NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • handelingen 12
 • handelingen deel 11
 • handelingen deel 10
 • handelingen deel 9
 • handelingen deel 8
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  GOD KENNEN DOOR JEZUS WOORDEN :
  radio TWR : christelijke internetradio
  deze teksten zijn te beluisteren vanaf maart 2018
  14-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joh 17 v 20-26 Jezus heeft voor ieder van ons gebeden

  Joh 17 v 20 - 26 Jezus heeft voor ieder van ons gebeden

   

  Wanneer God het gebed van al zijn schepselen verhoort, verhoort Hij zeker het gebed van zijn Zoon Jezus.

  Daarom luisteren we naar Jezus laatste gebed voor ieder van ons.

   

  Niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven:

  21. dat  ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden.

  22. Ik  heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn:

  23. Ik in hen zoals U in Mij; dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt toegedragen.
  24. Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd, zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben, zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen, want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.
  25. Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft gekend – Ik heb U gekend – zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.

  26. Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt en dat zal Ik blijven doen, opdat de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn – opdat Ik in hen mag zijn.

   

  Jezus heeft voor ons gebeden, maar het komt ons voor dat heden ten dage het tegenovergestelde gebeurt dan wat Jezus gevraagd heeft.

  Jezus bad voor éénheid in Zijn kerk, éénheid die Hij ook had met Zijn Vader.

   

  Er zijn ongelooflijk veel manieren van geloven in de kerkgemeenschappen en binnen de spirituele wereld. Jezus wil dat wij allen samen de éénheid in God vinden.

  Maar soms zijn we nog sterk gefocust op ons eigen ding, we bepalen zelf graag hoe en wat we geloven.

  We moeten open staan voor alle vormen van zoeken naar God, met de bedoeling dezelfde éné God te ontmoeten.

  Het is fout wanneer we God zien in de dingen. God is geen ding. God is de éne almachtige die bestond voor dat er iets anders bestond en Hij zal blijven bestaan tot in eeuwigheid. Wij kunnen wel naar God opgeroepen worden door de natuur en andere wereldlijke gebeurtenissen of zijnsvormen. Denken we ook aan de  die ons in een spirituele vervoering kan brengen. Maar dat alles moet ons leiden naar een verbondenheid met die éne almachtige God die ons lief heeft.

   

  Natuurlijk zijn onenigheden binnen de kerken nu eenmaal onvermijdelijk, maar verscheidenheid mag niet leiden tot conflicten.

  De apostel Paulus zegt ons: “Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede, de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.” Tot daar Paulus.

  Eén zijn met Jezus Christus en God, zodat de wereld kan geloven dat God Jezus gezonden heeft. Eenheid in geloof, Het is onze opdracht.

  Het is duidelijk dat het Gods wens is dat we streven naar een éénheid door een vredevolle communicatie en samenwerking met elkaar.

   

  Gods volk wordt tot eenheid opgeroepen, in antwoord op Jezus gebed. Hoe kunnen wij daaraan werken?

  Gewoon door liefdevolle en blije christenen te zijn die getuigen dat God ‘liefde’ is. Wanneer wij in een liefdevolle God geloven dan vraagt Hij ons in de eerste plaats zelf liefdevol te zijn en in vrede en luisterbereidheid met elkaar in communicatie te gaan. Met de mensen aan de schoolpoort, met de mensen in de winkel, met de collega’s op het werk, en met onze partner en onze kinderen.

   

  Ik hoorde net dat iemand teveel van al het negatieve in de kerk had en daarom niet meer meedoet. Dat maakt me triestig, daar gaat geloven niet over. Ik kan het probleem wel begrijpen en ook het gevoel. Maar geloven gaat niet over anderen of over dingen, het gaat over onszelf en onze ja aan Jezus, waardoor we in Zijn kracht en genade mogen leven. God is nooit beklemmend of beperkend. Een wereldlijke Vader of moeder kan dat wel zijn, te overbezorgd en soms voelen we dan geen ademruimte. Ik had dat ook wat naar mijn kinderen. Maar zo is het niet bij God.

  Jezus zegt ons dat we mogen leven in Gods overweldigende en nooit ophoudende genade en kracht en dat God ons liefheeft met de liefde die Hijzelf van God ontvangen heeft.

