NIEUW: Blog reclamevrij maken?

 

Actueel
Gemeenschapsraad
Nieuwsblad regio

Vers van de pers

Rollo spreekt

Informatie

Het Buurthuis

Kalender

Dokter - Tandarts - Kine
De Lijn
Handelaars
Containerpark

Verenigingen

ACW
Crescendo
Chiro
Historie Folklore
Folkloreraad
Harmonie
Gezinsbond
Gulden Leeftijd
KAV
KVLV
KWB
Landelijke Gilde
NEOS
Okra
Pimpeloentjes
St.-Antoniusfeesten
Toneel Trees
Verbroedering
Ziekenzorg
Parochie

Kerk en leven

Vormsel

Mededeling

Cultuur

Kerkbezoek

Verken Rollegem

Wandelgids
Noord            Kaart  
Zuid              Kaart

Historie

St.-Antonius Abtkerk
St.-Antoniusfeesten
Rond de kerk

Sporthal Weimeersen

Parochiezaal

Basisschool

Varia

Ne Rollo

Rollshausen
Foto
Foto
Foto
Hoofdpunten blog belleman
 • stabroekse roepsteen
 • Historiek van de roepsteen
 • De roepsteen te Rollegem
 • Gemeentelijke bekendmaking in den oude tijd
 • De wieg
  AAA
  Zoeken in blog


  Archief
 • Alle berichten
  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2000
 • 1999
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Laatste commentaren
 • rouwprentjes (Ines Dvid)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1935
 • de naam Braekevelt (Van Braeckevelt Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (p)
 • Pierre Joseph Nolf (Morgan VanDerHoeven)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1921
 • Dom Demuynck (Degeest Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes
 • Oudstrijders Rollegem (denucé andré)
      op oud rollegem
 • bidprentje Cecile-Mireille-Joseph-Dina Hoornaert (Philippe Dekyvere)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1943
 • Onderbouw van de kimpemolen (Philippe Dekyvere)
      op gehuchten
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • Armand Carbonné (Kurt Van Camp)
      op gesneuvelden
 • Foto
  Schepenhuisstraat 68
  Foto

  Bellegemseweg ( Roll) nr. 4

  Foto

  Rollegemplaats nr. 5

  Foto
  Klijtbergstraat nr. 4
  Foto
  Rollegemseweg nr. 20
  Foto

  Tombroekstraat 43

  Foto
  Tombroekstraat 45
  Foto
  Tombroekstraat 66
  Foto

  Tombroekstraat 249

  Foto
  Rollegemkerkstraat nr. 7
  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 21

  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 109

  Foto

  Schreiboomstr 104

  Foto

  Schreiboomstr nr.54

  Foto

  Schreiboomstr 53

  Foto

  Schreiboomstraat, 36

  Foto

  Schreiboomstraat, 1

  Foto

  Schreiboomstraat,2

  Foto

  Muynkendoornstraat 125

  Foto

  Lampestraat 113

  Foto

  Muynkendoornstraat 230

  Foto

  Lampestraat 173

  Foto

  Rollegemknokstraat 20

  Foto

  Het hof van Odo

  Walleweg 115

  Foto

  Walotex

  Foto

  Binnenstr nr. 8

  Foto

  Muynkendoornstraat 117

  Foto

  Lanteweg 12

  Foto

  Kwadebrugstraat 171

  Rolleghem en het werelds bestuur

  1146 heerlijkheid die bestond uit een

  monoir(soort kastel) gebouwd op een

  mote rondom in wallen.

  D'Halluins eerste heren van Rolleghem.

  eerste Heer Wulferius D'Halluin

  akte 1202- heerlijkheid kasteel van Kortrijk

  Aangifte te Wevelgem bij kanselier Gerard

  aan Balduin van Ronslo.

  1289 Fressende Vrouwe Van Rolleghem.

  1560 Bezit in handen van Carolus de Croi

  1635 Adrien Desmet Cinsheer van Porte-Ferèe

  (zie geschiedenis van Rolleghem)

  1735 Bezit in handen van Engelbert

         Frederik d' Ennetières

  1768 Pieter-Roger Joinville

          Baljuw(grafsteen aan de sacristie)

  1798 Franse Republiek Rollegem was deel

          van kanton Bellegem

  Joseph Jacquart was voorzitter en

  Constant de Brabander secretaries

   

  Foto

  Het schijnt dat de oude groote hofstede  een overblijfsel dier heerlijkheid is of dezelve vervangt

  Burgemeesters 1799

  of Maire de Rolleghem

  In 1769 werd te Moorsele Constantin France Vandermeersch geboren, hij trad in het huwelijk met Marie Theese Everaert en woonde op de plaatse. Hij bleef burgemeester en wierd lid van den Provincieraad, en stierf in 1849.

  Van 1849 tot 1866

  De zoon Constantin Vandermeersch

  Van 1866 tot 1870

  Joseph Warrot hij gaf onmiddelijk ontslag en August Herbau was dienst doende burgemeester.

