NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Inhoud blog
 • 664 Orchideeën
  Zoeken in blog

  <bgsound src="http://blog.seniorennet.be/Music/Elton_John-Candle_in_the_wind.mid" loop="infinite">
  Toren roept haan
  Cursiefjes onder de kerktoren.
  Humoristisch, kritisch en soms cynisch.
  27-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.604 Archiveren

  604 Archiveren
  Een degelijk archief is een must voor elke goed werkende organisatie.
  Neem nu ons erfgoed.  De opdracht van een heemkundige kring, die naam waardig, bestaat hieruit  : op een gestructureerde wijze ons erfgoed te archiveren en te zorgen dat iedereen die erin geïnteresseerd is, snel en efficiënt vindt wat hij zoekt.
  De bibliotheek is daarvoor de geëigende plaats.  Maar als er tunnelvisie heerst, wordt dat moeilijk.  Open geest en kwaliteitsverbetering zijn hier op hun plaats.  De opdracht wordt ruimer ingevuld en verbetert met kleine stappen.
  Een historicus – archivaris kan een bibliotheek zich misschien niet permitteren.  Maar vrijwilligers kunnen  dit op zich nemen.
  De gemeentelijke administratie zou best via de website de invoer en uitvoer van gegevens, die anders zouden verloren gaan, bewaken.  Als zij dan goed samen werken, wordt alles systematisch opgetekend in een degelijke database.  Er is dan wel een “eiland” in onze gemeente, maar als iedereen op zijn of haar eiland gaat zitten, zijn we wel af, maar ver van het einddoel.
  Er zou ook moeten gebruik gemaakt worden van de subsidiëring door de hogere instanties.  Erfgoedcel verleent de nodige middelen en dit al vele jaren.  Maar als men via navelstaren enkel met eigen middelen (van de plaatselijke belastingbetaler uiteraard), dan mist men vele kansen!
  Een haan ruift elk jaar opnieuw, maar later verschijnt een blinkend nieuw verenkleed.

  27-09-2013 om 09:10 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.603 Website

  603 Website
  Regelmatig moet er eens veranderd worden, maar kwaliteitsverbetering is een beter en doordacht woord.
  De website van onze gemeente is aan vernieuwing toe.  Een kat vindt er haar jongen niet meer in.  Neem maar het voorbeeld van de Seniorenraad.
  Op de startpagina zouden de rubrieken alfabetisch mogen staan.  Dat is een basistechniek die in het tweede leerjaar aangeleerd wordt.  Is men die al te snel vergeten of verleerd ?
  Interactief en cross-mediaal zijn de eigentijdse meerwaarden.  “Meer over Meise “ geeft hier het voorbeeld.  Dat moet uitgroeien tot een forum, waarin alle reacties structureel worden verwerkt en bijgehouden.  Een stevige en deskundige redactie is een must.  Dat kan niet overgelaten worden aan toevallig aanwezigen op vergaderingen.
  Ondertussen staat onze haan toch mooi te blinken boven op de toren van St.-Martinus Meise.

  20-09-2013 om 09:21 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.602 Drastisch

  602 Drastisch
  De naam van onze gemeente zou nu stilaan moeten ingeburgerd zijn.  Het argument dat gehanteerd werd, voor de voorrang van benaming omwille van het feit dat het het vredegerecht had, vervalt als men verder terug gaat in de geschiedenis.  Meise zou vroeger het vredegerecht gehad hebben.  De parochie St.-Martinus was moederparochie van de streek tot 1132, Grimbergen incluis.  Alle St.-Martinusparochies waren in dat geval.
  Had men destijds voor een 9de benaming, anders dan de 8 parochies geöpteerd, dan was iedereen misschien tevreden geweest.
  Ondertussen zitten we met de dubbele benaming van Meise : naam van de gemeente en van de parochie.  Om het onderscheid te maken, zou het wenselijk zijn, de deelgemeenten  cursief te drukken.  Dan is de twijfel over de bedoeling weggenomen.
  De oorspronkelijke benamingen leveren ook heel wat inspiratie op.  Neem nu “Berla” dat op “’t waterken’ slaat.  De vijver van de pastorij ?  Deze is op dit ogenblik in een lamentabele staat, zoals onze heemkundige kring ook.
  Permanente kwaliteitsverbetering zou deel moeten uitmaken van onze bedrijfscultuur. En er moet voor gezorgd en over gewaakt worden dat alle info correct en volledig is.

