NIEUW: Blog reclamevrij maken?

 

Actueel
Gemeenschapsraad
Nieuwsblad regio

Vers van de pers

Rollo spreekt

Informatie

Het Buurthuis

Kalender

Dokter - Tandarts - Kine
De Lijn
Handelaars
Containerpark

Verenigingen

ACW
Crescendo
Chiro
Historie Folklore
Folkloreraad
Harmonie
Gezinsbond
Gulden Leeftijd
KAV
KVLV
KWB
Landelijke Gilde
NEOS
Okra
Pimpeloentjes
St.-Antoniusfeesten
Toneel Trees
Verbroedering
Ziekenzorg
Parochie

Kerk en leven

Vormsel

Mededeling

Cultuur

Kerkbezoek

Verken Rollegem

Wandelgids
Noord            Kaart  
Zuid              Kaart

Historie

St.-Antonius Abtkerk
St.-Antoniusfeesten
Rond de kerk

Sporthal Weimeersen

Parochiezaal

Basisschool

Varia

Ne Rollo

Rollshausen
Foto
Foto
Foto
Hoofdpunten blog belleman
 • stabroekse roepsteen
 • Historiek van de roepsteen
 • De roepsteen te Rollegem
 • Gemeentelijke bekendmaking in den oude tijd
 • De wieg
  AAA
  Zoeken in blog


  Archief
 • Alle berichten
  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2000
 • 1999
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Laatste commentaren
 • rouwprentjes (Ines Dvid)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1935
 • de naam Braekevelt (Van Braeckevelt Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (p)
 • Pierre Joseph Nolf (Morgan VanDerHoeven)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1921
 • Dom Demuynck (Degeest Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes
 • Oudstrijders Rollegem (denucé andré)
      op oud rollegem
 • bidprentje Cecile-Mireille-Joseph-Dina Hoornaert (Philippe Dekyvere)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1943
 • Onderbouw van de kimpemolen (Philippe Dekyvere)
      op gehuchten
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • Armand Carbonné (Kurt Van Camp)
      op gesneuvelden
 • Foto
  Schepenhuisstraat 68
  Foto

  Bellegemseweg ( Roll) nr. 4

  Foto

  Rollegemplaats nr. 5

  Foto
  Klijtbergstraat nr. 4
  Foto
  Rollegemseweg nr. 20
  Foto

  Tombroekstraat 43

  Foto
  Tombroekstraat 45
  Foto
  Tombroekstraat 66
  Foto

  Tombroekstraat 249

  Foto
  Rollegemkerkstraat nr. 7
  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 21

  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 109

  Foto

  Schreiboomstr 104

  Foto

  Schreiboomstr nr.54

  Foto

  Schreiboomstr 53

  Foto

  Schreiboomstraat, 36

  Foto

  Schreiboomstraat, 1

  Foto

  Schreiboomstraat,2

  Foto

  Muynkendoornstraat 125

  Foto

  Lampestraat 113

  Foto

  Muynkendoornstraat 230

  Foto

  Lampestraat 173

  Foto

  Rollegemknokstraat 20

  Foto

  Het hof van Odo

  Walleweg 115

  Foto

  Walotex

  Foto

  Binnenstr nr. 8

  Foto

  Muynkendoornstraat 117

  Foto

  Lanteweg 12

  Foto

  Kwadebrugstraat 171

  Rolleghem en het werelds bestuur

  1146 heerlijkheid die bestond uit een

  monoir(soort kastel) gebouwd op een

  mote rondom in wallen.

  D'Halluins eerste heren van Rolleghem.

  eerste Heer Wulferius D'Halluin

  akte 1202- heerlijkheid kasteel van Kortrijk

  Aangifte te Wevelgem bij kanselier Gerard

  aan Balduin van Ronslo.

