NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Foto
Mijn favorieten
 • http://blog.seniorennet.be/rijkswacht/
 • jp_dendermonde2
 • Foto
  Foto
  Deze blog toont U maar n pagina. De andere worden in een archief geplaatst.
  Door onderaan de pagina op n der pijlen te klikken kom je verder.
  Je kan ook een onderwerp in onderstaande inhoud aanklikken.
  Oudere publicaties worden nog regelmatig bijgewerkt.
  Inhoud blog
 • Dia's en negatieven.
 • Vraag...
 • Verheugd...
 • Blog 2
 • Nog wensen...
 • Even laten weten...
 • 2011...
 • Schuin geschreven...
 • Jaareinde 2010...
 • Jaareinde...
 • Krant...
 • Tweede blog...
 • Jaareinde 2010...
 • Winterpret...
 • Politici...
 • Peke...
 • Jaareinde 2010...
 • Patacons...
 • Huisjes...
 • Bruggen...
 • Jaareinde 2010...
 • Stadsberichten...
 • De Dender...
 • Reus...
 • Jaareinde 2010...
 • Stadszichten...
 • Willen is kunnen...
 • Miel Marin...
 • Wensen...
 • Zolege...
 • Daden...
 • Zalige Kerst
 • Liberation...
 • Schuin geschreven...
 • Nieuwstijdingen...
 • Rechtbank...
 • Biljart...
 • Nieuwstijdingen...
 • KAVD...
 • Overlijden...
 • Kerststal...
 • Foto...
 • Hoofding...
 • Atletiek...
 • Nieuwe monding...
 • 1984...
 • Mars...
 • Jazzfestival...
 • Den AVD...
 • Winters...
 • 1958...
 • Den AVD...
 • Standbeeld...
 • Estaminet...
 • Het blijft mooi...
 • Winters...
 • Bidprentje...
 • De Mechelse Poort...
 • De oude monding...
 • FC Tripoli...
 • Brand...
 • Winters...
 • Stadszichten...
 • Bierviltjes en -etiketten...
 • Portretten...
 • Burgerwacht...
 • Stadsbeiaardier...
 • Ros Beiaard...
 • Personeel...
 • Politie...
 • Annonces en hoofdingen...
 • FC Sport...
 • Bestuur...
 • Politie...
 • Ladder...
 • Franz Courtens...
 • KAVD...
 • FC Plaza...
 • Gulden Vlies...
 • Politie...
 • Annonces en hoofdingen...
 • De Vèirbrigge...
 • Op de Milembèireg...
 • Brandweer...
 • Brand...
 • Over Jozef Dauwe...
 • Handbal...
 • Pijndersgilde...
 • Aankondiging...
 • Populieren...
 • Zicht in...
 • Consortium...
 • Interventies...
 • De Milembèireg...
 • Krantenknipsel...
 • Kandidaten...
 • Gentsesteenweg
 • Caf De Donder...
 • Nieuwe archivaris-conservator...
 • Lied van de pompiers...
 • Reus Goliath...
 • Tentoonstelling...
 • Begrafenis...
 • Scholencross...
 • Aandenken...
 • Verjaardag...
 • Briefkaart...
 • Wateroverlast...
 • Jefke Raman...
 • Turners...
 • Brandweer-anekdotes...
 • Muziek Burgerwacht...
 • 't Vestje...
 • Annonces en hoofdingen...
 • Brigadecommandant...
 • Oud en nieuw...
 • Schuin geschreven...
 • Voorbij...
 • Winkelweekends...
 • Annonces en hoofdingen...
 • Burgerwacht...
 • Den AVD...
 • Feest...
 • Noodwoningen...
 • Annonces en hoofdingen...
 • Snelheid...
 • Ambulance...
 • Vertongen-Goens...
 • Schepencollege...
 • Winters...
 • Op de Denderbrug...
 • Annonces en hoofdingen...
 • Sinterklaas...
 • Opening...
 • Dender...
 • Begrafenis...
 • Sneeuwvrij...
 • Winterse forten...
 • Aan 't caf...
 • Annonces en hoofdingen...
 • Brief...
 • Bruggendraaier...
 • Den AVD...
 • Winters...
 • Sinterklaasshow?
 • Ridderstraat...
 • Haven...
 • Handbal...
 • Winters...
 • Beelden van een eeuw...
 • 1940...
 • Brandweer...
 • Olympos...
 • Schuin geschreven...
 • Week van de smaak...
 • 1914...
 • Braderijcomit...
 • Ongeval met 900...
 • De champetter...
 • Bekladden...
 • Optocht...
 • Guldenhoofdstraatje...
 • Bakschietersclub...
 • Charel de melkboer...
 • Tuinen in de winter...
 • Stadszichten...
 • Peke Rammekeszand...
 • Gered...
 • Basket...
 • Stadszichten...
 • Ros Beiaard in kant...
 • Vroeger en nu...
 • De Roocker
 • Minivoetbal...
 • In de Mariakring...
 • Crescent...
 • Toneel...
 • Klokken...
 • Brand...
 • In den Belgica...
 • Schoolbel...
 • Onbekend...
 • Bakschieters...
 • Jubileum...
 • Vierzustersteden...
 • Begrafenis...
 • Brand...
 • Ambulance...
 • Jubileum...
 • Bel...
 • Berichtgeving...
 • Schuin geschreven...
 • Spoorwegbrug...
 • Vertongen-Goens...
 • Brandweer...
 • Artikel...
 • Werkhallen...
 • Speciaal...
 • Uit 'De Voorpost'...
 • Familiefoto...
  Foto
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Jempi - Dendermonde
  Van alles wat...
  ... over de enige chte Ros Beiaardstad! Het wel en wee van Dendermonde, veel fotomateriaal en af een toe een vleugje humor in ons dialect! Bent u in het bezit van fotomateriaal van alles wat met Dendermonde (geen deelgemeenten) te maken heeft, en wenst u dit op het blog te zien verschijnen? Aarzel niet en geef ons een seintje op jpmc@skynet.be. Wij danken u bij voorbaat! En... mocht u dit blog goedvinden, kan u in de linkerkolom een waardering geven (beoordeel dit blog).
  30-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geschiedenis van de drie Gildereuzen - deel 4.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Uit een rekeningpost van 1627 blijkt dat de Sint-Jorisgilde van de stad een bepaalde som heeft ontvangen 'tot hulpe van de oncosten van het opmaken ende erigeren van een nieuwe reuse tot decoratie van de kermisse'.
  Blijkens de rekening van 1649 makte 'meester Valentyn van der Lantscroon de nieuwe reuzen te kermesse lestleden". Ook de onkosten voor 'stoffen, frienden en andere toebehoorten aen de cleederen van de dry kinderen van de reusinne, met het maeken van deselve'.
  In de periode 1651 tot 1682 wordt er melding gemaakt van reuzen en reuzinnen, doch opnieuw zijn de rekeninggegevens zeer vaag.

  'In 1682-'83 tommedragen vanden mars Inden ommeganck... vande Jachtgodinne... de camniere... den sone vandenreuse... twasschen van lijnwaet en tstellen van het hooft vande camniere... tcleeden ende ontcleeden van dry kemels en camniere, de sone vanden reuse, ende het reusinneken vande vischmerct...'.
  Hieruit kunnen we afleiden dat er ergens een familiaal karakter was ontstaan. Men spreekt zelfs van een 'camniere' (kameniersters) of persoonlijke bediende.

  Uit de programmabrochure van den 'Ommegang van 1754', ter gelegenheid van het 900-jarig jubileum over het inbrengen der Gebeenderen van de HH. Hidluardus en Christine, lmeren wij dat er toen reuzen waren met het uitzicht van Mars, Indiaan en een niet nader te omschrijven reus. In dezelfde broichure vermeld men ook nog 'het Sontjen vande reus' bij de Walvis.
  Goliath vinden we voor het eerst in een programma van 1878. In de vorige ommegangen nam hij plaats naast Mars en Indiaan als 'Reus', dus neutraal opgesteld.

  Uit het kermisprogramma van 1862:
  -Donderdag 28 Augusty 1862
     8 ure              Fakkeltogt door de straten van de stad
     8 1/2 ure       Concert op het Kiosk ter Groote Markt
                           De Reuzen Indiaen, Mars en Kruisboogschutter zullen hunne krygsbewegingen uitvoeren
     9 1/2 ure        Vuurwerk ter zelver plaetse

  Wat zeker vaststaat is dat Goliath, Mars en Indiaan een verworvenheid zijn geworden in de ommegangen en de volksfeesten en dit sedert de periode dat Filips de Goede (midden 15e eeuw) regeerde.

  De 18e eeuwse rekeningen bevatten geen posten over de reuzen. Misschien moeten we hieruit concluderen dat men er geen vergoedingen meer voor toekende, of werden de voorziene bedragen uitgekeerd als onderdeel van de subsidie van de schuttersgilden.

  In het kermisprogramma van 1872 worden de reuzen niet vermeld, wl dat er 'Bengaelsche vuren' werden afgestoken op 2 Augusty.
  Op 31 Augusty worden ze echter wl vermeld in de volgorde van de stoet gehouden ter gelegenheid van de inhuldiging van Burgemeester Leon De Bruyn.
  Het is opvalend dat de reuzen sommige jaren niet worden aangetroffen in de kermisprogrammatie op donderdag (Katuit), maar wl op de eerste zondag vankermis. Dit was de dag waarop het Festival voor Harmonien en Fanfares werd gehouden.

  Toch mogen wij terecht fier zijn op het imposante trio, dat in de veelvuldige ommegangen en stoeten steeds borg staat voor een algemeen gejuich van de toegestroomde volksschare bij hun verschijning. Als middeleeuwse helden worden ze vereerd door een steeds van enthousiasme zinderende massa...

  30-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  29-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geschiedenis van de drie Gildereuzen - deel 3.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De historiek...

  Aangaande de historiek onzer reuzen is in de loop der jaren reeds wat geschreven. Een ongelukkige gebeurtenis in de annalen van onze stad is de brand van september 1914. Veel documentatie uit onze rijkgevulde ging aldus verloren. Uit de resterende geschiedkundige bronnen kunnen wij afleiden dat de schuttersgilden veel vroeger in de ommegangen en stoeten te pronk liepen dan de reuzen.

  Dit is te verklaren doordat processies in de hoge middeleeuwen een zuiver geestelijk karakter hadden. Het samenbrengen van godsdienstige en goddeloze elementen leidde later tot een scheiding. In de 19e eeuw worden processies en ommegangen definitief gescheiden.
  In Dendermonde namen de bestaande schuttersgilden gewoontegetrouw deel aan de drie jaarlijkse processies, namelijk op Sakramentsdag, op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en op de dag van de Kerkwijding (eind augustus). Het is uit die laatste processie dat de Dendermondse reuzenommegang is ontstaan.

  Volgens historicus G. Piot waren er in onze stad reeds reuzen bekend op het einde van de 13e eeuw. In een ommegang van 1405 zouden reuzen hebben opgestapt, elkeen voorafgegaan door een speciale speleman. Een aantal is echter niet bekend.
  In 1468 wordt door het stadsmagistraat opdracht gegeven een reus te vervaardigen gezien dit een onmisbaar deel is voor de optochten.
  'By advise van scepenen wasseer ruese ghemaect in den ommeganc, daertoe was gecocht jeghen Jan de Brant xxxj ellen linelaken den ruze te cleedene".
  In 1480 daagt een reus op met de naam 'Balduin'. Deze wordt zonder onderbreking in de stadsrekeningen vermeld van 1467 tot 15472. Een duidelijk beeld kan er niet gevormd worden gezien de armzalige gegevens hieromtrent.
  Wij willen u enkele nota's niet onthouden:
  -1467 - '68: naaien en schilderen
  -1469 - '70: een herstelling, niet gedetaileerd.
  -1470 - '71: een nieuwe baard
  -1475 - '76: een niet omschreven reparatie
  -1480 - '81: een nieuw hoofd
  -1483 - '84: nieuwe handschoenen voor de reus
  -1485 - '86: vermaken enversieren van de reus
  -1521 - '22: een nieuw hoofd en het schilederen van de reus, alsook het vergulden van het hoofd. Verder vermeld deze stradsrekening een nota van betaling aan een muzikant met een 'quene' (doedelzak).

  In de stadsrekening van 1546 wordt melding gemaakt van een 'jonck ende cleen Ruesken'. Pas een eeuw later wordt melding gemaakt van een gezelschap reuzen, waarvan er heden nog drie zijn overgebleven.

  29-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  28-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geschiedenis van de drie Gildereuzen - deel 2.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen "Al die daer zegt, de reus die komt..."

  Folklore... De wetenschap der volkse tradities, gebruiken, geloof, legenden en verhalen. Dendermonde heeft een rijkdom aan folklore en mag prat gaan op zijn culturele identiteit. De komende dagen en weken zullen de reuzen centraal staan hier op dit blog. En wie reuzen zegt in Dendermonde heeft het ongetwijfeld over Indiaan, Mars en Goliath!

  Volgens Renaat Van Der Linden zijn er in Vlaanderen niet minder dan 1700 reuzen geteld. Over het ontstaan en de herkomst tast men nog in het duister, ofschoon er heel wat hypothesen bestaan. Stammen ze af uit de Keltische periode, toen men 'grote houten mannekens' bouwde? Komen ze uit de Griek-Romeinse mythologie of uit de middeleeuwse processies waar ze als reuzegrote bijbelse figuren werden rondgedragen? Zijn het stads- of gildesymbolen? Memories aan een groot mensenras dat in onze regionen heeft bestaan?
  Er blijven heel wat vragen, maar toch vormen reuzen het middelpunt van een verheerlijking. Ze dansen op feesten, worden veelal muzikaal begeleid en zeer enthousiast onthaald door een joelende menigte.
  Dansende reuzen zijn typisch voor Belgi. Eveneens in Noord-Frankrijk is dit fenomeen gekend. Nederland, Engeland, Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Itali kennen reuzen. Enorme poppen die worden rondgedragen door stoere dragers en de menigte in de sfeer brengen door de prachtige, fascinerende dansen die ze uitvoeren. Een vaststaand gegeven is wel dat niet alle reuzen worden gedragen. Sommige 'lopen op wieltjes'.

  Indiaan, Mars en Goliath zijn ongetwijfeld de belangrijkste historische ambassadeurs van onze stad naast het Ros Beiaard. En wat hen zo uniek maakt is niet alleen hun leeftijd, ook niet hun grootte, maar ongetwijfeld de sierlijkheid en de behendigheid warmee zij onafgebroken dansen op de tonen van hun eigen Dendermonds reuzenlied.

  28-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  27-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geschiedenis van de drie Gildereuzen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Over het Ros Beiaard is een enorme documentatie voorhanden, daar bestaat geen twijfel over en dat is ontegensprekelijk ook terecht verantoord! Maar onze drie Gildereuzen, Indiaan, Mars en Goliath kennen ook een zeer rijke geschiedenis, en we moeten toegeven dat hieromtrent nog maar weinig is gepubliceerd.

  Een tijd geleden zijn we gestart met heel wat opzoekingswerk hieromtrent en we willen u de resultaten daarvan niet onthouden. Op onze blog over Dendermonde laten wij u de komende dagen en wellicht weken alle informatie geworden in verschillende episodes.

   

  Zowel competente historici als toonaagevende folkloristen zijn het er over eens om te bevestigen dat de stad Dendermonde tot 1468 over geen reus beschikte. Het toenmalige stadsmagistraat moet evenwel tot het verantwoorde inzicht zijn gekomen dat een grote man een werkelijk onmisbaar onderdeel was van een ommegang. Om in die leemte te voorzien beslisten de in zeer belangrijke vergadering bijeengekomen gepruikte, vroede gemeentevaderen met bequaemen spoed een reus te laten vervaardigen.

   

  En daar begint de geschiedenis van onze drie Gildereuzen, die wij thans elk jaar zien dansen tussen een opgetogen menigte. Traditiegetrouw worden de Grute Manne door de dragers op Katuit uit de stelplaats gehaald om dan een triomftocht door de stad te maken. Het is een uniek spektakel dat duizenden mensen uit omliggende gemeenten naar onze stad lokt, om er tussen de Dendermondeaars te kunnen genieten van een stuk authentieke folklore en dit reeds gedurende vele jaren.

  Vele uren opzoekingswerk zijn hieraan vooraf gegaan, maar het geboekte resultaat mag er wezen. Wij hebben hl wat informatie kunnen verzamelen in het Stedelijk Archief dat onder de kundige leiding van de heer Aim Stroobants de laatste jaren veel vooruitgang heeft geboekt.

  Wij hopen dat de vele Dendermondenaars aan deze info enkele uren aangename verpozing mogen beleven Met de tonen van Ons Banier op de achtergrond brengt het sommigen onder hen misschien wel midden de Ommegang-sfeer

  27-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Gildereuzen.

  Een zeer oude foto (boven) van de Gildereuzen Indiaan, Mars en Goliath, genomen aan de hoek Brusselsestraat - LeopoldIIlaan. Vermoedelijk in 1914.
  Onderaan een foto van de Gildereuzen op een uitstap in Brussel.
                       

  27-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit de programmabrochure...


  Uit de programmabrochure van de Ros Beiaardommegang van 8 juni 1952.


  27-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  26-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De stosse van Oilsjt...

  Wir vonte ne fottau van inegste jore gelje van de stosse van Oilsjt... Irlaik gezit is d'r van dem balange ni vil on verandert znne, bouite d'ottaubusse!!! D fritkot stot er uk nog attait, mor nor 't schaintj zain 't wel al ander mnsje die t' aupenave!


  26-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vanuit de lucht!


  Twee prachtige foto's vanuit de lucht!!!

  (Met dank aan Marc Van Gyseghem - Dendermonde).

  26-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  25-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ros Beiaardartikelen in chocolade.


  Op onderstaande foto, de Vier Heemskinderen van 2000 met een aantal chocoladeproducten, ontworpen voor de Ommegang van 2000 door chocolatier Karel Peeters uit Baasrode.

  25-04-2008 om 01:49 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boek in chocolade...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een boek in chocolade, ontworpen ter gelegenheid van de Ros Beiaardommegang van 2000. (Op de foto klikken voor een vergroting).

  25-04-2008 om 01:44 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tole!

  Van de wik wazzek m de die va mi-j-isj migegon tot op t Vstsje. Ze moest dr ier en toer eww gerief mme. Ik gon vanigest nut ni mi binne in die wingkels znne. Ik ston vil liever bouite een sigaret te smure en nor t jongk vraavolk te kaike! Dor is vil mir on te zien as on d gerief in die wingkels

  Dr liepe dr twi azjnte ront, die dr dem boel em bitsjen on t gousloge wore en van tiennige uk on t kaike wore of d ze gin bongske koste schraive vr t parkire.

  Al m nie kier stopt er dr een vatuur. Ik ou derkt gezien dat er dr een vrmde plot opstont. Die mnsj staptegen ouit en gingk nor die twi azjnte. Faitelaik bnnek n ni kerjis ongelit, mor ik zttege toch e stapte dichter vr isj t ure w datten gingk vroge of zgge

  Die kirel vroeg iet in t Ingels on die azjnte, en alletwi trokke zir schaars op. N vroeg die dad in t Frans en ze trokke uk ir schaars op. A-j-iget nog in twi dri tole gevrogt, mor die kostek azu derkt ni touisbringe Mor alle kire trokke alletwi die azjnte ir schaars op.

  D stak die mnsj gilziker tige en al broebelent staptege vedrom in zannen ottau en a ri voersj

  Ik urde din inen azjnt zgge tige din andere: Amai die kirel kost nogal nen up tole seg!. Din andere antwaurdege: Awel a-j-ister vet mi!!!...