  13-09-2013 om 09:14 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.601 Statisiek

  601 Statistiek

  De zes eerste reeksen cursiefjes van onder de kerktoren van Meise zijn klaar.  Nu op naar de 700!
  De aanleiding was de belofte, bij het neerstorten van de haan van de toren van St.-Martinus, om in ’t Cursiefje maandelijks een aflevering te maken, tot de haan terug op zijn plaats stond.  Maar ik had de smaak snel te pakken.  De nieuwe haan kwam na lang wachten terug op zijn toren.  De oude werd opgeborgen bij de reuzen Jan en Mie van Meise.
  Bij elke aflevering hoort een foto.  Ik slaag er helaas nog steeds niet in, om die foto in de tekst te plaatsen.  In de marge, links of rechts, blijft die niet naast de tekst.  Bovendien ben ik voorstander van het midden.
  De haan staat toch ook, hoog op de toren, in het midden van de parochie.

  06-09-2013 om 09:05 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.600 Kerken

  600 Kerken

  Wat zal er gebeuren met onze kerkgebouwen en hoe zal de nieuwe parochie Meise met acht parochies eruit zien?

  Hier geeft onze pastoor zijn eigen mening en hij hoopt dat de bisschop kan akkoord gaan.

  In de acht parochies zal er volgens pastoor Lagae in de eerstvolgende tien jaar geen enkele kerk gesloten worden, tenzij het bisdom er anders over beslist. Wel dient met de nota Bourgeois rekening gehouden  te worden volgens de bisschoppelijke nota “Nieuwe wegen banen”.

  Wolvertem St.- Laurentius is de centrumkerk van de federatie Meise. Zij blijft open als de parochiekerk voor zondagsmissen, gebedsdiensten, begrafenissen en huwelijken.

  Imde blijft open voor zondagsmis, begrafenissen en huwelijken en wordt als eenbeukige kerk ook aangepast voor concerten en kleine toneelstukken

  Meuzegem blijft open als parochiekerk voor gebedsdiensten en begrafenissen  en huwelijken.

  Rossem blijft open als parochiekerk voor af en toe een zondagsmis, begrafenissen en huwelijken. Hier kunnen we denken aan een herinrichting als tentoonstellingskerk voor eigen religieuze waardevolle voorwerpen en archiefstukken

  Eens de boskapel hersteld is zal zij net als de kerk van Oppem en St.- Elooikapel hoofdzakelijk gebruikt worden voor ceremonies, zondagsdiensten, dopen en huwelijken en begrafenissen.

  St.-Martinus- Meise en St.- Brixuis-Rode en Westrode blijven open voor zondagsdiensten, gebedsdiensten, begrafenissen, dopen  en huwelijken.
  Ik heb voor onze pastoor een fietstocht van ongeveer 30 km heruitgewerkt : de 8 kerken en kapellekensfietstocht voor deze gelegenheid.