  1870 tot 1872

  August Salembier

  1872 tot 1899

  Casimir Herbau

   

  Foto
  Foto

  van 1900 tot 1918

  Herbau Léon

  Foto

  van 1922 tot 1937

  Everaert Eugène

  Foto

  van 1937 tot 1747

  Everaert Maurice

  Foto

  Van 1941 tot 1944

  Tijdens de Duitse bezetting

  Castelain Maurice

  Foto

  Van 1947 tot 1970

  Polydoor Declercq

  Foto

  Van 1970 tot 1976

  Laatste burgemeester

  van onafhankelijk Rollegem

  Gerard Vandenberghe nu

  Nieuw in Kortrijk | Stad Kortrijk

  Rollegem blogt ...

  09-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Hooghste Tangheveldeken/Nederste Tangheveldeken

  Aanwinsten VI 2126: f° 6 n° 21: renteboek vander heerlichende van Moorenackere bestreckende op diversche gronden van erfven daer afghehouden in de parochie van Curtycke (1601)

  Beschrijving: cfr; beschrijving van Pappaerbusch.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Den Hooghste Morael Meersche/ Den nederste Morael Meersche

  Aanwinsten VI 2126: renteboek vander heerlichende van Moorenackere bestreckende op diversche gronden van erfven daer afghehouden die ligghen in de prohie van Curtrycke (1601)

  Beschrijving/ een meerschelken groot omtrent drye hondert ghenaemt den hooghste morael meersche paelende metter oostzijde jeghens zijn zelfs nederste morael meersche, metter zuutzijde jeghens ’t lant van Jan de la Rue, en metter noortzijde jeghens ’t voors. Jans Vanderplancke moraelbusch.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  De hoogmolen van Tombrouck ( = de tombrouckmolen)

  Woordenboek der toponymie Du Flou: deel 15, blz. 955: molen te Rolleghem;


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Het Hooghestick

  Monografie van Rolleghem: tussen het hof van Vannest en de schreiboomstraat bevond zich het hooghestick van J. Cannaert.

  Fonds D’Ennetieres: 2408: Het hooghestick van Jan Canaert abouterende met de oostzijde jegens de meuledreve, met de zuytzijde jegens het lant van mijne heere van Rolleghem met de westzijde jegens het vyverstick ende noordzijde jegens de groote vyvere.

  Fonds D’Ennetieres: 2400: Eveneens vermelding van het hooghestick

  -Een stuk land gelegen op een hoogte, een verhevenheid?


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  ’t Goet ter Hoogher Poorte (van Loys Hanecourt)

  Fonds D’Ennetieres: 2408: ……. Abouterende met de oostzijde jegens ’t lant van mijne heere van Rolleghem, zuid jegens ’t lant van Adrian de Smet, west jegens z’n zelfs lant.

  Een hooge poort gaf toegang tot deze hofstede van Lyos Hanecourt.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Den Hoogenackere

  Monografie van Rolleghem: blz. 55 : een stuk landbouwgrond heette : den hoogackere.

  Oorkondenboek van de Groeningeabdij: Oude Sak 1202: cfr. Situering op plan.

  Een akker die hoog gelegen was.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  De hofstedebrouwerij

  Monografie van Rolleghem: rechtover de kerk op de hoek van de Kortrijk- en Aalbekeweg bevond zich de hofstedebrouwerij.

  Fonds D’Ennetieres: 2400 (1764) :cfr. Situering op plan


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Hof van Rollegem

  Monografie van Rolleghem: PH. Despriet: blz. 111,112, 113.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Hof van den Graeve van Zweveghem

  Kaarten en plannen : 14: Metinghe ende plan figuratif van de staete leedende van de plaets der parochie van Rolleghem naer de stadt Cortryck tot aen d’hofstede competerende aen de weduwe Camelbek van Welekers hof de geseyde straete gecalsydt is…. (van de landmeter Maes, 1789) het hof staat op het plan getekend.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nostagie

  De kersverse moeder was eigenlijk nauwelijks van tel bij al deze plechtigheden. Zij moest zich beperken tot de kerkgang enkele dagen na de geboorte. Blijkbaar een nogal bevreemdende gebeurtenis aangezien deze kerkgang tegenwoordig volledig naar de achtergrond is verdrongen en haast niet meer bekend.

  De kerkgang was zowat het eerste officieel “ heroptreden” van de moeder. Dat was ongeveer een veertien dagen na de geboorte, of zodra de vrouw niet meer bedlegerig was.

  De kerkgang had een drievoudige bedoeling: in de eerste plaats, een zuivering, Ten tweede: het was een dankzegging aan God voor het nieuwe leven. Ten derde; het was ook het eerste publieke optreden van de moeder na de bevalling.