  25-04-2008 om 01:41 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  23-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nor Ingelant.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  k Em wrral w migemokt! k Em vr nen dag nor Ingelant gewist. Ne kammerot va mei moest dr b mnsje zain die ten dr kan, en ik mocht isj migon. k Em ekeik d tn mor gedon now. Ik waster isj m bouite en k waster mi-j-ouit den drangk

  Im Brissel-Zouit zai me vertrokke m dn tsjoeketrin en op ne wip en ne gaa wore me ginter. Awel k moet irlaik zegge Londe is schun, vr t gin dak er v gezien m toch.

  Die mnsje word me dr moeste zain, wore vri vrinnjelaik, alli vr t gin dk er va verston m toch. En ze sprakke tige mei-j-uk Ingels!

  k Em ekik man devure gedon vr tantwaurde, mor t was ni-j-attait gemakkelaik znne en on die mnsje ir doeninge te zien verstonte zir mi ni-j-attait

  Di man zei tige mi dk Ingels klaptege m-j-ier of dor een aksnt. Ik m derkt tige die mnsj gezit: Mibie its possebel dat joe hir e littel bitsje Drremons. En van tien nige iget verston want kniktege. Alli k voejldege m dr noga ridelaik rap touis en op den dier wazzek gediereg ont ouitlegge. D goed azu now as g-j-ieveranst touisvoeiltj begin ne mnsj te babbele. k Em uk verteltj tat aai sometaims wit mai frnt som glasses of bir go to dringk on de market plis in de town en wie sometaims aar verrie long toe sti deir!

  k Zgget now, dir t fait datten attait kniktege, pizek ik wel datten alles verston it w dak ik zei In alle geval ik vont v man ige dak et biter kost ouitlegge as d vraamensj datter vr die gaste v Zimbabwi v Rozji de Vlomingk patatte sto te schlle.

  Alli, Till de nkst taim en bie kirfoel zi di mnsj tige mei as me dirgingke. Ik m gantwaurt: Aai am everietaaim verrie kirfoel ent aai loek olwis at de braait saait of laaif!

   

  Pir van Tatjes

  23-04-2008 om 20:32 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De reuzen.


  De Dendermondse reuzen afgebeeld in marsepein en chocolade.


  23-04-2008 om 20:22 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  22-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Caf Palingshuis.


  Een afbeelding van het lang verdwenen Caf Palingshuis aan de Denderbrug in de Ridderstraat. De toenmalige uitbaters waren Eugne Spiegeleer en zijn echtgenote.


             

  22-04-2008 om 19:50 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier klopt iets niet...

  Twee monumenten, n in Aalst en n in Dendermonde. En toch klopt er blijkbaar iets niet!


  22-04-2008 om 19:49 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t Is ni te doen!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  k Em gistere ne gillen dag op snok gewist m nen Oilsjtenir Din i m dor toch ne gillen dag een zog gespanne! En of d get n gelufd of ni,  t is attait auver t zlde!

  Ne gille grondegen dag was t van: Ister al iet mir gewite auver ire stoet?, Emme zal vier kinnjere vr op te zitte?, As t azu e wir z zain gelk as de lste kir A-j-iter ni-j-auver-op gave! t Wrktegen op den dier effenaf zu nig op man pse dak zi: Mnneke, gi zaid ier n-j-al ne gillen dag een mm on t spanne dat ni mensjelaik is! t Is pessies d ge gir in Oilsjt gil t spel moet organizire!. k Geluf d ze dor in Oilsjt ont pize zain d zin 2010 gillegans van de lantkort gon gevigt wrre!

  Achter ne gillen tait kostek m nimmer inave Ik vroeg vr w datten d faitelaik ammel moest wite. A kost pessies derkt ni-j-antwaurde, mor ik ief ni-j-op en k blif d vroge. Alli op de langen dier kwamp et er ouit! Dormi begosten dr nen ouitleg te doen d z schumoeder van Drremonde was en datten ir zou wille een kort vr den tribun wille kadau doen. k Zi tigen m d die korte van dem balange ni goejekup gingke zain. En -j-antwaurdege m d t m ni kost schille! Z schumoeder  komd al jore on e stik alle zondoge van t smires nor Oilsjt en dormi issen tn ziker d ze nikker ne zondag zou in Drremonde blaive!!!

  22-04-2008 om 19:48 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  20-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dèrremonsen bellekesman.
  Wellicht zullen velen, samen met mij, zich nog 'den bellekesman' herinneren. Hij verscheen als populaire figuur op de kermissen.
  Zijn naam was Frans Van Den Rul...  20-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  19-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Markt.


  Enkele beelden van de Grote Markt door de jaren heen...
  19-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is algemeen geweten.
  We hadden het er al over in onze reeks 'Van de hoge nood een deugd maken', de Dendermondenaar was in het verleden niet vies om het over alle vormen van 'de stoelgang' en alles wat er mee te maken te converseren. Wij vonden een gedicht dat wij u zeker niet willen onthouden.

  Stront...

  De wirelt din is ront,
  en ge vindj' in de wirelt vil saurte stront.
  D'r zain dikke en dinne, g'tj grof en g'tj fain,
  m vr gi gltsj van de wirelt, zou 'k ine wille zain.

  'k Em er al zien ligge, de dikte van em bin,
  ge kraig ze m ginem bitel vanin.
  M-j-azu twi galtte in vertrek,
  mag de strontboer komme m gil z getrk.

  Auver 't lst gingk ek last dem Bir,
  d'r zat ine te kakke, di-j-m effenaf zjir!
  En kroke en stingke d 't di,
  't was azu nog niks, azu ne kadi!.

  Vantait voejlde 't raize,
  en moe-j- rap achter een oekske pladaize.
  't Is de natier en ik zeg zonder affront
  ouit aleman zan olleke kom stront!

  19-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegswijzen en uitdrukkingen deel 7
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  III. LICHAAMSDELEN EN DAARROND (vervolg).  Voeten en daarrond.

  Op grute voet live.

  Voet b stik ave.

  Onder de voet lupe.

  Op goeje voet ston.

  M-j- voeten op de gront blaive ston.

  t Ei vil voeten in dirde,...

  Mokt -j-ouit de voete,...

  A kan rechtstojnnelings slope (grote voeten).

  t Zain pessies auverztbute.

  Di moet schoeneduzen on zam voete doen.

   

  Tenen

  Op immant zan tine trre.

  V kop tot tin...

  Op zan tine lupe...

  A-j-i kremfi tisse zan tine (vuile voeten).

   

  Hiel

  Achter zan iele...

  M zan iele dir zan kausse lupe.

  k Zien liever zan ielen as zan tine.

  k Vig er man ielen on.

   

  Enkels

  A kom nog ni tot on man knoesele.

  Springdomug en baitj in zan knoesele.

   

   

  Borst - borsten.

  Tige de bst stute.

  A lup m zam bst verouit.

  A stk zan kiekebst verouit.

  Stkt bst verouit, pisdop zister.

   

  Groot

  Ne frremen balkong.

  Ne frremen tttazjir, ne frreme nir.

  Dor ligdeww stof op den angk zlle.

  Dr is immant touis.

  Eir tttegaril zitj goe vol.

  E vraamnsj m-j-e grut rt.

   

  Klein

  t Zain pessies miggebite.

  Ze kan irem bril gebrouike vr sutji !

   

  Vrouw: Gi lup m vllausplles on en gtj allnsj ginne vllau!

  Man    : Gi drog wl ne sutji !!!

   

  Decollet

  Ge kn langst bauve t kolir van ir schoene zien.

  Zidire sporpot bi.

   

  Hart

  Zan rt lochte.

  Zan rt ouitsrte.

  Zidn rt v gaut.

  Mok van -j-rt ne stin.

  A ligd man rt.

  Zan rt ligdop zan tong.

  M-j-rt en ziel.

  k Kant ni-j-auver man rt kraige.

  n Stik i man rt.

  Zan rt opole.

  A-j-ister t rt van in.

  Ni-j-on -j-rt lote komme.

  E pak v man rt.

  t Is tige zan rt.

  n Grute mouil, mor e klin rteke.

   

  Nek

  Zanne nk brike.

  Iet op zanne nk ole.

  Nen dikke nk mme.

   

  Rug

  Nem bri rig mme.

  Aa rig nor immant drou.

  Iet van aa rig schoddere.

  t Gltj groej ni-j-op manne rig znne !

  Achter immant zanne rig babbele.

  Inen iet drou achter zanne rig.

  19-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  18-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ros Beiaard op chocoladeprent.

  Het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen afgebeeld op een prent van chocolade l'Aiglon


                                

  18-04-2008 om 09:44 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaart met afbeeldingen.


  We tonen een kaart met verschillende zichten uit Dendermonde.

  18-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegswijzen en uitdrukkingen deel 6.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  III. LICHAAMSDELEN EN DAARROND (vervolg).
  Buik

  A-j-iter zannem bouik v vol.

  A-j-aaf zannem bouik vast van t lache.

  Nem bouik kraige.

  n Tike v welstant.

  Op ne goeje stal zitte.

  Mannem bouik begint te grolle.

  Schraivet mor op am bouik.

  t Is in zannem bouik gesloge.

  A-j-idn tugzwir.

  Zam bstkas is gezakt.

  Azun tonne (nem brdde).

  Nem bierbouik.

  A-j-is pessies e por mointj vir.

  A kan trommelen op zannem bouik.


  Handen en daarrond.

  Pute gelk as kaulschppe

  Blaift er m-j-ir twi pute tegelaik mor af !

  Gif m de vaif.

  Dor avek man anden af !

  Dor knd pute lilek on verbranne (ande).

  W pisde gir n, van den isten ovet m-j-ir twi pute tegelaik.

  Iet b dant mme.

  A-j-iter dant in gat.

  M zan ande in zan or zitte.

  Iet in zan ande stike (pute).

  M-j-anden en voeten ouitlgge.

  Twi-j-anden op inem bouik.

  k Em mor twi-j-ande znne !

  Zan anden ike.

  Zan ande ston schif (pute).

  Iet on dant doen.

  Achter dant ave.

  Legd-j-ant op aa kop en kkt wie datter onderstot !

  A-j-iter een anneke v weg !

  A vraifdin zan ande...

  t Is tige man ant.

  M lig ande ston.

   

  Vuile handen

  Zain -j-ande gewasse ?

  M zun zwrte klaan komde ni-j-on tofel (pute).

   

  Vinger

  Ront aa vinger drou.

  On iedere vinger in...

  Ginne vinger verroere.

  A vingeren aflkke.
  Immant op zan vingere tikke.

  Iet dir de vingere zien.

  Ne vinger nor ouitstike...

  A vingere verbranne.

  M-j- vingere zitte drou.

   

  Duim

  Iet ouit aan douim zouige.

  Me-j- douime drou.

  A kant op zannen douim.

   

  Nagels

  Op zan nogele baite.

  De nogel v man dutskist.

  Zwrte nogele.

   

  Voelen - tasten

  Iet voelen onkomme.

  Nattegait voele.

  Wie d ni wil louistere moet voele...

  En voejlde g nog niks ???

   

  Vuist

  M makandere op de vouist gon.

  Recht vr de vouist klappe...

  Ouit  vouist ite.

  In zam vouist lache.

   

  Bedreigen - slaan

  k Zal dr isj een zwing drou.

  k Zal tanden isj kouise.

  k Z m-j-aa t strot isj opvige.

  k Zal dr isj e por kokkenaute drou.

  k Zal m zannen over isj give (zannen toebak).

  k Zal m isj onder ande pakke.

  k Z zam broek isj wirem moke.

  Zannen toebak give datten graat en blaat ziet.

  k Zal m isj graat en blaat sloge.

  n Doefelingk give, n kauteringk give, n vlou give.

  n Wofel give, n dssingk give.

  W bobaine drou, w sivveltte drou, w klatsje drou.

  Isj afdsse.

  k Zal m sebiet t achterste v man ant tige zan kok sloge.

   

  Armen

  Ne langen irem mme.

  Eirem in irem lupe.

  Ne rchten irem.

  t Is goe vr irmen en bine te brike.


  Elleboog

  M zan llebauge wirke.

  A mocht et m zan llebaugen onpakke.

   

  Benen.

  De bine vanonder laif lupe.

  Slap op bine ston.

  t Vl auver de bine zain.

  Rap op de bin zain.

  t Baitj in zam bin.

  t Bin staif ave.

  Zam binen ouitsloge.

  t Got dir mireg em bin.

  A-j-iget on zam bin.

  Op zan lste bine lupe.

  Zi frreme pute onder ir gat.

  Zi billes tot on ir gat.

  Zit de bine v nen ujjevir.

  De die-j-ir kster woejndug (lange benen).

  Dr kan e virke tisse zam bine.

  Trkt isj lange trimen in !

  Ze zitte m-j-ir trimen onder tofel (binen).

  Eir bine zain zjust trommelstokke.

  Zam bine zain pessies melkflsse (witte benen).

  18-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  17-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dèrremonse les 7.
  Volgende les.

                                       
  ne mzzikmister                     ne saksefong                       lief kli konaintsje

                     
      'n dus pranille                 nem boki blommes                    nem bstel
                                             
                    ne zondogsen oet                                           zwointsjes

  17-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegswijzen en uitdrukkingen deel 5.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  III. LICHAAMSDELEN EN DAARROND (vervolg)  Neus

  Ne faine nis mme.

  Auveral zanne nis tissestike.

  M-j-aa nis biston.

  Ni verder kaike as dadaa nis langk is.

  Auveral in nize.

  Zanne nis optrkke.

  Zanne nis verbiklappe.

  V zanne nis moke.

  Zanne nis snitte.

  t Zit i manne nis.

  Die ne nis it kan rieke.

  Ne mauve nis van de zouip.

  Gtj ne nis ge kn rieke.

  k Zt on aa nis ni-j-ange.

  Zanne nis krolt.

  Sloge kraige dad nisgoten achter -j-ure ston.

   

  Grote neus

  Ne serjize kaube, ne serjize fakkel, ne serjize gaffel.

  n Frreme voengk, n frreme schaa, ne frremen doemper.

  n Frreme tammat, ne frreme rieker, ne frreme givel.

  n Serjis irebis.

  A-j-idop diste raut geston.

  A-j-is van Ternize.

  A-j-is goe bestltj.

  A kan dr m verauvervalle.

   

  Scherpe neus

  Ne nis vr aut op te kappe.

  A trk goten in z kisse.

  As ge dor ne kap moest v kraige.

   

  Ophalen

  Ejje gine zakdoek.

  Snitj aa nis ouit

  Schitj ouit m-j-on die snotteblle te lkke.

  Kouist nis af.

   

  Rieken

  Zwaigden rikt port.

  Ge kntj er on rieke.

  Ge kntj er ni-j-on rieke.

  Makandere ni knne rieke.

  Op de rik afgon.

  k Kan t ni rieke znne.

   

  Stinken

  Stingke gelk de pst.

  Stingke gelk rotten iringk.

  Stingke gelk rot ire.

  Stingke gelk rotte vis.

  Stingken ieren in de wintsj.

   

  Peuteren

  n Pausse polingk vange.

  As ge bauve zait doe tn t licht ouit.

  Stkt -j-ug mor ni-j-ouit.

  A-j-is bisten ont vange.

  A-j-is vermisjl ouit zanne nis ont ole.

  Bring m-j-e pausseke mi.

   

  Niezen

  Got zigend !

  t Is beniest,t is de worait.

   

  Mond en daarrond

  Zan taut afspile.

  Zanne mont ni knnen ave.

  t Woter komdi manne mont.

  Ge pakt de waurden ouit manne mont.

  Zanne mont verbiklappe.

  Ne grute mont opztte.

  A-j-is op zanne mont ni gevalle (op zan smoel).

  A sto m zanne mont vol tande.

  A doe zanne mont ni-j-aupe.

  Brk manne mont ni-j-aupe.

  A kan zanne mont ni-j-ave (zan taut, zanne smikkel)

  Aafd bakkes.

  Aafdaa wofel.

  Frangke taut.

   

  Grote mond

  n Grute mouil.

  Ne frremen auve.

  Dr kan e gil brut in.

   

  Spreken

  Gin sproke van.

  In z zlve babbele.

  Babbele gelk nen avvekot.

  Recht mme v klappe.

  Vil klappe m waineg zgge.

  Babbel mor op.

  Spriken is zilver en zwaigen is gaut.

   

  Smaken - proeven

  t Smok n nog.

  t Smok n niks.

  Eiget gesmokt.

  Smokket eww.

   

  Gapen

  Ge kn zien w datten giten it.

  A gopt d ge de voejeringk v zam broek ziet.

  Zanne mont go schire.

  A trk zanne mont tot achter zan ure.

  D trkt ier znne.

   

  Keel

  Ne krop in zan kil.

  Ne frreme slikker.

  A-j-idn eksterug in zan kil (dorstig).

  n Druge kil mme.

  Ne pouit in zan kil.

  In t verkirt kilgat schiete.

  Immant nor zan kil vliege.

  De kil ouitange.

  t Mes op de kil ztte.

  Zan kil aupeztte.

   

  Tanden

  A-j-idn pirdemouil.

  A-j-idn nief itkomer (valse tanne).

  Schune bieterkes.

  Op tande baite.

  Zan tande lote zien.

  Eite m lange tande.

   

  Stinkende adem

  Zannen ossem stingk gelk as de pst.

  A stingkt ouit zannem bk.

  Zanne mont i zwitvoete.

  Nen ossem gelk as een stingkende rijjaul.

   

  Lippen

  Baitj op lppe.

  On immant zan lppen ange.

  Ine m nigerlppe.

  t Is lpkessaus.

  Zan lp angt.

  A loitj zan lp ange.

  A trkt een lp tot op de gront.

  t Kan in zanne mont rigene.

   

  Kaken

  Koke vr in te baite.

  M beschomde koke ston.

   

  Kin

  n Dobbel kinne.

  n Poterskinne.

  Op kinne kloppe.

  n Kinne m verdiepe.

  n Kinne vr staufaut op te kappe.

   

  Tong

  A-j-is wl ter tong.

  A-j-is zan tong verlaure.

  t Ligdop man tong.

  n Lange tong mme (e langk blat).

  n Vouil tong mme (e vouil blat).

  t Zal on zan blat ni liege.

  Slikt tong in en zwaigt.

  n Tong drou.

  17-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  16-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raimen en dichte zonder...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De klaitsjkop...

  Ne klaitsjkop wit en rond,
  is dikkes schoejner as em blute kont.
  Ne klaitsjkop zrg vr profait,
  't spor ne kam en uk vil tait.

  'k Em vil jore schaul gedon
  vr al dad' or v manne kop te gon.
  'k Em tot man twinteg jor gestudirt,
  mo m vil te vil gemanzjenirt.

  Op manne kop sto ne vrim bos or,
  ik kan gemakkelaik voersj tot man 't nigeteg jor.
  Mor ge doe d' van dem balange ginen bonnuir,
  ge betoild' blaat on de kwaffuir.

  Faitelaik bnne'k bli, d 'k man or m gesport,
  want ik ben nogal ne groeitsjegort.
  Mor louister goe nor w d'k ir zeg,
  ne schune klaitsjkop aaft den dongkere weg.

  (Pir van Tatjes)

  16-04-2008 om 11:30 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dèrremonse les 6.


                                  
             kommisses                             grute kommisse          ine die d'r god' in trappe
                                                
   klit v nen avvekot                            een pantomiene!                               vouile was
                                                
                                                           e waif d kot is!

  16-04-2008 om 11:29 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de hoge nood een deugd maken - deel 6.  Om deze serie af te sluiten willen wij u nog enkele zaken meegeven.

  We vinden het in feite een beetje vreemd dat omtrent ons onderwerp nog niets is verschenen in het 'Guiness Book of Records'... Er moet toch iemand ooit de 'grootste' of de 'langste' hebben gedeponeerd?

  Het 'latrinair gebeuren' om het heel beschaafd te zeggen, is nu eenmaal een onderdeel van het menselijk bestaan. Men kan er niet onderuit. Meestal wordt 'het' verdrongen en doodgezwegen, er heerst een frustratie terzake en het wc-gebeuren wordt er eerder door belachelijk gemaakt. Het is kenmerkend dat er enorm veel grappen over worden verteld.