  30-08-2013 om 09:16 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.599 Gilden

  599 Gilden

  Op dit ogenblik worden er pogingen ondernomen om de schuttersgilden van Meise te verenigen.
  Door de strenge milieunormen en verkavelingen allerhande verloren zij hun terrein of konden zij om veiligheidsredenen niet verder.
  Enkele jaren geleden werd er reeds gepoogd om een staande wip te zetten op het Openluchtsportcentrum De Nekker in Meise voor de schutters van de St.-Sebastaansgilde in Rode.  Er werd niet op in gegaan omdat die activiteit onder de kerktoren thuis hoort.  De Sportraad voorzag toen reeds een half miljoen Belgische oude franken voor de realisatie.
  Ik ondernam nog een poging om het recht te verkrijgen om op het nabij gelegen natuurreservaat in de weide de wip te mogen plaatsen.
  Ondertussen dook een nieuw initiatief op.  We werden lid van de zieltogende Sint-Sebastiaansgilde.  Danny van de 51 tracht nu de verenigingen toe een fuzie te brengen.  Maar de rekening voor één staande wip loopt ondertussen op tot 800.000 oude Belgische franken.

  23-08-2013 om 08:51 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.598 Tram

  598 Tram

  De trams werden destijds afgeschaft en vervangen door bussen.  In Meise lag de lijn Brussel – Londerzeel langs de Nieuwelaan.  Een rit over dit traject werd gefilmd en vinden jullie op You-tube : ……
  Voor de Boechtstraat (toen in  de volksmond Cuyperstraat genoemd) was er een afslag naar Grimbergen, langs het toenmalige voetbalplein en verder langs de Kasteeldreef.
  Hierover zien we vele oude foto’s in de Sib  - collectie uit “Meise, onder de toren van St.-Martinus”, waarvan de volledige reeks op DVD vertoond wordt op vraag in “’t Moment”.
  Nu zou het traject naast de A12 lopen, wat logisch lijkt.  Maar had men er niet beter en ondergrondse metro van gemaakt?
  Buurtbewoners uit de Jan Crockaertstraat starten meteen met een petitie. Het infomoment van De Lijn ontredderde hun door de voorgenomen onteigeningen.  De schepen kreeg zelf maar nieuws twee weken geleden en begrijpt de woede van de mensen. Volgens dit scenario zijn er tuinzones en ook enkele woningen bedreigd in de Hoogstraat, Wilgenlaan, Astridlaan, Crockaertstraat en de Amerijckxstraat.
  Op het einde van de Van Dievoetlaan, aan de voetgangersbrug, zou 15 m onteigend worden en de brug zou afgebroken worden.

  In Wolvertem steekt de sneltram de Vilvoordsesteenweg over. Er komt een halte aan de Wilgenlaan in Wolvertem en aan de carpoolparking in Meise.

  16-08-2013 om 09:07 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.597 Elektrisch

  597 Elektrisch

  De gemeente Meise schafte een elektrische auto aan.  Het is een Renault, kost zo’n 30.000 Euro en hij zal vooral worden ingezet voor korte ritten. De bode kreeg de sleutels van de burgemeester.
  Er stond al een oplaadpaal aan de pastorij St.-Martinus.  Of er op andere plaatsen in onze gemeente nog bijkomen is maar de vraag.  Want overschakelen op elektrisch vervoer is alsnog een dure aangelegenheid.
  Zo kiest de gemeente Meise wel resoluut voor groene energie.

  09-08-2013 om 09:05 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.596 Grootouders

  596 Grootouders

  Karlien Hamilton stelde haar werken met als thema 'meter en peter' tentoon in Residentie Van Horick.
  Zij studeerde sociaal cultureel werk en bracht toen tweewekelijks een bezoek aan haar grootouders. Al snel bracht ze elke week haar camera mee en portretteerde  hen. Daarna, tijdens haar studie aan de kunstacademie, bleven haar grootouders een bron van inspiratie.
  Het thema ouderdom staat ook centraal in haar schilderkunst met experimentele technieken.
  De onderwerpen zijn portretten,  meubelen, spulletjes en kleding uit de omgeving van haar grootouders aan Jef van den Brande en Greet Van der Zeypen. 
  De tentoonstelling is een ode aan haar grootouders.  Jef is er ten andere vrijwilliger en is er alle dagen een graag geziene gast. 