  Hoe verliep deze plechtigheid? De vrouw ging van achteraan in de kerk naar voor met een kaars ter ere van O.-L.-Vrouw in de hand. Vooraan werd ze door de priester belezen, terwijl ze zijn stola vasthield. Nadat ze met wijwater besprenkeld was, ging ze naar de offerande. Op bedevaart ging men niet alleen zo als hier boven reeds aangehaald, niet alleen wie geen kinderen kon krijgen. Soms diende een bedevaart als dank voor de goede afloop. Of was er ook de bedoeling bij om geen kinderen meer te krijgen. Want sommige vrouwen zoals men toen zei: “ kweekten gelijk konijnenmoeren”

  Hier in de streek ging men naar O.L.Vrouw van Groeningen, of het kelderke Gods, Dadizele of Oostakker, vooral voor een miskraam. Iets uitgebreider is een offergang of een rozenkransbedevaart, of nog een novene. Meestal liet de vrouw zich bovendien in de kerk van het bedevaartsoord zegen.

  Er zijn zoals het nu nog altijd kan verschillende manieren van devotie, naargelang de behoefte. Men kan zich laten belezen, het kan ook als bedanking driemaal rond de kerk gaan, denk maar zelf waar zo een plaats bestaat. Een koek kopen laten zegenen en opeten. Doch iets uitgebreider een rozenkransbedevaart, een noveen, een kapellen tocht, of de vijftien mysteries overlopen.

  Voor al de verschillende ziekten van kinderen en volwassen te voorkomen of om te genezen grijpt men bij afwezigheid van den dokter - al dan niet gewild- naast religieuze, ook naar volksgeneeskundige middeltjes ter bestrijding ervan.


  Categorie:Nostalgie
  » Reageer (0)
  03-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wees welgekomen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Welkom geachte lezer van het Rolloblog

  Om u nog beter te dienen!
  Vragen van bewoners Rollegem!
   

   Eindelijk nog eens wat nieuws; Wist u dat:

  Opnieuw een aantal wegels en of paden een benaming zullen krijgen,

  de voorstellen tot benaming zijn nu bij de straatnamen commisie en

  komen weldra bij de gemeenteraad.

  van zodra nieuws laten we het weten.

  Het gaat over:

  voetweg 31 verbinding tussen de Oude Aalbeeksestraat en de Aalbeeksestr.

  De verbinding tussen de Aalbeeksestr. en de Lanteweg.

  De verbinding van de Rollegemsekerkstraat en de oude voetweg 31.

  Verbinding tussen de Schreiboomstraat en de Weimeerslaan.

  Verbinding Tramstatiepad en het Mgr. Waffelaertpad met de Kwabrugstr.

  Verbinding tussen de Rollegemseweg en de Munkendoornstraat.

  Verbinding tussen de Munkendoornstraat en de Walleweg.  Dit is een nieuw spel voor senioren

  Spelregels Kubb-spel  http://www.google.be/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgO_BzSmQ8Uc&sa=U&ei=iTdPT9yMA6eu0QWTydDuCw&ved=0CBoQtwIwAw&sig2=FIwT_anim3xMi_q9Oy5I_w&usg=AFQjCNFTFqxTHM15MHmakBBVyl5kytuWDQ

   

   

  Nu nog wachten op de Tombroekmolenstraat.

  WOnderhoud Tombroekmolenstraat- Candeléstraat.

  Op 29 mei 2007 werd beslist dat deze weg niet voor vernieuwing werd toegewezen.
  Op 4 april 2007, werd door Moeskroen voorwaarden er aan gekoppeld(o.a. een aantal onteigeningen op het verlengde van de Malgrétoutstraat)
  Door deze maatregel kan de oorspronkelijke opdracht niet meer gerealiseerd worden.
  De straat delen die 100% Kortrijks grondgebied zijn, worden aangepakt.
  Het oorspronkelijk bestek dient dus helemaal aangepast te worden. De uitvoering wordt voorzien
  in 2008
  anneer die opnieuw wordt aangelegd.

   

   

  Gemeenteschool

  Op 17 januari 2006 stond het voorstel "eventuele verkoop van de oude gemeenteschool te

  Rollegem  op de agenda van het schepencollege van burgemeester en schepen.

  Nu lezen we: Jongensschool wijkt voor flats. De oude jongensschool die verkommert,

  krijgt een nieuwe besteming. Het middenste deel ruimt de komende jaren plaats voor twaalf tot

  veertien seniorenflats

   

  De gewestelijke huisvestingsmaatschappij "Eigenhaard is Goudwaard"uit Lauwe dient binnenkort een

  bouwverguinningaanvraag in bij de stad.De twee puntgevels worden niet gesloopt, maar gerenoveerd

  omdat de leegstande school op de lijst staat van Vlaamse bouwkundig erfgoedmen een nieuwe industrie

  zone gaat maken op Tombroek, vanaf de straat recht tegen over het café St-Elooi tot aan het rondpunt

  (van de zeepfabriek.)

   

  OoK hier is het maar blijven hopen, opnieuw is het afgekeurd! 