  Maar Dendermonde blijkt in dat opzicht altijd wel een uitzondering te zijn geweest! Vooral in het verleden werd nogal volmondig gepraat over alles wat het 'het gebeuren' te maken had. Het dialect is overvloedig gespijsd met woorden en uitdrukkingen die 'dat' onderdeel van het menselijk bestaan weergeven. Later is daar enige verandering in gekomen en is het (vulgaire) woordgebruik gewijzigd. In het hedendaags gesproken 'burger-Drremons' hoort men minder (zogenaamde) ordinaire woorden.

  Met betrekking tot 'het' onderwerp:
  't euske: toilet
  kaddi: drol, stront.
  kak: stront, uitwerpsel van mens en dier.
  kakkedau: kakkedoor, nachtstoel.
  kakscholke: kadolleke, bewaarschool.
  kommisse: grote of kleine -, in de betekenis van plasje of stoelgang maken.
  kont: achterste, zie ook korie.
  schait: schijt, stoelgang.
  schaite: schijten, stoelgang maken.
  schaiter: 1. die schijt - 2. achterwerk - 3. bangerik
  schaiteri: buikloop (ook afgangk, fainen arrt).
  schit: scheet, veest, wind uit de darmen.

  Zelfs in het geven van bijnamen kwam in het verleden ons onderwerp aan bod, zoals bij: Staaf Kak, de Kakkak, Tanne Kak Ni, de Schit, Zjef Schit, ... de Schaiter, Stront on 't laintsje, ...

  En tot slot nog enkele uitdrukkingen;
  'God' agaa mor kakke': mak dat ge wegkomt.
  'Kak of gine kak, de pot op': tegen wil of dank, willen of niet.
  'Da's gine kak': dat is geen klein bier.
  'Kak on gat mme': komplimenten maken, druk doen.
  'M de kak zitte': schrik hebben.
  'Ne kakkenst': jongste kind van een gezin.
  'Kakke go vire bakke': het hoogstnodige eerst.
  'Immant de stront ouit zan kont lkke': vleien.
  'Stront rieke': personen met een zekere trek aan de neusvleugels.
  ''V ne stront e pat"ike moke': iets minderwaardigs ophemelen.
  'Zanne stront twi kire frite': gierig zijn.
  'Zanne stront lig tige zan rt': iemand die zich vlug kwaad maakt.
  'De pot is on z gat geplkt': veelvuldig moeten...
  'Zan ol ni mister': veelvuldig moeten

  We sluiten hier af, hoewel wij er zeker van zijn dat er nog een aantal voorhanden zijn.


                              

  16-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegswijzen en uitdrukkingen deel 4.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  III. LICHAAMSDELEN EN DAARROND (vervolg).  Ogen.

  Schllevisuge (gelk as Willy Sommers).

  Uge gelk as mirebolle, gelk as kaugels.

  Azun bollaktte.

  Uge die blingke.

  Kaike m t wit v zan uge.

  Opt ist ug.

  t Is op t  ug te zien.

  Ge knnet zien m t blut ug.

  Immant op t ug mme.

  t Springdin t ug.

  Ouit t ug, ouit t rt.

  Onder vier uge.

  Grut uge trkke.

  Zan uge de kost give.

  t Stodin zan uge te lize.

  Kkt ouit -j-uge.

  Zan uge zain aupegegon.

  Zan uge zain gruter as zannem bouik.

  n Ugske in t zail ave.

  Dir t ug van een nojlle krouipe.

  Immant zan ugen ouitstike.

   

  Zien

  Zie w d ge zegt znne !

  Ist zien en tn geluve.

  k Zien m den lft vant schu wir.

  Ge zain gezien.

  D zijje van ier.

  A ziet er lief ouit.

  Dr op zien.

  D zlle me zien.

  Ni te naa zien.

  k Z nog zien.


  Scheel

  Alles dobbel zien.

  Zan in ug zeg foert tige zan ander.

  M zan in ug nor Appels kaike en m zan ander nt Sin-Zjilles.

  M z lings ug in zanne rechtem broekzak knne kaike.


  Bekijken

  Immant zitte bekaike.

  Emmek iet on van aa ?

  Immant zitte begope.


  Aandachtig kijken

  Iet in de goten mme.

  Gin uge genoeg mme vr dr n te kaike.

  V kop tot tin bekaike.

  Din idattait alles gezien.

   

  Onvoldoende zien

  Slecht sjoere.

  Gin stik vir zan uge zien.

  t Lig blak en blut vir zanne nis en zieget ni.

  Ni vajjer zien as d zanne nis langk is.

  Out nen ont gewist, -j-at m gebite.

   

  Dwaas kijken

  Ston kaike gelk as e kieke dadouit een i komt.

  Dr gi wize van mme.

  Ston kaike gelk as e pirt d van een krre geschipt is.

  Ouit de locht komme gevalle.

  Ze zien vliege.

   

  Boos kijken

  Zan uge branne gelk as kaule vier.

  Eir uge springen ouit ire kop v kolire.

  Immant omvir schiete m zan uge.

   

  Oren.

  In en al ur zain.

  Zan ur te louistere lgge.

  Mor m-j-in ur louistere.

  On zan ure trkke.

  Iet in zan ur flouistere.

  Knup et in -j-ure.

  t In ur in en t ander ur ouit.

  Gin uren mme.

  Zan ure loten ange.

  Zan ure ni geluve.

  Dure v zanne kop zoge.

  On immant zan ure trkke.

  Op zan ure klatsje.

  Rut wrre tot achter zan ure.

  Tot auver zan ure int wirek zitte.

  Zan ure zlle touite.

   

  Horen

  Naa-j-urek klappe.

  Ni willen ure.

  Urde ni goet messchin ?

  Makandere ni knnen uren of zien.

  Langst di kant urek ni goet.

  t Is van ure zgge...

  k Ur komme.

  We zllet gon ure...

   

  Grote oren

  Ure gelk as tallure.

  Serjize blaffetiere.

  Din i frreme dzjumbaus on zan ure.

  t Is pessies nen ottau m zan diren aupe.

  Aster ne wintsj opkomt issen weg (gotn vliege).

   

  Luisteren

  Zan ure rechtztte.

  Zan uren aupeztte.

  De mieren mmen ure.

  Zam blaffetiere ston aupe.

   

  Niet luisteren

  Urde ni goet ?

  t Zal lire ni louistere !

  As ge naa ni louistert, ...


  Lawaai maken

  t Kot afbrike.

  E lawait van dlsje dievels.

  E grut lawait.

  t Is dr vollem bak.

  Zave dr kot.

  Man ure singele dr van.

  t Is dr bal poppelir.

  Azu-j-e live.

  Z live daduren en zien vergon.

  E lawait men kan nemir.

  t Is vr urendil te wrre.

  16-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  15-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raimen en dichte...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een gedicht van Pir van Tatjes uit 1992.  In ons stroitsje...


  Auvertait zat et erop in ons stroitsje,
  m-j-e mske v nffest man dir.
  Z'ou rieze m-j-ir kammeroitsje,
  d was d'r ne gile slammir.
  Wel in de twinteg mnsje
  urden dad' ammel af,
  w d ze makandere difte wnsje
  en dad' elk d'r ten bste gaf.

  Di kirel gaf uk katoen,
  ze krig van 't zlde loke.
  A liet m van dem balange ni doen,
  en ief ni-j-op m-j-ir ouit te moke.
  D mokke di-j-uk ir devure,
  makandere verwaite vr 't lileksten ist,
  z'mme 't gilziker tot op de Mrt kennen ure,
  ze schandalisirde makandere om ter mist.

  V wirskante stilde de kolire,
  m 't sovest van dizelden dag,
  kwamp 't schoeinsjte v gil d'affire.
  'k Zou 'ni gelufd' mme azze'k et zelf ni zag.
  D koppel liep dir 't stroitsje zonder zjenire.
  A-j-ief zan ant in ir zi!
  Ze gingke danse en ir ammezire,
  pessies of die rieze was al e jor of twi verbi!

  15-04-2008 om 13:18 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tekening van Tony Boone.

  Ter gelegenheid van de Ommegang 1990, maakte Tony Boone - uit Dendermonde, zelf pijnder - deze prachtige tekening. 


                          

  15-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vâ Pir van Tatjes.

  Een gedicht van Pir van Tatjes naar aanleiding van het dichtgooien van de Dender aan de Kasteelstraat-Papiermolenstraat, ten bate van de parking 'gedempte Dender'...

  15-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dèrremonse les 5.


  Alli verouit, we doen voersj.

                                       
     Kauningk Albir                              Pajjaul, zam vraa                 de Kwin van Ingelant
                                          
            em flouit                                       groensjel                                 ne klarong
                                              
       twi vouil kommire                                                                   il vil snge !

  15-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegswijzen en uitdrukkingen - deel 3.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We gaan verder met 'de lichaamsdelen en daarrond'. We splitsen dit onderdeel op omdat het volume te groot is. Deze keer gaat het over: het hoofd in het algemeen.


  III. LICHAAMSDELEN EN DAARROND 1

   

  Hoofd

  Ne kop dadop een pinne stot.

  Dorvir moeje ne kop op laif mme.

  M-j-iet in kop zitte.

  n Vuze rop mme.

  Kop en kont.

  Ne kop mme gelk ne mrremit.

  Manne kop slogdaupen en toe.

  Zanne kop auver iet brike.

  Zanne kop loten ange.

  Zanne kop ouitwirke.

  Ni wite word zanne kop stot.

  Immant zanne kop zot moke.

  M-j- kop tige de mier lupe.

  Iet op de kop tikke.

  Al stotn op zanne kop...

  De koppe b makandere stike.

  A-j-is op zanne kop gevalle en blaive botse.

  Loitj manne kop gerist.

  M zanne kop spile.

  Nen rte kop mme.

  On iet ginne kop kraige.

  Manne kop af ast ni wor is.

   

  Groot hoofd

  Azun rop.

  Nen dikkem bloskop.

  Azun pozi.

  t Is azu nog gin klin galt v ne kop.

  Ne frremen oebel.

  Ne woterkop.

   

  Haar

  t Schil gin or.

  Zjir in zan or mme.

  Immant knne van or of plouim.

  Gin or biter zain.

  Frans m-j-or op.

  Or op tannen mme.

  t Is em bitsje bt or getrokke.

  Makandere in t or vliege.

  Gin or op manne kop datter op pist.

   

  Lange haren

  Zanne kwaffuir is dut.

  A spor vr e matras.

   

  Onverzorgde haren

  A lup m zan or tisse zan tande.

  Ge kn kroktte in zan or bakke (vettig).

  Ne vttegen bls.

   

  Een baard

  A-j-i zan jongeren opgefrt.

  Ine m ne louizenbort.


  Een kaalkop

  Nem biljaarbal.

  A-j-ide viruft tot in zanne nk.

  A drog zan or last binne.

  Zanne kop is dir zan or gegroejt. A-j-is dir zan or gegroejt.

  A kam zan or m ne zjimvel.

  A-j-idin em bdde geslope d te krt was.

  Ne schune klatsjkop is uk ni lilek.

  Een nneke dn of op.

  Ne kop gelk as e vliegplain.

  Goed geheugen

  t Zit goed in zanne kauker.

  A kan zan ls op zan deumke.

  A-j-i ne kop gelk as ne kompjoeter.

  Din omtaafdalles.

  Vergite sto ni-j-in zanne waurdemboek.

   

  Slecht geheugen

  Z gat vergite.

  Omtave vant snoenes tot om twlf iere.

  Iet grat vergite.

  Ouit gedacht gon.

  t Wild i m verstant ni schiete.

  Slog me dut, ik wit et nemir.

  k Wil et kwait zain.

   

  Nadenken

  Ont pize zain d ger nen dikke kop v kraigt

  A-j-is zan ssene ont kloetsje.

  A kraigt er ginne kant on.

  A moet al z verstant bjinlgge.

  Loitj de pirde pize, die-j-mme ne grute kop !

   

  Gezicht

  A trkt e langk gezicht.

  Ine m twi gezichte.

  Z gezicht stodop omwir.

  Z gezicht verlieze.

  Z gezicht sto m ni-j-on.

  k Em t m in z gezicht gezit.

  Immant in z gezicht spikele...

   

  Bleek gezicht

  Ine m-j-n plattekossmoel.

  Nem blikschaiter.

  t Is zjust een opgewiremt laik.

  Zu wit as de dut...

   

  Blozend gezicht

  Blauze gelk nen appel, gelk n kriek.

  Zu rut as nen on (ne koekeloerenon).

  A z wel isj omploffe.

  De vlam mme.

  Ze blaus gelk as e ruske, m t komt ouit n duske.

   

  Gepoederd gezicht

  Zis m-j-ir mouil in de blom gevalle.

  Ge kn et dr afkrabbe.

  t Is zjust n schilleri.

  t Is pessies n gevirfde Madonn.


  Lelijk gezicht.

  E gezicht gelk ne pirdestront word de kiekes in gepikt mme.

  n Smoel vr op te schaite.

  E gezicht vr maskes van te moke.

  E gezicht vr van te spauge.

  Di zouk ni gire tigekomme in den dongkere.

  Ne schoejndere lilekort bestot er ni.

  Din iduk gi maske vandoen.

  t Is pessies e gezicht van de Mini-Bazaar.

  n Remide tige de liefde.

  Zmme vazzelive t kintsj weggesmite en de nogeborte gave.

  Azun pombaksmoel.

  E gezicht vr de gazet auver te lgge.

  t Is t schoejnste van lileke bakkes ni.

  Dk e gat moest mme gelk as d gezicht, ik dift nimme gon schaite.

   

  Sproeten

  In de stront gebloze.

  Tigen n strontkrre gelupe.

  E gezicht d begint te roeste.

  15-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  14-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ommegang 1952.

  Een prachtig beeld uit de Ros Beiaardommegang van 8 juni 1952. Dendermonde op zijn best!
  14-04-2008 om 08:23 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Brusselse Forten.

  Een wandeling op een mooie lentedag langs de Brusselse Forten levert volgende fotobeelden op...
  14-04-2008 om 08:21 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dèrremonse les 4.


  't Go verouit! We zitten al on leske 4.


                                           
  Hier is't ammel m begost!                          'n gait                                  uk 'n gait!
                                             
       e kieke (vire)                             e kieke (achternor)                     'n itploitsj, 'n itkomer
                                                           
        ne kokka                                                                                   ne karnasjir

  14-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegswijzen en uitdrukkingen - deel 2.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In deel 2 hebben we het over ons lichaam.

  II. ONS LICHAAM.

   

  We zain ammel gelaik as mn in onzem blute ston.

   

  Ademen

  Nor an ossem snakke.

  Op an ossem trappe.

  Vergite tosseme.

  Din idossem gelk as e pirt.

   

  Groeien

  Groeje d get ziet.

  De groej schitj erin.

   

  Beweeglijk (niet stilzitten).

  De wintsj in z laif mme.

  Gi zittent gat mme.

  Van de miere gebite zain.

  A-j-i z gat getingelt.

   

  Onbeweeglijk

  Ginne pingk veroere.

  Dr ston gelk e stambiltj.

  On de gront genogelt zain.

  Van t Lam Gods gesloge zain.

   

  Moe

  Afgejakkert zain.

  Dem bak af zain, pompaf zain.

  De batterie plat.

  Dr zitj ginne poejer nimmer in.

  Dem bliksem is in zam pute gesloge.

  Zannen ine put vir zannen andere nimme knne ztte.

  De bine sloege vanonder z gat.

  Zu slap as n vodde v moegte.

  Ze zlle m ni moete wiege.

  Zu moeg as e verslite pirt.

   

  Gaan slapen

  In zannen tram gon (krouipe).

  In zan koetsj, in zan schllep, in zanne koffer, in zannen daud.

  Tisse de lokes krouipe.

  N Btlejm gon.

  Op z strut ligge.


  Slapen

  t Is tait vr te gon slope.

  Eire pizzjem-j-on en n bauve.

  k Ur mam bdde roepe.

  Zjizekke word.

  W d ge vir den twlve slopt, tlt dobbel.

  As ge ni slopt, riste toch...

  Nog zuvil kire slope en t is ...

   

  Vast slapen

  Slope gelk as ne mrremot, gelk nen os, gelk een rus.

  Slope gelk as ne mojlder int mil.

  M gin stokke wakker te kraige.

  Ni wakker te kraige, nog m gin onderduzent man.

  Neffest zam bdde mag em bom omploffe.

   

  Lang slapen

  Slope tot as de zonne in bdde schaintj.

  Em moeten ouit zam bdde slire.

  Tot t snoenes in bdde ligge stingke.

  Op zan m gelige.

  E gat in den dag slope.

   

  Inslapen

  Vertrokke zain.

  Verkocht zain.

  Zitte knikkebolle.

  In slop valle.

  A-j-is afgekapt.

   

  Korte lichte slaap

  n Eulke vange.

  Rzzekes zouile.

  Ne krten trok doen.

   

  Snurken.

  E kaske dirzoge.

  Rongke gelk as e virke.

  Nem bum dirzoge.


  Wakker worden

  Ouit bdde valle.

  A-j-id in zam bdde gepist ziker ?

  Op, m ni wakker.

  t Sovest ni knne slope van den onger en t smires ni knnen ite van de vok.


  Dromen

  Drume zain bedrog.

  k Em gedrumt dk...

  Assen drumt slopt'n uk.

  14-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  13-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pike Rammekeszand... of Petrus Alexander.

  Een Dendermondse volksfiguur

   

  Pike Rammekeszand luisterde naar de naam Petrus Alexander en werd geboren in onze stad op 15 juni 1849. Pike was een beetje simpel van geest en werd misschien ongewild een stukje Dendermonde is geworden.

  Pike was een grote stevige kerel, steeds gekleed in een versleten jas en broek. Hij bewoog zich op houten klompen en een witrood gebolde zakdoen ontbraken nooit aan zijn outfit.

  Hij bleef eeuwig vrijgezel en verbleef aan de Nieuwstraat (langs t Vestje) bij zijn zuster Nette. Hij kwam aan de kost als zandman (zandverkoper) en elke dag deed hij zijn ronde, zowat in elk deurgat roepend: Raa, niks vandoen?.

  Nast een aantal gedichten die Pike al eens voordroeg bracht hij ook al eens op verzoek zijn leiderenrecital. Zowat elk lied eindigde met En wie ni drouin n wil, sto stil.

   

  Noch de Eerste Wereldoorlog, noch de veranderingen in de dagelijkse dingen de eerste jaren daarna konden Pike uit zijn lood slaan.

  Toen Pike sukkelachtig werd, diende hij opgenomen in het Stedelijk Hospitaal. Toen de masseurkes al eens vroegen aan Pike om een kruisteken te maken, lukte dit nooit! Pike deed dit als volgt: In de naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes, Amen op de kiremis ston de kramen, en d lste mag ik er ni bi zgge

  Pike zou gerust van het tegenwoordige, tot een beter leven zijn overgegaan volgens zijn doodsprentje. Hij stierf op 12 januari 1924.

   

  Er bestaat een reus van Pike Rammekeszand, die volgens onze bronnen in het verleden steeds eigendom zou geweest zijn van de organisatoren van de Sinksenbraderij van de dekenij Bogaerdstraat-Dijkstraat. Telkenjare tijdens deze braderij, maakte Pike Rammeszand zijn rondgang. Hij werd gedragen door leden van de Pijndersgilde (reuzendragers). Wij bekwamen een foto van de reus die een rondgang maakt op een braderij in het stadscentrum (aan de Franz Courtensstraat) in de jaren tachtig.

                                

  13-04-2008 om 00:42 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Even bijwerken...


  Regelmatig verschijnen artikels in weekbladen omtrent 'behandelingen' die mensen ondergaan 'om er wat beter uit te zien'...
  Wij waagden ook een poging met enkele van onze stadsbestuurders...
  Hierbij de resultaten.