  596 Grootouders

  Karlien Hamilton stelde haar werken met als thema 'meter en peter' tentoon in Residentie Van Horick.
  Zij studeerde sociaal cultureel werk en bracht toen tweewekelijks een bezoek aan haar grootouders. Al snel bracht ze elke week haar camera mee en portretteerde  hen. Daarna, tijdens haar studie aan de kunstacademie, bleven haar grootouders een bron van inspiratie.
  Het thema ouderdom staat ook centraal in haar schilderkunst met experimentele technieken.
  De onderwerpen zijn portretten,  meubelen, spulletjes en kleding uit de omgeving van haar grootouders aan Jef van den Brande en Greet Van der Zeypen. 
  De tentoonstelling is een ode aan haar grootouders.  Jef is er ten andere vrijwilliger en is er alle dagen een graag geziene gast.

  02-08-2013 om 09:04 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.595 Snelheid

  595 Snelheid

  Het is hoog tijd dat Meise  het aantal verkeersongevallen terugdringt.  Een analyse zegt genoeg :
  Bij 10 snelheidcontroles
  zijn 5.088 wagens gecontroleerd

  16 % procent of 821 chauffeurs van de automobilisten rijdt in Meise te snel en zijn geverbaliseerd en er werden  11 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.
  De hoogst gemeten snelheden bedroegen 120 km/u op de Merchtemsesteenweg en 102 km/u op de Temsesteenweg en de Veilingbaan.

  De laatste drie jaar hadden we 580 verkeersongevallenmet 4 doden en 141 gewonden.
  Op de gewestwegen in Meise deden zich het meeste ongevallen voor :
  Vilvoordesteenweg 28 ongevallen
  Nieuwelaan 17, waarvan zeven met fietsers
  Merchtemsesteenweg 7 ongevallen
  Paardenweide 2 met dodelijke afloop
  Veilinglaan 11 ongevallen, waarvan twee moet dodelijke afloop
  kruispunt Meuzegemstraat-Neerpoorten-Veilinglaan , zwart punt en nu verkeerslichten
  Kapellelaan 8 ongevallen waarvan er vijf met fietsers
  Drijpikkelstraat  3 ongevallen met fietsers

  De politie zal gerichte controles houden en de resultaten zullen telkens in het gemeentelijk infoblad worden bekend gemaakt.

  26-07-2013 om 08:47 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.594 Okelaar

  594 Okelaar

  Er komt een ecologisch co-housingproject met de naam De Okelaar in Wolvertem.
  Op de “Open Dag Samenhuizen” konden de belangstellenden er een kijkje nemen achter de schermen. Vroeger was dit een oud klooster met aanpalende schoolgebouwen.  Het werd nu een woongemeenschap met een twintigtal wooneenheden voor bewoners van alle leeftijden. De gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid opende dit nieuw initiatief.
  De ecologische aanpak valt op. Er zijn het autodeelproject, een sterke beperking van energie- en materiaalverbruik, gebruik van milieuvriendelijke projecten en heel wat gemeenschappelijke voorzieningen. Met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen worden dergelijke nieuwe woonvormen gepromoot. Cohousing zorgt ook voor een belangrijke daling van de woonkost.

   www.okelaar.be

  19-07-2013 om 09:00 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.593 Duiven

  593 Duiven

  De kerktoren van Wolvertem werd na de restauratie dicht gemaakt voor de duiven, die er huisden.  Die zoeken nu elders hun toevlucht. De inwoners van het centrum zijn er het slachtoffer van.  Her en der laten ze een en ander vallen op de stoepen.
  Wolvertemmenaars, vergeet uw bijnaam niet!  Maar de gemeente moet het doen!  Ze zullen de duiven laten vangen.  Wij hopen dat eraan gedacht wordt deze klus te laten klaren door de duivenliefhebbers.  Die kunnen zo hun duivenrassen veredelen indien er waardevolle varianten tussen zitten.  Er wordt een duivenvangkooi aangekopcht en een gespecialiseerde firma zal instaan voor de goede afloop.  Geringde duiven worden afgevoerd naar de Duivenbond, niet-geringde duiven zullen naar het Vogelopvangcentrum in Malderen worden gebracht.
  Al bij al wordt er nogal veel kabaal gemaakt voor een natuurlijke zaak.  Niemand kon voorzien waar onze gevleugelde vrienden naartoe zouden vliegen.  Zij blijven natuurlijk liefst in hun hun gekende omgeving. 
  De gemeente zal de weg reinigen en vraagt aan de eigenaars om hun stoep te kuisen.