   

   

   

   

   

   Verkeer rond Rollegemplaats en de Aalbeeksestraat

  In stad Kortrijk worden ze overstelpt met klachten over te grote snelheden van het verkeer, rond de Rollegem

  plaats en de Aalbeeksestraat.
  Men bekijkt het over gans Kortrijk met een snelheidsdossier: algemeen te nemen maatregelen;
  Invoeren van bijkomende of uitbreiding van bestaande zones 30
  Invoeren zones 50
  Invoeren van nieuwe bebouwde kom
  Verlagen van snelheden van 90 km/u naar 70 km/u en van 70km/u naar 50km/u
  Er liggen een aantal voorstellen op tafel! Maar ze blijven liggen

  Ze hebben ze opgeraapt: zone 30 in:

  Molenkouter(volledig), Lanteweg (volledig), Schepenhuisstraat (Volledig), Rollegemplaats

  (volledig), OudeAalbeeksestraat (volledig), en de Aalbeeksestraat tussen

  Rollegemplaats en de Lanteweg. De Rollegemkerkstraat wordt volledig zone 30.

  Uitbreiden van de bestaande bebouwde kom:

  Marionetten

  Cannaertstraat tussen Bosstraat en Cannaertstraat, Canaertstraat tussen Canaert en Marionetten

  Bosstraat tussen Marionetten en het nr 15

  Rollegemknokstraat

  Rollegemseweg tussen Bosstraat en net over de Rode Beukendreef.

  Rode beukendreef, Eikendreef, Lindendreef, Kastanjedreef en Groenedreef.

  Munkendoornstraat tussen Walleweg en nr. 174 over de Groenedreef.

  Zware voet, lichte portemonnee:

  Bebouwde kom, schoolomgeving, erven en woonerven, zone 30:

  1 tot 10 km te snel onmiddelijk innen 50euro

  11 tot 30 bijkomend 10 euro/km

  meer dan30 te snel verwijzen naar rechtbank + verplicht verval van het recht tot sturen van

  8 dagen tot 5 jaar =Rijbewijs kwijt. ziewww.wegcode.be

  Straatputjes
  Omlangs verscheen in de Rollegemsekrant dat de kapel in de

  Molenkouter door stad zou mogen onderhouden worden.

  De kapel is in handen van de privéeigenaar Jules Fack en Cecile

  Beaucarne.

  Renovatie van dit gebouw is aldus geen werk van de stad!

   

  Omtrent de wegel, tussen de Marksestraat en de Lampestraat,

  werd de dienst Mobiliteit en Infrastructuur  aangemaand om de

  documenten die voor verdere gerechtelijke procedure nodig zijn

  op te maken.

   

  De vraag naar beter onderhoud van de waterontvangers, Men kan het nr.080364 raadplegen!

   

   

  Gemeenschapswacht:

  Is een stadswachter die specifiek voor 1 deelgemeente werkt!

  Ongeveer 15 uur per week komt er een stadswachter naar Rollegem en wordt in eerste instantie ingezet voor het project Tulpen-,Begonia-, en Rozenpark.


  Parkeerprobleem/ Kindervriend

  De Rollegemnaars, vragen, bidden, smeken op hun beide knieen bij de leden van de directie, om hun personeel te vragen hun wagen te parkeren op de parking van de sporthal.
  Dat houdt in: een méér wandeling van 100 meter!
  Nee, men wil de Rollegemnaars straffen.
  De bewoners van de Tombroekstraat zouden met een bewonerskaart moeten werken!!!!!!
  De wagens staan er stil, van 09.00 uur tot 16.00 uur, een inspanning van ongeveer, één minuut.
  Laat ons toch lief zijn voor elkaar.

  Het ACW stelt voor om een doorgang te maken naar de "Kindervriend"!
  Kan men er een wandelpad (=verharding) aanleggen?

  trage-wegen-lijn - Kortrijk
  Stad Kortrijk


  Deze vzw is opgericht om de verdere verdwijning van trage wegen tegen te gaan, en te ijveren voor een betere bescherming en een beter beheer van veldwegen, kerkwegels en jaagpaden.

  De dienst van de stad heeft reeds heel wat kennis over de toestand van veel trage wegen. Men streeft naar een volledige inventarisatie van de wegen.
  Darbij wordt ook het buurtwerk, de gebiedswerking, landbouwers en vrijwilligers betrokken.

  Akties binnen dit trage-wegenplan kunnen zijn:
  Signalisatie
  Opstellen van een onderhoudsplan.

  Opmaken van een kaart met trage wegen.
  Verbindingswegen in ere herstellen.
  Toevoegen van kleine Landschapselementen, enz.

   

   

  Speelplein Weimeerschen

  Met een technische controle van de speeltoren waren we genoodzaakt om de speeltoren te verwijderen. zodoende de speelveiligheid voor de kinderen en jongeren te verzekeren.
  Voor het nodige speelplezier kan de buurt steeds terecht op één van de 76 andere speelpleintjesin Kortrijk.

   

   www.kortrijk.be/jeugd- 06:12  Klik op de foto voor de diavoorstelling

   

   

   

   

   

   

   

  Indien er gevaarlijke putten worden gesignaleerd in de deelweg met Moeskroen,

  worden deze uiteraard verder hersteld, indien blijkt dat ze zich op het Kortrijkse grondgebied bevinden.
  Klik op de foto en je kan zien hoe één van de mooiste wandel-en fietswegen stuk gereden wordt door

  zwaar vrachtverkeer dat de Candeléstraat gebruikt als sluikweg tussen de industriezone van Moeskroen

  en de Doornikserijksweg.