      

      

  13-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Diverse afbeeldingen.

  Wij fotografeerden een kader met afbeeldingen van schilderijen van Dendermondenaars. De schilderijen hebben allen betrekking tot het Ros Beiaard. De kader troffen wij aan in Caf Den Artiest aan de Dijkstraat.


  13-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dèrremonse les 3
  We beginne m les dri!                       
         ne polingk                                               nen alpng                              een moeitsj
                                       
      dri-j-onnuzel tritte                               e sjisjiewaif                                     schaitpapier
                                                                
           ne porteplum                                                           onder de steirt van 't Peirt!

  13-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zegswijzen en uitdrukkingen in Dendermonde.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het volkse taalgebruik is onuitputtelijk, kleurrijk, expressief en zeer gevarieerd. Er bestaan een enorm aantal uitdrukkingen en gezegden, alsook woorden om bepaalde toestanden  en begrippen te omschrijven. De meeste uitdrukkingen en/of gezegden ontstaan uit de eigen mening die velen erop nahouden. De ervaring leert ons dat sommige mensen vele dingen heel treffend kunnen verwoorden, waar anderen het misschien minder opzienbarend doen. Men moet maar eens de mening vragen aan sommigen over de krisis, de werkloosheid, de tijd en over menig politici.

  Veelal ervaart men dan een verrassend taalgebruik.

  Ons Dendermonds dialect kent vanzelfssprekend ook een aantal eigen uitdrukkingen en gezegden. Weliswaar zijn een gedeelte ervan van eigen bodem en anderen overgewaaid uit andere regionen. Ook blijkt dat vele van deze uitdrukkingen en gezegden een diepe en onvergetelijke indruk op de mensen maken, die zij dan ook doorgeven aan het nageslacht. Het is opmerkelijk hoe sommige opmerkingen als pseudo-antwoord dienst doen en hoe de opvoedkundige volkswijsheden optreden.

   

  Wij hebben een groot aantal uitdrukkingen en gezegdes kunnen verzamelen. Menig bierviltje werd door ons volgeschreven met de rijkdom die wij hoorden gebruiken toen we eens onder de mensen kwamen.

  Wij zijn ons echter bewust dat deze lijst zeker niet volledig is, daarvoor is onze volkstaal veel te rijk. Een andere reden hiervoor is het steeds aangroeien van onze taal.

  Het te zr gekruid taalgebruik werd enigszins geweerd, wat niet wegneemt dat niet alle uitdrukkingen in die aard werden weggelaten. Te dien gevolge zullen er toch wel enkele ontbreken, die vroeger misschien wel frequent werden aangewend.

   

  Indien u meent een onjuiste klassering aan te treffen, zal u daarin veelal gelijk hebben. Er zijn vaak voor dezelfde uitdrukkingen verschillende betekenissen, vandaar dat dezelfde uitdrukkingen onder diverse rubrieken kunnen verschijnen. Wij hebben evenwel getracht een duidelijke klassering weer te geven.

   

  Dat men soms de meest eigenaardige dingen hoort, staven wij met enkele voorbeelden.

   

  -Aan tafel gezeten:

    Etj op, t i gltj gekost!

  -Wanneer men gedaan heeft met eten:

    Naa knde tige de wintj.

  -Voor iemand die te veel praat:

    Ze moet nor Blle, ir tong is te langk.

  -Enkele antwoorden op: Hoe laat is t al ?

    Tait vr te bitere. Em bitsje loter as te straks. Zu lot as gistere dizen tait...

   

   

  Deel I handelt over de mens.

   

   

  I. DE MENS.

   

  Man

  Dri man en ne pirdekop.

  Op ne man min of mir kommet ni-j-on.

  Zanne man ston.

  Ginne man auver zien.

  Zanne man vinne.

  De gewune man.
   

  Vrouw

  n Biltj van em vraa.

  Van n schun vraa tje ni.

  Ge kn ni-j-alles mme, n schun vraa en vil gltsj.

   

  Dikke man.

  n Birkouip.

  n Dik virke.

  A zwmdin z vet.

  A-j-is zu vet as e virke.

  Ge kndm rolle (bolle).

   

  Dikke vrouw

  n Dikke magochel.

  t Fort vam Brindonk.

  n Dikke mossel.

  n Dikke koej.

  t Is zjust een aurlogsschip...

   

  Magere man

  Moger en tou gelk de bokke v Sinou.

  Ne lintwrrem, n aute splle, n mogere spille.

  t Is zjust Pitsje de dut.

  Ge kndm dir em brievebis trkke (dir e slitelgat).

  Ge kn piejaanau spile op zan rbbene.

  A-j-is t vel auver de bine.

  t Is zjust ne gespierden iringk (gespierde stillau)

  A kan m achter nem bstel verstike.

  Azu ne mogere ripper.

  A kan nog twi ziktes kraige, de velzikte en de binderzikte.

   

  Magere vrouw

  Em plangk m-j-n ol in.

  n Mogere sprrewrre.

  Zis t vel auver de bine.

  E ril vraamnsj.

  Ze kan op ne wasdrot slope.

  n Mogere schrre.

   

  Groot persoon

  A-j-i vazzelive vil schippen onder zan ol gat.

  Nen dobbele miter.

  Zoun dr biter twi v gemokt.

  Is d ginter bauven uk zu wirem?

  A-j-i zan lingde mi.

  A moet op zan kniene zitte vr zan or te kamme.

  Di moet n nneken allin slope. (Vrouw is kleiner.)

   

  Kleine persoon

  Ne krmper, ne knddel.

  We zllen m isj e por wiken in goeje gront ztte.

  A-j-is te krt afgezogt.

  A-j-is afgevrauze.

  A-j-is dr nen dop ug.

  Gire grut m klin geblive.

  Krt b de gront is gaa gebikt.

   

  Volk-Mensen

  Ne mnsj is ordeg.

  t Kost stikke v mnsje.

  Ginne mnsj zien.

  Got en kli Pirke.

  Dr was ginne mnsj.

  Ginne mnsj zain.

  k Bn dr ginne mnsj van.

  Dr was ginne mnsj nemir.

  Moedermnsj allin.

  Ginne mnsj op t strot.

  Gin mnsje knne.

  Onder de mnsje komme.

  Dr is mir volk as mnsje.

  Mor mnsj toch...

  Oe loter op den ovet oe schoejner volk.

   

  Kind

  n Innaneg kintsj.

  A-j-is dr kintsj on ouis.

  Zu-j-onnuzel as e kli kintsj.

  M m kintsj toch...

  Noch kintsj noch krou in zanne weg mme.

  t Kintsj moe ne nom mme.

  Dt e kintsj wor...

  E kinnjerant is gaa geviltj.

  Klin kinnjere, klin zrge, grute kinnjere, grute zrge. ( Of krouise)

  Gin kinnjerozzje znne !

  A wr vedrom kintsj.

  Kline kinnjere wrren uk grut.

  t Zain ope v jongere.

  Ach toe, t zain kinnjere...

   

  Mooi meisje

  E frrem mokke, e prauper smoelke, e schu poejlleke.

  n Frreme poep.

  E stauterikske.

  Pessies em poepemie.

  Zis een dutzonde wirt.

  Ze zout m nog mauge vroge m-j-n abbe en n snabbe.

  k Frit man schoenen op !

  'k Zien d'r m-j-al nffest lupe...
   

  Noch mooi, noch lelijk

  Ze mag migon m dn up.

  t Zaa gon.

  Ze mag er zain.
  Ze got er dir.
  Ze mag nog zjust in mannem boek!

  13-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  12-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontmoetingen.

  In het verleden hadden verschillende ontmoetingen plaats tussen de verenigingen 'Den Drremonse Klapper' en 'De Kaiserlycke Souvereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst'. Onderstaande foto werd genomen op n dezer ontmoetingen in Caf 't Moleken bij Lydiane (half de jaren negentig). De Dendermondenaars boden de Aalstenaars op die avond paardeworsten met frieten aan.
   


  (Foto Piet Hermans)

  Vlnr vooraan: Guy Korte, Frans Wauters (+), Marc Van Gijseghem, Maryse Callaert, Christine De Brandt, Jempi Verhofstadt, Etienne Laureys (+), Patrick Meulebroek.
  Vlnr achteraan: Benny De Schrijver, Julien Poep, Danny Van Damme, Herman Goevaerts, Jo Beeckman, Piet Moereels (+) en Jean-Paul de Boitselier (+).

  12-04-2008 om 23:48 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plaatsnamen...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We zochten enkele plaatsen in de stad die vroeger heel anders werden genoemd. Zo werden ook de straatnamen vaak vervormd of werd een gans andere benaming gegeven. Enkele voorbeelden:

  -Bistemrt: 'Beestenmarkt', Emiel Van Winckellaan die voorheen Veemarkt heette en nog vroeger Cauwenberg.
  -Blaa Stin: 'Blauwe Steen', gedeelte van het Keur. Op de Mechelsesteenweg is ook een gelijknamig caf.
  -Dirstik: 'Doorsteek', plaatsaanduiding omgeving rond punt - Dendermonde station.
  -Dievelshoek: 'Duivelshoek', ook 'Dievenhoek' - Kattekop aan de Brusselse Forten.
  -Gille: 'Sint-Jorisgilde', straat tussen Vlasmarkt en Sas
  -Gillenoetsje: 'Gulden Hoofdstraat', tussen Grote Markt en Emiel Van Winckellaan.
  -Gordainestrot: 'Gordijnenstraat', spotnaam voor een doodlopende straat achter het Heldenplein. Men bedoelde hier zeer waarschijnlijk de Weldadigheidsstraat mee.
  -Kattekop: uitsprong aan de Brusselse Forten. Dendermondse wijk van noodwoningen na WO I.
  -Kontentast: brandgang of klein steegje tussen de Dijkstraat en het Vestje in de middeleeuwen.
  -Kli Kortierke: 'Klein Kwartier', zijstraat van de Kerkstraat.
  -Kulendaik: wijk aan de Schelde tussen de Scheldebrug enAppels-Veer. Ook 'Nautendaik' (Notendijk) en Sint-Onolfsdijk.
  -Kurenort: 'Koornaard', de Vlasmarkt.
  -Magazainstrot: (ook Maggezainstrot). Voor de 18e eeuw was dit de Elsstraat, in de 19e eeuw Magazijnstraat en later Prisonstraat. Thans Sint-Jacobsstraat.
  -Milembireg: 'Moenberg', de Molenstraat.
  -Otl-Saint-Zjaak: 'Hotel Saint-Jacques. Hiermee werd de gevangenis bedoeld aan de Sint-Jacobsstraat.
  -Rammelir: 'Rammelaar', stadsgracht uitmondend in de Dender bijhet Sas en 'Den Bir'. Er zou ooit een molen hebben gestaan die een rammelend geluid maakte, vandaar deze benaming.
  -Swaibik: 'Zwyvick', n der oudste wijkbenamingen van de stad.

  12-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dèrremonse les 2
  We zain al on les twi... As ge ni kn volge moeje 't zegge now!


                                           
       ne strun oet                                           ne klau                                   'n schrimouil
                                    
      'nen Oilsjteneir                                     twi Oilsjteneirs                        di smur te vil!
                                                  
  'ne klatsjkop m-j-'n dikke moestasj                                                        mizire!

  12-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de hoge nood een deugd maken - deel 5.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Om vol te houden...

  Wanneer een beurt nu nogal lang duurt, moet je er voor zorgen dat je in het toilet iets te doen hebt. Men moet het verblijf zo functioneel mogelijk maken.
  Hier enkele tips:
  - de krant helemaal uitlezen, zelfs de beursberichten.
  - een toespraak voorbereiden.
  - je zonden overdenken.
  - je hartslag meten.
  - je planning maken voor de komende dagen.
  - de haren op je benen tellen.
  - een gedicht schrijven op WC-papier.
  - vliegen of muggen vangen.
  - je leesbril schoonmaken.
  - een boodschappenlijst samenstellen.
  - je scheren met een apparaat op batterijen.
  - een boek lezen.
  - kruiswoordraadsels oplossen.
  - eventueel de deur op een kier laten staan en zo een radioprogramma volgen.
  - een alfabet-zin bedenken (bvb. Albert biedt Cesar de eerste frisdrank ...)
  - uitrekenen hoeveel dagen verlof je nog hebt staan.

  Maar vergeet vooral niet te doen waarom je eigen in de ruimte aanwezig bent!!!

  12-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  11-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op d' èpse wèireke...

  Alli ik wit et znne, sommegste zlle zgge da't ni van 't schoeinsjten is, mor ik gon 't dorvir toch ni lote...
  D spel ieronder is gewun vr op d'Oilsjtenirs ir zine w te wireke, of op ir pse gelk as d ge wiltj..


                

  11-04-2008 om 15:10 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de hoge nood een deugd maken - deel 4.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ge moet het maar tegenkomen...

  Aan het gebruik van de WC kunnen verschillende onaangename en zelfs gevaarlijke situaties verbonden zijn. Een mens staat er niet onmiddellijk bij stil, maar in feite zijn er dingen die kunnen gebeuren waar men zeker niet altijd aan denkt.
  Hierbij enkele situaties:

  * Je kunt de deur niet openkrijgen...
  Probeer in dit geval direct een ander toilet te vinden of stel de stoelgang uit. Dit laatste kan enkel wanneer u voelt dat zich daar nog een veilige tijdsmarge waarborgt, hoewel dit medisch niet aan te bevelen is.

  * De deur van het toilet sluit niet goed...
  In dit geval zijn er twee mogelijkheden;
  -Als de deur naar binnen opengaat kan men zich zodanig zetten dat niemand deze open krijgt. Bijvoorbeeld met de knien vooruit tegen de deur.
  -Als de deur naar buiten draait, kan men gebruik maken van een das of zakdoek om de deur tegen te houden. Bij het ontbreken van de voornoemde attributen is het ook nog mogelijk om te zingen en aldus uw aanwezigheid te laten weten aan eventuele andere gebruikers...

  * Men krijgt de deur niet meer open...
  Ingeval u de deur na de boodschap niet meer openkrijgt is de beste tip onmiddellijk het keelgat open te zetten en blijk te geven van paniek. Binnen de kortste keren zal men u (normaal) komen redden. Enfin... men mag het hopen...

  * Er zitten beesten in de pot...
  Vleigen en muggen kunnen een rustige boodschap verknallen. Ook spinnekoppen en kakkerlakken kunnen zich ophouden in de pot. Best kan men zich rustig houden en het ongedierte niet storen.

  * Er zit geen bril op de pot...
  Een lastig probleem. Wanneer men genoeg spieren heeft kan men de handen op de pot plaatsen. Door voldoende spierkracht te ontwikkelen kan men het achterwerk enkele centimeters boven de pot houden. Men vermijdt aldus contact met de stenen pot, wat zeer onaangenaam kan zijn.

  * Er is geen WC-papier.
  Op sommige plaatsen is men zeer nalatig in het vervangen van papier. Waarschijnlijk in het kader van algemene bezuinigingen. In dat gevzal kan men lectuur aanwenden die tegen een stootje kan. Wel opletten voor verstoppingen (van 't WC wel te verstaan..).

  * De trekker van het spoelwater weigert dienst.
  Alle middelen zijn goed. Tracht met plassen de restanten enigszins te verwijderen.

  * U maakt lawaai bij uw boodschap...
  Wanneer men bijgeluiden produceert tijdens de ontlasting mag men aannemen dat men dat buiten het hokje zo goed hoort dan binnenin. Men kan dit als zeer hinderlijk ervaren, waardoor de stoelgang soms niet meer kan plaatsvinden. In dat geval kan men steeds proberen om geleidelijk de lucht te laten ontsnappen. Beginnen fluiten of zingen brengt enkel mee dat men nog meer de aandacht trekt.

  * Er blijven sporen achter in de pot..
  Er kan niet steeds bewezen worden dat de sporen afkomstig zijn van u, doch is het geraadzaam zo zo goed mogelijk te verwijderen. Het is niet gezellig om een 'driklokaal' te betreden waar restanten zijn achtergebleven... Meerdere keren doorspoelen en gebruik van de WC-borstel zijn aangeraden.

  11-04-2008 om 00:16 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wor is den tait nortoe?

  Een ver verleden... Op 't Vestje.


                 

  11-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dèrremonse les.
  Vanaf naa gommen ier uk w Drremonse les give. We gon dad' arranzjire m billekes, daddis vr sommegste mnsje vil gemakkelaiker as m ammel waurde. Val we zain gerit vr onz' iste les...


                       
   een zjat kaffi m pranilles      een zjat kakkajau of sjokkelattenti         brut em pistolis
                                                
    sjampajn                                            barbekjoewste                                'n savu
                               
            salou                                                                   tamatte

  11-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  10-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bal van Miss Donckstraat.  Wie herinnert zich niet 'het Bal van miss Donckstraat' dat telkenjare werd georganiseerd door de lokale voetbalploeg FC Donckstraat?
  Op de onderstaande foto zien we (vlnr) Keizer Carnaval Freddy De Paepe, Cornel Geeraert (+) waarschijnlijk als presentator, de nieuwverkozen Miss Marleen Van Den Broeck (toen1364 stemmen) en Hofdame Patricia De Smedt  (1108 stemmen). Verder op de foto Jean-Jacques Testard, Omer Van Wiele en Maurice De Paepe (+) van de organisatie. De foto dateert wellicht van einde de jaren zeventig of begin tachtig.

         

  10-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over andere Ros Beiaarden van Dendermonde ...  Het Peird van t Keur.

   

  Het Peird van t Keur kwam tot stand in 1947 ter gelegenheid van een gouden huwelijksjubileum van een koppel dat woonachtig was aan de Mechelsesteenweg. Het paard kwam er op initiatief van een feestcomit waarvan ondermeer Jozef en Pierre Verhelst, Jean Van Ranst en Alfred Van Damme deel uitmaakten. 

  Het paard bestond uit een houten romp, maar had als enig nadeel dat de kop te klein was in verhouding met het lijf De kop was in zink en bleek afkomstig van de gevel van een beenhouwerij in de stad. Op de rug van het paard zaten vier houten poppen met een beweegbaar hoofd die dienst deden als 4 Heemskinderen.

  Het Peird van t Keur werd gedragen door 4 pijnders. In de zeventiger jaren waren dat Freddy Vermeir, Eric Van Wiele, Herman De Nijs, Jean-Pierre Franssen, Wilfried Van De Velde, Julien en Willy Machiels, Ivo Stevens en ene Van Geertruyen.


  Half de tachtiger jaren werd het Peird vernieuwd. Het had een hoogte van 2,70 meter, was 3,70 meter lang en was 1,40 meter breed. Het vertoonde zich enkel in de wijk op de dinsdag van Keur Kermis. Op die dag werd de oudste inwoner van de wijk dan vereerd met een bezoek. Vanaf 1993 was er geen rondgang meer.

  Het comit dat later de fungeerde waren Gustaaf Spanoghe, Ren Van Goethem, Paul Van Herck, Georges Everaert, Marcel De Potter en Jean-Pierre Franssen.

                           

                                              Het 'Ros' van 't Keur'

  Het Ros Donckstraat.

   

  Ook de wijk Donckstraat kende (zelfs meer dan n) Ros.

  We starten in 1952. Ter gelegenheid van de Ros Beiaardommegang van dat jaar besloten Cesar Bogaert en zijn zonen Edmond en Adolf een eigen Ros te maken voor de wijk. Het paard was 2,60 meter hoog en ongeveer 3,40 meter lang. Het werd gedragen door 4 dragers.

  Enkele jaren later besloot dezelfde Cesar Bogaert een paard te maken waar ze in het centrum zouden van opkijken. Een comit met ondermeer hijzelf, Oswald Van Den Dungen, Honor Mertens en Louis De Donder, hield zich met het project bezig. Het paard was klaar in juli 1953 en maakte zijn eerste rondgang ter gelegenheid van de officile opening van de nieuwe Ros Beiaardstraat. Het nieuwe paard, het Ros Donckstraat had een hoogte van 4,25 meter, was 1,30 meter breed en had een gewicht van 220 kilogram. Het werd gedragen door drie ploegen van telkens vier dragers. De Vier Heemskinderen op de rug waren vier in harnassen gestoken poppen.