  1289 Fressende Vrouwe Van Rolleghem.

  1560 Bezit in handen van Carolus de Croi

  1635 Adrien Desmet Cinsheer van Porte-Ferèe

  (zie geschiedenis van Rolleghem)

  1735 Bezit in handen van Engelbert

         Frederik d' Ennetières

  1768 Pieter-Roger Joinville

          Baljuw(grafsteen aan de sacristie)

  1798 Franse Republiek Rollegem was deel

          van kanton Bellegem

  Joseph Jacquart was voorzitter en

  Constant de Brabander secretaries

   

  Foto

  Het schijnt dat de oude groote hofstede  een overblijfsel dier heerlijkheid is of dezelve vervangt

  Burgemeesters 1799

  of Maire de Rolleghem

  In 1769 werd te Moorsele Constantin France Vandermeersch geboren, hij trad in het huwelijk met Marie Theese Everaert en woonde op de plaatse. Hij bleef burgemeester en wierd lid van den Provincieraad, en stierf in 1849.

  Van 1849 tot 1866

  De zoon Constantin Vandermeersch

  Van 1866 tot 1870

  Joseph Warrot hij gaf onmiddelijk ontslag en August Herbau was dienst doende burgemeester.

  1870 tot 1872

  August Salembier

  1872 tot 1899

  Casimir Herbau

   

  Foto
  Foto

  van 1900 tot 1918

  Herbau Léon

  Foto

  van 1922 tot 1937

  Everaert Eugène

  Foto

  van 1937 tot 1747

  Everaert Maurice

  Foto

  Van 1941 tot 1944

  Tijdens de Duitse bezetting

  Castelain Maurice

  Foto

  Van 1947 tot 1970

  Polydoor Declercq

  Foto

  Van 1970 tot 1976

  Laatste burgemeester

  van onafhankelijk Rollegem

  Gerard Vandenberghe nu

  Nieuw in Kortrijk | Stad Kortrijk

  Rollegem blogt ...

  08-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Rollegem

  De naam Rollegem zou afkomstig zijn van de naam, Rollo, een jongensnaam die onder de Germaanse volkeren werd gegeven. Die naam wordt nog gebruikt in Friesland en in het noorden van Duitsland. Rollo is de afkorting van Roland. Oorspronkelijk was dei naam Rodland of Hrodland.

  Met de gemeente Rollegem staan in verband: Rollingen, onder Looz, in Limburg. Rollingen, in Luxemburg. Rollingshausen en Rollshausen, in Hannover. Rolshofen en Rollsbroich in de rijngewesten.

  Rolligsweer en Rollemastate, in Nederland.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Den Robeert

  Monografie van Rollegem: blz. 55: een stuk landbouwgrond heette : “ den robeert”.

  Oorkondenboek van de Groeningeabdij: OUD SAK 1202 blz. 250 n° 62: palende met de oosteijde jegens de straete leedende van de screyboom naar Tombrouck, met de westzijde jegens zijn narstvolgende elfhonderd landt

  Cartularium en kroniek van de abdij van Groeninge: (1650) stick landte……. Ghenaempt d’en Rubeert. 250 v

  Bezittingen Groeningeabdij: (1616): stick lande ghenaempt den rubeert……. Palende met’er noordzijde tegen thelle straeken. 220

  Als personennaam terugevonden in: Studie van persoonsnamen in de Kasselrij van Kortrijk door Frans Debrabandere. Robeert: de Rom. Vorm van de Germaanse naam Robrecht.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  01-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Het Rent Huus

  Aanwinsten VI 6914; beschrijving en vermelding van de naam het Renthuus (een hofstede) echter geen situering.

  Monografie van Rollegem: blz. 100: Langs de Rollegemseweg bezaten de Jezuïeten van Kortrijk onder de heerlijkheid van Moorenacker de hofstede het Renthuys, in 1663 omschreven als geheel vervallen.


  Categorie:verdienstelijke persoon
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Het Raemke

  Aanwinsten VI 6848 ( 1761) heerlijcken renteboek der Heerlijckhede van Polliere of pomerie geleghen in de prochie van Rolleghem.

  Bartholomeus Herbaut, Heere deser heerlyckhede een stuk landts palende van oosten Jacobin Canaertt, zuyt den heere deser heerlyckhede, west de straete, ende noord Messiaen, genaemt het raemke.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Het Putstukske

  Woordenboek der toponymie Du Flou: deel 13, blz. 136: een stuk land te Rollegem.