   

  Kan Rollegem weer vrij ademen?

  Een Kortrijkzaan van links schreef er in 2006 volgend stukje over: klik hier

   

   

  Verkeer rond Rollegemplaats en de Aalbeeksestraat. 1januari 2010

  In Kortrijk worden ze overstelpt met klachten over te grote snelheid van het verkeer.
  Binnen de dienst is men bezig met het opmaken van een snelheidsdossier voor gans Kortrijk.

  Parkeren rond de kerk, 2010

  het probleem! Er is een tekort aan parkeerplaatsen bij begrafenissen of andere belangerijke bijeenkomsten!


  Het grootste probleem, de parking wordt voor een groot deel ingenomen door de medewerkers van het MPI !
  De vraag om bijkomende parkeerplaatsen te creëren op het domein van het Mpi zelf, werd overgemaakt aan

  het college van schepen van onderwijs.

   

   

  Een brief hangt uit in de kindervriend om te vragen niet te parkeren aan de kerk,
  Dat er uitgekeken wordt naar een oplossing om te parkeren op de parking van het

  sportcomplex! Een wegel moet aangelegd worden! 

  we zijn eind 2010 en de zaak is nog altijd wachten! 

   

  Pad Begoniapark naar de school toe. 2010

  Het pad kan nu nog niet gerealiseerd worden omdat niet alle gronden waarover het pad

  zou komen stadseigendom zijn. Een aantal percelen dienen nog aan de stad te worden

  overgedragen. Deze overdracht wordt opgevolgd door de juridische dienst.

   

   

   

   


  Rollo kreeg het hartverwarmende bericht dat men het blog leuk vindt.

  Heb je nieuws voor het blog, laat het dan weten. 

   

  Wist U dat:

  • de vrije basisschool St.-Theresia
   • bloeit als nooit tevoren;
   • tal van activiteiten organiseert zoals workshops, grootouderfeest,

     

  •  

  • Rollo kreeg gelukwensen met het "blog" van uit Québec
    

    

    

   


  » Reageer (1)
  02-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  De Hinne

  Monografie van Rolleghem: blz. 54 Cathelijne Vanneste bezat een hofstede genoemd: “ de hinne”

  Oorkondenboek van de Groeningeabdij; OSA 1202 f° 256 n°99 …… de hofstede ghenaemt de hinne palende met de westzijde jeghens de straete leedende van de screyboom naer den lerberchboom.

  -Bezat deze hofstede vele kippen, hennen?


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Het Heyestraetken.

  Fonds D’Ennetieres: 1868: op deze kaart staat het Heyestaetken getekend, wat nu de huidige Wallewag is.

  Fonds D’Ennetieres: 1858 (1789) livre des fiefs tenus et relevant de la Seigneurie ’t Mortaensche dans les paroisses de Bellegem, Dottignies et autres. Vermelding van het heyestraetken.

  -Heye = van heie = heide?


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Herbergen in Rolleghem

  Fonds D’Ennetieres: de herberg van weduwe Joos Parent.

  Monografie van Rolleghem: blz. 38 een herberghe met diversche woonsten die toebehoorde aan weduwe J. Parent

  Fonds D’Ennetieres: 2497 (1764): * de herberg van weduwe Jan Baptiste du Boccage. * de herberg van Joost Parent.

  Bruine pakken I 6173 (Dat. Van 1779) : liste ende declaratie van alle herbergen ende brandewinhysen in de parochie van rollegem.

  Op de plaetse ende syn gebeurte: -Frans Hoornaert proprietaris en de gebruijcker vande herberg hebbende vooruyt hang Beert het “ Schepenhuys “ met…

  Petrus Joseph Messian gebruyckt de herberghe genaemt “de Swaene, wesende heel oud.

  De weduwe Pieter Barbe gebruyckt de herberghe ende brauwerie, heeft vooruyt hang beert volgens het denombrement deser prochie “ Het Schaek”

  Antoine Florin gebruyckt een woonhuys als eenen winkel ende vercoopt genevre.

  Antoine Delmarcke gebruyckt een huys als eenen winkel ende vercoopt genevre.

  Canton van Tombrouck: Pierre Merchier gebruyckt een woonhuys als herberghe, wesende geheel oud vercoopt bier, win ende brandewin.

                                         Frans Labarre gebruyckt een woonhuys als winckel ende vercoopt genevre;

  Canton genaemt den Forest: Jean Bapt. Brou gebruyckt een hofstede ter instantie van herberghe ende vercoopt bier, ook win ende brandewin.

  Langs de binnestraete commende van St-Anne naer luigne: Cornelis Tilleux gebruyckt een herberhge genaempt “D’ oude Lante’ wesende geheel oud, vercoopt bier, win en brandewin.

                                                                                                  Guillaume Nolet gebruyckt een herberghe genaempt “ De Nieuwe Lante” commen zuid van d’erve “d’oude Lante “ gebouwt ten jaere 1766

                                                                                                  Vercoopt bier win en brandewin.

  Schepenhuys: Leiegouw 1965 blz. 8: herbergen in de Kasselrij Kortrijk in 1779.