  De jaren daarop was het paard telkens te zien met de kermis in de wijk, maar ging ook op verplaatsing. In 1962 kwam het paard door interne strubbelingen niet meer van stal.

                                                 

                                                  Ros Donckstraat 1953

  In 1972 kwam er een nieuw initiatief! De leden van de lokale voetbalploeg FC Donckstraat maakten een nieuw Ros, en dit met de bedoeling om deel te nemen aan de carnavalstoet in het centrum. Het betrof in feite maar een tijdelijke constructie die nog datzelfde jaar werd gedemonteerd.

   

  In 1975, ter gelegenheid van de volgende Ros Beiaardommegang kreeg men opnieuw de smaak te pakken. Men zou een degelijk Ros maken. Jef Heyvaert, Omer Van Wiele, Marc Macharis, Maurice De Paepe, Isidoor Vanderstraeten, Ronny Van Ransbeeck, Gustaaf Sterck, Cor Van Tilburgh, Jacques Testard, Rudy en Dany Verstrepen, Polly Van Wiele, Freddy Eeckhoudt, Ludwig Waterschoot, Ivo en Erwin Van Damme en Luc en Eddy Straetman togen aan het werk. Het afgewerkte paard woog bijna 500 kilo, was ongeveer 4 meter hoog en 2 meter breed. Het werd door 12 dragers getorst! Het nieuwe Ros kwam in 1976 voor het eerst naar buiten ter gelegenheid van de kermis in de wijk. Het zou bestaan tot 1986.

   

  Buiten de stadsmuren is ook nog sprake van een Ros van Grembergen en van Sint-Gillis. In beide gemeenten is er sprake van meerdere exemplaren. In Sint-Gillis kende men een Ros Bayard, een Peit van de Buisstraat en het Peird van den Halt.

                                      
                                             't Peird van den Halt Sint-Gillis


  En toch houden we het beter op het enige chte Peirt van Drremonde!
  10-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de hoge nood een deugd maken - deel 3.

  We wagen ons aan een beetje historiek van het toiletpapier.

  Reeds in de 17e eeuw maakten de mensen gebruik van papier om hun achterste van eventuele 'restjes' te ontdoen. Verder terug in het verleden moeten er andere middelen zijn aangewend voor dat doel. De Romeinen bijvoorbeeld, deden dit op een minder gemakkelijke manier. Zij reinigden zich in eerste instantie met hun vingers. In een later stadium gebeurde het met een stokje waaraan een spons was bevestigd. Van de Russen is bekend dat ze zich tot in de 18e eeuw behielpen met glad gepolijste schijfjes dennenhout.
  Op het platteland werd afhankelijk van het seizoen, stro of gras gebruikt. Archeologische opgravingen maakten reeds duidelijk dat in het verleden stukjes stof voor de reiniging werden gebruikt. Ook 'gatkrabbers' (driehoekige leisteentjes), schelpen, spaanders en dennenappels werden in vroeger tijden gebezigd.
  In de middeleeuwen kwamen linnen lappen in aanmerking. De nood maakte kennelijk vindingrijk en alles wat ook maar enigszins voldeed werd aangewend.Vaak was de toepassing afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Sommigen gebruikten hennep en zemelen, anderen zelfs schapewol!

  Later als het papier werkelijk zijn intrede doet, zien we allerlei variaties ontstaan. Het nieuws uit de krant was nog verwerkt of deze ging al in repen om op te hangen in het toilet. Op het einde van de 19e eeuw komt uiteindelijk de machinale productie van WC-papier op gang. De eerste rol zou uit 1882 stammen, een Amerikaanse vinding...
  Ons papier nu... Een bezwaar tegen papier kan zijn dat het te ruw of soms te glad is. Met motiefjes, geparfumeerd, je kan het niet bedenken wat er allemaal bestaat.
  Hoewel... tegenwoordig is papier vaak niet meer nodig. Denk maar aan de toiletten waar je op plaats neemt en na de boodschap zelve functioneert. Het zuigt, spoelt en blaast! Maar dat is wel een regelrechte ramp voor de WC-papier-makers!


                                                                              

  10-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ludieke woordenboek - deel 6, tevens laatste deel.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  We vervolgen onze 'woordenboek' met de letters T - U - V, W, X, Y en Z.

  tallur:             diep of plat - vr in broek vr te beschireme tege ...
  tappt:             ingezitene m-j-achterbakse bedoelinge... (zie tallur)
  tapke:              mistal te krt
  tif:                  vraa, al of ni-j-in de pike
  tllefongboek:   bron van inkomste vr ugmisters en brillemokers
  tt:                  kinnjerspilgoet, uk vr voders / begin van 't Pirt...
  ttter:              vr t'ave
  tingel:              tangel
  toebak:            knde give of kraige
  toepi:             iets minder as sjisjie
  trip:                 mannelaik
  trit:                  vraalaik
  trok:                knd' on paur mme / ni vr van te live
  trottent:          skitbort m-j-e stier op
  tsjoepenis:     zi blaat of mauf as ge vil zjannivel dringkt
  tut-tut-tut:         beztj

  U
  ug:                ni lig
  ure:               as ge ni 'n wiltj moeje voele
  urendil:          as ge nffest een goej stammeni woeintj
  urendroger:  ginen ouitleg vandoen ziker?
  urlap:             tampain in d' ure
  uvirdegort:  ine die pist d't -j-is

  V
  vadroej:           vr op te gon as ge de kozjen tj
  vadrons:          vr af te rammele
  valdaake:         snoeperderi die g'uk b den appetiker kn kraige
  vallingk:           achternom v ne Vlomse zanger (Jo)
  vanigest:        zjustemnt
  van tien nige:  wiskundege ouitdrikkingk vr ine d ni kan tlle.
  varisse:            binversiersele
  vasjkirie:          smirkos m-j-ureblle in een duske
  vavire:            ploitsj word mennisters en brremisters zitte
  vi-p!:            oplp in de grute vakanse
  virbroek:        antri van de mansbroek
  virefdus:       bjoetie-kis
  virkintj:           kintj van den Ailege gist
  vndiesse:       bradderie m dirwirdersassistnse
  verdift:             auver dotem
  vernain:           zitj in 't strtsje of op een vraatong
  verziert:           gezicht van een aa jonkait
  vtrinir:          doktaur d gin brifkes van de zikkekas moet give
  vievambomma: patatte m sossisse
  vlammeste:      onlup vr ne vloek
  voderkesdag: nog ne plastrong

  W
  wachele:         sommegste ir broek / ander gillegans
  waiwoter:      ni vr van te dringke of vr a-j-in te wasse
  waurde:          jje dikkes touis
  wirem:          niks te kaat
  wirek:           vir genoeg afblaive

  X
  niks gevonne

  Y
  nog vil minder gevonne

  Z
  zp:                zien d g'er ni-j-ingerokt
  ziventin:       miggezifter / ine m dri tine te waineg
  zjl:                 vr dinge staif te moke
  zjieverirs:       vind' auveral  10-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  09-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pot op...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dir 't fait d z' er ier n toch auver bizeg zain wille'k ier uk m waurdeke plassire!
  Vr gezont v laif en lin te zain is 't gerou d g'alle doge op tait en stont isj op de pot kn gon, vr d'auvertollege rste ouit a schu laif te kraige.
  Den ine kir is't eww nor den rte kant en den andere kir is 't plat. 't Is gin in van de twi pleziereg now!
  In 't iste geval is't er een pirderemide..., ne suppozitwaar opstike die gesnjen is ouit e stik 'Sunlichtzjip'. Vr 't twidde geval moeje ne kauterok in 't vier stike, en as di gloejent it is moeje di in een zjat melk stike, ni-j-in gat vanigest! En tn moeje vrideg oppasse w d ge doet. Ge kn best din ite kauterok weglgge, mor die zjat melk die moej-ouitdringke, m-j-of tigen goestingk.

  Word'k ier uk iet wil auver pladaize zain de 'wintjluzinge'... 't God ier ni-j-auver nen uste- of ne wstewintj, mor auver de mensjelaike wintj.
  In den dogelaiksen omgangk is d biter gekntj as een 'schit'! Omd d n ni van 't praupersten is, zlle me d waurt ni te dikkes gebrouike., m we knne d'r ni-j-attait van tisse...
  Ze zeggen attait d vil wintj losse gezont is, mor 't is vanige ni gezont vr de die datter ontrnt ston. Ni-j-allin de rik, mor uk 't lawait is ambetant. Bune, schorsenile, sprouite zain dinge die ni-j-on te rou zain as g'op virant wtj d gir of dor nortoe moet gon word vil volk in e kli ploitsjke bjinkomt.
  B sommegste zain die wintjluzinge vantait pessies 'lochtverploitsjinge'!
  Wie kan d'r d gedichteke nog? "'n schit is een planit, dir God geschope en dir de mnsj gelote".
  As't n-j-is d g' ieveranst tisse nen up volk stot en d'r ontsnapt toch in, tn knde nog attait zgge: "iden overlide, risteg en kallem, gestikt dir de wallem, een schit die-j-ouit m protteke glit"... Schun now?

  (Pir van Tatjes).

  09-04-2008 om 22:02 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de hoge nood een deugd maken - deel 2


  Hoewel we in ons vorig artikel lieten weten dat we de geschiedenis van 'de pot' gingen terzijde laten, gaan we toch even piepen in de annalen van het toilet...
  Veel van wat er in vroeger tijden gebeurde, is vastgelegd en beschreven in duizenden geschiedenisboeken. Nog meer echter is in de prullenmand verdwenen, vaak omdat het de moeite niet waard bleek om het te bewaren.
  De vondsten die archeologen doen berusten dikwijls op toeval, het geluk helpt een handje, maar over een veelzijdig onderwerp als de stoelgang is doorgaans weinig te vinden. De oorzaak ligt vooral in het feit dat het in cultuuthistorisch perspectief nauwelijks interessant was om de wetenschap er zich mee bezig te houden. Nochtans bestonden er in 3000 voor Christus reeds toiletten. Ook bij de Babylonirs zijn toiletten aangetroffen. In Egypte werden zelfs WC's gevonden in de graven. Daar leefde de gedachte dat ook de doden zich dienden te ontlasten!
  De Egyptenaren trokken zich in hun huis terug om de behoefte te doen, terwijl de Grieken 'het' in het openbaar deden. In goed ingerichte kastelen (Middeleeuwen en later) moest men genoegen nemen door het achterwerk door een opening naar buiten te brengen, zodat de uitwerpselen in de slotgracht terechtkwamen.
  Voor het gewone volk was het in die tijden normaal dat ze de behoefte deden waar het uitkwam. Niemand vond dat aanvankelijk vreemd, ondanks de doordringende geuren en gemakkelijke verspreiding van besmettelijke ziekten.
  De eerste doorgedreven veranderingen kwamen er pas in de 18e eeuw. Ingrijpende hyginische maatregelen werden noodzakelijk. Daarna werd alle aandacht gericht op het ontwikkelen van een toestel dat 'het zich in huis ontlasten' zou mogelijk maken.
  In de loop der tijden zijn er heel wat benamingen voor de 'WC' in het leven geroepen. Momenteel zijn de woorden 'WC' en 'toilet' nog het meest gangbaar.
  Wij komen hier zeker nog op terug...


                                                                                         

  09-04-2008 om 19:17 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeer oude foto - spoorwegbrug

  We kwamen in het bezit van een foto van een 'ijzeren weg brug over de Dender'. Wij kunnen deze brug niet situeren. U wel?
  Zo u hier meer over weet, laat het ons weten zodat wij hieromtrent meer informatie kunnen plaatsen. Onze dank bij voorbaat.


             
  We kregen volgende reactie van Marc Van Gyseghem (waarvoor onze welgemeende dank!):
  De brug waarvan sprake op de foto (ong. eind 19de begin 20ste eeuw) lag over de oude
  monding (Kasteelstr. Noordl.) en was eigendom van de chemin de fr Dendre et Waes een
  privaat spoorlijn naar St. Niklaas.

  09-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ludieke woordenboek - deel 5
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De letters P - Q - R - S aan de beurt...

  P
  pallaabere:           w d z'in 't schipekollizje doen
  pallire:                obbie van de miste vraas
  pandarke:             uvirdeg kieke
  parkirmiter:       vervangt de bume langst 't strot
  pikeliringk:        maaztje d 't jor ter vire ni verkocht is
  pimel:                 een mot m-j-e karnavalkostum on
  plong:                 vr te give
  pire:                   vr te zien
  pirdesaraup:       is v pire, ni v pirde
  pertang:               urde vil v mnsje d niks willen mme
  ptrol:                  vr te give gelk as zjang
  pikuur:                 liever give as kraige
  pilsjaar:                ongestlden iringk
  pissain:                al vil jore weg opzi van 't statouis
  pistong:                polletikken daug
  plantong:              pollies achter gellas
  poter:                 vr te schilljere
  pombak:               a dikkes kapotgezonge
  pompon:               tsjoep vr op ne slatsj
  pomponneke:        tsjoepke vr op e slatsjke
  portemantau:         kapstok vr ne Franse frak
  porselainewingkel: dochter van de verzichtegait
  postier:                 iet dad' attait stot
  pottekari:             mniessze vr ouiselaike twiste
  prang:                   vr op de nis te zette

  Q
  uk niks gevonne...

  R
  radais:                  vr ront a ure te kraige
  raddekol:             karrmaa
  ride:                    as't moet gemakkelaik te vinne
  resspse:              op't statouis d'in achter d'ander
  rzjemnt:             biter in v saldote as v vraamnsje
  rop:                    dikkes nogl isj vus

  S
  salou:                 wrral iet d ge gemakkelaik kn kraige
  schi:                   srrewaurdeg gin nies nemir
  schumoeder:       ni vr alle doge in ouis t' mme
  schuvoder:        assen bier mag is't nog niks
  sistim:                 vr op te wireke
  sjandal:                 schoene tige de zwitvoete
  sjikkonire:            spesjalletait van de vraas
  sjokkelat (e stik):    vraandrangk as z' isj migon en ni knne volge
   

  09-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  08-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beeld van Indiaan, Mars en Goliath.


  Een prachtig beeld van onze 3 gildereuzen!


  08-04-2008 om 23:31 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de hoge nood een deugd maken...  Na de studie van het cafbezoek gaan we het over iets heel anders hebben. Een blog over Dendermonde zonder dt bepaald onderwerp zou een gat in onze cultuur zijn! In onze Dendermondse heimat wordt dit onderwerp vaak aangesneden, het lag er in het verleden waarlijk in de volksmond We gaan van de hoge nood een deugd maken! En wees eerlijk, het heeft lang geduurd h!!!

   

  Het is een vaststaand gegeven dat in het vroegere Dendermonde graag over de finale van de spijsvertering werd gepraat, waar dit item in andere regios met meer geheizinnigheid en preutsheid werd behandeld. In feite vindt men hieromtrent weinig informatie, behalve dan in medische zin. Er bestaan duizenden en duizenden kookboeken, maar over het eindproduct wordt bijna niets gepubliceerd.

   

  Er bestaan verschillende manieren om je te ontlasten. De meest eenvoudige blijft onze hedendaagse manier, gewoon op de pot. Echter voor dat de WC, nu wel meer dan honderd jaar geleden, zijn ingang vond, was het de gewoonte om door de knien te gaan en de boodschap ten allen plaatse achter te laten. En toch blijkt de hedendaagse manier nog niet de meest ideale. De vorm van de wc-bril drukt het achterwerk zo samen, dat de ontlediging niet volledig kan plaatsvinden en bovendien sporen nalaat. Trouwens het is tevens een onnatuurlijke lichaamshouding. De hurkzit is gewoonweg de meest perfecte manier om de stoelgang te maken. De bovenbenen drukken tegen het onderlijf, met als gevolg dat er druk op de onderbuik wordt uitgeoefend, wat de uitstoot bevordert. Wat de tijdsduur van een zitje betreft, kan men wel zeggen dat die zeer uiteenlopend is. De ene vertoeft graag wat langer in de kleine ruimte dan de andere.

  Trek uw neus nu niet op, het is een onderwerp gelijk een ander en we gaan in verschillende delen deze Dendermondse folklore behandelen.

   

  De geschiedenis van de pot, laten we terzijde. Die is te vinden in wetenschappelijke geschriften. We denken hierbij aan een boek Het latrinaire gebeuren

   

  Wie herinnert zich niet het hart-motief in de wc-deur van onze grootouders? Soms kon het wel een ruit- een klaver- of een schoppenmotief zijn. Hoewel het hartje kwam toch het meest voor. Het was niet meer als een erkenningsteken om te weten waar het diende te gebeuren. De voorloper van de hedendaagse pictogrammen dus

   

  (Wordt vervolgd) met Papierhistorie


                

                                                      

  08-04-2008 om 23:30 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Even terug in de tijd...


  Ver in de tijd hoeven we niet terug te gaan... Ik herinner me nog zeer goed als kleuter hoe mijn grootouders woonden. De pompsteen, de Leuvense stoof, de plank 'met een gat in' als toilet en van die dingen meer. We plaatsen enkele foto's van toen...
  (Met dank aan Guy Huybrechts).
                                                     

  08-04-2008 om 20:08 geschreven door jempi


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nuttige tips in verband met 'drinken'...


  Naar het einde toe van onze cafbezoek-studie willen we nog even dieper ingaan op hetgen je zowat kan overkomen...

  We hadden het reeds eerder over het creren van gelegenheden tot drinken. Vaak gebeurt dit volledig buiten de wil van de 'betrokkene'. Natuurlijk wanneer je vlug te overhalen bent, zal je eerder 'blijven hangen' dan iemand met ietwat meer karakter.
  Veelal wordt de oorzaak van een 'hangpartij' ten laste gelegd van n of andere toevallige ontmoeting, zoals van iemand die je in jaren niet hebt gezien... Dit is uiteraard de meest gemakkelijke oplossing bij de verantwoording van de late thuiskomst tegenover de partner. Meestal zal dan nog iemand worden gekozen die eerder onbekend is voor de partner, zoals een oude schoolkameraad die zij uiteraard nooit heeft gekend..

  Maar al te graag wordt ook eens gelogen over de 'locatie', vooral wanneer deze niet zo naar de zin van de partner zou kunnen zijn. Men doet er dan best aan een niet zo bekend etablissement te noemen, waar mevrouw dan ook nooit aanstalten zal maken om er eens binnen te gaan. Vooral plaatsen die op de 'zwarte lijst' van de partner voorkomen worden best niet vernoemd. In dergelijke omstandigheden zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Personen die op diezelfde lijst voorkomen worden best verzwegen.

  Een gezegde dat zeker niet in het kraam van deze rubriek past is vast en zeker 'Wie zijn vrouw heeft meegenomen, is nooit te laat thuisgekomen'... Er schuilt wel een overduidelijke waarheid in, doch er zijn plezantere dingen in het leven dan je vrouw maar steeds mee uit te nemen...
  Waarom echtgenotes, verloofden en/of vaste vriendinnen hier steeds al 'storend element' optreden kan iedereen best voor zichzelf uitmaken. Wij kunnen ons hierover moeilijk uitspreken, gezien het enorme 'gamma' aan interpretaties.
  Toch stellen we vast dat verschillende cafgangers veelal hun partner meenemen op cafbezoek, doch dit blijkt als grootste reden te hebben dat deze dames dan worden belast met de betaling van de 'braspartij'. Wordt hiertegen door de dames gereageerd, krijgen ze meestal als antwoord: 'Ge moet dan maar niet meegaan!'.