  Een stuk land in een diepte gelegen in een soort put?

  Of een stuk land dat oneffen is, vol putten?


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  De Priesterage

  Monografie van Rollegem: de pastorij heette men priesterage.

  Fonds D’Ennetieres: Situering op plan 2400 (1764)

  Fonds D’Ennetieres: 2408: de priesteraige van Rodelghem up eenen behuisde hofstede, bogart en de lant. Abouterende met de oostzijde jegens de straet loopende van Rodelghem naer Tombrouck,

  Met de zuidzijde jegens het lant Adrian de Smet, met de westzijde jegens Jan Cannaert, met de noordzijde jegens de straet loopende naar de paddebrouck.

  De priesterage of pastorij (Monografie van Rollegem: blz. 86)


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  De Praiterie

  Woordenboek der toponymie Du Flou: deel 12, blz. 1170: een Bosch, zijnde leengoed te Marcke en Rolleghem.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  De Poorteman

  Monografie van Rollegem: blz. 51: onder Mosscherambacht viel de hofstede de “ poorteman”, dat ten westen lag van de straat van Rollegem – plaats naar Tombroek.

  Studie van persoonsnamen in de Kasselrij van Kortrijk door Frans Debrabandere blz. 353, n° 1583: 1399: Jan Poertmanne up den selven dach……. van den gaten te stoppene die in den steenput waren. SR 6 f 6 v.

  De naam poortman blijkt in verband te staan met de stadspoorten. Poortman = poortwachter.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  25-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Poorte Ferez

  Monografie van Rollegem: Beschrijving en situering.

  Atlas der Buurtwegen: Situering

  Fonds D’Ennetieres 2400: Situering

  Kaarten en plannen, 37 : vermelding en situering.

  Bruine pakken 6160: cfr. Situering op het bijhorende plan

  Raad van Vlaanderen, 31201: rekening heerlijkheid Rollegem (1685-87) Joospart du Mortier kocht het goed la Porte Ferré aan de erfgenamen van Florence de Chambry.

  RAK Kasselrij, 37: het goed te Ferré (1789)

  Woordenboek der toponymie Du Flou: deel 11, blz. 1075: Porte Ferreé: hofstede.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Plaatsmolen

  Bruine pakken I 6546: Klacht op de heerlijkheid en molen van Rolleghem wegens schulden.

  Fonds D’Ennetieres: 2501: 1713: rekening molen

  Acten en contracten reg. 1519-1520, f° 236: een windtmeulene staende inde prochie van Rolleghem.

  Bijlagen:
  plaatsmolen staakmolen.jpg (737.5 KB)   


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Ten Polder

  Geschiedenis der stad Kortrijk door Frans De Potter deel 1, blz. 275: te Rollegem: ’t leen ten Polder.

  Woordenboek der toponymie Du Flou: deel 12, blz. 926: leengoed te Rollegem.

  Woordenboek der Nederlandse taal, deel 12 blz. 3085: polder: een door aanslibbing boven water uitstekend stuk land, dat vervolgens ingedijkt werd.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Den Platten Fosse

  Bruine pakken I 6541: denombrement van de heerlijkheid Kooigem. Een achterleen van 1b te Rollegem, waarbij een tiende hoort op 8b rond de hofstede den platten fosse.

  Een fosse is een kuil, een hol, een put (Westvlaams Idioticon de Bo, blz. 844)


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Te Polliere of ten Pomerie

  Oud sak 860: Registre des fiefs et arrieres fiefs tenu du chat. De Courtray folio 443: daar spreekt men van “ ‘t heerschip te polliere (ten pomerie) gelegen in de prochie van roelegem west bij den kerken, gehouden door Baudewijn Ladessous.

  Monografie van Rollegem: blz. 48: het fonsier en de rentelanden lagen ten westen van de straat van “ den smockelpot naar Tombroek” ( nu Lampestraat), ten oosten van de Schreiboomstraat en ten zuiden van de oude Aalbekestraat.