  Een eerste groep herbergen wordt gevormd door de schepenhuizen of wethuizen, soms ook stadhuizen geheten, waar de schepenen van de parochiën of van heerlijkheden vergaderden, om hun bestuurs- en rechterlijke aangelegenheden te bespreken. Het kwam ook voor dat het schepenhuis afwisselend in twee of meer herbergen gevestigd was. De naam “het wethuys” of “Schepenhuis” verving in verscheidene gevallende oude naam van de herberg.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  30-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nostalgie

  In Hongarije wierpen trouwlustige meisjes op oudejaarsavond week gekookte erwten tegen de wand; wier erwt bleef kleven, zou komende jaar trouwen.

  En hier in Vlaanderen trof men in de 18de eeuw nog wel paartjes aan die met erwten tussen de lakens hun eerste liefdesnacht beleefden.

  Erwten zijn volgens de volksgeneeskunde een afdoend middel tegen wratten. Middeleeuws is wellicht het wassen van kinderen met erwtenafkooksel tegen de mazelen.

  Of nog, wanneer men op Goede Vrijdag erwten at bleef men van koorts gespaard.

  Kiespijn kan men kwijt door op het kerkhof erwten stuk te bijten.

  In de middeleeuwen was het urineren op een zakje erwten dat daarna in de schouw werd opgehangen, een remedie tegen geelzucht.

  Hildegarde van Bingen schreef dat erwten eten de longen belast. Zieken en zwakken werden dan ook het verbruik van erwten afgeraden.

  Erwten worden voorgeschreven in het dieet voor mensen met bloedarmoede en voor herstellende. Ze bevorderen de spijsvertering en reinigen de ingewanden.

  Sagen vertellen ons dat erwten een geliefd gerecht is voor dwergen en Kabouters.

  Een peul met 9 en 10 erwtjes bezit een magische kracht. In den tijd werd een dergelijke peul door een huwbaar meisje boven de huisdeur gelegd. De eerst binnen getreden man zou dan haar toekomstige zijn of tenminste de naam van haar geliefde openbare.

  Thuis blijven en voor de kinderen zorgen was het ergste wat een man in dien tijd kon overkomen. Tussen de jaren 1500 en 1800 was het voor de vrouw onmogelijk en ongehoord om zelf amoureuze initiatief te nemen. Zedig, kuis en afwachten is het huwbaar meisje, en naast het goede voorkomen zijn er toch enkele vaardigheden voor de vrouw van belang: goed kunnen zingen, luit of klavecimbel spelen, dansen en kaartspelen, dat alles kan de aantrekkelijkheid vergroten. Ze moesten natuurlijk maagd blijven tot aan het huwelijk, maar in de realiteit pakte dat vaak anders uit.

  Pas rond 1870 komt wit als bruidskleed in de mode. Het populairste geschenk als teken van onderlinge trouw waren ringen. Huwelijksgeschenken varieerden van een nachtpot tot prachtige gegraveerde glazen.

  Tot slot nog dit, het was niet al pret wat de trouwklok sloeg, soms waren er voor de huwelijksnacht dikke tranen geschreid van de bruid, doch kon men het relativeren zoals in dit schrift: “Nu Schreyt de bruyt, nochtans ik wedde, sy sal weder lachen, als sy is te bedde”.


  Categorie:Nostalgie
  » Reageer (0)
  28-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.st Antoniusfeesten

  Na de “toontjefeesten” 2015 kwam deze reactie

   Naam: onbekend

  E-mail adres: onbekend@sky.be

  Titel: sint antonius

  Reactie:

  Rollo, gelieve uw frustraties achterwege te laten en enkel dingen te schrijven wanneer je correct weet wat er met de opbrengsten gebeurt.

  En inderdaad hij had gelijk.

   

  Toen kwam ook deze aanvulling.

  ----------------------------

  Naam: schepens mickel

  E-mail adres: mickelschepens@telenet.be

   Titel: reactie op tekst hierboven

  Reactie:

  Beste onbekende

   De tekst die werd geschreven over de Sint Antoniusfeesten is NIET geschreven door de Folklore nu de rollofeesten.

  Bij deze wil ik dit even recht zetten dat het iemand van rollegem is die blijkbaar veel weet al dan niet correct.

  Dus als die man iets schijft gelieve hem aan te spreken ondanks hij de rollo er uitdrukkelijk bij betrekt hebben wij er niets mee te maken.

  Ik geef u trouwens volledig gelijk wat u reactie betreft

   

  Met vriendelijke groeten

  Schepens Mickel

  Voorzitter vzw folkloreraad

   

  En ook hij had gelijk!

   

  Wat wij toen niet wisten dat de parochiezaal geen eigendom was van de parochie.

  En dat ze zou in erfpacht gegeven worden.

  Terug naar de oorsprong.

   

  Er was frustratie, hadden we dat allemaal geweten dan hadden we zeker toegepast wat de “ Bolhoeden” deden, den helft voor de Folkloreraad en den anderen helft voor de parochie.

  Ken je nu de echte waarheid.


  Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
  » Reageer (0)
  26-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Het Hellebosch

  Monografie van Rolleghem: percelen in eigendom van de groeningeabdij Antoon Dehaze: den Hullebusch.

  Fonds D’Ennetieres: cfr. Situering op plan. 2497 (1764)

  Leiegouw XVIII 1976/ blz. 86: het hellebos

  Cartularium en kroniek van de abdij van Groeninge: ( 1650); 250, r Landt ende busch anden hellebusch……

  Confer uitleg de Helle.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  De helle

  Monografie van Rolleghem: blz. 55: de hofstede van Louys Hanecourt droeg de naam: de helle.

  Oorkondenboek van de Groeningeabdij: Oud sak: 1202 (1650) blz. 255: n° 58: palende met de zuidzijde jegens ’t hellestraetken ende noordzijde jegens Michel Roose bontstick

  Leiegouw XVIII 1976: blz.240: het pachtgoed te Helle

  Germ. Haljo, F. “dieper gelegen plaats”. Naam van talrijke moerassen. Verwant met ‘Halu’ (ohd. Ana-hal) = afhellende. Reeds in Germ. Tijd verbonden met het volksgeloof; later verschristelijkt tot het huidig begrip ‘Hel’ (Gys.I, 470) Mansion (O.G.Naamk.): helde, hellend of helling, vgl. Hald.

  Een adj. Haldia is van elders onbekend, terwijl hald- (ohd.halt; ags. Haeld, nijgend) goed gestaafd is. Ook in het ohd. Halde Mnl; halde “abhangende stelle” de umlaut afwezig. Naar vb. bij Forsteman E., altdeutsches Namenbuch, II, I, 1334, 1358 zullen echter ook held-vormen bestaan hebben.

  Lind. (Asse): Helle n°316 Het stuk ligt op een helling vandaar de naam.

  Poll. Hen. Hellestuk, 17de eeuw (St. Mestd. 145, 39) ……. Twee stukken land in den Hooge Dyker; Mnl. Graf, doodenrijk, of (uit en naastheld) helling, diepte.

  Ook als persoonsnaam terug gevonden: Studie van persoonsnamen in de Kasselrij van Kortrijk door Frans Debrabandere blz. 183 n° 706: helle (Van der): in Kortrijk: 1355; Jan van der Helle H 77


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  ’t Heerschip bij Tombrouck

  Oud sak: 860 Registre des fiefs et arrieres fiefs tenu du chat. De Courtray folio 445: daar wordt het heerschip bij Tombrouck vernoemd in eigendom van Pieter Adin. (in 1502)

  Monografie van Rolleghem: blz. 51: het achtste achterleen van de heerlijkheid van Mosscher-Ambacht was “theerschip by Tombrouck”


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  De Heerrlijkheid Nevele-Ronsevaal

  Monografie van Rolleghem: blz. 54

  Atlas Buurtwegen: cfr. Situering op plan


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)


  Films over Rollegem
 • De bevrijding
 • Het boerenleven anno 1946
 • Het wereldrecord wandtabpijt

 • Inhoud blog
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • kerk en leven
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • FEMMA
 • KWB
 • okra
 • SAMANA
 • Adem-Tocht
 • folkloreraad
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • schoolfeest
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem

  Categorieën
 • 100 jaar oorlog (4)
 • Adem-tocht (1)
 • Café's te Rollegem (15)
 • Davidsfons (1)
 • De parochie Pastoors (16)
 • Fatima (8)
 • Femma (1)
 • Folklore historiek (3)
 • folkloreraad (1)
 • gehuchten (24)
 • gesneuvelden (141)
 • gezinsbond (1)
 • handelaars (24)
 • Harmonie (2)
 • historiek Gezinsbond (1)
 • historiek ziekenzorg (1)
 • Kinderopvang (1)
 • kleiputten (1)
 • koor Crescendo (1)
 • kunst en cultuur (66)
 • KVLV (0)
 • KWB (1)
 • Missiebestuur (1)
 • MPI (1)
 • Neos (1)
 • nieuw (1)
 • nieuw te (3)
 • Nostalgie (23)
 • Okra (1)
 • onderpastoors (10)
 • Oud Rollegem (49)
 • pre Historie (11)
 • Priesters inboorlingen (34)
 • rollegem (34)
 • Rollegem denkt aan zijn missionarissen (18)
 • rollofeesten (1)
 • Rollshausen (10)
 • Rouwprentjes (115)
 • soldaten 14/18 of 40/45 (19)
 • St-Antonius (1)
 • St.-Antoniusfeesten - historie (17)
 • staartje van Antoniuszwijntje (25)
 • Stond in min Gazette (32)
 • straatnamen (9)
 • Tijd van toen (25)
 • Tombroek koerse (1)
 • Toponiemen (272)
 • Tresor jongerentheater (1)
 • veertigdagentijd (1)
 • verdienstelijke persoon (22)
 • winternacht (0)
 • wist u? (9)
 • Ziekenzorg (2)
 • zusters Inboorlingen (4)

 • Mijn favorieten
 • cultuurweb
 • Damesvoetbal Rollegem
 • Basisschool Rollegem
 • De Kindervriend
 • Aid basket Rollegem
 • WTC De Platse
 • NEOS
 • Rollofeesten
 • Seniorenacties Kortrijk Zuid
 • fotosite Chiro Rollegem

  E-mail uw bericht

  Wil je als vereniging activiteiten en nieuwtjes op het blog? Een mailtje volstaat.


