepha PHILIPS (1A) - Magda VAN GEYTE (1A) – Betsy MOENS (1A) – A. MELAEN – Maria BERTIN (1A) – Alice VAN LANGENHOVE (1B) - Paula MICHAUT (1A)

  Achterste rij: Marianne Van BEVEREN (1A) – Maria GOEMAN (1B) – Suzanne GIJSELS (?) – Josephine COLLIER (1A) – Irma VERHEYEN (1A) – Jeannine MICHIELS (?)

  31-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noodgeld...

  Afbeeldingen van noodgeld...
  Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit.
  Hulp aan de behoeftige werklozen.  31-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedankt!!!  Weer een jaar(tje) voorbij… 2008 gaat de geschiedenis in, 2009 komt zich melden.

  Ondertussen gaat het dagelijks leven in onze stad zijn gang en maken wij ons allen op voor de nakende Ros Beiaardommegang (wij mogen bijna zeggen ‘van volgend jaar’)…

  Stilaan zal alles op volle toeren beginnen draaien omtrent deze organisatie.

  We moeten het niet onder stoelen of banken steken, als Dendermondenaar zit je daar wel een beetje mee in je maag… Onrechtstreeks voelt men zich betrokken bij die organisatie. Misschien onbewust draag jij ook wel je steentje bij voor de goede afloop van dit toch wel internationaal bekende evenement. Dendermonde wordt op 30 mei 2010 zeker weer eens op de kaart gezet!

   

  Graag wil ik ter gelegenheid van het eindejaar eenieder van harte bedanken die, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, een bijdrage heeft geleverd, zodat ik mijn blog dagelijks kon ‘voeden’. Ik wil vooral mijn zeer bijzondere dank uitspreken aan degenen die dagelijks, wekelijks of op regelmatige tijdstippen materiaal of informatie doorstuurden.

  Ik hoop althans in de toekomst nog op jullie zeer gewaardeerde medewerking te mogen rekenen!

  Ook alle bezoekers wil ik graag danken!   

  Wij hebben ons voorgenomen om te trachten in 2009 het blog dagelijks te blijven onderhouden, temeer daar wij duidelijk merken dat er méér dan voldoende interesse bestaat.  31-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  30-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Week van de Jeugd...

  16 november 1968

  Deelname van de ABVV-Kadetten aan de tentoonstelling in het Stadhuis t.g.v. de week van de jeugd  30-12-2008 om 08:18 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoolreis Scheveningen...

  Schoolreis K.A. naar Scheveningen - 1949.

   


  Op de foto's onder meer:
  Cesar Van Cleempoel, Luc Van De Voorde, Maurits De Ridder, ...

  30-12-2008 om 08:18 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoolreis Mariemont.  2 juni 1947 - Schoolreis RMMS naar Mariemont

  Op de trappen van het kasteel

  Te herkennen: voorste rij: 2de van rechts Lydia COUVREUR, 3de van rechts Maria TROCH

  30-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RTS 1957-'58 Personeel  Schooljaar 1957-58 – Personeel RTS

  Zittend (v.l.n.r.): A. De Blieck (huismeester), A. Kiverijn (metaalbewerking), K. Van Cauteren (mechanica), J. Joris (directeur), A. Prins (elektriciteit), J. Lauwers (technisch leraar – schrijnwerken), H. Brants (Nederlands), M. Van Den Langenbergh (wetenschappen en wiskunde)

  Staand: A. Wauters (wetenschappen en wiskunde), P. Maes (praktijk metaal), J. De Koninck (technische vakken metaal),

  G. De Vreese (houtbewerking), R. De Meyer (metaalbewerking), W. Van Muylem (studiemeester), W. Defreyne (elektriciteit),

  J. Heymans (geschiedenis en aardrijkskunde), M. Roels (Frans)

  In afwachting van het nemen van de groepsfoto slaat het onderwijzend personeel nog een gezellig praatje... Toen was het blijkbaar nog toegelaten om te roken op school (de werkvloer)...

  30-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deense muziekdagen.