  Fonds Colens: 204: leen ghelegen inde prochie van Rolleghem ghenaempt ‘t heerschip ter pollerie: ‘t heerschip ten pollenie.

  Bruine pakken I 6546: leenverhef van een derde van het leen Te Polliere ofte Pommerie in Rolleghem. Gekocht door Jan van Neste aan Pieter Victor van Neste, de overige twee derden bezit Lowys van Neste september 1719.

  Woordenboek der toponymie Du Flou: deel 11, blz. 959-973: Ter Pollerie: leengoed. Pomerie: hofstede, oud leengoed.

  Aanwinsten VI 6848: heerlijcken renteboek der Heerlijckhede van Polliere of pomerie geleghen in de prochie van Rolleghem

  P. Boncquet: Heerlijkheid en Leen in de roede van de dertien parochies blz. 130 Misschien is “polliere” een assimilatie uit “polderie” dat staat voor “poldere, ingedijkt land of door aanslibbing of indijking verkregen land”.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  22-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.staartje van antoniuszwijntje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Een boer lag onder een eik. Volgens hem was de God, die zulke kleine eikels aan zo’n grote boom hing en zo ’n grote pompoenen aan zo ’n kleine plant, ver van verstandig. In slaap gevallen viel een eikel op zijn neus. Toen was ons boerke eerlijk genoeg om te bekennen: wat zou het geweest zijn moest er een pompoen op die eik gestaan hebben. Wat god ordent, boerke is goed geordend.

  Dat de kalverliefde van een jonge sprinkhaan die verkeren niet zeer stabiel is blijkt uit geheel hun gedoe. Ze zijn gejaagd, moeten te veel bij elkaar zijn en vrezen te gemakkelijk dat het vlug zou kunnen gedaan zijn. Ze weten immers zelf dat hun gezworen liefde eden niet zo geweldig sterk in hun schoenen staan. Zij zien immers naar de meeste meisjes met een haast te grote interesse, en voelen zo een beetje spontaan dat het meisje ook gemakkelijk van adres kan veranderen. Vandaar dat de juiste betekenis van al die zinnekes als “ voor altijd” en om het in het Frans te zeggen “pour toujour” hierop neerkomt: “ Ik vind je reuze interessant tot op het moment, waarop ik een nog interessante schat vind:” De praktijk onderlijnt de waarheid van deze bewering. Hoe velen zouden er eigenlijk gehuwd zijn met het meisje dat ze voor de eerste maal eeuwige trouw hebben beloofd? Die eerste Crème-à-la-glace-liefde smelt nogal rap. Het is een artikel voor broekventjes en melkbaarden, voor mannen beter gezegd mannekens die nog hun eerste melktandjes hebben. Zo ’n liefde duurt normaal niet lang. En toch echte diepe , ware liefde blijft. Ze moet eeuwig zijn. De gedachte van een einde, van een stopzetten van de liefde is niet verdraagbaar. Daarom zegt men niet; “Ik bemin u nu” dat zou kunnen vermoeden; misschien zal ik u later niet beminnen, maar men zegt, zonder de minste beperking: “ ik bemin u”. Daarbij vroeger hebben wij uiteengezet hoe de liefde omwille van het kind blijvend moet zijn.


  Categorie:staartje van Antoniuszwijntje
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.staartje van antoniuszwijntje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Grote belangstelling voor anderen ontbreekt hem in veel gevallen. Een lieve vrouw heeft een extra goed eten gemaakt, haar keuken zeer verzorgd, ze verwacht een complimentje, doch hij denkt aan zijn duiven. Ze is ongesteld en menheer ziet het niet. Hij vergeet zijn voeten af te vegen en smijt zijn sigaret op de grond. Direct uit hij zijn ontevredenheid. Aan tafel neemt hij ongegeneerd de beste en grootste brokken. De zondag vliegt hij uit en laat zijn wederhelft thuis. De leute voor hem, de last voor de vrouw. Natuurlijk zijn er ook andere mannen. Doch velen zijn besmet met de opgesomde gebreken. En zeggen dat die ook eens een vrouw zweerden haar op handen door het leven te dragen.