  Mannen die door hun partner aangespoord worden om 'eens op hun gemak een pintje te gaan pakken' lopen er niet dik. Meestal wordt dit door de mannen als 'zeer verdacht' beschouwd. Wat zit daar achter? Ze moet zeker iets hebben? Er zal toch geen 'andere' moeten komen zeker terwijl ik weg ben?
  Een degelijk antwoord op deze vragen moeten wij schuldig blijven...


                                 

  08-04-2008 om 10:38 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ludieke woordenboek - deel 4
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ondertussen zijn we al aan deel 4, de letters M - N - O...

  M
  makrau:             marsjang v liventeg vlis zonder andelsrzjister
  makrong:           koek m pokken op z laif
  malojnegge:       ne mnsj m konstruksefaute
  Mante:               v Kalle
  maraude:           vr op te gon
  Marie Plansji:   moeder van de dochter v ...
  maudepoep:       vraa van ine die vil auveriere doet...
  mmme:            vraalaike longe / uk krfte en zoge
  Mie Waidaupe:  attait ontvangkelaik
  mik:                  't gewir van David v Gaulejat
  minne:               konainesjal
  moejal:              schumoeder / gebiervraa / ...
  moetsj:              vr auver te lgge
  mokka:              vr madamme
  mokke:              vr menire
  mouikes:            bringe w live in 't vlis

  N
  nachtegol:       vaugel die m de nachtploeg stot
  nachtirem:       lifst m-j-e schil op
  Napaulejong:     ouitvinder van de karnavaloet
  n:                   astabliet
  nigetien:         zivetien plus btw
  nir:                 itbore melkverpakkingk
  nmn:             all
  nicht:                iste lief
  nikkotin:            long-antebjautekum
  nimmendale:     w dat de miste manne touis te zeggen mme
  nondeptsjes:     kattelikke vloek
  nongkel:           al of ni gesuikert famillelitj
  novine:           langkdiereg bezatsel
  nut nemir:     w d ge belauft achter ne serjize koter

  O
  ochireme:       de moejte ni vr auver te klappe
  oddekolojn:       4711
  ongestute:     sommegste vraas
  ossem:           langk, krt, stingkend - ge knt er uk op trappe
  okkozje:           attait v proffetire
  opsjaan:           m sommegste gi problim
  optallure:        vr 't sondogs nor de mis te gon
  otverdomme:    vloeke m-j-e sprokgebrek
  ouitztter:         verziet de stammenis vam bier
  ouitzitter:          dringkt 't bier van de stammenis ouit

  08-04-2008 om 10:37 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  07-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze pa...


  Een mens wordt al eens sentimenteel, vooral wat betreft je eigen familie, je eigen bloed. Het ergste wat je kan overkomen is het verlies van een dierbaar familielid...
  Het is een schrale troost te weten dat iedereen 'moet gaan'... Als het gebeurt kan je het niet hebben, ook al was je gewaarschuwd.

  Ondanks dat ik 9 jaar geleden mijn vader verloor, is er geen dag dat ik niet aan hem denk. Hoe vaak komt 'pa' niet ter sprake.
  Jefke Verhofstadt, een naam die je nog vaak hoort, eender waar in Dendermonde.
  En daar ben ik fier op, het is een klein deel van de troost die je soms toch eens kan vinden.
  Pa was een chte Dendermondenaar, zijn denken, zijn spreken,... het was allemaal Drremons. Komt de liefde voor mijn stad van vader? Misschien wel.
  De liefde voor muziek en het beoefenen ervan zal ik zeker van onze pa meegekregen hebben. Hij was een 'goeie batterist' zeggen velen mij nog.
  Hij was actief in verschillende harmonien en orkesten als slagwerker en gaf vroeg alles op omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor zijn gezin.

  Een hele ommekeer in zijn leven en van het ganse gezin was de verhuis naar het 'tribunaal'. Half de zestiger jaren werd vader 'huisbewaarder' van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Kreeg hij daarom van sommigen de naam mee 'Jef Justice'?
  Pa hield van het leven en nam alles zoals de dag het hem bracht. Hij hield van mensen en zijn bijzondere toewijding voor zijn gezin en zijn familie vielen op. Steeds was hij bekommerd en zijn bezorgdheid was liefdevol. Elke afstand wist hij te overbruggen en dat bracht ons steeds maar dichter bij elkaar. Zijn bereidheid om iedereen te helpen sierde hem. Hij bekommerde zich om zijn werk dat hem zeer nauw aan het hart lag. Meer dan dertig jaar zou hij de job meer dan naar behoren vervullen, tot in 1998 het noodlot toesloeg. Vader werd ziek in oktober van dat jaar. Een maandenlange strijd tegen de slepende ziekte, bijgestaan door ons ma. Ook mijn zus deed alles en zelfs meer dan ze kon. De laatste maanden waren lastig, doch hij droeg alles met veel moed en zelfs optimisme enkel en alleen voor hen die hem omringden te sparen. Op maandag 30 maart 1999 verloor vader de strijd. Hij was 63 jaar...

  Vaak wanneer ik aan hem denk schieten mij gedeelten van de (toepasselijke, maar ietwat gewijzigde) tekst van een nummer van Stef Bos door het hoofd...

  Ik heb dezelfde handen, ik krijg jouw rimpels in mijn huid...
  Jij had jouw ideen en ik heb mijn ideen...
  Papa, ik lijk steeds meer op jou...
  Vroeger kon je streng zijn en God ik heb je soms 'gehaat'...
  Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen...
  En ik praat nu zoals jij vroeger praatte...
  En misschien ben ik geworden, wat jij helemaal niet wou
  Maar papa ik lijk steeds meer op jou...

  En dan vloeit meestal een traan over mijn wangen, een traan om het gemis... Want er was nog zoveel dat we elkaar moesten zeggen, nog zoveel dat we konden doen. Nog zoveel wat ik voor hem wilde doen... Nog steeds ben ik 'klein' en kijk ik op naar onze pa!
  En zijn woorden, ze liggen op mijn lippen... En misschien ben ik geworden wat hij helemaal niet wou... Maar weet dat ik nog van hem hou!

                                              

  07-04-2008 om 22:43 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liedjestekst 'O Dendermonde, gij stad mijner dromen'...


  Een tekst die we schreven op de wijze van 'Eerbied voor jouw grijze haren'.

  O Dendermonde, gij stad mijner dromen,
  met 't stadhuis, de Grote Markt en 't Paleis.
  Ja wij zijn fier, wij die er wonen
  van Dendermonde zelve te zijn.
  O Dendermonde, gij stad mijner dromen
  laag van gronde, maar hoog van gemoed.
  Wij zijn echt fier, de dochters en zonen
  van 't Ros Beiaard te mogen zijn.

  Na de vele, vele jaren, zijt gij steeds even charmant
  Watersnood en veel ellende, hebben zich tegen ons gekant.
  Maar het heeft niet kunnen schaden aan Dendermonde, onze stad.
  Want zij werd in de loop der jaren, een stad met een hart!

  O Dendermonde, ...  07-04-2008 om 21:36 geschreven door jempi


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een kanaal???

  Dat die van Aalst het niet begrepen hebben op die van Dendermonde, en misschien ook wel (een beetje?) omgekeerd, kunnen we zeker geen nieuws meer noemen. Maar dat Baasrode, ondertussen sedert 1977 een deelgemeente, de kaart van Aalst trekt is toch wel ietwat raar... Wat hebben de Dendermondenaars in hemelsnaam misdaan?
  De strijd tussen Aalst en Dendermonde, oorspronkelijk in de middeleeuwen begonnen, werd door Baasrode op afstand gevolgd. In feite spraken de 'palingboeren' zich nooit uit over wie wl en wie geen gelijk gehad. Ze vonden het eerder allemaal amusante toestanden. Tot plots Baasrode zich wl in de situatie wilde mengen...
  De palingboeren, wiens snuggerheid niet mocht onderschat worden, wilden op een bepaald ogenblik "hun" Schelde gebruiken als alternatief. 'Waarom zouden ze het trac van de Schelde niet verleggen' dachten ze. Een kanaal tussen Baasrode en Aalst, via Wieze en Herdersem, zou toch perfect te realiseren zijn? Die van Dendermonde zouden best wel eens raar opkijken!
  De Aalstenaars zagen dit wel zitten! Wie weet kwam de paling uit de Schelde in Baasrode wel mee richting Aalst en waren ze niet langer 'ajuinboeren' alleen...

  Waarom is het nu nooit zover gekomen?
  Wel, het is algemeen geweten dat Dendermondenaars zeer inteligente mensen zijn. Door die intelligentie is er steeds een ruime vertegenwoordiging geweest binnen de ambtenarij in Brussel. Het 'dossier' betreffende het 'alternatieve kanaal' Baasrode-Aalst is waarschijnlijk in handen gekomen van een uit Dendermonde afkomstig ambtenaar, en ja... Ge weet hoe dat gaat h?


                                                      

  07-04-2008 om 18:46 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelegenheid tot drinken...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In onze rubriek 'Studie van het cafbezoek' behandelen we het onderdeel betreffende de gelegenheden tot drinken...

  Hieromtrent bestaan verschillende meningen. Volgens sommige dames zijn er mannen die diverse soorten gelegenheden creren om te kunnen 'drinken'. Enkele van de klassieke gelegenheden zijn: kermissen, allerlei feesten, geboorten, huwelijken, ruzies, sportmanifestaties, jaarmarkten, nieuwe buren, begin en einde van het verlof, de verlofdagen zelf, pensioen, vergaderingen, lottowinst, carnaval, bals, enzomeer. De speciale geledenheden daarentegen zijn onder andere onaangekondigd bezoek van schoonmoeder, pech met de wagen, een slecht rapport van zoon of dochter, de hond of de kat is loops, en vele andere...

  Een ietwat speciale gelegenheid is toch wel een begrafenis. Vooral wanneer een collega-tooghanger naar de eeuwige jachtvelden is vertrokken. Zo'n gebeurtenis krijgt een dubbel facet. Er is aan de ene kant de treurnis om het definitieve afscheid, maar daartegenover staat ook de stille vreugde om het overleven... De triestheid wordt soms enigszins afgezwakt door het feit dat de aflijvige 'collega' kon terugblikken op een 'rijkgevuld' leven, zoals dat vaak zo mooi op het doodsprentje staat.
  Voor de collega-drinkers van de overledene zijn sommige begrafenissen regelrechte topdagen. Desnoods wordt er een snipperdag voor uitgetrokken. De vrienden willen allemaal present zijn. Vaak gebeurt dit zonder voorafgaandelijke afspraak. Ook al heb je bij vergetelheid geen rouwbericht ontvangen. Het enige gevolg daarvan is dat vaak de weduwe hiervan de volledige schuld krijgt, want een rouwbrief is het enige bewijs voor hun uitgebreid verdriet om het heengaan van hun toogmaat. Volgens hen hoort het nu eenmaal zo, je dient afscheid te nemen van je caf-vriend, en daarmee amen en uit.
  Vanzelfssprekend eindigt de begrafenis niet na de teraardbestelling. De niet-drinker gaat na de begrafenis huiswaarts, maar de drinker ziet het helemaal anders. Een 'collega' begraven vereist een speciale techniek. Het begint al vroeg in de morgen. Zonder officieel te hebben afgesproken bevinden de vrienden zich in groten getale in het dichtst bij de kerk gelegen caf. Er wordt weinig gepraat, ze kijken somber en de cafbaas rouwt mee om het verlies. De pint smaakt anders dan gewoonlijk.
  Als tijdens de offergang aan de lijkbaar wordt gepasseerd worden de 'collega's' zeer verdrietig. Als in een film zien ze hun overleden vriend nog samen met hen aan de toog staan, horen ze zijn moppen, zijn uitroep van geluk bij iedere pint... Nadat ze het prentje in ontvangst hebben genomen, verlaten ze onmiddellijk de kerk, volledig door verdriet overmand... Ze staan in het portaal allen samen nog even te wachten, juist alsof de overledene nog zal volgen, zoals de vorige keren. Er is altijd n individu dat het initiatief neemt, ondanks het feit dat hij het hoofd vol leed heeft. Hij geeft een bijna onzichtbaar teken om in het caf van daarnet verder te gaan treuren. Na enkele pinten gaan ze even aan het raam staan en aanschouwen de 'stoet' die voorbij trekt. Daarna trekken ze zich terug aan de toog met enig respect voor de lege plaats die er nu is. Opnieuw neemt iemand het initiatief en zegt: "Geef ons nog iets"...
  Daarna beginnen de verhalen, eindeloos lang en veel. Naarmate de dag vordert worden ze nog uitvoeriger. De uren glijden voorbij en 's avonds, of 's nachts, naargelang, hebben ze allen zoveel bier in hun lijf dat er met hen niets meer aan te vangen is. Ze zijn wel unaniem overtuigd... de overledene zou het zo gewild hebben, hoe je het nu draait of keert.
  In al hun verdriet stuiten de meesten dan thuis weer op onbegrip. Zelfs wanneer ze dan antwoorden dat ze de laatste wil van hun vriend wilden respecteren zit het er bovenarms op. Sommige vrouwen hebben cht geen greintje respect voor het overlijden van een vriend-tooghanger, waar ze zovele uren hebben mee gesleten en practisch nooit een woord hebben mee gehad...

  07-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ludieke woordenboek - deel 3
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het gaat vooruit, we zijn al aan I - J - K - L.

  I
  ikenaut:          dierem bazaar
  ieveranst:         ni wite wor
  iffra:                zjust vire dat de mokkes een vraa wrre
  iksel:               ramp ingeval v krt ireme
  isj:                  derde waurt van 't begin van e spraukske (d'r was isj...)

  J
  jaawatte:          kommireprot
  Janneke:         en Mieke
  jommej:          wie pist dor n-j-op
  jor:                komd' alle jore vedrom
  joremrt:        zatte bedoeningk
  jongkait:          mait van de paster
  jongkman:       slimme mnsj
  jonne:             iet / ne frang / mizire

  K
  kabas:            manne die waineg te zeggen mme mauge die droge
  kabbeljaa:       vroeger te kup in de vissemain
  kabbent:       mennisterbrrau / 't euske
  kalf:               ne stommen achterwsauver
  kannikel:        kornain
  kanol:          dri - besto nemir, is TV-ust
  karramlle:     't zlde as een kokkenaut
  kastojne:        uk 't zlde as een kokkenaut
  katouit:          zatte bedoeningk
  kirpel:          ... "en mire danse de rize!"...
  kitingk:         word verschi manne onligge
  kiek:              famille van d'nne
  kokkenaut:     't zlde as kastojne en karamlle (doed ive zjir)
  kommide:     ne gemintjerot
  kwik:              vouil gazet

  L
  lantire:        de mrt sto vol
  livere:          b de koitsjers
  libberole:     zu blaat as een schoille
  lieke:            d'r zain d'r gralaik vil, schune en lileke
  lipe:            trikke
  lingkort:       nut ni vir betraa!
  loensj:           ni zouiver

  07-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  06-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prudent De Corte.

  Prudent De Corte was jarenlang kapelmeester van de Muziekkapel van de Brandweer (aangesteld in februari 1946). Hij bleef deze functie verzorgen tot 1986. Wij herinneren ons van 'Predang' zijn speciale manier van aangeven welke mars er ging gespeeld worden... Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet: "Numerau 4 blad af"...
  Prudent De Corte overleed op 18 mei 1994.

                                         

                   
  De Muziekkapel van de Brandweer in 1960. We herkennen o.a. op de onderst rij:Edgard Korte, Louis Willems, Jozef Lenssens, Corthals, Louis De Rop, Gustaaf Vergaelen, Willem Everaert, Willy Van Beveren, Prudent De Corte, Jef Vergaelen, 'Pakenau' Frans Bogaert, Sylvain Goeman.
  Op de tweede rij: Arthur Neefs (tamboer-majoor), Charel Schelfhout, Roger Dauwe, Jozef Verstrepen, William Van Den Brande,  Isidoor Van Vlemmeren, Albert De Smedt, Brootaers, John Haffner, J. De Schrijver.
  Derde rij: Willy Beeckman, Louis De Brandt, Gust Ghijssels, Gustaaf Van Gijseghem, Jan De Donder
  Vierde rij: Louis Erpels, Valerie Peeters, Theo Pieters, ...
  Helemaal bovenaan: Pierre Van Gijseghem, Benoit Van Geertruyen, Pierre Huylebroeck, ...

  06-04-2008 om 13:34 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ludieke woordenboek - deel 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We vervolgen onze ludieke woordenboek met de letters E - F - G - H.

  E
  ffe:               potte pakke
  itkomer:      ploitsj / valse tanne
  kkonomie:    afangkelaik van de doppers
  llembaug:     vr e ploitsjke on 't stat of on de stot
  nne:             famille van de kiek
  rtefrtter:      azu kanne'k er verschi
  ssepikker:     azu uk
  ttalaasj:         vr poepe in te ztte
  eww:             majonis op frit
  zzele:           gelk sommege mennisters

  F
  famis:           't omgekirde v ni famis
  Fikke:             virnom van Tsjing Boem
  filjammireki: prpari of gewune
  filloe:              volgd op "ite"
  florire:          w d de miste stammenis nimme doen
  fottau:            d's goed as g' op papier pakt, mor anders...
  fritkot:            waineg goej in Drremonde
  frotte:            de vraas zegge d ze ni-j-anders moete doen
  futtuletaite:     bepole mistal oe langk d de regiringk onblaift
  fuuze:            aster nog in komt is Oilsjt b Drremonde

  G
  gaizelt:            bring mir verbrouik v zaut mi
  galle:               van de zouip
  galosje:           schoenen m nen imprmjabel
  gamlle:          e stik van 't servies van de mennister  lantsverdidegingk   
  gardavau:        w d man vraa zegt azze'k 't soterdogs vertrek om een pintj
  gardeboe:       vailegait tige vraamnsje die parkire
  gatlkker:        vind op ieder wirek
  garsong:         waineg goej te vinne
  gebouist:         problim van de jigt
  gimelte:         blaffong van de mont
  gekapt:           sossisse zonder vl
  gillegans:        wr mistal gevolgd dir 'nor de klute'
  glaurie:           allloeja
  goddelaik:       de miste saurte bier
  gotverdomme: de virde persun van d'Ailege Drivildegait
  grabbelir:      kan mistal zam pute ni touis ave
  grendel:          ireme mnsjeslot

  H
  niks gevonne

  06-04-2008 om 11:56 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stadia van 'voorkomen' deel 3
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In dit derde en laatste deel is ons voorbeeld ter plaatse gekomen in het volgend caf, zijn stamcaf!

  De collega-drinkers van elke week zijn aanwezig. de muziek staat nogal stil en er lijkt niet al te veel sfeer aanwezig. Ons voorbeeld bestelt zijn pintje en vraagt om de muziek enkele decibels meer te gunnen. Gezien er niet veel vrouwen aanwezig zijn in de zaak wordt door onze vriend dan maar eens gedanst met een barkruk die in zijn onmiddellijke omgeving staat. Het minder stabiele van zijn tred valt enigszins op. Wateroverlast dringt zich op en hij trekt naar de WC. Voor de meeste aanwezigen is het duidelijk dat hij niet meer zo goed te been is. Heeft hij nieuwe schoenen aan of wat?
  Wat hem ineens bezielt weet geen mens... Met het 'gereedschap' in de hand en waggelend van links naar rechts worden een aantal scheldwoorden geuit aan het adres van de nieuwe regering. Betreft het een nawee van de oplossing van de politieke problemen van de vorige dag? De discussie met zichzelf is nogal vlug geluwd en terug in het caf luistert hij naar de tonen van een nummer van Elvis Presley. Prompt begint onze vriend zijn talenten als play-backer en rock'n roller te demonstreren. De nepzang en het dito gitaarspel kunnen er door, maar de danspasjes blijken eerder afkomstig van een miskende Afrikaanse stam. Door de toeschouwers wordt fors gelachen en dit geeft hem de stimulans om als gelegenheids-showman nog beter uit de hoek te komen. Een hels gerammel overstemt plots de muziek... Het gerammel is afkomstig van de niet voorziene buiteling die onze 'showman' maakt, waardoor hij tussen de cafstoelen en -tafels belandt...
  "Elvis" wordt rechtgeholpen en neemt rustig plaats op een barkruk. Van de pint wordt de eerste minuten niet gedronken. Waarschijnlijk heeft de 'vrije val' daar wel iets mee te maken. Door het feit dat hij zo rustig en verzadigd voor zich uitstarend aan de toog zit, ziet hij duidelijk hemelse visioenen. Na enkele minuten begint hij in te dommelen bij de onaangeroerde pint. Er is op dat moment muziek te horen van Abba... 'I have a dream...".