  Deense muziekdagen (van 26 juni tot 1 juli) in het K.A.  * 26 juni 1990

  Stukad, onder leiding van dirigent S. Ongenae, verwelkomt zijn Deense gasten van het Hadsund Skole-Orkester aan de Geldroplaan.
  26 juni 1990

  Applaus van het Hadsund Skole-Orkester voor de muzikale verwelkoming
   

  * 29 juni 1990

  (met dank aan R. Vera)

   

  Marathon-concert op de feeëriek verlichte markt met optredens van

  Hadsund Skole-Orkester

  Jeugdharmonie Dynamic

  Koninklijke Oude Gemeenteharmonie Heusden

  Stukad

  30-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  29-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prijsuitreiking RMMS

  Midden jaren 1950 - Prijsuitreiking RMMS

     Op de 1ste rij v.l.n.r.: Severin STRAETMAN, X,  waarnemend voorzitter van de Schoolraad Alfons GOOSSENS, X, directrice L. DETHIEGE-PHILIPPOT, gewezen directrice M. CLAESSENS-BRAECKEVELT, Hippolyte CLAESSENS, lid van de Schoolraad Marcel DAMAN.
  29-12-2008 om 11:29 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Accordeonschool...  De accordeonschool van Paul Harry in concert tijdens een Sinksenbraderij op de hoek Dijkstraat-Bogaerdstraat (jaren 70). Deze school was jarenlang gevestigd in de bovenzaal van Café 't Moleken aan de Franz Courtensstraat.


  29-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Betoging...  Rijkswachters van de 1e Mobiele Groep van Gent komen de lokale Rijkswachtbrigade versterken ter gelegenheid van een betoging tijdens een maandagmarkt. De foto werd genomen aan de Kerkstraat, ter hoogte van de Beurzestraat.
  Jaartal onbekend.


  29-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afscheid eerste rhetoricaleerlingen KA.

  Schooljaar 1948-49 - Afscheidsfeest voor de eerste retorica-leerlingen

   

   

   

  V.l.n.r.: de leraars J. VAN GIJSEGEM - R. RIJSSELAERE – directeur H.P. VERCAUTERE - A. VAN DOORNE – A. BOGAERTS

   


   


  V.l.n.r.: de leraars J. STOOP (?) – J. VANDER NIEPEN - X – R. VAN NIEUWENHUYSEN – P. VAN ROSSEM – G. VAN ONSEM

   

   


   

  Enkele laatstejaars (v.l.n.r.): Alfons VERMEULEN – Marie-Louise COUCK – Edmond Roels

  Jozef Van Bogaert – Pieter Kerremans – Alois Van Dingenen - Jozef Sarens

   

   

   

  V.l.n.r.: de afgestudeerden Jean Heymans – Paul WangermEe – Louis Van Ranst - Kamiel De Wael - Alfons Vermeulen – Marie-Louise COUCK

   

   

   

  V.l.n.r.: Maurice Vanhouwe - Félicien Duquenne - Firmin Lambrecht – R. De Tremerie – D. VermeiRre  29-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan zee...  1951 – Met SVV aan zee (Oostende – Mariakerke)

  (met dank aan Lydia Stallaert)

  Staand (vlnr): Césarine Godin-Godu – X – X – Denis Peersman – Arlette Meulebroeck – Beatrice Van Beglen – Daniël Van Damme – Gilbert Van Vlemmeren – Ivan Verleyen – X – Theo Van Cauwenbergh – Gerrit Wachtelaer – Fientje Huau

  Vooraan: … Van Cauwenbergh (uiterst L) – Gustaaf Verleyen (achter het meisje met de handen voor de ogen) - Lydia Stallaert (knielend R van Gustaaf Verleyen) - … Van Der Heyden (knielend R van Lydia Stallaert) - … Ophalvens (zittend vóór Van Der Heyden) – Lea Vermeir (zittend 5de van R) – Jenny De Jonghe (zittend 4de van R) – Arianne Verleyen (zittend 3de van R)

  29-12-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)


  Archief per maand
 • 06-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008


  DENDERMONDE, een stad met een hart!
  Foto


  Wil je contact nemen met de blog voor het sturen van een foto, het geven van informatie of het vragen om inlichtingen, stuur uw email via het voorziene vak hieronder. U kan ons helpen bij de identificatie van personen.
  Herken je iemand dan vernemen we dit graag met een email.


  Archief per week
 • 30/05-05/06 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.  Foto

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!