  Een ander reden waarom te vroege verkering af te raden zijn is het gevaar dat zo vrijages bieden voor geslachtelijke betrekking. U weet het, goeie vriend, dat alle normale, gezonde mensen dragers zijn van de mogelijkheid om mede te werken aan de voortplanting van het mensdom. God, in zijn almacht, had het ook anders kunnen regelen. Zoals hij in een oogwenk duizenden en miljoenen sterren uit een niet zou kunnen scheppen, zo kon hij ook schikken dat de mens rechtstreeks geschapen werd zonder tussenkomst van de ouders. In zijn oneindige wijsheid en goedheid heeft hij echter het lichaam van de man en van de vrouw zo gebouwd, dat de geslachtelijke vereniging mogelijk werd, met als gevolg: nieuw leven.

  Aldus wordt de mens geroepen tot die heerlijke taak medewerker te worden met God in het voortplantingswerk. Hij zal rechtstreeks de ziel scheppen, voor het lichaam doet hij beroep op man en vrouw, op vader en moeder. Wat hij wil, is ondermeer het voortbestaan van het mensdom. Het is klaar dat wanneer God eens echt iets bereiken wil, Hij steeds doel treft. Zo ook in het geval dat ons bezig houdt. Diep in de mens legde God de drang naar eenwording der geslachten, en zo sterk zelfs dat er steeds mensen geweest zijn en zullen zijn, die zullen huwen en kinderen verwekken.

  Het hongergevoel herinnert er ons aan dat wij moeten eten, het genot verbonden aan het eten en de herinnering aan het genot, maken het eten voor ons gemakkelijk en gewenst. Zonder dit hongergevoel en zonder die aangenaamheid zouden wij het risico lopen vergeten te eten en aldus onze gezondheid en ons leven in gevaar brengen. Het doel de mens in stand te houden en te doen ontwikkelen bereik God langs het hongergevoel en onze smaak. Enigszins gelijkaardig bereikt Hij het doel van de geslachtelijke betrekkingen. In ieder mens legt Hij die edele drang, naar voortplantingsdaad, en herinnering aan deze eens gestelde daad zal de mens aanzetten tot regelmatige betrekkingen, die de voortzetting van de mens moeten verzekeren. Ook hierin was God wijs en goed. Jammer genoeg wordt er over deze heilige zaak zo dikwijls op een erbarmelijke vuile manier gesproken, zodat er veel jonge mensen in ’t begin eerder afkeer voor voelen, dan diepe eerbied voor het goddelijk plan. Moest er iemand onder u daar last van hebben dan denkt hij terug op het vertelselken van de eikel en de pompoen, dat wellicht nog bekend is uit uw schooltijd.


  Categorie:staartje van Antoniuszwijntje
  » Reageer (0)
  19-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Pirro Lannoy Cabaret

  Popp kaart van Rollegem: cfr. situering op plan

  Woordenboek der toponymie Du Flou: deel 11, blz. 675: Piero Lannoy: herberg te Rolleghem.


  Categorie:rollegem
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Het Perboomstick

  Monografie van Rollegem: blz. 55 een perceel gepacht door a. Dehaze droeg de naam “ het perboomstick”

  Oorkondenboek van de Groeningeabdij 1650: Oud SAK 1202: Situering op plan

  Leiegouw XVIII 1976: blz. 258: het perrestick.

  Aanwinsten VI 2126: renteboek vander heerlichende van Moorenackere (1601) f°5 n°19: stick landt ghenaemt het perboomstick paelende metter oostzijde jeghens zijn voorsijde, ende naervolghende hofstede, metter zuutzijde jeghens zijn hanghende stick, metter westzijde jeghens Pieteres Vanderplancke langhemeersche ende metter noortzijde jeghens zijn zelfs tangheveldeken.