  12-07-2013 om 08:56 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.592 Berla

  592 Berla

  Ze geraken er maar niet uit onder de kerktoren van St.-Martinus!
  Er werd door de gemeente beslist dat de heemkundige kring zijn thuishaven kon vinden in de bibliotheek, op de eerste verdieping, in co-habitation met de leeszaal.  Hadden ze destijds, voor dat de bibliotheek er stond,  het voorstel van de schepen in de Cultuurraad gevolgd, dan hadden ze nu in een afzonderlijke ruimte kunnen  zitten.  Maar ze wilden meer!  De volledige pastorij leek te hoog gegrepen.
  Alle materieel werd verhuisd naar de leeszaal van de bib.  Maar alle activiteiten vielen stil!  Zo blijven de leden op hun honger zitten voor hun geliefd tijdschrift.  Het laatste nummer verscheen in juni 2009 met nummer 96.  Een werkgroep “erfgoedcel” wou nog enige dynamiek ontplooien, maar bleef bij gebouwen en architectuur.  Stappen om een officiële erfgoedcel op te richten strandden.  De enige activiteit die nog doorloopt is de dienstverlening van vrijwilliger Jan Bogaerts, specialist in gaenalogie, elke eerste woensdag van de maand om 14 u.
  Ondertussen heb ik al meer bijeen geschreven en gehaald dan in de 96 nummers stond.  Ondertussen startte ik 8 blogs, overeenkomstig de acht parochies die onze gemeente rijk is :

              Erfgoed Imde           http://www.bloggen.be/erfgoedimde
              Erfgoed Oppem      
  http://www.bloggen.be/erfgoedoppem
              Erfgoed Meise        
  http://www.bloggen.be/erfgoedmeise
              Erfgoed Meuzegem 
  http://www.bloggen.be/erfgoedmeuzegem
              Erfgoed Rode           http://www.bloggen.be/erfgoedrode
              Erfgoed Rossem       
  http://www.bloggen.be/erfgoedrossem
              Erfgoed Westrode   
  http://www.bloggen.be/erfgoedwestrode
              Erfgoed Wolvertem 
  http://www.bloggen.be/erfgoedwolvertem              

  Ik stelde voor aan de parochie om op hun website hiermee een link te plaatsen. Op de gemeentelijke website zou dat ook niet misstaan!
  De dienst cultuur   nam ook een initiatief.  We volgen op wat daaruit voortvloeit. Zij
  start met een blog
  www.meerovermeise.be  .  Er ging ook een bestuursverfgadering door van Berla.  De VZW krijgt in september een doorstart en het lokaal in de Snipper moet voor 15 juni ontruimd zijn. 
  Wildgroei heet dat !  Op de kerktoren staan toch ook geen verschillende hanen!

  05-07-2013 om 09:04 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.591 Fietspad

  591 Fietspad

  Het fietspadenrapport leerde ons wat het slechtste en het beste fietspad is in Meise en andere gemeenten.
  De Kardinaal Sterckxlaan is het slechtste fietspad van Meise en ligt in Oppem.  Het is geen geschenk voor fietsers. Het bestaat uit stukjes, ze zijn onveilig en oncomfortabel als er andere wagens passeren.
  Het beste fietspad van Meise ligt aan de Strombeekbeverselaan.  Het ligt op de parallelweg van de A12 en biedt een snelle en veilige doorsteek. Er is een verhoogde berm, maar geen fysische afscheiding t.o.v. het verkeer.
  Ik belichtte reeds vroeger het feit dat het voetpad ontbreekt (1,5 m breed en obstakelvrij volgens de aanbeveling van het B.I.V.V.  Koning fiets heerst alleen in Vlaanderen!  De zwakke weggebruik(st)er blijft op zijn of haar honger zitten!
  In de Mankevosstraat hebben de bomen voorrang op de voetgangers naast wat wat ze gemakshalve een fietssuggestiestrook noemen.