  Als de andere klanten de zaak hebben verlaten is het ondertussen 1.30 u geworden en "Elvis" wordt door de waardin uit zijn diepe roes gewekt. Een beetje mompelend, waarschijnlijk omdat ze hem uit het bed van 'Priscilla' heeft gehaald, zet hij zich recht en gaat naar buiten.
  Op de fiets wordt enigszins verder geslapen, maar toch wordt 'thuis' bereikt zonder kleerscheuren. Deze keer geen tuimeling over een achtergebleven attribuut van de kinderen, maar wel om veiligheidsredenen richting zetel... de 'Mount Everest' van de dag ervoor kon waarschijnlijk om dezelfde reden niet beklommen worden.

  De zondag wordt een echte rustdag. Een dag van eten en slapen. De nakende werkweek moet fris worden aangevat...

  06-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  05-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Caf Den Ooievaar op de Grote Markt.

  Een oude foto van Caf Den Ooievaar op de Grote Markt. Thans is dit caf er nog steeds gevestigd. Op de gevel staat de naam van de toenmalige uitbaters, De Smet-Van Puyvelde. Het jaartal van de foto is ons onbekend.
  Ooit was daar caf 'De Patapoef' gevestigd.

                                   

  05-04-2008 om 23:49 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serie postkaarten Ros Beiaard.

  Een serie postkaarten uitgegeven deoor de Vrije Pijndersgilde in samenwerking met de Fotografische Kring Dendermonde, vermoedelijk in 1990 of 2000.


                               
                                
                               

  05-04-2008 om 16:06 geschreven door jempi


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Piet Moereels overleden.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het overlijden werd ons gemeld van de heer Piet Moereels, 'Ere-Draeckenier tot Aelst'. Piet was 'hippoloog', een paardenkenner, en wist dit steeds op zeer spirituele wijze te verwerken en aan te brengen in verband met de gezonde rivaliteit tussen Aalst en Dendermonde. Zijn verbondeheid met de 'klassiekers' en zijn gehechtheid aan paarden kwam vaak tot uiting in de teksten die hij hieromtrent schreef. We herinneren ons een artikel van Piet uit 1963 met als titel 'Staarten zonder paard' dat werd opgenomen in de brochure 'Mijn Paard schoon Paard', uitgegeven naar aanleiding van de Ros Beiaardommegang 1990 (Dendermonde). Ook zijn voordracht op de 'Paardenzitting' te Aalst in 1975 zullen velen onthouden hebben.

  Piet Moereels werd Opperdraeck, na het overlijden van Frans Wauters in 1999. In 2007 legde hij het voorzitterschap neer wegens zijn leeftijd (toen 86 jaar), en werd hij opgevolgd door Odilon Mortier.

  Op 4 april is Piet Moereels overleden.
  Langs deze weg willen wij onze innige deelneming betuigen aan de familie en aan de Kaiserlycke Souvereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst.

  05-04-2008 om 12:35 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze ludieken Dèrremonse woordenboek.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op vraag van enkelen die onze ludieke Drremonse woordenboek kennen uit het verleden publiceren wij deze graag (in delen uiteraard) op deze blog. Misschien zullen velen niet altijd akkoord zijn met de verklaring die wij eraan geven, maar daarom is het nu eenmaal een ludiek woordenboek.

  We starten met de eerste vier letters van het Drremons alfabet;
  A
  abbazjoer:          lampekap, of oet van een madam
  ajoin:                 nen Oilsjtenir
  Ajoinegem:         troetelnom vr Oilsjt
  akker:                't lant van den ...
  alf kortier:          1/8 van em bist
  alierblouire:        uftdeksel van lde - uk vr in stauveri te doen
  allabonuir:          auvergewout vam Brissel
  alwiter:             nen ontvanger van de belastinge
  ammeloke:        tofelloke m karraukes
  aurkka:             attait kontntj as't bier opslogt
  auverlupe:         spsjalletait v polletikkers
  auverpampele:    manne doen d b de vraan

  B
  balkong:             verouitstikent sierot b 't vraavolk
  bauningk:           goe gezaute
  birpit:               iet vr lig te trkke en op 't lant van den akker te kappe
  belot:                 rebelot
  bistsje:               kan vri zjir doen
  brakkenier:         ne musser
  brdde:              avangent lichomsonderdil

  C
  niks gevonne...

  D
  dansingk:           w d m'n ier mangkire
  direm:              g'tj nen dikke, nen dinne en nem blnje
  dirlichte:           program van 't schipekollizje
  dirslag:             wr nog dikkes isj gegive
  dlper:               d pakt auver as ge stammeni god ave
  demonstrosse:  werd uk gegive
  deprsse:           waurt van de wirman of -vraa
  drp:                  iet gelk as Oilsjt
  dsteg:               de miste manne zain d
  dobbel:               iste gedilte v krait
  dollaars:             w d de miste mangkire
  drot:                 werd uk gegive
  du:                   as de sni smltj

  wordt vervolgd...

  05-04-2008 om 00:54 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wielrenner...

  We publiceren een foto van een (onbekende) wielrenner, waarvan wij vermoeden dat hij toch wel iets met onze stad te maken heeft. Weet u hier meer over? Laat het ons alvast weten.

                                      
  Wij ontvingen een reactie op dit bericht van dhr. Robert Asselman, die ons schrijft hetgeen volgt: "bijna met zekerheid dat dit, Frans Bonduel uit Baasrode is, geboren 26-09-1907, overleden 25-02-1998".

  05-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stedelijke politie anno 1956.

  Onderstaande foto, van het stedelijk politiekorps anno 1956 werd al eens eerder gepubliceerd op dit blog, doch was van mindere kwaliteit. We plaatsen de foto opnieuw en trachten er zoveel mogelijk namen bij te plaatsen.


  Bovenaan vlnr: Florent Claessens, Jozef Gribbe, Cyriel Peleman, Hendrik Spanoghe, Ivo Van Lijsebetten, Marcel De Meyer.
  Midden vlnr: Xavier Segers, Albert De Saeger, Marcel De Boeck , Desir De Clippel, Emiel De Bock.
  Onderaan vlnr: Jean Van Der Veken, Florent De Potter, Jozef Claessens, Adjunct-commissaris Beeckman, Commissaris Hillewaert, Robert Van Nieuwenhuyse, Jozef Van Wiele, Isidoor Van Vlemmeren.  In datzelfde jaar werd voor het eerst een politiewagen - merk Austin - aangekocht tegen de prijs van 119.780 Belgische Franken.
  Aanvulling M. De Meyer werd gedaan door Louis Scholliers, waarvoor onze dank.

  05-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stadia van 'voorkomen' - deel 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zoals beloofd in deel 1 breien we hier een vervolg aan ons artikel... We hebben het nog steeds over ons zelfde 'voorbeeld'.

  Thuis aangekomen heeft ons voorbeeld problemen met het vinden van het sleutelgat en begint te mompelen dat hij toch beter wat minder zou drinken... Goede voornemens zijn alleszins een begin. Na enige tijd is het probleem opgelost en kan hij zijn nederige woonst betreden. Ondanks het feit dat hij weet dat hij miskweekte kinderen heeft verwekt  is hij blijkbaar toch onvoorzichtig genoeg om over een rolschaats te vallen die blijkbaar in de gang is blijven staan. De nodige decibels worden geproduceerd, wat tot gevolg heeft dat het ganse huishouden en hoogstwaarschijnlijk ook de buren langs beide kanten gealarmeerd worden. Met een geruststellend "Ik ben het!" zet hij zijn weg verder terwijl de andere gezinsleden zich op een andere zijde draaien en verder slapen. Ze zijn er blijkbaar gerust in en wetende dat het de nacht van vrijdag op zaterdag betreft. Wanneer hij klaar is om te trap te beklimmen om zich naar zijn bedstee te begeven volet hij aan dat hij als het ware de 'Mount Everest' moet gaan beklimmen, en besluit zich dan maar op de zetel te slapen te leggen en zijn in het stamcaf opgestarte roes verder af te maken. Weggezakt in de divan vertoeft hij nogal vlug in dromenland en zaagt hij menig boompje middendoor, wat dan weer op de zenuwen werkt van moeder de vrouw die een drietal keren vanuit haar bed vraagt 'of dienen boogaard nog niet plat ligt'... Wat een vader toch lijden kan...

  Slapend als een roos brengt hij de nacht door die de 'grote' dag voorafgaat. Ja, de zaterdag is de grote 'uitgaansdag' en daar zal geen mens hem van tegenhouden.
  In de late namiddag is hij al op pad, om toch maar niets te mankeren met de stamgasten en collega-pintendrinkers in de zo begeerde cafeetjes op zijn wekelijks parcours. Na een stevig maal wordt het badje genomen en om 17.30 uur is de start voorzien. de vrijetijdskledij is tot in de puntjes in orde, de haren zijn gekamd en dat is zowat het voornaamste voor de aanvang. Stipt om 17 uur worden nog enkele boterhammen naar binnen gewerkt en is nu alles rond voor het vertrek.
  Er wordt op de fiets gestapt en een rit van zo'n 10 minuten brengt hem bij zijn eerste kroeg. Daar wordt een spelletje darts afgewerkt en worden de eerste vijf pinten naar binnen gegoten. Rond 19 uur gaat het richting caf 2. Zijn drie kaartgezellen zitten reeds op de voorziene plaats en bestellen een pintje voor de binnengekomen 'vierde man'. Er worden vier rondjes 'op het spel' gegeven en de drie 'boomkes' eindigen rond 20.30 uur. Er wordt nog eentje gedronken op de winst en de koers naar het volgende caf kan een aanvang nemen. Door het feit dat ons voorbeeld elke week zijn zelfde parcours rijdt is het geen rariteit dat bij aankomst in het volgende caf het tapbiljart vrij is wanneer hij zijn fiets tegen de voorgevel onder het raam plaatst. Eerst een pintje bestellen en dan de keu in elkaar vijzen. De partij kan beginnen.
  De eerste partij verloopt zowat vlekkeloos en wordt gewonnen. Er worden weer pinten besteld en bij de tweede 'manche' wordt het duidelijk dat de alcohol zich laat gevoelen. Enkele flagrante missers zorgen ervoor dat de medemaat begint te zagen. De tweede partij wordt dus verloren en bij aanvang van de derde partij wordt er nog eens besteld. Bijgevolg wordt de derde partij ook een regelrechte ramp en wordt er dus nog maar eens gedronken op het verlies. Kwart na tien is het vertrek voorzien naar de volgende post. Bij het buitengaan mompelt hij iets tegen zichzelf... Gaat het over het biljart? Spreekt hij tegen zijn fiets???
  De ruimte die nodig is om zich te verplaatsen met de fiets is vooral breder geworden, er lijkt wel iets te schorten aan de besturing van de fiets. Om 22.30 uur precies wordt het volgende caf betreden...

  De rest van het verhaal krijgt u in een volgende aflevering.  05-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  04-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reuzen 1988.


  Een foto van 1988. De Gildereuzen staan opgesteld aan het vertrek van de Middeleeuwse Reuzenommegang in augustus. De begeleidende agenten zijn vlnr: Dennis Foster, Edgard De Boeck (+), Paul Leemans, Xavier Segers, Patrick Vandenhove, Louis Scholliers (vroeger ook zelf reuzendrager van 1961 tot 1970) en Emiel De Bock (+).


  04-04-2008 om 17:01 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reuzen en dragers in 1954.

  Een foto uit 1954. de reuzen Goliath, Mars en Indiaan voor 'de politiewacht'.
  De dragers van dienst zijn: vlnr: Oscar Van Beglen, Henri Van Beglen, Pierre Van Den Brempt, Gustaaf Coenen (Den Didong), Lievin Van Iersel, Maurice De Wolf en Frederik Van Den Brempt (Free Kotsje).  De politieagenten zijn (links) Petrus Van Den Broeck en (rechts) Karel (Charel) Van Gucht. Naast de politieagent links, ziet u half verscholen Henri Dauwe, toenmalig persmedewerker (Denderland) en helemaal rechts beenhouwer De Munter uit de Dijkstraat.

  04-04-2008 om 16:18 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ultieme waarheid over de Aalstenaars...


  Onderhavige bijdrage putten wij uit een verslag van een onderzoek van een college van professoren, volkskundigen, psychiaters, rechtsgeleerden en oudheidkundigen. Tien jaar heeft het onderzoek in beslag genomen. Tal van discussies werden gevoerd in de schoot van dit college. Toch moeten wij meedelen dat de selectie van de collegeleden zeer zorgvuldig is gebeurd, opdat de volledige onvooringenomenheid zou zijn gewaarborgd.
  De bevindingen van het college:

  Na ernstig onderzoek en rijp beraad is het college in concensus tot volgende bevindingen gekomen.
  De vestiging Dendermonde is ouder dan dat algemeen wordt aangenomen, en is ontstaan kort na de zondvloed. Toen het water wegtrok vestigden zich hier de eerste bewoners, afstammelingen van Noach, en dit wegens de uitzonderlijk goede ligging. De duiven, dewelke zich heden ten dage nog steeds in talrijke kolonies, in en rond Dendermonde bevinden, stammen rechtstreeks af van deze door Noach vrijgelaten.
  De vestiging kende een enorme bloei en welvaart, welke eeuwenlang zou duren. Dit bracht mede dat na verloop van tijd, allerlei duistere figuren in en om de stad neerstreken.
  De toenmalige heersers van de stad besloten een modelinrichting te bouwen waar die individun door middel van vooruitstrevende herscholingsprogramma's tot volwaardige en respectabele burgers konden worden omgevormd. De omscholing kende een groot succes, enkel een bepaalde stam, de Ajuinobieten, waren voor herscholing niet ontvankelijk. Het was onmogelijk de Ajuinobieten iets bij te brengen door het gebrek aan intelligentie. Er werden onmiddellijk maatregelen genomen de stamleden werden buiten de stadsmuren gezet. Zij werden verbannen naar een plaatsje met name 'Alostrum', enkele kilometers buiten Dendermonde. De ontleding van die naam staaft de thesis; A = ajuin / los = lossen, gelosten / trum = plaats > dus Alostrum = plaats waar de Ajuinen gelost werden.

  Uit de rapporten van een professor emiritus, die deel uitmaakte van het onderzoekscollege blijkt dat de aanwezigheid van een weliswaar onbewuste reflex, om al wat met de stad Dendermonde te maken heeft, te bespotten, veroorzaakt wordt door een minderwaardigheidscomplex dezer Ajuinobieten. Dit complex wordt gecamoufleerd door grootspraak.
  Dat deze Ajuinobieten zich niet schamen om flagrante leugens te verspreiden om aanspraak te kunnen maken op bezittingen van de stad Dendermonde, kadert in een psychiatrisch totaalbeeld en is het gevolg van hun levenswijze.
  Bewezen is eveneens, dat sommige bestanddelen van het uiengewas de hersencellen zwaar aantasten en aldus waanvoorstellingen teweegbrengen. Dat zij zich in de loop der tijden 'Kaiserlycke stede' zijn gaan noemen staaft deze stelling.

  Toen Keizer Karel op de hoogte werd gesteld van het bestaan van Alostrum, wou hij zich persoonlijk van de toestand vergewissen. Vergezeld van Dendermondse ridders, geroemd om hun moed en dapperheid, bezocht hij het plaatsje. Doch, ook hij diende zijn pogingen om deze stam enige vorming te geven, te staken. Hij verleende Alostrum de titel 'wederopvoedingskolonie', wat door de Ajuinobieten verkeerdelijk als 'vrijheids- en stadskeure' werd beschouwd.
  Tot zover het verslag.


                                                                                                 

  04-04-2008 om 00:31 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stadia van 'voorkomen' na verbruik van pinten - deel 1
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In feite konden we dit hoofdstuk ook beginnen met de titel "Stadia van dronkenschap", maar uit ervaring weten we dat 'dronkenschap' niet zo'n bijster goede indruk geeft.
  Het zal eenieder zeker niet ontgaan, dat aangaande dit onderwerp er ook verschillende categorien bestaan. Het zou al te gemakkelijk zijn ons te beperken tot een onderverdeling tussen 'licht beschonken' en 'krimineel zat'.
  We trachten alles duidelijk te maken met een 'voorbeeld'. Een doordeweekse 'drinker' die op pad gaat wordt door ons op de voet gevolgd... Maar al te graag hadden wij hier iemand genomen uit onze caf-kenissenkring, maar uit vrees voor represailles houden wij het maar fictief!
  Om te vermijden dat sommigen zouden gaan vergelijken met personen uit 'hun' kringen nemen we het patroon van een weekenddrinker en zullen af en toe, tussen de regels dan, eventueel een vergelijking maken met de dagelijkse verbruikers...


  Na een zware werkweek heeft het leven voor ons voorbeeld blijkbaar niet veel zijn meer. Het wordt hem elke zaterdag duidelijk dat hij met de verkeerde vrouw is getrouwd, miskweekte kinderen heeft verwekt en dat het werk van vandaag ook niet meer is wat het geweest is! Hij kruipt echter niet stomweg voor TV op vrijdagavond, maar gaat hem 'ne goeie gaan halen'. Dit als voorbereiding op de 'grote' zaterdag die voor hem heilig is en waarvan hij de meeste tijd doorbrengt op caf...
  Hij ziet de vrijdagavond als 'opwarming' voor de zaterdag en legt zijn parcours langs herbergen die hij niet als zijn stamcaf beschouwt. Het begint in caf A waar hij zijn eerste dorst lest met een viertal pinten. Het weer van de voorbije week is besproken en hij kan zijn weg verder zetten. In caf B heeft hij samen met enkele collega-tooghangers bij een drietal pinten, een deel van de politieke agenda van de voorbije week doorgenomen en houdt nog een gedeelte over vor zijn volgende halte. Caf C is de ideale plaats om reeds enkele politieke problemen, die door de ganse ministerraad maar niet opgelost raken, tussen pot en pint  wel degelijk een oplossing te bezorgen. Uiteraard gaat dit gepaard met de noidige discussie, op het randje af van wat getier en geroep en enige voorspraak voor zijn eigen partij. Met enige fierheid, tengevolge van de gedeeltelijke oplossingen die voor Leterme en zijn companen menig probleem gaven, zet hij zijn weg verder na het betalen van zijn negen pinten.
  In caf D herinnert hij zich plots enkele moppen en begint deze te vertellen tot groot jolijt van sommige aanwezigen en tot spijt van enkele anderen. Er wordt nog nagekaart over hem, terwijl hij al aan de toog van caf E geniet van zijn zoveelste pint. Ik raak stilaan de tel kwijt, maar mijn voorbeeld kennelijk ook.
  In caf F wordt mijn voorbeeld nostalgisch en gaat over tot het vragen van een verzoeknummer op n of andere cd die de patron, natuurlijk niet bezit. Hij murmelt tegen de baas dat het nochtans een schoon nummertje is en dat hij zich dat zeker moet aanschaffen. In zichzelf beklaagt hij zich ondertussen nog maar eens over het feit dat hij met de verkeerde is getrouwd, en deze gedache geeft hem de moed om in de ogen te kijken van een dame die in datzelfde caf aanwezig is. Hij stelt echter vast dat zijn blik wazig wordt en doet hem vermoeden dat hij stilaan zal moeten gaan 'brillen'.
  Rond middernacht denkt hij er plots aan dat hij nog langs zijn stamcaf moet passeren voor het betalen van zijn lotto-deelname. Hij trakteert zichzelf nog op een pint en bestelt ook iets voor de tooghangers met inbegrip van de waardin. Plots wordt hij overmand door vermoeidheid en valt met het hoofd op de toog in zuil... Hij hoort nog net de stem van de bazin die zegt: 'Hela, dat is hier geen hotel!'... Hij strompelt naar buiten en begint aan zijn weg huiswaarts...