  Verwijs en Verdam: blz. 270 perboom: zie peerboom. Blz. 211: peerboom: pereboom: perelaar.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Het Pekstuk

  Woordenboek der toponymie Du Flou: deel 12, blz. 565: een stuk land te Rolleghem.

  Etymologische woordenboek Vercouillie blz. 259: pek: zie pek. Blz. 263: pik : pijnboom.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Het Peerdenkerckhof

  Monografie van Rollegem: blz. 38 : tussen de wallen van het hof te Rolleghem en deze drie huisjes lag het peerde-kerkhof.

  Fonds D’Ennetieres 2497 (1764): cfr. Situering op plan


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  De Pastoriemeersch, De Meersch daer den voetwegh Deurgaet

  Fonds D’Ennetieres I 186, blz. 330-331: cfr. Situering op plan

  Pastoriemeersch = meersch in het bezit van de pastorie


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)


  Films over Rollegem
 • De bevrijding
 • Het boerenleven anno 1946
 • Het wereldrecord wandtabpijt

 • Inhoud blog
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • kerk en leven
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • FEMMA
 • KWB
 • okra
 • SAMANA
 • Adem-Tocht
 • folkloreraad
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • schoolfeest
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem

  Categorieën
 • 100 jaar oorlog (4)
 • Adem-tocht (1)
 • Café's te Rollegem (15)
 • Davidsfons (1)
 • De parochie Pastoors (16)
 • Fatima (8)
 • Femma (1)
 • Folklore historiek (3)
 • folkloreraad (1)
 • gehuchten (24)
 • gesneuvelden (141)
 • gezinsbond (1)
 • handelaars (24)
 • Harmonie (2)
 • historiek Gezinsbond (1)
 • historiek ziekenzorg (1)
 • Kinderopvang (1)
 • kleiputten (1)
 • koor Crescendo (1)
 • kunst en cultuur (66)
 • KVLV (0)
 • KWB (1)
 • Missiebestuur (1)
 • MPI (1)
 • Neos (1)
 • nieuw (1)
 • nieuw te (3)
 • Nostalgie (23)
 • Okra (1)
 • onderpastoors (10)
 • Oud Rollegem (49)
 • pre Historie (11)
 • Priesters inboorlingen (34)
 • rollegem (34)
 • Rollegem denkt aan zijn missionarissen (18)
 • rollofeesten (1)
 • Rollshausen (10)
 • Rouwprentjes (115)
 • soldaten 14/18 of 40/45 (19)
 • St-Antonius (1)
 • St.-Antoniusfeesten - historie (17)
 • staartje van Antoniuszwijntje (25)
 • Stond in min Gazette (32)
 • straatnamen (9)
 • Tijd van toen (25)
 • Tombroek koerse (1)
 • Toponiemen (272)
 • Tresor jongerentheater (1)
 • veertigdagentijd (1)
 • verdienstelijke persoon (22)
 • winternacht (0)
 • wist u? (9)
 • Ziekenzorg (2)
 • zusters Inboorlingen (4)

 • Mijn favorieten
 • cultuurweb
 • Damesvoetbal Rollegem
 • Basisschool Rollegem
 • De Kindervriend
 • Aid basket Rollegem
 • WTC De Platse
 • NEOS
 • Rollofeesten
 • Seniorenacties Kortrijk Zuid
 • fotosite Chiro Rollegem

  E-mail uw bericht

  Wil je als vereniging activiteiten en nieuwtjes op het blog? Een mailtje volstaat.


 • Harmonie St.-Cecilia
 • Rollegem.be
 • Chiro Tandem
 • Vormelingen

 • Archief per maand
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 11-2010
 • 06-2010
 • 12-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 06-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 11-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 01-2000
 • 12-1999
 • 11-1999
 • 10-1999
 • 09-1999
 • 08-1999