  Zie : http://www.surveymonkey.com/s/KVRPWFT

  28-06-2013 om 08:55 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.590 Kampioen

  590 Kampioen

  In 1ste provinciale werd F.C. Wolvertem kampioen.  Zij behaalden de titel in hun wedstrijd tegen Jette.
  Voorzitter Jan Lathouwers was bijzonder fier met de prestatie van zijn ploeg onder de deskundige leiding van trainer  Vito Simone.
  Sinds hij voorzitter is, kon hij nog nooit een titel vieren maar wel drie eindrondes. De trainer had de groep stevig in de hand en hij bekeek het allemaal van wedstrijd tot wedstrijd en nam geen grote uitspraken in de mond.
  Voor volgend seizoen blijft de kern zoals ze is.  Zij hopen in vierde klasse niet uit de toon te vallen.  Bovendien is de club met enkele trouwe kleine sponsors financieel gezond.

  21-06-2013 om 08:54 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.589 Meisekes

  589 Meisekes

  Op 5 mei 2013 kregen we de primeur van het optreden van een nieuwe cabareteske groep in Meise : de Meisekes, onder de deskundige leiding van Rik Debonne, professionele zangcoach.
  Die oogstte reeds succes met de  “Valse teefjes”, die in Meise optraden op het feest van 10 jaar de Muze van Meise en met de “Singhet ende weset vro”  (volksliedjes) in de K.V.S.
  Elke Van Campenhout, Linda Van Keymolen, Ingrid De Bondt,  Ingrid De Ceuninck,  Malaurie Geldof,   Robin Verrezen en Ilse Pauwels.
  Hun voorstelling bestond uit drie covers, waarop ze zelf tekst zetten en die gearrangeerd werden door Rik De Bonne.  Superwijf (Poker Face van Lady Gaga), Ik em ë lief ( I’m into folk van Bart Peeters) in het dialect en het Meisekeslied “Verwacht van ons geen wereldhit” (Lady Song van James Brown)

  Dit is opnieuw een parel aan de kroon van het keizerlijke Meise en Cultuur in Meise mag hier terecht fier op zijn. Schepen van Cultuur Marcel Belgrado kwam ook luisteren met zijn fietsvrienden in uitrusting!

  http://youtu.be/LYhOmqVGhhl
  http://www.meise.be/cultuur

  14-06-2013 om 09:03 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.588 Hoevemis

  588 Hoevemis

  De parochie Rossem organiseert al 27 jaar een hoevemis aan de Grotendries nr.9 ("Schermanshoek"), bij Takeldienst De Nil..
  Deze parochie, één van onze 8, leeft!  De processie vertrekt aan de kerk van Rossem om 19 u. en om 19.30 u. is er viering.  De Rossemse koren zingen samen tijdens de mis. Daarna is er een hapje en een tapje voorzien, voor de gezelligheid.
  Hoevemissen zijn een oude traditie.  Aan de kapel van Amelgem en de boskapel in Imde bestaat die nog jaarlijks.  Andere parochies mogelijk ook, maar daar heb ik het raden naar.  Wie bezorgt ons inlichtingen ?