  Hij bidt; Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben, zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen, want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.
  Dus Jezus wil ons hebben waar Hij is. In éénheid met God de Vader voor eeuwig.

   

  Jezus bidt voor ons, hij bidt voor ons opdat we de weg naar de éne God de Vader zouden vinden, in verbondenheid met alle christenen over de hele wereld.

  Tijdens onze vele reizen kreeg ik, samen met mijn man de kans vieringen mee te maken met de christenen van de Armeense kerk, de Anglicaanse kerk, de Koptische christenen, de orthodoxe, de evangelische en de protestantse christenen. Overal hebben we wat geleerd, soms was er het diep respect voor God, soms het uren samen bidden, soms de intense vreugde en uiting van diep geloof, soms de uitbundige , vooral ook de kennis van de bijbel.

   

  Daarenboven dikwijls de gastvrijheid, we hebben vele keren samen gegeten na de viering.

  Mijn man en ik hebben ervaren dat éénheid te maken heeft met graag zien, waardoor we van elkaar kunnen leren.

  Wat ons het meest is opgevallen is de blijheid van de mensen. Door hun liefde en blijheid zijn wijzelf beter christen kunnen worden. Die blijheid hebben wij in onze kerk in België misschien wat verloren en dat moeten we terug vinden, daarom willen we nu bidden tot God:

   

  Lieve God, help ons terug blije gelovigen te worden. Christus heeft voor ons gebeden en Hij wil dat we bij Hem zijn.

  Leer ons Ja te zeggen voor Jezus, om zo dagdagelijks de kracht van zijn Geest te ontvangen en in staat te zijn terug vriendelijke en blije christen te worden.

   

  Lieve God, leer ons in verbondenheid te leven met mensen die anders zijn. Geef ons de kracht, om onze angst te overstijgen en liefdevol en vriendelijk te zijn tegenover iedereen.

   

  Lieve God, doe ons van onze christen broeders en zusters leren. Geef ons hun vreugde en het diep geloof. Geef ons het enthousiasme, de passie voor U, geef ons de gastvrijheid, de durf om vreemden welkom te heten.

   

  Wij bidden U, verhoor ons Heer

   

  God, geef ons de moed uw woorden te lezen, we zijn niet erg aangemoedigd uw woord te lezen, het behoort niet tot onze tradities in onze gezinnen. Geef ons de kracht teksten en boeken en mensen te vinden die ons daarbij kunnen helpen.

   

  Lieve God, We weten vanuit de getuigenis van volwassenen dat de invloed van oma of opa soms zeer belangrijk was in hun keuze om te geloven in U. Mijn oma had Jezus glans op haar gelaat hoorde ik iemand zeggen. Geef alle oma’s en opa’s de moed om voor te lezen uit de kinderbijbel en aan de kleinkinderen te vertellen over U.

   

  Wij bidden U, verhoor ons Heer

   

  We wensen u een vreugdevolle dag met een verlangen om te groeien als christenen in éénheid en verbondenheid met andere christenen en allen te leven in de gave van de Heilige Geest, met liefde, vreugde, vriendelijkheid, vrede, geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zo kunnen we ook bidden zoals Jezus bad en weten we dat we bij Hem kunnen zijn vanaf vandaag.

   

  De Heilige Geest komt tot ons met aanmoediging en teder comfort. Hij is de ideale partner wanneer we belegerd worden door miserie, pijn en onmacht. Hij weet intens hoe sterk wij in de miserie zitten. Hij kent ons op dat moment beter dan wij onszelf kennen. Hij weet perfect wat soort aanmoediging steun en kracht we nodig hebben en Hij heeft de kracht om ons sterk te maken, Hij kan ons helen.

   

  Het is een wonderbaarlijke waarheid. Door ons geloof in Hem is niemand nog alleen. Waar je ook bent, waar je ook gaat, de trooster is naast je.

  Als u dus in lijden bent, vraag aan God om met je te wandelen en je de kracht te geven door de Heilige Geest. Vraag om u vrij te maken van alle neerwaartse gevolgen van uw verdriet, zoals verbittering, kwaadheid, ontgoocheling, ongeloof. Laat Jezus dicht naast je zitten en je omarmen.

  Vertrouw op de HEER met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

   

  14-11-2011 om 13:45 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/05-20/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 05/12-11/12 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 29/03-04/04 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Startpagina !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!