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  pastoors vanaf 1448

  Hespeel Philippens

  1448 tot 1452

  Jan Vande Male

  1453 tot  1454

  Pieter Adams 

  1454 tot 1455

  Jan Bronne

  1455 tot 1458

  Jan Boudin

  1458 tot 1476

  Willem Cordier

  1476 tot 1505 

  Andries Noppe


  Foto

  1505 tot 1541

  Philippus Hespeel

  1541 tot 1547

  Jooris Halsberghe

  1547 tot 1549

  Willem Adyn

  1549 tot 1560

  Pieter de Condé

  1560 tot 1574

  Willem Adyn

  1574 tot 1586

  Pieter De Jonghe

  1586 tot 1597

  Jan Reynkens

  1597 tot 1600

  Adriaan Mulier


  Foto

  van 1600 tot 1606

  Corneel Van Boterberghe

  van 1606 tot 1608

  Jan Longovius of Langenhove

  1608 tot 1613

  Bernard de Crudenaere

  1613 tot 1614

  Hubrecht Saba

  1614 tot 1614

  Jacobus Beert

  1614 tot 1656

  Franciscus Seyse

  1656 tot 1668

  Jacobus Caelewaert

  1668 tot1691

  Joos De Boo

  1691 tot 1700

  Hendrik Commacen

   


  Foto

  1700 tot 1703

  Petrus Franciscus Van Biesbroucq

  1703 tot 1714

  Karel Frans Van Eeckhout

  1714 tot 1743

  J. J. Vande Velde

  1743 tot 1751

  J.B. Wasteels

  1751 tot  1761

  Fac. Jos. Fattrez

  1761tot 1762

  P.P.F. Van Haesendonck

  1762 tot 1772

  Jan Francis Cusenelle

  1772 tot 1801

  Joannes J. Rutgeers.

  Begraven voor de Calvarieberg

  Steen links van het kruis. 

   


  Foto

  Van 1801 tot 1803

  Mullier Pieter Jos

  1803 tot 1808

  Verlinden Jean-Bapt

  1808 tot 1809

  Cardoen Steven Frans Jos.

  1809 tot 1842

  Mullier Pieter Joseph

  1842 tot 1852

  Denijs Karel

  1852 tot 1862

  Missu Karel-Louis

  1862 tot 1867

  Lonneville Francis

  1867 tot 1873

  Lietaert Edward

  1873 tot 1879

  Huys Lodewijk

  1879 tot 1903

   


  Foto

  Phillippus Jacobus Bettenhof

  Begraven aanzijds den calvarieberg

  14 mei 1903

   

   

   


  Foto

  Billiau Rijkaart

  Van 1903 tot 1910

  Hij mocht de kerk

  vermeerderen en

  herstellen


  Foto

  VandeWeghe Camiel

  Van 1910 tot 1925


  Foto

  Lelieur Constant

  Van 1925 tot 1938

  blijft te Rollegem

  tot 15/12/1943 +


  Foto

  Ysebaert André

  van 1938 tot 1960


  Foto

  Stemgee Gustaaf

  Van 1960 tot 1974

  + 12 maart 1982


  Foto

  D'Heygere Odiel

  Van 1974 tot 1983

  + 16/10/1986


  Foto

  Duhem Louis

  Van 1983 tot 1993


  Foto

  De Wulf Willy

  Van 1993 tot 2001

  Salisiaan

  Laatste eigen Pastoor


  Foto

  Volgens E.H. Slosse,

  zou er reeds in 1454

  een kapellaan van

  St-Pieter hier zijn geweest,

  ze waren niet verplicht

  op de parochie te wonen

  F. Cordon 1734/38

  Vansteenbrugge 1738/40

  Helluy P.F. 1743/44

  Vandenbroucke 1744/45

  Roussel P. 1746/47

  Ghesquiere P. 1747/48

  Libbrecht F. 1748/50

  Devos G. 1750/1755

  Ghequiere 2x 1751/61

  Courouble P. 1761/62

  Vissens F. 1762/76

  linneau 1776/83

  Storm E. 1783/85

  Everaert J. 1785 zes weken

  Six F. 1785/89

  Vandenbroucke J. 1789/90

  Mullier P. 1790 1801

  Wierd hier Pastoor

  van 1801 tot 03 en van

  1809 tot 1842


  Foto


  Rollegem op de inventaris van het bouwkundig erfgoed


  dorp  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!