 • Harmonie St.-Cecilia
 • Rollegem.be
 • Chiro Tandem
 • Vormelingen

 • Archief per maand
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 11-2010
 • 06-2010
 • 12-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 06-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 11-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 01-2000
 • 12-1999
 • 11-1999
 • 10-1999
 • 09-1999
 • 08-1999

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  pastoors vanaf 1448

  Hespeel Philippens

  1448 tot 1452

  Jan Vande Male

  1453 tot  1454

  Pieter Adams 

  1454 tot 1455

  Jan Bronne

  1455 tot 1458

  Jan Boudin

  1458 tot 1476

  Willem Cordier

  1476 tot 1505 

  Andries Noppe


  Foto

  1505 tot 1541

  Philippus Hespeel

  1541 tot 1547

  Jooris Halsberghe

  1547 tot 1549

  Willem Adyn

  1549 tot 1560

  Pieter de Condé

  1560 tot 1574

  Willem Adyn

  1574 tot 1586

  Pieter De Jonghe

  1586 tot 1597

  Jan Reynkens

  1597 tot 1600

  Adriaan Mulier


  Foto

  van 1600 tot 1606

  Corneel Van Boterberghe

  van 1606 tot 1608

  Jan Longovius of Langenhove

  1608 tot 1613

  Bernard de Crudenaere

  1613 tot 1614

  Hubrecht Saba

  1614 tot 1614

  Jacobus Beert

  1614 tot 1656

  Franciscus Seyse

  1656 tot 1668

  Jacobus Caelewaert

  1668 tot1691

  Joos De Boo

  1691 tot 1700

  Hendrik Commacen

   


  Foto

  1700 tot 1703

  Petrus Franciscus Van Biesbroucq

  1703 tot 1714

  Karel Frans Van Eeckhout

  1714 tot 1743

  J. J. Vande Velde

  1743 tot 1751

  J.B. Wasteels

  1751 tot  1761

  Fac. Jos. Fattrez

  1761tot 1762

  P.P.F. Van Haesendonck

  1762 tot 1772

  Jan Francis Cusenelle

  1772 tot 1801

  Joannes J. Rutgeers.

  Begraven voor de Calvarieberg

  Steen links van het kruis. 

   


  Foto

  Van 1801 tot 1803

  Mullier Pieter Jos

  1803 tot 1808

  Verlinden Jean-Bapt

  1808 tot 1809

  Cardoen Steven Frans Jos.

  1809 tot 1842

  Mullier Pieter Joseph

  1842 tot 1852

  Denijs Karel

  1852 tot 1862

  Missu Karel-Louis

  1862 tot 1867

  Lonneville Francis

  1867 tot 1873

  Lietaert Edward

  1873 tot 1879

  Huys Lodewijk

  1879 tot 1903

   


  Foto

  Phillippus Jacobus Bettenhof

  Begraven aanzijds den calvarieberg

  14 mei 1903

   

   

   


  Foto

  Billiau Rijkaart

  Van 1903 tot 1910

  Hij mocht de kerk

  vermeerderen en

  herstellen


  Foto

  VandeWeghe Camiel

  Van 1910 tot 1925


  Foto

  Lelieur Constant

  Van 1925 tot 1938

  blijft te Rollegem

  tot 15/12/1943 +


  Foto

  Ysebaert André

  van 1938 tot 1960


  Foto

  Stemgee Gustaaf

  Van 1960 tot 1974

  + 12 maart 1982


  Foto

  D'Heygere Odiel

  Van 1974 tot 1983

  + 16/10/1986


  Foto

  Duhem Louis

  Van 1983 tot 1993


  Foto

  De Wulf Willy

  Van 1993 tot 2001

  Salisiaan

  Laatste eigen Pastoor


  Foto

  Volgens E.H. Slosse,

  zou er reeds in 1454

  een kapellaan van

  St-Pieter hier zijn geweest,

  ze waren niet verplicht

  op de parochie te wonen

  F. Cordon 1734/38

  Vansteenbrugge 1738/40

  Helluy P.F. 1743/44

  Vandenbroucke 1744/45

  Roussel P. 1746/47

  Ghesquiere P. 1747/48

  Libbrecht F. 1748/50

  Devos G. 1750/1755

  Ghequiere 2x 1751/61

  Courouble P. 1761/62

  Vissens F. 1762/76

  linneau 1776/83

  Storm E. 1783/85

  Everaert J. 1785 zes weken

  Six F. 1785/89

  Vandenbroucke J. 1789/90

  Mullier P. 1790 1801

  Wierd hier Pastoor

  van 1801 tot 03 en van

  1809 tot 1842


  Foto


  Rollegem op de inventaris van het bouwkundig erfgoed


  dorp  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!