  07-06-2013 om 09:01 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.587 Opening

  587 Opening

  De St.-Martinuskerk is op 27.4.2013, na 12 jaar en 20 maanden restaurering, eindelijk officieel geopend door monseigneur Leon Lemmens, in concelebratie met federatiepastoor Jan Lagae en magister van St.-Elooi Frans Stoffelen.
  Alle vrijwilligers en sponsors werden in de bloemetjes gezet door de voorzitter van de Kerkfabriek Wilfried Van Campenhout.  Hij refereerde nog eens naar  pastoor Herman (Bie) Boon die regelmatig herhaalde “Houd de parochie levend”.  De kinderen maakten een maquette van de kerk in karton en bij het buiten gaan na de mis kreeg iedereen een doosje met twee merci-pralines.
  Na de mis was er nog een verzorgde receptie in de noodkerk.

  Het is wel jammer dat de glasramen nog niet terug geplaatst zijn en dat de muurschilderingen beschadigd werden tijdens de werkzaamheden.  Hiervoor rekent men op het nieuwe gemeentebestuur.

  Tijdens de dienst rijpte bij mij een idee.  Het is een doorn in mijn oog, als ik naast de rechtse muurschilderingen de paal bekijk, waar destijds St.-Petrus op prijkte.  Die zou niet meer te restaureren zijn.  Als we nu eens een doorschijnende foto zouden projecteren op de paal, dan blijft er toch nog iets over van die erfgoedschat!

  31-05-2013 om 08:57 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.586 Verdwaalpaal

  586 Verdwaalpaal

  De verdwaalpalen aan de kust schieten hun doel voorbij.
  Deze merkpunten voor verdwaalde kinderen, een initiatief van een kwieke burger, die met sponsoring gratis ter beschikking gesteld werden aan de kustgemeenten, krijgen de klappen van de crisis.  De overheden zouden nu de kosten zelf moeten dragen.  Dat komt op 3 Euro per dag.
  Die zien dat niet zitten, omdat de verloren gelopen kinderen toch eerst naar de redders gaan.  Als ze nu eens de reddersposten zichtbaarder maken en goed plannen, zijn die kermisattracties die verdwaalpalen genoemd worden overbodig.
  Ze zouden ook het logo van Child Focus kunnen zetten op boven op de reddersposten.
  En ouders, pas beter op uw  kinderen!  Dan zullen ze niet verloren lopen!

  24-05-2013 om 08:44 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.585 Paashaas

  585 Paashaas

  De actie van de Middenstand van Meise was weer een groot succes.
  Er werden paaseieren geworpen aan de pastorij St.-Martinus.  Die ingevoerde paashaas was wel een brug te ver.  Waarom onze eigen traditie van “ de klokken van Rome”, zeker nu er een nieuwe paus is, niet in ere houden.
  Bovendien gebeurde dit vroeger door de parochie.  Jan Van Gijsel schonk aan de parochie een massa paaseieren.  Die werden dan door de Patklub bedeeld.  We verstopten die rond de kerk en de kinderen konden die zoeken.
  Nu werd de snoep binnen  een nadarafsluiting geworpen, waarbinnen de kindjes mochten plaats nemen.  Om een leeftijdsverschil te hebben, mochten enkel de kinderen die onder de koord konden zonder zich te bukken, in het eerste vak.  De worp werd echter ontsierd door enkele volwassenen, die gretig tussen de kleuters eieren opvingen.  Dat lokte heel wat kritiek uit!
  Bij de beiaardbespeling ’s anderendaags, stonden de afsluitingen nog steeds voor de beiaardbanken.  Het concert begint nu altijd om 11.15 u.  Want door gebrekkige informatie nam het aantal luisteraars stelselmatig af.  Als de mensen niet meer naar de beiaard komen, dan moest de beiaard maar naar de luisteraars komen, dacht men.  De Paasmis duurde echter tot 11.30 u. en er zat geen kat op de beiaardbanken op het aangekondigde uur, dat enkel in de kerk werd meegedeeld! Promotie van de concerten kan beter door de Muze in het kader van klassieke concerten, waar de beiaardconcerten bij horen!

  17-05-2013 om 08:44 geschreven door Jef De Cuyper

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Foto

  Archief per week
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!