  (Wordt vervolgd in deel 2)

  04-04-2008 om 00:30 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Reuzen in 1963.

  We vonden een foto terug van de Dendermondse Reuzen in 1963. De foto is evenwel van mindere kwaliteit. Mocht iemand de originele foto bezitten zullen wij deze graag in de plaats zetten.
  We zien vlnr. Agent Xavier Segers, Romain Waterschoot, Oscar Van Beglen, Willy Verhelst, Jef Raman, Emiel De Weese, Frans Buggenhout, Hector De Vriendt en agent Jean Van Der Veken. Zittend, de trommelaars Lucien, Ernest en Louis Willems.


          
  Blijkt dat een naam verkeerdelijk was opgenomen. We kregen een reactie van dhr. Louis Scholliers die ons liet weten dat de 4e van links niet hijzelf is maar Willy Verhelst. Onze dank voor de reactie!

  04-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (1)
  03-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jubileum?

  Onderstaande foto werd ons doorgespeeld, doch zonder enige informatie. We denken dat het om een huwelijksjubileum gaat. We herkennen o.a. sommige personen uit de omgeving Begijnhoflaan - Sint-Rochusstraat...
  Weet u hier meer over? Laat het ons weten!


  03-04-2008 om 23:08 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een 'Peird' van Sint-Gillis


  Blijkt, enfin, blijkt..., er is voldoende bewijskracht dat de Aalstenaars reeds meerdere malen de vraag hebben gesteld om het Ros Beiaard in de Aalsterse stoet te laten 'paraderen'. Volgens het "Ros-Beiaardhandvest" is dit volkomen uitgesloten. Het enige chte Ros Beiaard van Dendermonde mag niet buiten de 'stadsmuren', laat staan naar Aalst! In 1935 werd ook diezelfde vraag gesteld en kreeg men zowaar een negatief antwoord. In dat jaar werd echter een 'Ros Beiaard' in de stoet gezien, het was eigendom van de Ros Beiaardvrienden uit Sint-Gillis (thans deelgemeente van Dendermonde). Wij vermoeden dat het gaat om 'het Peird van den Halt'.

                           

  03-04-2008 om 23:07 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Azze'k ik mennister was...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Ik zou gine kauningk wille zain, azu ne stiel d wize'k af.
  Attait mor przaa zain, van in wieg tot in graf.
  M sjandirme en saldote, m miljoene in kas.
  'k Zou di post on een ander lote, mor 'k w w'k mennister was...

  'k Zou vrist ni langer wille, d die-j-ire v fatsoen
  nutteluzen tait verspille, en live zonder iet te doen.
  Aleman zou moete wirke zonder onerschit v klas.
  'k Zou de motschappi verstirke, azze'k ik mennister was.

  Ons lant zou wel verandere, gine mnsj waster nog irem.
  Ni mir vr den ine as vr den andere, en alles zonder tallirem.
  Nieverst waa'k nog disketosse, alles zjust v pas.
  'k Zou zrge vr d' ammezosse, azze'k ik mennister was...

  (Pir van Tatjes)

  03-04-2008 om 23:07 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedragingen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In ons volgend deel omtrent de'studie van het cafbezoek' hebben we het over de 'gedragingen' van de cafbezoeker.

  Het binnenkomen in het caf gebeurt als het ware een beetje onverschillig. Niettegenstaande het toch een beetje "zijn" caf is, omdat hij er ongeveer dagelijks een hoop onrechtstreekse belastingen komt betalen. De begroeting geschiedt bij middel van een 'knik', een woordeloze goedendag. Er wordt even rondgekeken, er wordt geconstateerd dat het wel degelijk het goede adres is en dan eerst maar gaat men de bestelling doen. Meestal binnensmonds en zonder op te kijken luidt het: "pintje". Wanneer het een ervaren en bij-de-zaak-zijnde waard of waardin betreft hoeft de binnengekomen klant zelfs niets te zeggen. Met de ideale en juiste timing wordt een prachtexemplaar, met puike 'col' op deskundige wijze voorgeschoteld, en dit na het uitwisselen van enkel en alleen een blik tussen beide personen. Routine wordt dit genoemd...
  Soms gebeurt het ook wel, dat van zodra de klant heeft postgevat op zijn vertrouwelijke plaats aan "zijn" toog of "zijn" geliefde tafel, de uitbater of uitbaatster het gepaste moment afwacht en dan vertrouwelijk murmelt: "pintje zeker?".
  Vaak wordt een vieze blik gericht naar degenene die als toevallige klant de bepaalde plaats aan de toog of aan tafel van de vaste klant heeft ingenomen...

  Dan volgt het verder verloop... Vooreerst bekijkt de klant de hem voorgeschotelde 'consumatie', neemt het op steeds dezelfde manier in de hand, draait er deskundig mee over het bierviltje of het ondertussen gentegreerde sponsen toogdoekje en neemt binnen de kortste keren een eerste slok. Deze slok kan klein of groot zijn, naargelang de noodwendigheid. Het glas wordt onmiddellijk daarna neergezet, zonder ook maar n spier te verkrampen en na enkele luttele seconden volgt een zucht van verlichting. Als een dagelijks ritueel wordt het schuim van de bovenlip gelikt als blijk van genoegdoening. Na enkele ogenblikken volgen slokken twee en drie, waarna enkel nog schuim overblijft op de bodem van het glas.
  Het glas wordt opnieuw op de toog gezet en lichtjes vooruit geschoven in de richting van de 'tapper'. Dit signaal is voldoende om en tweede exemplaar te verkrijgen, met dezelfde mooie kraag, gladgewreven met de daartoe voorziene spatel... Nadat ook de inhoudelijke centiliters zijn geledigd volgt eenzelfde scenario dat zich nog enkele malen zal herhalen.

  Nadat een viertal exemplaren zijn geledigd treedt enige loslippigheid op. De eerste woorden die uit de mond van de klant komen handelen meestal over het weer. Weer of geen weer, vaak is het redelijk goed, slecht, kan het beter, is het te warm of te koud, is het te nat of te droog of te gesloten...
  Na nog enkele pinten te hebben naar binnen gegoten kan het de cafbezoeker allemaal niet meer schelen, zeker niet nu deze op de vertrouwde lokatie vertoefd. Het caf is een wereld in een wereld...

  03-04-2008 om 23:06 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een doorn in het oog...

  Ons enig cht Ros Beiaard is steeds een doorn geweest in het oog van de Aalstenaars. Dit aspect komt op verschillende vlakken tot uiting. Maar er zijn ook aanwijzingen dat het Ros altijd zeer populair geweest is...
  In 1557 was een in de Lange Ridderstraat in Aalst een herberg gevestigd met de naam 'Ros Beyaert', in de Gentsestraat droeg in 1634 een huis de naam 'De Vier Heemers'. Ook de spraak van het volk heeft de herinnering aan de sage bewaard. Ene H. Meert schreef in 'Volkskunde (1888, 1e jaargang, pagina 112) dat 'zich geneiren gelijk de Vier Heemskinderen" zoveel betekende als 'zich tevreden stellen met hetgeen men heeft'.

  Ene P. Van Nuffel schreef in 'Herfstbloemen' (ui het 'Archief van de Nering van de Winkeliers van Aelst' dat weinig Aalstenaars weten dat in vroeger jaren een Ros Beiaard heeft bestaan in hun stad. Hij opperde verder dat het reuzenpaard ten minste 134 jaar in Aalst zijn ronde had gemaakt. Dit bepaalde 'Ros Beiaard' zou eigendom zijn geweest van de Nering der Winkeliers die Sint-Niklaas als schutsheilige hadden. Dit zou verklaren waarom weinig informatie over het Ros Beiaard van Aalst aanwezig is in het stedelijk Archief van de stad. De herstellingen en het onderhoud gebeurden immers op kosten van de Nering.

  Jozef Thys, een kroniekschrijver uit de 17e eeuw beweerde in 1619:'het ros was groot, fel en sterk, pekzwart al dat eraen was en van vooren was het wyd en zeer breed'. Men was geneigd aan te nemen dat het ros hoogstwaarschijnlijk uit hout gebeiteld was en een vrij indrukwekkende verschijning had, althans rekening houdend met de vierentwintig trekpaarden die gebruikt werden om het voort te trekken.
  Na 1661 wordt geen gewag meer gemaakt van een Aalsters Ros Beiaard (???).

  In 1889 werd echter aan ene Hippoliet Roggh gevraagd om een 'nieuw' ros te maken. Blijkt dat er een drietal Aalstenaars zich geroepen voelden om in de achterbouw van 'het liberaal lokaal' aan de Zonnestraat een 'ros' te vervaardigen.Een voor de Aalstenaars pijnlijk voorval hieraan verbonden is was het feit dat men de voorgevel van het lokaal diende af te breken om het 'paard' buiten te laten!!! Diezelfde Roggh vervaardigde samen met zijn drie zonen ook nog drie reuzen, die een voornaam Dendermondenaar, Polydoor De Keyser, parodieerden. Polydorus, Polydora en Polydoorken waren bedoeld om Polydoor De Keyser, die het in 1887 tot Lord-Mayor van Londen bracht in een belachelijk daglicht te stellen.


              

  03-04-2008 om 23:06 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  02-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drinken is...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De meningen over drinken liggen ver uiteen. Voor sommigen betekent dit het begin van alle miserie, zelfs al gaat het om een drietal pinten op een ganse week. Voor anderen kan drinken dan weer gemist worden om te overleven, zij het dan wel pinten drinken. Nog anderen kunnen zich niet amuseren als ze niet gedronken hebben (of mogen drinken). Deze laatste zijn dan de grote tegenstanders van de wet op de alcohol, de beteugeling van de dronkenschap en last but not least de verlaging van het alcoholgehalte voor de bestuurders van voertuigen.

   

  Volgens sommigen is drinken zelfs een kunst! Een kunst die aan weinigen is gegeven. Kunnen drinken wordt hier dan wellicht bedoeld. In feite is drinken op zichzelf een aangeboren kunst die begint aan de tepel van de moederborst. Daar blijkt men al van in het aanvangsstadium te zitten van deze bepaalde techniek. Ja, op dat moment is het een kwestie van timing en tempo. Dat heb je of je hebt het niet. Wetenschappers en ingezetenen hebben het dan over het feilloze instinct om de kunst van het drinken op een optimale wijze te beoefenen.

   

  De manier waarop een pint van de tapkast wordt genomen, ze aan de lippen wordt gezet, waarop de eerste slok wordt genomen en de graad van enthousiasme zijn van groot belang. Echte drinkers lijken nooit laaiend geestdriftig. Ze houden rekening met de wet van de natuur, en de dorstige laven als een werk van barmhartigheid en zodoende vinden zij dat er geen enkele reden is tot overhaasting bij het drinken van een glaasje. Zij gaan ook nooit idioot gaan doen en staan brullen van we gaan dr ene pakken: Zij die zich anders gedragen zijn eerder gelegenheidsdrinkers, die zich willen laten gelden als ervaren gebruikers van het bier

   

  Nochtans is drinken de normaalste zaak van de wereld. Stel je voor dat je in de hedendaagse wereld moet sterven van dorst, terwijl er zo enorm veel cafs te uwer beschikking staan

  Normalerwijze zijn we ons bewust van het opvangen van een signaal dat onze lever geeft. De lever maakt onze hersenen op een discrete manier duidelijk dat we dorst hebben. We gaan daar dan meestal onmiddellijk op in. Bij een echte drinker ligt het anders, die wacht met opzet en geeft niet toe aan de nood van de lever. Hij kent zijn orgaan en weet dat het enkel uit is op vocht, zelfs op de meest onmogelijke tijdstippen. Continu worden signalen uitgezonden Geef je er aan toe dan kom je vaak in de meest hachelijke situaties terecht. Er gaat eigenlijk wel een nieuwe wereld open, een oeverloze wereld zonder zorgen die gaat van licht aangeschoten tot ladderzat. Ondertussen gebeuren onverklaarbare dingen, men wordt ontheven aan de zwaartekracht en dergelijke

  Outsiders gebruiken terminologie als onder invloed, in beschonken toestand, in kennelijke staat om het een beetje beschaafd te houden. Ons dialect laat echter andere uitspraken toe. We denken ondermeer aan goe brouin, zwrtzat, poepeloere, krimmenil, goe gelou, -j-i mir as genoeg, -j-id e kalleken on, een pir on, turrelut, goe gelampt, en nog vele andere Ook wordt de theorie rond de studie van het menselijk lichaam ontwricht door uitdrukkingen zoals lup ni gemakkelaik, -j-i floere bine, a-j-i zjizjippe bine, en nog veel meer

   

  Soms ontstaan toestanden waarbij men zichzelf niet meer in de hand heeft. De in normale toestand meest bedeesde persoon gaat nu het spreekgestoelte bestijgen en zich ontpoppen als de meest begaafde spreker die zelfs Guy Verhofstadt doet blozen. Hij die in het dagelijks leven geen noot muziek kent zingt na een tijdje met verheven stem en uit volle borst, zonder ook maar n valse klant te produceren. En desnoods met veel kruisen en bemols aan de sleutel worden de moeilijkste arias en operettes gezongen Vaak kennen die mensen plots verschillende talen!

  Anderen gaan filosoferen en hebben zowaar een verleden waar eenieder van verbaasd raakt. Soms hebben ze zelfs universitaire centra doorlopen en gestudeerd voor n of ander notoir beroep

   

  De dag nadien van niets meer weten lijkt ook een fenomeen bij velen. Als je ze dan iets vertelt over hun esbattementen ben je de grootste leugenaar en huichelaar die op de wereld rondloopt!

  Je hebt ook nog anderen. Ze worden goeie moppentappers, dansers, tja, een mens kan blijkbaar veel na het drinken van een pint

  02-04-2008 om 15:15 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pèrrewètte moke...

  In Oilsjt zain zr toch ni gerist in znne

   

  Ik m dr in Oilsjt wrral isj gewist gewun ouit kerjizetait en ik vin d ze dr niks gerist in zain M dingke m d ze dr vil prrewtte lupe te moeke en zinewachteg lupe te doen D z n toch uk ni zain omd Leterme prmji gewrren is now. En vr d voetbalploegske z t uk ni zain want die spile al langk nimmer in iste klas, zudus vr t Europis voetbal moete zir uk gin zine moeke!

  Ik pis dt ammel te moeken it m t Pirt. Alleman lupt dr te sjikkanire, ze lupe dr ammel m-j-ir gat toegenip, alli ik wit ni w dk er wrral moet va pize

  We zinge wir attait mor van die van Oilsjt die zain zu koet, mor m! dingke m d ze nimmer koet zain mor dievelsbenaat! t Is pessies of dad in Oilsjt de wirelt go vergon omd binne twi jor in Drremonde t Pirt ouitgot! Wir ier b-j-ons zain attait benaat d met nimmer zlle zien en dor zain ze pessies benaat vr t wel te zien!

  Be-j-ons zgge ze van ine d benaat is, zitj m-j-n ei in zan ol, zouin ze dor zgge zitj m nen ajoin in z gat???

   

  (Pir van Tatjes)                                                                                          

  02-04-2008 om 14:09 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Drinken in het lied en in de spreuk'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bobbejaan Schoepen zette jaren geleden een Nederlandse tekst op een liedje dat door menig jazzfanaat gekend is onder de titel Beautiful dreamer. Het werd Caf zonder bier. Aan elke strofe breidde hij een slot: niets is zo erg als een caf zonder bier

  Voor een echte bierdrinker is dat inderdaad wel een waarheid en zelfs een serieuze ramp. Voor degene die echt thuis buiten stapt om zijn dagelijks pintje te gaan verbruiken in zijn stamkroeg zou het hard zijn mocht telkens wanneer hij arriveert de baas of de bazin melden dat er geen druppel bier meer in huis is

   

  Bij het schrijven van teksten in de muziekwereld en het componeren van liederen werd in het verleden blijkbaar al veel dorst geleden. We komen op deze gedachte bij het zoeken naar titels van drinkliederen. Neem nu Trink brutherlein trink, Ein prosit, Sant, sant, sant, geef ons nog nen toernee, Drinken, drinken, drinken tot als we zinken, zinken, zinken, Denk steeds aan die grote glazen, met dat lekker schuimend bier, en vele vele andere.

  Soms worden ook wel eens liederen ten gehore gebracht die de grote brouwerijen niet zo graag horen. Denk maar aan: Ach vaderlief, toe drink niet meer. Ze zien bij het horen van dergelijke songs hun immense productie dalen.

   

  De uitvinders van spreuken op bijvoorbeeld de gekende (bruingekleurde plaasteren maar als hout uitziende) ophangbordjes, werden rijk enkel en alleen door de verkoop van het memorabele In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier Andere bekende opschriften zijn: Met bier en zang leeft men lang, Schol, als ge niet drinkt, blijft het vol, Onze lieve Heer veranderde water in wijn, waarom zou drinken dan een zonde zijn?, Gaan we heen of drinken we er nog n? En wat denk je van deze: Ach voderlief toe dringk nemir, of mire doed aan appel wrral zjir.

   

  Van dronkenschap zijn er meer bedorven

  Dan onder t zwaard gestorven.

   

  Kaars, keurs en kan

  Bederven menig man

   

  Ze dronken een glas, ze pisten een plas,

  Ze lieten de zaak, zoals die was.

   

  Zatte monden spreken nuchtere gronden.

   

  Het drinken leert de mens het eerst, daarna pas eten.

  Men zal daarom uit dankbaarheid het drinken niet vergeten.

   

  Een lekker bier, een smulle pijp,

  Maakt harten warm, gedachten rijp.

  02-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeerdelijke informatie???
  Bij deze verontschuldigen wij ons voor de verkeerdelijke informatie omtrent de bekendmaking van de Vier Heemskinderen voor 30 mei 2010. De slechte telefoonverbinding bij de melding heeft ons wellicht de das omgedaan...


  Of was u toch niet bij de neus genomen en dacht u onmiddellijk aan een aprilgrap????

                                                                                    

  02-04-2008 om 00:00 geschreven door jempi


  >> Reageer (0)
  01-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vanuit Aalst...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het spel zit op de wagen bij onze buren van het Ajuinendorp! Ze hebben het door dat het menens is door het feit dat de Vier Heemskinderen gekend zijn. Ze zullen het begrijpen dat er nu geen stap meer terug is. Ze weten nu dat er zal en moet een Ros Beiaardommegang zijn in 2010!
  We kregen alvast een telefoontje deze middag van een uitgeweken Dendermondenaar - ja gehuwd met een Aalsterse en niet veel meer te blazen n dus wonende in Aalst... - die ons wist te vertellen dat het nieuws ginds goed de ronde doet. Dat belooft! Ik ben van blijdschap direct beginnen zingen van: "As g' ons Pirt ziet danse 't is nen drum vr grut en klein, 't is ons rt 't is ons langk lve!". En toen werd er ingehaakt...

  01-04-2008 om 21:38 geschreven door jempi


  >> Reageer (1)


  Archief per maand
 • 06-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008


  DENDERMONDE, een stad met een hart!
  Foto


  Wil je contact nemen met de blog voor het sturen van een foto, het geven van informatie of het vragen om inlichtingen, stuur uw email via het voorziene vak hieronder. U kan ons helpen bij de identificatie van personen.
  Herken je iemand dan vernemen we dit graag met een email.


  Archief per week
 • 30/05-05/06 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.  Foto

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!